Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme"

Transkript

1 Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar Nr Indhold 1. Om forsikringen Sådan dækker forsikringen Anmeldelse af kritisk sygdom Betingelser for dækning For individuelle forsikringsdækninger Oplysninger til hjælp for vurdering Udbetaling Forsikringen dækker Forsikringen dækker ikke Generelle undtagelser Indskrænkninger i forsikringsdækningen Ændring af forsikringsbetingelser Forældelse Ansvarstid ved ophør Lovgivning og klager Lovgivning Klager vedrørende sagsbehandling Ankenævn Værneting... 8

2 1. Om forsikringen Forsikringen er oprettet i Skandia Link Livsforsikring A/S, CVR nummer i det følgende benævnt Skandia. Forsikringen ved visse kritiske sygdomme giver ret til udbetaling af en forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, hvis de betingelser, der er gældende på diagnosetidspunktet, er opfyldt. Når der i disse forsikringsbetingelser nævnes kritisk sygdom, så sker det ud fra nedenstående diagnosegrupper og den specifikke definition, som fremgår af punkt 3 Forsikringen dækker. Forsikringen omfatter visse kritiske sygdomme: 1 a Kræft 1 b Kræft i blod, lymfe og knoglemarvens bloddannende c 1 c Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med aggressivt forløb og svære blivende følger 2 a Hjerneblødning blodprop i hjernen (Apopleksi) 2 b Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV malformation) 3 a Blodprop i hjertet (type 1 AMI) 3 b Operation på hjertekar som følge af svær åreforsnævring i kranspulsårerne (by pass operation (CABG) PCI) 4 a Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl 4 b Indoperation af ICD enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse som følge af hjertestop 5 Kronisk nyresvigt 6 Større organtransplantation 7 Sygdom i hovedpulsåren (Aorta) 8 a Multipel sklerose med to flere (gentagne) attakker 8 b Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) anden lignende ikke arvelig motorisk nervecellesygdom (MND) før alder 60 år 8 c Primær Parkinsons sygdom før alder 60 år 8 d Myasthenia Gravis 8 e Alzheimers sygdom før alder 60 år 8 f Muskelsvind (Myopati og neuropati) med vedvarende symptomer 9 a HIV infektion ved blodtransfusion arbejdsbetinget smitte 9 b AIDS 10 Blindhed 11 Døvhed 12 Større forbrænding forfrysning 13 a Følger efter hjerne hjernehindebetændelse (inkl. Tick Borne Encephalitis, Japansk Encephalitis og hjernehindebetændelse forårsaget af Malaria) 13 b Borrelia infektion i nervesystem efter flåtbid 2. Sådan dækker forsikringen 2.1. Anmeldelse af kritisk sygdom Når forsikrede får stillet en diagnose, som forventes at være omfattet af forsikringsbetingelserne, kontaktes Skandia for at få tilsendt en ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme og en samtykkeerklæring. Ansøgningen og samtykkeerklæring findes også på skandia.dk Betingelser for dækning Det er en betingelse for udbetaling af en forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, at forsikrede får stillet en dækningsberettiget diagnose i perioden fra forsikringen træder i kraft til forsikringen ophører (i det følgende benævnt forsikringstiden ), dog tidligst efter udløbet af en eventuel karensperiode. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende, og ikke det tidspunkt, hvor forsikrede får kendskab til diagnosen. Retten til udbetaling ved visse kritiske sygdomme bliver vurderet i henhold til de forsikringsbetingelser, der er gældende på diagnosetidspunktet. Eventuelle begrænsninger i retten til dækning er beskrevet i punkt For individuelle forsikringsdækninger Det er en betingelse for dækning af visse kritiske sygdomme, at sygdommen tidligst er diagnosticeret, når dækningen har været i kraft i tre måneder uden pause (karensperiode). Dog skal dækningen have været i kraft i seks måneder uden pause (karensperiode), når der er tale om en diagnose, som er dækket under diagnosegruppe 1a (Kræft) og 1b (Kræft i blod, lymfe og knoglemarvens bloddannende c). Eventuelle begrænsninger i retten til dækning er beskrevet i punkt Oplysninger til hjælp for vurdering Når Skandia har modtaget samtykkeerklæringen, kan Skandia til enhver tid bede om journaloplysninger og attester, som Skandia finder nødvendige for at foretage en vurdering af, om den forsikrede har ret til udbetaling ved visse kritiske sygdomme. Derudover kan Skandia bede den forsikrede om nødvendige oplysninger. Skandia kan desuden bede den forsikrede gennemgå lægeundersøgelser for at vurdere retten til udbetaling ved visse kritiske sygdomme. Skandia betaler alle udgifter til de af Skandia ønskede attester og journaloplysninger Udbetaling Udbetaling ved visse kritiske sygdomme sker i forhold til den forsikringssum, som var gældende den dag, sygdommen blev diagnosticeret. Udbetalingen sker til den forsikrede. Når der én gang er sket udbetaling af en forsikringssum ved en kritisk sygdom, bortfalder dækningen for den Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 2/8

3 de diagnosegruppe/ r, som har medført udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme. Tilsvarende gælder for evt. andre diagnoser stillet i karensperioden. Se under 4.2 Indskrænkninger i forsikringsdækningen, hvilke sygdomme der anses for at være én og samme kritiske sygdom. For diagnosegrupperne 1 a (kræft) og 1 b (kræft i blod og bloddannende organer) gælder dog, at forsikrede har ret til udbetaling ved en ny og ubeslægtet kræftdiagnose stillet i forsikringstiden, såfremt det er 7 år siden, behandlingen for den første diagnose blev afsluttet, og der ikke er konstateret tilbagefald inden for denne 7 årige periode (kontrolbesøg gælder ikke som behandling). 3. Forsikringen dækker Forsikringen omfatter følgende Diagnosegrupper Dækningsberettigede sygdomme: 1 a. Kræft En ondartet (malign) svulst (tumor) diagnosticeret histologisk og karakteriseret ved ukontrolleret vækst af maligne c, som har tendens til invasion af omkringliggende væv og tendens til lokal recidiv og spredning til regionale lymfekirtler og andre organer (metastasering). Tumorer klassificeret som præmaligne, noninvasive, carcinoma in situ, borderline med lavt malignt potentiale (uanset valgt behandling). Alle former for hudkræft (inklusiv lymfomer i hud), bortset fra modermærkekræft stadie 1 4 (malignt melanom). Prostatakræft med en Gleason score på 6 derunder (uanset valgt behandling). Blærepapillomer. Svulster opstået under forløbet af HIV infektion, herunder Kaposi s sarkom. 1 b. Kræft i blod, lymfe og knoglemarvens bloddannende c Ondartede (maligne) sygdomme opstået i blod, lymfe knoglemarvens bloddannende c, karakteriseret ved et atypisk blodbillede med ukontrolleret vækst af blodc og tendens til progression og recidiv. Dækningen omfatter behandlingskrævende 1 : Akut leukæmi, kronisk myoloid leukæmi (CML) i accelereret fase blastkrise og behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Hodgkins lymfom stadie II til IV og non Hodgkins lymfom med undtagelse af mindre agressive former som lokaliseret MALT lymfom, mucosis fungides i plaquestadiet og hudlymfomer som lokali 1 Med behandlingskrævende forstås celledræbende behandling (inklusiv kemoterapi, biologiske midler (designerdrugs) og stråleterapi) og/ transplantation med stamc/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation). seret CD30 positivt lymfom og kutant B celle lymfom lokaliseret til huden. Højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) og kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML). Behandlingskrævende myelomatose/solitært myelom. Kronisk lymfatisk leukæmi stadie I og II Hodgkin's lymfom stadie I 1 c. Visse godartede svulster i hjerne rygmarv med aggressivt forløb og svære blivende følger En) svulst (tumor) opstået i og udgået fra hjerne, hjernestamme, rygmarv disse organers hinder (centralnervesystemet), der medføret betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed svarende til mindst 15 % mén, vurderet efter Arbejdsskadestyrelsens tabel. Forsikringen udbetales først, når følgetilstanden vurderes rimelig stabil, dvs. tidligst seks mdr. efter diagnosticering operation. Diagnosen skal være stillet på en neurokirurgisk afdeling af en neurokirurgisk speciallæge. Tumorer i kranie /hjernenerver Cyster granulomer Hypofyseadenomer. 2 a. Hjerneblødning blodprop i hjernen (Apopleksi) En akut beskadigelse af hjernen hjernestammen med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer (lammelser, føle, syns taleforstyrrelser) af mere end 24 timers varighed og som enten skyldes: En spontan traumatisk opstået blodansamling i hjernen En spontan traumatisk opstået blodansamling mellem hjernehinderne som følge af en bristet pulsåre (arterie) en misdannelse i hjernens kar En forsnævring tillukning af en pulsåre (arterie) i hjernen pga. en trombose emboli. Beskadigelsen af hjernen skal være påvist ved en hjernescanning (CT MR). Diagnosen skal være stillet på en neurologisk neurokirurgisk afdeling være bekræftet af en neurologisk speciallæge. Hvis en blodprop i hjernen ikke kan bekræftes ved en hjernescanning (CT MR), er forsikrede omfattet, hvis samtlige klassiske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er blivende objektive neurologiske udfaldssymptomer (vurderet tidligst efter seks måneder) svarende til hjernebeskadigelsen i form af lammelser, føle, syns taleforstyrrelser. Følger i form af kognitive gener træthed alene er ikke tilstrækkelige for dækning. Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 3/8

4 Transitorisk Cerebral Iskæmi(TCI)/ Transitorisk Iskæmisk Attak (TIA). Tidligere hjerneinfarkter påvist ved hjernescanning (CT/MR). 2 b. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AVmalformation) En planlagt gennemført operation for en defekt i hjernens kar i form af én flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer arteriovenøse karmisdannelser (inkl. kavernøst angiom), som er blevet påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) CT/MR scanning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk neurokirurgisk afdeling. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Dækningen omfatter desuden tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operationen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. 3 a. Blodprop i hjertet spontant myokardieinfarkt relateret til iskæmi (type 1 AMI) Et akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv, som følge af pludseligt ophørt blodtilførsel til den pågældende del af hjertet. Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt (MI) type 1 ud fra en typisk stigning og/ fald i kardiale biomarkører (fortrinvis troponin), hvor mindst én værdi er klart diagnostisk forhøjet. samt evidens for AMI med mindst to af følgende kriterier: Symptomer på myokardieiskæmi (pludseligt opståede vedvarende brystsmerter) Ekg forandringer tydende på nyopstået iskæmi (nye ST T ændringer, nyt venstresidigt grenblok) udvikling af patologiske Q takker på EKG et. Billeddiagnostisk evidens (ekkokardiografi, myokardiescintigrafi MR scanning) for nytilkommet tab af muskelvæv/regional dyskinesi. Diagnosen skal være stillet på hospital af en kardiologisk speciallæge. MI i forbindelse med PCI MI i forbindelse med by pass operation. 3 b. Operation på hjertekar som følge af svær åreforsnævring i kranspulsårerne (by pass operation (CABG) PCIbehandling (ballonudvidelse) En revaskulerende behandling ved kranspulsåreforkalkning i form af: Gennemført PCI behandling på to flere af hjertets kranspulsårer, Gennemført planlagt åben hjertekirurgisk by pass operation (CABG) på én flere af hjertets kranspulsårer. 4 a. Hjerteklapoperation pga. hjerteklapfejl En planlagt gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl med forsnævring utæthed, med indsættelse af mekanisk biologisk hjerteklapprotese samt homograft reparation af klappen med plastik. 4 b. Indoperation af ICD enhed (hjertestøder) som sekundær profylakse som følge af hjertestop En planlagt gennemført implantation af implanterbar cardioverter defibrillator (ICD) i forbindelse med aktuelt hjertestop. 5. Kronisk nyresvigt En tilstand med dobbeltsidigt nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere og med behov for varig dialysebehandling nyretransplantation. Diagnosen skal være stillet af en nefrologisk speciallæge. 6. Større organtransplantation En planlagt gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, hjerte lunge hjerte lunge lever transplantat på grund af organsvigt hos forsikrede. Diagnosen skal være stillet af en speciallæge indenfor området. Dækningen omfatter også gennemført transplantation med stamc/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation) for andre tilstande end beskrevet under blodkræft, jf. 1 b. Transplantation af andre organer, dele af organer, væv c 7. Sygdom i hovedpulsåren (Aorta) Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 4/8

5 En bristning (ruptur) lokal udvidelse af aorta (aneurisme) til over 5 cm i diameter, en tillukning af aorta (okklusion) en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Diagnosen aneurisme dissektion skal være stillet ved MR scanning aortagrafi samt en ultralydsundersøgelse, ekkokardiografi CT scanning af abdomen. Benævnelsen aorta inkluderer den thorakale og abdominale aorta men ikke deres grene. 8 a. Multipel sklerose med to flere (gentagne) attakker En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved: to flere (gentagne) episoder af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet, efterfulgt af hel delvis remission, i kombination med mindst to karakteristiske læsioner i hjernens hvide substans (med påvist disseminering i tid og sted) på MR scanning Et attak med klart fremadskridende forløb (Primær Progressiv MS) et svært attak, hvor de diagnostiske kriterier for MS efter McDonald er opfyldte. Dækningen omfatter også neuromyelitis optica (NMO) med bilateral opticus neuritis myelopati og opticus neuritis samt MR forandringer centralt i medulla over mere end tre segmenter. Diagnosen skal være stillet af neurologisk speciallæge. Tilfælde alene med synsnerveudfald (opticusneurit) transversel myelitis. 8 b. Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) anden lignende ikke arvelig motorisk nervecellesygdom (MND) diagnosticeret før alder 60 år En kronisk sygdom som skyldes fremadskridende nedbrydning (degeneration) af nervesystemets motoriske c i rygmarv, hjernestamme og hjerne, medførende lammelser, muskelsvind og spasticitet. Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge efter El Escorial kriterierne med lower motor neuron symptomer (LMN) og upper motor neuron symptomer (UMN) i mindst tre regioner samt progression af symptomerne og abnorme fund ved elektromyografi (EMG) i klinisk normal muskel. Det er en forudsætning for udbetaling, at diagnosen stilles, inden den forsikrede fylder 60 år. Dækningen omfatter ikke arvelig MND, herunder SMA. 8 c. Primær Parkinsons sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) diagnosticeret før alder 60 år En kronisk sygdom kendetegnet ved vedvarende øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge, og dækningen forudsætter tilstedeværelse af samtlige klassiske hovedsymptomer (tremor, rigiditet og oligokinesi). Det er en forudsætning for udbetaling, at diagnosen stilles, inden den forsikrede fylder 60 år. Symptomer på Parkinsons sygdom fremkaldt af eksempelvis psykofarmaka, infektioner, blodprop lignende. Atypisk Parkinson (Parkinson+). Sekundær Parkinson. Parkinsonsymptomer i forbindelse med Lewy Body Demens. 8 d. Myasthenia Gravis En autoimmun neuromuskulær sygdom kendetegnet ved kraftnedsættelse og hurtig udtrætning. Diagnosen skal være stillet på neurologisk afdeling af neurologisk speciallæge og være bekræftet ved mindst to af følgende undersøgelser: EMG, der viser defekt neuromuskulær transmission. Acetylcholinreceptorantistoffer i blodet. Klar behandlingsrespons på relevant medicinsk behandling. 8 e. Alzheimers sygdom diagnosticeret før alder 60 år En degenerativ sygdom i hjernen kendetegnet ved fremadskridende hukommelsestab og mistet evne til tænkning, sprog og problemløsning. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling efter de internationalt anerkendte kriterier for sandsynlig Alzheimers sygdom. (NINCDS ADRDA) og MR scanning skal støtte diagnosen med fund af progression af cerebral atrofi i mediale temporallapsstrukturer. Det er en forudsætning for udbetaling, at diagnosen stilles, inden den forsikrede fylder 60 år. Demens ledsaget af bevægelsesforstyrrelser, som fx ved Huntingtons Chorea og Parkinsons sygdom. Demens som følge af forkalkningssygdom i hjernekar (vaskulær demens), traume infektioner. 8 f. Muskelsvind (Myopati og neuropati) med vedvarende symptomer Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 5/8

6 En muskellidelse kendetegnet ved progressivt tab af muskelmasse og kraft af enten Facio skapulo humeral typen, Limb girdle typen Charcot Marie Tooths sygdom. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling. 9 a. HIV infektion ved blodtransfusion arbejdsbetinget smitte En infektion med HIV som følge af: En blodtransfusion anden lægelig behandling, modtaget efter forsikringstidens begyndelse, hvor forsikrede er berettiget til godtgørelse fra Sundhedsstyrelsen. En arbejdsbetinget læsion smitteudsættelse på slimhinderne under udførelse af forsikredes erhverv efter forsikringstidens begyndelse. Dækning forudsætter, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, og at der foreligger negativ HIV test, udført indenfor den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv test indenfor de næste 12 måneder. 9 b. AIDS Et erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med HIV, erhvervet efter forsikringstidens begyndelse. Dækning forudsætter, at det kan dokumenteres, at forsikrede er smittet i forsikringstiden, og at diagnosen er stillet på en infektionsmedicinsk afdeling efter Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. 10. Blindhed Et permanent synstab på begge øjne, hvor synsstyrken på bedste øje er 1/60 (0,01666) derunder, der er kikkertsyn med synsfeltindskrænkning til under 10 procent. Diagnosen skal være stillet af en øjenlæge. 11. Døvhed Totalt permanent høretab på begge ører, med en høretærskel på 100 db derover. Diagnosen skal være stillet af en ørelæge. 12. Større forbrænding forfrysning En brandskade (inkl. forfrysninger ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20 procent af den forsikredes legemsoverflade. Diagnosen skal fremgå af journaloplysninger fra den behandlende brandsårsafdeling. 13 a. Følger efter hjerne hjernehindebetændelse (incl. Tick Borne Encephalitis, Japansk Encephalitis og Hjernebetændelse forårsaget af Malaria) En infektion i hjerne, hjernenerverødder hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe mv., som har medført vedvarende neurologiske følger, vurderet af en neurologisk speciallæge, svarende til en méngrad på 15 procent mere efter Arbejdsskadestyrelsens tabel. Forsikringen udbetales først, når de neurologiske følger vurderes stabil, dvs. tidligst efter seks mdr., og følgerne skal være bekræftet af en neurologisk speciallæge. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk medicinsk afdeling ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken. En rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose) med forhøjet antal hvide blodlegemer og eventuelt suppleret med MR /CT scanning. Tick Borne Encephalitis (TBE) skal være verificeret ved påvisning af virusantistoffer i serum og spinalvæske. Japansk Encephalitis (JE)skal være bekræftet ved påvisning af Japansk encefalitvirus i blod og spinalvæske. Hjernebetændelse forårsaget af Malaria skal være bekræftet ved påvisning af parasitter i blodet. 13 b. Borrelia infektion i nervesystem efter flåtbid Langvarig kronisk neuroborreliose (mere end 6 måneders varighed) som følge af flåtbid, medførende vedvarende neurologiske følger svarende til en méngrad på 15 procent mere efter Arbejdsskadestyrelsens tabel. Forsikringen udbetales først, når de neurologiske følger vurderes stabil, dvs. tidligst efter seks mdr., og følgerne skal være bekræftet af en neurologisk speciallæge. Diagnosen skal være stillet ud fra spinalvæskeundersøgelser, borreliaspecifikke antistofundersøgelser, CT /MR scanning mv. og være vurderet og bekræftet af en neurologisk speciallæge. 4. Forsikringen dækker ikke 4.1. Generelle undtagelser Har den forsikrede før forsikringen trådte i kraft, i løbet af en evt. karensperiode (se punkt 2.2 Betingelser for dækning ), fået stillet en diagnose, modtaget behandling, været under udredning for en diagnose, der ville være omfattet af beslægtet med sygdomme/lidelser omfattet af disse forsikringsbetingelser, bortfalder dækningen for den/de pågældende diagnosegruppe(r). Hvis den forsikrede får stillet mere end én dækningsberettiget diagnose i forsikringstiden, er det en betingelse for udbetaling af den/de efterfølgende kritiske sygdom(me), at diagnosen for den/de efterfølgende kritiske sygdom(me) stilles mindst seks måneder efter seneste udbetalingsberettigede diagnose. Er udbetaling sket ved accept på venteliste, regnes seks måneders fristen først fra foretaget operation. Diagnoser/diagnosegrupper, jf. punkt 4.2 Indskrænkninger i forsikringsdækningen, der ikke er udbetalingsberettigede, fordi de stilles mindre end seks måneder Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 6/8

7 efter den seneste udbetalingsberettigede diagnose, vil ikke senere i forsikringstiden være dækningsberettigede. Forsikringen omfatter ikke kritiske sygdomme, som har direkte indirekte sammenhæng med en tidligere sygdom, som er diagnosticeret behandlet før forsikringstiden indenfor de beskrevne karensperioder. I denne sammenhæng anses en række sygdomme som værende én og samme kritiske sygdom se hvilke sygdomme i punkt 4.2 Indskrænkninger i forsikringsdækningen. For diagnosegrupperne 1 a (kræft) og 1 b (kræft i blod og bloddannende organer) gælder dog, at hvis den forsikrede inden forsikringen trådte i kraft har fået stillet en diagnose, der ville være omfattet af én af de to nævnte diagnosegrupper, giver forsikringen ret til udbetaling ved en ny ubeslægtet kræftdiagnose, hvis der er gået mindst 7 år, siden behandlingen for den først sygdom blev afsluttet kontrolbesøg gælder ikke som behandling, og der ikke er konstateret tilbagefald i de 7 år, der er gået, siden behandlingen sluttede. Retten til udbetaling ved visse kritiske sygdomme bortfalder ved forsikredes død med undtagelse af de tilfælde, hvor forsikrede skriftligt har bedt om udbetaling overfor Skandia, og på det tidspunkt opfylder de øvrige betingelser for udbetaling af forsikringssum ved visse kritiske sygdomme udbetales Indskrænkninger i forsikringsdækningen Følgende sygdomme anses i disse forsikringsbetingelser som værende én og samme kritiske sygdom, og medfører indbyrdes bortfald af den/de tilknyttede diagnosegruppe(r): Diagnosegruppe 1a (Kræft) og 1b (Kræft i blod og bloddannende organer), uanset om der måtte være tale om en anden dækningsberettiget kræftdiagnose. Diagnosegrupperne 2a (Hjerneblødning blodprop i hjernen (Apopleksi)), 3a (Større blodprop i hjertet), 3b (Hjertekaroperation pga. kranspulsåreforkalkning (By pass/pci)) og 4a (Hjerte klapoperation pga. hjerteklapfejl). Diagnosegrupperne 2a (Hjerneblødning blodprop i hjernen (Apopleksi)) og 2b (Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AVmalformation)). Diagnosegrupperne 3a (Større blodprop i hjertet), 3b (Hjertekaroperation pga. kranspulsåreforkalkning (By pass/pci)) og 4b Indoperation af ICDenhed (hjertestøder) som følge af hjertestop. Diagnosegrupperne 4a (Hjerte klapoperation pga. hjerteklapfejl) og 7 Sygdom i hovedpulsåren (Aorta). Diagnosegrupperne 4b Indoperation af ICD enhed (hjertestøder) som følge af hjertestop og 6 Større organtransplantation. Diagnosegrupperne 8d (Myasthenia Gravis) og 8f (Muskelsvind). Diagnosegrupperne 9a (HIV infektion ved blodtransfusion arbejdsbetinget smitte) og 9b (AIDS). Endvidere bortfalder dækningen for diagnosegruppe 13a (Følger efter hjerne hjernehindebetændelse), hvis diagnosen/tilstanden er forårsaget af neuroborreliose, og forsikrede én gang har modtaget udbetaling for diagnosegruppe 13b (Borreliainfektion i nervesystem efter flåtbid) Ændring af forsikringsbetingelser Skandia kan ændre Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme med en måneds skriftligt varsel. 5. Forældelse Et krav om udbetaling ved visse kritiske sygdomme skal fremsættes inden tre år efter det tidspunkt, hvor en dækningsberettiget sygdom er blevet diagnosticeret. Hvis kravet rejses tre år mere efter diagnosetidspunktet, bortfalder retten til udbetaling i forbindelse med den konkrete dækningsberettigede sygdom Ansvarstid ved ophør Ved ophør af dækning ved en af de beskrevne kritiske sygdomme ovenfor, skal en ansøgning om udbetaling ske senest seks måneder efter, dækningen er ophørt. I modsat fald bortfalder retten til udbetaling. 6. Lovgivning og klager 6.1. Lovgivning Forsikringen følger dansk rets almindelige regler, herunder bestemmelserne i den til enhver tid gældende skattelovgivning, forsikringsaftalelov og lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf, medmindre andet er bestemt i aftalegrundlaget øvrige vilkår og bestemmelser, der knytter sig til aftalen Klager vedrørende sagsbehandling Forsikringstageren den forsikrede har mulighed for at klage, hvis de er uenige i Skandias afgørelse af en sag. Klager skal sendes så hurtigt som muligt og senest seks måneder efter at sagen er afgjort til: Skandia Kay Fiskers Plads København S Att.: Den klageansvarlige Se mere om klagemuligheder på skandia.dk 6.3. Ankenævn Hvis Skandia og forsikringstageren den forsikrede ikke kan blive enige, er det muligt at klage til: Ankenævnet for Forsikring Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 7/8

8 Anker Heegaards Gade København V Telefon Der skal betales et gebyr for at klage til Ankenævnet. Skandia refunderer gebyret, hvis forsikringstageren den forsikrede får medhold i klagen Værneting Tvister om forsikringsaftalen skal afgøres efter dansk ret. Tvister, som ikke kan afgøres ved voldgift, skal afgøres ved de danske domstole. Værneting er København. Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme nr Skandia 8/8

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom

Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser for Kritisk Sygdom Nr. 2011 01 01 Disse forsikringsbetingelser træder i kraft 1. januar 2011 og gælder for dækning ved visse kritiske sygdomme i Skandia Livsforsikring

Læs mere

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser til Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser gældende fra 1. september 2017 Nr. 01 09 2017 Indhold 1. Om

Læs mere

G R U P P E L I V S A F TA L E

G R U P P E L I V S A F TA L E G R U P P E L I V S A F TA L E 1 Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2-1.4. Pkt. 1.2.

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2016 20.05.2016 52/06-3 Side 2/9 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2015 1 FORSIKRINGS 52-6/02 31.08.2015 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Lifeline Kritisk Sygdom

Lifeline Kritisk Sygdom Lifeline Kritisk Sygdom Almindelige forsikringsbetingelser Nr. 32401 07 010111 Indhold Visse Kritiske Sygdomme... 2 Hvem gælder forsikringsaftalen for?... 2 Hvem er forsikret?... 2 Hvor gælder forsikringen?...

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2017 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2018 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2017. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2007 1. Med kritisk sygdom menes: kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2016 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser

Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Dækning ved kritisk sygdom i tilslutning til gruppelivsaftaler og FGs forsikringsbetingelser Gældende fra 1. januar 2008 1. Med kritisk sygdom menes: Kræft, blodprop i hjertet, bypassoperation/ballonudvidelse

Læs mere

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013

DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET EFTER 1. JANUAR 2013 1 FORSIKRINGS 52-4/02 06.05.2013 Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Læs mere

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for forsikring ved visse kritiske sygdomme Disse betingelser er gældende fra 1. januar 2017 og erstatter tidligere betingelser fra 1. januar 2016. Betingelserne gælder alene diagnoser, der

Læs mere

Sum ved visse kritiske sygdomme

Sum ved visse kritiske sygdomme Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2018 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) i AP Pension 01.01.2014 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Indholdsfortegnelse: 1 Aftalegrundlag 2 2 Optagelse 2 3 Urigtige

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Hvem er omfattet Pkt. 1.1. Aftalen er obligatorisk og omfatter alle medlemmer i Bankpension, der ikke er fyldt 67 år eller er nævnt nedenfor under punkt 1.2.-1.4. Pkt. 1.2. Medlemmets pårørende, herunder

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2018 01.01.2018 52/08-1 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/10 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2012 TIL 31. DECEMBER 2012 1 FORSIKRINGS 52-3/3 03.05.2013 Dækning

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2017 og erstatter

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRISTISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2007 1 FORSIKRINGS 52-1/07 16.04.2013 Dækning

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. AP Pension kan ændre betingelserne, hvis ændringen aftales med FSS det er nødvendigt, for at AP Pension kan

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 30. oktober 2017 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 30. oktober 2017. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Kundegruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 6534-7 Januar 2013 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikrede oplyses

Læs mere

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3

1 FORSIKRINGSDÆKNING 2 2 FORSIKRINGSTIDEN 2 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNING 2 4. DEFINITIONER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITI- SKE SYGDOMME FORSIKRINGSBETINGELSER FOR UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME DIAGNOSTICERET I PERIODEN FRA 1. JANUAR 2008 TIL 31. DECEMBER 2011 1 FORSIKRINGS 52-2/10 16.04.2013 Dækning

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-5, Oktober 2011 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2018 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser for Gruppeliv med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for Business Danmark Forsikringsbetingelser 6596-5 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser 7878-1 Oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret...

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikring ved visse kritiske sygdomme for FirmaPension Forsikringsbetingelser 6549-4 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-6, Januar 2018 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2016 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom

Bekendtgørelse om udbetaling af kapitalpension m.v. ved livstruende sygdom Page 1 of 6 BEK nr 1031 af 24/10/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-10-2005 Skatteministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Bilag 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom

Forsikringsbetingelser - Letsikring ved kritisk sygdom Forsikringsbetingelser den 1. januar 2012 Letsikring ved kritisk sygdom Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser gælder fra den 1. januar 2012. Stk. 2. Letsikring ved kritisk sygdom tegnes i henhold

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2018 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-4, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for visse kritiske sygdomme (herefter kaldet kritisk sygdom) med terminaldækning i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup,

Læs mere

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008

Mølholm Forsikring A/S 1. januar 2008 Forsikringsbetingelser ved Kritisk Sygdom. 1.0 Hvornår træder forsikringen i kraft? 1.1 1 måned efter gruppeforsikringens underskrift, med mindre andet fremgår af aftalen. Overtages forsikringen fra andet

Læs mere

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid

LIV Privatpension CVR-nr Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Værdifuld hjælp i en svær tid Forsikring ved visse kritiske sygdomme Værdifuld hjælp i en svær tid Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme

Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme Gruppeliv med Invalidesum og Forsikring for visse kritiske sygdomme for ingeniørforeningen i Danmark (IDA) Forsikringsbetingelser version oktober 2011 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6617-1, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringssum...5

Læs mere

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999

Betingelser. Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme for medlemmer optaget før 01.07.1999 Pr. 01.01.2015 2 Betingelser Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser for Forsikring ved visse kritiske

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S

Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Nykredit Livsforsikring A/S Forsikring ved visse kritiske sygdomme Version 6617-3, Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme i...4 2 Aftalegrundlag...4

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem

Læs mere

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav.

Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PensionDanmark har taget stilling til mit krav. Ansøgning om engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme Du skal udfylde side et. Resten af skemaet udfyldes af den læge eller det sygehus, der har behandlet dig. Det er vigtigt, at du tager alle sider med

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version Juli 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S

Kritisk Sygdom. Nykredit Livsforsikring A/S Kritisk Sygdom Version januar 2004 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 Kritisk Sygdom i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på grundlag af aftale mellem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring Branche AP Børneforsikring Betingelser 010115 Indholdsfortegnelse Side Dødsfaldssum til børn..1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn.. 8 Sygdomsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom 7863-20 7863-19 04.17 01.17 LIV Privatpension CVR-nr. 19625087 Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme for samlevende Sådan sikrer I hinanden mod den andens død eller sygdom

Læs mere

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring

Branchestatistik for. Forsikring ved Kritisk Sygdom. Brancheudgave. Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Branchestatistik for Forsikring ved Kritisk Sygdom 2005 Brancheudgave Januar 2007 Forsikring & Pension Videncenter for Helbred og Forsikring Indhold 0 Resumé 1 Indledning 2 Baggrund for Kritisk Sygdom

Læs mere

Kundegruppelivsforsikring

Kundegruppelivsforsikring Kundegruppelivsforsikring Forsikrings betingelser Nr. KL-04 Gældende fra 1. oktober 2010 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

Sikrer familien ved sygdom og død

Sikrer familien ved sygdom og død Kundegruppelivsforsikring med Forsikring ved visse kritiske sygdomme Sikrer familien ved sygdom og død Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Børnepakke Forsikringsbetingelser 1 AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S

Læs mere

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser 01.01.2015. Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2015 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FORSIKRING VED KRITISK SYGDOM TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af pensionskunder i Nykredit Bank A/S. Kunden skal være fyldt 18 år,

Læs mere

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk.

Betingelser. plusliv. Nr. 5274. Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 10 plusliv Betingelser Nr. 5274 Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad

Læs mere

Betingelser. Nr. 5274

Betingelser. Nr. 5274 Betingelser Nr 5274 Indholdsfortegnelse Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen omfatter Side 2 Nr 5274 / 02010 Afsnit 1 Fællesbestemmelser 1 Forsikringsaftalen 2 Oplysninger ved forsikringsaftalens

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING - DIP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018

GRUPPEFORSIKRING - DIP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 GRUPPEFORSIKRING - DIP Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne... 1 Hvem er dækket?... 1 Ophør af dækningen... 1 Klausuleringsperiode...

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME 49 Kr. pr. måned (i 2012) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2016 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv

Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv Forsikringsbetingelser den 1. juli 2017 Plus Liv 1. Plus Liv En gruppeforsikring for PFA Pensions kunder Disse forsikringsbetingelser gælder fra 1. juli 2017 for Plus Liv i PFA Pension, forsikringsaktieselskab.

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2011) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME

HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME HK+ VISSE KRITISKE SYGDOMME Kr. 49,- pr. måned (i 2010) HK+ Visse Kritiske Sygdomme Særlig ordning for HK s medlemmer HK har indgået en aftale med Alka, som giver alle HK-medlemmer mellem 18 og 65 år muligheden

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING - JØP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018

GRUPPEFORSIKRING - JØP. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 GRUPPEFORSIKRING - JØP Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2018 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne... 1 Hvem er dækket?... 1 Ophør af dækningen... 1 Klausuleringsperiode...

Læs mere

Betingelser Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension

Betingelser Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension Betingelser 01.01.2016 Betingelser for Gruppeforsikring i PMF Pension 2 Betingelser for gruppeforsikring for PMF Pension i PenSam 1. Aftaleforhold 1.1. Gruppeforsikringer for PMF Pension i PenSam Disse

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Betingelser nr. 20-6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer

Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer 3.78.3 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening Og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 1 Dækningsområde Aftalen dækker

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme

GRUPPEFORSIKRING. Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme GRUPPEFORSIKRING Dødsfaldssum Invalidesum Ulykkessum Visse kritiske sygdomme Januar 2017 Indholdsfortegnelse Forsikringsaftalerne...1 Hvem er dækket?..1 Ophør af dækningen 1 Klausuleringsperiode.. 1 Fortsættelsesforsikring.1

Læs mere

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab Familiens bedste forsikringsselskab Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01 I tilslutning til Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem nærpension og AP Pension.

Læs mere

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere