Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læseguide til Pensionsoversigt 2013"

Transkript

1 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser din alderspension ved forskellige aldre. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser dine forsikringsdækninger ved visse kritiske sygdomme, invaliditet og død. En udbetalingsoversigt (kun hvis du får udbetalt pension). Pensionsoversigten er en status for Har du haft ændringer til pensionsordningen efter årsskiftet, er de ikke med i pensionsoversigten. Du kan se dine aktuelle tal og dækninger under Pensionsoverblik i menuen på Min pension. Hvis du vil vide mere På hjemmesiden kan du læse om din pensionsordning, slå ord og begreber op i pensionsordbogen, få forklaringer på de forskellige dækninger og downloade de præcise regler for din pensionsordning, Regler & Paragraffer. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Sådan beregner vi din pension Når vi beregner dine pensioner, forudsætter vi, at dine månedlige indbetalinger fortsætter uændret, til du går på pension. Andre forudsætninger er blandt andet forventninger til rentens udvikling over tid, medlemmernes levetid og risiko for invaliditet samt forventninger til omkostninger. Hvis dine indbetalinger eller nogle af de andre forudsætninger ændrer sig, ændrer dine pensioner sig også. Stiger du fx i løn, bliver dine indbetalinger større og dine pensioner højere. Renter og omkostninger Din opsparing bliver forrentet med kontorenten, der lige som administrationsomkostningerne - er fastsat af pensionskassens bestyrelse. Kontorenten kan ændres i løbet af året med fremadrettet virkning. Kontorenter før og efter skat Kontorente efter skat (pct.) Kontorente før skat (pct.) Administration Månedligt gebyr (kr.) Omkostning af indbetalinger til livrente (pct.) Omkostning af indbetaling til ratepension og aldersforsikring (pct.) Månedlig betaling for gruppeforsikring (kr.) Heraf administration af gruppeforsikring (kr. pr. måned) Betaling for heltidsulykkesforsikring (kr. pr. måned) (AP/PJD) Heraf administration af heltidsulykkesforsikring (kr. pr. måned) AP MP PJD AP MP PJD 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 5,02 5,02 5,02 5,02 5,02 5, ,45 0,75 1,5 1,5 0,8 1,5 1,20 0,5 1,25 1,25 0,55 1,

2 Konto- og indbetalingsoversigt Eva Ørum Oehlenschlægersgade 8A st tv Konto- og indbetalingsoversigten er regnskabet for din pensionsordning. Den viser udviklingen i din opsparing i København V 1af4 4. februar 2014 MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer (MP) Pensionsoversigt for 2013 med dækninger pr. 1. januar 2014 Kontooversigt MP Livrente Ratepension Sumudbetalinger Opsparing primo januar kr kr kr. 1 Løbende indbetalinger (fratrukket AMB) kr. Indskud (fratrukket AMB) 2 Aldersforsikring (efter afgift) kr. 3 Forrentning med kontorenten kr kr kr. 4 Pensionsafkastskat (PAL) kr. 811 kr. 220 kr. 5 Administration af pensionsordning 913 kr. 14 kr. 4 kr. Betaling for invalidedækning kr. 6 Betaling for dødsfaldsdækning 431 kr. Betaling for gruppeforsikringer kr. 7 Fra kapitalpension til aldersforsikring kr. (før afgift) 8 Overført til særlige bonushensættelser kr. 3 Opsparing ultimo december kr kr kr. Ultimo december Dine særlige bonushensættelser var kr. 10 Din uden tillægspension var kr. Din aldersforsikring var kr., og du har indbetalt 0 kr. i Hvis du var udtrådt af pensionskassen, ville din udbetaling have været kr. Samlede årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og procent (ÅOP) 1 Opsparing ved årets begyndelse, de løbende indbetalinger og de eventuelle summer (indskud), der er Risikotillæg: indbetalt i kr. Bliver betalt tilbage som pension 2 Det beløb, der blev overført til din aldersforsikring, hvis du afgiftsberigtigede din og/eller din kapitalpension. 4 Pensionskassen betalte 15,3 pct. (2013) i skat af investeringsafkastet. Beløbet er din andel af skatten. Er du ikke skattepligtig i Danmark, kan du søge om at blive fritaget for pensionsafkastskat. Er du allerede fritaget, står her 0. 5 Direkte omkostninger til administration af pensionsordningen: Månedligt gebyr og omkostninger ved indbetalinger og indskud. Beløbet indgår i de samlede årlige omkostninger i kroner og procent, ÅOK og ÅOP. 6 Viser, hvor meget du har betalt for at være forsikret ved invaliditet og død samt for gruppeforsikring og eventuel heltidsulykkesforsikring. Administration: 955 kr. 7 Viser den eller kapitalpension, du eventuelt har afgiftsberigtiget i De 5 pct. af dine indbetalinger, Investering: som går kr. til særlige bonushensættelser i 2013 i den fleksible pensionsordning. Du kan læse mere om særlige bonushensættelser på hjemmesiden. 3 Det beløb, du har fået i forrentning med 9 ÅOP ekskl. risikotillæg: 0,57 pct. af din opsparing. ÅOPVærdien inkl. risikotillæg: af dine særlige 1,13 pct. bonushensættelser, af din opsparing. kontorenten Medlemmerne i får risikotillægget tilbage som pension. der bliver udbetalt som en del af din pension. Udtræder du af pensionsordningen, får du særlige bonushensættelser med. Hensættelserne får samme rente som egenkapitalen og er risikovillig kapital. 10 Viser, hvor meget der er sat til side til. Hvis du betaler afgift af din i 2014, kan du nøjes med at betale 37,3 pct. i afgift til staten. Efter 2014 er afgiften igen 40 pct. Du kan ikke længere indbetale til. Læs mere under overskriften Skatterabat til højre. 11 Det beløb du får med dig, hvis du forlader pensionskassen. Beløbet er din samlede opsparing, inklusive særlige bonushensættelser. Herfra bliver trukket de afgifter, der eventuelt er ved udbetaling af opsparingen. Måske har du en af disse poster Rentemiks: Medlemmer med den gamle pensionsordning har et individuelt miks af grundlagsrenter rentemiks for den del af deres pension, der er omfattet af ydelsesgaranti. Den maksimale grundlagsrente fastsættes af Finanstilsynet og er løbende sat ned. Derfor kan man være omfattet af flere forskellige grundlagsrenter, som tilsammen giver et rentemiks. På kontooversigten kan du se, hvor stor en del af din pension, der er omfattet af en ydelsesgaranti. Resten af opsparingen er uden ydelsesgaranti. Betaling for ydelsesgaranti: Medlemmer med den gamle pensionsordning betaler selv for at fastholde deres ydelsesgaranti. Det sker ved et fradrag i kontorenten. Andre ændringer: Beløbet viser for eksempel, hvis pensionskassen har betalt gruppeforsikringen for dig. Friholdt for pensionsafkastskat: 1. januar 1983 blev der indført skat på pensionsafkast. Det, du har indbetalt til pensionsordningen, før skatten blev indført, er ikke omfattet. Når du skal have pensionen udbetalt, skal du betale skat eller afgift som normalt. Bonussaldo: Du kan have en bonussaldo under nul, fx hvis dine indbetalinger ikke er store nok til at dække dine omkostninger ved at være medlem af pensionskassen. Bonussaldo under nul bliver trukket fra de særlige bonushensættelser, hvis du udtræder af pensionsordningen. Skatterabat Du kan ikke længere indbetale til og kapitalpension. De penge, der frem til 1. januar 2013 er sat af til, kan stadig udbetales som et engangsbeløb, hvis du ønsker det, når du går på pension. Du kan også fortsat vælge at få summen udbetalt som en del af din livsvarige alderspension. I 2014 er der en skatterabat, så udbetaling af mer og kapitalpensioner beskattes med 37,3 pct. i stedet for 40 pct. Skattereformen ændrer ikke på, hvilken alder du skal have for at få eller kapitalpension udbetalt. Du har mulighed for at betale afgiften forlods (afgiftsberigtige) og overføre pengene til en aldersforsikring, selv om du ikke kan få dem udbetalt her og nu. Samtidig afgiftsberigtiges den del af dine særlige bonushensættelser, der er knyttet til din eller kapitalpension, jf. lovgivningen. Særlige bonushensættelser udbetales som tillægspension. 02 Konto- og indbetalingsoversigten fortsætter

3 Betaling for dødsfaldsdækning 431 kr. Betaling for gruppeforsikringer kr. Fra kapitalpension til aldersforsikring kr. (før afgift) Overført til særlige bonushensættelser kr. Opsparing ultimo december kr kr kr. Konto- og indbetalingsoversigt fortsat Ultimo december 2013 Dine særlige bonushensættelser var kr. Din uden tillægspension var kr. Din aldersforsikring uden tillægspension var kr., og du har indbetalt 0 kr. i Hvis du var udtrådt af pensionskassen, ville din udbetaling have været kr. Her kan du se dine årlige omkostninger i kroner og procent (ÅOK og ÅOP), og hvor meget du har indbetalt hver måned til din pensionsordning i Samlede årlige omkostninger i kroner (ÅOK) 1 2 Administration: 955 kr. 3 Investeringsomkostninger er din andel af de omkostninger, pensionskassen har ved at investere medlemmernes opsparing. De ændrer sig fra år til år i takt med afkastet jo bedre afkast, desto højere investeringsomkostninger. 5 4 Risikotillæg: kr. Bliver betalt tilbage som pension ÅOK: kr. Medlemmerne får risikotillægget tilbage som pension. 3 Investering: kr. Samlede årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP ekskl. risikotillæg: 0,57 pct. af din opsparing. ÅOP inkl. risikotillæg: 1,13 pct. af din opsparing. Indbetalinger i 2013 Januar Februar Marts April Maj Juni 7.118,53 kr ,53 kr ,53 kr ,53 kr ,53 kr ,30 kr. Juli August September Oktober November December 7.154,12 kr ,12 kr ,12 kr ,74 kr ,74 kr ,74 kr. Pensionskassen har indbetalt 6.861,72 kr. i arbejdsmarkedsbidrag. 2af4 4 Risikotillægget bliver brugt til at opbygge en kapitalbuffer, der er medlemmernes værn mod, at pensionerne svinger op og ned i takt med de enkelte års afkast. I gode år opbygger vi kapitalbufferen, og i mindre gode år bruger vi af bufferen for at holde pensionerne stabile. Risikotillægget bliver betalt tilbage til medlemmerne som en del af pensionen. Du kan læse mere om ÅOK og ÅOP på hjemmesiden. 5 Arbejdsmarkedsbidrag (AMB) er en lovpligtig bruttoskat til staten på 8 pct. af indbetalingerne. Indbetaler du via din arbejdsgiver, trækker pensionskassen AMB og afregner med SKAT. Indbetaler du selv, har du allerede betalt AMB, inden du får lønnen udbetalt. Indbetalingerne i tabellen er efter AMB. 1 ÅOK og ÅOP indeholder alle omkostninger ved din pensionsordning. Det er individuelle tal, som afhænger af, hvor meget du indbetaler, og hvor meget du har sparet op. Figuren viser dine omkostninger i Administrationsomkostninger er alle omkostninger til administration herunder gruppeforsikring. Tallet indeholder det faste månedlige gebyr plus en procentdel af dine pensionsindbetalinger og indskud. 03

4 Dækningsoversigt alderspensioner ved forskellige aldre Dækningsoversigten viser din alderspension ved forskellige pensionsaldre. Jo senere du går på pension, desto større bliver dine pensioner Navn: Eva Ørum Navn: Eva Ørum Navn: CPR nummer: Eva Ørum / MP CPR nummer: / MP CPR nummer: Optagelsesdato: Navn: marts 1985 / MP / Den fleksible pensionsordning Optagelsesdato: 1. marts 1985 / Den fleksible pensionsordning Optagelsesdato: Månedlig CPR nummer: indbetaling 1. marts efter 1985 arbejdsmarkedsbidrag: / Den fleksible pensionsordning kr. Månedlig Optagelsesdato: indbetaling 1. marts efter1985 arbejdsmarkedsbidrag: / Den fleksible pensionsordning kr. Månedlig Registrerede indbetaling begunstigelser: efter arbejdsmarkedsbidrag: Nærmeste pårørende kr. Registrerede Månedlig indbetaling begunstigelser: efter arbejdsmarkedsbidrag: Nærmeste pårørende kr. Registrerede begunstigelser: Nærmeste pårørende Registrerede begunstigelser: Nærmeste pårørende Hvis du fylder du går 60på år alderspension, når Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension du fylder 60 år du Livsvarig fylderpension 60 år uden udbetaling af kr % kr. 51 % kr. 51 % Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0 % Livsvarig supplerende opsparing 0 kr. 0 Livsvarig Alderssumsupplerende opsparing kr. kr. 210 % Alderssum kr. 21 Alderssum kr % kr. 51 % kr. 51 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 51 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 51 Børnepension Ratepensioni10 pr. år barn til alder 21 år kr % Ratepensioni10 år kr. 21 Ratepension Aldersforsikring i10 år kr. 219 % Aldersforsikring kr. 9 % Aldersforsikring kr. 9 % Hvis du fylder du går 62på år alderspension, når Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension du fylder 62 år du Livsvarig fylderpension 62 år uden udbetaling af Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0 % Livsvarig supplerende opsparing 0 kr. 0 Livsvarig Alderssumsupplerende opsparing kr. kr. 260 % Alderssum kr. 26 Alderssum kr % kr. 53 % kr. 53 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 53 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 53 Børnepension Ratepensioni10 pr. år barn til alder 21 år kr % Ratepensioni10 år kr. 26 Ratepension Aldersforsikring i10 år kr % Aldersforsikring kr. 14 % Aldersforsikring kr. 14 % du Hvisfylder du går 65på år alderspension, når Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension du fylder 65 år Livsvarig du fylderpension 65 år uden udbetaling af Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0 % Livsvarig supplerende opsparing 0 kr. 0 Alderssum Livsvarig supplerende opsparing kr. kr. 320 % Alderssum kr. 32 Livsvarig Alderssumpension efter udbetaling af kr % kr. 55 % kr. 55 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 55 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 55 Ratepension Børnepensioni 10 pr. år barn til alder 21 år kr % Ratepensioni10 år kr. 33 Aldersforsikring Ratepensioni10 år kr % Aldersforsikring kr. 22 % Aldersforsikring kr. 22 % 1 Dine pensioner er beregnet ud fra de forudsætninger om din pensionsordning, vi kendte per 31. december Den væsentligste forudsætning er den månedlige indbetaling. 2 Her kan du se, hvem der bliver tilgodeset (begunstiget) ved din død. Begunstigelserne kan gælde både gruppeforsikring, rate- og kapitalpension og eventuelle summer ved død. Kontakt os, hvis du ønsker at tilgodese en eller flere personer, eller hvis du er i tvivl om dine begunstigelser. 3 Skattekoden er en betegnelse for de skatteregler, der gælder for forskellige pensioner. Skattereglerne beskriver blandt andet, hvornår du kan få udbetalt pension, hvor meget du kan indbetale med fradragsret, og hvor meget du skal betale i skat eller afgift ved udbetaling. 4 Samlet ydelse viser, hvor meget du kan få udbetalt før skat eller afgift. De månedlige pensioner vises som årlige beløb. Alderssum, aldersforsikring, kapitalpension og summer fra gruppeforsikringen er engangsudbetalinger. 5 I den fleksible pensionsordning er den samlede ydelse sammensat af en grundpension og en tillægspension. Kolonnen Heraf tillægspension viser, hvor stor en del af den samlede ydelse, der er tillægspension. Grundpensionen, som er beregnet med grundlagsrenten, er betinget garanteret. Det betyder, at den kan ændre sig, hvis bestemte betingelser om fx rente eller levetid er opfyldt. Betingelserne finder du i Regler & Paragraffer. Denne opdeling gælder kun den fleksible pensionsordning. Tillægspensionen er ugaranteret og fastsættes årligt af pensionskassens bestyrelse. Hvornår kan du tidligst få udbetalt pension? Alderen for din tidligste pensionsudbetaling fra pensionskassen er fem år før din folkepensionsalder. Reglerne er fastsat i lovgivningen. Du kan dog stadig få din pension udbetalt allerede ved 60 år, hvis din pensionsordning er oprettet før 1. maj 2007, hvor loven blev ændret. Er din pensionsordning oprettet efter 1. maj 2007, kan du også stadig få udbetalt din pension allerede fra 60 år, hvis du er født før Er du født mellem 1. januar 1959 og 30. juni 1960 stiger den tidligste udbetalingsalder gradvist fra 60 til 62 år. Er du født 1. juli 1960 eller derefter, er den tidligste udbetalingsalder indtil videre 62 år. 6 Din årlige livsvarige alderspension (livrente). Udbetales hver måned og indgår i din skattepligtige indkomst. 7 Årlig pension, der udbetales hver måned, så længe du lever. Sikring for udbetaling i 10 år. 8 Alderssum er en del af den livsvarige alderspension, du kan vælge at få udbetalt som en engangssum i stedet for som månedlig pension. Får du udbetalt men, bliver din livsvarige alderspension mindre. På dækningsoversigten kan du se din pension både med og uden udbetaling af. Pensioner, der er fastsat som procentdel af den livsvarige alderspension, dvs. invalidepension, ægtefællepension og børnepension, bliver også lavere, hvis du får udbetalt. Du kan senest få udbetalt summen, når du begynder at få udbetalt alderspension. I 2014 har du mulighed for at overføre men til en aldersforsikring og opnå en skatterabat. 9 Årlig pension i 10 år. Du kan vælge at fordele din ratepension over år. Ratepension udbetales hver måned og indgår i din skattepligtige indkomst. 10 Engangssum, du kan få udbetalt, når du går på pension. Udbetalingen er skattefri og modregnes ikke i folkepensionen. 04

5 du fylder 67 år kr. 57 % Dækning ved invaliditet og død, pension under udbetaling Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0% Alderssum kr. 36 % Oversigterne Livsvarig pension viser efter de beløb, udbetaling der af kan blive 1udbetalt pr januar kr. 2014, hvis du 56 får % visse kritiske sygdomme, bliver invalid eller dør. Hvis du får udbetalt pension, kan du også se, hvor meget du får udbetalt i Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 57 % Ratepension i 10 år kr. 37 % Aldersforsikring kr. 27 % Dækning ved invaliditet Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension 1 Invalidepension til alder 67 år kr. 58 % Halv invalidepension til alder 67 år kr. 58 % 2 Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 58 % Livsvarig supplerende opsparing 1 0 kr. 0% 3 Ratepension i 10 år kr. 18 % Aldersforsikring kr. 6% 4 Gruppeinvalidesum kr. Dækning ved død Skattekode Samlet ydelse Heraf tillægspension 5 Livsvarig ægtefælle og samleverpension kr. 58 % Børnepension pr. barn til alder 21 år kr. 58 % 6 Dødsfaldssum 1 0 kr. 0% 10 årig supplerende opsparing 1 0 kr. 0% 7 Ratepension i 10 år kr. 18 % Aldersforsikring kr. 6% 8 Gruppeforsikringssum kr. Andre dækninger Skattekode Samlet ydelse 9 Gruppeforsikringssum ved visse kritiske sygdomme kr. På kan du læse mere om din pensionsordning. Her finder du også Regler & Paragraffer, der er en samlet beskrivelse af vilkårene for din pensionsordning Gruppeforsikring Udbetalinger fra gruppeforsikringen er skattefri engangssummer. Forsikringen er etårig og administreres af Forenede Gruppeliv. Medlemmer i Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har også en heltidsulykkesforsikring, der administreres af Codan. 6 Sum til nærmeste pårørende eller boet, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Dødsfaldssummen i den fleksible pensionsordning kan vælges, til du går på pension, men inden du fylder 67 år. 7 Ratepension og aldersforsikring bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du ikke selv har fået dem udbetalt. 8 Gruppeforsikringssum ved død er en del af din gruppeforsikring og bliver udbetalt til dine efterladte, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Summen er skattefri, men der skal eventuelt betales boafgift. Udbetalingen falder gradvist med alderen. 1 Din samlede årlige invalidepension som bliver udbetalt hver måned, til du går på alderspension. Invalidepension indgår i din skattepligtige indkomst. Du kan have mulighed for halv invalidepension, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 50 pct. Der gælder særlige regler, hvis din ansættelse er finansieret med offentligt tilskud på grund af helbredsforhold. 2 Pensionen bliver udbetalt til dine børn, hvis du får invalidepension eller dør. Udbetalingen fortsætter som regel, til barnet fylder 21 eller 24 år alderen afhænger af pensionsordningen. Får du halv invalidepension, får dine børn også halv børnepension. 3 Har du ratepension, kapitalpension eller aldersforsikring, kan du få dem udbetalt tidligere, hvis du bliver invalid. Ratepension indgår i din skattepligtige indkomst, kapitalpension beskattes med 37,3 pct. i 2014, mens aldersforsikring er skattefri ved udbetaling. 4 En del af din gruppeforsikring. Summen bliver udbetalt, hvis du varigt mister mindst 2/3 af din erhvervsevne, før du er fyldt 60 år. Udbetalingen falder gradvist med alderen. 5 Ægtefælle- og samleverpension kan være livsvarig, 10-årig eller helt fravælges, inden du fylder 60 år. Har du både en livsvarig og en 10-årig ægtefælle- og samleverpension, bliver de udbetalt sammen de første 10 år, hvorefter den livsvarige pension fortsætter. Ægtefælle- og samleverpensionen, som er fastsat som en procentdel af din livsvarige alderspension, er skattepligtig indkomst og kan udbetales til samlever efter særlige regler. Jo tidligere du går på pension, desto lavere bliver din alderspension og dermed også ægtefælle- og samleverpensionen. Reglerne er beskrevet i Regler & Paragraffer. 9 Dine øvrige dækninger, fx visse kritiske sygdomme eller heltidsulykkesforsikring (kun Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger). Du kan få udbetalt en skattefri sum fra gruppeforsikringen, hvis du får en af visse kritiske sygdomme. I Regler & Paragraffer kan du se, hvilke sygdomme der er dækket. 10 Får du udbetalt invalidepension, kan du se din samlede årlige pension, til du går på alderspension. Invalidepension indgår i din skattepligtige indkomst og udbetales månedligt. 11 Oversigten viser, hvor meget du får udbetalt i alderspension, når din invalidepension stopper. 05

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2

Medlems nyt. Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension. Din fremtid lige nu. Side 2 Medlems nyt Din fremtid lige nu november 2013 Virksomhedsbesøg i Miljøstyrelsen: Nu taler de om pension Side 2 Akademikere lever længere Hvad betyder det for pensionen? Side 4 Aktier bag et godt resultat

Læs mere

Orientering om AP NetLink

Orientering om AP NetLink Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

SNART PÅ pension. joep.dk

SNART PÅ pension. joep.dk SNART PÅ pension JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Alderspension fra JØP 5 Hvad skal du gøre, når du vil på pension? 6 Valgmuligheder ved udbetaling 6 Tillæg til din

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

FORSTÅ DIN PENSION November 2014

FORSTÅ DIN PENSION November 2014 FORSTÅ DIN PENSION November 2014 Indholdsfortegnelse Din pensionsordning... 2 Fra pensionsbidrag til pension... 2 Medlemsweb... 3 Pensionstilsagnet... 3 Er der forskel på mænd og kvinders pension... 3

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere