Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Saml brikkerne - forebyg trusler og vold"

Transkript

1 Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem

2 Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold. Det er uværdigt for medarbejdere at blive udsat for trusler og vold, og det er uværdigt for borgeren at bruge vold. Trusler om vold kan forebygges - og de skal forebygges. Det kan du som medarbejder medvirke til. Det handler denne pjece om. Hvorfor opstår vold og trusler? Vold og trusler opstår, når: Borgeren er forvirret, har uklar identitetsopfattelse, lider af demens eller af anden sygdom Borgeren oplever for store krav og er frustreret over egne funktionstab Borgeren forsøger at stoppe oplevede krænkelser, såsom overskridelse af blufærdighedsgrænsen eller mangel på indflydelse på egen dagligdag Borgeren bruger vold som middel til at opnå noget, fx medicin eller cigaretter Fysisk og psykisk vold Fysisk vold som riv, bid, skub, slag og spark forekommer heldigvis sjældent, men det findes. Psykisk vold som chikane, trusler og overdreven kritik er mindre synligt, men kan være mindst lige så belastende for medarbejdere. Krænkelser i gråzonen Ofte er der tale om gråzoner, hvor volden viser sig som små dryp af verbale og fysiske krænkelser. Husk på: Det er alene din oplevelse, der afgør, om der er sket en krænkelse - også selvom det ikke er borgerens hensigt at skade eller ramme dig personligt. Tænk over: Hvad forstår du selv ved fysisk og psykisk vold? Hvilke situationer har du oplevet med vold og trusler? Hvilke situationer opfatter du som fysisk og psykisk voldelige? Find dine egne grænser Nogle grænser, for hvad du opfatter som vold, vil være faste, andre vil være mere flydende. De flydende grænser afhænger både af situationen, hvem der udfører handlingen, og ikke mindst hvor stort overskud du selv har den dag. 2

3 Hvad kan du selv gøre? Fortæl om det Fordi vold og trusler kun kan fortsætte, når ingen tør fortælle om dem. Accepter hinandens grænser Fordi oplevelser ikke er til diskussion! Der er ikke rigtige og forkerte grænser. Men lav i fællesskab minimumsgrænser for, hvad I vil acceptere. Find meningen bag volden Hvad er det i situationen, som borgeren reagerer på? Husk At forstå vold er ikke det samme som at acceptere den. Voldelig adfærd ophører aldrig ved at blive accepteret. Borgeren bliver først hjulpet, når behovet bag volden er forstået og bliver respekteret. Lav fælles aftaler Fordi en splittet medarbejdergruppe risikerer flere voldssituationer. Gør noget andet, end du plejer Fordi ingen aftaler ændrer noget, hvis alle alligevel gør, som de plejer. Først når du er med til at ændre situationen, vil du opleve, at årsagen til borgerens voldelige adfærd forsvinder. Anmeld fysisk og psykisk vold til Arbejdstilsynet Fordi det er en god måde at synliggøre problemet på. Desuden giver det din leder og sikkerhedsorganisation dokumentation for, at problemerne findes. 3

4 Hvordan støtter jeg mine kolleger? Vi trives bedst, når de borgere, vi skal hjælpe, kan lide os og ønsker vores hjælp. Sådan er virkeligheden bare ikke altid, og så går det ikke uden at få støtte og opbakning fra sin leder og fra sine kollegaer. Loyalitet og respekt er grundlaget for, at man også taler med hinanden om de svære situationer. Nænsomhed med ord er det bedste værktøj, når man sammen skal beskrive og forsøge at forstå, hvorfor ubehagelige episoder opstår. Lyt og spørg Når kolleger fortæller om deres ubehagelige oplevelser, er det en god idé at: Lytte historien til ende uden at afbryde Stille spørgsmål til episoden Spørge til, hvordan kollegaen har det Opfordre til, at lederen eller sikkerhedsrepræsentanten bliver informeret Læg ikke låg på Det skal du ikke tage dig af er en misforstået hjælp, da du opfordrer til at ignorere problemet. Det forsvinder det ikke af. Brug humor med omtanke Vittigheder, kvikke bemærkninger og sort humor kan stoppe ethvert tilløb til at forsøge at tale om psykisk og fysisk vold. Der skal være plads til at have det sjovt. Men ikke på bekostning af evnen til også at tale om det, der er svært. Tilspidsede situationer Vis hinanden, hvordan tilspidsede situationer kan håndteres på en god måde. Især nye kolleger, elever og afløsere lærer af at se erfarne kollegers måde at konfliktløse på. Adskil egne og borgerens behov Hjælp hinanden med at adskille egne og borgerens behov. Forsøget på at indleve sig i borgerens behov kan svække evnen til at mærke egne behov og følelser. Det viser sig ved, at man finder sig i krænkelser for at give borgeren mulighed for at komme af med sine frustrationer. Brug fagligheden I den faglige dialog findes brikker til at forstå og løse problemer med vold og trusler. Alle, der kender hjemmet, har hver sin information om borgerens livshistorie, erfaringer og ønsker til sin dagligdag. Supervision Supervision, faglig vejledning eller kollegial supervision sætter fornyet lys på borgerens reaktioner og problemer. 4

5 Hvordan bruger du en omsorgsplan? En omsorgsplan bruges til at skabe tryghed, når en hjælper er blevet udsat for vold. Den beskriver, hvem der tager sig af hvilke opgaver, og herunder hvem der tager sig af den ramte kollega. En omsorgsplan indeholder desuden indføring i psykisk førstehjælp, samt navne på dem, du ønsker skal yde dig psykisk førstehjælp. At give psykisk førstehjælp Når du giver psykisk førstehjælp til en voldsramt, skal du: Vise nærvær, lytte og rumme Spørge og lytte til situationen Vise omsorg (Kaffe, knus og sørge for det praktiske) Aldrig lade den ramte være alene Lad være med at: Tale selv, styre samtalen Fortælle om egne oplevelser, Analysere, forklare eller bagatellisere episoden Give gode råd Stoppe gråd Husk, at modtage hjælp er noget af det sværeste i verden. Tilbyd hellere hjælpen èn gang for meget end èn gang for lidt. Vær lidt insisterende. Sig, at det kan være dig, som næste gang har brug for støtte. At modtage psykisk førstehjælp Hvis du selv får brug for psykisk førstehjælp, skal du give udtryk for de følelser og tanker, du har om situationen. Accepter, at du reagerer normalt på en voldsom episode, og at det er din måde at udtrykke på, at du er blevet krænket. Fortæl dine kolleger om dine behov, og sørg for at gøre gode ting for dig selv. Op på hesten igen Det er en balancegang, hvor længe man skal støtte og hjælpe, når en ramt kollega skal finde tilbage til en normal arbejdssituation. Det virker omklamrende, hvis man bliver ved med at vise hensyn, når kollegaen føler sig helt i orden igen. På den anden side er den ramte sårbar, og hvis hun kort tid efter støder ind i endnu en voldsom situation, bliver den første episode igen aktiveret. Opbakning med nænsomhed er altid en god investering. 5

6 Vurder risikoen Det kom som et lyn fra en klar himmel kan være oplevelsen af en borgers overgreb. Men der er også situationer, hvor der set i bakspejlet var signaler om, at noget var galt. Kunsten er at kunne aflæse og vurdere signaler på forhånd. Risikosignaler Har der før været optræk til ubehagelige episoder? Er der risiko for fysisk eller psykisk vold? Skal du give en uønsket hjælp? (til personlig hygiejne, forflytning eller andet) Er det en stresset eller hektisk situation? Er du selv anspændt på grund af risikoen? Kan du tilkalde hjælp? Kan du komme væk fra situationen? Gå to sammen I mange risikosituationer er det en fordel at være to. Det skaber tryghed både for dig selv og borgeren, at der er flere til stede. Det giver også mulighed for, at den ene kan bruge øjne og øre og lægge mærke til, hvornår borgeren reagerer positivt og negativt på hjælpen. Tilkald hjælp Aftal nødopkald. En opringning fra mobiltelefonen betyder hjælp, også hvis der bare høres en susen. Husk at indkode nummeret på forhånd, så du kan nøjes med at stikke hånden i lommen og trykke på én knap. 6

7 Læs kropssproget Kropssproget afslører ofte, hvordan vi har det. Kroppens sprog er vigtige signaler til at aflæse en borgers humør. Ethvert menneske har sit eget kropssprog, som vi lærer at kende ved at bruge øjne og ører. For eksempel viser nogle folk fra fremmede kulturer respekt ved ikke at stirre den anden ind i øjnene. Så må man lære at vise nærvær og interesse på en anden måde end ved at have øjenkontakt. Du undgår mange misforståelser ved at lære af dine egne og kollegers erfaringer. Kropssignaler kan tolkes som: Foldede hænder Hængende skuldre Armene over kors Løftet pegefinger Vippe med fødderne Rynkede bryn Knyttede hænder Vende ryggen til Tillid Håbløshed Afvisning Formaning Utålmodighed Anspændthed Anspændthed Total afvisning Ser du et kropssignal, som viser, at borgeren oplever ubehag, så stop op. Tænk dig om. Har borgeren forstået, hvad der skal foregå? Går det for hurtigt eller for langsomt? Bør du hjælpe på en anden måde, end du plejer? Det er svært ikke at fortsætte i det samme spor. Signalaflæsningen skal gerne føre til, at du viser borgeren, at du forstår, at der er noget galt, og at du ønsker at forstå, hvordan det kan blive bedre. Brug dit eget kropssprog Vær bevidst om dit eget kropssprog: Vis, at du er nærværende og lyttende, så borgeren ikke vil opleve dig som travl, irriteret eller ikke-lyttende Brug kropssproget og et roligt stemmeleje til at skabe ro i situationen. Placer dig i en passende afstand og i øjenhøjde med borgeren. Giv plads, så signalerer du ligeværdighed og respekt. 7

8 Huskeliste, når du oplever truende borgere: 1. Optræd roligt og med tydeligt kropssprog 2. Lyt og se efter 3. Vær aktiv - tag initiativ 4. Forklar tydeligt, hvad der er muligt, og hvad der ikke kan lade sig gøre 5. Brug et enkelt sprog. Vær konkret 6. Vær hjælpsom 7. Vær ikke dominerende eller underkastende 8. Find og hold rigtig afstand 9. Tænk på borgerens selvbillede og oplevelse af kontrol over situationen 10. Giv dig god tid, spil ikke Tarzan 11. Måske kan situationen løses ved, at du trækker dig og kommer igen senere Udgivet af Branchearbejdsmiljøområdet Social & Sundhed Studiestræde 3, 2. sal, 1455 København K Tekst: Arbejdspsykolog Liv Starheim Design og produktion: Denbæk A/S Hæftet kan downloades via internettet på: BAR Social & Sundhed (SoSu) er et af i alt 11 BAR, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, bl.a. KL, Forbundet af Offentligt Ansatte og Dansk SygeplejeRåd. De kortlægger de enkelte branchers særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning. Yderligere eksemplarer af hæftet kan bestilles hos Videncenter for Arbejdsmiljø. - telefon Februar Andet oplag. ISBN: Varenr

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

En værktøjskasse om Konflikthåndtering

En værktøjskasse om Konflikthåndtering En værktøjskasse om Konflikthåndtering Lær konfliktpyramidens hemmeligheder at kende! Så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter 02 Forord En arbejdsplads uden uenigheder

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Trap ned. lær at takle konflikter

Trap ned. lær at takle konflikter Trap ned lær at takle konflikter Indholdsfortegnelse 1. Konfliktfyldte kundesituationer Side 3 2. Konflikttrappen Side 7 3. Redskaber til konflikthåndtering Side 12 4. Ikke alle konflikter kan løses Side

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar.

Hvis konflikten trapper op. Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. Hvis konflikten trapper op Værktøjer til at håndtere konflikter og forebygge konfliktmobning. Til lederen med personaleansvar. hvis konflikten trapper op 1 Indhold Indhold 4 Lederens håndtering af konflikter

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket

Vold på arbejdspladsen. Når skaden er sket F O A f a g o g a r b e j d e Vold på arbejdspladsen Når skaden er sket Indhold Tag hånd om skadeslidte Kriseplanen skal indeholde Huskeliste, ved en voldsepisode Huskeliste til den volds- og kriseramte

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere