Opgave, projekt, eller?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave, projekt, eller?"

Transkript

1 Opgave, projekt, eller? Problemstillingen Baggrunden for denne artikel er erfaringer, som jeg har gjort over en årrække i så forskelligeartede organisationer som it-virksomheder og it-afdelinger, eldistributionsselskaber og undervisningsinstitutioner. Inden for opgaveløsning skelnes der ofte mellem enkle opgaver, der løses af basisorganisationen og meget omfattende opgaver, hvor man danner en midlertidig organisation, kaldet et projekt for at løse den pågældende opgave. Det er imidlertid min erfaring, at der findes en tredje opgavetype, der falder mellem standardtyperne opgave og projekt, og at denne tredje opgavetype ofte giver anledning til et betydeligt ressourceforbrug i visse tilfælde større ressourceforbrug samlet set end opgaver og projekter, og at organisationer slet ikke eller kun i ringe grad har metoder og værktøjer til at styre netop denne tredje opgavetype, der i det følgende betegnes kompleks opgave. Opgaver og projekter I det følgende anvendes betegnelsen arbejdsopgaver som en fælles betegnelse for opgaver, projekter og komplekse opgaver. Opgaver Opgaver er de enkleste arbejdsopgaver og er sædvanligvis karakteriseret ved, at de løses umiddelbart eller placeres i en opgavekø, samt at der ikke anvendes en nedskreven metodik, og ikke udarbejdes dokumentation, og at der ikke foretages detaljeret planlægning af den enkelte opgave. Typiske opgaver på it-området er (ITIL terminologi): Incidens, Service Request, Problem Request og Change Request. Typiske opgaver på el-området er: Vedligeholdelse f.eks. af kabelskabe og luftledninger, kabelfejlfinding og fejlretning, udskiftning af pærer i gadelys og reparation af beskadigede kabelskabe. ForiT ApS, Søren Chr. Sørensen, Side 1

2 Projekter Et projekt er en midlertidig organisation, der etableres for at levere ét eller flere forretningsprodukter i henhold til en aftalt Business Case. De væsentligste karakteristika ved projekter er: Bidrager til væsentlige forandringer i organisationen Resultatet er unikt Er tværfunktionelt, dvs. der involveres personer fra flere (mange) af organisationens funktioner/afdelinger Er behæftet med risiko, og denne risiko kan være høj Desuden er der sædvanligvis yderligere følgende karakteristika vedrørende metoder og organisering: Der foreligger en projektbeskrivelse (Kaldet mange forskellige navne f.eks.: Business Case, Projektramme, Project Scope osv.). Organisationen har sædvanligvis en standard for projektbeskrivelse Der etableres en midlertidig selvstændig organisation projektorganisationen - med grupper og roller, f.eks. styregruppe, projektgruppe, arbejdsgrupper, referencegrupper, styregruppeformand, projektleder osv. Når projektet er gennemført nedlægges projektorganisationen Der anvendes en metodik for gennemførelse af projekter, f.eks. PRINCE2, SCRUM eller organisationens egen udviklede projektmetode Organisationen har en omfattende værktøjskasse, der understøtter projektarbejdet. Eksempler: Værktøj til mål/middelanalyse, (milepæls)planlægning, interessentanalyse, risikostyring osv. Organisationen har it-systemer, der understøtter projektarbejdet. Eksempler: Projektrum, kollaborative værktøjer, projektplanlægningsværktøjer osv. Eksempler på projekter på forretningsudviklingsområdet er: Produktudvikling, organisationsudvikling, implementering af ERP-systemer, implementering af EDHsystemer, implementering af Office systemer osv. Eksempler på projekter på it-området er: Konsolidering af systemer, indførelse af ny basissoftware, etablering af nye interne og eksterne netværk ol. Eksempler på projekter på el-anlægsområdet er: Kabellægning af en større strækning, anlæg af 60 kv station, etablering af el-forsyning til en større udstrækning og etablering af et større signalanlæg. ForiT ApS, Søren Chr. Sørensen, Side 2

3 Men der er en tredje type Sammenligner vi opgave og projekt, får vi nedenstående billede: Karakteristika Opgave Projekt Skaber forandring Nej Ja Produkt (ydelse) Findes/standard Udvikles/unikt Produktbeskrivelse Nej/eksisterer Omfattende beskrivelse af det ønskede produkt Funktionsspænd Udføres indenfor 1 Tværfunktionel funktion/afdeling Risiko Ingen Betydelig Organisation Basisorganisation Projektorganisation Dokumenteret metode Sjældent, opgaveløsning baseret på viden hos personer Prioritering og planlægning Værktøj It-støtte Løses straks eller placeres i opgavekø Ingen eller enkle værktøjer anvendes Ingen eller it-systemer til administration af opgaver (opgavekø) Omfattende dokumenterede metoder Planlægges individuelt evt. koordineret med andre projekter Mange Altid og flere it-systemer anvendes Overordnet hører opgaver til i driftsverdenen og projekter til i udviklingsverdenen; men praksis viser, at der findes arbejdsopgaver, der falder mellem disse to verdener. Eksempler herpå indenfor forandringsledelse og organisationsudvikling kunne være: Afklaring (foranalyse) om der bør etableres en ny enkel ydelse/ydelsesvariant, begrænsede ændringer af forretningsgange/arbejdsprocesser, etablering/udvidelse af en enkel afrapporteringsløsning til myndigheder eller internt til ledelse/administrationer og etablering af enkle arbejdsrutiner til centralisering af adresseopdatering. Eksempler på dette i it-verdenen kunne være: Opgradering af et it-system til en ny version, etablering/justering af en enkel integrationsløsning mellem to systemer. Fx provisionering af data fra et system til et andet system, afklaring (foranalyse) af og beslutning om et itsystem skal opgraderes og centralisering af decentrale servere. Eksempler på dette for et el-distributionsselskab kunne være: Kabellægning af en kortere strækning, renovering af en 60 kv station, etablering af elforsyning til udvidelse af en eksisterende udbygning og renovering af et signalanlæg. ForiT ApS, Søren Chr. Sørensen, Side 3

4 Disse eksempler er alle karakteriseret ved, at de indeholder unikke elementer, hvilket ofte kræver beskrivelse af produktet, indeholder et mindre forandringselement med tilknyttet (begrænset) risiko, og sædvanligvis er mere end en funktion involveret i gennemførelsen. Disse karakteristika tilhører udviklingsverdenen. Samtidig er arbejdsopgaverne så enkle, at de kan gennemføres uden eller med yderst begrænset anvendelse af planlægning, metoder og værktøjer og samtidigt er ressourceforbruget så beskedent, at de ekstra omkostninger ved en projektorganisation ikke kan berettiges, hvorfor disse arbejdsopgaver løses indenfor basisorganisationen. Vi har derfor nu identificeret en tredje type arbejdsopgaver, der indeholder elementer både fra drifts- og fra udviklingsverdenen. Denne type betegnes i det følgende som komplekse opgaver. Komplekse opgaver Komplekse opgaver hører altså til i både drifts- og i udviklingsverdenen og kan karakteriseres på følgende måde: Karakteristika Produkt (ydelse) Produktbeskrivelse Skaber forandring Funktionsspænd Risiko Organisation Dokumenteret metode Prioritering og planlægning Værktøj It-støtte Kompleks opgave Driftskarakteristika Udviklingskarakteristika Produkt med begrænset nyt indhold/produktvariant Kort beskrivelse af det nye produkt Mindre forandring Flere (få) funktioner kan være involveret I begrænset omfang Basisorganisation Sjældent, opgaveløsning baseret på viden hos personer Løses straks eller placeres i opgavekø Ingen eller enkle værktøjer anvendes Ingen eller it-systemer til administration af opgaver (opgavekø) ForiT ApS, Søren Chr. Sørensen, Side 4

5 Udfordringen for organisationen i behandlingen af komplekse opgaver består i at etablere et produktionsapparat, der kan behandle komplekse opgaver effektivt. Et sådant produktionsapparat kunne omfatte: Et enkelt paradigme for beskrivelse af komplekse opgaver (Svarende til business case for projekter) En procedure for at danne overblik over komplekse opgaver og prioritere disse (svarende til portefølje- og projektplanlægning) Et antal enkle procedurer for gennemførelse af forskellige typer af komplekse opgaver, hvor dette skønnes nødvendigt. (Svarende til metoder ved projekter) Nødvendige værktøjer og it-systemer til at understøtte gennemførelsen af komplekse opgaver Sidst, men ikke mindst, fører indsigten, at der findes 3 arbejdsopgavetyper: Opgaver, komplekse opgaver og projekter, til en erkendelse af behovet for en mekanisme til at klassificere organisationens arbejdsopgaver i de 3 typer. Desuden erkendelsen af, at der er et behov for procedurer og it-systemer, der understøtter en tværgående prioritering og ressourcetildeling til opgaver, komplekse opgaver og projekter. ForiT ApS, Søren Chr. Sørensen, Side 5

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Midtconsults Projektmanual

Midtconsults Projektmanual s Projektmanual Den 9. oktober 2012 Hovedkontor: Aarhus Kalundborg: Kontakt: Viborgvej 1 Viby Ringvej 5, 2. th. Holbækvej 109 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400 Herning DK-8260 Viby J DK-4400 Kalundborg www.midtconsult.dk

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland

Projektbeskrivelse. Tab Ud. Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Projektbeskrivelse Tab Ud Et samarbejde mellem VelfærdsInnovation Sjælland og 4 kommuner i Region Sjælland Version 3, 25. februar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Deltagende kommuner...

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister

Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister Silkeborg Kommune Kortlægning af arbejdsgange vedr. disponering af kørelister 22. marts 2010 1. Baggrund og ramme På baggrund af de konkrete BTP-niveauer fra projektets første fase, var der planlagt 2

Læs mere

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune

Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Udviklingsplanerne for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn og unge i Esbjerg Kommune Børn og Kultur, Familie og Forebyggelse 01-03-2013 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 9 Tilgang til implementering...

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere