Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for"

Transkript

1 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene i den nationale aftale mellem KL og Erhvervsstyrelsen. Væksthusstatistikken følger dernæst årgange af Væksthuskunder () over tid og sammenholder udviklingen med kontrolgrupper af lignende virksomheder. Endelig indeholder Væksthusstatistikken beskrivende statistik både for Væksthusenes kunder og for de virksomheder, der har benyttet den lokale erhvervsservice. Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål pr , fx antal kunder, henvisninger, kundetilfredshed. Side 2 Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, omsætning og salg til udlandet i virksomheder, der var kunde i et Væksthus i årgange. Side 7 Afsnit 3: Beskrivende statistik for virksomheder med vækstkortlægning fra et Væksthus i 1. halvår Side 21 Afsnit 4: Beskrivende statistik for virksomheder, der har benyttet lokal erhvervsservice i 1. halvår Side 26

2 Side 2 1. Status på udvalgte resultatmål mv. for 2015 Tabel 1.1 Antallet af Vækstkortlægninger inkl. vækstplan Væksthus 1. kvartal 2. kvartal I alt Mål for 2015 Målopfyldelse 1. halvår 2015, pct. Hovedstadsregionen ,9 Midtjylland ,0 Nordjylland ,8 Sjælland ,0 Syddanmark ,6 I alt ,5 Kilde: CRM-systemet Tabel 1.2 Væksthuskunder henvist til anden rådgivning, kvartal kvartal 2. kvartal Væksthus Henvist Ikke henvist Henvist Ikke henvist Henvist i alt Pct. Hovedstadsregionen ,0 Midtjylland ,8 Nordjylland ,0 Sjælland ,0 Syddanmark ,9 Alle Væksthuse ,6 Mål Kilde: Væksthusene henviser mindst 80 pct. af kunderne til relevante rådgivere og offentlige tilbud. CRM-systemet

3 Side 3 Tabel 1.3 Heraf vækstkortlægninger fordelt på henvisningstype, kvartal 2015, første henvisning Væksthus Antal Privat Privat Offentlig Udenlandsk Offentlig Andel (pct.) Antal Andel (pct.) Antal Andel (pct.) Antal Andel (pct.) Hnv. i alt Hovedstadsreg ,1 12 6,2 7 3, ,0 193 Midtjylland ,8 15 6,6 5 2,2 10 4,4 228 Nordjylland 64 79,0 8 10,0 1 1,2 8 10,0 81 Sjælland 56 72, ,6 3 4,0 6 8,0 77 Syddanmark ,9 19 9,3 4 2,0 10 4,9 205 Alle Væksthuse ,0 66 8,4 20 2,6 63 8,0 784 Mål Anm: Kilde: Mindst 70 pct. af henvisningerne skal være til private rådgivere Opgørelsen viser én henvisning pr. Væksthuskunde. Private henvisninger prioriteres højest. CRM-systemet Tabel 1.4 Vækstkortlægninger fordelt på henvisningstype, kvartal 2015, flere henvisninger Væksthus Antal Privat Privat Offentlig Udenlandsk Offentlig Andel (pct.) Antal Andel (pct.) Antal Andel (pct.) Antal Andel (pct.) Henvisninger i alt Hovedstadsreg ,9 27 9,6 8 2, ,6 280 Midtjylland ,1 21 5,5 10 2,6 27 7,1 382 Nordjylland 71 74, ,5 1 1, ,5 96 Sjælland 70 72, ,5 3 3,1 9 9,3 97 Syddanmark , ,0 18 3,9 32 6,9 466 Alle Væksthuse , ,9 40 3, , Anm: Kilde: Opgørelsen viser flere henvisning er pr. Væksthuskunde. CRM-systemet

4 Side 4 Tabel 1.5 Gennemsnitlige antal henvisninger pr. Væksthuskunde, kvartal 2015 Væksthus Henviste Samlede antal henvisninger Gns. henvisning Hovedstadsreg ,5 Midtjylland ,7 Nordjylland ,2 Sjælland ,3 Syddanmark ,3 Alle Væksthuse ,7 Anm. Flere væksthuskunder er henvist til mere end én rådgiver. Kilde CRM-systemet

5 Side 5 Tabel 1.6 Væksthus Net Promotor Score*: nes villighed til at anbefale Score 1) Væksthuset 2) Den rådgivning, der er henvist til 1) NPS: Væksthus 2) NPS: Rådgiver Antal respondenter Andel af kunder, der benytter henvisningen, % Score Hovedstadsregionen 68, ,5 42,3 Midtjylland 80, ,0 61,8 Nordjylland 69, ,8 84,2 Sjælland 75, ,0 65,4 Syddanmark 75, ,2 51,9 Alle Væksthuse 78, ,0 60,4 *.NPS: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale Væksthuset/den rådgiver, Væksthuset har henvist til, til andre virksomhedsejere og personer i dit netværk?. besvares iht. en skala fra 0 til 10, hvor 0 er usandsynligt og 10 er meget sandsynligt. Andelen af ambassadører (med scorer fra 9-10) fratrækkes andelen af detractors (der scorer fra 0-6), hvorved Net Promotor Score fremkommer. Det skal bemærkes, at brugerevalueringen udsendes efter endt vejledning i Væksthuset og dermed før virksomheden eventuelt har haft udbytte af den rådgivning, der er henvist til. Kilde:

6 Side 6 Tabel 1.7 Udbytte af sparring med Væksthuse, i procent Væksthus Høj Middel Ingen Svarprocent Hovedstadsregionen Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Alle Væksthuse Tabel 1.7. uddybning, alle Væksthuse Forløbet har bidraget til: I høj grad I nogen grad i lav grad slet ikke Ved ikke/ikke relevant.. afdækning af ikke-erkendte udfordringer, muligheder eller behov i virksomheden 32,2 50,5 10,3 1,4 5,6.. at styrke og forbedre virksomhedens overordnede strategi 33,6 44,6 8,9 3,3 9,6.. at øge virksomhedens langsigtede vækstambitioner 33,9 45,6 7,7 2,8 10,0.. at styrke virksomhedens forretningskoncept 29,4 42,1 13,1 4,9 10,5.. at styrke virksomhedens kunderelationer, salg og/eller marketing 22,9 38,1 18,5 3,5 17,1.. at professionalisere virksomhedens organisation 23,6 30,4 16,4 6,8 22,9.. at styrke virksomhedens drift 15,9 35,5 18,0 9,1 21,5 Kilde: Væksthusenes brugerevalueringssystem

7 2. Effektmåling Side 7 I effektmålingen indgår virksomheder, som har gennemgået en vækstkortlægning og har fået udarbejdet en vækstplan i et Væksthus. Det kræves derudover, at virksomheden, o o o o o o o er i drift ved måleperiodens start og overlevende i hele måleperioden genfindes i både Danmarks Statistiks registre, eindkomst og Moms-statistikken har en omsætning svarende til ½ årsværk (branchefastsat) i hele måleperioden har mindre end 250 ansatte ikke er et holdingselskab er hjemmehørende der, hvor den bliver vejledt for eksporttabellerne kræves eksport ved enten start eller ved udgangen af måleperioden. Stratificerede kontrolgrupper Der udtrækkes 5 regionale og 1 landsdækkende kontrolgruppe, der tager højde for virksomhedernes branche og størrelse (antal ansatte). Målet er at finde virksomheder, der ligner Væksthuskunderne mest muligt på faktorer, der har betydning for, hvordan de præsterer mht. beskæftigelse, omsætning og eksport. n er udtrukket og vægtet således, at den procentvise fordeling på fx branche og størrelse i de to grupper af virksomheder i udgangspunktet er den samme i den pågældende region. Er der eksempelvis ikke Væksthuskunder i en bestemt strata, udgår samtlige virksomheder fra samme strata i kontrolgruppen. Er en vejledt virksomhed omvendt så specielt, at der ikke findes et match i kontrolgruppen, vil den få vægten 0 og udgå af målingen.

8 Afsnit 2.1. Beskæftigelse Side 8 Tabel 2.1. Brutto-udvikling i beskæftigelsen i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og (antal årsværk) (antal overlevende virksomheder) 2008 (852) 2009 (1.077) 2010 (1.376) 2011 (1.653) 2012 (1.818) (1.570) Væksthus Hovedstadsr Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hele landet Anmærkning: overlevende virksomheder vejledt i januar-december i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik

9 Side 9 Tabel 2.1.a Alle Væksthuse: Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og ,2-8,7-2,3-3,0 4,6 3,7 3,8 0,3 0,3 0,3 1,5 0, (-4,8) (-6,5) -0,7-1,1 6,4 3,7 0,9 1,2 1,5 1,0 1,8 1, (0,6) (-2,0) 7,9 4,3 5,2 0,9 3,4 0,9 2,4 0, (8,9) (4,2) 6,5 2,2 4,4 0,7 3,2 1, (9,0) (2,2) 5,9 1,9 4,2 1,6 (8,0) (2,3) 6,5 1,9 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik Tabel 2.1.a Væksthus Hovedstadsregionen: Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Hovedstadsregionen i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og ,4-2,2-4,6-0,8-0,9 2,4 7,3 1,6-5,0 1,1-6,6 2, (-4,2) (0,2) 0,2 1,5 10,3 4,0 1,8 2,1-0,8 2,1 2,4 0, (3,7) (0,2) 12,1 5,5 2,1 2,0 2,5 1,2 2,9 1, (10,8) (6,3) 6,1 5,0 6,5 3,1 5,0 1, (8,5) (5,2) 8,9 4,2 4,3 2,0 (11,4) (2,9) 8,4 1,8 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik

10 Side 10 Tabel 2.1.b Væksthus Midtjylland: Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Midtjylland i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og ,0-10,0-2,7-1,7 6,5 5,0 3,7 0,3 1,1 0,4 3,7 0, (-5,7) (-7,8) 2,2-1,4 9,5 4,2 1,1 1,4-0,3 0,8 2,1 1, (1,7) (-2,6) 9,7 4,4 7,6 1,6 3,7 0,9 3,9 0, (7,5) (4,3) 9,6 2,2 5,4 0,0 3,8 1, (8,5) (5,2) 8,0 1,3 8,9 1,4 (10,3) (1,8) 8,5 2,1 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik Tabel 2.1.c Væksthus Nordjylland: Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Nordjylland i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og ,8-10,3-0,9-4,9 3,0 3,2 4,1-0,1 0,5-0,2 0,9 0, (-3,8) (-8,1) -0,7-1,4-2,5 5,3 2,3 2,4 4,9 0,1 3,6 1, (-2,9) (-1,9) 3,1 4,4 4,1 1,0 3,5 0,6-1,9-0, (10,3) (2,5) 4,2 2,6 2,7 0,1 4,8 2, (13,0) (2,4) 7,3 0,5 4,9 3,3 (6,3) (3,0) 6,3-0,5 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik

11 Side 11 Tabel 2.1.d Væksthus Sjælland: Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Sjælland i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og ,1-5,3-0,6-4,6 6,1-1,6-1,7-1,4 0,0 0,2-0,3-3, (-4,9) (-4,7) -2,2-0,6 6,5 0,6-0,4 1,6 0,7 2,7-2,2-1, (-1,1) (1,5) 8,9 2,6 2,4 0,3 1,2 0,8 3,6-1, (10,2) (5,3) 6,3 2,0 4,1 1,2-1,3-0, (17,1) (1,3) 3,5 1,3 2,6-0,6 (7,9) (2,6) 4,4 2,6 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik Tabel 2.1.e Væksthus Syddanmark: Vækst i beskæftigelsen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Syddanmark i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og ,2-5,9-3,2-4,1 5,7 3,3 3,0 1,3 1,7 0,8 1,9 0, (-4,9) (-7,0) -4,1-1,7 5,9 2,8 0,0-0,3 3,3 0,8 1,4 0, (0,7) (-2,7) 6,7 3,9 5,3-0,3 4,2 0,8 2,6 1, (7,8) (4,2) 5,4 1,3 4,0 0,7 2,6 0, (3,9) (1,4) 2,4 2,6 1,1 1,2 (5,4) (1,7) 4,8 3,0 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik

12 Side 12 Afsnit 2.2.: Omsætning Tabel 2.1. Brutto-udvikling i omsætningen i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og (Mio. kr.) (Overlevende virksomheder) 2009 (1.077) 2010 (1.376) 2011 (1.653) 2012 (1.818) (1.570) Væksthus Hovedstadsr. 79,3 349,7-19,6 8,5 82,6 672,8 224,4-88,6 341,5 618,6 503,9 291,3 296,0 264,0 370,7 Midtjylland 763,1 828,8 525,2 359,8 712, ,8 487,5 514,4 862, ,7 258,1 951,6 846, , ,9 Nordjylland 188,1 3,5 269,3 5,4 284,2 927,6 518,5-4,1 292,5 263,2-189,1 18,2 564,2 430,8 482,6 Sjælland 182,5 103,6 70,0 4,7 40,7 277,2 374,4-47,5 55,6 397,9-89,5 39,5 51,4 138,1 132,5 Syddanmark 144,5 620,6 200,2 75,5 971, ,4 344,8-377, ,9 763,8 876,7 818,8-178,3 254,9 543,7 Hele landet 1.357, , ,1 453, , , ,6-3, , , , , , , ,5 Anmærkning: overlevende virksomheder vejledt i januar-december i hhv. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik

13 Side 13 Tabel 2.2. a Alle Væksthuse: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, sammenlignet med kontrolgruppe ,3 7,7 9,6 11,7 4,8 3,8 2,0 3,6 9,0 2, (7,0) (6,4) 15,9 11,6 6,2 8,1 0,0 1,4 8,1 1, (14,7) (11,4) 9,1 4,4 3,5 1,9 5,3 2, (11,3) (3,2) 5,0 2,4 6,3 2,2 (6,1) (2,3) 9,4 4,2 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Tabel 2.2. b Væksthus Hovedstadsregionen: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Hovedstadsregionen i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, sammenlignet med kontrolgruppe ,3 13,3 18,0 7,2-0,9 1,5 0,4 1,9 3,6 2, (7,4) (11,7) 21,7 11,2 5,9 4,1-2,2-0,4 8,7 5, (18,1) ((9,8) 21,1 4,4 14,2 2,1 7,2 4, (19,9) (4,2) 9,5 3,4 7,7 6,0 (4,3) (0,8) 8,3 6,0 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik

14 Side 14 Tabel 2.2. c Væksthus Midtjylland: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Midtjylland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, sammenlignet med kontrolgruppe ,0 8,1 10,8 12,7 6,2 3,7 4,0 3,0 7,6 3, (12,8) (7,8) 16,8 11,4 5,0 4,2 5,0 1,1 8,0 1, (15,2) (11,7) 11,2 5,1 2,3 0,9 8,2 2, (10,2) (4,9) 9,4 3,0 10,2 3,0 (11,2) (3,7) 17,1 3,8 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Tabel 2.2. d Væksthus Nordjylland: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Nordjylland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, sammenlignet med kontrolgruppe ,1 6,3 0,1 13,0 7,0 5,3 0,1 2,9 6,9 1, (5,7) (-0,4) 14,7 10,9 7,2 3,8-0,1 3,4 3,8-0, (14,6) (10,1) 3,9 5,4-2,7 3,8 0,3 3, (14,3) (4,1) 9,0 4,3 6,3-0,5 (2,7) (3,9) 8,3 4,1 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik

15 Side 15 Tabel 2.2. e Væksthus Sjælland: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Sjælland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, sammenlignet med kontrolgruppe ,4 2,3 6,2 7,0 4,0 3,6 0,3 2,5 2,2-0, (3,1) (1,0) 15,0 2,5 17,6 6,1-1,9 0,0 2,8 1, (12,0) (9,1) 15,2 10,6-3,0-3,0 1,4 2, (18,9) (10,9) 2,1-3,8 5,5 3,0 (1,8) (2,4) 5,4 4,7 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Tabel 2.2. f Væksthus Syddanmark: Vækst i omsætningen i pct. i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Syddanmark i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, sammenlignet med kontrolgruppe ,2 7,1 13,2 12,9 3,8 3,9 1,4 5,8 17,3 1, (2,6) (8,2) 13,9 14,6 4,1 0,4-4,3 1,5 13,6 2, (14,1) (12,8) 6,1 1,9 6,5 2,7 5,7 1, (5,9) (-0,3) -1,7 2,0 2,5 1,3 (6,4) (1,1) 5,8 3,5 Anm.: Overlevende virksomhede, vejledt i januar-december i hvv., 2009, 2010, 2011, 2012 og. (I parentes ses vækst forud for vejledning (min. et års overlevelse) Anm.: : Virksomheder med samme deltagelse fra region, branche og størrelse, vægtet. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik

16 Side 16 Danmarks Statistiks Firmaernes køb og salg opgør ikke længere virksomhedernes eksport til udlandet. Derfor dannes data for virksomhedernes eksport ved at trække indenlandsk salg fra den samlede omsætning. Metoden vanskeliggør dannelsen af valide kontrolgrupper til brug for eksportmålingerne. Erhvervsstyrelsen har derfor foreløbig valgt ikke at operere med kontrolgruppe i eksporttabellerne.

17 Afsnit 2.3.: Eksport Side 17 Tabel 2.3. Vækst i eksport i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og (mio kr.) (Overlevende virksomheder) 2009 (640) 2010 (799) 2011 (944) 2012 (1.007) (836) Væksthus Hovedstadsreg. 45,5 92,5 56,1 0,7 54,5 262,6 109,9 43,7 63,5-39,6 52,0 124,7 94,3 96,8 131,4 Midtjylland 549,1 12,2 83,2 239,9 463,3 482,8 80,9 178,8 404,1 228,9 6,4 424,1 338,0 496,1 447,6 Nordjylland 129,2-48,0 215,2-159,6 120,7 249,6 147,6 13,2-41,5 39,4-293,1 81,8 114,9 354,5-9,5 Sjælland 60,6 15,0 4,2 16,9-25,2 111,5 208,3-122,7 47,2 162,0-101,4 34,4 0,0 81,5 31,7 Syddanmark 144,6 276,5-22,2 47,8 909,9 315,6 226,1-141,6 589,4-1,2 322,1 542,4-110,7 182,7 229,4 Hele landet 929,1 348,2 336,4 145, , ,1 772,8-28, ,7 389,5-13, ,4 436, , ,7 Anmærkning: overlevende virksomheder vejledt i januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og Kilde: Væksthusenes CRM-system, eindkomst og Danmarks Statistik

18 Side 18 Tabel 2.3.a Alle Væksthuse: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i et Væksthus i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, procent ,5 5,5 5,0 2,1 21, ,6 9,3-0,3 11, ,1-0,1 12, ,3 14,0 10,9 Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Tabel 2.3.b Væksthus Hovedstadsregionen: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Hovedstadsregionen i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, procent ,4 24,0 11,8 0,1 10, ,2 11,1 4,0 5, ,0 8,3 18, ,3 13,6 14,3 Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik

19 Side 19 Tabel 2.3.b Væksthus Midtjylland: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Midtjylland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, procent ,6 0,4 2,8 7,8 14, ,5 2,9 6,1 13, ,6 0,2 14, ,5 20,8 19,5 Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Tabel 2.3.b Væksthus Nordjylland: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Nordjylland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, procent ,3-3,2 14,6-9,4 7, ,2 8,7 0,7-2, ,8-13,2 4, ,0 14,8-0,8 Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik

20 Side 20 Tabel 2.3.b Væksthus Sjælland: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Sjælland i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, procent ,8 4,4 1,2 4,7-6, ,0 42,0-17,4 8, ,4-12,7 4, ,0 19,3 7,2 Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Tabel 2.3.b Væksthus Syddanmark: Vækst i eksporten i virksomheder, der er vejledt i Væksthus Syddanmark i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og, procent ,6 24,4-1,6 3,4 63, ,7 9,7-5,6 24, ,0 9,7 14, ,8 6,6 8,2 Anm.: Overlevende virksomheder, vejledt januar-december i hhv. 2009, 2010, 2011, 2012 og. Kilde: Væksthusenes CRM-system, Momsstatistikken og Danmarks Statistik Note 1: den markante stigning sidst i perioden for denne årgang skyldes primært to virksomheder, der har særlig høj vækst. Samme opgørelse ekskl. disse virksomheder viser følgende udvikling: fra : 13,5 %, : 12,8 %, fra : 5,2 %, 2012-: -5,2% og -: 2,2%.

21 Den beskrivende statistik vedrører alene virksomheder, der findes i både momsstatistikken og eindkomst-registret, og som har beskæftigelse minimum svarende til ½ årsværk eller omsætning svarende hertil (brancheafhængig). Der er udarbejdet oversigter over branchetilhørsforhold, alder, selskabsform samt virksomhedernes størrelse baseret på beskæftigede og omsætning for henholdsvis Væksthuskunder (afsnit 3) og virksomheder, der er registeret af lokale erhvervsservice (afsnit 4).

22 Side Beskrivende statistik, Væksthuskunder Figur 1 ne i 1. halvår 2015: brancher Kilde: CRM og Danmarks Statistik

23 Side 23 Figur 2 Væksthuskunderne i 1. halvår 2015, fordelt på Væksthus og etableringsår. Kilde: CRM og Danmarks Statistik Figur 3 Væksthuskunder, 1. halvår 2015, fordelt på Væksthus og selskabsform Kilde: CRM og Danmarks Statistik

24 Side 24 Figur 4 Væksthuskunde i 1. halvår 2015, antal virksomheder fordelt på Væksthus og størrelse (årsværk) Kilde: CRM og Danmarks Statistik

25 Side 25 Figur 5 Væksthuskunder i 1. halvår 2015, antal virksomheder fordelt på Væksthus og på størrelse baseret på omsætning (1.000 kr.) Kilde: CRM og Danmarks Statistik

26 Side Beskrivende statistik, virksomheder, der har benyttet den lokale erhvervsservice Figur 6 Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: brancher Kilde: CRM og Danmarks Statistik

27 Side 27 Figur 7 Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: Selskabsform Kilde: CRM og Danmarks Statistik Figur 8 Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015 iht. etableingsår. Kilde: CRM og Danmarks Statistik

28 Side 28 Figur 9 Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: Størrelse iht. omsætning (1.000n kr.) Kilde: CRM og Danmarks Statistik Figur 10 Virksomheder, der har anvendt lokal erhvervsservice i 1. halvår 2015: Størrelse iht. årsværk Kilde: CRM og Danmarks Statistik

29 Side 29

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017

National aftale for Mål for Væksthusene i 2017 Dato: 23. 08. 2016 National aftale for for Væksthusene i 2017 mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l

National aftale for Væksthusene i 2015 Opgørelse af resultatma l Dato: 15. marts 2016 Sag 2015-14494 National aftale for ene i 2015 Opgørelse af resultatma l Indledning Når KL og regeringen i løbet af sommeren indgår den årlige aftale om kommunerens økonomi, indgås

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2018

National aftale for Væksthusene i 2018 26. april 2017 National aftale for Væksthusene i 2018 Aftale mellem og Erhvervsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S Indledning:

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

National aftale for Væksthusene i 2016

National aftale for Væksthusene i 2016 National aftale for Væksthusene i 2016 24. juni 2015 Aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K og Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S I

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

Dagsordenens punkt 2.

Dagsordenens punkt 2. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Møde i KKR Nordjylland den Dagsordenens punkt 2. 314 / 11. juni 2012 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs-

Læs mere

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland

Resultatkontrakt Væksthus Nordjylland Resultatkontrakt 2010 - Væksthus Nordjylland 18. december 2009 /ebst Resultatkontrakten indeholder mål og vilkår for Erhvervs- og Byggestyrelsen bevilling i 2010 til Væksthus Nordjylland på 9.546.000 kr.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - en statistik om udviklingen 2001-2008 Juli 2011 Fakta om statistikken Statistikken 2001-2008 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige og mandlige

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT

CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT CODE OF DEN GODE VEJLEDNING CONDUCT INTRODUKTION Visionen bag Væksthusene er, at Danmark i 2020 skal være blandt de lande, der har flest nye vækstvirksomheder. Væksthusene har således en klar mission om

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen

Vækstforum, tirsdag den 15. december Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen , Monitorering og effektmåling af erhvervsfremmeindsatsen 2007-2014 1 Effektmålingen omfatter udelukkende de 80 projekter, der er igangsat fra 2007 til 2011 og som er finansieret af såvel regionale erhvervsudviklingsmidler

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice.

Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Juni 2016 Kun hver 10 ende SMV er bruger den offentlige erhvervsservice. Hovedparten af de små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres

Læs mere

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST

FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST FLERE VIRKSOMHEDER I VÆKST RAPPORT SLUTEVALUERING AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3 Programmets overordnede økonomiske effekter Side 6 3 Virksomhedernes tilfredshed Side 18 4 De fire indsatsområder

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016

Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference november 2016 Muligheder for vækstvirksomheder og -iværksættere Oplæg til Frederiksberg Erhvervskonference 2016 29. november 2016 Agenda Om Væksthuset Om Iværksætterhuset og HIP Vækstudfordringer for virksomheder Tre

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup

ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE. - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup ERHVERVSUDVIKLING I BALLERUP KOMMUNE - Resultater af vejledningen i Iværksætterhuset og fakta om erhvervslivets præstationer i Ballerup INTRODUKTION HOVEDRESULTATER Del 1) Brugernes udbytte af vejledningen

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere

Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere 29. november 216 ANALYSE Af Jørgen Bang-Petersen Det er blevet sværere at rekruttere medarbejdere Advarselslamperne på det danske arbejdsmarked blinker rødt med udsigten til stigende mangel på arbejdskraft.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice

Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice 2. februar 2016 Kvantitativ effektmåling af lokal erhvervsservice - resultater, tilgang og metode. 1. SAMMENFATNING AF RESULTATERNE IRIS Group har for Erhvervsstyrelsen, og i et samarbejde med Danmarks

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

2016 LollandGuldborgsund

2016 LollandGuldborgsund 016 LollandGuldborgsund Erhvervsfremme under lup - fakta, effekter og benchmarking med andre kommuner Et nyt videngrundlag for den lokale erhvervspolitik Hvert år vejledes mere end 50.000 iværksættere

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015

Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Konjunkturanalyse for Øresundsregionen, juni 2015 Erhvervslivet i Øresundsregionen har positive forventninger til den økonomiske udvikling de kommende 12 måneder, og en væsentlig overvægt af virksomheder

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse IVÆRKSÆTTERANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

Virksomheder forventer ingen lønstigninger

Virksomheder forventer ingen lønstigninger Januar 2010 Virksomheder forventer ingen lønstigninger Mere end hver anden privat arbejdsgiver forventer lønstigninger på et rundt nul i 2010 Det står i skærende kontrast til forventningerne i den offentlige

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006 Iværksættere og nye virksomheder Nøgletal 2006 August 2006 Iværksættere og nye virksomheder, Nøgletal 2006 Udgivet af: Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Læs mere

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016

NOTITS. Internationaliseringsrådgiver pr. 1. jan 2016 Udenrigsministeriet NOTITS Til: Erhvervsstyrelsen Sag: ID nr.: 214-1374 131968 Cc: Bilag: 2 Fra: Kunderelationer og Eksportfremme Dato: 27-4-216 Emne: Afrapportering 21-215 1. Afrapportering af samarbejdet

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder

Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 9. marts 2016 Monitorering og effektvurdering af de syv tværregionale indsatsområder 1. Indledning Hovedparten af de regionale erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler fra

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle.

En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at pendle. N O T A T Pendlingstiden er uændret selvom vi pendler længere En ny analyse fra Danske Regioner viser, at den gennemsnitlige pendlingsafstand er steget, samtidigt med at vi næsten bruger samme tid på at

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 23. november 2015 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Bornholms vækstforums indsatsområder 2007-2013 Hovedparten af de erhvervsudviklingsprojekter, som medfinansieres med strukturfondsmidler(regionalfonden

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson

Vækstforums iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson s iværksætterpolitik 9. oktober 2008 v/ Lars Hansson Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2009 Iværksætteri Styrke den regionale iværksætterkultur Sikre stærke iværksætterkompetencer Styrke et attraktivt kapitaludbud

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann

Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Nationens tilstand. Eller noget lidt andet Anders N. Hoffmann Lysten til at starte ny virksomhed: CVR-registreringer: Danmark 180 Antal CVR-registeringer (2001=100) 160 140 120 100 80 1 2 3 4 1 2 3 4 1

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen 018AB8 1 Henvisningskontakter 2013c Erhvervs- og Byggestyrelsen Totalrapport Antal besvarelser: 32 Væksthus Nordjylland Denne undersøgelse har i alt 32 respondenter og en svarprocent på 65,3%. Undersøgelsen

Læs mere

Sammenhængende erhvervsservice

Sammenhængende erhvervsservice KKR Midtjylland 9. november 2010 Sammenhængende KKR Midtjylland og Lokale aftaler med kommuner 2011 KKR Midtjylland 2011 Indhold: Midtjyske kommuners erhvervspolitiske mål og prioriteringer Formål, opgaver

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere