Erhvervsforløb Afdeling Arbejdsopgaver. Innovationsprojekt Et bord til en jobsøgende. Hertil Part i iværksætterprojekt New go

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsforløb Afdeling Arbejdsopgaver. Innovationsprojekt Et bord til en jobsøgende. Hertil Part i iværksætterprojekt New go"

Transkript

1 Curriculum Vitae Eva Smidt Lysefjordsgade 10, 2, lejl København S Mobil: Linkedin: Eva Smidt Trives som nøgleperson i en udfordrende position og i et kreativt miljø med fokus på punktlighed, effektivisering, planlægning og resultater, alt sammen med humoristisk glimt i øjet. Motiveres af at arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger og arbejder metodisk, struktureret og vedholdende med opgaverne, navigerer problemfrit mellem helikopterniveau og detaljen, og er tryg ved at have mange bolde i luften samtidigt. Kan skabe og drive eksekvering af forandringsprocesser i samarbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af forretnings- og fagområder. Erhvervsforløb Afdeling Arbejdsopgaver 1/ Company Care & Netværk hvor jobsøgende og arbejdsgivere mødes (NJAM.dk) Trelleborg Sealing Solution Projektansættelse i job med løntilskud Innovationsprojekt Et bord til en jobsøgende Hertil Part i iværksætterprojekt New go Produktionsvirksomhed Drift og udviklingsafdelingen o Teamleder o Planlægning og koordinering o Sparring og rådgivning o Jobsøgning o Netværker o Markedsføring o New go vision: Engagere og markedsføring af event o Six Sigma Green Belt projekt o Undervist i planlægning, projektmodel og porteføljestyring Som jobsøgende og medlem at getahead Forsvarets Efterretningstjeneste Netværk for jobsøgende Projekt- og udviklingsafdelingen o Ressourcemanager o Procesmedarbejder/ arkitekt o Projektkoordinator o Konsulent o Kanvas opkald o Virksomhedsbesøg Inviteret til spændende foredrag o Opbygning af en projektkultur o Porteføljestyring o Ressourceallokering/ kapacitetsplanlægning o Koordinering o Procesoptimering o Projektadministration Forsvarets Efterretningstjeneste Undervisningsafdeling Undervist i MS Office efter Herskin metoden Forsvarets Koncernfælles informatiktjeneste Forsvarsministeriet Indkøbsafdeling o IT-driftsafdelingen o Varetog følgende roller o IT-specialist o Instruktør o Kursusadministrator o Ansvarlig for journal- og arkiv o Kontrol for varemodtagelse ved Forsvarets myndigheder o Lagerstyring o o Front og back office it-support medarbejder o Undervisning o Kursusmanager o Journal og arkiv o Formand for superbrugergruppen Side 1 af 5

2 Erfaring og færdigheder I projektarbejde arbejde med Projektledelse - Projekt, program og portefølje governance Ressource- og opgavestyring Med PRINCE2 og ITIL arbejde med projektledelse i grænselandet mellem kernevirksomhed og IT Med hands-on erfaring med Business Process Management arbejde med forretningsmodellering og ITinfrastruktur tænke i helheder, strategi, proces samt de menneskelige ressourcer Kan arbejde med organisatorisk strategisk og operationel planlægning Koordinering af tværgående aktiviteter, med fokus på deadlines, ledelsesdokumenter, review af BC, SLA, kontraktmæssige forhold Træning og undervisning Resultater Opbygning af projektafdelinger omfattende blandt andet projektkompetencer, projektmetoder og processer, herunder - Design, standardisering og implementering af ny projektstyringsmetoder: projekt- og ressourcestyring, ledelsesrapportering m.m. Som Ressource Manager arbejdet strategisk med at fastlægge retning, skabe tilslutning og motivation i udvikling, forankring og løbende optimering af et ressourcestyringssystem Pixie projekthåndbog I forbindelse med effektiviseringstiltag og forretningsudvikling byder jeg ind med Lean og Six Sigma erfaring Kan arbejde med organisatorisk strategisk og operationel planlægning Arbejde selvstændigt og målrettet med hele analyseprocessen: fra planlægning og metodeudvikling, over research, dataindsamling Omsætte forretnings viden til informationsmodeller og procesbeskrivelser Afholde workshops bygge bro mellem kunden og teknikken Arbejde med det der skaber værdi for kunden - Voice of the Customer Hjælpe kunden til at nå forretningens strategiske mål, ved at effektivisere virksomheden/et forretningsområde Resultater Har arbejdet med effektivisering og forretningsudvikling inden for IT, service og administration Arbejdet med forandrings- og udviklingsprojekter IT Omfattende IT-udviklingsprojekt: Implementering af nyt IT-system -- integration mellem mange ITsystemer/data, udvikling af nye procedurer og processer, test, udarbejdelse af business blue prints /systemkrav, udfasning af andre it-systemer, aflevering til drift Opbygning og infrastrukur i en container Implementering og opgradering af ARIS server Implementering og design af Forsvarsministeriets standardskabeloner breve notater, høringsbreve, aktstykker, m.m. Udformning, implementering og undervisning af koncernfælles elektronisk system Officiel E-post. Formål: optimere behandlingstiden reducere ventetid Anskaffelse, implementering og introduktion af E-learningssystem Bygge og anlægsprojekter Implementering og opsætning af adgangskontrol-anlæg Ombygning og opsætning af køleanlæb Træning og læring Er en professionel underviser der formidler viden på en sjov og humoristisk måde, det skaber begejstring, når jeg benytter diverse hjælpemidler til at understøtter konteksten. Er fortrolig med at præsentere resultater og formidle teknisk information på en informativ og let forståelig måde Har undervist i program og porteføljestyring i forbindelse med implementering af ny projektstyringsmetode Undervist i planlægning og Gantt Project (et projektstyringsværktøj) Er certificeret instruktør, har undervist i bl.a. officepakken, standard og skræddersyede systemer Erfaring med at udarbejdelse af informationsfolder, undervisningsmateriale m.m. Side 2 af 5

3 Ledelseserfaring: Ressource manager / teamleder /kursus manager Lean Six Sigma Green Belt Porteføljestyring (3PO) Ressource Manager Procesoptimering BPM - Enterpriseakitektur (EA) ARIS Projektledelse, planlægning Koordinering & tværorganisatorisk samarbejde Undervisning IT-supportmedarbejder Front- og back office Administrative opgaver Service opgaver År ½ Side 3 af 5

4 Min profil mine styrker Ledelsesstil som Ressource Manager og teamleder Visionær, loyal, åben, objektiv, kreativ og visuel, ser et potentiale hos alle og formår at drage nytte af dette i det tværfaglige samarbejde, kan agere som rådgivnings og sparringspartner i brug af metoder og værktøjer. Skabe og drive eksekvering af forandringsprocesser i samarbejder med medarbejdere og samarbejdspartnere på tværs af forretningsog fagområder, med fokus på vidensdeling. Synlig ledelse, ved at holde fokus på løbende forbedringer, gøre mål og resultater synlige for alle i dagligdagen og afholde workshops. Tænker rationelt, logisk, analyserende og detaljeorienteret Motiveres af at arbejde selvstændigt med komplekse problemstillinger og arbejder metodisk, struktureret og vedholdende med opgaverne, navigerer problemfrit mellem helikopterniveau og detaljen, og er tryg ved at have mange bolde i luften samtidigt Ansvarlighed, engagement, handlekraft og løsningsvillighed kan adresseres til min rolle som Ressource Manager med ansvar for porteføljestyring Overblik, planlægning, struktur, koordinering, kommunikation, tillid og vidensdeling var essentielt, når der skal skabes sammenhæng mellem strategisk og operativ planlægning ifbm portefølje- og ressourcestyring Et andet karakteristika er min nysgerrighed og vilje til at lære nyt, har derfor arbejdet inden for mange fagområder. Er ikke fastlåst af metoder og værktøjer, men blander viden og erfaring til fordel og i henhold til kontekst og opgaveløsning I rollen som underviser og front- og backoffice IT-supportmedarbejder forstod jeg værdien i at være den opmærksomme iagttager og observatør. Fik implicit evne til at opfange signaler og fik trænet evnen til at lytte og agere. Min indlevelsesevne resulterer i refleksion Min imødekommende adfærd tager afsæt i mit udadvendte, venlige, positive og åbne sind. Er tolerant og forholder mig objektivt i situationer eller overfor personer. Min positive og professionelle attitude bliver jeg ofte blevet rost for. Desuden kommer diplomati og loyalitet til udtryk i min adfærd Selvindsigt og selvledelse og mit optimistiske sind er nøgleord, der styrket mig og båret mig igennem min jobsøgningsproces Ønsker til fremtiden Leder af et forretningsområde Er fleksibel i forhold til arbejdstid og er indstillet på rejseaktiviteter Fritidsinteresser og personlige oplysninger Født 20. marts Bor på Amager. Har deltaget bestyrelsesarbejde i andelsboligforeningen, er netop begyndt at løbe. Mediterer, fordi det giver energi og efterfølgende refleksion. Maler/tegner, dyrker sejlsport nyder det sociale samvær med familie, venner. Er relationsskabende gennem mit netværk, og så ynder jeg at læse faglitteratur. Side 4 af 5

5 Merkonom Fag ECTS point Karakter Organisation 10 4D Lederskab 10 10B o Strategisk kompetence udvikling o Lederskab og sparring o Det ledelsesmæssige arbejdsfelt LEAN Agent 10 7C Virksomhedskommunikation o Vision, mission og værdier o Krisekommunikation o Innovation Værktøjskasse / kurser Six Sigma Green Belt Træningskursus PRINCE2 foundation - Certificeret ITIL foundation Projektlederuddannelse ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem BPM (Business Process Management) Enterprise Arkitektur (EA) o ARIS Manager o ARIS Forretnings arkitekt o ARIS IT-arkitekt Arbejdet med organisations-diagrammer, forretningsgange, dataflow, begreber, It-arkitektur, produktdiagrammer IT standardsystemer Office 365 MS Office Professionel LotusNotes - Rutineret SharePoint - Rutineret Adhoc & Remedy Professionel DeMars / SAP - HR og Indkøb - Bruger Undervisning Instruktøruddannelse Effektiv undervisning i Herskin, en pædagogisk læringsmodel Uddannelse i præsentationsteknik Kursusadministrattion og planlægning IT specifkke systemer Retain Rutineret - (et ressourcestyringssystem) ARIS Rutineret (procesværktøj) Gantt Project - Professionel Mind Map - Professionel ESDH/Captia Rutineret MBTI kursus Introduktionskurser for nye medarbejdere og har undervist i MS Office og skrædere syede og koncernfælles systemer Andre kompetencer Offentlig forvaltning og administration Kendskab til den Offentlige IT-projekter og den fællesstatslige IT-projektmodel Myndighedsprojekter Licensstyring Opbygning af et kompetence matrix Enneagram & Myers-Brigs typeindikator Sprog Modersmål: Dansk / Engelsk forstå tale, læse og skrive på jævnt forhandlingsniveau / Svensk: Forstå, læse og kan tale til husbehov / Norsk: læse og forstå Fortrolighed Med 27 års ansættelse i Forsvaret, har jeg erfaring og forståelse for en politisk ledet organisation og kan håndtere følsomme data på en sikker og forsvarlig måde og behandle oplysninger fortroligt. Blev sikkerhedsgodkendt til HEM- MELIG Side 5 af 5

Opbygning af et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem. Projekt Portfolio Management 3PO, MoP Ressource Manager

Opbygning af et ISO 9001 kvalitetsledelsessystem. Projekt Portfolio Management 3PO, MoP Ressource Manager Curriculum Vitae Eva Smidt Lysefjordsgade 10, 2, lejl. 3, 2300 København S Mobil: 4068 1833 Email: evasmidt@mail.dk Særdeles multidisciplinær projektkoordinator med bred erfaring indenfor undervisning,

Læs mere

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk

Eva Smidt. Adresse: Lysefjordsgade 10, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +45 4068 1833 evasmidt@mail.dk Eva Smidt Adresse: Lysefjordsgade 0, 2 lejl. 3 DK-2300 København S Telefon: +5 068 833 Email: evasmidt@mail.dk Profil Roller Brancher Projektkoordinator Porteføljestyringsmedarbejder Ressource Manager

Læs mere

Peak Consulting Group - førende i Best Practice

Peak Consulting Group - førende i Best Practice Peak Consulting Group - førende i Best Practice Kompetenceudvikling Fra strategi til værdi Om Peak Consulting Group... og endnu mere vigtigt, hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed Peak Consulting

Læs mere

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation. IBC kan udvikle og forandre hele organisationen

Læs mere

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da

Kompetenceudvikling 2014/2015. www.mannaz.com/da Kompetenceudvikling 2014/2015 www.mannaz.com/da Lær af din egen virkelighed Ofte ser vi virkelighed som et modstykke til teori. Enten er du ude i virkeligheden og handler eller også sidder du inde i teorien

Læs mere

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com

Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle. Det er os med projektledelse. www.mannaz.com Kompetenceudvikling 2010 Professionel projektledelse for alle Det er os med projektledelse www.mannaz.com Kompetence er meget mere end viden Efter et år i krisens tegn står du i dag midt i en ny virkelighed.

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International

projektledelse Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Projektlederens nutid og fremtid Internationalisering, forandringsledelse og kommunikation Succesrige projekter Professionalisering af projektledelse i SOS International Synspunkt Hvordan bliver vi en

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Kompetencer til vækst

Kompetencer til vækst Kompetencer til vækst Analyse af den administrative faglighed i fremtiden Februar 2012 1. Resumé Analysen afdækker de administrative medarbejderes arbejdsopgaver og kompetencekrav i dag og beskriver, hvilke

Læs mere

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil

Personlige data. Uddannelser. Min IT profil. Min personlige profil Personlige data navn Ulla Sprogøe født 14. november 1956 adresse Azaleagangen 12, 2300 København S. telefon 2731 4150 email sprogoe@privat.dk barn Sofie, født oktober 1996 Uddannelser 1982 edb-assistent

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Nye kollegaer søges til et nyt Aon!

Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Nye kollegaer søges til et nyt Aon! Som Danmarks førende rådgiver inden for Risk og Human Capital lever vi af at skabe merværdi for vores kunder, når de skal have placeret deres forsikrings- og pensionsprogrammer.

Læs mere

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER

WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER WORKZ 2015 INTRODUKTION TIL VORES YDELSER OG PRODUKTER 2 1 INDHOLD Om Workz side 4 Strategi og Innovation side 6 Udrulning og forandringskommunikation side 8 Ledelsesudvikling og træning side 10 Kulturforandring

Læs mere

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING Teksam Årsdag Onsdag, den 3. oktober 2012 i Odense Kongrescenter Veje til viden vilje til udvikling Samarbejde om kompetenceudvikling HVORDAN KAN STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING ANGRIBES I PRAKSIS? Pia

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma

IBC Innovationsfabrikken. Six Sigma IBC Innovationsfabrikken Lær at spare tid, penge og ressourcer med, - en internationalt anerkendt og førende metode til forbedringsarbejde på tværs af brancher og virksomheder. Lær at spare tid, penge

Læs mere

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor

Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Preceptor Salg i et oplevelsesorienteret samfund Er I forberedt - eller tager I skraldet? Hvem er vi? Det innovative perspektiv Vores styrke ligger i evnen til, at forankre nye salgsprocesser, strategier og værktøjer,

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation

2012-13 LEDERUDVIKLING. lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation lederuddannelser Projekt- og Procesledelse coaching- og netværksledelse Økonomi og jura kommunikation LEDERUDVIKLING 2012-13 kursuskatalog inspirationsmøder lederkurser Butiksledelse Personlig lederudvikling

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

WESTERGAARD KURSER 2015

WESTERGAARD KURSER 2015 WESTERGAARD KURSER 2015 DIN SERVICE MANAGEMENT SPECIALIST IT-SERVICE BORGERSERVICE KUNDESERVICE Danske kursusmaterialer Dansk pædagogik Erfarne instruktører 2015 KURSUSKATALOG 1 Et videnshus fyldt med

Læs mere

Status: Arkitekt Byggeleder. Projekt. Ingenør. Grafik: Lasse Gorm Jensen, lgj@ing.dk. Projektværktøjer er på vej i skyen

Status: Arkitekt Byggeleder. Projekt. Ingenør. Grafik: Lasse Gorm Jensen, lgj@ing.dk. Projektværktøjer er på vej i skyen Emne: data på alle platforme Projektværktøjer er på vej til fuldstændig integration side 4-5 Status: Arkitekt Byggeleder Projekt banedanmarks signalprogram Investering i projektværktøjer kræver grundig

Læs mere

C U R R I CU L U M V I T A E

C U R R I CU L U M V I T A E C U R R I CU L U M V I T A E PERSONLIGE OPLYSNINGER Kjeld Kleffel Møllegade 46 6400 Sønderborg Fødselsår: 20.03.1965 Tlf. 20 10 87 83 Mail: KK@Zfaktor.dk Linkedin Profil: dk.linkedin.com/in/kjeldkleffel

Læs mere