SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER"

Transkript

1 SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: 1

2 SÅDAN TESTER DU HJEMMESIDER I det følgende finder du nogle anvisninger på, hvordan du kan teste HTML-baserede hjemmesider for en række af de krav, der indgår i de internationale tilgængelighedsretningslinjer, WCAG 2 niveau AA. Vi har bestræbt os på at forklare det på en måde, der ikke kræver ekspertviden indenfor HTML, men nogle få kriterier kræver dog en vis kodeforståelse. Vejledningen er ikke en egentlig introduktion til tilgængelighedsstandarden, WCAG, eller til gældende regler. Den dækker heller ikke alle standardens krav, eller andre teknologier end HTML, og der kan være andre måder at teste og overholde de enkelte krav på, end det vi beskriver her. WCAG er forholdsvis fleksibel, hvad det angår. De heri beskrevne metoder er imidlertid efter vores erfaring og dialog med mange webmastere og eksperter nogle af de mest nødvendige, letteste og mest praktiske måder at teste tilgængeligheden på, med mindre man besidder en høj grad af kodeforståelse, eller man har behov for at teste mere avancerede funktioner eller store systemer. I det sidste tilfælde anbefaler vi generelt, at man får en uvildig ekspert til at kigge på det allerede i løbet af udviklingsfasen og ifm overtagelsestests. Du er altid velkommen til at kontakte Digitaliseringsstyrelsens tilgængelighedsteam KIA på digst.dk, hvis du har spørgsmål til vejledningen eller til tilgængelighedsstandarden WCAG. God fornøjelse. OPBYGNING AF VEJLEDNINGEN Vi giver her nogle kortere introduktioner til, hvordan du kan teste de simplere ting i HTML og på hjemmesider generelt. Andre teknologier, som fx Flash, AJAX o.l. bør du nok have assistance med. Vi viser endvidere, hvordan du tester manuelt om end med brug af enkelte værktøjer. Vejledningen er bygget op således, at de enkelte WCAG-krav er grupperet under en overskrift, som fortæller, hvad det er for en type af krav, vi har med at gøre. Denne gruppering er ikke direkte identisk med grupperinger i WCAG, og anvendes udelukkende til illustrativ brug i denne vejledning. Nummer og titel på de enkelte kriterier er derimod taget direkte fra den danske oversættelse af WCAG-retningslinjerne her: Efter kriterierne har vi valgt at præsentere en tabel, hvor der meget kort fortælles, hvordan hvert kriterium bliver testet. Har du brug for mere uddybende information, så kommer det i den følgende tekst, hvor du kan dykke ned efter behov. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tester du hjemmesider 2 Opbygning af vejledningen 2 Indholdsfortegnelse 3 1. Tastatur 4 Overblikstabel 4 Uddybende forklaring 4 2. Struktur 6 Oversigtstabel 6 Uddybende forklaring 6 3. Lyd og billede 14 Overblikstabel 14 Uddybende forklaring Farve og kontrast 16 Overblikstabel 16 Uddybende forklaring Bevægelse og blink 18 Overblikstabel 18 Uddybende forklaring Konsistens 19 Overblikstabel 19 Uddybende 19 Samlet tabel med test 20 Test af funktionalitet 22 Formularer til indberetning 22 Labels, fieldset og legend 22 I fokus 23 Retningslinje 3.3 Inputhjælp: Brugere skal have hjælp til at undgå og rette fejl 23 Lightbox 24 3

4 1. TASTATUR Her tester vi for WCAG-kriterierne Tilgængelig via tastatur, Ingen tastaturfælde, Fokusrækkefølge, Synligt fokus, I fokus og Spring over blokke Overblikstabel Tastaturtests Tilgængelig via tastatur Brug Tab-knappen og se, om du kan få fat i alle interaktive elementer (links, formularfelter, knapper i medieplayer o.l.). Nogle formularer kræver, at du bruger piletasterne til at navigere og Enter-knappen eller mellemrumstasten til at vælge Synligt fokus Tjek, om det tydeligt fremgår, hvor du er på siden, når du tabber Fokusrækkefølge Tjek, at du kommer rundt på siden med tabning i en logisk rækkefølge I fokus Der må ikke ske ændringer i fokus blot ved, at man kommer dertil der skal være et aktivt valg. Eksempler på fejl er, 1. at der automatisk kommer en hjælpetekst frem i et inddateringsfelt, eller 2. at første punkt i en dropdown-menu vælges automatisk, når man forsøger at komme igennem menuen vha. tastaturet Ingen tastaturfælde Test, at du ikke sidder fast nogle steder på siden. Det kan typisk ske ved Flash, fx i videoer Spring over blokke Er der spring til eller over links, du kan nå med tastaturet? Se efter i browserens statusbar eller slå style sheets fra. Disse er IKKE obligatoriske. Overskrifter m.m. kan give den samme funktionalitet. Tabel 1. Tastaturtests. UDDYBENDE FORKLARING Alt skal kunne tilgås vha. tastaturet, hvilket vil sige at links og andre interaktive elementer (formularer, start-stop videoer m.m.) ikke bare skal kunne tilgås med musen. Dette princip er et af de allervigtigste, når du skal sikre tilgængeligheden af din løsning. I princippet en super simpel test. Brug tab-knappen og se, om du kan tilgå alle interaktive elementer. Har du svært ved at se, hvor du er henne på hjemmesiden, mens du tabber, er dette en fejl; der skal være synligt fokus. Altså en tydelig visuel markering af, hvilket element du har nået vha. tastaturet. De forskellige browsere laver selv en visuel markering, tydeligst i Chrome, men den kan være utydelig pga. af farvevalg på siden, eller den kan være forhindret af kode i sidens style sheet. Endelig kan man med fordel have givet en tydeligere visuel markering, end browserne selv gør. Samtidig tester du også for, om der er nogle tastaturfælder, hvilket betyder, at du ikke kan komme videre fra et element (fx video) ved at tabbe; du sidder fast i elementet. Tjek samtidig om rækkefølgen i tabningen giver mening så du når de forskellige elementer i den rækkefølge, du vil anse for at være logisk. 4

5 Nogle ting benytter man ikke tab-knappen til at nå, men piletasterne. Det gælder typisk i formularer. Her skal du også teste, at det er muligt at benytte piletasterne i en select-form (dem med drop-down), uden at formularen vælger det første punkt på listen automatisk. Brugeren skal selv kunne vælge. Ikke obligatorisk: Se efter, om der er spring over links i starten af siden. De kan evt. være gjort usynlige. Se i browserens statusbar, når du navigerer med tab, om der dukker nogle interne henvisninger op. Du kan også finde eventuelle links ved at slå brugen af style sheets fra på siden (denne vender vi tilbage til). 5

6 2.Struktur Her tester vi for Information og relationer, Sider har titler, Headings and Labels Overblikstabel Strukturtests Information og relationer Headings og labels Overskrifter Identificer, at der er brugt overskrifter. Tjek for usynlige overskrifter. Identificer hierarki. Tjek, at overskrifterne er beskrivende for indholdet. Lister Tjek, at lister er opmærket som lister. Tabeller Tjek for tableheaders (th). Tjek for brug af scope eller id og headers. Formularer Tjek for labels. Tjek, at labelteksten er beskrivende. Tjek for fieldset og legend, hvis nødvendigt Side titel Tjek, at siden har en unik og beskrivende titel. Tabel 2. Strukturtests. UDDYBENDE FORKLARING Struktur (eller semantik) i kodningen af hjemmesiden og i de enkelte dokumenter giver en stor hjælp for en række brugere heriblandt søgemaskiner til at forstå og fortolke indholdet samt til at navigere i det. Langt det meste er lige ud ad landevejen. Der skal blot være en kodning, der modsvarer det visuelle. OVERSKRIFTER Her kigger vi efter Headings, dvs. <H1>, <H2>, <H3> osv. Brug WAT->Structure->Headings eller WebDeveloper->Fremhæv->Fremhæv Overskrifter (Web Accesibility Toolbar (WAT) er beskrevet i vejledningen Før du tester hjemmesider, side 2). Som vi så under tastaturtest, kan overskrifter med fordel benyttes til alle sidens samlinger af elementer, dvs. ikke blot i den enkelte artikel, men til navigationselementer, brødkrummer, kontakt m.m.m. Det kan gøre det lidt vanskeligere at bestemme hierarkiet i overskrifterne. I en artikel eller lignende fortløbende tekst er det nemt at fastslå det korrekte niveau for en overskrift, om den er på niveau 1, underliggende på niveau 2, underliggende for denne på niveau 3, sideordnet eller igen på et højere niveau osv. Når alle 6

7 sidens elementer har overskrifter er der ikke på samme måde en færdig facitliste. Du må bruge din sunde fornuft til at vurdere, om et element på siden er over-, side-, eller underordnet et andet element. Du kan med fordel tage udgangspunkt i hovedindholdet på siden, som typisk vil være artiklens indhold, formularen e.l. USYNLIGE OVERSKRIFTER Man kan vælge at benytte usynlige overskrifter på elementer, hvor en synlig overskrift ville kunne virke forstyrrende på seende brugere. Usynlige overskrifter bruges til menuer o.l. og er gjort usynlige for seende, men synlige for bl.a. skærmlæserbrugere vha. style sheets. Det er således bestemt ikke en fejl at have usynlige overskrifter, lige som det heller ikke er en fejl ikke at have dem, da man kan bruge andre teknikker til at opnå det samme resultat nemmere overblik og navigation. Har man bedt leverandøren om, at alle centrale elementer skal have overskrifter, er her en metode til at teste, om man har fået det. Den nemmeste måde at teste om der er usynlige overskrifter, er ved at slå style sheet fra i browseren. Det kan du nemt gøre med WAT eller WebDeveloper, ellers må du ind i browserens indstillinger og gøre det. Herunder kan du se det samme udsnit af en hjemmeside med og uden style sheets. Med style sheets slået til er det ikke muligt at se, at de to forskellige elementer har nogen overskrifter. Det fremgår derimod tydeligt, når style sheets er slået fra, hvor det ene element har overskriften Sektion, og den anden har overskriften Breadcrumbs. Se samtidig om overskrifterne er beskrivende for indholdet. Det skal de være. Figur 1. Udsnit af side set med style sheets. Figur 2. Udsnit af side set uden style sheet. 7

8 Man kan skjule elementer på en side vha. forskellige style sheet teknikker. Nogle af dem er desværre ikke gode i forhold til at skjule tekst, da de skjuler for godt, så kompenserende udstyr som skærmlæsere heller ikke kan se det. En forkert måde at gøre det på, er at bruge display : none i style sheetet. Her må du enten ind og tjekke i sidens style sheet eller noget nemmere; spørge leverandøren. Du kan med fordel bruge fx WebDeveloper til at vise sidens overskrifter, mens du ser siden uden style sheet. Det gør det nemmere at se, om overskrifterne optræder i den logiske, hierarkiske rækkefølge. Figur 3. Side set uden style sheet, men med WebDevelopers Fremhæv overskrifter slået til. LISTER Alle elementer, der har karakter af en opremsning, bør være opmærket som en liste, mens de ikke behøves at se ud som en liste, når det ses med style sheet. Test ved at se siden uden style sheets. Korrekt opmærkede lister vil nu enten have bullits eller fortløbende tal. Som du kan se af eksemplerne ovenfor, er topnavigationen korrekt opmærket som en unummereret liste (bullits). Tjek samtidig, om der er lavet lister ved blot at sætte tegn (typisk - ) foran tekst. Det er ikke rigtigt. Det skal være opmærket korrekt. TABELLER Tabeller bruges til at vise data, der er indbyrdes forbundne, og tabellerne skal være opmærkede korrekt. Det betyder, at tabeloverskrifter skal være opmærkede som tabeloverskrifter, og alt efter hvor kompliceret tabellen er skal de have enten scope (til at angive retningen for overskriften) eller id og headers til komplicerede tabeller med overskrifter, der dækker flere rækker eller kolonner. Derudover skal komplice- 8

9 rede tabeller have en summary, der forklarer tabellens opbygning og indhold. Man bør ikke men må godt benytte tabeller til layout. Disse tabeller skal ikke have tabeloverskrifter. SIMPEL TABEL Her viser vi først en simpel data-tabel Figur 4. En simpel data-tabel. Tabellen bliver her betegnet som simpel, da hver overskrift dækker én kolonne og ikke flere. For at se, om tabellen er opmærket korrekt, skal du i Tables i WAT vælge Show Data Tables, så vil tabellen, hvis den er rigtig opmærket se ud som i Figur 5 eller Figur 7, hvor du kan se, at der er brugt table headers (th), og at de har scope sat til at dække kolonnen (scope= col ). Skulle overskriften gælde horisontalt, skulle det være scope= row. Figur 5. En simpel data-tabel vist i WAT. 9

10 KOMPLICERET TABEL En kompliceret data-tabel har overskrifter, der dækker flere rækker eller kolonner. Figur 6. En kompliceret tabel. Når tabellen er kompliceret, kan man ikke nøjes med at bruge scope, der bliver man nødt til at benytte id og headers for at skabe en opmærkningssammenhæng mellem overskrifter og data. Figur 7 viser, hvordan det ser ud, hvis det er gjort korrekt. Figur 7. En kompliceret tabel vist i WAT. Her ses sammenhængen imellem tableheaders (th) og tabelcelle (td). I eksemplet er tabelcellen med teksten tal5 knyttet sammen med tabeloverskrifterne Overskrift (øverst oppe), Overskrit4 (5. kolonne) samt Vandret overskrift2 (til venstre i 4. række). Det sker vha. id= un_0, id= un_4 og id= un_6 i tabeloverskrifterne, der så fremgår i tabelcellens headers= un_0 un_6 un_0. Det er nemmere at se i en tabel, end det er at forstå en skriftlig forklaring! 10

11 Er tabellen ikke opmærket korrekt med tableheaders (th) samt enten scope eller id og headers, ja så bliver disse naturligvis ikke vist. I WebDeloper ser den korrekt opmærkede tabel ud som vist i figur 8. Her er brugt WebDeveloper > Information > Display Table Information. Figur 8. En kompliceret tabel vist i WebDeveloper. Læg mærke til, at WebDeveloper viser <summary>, men ikke <caption>, imens WAT viser <caption>, men ikke <summary>. Ja, det er irriterende! Tjek, at summary findes, og det er dækkende for tabellens indhold og opbygning. FORMULARER (MED SPECIFIK FOKUS PÅ OPMÆRKNING) For at teste formularer tilbundsgående skal man også teste for kvitteringer, validering, fejlmeddelelser m.m. Her har vi kun opmærksomhed på opmærkning. Du kan finde alle test inkl. de ovennævnte under Formularer til indberetning. Formularer eller forms giver brugeren mulighed for at indsende data på forskellig vis. Formularer kan i HTML-sprog betyde alt fra et søgefelt til en mere kompliceret selvbetjeningsløsning med et utal af valgmuligheder og indtastningsfelter. Til hvert inddateringsfelt skal der være en label. Dog kan man undtagelsesvist, hvis det er helt umuligt at benytte en label typisk i søgefelter benytte en titel i feltet. Brug WAT->Structure->Fieldset / Labels. Er der labels, vil det vises som i figur 9. Tjek, at den for, der er i labellen stemmer overens med den tilhørende id, samt at følgeteksten er beskrivende for inddateringsfeltet. 11

12 Figur 9. Radiobuttons med labels vist i WAT. Du kan også bruge den hurtige test. Tryk på teksten ved inddateringsfeltet, i eksemplet Ja, Nej og Ved ikke. Bliver feltet valgt, så er der typisk brugt labels. Til de lidt mere komplicerede formularer bør der også bruges fieldset og legend til at skabe overblik i formularen. Disse tags bruges til at gruppere inddateringsfelterne. De kan se forskelligt ud alt efter, hvordan de layoutes i style sheets, men typisk har de et udseende a la figur 10. Figur 10. En formular med fieldset og legend. Er du i tvivl. Brug WAT, hvor det tydeligt vises, om der er legend og fieldset. Figur 11. Formular vist ved hjælp af WAT. Du må hver gang selv vurdere, om brugen af fieldset og legend er nødvendig. Er det muligt at gruppere formularen i flere dele, er det oftest en fordel, at de bruges. Og det er bedre at bruge fieldset til formularer end at bruge overskrifter. 12

13 SIDETITLER Se i browserens title bar. Titlen skal være sigende for indholdet på den specifikke side. Den samme titel (f.eks. en myndigheds navn) må således ikke anvendes til samtlige sider på en hjemmeside. Figur 12. Title bar i Firefox. 13

14 3. LYD OG BILLEDE Her testes for Ikke tekstbaseret indhold, Billeder af tekst, Undertekster Overblikstabel Test af lyd og billede Ikke tekstbaseret indhold Billeder af tekst Tjek at alle billeder har en sigende alternativ tekst. Billeder uden funktion i forhold til indholdet skal have en tom alt tekst. Tjek, at der ikke findes billeder af tekst, dog med undtagelse af logoer Side titel Tjek, at siden har en unik og beskrivende titel. Tabel 3. Test af lyd og billede. UDDYBENDE FORKLARING Billeder Billeder skal have alternativ tekst undtagen, hvor de er: Udsmykning eller usynlige (skal have en tom alt-tekst) CAPTCHA (En metode til at verificere, at det er et menneske og ikke en maskine, der forsøger at logge sig ind. Typisk består CAPTCHA af nogle slørede bogstaver, man skal gengive. Der skal være en alternativ verificeringsmulighed udover CAPTCHA, fx et simpelt spørgsmål a la, hvad er 2+3). Både Web Developer og WAT har funktioner, der hurtigt kan vise billedernes alternative tekster, og således også hvis ikke de har nogle. Du må manuelt gå billederne igennem og se, om de benyttede alternative tekster er dækkende for indholdet. Prøv at sætte dig i modtagerens sted. Hvad, ville du mene, var nødvendigt at få læst op, hvis du ikke kunne se billedet eller billederne? Og vurderer du, at billedet fungerer som udsmykning uden funktion i forhold til indholdet i øvrigt, så skal billedet have en tom alternativ tekst. Man bør ikke bruge billeder af tekst som tekst (fx til overskrifter). Dog må man godt i logoer. Der findes undtagelser til denne regel, men i HTML og CSS er det muligt at få næsten alle formateringer frem, så det burde meget, meget sjældent være nødvendigt. Test, at der ikke er brugt billeder af tekst som tekst ved at slå billedvisning fra i browseren eller via Web Developer eller WAT. VIDEO Video er ganske nemt at teste, men der er ikke nogen værktøjer til det. Der skal være captions, altså undertekster med væsentlig ekstra information om lyde o.l., hvis ikke videoen er et alter- 14

15 nativ til noget tekst. Testmetoden er derfor; start videoen, åben for captions, hvis ikke de starter som default. Er der ingen, eller understøttes captions ikke af videoplayeren, er videoen ikke tilgængelig. Tester du kun video, bør du også teste, at videoen kan betjenes med tastaturet. De forskellige browsere understøtter dette på forskellig vis og nogen slet ikke. Prøv derfor gerne i flere browsere. Endelig må hverken video eller lyd starte automatisk. Gør de det, er det en fejl. OBS! Er videoen et alternativ til tekst, fx en video, der viser hvordan man samler et skab, og der samtidig findes en manual i tekst, så behøves videoen ikke at have undertekster. Det skal blot være tydeligt markeret, at videoen er alternativ, og manualen skal nemt kunne findes fra siden med video. 15

16 4. Farve og kontrast Her testes for 1.3.3, Sensoriske egenskaber, Anvendelse af farve, Kontrast (minimum) Overblikstabel Farve og kontrast 1.3.3, Sensoriske egenskaber Anvendelse af farve Tjek, at ingen sensoriske egenskaber, inkl. farve, er benyttet til at angive handling Kontrast (minimum) Tjek vha. Contrast Analyser, at der er tilstrækkelig kontrast imellem for- og baggrund. Tabel 4. Farve og kontrast. UDDYBENDE FORKLARING Det er en helt igennem manuel test uden brug af særlige værktøjer, der skal bruges til at teste for, at der ikke er brugt sensoriske egenskaber eller farve som den eneste betydningsbærende markør af, at en særlig handling skal foretages. Det betyder med andre ord, at man fx ikke alene må bruge farven grøn til at angive fortsæt, eller må skrive fx, at man skal trykke på den røde eller den runde knap, at man skal bruge navigationen til venstre eller indikere en fejl i formular med farve alene. Er der anvisninger som disse, så er løsningen fejlet. Der er til gengæld et værktøj til at teste for kontrast. Brug WAT, hvor der under Colour er flere værktøjer til at teste kontrast med. I Contrast Analyser applikationen kan man også se, hvordan de valgte elementers for- og baggrund ser ud med forskellige typer farveblindhed. Figur 13. Contrast Analyser. 16

17 Logoer og tekst, der kun har dekorativt formål, behøver ikke at overholde kravene til kontrast. Læg også mærke til, at kontrastkravene er forskellige for store (over 18pt for tekst uden fed, og 14pt for tekst med fed) og almindelige tekststørrelser. Det viser Contrast Analyser også. 17

18 5. Bevægelse og blink Her testes for Pause, stop, skjul og Grænseværdi på tre glimt eller derunder Overblikstabel Bevægelse og blink Pause, stop, skjul Billeder af tekst Grænseværdi på tre glimt eller derunder Tjek med både mus og tastatur, at indhold, der ændrer sig, kan stoppes. Tjek at intet blinker hurtigere end 3 gange i sekundet. Tabel 5. Bevægelse og blink. UDDYBENDE FORKLARING Igen nogle manuelle tests. Findes der på løsningen, der testes, indhold, der ændrer sig automatisk ved blinkning, bevægelse, scrolling e.l., fx en nyhedskarrusel, skal brugeren kunne stoppe eller pause det. Husk at teste både med mus og med tastatur. Intet indhold på en hjemmeside må blinke mere end 3 gange på et sekund, da det kan forårsage epileptiske anfald. Brug din sunde dømmekraft for at vurdere om dette overholdes. 18

19 6. Konsistens Her testes for Konsekvent navigation, Konsekvent identifikation Overblikstabel Konsistens Konsekvent navigation på tværs af flere sider Konsekvent identifikation Test, at navigationen ikke ændrer rækkefølge eller på anden måde ikke er konsistent. På enkelt side: Test, at elementer med samme funktion har samme navn. På tværs af flere sider: Test, at elementer med samme funktion har samme navn. Tabel 6. Konsistens. UDDYBENDE Test navigationen på flere sider for at se, at fx rækkefølgen mellem menupunkter ikke ændres på forskellige sider, og at de forskellige elementer på siden bevarer deres placering, fx en søgefunktion placeret i øverste højre hjørne på samtlige sider. Konsekvent identifikation skal typisk også testes på tværs af flere sider, men også indenfor den enkelte. Her skal du se om elementer bliver identificeret konsekvent via labels, name og alternativ tekst. Et eksempel kunne være en artikel på flere sider. Her kan en Næste -knap have en alternativ tekst, der lyder Videre til side 2, Videre til side 3 og så fremdeles. Dette er en helt korrekt og konsistent identifikation af Næste -knappen. Identifikationen er ikke ens, men den er konsistent det er den samme bagvedliggende logik, der benyttes. En fejl kunne derimod være, hvis søgefunktionen på en side hedder Søg og på en anden hedder Find. Eller et link til et PDF-dokument hedder Læs om xx og et PDF-ikon, der peger til samme dokument, har en alternativ tekst, der hedder Download PDF. SAMLET TABEL MED TEST Her har vi samlet samtlige test i kort form. Du kan eventuelt skrive resultater af dine test ind i tabellen (se næste side). 19

20 Tabel med test Kriterie Kort forklaring Resultat Tilgængelig via tastatur Brug Tab-knappen og se, om du kan få fat i alt. Nogle formularer kræver, at du bruger piletasterne til at navigere og Enterknappen eller mellemrumstasten til at vælge Synligt fokus Tjek, om det tydeligt fremgår, hvor du er på siden, når du tabber Fokusrækkefølge Tjek, at du kommer rundt på siden med tabning i en logisk rækkefølge I fokus Der må ikke ske ændringer i fokus blot ved, at man kommer dertil der skal en være et aktivt valg. Eksempler på fejl er, 1. at der automatisk kommer en hjælpetekst frem i et inddateringsfelt, eller 2. at første punkt i en dropdown-menu vælges automatisk, når man forsøger at komme igennem menuen vha. tastaturet Ingen tastaturfælde Test, at du ikke sidder fast nogle steder på siden. Det kan typisk ske ved Flash, fx i videoer Spring over blokke Er der spring til eller over links, du kan nå med tastaturet? Se efter i browserens statusbar eller slå style sheets fra. Disse er IKKE obligatoriske. Overskrifter m.m. kan give den samme funktionalitet Information og relationer Headings og labels Overskrifter Identificer, at der er brugt overskrifter. Tjek for usynlige overskrifter. Identificer hierarki. Tjek, at overskrifterne er beskrivende for indholdet. Lister Tjek, at lister er opmærket som lister. Tabeller Tjek for tableheaders (th). Tjek for brug af scope eller id og headers. Formularer Tjek for labels. Tjek, at labelteksten er beskrivende. Tjek for fieldset og legend, hvis nødvendigt. Tjek for brug af scope eller id og headers. Formularer Tjek for labels. Tjek, at labelteksten er beskrivende. Tjek for fieldset og legend, hvis nødvendigt Side titel Tjek, at siden har en unik og beskrivende titel Ikke tekstbaseret indhold Billeder af tekst Tjek at alle billeder har en sigende alternativ tekst. Billeder uden funktion i forhold til indholdet skal have en tom alt tekst. Tjek, at der ikke findes billeder af tekst, dog med undtagelse af logoer Undertekster Tjek, at videoen har captions, synkroniseret med det talte. 20

21 Tabel med test Kriterie Kort forklaring Resultat 1.3.3, Sensoriske egenskaber Tjek, at ingen sensoriske egenskaber, inkl. farve, er benyttet til Anvendelse af farve at angive handling Kontrast (minimum) Tjek vha. Contrast Analyser, at der er tilstrækkelig kontrast imellem for- og baggrund. Vær opmærksom på, at der er forskel på kravene til almindelig og stor tekst Pause, stop, skjul Tjek med både mus og tastatur, at indhold, der ændrer sig, kan stoppes Grænseværdi på tre glimt Tjek at intet blinker hurtigere end 3 gange i sekundet. eller derunder Konsekvent navigation Test, at navigationen ikke ændrer rækkefølge eller på anden måde ikke er konsistent på tværs af flere sider Konsekvent identifikation På enkelt side: Test, at elementer med samme funktion har samme navn. På tværs af flere sider: Test, at elementer med samme funktion har samme navn. 21

22 TEST AF FUNKTIONALITET Her finder du anvisninger til, hvordan du kan teste en specifik funktionalitet, når der ikke er behov for at teste hele hjemmesiden. Vi har indtil videre testmetoder til Formularer og til Lightboxe. Formularer til indberetning Her får du tips til, hvordan du tester en formular til indberetning. Det er relevant at teste i det mindste delelementer fra kriterierne Information og relationer, Headings and Labels, I fokus, Retningslinje 3.3 Inputhjælp: Brugere skal have hjælp til at undgå og rette fejl. Labels, fieldset og legend Til hvert inddateringsfelt skal der være en label. Dog kan man undtagelsesvist, hvis det er helt umuligt at benytte en label typisk i søgefelter benytte en titel i feltet. I HTML en vil label omkranse følgeteksten. Brug WAT->Structure,->Fieldset / Labels. Er der labels, vil det vises som i figur 13. Tjek, at den for, der er i labellen stemmer overens med den tilhørende id, samt at følgeteksten er beskrivende for inddateringsfeltet. Figur 14. Radiobuttons med labels vist i WAT. Du kan også bruge den hurtige test. Tryk på teksten ved inddateringsfeltet. Bliver feltet valgt, så er der typisk brugt labels. Til de lidt mere komplicerede formularer bør der også bruges fieldset og legend til at skabe overblik i formularen. Disse tags bruges til at gruppere inddateringsfelterne. De kan se forskelligt ud alt efter, hvordan de layoutes i style sheetet, men uden særlig formattering har de et udseende a la figur 14. Figur 15. En formular med fieldset og legend. 22

23 Er du i tvivl. Brug WAT, hvor det tydeligt vises, om der er legend og fieldset. Figur 16. Formular vist i WAT. Du må hver gang selv vurdere, om brugen af fieldset og legend er nødvendig. Er det muligt at gruppere formularen i flere dele, er det oftest en fordel, at de bruges. Og de er bedre til at gruppere og strukturere i formularer end ved at bruge overskrifter, som bruges i almindeligt indhold. I FOKUS Formularen må ikke være udformet sådan, at indholdet ændres blot ved, at et felt kommer i fokus (feltet markeres). Det kan fx være, at der kommer en hjælpetekst frem, når inddateringsfeltet vælges, og fokus så flyttes til hjælpeteksten. Det skal være muligt for en bruger at tabbe sig forbi feltet og danne sig et overblik over den samlede formular, uden at det forhindres som beskrevet. På samme måde må der ikke vælges automatisk i en select-box ved navigering med piletasterne. Test ved at navigere i formularen vha. både mus og tastatur. Husk også at teste baglæns tabbing (SHIFT-Tab) forbi et inddateringsfelt og tilbage til det, samt at du kan vælge selv i select-boxe med piletaster og Enter. RETNINGSLINJE 3.3 INPUTHJÆLP: BRUGERE SKAL HAVE HJÆLP TIL AT UNDGÅ OG RETTE FEJL Der er en række tilgængelighedskriterier, der med god ret kan siges også at være almindelig brugervenlighed og best practise, ikke mindst under Inputhjælp. Kriterierne er: Identifikation af fejl, Ledetekster eller instruktioner, Fejlforslag og Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data). For at teste disse kriterier skal du have mulighed for at foretage hele indberetningen og sende data. Har du ikke mulighed for at gøre dette, må du kontakte leverandøren og bede om deres dokumentation for, at kriterierne er overholdt. 23

24 HJÆLP OG INSTRUKTIONER Der skal være meget kortfattet hjælp og instruktioner til brugeren om, hvordan de enkelte felter skal udfyldes. Det kan fx være et felt til at indtaste dato, der angiver, hvordan dato skal skrives, eller et felt, der er obligatorisk, der har fået en asterix (*) eller tekst og evt. anden visuel markering af, at feltet er obligatorisk o.l. Testmetoden består i at bruge sin kritiske sans og sunde fornuft. Er der felter i formularen, hvor lidt instruktion kan hjælpe med at forhindre brugere i at udfylde dem forkert. FORKERT UDFYLDT FELT Udfyld et felt forkert. Senest efter at du har trykket send, men før endelig bekræftelse af indsendelse, bør formularen angive, hvori fejlen består med tekst og om muligt komme med forslag til rettelse. Stedet, hvor fejlen optræder, må ikke kun markeres med farve e.l., men skal som minimum have noget tekstligt. Denne tekst kan være i form af en asterix (*) e.l. Forhindring af fejl (juridisk, økonomisk, data) I formularer, hvor forkert indberetning kan have juridiske, økonomiske eller andre alvorlige implikationer for brugeren, skal der være en af tre muligheder: 1. Reversibelt. Det skal være muligt for brugeren at afvise eller fortryde det indsendte indenfor et angivet tidsrum 2. Datatjek. Det indsendte tjekkes for fejl og brugeren får mulighed for at rette 3. Bekræftelse. Der findes en måde, hvorpå brugeren bliver præsenteret for de indtastede oplysninger og har mulighed for at tjekke, bekræfte og rette i dem før oplysningerne bliver sendt. Testen består blot i at tjekke, at én af de tre muligheder er til stede. Testen består blot i at tjekke, at én af de tre muligheder er til stede. LIGHTBOX Figur 17. Eksempel på lightbox. 24

25 Lightboxe er blevet meget populære de senere år typisk til at vise større versioner af små billeder (thumbnails), men efterhånden også til andet indhold. Lightbox er en teknik, der lægger noget indhold som et lag ovenpå det normale indhold, bl.a. vha. javascript. De kan gøres tilgængelige, men der er særlige fokusområder, du skal være opmærksom på. Det centrale at teste mht. lightbox er Tilgængelig via tastatur og Fokusrækkefølge, men ellers skal andet relevant naturligvis også testes som beskrevet i det foregående. Lightboxen skal kunne aktiveres vha. tastatur, dvs. du skal kunne brug tab-knappen til at komme til linket, billedet eller andet, der bruges til at aktivere Lightboxen, og derefter trykke Enter-knappen til at aktivere. Når lightboxen er aktiveret, skal du tjekke, at fokus er flyttet til denne. Brug tab-knappen og se om, du er inde i lightboxen. Der bør altid være et link evt. en knap til at lukke lightboxen. Tjek, at du kan komme til denne vha. tab-knappen og lukke vha. Enter-knappen. Er der flere links eller formularfelter inde i lightboxen, skal du kunne bevæge dig rundt imellem dem med tastaturet på normal vis; dvs. enten med tab- eller piletaster. Når du lukker ned for lightboxen, enten via link eller Escape-knap, skal du komme tilbage til det udgangspunkt dér hvor du aktiverede lightboxen du havde før aktiveringen af lightboxen. Som noget særligt ved lightboxe skal du være opmærksom på, hvad der sker, hvis du tabber dig igennem lightboxen. Kan du komme til at bevæge dig udenfor typisk vil området uden for lightboxen være blevet mørkere og du kan tabbe igennem links, du ikke kan se, da de ligger under lightboxen, så er det en fejl. 25

26 26

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer

Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Overskrifter Vejledning til opmærkning af overskrifter til hjemmesider og i kontorprogrammer Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rigtige overskrifter 3 Hierarki 3 Eksempel 3 2. Hvordan gør du? 4 Hjemmesiden

Læs mere

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual til CMS et for Københavns Kommunes hjemmeside Version 1.2

Læs mere

Vejledning Tabeller (data tabeller)

Vejledning Tabeller (data tabeller) . Vejledning Tabeller (data tabeller) Datatabeller vs. Layouttabeller Beskrivelse af en tilgængelig datatabel Opret en tilgængelig (simpel) tabel indsæt eller fjern en række eller kolonne Indsæt spænd

Læs mere

Sensus. Tilgængeligheden til nyt netsted for Helsingør Kommunes Biblioteker. Ekspertvurdering. udarbejdet af Sensus ApS

Sensus. Tilgængeligheden til nyt netsted for Helsingør Kommunes Biblioteker. Ekspertvurdering. udarbejdet af Sensus ApS Ekspertvurdering Tilgængeligheden til nyt netsted for Helsingør Kommunes Biblioteker udarbejdet af Sensus ApS Dato: 5. august 2011 Udgave: 1.0 Status: Endelig 1 Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer

PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer PDF-filer Vejledning til tilgængelige PDF-filer OBS I dette dokument får du en vejledning til, hvordan du kan rette nogle af de mest gængse tilgængelighedsproblemer. For at rette dem kræver det, at du

Læs mere

Tilgængeligheden til Danskernes Digitale Bibliotek

Tilgængeligheden til Danskernes Digitale Bibliotek Ekspertvurdering Tilgængeligheden til Danskernes Digitale Bibliotek udarbejdet af Sensus ApS Dato: 29. september 2014 Udgave: 1.0 Status: Endelig Ophavsret Sensus ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Dette

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013

Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Notat Oversigt over kriterier for klarmelding af bølge 2-løsninger i 2013 Baggrund Frem mod 1. december 2013 gennemføresen klarmeldingsproces med tre statusrapporteringer i hhv. maj, oktober og november.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER

GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER GUIDEN / TEST AF HJEMMESIDER VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET INTRODUKTION TIL TEST LINKS Medarbejderen som eksperten Automatiserede

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Sådan tager du grundkurset i hjv.dk

Sådan tager du grundkurset i hjv.dk Sådan tager du grundkurset i hjv.dk Hjemmeværnskompagni Jyske Ås 30. april 2015 1 Kom i gang med Forsvarets Elektroniske Skole (FELS) Alle medlemmer i HJV skal tage et grundkursus i at bruge hjv.dk. Dette

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Sensus. Tilgængelighed i ESDH-systemer. Kortlægning. udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen. Specialister i tilgængelighed

Sensus. Tilgængelighed i ESDH-systemer. Kortlægning. udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen. Specialister i tilgængelighed Kortlægning Tilgængelighed i ESDH-systemer udarbejdet af Sensus ApS for Digitaliseringsstyrelsen Dato: 9. juli 2013 Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 Email: sensus@sensus.dk

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

1. SCREENING OG BAGGRUND

1. SCREENING OG BAGGRUND 1. SCREENING OG BAGGRUND BL Danmarks Almene Boliger har på forvaltningskonferencen d. 22. august 2012 lanceret konkurrencen Bedst til bolig på nettet. Bedst til bolig på nettet baserer sig på samme overordnede

Læs mere

Gitte Smed, Styrelsen for biblioteker og medier. Midtvejstest af tilgængeligheden til nyt netsted

Gitte Smed, Styrelsen for biblioteker og medier. Midtvejstest af tilgængeligheden til nyt netsted Sensus ApS Langesvej 34 DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 Telefax: +45 48 22 10 04 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Til: To: Kopi: Copy: Fra: From: Dato: Date: Emne: Subject: Gitte Smed, Styrelsen

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed

HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET. Nye regler for net-publikationers tilgængelighed HVAD DU BØR VIDE OM ELEKTRONISKE PUBLIKATIONER PÅ NETTET Nye regler for net-publikationers tilgængelighed Net-publikationer skal være tilgængelige Mere end 600.000 danskere har ét eller flere handicap,

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads.

ENGRAMs ibook. Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs ibook til ipads. ENGRAMs Denne guide giver dig et fuldt indblik i, hvordan du studerer engelsk grammatik med ENGRAMs til ipads. 1. Sådan henter du ENGRAMs Hvis du ikke allerede har hentet og installeret ENGRAMs, kan dette

Læs mere

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7

ECdox som favorit. Indledning 1. Internet Explorer 2. Chrome 4. Safari 5. Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7. ECdox på mobile enheder 7 ECdox som favorit Indledning 1 Internet Explorer 2 Chrome 4 Safari 5 Favorit på mobile enheder 6 Android 6 IOS 7 ECdox på mobile enheder 7 Indledning Dette dokument beskriver hvordan man opretter og arbejder

Læs mere

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest

Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Den testansvarliges vejledning til kompetencetest Testen er computerbaseret og kan gennemføres på både computer og tablet (herefter under et kaldet computere). Der er dog ved tidligere gennemførsler oplevet

Læs mere

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk.

Opret dit CV. Jeg søger job som. Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Opret dit CV Når du skal oprette dit CV, skal du logge ind på www.jobnet.dk. Derefter klikker du på 'MIN JOBSØGNING' i den sorte menu øverst på siden. Du kan se 'Jobnets værktøjer', og du kan få mere at

Læs mere

Integration mellem OpenBizBox og E conomic

Integration mellem OpenBizBox og E conomic Integration mellem OpenBizBox og E conomic 1. Introduktion Integrationens formål er at sørge for at ordre der laves i OpenBizBox automatisk bliver eksporteret som en ordre i E conomic. Hvorved det gøres

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Release notes Januar 2014

Release notes Januar 2014 Release notes Januar 2014 Det er vigtigt, I sletter midlertidige filer i jeres browser efter et nyt release af borger.dk, for at browseren ikke stadig anvender ældre komponenter herfra. For OPIS redaktører

Læs mere

Elev-manual til Køreklar e-læring

Elev-manual til Køreklar e-læring Version 2.0 September 2016 Elev-manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Indre Missions. Vejledning til TYPO3

Indre Missions. Vejledning til TYPO3 Indre Missions Vejledning til TYPO3 Manual til Typo3 på IM's server 1. Udgave, januar 2010 Daniel Damm, IT afdelingen, Indre Missions Hus Indholdsfortegnelse Indledning...5 Præsentation af begrebet CMS...6

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender

Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Manual i frontend-redigering af kredssider og brug af kalender Frontend redigering af kredssider og brug af kalender Logge ind og lave simpel redigering... Side 2-3 Opret ny side... Side 4 Læg billede

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen...

Indholdsfortegnelse. PBX Switchboard. Manual. Introduktion... 2. Grafisk omstillingsbord... 2. Let at tilpasse layout... 2. Om manualen... Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Grafisk omstillingsbord... 2 Let at tilpasse layout... 2 Om manualen... 2 For at komme i gang... 2 Download... 2 Bruger login og password... 2 Omstillingsbord... 3

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION

BEDSTE BOLIGORGANISATION PÅ NETTET KRITERIER: NAVIGATION KRITERIER: NAVIGATION Der er ingen søgeboks på hjemmesidens forside 0 p. i hele spg. 1.1 Søgefunktionen testes med tre søgeord, der er relevante for den pågældende hjemmeside 1.1 Når man benytter søgeboksen

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE

GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE GUIDEN / TILGÆNGELIG WEB FOR WEBUDVIKLERE VÆRKTØJET TIL TILGÆNGELIG WEB CENTER FOR LIGEBEHANDLING AF HANDICAPPEDE INDHOLD / MAINSTREAMING AF HANDICAPOMRÅDET TILGÆNGELIGHED OG WEBDESIGN Brug CSS Brugen

Læs mere

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50

Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 Manual til Neopost IJ-40 og IJ-50 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovederne! 1.1. Log på som

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling

Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nye hjemmeside - en ny side af Århus Kommune! Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Projektplan Århus Kommune Projekt Ny Hjemmeside Borgmesterens Afdeling Opstart Konceptudvikling

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

WEB kursus I. Grundkursus i CMS

WEB kursus I. Grundkursus i CMS WEB kursus I Grundkursus i CMS 1 Link til manual på intranet: http://intranet.regionsyddanmark.dk/cmsmanual Nyttig information Support telefonnummer: 65 41 32 25 Support e-mail: websupport@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages

Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork Aps. Materialet må ikke gengives eller kopieres uden tilladelse. Download din gratis 30 dages prøve på: http://abcsoftwork.com/free_trial 1 Velkommen

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet.

Titel Overskrift. Hold den kort og præcis! Som Førtidspension & Skånejob. Andet relevant information skal stå i resumefeltet. Oprettelse af Indholdsside fra a-z For at oprette en side skal du vælge en indholdstype, som i de fleste tilfælde er en Indholdsside. Herefter skal du udfylde felterne; på en indholdsside skal du koncentrere

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4)

Her ser du dit arbejde i preview undervejs og udgiver dit arbejde når du er færdig. (se side 4) Sitecore vejledning Hvad er det? Sitecore er det program, den officielle del af Spejdernet laves i. Sitecore er et Content Management System, dvs. indholds-håndteringssystem til hjemmesider. Hvordan starter

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere