ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002"

Transkript

1 Skelstedet 5, Trørød DK Vedbæk (+45) ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj 2, 1. sal 4700 Næstved Att. Lene Christfort Nyvangsparken R asbest, 2, 28 /bly, 16 /KP ved Nikolaj Tarpø i fast stof, Asbest i materialeprøver, i maling, KP i fugemasse Metode:, KP og : Se bilag, Asbest: NIOSH Indledning Denne rapport omhandler miljøscreening af Nyvangsparken i Kalundborg i forbindelse med nedrivning af fløj 1, 2. og 3. Denne rapport kan ikke i sig selv ligge til grund for økonomiske beregninger i forbindelse med udbudsmateriale. Der er ikke fortaget mængdeberegninger på forekomst af miljøfarlige stoffer. Dansk MiljøAnalyse står gerne til rådighed i det videre forløb. 1.1 Prøvesteder Der er udtaget prøver i fløj 1, 2 og 3 i stueniveau. Prøvesteder fremgår af fotodokumentation og plantegninger senere i denne rapport. Materialeprøver er udtaget som stikprøver. Analyseresultaterne af stikprøverne danner herefter baggrund for en vurdering af om en generalisering er mulig for materialeforekomsten i det pågældende område eller den pågældende bygningsdelstype eller installation. 1.2 Opsummering på analyseresultater : Der er konstateret i alle udtagne malingprøver i niveauer som betinger, at der ved arbejde med fladerne benyttes særlige arbejdsmiljøforanstaltninger og, at affald håndteres som affald til specialdeponi/-forbrænding eller farligt affald. Alle indvendige flader og alle udvendige malede flader skal håndteres affald til specialdeponi.

2 Alle Vinduer skal håndteres som farligt affald inklusiv ramme og karm. Alle dilatationsfuger skal håndteres som farligt affald. Klorerede paraffiner: Der er ikke konstateret Klorerede paraffiner i de udtagne fugeprøver. Asbset: Der er konstateret asbest i alle udtagne prøver af fliseklæbere, samt prøver af hårde plader. Tagpap er oplyst til, at være fra 2006 og er derfor ikke mistænkeligt i forhold til asbest. Teknisk isolering i krybekældre er af pap og mineraluld, og er derfor ikke vurderet mistænkeligt i forhold til asbest. Gulvfliser i beboelse er lagt vådt-i-vådt og er derfor ikke mistænkelige i forhold til asbest : Der er konstateret bly i størstedelen af de udtagne malingprøver enten i niveauer som betinger, at affald håndteres som affald til specialdeponi/-forbrænding eller som farligt affald. Der skal ved arbejde med alle blyholdige flader benyttes særlige arbejdsmiljøforanstaltninger. Der er konstateret højt blyindhold i maling på træværk i gangarealer og i en enkelte prøve af vinduesmaling. Alle vinduer skal dorg håndteres som farligt affald i forhold til deres indhold. Se detaljerede analyseresultater i afsnit 2. Kategorisering af affald skal sanktioneres af Kalundborg kommunes miljøafdeling, der ligeledes skal anvise affaldet. Grænseværdierne for de enkelte stoffer ses af nedenstående skema. Farvekoderne går igen i resultatskemaer for analyseresultater. Rent affald Affald til deponi Farligt affald < 40 mg/kg ppm mg/kg ppm > mg/kg ppm < 0,1 mg/kg ppm 0,1 50 mg/kg ppm > 50 mg/kg ppm Kp > 1% for Kortkædet klorerede paraffiner Ved arbejde med alle materialer som indeholder miljøfarlige stoffer over de tilladte grænseværdier skal der benyttes særlige arbejdsmiljøforanstaltninger. Ved arbejde med miljøfarlige stoffer i saneringsprocesserne anbefales det at sikkerhedsforskrifterne i gældende vejledninger overholdes. Her kan asbestforeningens vejledninger vedr. arbejde med (den gule vejledning) og (den blå vejledning) anvendes. Side 2 af 31

3 1.3 DMA anbefaler At der foretages indtrængningsanalyser for for, at kunne definere grænsefladen mellem genanvendeligt (rent) byggeaffald og affald til deponi/destruktion. At der foretages luftmålinger for, at bestemme indholdet i indeluften i de registrerede områder i forhold til sundhedsstyrelsen anbefalinger. 1.4 Forbehold Der tages forbehold over for eventuelt forekommende materialer, som er atypiske i forhold til de steder, hvor prøvetagning med efterfølgende analyse har været udført. Der tages forbehold over for materialer det kræver decideret nedbrydning for at erkende Venlig hilsen Jonas Lindhart Bygningsingeniør Side 3 af 31

4 2. Analyseresultater I det følgende afsnit udspecificeres analyseresultater for henholdsvis, Kp, asbest og bly. Ved laboratorieanalyse er der konstateret materialer med asbest, - og indhold som betinger specielle arbejdsmiljøforanstaltninger samt at affaldet håndteres som affald til specieldeponi eller farligt affald. Tabellerne indeholder farvemarkeringerne Orange hvis prøvens indhold af et miljøfarligt stof der betinger at det pågældende materiale håndteres som affald til forbrænding eller specialdeponi, og Rød hvis det pågældende materiale skal håndteres som farligt affald. 2.1 Analyseresultater Prøvens mærkning 7 -indhold. mg/kg (ppm) Detektions grænse Måleusikkerhed total -indhold. mg/kg (ppm) 1: Stue væg 1,661 0,014 +/- 15% 8,30 2: Vindues maling 4,267 0,014 +/- 15% 21,34 3: Vindueskit, originalt vindue 574,4 0,014 +/- 15% 2871,8 4: Træværk 1,751 0,014 +/- 15% 8,75 6: Gulv, linoleum 2,926 0,014 +/- 15% 14,63 7: Radiator maling 0,221 0,014 +/- 15% 1,11 8: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 9: Udvendig, dilatationsfuge 10: Udvendig frise ved tag, rød maling 11: WC, væg over flise 0,336 0,014 +/- 15% 1, ,6 0,014 +/- 15% 42303,1 3,509 0,014 +/- 15% 17,54 1,959 0,014 +/- 15% 9,80 13: Gang, panel 1,486 0,014 +/- 15% 7,43 14: Gang, væg 1,520 0,014 +/- 15% 7,60 15: Gang, vindue/dør maling 17: Krybe kælder, afløbsrør, maling 2,111 0,014 +/- 15% 10,55 2,419 0,014 +/- 15% 12,10 18: Vindues maling 0,371 0,014 +/- 15% 1,86 Side 4 af 31

5 Prøvens mærkning 19: Vindues kit / Fugebånd 7 -indhold. mg/kg (ppm) Detektions grænse Måleusikkerhed total -indhold. mg/kg (ppm) 17,290 0,014 +/- 15% 86,45 20: Overdækning 0,060 0,014 +/- 15% 0,30 22: Træværk 1,953 0,014 +/- 15% 9,77 23: Vindueskit 70,5 0,014 +/- 15% 352,3 24: Gang, væg 2,099 0,014 +/- 15% 10,49 25: Gang, træværk 1,612 0,014 +/- 15% 8,06 26: Vindues maling 4,409 0,014 +/- 15% 22,05 28: Væg 1,704 0,014 +/- 15% 8,52 29: Væg 1,641 0,014 +/- 15% 8,20 30: Vindues maling 15,937 0,014 +/- 15% 79,68 32: Træværk 1,664 0,014 +/- 15% 8,32 33: Gang, væg 1,793 0,014 +/- 15% 8,96 34: Gang, træværk 1,453 0,014 +/- 15% 7,26 35: Gulv, gråt linoleum 36: Udvendig dilatationsfuge, beton-beton 37: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 39: Lodret fuge, murværk-vindue 40: Udvendig dilatationsfuge, beton-murværk 41: Beton frise, rød maling 42: Udvendig overdækning 0,170 0,014 +/- 15% 0, ,2 0,014 +/- 15% 22440,9 0,522 0,014 +/- 15% 2,61 0,595 0,014 +/- 15% 2, ,9 0,014 +/- 15% 35559,6 5,304 0,014 +/- 15% 26,52 0,376 0,014 +/- 15% 1,88 Side 5 af 31

6 Prøvens mærkning 7 -indhold. mg/kg (ppm) Detektions grænse Måleusikkerhed total -indhold. mg/kg (ppm) 43: Udvendig vinduesmaling 0,618 0,014 +/- 15% 3,09 44: Vinduesmaling 0,222 0,014 +/- 15% 1,11 45: Udvendig dilatationsfuge 46: Udvendig kalfatringsfuge 47: Vindues kit / fuge 48: Udvendig dilatationsfuge, mur-beton 3305,1 0,014 +/- 15% 16525,7 0,628 0,014 +/- 15% 3,14 13,328 0,014 +/- 15% 66, ,8 0,014 +/- 15% 36563,9 49a: Radiator 0,210 0,014 +/- 15% 1,05 49b: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 50; Dilations fuge, beton-murværk 51: Udvendig dilatationsfuge 52: Beton frise, rød maling 0,301 0,014 +/- 15% 1, ,4 0,014 +/- 15% 41587,0 5192,1 0,014 +/- 15% 25960,6 0,666 0,014 +/- 15% 3,33 Side 6 af 31

7 2.2 Analyseresultater for Klorerede paraffiner Prøvens mærkning 3: Vindueskit, originalt vindue 8: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 9: Udvendig, dilatationsfuge 19: Vindues kit / Fugebånd Klorerede paraffiner indhold i (%) Kortkædede Mellemkædede Langkædede < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 23: Vindueskit < 0,1 < 0,1 < 0,1 36: Udvendig dilatationsfuge, betonbeton 37: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 39: Lodret fuge, murværk-vindue 40: Udvendig dilatationsfuge, betonmurværk 45: Udvendig dilatationsfuge 46: Udvendig kalfatringsfuge < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 47: Vindues kit / fuge < 0,1 < 0,1 < 0,1 48: Udvendig dilatationsfuge, murbeton 49b: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 50; Dilations fuge, betonmurværk 51: Udvendig dilatationsfuge 1 % = ppm (mg/kg) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 Side 7 af 31

8 2.3 Analyseresultater for Asbest Prøvens mærkning Laboratoriets bemærkning om prøvens beskaffenhed Analyseresultat. Asbest (ja/nej) Materialetype og bemærkninger 5: Vægflise Flise med klæber Ja Klæber med chrysotil1-5% 6: Gulv, linoleum Linoleum med klæber Nej Klæber 12: Personalerum, vægflise 16: Udvendig eternit brystning Flise med klæber Ja Klæber med chrysotil 1-5% Grå, hård plade Ja Plade med chrysotil 20-30% 21: Pakning, glasdør Grå, porøs plade Ja Plade med chrysotil 80-90% 27: Væg flise Flise med klæber Ja Klæber med chrysotil 1-5% 31: Væg flise Flise med klæber Ja Klæber med chrysotil 1-5% 35: Gulv, gråt linoleum Linoleum med klæber Nej Klæber 38: Udvendig brystning, eternit plade Grå, hård plade Ja Plade med chrysotil 10-15% Side 8 af 31

9 2.4 Analyseresultater for Prøvens mærkning -indhold mg/kg (ppm) Zink-indhold mg/kg (ppm) Sulfid Ja/Nej 1: Stue væg 152 2: Vindues maling : Træværk : Radiator maling : Udvendig frise ved tag, rød maling 58 11: WC, væg over flise 78 13: Gang, panel : Gang, væg : Gang, vindue/dør maling : Krybe kælder, afløbsrør, maling < 40 18: Vindues maling : Overdækning < 40 22: Træværk : Gang, væg : Gang, træværk : Vindues maling : Væg 90 29: Væg 64 30: Vindues maling : Træværk : Gang, væg 230 Side 9 af 31

10 Prøvens mærkning -indhold mg/kg (ppm) Zink-indhold mg/kg (ppm) Sulfid Ja/Nej 34: Gang, træværk : Beton frise, rød maling : Udvendig overdækning < 40 43: Udvendig vinduesmaling : Vinduesmaling a: Radiator : Beton frise, rød maling 52 Side 10 af 31

11 2.5 Fotodokumentation Tabellerne indeholder igen farvemarkeringerne Orange hvis prøvens indhold af et miljøfarligt stof der betinger at det pågældende materiale håndteres som affald til forbrænding eller specialdeponi, og Rød hvis det pågældende materiale skal håndteres som farligt affald. Bemærkning Foto 1: Stue væg 2: Vindues maling 3: Vindueskit, originalt vindue Side 11 af 31

12 4: Træværk 5: Vægflise Asbest 6: Gulv, linoleum Side 12 af 31

13 7: Radiator maling 8: Udvendig kalfatringsfuge, vindue 9: Udvendig, dilatationsfuge Side 13 af 31

14 10: Udvendig frise ved tag, rød maling 11: WC, væg over flise 12: Personalerum, vægflise Asbest Side 14 af 31

15 13: Gang, panel 14: Gang, væg 15: Gang, vindue/dør maling Side 15 af 31

16 16: Udvendig eternit brystning Asbest 17: Krybe kælder, afløbsrør, maling 18: Vindues maling Side 16 af 31

17 19: Vindues kit / Fugebånd 20: Overdækning 21: Pakning, glasdør Asbest Side 17 af 31

18 22: Træværk 23: Vindueskit 24: Gang, væg Side 18 af 31

19 25: Gang, træværk 26: Vindues maling 27: Væg flise Asbest Side 19 af 31

20 28: Væg 29: Væg 30: Vindues maling Side 20 af 31

21 31: Væg flise Asbest 32: Træværk 33: Gang, væg Side 21 af 31

22 34: Gang, træværk 35: Gulv, gråt linoleum 36: Udvendig dilatationsfuge, beton-beton Intet foto 37: Udvendig kalfatringsfuge, vindue Side 22 af 31

23 38: Udvendig brystning, eternit plade Asbest 39: Lodret fuge, murværk-vindue 40: Udvendig dilatationsfuge, beton-murværk Side 23 af 31

24 41: Beton frise, rød maling 42: Udvendig overdækning 43: Udvendig vinduesmaling 44: Vinduesmaling Samme som ovenfor Side 24 af 31

25 45: Udvendig dilatationsfuge 46: Udvendig kalfatringsfuge 47: Vindues kit / fuge Side 25 af 31

26 48: Udvendig dilatationsfuge, mur-beton 49a: Radiator 49b: Udvendig kalfatringsfuge, vindue Side 26 af 31

27 50; Dilations fuge, beton-murværk 51: Udvendig dilatationsfuge 52: Beton frise, rød maling Side 27 af 31

28 Bilag B.1 Detaljeret resultatskema for analyse congener Prøve nr Arochlor Faktor Total indhold 1 0,388 0,718 0,252 0,138 0,074 0,090 < 0,002 1,661 Ukendt 5,0 8,30 2 0,884 1,340 0,586 0,438 0,357 0,365 0,296 4,267 Ukendt 5,0 21, ,8 199,7 147,9 126,9 37,7 45,1 4,2 574,4 Ukendt 5,0 2871,8 4 0,453 0,731 0,265 0,151 0,064 0,075 0,013 1,751 Ukendt 5,0 8,75 6 1,512 1,182 0,142 0,041 0,026 0,023 < 0,002 2,926 Ukendt 5,0 14,63 7 0,056 0,093 0,035 0,014 0,014 0,010 < 0,002 0,221 Ukendt 5,0 1,11 8 0,066 0,196 0,074 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,336 Ukendt 5,0 1, ,8 3368,6 1586,6 1538,3 492,1 332,4 85,0 8460,6 Ukendt 5, ,1 10 0,416 1,334 0,571 0,360 0,182 0,598 0,049 3,509 Ukendt 5,0 17, ,347 0,928 0,360 0,199 0,056 0,067 0,002 1,959 Ukendt 5,0 9, ,339 0,637 0,202 0,097 0,057 0,155 < 0,002 1,486 Ukendt 5,0 7, ,252 0,661 0,224 0,149 0,092 0,115 0,027 1,520 Ukendt 5,0 7, ,222 0,638 0,399 0,364 0,205 0,227 0,056 2,111 Ukendt 5,0 10, ,210 0,509 0,246 0,150 0,142 0,134 0,029 2,419 Ukendt 5,0 12, ,012 0,074 0,099 0,085 0,028 0,074 < 0,002 0,371 Ukendt 5,0 1, ,368 3,582 4,118 4,548 2,590 1,823 0,262 17,290 Ukendt 5,0 86, ,021 0,028 0,011 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,060 Ukendt 5,0 0, ,382 0,669 0,270 0,206 0,197 0,210 0,019 1,953 Ukendt 5,0 9, ,2 20,8 17,1 18,6 6,1 6,4 0,2 70,5 Ukendt 5,0 352,3 24 0,346 0,967 0,321 0,180 0,101 0,151 0,031 2,099 Ukendt 5,0 10, ,366 0,683 0,210 0,136 0,119 0,098 < 0,002 1,612 Ukendt 5,0 8, ,412 1,437 0,790 1,040 0,327 0,349 0,054 4,409 Ukendt 5,0 22, ,488 0,739 0,224 0,094 0,059 0,074 0,027 1,704 Ukendt 5,0 8, ,284 0,713 0,256 0,151 0,096 0,141 < 0,002 1,641 Ukendt 5,0 8, ,474 3,970 4,063 4,965 1,296 1,096 0,072 15,937 Ukendt 5,0 79, ,507 0,522 0,223 0,149 0,113 0,114 0,036 1,664 Ukendt 5,0 8, ,808 0,578 0,163 0,089 0,073 0,081 < 0,002 1,793 Ukendt 5,0 8, ,433 0,658 0,238 0,030 0,060 0,034 < 0,002 1,453 Ukendt 5,0 7, ,095 0,057 0,018 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,170 Ukendt 5,0 0, ,3 989,3 1214,8 1486,0 371,2 241,8 90,7 4488,2 Ukendt 5, ,9 37 0,063 0,262 0,134 0,063 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,522 Ukendt 5,0 2,61 Side 28 af 31

29 congener Prøve nr Arochlor Faktor Total indhold 39 0,146 0,371 0,078 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,595 Ukendt 5,0 2, ,3 2268,4 1775,3 1946,2 460,7 291,5 95,6 7111,9 Ukendt 5, ,6 41 0,376 2,073 1,105 0,811 0,271 0,563 0,104 5,304 Ukendt 5,0 26, ,103 0,186 0,043 0,028 0,009 0,007 < 0,002 0,376 Ukendt 5,0 1, ,113 0,226 0,106 0,087 0,057 0,029 < 0,002 0,618 Ukendt 5,0 3, ,018 0,051 0,053 0,048 0,030 0,021 < 0,002 0,222 Ukendt 5,0 1, ,9 847,8 820,1 932,4 320,9 203,3 56,7 3305,1 Ukendt 5, ,7 46 0,163 0,264 0,108 0,073 0,019 < 0,002 < 0,002 0,628 Ukendt 5,0 3, ,429 7,524 3,324 1,400 0,444 0,207 < 0,002 13,328 Ukendt 5,0 66, ,8 3063,0 1390,2 1423,9 310,7 203,5 61,7 7312,8 Ukendt 5, ,9 49a 0,060 0,076 0,023 0,027 0,015 0,008 < 0,002 0,210 Ukendt 5,0 1,05 49b 0,055 0,185 0,062 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,301 Ukendt 5,0 1, ,7 3551,0 1520,6 1502,9 334,9 222,2 68,0 8317,4 Ukendt 5, , ,6 1740,8 1146,8 1201,1 391,7 265,8 67,4 5192,1 Ukendt 5, ,6 52 0,052 0,192 0,128 0,104 0,052 0,131 0,008 0,666 Ukendt 5,0 3,33 Side 29 af 31

30 B.2 Metodebeskrivelser [ Metodebeskrivelse. Prøveforberedelse og analyse af fast stof for ] Ved modtagelsen bliver prøven registreret og opbevaret i samme emballage, som den er ankommet i, indtil den bliver analyseret. Hvis tiden fra modtagelsen til analysen påbegyndes overskrider 4 timer, opbevares prøven på køl (4 C) indtil analysen påbegyndes. Forberedelse og analyse: Emballagen åbnes og hele prøven (alle stykker) findeles mest muligt, dog højst i 1x1 mm stykker. Fra den samlede opskårede prøve udtages 1,0 g, der afvejes nøjagtigt på analysevægt med fire decimaler. Prøven afvejes direkte i 10 ml vial, hvorefter der tilsættes 5,0 ml ekstraktions middel bestående af 50 % cyclohexan og 50 % acetone. Vialen lukkes og sættes i ultralydsbad i 15 min (EPA 8082A-2, EPA 3550). Efter endt ultralydsbehandling åbnes vialen og prøven fortyndes 10, 100, 1000 gange og analyseres herefter på GC-MS efter metode BS EN Ved GC-MS bestemmes koncentrationen af 7 congener: 28, 52, 101, 118, 138, 153 og 180. Grænseværdierne for de enkelte congener er 0,002 mg/kg. Den samlede grænseværdi for summen af de 7 congener i prøven er 0,014 mg/kg. Summen af de 7 congener multipliceres med er omregningsfaktor svarende til den arochlor forbindelse prøven indeholder. For at bestemme hvilken arochlorforbindelse der er i prøven sammenlignes der med standard chormatogrammer. Der benyttes følgende omregningsfaktorer: Produkt Arochlor Arochlor Arochlor Arochlor Omregningsfaktor 8,2 5,3 3,5 3,0 Hvis det ikke er muligt at identificerer en arochlor forbindelse multipliceres der med en omregningsfaktor på 5. Side 30 af 31

31 [ Metodebeskrivelse. Prøveforberedelse og analyse af fugemasser for klorerede paraffiner ] Ved modtagelsen bliver prøven registreret og opbevaret i samme emballage, som den er ankommet i, indtil den bliver analyseret. Hvis tiden fra modtagelsen til analysen påbegyndes overskrider 4 timer, opbevares prøven på køl (4 C) indtil analysen påbegyndes. Forberedelse og analyse: Emballagen åbnes og hele prøven (alle stykker) findeles mest muligt, dog højst i 1x1 mm stykker. Fra den samlede opskårede prøve udtages prøven, der afvejes nøjagtigt på analysevægt med fire decimaler. Prøven ekstraheres med en blanding bestående af 50 % cyclohexan og 50 % acetone. Vialen lukkes og sættes i ultralydsbad i 30 min (EPA 8082A-2, EPA 3550). Efter endt ultralydsbehandling åbnes vialen og prøven analyseres på GC-FID via deklorering. [ Metodebeskrivelse. Prøvetagning og analyse af maling for bly ] Prøvetagningsmetodik og grænseværdier Det forsøges så vidt muligt at afskrabe den rene maling (uden puds, træ mv.) af prøvefladen, således at det materiale der analyseres består af så lidt uvedkommende materiale som umiddelbart muligt. Denne prøvetagningsmetodik er i overensstemmelse med Københavns Kommune, Center for Miljøs krav til miljøregistrering, der skal ligge som baggrund for Kommunens vurdering af bortskaffelsesanvisnings-muligheder. I andre kommuner er det den stedlige miljøafdeling der skal kontaktes for anvisning på bortskaffelse. Normalt anvendes grænseværdierne mg/kg (deponi eller forbrænding) og >2500 mg/kg (farligt affald). Prøvetagningsmetoden er desuden i overensstemmelse med arbejdstilsynets krav til dokumentation i relation til arbejde med stoffer og materialer. Opbevaring Ved ankomsten på laboratoriet bliver prøven registreret og opbevaret i samme emballage, som den er ankommet i, indtil prøveforberedelse påbegyndes. Forberedelse og analyse: Emballagen åbnes og malingflager/afskrab isoleres så godt som muligt fra pudsrester og findeles mest muligt, dog højst i 1x1 mm stykker. Herfra udtages 1 g prøve der afvejes på analysevægt. Prøven overføres til en prøveflaske og der tilsættes 10 ml 15 % HNO 3 i vand. Prøveflasken anbringes i ultralydsbad i 60 min. Der udtages en headspace prøve fra prøveflasken der analyseres ved GC- TCD for hydrogensulfid. Herefter analyseres der for indhold af bly og zink ved atomabsorption. Side 31 af 31

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse

MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse Maglebjergvej 6, 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse.

MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse. Maglebjergvej 6, 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode:

Farvekoder anvendt i bygningsatlas Til rubricering af de materialer i den miljøtekniske bygningsatlas er der anvendt følgende farvekode: 5.5 Bygningsatlas I nedenstående bliver sammenhængen mellem de enkelte miljøproblematiske stoffer og bygningsdele angivet i skematisk form (Bygningsatlas). Data i skemaerne er baseret på viden indsamlet

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup cvr Side 1

Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup  cvr Side 1 VVM-redegørelse og miljøvurdering Dato: 15.09.2014 Dato, rev: 07.10.2014 Vedr.: Irmagrunden, Rødovre Dette dokument er udarbejdet for at synligøre tiltag der tages (taget), for at foretage en nedrivning

Læs mere

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

- historien om Børnehuset. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset Projektets parter Bygherre: Rudersdal

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL

Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL Furesø Boligselskab v/kab Vester Voldgade 17 1552 København V Att. Torben Trampe/Bente Heltberg Hørsholm 24.10.2010 SBMI 14242/CL NOTAT PCB-målinger i relation til Pilotprojekt 3 og 4 i Farum Midtpunkt.

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver

Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby. Standard malerbehandlinger og farver Danmarks Tekniske Universitet Campus Service - Lyngby Standard malerbehandlinger og farver Gældende fra: 15. april 2016 Indhold Indhold... 2 Forord... 4 Definitioner... 4 Dokumentation... 4 Malerbehandling

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014

Håndtering af PCBholdige. Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi. 10. Oktober 2014 Håndtering af PCBholdige termoruder 1 Vejledning udarbejdet for Miljøstyrelsen af Grontmij-Cowi Majbrith Langeland, Teknisk chef Contamination Management 10. Oktober 2014 PCB Anvendelse i byggeriet i Danmark

Læs mere

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler

2. Kravspecifikation. 2.1 Generelt. 2.1.1 Papirsække. 2.2 Fejl og mangler 2. Kravspecifikation 2.1 Generelt Sække til dagrenovation (herunder såkaldte ekstrasække) skal kunne holde til opsamling og transport af dagrenovation både fra fritstående stativer og fra nedfaldsskakte.

Læs mere

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG

PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Til Viborg Kommune og Mercantec Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2015 PCB-HANDLINGSPLAN OG CFD-ANALYSE VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG VINKELVEJ 20, 8800 VIBORG Revision 0 Dato 2015-02-27 Udarbejdet af Jacob

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald

Til KL og Kommunerne. Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald Til KL og Kommunerne Jord & Affald J.nr. MST-7543-00007 Ref. Lejni Den 5. juli 2011 Orientering om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald 1. Indledning Den 25. maj 2011 kom Regeringen med en

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S

Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S Sorteringspjece for i samarbejde med Marius Pedersen A/S For at optimere affaldshåndteringen på alle JAKON A/S s byggepladser er der udarbejdet en sorteringspjece, som kort redegør for, hvordan affaldet

Læs mere

Tastevejledning Entré MalerKalk

Tastevejledning Entré MalerKalk I det følgende kan du se hvordan du anvender kalkulationsprogrammet Entré MalerKalk fra Danske Malermestre. Indholdsfortegnelse: 1. Genvejstaster: 2. Prislisteforståelse og diverse tillæg: 3. Kom i gang

Læs mere

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet

Søparken, Lejerbo afd. 154. Beboernes råderet Søparken, Lejerbo afd. 154 Beboernes råderet Positivlisten På fire områder har beboeren uindskrænket ret uanset boligorganisationens eget råderetskatalog. Dette betegnes som positivlisten. Positivlisten

Læs mere

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner.

Registreringen er er fortaget med udgangspunkt i synlige bygningsdele og overflader og beskriver derfor ikke bagvedliggende konstruktioner. Side 1/5 Orientering Nærværende rumskemer er udarbejdet i forbindelse med registrering af Poul Paghs Gade Skole, Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg. Registreringen er foretaget i februar/ marts 2014. Registreringen

Læs mere

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode

12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode 12-10-2015 CF/EIK Primær kode, hvis der ikke er tale om produktions affald Affaldsfraktioner H-kode E-kode EAK-kode Affald fra husholdninger og lignede affald fra andre kilder 1 Dagrenovation (Blandet

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

Bygninger over 1600 m 2

Bygninger over 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Håndtering af affald i. Dagligdagen

Håndtering af affald i. Dagligdagen Håndtering af affald i AFFALDSHÅNDTERING Dagligdagen Parvis diskuterer I, hvordan I sorterer og bortskaffer i dag. I fremstiller plancher, der efterfølgende diskuteres i plenum. Stikord: Genbrug Deponering

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

Introduktion til PCB i bygninger

Introduktion til PCB i bygninger Introduktion til PCB i bygninger Lars Gunnarsen, SBi SBi den 24. november 2011 Polychloreret biphenyl 1 Indeluft Overfladestøv Jord Grundlæggende om PCB er Sum 22 congenerer: 28, 31, 44, 49, 52, 99, 101,

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

Termografi af ydervægge

Termografi af ydervægge Firma Kontrolpers on Kuben Manegement A/S Gammel Køge Landevej 22 DK2500 Valby Ordregiver Albertslund Ungdomsboliger Morbærhaven 1741 2620 Albertslund Enhed testo 8752 Serienr. : 2282495 Objektiv: Vidvinkel

Læs mere