Kvæg nr FarmTest. Klovplejeprincipper del 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvæg nr FarmTest. Klovplejeprincipper del 2"

Transkript

1 Kvæg nr FarmTest Klovplejeprincipper del 2

2 Klovplejeprincipper del 2 Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg

3 Titel: Klovplejeprincipper del 2 Forfatter: Maskiningeniør, Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Review: Landskonsulent Kjeld Vodder Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Layout: Conni Føste, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Tryk: Dansk Landbrugsrådgivning, Lanscentret Udgave: 1. udgave 2006 Oplag: 25 stk. Udgiver: Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N Telefon Fax ISSN:

4 Forord Klovsygdomme er de senere år blevet et stigende problem for danske kvægbrugere. I takt med overgangen fra bindestald til løsdrift belastes klovene mere og heraf flere sygdomme. I 2004 udarbejdede Dansk Landbrugsrådgivning en FarmTest på klovplejeprincipper. Nu to år efter, er der kommet nye principper til, og en opfølgning af den første FarmTest er nødvendig. Dansk Landbrugsrådgivning vil gerne takke de landmænd, som har deltaget i denne opfølgende FarmTesten. Også en tak til leverandørerne for et positivt samarbejde. Hvis der er spørgsmål eller bemærkninger, kan de rettes til Dansk Landbrugsrådgivning. FarmTest er orienterende undersøgelser af ny teknologi og nye metoder til dansk landbrug. Undersøgelserne foregår under praktiske forhold. Undersøgelserne bliver udført i et tæt samarbejde medlem Dansk Landbrugsrådgivning, leverandører af ny teknologi, forsknings- og forsøgsinstitutioner, lokale rådgivere og sidst, men ikke mindst landmænd. Alle FarmTests kan findes på Susanne Clausen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret Dansk Kvæg Skejby, marts 2007 Klovplejeprincipper del 2 4

5 Indhold Forord Sammendrag og konklusion Teknisk gennemgang og brugerinterview Resultater af brugerinterviewet Brugernes bedømmelser Konsulentens bedømmelser Baggrund og formål Tidligere undersøgelser FarmTestens gennemførelse Sådan blev behandlingsprincipperne udvalgt Sådan blev behandlingsprincipperne afprøvet Anbefalinger Enkelt mobilt klovbad (måtte) Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Enkelt mobilt klovbad Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Enkelt mobilt klovbad med gyllerist Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Enkelt stationært automatisk klovbad (Delaval) Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Dobbelt automatisk klovbad (Westfalia) Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Kovex skumpleje Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Dobbelt indbygget klovbad Produktbeskrivelse Valg af behandlingsprincip Indkøring Karaktergivning Manuel behandling af sygdomstilfælde Diskussion Rengøring af klovene inden klovplejemiddel påføres Hvilke klovplejemidler kan afløse kobbersulfat? Indsatsområder med indflydelse på klovsundheden Litteraturliste Klovplejeprincipper del 2 5

6 1 Sammendrag og konklusion Denne FarmTest indeholder afprøvning af aktuelle klovplejeprincipper på det danske marked. Der blev besøgt ni besætninger i alt: Tre stk. enkelte, mobile klovbade (en måtte og to kar) To stk. Kovex skumsystemer To stk. dobbelte indbyggede klovbade (stationære) To stk. automatiske klovbade Undersøgelsen indeholder en afprøvning af de fire principper i praksis samt et interview med brugeren. Afprøvningen er en opfølgning på FarmTesten af klovplejeprincipper del 1 fra Generelt var brugerne godt tilfredse med deres klovplejeprincipper. Alle brugere synes, at der var sket en forbedring af klovsundheden, efter at klovplejen var påbegyndt. Brugerne var, ud fra interviewet, generelt mest tilfredse med placeringen, brugervenligheden, arbejdsgangen og holdbarheden. Laveste bedømmelser fik driftspris, rådgivning i købsfasen og produktets påhæftningsevne på klovene. En konsulent fra DLBR gennemgik klovplejeprincippet og vurderede samme punkter som brugeren. Konsulentens bedømmelser fulgte brugernes men lå generelt lavere i gennemsnit. Her blev placering af behandlingsprincip og teknisk konstruktion bedst bedømt. Dårligst var tilfredshed med arbejdsgangen. 1.1 Teknisk gennemgang og brugerinterview I interviewet blev brugeren bedt om at bedømme sit klovplejeprincip på en karakterskala fra 1-5, hvor 5 er bedst, i 12 forskellige kategorier. Det skal bemærkes, at der kun blev besøgt ét eller to stk. af hvert princip. En vurdering af princippers virkning på klovsundheden kan ikke udledes på baggrund af så få besøg. Karaktererne skal derfor læses med forbehold for det lave antal besøg Resultater af brugerinterviewet Fabrikat/princip Bruger 1 Bruger 2 Konsulent DLBR Enkelt klovbad (måtte med ramme) 4,4-2,9 Enkelt Klovbad (plastkar 70x140x20 cm) 3,7-3,4 Dobbelt, indbygget klovbad 3,9 4,9 3,6 Kovex skum 3,8 4,2 3,4 Delaval automatisk klovbad 3,8 4,2 3,3 Westfalia automatisk klovbad 4,5-3,4 Gennemsnit 4,1 3,3 Konsulentens karaktergivning blev foretaget af samme person og er derfor sammenlignelig på tværs af fabrikat og derfor mere sammenlignelig end brugernes, der er foretaget af forskellige personer. Klovplejeprincipper del 2 6

7 Med et samlet gennemsnit på 4,1 er brugerne meget tilfredse med deres klovplejeprincipper. Karakteren 4 svarer til meget tilfredsstillende. DLBR konsulentens vurdering ligger i gennemsnit på 3,3. Dette er tilfredsstillende, men udviklingen og effektiviteten af nye produkter, har ikke ændret sig meget siden Dette er ikke tilfredsstillende på et område med store problemer Brugernes bedømmelser De punkter som blev tildelt højeste karakterer på tværs af fabrikat Placering af klovplejeprincip (4,4) Brugervenlighed (4,2) Arbejdsgangen ved princippet (4,2) Holdbarhed og levetid (4,2) De punkter som generelt fik de laveste bedømmelser Driftspris (3,6) Rådgivning fra leverandørens side (3,8) Påhæftningsevne på klovene (3,9) Brugervenligheden ligger med karakteren 4,2 meget fint. Ud af de 12 kategorier ligger alle på nær tre karakterer på minimum 4,0 i gennemsnit. Brugernes bedømmelser på driftsprisen ligger lavest. Mange produkter er relativt dyre. Kobbersulfat er ikke længere lovligt og priserne på alternativerne er langt dyrere. Virkning af produkterne er højt bedømt med 4,1 i gennemsnit. Bemærk at 5 af de 9 bruger kobbersulfat, og karakteren er givet på baggrund af dette. Dette er en fremgang i forhold til FarmTesten af klovplejeprincipper fra 2004, hvor gennemsnittet på virkningen var på 3,2. Brugerne er blevet mere beviste om, at klovplejeprincipperne ikke kan helbrede klovsygdommene men blot holde dem nede. Tendensen i 2004 var generel utilfredshed med midlernes effekt, og at de ikke helbredte. Denne tendens er skyld i karakterforskellene, idet midlerne på markedet stort set er de samme i Konsulentens bedømmelser De punkter som blev tildelt højeste karakterer på tværs af fabrikat Teknisk konstruktion (3,5) Virkning (3,4) Anskaffelsespris (3,4) De punkter som generelt fik de laveste bedømmelser Tilfredshed med arbejdsgang (3,0) Brugervenlighed (3,1) Holdbarhed (3,1) Påhæftningsevne (3,1) Generelt var resultaterne tilfredsstillende. Ingen af principperne viste store fejl og mangler. Alle princippern havde en forbedrende effekt på klovsundheden, men der er plads til forbedringer. Klovplejeprincipper del 2 7

8 Ingen af principperne gav en optimal klovpleje. Største problem var, som i den forrige FarmTest, manglende rengøring af klovene, inden klovmidlet blev påført. Et effektivt rengøringssystem er endnu ikke opfundet. En effektiv rengøring eller renere klove vil øge virkningen af klovplejemidlet betragteligt. Påhæftningsevnen kan også forbedres. Her er det specielt de tynde væskebaserede typer til klovbade, som kan forbedres. Her er der ikke sket forbedringer siden den forrige test. Af positive tiltag på klovplejeområdet siden sidste FarmTest, er de nye automatiske bade. Her er betjeningen lettere, og brugerne får foretaget plejen på køerne regelmæssigt uden at bruge en masse tid. Vigtigst af alt er at vurdere hygiejne og indretningen af staldens hvileareal. Klovbehandlingsprincippernes virkning er begrænset, hvis man har meget gødningstilsmudsede gangarealer samt dårligt fungerende sengebåse, så køerne ikke får tilstrækkelig hvile. Klovplejeprincipper del 2 8

9 2 Baggrund og formål Der er kun et begrænset antal undersøgelser på området, klovpleje. Hovedparten af undersøgelserne er foretaget af producenterne og kan derfor ikke betegnes som værende uvildige. Resultaterne bærer præg af, at der er påvist en meget svingende effekt. Dette viser, at en lang række udefra kommende faktorer har indflydelse på sundheden, og at princippets virkning er meget afhængig af en lang række andre faktorer. I 2004 gennemførte Dansk Landbrugsrådgivning en FarmTest af de klovplejeprincipper, som var på markedet dengang. Denne FarmTest er en opfølgning, som skal undersøge, om der er kommet nye principper til, samt om allerede eksisterende principper er blevet forbedret. De seneste år er antallet af løsdriftsstalde steget markant, og denne udvikling ser ud til at fortsætte. I samme periode er udbredelsen af klovsygdomme ligeledes steget, så klovsygdomme, sammen med yversygdomme, er de mest betydende i malkekvægsbesætninger. Løsdriftsstaldene tvinger dyrene til at gå og stå mere end i bindestaldene, hvilket belaster både ben og klove. Især infektiøse klovlidelser har gode kår på de gødningstilsmudsede gulve, som er et resultat af det moderne produktionsanlæg. Problemerne med klovsygdomme er ikke reduceret siden 2004, hvor den første FarmTest blev gennemført, og efterspørgslen på effektive klovplejeprincipper er stadig stor. Desuden er brugen af kobbesulfat (blåsten) i klovbade fra 1/ ikke længere lovligt. Et produkt mange landmænd hidtil har benyttet i deres klovbade, for at holde sygdommene i skakt. For at holde problemerne nede findes der en række klovplejeprincipper. Der findes p.t. seks grundlæggende principper. De seks grundprincipper er: Klovbad, enkelt mobilt (kar, måtte) Klovbad, dobbelt indbygget kar Klovbad, stationært kar (med automatisk påfyldning og tømning af klovplejemiddel) Carematic boks (markedsføres ikke i DK p.t.) Skumbehandling, Kovex Manuel påføring af væske eller gel Fælles for principperne er, at der påføres en væske/skum/gel overalt på klovens nederste 10 til 15 cm. Specielt under og bag på kloven, hvor de fleste klovsygdomme angriber på grund af den bløde horn. Denne FarmTest vil belyse de klovbehandlingsprincipper, som bruges til at forebygge infektiøse klovlidelser (klovbrandbylder, klovspaltebetændelse, balleforrådnelse, digital dermatitis). Undersøgelsen tager udgangspunkt i en kort afprøvning og et interview af brugeren. Resultaterne skal hjælpe brugerne til at finde det princip, som passer bedst til hans besætning, samt informere om, hvilke andre faktorer der har indflydelse på klovsundheden. Målet er, at brugeren informeres om alle de forhold, der gør sig gældende for at opnå den bedst mulige klovsundhed. Klovplejeprincipper del 2 9

10 2.1 Tidligere undersøgelser Testen er anden del af FarmTest af klovplejeprincipper. Første del blev udgivet i august Resultaterne kan ses på Resultaterne viste, at alle principper havde fordele og ulemper. Vigtigste konklusion var, at et klovplejeprincip ikke alene kan fjerne klovsygdommene, men blot kan hjælpe til med at holde dem nede. De seneste par år er fokus på klovsundhedensområdet øget. Der er kommet mange anbefalinger om forbedring af den generelle sundhedstilstand på bedriften. Fortrinsvis på områderne: Renholdelse af staldens gulve Indretning af staldens inventar Fodring Klovpleje og -beskæring af såvel malkekøer som kvier Manuel enkeltbehandling af hårdt sygdomsramte dyr Resultaterne kan findes på Dansk Landbrugsrådgivnings temaside om klovsundhed, www. lr.dk/klove. Der er foretaget enkelte udenlandske undersøgelser på området. En tysk undersøgelse på Kovex skumsystemet viste en klar forbedring af klovsundheden ved korrekt brug af produktet. Undersøgelsen viste også, at det var vigtigt at skumme efter de anviste intervaller. Ellers var behandlingens virkning begrænset. Klovplejeprincipper del 2 10

11 3 FarmTestens gennemførelse Undersøgelsen af klovplejeprincipper del 2 består af to dele: Interview af brugeren om daglig brug, herunder brugervenlighed og effekt Vurdering af princippets fordele og ulemper samt anbefalinger til optimal brug FarmTesten indeholder en afprøvning af fem forskellige klovplejeprincipper: Enkelt, mobilt klovbad (måtte og kar) Enkelt, stationært klovbad (automatisk) Dobbelt, stationært klovbad (automatisk) Dobbelt, indbygget klovbad Kovex skumsystem 3.1 Sådan blev behandlingsprincipperne udvalgt De fem afprøvede principper er dem, der p.t. findes på det danske marked. Leverandørerne blev kontaktet for at indhente referencelister på brugere. Brugerne skulle minimum have benyttet behandlingsprincippet rutinemæssigt i seks måneder. Westfalias dobbelte stationære klovbad var dog så nyt på markedet, at det ikke var muligt. 3.2 Sådan blev behandlingsprincipperne afprøvet Alle principperne blev afprøvet i praksis hos brugerne. Ud fra denne afprøvning blev produktet vurderet af en konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning. Brugeren blev interviewet med henblik på den daglige betjening og effekten af behandlingen. De væsentligste punkter, som blev vurderet var: Klovplejens placering i stalden Effektivitet af produktet Brugervenlighed i daglig drift Påhæftningsevnen af produktet på klovene Teknisk vurdering (såfremt princippet indeholdte tekniske komponenter) Anskaffelses-/driftsomkostninger Generelle fordele og ulemper Under afprøvningen blev principperne bedømt, ligesom fordele og ulemper på de enkelte principper blev kortlagt. Alle principper blev bedømt efter samme skala under konsulentens karaktergivning. Resultaterne er derfor direkte sammenlignelige. Brugernes karakterer er individuelle og derfor ikke sammenlignelige. Punkter, som blev bedømt på baggrund af den daglige erfaring og brug af behandlingsprincippet, blev kun vurderet af brugeren. Karakterskala: 5: Meget tilfredsstillende 4: Tilfredsstillende 3: Middel 2: Mindre tilfredsstillende 1: Utilfredsstillende Klovplejeprincipper del 2 11

12 3.3 Anbefalinger Under hvert af de afprøvede principper er der opstillet en række anbefalinger til optimal brug. Anbefalingerne indeholder forslag til, hvordan det enkelte klovplejeprincip bør benyttes, samt hvilke tiltag man kan foretage for at opnå den bedste virkning. Anbefalingerne indeholder oplysninger om: Placering og dimensionering Dosering og interval Håndtering under brug Klovplejeprincipper del 2 12

13 4 Enkelt, mobilt klovbad (måtte) 4.1 Produktbeskrivelse Systemet består af en måtte i kraftig nylon. Den måler ca cm (fås i andre størrelser). Vand og kobbersulfat hældes ud på måtten. Den afprøvede måtte er ilagt en hjemmelavet træramme (5 cm høj), som har til formål at holde på kobbersulfaten, der ellers har tendens til at løbe af måtten. Rammen har ingen bund. Måtten placeres på returgangen. Princippet egner sig til alle typer malkestalde samt AMS. Måttens effektivitet kan øges ved at lægge den i et kar. Dermed holdes der bedre på væsken. Figur 4.1: Klovbadet består af en nylonmåtte med kobbersulfat. Figur 4.2: Væsken løber hurtigt af måtten, hvis den ikke har en ramme eller et kar omkring. Producent Placering Generelle fakta om behandlingsprincippet Lind, Allflex, (fås i andre fabrikater) På returgang efter malkestalden Forbrug pr. 100 køer: 3,5 kg koncentreret kobbersulfat (7 % opløsning) Pris pr. ko pr. år: 35 kr. Anbefalet brugsinterval: 2-3 dage pr. uge Tidsforbrug pr. behandling: Fem minutter pr. påfyldning Skal påfyldes/skiftes for hver 20. ko Generelle fakta fra forsøgsstalden Opstartstidspunkt: Juni 2000 Forbrug pr. 100 ko: 3,5 kg koncentreret kobbersulfat (som anbefalet) Brugsinterval: 2-3 dage pr. uge (som anbefalet) Placering: På returgang efter AMS Ingen behandling af kvier og goldkøer Der er ikke benyttet andre klovbehandlingsprodukter tidligere Ved alvorlige klovproblemer behandles koen manuelt (se afsnit 11) med grundig rengøring og klovspray (Cyclo Spray) efterfulgt af tre timer i separationsboks. Der behandles årligt ca. 35 køer manuelt. Klovplejeprincipper del 2 13

14 Figur 4.3: Måttens placering var god, og der var ikke uro, når køerne passerede. Figur 4.4: Væskestanden på måtten var alt for lav. Den nåede kun 3-4 cm op på kloven. 4.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Effektivt, nemt og billigt Klovbeskæreren anbefalede det Ja, men måtten passede bedst til mine ønsker 4.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Godt, der var ikke de store problemer Nej, ingen ændringer - efter to til tre behandlinger var alt som normalt Nej 4.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* 4 Tilfredshed med service fra leverandør -* 4 Tilfredshed med placering 4 4 Virkning af produktet 3 4 Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? 2 5 Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? 3 4 Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) 2 5 Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) -* -* Holdbarhed og levetid 2 5 Anskaffelsespris 4 4 Driftspris 4 5 Tilfredshed med anlægget/princippet generelt 2 4 Gennemsnit 2,9 4,4 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Klovplejeprincipper del 2 14

15 Fordele Bruger: Nemt at håndtere Har positiv virkning på klovsundheden Konsulent: Nemt at placere i eksisterende stald Billig i indkøb og drift Mobilt - kan flyttes til kvie- og goldkoafdelingen Ulemper Bruger: Holder kun sygdommene nede Konsulent: Når ikke de anbefalede cm op på klovene Skal benyttes sammen med kar for at have den ønskede effekt Bliver hurtigt tilsmudset For kort længde - bør min. være 2,5 m Virkningen er begrænset, hvis klovene er beskidte Kobbersulfaten er miljøskadelig og forbudt efter 1/ Ændringsforslag fra brugeren Måtten bør ikke sælges uden et kar, idet den næsten er ubrugelig uden, fordi væsken løber af. Genkøb Ja, men kun hvis den ligger i et kar eller en ramme. Anbefalinger til optimal brug af klovbehandlingsmåtten Måttens dimensioner bør følge danske anbefalinger. Måtten skal fyldes, så væskestanden når op over klovene, helst 12 cm. Derfor er det nødvendigt at placere måtten i et kar, som kan holde på væsken. Blandingsforholdet bør følge producentens anbefalinger. Renhold arealet foran måtten. Det nedsætter tilsviningen og fremmer effekten. Hold klovmidlet væk fra inventaret. Det er meget skadeligt for stål og beton. Undgå at spilde/støve med klovmidlet, når det hældes på måtten. Det kan tære på inventar og beton. Måtten bør placeres plant, ellers løber væsken af. Klovplejeprincipper del 2 15

16 5 Enkelt, mobilt klovbad 5.1 Produktbeskrivelse Klovbadet består af et kraftigt plastkar. Badet fyldes med vand og klovbehandlingsmiddel, så den ønskede blanding opnås. Karret placeres på returgangen, så køerne passerer efter malkning. Figur 5.1: Karret er lavet af kraftig plast og fyldes med klovbehandlingsmiddel i minimum 12 cm dybde. Figur 5.2: Karret skal have en vis størrelse (min. 2,5 meter), så koen tager et par skridt i væsken. Udformningen og skridsikkerheden er vigtig. Desuden bør det så vidt muligt placeres på et plant underlag, og ikke som her på en skrå returgang. Beskrivelse Generelle fakta om behandlingsprincippet Enkelt, mobilt fodbad i plast fra Delaval (fås i mange fabrikater) Pris: kr. Forbrug pr. 100 ko: Ca. 8 liter koncentreret kobbersulfat (7-10 % opløsning) Pris pr. ko pr. år: Ca. 50 kr. Anbefalet brugsinterval: 2 til 3 gange pr. uge Anbefalet placering: Efter malkning Generelle fakta fra forsøgsstalden Opstartstidspunkt: Juli 2000 Forbrug pr. 100 ko: 8 liter koncentreret kobbersulfat Brugsinterval: To gange pr. uge Placering: Efter malkning på returgang Tidsforbrug pr. behandling: 5 minutter pr. behandling Ingen behandling af kvier og goldkøer Klovplejeprincipper del 2 16

17 Figur 5.3: Væsken kommer godt op på kloven. Det er vigtigt at væsken når mindst 12 cm op. Figur 5.4: Returgangen har et lille fald. Det medfører et stort væskespild fra karret, idet det står skævt. Bemærk væsken på gulvet hvor det ikke gør meget gavn. Tværtimod er kobbersulfaten meget hård ved beton og inventar. 5.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Klovbeskæreren anbefalede det Nej, jeg traf den selv Nej, klovbadet passede bedst ind i den eksisterende stald, og det var den billigste løsning 5.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Tilfredsstillende - de skulle drives igennem de første gange Nej, ingen ændringer - efter 2-3 behandlinger var alt som normalt Nej, ingen problemer efter 4-5 ganges brug Klovplejeprincipper del 2 17

18 5.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* 3 Tilfredshed med service fra leverandør -* 5 Tilfredshed med placering 4 4 Virkning af produktet 4 4 Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? 3 4 Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? 3 3 Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) 2 3 Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) -* -* Holdbarhed og levetid 4 4 Anskaffelsespris 4 4 Driftspris 4 3 Tilfredshed med anlægget/princippet generelt 3 4 Gennemsnit 3,4 3,7 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Fordele Bruger: Nemt at håndtere Billigt i indkøb og drift Effektiv virkning på sundheden Konsulent: Nemt at placere i eksisterende stald Simpelt og holdbart Mobilt - kan flyttes til kvie- og goldkoafdeling Karrets størrelse er tilfredsstillende Ulemper Bruger: Kobbersulfat er hårdt ved stald og miljø Upraktisk hvis returgangen ikke er plan Konsulent: Badet bliver hurtigt tilsmudset Et kar med rent vand foran, ville fremme effekten Holder kun sygdommen nede Er klovene beskidte, er virkningen begrænset Kobbersulfat kan være smertefuldt ved sår Begrænset påhæftningsevne på klove Bunden er ikke tilstrækkelig skridsikker Ændringsforslag fra brugeren Returgangen har ofte et lille fald. Dermed står karret skævt og kan ikke fyldes helt. Desuden medfører det stor spild. Et skrå kar med samme hældning som returgangen ville være praktisk. Genkøb Ja, uden forbehold. Anbefalinger til optimal brug af klovbad Klovbades størrelse bør følge danske anbefalinger. Karret skal fyldes, så væskestanden når op over klovene, minimum 12 cm. Blandingsforholdet bør følge leverandørens anvisninger. Hold arealet foran karret rent. Det nedsætter tilsmudsning og fremmer effekten. Undgå at spilde og støve med klovplejemiddel. Det er meget skadeligt for inventar, beton, dyr og mennesker. Karret skal stå plant og have skridsikker bund. Se generelle anbefalinger til optimering af klovsundheden i afsnittet, Diskussion. Klovplejeprincipper del 2 18

19 6 Enkelt, mobilt klovbad med gyllerist 6.1 Produktbeskrivelse Klovbadet består af to kraftige metalkar samt en mellemliggende rist, som forbinder karrene. De fyldes med vand og klovplejemiddel, så den ønskede blanding opnås. Karret placeres på returgangen, så køerne passerer efter malkning. Risten har til formål at undgå gødningsrester i klovbadet samt at reducere mængden af klovplejemiddel pga. mindre væskemængde. Figur 6.1: Karret er lavet af stål og fyldes med klovbehandlingsmiddel i minimum 12 cm dybde. Her er karret placeret på returgangen. Figur 6.2: Karret skal have en vis længde (min. 2,5 m), så koen tager et par skridt i væsken. Udformningen og skridsikkerheden er vigtig. Karret fra Allflex er opdelt af en midterrist, for at spare på væsken samt for at undgå køerne gøder i vandet. Beskrivelse Generelle fakta om behandlingsprincippet Enkelt, mobilt fodbad i stål fra Allflex Der kan benyttes forskellige klovplejeprodukter. Pris: ca kr. Forbrug pr. 100 ko: Ca. 4 kg koncentreret kobbersulfat (7 % opløsning) Pris pr. ko pr. år: Ca. 30 kr. Anbefalet brugsinterval: 1-2 gang pr. uge Anbefalet placering: Efter malkning Generelle fakta fra forsøgsstalden Opstartstidspunkt: Juli 2000 Forbrug pr. 100 ko: 4 kg koncentreret kobbersulfat Brugsinterval: 1-2 gange pr. måned Placering: Efter malkning på returgang Tidsforbrug pr. behandling: 5 minutter pr. behandling Ingen behandling af kvier og goldkøer Klovplejeprincipper del 2 19

20 Figur 6.3: Karret har en tilfredsstillende dybde, så væsken kommer godt op på klovene. Det er vigtigt at dybden er mindst 12 cm. Figur 6.4: Karret er fremstillet i almindelig stål. Kobbersulfaten tærer kraftigt og levetiden er derfor begrænset. Efter knap to år, er karret meget angrebet af rust. Plast eller rustfri stål ville egne sig bedre til det hårde staldmiljø og kemikalier. 6.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Simpelt og relativt billigt Nej, traf selv beslutningen Nej, klovbadet passede bedst ind i den eksisterende stald, og det var den billigste løsning 6.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Middel - de skulle drives igennem de første gange Nej, ingen ændringer Nej, ingen problemer, men der kan opstå kø på returgangen pga. karret Klovplejeprincipper del 2 20

21 6.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* 4 Tilfredshed med service fra leverandør -* 4 Tilfredshed med placering 4 4 Virkning af produktet 4 4 Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? 2 2 Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? 3 4 Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) 2 3 Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) -* -* Holdbarhed og levetid 2 4 Anskaffelsespris 3 3 Driftspris 4 4 Tilfredshed med anlægget/princippet generelt 3 4 Gennemsnit 3,0 3,6 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Brugeren og en konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning har vurderet behandlingsprincippet på 12 forskellige områder. Punkter, som vurderes ud fra daglig erfaring, er kun bedømt af brugeren. Fordele Bruger: Sparer på klovplejeprodukt da væskemængden i karret er mindre Risten mellem karrene reducerer gødningsrester i karrene med % Konsulent: Nemt at placere i eksisterende stald Simpelt at bruge Mobilt - kan flyttes til kvie- og goldkoafdeling Relativt billig i indkøb og drift Ulemper Bruger: Larmer når køerne går igennem, pga. metalbund i karrene Konsulent: Er klovene beskidte, er virkningen begrænset Kobbersulfat kan være smertefuldt ved sår Begrænset påhæftningsevne på klove Stålkarret ruster og har begrænset levetid Kobbersulfat er hårdt ved stald og miljø Meget tungt at håndtere Tager tid at fylde og tømme Proppen til tømning kræver værktøj at løsne Ændringsforslag fra brugeren Metalbunden i karret medfører meget støj, når køerne passere. En gummimåtte i bunden kunne afhjælpe problemet. Proppen til tømning bør være lettere at betjene, så der ikke skal bruges værktøj. Genkøb Ja, men proppen til tømning skal være lettere at betjene. Anbefalinger til optimal brug af klovbad fra Allflex Karret skal fyldes, så væskestanden når op over klovene, minimum 12 cm. Hold arealet foran karret rent. Det nedsætter tilsmudsning og fremmer effekten. Undgå at spilde og støve med klovplejemidlet. Det er meget skadeligt for inventar, beton, dyr og mennesker. Karrets bund skal være skridsikkert og uden støjgener (ilæg evt. en gummimåtte). Skift vandet efter behov. Er klovene beskidte bliver det hurtigt tilsmudset. Klovplejeprincipper del 2 21

22 Stil evt. et kar med rent vand foran klovplejekarret. Det fjerne de værste urenheder og gør klovbaddet mere effektiv. Se generelle anbefalinger til optimering af klovsundheden i afsnittet, Diskussion. Klovplejeprincipper del 2 22

23 7 Enkelt, stationært, automatisk klovbad (Delaval) 7.1 Produktbeskrivelse Klovbadet består af et stålkar, som fyldes med vand og klovbehandlingsmiddel (hoofcare eller sæbe), så den ønskede blanding opnås. Karret placeres på returgangen, så køerne passerer efter malkning. Al fyldning og tømning foregår automatisk. Anlægget kan programmeres til at foretage klovpleje efter ønsket interval. Der kan kobles flere forskellige typer klovplejemidler på karret. Dermed kan der køres med hoofcare den ene dag og sæbe en anden. Desuden er der mulighed for dagligt at have vand i karret, så klovene skylles efter hver malkning. Figur 7.1: Karret er placeret efter malkestalden. Det bruges to gange ugentligt med desinficerende klovplejemiddel. Figur 7.2: Al påfyldning og tømning foregår automatisk. Der kan påfyldes et eller to midler, her sæbe eller hoofcare. Interval og mængde kan justeres individuelt. Klovplejeprincipper del 2 23

24 Beskrivelse Generelle fakta om behandlingsprincippet Enkelt, stationært fodbad i rustfri stål fra Delaval Pris: ca kr. Klovplejemiddel hoofcare, 20 liter, for ca kr. Forbrug pr. 100 ko: Ca. 4 liter hoofcare Pris pr. ko pr. år: Ca kr. Anbefalet brugsinterval: 2 gange pr. uge Anbefalet placering: Efter malkning Generelle fakta fra forsøgsstalden Bruger 1: Opstartstidspunkt: Juli 2005 Forbrug pr. 100 ko: 4 liter koncentreret hoofcare Brugsinterval: 2 gange pr. uge med hoofcare Placering: Efter AMS på returgang Tidsforbrug pr. behandling: 0 minutter pr. behandling Ingen behandling af kvier og goldkøer Bruger 2: Opstartstidspunkt: Juni 2005 Forbrug pr. 100 ko: 3,5 liter koncentreret hoofcare eller sæbe Brugsinterval: 2 gange pr. uge med hoofcare eller sæbe, daglig med rent vand Placering: Efter AMS på returgang Tidsforbrug pr. behandling: 0 minutter pr. behandling Ingen behandling af kvier og goldkøer Figur 7.3: Væsken kommer godt op på kloven, idet karret har en god dybde. Det er vigtigt, at væsken når 12 cm op på klovene, da sygdommene ikke kun er under, men også på bagsiden af klovene. Figur 7.4: Det automatiske klovplejeprincip indeholder meget teknik. Systemet er iflg. leverandøren vedligeholdsfrit, men der er mange tekniske komponenter, som med tiden kan blive defekte. 7.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Bruger 1: Fordi det er fuldautomatisk. Havde tidligere kar med kobbersulfat, men fik det ikke brugt hyppigt nok Bruger 2: Fordi det er fuldautomatisk og let at benytte Bruger 1: Traf valget selv Bruger 2: Traf valget selv Bruger 1: Nej, fodbadet var det eneste automatiske på markedet dengang Bruger 2: Havde tidligere skumanlæg men droppede det pga. uoverensstemmelser med Ecolab, som leverede skummet Klovplejeprincipper del 2 24

25 7.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Bruger 1: Tilfredsstillende - efter 2-3 malkninger var der ingen problemer Bruger 2: Tilfredsstillende - efter 2-3 malkninger var der ingen problemer Bruger 1: Nej, ingen ændringer - efter 2-3 behandlinger var alt som normalt Bruger 2: Nej, ingen ændringer - efter 2-3 behandlinger var alt som normalt Bruger 1: Ja, et par småting med teknikken men det blev hurtigt udbedret Bruger 2: Ja, et par småting med teknikken men det blev hurtigt udbedret 7.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Bruger 2 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* 4 4 Tilfredshed med service fra leverandør -* 4 4 Tilfredshed med placering Virkning af produktet Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) Holdbarhed og levetid Anskaffelsespris Driftspris Tilfredshed med anlægget/princippet generelt Gennemsnit 3,6 3,8 4,2 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Brugeren og en konsulent fra Dansk Landbrugsrådgivning har vurderet behandlingsprincippet på 12 forskellige områder. Punkter, som vurderes ud fra daglig erfaring, er kun bedømt af brugeren Klovplejeprincipper del 2 25

26 Fordele Bruger: Fuldautomatisk princip Miljøvenlige klovplejeprodukter Effektiv virkning på klovsundheden Konsulent: Nemt at placere i eksisterende stald og AMS Brugervenlig betjening Undgår uhygiejniske klovbade Kan dagligt skylle klove i vand Kan bruge forskellige produkter til plejen Ulemper Bruger: Dyr i drift hvis det bruges efter anbefalinger Har enkelte skarpe kanter Skal rengøres dagligt for at skidtet ikke sætter sig fast Konsulent: Badet bliver hurtigt tilsmudset Holder kun sygdommen nede Er klovene beskidte, er virkningen begrænset Begrænset påhæftningsevne på klove Meget teknik som kan gå i stykker Ændringsforslag fra brugeren Ingen forslag. Genkøb Begge brugere ville genkøbe uden forbehold. Anbefalinger til optimal brug af automatisk klovplejeprincip Karret skal fyldes, så væskestanden når op over klovene, minimum 12 cm. Blandingsforholdet skal følge leverandørens anvisninger. De dage karret ikke kører med klovplejemiddel, bør det køre med rent vand. Det holder karret rent og har også en positiv effekt på klovsundheden. Hold arealet foran karret rent. Det nedsætter tilsmudsning og fremmer effekten. Se generelle anbefalinger til optimering af klovsundheden i afsnittet, Diskussion. Klovplejeprincipper del 2 26

27 8 Dobbelt, automatisk klovbad (Westfalia) 8.1 Produktbeskrivelse Westfalia tilbyder et automatisk klovbad med mulighed for at kombinere, så det bliver et dobbelt bad. Hos den besøgte bruger var første bad fyldt med sæbevand og det andet med klovplejemiddel. Karrene placeres på returgangen i forlængelse af hinanden, så køerne passerer efter malkning. Al fyldning og tømning foregår automatisk. Anlægget kan programmeres til at foretage klovpleje efter ønsket interval. Desuden er der mulighed for dagligt at have vand i karret, så klovene skylles efter hver malkning. Figur 8.1: Karrene er placeret efter malkestalden. Det første med rengøringsmiddel og det næste med desinficerende klovplejemiddel. Al påfyldning og tømning foregår automatisk. Figur 8.2: Der kan påfyldes to midler. Her sæbe og desinficerende klovplejemiddel. Interval og mængde kan justeres individuelt. Styringsenheden og klovplejemidler er gemt væk i teknikrummet. Kompressoren driver påfyldnings- og tømningsmekanikken, som er pneumatisk. Beskrivelse Generelle fakta om behandlingsprincippet Dobbelt, stationært fodbad i rustfri stål og plast fra Westfalia Pris: ca kr. pr. bad. ( kr. for dobbelt) Sæbe kr. for 200 liter Klovplejemiddel kr. for 200 liter Forbrug pr. 100 ko: Ca. 2 liter sæbe i første kar, 2 liter klovplejemiddel i det andet kar Pris pr. ko pr. år: Ca kr. Anbefalet brugsinterval: 2 gange pr. uge Anbefalet placering: Efter malkning Generelle fakta fra forsøgsstalden Opstartstidspunkt: Juni 2006 Forbrug pr. 100 ko: Ca. 2 liter sæbe i første kar, 2 liter klovplejemiddel i andet kar Brugsinterval: 2 gange pr. uge med sæbe og klovplejemiddel, rent vand i ved de resterende malkninger Placering: På returgang efter malkekarrusel Tidsforbrug pr. behandling: 0 minutter pr. behandling Ingen behandling af kvier og goldkøer Klovplejeprincipper del 2 27

28 Figur 8.3: Det automatiske klovplejeprincip indeholder meget teknik både ved karrene og i styrings- og doseringsenheden. Systemet er vedligeholdelsesfrit, men der er mange tekniske komponenter, som med tiden kan blive defekte. Her ses den automatiske væskepåfyldning. Bemærk karrets fine længde på knap 3 meter. Figur 8.4: Væsken kommer godt op på kloven, idet karret har en god dybde. Det er vigtigt at væsken når 12 cm op på klovene, da sygdommene ikke kun er under, men også på bagsiden af klovene. Påhæftningsevnen af klovplejemidlet var tilfredsstillende. 8.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Fordi det er fuldautomatisk, af høj kvalitet og ikke kræver manuel betjening Traf valget selv Nej, den nye malkekarrusel er fra Westfalia, så det var nærliggende at vælge samme leverandør til klovbadet i forbindelse med totaltilbud og service 8.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Tilfredsstillende - efter 2-3 malkninger var der ingen problemer Nej, ingen ændringer - efter 2-3 behandlinger var alt som normalt Ja, et par småting med teknikken men det blev hurtigt udbedret Klovplejeprincipper del 2 28

29 8.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* 4 Tilfredshed med service fra leverandør -* 4 Tilfredshed med placering 4 5 Virkning af produktet 4 5 Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? 4 5 Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? 3 4 Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) 4 5 Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) 4 4 Holdbarhed og levetid 3 -* Anskaffelsespris 3 4 Driftspris 3 4 Tilfredshed med anlægget/princippet generelt 4 5 Gennemsnit 3,6 4,5 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Fordele Bruger: Fuldautomatisk princip Miljøvenligt produkt Effektiv virkning på klovsundheden Konsulent: Mulighed for individuel programmering Dobbelt bad fremmer virkningen Kan dagligt skylle klove i vand Kan pleje klove med forskellige typer middel God hygiejne pga. automatisk rengøringssky Ulemper Bruger: Karret mangler et lille fald for at alt vandet kan løbe af ved tømning Konsulent: Badene bliver hurtigt tilsmudsede Holder kun sygdommen nede Meget teknik som kan gå i stykker Højere driftsomkostninger end på de manuelle klovbade Ændringsforslag fra brugeren Et lille fald på karrenes bund vil gøre dem lettere at tømme og rengøre. Genkøb Brugeren ville genkøbe uden forbehold. Anbefalinger til optimal brug af dobbelt automatisk klovplejeprincip Karrene skal fyldes, så væskestanden når op over klovene, minimum 12 cm. Blandingsforhold og interval skal følge leverandørens anvisninger. De dage karrene ikke kører med klovplejemiddel, bør det køre med rent vand. Det har en positiv effekt på klovsundheden. Hold arealet foran karrene rene. Det nedsætter tilsmudsning og fremmer effekten. Se generelle anbefalinger til optimering af klovsundheden i afsnittet, Diskussion. Klovplejeprincipper del 2 29

30 9 Kovex skumpleje 9.1 Produktbeskrivelse Kovex skumplejen består af et opskumningsprodukt, som frembringes ved hjælp af luft, vand og skumprodukter. Anlægget placeres før eller efter malkestalden. Skumvæsken tilsættes vand og luft, hvorefter den sprøjtes ud af dyser placeret, hvor skummen ønskes. Opskumningen har størst effekt, hvis den placeres et sted, hvor køerne gør ophold, så det fæstnes bedre på klovene. Skummet indeholder en pereddikesyre, som har indvirkning på sygdommene. Syren er ikke skadelig for dyr og miljø. Figur 9.1 og 9.2: Opskumningen foregår på opsamlingspladsen eller efter malkningen på returgangen. Skumningen bør ikke foretages ved indgangspartiet, idet skummet så slæbes med ind i malkestalden. Figur 9.3: Betjeningen foregår fra malkestalden ved hjælp af to håndtag på boksen. Det kræver lidt øvelse at dosere skummet, så det opnår den rigtige konsistens. Klovplejeprincipper del 2 30

31 Producent Leverandør Generelle fakta om behandlingsprincippet Kovex/Ecolab S. A. Christensen Generelle fakta fra forsøgsstalden Afprøvning nr. 1 Pris på skumanlæg: ca kr. Forbrug pr. 100 ko: Afhænger af opskumningspladsens størrelse. Skummet skal være 15 cm dybt Pris pr. ko pr. år: ca kr. Anbefalet brugsinterval: Forskellige anbefalinger afhængig af sygdommens omfang Opsamlingspladsen nyskummes for hver 30. ko Tidsforbrug pr. skumning: 1 til 2 minutter Anbefalet placering: Opsamlingsplads eller returgang Dansk Landbrugsrådgivning kan ikke anbefale placering lige inden malkestalden, idet skummet ikke er godkendt til at måtte være i malkestalden Opstartstidspunkt: 2005 Forbrug: Som anbefalet Brugsinterval: En gang dagligt en uge, hvorefter der holdes en uges pause Placering: Ved udgangen af malkestalden Kvier og goldkøer behandles manuelt med hoofclear, hvis der er problemer Der er tidligere benyttet klovbad med kobbersufat Alvorlige klovlidelser bliver behandlet manuelt med cyclospray eller hoofclear. Behandling med kobbersulfat foretages stadig, men i begrænset omfang Afprøvning nr. 2 Opstartstidspunkt: September 2002 Forbrug: Som anbefalet Brugsinterval: Tre dage pr. uge. To uger skummes efterfulgt af to ugers pause Placering: Indgangsparti ved malkekarrusel Kalve, kvier og goldkøer behandles manuelt med cyclospray ved halthed Sygdomsramte malkekøer behandles sideløbende med cyclospray hver 14. dag. Brugeren har gode erfaringer med en kombination mellem skum og spray 9.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Bruger 1: Let at betjene. Bruger 2: Mere miljø- og dyrevenligt end kobbersulfat Bruger 1: Traf selv beslutningen Bruger 2: Traf selv beslutningen Bruger 1: Nej Bruger 2: Nej Klovplejeprincipper del 2 31

32 9.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Bruger 1: Lidt problemer de første 2-3 gange Bruger 2: Lidt problemer de første 2-3 gange Bruger 1: Nej, ingen ændringer - efter 2-3 behandlinger var alt som normalt Bruger 2: Nej, ingen ændringer Bruger 1: Lidt problemer pga. varierende vandtryk fra egen boring. Problemerne er udbedret nu Bruger 2: Lidt problemer med mixet af luft/skum/ vand i starten, men det kører fint nu 9.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Bruger 2 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* 4 3 Tilfredshed med service fra leverandør -* 4 4 Tilfredshed med placering Virkning af produktet Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) Holdbarhed og levetid Anskaffelsespris Driftspris Tilfredshed med anlægget/princippet generelt Gennemsnit 3,5 3,8 4,2 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Figur 9.4: Koen skal gøre ophold i skummet for at opnå en optimal effekt. Går den blot igennem sætter skummet sig kun foran på klovene. Til gengæld er påhæftningsevnen meget god. Figur 9.5: Man kan spare på skummet ved at skumme på et lille afgrænset areal, som her, i stedet for hele opsamlingspladsen. Opskumningen bør foregå, så skummet ikke slæbes med ind i malkestalden som her. Klovplejeprincipper del 2 32

33 Fordele Bruger: Simpelt at betjene Enkelt system uden meget teknik Dyrevenligt princip uden generende stoffer Konsulent: Nemt at installere i eksisterende stald Skummet har god påhæftningsevne Skumlaget når godt op på klovene Miljøvenligt produkt Ikke smertefuldt for køerne Egner sig specielt godt til karruselmalkning, hvor dyrene lukkes ind enkeltvis Ulemper Bruger: Hjælper ikke, hvis klovene er beskidte Dyr i drift hvis opsamlingspladsen skummes Konsulent: Ingen behandling af kvier og goldkøer Skummet trænger ikke ind på klovens bagside, når koen går igennem - koen skal gøre ophold Kræver lidt øvelse at dosere anlægget, så skummet får den rigtige konsistens Ikke alle køer bliver behandlet effektivt Skummet bør ikke placeres så det slæbes med ind i malkestalden Ændringsforslag fra brugeren Sugefunktionen til skummidler er ikke altid lige stabil. Styringen kunne laves mere brugervenlig, så den ikke skal justeres på to håndtag. Genkøb Begge svarede ja uden forbehold. Anbefalinger til optimal brug af Kovex skumsystem Spar ikke på skummet. Det skal nå op over klovene, og køerne skal minimum tage to skridt i det, men helst gøre ophold i det. Den optimale skumning er 15 cm dyb og ca. tre meter lang. Afdæk arealet der skummes med høje kanter, så skummet ikke løber længere ud end ønsket. Effekten er størst, når koen står i skummet, frem for blot går igennem. Indret med dette for øje. Se generelle anbefalinger til optimering af klovsundheden i afsnittet, Diskussion. Klovplejeprincipper del 2 33

34 10 Dobbelt, indbygget klovbad 10.1 Produktbeskrivelse Det dobbelte klovbad består af to nedstøbte kar i gulvet på returgangen efter malkestalden. Det første kar indeholder typisk rent vand, som rengør klovene. Det andet kar indeholder klovplejemiddel. Ideen med et dobbelt system er, at rengøre klovene inden klovmidlet påføres. Man opnår renere klove inden påføring af middel, og undgår de værste gødningsrester i klovbadet. Klovbadet bør indrettes med stationær vandtilførsel og afløb, så betjeningen er hurtig og simpel. Klovbehandlingsmidlet tilsættes manuelt og udrøres i vandet. Figur 10.1 og 10.2: Det dobbelte fodbad skal dimensioneres efter danske anbefalinger for at få den ønskede virkning. Her to forskellige versioner. Figur 10.3: Et dobbelt klovbad er mere effektivt end et enkelt. Første bad tager de værste gødningsrester, hvilket fremmer virkningen i det andet kar. Samtidig nedsætter det forbruget af klovbehandlingsmiddel, idet vandet ikke skal skiftes så ofte. Klovplejeprincipper del 2 34

35 Producent Fakta om opførsel Placering Generelle fakta om behandlingsprincippet Entreprenøren Støbt under opførsel af ny stald Merpris ved nybyggeri ca kr. På returgang Generelle fakta fra forsøgsstalden Afprøvning nr. 1 Forbrug pr. behandling: 7 % opløsning med koncentreret kobbersulfat. Forbrug afhænger af karrets størrelse Pris pr. ko pr. år: ca. 40 kr. Anbefalet brugsinterval: 2 til 3 dage pr. uge Tidsforbrug pr. behandling: 5 minutter pr. påfyldning Anbefalet placering: Returgang efter malkning Opstartstidspunkt: September 2003 Forbrug pr. behandling: 7 kg kobbersulfat (7 % opløsning) Brugsinterval: Hver 10. dag Placering: På returgang Ingen behandling af kvier og goldkøer. Der er ingen alvorlige klovproblemer med disse dyr i besætningen Der behandles jævnligt med cyclospray under malkning, hvor klovene spules rene og sprayes. Manuel behandling af grove tilfælde af Digital Dermatitis Afprøvning nr. 2 Opstartstidspunkt: December 2003 Forbrug pr. behandling: 2x1 kg kobbersulfat (1 % opløsning). Kobbersulfat i begge kar Brugsinterval: Hver dag ved aftenmalkning Placering: På returgang Ingen behandling af kvier og goldkøer. Ved klovbeskæring behandles enkelte dyr med cyclospray. Figur 10.4: Betjeningen er hurtig og simpel. Vandtilførsel sker vha. en slange og tømning via afløb eller spul. Figur 10.5: Klovplejevæsken kommer helt op over klovene og opfylder dermed anbefalingerne om minimum 12 cm. Det er vigtigt at karrene dimensioneres korrekt for at opnå den ønskede effekt. Dette er for kort. Klovplejeprincipper del 2 35

36 10.2 Valg af behandlingsprincip Spørgsmål til bruger Hvorfor har du valgt dette behandlingsprincip? Havde du andre med i beslutningen? Overvejede du andre principper? Svar fra bruger Bruger 1: Fik det anbefalet Bruger 2: Effektivt, nemt og billigt da vi alligevel byggede ny stald Bruger 1: Rådgiver anbefalede det Bruger 2: Rådgiver anbefalede det Bruger 1: Nej Bruger 2: Skumanlæg, men tvivler på effekten 10.3 Indkøring Spørgsmål til bruger Hvordan modtog dyrene behandlingen? Har behandlingen påvirket dyrenes adfærd? Har der været problemer efter indkøringen? Svar fra bruger Bruger 1: Godt, der var ikke de store problemer Bruger 2: Godt, der var ikke de store problemer Bruger 1: Nej, ingen ændringer - efter 2-3 behandlinger var alt som normalt Bruger 2: Nej, der er ingen problemer Bruger 1: Nej Bruger 2: Nej Klovplejeprincipper del 2 36

37 10.4 Karaktergivning Bedømmelse fra brugeren og en konsulent fra DLBR: DLBR Bruger 1 Bruger 2 Tilfredshed med rådgivning, levering og indkøring fra leverandørens side -* -* * Tilfredshed med service fra leverandør -* -* -* Tilfredshed med placering Virkning af produktet Brugervenlighed - er anlægget/princippet let at betjene? Hvordan er produktets påhæftningsevne på kloven? Tilfredshed med arbejdsgangen (tidskrævende, arbejdsmiljø) Teknisk konstruktion af behandlingsprincippet (hvis sådan forefindes) Holdbarhed og levetid Anskaffelsespris Driftspris Tilfredshed med anlægget/princippet generelt Gennemsnit 3,6 3,9 4,9 (1=utilfredsstillende, 2=mindre tilfredsstillende, 3=middel 4= tilfredsstillende 5=meget tilfredsstillende) -* Havde ingen belæg for at vurdere kategorien Fordele Bruger: Klovene rengøres inden klovplejemidlet påføres Bliver ikke så hurtigt tilsmudsning som enkelt bad Billig og effektiv Konsulent: Badet har en effektiv virkning, hvis målene følger danske anbefalinger Simpelt og holdbar Kan skylle klovene med rent vand ved hver malkning Billigt at opføre når der bygges ny stald Ulemper Bruger: Undgå skarpe kanter når karrene støbes Afløb kan stoppe til Kobbersulfat er miljøskadeligt Konsulent: Holder kun sygdommene nede Svært at installere i eksisterende stald Indtørrede gødningsrester fjernes ikke Kobbersulfat kan være smertefuldt ved sår Besværligt at behandle kvier og goldkøer Kobbersulfat er hård ved staldinventar Svær at undgå tilfrysning i frostvejr Ændringsforslag fra brugeren Ingen forslag. Genkøb Ja, uden forbehold. Anbefalinger til optimal brug af dobbelt fodbad Udskift vandet i første kar jævnligt. Tilsmudset vand rengør ikke effektivt, og et skift kan nedsætte tilsmudsningen af karret. Hold området foran klovbadet ekstra rent. Fjern gødningsrester hurtigst muligt. Det kan være svært at undgå tilfrysning i kolde perioder. Derfor bør badet tømmes efter brug, hvis der er chance for tilfrysning. En effektiv vandtilførsel og afløb fremmer arbejdsgangen i princippet. Undgå at spilde/støve med klovplejemidlet. Det er hårdt ved beton og inventar. Klovplejeprincipper del 2 37

38 Opfør kun dobbelte klovbade, som følger danske anbefalinger. Dermed opnås den bedste virkning. Se generelle anbefalinger til optimering af klovsundheden i afsnittet, Diskussion. Klovplejeprincipper del 2 38

39 11 Manuel behandling af sygdomstilfælde Figur 11.1: Den syge ko placeres i en ren og tør separationsboks. Behandlingen foregår manuelt. Figur 11.2: En lille højtryksrenser er mest egnet til rengøring af klovene. Den er billig, handy og spuletrykket passer perfekt til klovrengøring. Klovprodukter, som kan benyttes ved manuel behandling Kobbersulfat Salicylsyre Hoofgel Cyclospray (indeholder antibiotikaet Chloretracyklin og er derfor receptpligtig) Placering Separationsboks eller fodergitter Behandlingsbeskrivelse Den manuelle behandling kan benyttes ved alvorligere sygdomstilfælde, hvor det er nødvendigt at foretage en grundig klovbehandling. Princippet kan også benyttes til behandling af kvier og goldkøer. Koen placeres i en rengjort separationsboks eller fikseres til fanggitteret. Klovene rengøres grundigt med en lille højtryksrenser. Herefter behandles kloven med en spray eller pensel. Koen løsnes fra fanggitteret og bliver i separationsboksen i ca. tre timer for at forhindre tilsmudsning af kloven og give behandlingen tid til at virke. Alternativt pålægges en klovforbinding. Princippet er godt til enkeltdyrsbehandling, men relativt tidskrævende og omstændigt. Derfor er princippet et supplement til de øvrige behandlingsprincipper. Manuel behandling anvendes typisk, når klovsygdommen er i kraftig udbrud. Behandling af flere dyr kan foretages ved at fiksere dem til fanggitteret og behandle flere samtidig. En sådan behandling er ligeledes velegnet til ungdyr og goldkøer, hvor en almindelig klovbehandling ikke er mulig. Effekten af behandlingen er meget afhængig af, hvor grundig kloven rengøres og midlet påføres. Virkningen er altså til forskel fra de øvrige behandlingsprincipper i høj grad afhængig af personen, som foretager behandlingen. Klovplejeprincipper del 2 39

40 Figur 11.3: Her ses kloven efter rengøring med højtryksrenseren. Den skal være helt ren for at den efterfølgende behandling har fuld effekt. Figur 11.4: Her ses kloven efter den er blevet behandlet med cyclospray. Herefter bliver koen i boksen i 3 til 4 timer for at give behandlingen tid til at virke. Fordele Konsulent: Stiller kun få krav til staldindretningen Ingen anlægsomkostninger ved opstart Effektiv behandling af enkeltdyr med helbredende virkning Kan med fordel bruges på ungdyr og goldkøer Ulemper Konsulent: Relativt tidskrævende og omstændigt Kan kun bruges som supplement fordi det er tidskrævende Effekten afhænger meget af, hvor grundig behandlingen udføres af medarbejderen Anbefalinger til optimal gennemførsel af manuel klovbehandling: Rengør arealet, hvor behandlingen skal finde sted, meget grundigt. Rengør klovene grundigt. Husk klovspalten. Al gødning skal fjernes. Påfør klovbehandlingsmidlet med omhu. Lad koen få hvile efter behandlingen, og undgå beskidte gangarealer. Jo mere grundigt personen udfører arbejdet, desto bedre virkning har behandlingen. Klovplejeprincipper del 2 40

FarmTest - Kvæg nr Principper til klovpleje

FarmTest - Kvæg nr Principper til klovpleje FarmTest - Kvæg nr. 19-2004 Principper til klovpleje Principper til klovpleje Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik og Kenneth Krogh, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg.

FarmTest Klovbehandlingsbokse. Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. FarmTest Klovbehandlingsbokse Konsulent Morten Lindgaard Team Produktionsanlæg, Dansk Kvæg. 2 typer klovbehandlingsbokse Klovbeskæringsboks Klovplejeboks Arbejdsvenlig Tunge funktioner helt eller delvis

Læs mere

Grøn. AgroN. Hud- og klovplejemiddel

Grøn. AgroN. Hud- og klovplejemiddel Grøn H3 Hud- og klovplejemiddel A Regulær effekt gr Kun hver fjerde halte ko opdages. Talrige undersøgelser har vist, at halthed medfører nedsat velfærd, nedsat mælkeydelse, dårlig reproduktion, øgede

Læs mere

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015

Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Klovsundhed Hvordan og hvorfor? Klientmøde Kalvslund, d. 19. januar 2015 Aftenens program 19.00 20.00 Aftensmad 20.00 20.10 Baggrund + præsentation af besætninger 20.10 21.30 Hvad kan jeg se i klovregistreringer?

Læs mere

Gulvtypens påvirkning af klovene

Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest Kvæg nr. 74 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene KVÆG side 2 FarmTest Kvæg nr. 62 Udtagningsteknik i ensilagestakke 2010 Gulvtypens påvirkning af klovene FarmTest nr. 74 september 2010 Forfatter

Læs mere

Focus Vinter 2010/2011

Focus Vinter 2010/2011 Focus Vinter 2010/2011 Din løsning hver dag www.delaval.dk Gummigulv - komfortabelt og skridsikkert Når dine køer kan gå trygt og behageligt, bevæger de sig mere. Et sikkert fodfæste er med til at fremme

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg

FarmTest - Kvæg nr. 11-2003. CIP-vaskeanlæg FarmTest - Kvæg nr. 11-2003 CIP-vaskeanlæg CIP-vaskeanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: CIP-vaskeanlæg Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen,

Læs mere

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg

Kvæg nr. 26 2006. Kvæg nr. 26 2006. FarmTest. FarmTest. Kraftfoderautomater til kvæg. Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kvæg nr. 26 2006 FarmTest Kraftfoderautomater til kvæg Kraftfoderautomater til kvæg Undersøgelse og beskrivelse af 14 typer kraftfoderautomater fra

Læs mere

Klovsundhedsrådgivning hvordan?

Klovsundhedsrådgivning hvordan? Klovsundhedsrådgivning hvordan? Indlæg på Dansk Kvægs klovseminarer 15. 18 og 20 maj 2009 Kenneth Krogh før 1. maj. Teamleder, Dansk Kvæg, Landscentret Efter 1. maj. Chefdyrlæge, Landbrugets Veterinære

Læs mere

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014

TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 TEMA: Stalden Kvæg Kongres 2014 Madrasser er yt vi vil have sand Konsulent Inger Dalgaard, Videncentret for Landbrug, Kvæg Erstat madrasser med sand og opnå sundere køer og højere ydelse. Skiftet fra madras

Læs mere

Velkommen til Lely Consumables

Velkommen til Lely Consumables Velkommen til Lely Consumables - fokus på klovpleje www.lely.com innovators in agriculture Fokus på klovpleje Udtrykkene Det er bedre at forebygge end at helbrede og Rettidig omhu beskriver meget godt,

Læs mere

Automatiske klovvaskere

Automatiske klovvaskere FarmTest Kvæg nr. 73 2010 Automatiske klovvaskere KVÆG Automatiske klovvaskere FarmTest nr. 73 august 2010 Forfatter Kamilla Bertelsen Review Mads Urup Gjødesen Layout Inger Camilla Fabricius Grafik Henrik

Læs mere

Få overblik over klovtilstanden

Få overblik over klovtilstanden Få overblik over klovtilstanden v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Registreringer og hvad de kan bruges til Opgaver Opgavegennemgang Klovgrafer Denne besætning registrerer ikke klovdata.. Rasmus Christiansen

Læs mere

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden!

-Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Klovbade til kvæg -Digital dermatitis kan billigt og effektiv bekæmpes med lovlige midler, blot klovbadets placering og design er i orden! Ved kvægfagdyrlæge Erik Træholt Thrane et@lvk.dk mobil 40 18 11

Læs mere

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde

Fjerkræ nr. 6 2008. FarmTest. Måling af lys i konsumægsstalde Fjerkræ nr. 6 2008 FarmTest Måling af lys i konsumægsstalde Måling af lys i konsumægs- stalde Af Palle Vinstrup, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Fjerkræ Titel: Måling af lys i konsumægsstalde

Læs mere

Klovsundhed Hvad gør vi ved det? - Status på SundKlov

Klovsundhed Hvad gør vi ved det? - Status på SundKlov Klovsundhed Hvad gør vi ved det? - Status på SundKlov Dansk Kvægs Kongres 2008 Tema 11 Sunde køer fra top til tå Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge, Teamleder sundhed og velfærd Dansk Kvæg, Landscentret Landscentret

Læs mere

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010

Orientering om Lov om hold af malkekvæg. Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 Orientering om Lov om hold af malkekvæg Forum for Rådgivning den 10. juni 2010 1 Ikrafttrædelse Loven træder i kraft den 1. juli 2010 For bedrifter, der etableres efter 1-7-10 og tages i brug inden 30.

Læs mere

1. Klove Flytning af dyr

1. Klove Flytning af dyr 1. Klove Flytning af dyr 1.1 Ved indsættelse i nyt staldafsnit Klovvask i boks eller Klovvask med spuleslange husk klovspalte 1.2 Kloven undersøges Vask ben fra biklove og ned - husk klovspalte Noter hævelse

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 41 2009. Sengebåse til ungdyr. Indretning og funktion KVÆG FarmTest Kvæg nr. 41 2009 Sengebåse til ungdyr Indretning og funktion KVÆG Sengebåse til ungdyr indretning og funktion FarmTest nr. 41 september 2009 Forfatter Anne Marcher Holm Anja Juul Freudendal, DLBR

Læs mere

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller

Kvæg nr. 33 2005. FarmTest. Malkestalde og -karruseller Kvæg nr. 33 2005 FarmTest Malkestalde og -karruseller Malkestalde og -karruseller Af Jan Brøgger Rasmussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik, Lars Kurt Laugesen og Henrik Abildgaard

Læs mere

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 53 2007. FarmTest. Rilleskæring af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 53 2007 FarmTest Rilleskæring af gulve i kvægstalde Rilleskæring af gulve i kvægstalde Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Rilleskæring af gulve

Læs mere

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808

Bedre behandlings- og kælvningsafdeling. Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 Bedre behandlings- og kælvningsafdeling Udviklingskonsulent Susanne Pejstrup, Gefion, sup@gefion.nu Tlf.. 26190808 DLBR Kvægstalde www.dlbrkvagstalde.dk Bygnings- og kvægrådgivere med speciale i kvægstalde

Læs mere

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift.

Alle emner er illustreret med tegninger og korte tekster, som du kan redigere i ud fra forholdene på din bedrift. SOP-Klove SOP-Klove beskriver arbejdsrutiner, der er vigtige for at opnå en god klovsundhed. Blandt emnerne er: Klovvask i forbindelse med flytning af dyr Udvælgelse af dyr til klovbehandling Vejledning

Læs mere

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og kraftfoder - det kan gøres bedre Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Foderomkostning pr. kg EKM 2 % højere på bedrifter med AMS vs. andre Foderomkostningerne pr. kg mælk produceret på bedrifter

Læs mere

Velfærd for danske køer og kalve

Velfærd for danske køer og kalve Velfærd for danske køer og kalve DANSK KVÆGS BRANCHEPOLITIK FOR DYREVELFÆRD www.kvaeg.dk Politik for dyrevelfærd DANSK KVÆG HAR EN BRANCHE- POLITIK FOR DYREVELFÆRD Danske kvægbrugere tager ansvar for dyrenes

Læs mere

Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Rengøringssystemer til svinestalde Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Rengøringssystemer til svinestalde Forfatter: Konsulent Mads Urup Gjødesen Review: Landskonsulent

Læs mere

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd

Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Opstaldning og management der giver god produktion, sundhed og velfærd Dansk Kvægs kongres Tema 10 24/2 2009 kek@landscentret.dk Kvægfagdyrlæge & teamleder Sundhed & Velfærd, Dansk Kvæg Flowdiagram - Management

Læs mere

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG

FarmTest. Kvæg. nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 2009 FODER- OPBEVARING KVÆG FarmTest Kvæg nr. 63 Foderopbevaring 2009 Side 2 FODEROPBEVARING FarmTest nr. 63 April 2009 Titel Foderopbevaring Forfatter Anne Skøtt Jensen og Mads Urup

Læs mere

Kvæg nr. 32 2005. FarmTest. Gardiner til kvægstalde

Kvæg nr. 32 2005. FarmTest. Gardiner til kvægstalde Kvæg nr. 32 2005 FarmTest Gardiner til kvægstalde Gardiner til kvægstalde Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Gardiner til kvægstalde Forfatter: Konsulent

Læs mere

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER

TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER TEST AF UNDERLAG I SYGESTIER TIL SØER ERFARING NR. 1109 Underlag i sygestier skal bestå af drænet halmmåtte eller bløde gummimåtter. Bløde gummimåtter skal være eftergivende overfor tryk med enten hånd

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999

Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Mobilkalvevognen Mobilkalvevognen blev vurderet hos én landmand sommer og vinter. Hyttetype Mobil kalvehytte med seks bokse Materiale Galvaniseret stål, vandfast krydsfiner, plastplanker Indkøbt 1999 Dimensioner

Læs mere

Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016. Aktuelt fra din DeLaval Turbutik

Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016. Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Gældende fra 15.02.2016-29.04.2016 Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Nr. 1 // 2016 Klovsundhed - et stigende problem Alt starter med rene hænder Klovsygdomme er den tredjestørste omkostning for mælkeproducenter.

Læs mere

Styr på klovsundheden - hvordan?

Styr på klovsundheden - hvordan? Styr på klovsundheden - hvordan? Agri Nord Torsdag den 28 januar 2010 Pia Nielsen - Dyrlæge, Dansk Kvæg Hornrelaterede klovlidelser såleblødning sålesår dobbeltsål hul væg Nynne Capion 2004: Forekomst

Læs mere

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r

H r a k o k n o c n e c p e t p et e me m d e d æ d æ e d b e å b s å e s e fun u g n e g r e et e? O sdag d en 1 3. m art r s i T arm r Beskyttede ædebåse? Har konceptet med ædebåse fungeret? Indlæg ved Løsdriftsforeningens forårsarrangement Onsdag den 13. marts 2013 i Tarm af Agronom Niels Rørbech AGRINOVA Hvad er effekten af installation

Læs mere

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010

Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar. Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 Workshop for nordiske klovbeskærer Billund 1. november 2010 ERFARINGER FRA KLOVREGISTRERING I SVERIGE Svensk mælkeproduktion Christer Bergsten Husdjurens miljö och hälsa Avdelningen för produktionssjukdomar

Læs mere

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk

DeLaval Focus. Vinter 2011/2012. Din løsning hver dag www.delaval.dk DeLaval Focus Vinter 2011/2012 Din løsning hver dag www.delaval.dk 1 Klovvask reducerer digital dermatitis Når det gælder forebyggelse af smitsomme sygdomme, har DeLaval klovvasker HCS vist rigtige gode

Læs mere

Bedre opstart af køer i AMS

Bedre opstart af køer i AMS Bedre opstart af køer i AMS Dorte Bossen Specialkonsulent, Team Foderkæden, Kvæg, VFL Baggrund Samme laktationsydelse Lavere startydelse v/ams 2 malkning Ydelse pr. årsko kg EKM Baggrund Højere startydelse

Læs mere

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi

Værd at kende. Faglig organisering: Ledelse og sekretariat Rådgivning og primærproduktion: Produktion, styring og bedriftsøkonomi er det største fagkontor i Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Omkring 40 af medarbejderne har dog kontor i Mejeriforeningen eller regionalt. Den kun halvandet år gamle konstruktion, Dansk Kvæg, har

Læs mere

Kvæg nr. 43 2008. FarmTest. Renholdelse af gulve i kvægstalde

Kvæg nr. 43 2008. FarmTest. Renholdelse af gulve i kvægstalde Kvæg nr. 43 2008 FarmTest Renholdelse af gulve i kvægstalde Renholdelse af gulve i kvægstalde Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Renholdelse af gulve i kvægstalde

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse

Kvæg nr FarmTest. Indretning og funktion af sengebåse Kvæg nr. 22 2006 FarmTest Indretning og funktion af sengebåse Indretning og funktion af sengebåse Af Jannie Rodenberg Hattesen, Anja Juul Freudendahl og Iben Alber Jakobsen, Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 2 Nu-situation Der er 260 ha, hvoraf 40 ha er skov Der ligger en miljøgodkendelse til 943 DE (543 køer og 70 % af normalt antal opdræt) Da byggeriet af et nyt staldanlæg

Læs mere

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid

Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Tema 12: Driv kvægbrug i en miljøtid Dansk Kvægs Kongres 2009 Optimering af miljø, dyrevelfærd og klima på samme tid Kvægpolitisk chef, Arne Munk Disposition Miljøgodkendelse af husdyrbrug Kvægbrugerens

Læs mere

S I M A L F A vandbasere t lim

S I M A L F A vandbasere t lim INNOVATIVE LØSNINGER TIL INDUSTRIELLE FORMÅL P R O D U K T K A T A L O G S I M A L F A vandbasere t lim For skum & polstring VANDBASERET LIM SIMALFA VANDBASERET LIM ALFA KLEBSTOFFE AG er et schweisisk

Læs mere

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003

karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Landbrugets Rådgivningscenter Landskontoret for Bygninger og Maskiner Dansk Kvæg Kongres 2003 Malkerutiner og malkekapaciteter i malkestald, karruseller og AMS Landskonsulent Jan Brøgger Rasmussen Dansk Kvæg Kongres 2003 Rene køer til malkning Rene og tørre gangarealer Tørt, rent og velstrøet leje

Læs mere

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning

Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Optimér dit el- og vandforbrug ved malkning Konsulent Jørgen Pedersen Landscentret, Byggeri og Teknik FarmTest af AMS og andre typer FarmTest i 2003 AMS fire fabrikater: SAC Galaxy Lely Astronaut DeLaval

Læs mere

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com

Klov Signaler. Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner. www.cowsignals.com www.vetvice.com Klov Signaler Marie Skau Kvægdyrlæge, LVK Certificeret kosignaltræner www.cowsignals.com www.vetvice.com Sunde klove: 4 succes-faktorer 1. God klovkvalitet 2. Lavt smittetryk 3. Lille belastning 4. Tidlig

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 15-2003. Aktivitetsmålere

FarmTest - Kvæg nr. 15-2003. Aktivitetsmålere FarmTest - Kvæg nr. 15-2003 Aktivitetsmålere Aktivitetsmålere Af konsulent Heidi P. Markussen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Aktivitetsmålere 3 Titel: Aktivitetsmålere Forfatter:

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg

Kvæg nr. 39 2007. FarmTest. Automatiske foderanlæg Kvæg nr. 39 2007 FarmTest Automatiske foderanlæg Automatiske foderanlæg Af Mads Urup Gjødesen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Automatiske foderanlæg Forfatter: Konsulent Mads

Læs mere

Gældende fra Aktuelt fra din DeLaval Turbutik

Gældende fra Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Gældende fra 29.04.2016-02.09.2016 Aktuelt fra din DeLaval Turbutik Nr. 2 // 2016 Stain and water resistant Bliv klædt godt på i DeLavals nye, professionelle arbejdstøj Bliv klar til lov om hold af malkekvæg

Læs mere

Drikkestedets indretning

Drikkestedets indretning FarmTest Kvæg nr. 47 2010 Drikkestedets indretning til ungdyr KVÆG Drikkestedets indretning til ungdyr FarmTest nr. 47 april 2010 Forfatter Anne Marcher Holm Review Inger Dalgaard Layout Inger Camilla

Læs mere

Professionel styring i kalve- og kviestalden

Professionel styring i kalve- og kviestalden Professionel styring i kalve- og kviestalden Systematik er nøgleordet til succes! Dyrlæge Katrine Lawaetz, Vestjyske Dyrlæger Dyrlæge Ole Rasmussen, Ribeegnens Dyrlæger Kalven er staldens kommende stjerne

Læs mere

Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse

Kvæg nr. 56 2008. FarmTest. Klovbehandlingsbokse Kvæg nr. 56 2008 FarmTest Klovbehandlingsbokse Klovbehandlingsbokse Klovbehandlingsbokse Af Morten Lindgaard Jensen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Dansk Kvæg Titel: Klovbehandlingsbokse Forfatter:

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter.

JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. JFC kalvehytte JFC kalvehytte blev vurderet hos tre landmænd både sommer og vinter. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast, galvaniseret stål Indkøbt Før 2000 (købt brugte), 2000, 2002

Læs mere

FarmTest - Kvæg nr. 29-2004. Gummigulve på køernes gangarealer

FarmTest - Kvæg nr. 29-2004. Gummigulve på køernes gangarealer FarmTest - Kvæg nr. 29-2004 Gummigulve på køernes gangarealer Gummigulve på køernes gangarealer Af Anja Juul Freudendal, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Gummigulve på

Læs mere

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren.

Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Calf-Tel De Luxe Calf-Tel De Luxe blev vurderet hos tre landmænd om sommeren og to landmænd om vinteren. Hyttetype Helstøbt enkelthytte Materiale Polyethylen plast Indkøbt 2003, 2004 Dimensioner (lxbxh),

Læs mere

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer

Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Økonomisk baggrundsnotat til teknisk udredning: Skrabere på gangarealer i stalde med malkekøer Generelle oplysninger Til beregninger af de økonomiske omkostninger ved anvendelse af de beskrevne teknologier

Læs mere

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG

FarmTest nr El- og vandforbrug. ved malkning med AMS KVÆG FarmTest nr. 61 2009 El- og vandforbrug ved malkning med AMS KVÆG El- og vandforbrug ved malkning med AMS Indhold Forord... 3 Sammendrag og konklusion... 3 Målingerne... 4 Elforbrug... 4 Vandforbrug...

Læs mere

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR

VELFÆRDSVURDERING mhp. EGENKONTROL CHR Generelt: skala 1-9, hvor 9 = bedst (5 er grænse for, hvornår tiltag skal overvejes) Goldkøer Total lejelængde, m (mod væg 3 m, rk.mod rk. 2,85) Lejelængde, nakkerør til bagkant, m (1,75) Lejeblødhed (skala

Læs mere

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen

Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Skab rammer for et højt sundhedsniveau i sengebåsen, goldkoafdelingen og kælvningsafdelingen Kenneth Krogh Kvægfagdyrlæge Afdeling for Rådgivning, Dansk Kvæg Produktionssygdomme årsager Besætningen/dyret

Læs mere

Det automatiske fodersystem. Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring

Det automatiske fodersystem. Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring Det automatiske fodersystem Økonomisk og enkel løsning til dyrevenlig fodring feedstar Oversigt feedstar er det mest økonomiske,flexible system til automatisk fodring. feedstar båndet bringer automatisk

Læs mere

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk

Koens tidsforbrug. FarmTest Kvæg nr. 89 2014. vfl.dk farmtest.dk Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 2014 vfl.dk farmtest.dk Side 2 FarmTest, Kvæg nr. 89 Køernes tidsforbrug 2014 Koens tidsforbrug FarmTest Kvæg nr. 89 December 2014 Forfattere Anne Marcher Holm, VFL

Læs mere

VERDENS FØRENDE PRODUCENT AF SOFT ICE OG MILK SHAKE MASKINER

VERDENS FØRENDE PRODUCENT AF SOFT ICE OG MILK SHAKE MASKINER VERDENS FØRENDE PRODUCENT Med over 75 års erfaring er Taylor verdens førende VERDENS FØRENDE PRODUCENT AF producent af soft ice og milkshake maskiner. SOFT ICE OG MILK SHAKE MASKINER Maskinerne kendetegnes

Læs mere

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40

Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Malkekarruseller AutoRotor Magnum 40 Den afrundede løsning, der giver større effektivitet og komfort 2 AutoRotor Magnum 40 - giver toppræstationer uden stress AutoRotor Magnum 40 er vort topprodukt: I

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

SEGES 13. november, 2015 Peter Raundal SEGES, Kvæg STYREGRUPPEMØDE: PROJEKT 2289 SUNDE KØER OG KALVE DØR IKKE - UDVIKLING

SEGES 13. november, 2015 Peter Raundal SEGES, Kvæg STYREGRUPPEMØDE: PROJEKT 2289 SUNDE KØER OG KALVE DØR IKKE - UDVIKLING SEGES 13. november, 2015 Peter Raundal SEGES, Kvæg STYREGRUPPEMØDE: PROJEKT 2289 SUNDE KØER OG KALVE DØR IKKE - UDVIKLING PROJEKTINDHOLD AP 1: Værdifuld udvikling af diagnostikken AP 2: Sunde køer dør

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion

Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Systematiseret drift og vedligehold - Sammendrag og konklusion Denne FarmTest af Driftschefen fra ICEconsult indeholder en afprøvning af programmet foretaget på tre store DPL-svinebedrifter. Formål med

Læs mere

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask

Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Projekt Reduceret miljøbelastning Omstilling af vaskeprocedure i malkeanlæg fra 5-trins vask til 3-trins vask Afdelingen for Veterinære forhold og Råvarekvalitet Mejeriforeningen/Dansk Kvæg Slutrapport

Læs mere

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også

www.seem.dk Flere og flere vælger Seem Al information på - dit naturlige valg.. Du stiller krav... Det gør vi også Al information på Flere og flere vælger Seem Du stiller krav... Det gør vi også - Jeg er stolt af, at kunne sige, at vi i 36 år har produceret staldinventar i tæt samarbejde med kunderne. Det gør at vi

Læs mere

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling

AfiAct II. Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling AfiAct II Fremtidens løsning til præcis aktivitetsmåling God fertilitetsstyring betyder, at køer kælver med optimale intervaller for at holde mælkeproduktionen

Læs mere

Indretning af stalde til kvæg

Indretning af stalde til kvæg Indretning af stalde til kvæg Danske anbefalinger, 4. udgave, 2005 Tabel 2.1 Sammenhæng mellem alder og vægt for ungkvæg af malkerace. Vægt, kg Alder Stor race Jersey Mdr. Dage Kvier Tyre Kvier Tyre 0,5

Læs mere

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad!

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad! Vand Forfatter: Joep Driessen - Vetvice www.cowsignals.com Oversat af certificeret kosignaltræner Marie Skau The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager,

Læs mere

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften

Kvæg nr. 69 2009. FarmTest. Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Kvæg nr. 69 2009 FarmTest Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Titel: Tab ved håndtering af ensilage på bedriften Forfatter: Johanne Lindstrøm og Ole Green, Århus Universitet, Institut for Jordbrugsteknik,

Læs mere

Flere og flere vælger Seem

Flere og flere vælger Seem Flere og flere vælger Seem - dit naturlige valg.. Kalve på www.seem.dk Øverst og midtfor: Sektionshytten til 3 kalve er flytbar med pallegaffel til truck eller traktor. Ergonomisk korrekt placerede rustfrie

Læs mere

Fakta om ProCleaner X100

Fakta om ProCleaner X100 EN KRAFTFULD, FLEKSIBEL OG DRIFTSSIKKER VASKEROBOT Fakta om ProCleaner X100 En KRAFTFULD VASKEROBOT Hvorfor en ProCleaner X100? Den reducerer den manuelle vasketid med 70-80% Det bliver lettere at holde

Læs mere

AMS - fra til i tankcelletal

AMS - fra til i tankcelletal AMS - fra 200.000 til 120.000 i tankcelletal Holdopdeling v/specialkonsulent og dyrlæge Jørgen Katholm Nyinfektion v/kvalitetsrådgiver Snorri Sigurdsson Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg

Bekendtgørelse om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg BEK nr 756 af 23/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-5401-0068 Senere ændringer til forskriften BEK nr 498

Læs mere

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune

Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoilet Skovhuset Hillerød Kommune Skylle-tørretoiletter Vi har i Hillerød kommune ikke tal (kvantitativ undersøgelse) klar for 2016 dette med hensyn til udbredelse og økonomi. Toiletter med

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg

AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg AMS og fodring Dorte Bossen, Team Foderkæden, VFL, Kvæg Introduktion Robotmalknings betydning for ydelsen Fodrings betydning for ydelsen Fodring som virkemiddel på besøgsfrekvens Link til European Agricultural

Læs mere

Videreudvikling af malkesystem

Videreudvikling af malkesystem Videreudvikling af malkesystem Udvikling af stationaer separationsmalker. Et grzesrodsforsknings projekt af Adolf Handrup Mgllevejen 53 9690 Fjerritslev. Projekt jnr. 93S-2462-AOO-00893 Indhold: Baggrund

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine

Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Brugsanvisning til Genie B gulvvaskemaskine Tillykke med købet af Genie B Gulvvaskemaskine Maskinen leveres i en kasse. Læs altid instruktionen før maskinen tages i brug. Vær opmærksom på, at kassen som

Læs mere

FarmTest - Bygninger nr. 4-2005. Skridsikkerhed på gangarealer

FarmTest - Bygninger nr. 4-2005. Skridsikkerhed på gangarealer FarmTest - Bygninger nr. 4-2005 Skridsikkerhed på gangarealer Skridsikkerhed på gangarealer Af Henrik Frederiksen og Jørgen Hviid, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Byggeri og Teknik Titel: Skridsikkerhed

Læs mere

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6

Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Oversigt over muligheder for bedrift nr. 6 Nu-situation Bedriften er en blandet besætning bestående af frilandsgrise og kvæg 200 årskøer med fuldt opdræt Kostalden er en løsdriftsstald, med sengebåse og

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Forebyggelse frem for brandslukning

Forebyggelse frem for brandslukning Forebyggelse frem for brandslukning v/ Pia Nielsen, dyrlæge, Kvæg Klovlidelser Horn- & hudrelaterede Klovbeskæring Klovgrafer og lidt af hvert Hornrelaterede klovlidelser Såleblødning Sålesår Dobbeltsål

Læs mere

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse

Kvæg nr. 36 2006. FarmTest. Strøelse i sengebåse Kvæg nr. 36 2006 FarmTest Strøelse i sengebåse Strøelse i sengebåse - Spåner eller snittet halm til køer - Spåner eller halm til kalve i enkeltbokse af Inger Dalgaard og Anja Juul Freudendal, Dansk Landbrugrådgivning,

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte

Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Fra bedriftsdata til beslutningsstøtte Workshop Kvægproduktion 2010 2. Marts 2004 v/ Peter Stamp Enemark, Dansk Kvæg Min disposition Hvordan opnår vi viden og hvad er viden? Nøgletal hvad er det? Registreringer

Læs mere

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400

Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 Optimér besætningssundhed og mælkeydelse DeLaval foderstation FSC40 og FSC400 DeLaval foderstation sammen med Feed First koncept Du forventer, at dine malkekøer skal producere stadig større mælkemængder.

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

Om Danbox Klimapavilloner & containere

Om Danbox Klimapavilloner & containere Om Danbox Klimapavilloner & containere Det bedste alternativ Vi oplever ofte, at vore kunder kommer til os, fordi de ønsker et billigt og nemt alternativ til nybyggeri, når de ønsker at udvide produktionen.

Læs mere

Småkomponentvægt. TEKFA A/S Internet: www.tekfa.com e-mail: tekfa@tekfa.dk

Småkomponentvægt. TEKFA A/S Internet: www.tekfa.com e-mail: tekfa@tekfa.dk Småkomponentvægt Produktoversigt Vejer og blander pulvere og granulater fra få gram til flere kg. Fremstillet af rustfrit stål og fødevaregodkendt kunststof. Stor vejenøjagtighed påvirkes ikke af vibrationer

Læs mere