ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer"

Transkript

1 ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015

2 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold Slide De nye regler i korte træk og mindre ændringer 3 Ændringer i Legitimer borger - # Sådan fungerer cpr-spørgsmålene - # Sådan underskriver vidne med NemID - # Sådan underskriver vidne på blanket - # Ændringer i Vedligehold NemID 18 Ændringer gældende fra 12. maj 2015 er markeret med blå skrift. 2

3 De nye regler i korte træk På grund af det stigende antal forsøg på svindel i forbindelse med udstedelse af NemID, er det besluttet at gennemføre en generel skærpelse af RA procedurerne og indføre krav om, at borgernes identitet bliver yderligere verificeret. Ved bestilling af NemID betyder det, at; straksudstedelse altid kræver, at RA-medarbejderen kan få borgerens identitet bekræftet med cprspørgsmål eller et vitterlighedsvidne Ved ændring af borgerens eksisterende NemID (Vedligehold NemID) betyder det, at; ændringer af borgerens nuværende NemID altid kræver, at RA-medarbejderen kan få borgerens identitet bekræftet med cpr-spørgsmål eller et vitterlighedsvidne rækkefølgen i proceduren er ændret, så legitimation og bekræftelse af borgerens identitet altid skal ske, inden ændringen igangsættes Mindre ændringer; legitimationsformen: "Kriminalforsorgens identifikationsprocedure er nu kun tilgængelig for RAmedarbejdere i Kriminalforsorgen kontrolspørgsmålene er blevet opdaterede og indeholder færre spørgsmål om borgerens børn det er ikke længere muligt at kopiere og indsætte informationer i felterne i RA-portalen 3

4 Ændringer i Legitimer borger - #1 Skærmbilledet, som anvendes, når borgeren skal fremvise billedlegitimation, har fået nogle nye funktioner; fremviser borgeren et dansk pas eller kørekort, skal RA-medarbejder nu registrere pas- eller kørekortnummer i feltet Pas/kørekortnummer matcher det opgivne pas/kørekort-nummer med det oplyste cpr-nummer, fremkommer teksten Borgers pas/kørekortnummer er bekræftet, øverst i de efterfølgende skærmbilleder er der derimod ikke et match, eller er passet eller kørekortet meldt savnet eller stjålet, fremkommer teksten Borgers pas/kørekortnummer er ikke bekræftet. er det fremviste pas ikke dansk, markeres feltet Pas/kørekort er ikke udstedt i Danmark og pas/kørekort kan derfor ikke kontrolleres HUSK derfor altid at se dokumentation for det opgivne cpr-nummer 4

5 Ændringer i Legitimer borger - #2 Skærmbilledet, som fremkommer ved valg af Billedlegitimation, indeholder kun få ændringer; Borgerens mulighed for at vælge enten; Straksudlevering af nøglekort og midlertidig adgangskode (kræver bekræftelse af borgerens identitet) eller Forsendelse af nøglekort til cpr-adressen Borgeren skal vælge, hvordan RA medarbejderen kan få bekræftet borgerens identitet, ved at; Borgeren besvarer Cpr-spørgsmål eller stiller med et Vitterlighedsvidne, som underskriver med NemID stiller med et Vitterlighedsvidne, som underskriver en fysisk tro og love-erklæring 5

6 Ændringer i Legitimer borger - #3 I skærmbilledet, som fremkommer ved valg af Anden form for legitimation, er der kun én ændring; Borgeren skal vælge, hvordan RA medarbejderen kan få bekræftet borgerens identitet, ved at; borgeren besvarer Cpr-spørgsmål eller stiller med et Vitterlighedsvidne, som underskriver med NemID stiller med et Vitterlighedsvidne, som underskriver en fysisk tro og love-erklæring 6

7 Sådan fungerer cpr-spørgsmålene - #1 Sådan spørges borgeren og sådan markeres svarene i RA-portalen: Borgeren vælger at besvare cprspørgsmål RA-medarbejder beder borger om lov til at foretage opslag i cpr-registeret for at kunne stille cpr-spørgsmål Borger bekræfter RA-medarbejder klikker af i RA-portalen, at borgeren har givet sit samtykke RA-medarbejder slår op i cpr-registeret og finder svarene på de spørgsmål, som RA-portalen beder borgeren om at svare på Spørgsmålene i RA-portalen skal stilles og besvares enkeltvis af borgeren Svarene kontrolleres i cpr-registeret RA medarbejderen markerer hvilke spørgsmål, der besvares korrekt og hvilke der besvares forkert Alle spørgsmål skal besvares af borgeren Eksempel: 7

8 Sådan fungerer cpr-spørgsmålene - #2 Antal spørgsmål og metodikken bag: RA portalen viser 3 tilfældigt udvalgte spørgsmål, som bør kunne besvares ved opslag i cpr-registeret For hvert besvaret spørgsmål skal det markeres i RA-portalen, hvilke spørgsmål der er besvaret korrekt og hvilke der er besvaret forkert Hvis borgeren svarer korrekt på mindst 2 spørgsmål, kan udstedelsen eller ændringen til borgerens NemID fortsætte Svarer borgeren forkert på 2 spørgsmål, fremkommer der et tillægsspørgsmål Svarer borgeren forkert på 3 spørgsmål, stoppes udstedelsen eller ændringen - og på skærmen fremkommer en fejlmeddelelse (se næste slide) Eksempel: 8

9 Sådan fungerer cpr-spørgsmålene - #3 Fejlmeddelelse Kan borgeren ikke svare korrekt på mindst 2 spørgsmål, fremkommer denne fejlmeddelelse Udstedelsen eller ændringen må stoppes - og borgeren må i stedet stille med et vitterlighedsvidne Det er ikke tilladt at starte forfra med nye cprspørgsmål til samme borger, medmindre dette skyldes en hændelig fejl 9

10 Sådan fungerer cpr-spørgsmålene - #4 Cpr-spørgsmål kan godt besvares korrekt, selvom svaret er ukorrekt" eller afkræftende Eksempel 1: Spørgsmålet: "Hvor gammel er din ældste datter?" Borgeren svarer: "Jeg har ingen datter!" I cpr-registeret fremgår det, at borgeren ingen datter har Borgerens svar er altså korrekt i dette tilfælde, selvom svaret ikke siger noget om datterens alder Eksempel 2: Spørgsmålet: "Hvornår blev du gift med din mand/hustru?" Borgeren svarer: "Jeg er ikke gift." - eller "Jeg er fraskilt." I cpr-registeret fremgår det, at borgeren ikke er gift - eller er fraskilt Borgerens svar er altså korrekt i dette tilfælde, selvom svaret ikke er en dato Eksempel 3: Spørgsmålet: "Hvad hedder din far?" Borgeren svarer: "Jeg kender ikke min far." i cpr-registeret fremgår det, at faderen er ukendt Borgerens svar er altså korrekt i dette tilfælde, selvom svaret ikke er et navn 10

11 Sådan underskriver vidne med NemID - #1 Borgeren vælger at stille med et vitterlighedsvidne RA-medarbejder spørger vidnet, om han/hun er indforstået med at skrive under på en tro og love-erklæring om, at borgeren er den person, som vedkommende siger, at han/hun er at fremvise billedlegitimation for sig selv som vidne at få registreret sit NemID nummer, sit navn, fødselsdato og typen af forevist billedlegitimation Herefter spørger RA-medarbejderen om vidnet har NemID og sikrer sig, at der er en tilgængelig computer i nærheden, hvor vidnet kan logge ind på nemid.nu Hvis dette er tilfældet, markerer RA-medarbejderen Vitterlighedsvidne (vidne underskriver med NemID OBS - det er kun borgere med NemID med et OCES certifikat, som kan være vitterlighedsvidne 11

12 Sådan underskriver vidne med NemID - #2 RA-medarbejder noterer vidnets fulde navn, cpr-nummer, nøglekortnummer og vælger den foreviste billedlegitimation Inden RA-medarbejder trykker OK, er det vigtigt, at vidnet er klar til at logge ind i Selvbetjening på nemid.nu Når vidnet er klar til at logge ind på nemid.nu, klikker RA-medarbejder på OK RA-medarbejder bliver herefter bedt om at afvente, at vidnet får gennemført den elektroniske underskrift af tro og love-erklæringen i Selvbetjeningen på nemid.nu Eksempel: 12

13 Sådan underskriver vidne med NemID - #3 Vidnet logger ind i Selvbetjening på nemid.nu I venstre menuen vil der nu være fremkommet et nyt menupunkt med teksten Vidne Vidnet klikker på menupunktet og bliver nu bedt om at acceptere at underskrive en tro og love-erklæring, hvorefter han/hun klikker på Gå til tro og love-erklæringen 13

14 Sådan underskriver vidne med NemID - #4 På skærmen fremkommer nu en dialogboks med en tro og love-erklæring, som vidnet skal underskrive elektronisk ved at logge ind med sit NemID Eksempel: Når underskriften er gennemført, bekræftes den og vidnet bliver bedt om at give RA-medarbejderen besked: Vidnet vil i sin hændelseslog herefter kunne se en registrering Eksempel: 14

15 Sådan underskriver vidne med NemID - #5 Vidnet giver RA-medarbejderen besked om, at tro og loveerklæringen nu er underskrevet og at processen kan fortsætte RA-medarbejderen klikker derfor på Opdater, hvorefter flg. besked bekræfter at tro og love-erklæringen er underskrevet af vidnet Eksempel: RA-medarbejderen klikker OK og udstedelses- eller vedligeholdelsesprocessen kan nu fortsætte 15

16 Sådan underskriver vidne på blanket - #1 Borgeren vælger at stille med et vitterlighedsvidne Vidnet skal være fyldt 15 år Har vidnet ikke NemID, kan vidnet underskrive en papirbaseret tro og love-erklæring RA-medarbejder spørger vidnet, om han/hun er indforstået med at skrive under på en tro og love-erklæring om, at borgeren er den person, som vedkommende siger, at han/hun er at fremvise billedlegitimation for sig selv som vidne at få registreret sit navn, fødselsdato og typen af forevist billedlegitimation RA-medarbejderen markerer Vitterlighedsvidne (vidne underskriver fysisk blanket RA-medarbejder udfylder tro og love-erklæringen med oplysninger om borgeren, og beder vidnet om at skrive under på blanketten Vidnet skriver under på blanketten RA-medarbejder journaliserer og opbevarer tro og love-erklæringen i eget sagssystem 16

17 Sådan underskriver vidne på blanket - #2 Når vidnet har skrevet under på tro og love-erklæringen RA-medarbejderen klikker af i RAportalen, at vidnet har underskrevet tro og love-erklæringen RA-medarbejder noterer vidnets fulde navn, fødselsdato og vælger den foreviste billedlegitimation Herefter kan udstedelses- eller vedligeholdelsesprocessen fortsætte 17

18 Ændringer i Vedligehold NemID Vælg Vedligehold NemID i menuen Indtast borgerens cpr-nummer Bed borgeren bekræfte sin identitet ved brug af cpr-spørgsmål eller et vitterlighedsvidne Når RA-medarbejderen har fået bekræftet borgerens identitet, kan den ønskede handling vælges i menuen Herefter kan den sædvanlige procedure fortsætte 18

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program

VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program VEJLEDNING til BAR service og tjenesteydelsers Elektroniske APV-program INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Download, installation og opdateringer... 3 1.1 Hvordan får jeg fat i det elektroniske APV-program?... 3 1.2

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode

FORENINGSPORTALEN. Vejledning til brugere med adgangskode FORENINGSPORTALEN Vejledning til brugere med adgangskode 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Adgangskode og startside 2 2. Glemt kodeord? 4 3. Skift af kodeord 5 4. Kontakt os 6 5. Søg ledige tider Booking

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån

Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Miniguide: Sådan bruger du selvbetjeningsløsningen www.borger.dk/su-laan Denne guide kan du bruge, når du er i gang med at afvikle på dit SU-lån Hvorfor denne guide?... 2 Log in på selvbetjeningsløsningen...

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse

Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Tilmeld dig jobcentret via Jobnet for borgere under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Denne vejledning er for dig, som er under 30 år og søger om uddannelseshjælp, og som ikke har en erhvervskompetencegivende

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk IT-borger NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks kommer

Læs mere

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever

Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk. Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever Sådan laves en uddannelsesplan i Optagelse.dk Vejledning til elever UNI C UNI C, 03.02.2011 Indhold 1 Kom godt i gang... 5 1.1 Start

Læs mere