etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, 04-12-2009"

Transkript

1 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 0.2, CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S Nærværende dokument er udarbejdet for Domsstolsstyrelsen (DSS) af CSC Danmark A/S bilbog-andelsbog-personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 1 of 22

2 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Bilbog, personbog og andelsbog kommende faciliteter i den digitale tinglysning etl Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Poul Esmann Knudsen DokumentID Udskrevet: Udkast :23 Ændringslog Version Dato Ændrede sider eller afsnit Kommentarer Udkast Tilrettet efter review Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 2 of 22

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING BILBOGEN, ANDELSBOGEN OG PERSONBOGEN (BAP) Generel oversigt Tilgang til BAP Anmeldelser til BAP Fælles funktioner i digital tinglysning Forespørgsler og svar BAP integreres i den samlede etl-model BILBOGEN Generel beskrivelse Genstanden er en bil i stedet for en fast ejendom Genstanden bil findes ikke altid i bilbogen eller motorregistret (CRM) Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i bilbogen Flere køretøjer og flere disponenter Ekspeditionstyper for anmeldelser i bilbogen ANDELSBOGEN Generel beskrivelse Genstanden er et andelsbevis i stedet for en fast ejendom Genstanden findes ikke altid i andelsbogen Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i andelsbogen Flere andelsbeviser og flere disponenter Ekspeditionstyper for anmeldelser til andelsbogen PERSONBOGEN Generel beskrivelse Løsørepantsætning Virksomhedspant Høstpant Ægtepagter Fratagelse af retlig handleevne Testamenter Ekspeditionstyper for anmeldelser til personbogen BAP I TINGLYSNING.DK Hovedmenu tinglysning.dk Menulinien Inden du går i gang med at oprette en anmeldelse Hovedpunkter i oprettelsen af en anmeldelse Vis oversigt over de trin oprettelsen af din anmeldelse indeholder Påtegninger og aflysninger af tinglyste dokumenter Mine tinglysninger S2S SNITFLADER FOR BAP etl servicekataloget Nye serviceoperationer for BAP Publicering af etls servicekatalog Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 3 of 22

4 1. Indledning Identifikation Dette dokument indeholder en kort beskrivelse af bilbogen, andelsbogen og personbogen kommende faciliteter i det nye elektroniske tinglysningssystem (etl). Der er tale om en beskrivelse af funktionerne set ud fra brugernes synsvinkel. Mht. mere tekniske specifikationer henvises til andet materiale. Endvidere vil Tinglysningsrettens sagsportal ikke være beskrevet i dette dokument. Målgruppe Eksterne parter, DSS og CSC s udviklingsprojekt og ledelse. Godkendelse Dokumentet skal godkendes af DSS. Forkortelser og definitioner etl Det nye system til elektronisk tinglysning BAP XSD Bil Fællesbetegnelse for de tre nye bøger: Bilbogen, andelsbogen og personbogen XML-Schema Definition Synonym med køretøj og motorkøretøj Ejendomsbogen Synonym med tingbogen Genstand S2S CRM Synonym med objekt. Kan være en ejendom, en bil, et andelsbevis eller en person System-to-system. Eksterne parter kan kalde udstillede webservices fra etl Det centrale motorregister, som ejes af SKAT Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 4 of 22

5 2. Bilbogen, andelsbogen og personbogen (BAP) 2.1 Generel oversigt I løbet af 2010 vil de tre resterende bøger i tinglysningen, Bilbogen, andelsbogen og personbogen (BAP) kunne implementeres i etl. Bøgerne vil i struktur, funktion og brugergrænseflade blive implementeret efter samme principper og koncept som tingbogen, der gik i produktion den 8. september Herefter vil hele tinglysningen være digitaliseret. Eksternt System (bank, finansinstitution..) Digital Tinglysning Tingbogen Anmeldelser af adkomst, pant og servitutter i ejendom Sagsbehandlerei Tinglysningsretten Anmeldelse Bilbogen Anmeldelser af pant i køretøjer Anmeldelse Web Services S2S Forespørgsel Svar Andelsbogen Anmeldelser af pant i Andelsboliger Forespørgsel Adm.funktion Sagsportal Tinglysning.dk Anmeldelse Forespørgsel Svar Personbogen Anmeldelser af pant i løsøre, virksomheder og høst Anmeldelser af testamenter, ægtepagt og værgemål Svar Internet bruger (borger, medarbejder ) Fælles funktioner Storkundeordning, Kreditkundeordning Anmelderordning, Abonnementsordning, Fuldmagter, Brugerformularer, Bilag, Kladder, mv Figur 1. Digital tinglysning tingbogen, bilbogen, andelsbogen og personbogen 2.2 Tilgang til BAP Bilbogen, andelsbogen og personbogen vil - som for tingbogens vedkommende - kunne tilgåes via PC over internettet med digital signatur (www.tinglysning.dk) eller via kald af webservices fra eksterne systemer hos fx banker og finansinstitutioner. Sagsbehandlerne i Tinglysningsretten vil tilsvarende få udvidet sagsportalen med funktionalitet til understøttelse af BAP. 2.3 Anmeldelser til BAP Anmeldelser til Bilbogen, andelsbogen og personbogen vil for panthæftelsernes vedkommende blive indrapporteret, behandlet og tinglyst som de tilsvarende panthæftelser for tingbogen. Blot retter disse panthæftelser sig mod andre objekttyper end ejendom, nemlig mod køretøjer, andelsboliger eller løsøre. Ekspeditionstyper i personbogen, der retter sig mod høstpantebreve, testamenter, ægtepagt og værgemål vil ligeledes blive introduceret i den digitale tinglysning. 2.4 Fælles funktioner i digital tinglysning Visse funktioner, som kendes fra tingbogen vil også være tilgængelige i BAP. Dette gælder bl.a.: Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 5 of 22

6 Storkundeordning Kreditkundeordning Anmelderordning Abonnementsordning Fuldmagter Brugerformularer Bilag Kladder 2.5 Forespørgsler og svar Forespørgsler og svar vil for bilbogen, andelsbogen og personbogen være tilgængelige efter de samme principper, som for tingbogens vedkommende. Afgifter herfor vil dog være forskellige, idet fx opslag på bilbogen vil være gratis. 2.6 BAP integreres i den samlede etl-model Figur 2. Overordnet logisk model, der beskriver de centrale entiteter i bilbogens, andelsbogens og personbogens integration i etl. På baggrund af prøvelse og kontrol af anmeldelser, der retter sig mod forskellige ekspeditionstyper, tinglyses rettigheder fx. pantrettigheder i objekter, fx i en bil. Rettighederne dokumenteres i et dokument, fx et pantebrev. Roller knyttes til dokumentet fx debitor og kreditor. Rollerne er udfyldt af juridiske personer fx en bestemt person eller en given virksomhed. Til dokumentet kan knyttes et bilag, ligesom der til dokumentet kan knyttes en tekstuel beskrivelse af fx løsøre, som er belånt med panthæftelse. Til objektet knyttes ligeledes meddelelser, fx ekspeditionstypen MeddelelseKonkursBil, Meddelelse fra en offentlig myndighed om, at ejeren er under konkurs. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 6 of 22

7 3. Bilbogen 3.1 Generel beskrivelse Bilbogen er et register over gæld med sikkerhed i motorkøretøjer. Dog registreres kun gæld sikret i motorkøretøjer, der er omfattet af færdselslovens registreringspligt (køretøjer, der normalt anvendes til færdsel på offentlig vej). Således er traktorer og andre selvkørende arbejdsredskaber ikke omfattet. Der er overordnet 3 punkter, hvor bilbogen adskiller sig fra tingbogen: Genstanden er en bil i stedet for en fast ejendom Genstanden findes ikke altid Der tinglyses ikke adkomst og servitutter 3.2 Genstanden er en bil i stedet for en fast ejendom Den helt afgørende forskel mellem de to bøger er, at der er tale om en anden genstand. Genstanden (bilen) beskrives med stelnummer (som enten identificeres ved et unikt nummer på 17 karakterer eller en nummer på mindre end 17 karakterer i kombination med et løbenummer), mærke, type, årgang og registreringsnummer. Stelnummer og mærke findes altid, medens de øvrige oplysninger kan mangle. I det omfang stelnummeret ikke er unikt, vil systemet supplere med et løbenummer. Oplysninger om genstanden (bilen) hentes fra og kontrolleres mod motorregisteret, der er et register under SKAT. Se næste afsnit. 3.3 Genstanden bil findes ikke altid i bilbogen eller motorregistret (CRM) Den anden afgørende forskel er den manglende tilstedeværelse af genstanden (bilen). Hvor udgangspunktet i tingbogen er, at ejendommen skal findes i systemet, og kun ved ganske specielle ekspeditionstyper kan mangle, så vil der være tilfælde, hvor genstanden (bilen) ikke er kendt i motorregistret. Dette kan være tilfældet med et veterankøretøj eller en nyimporteret bil, som ikke er indregistreret. Hvis dette er tilfældet oprettes bilen alligevel i bilbogen med et unikt stelnummer ud fra anmelders oplysninger, som så skal indeholde oplysninger om mærke ol. 3.4 Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i bilbogen Den sidste forskel er begrænsningen i de rettigheder, der tinglyses. I bilbogen tinglyses kun gæld og offentligretlige rådighedsbegrænsninger. Oprettelse og behandling af panthæftelser følger de samme principper som panthæftelser i ejendom, fx er de samme prioritetsprincipper gældende. Der lyses således ikke adkomst og servitutter. Men der foretages i forbindelse med hver enkelt ekspedition en adkomstkontrol mod motorregisteret, således at der gives bemærkning, hvis disponenten er en anden end den, der i motorregisteret er registreret som ejer. 3.5 Flere køretøjer og flere disponenter Der kan også i bilbogen forekomme flere tinglysningsobjekter og flere disponenter på samme dokument Der er fx set eksempler på op til 1500 køretøjer på et dokument ligesom der kan være flere ejere af den samme bil. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 7 of 22

8 3.6 Ekspeditionstyper for anmeldelser i bilbogen Flg ekspeditionstyper bliver tilgængelige i bilbogens anmeldelser: Ekspeditionstyper i bilbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen (008) PantebrevBil Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige. (039) EjendomsforbeholdBil (plus løbetid) Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige. (012) EjerpantebrevBil Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes)i et pengeinstitut. (020) UnderpantBil Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene. (026) SkadesløsbrevBil En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke. (033) UdlægBil Udlæg. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed. (036) ArrestBil Arrest. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed. (057) RespektpåtegningBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner. (061) KreditorskifteBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. (065) DebitorskifteBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes. (069) NyMeddelelseshaverBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis fx objektet sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. (073) NyFuldmagtshaverBil Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner. (077) VilkårsændringBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner. (081) Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor PåtegningHæftelseEjendomsforbeholdBil der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes. (085) ForhøjelseBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes. (089) UdvidelseHæftelseEjendomsforbeholdBil Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 8 of 22

9 Ekspeditionstyper i bilbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen (093) NedlysningBil Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner. (097) RelaksationBil Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes. (101) AflysningBil Aflyser hæftelse på objektet (123) MeddelelseBil én af flere meddelelser kan afgives ad gangen ved anvendelse af denne ekspeditionstype. Disse meddelelser knyttes til objektet bil. MeddelelseBobestyrerBil. ejeren er død og der er indsat en bobestyrer, der kan disponere på boets vegne. MeddelelseDødsfaldBil ejeren er død. MeddelelseGældssaneringBil ejeren er under gældssanering. MeddelelseKonkursBil ejeren er under konkurs. MeddelelseRådighedsfratagelseKonkurslovenBil ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseKonfiskationBil ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseTvangsakkordBil ejeren er under tvangsakkord. MeddelelseBeslagl ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseRådighedsfratagelseSkiftelovenBil ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over objektet. (147) KæremålBil Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret (165) PåtegningMeddelelseBil En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 9 of 22

10 Ekspeditionstyper i bilbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen (169) AflysningMeddelelseBil Aflysning af en tidligere på et dokument tinglyst meddelelse. Berører kun det dokument den påtegner (kan ikke påtegne ekspeditionstype 143) (174) IndkaldelseMortifikationBil Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse. (178) MeddelelseMortifikationBil Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 10 of 22

11 4. Andelsbogen 4.1 Generel beskrivelse Andelsbogen er et register over gæld med sikkerhed i andelsbeviser i andelsboligforeninger, herunder tillige aktieboligselskaber og anpartsboligselskaber. Der er overordnet 3 punkter, hvor andelsbogen adskiller sig fra tingbogen: Genstanden er et andelsbevis i stedet for en fast ejendom Genstanden findes ikke altid Der tinglyses ikke adkomst og servitutter 4.2 Genstanden er et andelsbevis i stedet for en fast ejendom Den helt afgørende forskel mellem de to bøger er, at der er tale om en anden genstand, nemlig et andelsbevis. Genstanden (andelsbeviset) beskrives med andelens geografiske placering bestående af kommunekode+vejkode+husnummer+etage+side, hvor etage og side kan mangle. 4.3 Genstanden findes ikke altid i andelsbogen Den anden afgørende forskel er den manglende tilstedeværelse af genstanden (andelsbeviset). Hvor udgangspunktet i tingbogen er, at ejendommen skal findes i systemet, og kun ved ganske specielle ekspeditionstyper kan mangle, så kan genstanden (andelsbeviset) i andelsbogen forekomme i en af følgende to tilstande: 1. findes i andelsbogen 2. findes ikke i andelsbogen I situation 1 er der ingen forskel mellem andelsbogen og tingbogen. I situation 2 skal genstanden (andelsbeviset) først oprettes i systemet, men derefter er der ingen forskel mellem andelsbogen og tingbogen. Der findes ikke som ved bilbogen et andet offentligt register op i mod hvilket, der vil kunne foretages kontrol eller fra hvilket, der kan hentes data. 4.4 Der tinglyses kun pant, ikke adkomst og servitutter i andelsbogen Den sidste forskel er begrænsningen i de rettigheder, der tinglyses. I andelsbogen tinglyses kun gæld og offentligretlige rådighedsbegrænsninger. Oprettelse og behandling af panthæftelser følger de samme principper som panthæftelser i ejendom, fx er de samme prioritetsprincipper gældende. Der lyses således ikke adkomst og servitutter. Men der foretages i forbindelse med hver enkelt ekspedition en adkomstkontrol mod en erklæring udstedt af de, der kan tegne andelsboligforeningen. Dette betyder, at oprettende dokumenter altid vil skulle tinglyses med frist til forevisning af en sådan erklæring. Disse erklæringer forventes ikke digitaliseret/automatiseret i første version. 4.5 Flere andelsbeviser og flere disponenter Der kan også i andelsbogen forekomme flere genstande og flere disponenter på samme dokument. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 11 of 22

12 4.6 Ekspeditionstyper for anmeldelser til andelsbogen Flg ekspeditionstyper bliver tilgængelige i andelsbogens anmeldelser: Ekspeditionstyper i andelsbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen 010. PantebrevAndel Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige EjerpantebrevAndel Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes)i et pengeinstitut UnderpantEjerpantebrevAndel Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene SkadesløsbrevAndel En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke UdlægAndel Udlæg. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed ArrestAndel Arrest. Særlig form for hæftelse, der anmeldes af en offentlig myndighed RespektpåtegningAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner KreditorskifteAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner DebitorskifteAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes NyMeddelelseshaverAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis fx objektet sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner NyFuldmagtshaverAndel Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner VilkårsændringAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner PåtegningHæftelseAndel Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes ForhøjelseAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes UdvidelseHæftelseAndel Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter NedlysningAndel Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner RelaksationAndel Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes AflysningHæftelseAndel Aflyser hæftelse på objektet Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 12 of 22

13 Ekspeditionstyper i andelsbogen 124. MeddelelseAndel - én af flere meddelelser kan afgives ad gangen ved anvendelse af denne ekspeditionstype. Disse meddelelser knyttes til objektet andel. Beskrivelse af ekspeditionstypen MeddelelseBobestyrerAndel ejeren er død og der er indsat en bobestyrer, der kan disponere på boets vegne. MeddelelseDødsfaldAndel ejeren er død. MeddelelseGældssaneringAndel ejeren er under gældssanering. MeddelelseKonkursAndel ejeren er under konkurs. MeddelelseRådighedsfratagelseKonkurslovenAndel ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseKonfiskationAndel ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseTvangsakkordAndel ejeren er under tvangsakkord. MeddelelseBeslaglæggelseAndel ejeren er frataget rådigheden over objektet. MeddelelseRådighedsfratagelseSkiftelovenAndel ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over objektet KæremålAndel Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret 167. PåtegningMeddelelseAndel En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser AflysningMeddelelseAndel Aflysning af en tidligere på et dokument tinglyst meddelelse. Berører kun det dokument den påtegner (kan ikke påtegne ekspeditionstype 143) 176. IndkaldelseMortifikationAndel Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse MeddelelseMortifikationAndel Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 13 of 22

14 5. Personbogen 5.1 Generel beskrivelse Personbogen er et register over en lang række forskellige rettigheder, som Tinglysningsretten registrerer og stiller til rådighed for offentligheden. Rettigheder, der ikke umiddelbart passer ind i tingbogen, bilbogen eller andelsbogen. Da personbogen rummer mange typer af rettigheder og rettigheder over mange typer af genstande, er genstanden i personbogen valgt som personen altså den, der disponerer over genstanden, hvilket igen betyder, at der er helt andre retsvirkninger knyttet til registrering i personbogen end i de andre bøger. Personbogen består af en række registre, der er beskrevet i de følgende afsnit: 5.2 Løsørepantsætning Er et register over pant (kun frivillig pant, altså ikke udlæg) med sikkerhed i andet end fast ejendom, biler, andelsboligbeviser og fordringer. Det kan være alt lige fra cykler, både, traktorer til olieudvindingsrettigheder og licensrettigheder. De pantsatte genstande er alene beskrevet ved hjælp af en tekstuel beskrivelse. 5.3 Virksomhedspant Et register over virksomheder som pantsætter alt hvad virksomheden ejer eller dele af dette beskrevet generelt, og således at der løbende kan ske udskiftning uden at dette skal registreres. Ordningen omfatter ikke fast ejendom, biler og boligandelsbeviser. Ordningen omfatter tillige mulighed for at registrere pantsætningsforbud. De pantsatte genstande er alene beskrevet ved hjælp af en tekstuel beskrivelse. Kan dog struktureres, da der er formulartvang. 5.4 Høstpant Et register over landmænd, der for at kunne købe såsæd og gødning mv. har måttet pantsætte den forventede afgrøde på deres ejendom. De pantsatte genstande er alene beskrevet ved hjælp af en tekstuel beskrivelse. Kan dog struktureres, da der er formulartvang. 5.5 Ægtepagter Et register over de personer, der har indgået ægtepagt. Dataindhold: Personnummer, navn og adresse på to personer samt et bemærkningsfelt og et tekstfelt eller en bilagsreference. 5.6 Fratagelse af retlig handleevne Et register over personer, der er frataget den retlige handleevne (tidligere umyndiggjorte). Dataindhold: Personnummer, navn og adresse på to personer samt et bemærkningsfelt. 5.7 Testamenter Et register over personer, der har oprettet testamente. Dette register er ikke offentligt, men alene tilgængeligt for medarbejdere ved byretternes skifteafdelinger. Dataindhold: Personnummer, navn og adresse på en eller flere personer, oplysning om retskredsnavn, en dato (ikke tinglysningsdatoen) og et bemærkningsfelt. Ingen anmærkninger, da der ingen prøvelse foretages - bortset fra validitetskontrol af de indrapporterede data. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 14 of 22

15 5.8 Ekspeditionstyper for anmeldelser til personbogen Flg ekspeditionstyper bliver tilgængelige i personbogens anmeldelser: Ekspeditionstyper i personbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen 009. PantebrevLøsøre Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige EjerpantebrevLøsøre Ny hæftelse, hvor debitor og kreditor er den samme. Lægges normalt til sikkerhed (underpantsættes) i et pengeinstitut UnderpantEjerpantebrevLøsøre Pantsætning af et pantebrev. Kan ikke stå alene SkadesløsbrevLøsøre En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke SkadesløsbrevVirksomhedspant En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke SkadesløsbrevFordringspant En ny hæftelse, hvor debitor giver kreditor sikkerhed for et fast beløb (minder meget om ejerpantebrevet, blot er debitor og kreditor ikke den samme). Skadesløsbrev forrentes og afdrages ikke PantsætningsforbudLøsøre Rådighedsbegrænsning. Er en del af reglerne om virksomhedspant. Der bruges en fast formular RespektpåtegningLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse indeholdende oplysning om, at der nu respekteres andre eller flere hæftelser og eller servitutter end tidligere. Berører kun det dokument den påtegner KreditorskifteLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved kreditor udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner DebitorskifteLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved debitor udskiftes NyMeddelelseshaverLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved meddelelseshaver (en person, der skal have besked, hvis fx objektet sættes på auktion) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner NyFuldmagtshaverLøsøre Påtegning på en tidligere tinglyst hæftelse hvorved fuldmagtshaver (en såkaldt implicit fuldmagt) udskiftes. Berører kun det dokument den påtegner VilkårsændringLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorefter de for afvikling af gælden fastsatte vilkår - f.eks. Rente - ændres. Berører kun det dokument den påtegner PåtegningHæftelseLøsøre Opsamlingsekspeditionstype, der bruges, hvor der ikke findes andre ekspeditionstyper, der kan anvendes. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 15 of 22

16 Ekspeditionstyper i personbogen Beskrivelse af ekspeditionstypen 086. ForhøjelseLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved hovedstolen forhøjes UdvidelseHæftelseLøsøre Påtegning på hæftelse, hvorved der inddrages yderligere objekter under pantet. Berører kun det dokument det påtegner, men flere objekter NedlysningLøsøre Delvis aflysning af en allerede tinglyst hæftelse. Berører kun det dokument den påtegner RelaksationLøsøre Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse, hvorved et objekt eller en del af et sådant fjernes AflysningPersonbogDokument Aflyser hæftelse på objektet 148. KæremålLøsøre Påtegning på et allerede tinglyst eller afvist dokument om, at anmelderen ikke er enig i tinglysningen og har indbragt denne for Vestre Landsret 157. MeddelelseBosondringLøsøre ejeren i forbindelse med en bodeling er frataget rådigheden over objektet. Knyttes til objektet Person PåtegningMeddelelseLøsøre En opsamlingsekspeditionstype, der åbner mulighed for påtegning af øvrige meddelelser IndkaldelseMortifikationLøsøre Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og derfor indkaldes til mortifikation. Påtegning på en allerede tinglyst hæftelse MeddelelseMortifikationLøsøre Meddelelse fra en byret om, at et pantebrev er blevet borte og er mortificeret, hvorfor dette - på begæring - kan aflyses Høstpantebrev Ny hæftelse. Debitor og kreditor er forskellige IndberetningTestamente Er en ren registrering uden tinglysningsmæssig prøvelse. Aldrig manuel behandling IndberetningCodicil Indgår under testamente 190. IndberetningBørnetestamente Indgår under testamente 191. AnnullationTestament Indgår under testamente 144. TinglysningVærgemål Registrering af om en person er frataget den retlige handleevne, og om hvem, der er beskikket som værge TinglysningÆgtepagt En aftale mellem to ægtefæller om deres formueforhold PåtegningÆgtepagt Meddelelse om ændring af den tekstuelle del af ægtepagten. Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 16 of 22

17 6. BAP i tinglysning.dk Når en bruger tilgår tinglysning.dk med en browser via internettet, vil det første, brugeren ser, være forsiden Velkommen til digital tinglysning. 6.1 Hovedmenu tinglysning.dk Figur 3. Forsiden på tinglysning.dk med de fire bøger. Tinglysningsretten tinglyser forskellige former for rettigheder. Disse rettigheder er opdelt i 4 sektioner på forsiden af tinglysning.dk: tingbogen over fast ejendom andelsbogen bilbogen personbogen Bruger kan her vælge een af de fire bøger. 6.2 Menulinien Figur 4. Menulinien Øverst på forsiden har man adgang til følgende menupunkter: Forside Ny anmeldelse Forespørg Mine tinglysninger Log ind Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 17 of 22

18 Disse menupunkter vil altid være tilgængelige, uanset hvilke områder og bøger, man arbejder med på tinglysning.dk. 6.3 Inden du går i gang med at oprette en anmeldelse Inden du påbegynder en anmeldelse, vil det være en fordel: at have objektoplysninger eller dokumentoplysninger (dato-løbenr samt retskreds) parat afhængig af hvilken bog anmeldelsen vedrører: o Objektoplysninger vedr. tingbogen, (adresse eller matrikulære data) eller o Objektoplysninger vedr. bilbogen, (stelnr, navn eller CPR/CVR) eller o Objektoplysninger vedr. andelsbogen, (adresse, navn eller CPR/CVR) eller o Objektoplysninger vedr. personbogen, (navn eller CPR/CVR) at have placeret eventuelle elektroniske bilag vedr. anmeldelsen i bilagsbanken. at have oprettet fuldmagt. Hvis det ikke er muligt at lade direkte implicerede underskrive elektronisk, er det en god idé at sørge for at indsende en papirbaseret fuldmagt til tinglysningsretten, som sørger for at oprette fuldmagten elektronisk. 6.4 Hovedpunkter i oprettelsen af en anmeldelse Når man opretter en anmeldelse til tinglysning skal man gennem følgende hovedpunkter for såvel tingbogen, bilbogen, andelsbogen som personbogen. 1. Vælg anmeldelsestype, fx OpretEjerpantebrevBil 2. Udfyld anmeldelsen med relevante oplysninger og tilknyt eventuelle bilag samt tekst/ fraser undervejs 3. Afslut anmeldelsen med tilføjelse af parter, som skal underskrive. 4. Foretag gerne prøvetinglysning som sikkerhed for at alle relevante oplysninger er medtaget og korrekt angivet 5. Vælg hvilken underskriftmetode de forskellige aktører skal underskrive med 6. Involverede parter skal underskrive elektronisk med digital signatur 7. Anmeld endeligt (først når alle påkrævede underskrifter foreligger) 8. Foretag eventuel betaling af afgift, hvorefter anmeldelsen automatisk videresendes elektronisk til tinglysning 9. Følg anmeldelsens status i Mine tinglysninger Anmeldelser 6.5 Vis oversigt over de trin oprettelsen af din anmeldelse indeholder Hvis du gerne vil se en oversigt over de trin din anmeldelse indeholder, kan du pege med musen på Vis oversigt til højre i billedet. Vis oversigt vil være tilgængelig på alle anmeldelsestrin. I nogle tilfælde vil enkelte trin kun blive vist i forløbet, når visse felter er udfyldt i løbet af anmeldelsen. Nedenfor er et eksempel på oversigt over skærmbilleder, anmelderen guides igennem for at oprette EjerpantebrevBil. Anmeldelsen følger samme mønster som gældende for Opret EjerpantebrevEjendom, EjerpantebrevAndel og EjerpantebrevLøsøre, blot baseret på forskellige objekter, ejendom, bil, andel eller person. Find bil Pantebrevformular m.v. Beløbets størrelse, rente og vilkår Kreditor Oplysninger om panteretten Oplysning om debitor Bilbog-Andelsbog-Personbog-beskrivelse1.docx CSC Proprietary Side 18 of 22

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Pantebrev. Udgivet 24. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Pantebrev Udgivet 24. september 200 version.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19)

Opretter en ny hæftelse i e-akten. Opretter derefter eventuelt en underpantsætning (se ekspeditionstype 19) Release 4.2+ 1 EndeligtSkøde Et dokument hvorved ejeren af en ejendom overdrager denne, eller en del af denne, til en anden. 3 SkoedeOpret + A O 2 EndeligtSkødeMageskifte Et dokument hvorved ejeren af

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Påtegning på pant. - Kreditorskifte. Udgivet 24. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Påtegning på pant - Kreditorskifte Udgivet 4. september 00 version.3 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Tinglysning.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...5 1.1 Generelt om kursusmaterialets opbygning...5 1.1.1 Anvendelse af formateret tekst...5 1.1.2 Handlevejledninger...5 1.2 Begreber og forkortelser...5

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Bilbogens overgang til digital tinglysning den 2.

Læs mere

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo

Huskeliste. - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog. Domstolsstyrelsen / Huskeliste. Designelementer: Logo Desi Designelementer: Logo Logo På Domstol.dk findes logoet i øverste venstre hjørne på alle websitets sider. Huskeliste Designguide for Domstol.dk - til kommende brugere af Den Digitale Bilbog Domstolsstyrelsen

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Aflysning af servitut. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Aflysning af servitut Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Servitut. Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Digital Tinglysning Vejledning til Servitut Udgivet 1. september 2010 version 2.1 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Personbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Ekspeditionstype Overskrift Tekst

Ekspeditionstype Overskrift Tekst Oversigt over ekspeditionstypetekst Ikke udtømmende Version 3.8 10.10.2008 Ekspeditionstype Overskrift Tekst 1. EndeligtSkøde ENDELIGT SKØDE Sælger/ne skøder og endeligt overdrager ejendsretten på de angivne

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1.

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende. Udgivet 1. september 2010 version 1. Digital Tinglysning Vejledning til Vielsesattest tinglyst rådighedsindskrænkende Udgivet. september 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige situationer i forbindelse med overgangen til digital tinglysning. I forbindelse med overgangen til digital tinglysning den 8. september 2009 er der fastlagt

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Ejerpantebrev. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Ejerpanterev Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre, at du

Læs mere

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007

e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 e-tinglysning Sektorstandardisering 12. april 2007 Søren Gjesse Systems Architect e-mail: sgjesse@csc.com tlf: +45 3614 5912 Copyright 2006, Computer Sciences Corporation Agenda Siden sidst Anmeldelsesdokument

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Ekstern Portal Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Ekstern portal e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil:

Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Tinglysning og aflysning af skadesløsbrev bil: Man skal have en medarbejdersignatur, så der kan underskrives digitalt. Man skal tillige være oprettet i tinglysningsretten som anmelder- og underskriftsberettiget.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden BEK nr 670 af 11/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-7010-0075 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo. Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til Skøde fra bobestyrerbo hhv. konkursbo Udgivet 21. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du benytte følgende

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 213. Bekendtgørelse om tinglysning i personbogen I medfør af 45, stk. 2, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen BEK nr 1213 af 25/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-7010-0110 Senere ændringer til forskriften BEK nr 234 af 23/03/2011

Læs mere

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010

E-TL workshop for de små bøger. 13. Januar 2010 E-TL workshop for de små bøger 13. Januar 2010 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Dagsorden 9:30-9:45 Velkomst (HHJ) 9:45-10:05 Introduktion til e-tl (HHJ) Komponenter i e-tl S2S

Læs mere

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0

Digital Tinglysning. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 10. februar 2010 version 1.0 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet 0. feruar 200 version.0 Vejledning Endelig odeling v.0, 0. feruar 200 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan

Læs mere

PROBLEMSTILLINGER (1)

PROBLEMSTILLINGER (1) PROBLEMSTILLINGER (1) FULDMAGTER 1. Registrering og rettelser af fejl 2. Fuldmagter i forbindelse med privat skiftede boer ADKOMSTER 3. Skøder lyst med frist 4. Endelighedspåtegning (skøder lyst før 08.09.2009)

Læs mere

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse.

Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Bodeling Bodeling skal anvendes ved overdragelse af fast ejendom ved separation eller skilsmisse. Original separations-/skilsmissebevilling eller udskrift af dom skal være vedhæftet i anmeldelsen. Myndigheden

Læs mere

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne?

Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? 10. september 2010 Digitalisering af Bilbogen - hvad betyder det for bilforhandlerne? Den 2. november 2010 bliver Bilbogen digital. Det kan komme til at betyde ændringer i arbejdsgangene hos forhandlere

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Skifteretsattest. Udgivet 13. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Skifteretsattest Udgivet 13. septemer 010 version 1.5 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endelig bodeling. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Endelig odeling Udgivet. septemer 200 version.2 Inden du starter Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste, for at sikre,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden

Udkast. Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden Lovafdelingen Udkast Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0103 Dok.: RLM40267 Bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og om tinglysningsmåden I medfør af 7, stk. 5, 8, stk. 3, 14, stk.

Læs mere

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning.

Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. Tinglysningsretten Om håndteringen af forskellige praktiske situationer i forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning. I forbindelse med Andelsboligbogens overgang til digital tinglysning

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Endeligt Skøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.3 Digital Tinglysning Vejledning til Endeligt Skøde Udgivet. septemer 200 version.3 Inden du starter (/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at sikre,

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Auktionsskøde. Udgivet 1. september 2010 version 1.2 Digital Tinglysning Vejledning til Auktionsskøde Udgivet 1. septemer 2010 version 1.2 Inden du starter (1/2) Inden du går i gang med at ekspedere din anmeldelse, kan du enytte følgende tjekliste for at

Læs mere

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation

Digital Tinglysning. Brian Pedersen en præsentation Digital Tinglysning Sekretariatschef Brian Pedersen Tinglysningsretten Brian Pedersen en præsentation Uddannet jurist Tidligere jobindhold Ejendomskonsulent landbruget Dommerfuldmægtig Advokat Retsasssor,

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til opslag i Tingbog. Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Digital Tinglysning Vejledning til opslag i Tingbog Udgivet 9. september 2010 version 1.4 Inden du starter Inden du går i gang med at søge i Tingbogen, kan du benytte følgende tjekliste for at sikre, at

Læs mere

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres.

Navn: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Har fuldmagtsgiver hverken et cpr- eller cvr-nummer skal Ikke registreret i DK markeres. *ETLTB0001* *ETLTB0001* Fuldmagt til brug for tinglysning (Fast ejendom) Fuldmagten skal udfyldes maskinelt. Fuldmagtsgiver: CPR/CVR-nr.: Ikke registreret i DK: Telefon: Email: Har fuldmagtsgiver hverken

Læs mere

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter

Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter university of copenhagen Tillæg til Digitale panterettigheder - en oversigt Mortensen, Peter Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf

http://www.tinglysningsretten.dk/tinglysning/nyvejledninger/documents/generelle/upload%20og%20vedh%c3%a6ft% 20bilag.pdf Start på Tinglysningens hjemmeside tinglysning.dk. Tinglysningen er en noget lang proces, som forløber over 10 trin med diverse udflugter undervejs. Samtidig bliver man automatisk logget af systemet, hvis

Læs mere

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5

Digital Tinglysning. Ikke opdateret. Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 2010 version 1.5 Digital Tinglysning Vejledning til Fuldmagt (fast ejendom) Udgivet 30. september 010 version 1.5 Inden du starter (1/3) Hvornår skal en tinglysningsfuldmagt benyttes? I de tilfælde, hvor en person ikke

Læs mere

Information om rettelser og forbedringer i release 25 i produktion den

Information om rettelser og forbedringer i release 25 i produktion den Information om rettelser og forbedringer i release 25 i produktion den 18.06.2016 Bog/Overskrifter www.tinglysning.dk Alle bøger En signatur for flere roller (AnmelderOrdning) Som ved underskrift iht.

Læs mere

etinglysning FAQ Fællestest

etinglysning FAQ Fællestest etinglysning FAQ Fællestest Version 1.0, December 09, 2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark A/S FAQ etl Fællestest (2).doc

Læs mere

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Houmann Høring over bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom) Den finansielle sektor har modtaget udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS

Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen. Panteret. 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Bent Iversen Lars Hedegaard Kristensen Panteret 3. udgave &D3S THOMSON REUT6RS Almindelig Del Kapitel 1 Panteretten 21 1. Indledning. Generelle bemærkninger 21 2. Formkrav 28 3. Panterettens genstand og

Læs mere

Vejledning. mortifikation

Vejledning. mortifikation J.nr. 2013-1501-0020 18. november 2013 Vejledning om mortifikation Indholdsfortegnelse 1. HVILKE DOKUMENTER KAN MORTIFICERES?... 3 2. FORMÅLET MED REGLERNE... 3 3. BETINGELSER FOR MORTIFIKATION VED DOM...

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner

DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner DBA Digital Tinglysning maj juni 2008 v/ Henrik Høpner Møde 28. april 08 START: 24. november 2008 Systemkrav, specielt banker 21.5.08 Ekstern portal, færdig beskrevet Indeholder 53 typer skærmbilleder

Læs mere

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet.

Derfor bør det altid være muligt at anvende kursen på tidspunktet for udmåling af lånet. 7. januar 2011 S1039 - D20789 Kommentarer til de enkelte punkter 1 1 Udvid undtagelsen til at anvende dagskurs på låneudmålingstidspunktet Vi foreslår, at undtagelsen, der giver adgang til at anvende dagskursen

Læs mere

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

Af justitsministeren, tiltrådt af. Til 2. x) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: Retsudvalget 2012-13 L 107 Bilag 6 Offentligt Civilafdelingen Dato: 15. april 2013 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 725801 Ændringsforslag til forslag

Læs mere

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør

Offentligt-privat it-samarbejde. - en forudsætning for dyb digitalisering. Hans Jayatissa Løsningsdirektør Offentligt-privat it-samarbejde - en forudsætning for dyb digitalisering Hans Jayatissa Løsningsdirektør CSC i Norden 3.700 medarbejdere Omsætning $ 900M (FY09) Consulting, System Integration & IT Outsourcing

Læs mere

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y

E-TL teknisk møde. Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk. C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y E-TL teknisk møde Henrik Hvid Jensen henrik.hvid@devoteam.dk C o n n e c t i n g B u s i n e s s & T e c h n o l o g y Formål At diskutere den eksterne kommunikation med de eksterne parter for: At forstå

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

e-tinglysning Brugerformular

e-tinglysning Brugerformular e-tinglysning Brugerformular Appendiks til kernedokument UDKAST Version 0.9, 15-02-2008 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer Sciences Corporation CSC Danmark

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Grænsefladebeskrivelse for EFI

Grænsefladebeskrivelse for EFI Ver.: 1.0 Dato 28-06-2010 Grænsefladebeskrivelse for EFI Digitalt Motorregister (DMR) 2010-2011 Grænsefladebeskrivelse for EFI side 1/7 Denne interessentpakke indeholder en detaljeret beskrivelse af de

Læs mere

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne

PARTNER. Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. BORNHOLMS SPILDEVAND NS Industrivej 1 3700 Rønne 0 GEO PARTNER BORNHOLMS SPILEVAN NS Industrivej 1 3700 Rønne Vedr.: Tinglysning af eksisterende kloaksystem. Geopartner Landinspektører AiS Egensevej 15 I samarbejde med Bornholms Forsyning NS er Geopartner

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 1.0, 15-12-2009

etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 1.0, 15-12-2009 etinglysning Bilbog, andelsbog og personbog - kommende faciliteter i den digitale tinglysning Version 1.0, 15-12-2009 CSC Danmark A/S Retortvej 8, Valby DK-1780 København Phone: +45 3614 4000 Computer

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 162/2014 (2. afdeling) Dantil Pantebrevsinvest ApS (advokat Claus Hastrup Knudsen) mod Finansselskabet af 8. oktober 2008 A/S under konkurs (advokat

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl)

Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) Bilag 2: Kravspecifikation for det kommende system til elektronisk tinglysning (e-tl) 26. juni 2006 Connecting Business & Technology Devoteam Consulting A/S 2006 Dette dokument er udarbejdet for Domstolsstyrelsen

Læs mere

6 e-tl Motor. Løsningsspecifikation: e-tl motor. Dokumentoplysninger. Domstolsstyrelsen

6 e-tl Motor. Løsningsspecifikation: e-tl motor. Dokumentoplysninger. Domstolsstyrelsen E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 6 e-tl Motor Løsningsspecifikation: e-tl motor Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Intern portal e-tl (Elektronisk Tinglysning) Placering: C:\prj\etl-doc\Documentation\TOC\06

Læs mere

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol

Debitor erkender at skylde kreditor den angivne hovedstol ================================================================================================== REALKREDITPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk

EJENDOM: ----------------------------- Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SKØDE Prøvetinglysning - Tinglysning er ikke gennemført EJENDOM: Adresse: Havørnen 100 9280 Storvorde Landsejerlav: Egense By, Mou Matrikelnummer: 0019fk SÆLGER/OVERDRAGER: ZELOT REAL ESTATE ApS Holmegårdsvej

Læs mere

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder

Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder 16. april 2012 Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012: Opfølgning på indsatsområder Resultatet af Tinglysningsrettens brugerundersøgelse 2012, som blev foretaget i de sidste 2 uger af januar, foreligger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Den digitale tingbog er på vej

Den digitale tingbog er på vej Den digitale tingbog er på vej Tinglysningsmotor, digital signatur og internettet. Arbejdet med udformningen af den nye digitale tingbog er i fuld gang i Domstolsstyrelsen. Af chefkonsulent Anja Olsen,

Læs mere

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen

Organisationerne deltager gerne i et møde, hvor bemærkningerne kan uddybes. Med venlig hilsen Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 7. januar 2011 S1039 - D20681 Att. Annette Pedersen Høringssvar til forslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven Vi modtog den 6. december

Læs mere

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Københavns Universitet. Fordringspant Mortensen, Peter. Publication date: 2010. Document Version Også kaldet Forlagets PDF university of copenhagen Københavns Universitet Fordringspant Mortensen, Peter Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Mortensen, P. (2010).

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej Egå. Matrikelnummer: Adresse: Egå Møllevej Egå. Adresse: Egå Møllevej Egå.

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej Egå. Matrikelnummer: Adresse: Egå Møllevej Egå. Adresse: Egå Møllevej Egå. SERVITUT EJENDOM: Adresse: Egå Møllevej 8 0011p Adresse: Egå Møllevej 6 0011u Adresse: Egå Møllevej 46 0013p Adresse: Egå Møllevej 46A 0014e 0013g Adresse: Egå Møllevej 48 0013c EJER: Mariann Vang Christensen

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :48:58. EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen Bjert. Appr.dato: TINGBOGSATTEST Udskrevet: 03.12.2015 12:48:58 EJENDOM: Adresse: Skamlingvejen 113 6091 Bjert Samlet areal: 129665 m2 Heraf vej: 295 m2 Appr.dato: 04.08.2010 Landsejerlav: Binderup By, Sdr. Bjert Matrikelnummer:

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :01:41. EJENDOM: Adresse: Lygten 57, København NV TINGBOGSATTEST Udskrevet: 20.05.2016 13:01:41 EJENDOM: Adresse: Lygten 57, 3. 2400 København NV Samlet areal: 2471 m2 Heraf vej: 427 m2 Ejl. approbationsdato: 14.10.1971 Ejerlejlighedens areal: 54 kvm

Læs mere

etl B AP w o w rksh r op Snitflader

etl B AP w o w rksh r op Snitflader etl BAP workshop Snitflader Services - asynkrone Aktør Tinglysnings -retten Anmeldelse oprettes Svar på anmeldelse BilbogAnmeldelse Svar AnmeldelseSvarModtag EjerpantebrevBil AnmeldelseSvar BilbogAnmeld

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: :23:35. EJENDOM: Grønningen 7, 1. TH København K TINGBOGSATTEST Udskrevet: 17.08.2016 11:23:35 EJENDOM: Adresse: Grønningen 7, 1. TH. 1270 København K Samlet areal: 956 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato: 09.04.1970 Ejerlejlighedens areal: 69 kvm

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15. EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande. Appr.dato: 15.05.2007. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 08.12.2014 09:57:15 EJENDOM: Adresse: Fasterholtvej 43 7330 Brande Samlet areal: 142707 m2 3770 m2 0009c 15537 m2 0 m2 0011b 51085 m2 1320 m2 0009g 235 m2 0 m2 0009a 75850 m2

Læs mere

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag.

Mortifikationssager behandles uanset lovens ordlyd på skriftligt grundlag. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvilke dokumenter kan mortificeres i henhold til mortifikationsloven?... 2 Betingelser for mortifikation ved dom.... 2 Når vi modtager en anmodning.... 3 Kendelsen...

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: DOKUMENT: ADKOMSTHAVERE: {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031. Udskrevet: 25.08. {3449b88d-743b-4090-a177-781970e9ed37}851149031 TINGBOGSATTEST Udskrevet: 25.08.2015 09:35:06 EJENDOM: Adresse: Kastetvej 127, 3. TV. 9000 Aalborg Samlet areal: 273 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. Forløbet for SEPA Direct Debit Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at sende en SEPA Direct Debit opkrævning via Business Online. 1. Indsend SEPA Direct Debit filer 2. Kontroller

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992.

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER. Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05. EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording. Appr.dato: 01.07.1992. TINGBOGSATTEST Udskrevet: 24.01.2013 10:17:05 EJENDOM: Adresse: Firhuse 7 7441 Bording Samlet areal: 429671 m2 Heraf vej: 6890 m2 Appr.dato: 01.07.1992 Landsejerlav: Over Julianehede, Engesvang Matrikelnummer:

Læs mere

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv.

1. I overskriften til kapitel 8 ændres og forespørgsler til: mv. Civilafdelingen Dato: 9. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Louise Christophersen Sagsnr.: 2012-7010-0058 Dok.: 597612 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet:

TINGBOGSATTEST ADKOMSTER EJENDOM: NOTERINGER: DOKUMENT: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7} true. Udskrevet: {5fa76ac9-ff4d-4d3d-8540-c4eb905294f7}101996255true TINGBOGSATTEST Udskrevet: 06.12.2016 15:22:44 EJENDOM: Adresse: Toldbodgade 5, 2. 1253 København K Samlet areal: 166 m2 Heraf vej: 0 m2 Ejl. approbationsdato:

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning

Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Vejledning til blanketten Meddelelse om pantsætning Du bruger blanketten, når du underretter om, at der er givet pant i betalingsrettigheder under EU-ordningen grundbetaling. Det er kun blanketten, du

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== PANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny. Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular.

Generelt Trade Finance indstillinger Engelsk tekst Menuvalg Opret ny.  Opret ny Opret Eksportinkasso Opret inkasso Eksportinkasso Tom formular. Generelt Denne beskrivelse viser dig hvordan du kan oprette en Eksportinkasso i Business Online; Garantier og Trade Finance modulet. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger af modulet

Læs mere

Pensioneringsprocessen for institutioner

Pensioneringsprocessen for institutioner Public Release PENSAB Pensioneringsprocessen for institutioner Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Start en pensioneringssag for en tjenestemand... 3 2.1 Udfyld pensionsskemaet... 3 2.2

Læs mere

Appr.dato: 10.09.1998. Matrikelnummer:

Appr.dato: 10.09.1998. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 02.03.2011 13:01:20

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere