Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv."

Transkript

1 Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning med hensyn til alder, køn og erhverv. Du kan læse mere i forsikringsbetingelserne. Familiesikring Pension og Familie sikring Tab af erhvervsevne er udviklet i samarbejde mellem LOKALE PENGEINSTITUTTER Danmarks lokale banker og sparekassers forening og: PFA Pension, forsikringsaktieselskab (CVR ) Sundkrogsgade 4, DK-2100 København Ø, Danmark. Telefon Fax Hovedkontor Frederiksgade Skive Tlf Egeris afdeling Kirke Allé Skive Tlf.: Fjernkundeafdeling Frederiksgade Skive Tlf.: Højslev afdeling Viborgvej Højslev Tlf.: Roslev afdeling Rybjergvej Roslev Tlf.: Stoholm afdeling Vestergade Stoholm Tlf.: Viborg afdeling Farvervej 1, 1 th 8800 Viborg Tlf.: SB 02/2009

2 Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet derfor skal du beslutte dig nu

3 En pensions-op sparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre, at fremtiden bliver økonomisk tryg og sikker også hvis det uforudsete skulle ske. Det bedste resultat får du, hvis du gør dig klart, hvilke ønsker du har til tilværelsen. Hvad er vigtigt i dag, og hvad er vigtigt senere i livet? Der kan f.eks. være tale om levestandard, boligforhold, børn og deres uddannelse, børnebørn, rejseaktiviteter og meget mere. Når du kender dine ønsker, kan vi hjælpe med at beregne, hvor meget du skal spare op, så du får en god pensionstilværelse. Samtidigt er det vigtigt, at du tænker på, hvordan resten af dit liv skal forme sig, hvis du får varigt nedsat erhvervsevne. Og hvordan situationen skal være efter et dødsfald. Derfor omfatter en pensionsordning også forsikringer. 2 Med den rette sammensætning af forsikring og opsparing sikrer du dig og din familie økonomisk tryghed og sikkerhed hele livet. På de følgende sider præsenterer vi forskellige pensionsopsparinger og forsikringsløsninger, du kan etablere hos os. Vi kan rådgive dig og lave beregninger om alle pensionsspørgsmål og efterfølgende give gode råd om den bedste måde at placere din opsparing på.

4 Indholdsfortegnelse: Ratepension side 4 Skema over samspil mellem pensionsopsparing, skat m.v. side 4 Kapitalpension side 5 Familiesikring - pension side 6 Familiesikring tab af erhvervsevne side 7

5 Ratepension En ratepension med lønningsdag hver måned i op til 25 år Oprettelse og indbetaling Ratepensionen kan oprettes af alle, som endnu ikke har nået efterlønsalderen. Dine indbetalinger på en ratepension giver fradrag i den personlige indkomst i bund-, mellem- og topskatten, afhængig af din indkomst. Der er ikke begrænsninger i størrelsen af de årlige indbetalinger (indtil kontohaver fylder 60 år). Indbetalingerne er fradragsberettiget i indkomsten, men ønsker du at indskyde mere end kr. årligt, gælder der særlige regler. Spørg din rådgiver i Salling Bank. Udbetaling Du får udbetalt ratepensionen i månedlige rater over minimum 10 år og maksimalt 25 år. Udbetalingen kan begynde, når du når din efterlønsalder og skal være afsluttet senest 25 år efter opnået efterlønsalder. Dine udbetalinger fra ratepensionen beskattes som personlig indkomst og kan medføre modregning i sociale ydelser. Skattesatser i % 60% Pension og skat For mange mennesker har skattebetaling stor betydning for valg af pensionsopsparing. Skattesystemet i Danmark er opdelt i nogle knæk. Vi har alle et personfradrag, som betyder, at vi ikke betaler skat af personlig indkomst indtil kr. Det næste knæk kommer ved en personlig indkomst på kr. Indtil dette knæk beskattes indkomsten med ca. 40 %, og er man over dette beløb, så skal der også betales mellemskat og topskat, og dermed lander beskatningen på ca. 60 %. Mellemskat og topskat starter dermed på samme tidspunkt, hvilket er en ændring i forhold til tidligere. Skattetrappe Fradragsregler Indbetalinger til en ratepension må du trække fra i skatten, også topskatten. Det betyder, at fradraget er på ca. 40 %, hvis din indkomst er under kr. og ca. 60 % hvis din indkomst er over kr. Vi anbefaler, at du benytter ratepensionen, såfremt din personlige indkomst er over kr. * Skattebetaling er opdelt i knæk Beskatning af renterne Når du får renter af din opsparing, så skal du betale skat af renterne. Der er dog stor forskel på hvor meget. Hvis din opsparing er placeret på en kapitalpension eller en ratepension, så er skatten 15 % af renterne. Hvis din opsparing er en fri opsparing, så er skatten mellem 34 % og 60 % alt efter hvor stor din samlede indkomst er. Det er dermed billigst at få renterne på pensionskontoen. Din opsparing vokser hurtigst på pensionskontoen. 40% * Under forudsætning af, at der 0% Personling indkomst ikke overføres uudnyttet mellemskattefradrag fra en ægtefælle. 4

6 Kapitalpension Med en kapitalpension bestemmer du selv, hvad du vil finde for enden af regnbuen Kapitalpension kan oprettes af alle personer, der ikke har nået efterlønsalderen. Fradragsregler Indbetalinger til en kapitalpension må du trække fra i skatten dog ikke topskatten. Det betyder, at fradraget er på ca. 40 % hvis din indkomst er under kr. og ca. 46 % hvis din indkomst er over kr. Vi anbefaler, at du benytter kapitalpensionen, såfremt din personlige indkomst er under kr. Indbetalingerne må ikke overstige kr. i Udbetaling Du kan få opsparingen udbetalt som én samlet sum, dog tidligst når du når efterlønsalderen, og du skal senest have pengene udbetalt 15 år efter efterlønsalderen. Du har mulighed for at hæve én af flere kapitalpensionskonti eller at foretage delophævelse af enkelte kapitalpensioner, mod en afgift på 40 %. Der kan ikke efterfølgende indbetales med fradragsret til kapitalpensionsordninger fra året efter 1. deludbetaling. Opsparingen kan udbetales ved død og kan, hvis du ønsker det, udbetales ved varig nedsat erhvervsevne, der berettiger til førtidspension. Begunstiget Din samlever kan begunstiges. Udbetalingen har p.t. ikke negativ indflydelse på muligheden for at få folkepension og boligydelse. Efterløn Der gælder særlige regler for efterløn. Spørg din rådgiver i Salling Bank. Ved udbetalinger i utide, det vil sige før efterlønsalderen, skal du betale en afgift på 60 % af det hævede beløb. Alle indskud på kapitalpension i danske pengeinstitutter er fuldt sikret af indskydergarantifonden, og de er tilmed kreditorbeskyttet.

7 Familiesikring Pension Måske har du allerede en forsikring - privat, gennem arbejdsgiveren eller fagforeningen. Der er dog god grund til at gå forsikringerne igennem sammen med banken, så du er sikker på, at du er ordentligt dækket. Vær f.eks. opmærksom på om dine forsikringer kun dækker som følge af ulykke. En forsikring, der kun dækker ved død som følge af ulykkestilfælde, er ikke nok! Familiesikring Pension dækker både som følge af sygdom og ulykke. Se mere under afsnittet dækning. Hvordan får jeg en Familiesikring Pension? Du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Hvordan dækker forsikringen? Hvad dækker forsikringen? Familiesikring Pension dækker hvis: Du dør, inden du bliver 60 år. Du varigt mister din generelle erhvervsevne og tilkendes førtidspension fra det offentlige. Hvis gruppeforsikringen omfatter invalidesum, kan du læse mere om denne dækning i forsikringsbetingelserne. Du skal være under 60 år. Du skal have en pensionsopsparing hos os på minimum kr. eller indbetale fast kr. om året. Hvad koster forsikringen? Dækning og pris ved død Præmie pr. kvt. Engangsudbetaling Eller pr. år i 10 år kr. 384,00 288,00 192,00 96, Dækning og pris ved varig tab af erhvervsevne Præmie pr. kvt. Engangsudbetaling Eller pr. år i 10 år kr. 804,00 975,00 487,50 243, Præmien kan hæves på din pensionskonto og kan derved give skattefradrag. 6

8 Familiesikring Tab af erhvervsevne Du må se i øjnene, at du kan risikere at blive syg eller miste din erhvervsevne, og du derfor ikke kan arbejde mere - måske endda i en tidlig alder. Der vil typisk være et stort spring fra din nuværende indkomst til de offentlige ydelser. Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig økonomisk med en forsikring, der supplerer de offentlige ydelser med udbetalinger hver måned indtil du bliver 60 år. Hvordan får jeg en Familiesikring - tab af erhvervsevne? Du skal være under 50 år. Du har en pensionsopsparing hos os på minimum kr. eller indbetaler årligt minimum det dobbelte af forsikringspræmien på pensionskontoen. Du har et job eller studie, som ikke er farligt. Du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Hvordan dækker forsikringen? Familiesikring - tab af erhvervsevne kommer til udbetaling, når den generelle erhvervsevne i mere end tre måneder er nedsat, og såfremt din erhvervsevne vurderes nedsat i henhold til de følgende afsnit. Der kan i særlige tilfælde ske udbetaling som beskrevet under Nedsættelse af fagrelateret erhvervsevne og Udbetaling ved revalidering. Hel udbetaling ved to tredjedele erhvervsudygtighed Nedsættelse af generel erhvervsevne: Hvis den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/3 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse. Er den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv på grund af sygdom eller ulykke nedsat til mellem 1/2 og 1/3, kan der udbetales halv ydelse. Nedsættelse af fagrelateret erhvervsevne: Hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidligere erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/3 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse i op til 6 måneder. Hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidligere erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til mellem 1/2 og 1/3 udbetales halv ydelse i op til 6 måneder. Hel udbetaling ved halv erhvervsudygtighed Nedsættelse af generel erhvervsevne: Hvis den generelle erhvervsevne i ethvert erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/2 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse. Nedsættelse af fagrelateret erhvervsevne: Hvis erhvervsevnen i nuværende eller tidligere erhverv på grund af sygdom eller ulykke er nedsat til 1/2 eller derunder, kan der udbetales fuld ydelse i op til 6 måneder. I alle tilfælde skal der foreligge et dokumenteret indtægtstab, der svarer til henholdsvis to tredjedele eller halvdelen af indtægten før erhvervsevnenedsættelsen. Udbetaling ved revalidering Kommer du under revalidering, vil udbetaling ske efter reglerne i forsikringsbetingelserne i op til 3 år. Herefter vil du normalt ikke få udbetalt beløb fra forsikringen i samme sygdomsforløb. Beløbet, der udbetales under revalidering, udgør forskellen mellem din lønindtægt før erhvervsevnen blev nedsat minus arbejdsmarkedsbidrag (offentlig vurdering) og din indtjening efter erhvervsevnen blev nedsat (summen af arbejdsindtægt plus beløb og tilskud fra det offentlige og inklusive ydelse under revalidering samt eventuelle udbetalinger fra forsikringer, som du får, når erhvervsevnen er nedsat). Den samlede udbetaling kan ikke være større end forsikringsdækningen, og ophører såfremt erhvervsevnen genvindes, eller ved død før dækningen ophører. Hvad koster forsikringen? Hel udbetaling ved 2/3 erhvervsudygtighed Præmie kr. pr. kvt. Dækning og pris Udbetaling kr. pr. år 3.582, , , , , , , , ,00 597, ,00 Hel udbetaling ved 1/2 erhvervsudygtighed Præmie kr. pr. kvt. Dækning og pris Udbetaling kr. pr. år 4.293, , , , , , , , , , ,00 751, ,00 Præmien hæves på din pensionskonto og giver derved skattefradrag.

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere