Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)"

Transkript

1 Release EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af to (eller flere) ejendomme overdrager disse (eller en del af disse) gensidigt til hinanden. 61 A Fase 1A+ 3 BetingetSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. Overdragelsen er betinget af købesummens betaling. (modsvares af ekspeditionstype 55) 4 BetingetSkødeAndet Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. Overdragelsen er betinget af andet end købesummens betaling. (i modsætning til ekspeditionstype 3) 5 Bodeling Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til sin ægtefælle i forbindelse med separation eller skilsmisse. 6 AndenAdkomst Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. (er en opsamlingsekspeditionstype) Lyses altid med frist. 37 SkoedeOpret X + A O 62 Udgået 63 SkoedeOpret + A O 21 DokumentOpret + A O 7 Pantebrev Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige. Opretter en ny hæftelse i e-akten 6 1 PantebrevOpret + H O 11 Ejerpantebrev Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes)i et pengeinstitut. Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) 4 1 EjerpantebrevOpret + H O 19 UnderpantEjerpantebrev Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene. Opdaterer e-akten som et tillæg til et allerede tinglyst dokument 5 1 UnderpantsaetningOpret + P 23 Realkreditpantebrev Ny hæftelse, hvor kreditor er et realkreditinstitut. Opretter en ny hæftelse i e-akten 7 1 RealkreditpantebrevOpret + H O 24 Indekspantebrev En ny hæftelse med særlige vilkår omkring afvikling og regulering. Opretter ny hæftelse i e-akten. 64 IndekspantebrevOpret + H O 25 Skadesløsbrev En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke. 32 Udlæg Udlæg. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed. Opretter en ny hæftelse i e-akten 14 1 SkadesloesbrevOpret + H O Opretter en ny hæftelse i e-akten (indeholder dog ikke vilkår). 2 UdlaegOpret X - H O C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 1 af 7

2 35 Arrest Arrest. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed. Opretter en ny hæftelse i e-akten (indeholder dog ikke vilkår). 65 ArrestOpret X - H O 38 AndenHæftelse Er en opsamlingsekspeditionstype, der opretter en ny hæftelse. Opretter ny hæftelse i e-akten. 66 AndenHaeftelseOpret + H O 40 Samejeoverenskomst Er en ny servitut (indeholder oplysninger om vilkårerne for sameje). Tekst. Opretter ny servitut i e-akten 40 ServitutOevrigeOpret + S O 41 NyeVedtægter Er en ny servitut (indeholder oplysninger om vilkårerne for f.eks. En grundejerforening). Tekst. Opretter ny servitut i e-akten 51 ServitutOevrigeOpret + S O 42 PrivatVejret Er en ny servitut. Tekst. Opretter ny servitut i e-akten 55 Udgået 46 SalgsOgPantsætningsforbud Er en ny servitut, der indeholder meddelelse om, at ejendommen ikke må sælges, ikke må yderligere pantsættes eller hverken må sælges eller pantsættes uden en bestemt tredjemands tilladelse. Opretter ny servitut i e-akten 56 ServitutOevrigeOpret + S O 47 Lejekontrakt Er en ny servitut. Tekst. Opretter ny servitut i e-akten 57 ServitutOevrigeOpret + S O 48 Forpagtningskontrakt Er en ny servitut (en slags lejekontrakt). Tekst. Opretter ny servitut i e-akten 58 ServitutOevrigeOpret + S O 49 OffentligretligServitut Ny servitut (begrænsning i ejerens råden over ejendommen) med særligt (offentligretligt) indhold/tekst Opretter ny servitut i e-akten 22 Udgået, Slået sammen med AndenServitut Ny servitut. (er en opsamligsekspeditionstype) Opretter ny servitut i e-akten 23 ServitutOpret + S O 51 EndeligIndførselAdkomst Er en påtegning på en tidligere lyst adkomst, når betingelser til denne er opfyldt. Tidligere lyst adkomst kan være lyst med eller uden frist. Berører kun det dokument den påtegner. 52 RespektAdkomst Påtegning på et adkomstdokument, hvorved dette respekterer hæftelser eller servitutter. Ændrer teksten i e-akten fra "betinget adkomst" til "endelig adkomst" og fjerner eventuel frist. 24 AdkomstKombinationPaategn A P Fjerner anmærkning 25 AdkomstKombinationPaategn A P 54 PåtegningAdkomst Påtegning på en tidligere tinglyst adkomst (kun tekst). Berører kun det dokument den påtegner. Tilføjer yderligere tekst til adkomsten i e-akten. 26 AdkomstKombinationPaategn A P 55 AflysningBetingetSkøde Aflyser adkomstdokument, der er lyst betinget, hvis betingelsen ikke opfyldes. Fjerner adkomsten fra e-akten og genetablerer tilstanden fra før tinglysningen af den betingede adkomst. Tilbagefører også opdateringen af listen over historiske adkomster. 27 DokumentSamlingAflys A P C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 2 af 7

3 56 RespektHæftelse Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser og eller servitutter end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner. Kan føre til opdatering af e-akten, hvis prioritetsstillingen ikke falder på plads, men har ellers alene betydning for beregning af prioritetsstillingen 8 1 HaeftelseKombinationPaategn H P 60 Kreditorskifte Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. Udskifter oplysningerne om kreditor i e-akten. 15 HaeftelseKombinationPaategn H P 64 Debitorskifte Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes. Udskifter oplysningerne om debitor i e-akten HaeftelseKombinationPaategn H P 68 Meddelelseshaver Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis ejendommen sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. 72 FuldmagtshaverHæftelse Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. Udskifter oplysningerne om meddelelseshaver i e-akten HaeftelseKombinationPaategn H P Udskifter oplysningerne om fuldmagtshaver i e-akten og opdaterer fuldmagtsdatabasen. 17 HaeftelseKombinationPaategn H P 76 VilkårsændringHæftelse Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner. Udskifter "klodser" i e-akten. 28 HaeftelseKombinationPaategn H P 80 PåtegningHæftelse Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes. Medfører manuel opdatering af e-akten 38 HaeftelseKombinationPaategn H P 84 Forhøjelse Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes. Ændrer enten det pågældende dokuments hovedstol i e-akten, eller opretter en ny pantehæftelse med reference til dokumentet (afhænger af udfaldet af prioritetsberegningen) HaeftelseKombinationPaategn H P 88 UdvidelseHæftelse Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter. 92 Nedlysning Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner. Opretter ny hæftelse i e-akten (på andet objekt) 39 1 HaeftelseKombinationPaategn H P Ændrer hæftelsens hovedstol i e-akten 18 HaeftelseKombinationPaategn H P 96 RelaksationHæftelse Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes. Enten fjernes hæftelsen helt fra ATR f.s.v.angår det pågældende objekt, eller der foretages en opdatering i e-akten (tillægstekst) 30 1 DokumentRettighedSamlingRelakser H P 100 AflysningHæftelse Aflyser hæftelse på fast ejendom Hæftelsen fjernes fra ATR 1 1 DokumentSamlingAflys H P 104 RespektServitut Som ekspeditionstype 56 - blot påtegning på en tidligere tinglyst servitut. Som ekspeditionstype 56 9 ServitutKombinationPaategn S P 105 NyPåtaleberettiget Uidskifter påtaleberettiget (kreditor på en servitut) på en allerede tinglyst servitut. Berører kun det dokument den påtegner. Ændrer oplysningenen om påtaleberettiget i e-akten. 31 ServitutKombinationPaategn S P C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 3 af 7

4 106 PåtegningServitut Påtegning på en allerede tinglyst servitut (alene tekst). Berører kun det dokument den påtegner. Tilføjer yderligere tekst til servitutteksten i e-akten. 32 ServitutKombinationPaategn S P 107 RelaksationServitut Påtegning på en allerede tinglyst servitut, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes. Enten fjernes servitutten helt fra ATR f.s.v.angår det pågældende objekt, eller der foretages en opdatering i e-akten (tillægstekst) 33 DokumentRettighedSamlingRelakser S P 108 AflysningServitut Aflyser servitut på en ejendom. Servitutten fjernes fra ATR 10 DokumentSamlingAflys S P 109 Vielsesattest Rådighedsindskrænkende Påtegning på allerede tinglyst adkomstdokument, hvorved rådigheden (muligheden for at sælge og pantsætte) begrænses. Ligner ekspeditionstype 46, men er knyttet til et allerede tinglyst dokument. 110 Tinglysningslovens 20 Et brev til tinglysningsdommeren om at rette fejl eller udslette ikke længere gældende rettigheder. Opdaterer den pågældende adkomst med en tekst. 60 DokumentPaategn A P Fører altid til manuel ændring af e-akten. 67 DokumentPaategn X P 115 ÆgtepagtAdkomst Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til sin ægtefælle under ægteskabet. 68 DokumentOpret + A O 116 Ejendomsdom En afgørelse fra en domstol, hvorved adkomsten til en ejendom tildeles en anden end den, der står som ejer i tingbogen. 117 Auktionsskøde Et dokument hvorved adkomsten til en ejendom, eller en del af en sådan - efter en afholdt tvangsauktion - overdrages til en anden. Kan kun forekomme efter en ekspeditionstype Skifteretsattest Meddelelse om at ejeren, eller en af flere, er død, og at de på skifteretsattesten anførte arvinger herefter i forening kan disponere over ejendommen. 119 Afgiftsgodtgørelse Påtegning på et allerede tinglyst dokument om tilbagebetaling af afgift. Opretter en ny adkomst i e-akten og fjerne den gamle fra ATR. En adkomst, der fjernes opdaterer listen over historiske listen over historiske Opdaterer ikke e-akten (sendes til SKAT, der - hvis anmodningen imødekommes - opdaterer tingbogen ved ekspeditionstype 187) 69 DokumentOpret X - A O 20 SkoedeAuktionOpret + A O 11 SkifteretsAttestOpret X - A O 70 DokumentAfgiftPaategn X P 120 ÆgtepagtSæreje Påtegning på allerede tinglyst adkomstdokument om, at adkomsthaveren - der er gift - ejer ejendommen som sit særeje og derfor kan disponere alene. Påtegning - tekst - på adkomsten i e-akten 71 DokumentPaategn X A P 121 Ejerpant Reservation af en plads i prioritetsrækken, hvor andet pant aflyses. Opretter ny hæftelse i e-akten 72 AndenHaeftelseOpret X H O 122 MeddelelseBobestyrer Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er død og der er indsat en bobestyrer, der kan disponere på boets vegne. Påtegning på et adkomsdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten. Bobestyrer markeres som den, der nu kan disponere på den afdødes vegne (bobestyrer er ikke ny adkomsthaver). 53 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 125 MeddelelseDødsfald Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er død. Påtegning på et adkomsdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 41 MeddelelseOffentligPaategn X - A P C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 4 af 7

5 128 MeddelelseGældssanering Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er under gældssanering. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 42 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 131 MeddelelseKonkurs Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er under konkurs. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 43 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 134 MeddelelseRådighedsfratagelse Konkursloven Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er frataget rådigheden over ejendommen. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 44 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 137 MeddelelseKonfiskation Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er frataget rådigheden over ejendommen. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 45 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 140 MeddelelseTvangsakkord Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er under tvangsakkord. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 46 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 143 MeddelelseTvangsauktion Meddelelse fra en byret om at en ejendom eller en del af en sådan er solgt på tvangsauktion, og at ejeren derfor ikke længere kan disponere. (indeholder ikke oplysning om køber, pris eller vilkår i øvrigt). 146 Kæremål Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret listen over historiske Sætter en tekst på dokumentet, hvis dette er tinglyst. Hvis dokumentet er afvist sættes en tekst på objektet. 19 MeddelelseOffentligOpret X - A O 73 DokumentPaategn X P 150 Stævning Påtegning på et allerede tinglyst adkomstdokument om at en eventuel ny ejer skal respektere udfaldet af en igangværende retssag. 151 MeddelelseBrugeligPant Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejendommen er taget til brugelig pant (panthaveren har overtaget driften af ejendommen). Påtegning på et adkomstdokument. Sætter en tekst på dokumentet. 74 DokumentPaategn X - A P Påtegner et/flere adkomstdokumenter i e-akten (tillægstekst) 75 MeddelelseBrugeligPantPaategn X - A P 152 MeddelelseBeslaglæggelse Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er frataget rådigheden over ejendommen. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 76 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 157 MeddelelseRådighedsfratagelse Skifteloven Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over ejendommen. Påtegning på et adkomstdokument. Påtegner det konkrete adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 77 MeddelelseOffentligPaategn X - A P 163 IndkaldelseEjendomsdom Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at der er anlagt sag fra en, der ønsker adkomst til en ejendom, hvor den tidligere adkomsthaver ikke kan findes. Opretter et konkret adkomstdokument i e-akten (tillægstekst) 78 MeddelelseOffentligOpret X - A O 164 PåtegningMeddelelse En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser. Opdaterer - tekst - i e-akten 79 DokumentPaategn X P 168 AflysningMeddelelse Aflysning af en tidligere på et dokument tinglyst meddelelse. Berører kun det dokument den påtegner (kan ikke påtegne ekspeditionstype 143) Fjerner den på dokumentet tidligere lyste meddelelse samt det samtidig satte "flag". 34 DokumentSamlingAflys X P C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 5 af 7

6 172 MeddelelseEjendomsdom Meddelelse fra en domstol om at en ejendom eller en del af en sådan ved dom er tilkendt en ny ejer. listen over historiske 80 X A Fase 1A+ 173 IndkaldelseMortifikation 177 MeddelelseMortifikation Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse. Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses. Opdateret det pågældende dokument i e-akten med en tekst. 81 MeddelelseOffentligPaategn X - P Opdateret det pågældende dokument i e-akten med en tekst. 82 MeddelelseOffentligPaategn X - P 181 OpdelingEjerlejligheder Opdeling af et allerede tinglyst objekt (en ejendom) i et antal ejerlejligheder. Opretter nye objekter og markerer - som tillægstekst på den ejendom, der opdeles - at opdeling har fundet sted. 35 EjendomOpret X - O 182 Servituterklæring Erklæring fra en landinspektør om, hvilke servitutter, der hører til hvilken ejendom eller om servitutter, der ikke længere er aktuelle og derfor kan udslettes. 183 Uskadelighedsattest Erklæring fra tinglysningsdommeren eller en landinspektør om, at en del af et matrikelnummer kan frastykkes uden risiko for pantsikkerheden og at hæftelserne derfor ikke behøver relaksere det frastykkede areal. 184 Dommerattest Erklæring fra tinglysningsdommeren om at betingelserne for sammenlægning af to eller flere matrikelnumre er opfyldt. Manuel opdatering/oprydning af e-akten (typisk i forbindelse med matrikulære ændringer). 47 ServitutErklaeringOpret X - S O Ingen opdatering af e-akten 48 DokumentOpret X - O Ingen opdatering af e-akten 49 AttestDommerOpret X - O 185 MatrikulærÆndring Opdeling eller sammenlægning af ejendomme, matrikelnumre eller dele af sådanne. Der oprettes ny objekter i e-akten og/eller oplysningerne om de eksisterende ændres. Vil i starten ske ved manuel opdatering af e-akten. 50 EjendomOpret X - O 186 NyBygningLejetGrund Når ejer af bygning og grund ikke er den samme, kan bygningen oprettes som et særskilt objekt, der kan gøres til genstand for salg, pantsætning og servitutstiftelse. Der oprettes et nyt objekt i e-akten. Dette objekt samt den ejendom bygningen er beliggende på tilføjes tekst herom. Vil i starten ske ved manuel opdatering af e-akten. 51 EjendomOpret X - O 187 Afgiftsberigtigelse Påtegning på allerede tinglyst dokument. Bruges af SKAT til at meddele deres afgørelser om afgift. Opdaterer afgiftsoplysningerne i e-akten. 52 DokumentAfgiftPaategn X P 199 Berigtigelse Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes. Medfører manuel opdatering af e-akten 36 DokumentOpret X Udgået (KERNE- 3247) 203 TinglysningHævd Meddelelse om at en ejendom eller en del af en sådan ved hævd (rådet over i lang tid) er tilkendt en ny ejer. listen over historiske 83 DokumentOpret X + A O 204 NyFuldmagt Bruges til at tinglyse ny fuldmagt Opdaterer fuldmagtsdatabasen 86 Fase 1A+ 205 PåtegningFuldmagt Påtegner allerede tinglyst fuldmagt Retter en i fuldmagtsdatabasen allerede oprettet fuldmagt. 87 Fase 1A+ C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 6 af 7

7 206 TilbagekaldelseFuldmagt Tilbagekalder en fuldmagt Sletter en allerede i fuldmagtsdatabasen oprettet fuldmagt 88 Fase 1A+ 207 BodelingBetinget Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, betinget til sin ægtefælle i forbindelse med separation eller skilsmisse. Kan være lyst med frist. 84 SkoedeOpret 209 EfterbetalingTinglysningsafgift Påtegning på allerede tinglyst dokument. Bruges hvis anmelder vil betale mere i tinglysningsafgift end først oplyst.berører kun det dokument den påtegner. Opdaterer afgiftsoplysningerne i e-akten og fjerner en eventuel fastsat frist til berigtigelse af afgift. 85 DokumentAfgiftPaategn X P 210 TinglysningVærgemål (mangler) (mangler) 90 MeddelelseOffentligPaategn - A P Med i, men implementering først i 1A+ 211 SDRO-pantebrev Som ekspeditionstype 7 Opretter en ny hæftelse i e-akten 12 RealkreditpantebrevOpret + O 212 SDO-pantebrev Som ekspeditionstype 23 Opretter en ny hæftelse i e-akten 13 RealkreditpantebrevOpret + O 214 Underpantsaetning Paategn (mangler) (mangler) 89 UnderpantsaetningPaategn + P C:\e-TL\etl-code\trunk\doc\Forvaltning Applikation\S2S - Systemkobling\Gennemførsel af ekspeditionstyper.xls side 7 af 7

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.12.2015 12:48:58 EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen 113 6091 Bjert Samlet areal: 129665 m2 Heraf vej: 295 m2 Appr.dato: 04.08.2010 Landsejerlav: Binderup By, Sdr. Bjert Matrikelnummer:

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7}101996255true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.12.2016 15:22:44 EJENDOM: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Samlet areal: 166 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:13. EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé Valby. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.09.2016 13:23:13 EJENDOM: Adresse: Vigerslev Allé 198 2500 Valby Samlet areal: 241 m2 Heraf vej: 104 m2 BFE-nummer: 6029731 Appr.dato: 08.11.1939 Landsejerlav: Vigerslev, København

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 11:23:35 EJENDOM: Adresse: Grønningen 7, 1. TH. 1270 København K Samlet areal: 956 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 09.04.1970 Ejerlejlighedens areal: 69 kvm

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.05.2016 13:01:41 EJENDOM: Adresse: Lygten 57, 3. 2400 København NV Samlet areal: 2471 m2 Heraf vej: 427 m2 Ejl. approbationsdato: 14.10.1971 Ejerlejlighedens areal: 54 kvm

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne 0 GEO PARTNER BORNHOLMS SPILEVAN NS Industrivej 1 3700 Rønne Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. Geopartner Landinspektører AiS Egensevej 15 I samarbejde med Bornholms Forsyning NS er Geopartner

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST

{5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b} true TINGBOGSATTEST {5b5d3b8c-6e3a-4a82-8b5f-324a8de4f12b}101982726true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 05.10.2016 12:23:19 EJENDOM: Adresse: Sværtegade 7, 2. 1118 København K Samlet areal: 183 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

Appr.dato: 10.09.1998. Matrikelnummer:

Appr.dato: 10.09.1998. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 02.03.2011 13:01:20

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :54:01. EJENDOM: Adresse: Fællesvej Nørre Snede. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 10:54:01 EJENDOM: Adresse: Fællesvej 15 8766 Nørre Snede Samlet areal: 26006 m2 Heraf vej: 0 m2 BFE-nummer: 4308643 Appr.dato: 24.11.2009 Landsejerlav: Nr. Snede By,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

{3ae30597-b d-9da7-deeace03790d} true TINGBOGSATTEST

{3ae30597-b d-9da7-deeace03790d} true TINGBOGSATTEST {3ae30597-b330-487d-9da7-deeace03790d}101212068true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 18.07.2016 15:31:27 EJENDOM: Adresse: Hauser Plads 26, 4. 1127 København K Samlet areal: 153 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02. EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande. Appr.dato: 05.11.2013. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:24:02 EJENDOM: Adresse: Gl Kærvej 17 7330 Brande Samlet areal: 10644 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.11.2013 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008ag

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {8f829ecc-07a9-4f f7f80faa} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {8f829ecc-07a9-4f f7f80faa} true. Udskrevet: {8f829ecc-07a9-4f22-8927-5328f7f80faa}101860906true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 31.01.2017 12:41:56 EJENDOM: Adresse: Sallingvej 62, ST. TH. 2720 Vanløse Samlet areal: 1090 m2 Heraf vej: 463 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 Søren Gjesse Systems Architect e-mail: sgjesse@csc.com tlf: +45 3614 5912 Copyright 2006, Computer Sciences Corporation Agenda Siden sidst Anmeldelsesdokument

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19. EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup. Appr.dato: 15.07.2004.

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19. EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup. Appr.dato: 15.07.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 23.10.2015 14:44:19 EJENDOM: Adresse: Sognevejen 173 9620 Aalestrup Samlet areal: 762976 m2 Heraf vej: 9641 m2 Appr.dato: 15.07.2004 Landsejerlav: Knudstrup By, Vesterbølle Matrikelnummer:

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

SKØDE. EJENDOM: Alarmpladsen 5, 1. TV Hvidovre. Nummer: 9. Matrikelnummer:

SKØDE. EJENDOM: Alarmpladsen 5, 1. TV Hvidovre. Nummer: 9. Matrikelnummer: SKØDE EJENDOM: Adresse: Alarmpladsen 5, 1. TV. 2650 Hvidovre Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer: 9 0002ev 0002es SÆLGER/OVERDRAGER: VEJLE INVESTOR A/S Hjortsvangen 26 7323 Give CVR: 27283748 Sælgerandel:

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :21:35. EJENDOM: Adresse: Ingerslevsgade København V

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :21:35. EJENDOM: Adresse: Ingerslevsgade København V TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.07.2014 14:21:35 EJENDOM: Adresse: Ingerslevsgade 118 1705 København V Samlet areal: 366 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 16.02.1916 Landsejerlav: Udenbys Vester Kvarter, København

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :44:53. Ejendom: Adresse: Toldbodgade 5, København K

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :44:53. Ejendom: Adresse: Toldbodgade 5, København K Tingbogsattest Udskrevet: 11.09.2017 09:44:53 Ejendom: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Ejl. approbationsdato: 10.12.1993 Ejerlejlighedens areal: 127 kvm Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer:

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER HÆFTELSER. Udskrevet: :52:47. EJENDOM: Adresse: Hostrupvej Hobro. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 11.08.2015 08:52:47 EJENDOM: Adresse: Hostrupvej 10 9500 Hobro Samlet areal: 866 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 11.11.1111 Landsejerlav: Hobro Markjorder Matrikelnummer: 0532 Areal:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag.

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilke dokumenter kan mortificeres i henhold til mortifikationsloven?... 2 Betingelser for mortifikation ved dom.... 2 Når vi modtager en anmodning.... 3 Kendelsen...

Læs mere

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST

{7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22} true TINGBOGSATTEST {7a0c3326-b345-4f6d-9fce-2dd26b787f22}101521869true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 12.09.2016 12:02:53 EJENDOM: Adresse: Håbets Allé 62 2700 Brønshøj Samlet areal: 496 m2 Heraf vej: 63 m2 Appr.dato: 01.08.1950

Læs mere

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :51:39. EJENDOM: Adresse: Komosevej Kjellerup. BFE-nummer: Appr.dato:

TINGBOGSATTEST. Udskrevet: :51:39. EJENDOM: Adresse: Komosevej Kjellerup. BFE-nummer: Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 26.09.2016 10:51:39 EJENDOM: Adresse: Komosevej 15 8620 Kjellerup Samlet areal: 777771 m2 7336 m2 BFE-nummer: 9590671 0003ak 55892 m2 1860 m2 0003ah 41335 m2 1434 m2 Appr.dato:

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :02:30. EJENDOM: Nørregade 24B, 1. TV København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :02:30. EJENDOM: Nørregade 24B, 1. TV København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 10.09.2016 13:02:30 EJENDOM: Adresse: Nørregade 24B, 1. TV. 1165 København K Samlet areal: 968 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 17.05.2006 Ejerlejlighedens areal: 94

Læs mere

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013

Spørgsmål og svar om brug at uskadelighedsattester, november 2013 Hvor finder jeg ejendommens SFE-nr.?... 2 Hvad kan der dispenseres for i tinglysningsbekendtgørelsens 46, stk. 1?... 2 Kan der dispenseres fra kravet om, at en dispensation kræver panthaversamtykke?...

Læs mere

Tingbogsattest Ejendom: Hovednotering: Adkomster Dokument: Også tinglyst på: Adkomsthavere: Købesum: Dato for overtagelse:

Tingbogsattest Ejendom: Hovednotering: Adkomster Dokument: Også tinglyst på: Adkomsthavere: Købesum: Dato for overtagelse: Tingbogsattest Udskrevet: 20.06.2017 13:31:52 Ejendom: Adresse: Kamillehaven 46 4622 Havdrup BFE-nummer: 100090033 Appr.dato: 02.06.2017 0019ce Areal: 796 m2 Heraf vej: 0 m2 Matr.nr. notering: Udstykket

Læs mere

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev

Udbudsmateriale Generatorvej Herlev Udbudsmateriale Generatorvej 12 2730 Herlev J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2012/01420 005 Udbudsmaterialet indeholder følgende: 1. Udbudsbetingelse og oplysninger om ejendommen 2. Annonce 3. Skatteattester

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 10.12.2012-1004143665 Adresse: Ragnhildgade 1 5457a Adresse: Emblasgade 3 5457b Adresse: Rovsingsgade 63 2200 København N 5457c Adresse: Ragnhildgade

Læs mere

HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE. J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Tinglysningsretten

HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE. J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Tinglysningsretten HK LANDSKLUBBEN DANMARKS DOMSTOLE J O B P R O F I L E R for Kontorfunktionærer ved Danmarks Domstole Tinglysningsretten Februar 2016 1 Jobprofiler Arbejdsopaver for sagsbehandlere i afdelingen adkomst

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån

Særlige lånevilkår: Inkonvertibel. Kontantlån ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 23.04.2012 09:42:27

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 07.05.2009 Uskadelighedsattest - Arealoverførsel til m.nr. 5 I Utterslev ADKOMSTER TINGBOGSATTEST Udskrevet: 22.08.2015 12:06:53 EJENDOM: Adresse: Rentemestervej 17 2400 København NV Samlet areal: 4655 m2 Heraf vej: 213 m2 Appr.dato: 07.05.2009 Landsejerlav: Utterslev, København Matrikelnummer:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg.

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg. HÆFTELSE EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. Nummer: 3 Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. Nummer: 4 KREDITOR: Ejerforeningen Hasserishave Hasserisvej 137 CVR: 34763224 02.05.2013 14:13:07 Side 1 af

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 25.05.2004 SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. FOR 1 M.

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: 25.05.2004 SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. FOR 1 M. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:58:26 EJENDOM: Adresse: Dørslundvej 89 7330 Brande Samlet areal: 57755 m2 Heraf vej: 625 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Brande-Harrild, Brande Matrikelnummer:

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Grønt område ved Møllegade 26, 6640 Lunderskov Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail tilbyder herved at købe den Kolding Kommune tilhørende grund betegnet

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer:

Fordelingstal: 1/2. Nummer: 2 Appr.dato: 12.11.1928. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 16.12.2011 14:46:00

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am

TINGBOGSATTEST. NOTERINGER: Dato: SERVITUTATTEST EJ FOREVIST VED TILDELING AF LOD, JFR. MIN. SKR. 8-ak,8-al,8-am TINGBOGSATTEST Udskrevet: 15.01.2015 15:26:47 EJENDOM: Adresse: Tarpvej 52 7330 Brande Samlet areal: 547200 m2 5983 m2 Appr.dato: 25.05.2004 Landsejerlav: Uhre By, Brande Matrikelnummer: 0008a Areal: 52559

Læs mere

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 50 9000 Aalborg. Nummer: 1. Matrikelnummer:

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 50 9000 Aalborg. Nummer: 1. Matrikelnummer: HÆFTELSE EJENDOM: Adresse: Hasserishave 50 Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer: 1 0015eø 0015fa 0015fb 0015fc 0015fd 0015fe 0015ff 0015fg KREDITOR: CVR: 34763224 DEBITOR: Den til enhver tid værende ejer

Læs mere

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :09:51. Ejendom: Gråbrødretorv 4, 1. TV København K

Tingbogsattest. Adkomster. Udskrevet: :09:51. Ejendom: Gråbrødretorv 4, 1. TV København K Tingbogsattest Udskrevet: 08.06.2017 16:09:51 Ejendom: Adresse: Gråbrødretorv 4, 1. TV. 1154 København K Ejl. approbationsdato: 31.07.1978 Ejerlejlighedens areal: 37 kvm Ejendomstype: Ejerlejlighed Nummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :55:01. EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej Aalborg SØ TINGBOGSATTEST Udskrevet: 19.10.2016 13:55:01 EJENDOM: Adresse: Peter Freuchens Vej 1 9210 Aalborg SØ Samlet areal: 18083 m2 Heraf vej: 2075 m2 BFE-nummer: 5551578 Appr.dato: 06.06.1986 Landsejerlav: Sohngårdsholm

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

{dfbd359e-ff2b-4b39-950a-4b9e7fcafe23}791217614 TINGBOGSATTEST

{dfbd359e-ff2b-4b39-950a-4b9e7fcafe23}791217614 TINGBOGSATTEST {dfbd359e-ff2b-4b39-950a-4b9e7fcafe23}791217614 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.10.2015 14:07:59 EJENDOM: Adresse: Nørbækvej 20 8830 Tjele Samlet areal: 483521 m2 4067 m2 Appr.dato: 31.08.2007 Over Hammershøj

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb

I Indledning II Ejendomsbegrebet IV Grundlaget for tinglysning V Tinglysningsdommerens prøvelse af dokumenter 14 III Sikringsakt og rettighedsbegreb Tinglysning I Indledning 3 1. Om ejendomsret, tinglysning og fast ejendom 3 2. Tinglysning i fortid og nutid 3 II Ejendomsbegrebet 3 1. Indledning 3 2. Begrebet fast ejendom 3 3. Lovgivningens ejendomsbegreb

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere