Sum ved visse kritiske sygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sum ved visse kritiske sygdomme"

Transkript

1 Sum ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2015 På de følgende sider kan du se, hvilke sygdomme der kan give udbetaling fra din gruppeforsikring i pensionskassen. Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker diagnoser, der er stillet, før forsikringen blev indført 1. juli Først skal du undersøge Er din diagnose på listen over de kritiske sygdomme? Opfylder diagnosen de betingelser, som er nævnt under den enkelte diagnose? Er diagnosen stillet, før du er fyldt 65 år? (For diagnoser, der er stillet før 1. januar 2005, er aldersgrænsen 60 år). Er diagnosen stillet første gang på et tidspunkt, hvor du er dækket ved kritisk sygdom og har været det i mindst 3 måneder? På og på den pensionsoversigt, du modtager hvert år, kan du se, om du er dækket ved kritisk sygdom. Hvis du kan svare ja på disse spørgsmål, kan du søge om summen. Hvis du ikke allerede har modtaget et ansøgningsskema, finder du det under Din Pension > Hvad nu hvis > Du får problemer med helbredet > Hent ansøgning til sum ved visse kritiske sygdomme. Du kan printe ansøgningen og sende eller maile den til os. Adressen står på ansøgningsskemaet. Udbetaling to gange? Du kan få udbetalt sum ved visse kritiske sygdomme to gange, hvis du får stillet to helt forskellige diagnoser, som er omfattet af dækningen. Den sidste diagnose skal være stillet efter 1. juli Sygdomme, der har sammenhæng med hinanden, er samlet under punkterne A-B. Hvis du for eksempel har fået udbetalt summen for én af sygdommene inden for gruppen af kræftsygdomme (punkt A), kan du ikke få udbetalt en sum igen, hvis du får en af de øvrige sygdomme under punkt A. Det samme gælder for gruppen af hjertekarsygdomme (punkt B): Hvis du har fået udbetalt en sum for én af sygdommene under punkt B, kan du ikke få udbetalt en sum igen, hvis du får én af de øvrige sygdomme under punkt B. Særligt om kræft Hvis du har haft en kræftsygdom, før du fik forsikringen ved kritisk sygdom, kan du godt få udbetalt summen, hvis du siden får konstateret en anden kræftform på et tidspunkt, hvor du er dækket. PKA Hvis du har haft en kræftsygdom, før du fik forsikringen ved kritisk sygdom, og du 1. juli 2006 eller senere har fået konstateret den samme kræftform, kan du få summen udbetalt, hvis der er gået mere end 5 år uden tilbagefald af kræftsygdommen. Er der sket udbetaling efter punkt G som følge af knoglemarvstransplantation, ydes ikke dækning efter punkt A, tumorer og visse ondartede blodsygdomme.

2 A. Tumorer og visse ondartede blodsygdomme Kræft med undtagelse af mindre aggressive former En ondartet (malign) svulst (tumor), diagnosticeret histologisk og karakteriseret ved ukontrolleret vækst af maligne celler som har tendens til invasion af omkringliggende væv og tendens til lokalt recidiv samt tendens til spredning til regionale lymfekirtler og andre organer (metastaser). Tumorer klassificeret som præmaligne, non-invasive, carcinoma in situ, borderline eller med lavt malignt potentiale (uanset valgt behandling). Alle former for hudkræft (inklusive lymfomer i hud), bortset fra modermærkekræft (malignt melanom). Prostata tumorer med en Gleason score på 5 eller derunder. Blærepapillomer. Visse godartede svulster i hjerne eller rygmarv med aggressivt forløb og svære blivende følger Godartede (benigne) svulster opstået i og udgået fra hjerne, hjerne stamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), som medfører betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed med mindst 15% vurderet efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Cyster Granulomer Hypofyseadenomer Tumorer i kranie-, hjerne- og rygmarvsnerver. Krav: Forsikringssummen kan først udbetales, når følgetilstanden vurderes rimeligt stabil, dvs. tidligst 3 måneder efter diagnosticering eller operation. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2000 eller senere. Kræft i blod, lymfe og knoglemarvens bloddannende celler med undtagelse af mindre aggressive former Ondartede (maligne) sygdomme opstået i blod, lymfe eller knoglemarvens bloddannende celler, karakteriseret ved et atypisk blodbillede med ukontrolleret vækst af blodceller og tendens til progression og recidiv. Dækningen omfatter behandlingskrævende*: Akut leukæmi (herunder myeloid (AML), lymfatisk (ALL) og Burkitts leukæmi/lymfom) Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). (Diagnosen skal være stillet 1. januar 2007 eller senere) Kronisk myeloid leukæmi (CML) i accelereret fase eller blastkrise. (Diagnosen skal være stillet 1. januar 2012 eller senere) Hodgkin s lymfom stadie II-IV Non-Hodgkin s lymfom med undtagelse af mindre agressive former som lokaliseret MALT lymfom, mucosis fungoides i plaquesstadiet og hudlymfomer som lokaliseret CD30 positivt lymfom og kutant B-celle lymfom lokaliseret til huden. Myelomatose/solitært myelom. Højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS) og kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML) (Diagnosen skal være stillet 1. januar 2012 eller senere). *Med behandlingskrævende forstås celledræbende behandling (inkl. kemoterapi, biologiske midler (designerdrugs) og stråleterapi) og/eller transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation). B. Visse hjertekarsygdomme Blodprop i hjertet (akut myokardieinfarkt) af svær grad Akut opstået henfald af en del af hjertets muskelvæv som følge af pludseligt ophørt blodtilførsel til den pågældende del af hjertet (myokardieiskæmi). Diagnosen skal være klar og entydig for akut myokardieinfarkt type 1 ud fra en typisk stigning og/eller fald i kardiale biomarkører (fortrinsvis troponin), hvor mindst én værdi er klart diagnostisk forhøjet samt evidens for AMI med mindst to af følgende kriterier: a) Symptomer på myokardieiskæmi (pludseligt opståede vedvarende smerter i brystet). b) EKG-forandringer tydende på nyopstået iskæmi (nye ST-T ændringer, nyt venstresidigt grenblok) eller udvikling af patologiske Q-takker på ekg et c) Billeddiagnostisk evidens (ekkokardiografi, myoscintigrafi eller MR-scanning) for nytilkommet tab af hjertemuskelvæv/regional dyskinesi. Krav: Diagnosen skal være stillet på hospital eller af en kardiologisk speciallæge. Hjertekaroperation pga. svær åreforsnævring i kranspulsårerne bypass-operation/ballonudvidelse Hjertekirurgisk behandling af kranspulsåreforkalkning (revaskularisering) i form af: a) Planlagt eller gennemført åben hjertekirugisk bypassoperation, eller b) Gentagne behandlinger med ballonudvidelse af en eller flere af hjertets kranspulsårer (PCI) eventuelt med indlæggelse af stent. Hvis diagnosen er stillet før 1. januar 2005, stilles der ikke krav om mere end én behandling med ballonudvidelse eller stent. Krav: Ved gentagne behandlinger skal der være forløbet mindst 6 måneder mellem de enkelte beskrevne operationer eller planlagte operationer. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Indikationen skal være stillet på en kardiologisk afdeling eller af en kardiologisk speciallæge. Operationskrævende hjerteklapfejl Planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed) med indsættelse af mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese eller gennemført perkutan udskiftning eller reparation af aortaklap (TAVI) eller mitralklap (MitralClip eller lign.). Krav: Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste.

3 Kronisk hjertesvigt med svære symptomer i hvile og nedsat funktionsevne En tilstand med kronisk nedsat uddrivningsfraktion (EF) i venstre ventrikel på 35% eller derunder, som medfører funktionel begrænsning i hvile (f.eks. dyspnø, træthed og/ eller palpitationer), og som forværres ved enhver form for aktivitet (jf. New York Heart Asso ciation (NYHA) klasse III eller IV). Krav: At påvirkningerne er til stede på trods af tilstrækkelig behandling i mere end 6 måneder eller At der er gennemført indoperation af et avanceret pacemakersystem (cardioverter defibrillator (ICD-enhed) eller biventrikulær pacemaker (CRT-enhed)). Diagnosen skal være stillet p å en kardiologisk afdeling 1. januar 2005 eller senere. Opereret blodprop i lungen Blodprop i lungen af en sådan sværhedsgrad, at operation ved åben thoraxkirurgi er nødvendig. Krav: Patienten skal være opereret, og diagnosen blodprop i lungen skal være bekræftet ved operationen. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2005 eller senere. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) En akut opstået beskadigelse af hjernen eller hjernestammen med samtidigt opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, og som enten skyldes: a) En forsnævring eller tillukning af en pulsåre opstået i hjernen (emboli eller trombose), eller b) En spontant eller traumatisk opstået blodansamling i hjernen eller mellem hjernehinderne som følge af et bristet blodkar eller en misdannelse i hjernens kar. Der skal være neurologiske udfald svarende til hjernebeskadigelsen, som skal være påvist ved en hjerne scanning (CT/MR). Tilfælde, hvor en blodprop i hjernen ikke er påvist ved CT-/ MR-scanning, kan være omfattet af dækningen, hvis der er tilstrækkeligt klare kliniske tegn på en blodprop i hjernen til, at en neurologisk speciallægelæge har stillet diagnosen uden billedmæssig dokumentation. Samtidig skal der være konstateret blivende neurologiske følger (vurderet tidligst efter 3 måneder) svarende til hjernebeskadigelsen, fx i form af lammelser i arme, ben eller ansigtet, indskrænkning af synsfeltet, taleforstyrrelser eller halvsidige føleforstyrrelser. Følger i form af kognitive gener og/eller træthed alene er ikke dækket. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk, neurokirurgisk eller lignende specialafdeling eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge. Transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/transitorisk iskæmisk attak (TIA). Tidligere hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning (CT/MR). Blodpropper eller blødninger i den perifere del af nervevævet, dvs. udenfor hjernen (fx øjne, øre, hypofyse). Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller karmisdannelse inde i kraniet (AV-malformation) med behov for operation Planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernens kar i form af én eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arteriovenøse karmisdannelser (inkl. kavernøst angiom), som er blevet påvist ved røntgen af hjernens pulsårer (angiografi) eller ved CT-/MR-scanning. Dækningen omfatter desuden tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operationen ikke kan gennemføres af tekniske årsager. Krav: Defekten skal være diagnosticeret på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling 1. januar 2000 eller senere. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Svær sygdom i aorta (hovedpulsåren) En bristning (ruptur) eller lokal udvidelse af aorta (aortaaneurisme) til over 5 cm i diameter, en tillukning af aorta (okklusion) eller en aortadissektion med ruptur i aortas indre lag og blødning ind i aortavæggen. Benævnelsen aorta inkluderer både den thorakale og abdominale aorta, men ikke deres grene. Krav: Diagnosen aortaaneurisme eller aortadissektion skal være stillet ved MR-scanning eller aortografi samt en ultralydsundersøgelse af abdomen, en ekkokardiografi eller CTscanning. Diagnosen skal være stillet 1. januar 2005 eller senere. C. Multipel (dissemineret) sklerose (MS) En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig enten ved: a) To eller flere (gentagne) episoder af neurologiske udfaldssymptomer fra forskellige dele af centralnervesystemet, efterfulgt af hel eller delvis remission, i kombination med mindst to karakteristiske læsioner i hjernens hvide substans (med påvist disseminering i tid og sted) på MR-scanning eller b) Et attak med klart fremadskridende forløb (Primær Progressiv MS) eller et svært atak, hvor de diagnostiske kriterier for MS efter McDonald er opfyldte. Krav: Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge. Tilfælde alene med synsnerveudfald (opticus neurit) eller transversel myelitis. D. Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) eller motorisk neuronsygdom (MND) En kronisk sygdom af ukendt årsag med fremadskridende nedbrydning (degeneration) af nervesystemets motoriske celler i rygmarv, hjernestamme og hjerne, der medfører lammelser, muskelsvind og spasticitet. Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling og være bekræftet ved elektromyografi (EMG).

4 E. Primær (ideopatisk) Parkinsons sygdom (paralysis agitans, rystelammelse) med vedvarende symptomer En kronisk sygdom kendetegnet ved vedvarende øget muskelstivhed (rigiditet), rysten (tremor) og nedsættelse af de spontane bevægelser (oligokinesi). Krav: Dækningen forudsætter tilstedeværelsen af hovedsymptomet: Bradykinesi/hypokinesi/akinesi (langsomhed) samt et af følgende symptomer Rigiditet (stivhed i muskulaturen) Tremor (rysten). Krav: Diagnosen skal være stillet på en neurologisk afdeling 1. januar 2005 eller senere. Atypisk Parkinson (Parkinson+) Sekundær Parkinson Parkinsonsymptomer ved Lewy Body demens. F. Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation Dobbeltsidig nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere, hvilket med fører behov for varig dialysebehandling eller nyretransplantation. Krav: Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. G. Større organtransplantation Planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, bugspytkirtel, hjerte-lunge eller hjerte-lunge-lever transplantat på grund af organsvigt hos forsikrede. Dækningen omfatter også gennemført transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation). Krav: Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Dækningen ved knoglemarvstransplantation forudsætter, at der ikke er sket udbetaling efter punkt A, tumorer og visse ondartede blodsygdomme. Transplantation af andre organer, dele af organer, væv eller celler. H. AIDS Erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med human immundefekt virus (HIV). Krav: Diagnosen skal være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling og skal til enhver tid opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. Læs mere... De generelle forsikringsbetingelser finder du på pka.dk under Din pensionsordning - Intro :

5 Ansøgning om udbetaling af Sum ved visse kritiske sygdomme Det er vigtigt, at du svarer på alle spørgsmålene i ansøgningen Navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr.: By: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr. Hvilken sygdom har du? Hvilken dato blev diagnosen stillet? (DD/MM/ÅÅ ) / / Har du tidligere haft en kritisk sygdom? Ja Nej Hvis ja: Hvilken? Hvornår? Hvor kan vi indhente oplysninger om din sygdom og behandling? Sygehus: Afdeling: Adresse: Periode: Egen læge: Adresse: Har du supplerende oplysninger til brug for ansøgningen? Bankoplysninger Vi overfører udbetalingen til din NemKonto. Hvis du ikke ønsker at få overført summen din NemKonto, skal du give os besked skriftligt. Husk at underskrive din ansøgning på næste side. HUSK KOPIER! Vedlæg KOPI af helbredsoplysninger

6 FP 602 Samtykke til indhentning og videregivelse af oplysninger Samtykkeerklæringen er aftalt mellem Lægeforeningen og Forsikring & Pension Jeg giver hermed samtykke til, at PKA må indhente, anvende og videregive de oplysninger om mig, som PKA finder nødvendige for at kunne vurdere mit krav om udbetaling de, som PKA indhenter oplysninger fra, kan videregive de oplysninger, som PKA har anmodet om. Hvem kan der indhentes oplysninger fra/videregives oplysninger til? Sygehuse, læger og andre autoriserede sundhedspersoner Offentlige myndigheder, fx kommuner, politi og Arbejdsskadestyrelsen Forsikringsselskaber, pensionskasser og Videncenter for Helbred & Forsikring Min arbejdsgiver (kun udveksling af visse oplysninger). Hvilke oplysninger kan udveksles? Helbredsoplysninger, herunder sygdomsoplysninger og oplysninger om kontakter til sundhedsvæsenet, Oplysninger om sociale, økonomiske og andre forhold Til min arbejdsgiver: Navn, CPR-nr., og at der er tale om en forsikring sag Fra min arbejdsgiver: Arbejdstid, sygefravær, løn og særlige arbejdsforhold. Samtykket omfatter oplysninger frem til det tidspunkt, hvor PKA har taget stilling til mit krav. Tidsbegrænsning, underretning mv. Samtykket gælder for et år. Jeg kan til enhver tid trække mit samtykke tilbage og/eller få berigtiget/slettet eventuelle urigtige eller vildledende oplysninger. De, der involveres i min sag, informeres om mit samtykke. Jeg får besked, hver gang PKA indhenter oplysninger. Jeg bliver informeret om, hvorfor oplysningerne indhentes, hvilke oplysninger der indhentes og videregives og for hvilken periode, samt hvem oplysningerne indhentes fra. Dato: CPR-nr.: Underskrift: Send ansøgningen til PKA A/S, Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup eller på

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere ændringer. 1. Tegning

Læs mere

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID

Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Forsikring ved visse kritiske sygdomme VÆRDIFULD HJÆLP I EN SVÆR TID Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer

Kr¾ftens Bek¾mpelses pjecer B rn og sorg Psykosociale pjecer Sygdomspjecer INDHOLD Sygdom og Arbejde Sygedagpenge 6 Lønmodtagere 6 Selvstændige 6 Hvor meget kan man få i sygedagpenge? 6 Hvor længe kan man få sygedagpenge? 6 Supplerende sygedagpenge 7 Opfølgning 7 Supplerende

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE:

FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: FORLØBSPROGRAM FOR REHABILITERING AF VOKSNE MED ERHVERVET HJERNESKADE: - apopleksi og transitorisk cerebral iskæmi (TCI) - traume, infektion, tumor, subarachnoidalblødning og encephalopati 2011 Forløbsprogram

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR

HELBREDSSKEMA FOR PERSONER OVER 75 ÅR Personer, der er fyldt 75 år på afrejsetidspunktet eller fylder 75 år på rejsen, skal indsende medicinske oplysninger inden hver rejse. Selskabets lægekonsulenter afgør, om der kan udstedes forhåndstilsagn

Læs mere

5HKDELOLWHULQJV&HQWHU IRU 0XVNHOVYLQG

5HKDELOLWHULQJV&HQWHU IRU 0XVNHOVYLQG 1. Indledning og læsevejledning 3 2. Principper for god behandlingspraksis 7 3. Sygdomsbeskrivelse 15 4. Psykologiske aspekter 23 5. Hjælp og pleje 31 6. Fysioterapi 39 7. Hjælpemidler, bolig, transport

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for Apopleksi 17. juni 2013 1 Medlemmer af arbejdsgruppen Klinikchef, dr.med. Palle

Læs mere

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde

Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Indhold Det Socialt-Kiropraktiske samarbejde Dansk Kiropraktor Forening, KL, Københavns og Frederiksberg kommuner November 2004 Sats og tilrettelægning Folkmann Design

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Til dig der skal have en ny lever

Til dig der skal have en ny lever Til dig der skal have en ny lever Information til leversyge patienter og deres pårørende Medicinsk Klinik A og Kirurgisk Klinik CTX Rigshospitalet Tekst: Cand.comm. Kristine Lundby Layout: Cand.polyt.

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

Kræft. Hvad er kræft?

Kræft. Hvad er kræft? Kræft 6 n Kræft er mange forskellige sygdomme, alle karakteriseret ved uhæmmet cellevækst. De fleste kræftformer er multifaktorielt betingede. n Rygning, overvægt, fysisk inaktivitet, kost, alkohol og

Læs mere