Vejledning til. LYDRET ting-kuffert

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til. LYDRET ting-kuffert"

Transkript

1 Vejledning til LYDRET ting-kuffert

2 Lydret ting-kuffert Lærervejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne S. Pedersen VIA Center for Undervisningsmidler Maj 2010

3 Vejledning: Lydret tings-kuffert Nyere forskning peger på, at afkodningsfærdighed udvikles særligt hurtigt og effektivt, når lydsyntesen vægtes højt. Karakteristika for en syntetisk lydmetode er bl.a. at: afkodnings- og stavefærdigheder etableres tidligst muligt eleverne ikke lærer at anvende utilstrækkelige strategier der er fokus på bogstav og bogstavlyd i alle placeringer i ord lyd kobles til tegn fra starten syntese (og analyse) anvendes straks til hhv. læsning og stavning Så snart børnene har lært de første 4-5 bogstavlyde skal de anvendes funktionelt. Eleverne skal have mulighed for både at læse og at skrive lydrette ord indeholdende de indlærte bogstaver. Lydret tings-kasse er tænkt som en mulighed for netop at arbejde med lydsyntese. Inden klassen går i gang med nogle af de medfølgende undervisningsforslag er det vigtigt, at lærer eller pædagog har lært eleverne, hvorledes man ved hjælp af lydsyntese kan læse ukendte ord. Det kunne foregå således: Lad os antage, at bogstav og bogstavlyd lydene [s], [i],[l],[å],[m] er gennemgået. 1. Læreren/pædagogen fortæller børnene, at de nu skal lære, hvordan man læser et ukendt ord, ved at bruge bogstavlydene. 2. Brug tre bogstavkort: l i m 3. Sæt bogstavkortet l på tavlen (i tavlekant) eller skriv det på board. Sig selv og får børnene til at sige bogstavets lyd 4. Sæt bogstavkortet i på tavlen; men med god afstand til l. Sig selv og få børnene til at sige bogstavets lyd. 5. Placer på samme vis m. i afstand fra l og i. Sig lyden. 6. Nu peges skiftevis fra venstre mod højre på de tre bogstaver, mens lydene siges, langsomt og tydeligt. Først lærer så elever. 7. De tre bogstaver rykkes lidt tættere på hinanden lydene siges. Bogstaverne rykkes tættere lydene siges. Indtil ordet lim fremkommer. 8. På samme måde kan der arbejdes med ordene: lås mis mås slå slim smil mål is lå sål 9. Lad børnene skrive ordene efter diktat i stedet for at skrive, der kræver mange resurser af de yngste kan diktaten laves ved at eleverne placere magnetbogstaver eller lign. 10. Efterhånden som flere lyde læres (og det skal ske hurtigt iflg. forskningen) kan flere og flere ord indgå 1

4 I tilknytning til Lydret tings-kassen er udarbejdet en række forslag til aktiviteter, der fortrinsvis har fokus på lydsyntese; men der er naturligvis også rig og næsten uundgåelig mulighed for at arbejde med lydanalyse. OBS! Skønt det er tilstræbt, at kufferten udelukkende indeholder ting, der lægger op til arbejde med bogstavernes standardlyd, bør man være opmærksom på følgende undtagelser: bogstavet e, der fremkommer i såvel standardudtale (som i ordet en) som i den betingede udtale sidst i et ord (som i ordet løve) k-lyden optræder som en g-lyd i ordene ske og sko Materialet består af: Lydret tingskasse: abe, ble, bil, fe, fil, frø, føl, gris, gås, hus, kamel, kat, ko, lynlås, lys, løve, lås, mis, mus, nål, pose, rive, ske, sko, snor, so, sut, søm, synål, sål, ulv, vat Aktivitetsforslag Ordkort: Ét ordkort til hver ting i kufferten RIGTIG GOD FORNØJELSE! 2

5 Kiosken Før enhver aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen Forberedelse: Kopiering og fremstilling af bogstavkort 1. Eleverne tildeles roller som hhv. kioskejere og kunder. Lige antal af hver eller flest kunder. 2. Kioskejerne tildeles et antal ting fra ting-kufferten. Kunderne udstyres med et passende antal bogstavbrikker (magnetbogstaver eller lign. kan også bruges). Der kan gøres mere eller mindre ud af etablering af kioskerne. Eksempelvis kan kioskejerne placeres ved hver sit bord med et skilt: LYD-KIOSK 3. Kunderne kan handle i de forskellige kiosker ved at betale med bogstavkort. Der kan leges efter faste mønstre a. Kunden skal altid spørge kioskejeren: Hvad koster en bil? Kioskejeren svarer ved at sige bogstavlydene: Den koster [b] [ i ]- [l] b. Kunden henvender sig ved at sige: Jeg vil gerne købe en [b] [ i ]- [l]. Kioskejerne svarer: Javel, her er en bil c. Byt roller OBS! Vent med at inddrage variationer indtil grundlegen er helt på plads og eleverne ved, at det drejer sig om at anvende bogstavlydene Variation 1: Der oprettes en Bogstav-bank med nogle bankassistenter, hvor kunderne kan gå hen og bede om de bogstavlyde, som de ønsker at handle for. Herved gentages lydkombinationerne en ekstra gang. Bankassistenterne kan samtidig udstyres med en ordliste, så de kan kontrollere, at de rigtige bogstavlyde udleveres Variation 2: Her får kunderne ikke udleveret bogstavbrikker på forhånd. I stedet udleveres brikkerne ved henvendelse i banken. I banken ligger bogstavbrikkerne sorteret i bunker, så der af hver bunke kan dannes et ord. Der kan evt. laves aftale om, at kunderne må bede bankassistenten om at få et ord på hhv. 1 6 bogstaver. Variation 3: Bogstavbrikkerne kan erstattes med ordkort Variation 4: I stedet for at skulle købe med brikker svarende til alle lyde i ordet, kan det være være tilstrækkeligt, at købe ting med kun èn bogstavbrik med begyndelseslyden.

6 Gæt en ting Før en aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen i rundkreds De udvalgte ting placeres synlige for alle elever 1. Læreren modellerer: Jeg tænker på en ganske bestemt ting. Lydene siger: k a t. Hvad mon det er for en ting, jeg tænker på? 2. Eleverne svarer. Det er vigtigt at der svares med både lydering og ord: k a t kat 3. Når eleverne har forstået opgaven, skiftes de til at stille spørgsmål til klassekammeraterne. Variation: Aktiviteten kan laves gruppevis evt. som værkstedstilbud

7 Hvem må gå? Deltagere: Hele klassen 1. Eleverne stiller sig i en række skulder ved skulder med front mod læreren evt. i skolegården eller andet egnet areal med plads til bevægelse. Hvis det ikke er en mulighed, kan udgangspunktet være elevernes arbejdspladser i klassen. Alle stiller sig bag stolen 2. Hver elev (eller makkerpar) får udleveret en ting fra kufferten 3. Læreren kommanderer til bevægelse for elever der har en ting, hvis stavemåde lever op til bestemte kriterier. Hvis eleverne står på række kommanderes bevægelse, der går fremad mod læreren. Hvis bevægelsen skal ske fra elevens plads er der fri retning. Læreren siger f.eks.: a. Man må gå x skridt (fremad), hvis man har en ting, der kun har x lyde b. Man må gå x skridt (baglæns), hvis man har en ting, der ender på e c. Man må hoppe et skridt. d. Man må dreje rundt, hvis. osv. osv.

8 Hentediktat Før en aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen gruppevis eller individuelt Forberedelse: Udvælgelse af ting og placering af tingene i klasseværelse eller andre tilgængelige arealer 1. De udvalgte ting placeres synlige på et område, hvor eleverne kan færdes uden at forstyrre den øvrige undervisning 2. Oplys eleverne om hvor mange ord, der skal hentes, samt hvor og hvordan de skal færdes 3. Eleverne henter nu et (eller flere) ord ad gangen ved at finde tingene rundt omkring. Tingene må ikke flyttes; men det er elevens opgave, at huske ordet, gå tilbage til sin arbejdsplads og skrive ordet i et hæfte eller på et ark. Variation 1: Eleverne kan arbejde sammen makkervis og skriftes til at være sekretær og reporter. Reporteren henter ordene og sekretæren skriver Variantion 2: Eleverne kan have hæfte og blyant med rundt på jagten efter diktatord

9 Tæl antallet af lyde Før en aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen evt. i rundkreds 1. Læreren vælger en ting fra kufferten og viser den for eleverne 2. Læreren udtaler ordet tydeligt 3. Eleverne udtaler ordet tydeligt i kor dette kan gentages ved at eleverne siger ordet til hinanden to og to 4. Eleverne rækker lige så mange fingre i vejret som der er lyde i ordet 5. I fællesskab siges lydene mens der peges på én finger for hver lyd (læreren modellerer evt. først) ordet siges i sin helhed. OBS! Vær opmærksom på, at eleverne peger i den rigtige rækkefølge i forhold til læseretningen

10 Hvad mangler? Før en aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen i rundkreds De udvalgte ting placeres synlige for alle elever 1. Mens eleverne lukker øjnene fjerner læreren en ting, der gemmes bag ryggen eller under et klæde 2. Læreren siger: Jeg har fjernet (lyderer) en s u - t. Hvad mangler? 3. Eleverne svarer. Det er vigtigt at der svares med både lydering og ord: Der mangler en s u t sut. 4. Når eleverne har forstået opgaven, skiftes de til at gemme en ting og stille spørgsmål til klassekammeraterne. Variation: Aktiviteten kan laves gruppevis evt. som værkstedstilbud

11 Sorter efter antallet af lyde Deltagere: Hele klassen i rundkreds Forberedelse: Talkort i A4 eller A3 (eller andre store tal) med tallene fra 1 til 6 1. De seks talkort placeres synligt for alle på gulv eller bord 2. De udvalgte ting fra kufferten placeres i rundkredsen 3. Eleverne skiftes til at vælge en ting, der placeres på det talkort, der angiver hvor mange lyde, der er i ordet Variation 1: Aktiviteten kan laves individuelt eller gruppevis evt. som værkstedstilbud Talkortene kan erstattes af spande eller kurve med tal, så det evt. kan foregå Udendørs Variation 2: Talkortene kan udelades, således at tingene blot sorteres i bunker Variation 3: Som makkeropgave kan eleverne sortere tingene i bunker efter kriterier, de selv opstiller. Det kan f.eks. være samme begyndelseslyd ting der gemmer den samme lyd ting der har flest vokaler og ting med flest konsonanter samme slutlyd Vær opmærksom på, at eleverne ofte vil sortere efter betydning. Eksempelvis i bløde ting og hårde ting. Derved trænes selvsagt ikke fonemisk eller lydelig opmærksomhed. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at stille krav om, at der kun må sorteres efter tingenes stavemåde.

12 Find ordene Før en aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen Forberedelse: Evt. fremstilling af afkrydsnings-kupon, placering af ting fra kufferten 1. De udvalgte ting placeres synlige på et egnet areal, hvor eleverne kan færdes uden at forstyrre andre evt. i klassen eller på et gangareal 2. Eleverne får udleveres en afkrydsnings-kupon (se nedenfor) hvor nogle af tingene står skrevet 3. Eleverne går nu på ordjagt. Når eleven finder en ting, skal den afkrydses på kuponene. Aftal forinden, hvorvidt der må samles flere ord ad gangen og om afkrydsnings-kuponen må tages med rundt, eller om den skal blive på elevens arbejdsplads Sæt LÆS og FIND x ko sut bil abe

13 BANKO! Før en aktivitet er det lærerens opgave at udvælge de ting fra kufferten, der tilgodeser elevernes aktuelle niveau og læringsmål. Deltagere: Hele klassen Forberedelse: Kopiere bankoplader evt. kan eleverne selv lave dem ved at folde A4 ark 1. De udvalgte ting fra kufferten placeres, så alle deltager kan se dem 2. Eleverne får udleveret en bankoplade med tomme felter Der skal skrives et ord på hver linje 3. Eleverne vælger individuelt de ting, som de ønsker at skrive ind i felterne på den tomme bankoplade 4. Læreren trækker en ting fra kufferten og råber ordet op. Eleverne x er af på deres bankoplade efterhånden som deres ord råbes op Variation: Bankopladerne kan deles op med henblik på, at der skal skrives et bogstav i hvert felt. Opråb kan ske som før; men kan også ske ved at læreren siger lydene evt. kan udtrækningen i første omgang være hemmelig (så eleverne ikke kan se tingen før læreren har sagt lydene).

14

15

16

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Var giraffen opfundet i gamle dage?

Var giraffen opfundet i gamle dage? Var giraffen opfundet i gamle dage? Af Niels Lund og Charlotte Pardi En bog om hvordan den videbegærlige Emma kører rundt med sin stakkels far, der lader sig rive med af Emma s nådesløse og småfolkelige

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Hjælp dit barn til at blive en god læser

Hjælp dit barn til at blive en god læser Hjælp dit barn til at blive en god læser Hvordan udvikler du dit barns læsning, og hvad kan I som forældre gøre for at understøtte skolens arbejde? Folkeskolerne i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Forældreinformation

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen

Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Lege egnet til matematikundervisningen i indskolingen Indholdsfortegnelse Afrundingshop på taltavlen.... 2 Uret rundt på ur-banen... 2 Hvad er klokken ca.? på ur-banen.... 3 Hvad er klokken-motorik? på

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege!

Leg og læring i bevægelsesbåndet. Kom lad os lege! Leg og læring i bevægelsesbåndet Kom lad os lege! Kom lad os lege! er en inspirationsplakat til børn i indskolingen. Dette hæfte indeholder gamle og nye lege samt reglerne på legene. Vi synes, at der er

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

En arbejdsplads i bevægelse

En arbejdsplads i bevægelse TEMA Bevægelse på arbejdspladsen Idékatalog En arbejdsplads i bevægelse Ideer til fysisk aktivitet på kontoret En arbejdsplads i bevægelse Bevægelse er vigtigt for vores sundhed og velbefindende. Derfor

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk

get moving inspirationskatalog 60 minutter om dagen og gerne mere www.getmoving.dk get moving 60 minutter om dagen og gerne mere inspirationskatalog www.getmoving.dk Get Moving Inspirationskatalog Sundhedsstyrelsen, 2015 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Emneord:

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin

Skolens Sociale Liv. Øvelser 1. Alle klassetrin Skolens Sociale Liv Øvelser 1 Alle klassetrin Indhold: Spilleregler - behov og rettigheder... 2 Spilleregler - rettigheder og ansvar... 4 Læringsmiljø... 6 Seks-hjørne øvelse... 8 Opvarmningsøvelser...

Læs mere

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE

NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE NATIONAL TEST DANSK, LÆSNING 2., 4., 6. OG 8. KLASSE abcdef ijklmno rstuvxy æøå Inspiration og vejledning Testen i dansk, læsning De nationale test i dansk, læsning er it-baserede test, der tegner et billede

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse

Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Inspirationshæfte, 0. 2. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere