Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk"

Transkript

1 Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager Enterprise Arkitekt - procesarkitekt Lean og Six Sigma Agent Instruktør Teamleder, Konsulent, Instruktør, IT specialist, kursus manager, administrativ medarbejder Brancheerfaring fra den offentlige sektor - Forsvaret samt produktions- og konsulentvirksomhed Resumé Multidisciplinær profil, der har solid erfaring med porteføljestyring, koordinering, strategi og effektivisering. Projekt erfaring er primært fra Det Danske Forsvar og sekundært fra en produktionsvirksomhed. Strategisk niveau års erfaring med portefølje- og ressourcestyring. Er fortrolig med de underliggende forretningsprocesser og strategiske behov for ressource planlægning og styring af projektportefølje. Seriøs medspiller i opbygning og løbende effektivisering af en projektorganisation. Design og implementering af et ressourcestyringssystem. Operativt niveau Har en baggrund som Ressource Manager, hvor jeg fik solid erfaring med at styre, organisere, koordinere og prioritere ressourcer og aktiviteter i relation til business, projektet og strategiske mål. års praktisk erfaring som projektkoordinator på flere projekter ofte på samme tid. Har jeg stor erfaring i facilitering af store og små projekter i relation til forandringsledelse og organisationsudvikling, innovation og infrastruktur. Erfaring med at udbrede og implementere koncepter i en hel organisation. Er fortrolig med de ansvarsområder, der knytter sig til et projektkontor. Støtte, træning og effektivisering Ydet solid støttet med effektiv planlægning og overvågning af fremdrift, deadlines, bistået med projektporteføljeog ledelsesrapportering kombineret med min Ressource Management forståelse gav det en unik mulighed for at hjælpe projektledere, projektteam i projektopgaver, ressourceafklaring, prioritet, planlægning og opgavestyring, projektadministration, intern/ekstern kommunikation elementer der bidrager til succesfuld projektledelse. Mit procesorienterede fokus og stærke overblik hjælper mig til at overskue komplekse forretningsgange og lange tværorganisatoriske værdikæder med store, indbyrdes afhængigheder. Det har været af stor værdi i projektarbejde, at jeg har budt ind med denne erfaring. Har som professionel instruktør formidlet viden, da ændringer og nye processer skulle implementeres. Jeg arbejder selvstændigt, struktureret og resultatorienteret. Jeg tager føring og initiativ til at løse udfordringer. Jeg arbejder altid på, at skabe den bedste projekt atmosfære med høj motivation og klare mål. Erfaren bruger af forskellige it-systemer, MS Office, MS Project, SharePoint. Nøglekvalifikationer Portefølje-, program- og projektledelse - porteføljestyring Ressourcestyring Projektkoordinering samt administration PRINCE2 Projektlederuddannelse Management of Risk (MOR) Lean og Six Sigma Green Belt Enterprise Arkitektur, modelleringsværktøj er ARIS og igrafx ITIL, herunder CAB-møder i forbindelse med projektafvikling

2 Karriereforløb Konsulentvirksomhed igrafx / Konsulent - Enterprisearkitekt Ansat i virksomhedspraktik. Konsulent der arbejder med Business Process Management. Modelleringsværktøj igrafx. igrafx der det modelleringsværktøj der understøtter Enterprise Architecture, Governance Risk Control, IDEF0, Six Sigma, Value Stream Maps, Strategi, BPMN. Trelleborg Sealing Solution 08/202-03/ Projektassistent og underviser En global produktionsvirksomhed. Med henblik på at få Six Sigmaerfaring blev jeg projektansat i job med løntilskud. Projekt/ansvarsområder Effektivisering af et produktionsled Daglige morgenmøder i indkøb, produktion - opfølgning på indkomne ordre, kapacitet, kvalitet Resultater Opgaver Teknolog Erfaring med Lean og Six Sigma Analyse og statistik Kvalitet Six sigma projekt Træning og undervisning i ny projektstyringsmetode, udarbejdelse af projekt pixie håndbog. Udarbejdet vejledning i brug af Gannt Projekt Lean Six Sigma Green Belt, Minitab, Sharepoint, Lotus Notes, Gannt Project, MS Office, Herskin Forsvarets Efterretningstjeneste 05/ / Nøgle person i Porteføljestyring, Ressource Manager, Projektkoordinator, Business Process Management, EA Enerprise Arkitekt, Instruktør/underviser Projektafdelingens strategi, var at indføre en fælles projektstyringsmetode i hele organisationen. Projektstyringsværktøjer: PRINCE2 Projekt/ansvarsområder på strategisk niveau Opbygning af en projektafdeling, effektivisering og standardisering af procedure, fælles begrebsverden Ansvarlig for opbygning, implementering og styring af et ressourcestyringssystem Resultater Overblik, ledelse og styringen af de projekter der initieres, planlægges, gennemføres og afsluttes Gennemsigtighed og synliggørelse i beslutning og prioritering roller og ansvarsområder Monitorering/overvågning af økonomi, status, fremdrift og ressourcebehov på lang og kort sigt Opbygning, implementering og styring af et ressourcestyringssystem (Excel og senere Retain) Træning og undervisning Omsat forretnings viden til informationsmodeller og procesbeskrivelser og udviklet bæredygtige løsninger i samarbejde med kollegaer Udarbejdet pixie projekthåndbog Business Process Management, Enterprise EA erfaring Værtinde og facilitator ved koncern- og interne møder Projektkoordinator på følgende projekter IT-projekter Omfattende og komplekst IT-udviklingsprojekt: Implementering af nyt IT-system - integration mellem mange IT-systemer/data, udvikling af nye procedurer og processer, test, kravspecifikation udfasning af andre IT-systemer, aflevering til drift Implementering af ARIS Sikker Video konference udstyr til ambassader og myndigheder Bygge og anlægsprojekter Opbygning af infrastrukur og IT platform i en container Implementering og opsætning af adgangskontrol-anlæg Ombygning og opsætning af køleanlæg

3 Opgaver Teknologi Ledelsesrapportering, review af Business Case og ledelsesdokumenter, kontrakter m.m. Projektadministration herunder de opgaver der knytter sig til et projektkontor. Referent ved styregruppe, team og byggemøder, styring af intern og ekstern kommunikation. Administration af tegningsdokumentation, vedligeholdelse af el-tavler og kabeldatabase, licensstyring. Udarbejdelse af pixie projekthåndbog Design af forretningsgange, IT-arkitektur, dataflow, organisationsdiagrammer m.m. Undervist i ESDH og Office MS Office, Visio, MS Project, SAP/DeMars, AutoCad, SharePonint, ESDH/Captia, Herskin, Tidligere karriere baggrund Firma Position Dato Bemærkninger Company Care & Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes Teamleder 07/-09/ Innovationsprojekt et bord til en jobsøgende (NJAM) getahead Konsulent 0/-06/202 Medlem af netværket Forsvarets Instruktør 02/2006-0/2007 Efterretningstjeneste Uddannelsesafdeling Forsvarets Koncernfælles informatiktjeneste Indkøbsafdeling IT-specialist 02/2005-0/2006 Forsvarsministeriet IT-afdeling o IT-specialist o Front og backoffice It support o Kursusadministrator o Instruktør o Ansvarlig for journal 0/992-0/2005 Company Care & Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes (NJAM) & getahead Kompetenceafklaring Markedsføring & netværk Et fællesskab, hvor vi markedsførte hinanden overfor virksomheder Virksomhedsbesøg Vidensdeling og sparring med rekrutteringskonsulenter og teamet Planlægning og koordinering Forsvarets Koncernfælles informatiktjeneste Design, implementering af et lagerbeholdningssystem Control af varemodtagelse ved Forsvarets myndigheder Forsvarsministeriet Udformning, design, implementering og træning af standardbreve, notater, høring, aktstykker m.m. Ydet professionel service og st og 2nd level support Udarbejdet procedurer til effektivisering af supportfunktionen, overvågning, sikkerhed m.m. Licensstyring Kursusadministrator Opbygning, implementering af kursusmoduler, afholdt temadage Instruktør i MS Office og Outlook og koncernfælles systemer Udvikling, design af temakurser samt introduktionskurser for nye medarbejdere Udarbejdelse af undervisningsmateriale 2

4 Academic Background Uddannelse Lean Agent Erhvervsuddannelse - Niels Brock - ECTS point 0, karakter 7C Lederskab Erhvervsuddannelse - Niels Brock ECTS point 0, karakter 0B Virksomhedskommunikation Erhvervsuddannelse - Niels Brock Organisation Erhvervsuddannelse - Niels Brock ECTS point 0, karakter D EFG Handel og kontor Danmarks Forvaltningshøjskole Offentlig forvaltning Realeksamen Folkeskole 976 Projektorienteret kurser Management of Risk, foundation Rovsing Management Basic Project Management PMM 202 Six Sigma Green Belt Lean6Sigma 202 PRINCE2 foundation Teknologisk Institut 2007 Projektlederuddannelse Forsvarsakademiet 2005 ITIL foundation HP Invent 2005 ISO 900 Kvalitetsledelsessystem Teknologisk Institut BPM (Business Process Management) Enterprise Arkitektur (EA) Modelleringsværktøj igrafx Modelleringsværktøj ARIS/ad hoc undervisning/træning ARIS Manager ARIS Forretnings- og IT arkitekt SAP / Demars Indkøbskursus Forsvarsakademiet 2005 Undervisning Uddannelse i præsentationsteknik Forsvarsakademiet 2006 Instruktøruddannelse Teknologisk Institut 2006 Effektiv undervisning i Herskin Teknologisk Institut 2006 en pædagogisk læringsmodel Undervisningsteknik Forsvarsakademiet 99 IT MS Office Professionel Minitab - Rutineret LotusNotes - Rutineret SharePoint Rutineret Visio Rutineret MS Project - Rutineret Retain Rutineret - (et ressourcestyringssystem) Gantt Project - Professionel ESDH/Captia Rutineret MBTI kursus Andre kompetencer Offentlig forvaltning og administration Kendskab til den Offentlige IT-projekter og den fællesstatslige IT-projektmodel Opbygning af kompetence matrix Enneagram & Myers-Brigs typeindikator Fortrolighed Med 27 års ansættelse i Forsvaret, har jeg erfaring og forståelse for en politisk ledet organisation og kan håndtere følsomme data på en sikker og forsvarlig måde og behandle oplysninger fortroligt. Blev sikkerhedsgodkendt til HEMMELIG. Sprogfærdigheder

5 Sprog Mundtligt Skriftligt Forståelse Dansk Modersmål Modersmål Modersmål Engelsk Rutineret Basis Flydende Svensk Basis Forstå det læste Flydende Norsk Basis Forstå det læste Flydende Kompetencer Brancheerfaring Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Stat Forsvaret Konsulentvirksomhed Produktionsvirksomhed Funktioner Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Teamleder Six Sigma projektleder Projektkoordinator Ressource Manager Portefølje Management BPM Enterprise arkitekt og analytiker forretnings- og IT arkitekt Underviser/Instruktør Kursusadministrator Front og backoffice IT-supportmedarbejder Kontorstøtte og ledelsesværktøjer Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Merkonom: Ledelse og organisation Retain et ressourcestyringssystem Microsoft Office-pakken Outlook MS Project Gantt Project SharePoint ESDH / Captia SAP indkøb Minitab Six Sigma værktøj Lotus Notes Visio Metoder Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Arkitekturværktøj EA modelleringsværktøj ARIS og Igrafx PRINCE2 Lean Six Sigma Green Belt Management of Risk ITIL ISO 900 Kvalitetsledelsessystem Herskin metoden, en pædagogisk model til læring 5 8 Lav Systemudvikling Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Analyse Dokumentation & Brugermanualer 5 20 Testmetoder og værktøjer Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Brugertest Teststrategier Udvikling og erfaringsområder Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Enterprise Arkitektur EA Projektledelse CRM / SAP Kvalitetssikring/QA Lagerstyring Workflow og dokumentstyring Kravspecifikation Markedsføring Undervisning Control/review i forhold til projekt ledelsesrapportering, varemodtagelse og review af faktura, licenser m.m. Kursus administration Højl Øvrige kompetencer Års erfaring Erfaringsniveau Sidst anvendt Politisk ledet organisation & Offentlig forvaltning og administration Opbygning af kompetence matrix

6 Personlighed Curriculum Vitae Eva Smidt Motiveres af at arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger og arbejder metodisk, struktureret og vedholdende med opgaverne, navigerer problemfrit mellem helikopterniveau og detaljen, og er tryg ved at have mange bolde i luften samtidigt. Kan skabe og drive eksekvering af forandringsprocesser i samarbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af forretnings- og fagområder. Trives som nøgleperson i en udfordrende position og i et kreativt miljø med fokus på punktlighed, effektivisering, planlægning og resultater, alt sammen med humoristisk glimt i øjet. Ledelsesstil som Ressource Manager og teamleder Visionær, loyal, kreativ og visuel. Synlig ledelse, ved at holde fokus på løbende forbedringer, gøre mål og resultater synlige for alle i dagligdagen og afholde workshops. Tænker rationelt, logisk, analyserende og detaljeorienteret. Ansvarlighed, engagement, handlekraft og løsningsvillighed kan adresseres til min rolle som Ressource Manager med ansvar for porteføljestyring. Overblik, planlægning, struktur, koordinering, stærk kommunikation, tillid og vidensdeling var essentielt, når der skal skabes sammenhæng mellem strategisk og operativ planlægning ifbm portefølje- og ressourcestyring. Et andet karakteristika er min nysgerrighed og vilje til at lære nyt, har derfor arbejdet inden for mange fagområder. Min imødekommende adfærd tager afsæt i mit udadvendte, venlige, positive og åbne sind. Er tolerant og forholder mig objektivt i situationer/personer. Min positive og professionelle attitude bliver jeg ofte rost for. Desuden kommer diplomati og loyalitet til udtryk i min adfærd. Selvindsigt og selvledelse og mit optimistiske sind er nøgleord, der styrket mig og båret mig igennem min jobsøgningsproces Personlig information og detaljer Personlig information Bestyrelsesarbejde Maler/tegner/sejler Fitness Personlig detaljer Født: Marts 959 Nationalitet: Dansk Kørekort: Ja Referenceliste referenceperson igrafx 2 referencepersoner fra Forsvarets Efterretningstjeneste referenceperson fra et bord til en jobsøgende Kan medbringe eksempler på projekthåndbøger og undervisningsmateriale, proces og flow diagrammer