etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009"

Transkript

1 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S Nærværende dokument er udarbejdet for Domsstolsstyrelsen (DSS) af CSC Danmark A/S bilbog-andelsbog-personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 1 of 22

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Bilbog, personbog og andelsbog kommende faciliteter i den digitale tinglysning etl Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Poul Esmann Knudsen DokumentID Udskrevet: Udkast :23 Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer Udkast Tilrettet efter review Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 2 of 22

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BILBOGEN, ANDELSBOGEN OG PERSONBOGEN (BAP) Generel oversigt Tilgang til BAP Anmeldelser til BAP Fælles funktioner i digital tinglysning Forespørgsler og svar BAP integreres i den samlede etl-model BILBOGEN Generel beskrivelse Genstanden er en bil i stedet for en fast ejendom Genstanden bil findes ikke altid i bilbogen eller motorregistret (CRM) Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i bilbogen Flere køretøjer og flere disponenter Ekspeditionstyper for anmeldelser i bilbogen ANDELSBOGEN Generel beskrivelse Genstanden er et andelsbevis i stedet for en fast ejendom Genstanden findes ikke altid i andelsbogen Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i andelsbogen Flere andelsbeviser og flere disponenter Ekspeditionstyper for anmeldelser til andelsbogen PERSONBOGEN Generel beskrivelse Løsørepantsætning Virksomhedspant Høstpant Ægtepagter Fratagelse af retlig handleevne Testamenter Ekspeditionstyper for anmeldelser til personbogen BAP I TINGLYSNING.DK Hovedmenu tinglysning.dk Menulinien Inden du går i gang med at oprette en anmeldelse Hovedpunkter i oprettelsen af en anmeldelse Vis oversigt over de trin oprettelsen af din anmeldelse indeholder Påtegninger og aflysninger af tinglyste dokumenter Mine tinglysninger S2S SNITFLADER FOR BAP etl servicekataloget Nye serviceoperationer for BAP Publicering af etls servicekatalog Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 3 of 22

4 1. Indledning Identifikation Dette dokument indeholder en kort beskrivelse af bilbogen, andelsbogen og personbogen kommende faciliteter i det nye elektroniske tinglysningssystem (etl). Der er tale om en beskrivelse af funktionerne set ud fra brugernes synsvinkel. Mht. mere tekniske specifikationer henvises til andet materiale. Endvidere vil Tinglysningsrettens sagsportal ikke være beskrevet i dette dokument. Målgruppe Eksterne parter, DSS og CSC s udviklingsprojekt og ledelse. Godkendelse Dokumentet skal godkendes af DSS. Forkortelser og definitioner etl Det nye system til elektronisk tinglysning BAP XSD Bil Fællesbetegnelse for de tre nye bøger: Bilbogen, andelsbogen og personbogen XML-Schema Definition Synonym med køretøj og motorkøretøj Ejendomsbogen Synonym med tingbogen Genstand S2S CRM Synonym med objekt. Kan være en ejendom, en bil, et andelsbevis eller en person System-to-system. Eksterne parter kan kalde udstillede webservices fra etl Det centrale motorregister, som ejes af SKAT Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 4 of 22

5 2. Bilbogen, andelsbogen og personbogen (BAP) 2.1 Generel oversigt I løbet af 2010 vil de tre resterende bøger i tinglysningen, Bilbogen, andelsbogen og personbogen (BAP) kunne implementeres i etl. Bøgerne vil i struktur, funktion og brugergrænseflade blive implementeret efter samme principper og koncept som tingbogen, der gik i produktion den 8. september Herefter vil hele tinglysningen være digitaliseret. Eksternt System (bank, finansinstitution..) Digital Tinglysning Tingbogen Anmeldelser af adkomst, pant og servitutter i ejendom Sagsbehandlerei Tinglysningsretten Anmeldelse Bilbogen Anmeldelser af pant i køretøjer Anmeldelse Web Services S2S Forespørgsel Svar Andelsbogen Anmeldelser af pant i Andelsboliger Forespørgsel Adm.funktion Sagsportal Tinglysning.dk Anmeldelse Forespørgsel Svar Personbogen Anmeldelser af pant i løsøre, virksomheder og høst Anmeldelser af testamenter, ægtepagt og værgemål Svar Internet bruger (borger, medarbejder ) Fælles funktioner Storkundeordning, Kreditkundeordning Anmelderordning, Abonnementsordning, Fuldmagter, Brugerformularer, Bilag, Kladder, mv Figur 1. Digital tinglysning tingbogen, bilbogen, andelsbogen og personbogen 2.2 Tilgang til BAP Bilbogen, andelsbogen og personbogen vil - som for tingbogens vedkommende - kunne tilgåes via PC over internettet med digital signatur (www.tinglysning.dk) eller via kald af webservices fra eksterne systemer hos fx banker og finansinstitutioner. Sagsbehandlerne i Tinglysningsretten vil tilsvarende få udvidet sagsportalen med funktionalitet til understøttelse af BAP. 2.3 Anmeldelser til BAP Anmeldelser til Bilbogen, andelsbogen og personbogen vil for panthæftelsernes vedkommende blive indrapporteret, behandlet og tinglyst som de tilsvarende panthæftelser for tingbogen. Blot retter disse panthæftelser sig mod andre objekttyper end ejendom, nemlig mod køretøjer, andelsboliger eller løsøre. Ekspeditionstyper i personbogen, der retter sig mod høstpantebreve, testamenter, ægtepagt og værgemål vil ligeledes blive introduceret i den digitale tinglysning. 2.4 Fælles funktioner i digital tinglysning Visse funktioner, som kendes fra tingbogen vil også være tilgængelige i BAP. Dette gælder bl.a.: Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 5 of 22

6 Storkundeordning Kreditkundeordning Anmelderordning Abonnementsordning Fuldmagter Brugerformularer Bilag Kladder 2.5 Forespørgsler og svar Forespørgsler og svar vil for bilbogen, andelsbogen og personbogen være tilgængelige efter de samme principper, som for tingbogens vedkommende. Afgifter herfor vil dog være forskellige, idet fx opslag på bilbogen vil være gratis. 2.6 BAP integreres i den samlede etl-model Figur 2. Overordnet logisk model, der beskriver de centrale entiteter i bilbogens, andelsbogens og personbogens integration i etl. På baggrund af prøvelse og kontrol af anmeldelser, der retter sig mod forskellige ekspeditionstyper, tinglyses rettigheder fx. pantrettigheder i objekter, fx i en bil. Rettighederne dokumenteres i et dokument, fx et pantebrev. Roller knyttes til dokumentet fx debitor og kreditor. Rollerne er udfyldt af juridiske personer fx en bestemt person eller en given virksomhed. Til dokumentet kan knyttes et bilag, ligesom der til dokumentet kan knyttes en tekstuel beskrivelse af fx løsøre, som er belånt med panthæftelse. Til objektet knyttes ligeledes meddelelser, fx ekspeditionstypen MeddelelseKonkursBil, Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er under konkurs. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 6 of 22

7 3. Bilbogen 3.1 Generel beskrivelse Bilbogen er et register over gæld med sikkerhed i motorkøretøjer. Dog registreres kun gæld sikret i motorkøretøjer, der er omfattet af færdselslovens registreringspligt (køretøjer, der normalt anvendes til færdsel på offentlig vej). Således er traktorer og andre selvkørende arbejdsredskaber ikke omfattet. Der er overordnet 3 punkter, hvor bilbogen adskiller sig fra tingbogen: Genstanden er en bil i stedet for en fast ejendom Genstanden findes ikke altid Der tinglyses ikke adkomst og servitutter 3.2 Genstanden er en bil i stedet for en fast ejendom Den helt afgørende forskel mellem de to bøger er, at der er tale om en anden genstand. Genstanden (bilen) beskrives med stelnummer (som enten identificeres ved et unikt nummer på 17 karakterer eller en nummer på mindre end 17 karakterer i kombination med et løbenummer), mærke, type, årgang og registreringsnummer. Stelnummer og mærke findes altid, medens de øvrige oplysninger kan mangle. I det omfang stelnummeret ikke er unikt, vil systemet supplere med et løbenummer. Oplysninger om genstanden (bilen) hentes fra og kontrolleres mod motorregisteret, der er et register under SKAT. Se næste afsnit. 3.3 Genstanden bil findes ikke altid i bilbogen eller motorregistret (CRM) Den anden afgørende forskel er den manglende tilstedeværelse af genstanden (bilen). Hvor udgangspunktet i tingbogen er, at ejendommen skal findes i systemet, og kun ved ganske specielle ekspeditionstyper kan mangle, så vil der være tilfælde, hvor genstanden (bilen) ikke er kendt i motorregistret. Dette kan være tilfældet med et veterankøretøj eller en nyimporteret bil, som ikke er indregistreret. Hvis dette er tilfældet oprettes bilen alligevel i bilbogen med et unikt stelnummer ud fra anmelders oplysninger, som så skal indeholde oplysninger om mærke ol. 3.4 Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i bilbogen Den sidste forskel er begrænsningen i de rettigheder, der tinglyses. I bilbogen tinglyses kun gæld og offentligretlige rådighedsbegrænsninger. Oprettelse og behandling af panthæftelser følger de samme principper som panthæftelser i ejendom, fx er de samme prioritetsprincipper gældende. Der lyses således ikke adkomst og servitutter. Men der foretages i forbindelse med hver enkelt ekspedition en adkomstkontrol mod motorregisteret, således at der gives bemærkning, hvis disponenten er en anden end den, der i motorregisteret er registreret som ejer. 3.5 Flere køretøjer og flere disponenter Der kan også i bilbogen forekomme flere tinglysningsobjekter og flere disponenter på samme dokument Der er fx set eksempler på op til 1500 køretøjer på et dokument ligesom der kan være flere ejere af den samme bil. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 7 of 22

8 3.6 Ekspeditionstyper for anmeldelser i bilbogen Flg ekspeditionstyper bliver tilgængelige i bilbogens anmeldelser: Ekspeditionstyper i bilbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen (008) PantebrevBil Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige. (039) EjendomsforbeholdBil (plus løbetid) Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige. (012) EjerpantebrevBil Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes)i et pengeinstitut. (020) UnderpantBil Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene. (026) SkadesløsbrevBil En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke. (033) UdlægBil Udlæg. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed. (036) ArrestBil Arrest. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed. (057) RespektpåtegningBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner. (061) KreditorskifteBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. (065) DebitorskifteBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes. (069) NyMeddelelseshaverBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis fx objektet sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. (073) NyFuldmagtshaverBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. (077) VilkårsændringBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner. (081) Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor PåtegningHæftelseEjendomsforbeholdBil der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes. (085) ForhøjelseBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes. (089) UdvidelseHæftelseEjendomsforbeholdBil Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 8 of 22

9 Ekspeditionstyper i bilbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen (093) NedlysningBil Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner. (097) RelaksationBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes. (101) AflysningBil Aflyser hæftelse på objektet (123) MeddelelseBil én af flere meddelelser kan afgives ad gangen ved anvendelse af denne ekspeditionstype. Disse meddelelser knyttes til objektet bil. MeddelelseBobestyrerBil. ejeren er død og der er indsat en bobestyrer, der kan disponere på boets vegne. MeddelelseDødsfaldBil ejeren er død. MeddelelseGældssaneringBil ejeren er under gældssanering. MeddelelseKonkursBil ejeren er under konkurs. MeddelelseRådighedsfratagelseKonkurslovenBil ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseKonfiskationBil ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseTvangsakkordBil ejeren er under tvangsakkord. MeddelelseBeslagl ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseRådighedsfratagelseSkiftelovenBil ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over objektet. (147) KæremålBil Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret (165) PåtegningMeddelelseBil En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 9 of 22

10 Ekspeditionstyper i bilbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen (169) AflysningMeddelelseBil Aflysning af en tidligere på et dokument tinglyst meddelelse. Berører kun det dokument den påtegner (kan ikke påtegne ekspeditionstype 143) (174) IndkaldelseMortifikationBil Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse. (178) MeddelelseMortifikationBil Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 10 of 22

11 4. Andelsbogen 4.1 Generel beskrivelse Andelsbogen er et register over gæld med sikkerhed i andelsbeviser i andelsboligforeninger, herunder tillige aktieboligselskaber og anpartsboligselskaber. Der er overordnet 3 punkter, hvor andelsbogen adskiller sig fra tingbogen: Genstanden er et andelsbevis i stedet for en fast ejendom Genstanden findes ikke altid Der tinglyses ikke adkomst og servitutter 4.2 Genstanden er et andelsbevis i stedet for en fast ejendom Den helt afgørende forskel mellem de to bøger er, at der er tale om en anden genstand, nemlig et andelsbevis. Genstanden (andelsbeviset) beskrives med andelens geografiske placering bestående af kommunekode+vejkode+husnummer+etage+side, hvor etage og side kan mangle. 4.3 Genstanden findes ikke altid i andelsbogen Den anden afgørende forskel er den manglende tilstedeværelse af genstanden (andelsbeviset). Hvor udgangspunktet i tingbogen er, at ejendommen skal findes i systemet, og kun ved ganske specielle ekspeditionstyper kan mangle, så kan genstanden (andelsbeviset) i andelsbogen forekomme i en af følgende to tilstande: 1. findes i andelsbogen 2. findes ikke i andelsbogen I situation 1 er der ingen forskel mellem andelsbogen og tingbogen. I situation 2 skal genstanden (andelsbeviset) først oprettes i systemet, men derefter er der ingen forskel mellem andelsbogen og tingbogen. Der findes ikke som ved bilbogen et andet offentligt register op i mod hvilket, der vil kunne foretages kontrol eller fra hvilket, der kan hentes data. 4.4 Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i andelsbogen Den sidste forskel er begrænsningen i de rettigheder, der tinglyses. I andelsbogen tinglyses kun gæld og offentligretlige rådighedsbegrænsninger. Oprettelse og behandling af panthæftelser følger de samme principper som panthæftelser i ejendom, fx er de samme prioritetsprincipper gældende. Der lyses således ikke adkomst og servitutter. Men der foretages i forbindelse med hver enkelt ekspedition en adkomstkontrol mod en erklæring udstedt af de, der kan tegne andelsboligforeningen. Dette betyder, at oprettende dokumenter altid vil skulle tinglyses med frist til forevisning af en sådan erklæring. Disse erklæringer forventes ikke digitaliseret/automatiseret i første version. 4.5 Flere andelsbeviser og flere disponenter Der kan også i andelsbogen forekomme flere genstande og flere disponenter på samme dokument. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 11 of 22

12 4.6 Ekspeditionstyper for anmeldelser til andelsbogen Flg ekspeditionstyper bliver tilgængelige i andelsbogens anmeldelser: Ekspeditionstyper i andelsbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen 010. PantebrevAndel Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige EjerpantebrevAndel Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes)i et pengeinstitut UnderpantEjerpantebrevAndel Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene SkadesløsbrevAndel En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke UdlægAndel Udlæg. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed ArrestAndel Arrest. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed RespektpåtegningAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner KreditorskifteAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner DebitorskifteAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes NyMeddelelseshaverAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis fx objektet sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner NyFuldmagtshaverAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner VilkårsændringAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner PåtegningHæftelseAndel Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes ForhøjelseAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes UdvidelseHæftelseAndel Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter NedlysningAndel Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner RelaksationAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes AflysningHæftelseAndel Aflyser hæftelse på objektet Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 12 of 22

13 Ekspeditionstyper i andelsbogen 124. MeddelelseAndel - én af flere meddelelser kan afgives ad gangen ved anvendelse af denne ekspeditionstype. Disse meddelelser knyttes til objektet andel. Beskrivelse af ekspeditionstypen MeddelelseBobestyrerAndel ejeren er død og der er indsat en bobestyrer, der kan disponere på boets vegne. MeddelelseDødsfaldAndel ejeren er død. MeddelelseGældssaneringAndel ejeren er under gældssanering. MeddelelseKonkursAndel ejeren er under konkurs. MeddelelseRådighedsfratagelseKonkurslovenAndel ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseKonfiskationAndel ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseTvangsakkordAndel ejeren er under tvangsakkord. MeddelelseBeslaglæggelseAndel ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseRådighedsfratagelseSkiftelovenAndel ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over objektet KæremålAndel Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret 167. PåtegningMeddelelseAndel En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser AflysningMeddelelseAndel Aflysning af en tidligere på et dokument tinglyst meddelelse. Berører kun det dokument den påtegner (kan ikke påtegne ekspeditionstype 143) 176. IndkaldelseMortifikationAndel Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse MeddelelseMortifikationAndel Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 13 of 22

14 5. Personbogen 5.1 Generel beskrivelse Personbogen er et register over en lang række forskellige rettigheder, som Tinglysningsretten registrerer og stiller til rådighed for offentligheden. Rettigheder, der ikke umiddelbart passer ind i tingbogen, bilbogen eller andelsbogen. Da personbogen rummer mange typer af rettigheder og rettigheder over mange typer af genstande, er genstanden i personbogen valgt som personen altså den, der disponerer over genstanden, hvilket igen betyder, at der er helt andre retsvirkninger knyttet til registrering i personbogen end i de andre bøger. Personbogen består af en række registre, der er beskrevet i de følgende afsnit: 5.2 Løsørepantsætning Er et register over pant (kun frivillig pant, altså ikke udlæg) med sikkerhed i andet end fast ejendom, biler, andelsboligbeviser og fordringer. Det kan være alt lige fra cykler, både, traktorer til olieudvindingsrettigheder og licensrettigheder. De pantsatte genstande er alene beskrevet ved hjælp af en tekstuel beskrivelse. 5.3 Virksomhedspant Et register over virksomheder som pantsætter alt hvad virksomheden ejer eller dele af dette beskrevet generelt, og således at der løbende kan ske udskiftning uden at dette skal registreres. Ordningen omfatter ikke fast ejendom, biler og boligandelsbeviser. Ordningen omfatter tillige mulighed for at registrere pantsætningsforbud. De pantsatte genstande er alene beskrevet ved hjælp af en tekstuel beskrivelse. Kan dog struktureres, da der er formulartvang. 5.4 Høstpant Et register over landmænd, der for at kunne købe såsæd og gødning mv. har måttet pantsætte den forventede afgrøde på deres ejendom. De pantsatte genstande er alene beskrevet ved hjælp af en tekstuel beskrivelse. Kan dog struktureres, da der er formulartvang. 5.5 Ægtepagter Et register over de personer, der har indgået ægtepagt. Dataindhold: Personnummer, navn og adresse på to personer samt et bemærkningsfelt og et tekstfelt eller en bilagsreference. 5.6 Fratagelse af retlig handleevne Et register over personer, der er frataget den retlige handleevne (tidligere umyndiggjorte). Dataindhold: Personnummer, navn og adresse på to personer samt et bemærkningsfelt. 5.7 Testamenter Et register over personer, der har oprettet testamente. Dette register er ikke offentligt, men alene tilgængeligt for medarbejdere ved byretternes skifteafdelinger. Dataindhold: Personnummer, navn og adresse på en eller flere personer, oplysning om retskredsnavn, en dato (ikke tinglysningsdatoen) og et bemærkningsfelt. Ingen anmærkninger, da der ingen prøvelse foretages - bortset fra validitetskontrol af de indrapporterede data. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 14 of 22

15 5.8 Ekspeditionstyper for anmeldelser til personbogen Flg ekspeditionstyper bliver tilgængelige i personbogens anmeldelser: Ekspeditionstyper i personbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen 009. PantebrevLøsøre Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige EjerpantebrevLøsøre Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes) i et pengeinstitut UnderpantEjerpantebrevLøsøre Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene SkadesløsbrevLøsøre En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke SkadesløsbrevVirksomhedspant En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke SkadesløsbrevFordringspant En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke PantsætningsforbudLøsøre Rådighedsbegrænsning. Er en del af reglerne om virksomhedspant. Der bruges en fast formular RespektpåtegningLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser og eller servitutter end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner KreditorskifteLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner DebitorskifteLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes NyMeddelelseshaverLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis fx objektet sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner NyFuldmagtshaverLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner VilkårsændringLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner PåtegningHæftelseLøsøre Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 15 of 22

16 Ekspeditionstyper i personbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen 086. ForhøjelseLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes UdvidelseHæftelseLøsøre Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter NedlysningLøsøre Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner RelaksationLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes AflysningPersonbogDokument Aflyser hæftelse på objektet 148. KæremålLøsøre Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret 157. MeddelelseBosondringLøsøre ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over objektet. Knyttes til objektet Person PåtegningMeddelelseLøsøre En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser IndkaldelseMortifikationLøsøre Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse MeddelelseMortifikationLøsøre Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses Høstpantebrev Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige IndberetningTestamente Er en ren registrering uden tinglysningsmæssig prøvelse. Aldrig manuel behandling IndberetningCodicil Indgår under testamente 190. IndberetningBørnetestamente Indgår under testamente 191. AnnullationTestament Indgår under testamente 144. TinglysningVærgemål Registrering af om en person er frataget den retlige handleevne, og om hvem, der er beskikket som værge TinglysningÆgtepagt En aftale mellem to ægtefæller om deres formueforhold PåtegningÆgtepagt Meddelelse om ændring af den tekstuelle del af ægtepagten. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 16 of 22

17 6. BAP i tinglysning.dk Når en bruger tilgår tinglysning.dk med en browser via internettet, vil det første, brugeren ser, være forsiden Velkommen til digital tinglysning. 6.1 Hovedmenu tinglysning.dk Figur 3. Forsiden på tinglysning.dk med de fire bøger. Tinglysningsretten tinglyser forskellige former for rettigheder. Disse rettigheder er opdelt i 4 sektioner på forsiden af tinglysning.dk: tingbogen over fast ejendom andelsbogen bilbogen personbogen Bruger kan her vælge een af de fire bøger. 6.2 Menulinien Figur 4. Menulinien Øverst på forsiden har man adgang til følgende menupunkter: Forside Ny anmeldelse Forespørg Mine tinglysninger Log ind Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 17 of 22

18 Disse menupunkter vil altid være tilgængelige, uanset hvilke områder og bøger, man arbejder med på tinglysning.dk. 6.3 Inden du går i gang med at oprette en anmeldelse Inden du påbegynder en anmeldelse, vil det være en fordel: at have objektoplysninger eller dokumentoplysninger (dato-løbenr samt retskreds) parat afhængig af hvilken bog anmeldelsen vedrører: o Objektoplysninger vedr. tingbogen, (adresse eller matrikulære data) eller o Objektoplysninger vedr. bilbogen, (stelnr, navn eller CPR/CVR) eller o Objektoplysninger vedr. andelsbogen, (adresse, navn eller CPR/CVR) eller o Objektoplysninger vedr. personbogen, (navn eller CPR/CVR) at have placeret eventuelle elektroniske bilag vedr. anmeldelsen i bilagsbanken. at have oprettet fuldmagt. Hvis det ikke er muligt at lade direkte implicerede underskrive elektronisk, er det en god idé at sørge for at indsende en papirbaseret fuldmagt til tinglysningsretten, som sørger for at oprette fuldmagten elektronisk. 6.4 Hovedpunkter i oprettelsen af en anmeldelse Når man opretter en anmeldelse til tinglysning skal man gennem følgende hovedpunkter for såvel tingbogen, bilbogen, andelsbogen som personbogen. 1. Vælg anmeldelsestype, fx OpretEjerpantebrevBil 2. Udfyld anmeldelsen med relevante oplysninger og tilknyt eventuelle bilag samt tekst/ fraser undervejs 3. Afslut anmeldelsen med tilføjelse af parter, som skal underskrive. 4. Foretag gerne prøvetinglysning som sikkerhed for at alle relevante oplysninger er medtaget og korrekt angivet 5. Vælg hvilken underskriftmetode de forskellige aktører skal underskrive med 6. Involverede parter skal underskrive elektronisk med digital signatur 7. Anmeld endeligt (først når alle påkrævede underskrifter foreligger) 8. Foretag eventuel betaling af afgift, hvorefter anmeldelsen automatisk videresendes elektronisk til tinglysning 9. Følg anmeldelsens status i Mine tinglysninger Anmeldelser 6.5 Vis oversigt over de trin oprettelsen af din anmeldelse indeholder Hvis du gerne vil se en oversigt over de trin din anmeldelse indeholder, kan du pege med musen på Vis oversigt til højre i billedet. Vis oversigt vil være tilgængelig på alle anmeldelsestrin. I nogle tilfælde vil enkelte trin kun blive vist i forløbet, når visse felter er udfyldt i løbet af anmeldelsen. Nedenfor er et eksempel på oversigt over skærmbilleder, anmelderen guides igennem for at oprette EjerpantebrevBil. Anmeldelsen følger samme mønster som gældende for Opret EjerpantebrevEjendom, EjerpantebrevAndel og EjerpantebrevLøsøre, blot baseret på forskellige objekter, ejendom, bil, andel eller person. Find bil Pantebrevformular m.v. Beløbets størrelse, rente og vilkår Kreditor Oplysninger om panteretten Oplysning om debitor Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 18 of 22

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

etinglysning FAQ Fællestest

etinglysning FAQ Fællestest etinglysning FAQ Fællestest Version 1.0, December 09, 2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S FAQ etl Fællestest (2).doc

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

e-tinglysning Brugerformular

e-tinglysning Brugerformular e-tinglysning Brugerformular Appendiks til kernedokument UDKAST Version 0.9, 15-02-2008 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl)

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) 26. juni 2006 Connecting Business & Technology Devoteam Consulting A/S 2006 Dette dokument er udarbejdet for Domstolsstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren.

Subsidiært har sagsøgeren nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at udlevere de nævnte pantebreve til sagsøgeren. DOM Afsagt den 21. februar 2013 i sag nr. BS 150-155/2012: Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs v/ kurator Anne Birgitte Gammeljord mod Dantil Pantebrevsinvest ApS Sagens baggrund og parternes

Læs mere

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN

TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN VEJLEDNING TILDELING AF RETTIGHEDER I NEMLOG-IN Side 1/18 INDHOLD EN VEJLEDNING FOR NEMLOG-IN ADMINISTRATORER... 2 FØR DU GÅR I GANG... 2 VEJLEDNINGENS INDHOLD... 2 HJÆLP... 2 DEL 1 - TILDELING AF RETTIGHEDER

Læs mere

Tildeling af rettigheder i NemLog-in

Tildeling af rettigheder i NemLog-in Tildeling af rettigheder i NemLog-in - En vejledning for NemLog-in administratorer Før du går i gang Denne vejledning forudsætter adgang til internettet og gyldigt NemID Erhverv (medarbejdersignatur eller

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 199 - Bilag 3 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2006-7010-0045 Dok.: KJO40215 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Betinget skøde og handlens tilbagegang

Betinget skøde og handlens tilbagegang Betinget skøde og handlens tilbagegang Køb af fast ejendom Indledning Hvad er et betinget skøde? Skøde TL 6 Ethvert dokument, der overdrager (en del af) ejendomsretten til en fast ejendom, ubetinget eller

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10. EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg. Appr.dato: 02.09.1994. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:38:10 EJENDOM: Adresse: Buddinge Hovedgade 74 2860 Søborg Samlet areal: 6126 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 02.09.1994 Landsejerlav: Buddinge Matrikelnummer: 0015fd

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe. Søren Lauesen Januar 2012. (selvom alle gjorde deres bedste)

Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe. Søren Lauesen Januar 2012. (selvom alle gjorde deres bedste) Hvorfor elektronisk tinglysning startede som en katastrofe (selvom alle gjorde deres bedste) Søren Lauesen Januar 2012 IT-University of Copenhagen E-mail: slauesen@itu.dk www.itu.dk/people/slauesen 2.

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02. EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde. Appr.dato: 05.04.2004. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.04.2015 09:41:02 EJENDOM: Adresse: Bybjergvej 25 2740 Skovlunde Samlet areal: 51645 m2 Heraf vej: 0 m2 Appr.dato: 05.04.2004 Landsejerlav: Skovlunde By, Skovlunde Matrikelnummer:

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Elektronisk tinglysning i Danmark

Elektronisk tinglysning i Danmark Elektronisk tinglysning i Danmark DaVinci seminar, Hennie Onstad Kunstsenter, torsdag 9. november 2006 Forfatter og Seniorkonsulent, Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk C O

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF

ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET ANLAGT AF Foreningen Gruppesøgsmål.nu H.C. Andersens Boulevard 45 1553 København V (sagsøger) repræsenteret af advokat Morten Samuelsson mod Domstolsstyrelsen St.

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Der er penge i service Elektronisk tinglysning

Der er penge i service Elektronisk tinglysning Der er penge i service Elektronisk tinglysning IT Arkitekturkonferencen 2008 Forfatter og projektchef Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting, henrik.hvid@devoteam.dk Blogs og kommentarer på www.soanetwork.dk

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Blanketten Hvis du vil indlevere et betalingspåkrav, skal du bruge blanketten Betalingspåkrav. Du må ikke ændre i blankettens tekst og opstillingsmåde.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer

1 Kontantlån 10.485.000 30 år 652.595 Annuitet 4,1860 4 terminer. 2 FlexLån 22.136.000 30 år 619.253 Annuitet 1,2896 Type F1K 4 terminer Lånetilbud 7. december 2011 Kunde Ejendom Boligkontoret Fredericia Afdeling 312 Kongensstræde 1 7000 Fredericia Matr. nr. 403 Fredericia Bygrunde Pantnummer 1792.4211 Sagsnummer 02-01-1 Renovering - Etagebyggeri,

Læs mere

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case

10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi 2012 2015 10.2a Samordnet genbrug af ejendoms- og bygningsdata - Kvalificering af business case EBST-REF: 602-18098 SPOR: 1 Arbejdspakke 2: Processer ift. ejerskifte

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg.

HÆFTELSE. EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. 9000 Aalborg. Nummer: 3. Matrikelnummer: Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. 9000 Aalborg. HÆFTELSE EJENDOM: Adresse: Hasserishave 52, ST. 3. Nummer: 3 Adresse: Hasserishave 52, ST. 4. Nummer: 4 KREDITOR: Ejerforeningen Hasserishave Hasserisvej 137 CVR: 34763224 02.05.2013 14:13:07 Side 1 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem,

Læs mere

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Løsningsarkitektur Bilag A Servicebeskrivelser og integrationer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. FORLAGET THOMSON * GadJura Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret FORLAGET THOMSON * GadJura Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemasrkninger 21 2. Formkrav 27 3. Panterettens genstand og omfang

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør Landsejerlav: Skælskør Markjorder Matrikelnummer: 0097a ================================================================================ SERVITUT ================================================================================ Adresse: Kobækvej 32 4230 Skælskør

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette filer, som Elektronisk fakt. OIOUBL/OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere