NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling"

Transkript

1 NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær Jessen 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Dato 6. december 2013 Haderslev Kommune har i 2012 fået foretaget en screening af kommunale bygninger for indhold af PCB-holdige materialer. Screeningen viste blandt andet, at de elastiske fuger på Skolen ved Stadion, Louisevej 8, 6100 i Haderslev, har massivt indhold af PCB, og at der sker afdampning fra disse fuger til indeluften i niveauer, som overskrider Sundhedsstyrelsens aktionsværdi for, hvornår man som bygningsejer skal iværksætte foranstaltninger for at nedbringe PCB-koncentrationen /1/. Rambøll Poulsgade 8 DK-7400 Herning T F Da der er målt koncentrationer, som er højere end ng PCB/m 3 luft, skal der uden unødig forsinkelse iværksættes afværgetiltag til nedbringelse af PCB i indeluften. På denne baggrund er der undersøgt og vurderet på forskellige afværgetiltag, og Haderslev Kommune har valgt at lave et forsøg med forsegling af PCB-holdige fuger i en af bygningerne på skolen. Denne bygning anvendes som bibliotek, og er benævnt bygning 3 på situationsplanen, som fremgår af Bilag 1. Da der er massivt omfang af PCB-holdige fuger i bygningerne, og nogle af dem kan være skjult inde i konstruktionen, har Haderslev Kommune besluttet at forsegle alle synlige fuger, samt fuger, der let kunne gøres tilgængelige ved fjernelse af lister og lign. for at bremse afdampningen af PCB fra fugerne til indeluften. Firmaet TWO Teknik har i uge 42 forseglet disse PCB-holdige fuger. TWO Teknik har efterfølgende udarbejdet en KS-rapport som dokumentation for det udførte arbejde /2/. 1/10 Rambøll Danmark A/S CVR NR Medlem af FRI

2 Rambøll har den 22. november og den 3. december 2013 foretaget kontrolmålinger udtaget som luftprøver i det forseglede bibliotek. Luftprøverne sammenlignes med de tidligere udførte luftmålinger fra august 2013, for at vurdere, om der kan ses en reduktion i PCBafdampningen i den forseglede bygning. Den 30. oktober 2013 blev der også foretaget kontrolmålinger i det forseglede bibliotek, for at vurdere, om der allerede efter to uger kunne ses en reduktion i PCB-afdampningen i den forseglede bygning. For at undersøge om opstilling af luftrensere kan nedbringe koncentrationen af PCB i indeluften er der opstillet to luftrensere i Fys/ergo bygningen, se Bilag 1. Inden luftrenserne blev igangsat blev der udført indeluftmålinger i bygningen og efter ca. 2 ugers drift er der igen udført målinger i lokalet. I dette notat beskrives resultaterne af de udførte kontrolmålinger sammenlignet med de målinger der tidligere er udført på skolen. Opsamling af luftprøver sker efter retningslinjer udarbejdet af hhv. Københavns Kommune /3/ og Erhvervs- og Byggestyrelsen /4/. Prøver opbevares, efter udtagning, i køletaske, og sendes til analyse ved Højvang Miljølaboratorium A/S. For alle prøver, der er udtaget i forbindelse med prøvetagningen, gælder det, at Bilag 1 viser bygningstegninger med markering af prøvetagningssteder og fotodokumentation fremgår af Bilag 2. Analyseresultater fremgår af Bilag Resultater Der er opsamlet seks luftprøver (L19-L24) den 22. november 2013 og fire luftprøver den 3. december 2013 (L25-L28), som er analyseret for indhold af PCB. Resultaterne af de udførte analyser fremgår af Tabel 1, mens de fysiske betingelser på undersøgelsestidspunktet er angivet i Tabel 2. Prøvenr. Bygning Analyseresultat [ng PCB total/m 3 ] L L20 Fys/ergo bygning L L Bibliotek (bygning L23 3) L24 Bygning L25 Fys/ergo L /10

3 L27 Bibliotek (bygning 3) L28 Bygning Tabel 1. Analyseresultater luftmålinger PCB. Med fed er angivet værdier, som overskrider Sundhedsstyrelsens værdier for, hvornår der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen i indeluften. Prøvenr. Udendørs luftfugtighed [%] Indendørs luftfugtighed [%]* Udendørs temperatur [ C] Indendørs temperatur [ C]* L19 67,2 33,4 7,8 19,7 L20 67,2 35,9 7,8 16,6 L21 67,2 32,0 7,8 20,2 L22 67,2 31,9 7,8 19,8 L23 67,2 31,1 7,8 21,1 L24 67,2 40,4 7,8 19,7 L25 68,4 33,9 8,7 19,7 L26 85,8 38,2 5,9 18,7 L27 74,5 39,1 8,7 18,6 L28 82,5 45,0 6,3 18,8 Tabel 2. Fysiske betingelser luftmålinger PCB. *Målingerne er et gennemsnit af målingerne ved pumpestart og pumpeslut Ved målingerne i november/december er der konstateret indhold af PCB i indeluften på mellem ng/m 3. I Fys/ergo-bygningen er der den 22. november udtaget fire luftprøver. Efter udtagningen af L19 er der foretaget udluftning af lokalet i 15 min Herefter er prøverne L20-L22 udtaget med 1 times mellemrum, hvorefter der blev opsat luftrenser. Prøverne L25 og L26 er udtaget ca. 2 ugers drift af luftrenser, og i disse prøver er der konstateret et indhold af PCB på hhv og ng/m 3. I bygning 3 er der foretaget forsegling af PCB-holdige fuger. Ved de gennemførte målinger er der konstateret et indhold af PCB på hhv og ng/m 3. Målingerne i bygning 10 er udtaget som referencemålinger og i disse prøver er der påvist et indhold på hhv og ng/m 3. Tidligere undersøgelser Der er opsamlet fire luftprøver d. 30. oktober 2013, som er analyseret for indhold af PCB. Prøverne L15-L17 er udtaget i biblioteksbygningen og L18 er udtaget i bygning 7. Resultaterne af de udførte analyser fremgår af Tabel 3, mens de fysiske betingelser på undersøgelsestidspunktet er angivet i Tabel 4. 3/10

4 Prøvenr. Bygning Analyseresultat [ng PCB total/m 3 ] L15 Bibliotek/ L16 Bygning L L18 Bygning Tabel 3. Analyseresultater luftmålinger PCB. Med fed er angivet værdier, som overskrider Sundhedsstyrelsens værdier for, hvornår der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen i indeluften. Prøvenr. Udendørs luftfugtighed [%] Indendørs luftfugtighed [%]* Udendørs temperatur [ C] Indendørs temperatur [ C]* L , ,2 L , ,2 L , ,2 L , ,4 Tabel 4. Fysiske betingelser luftmålinger PCB. *Målingerne er et gennemsnit af målingerne ved pumpestart og pumpeslut Af Tabel 5 og 6 ses desuden analyseresultater og fysiske forhold under målingerne, som blev foretaget i august 2013, inden der blev foretaget forsegling af de PCB-holdige fuger. Prøvenr. Bygning Analyseresultat [ng PCB total/m 3 ] L5 Bibliotek (bygning 3) L9 Bygning Tabel 5. Analyseresultater luftmålinger PCB. Med fed er angivet værdier, som overskrider Sundhedsstyrelsens værdier for, hvornår der skal træffes foranstaltninger til at nedbringe koncentrationen i indeluften. Prøvenr. Udendørs luftfugtighed [%] Indendørs luftfugtighed [%]* Udendørs temperatur [ C] Indendørs temperatur [ C]* L , ,8 L , ,4 Tabel 6. Fysiske betingelser luftmålinger PCB. *Målingerne er et gennemsnit af målingerne ved pumpestart og pumpeslut Resultaterne viser et fald i koncentrationen af PCB i luftprøver udtaget i biblioteket (fra til ng PCB/m3), men niveauerne er høje, og overskrider fortsat Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. I bygning 7 er der ligeledes sket et fald i koncentrationen af PCB fra et niveau på til ng PCB/m3. 4/10

5 1.2 Vurdering af resultater og anbefalinger Der er ved de seneste kontrolmålinger udtaget i alt 10 luftmålinger, som er analyseret for indhold af PCB. Ved en tidligere kontrolmåling i oktober 2013 er der udtaget fire luftprøver til analyse for PCB. I Fys/ergo-rummet er der den 22. november udtaget fire luftprøver. Indledningsvis er L19 udtaget, hvorefter der er foretaget en udluftning af lokalet. Efterfølgende er prøverne L20- L23 udtaget med hver en times mellemrum. Indholdet af PCB i indeluften er på samme niveau i de fire målinger ( ng/m 3 ). Efterfølgende er der opsat luftrenser i Fys/ergo-rummet. Prøverne L25 og L26 er udtaget i samme rum den 3. december efter drift af luftrenseren i ca. 2 uger. L26 er udtaget umiddelbart efter luftrenseren er slukket. Sammenholdes resultaterne fra de to prøvetagninger ses det, at de målte koncentrationer er på samme niveau. Der er tilsyneladende ikke sket en væsentlig reduktion af PCB indholdet i indeluften selvom, der har været opstillet to luftrensere i en periode på ca. 2 uger. Ved kontrolmålingen i oktober er opsamlet tre luftprøver i bygning 3, og i november/december er der opsamlet yderligere to luftprøver til vurdering af effekten af forsegling af PCB-holdige fuger i biblioteksbygningen. Resultaterne viser et fald i koncentrationen af PCB i luften i biblioteket fra ng PCB/m 3 i august 2013 til ng PCB/m 3 i oktober I november/december er påvist koncentrationer på og ng/m 3. Niveauerne er dog stadig høje, og overskrider fortsat Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. I bygning 7 er der også sket et fald i koncentrationen af PCB fra ng PCB/m 3 målt i august 2013 til ng PCB/m 3 ved målingen i oktober. L24 og L28 er udtaget i bygning 10, som også er anvendt som referencebygning. I denne bygning er der ikke foretaget tiltag for at nedbringe indholdet af PCB i indeluften. I prøverne er der påvist et indhold på hhv og mg/kg. Afdampning af PCB til indeluften er afhængig af flere faktorer, herunder bl.a. temperatur, udluftning, meteorologiske forhold og anvendelse af bygningen. Temperatur og solindfald har generelt stor betydning for afdampningen, og koncentrationen af PCB i indeluften viser ofte udsving hen over året. De højeste værdier måles generelt i sommerhalvåret, hvilket målingerne i dette tilfælde også indikerer, da der i august 2013 både måles høje koncentrationer og høje temperaturer i bygning 3 og bygning 7 (der blev i bygning 7 målt helt op til 26,4 C), mens der observeres fald i begge bygninger ved målingerne udført i oktober I bygning 3 er alle synlige og lettilgængelige PCB-holdige fuger forseglet, og der kan konstateres et fald i PCB-koncentrationen i luften ved målinger foretaget i oktober 2013 i forhold til målingen foretaget i august Ved målingen i november/december er L23 og L27 udtaget i bygning 3, og de påviste indhold af PCB er på niveau med koncentrationerne målt i oktober Indholdet er desuden stadig over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier for umiddelbar indsats. 5/10

6 I referencebygning 7 er koncentrationen af PCB i luften ligeledes faldet og indholdet af PCB er ved den seneste måling lavere end i den forseglede bygning. Dette kan indikere, at der endnu ikke er opnået en effekt af forseglingen i bygningen. TWO Teknik har oplyst, at der ofte ses en forsinket effekt af forseglingen, når der ændres på PCBkilderne, og dermed ligevægten i bygningen. TWO Teknik oplyser endvidere, at der ved afvaskning af overfladerne i bygningen med PCB-rensevæske kan ske en forceret afgasning fra de sekundære og tertiære kilder i bygningen i en kortere periode. Deres tidligere erfaringer viser, at der efter ca. en måned er betydelige fald i værdierne, og at kurven herefter er faldende. Ved de gennemførte kontrolmålinger udført i november/december er der endnu ikke set et betydeligt fald i PCB-indholdet i bygning 3, hvor der er foretaget forsegling af de væsentligste PCB-kilder. Det manglende fald i PCB-indholdet kan også skyldes bygningens konstruktion og PCB-holdige materialer som ikke er forseglet på grund af manglende tilgængelighed af fuger mv. da det kan være gemt bag lister, plader og isolering mv. For at belyse om forseglingen har en effekt på PCB-indholdet i bygning 3 på længere sigt, anbefales det, at der foretages en yderligere kontrolrunde i bygning 3. 6/10

7 2. Referencer /1/ Rambøll (september 2013). Rapport, PCB-undersøgelse Skolen ved Stadion, Louisevej 8-10, Haderslev. /2/ TWO Teknik (oktober 2013). Rapport, Kvalitetssikring og dokumentation af arbejder if. Med forsegling af PCB-holdige fuger i Biblioteket på Skolen ved Stadion for Haderslev Kommune. /3/ Københavns Kommune, Center for Miljø (2012). Vejledning om PCB-holdigt affald i byggeriet. /4/ Erhvervs- og Byggestyrelsen (november 2010). Vejledning for måling af PCB i indeklimaet (1. udg.). 7/10

8 1. BYGNINGSTEGNINGER MED PRØVETAGNINGSSTEDER 8/10

9 Skolen ved stadion, Haderslev Louisevej 8-10, Haderslev Journalnr: Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan 1:500 Haderslev Kommune ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus 5/ Sagsbehandler:

10 Signaturforklaring Skolen ved Stadion Louisevej 8-10, 6100 Haderslev Journalnr: Kortet indeholder data af forskellig nøjagtighed og er derfor kun til oversigtsbrug. Kortet kan 1:500 Kort og Matrikelstyrelsen, Haderslev Kommune ikke anvendes ved skelstridigheder. Der tages forbehold til kortets ajourføringsstatus 25/ Sagsbehandler:

11 2. FELTDATA MED FOTO 9/10

12 PCB luftmålinger Sagsnavn: Skolen ved Stadion Lokalitet: Louisevej 8-10, Haderslev Ejendoms nr.: 7509 Sag nr.: Dato: Udført af: JXJ Projektleder: LOV Kunde: Haderslev Kommune Lokale: Fys./ergo bygning Anvendelse: Rum Areal m 2 : 90 Rum volumen m 3 : 236 Udført Start kl. Temperatur o C Luftfugtighed % Slut kl. Temperatur o C Luftfugtighed % Flow l/min Luft L Fotodokumentation 1. måling L19 07:15 19,7 33,4 10:02 19,7 33,4 3, Udluftning 10:03 19,7 33,4 10:18 13,1 40, Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

13 PCB luftmålinger 2. måling L20 10:19 13,3 40,0 13:06 19,8 31,8 3, måling L21 11:19 20,4 30,2 14:06 19,9 32,0 3, måling L22 12:19 19,7 31,9 15:06 19,9 32,1 3, Bemærkning: 2 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

14 PCB luftmålinger Sagsnavn: Skolen ved Stadion Lokalitet: Louisevej 8-10, Haderslev Ejendoms nr.: 7509 Sag nr.: Dato: Udført af: JXJ Projektleder: LOV Kunde: Haderslev Kommune Lokale: Bygning 3 (tidl. Bibliotek) Anvendelse: tidl. Bibliotek/ lokale tømt Rum Areal m 2 : 58 Rum volumen m 3 : 151 Udført Start kl. Temperatur o C Luftfugtighed % Slut kl. Temperatur o C Luftfugtighed % Flow l/min Luft L Fotodokumentation L23 07:21 21,1 31,1 10:26 21,1 31,1 3, Lokale: Bygning 10 Anvendelse: Undervisning Rum Areal m 2 : 33 Rum volumen m 3 : 88 L24 09:00 19,7 40,4 11:47 19,7 40,4 3, Bemærkning: 1 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

15 PCB luftmålinger Sagsnavn: Skolen ved Stadion Lokalitet: Louisevej 8-10, Haderslev Ejendoms nr.: 7509 Sag nr.: Dato: Udført af: KBA Projektleder: LOV Kunde: Haderslev Kommune Bygning Start kl. Temperatur o C Luftfugtighed % Slut kl. Temperatur o C Luftfugtighed % Flow l/min Luft L Fotodokumentation Fys/ergo bygning 1. måling L inde: 20,4 ude: 8,7 inde: 32,0 ude: 68, inde:19,0 ude: 5,2 inde: 35,8 ude: 82,8 3,0 500 Fys/ergo bygning 2. måling L inde: 18,5 ude: 5,9 inde: 38,3 ude: 85, inde: 18,9 ude: 7,1 inde: 38,2 ude: 75,6 3, Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

16 PCB luftmålinger Bygning 3 (K2) L inde: 18,7 ude: 8,7 inde: 39,0 ude: 74, inde: 18,4 ude: 5,7 inde: 39,2 ude: 87,0 3,0 500 Bygning 10 (S2) L inde: 18,2 ude: 6,3 inde: 48,4 ude: 82, inde: 19,4 ude: 7,5 inde: 41,6 ude: 74,5 3,0 500 Bemærkning: Normal brug, inkl. udluftning, af bygning 10 forud for og de første ca. 20 min. af måling. Normal brug af den øvrige del af fys/ergo bygning under begge målinger. Luftrensere slukket umiddelbart inden anden måling (L26) i Fys/ergo rum. Døre og vinduer var lukket i de pågældende rum i alle tre bygninger under målingerne. 2 Oprettet August 2013/JXJ Revideret August 2013/JXJ

17 3. ANALYSERAPPORT PCB 10/10

18 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Stuetemp. Antal prøver: 6 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emission Emballage XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 Prøvertager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID 7509-Fys Fys Fys Fys Parameter L19 L20 L21 L22 L stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 1,8 2,1 1,9 2,0 2,7 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 <0,60 0,98 <0,60 <0,60 0,85 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB 118 3,6 4,2 3,9 4,0 5,1 ng/m3 PCB 138 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,1 ng/m3 PCB 153 <1,2 2,0 <1,2 <1,2 1,6 ng/m3 PCB 180 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 <1,1 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Paw Nielsen Laboratoriechef Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 2

19 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: JXJ Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Stuetemp. Antal prøver: 6 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emballage Prøvertager Emission XAD-2 Rekvirent Prøve ID Parameter L stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 2,0 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) 300 ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret 500 liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB 118 4,0 ng/m3 PCB 138 <1,2 ng/m3 PCB 153 <1,2 ng/m3 PCB 180 <1,2 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) 610 ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater med værdier i intervallet fra detektionsgrænsen til 10x detektionsgrænsen, kan være påhæftet en analyseusikkerhed på op til +/- 50%. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Paw Nielsen Laboratoriechef Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 2

20 Analyserapport Rekvirent Rambøll Identifikation Sagsnavn: Haderslev Kommune, PCB-undersøgelser Bygnaf 15 Sags nr.: Haderslev Sagsbeh.: LOV Att: JXJ Udt.dato: Prøvetager: KBA Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse Stuetemp. Antal prøver: 4 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emission Emission Emission Emission Emballage XAD-2 XAD-2 XAD-2 XAD-2 Prøvertager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID 7509-Fys Fys Parameter -L25 -L26 -L27 -L stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 118 1,6 1,8 2,2 1,9 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 138 <0,60 0,91 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 153 <0,60 0,88 0,85 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB 180 <0,60 <0,60 <0,60 <0,60 ng/rør GC-MSD-Acetone 0,60 +/- 20 % PCB (Sum 7 stk) ng/rør Beregning PCB total ng/rør Beregning Nedenstående omregninger til µg/m 3 og udtalelser vedr. kulbrintetyper, hører ikke under laboratoriets akkreditering. Luftmængde opsamlet på røret liter PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB ng/m3 PCB 118 3,3 3,7 4,5 3,8 ng/m3 PCB 138 <1,2 1,8 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB 153 <1,2 1,8 1,7 <1,2 ng/m3 PCB 180 <1,2 <1,2 <1,2 <1,2 ng/m3 PCB (Sum 7 stk) ng/m3 PCB total ng/m3 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. Emballage betegnelse: d (Dräger-kulrør), s (SKC-kulrør), x2 (XAD2-rør), x7 (XAD7-rør). #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: PCB total er udtryk for Sum af PCB (7 stk.) 5 Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Udarbejdet af Sjannie Madsen Laboratorieleder Jonas Nielsen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 1

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Undersøgelse af forurening på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Undersøgelse af forurening på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Januar / 2011 Notat Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Miljøtekniske undersøgelser - Revision 1 Maj 2015 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato: 28.09.2015 Version:

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger.

Formålet med undersøgelsen er, at måle om der er sket en ændring i koncentrationer af PCB i indeluften efter sanering og ilægning af nye fuger. DATO 02.09.2015 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Morten Seltoft Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL kirill_kongstad@golder.com LUFTPRØVER I FLØJ D - TRØRØDSKOLEN. Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø Juli 2011 Udarbejdet af: Jesper Jørgensen kemiingeniør, MEM Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater

Situationsplan med prøvelokaliteter. Analyseresultater KØBENHAVNS KOMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN SCREENING FOR JORDFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATANOTAT

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse

Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse PCB M Å L I N G E R Supplerende PCB-målinger efter iværksættelse af afværgetiltag Frederiksberg Skole Sorø 1. måleserie 2014 Projektnr.: 103118-0008-P003 Udarbejdet af: Dorte Jørgensen kemiingeniør, MEM

Læs mere

Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem

Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem RAPPORT Måling af PCB i indeluft og ventilationssystem Nærum Skole - Etape 5 Sendt til: Rudersdal Kommune Indsendt af: Golder Associates A/S Maglebjergvej 6, DK 2800 Kongens Lyngby, Denmark +45 70 27 47

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Matrikel 89i, Assens Markjorder Rekvirent: Assens Kommune Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1411 Din rådgiver gør en forskel Børge Jensens Plads 1, 5800 Nyborg Tlf. 4076

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol.

Luftprøverne er udtaget af Marc O. Hansen fra Golder Associates. Notatet er omfattet af Golders kvalitetskontrol. DATO 18.04.2016 Rev. 0 PROJEKT nr. 150151 TIL Naima Iqbal Rudersdal Kommune CC FRA Golder Associates A/S MAIL niels_trap@golder.com OPFØLGENDE LUFT MÅLINGER PÅ TRØRØDSKOLEN Baggrund og formål I forbindelse

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, stueplan

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, stueplan Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, stueplan 3. marts 2017 Titel: Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg.

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ BAGSVÆRD. Udarbejdet for: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 2860 Søborg. Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT VÆREBRO SKOLE VÆREBROVEJ 157 2880 BAGSVÆRD Udarbejdet for: Gladsaxe

Læs mere

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup

afindeluftindeluften Måling af PCB Måling af PCB i indeluft på Tommerup skole Supplerende målinger Stadionvænget 7, 5690 Tommerup Måling af PCB afindeluftindeluften Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sagsbehandler Jytte V. Jensen Mobil: 2726 4584 Mail: jvj@obh-gruppen.dk Godkendt af Mads Peacock

Læs mere

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i bygning 10 og 11, 1. salsplan 3. marts 2017 Titel: Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelse for skadelige stoffer i

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Fredensborg Kommune Egevangen 3A 2980 Kokkedal Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ 402 3050

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Benzon Fabrikker. Skelbækgade 1, 1717 København V Miljøtekniske undersøgelser. Rapport ALECTIA A/S. Teknikerbyen Virum Danmark

Benzon Fabrikker. Skelbækgade 1, 1717 København V Miljøtekniske undersøgelser. Rapport ALECTIA A/S. Teknikerbyen Virum Danmark Benzon Fabrikker Skelbækgade 1, 1717 København V Miljøtekniske undersøgelser Rapport 2016-09-29 ALECTIA A/S Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

SCREENING FOR BYGNINGSFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP

SCREENING FOR BYGNINGSFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP KØBENHAVNS KOMMMUNE, SOCIALFORVALTNINGEN SCREENING FOR BYGNINGSFORURENING OLIEFABRIKSVEJ 2 KASTRUP DATARAPPORT April 2017 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelser Nordvestskolen Bygn. 1A, 1-4, 5, 6 og 12

Nordvestskolen, Helsingør. Supplerende undersøgelser Nordvestskolen Bygn. 1A, 1-4, 5, 6 og 12 Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelser Nordvestskolen Bygn. 1A, 1-4, 5, 6 og 12 21. juli 2017 Titel: Nordvestskolen, Helsingør Supplerende undersøgelser Nordvestskolen bygn. 1A, 1-4, 5, 6

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Tilsynsnotat Præstøvej 143B, 4640 Faxe

Tilsynsnotat Præstøvej 143B, 4640 Faxe DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25 94 06 66 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Tilsynsnotat Præstøvej 143B, 4640 Faxe Udarbejdet for: AK Entreprenør Service DJ Miljø & Geoteknik P/S

Læs mere

Notat. EGEDAL KOMMUNE Oprensning af olieforurenet jord, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Dokumentationsrapport 1 INDLEDNING

Notat. EGEDAL KOMMUNE Oprensning af olieforurenet jord, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Dokumentationsrapport 1 INDLEDNING Notat EGEDAL KOMMUNE Oprensning af olieforurenet jord, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse Dokumentationsrapport 2. februar 2016 Projekt nr. 223206 Dokument nr. 1218619992 Version 1 Udarbejdet af BRU Kontrolleret

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013

PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 PCB i byggematerialer, i boliger og i blod med eksempler fra Farum Midtpunkt For IDA Bygningsfysik 5. november 2013 Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Polychloreret biphenyl

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger

Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger 30. juni 2015 604862_samlerapport_v1_mano_01-07-2015 Side 1 af 17 Titel: Samlerapport vedr. forsegling af PCB-kontaminerede fuger Rekvirent: PCB

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 15 Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE VED HOVEDKLOAKKEN I TUJAVEJ

Region Sjælland. Tujavej 15 Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE VED HOVEDKLOAKKEN I TUJAVEJ Region Sjælland Tujavej Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE VED HOVEDKLOAKKEN I TUJAVEJ Region Sjælland Tujavej Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE VED HOVEDKLOAKKEN I TUJAVEJ Rekvirent Region Sjælland att. Susanne

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016

Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Udtagning af jordprøver ved tankene i bygning 210, august

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for:

UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN BAUNEBJERGVEJ HUMLEBÆK. Udarbejdet for: Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk UNDERSØGELSE AF PCB I INDELUFT OG MATERIALER RAPPORT 2 BAUNEBJERGSKOLEN

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER

NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER NOTAT VEDR. OPTAGNING AF OLIETANK OG UDFØRSEL AF SØGERENDER Kirkegade 14, Gudme Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 14. december 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1140 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL

VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL VARIATIONER I PCB-INDHOLD VED GENTAGNE MÅLINGER OG SPORING AF KILDER TIL PCB I INDELUFTEN LISBETH ODSBJERG RAMBØLL ATV VINTERMØDE 2013 BAGGRUND Resultater og observationer tager udgangspunkt i en række

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Haarby Skole Sportsvej 16 5683 Haarby. Sagsnr. B-9847 Oktober 2012 Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 45 93 17 40 CVR-nr. 14350330

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Region Sjælland Tujavej 11 i Køge VENTILATIONSTEST Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer 3641200075

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole

Erfaringer med termisk stripning. Case Gadstrup Skole IDA Bygningsfysik Ingeniørernes Hus Tirsdag d. 8. juni Erfaringer med termisk stripning af PCB fra bygninger Case Gadstrup Skole Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver Associate Det hele

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB- LUFTPRØVER DEL 3 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE i bundsikringsmaterialer

FORURENINGSUNDERSØGELSE i bundsikringsmaterialer FORURENINGSUNDERSØGELSE i bundsikringsmaterialer Kumlehusvej 1, 4000 Roskilde Rekvirent: Bach Gruppen A/S Dato: 31. oktober 2017 DMR-sagsnr.: 2013-0650 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august 2016

Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Lugt af olie i Rødull (bygning 265) Undersøgelser, august

Læs mere

PCB Hvordan undersøges og afværges

PCB Hvordan undersøges og afværges PCB Hvordan undersøges og afværges Temadag Vintermøde 7. marts 2011 1 PCB Generelt PCB = Polychlorerede Biphenyler 209 forskellige stoffer (congenere) Forskelle i kemiske og fysiske egenskaber Flere chloratomer

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning

Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning Sænkning af PCB i indeklima ved brug af sanering, forsegling og termisk stripning SEMINARIUM MALMÖ 7. FEBRUARI 2019 FÖRORENADE BYGGNADER MSC. ENG., PH.D., CHARLOTTE GUDUM Indhold: -Hvad er termisk stripning

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Maglemølle 0, Næstved Dato: 11. april 017 DMR-sagsnr.: 017-097 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 9 06 Slagelse 8 11 Jerslev J 70 06 Hvidovre 8 00 Kolding

Læs mere

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation

Beboelsesbygninger for evt. kommende Almen Boligorganisation Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet SUPPLERENDE PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Beboelsesbygninger

Læs mere

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger

Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger PCB-netværksmøde Sbi Aalborg Universitet Onsdag d. 15. juni 2016 Erfaringer med sikring af indeklima ved brug af termisk stripning af PCB i bygninger Thomas Hougaard Cand. Scient. et Scient. Seniorrådgiver,

Læs mere

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte.

PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN. Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte. Maglebjergvej 6 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB- LUFTPRØVER DEL 2 SKOVLYSKOLEN Udarbejdet for: Rudersdal Kommune Rudersdal

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering

27-02-2015, revision 0 PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5. Kontrolmåling efter fugesanering PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 5 Kontrolmåling efter fugesanering Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal

Læs mere

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL

PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL PCB PÅ SKOVLYSKOLEN DEL 4 Effekt af udførte pilotforsøg Sendt til: Rudersdal Kommune Rudersdal Ejendomme Teknik og Miljø Øverødvej 2 2840 Holte RAPPORT Projekt nr. 12501120012 Distribution: Rudersdal Kommune

Læs mere

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Roskilde Kommune Miljøteknisk Notat Screening for forurening i jord, der er oplagt på Københavnsvej 326, 4000 Roskilde, matr. 6a St. Hede, Roskilde Jorder. 14. november 2017 Sag: 17-07-01 / CBS GeoMiljø

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt III, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og

Læs mere

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fasanvej Byggefelt VI, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fasanvej, 4700 Næstved 229r, 146a og 146b Næstved Markjorder Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling,

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER

BYGNINGSUNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Til Fsb afd. 01-12 fælledgården Dokumenttype Miljøscreeningsrapport Dato August 2017 BYGNINGSUNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER AFD. 01-12 FÆLLEDGÅRDEN AFD. 01-12 Fælledgården Sags nr. 1100025844

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

PCB i bygninger- materialer og indeluft

PCB i bygninger- materialer og indeluft PCB i bygninger- materialer og indeluft Teknisk chef, Majbrith Langeland SBI PCB netværksmøde nr. 2, den 16. april 2013 Et konsortie dannet af COWI - Grontmij Tidsmæssig fordeling af bygninger i PCB perioden

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen

Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted. att.: René Brinch Intern-Byg. 2. december Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted att.: René Brinch Intern-Byg 2. december 2011 104039-0001 HEHA 104039-0001-25.doc Undersøgelse for PCB Søndermarksskolen Rapport Hermed rapport om Undersøgelse

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

KONTROL AF INDEKLIMA. Dansk Miljørådgivning A/S FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin

KONTROL AF INDEKLIMA. Dansk Miljørådgivning A/S FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU. Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin KONTROL AF INDEKLIMA FORMALIN - INSTITUT FOR BIOMEDICIN, AU Rekvirent: Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin Dato: 5. april 2017 DMR-sagsnr.: 2017-0430 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A,

Læs mere