PROBLEMSTILLINGER (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROBLEMSTILLINGER (1)"

Transkript

1 PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før ) 5. Respekt vedr. afgiftspantebreve

2 PROBLEMSTILLINGER (2) Dødsboer 6. Tinglysning af skifteretsattest for boet/for anden arving/for ægtefælle/med videresalg for øje 7. Tinglysning af skøder mv., hvor sælger er et bobestyrerbo 8. Dødsbo, hvor der ikke er lyst skifteretsattest efter 1. afdøde eller sidst afdøde. Sidst afdøde sad ikke i uskiftet bo

3 PROBLEMSTILLINGER (3) Matrikulære sager 9. Hvad modtages, når sagen er færdigekspederet? PANT + SERVITUTTER 10. Ejerpantebrev - anmeldelse af kreditor-/debitorskifte, underpant, fuldmagt mv. 11. E/F-vedtægter 12. Digitalisering af vedtægter lyst pantstiftende 13. Konverterede servitutter udskrift, pris mv.

4 PROBLEMSTILLINGER (4) ANDET 14. Hvordan sikrer kurator, som tinglyst kreditor, at konkursen tinglyses 15. Sommerhus på lejet grund sammenlægning af grund og bygning

5 PROBLEMSTILLINGER (5) GENERELT 16. Søgefunktion i kladder 17. Information vedr. tinglysninger på ejendom 18. Roller 19. Underskrifter 20. Specielle vilkår/forhold 21. Sikkerhedssele i relation til tinglysningsafgift mv. 22. Ukorrekte afvisninger

6 Problemstilling nr. 1: Fuldmagter registrering og rettelser af fejl Lang ekspeditionstid Fra og med mulighed for at oprette fuldmagter direkte i tingl.syst. u. brug af dig. sign. Når fuldmagt er oprettet, kan den udskrives og sendes til underskrift og sendes til TLR, der herefter godkender og aktiverer den digitale indtastning = slut med fejl i matr.nr. mv. Foreløbig kun cpr-nr., men muligvis + CVR-nr. efter

7 Problemstilling nr. 2: Fuldmagter privat skifte Spørgsmål & Svar på Tinglysningsrettens hjemmeside Fuldmagtsgiver = Boet efter Afdødes cpr-nr. angives Underskrives af arvinger iht. til skifteretsattest Original skifteretsattest medsendes til forevisning

8 Problemstilling nr. 3: Skøder lyst med frist Når skøde er lyst m. frist og forholdet er bragt i orden, savnes besked herom I burde automatisk få nyt tingl.svar, når frist er slettet Det er muligt, der under Status står udslettet. Det betyder, at fristen er slettet, og skødet endeligt tinglyst. Det sidste, jeg har set, er, at TLR nu, på bl.a. vores opfordring, har ændret besked til Endeligt tinglyst

9 Problemstilling nr. 4: Endelighedspåtegning Skødet står stadig lyst betinget, selv om påtegning er lyst (skødet lyst før ) Hvis skøde er lyst betinget i papirform, skal endelighedspåtegning udfærdiges i papirform som i gamle dage og fremsendes til Tinglysningsretten, som man ville fremsendes til tinglysningskontoret i gamle dage. Påtegning kan IKKE ske digitalt!

10 Problemstilling nr. 5: Afgiftspantebreve (1) Hvorledes forholder man sig i forbindelse med tinglysning af skøde? Eksisterende afgiftspantebrev Respektér i skøde Pantebrev, der skal omdannes til afgiftspantebrev i forbindelse med handlen Omdannes først, når der er indfriet, sædvanligvis først efter skødet er lyst Respektér ikke pantebrev! Anmærkning ej præjudicerende

11 Problemstilling nr. 5: Afgiftspantebreve (2) Hvorledes forholder man sig i forbindelse med tinglysning af skøde? Forsøg evt. i skødetekst + øvrige oplysninger at angive, at pantebrev [præcis angivelse] skal omdannes til afgiftspantebrev for kr. i forbindelse med handlen, og at afgiftspantebrevet respekteres Efter opdatering vil afgiftspantebreve automatisk rykke til sidste plads i prioritetsrækkefølgen

12 Problemstilling nr. 6: Tinglysning af skifteretsattest (1) Vejledning + Spørgsmål & Svar på Tinglysningsrettens hjemmeside Efter opdatering vil adkomst automatisk ændres til Boet efter

13 Problemstilling nr. 6: Tinglysning af skifteretsattest (2) Som adkomst for boet Ved videresalg: HUSK erklæring om afgiftsfrihed! Skifteretsattest oploades i bilagsbank og bilagsrefereres Myndighed (= skifteretten) og afdøde angives som roller, og der markeres i underskriftsmappe Anmeldelse skal alene underskrives af anmoder

14 Problemstilling nr. 6: Tinglysning af skifteretsattest (3) Som adkomst for ægtefælle/arving (ej uskiftet bo) Skifteretsattest oploades i bilagsbank og bilagsrefereres Underskrives af boet (= samtlige arvinger rolle: Anden arving ) Myndighed (= skifteretten) og afdøde angives som roller, og der markeres i underskriftsmappe Underskrives af erhverver

15 Problemstilling nr. 7: Skøder mv. i bobestyrerbo (1) Notering om bobestyrerbehandling kan udelukkende foretages af Skifteretten! Salg til 3.mand Bobestyrer underskriver for boet efter iflg. fuldmagt (bobestyrers cpr-nr.) + som bobestyrer (skal angives som rolle!)

16 Problemstilling nr. 7: Skøder mv. i bobestyrerbo (2) Overdragelse til ægtefælle eller arving Endeligt skøde (for afdøde og ægtefælle underskrives af bobestyrer, hvis bobestyrerbehandling tillige omfatter fællesboet). Afgift Til ægtefælle: kr (TAL 10, stk. 1, nr. 2) Til arving: Fuld afgift

17 Problemstilling nr. 7: Skøder mv. i bobestyrerbo (3) Overdragelse til ægtefælle hvor skifteform 1. Hvordan sikrer kurator, som tinglyst ændres til uskiftet kreditor, at konkursen bo tinglyses Ny skifteretsattest om uskiftet bo Aflysning af notering om bobestyrerbehandling Ny skifteretsattest om uskiftet bo tinglyses på ejendommen

18 Problemstilling nr. 8: Dødsbo Skifteretsattest efter først og sidst afdøde ikke tinglyst. Ej uskiftet bo Vejledning + Spørgsmål & svar på Tinglysningsrettens hjemmeside

19 Emne nr. 9: Matrikulær sag Hvad modtager vi, når sagen er færdigekspederet? Arealoverførselsskøder og udstykningsskøder 1. Udarbejdes som endeligt skøde 2. Lyses med frist for registrering i Kort & Matrikelstyrelsen 3. Tinglysningssvar skal til landinspektør, der sørger for resten 4. Når matrikelsagen er færdigberigtiget, modtages endeligt tinglysningssvar, hvor fristen er slettet (nu: Endeligt indført )

20 Problemstilling 10: Ejerpantebrev - anmeldelse af kreditor-/debitorskifte, underpant, fuldmagt mv. (1) Hvis I selv forestår transport, får I tinglysningssvar Hvis transport forestås af bank, bed fra start banken om, at jeres mailadr. indsættes i anm., så I får tingl.svar, når transport er tinglyst, eller bed bank om at sende jer kopi af tingl.svar

21 Problemstilling 10: Ejerpantebrev - anmeldelse af kreditor-/debitorskifte, underpant, fuldmagt mv. (2) Tinglysningsrettens hjemmeside: Vejledning Spørgsmål & Svar

22 Problemstilling 10: Ejerpantebrev - anmeldelse af kreditor-/debitorskifte, underpant, fuldmagt mv. (3) Hvis underpant aflys underpant (bør banken sørge for) Kreditor-/debitorskifte (kan banken evt. også sørge for) + meddelelseshaver og fuldmagtshaver! (Aflyses under Påtegninger ) Ny underpanthaver Underpantsætning (bør banken også sørge for)

23 Problemstilling 10: Ejerpantebrev - anmeldelse af kreditor-/debitorskifte, underpant, fuldmagt mv. (4) Ejerpantebreve til E/F Ved lysning af kreditor-/debitorskifte Markér rollen for underpanthaver (= E/F) Underskrift: Markér fuldmagt TLR kræver ikke underskrift af E/F anmoder underskriver iht. fiktiv fuldmagt. Lyses uden frist.

24 Problemstilling 10: Ejerpantebrev - anmeldelse af kreditor-/debitorskifte, underpant, fuldmagt mv. (5) Forhøjelse Kan anmeldes sammen med kreditor- /debitorskifte Vær opmærksom på evt. ny underpanthaver (= ny meddelelseshaver og fuldmagtshaver)!

25 Problemstilling nr. 11: E/F-vedtægter (1) Vejledning + Spørgsmål & Svar på Tinglysningsrettens hjemmeside Praktiske fif på Danske Advokaters hjemmeside

26 Anmeldelse af E/F-vedtægter

27 Praktiske fif (DANSKE ADVOKATERs hjemmeside) Pant/Servitutter Vedtægter for ejerforening servitut- og pantstiftende Vær opmærksom på, at en implicit fuldmagt i vedt. til E/F ikke kan videregives, uden der er særskilt bemyndigelse hertil. Det bør overvejes i fremtidige vedtægter at indsætte bestemmelse om, at fuldmagten til at underskrive for samtlige ejere kan videregives til ny fuldmægtig (=anmelder). Det vil lette arb.gangfremover! Tinglysningsretten godkender nu, at ejerforeningsvedtægter og allonger hertil og evt. pant, der skal tinglyses eller forhøjes i forbindelse hermed, kan underskrives af de tegningsberettigede for ejerforeningen (herefter E/F )(som i gamle dage). (Der henvises til artikel i Ejendomsforeningen Danmarks magasin Huset, nr. 2, marts 2010, side 38, samt oplysning i modtaget tinglysningssvar). Det betyder, at man kan gøre som i gamle dage med den ene forskel, at der skal underskrives digitalt for E/F i henhold til tegningsreglen. Det er således ikke nødvendigt, at der underskrives for hver enkelt ejerlejlighedsejer. De enkelte ejerlejlighedsejere kan under roller anføres med cpr-nr. eller med angivelse af navn og adresse. Det sidste sker ved at markere, at rollen ikke har cpr-nr. eller CVR-nr. Anmeldelse af vedtægter kan således ske uden angivelse af cpr-nr. For det tilfælde, at ejerne skal angives som påtaleberettigede, kræves dog angivelse af cpr-nr. hhv. CVR-nr. Der er afsagt kendelse herom af Vestre Landsret den 22. september 2010 (B ). Kendelsen er publiceret i Fuldmægtigen (FM ). Ved anmeldelse af nye vedtægter anbefales det i øvrigt udelukkende at anføre ejerforeningen som påtaleberettiget, da man ellers ved fremtidige ændringer til vedtægterne må anføre samtlige ejerlejlighedsejere som påtaleberettigede med angivelse af cpr-nr. samt indhente deres underskrifter, enten med egen digital signatur eller via fuldmagt.

28 E/F-vedtægter Vær opmærksom på, at en implicit fuldmagt i vedt. til E/F ikke kan videregives, uden der er særskilt bemyndigelse hertil.

29 TINGLYSNINGSSVAR VEDR. E/F-VEDTÆGTER

30 Ejere kan anføres med: Cpr-nr., eller Navn + adr. (dette er en del mere tidskrævende, men det ses ofte, at ejerlejl.ejere ikke er indstillet på at udlevere cpr-nr.

31 Problemstilling nr. 12: E/F-vedtægter Pantstiftende del bør digitaliseres Anmeldelse af nye vedtægter servitut- og pantstiftende: Se Praktiske fif på Danske Advokaters hjemmeside (Servitutter + Pant) 03

32 Problemstilling nr. 13: Servitutter Konverterede servitutter kan hentes under Forespørg Der indtastes dato og løbenr. iht. tingbogsattest Pris: Kr. 175,- (som i gamle dage) Ikke konverterede servitutter: Akt (nr. fremgår af tingbogsattest.

33 Problemstilling nr. 14: Hvordan sikrer kurator, at konkurs tinglyses Notering af konkurs Pantebreve skal digitaliseres før påtegning kan ske Hvis ihændehaveren af pantebrevet ikke vil lade dette digitalisere, kan kurator anmode om digitalisering på baggrund af tingbogsattest.

34 Problemstilling nr. 15: Bygning på lejet grund sammenlægning af grund + bygning Sommerhus på lejet grund. Sommerhusejer køber tillige grund. Der står fortsat, at sommerhuset ligger på lejet grund? Bygningsbladet skal nedlægges, se: Vejledning på Tinglysningsrettens hjemmeside: Opret/nedlæg bygning på lejet eller fremmed grund

35 Problemstilling nr. 16: Søgefunktion i kladder Det er muligt at sortere på overskrifter Det er muligt at bruge ctrl+f for at søge

36 Problemstilling nr. 17: Information vedr. tinglysninger på en ejendom Kan man få en tilbagemelding fra tinglysningen, når et ejerpantebrev har skiftet ejer? Abonnement på ejendommen på tinglysning.dk Bed den, der forestår tinglysning om at sende kopi af tinglysningssvar

37 Problemstilling nr. 18: Roller Roller = parter i sagen/transaktionen P.t. uoverskueligt, hvis mange roller, fordi roller angives i tilsyneladende tilfældig rækkefølge Efter opdatering pr muligvis sortering, så samme CVR/CPR vises efter hinanden

38 Problemstilling nr. 19: Underskrifter (1) Samme som før = den, det kan komme til at gøre ondt på, skal underskrive (Tjek KontrolDigitalSignatur på TLR s hjemmeside) Angivelse af underskriftsmetode Hvem SKAL underskrive? (samme som før) Hvordan angives underskriftsmetode for dem, der ikke SKAL underskrive?

39 Underskrifter (2) Dem, der SKAL underskrive Underskriftsmappe (egen dig. sign. for virksomhed) *,*: Underskrift med medarbejdersignatur med CPR. Skal underskrives iht. tegningsregel. Der kan angives flere * er end tegningsreglen tilsiger. Angiv gerne * for hver tegningsberettiget. Cpr-nr., cpr-nr.: Der kan underskrives med såvel medarb.sign. som med pers. dig. sign. (Nem-ID e.a.)

40 Underskrifter (3) Dem, der SKAL underskrive Fuldmagt Den, der underskriver, skal være oprettet i TLR s underskriftsdatabase som befuldmægtiget, alternativt være tegningsberettige-t/-ede for virksomheden, og der skal oploades tegn.dok., hvis det ikke kan hentes hos CVR.

41 Underskrifter (4) Dem, der ikke SKAL underskrive HR: Fuldmagt (underskrift iht. fuldmagt) Anfør under Øvrige oplysninger, at der for NN underskrives iht. fiktiv fuldmagt, da rollens underskrift er unødvendig U: Underskriftsmappe Afdøde (skifteretsattest, arve- /boudlægsskøde mv.): SKAL IKKE UNDERSKRIVE: Der angives dog Underskriftsmappe Myndighed (skifteretsattester): SKAL IKKE UNDERSKRIVE: Der angives Underskriftsmappe, men skal IKKE underskrive (anmeldes u. underskrift!)

42 Problemstilling nr. 20: Specielle vilkår/forhold Specificér evt. særlige forhold/vilkår u. Øvrige oplysninger Sagsbehandleren ved TLR kender IKKE sagen og har ikke anden information end den, der fremgår af anmeldelsen. Det er IKKE altid tilstrækkeligt. HJÆLP med forståelsen ved at uddybe og specificere under Øvrige oplysninger!

43 Problemstilling nr. 21: Sikkerhedssele i relation til tinglysningsafgift mv. (1) Lysning med frist kræver påtegning = ekstra udgift Beting evt., at dok. kan lyses endeligt, og at det begæres afvist, hvis det ikke kan lyses endeligt og anmod om begrundelse

44 Sikkerhedssele (2) Det er i øvrigt altid muligt at stille betingelser for tinglysning TLR skal lyse på de betingelser, der angives (sådan har det altid været, men ikke så mange kender til muligheden)

45 Problemstilling nr. 22: Ukorrekte afvisninger (1) Hvis en anmeldelse findes afvist el. lyst med frist med urette Udarbejd begrundet indsigelse i brevform til TLR med oplysning om, at hvis TLR er uenig, skal brev betragtes som kære Genanmeld med oplysning under Øvrige oplysninger og indsigelse/kære i bilagsbank og anmod om tinglysning pr. oprindelig anmeldelsestidspunkt

46 Ukorrekte afvisninger (2) Fremsend indsigelse/kære med original underskrift pr. brev (kære SKAL fremsendes i original pr. post) TLR ser på sagen igen og tinglyser evt. pr. oprindelig anmeldelsesdag Hvis TLR ikke enig, sender de brev og beder om kæreafgift Ring evt. og anmod om begrundelse (kæremål forpligter ikke, før afgift er indbetalt)

47 Vi ses! Projektmedarbejder Helle Grotenborg og IT-chef Steen Hermansen