LICENSDEFINITIONER OG -REGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LICENSDEFINITIONER OG -REGLER"

Transkript

1 LICENSDEFINITIONER OG -REGLER Abonnent defineres som (a) et aktivt telefonnummer til enhver fastnettelefon, (b) mobiltelefoner eller personsøgere som er aktiveret af Dem til al trådløs kommunikation og personsøgning, (c) lokale installationer eller en ikke lokal installation vedligeholdt af telefonselskaber og (d) aktive, tilsluttede målere. Det totale antal Abonnenter er lig med summen af alle typer Abonnenter. Såfremt Deres forretningsområde ikke kan defineres inden for ovenstående, primære definition, defineres Abonnent som tilvæksten - opgjort per U.S. dollar (6.353 DKK) - i Deres årlige brutto-omsætning, rapporteret til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Deres årsberetning, eller en tilsvarende redegørelse. Adapter defineres som hvert softwarekodeinterface, installeret på hver Application Interconnect hub, som gør det muligt at kommunikere information mellem tredieparts softwareapplikationer og Oracles programmel. $M i Administrerede Aktiver defineres som værdien opgjort per 1 mill. U.S. dollars ( DKK) af følgende total: (1) Saldoværdien af investeringer i anlægsleasinger, direkte finansielle leasinger og andre financielle leasinger herunder restværdier uanset om de er ejet eller administreret på vegne af andre og er aktive i programmellet, samt (2) Saldoværdien af aktiver i operationelle leasinger, uanset om de er ejet eller administreret på vegne af andre og er aktive i programmellet, samt (3) Saldoværdien af lån, veksler, betingede salgskontrakter og andre tilgodehavender, ejet eller administreret på vegne af andre og er aktive i programmellet, samt (4) Saldoværdien af ikke-indtægtsgivende aktiver, ejet eller administreret på vegne af andre, som tidligere var leaset og aktive i programmellet, inklusive aktiver fra opsagte/ophævede leasingkontakter og aktiver som er taget tilbage samt (5) Oprindelig afskaffelsessum af aktiver, underliggende leasinger og lån, der stammer fra og er aktive i programmet, og dernæst solgt indenfor de sidste 12 måneder. Applikationsbruger, Enterprise Asset Management (EAM) User, Field Sales Bruger, Financials Bruger, Iventory/Shipping Bruger, Marketing Bruger, Manufacturing Bruger og Telesales Bruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende det relevante applikations-programmel, som er installeret på en enkelt eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. Såfremt De licensierer Self Service Work Request optionen i forbindelse med EAM, skal De opretholde licenser for det tilsvarende antal EAM brugere der licensieres. Derudover har De for Deres samlede antal ansatte - ubegrænset adgang til at foretage forespørgsler på udførelse af opgaver, se status på forespørgsler på udførelse af opgaver og se skedulerede datoer for færdiggørelse. Applications National Language Support (NLS) Supplement CD Packs: Vi beder Dem være opmærksom på, at kun en delmængde af de produkter der er inkluderet i en Applications NLS Supplement CD Pack er oversat. Eksisterende, supporterede kunder kan finde information på MetaLink om, hvilke produkter der er oversat til de supporterede sprog ( Nye samt usupporterede kunder bedes kontakte deres Oracle Account Manager for denne information. Begrænset Applikationsbruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til alene at forespørge og afvikle rapporter op imod følgende applikations-programmel, til hvilket De også har erhvervet ubegrænsede applikationsbruger licenser: Financials, Purchasing, Project Costing, Sales Contracts, Service Contracts, Project Contracts, Discrete Manufacturing og Process Manufacturing. Case Rapport Formular (CRF) Sider defineres som den elektroniske ækvivalent af det totale antal sider i papirformat der sættes i gang via programmellet over en 12 måneders periode (måles eksplicit i programmet som Received Data Collection Instruments), medmindre De erhverver yderligere CRF Side licenser igennem Oracle. For the purposes of counting and licensing the number of Web Conferencing users, a Collaboration Program User within your company is defined as a user able to initiate, or host, a web conference and also participate in a web conference; all participants in the web conference external to your company and attending a web conference are not required to be licensed. Collaboration Program Bruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende programmellet, som er installeret på én eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. En Collaboration Program Bruger fra Deres virksomhed defineres som en bruger der kan initiere eller stå for en web konference og deltage i en web konference, med det formål at tælle og licensiere antallet af Web Conferencing brugere. Alle externe deltagere i web konferencen skal ikke licensieres. Computer defineres som den computer, hvor programmellet er installeret. En computer licens giver ret til at anvende det licensierede programmel på en enkelt, specificeret computer. OLSAdef-dk-v Side 1 af 6

2 Elektronisk Ordrelinie defineres som det totale antal specifikke ordrelinier overført elektronisk til Oracle Order Managementapplikationen fra en hvilken som helst kilde (gælder ikke manuelt indlagte ordrelinier via licensierede Order Management Brugere, Professionelle Brugere 2003 eller Eksterne Professionelle Brugere 2003) i løbet af en 12 måneders periode. Dette inkluderer også ordrelinier der stammer fra eksterne EDI/XML transaktioner og/eller fra andre Oracle og ikke-oracle applikationer. De må ikke overskride det licensierede antal ordrelinier i løbet af 12 måneders perioden. Elev defineres som en ansat eller anden medarbejder, uanset om denne er ansat eller ej, studerende eller anden person, hvis data behandles via systemet Faktureringslinie defineres som det totale antal faktureringsliner behandlet af programmellet i løbet af en 12-måneders periode. De har ikke ret til at overskride det licensierede antal faktureringslinier i løbet af en 12-måneders periode, medmindre De erhverver licens til yderligere faktureringslinier. Hosted Navngiven Bruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået adgang til de hostede services, uanset om en sådan individuel person aktivt benytter de hostede services på et givent tidspunkt. ilearning Subscription defineres som et web-baseret undervisningsmiljø, der stilles til rådighed for Dem i henhold til betingelserne i nærværende aftale og Oracles ilearning abonnementsvilkår. Oracles ilearning abonnementsvilkår kan findes på og vil kunne blive opdateret løbende af Oracle uden forudgående meddelelse til Dem. Implementeringsydelser, metodepakker, arkitekturydelser, accellereringsydelser, værdiberegninger og workshops Hver implementeringsydelse, metodepakke, arkitekturydelse, accellereringsydelse, værdiberegninger og workshop leveres i henhold til særlige vilkår og betingelser for denne specielle ydelse samt Oracles politik for konsulentydelser. Oracles politik for konsulentydelser findes på: Vi tager forbehold for ændringer af disse. Indkøbslinie defineres som det totale antal indkøbslinier behandlet af applikationen i løbet af en 12-måneders periode. Flere indkøbslinier kan oprettes enten på en indkøbsrekvisition eller på en indkøbsordre eller kan genereres automatisk via andet Oracle Applications programmel. For iprocurement gælder, at indkøbslinier tælles som alle posterede linier på en godkendt rekvisition, oprettet i iprocurement. For Purchasing Intelligence gælder, at indkøbslinier tælles som de posterede linier på en indkøbsordre, der processeres gennem denne applikation. Dette inkluderer dog ikke kommunikation under den samme indkøbsordre. For hver applikation gælder, at De ikke har ret til at overskride det licensierede antal posterede indkøbslinier i løbet af en 12-måneders periode, medmindre De erhverver licens til yderligere indkøbslinier fra os. Antallet af posterede indkøbslinier for hvert program behøver ikke at være ens (f.eks. kunne antallet af indkøbslinier for iprocurement være mindre end for Purchasing Intelligence). Kompensationsberettiget Individ defineres som en individuel person, hvis kompensation eller kompensations-beregninger genereres af programmellet. Definitionen af Kompensationsberettiget Individ inkluderer, men er ikke begrænset til, Deres ansatte samt, andre medarbejdere, uanset om disse er ansat hos Dem eller ej, samt enhver, hvis forhold administreres via programmellet. Learning Credits må anvendes til at erhverve uddannelsesprodukter og -services specificeret i Oracle University online kataloget under i.h.t. betingelserne heri. Learning Credits må alene anvendes til at erhverve produkter og services til gældende listepris på erhvervelsestidspunktet for de relevante produkter og services og må ikke anvendes til produkter og services som er omfattet af en kampagnerabat. Learing Credits gælder i 12 måneder fra Oracles akcept af ordren og De skal have erhvervet produkter eller anvendt services inden udgangen af denne periode. De må kun anvende Learning Credits i det land hvor De har erhvervet dem, De må ikke anvende dem som betalingsmiddel for yderligere Learning Credits og De må ikke anvende forskellige Learning Credit konti til at erhverve et enkelt produkt eller service.. Når De anvender Learning Credits til at bestille produkter eller services, vil De vil blive bedt om at udfylde standard Oracle ordredokumenter. Medarbejder defineres som en aktiv medarbejder hos Dem. (NB: Værdien af disse applikationer bestemmes af mængden af aktive medarbejdere og ikke antallet af faktiske brugere. Derfor skal alle aktive medarbejdere inkluderes i licensen for disse applikationer). Medarbejder Bruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende applikationsprogrammellet, som er installeret på én eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender OLSAdef-dk-v Side 2 af 6

3 programmellet på et givent tidspunkt. Såfremt Deres HR-personale skal have adgang til Oracle Self-Service Human Resouces programmel, skal de licensieres som Professionel Bruger og ikke som Medarbejder Bruger. Derudover skal Deres tekniske personale som har adgang til Oracle isupport programmel licensieres som en Professionel Bruger og ikke som en Medarbejder Bruger. Medlemsskab defineres som en individuel person der af Dem har fået autoriseret adgang til de hostede serviceydelser, uanset om denne individuelle person benytter de hostede serviceydelser på et givent tidspunkt. Modul defineres som hver produktionsdatabase, der anvender programmellet. Navngiven Bruger Plus defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende programmellet, som er installeret på én eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. Derudover vil andre enheder end en individuel person tælle som en yderligere navngiven bruger plus, med tilladelse til at anvende programmellet, såfremt en sådan enhed har adgang til programmellet. Såfremt multiplexer-hardware eller - software (f.eks. en TP-monitor eller et webserver produkt) anvendes, opgøres antallet ved multiplexer-indgangen. Automatiseret batching af data fra computer til computer er tilladt. De er ansvarlig for at minimum for navngiven bruger plus per processor opretholdes for programmel angivet i skemaet under Licensregler. Dette skema angiver minimum for det nødvendige antal navngivne brugere plus og alle reelle brugere skal licensieres. Non-Medarbejder Bruger defineres som en individuel person som ikke er Deres medarbejder, underleverandør eller outsourcer, som er autoriseret af Dem til at anvende applikationsprogrammellet som er installeret på en eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. OFD (Oracle Financing Division) Aftale defineres som en finansieringsaftale mellem Dem og Oracle (eller en af Oracles afdelinger eller associerede selskaber) som vedrører betaling i rater for alle eller dele af de beløb som er skyldige under Deres ordre. $M i Omsætning defineres som værdien opgjort i 1 mill. U.S. dollars ( DKK) - af alle indtægter (bruttoomsætning inkl. finansielle indtægter) omsat af Dem i løbet af et finansår, før fradrag af omkostninger og skatter. Oracle University Online Library Service: er et web-baseret undervisingsmiljø, der stilles til rådighed for Dem i henhold til betingelserne i nærværende aftale og Oracle University s Online Library Hosting access policies. Oracle University Online Library Hosting Access vilkår findes på og vil kunne blive opdateret løbende uden forudgående meddelelse til Dem. De har adgang til Oracle University Online Library Service i et år at regne fra den dag Deres ordre blev effektueret. (undtagen er dog Oracle University Premium Online Library service, som er tilgængelig i de kurser og sprog som er specificeret på for hvilken Deres adgang er 6 måneder at regne fra den dag deres ordre blev effektueret. I slutningen af den periode hvor de har haft adgang til Oracle University Online Library service kan de forlænge Deres adgang med en tilsvarende periode med de på dette tidspunkt gældende priser, ved at kontakte Deres Oracle Education Sales Office. Hvis De vælger ikke at forny deres adgang, vil De fortabe alle Deres rettigheder til denne service. Oracle garanterer ikke at Oracle University Online Library service vil være kontinuerligt tilgængeligt og/eller fri af fejl. Order Management Bruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende det relevante applikations-programmel, som er installeret på en enkelt eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. Order Management Brugere har ret til, manuelt, at lægge ordrer direkte ind i programmellet, men alle ordrer der overføres elektronisk fra andre kilder skal licensieres separat. Ordrelinie defineres som det totale antal posterede ordreindgangslinier behandlet via programmellet i løbet af en 12-månders periode. Flere posterede ordreindgangslinier kan lægges ind som en del af en individuel kundeordre eller et tilbud, eller kan genereres automatisk via Oracle Configurator. De har ikke ret til at overskride det licensierede antal posterede Ordrelinier i løbet af en 12-måneders periode, medmindre De erhverver licens til yderligere Ordrelinier. Ordrer defineres som det samlede antal særskilte ordrer for alt programmel som er en del af Electronic Orders og som indlægges elektronisk (d.v.s. ikke manuelt indlagt via en licensieret Professional Bruger) gennem EDI, XML eller anden elektronisk fremgangsmåde, inklusive indkøbsrekvisitioner genereret fra Oracle Purchasing, gennem en 12-måneders periode. De har ikke ret til at overskride det licensierede antal ordrer i løbet af en 12-måneders periode. Person defineres som en af Deres medarbejdere eller en midlertidig kontraktansat som aktivt arbejder på vegne af Deres organisation, eller en tidligere medarbejder, som stadig modtager betalinger via systemet. For programmellet Time and Labor, OLSAdef-dk-v Side 3 af 6

4 defineres en person som en medarbejder eller en midlertidig kontraktansat, hvis tid og arbejdsopgaver eller fravær, administreres af systemet. For programmellet Project Resource Management, defineres en person som en individuel person der er skeduleret til et projekt. For programmellet Internet Time, defineres en person som en individuel person der registrerer tid på et projekt via applikationen. Det totale antal nødvendige licenser skal baseres på det maksimale antal af deltidsansatte såvel som heltidsansatte hvis data behandles via systemet. Programmeldokumentation defineres som brugermanualer og installationsmanualer for programmellet Portabelt Nummer defineres som det telefonnummer en slutbruger modtager ved skift fra én serviceudbyder til en anden serviceudbyder. Dette nummer hører oprindeligt til ét omstillingsbord men tilhørsforholdet flyttes ved denne lejlighed over under et andet omstillingsbord. Primær Anvendelse defineres som hver Applikationsbruger for følgende applikationer: Financials, Discrete Manufacturing, Process Manufacturing, Project Costing og Purchasing. Hver licensieret bruger opgøres alene én gang, baseret på den Primære Anvendelse. De skal angive hvor mange brugere De licensierer til hver applikation. Primær Anvendelse af en af ovennævnte applikationer giver den licensierede bruger ret til at anvende hvilket som helst eller alt ovenfor nævnt applikationsprogrammel til hvilke(t) De har licens. Primær Anvendelse giver ikke ret til at anvende andet applikationsprogrammel, inklusive udvidelser eller optioner til ovenstående applikationsprogrammel. Processor defineres som alle processorer, hvorpå Oracle programmellet er installeret og/eller kører/afvikles. Programmel licensieret på processorbasis, må anvendes af Deres interne brugere såvel som Deres trediepartsbrugere. For programmellet Healthcare Transaction Database gælder, at kun de processorer hvor Internet Application Server (Enterprise Edition) samt dette programmel er installeret og/eller afvikles, tæller med i opgørelsen for bestemmelse af det relevante antal licenser for programmellet. For programmellet isupport, istore og Configurator gælder, at kun de processorer hvor Internet Application Server (Standard Edition og/eller Enterprise Edition) samt dette programmel er installeret og/eller afvikles, tæller med i opgørelsen for bestemmelse af det relevante antal licenser for programmellet. De har endvidere ret til at installere og/eller afvikle det licensierede programmel på de processorer, hvor en licensieret Oracle Database (Standard Edition og/eller Enterprise Edition) er installeret og/eller afvikles. Professionel Bruger defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende applikationsprogrammellet, som er installeret på én eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. En Professionel Bruger har ret til, manuelt, at lægge ordrer direkte ind i programmellet Order Management, Advanced Pricing og Purchasing, men ordrer der transmitteres eller behandles elektronisk (via EDI, XML eller anden elektronisk fremgangsmåde, inklusive indkøbsrekvisitioner genereret fra Oracle Purchasing) skal licensieres separat. Professionel Bruger - Ekstern defineres som en individuel person som ikke er Deres medarbejder, underleverandør eller outsourcer, som er autoriseret af Dem til at anvende applikationsprogrammellet som er installeret på en eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. En Professionel Bruger - Ekstern har ret til, manuelt, at lægge ordrer direkte ind i programmellet Order Management, Advanced Pricing og Purchasing, men ordrer der transmitteres eller behandles elektronisk (via EDI, XML eller anden elektronisk fremgangsmåde, inklusive indkøbsrekvisitioner genereret fra Oracle Purchasing) skal licensieres separat. Professionel Bruger 2003 defineres som en individuel person, som af Dem har fået tilladelse til at anvende applikationsprogrammellet, som er installeret på én eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. En Professionel Bruger 2003 har ret til, manuelt, at lægge ordrer direkte ind i programmellet, men alle ordrer der overføres elektronisk til Order Management fra andre kilder skal licensieres separat. Professionel Bruger Ekstern defineres som en individuel person som ikke er Deres medarbejder, underleverandør eller outsourcer, som er autoriseret af Dem til at anvende applikationsprogrammellet som er installeret på en eller flere servere, uanset om en sådan individuel person aktivt anvender programmellet på et givent tidspunkt. En Professionel Bruger Ekstern har ret til, manuelt, at lægge ordrer direkte ind i programmellet, men alle ordrer der overføres elektronisk til Order Management fra andre kilder skal licensieres separat. RosettaNet Partner Interface Processes (PIPs ) defineres som forretningprocesser mellem handelspartnere. Der tilvejebringes en pre-konfigureret, system-til-system, XML-baseret dialog for de(n) relevante E-Business Suite applikation(er). Hver pre-konfigureret PIP indeholder et officielt dokument med gloseforrådet og en procesbeskrivelse af dialogens koreografi. OLSAdef-dk-v Side 4 af 6

5 Serviceordrelinie defineres som det totale antal posterede serviceordreindgangslinier processeret via programmellet i løbet af en 12-månders periode. Flere posterede serviceordreindgangslinier kan lægges ind som en del af en individuel serviceordre eller et tilbud. De har ikke ret til at overskride det licensierede antal posterede Servicerdrelinier i løbet af en 12-måneders periode, medmindre De erhverver licens til yderligere Serviceordrelinier. Suite defineres som alle, funktionelle softwarekomponenter beskrevet i Dokumentationen. Tekniske Referencemanualer Tekniske Referencemanualer ( TRM ) er konfidentiel information fra Oracle. De må alene anvende TRM til Deres interne dataprocesseringsoperationer, med henblik på at: (a) implementere applikationsprogrammer, (b) interface andre software- og hardwaresystemer til applikationsprogrammerne og (c) udvikle ekstensioner til applikationsprogrammerne. De må ikke offentliggøre, anvende, eller tillade at andre offentliggører eller anvender de TRM til noget andet formål. De må ikke anvende TRM til at udvikle software med samme eller tilsvarende funktionalitet som Oracles produkter. De accepterer: (a) at udvise mindst den samme grad af omhyggelighed i forbindelse med overholdelsen af fortroligheden omkring de TRM, som De udviser i beskyttelsen af fortroligheden omkring Deres egen, mest fortrolige information, eller en rimelighed grad af omhyggelighed, alt efter hvilken grad der er størst; (b) at opretholde aftaler med Deres ansatte og leverandører, der beskytter fortroligheden og ejendomsretten af den fortrolige information fra tredjeparter, så som Oracle, og at informere Deres ansatte og leverandører om disse krav i forbindelse med de TRM; (c) at begrænse offentliggørelsen af TRM til de af Deres medarbejdere og leverandører som har behov for denne information, fordi den er i overensstemmelse med disses anvendelsen af de TRM; (d) at sørge for, at de TRM til hver en tid bliver på Deres ejendom; (e) ikke at fjerne eller ødelægge evt. mærker eller inskriptioner på de TRM vedr. ejendomsret og fortrolighed. Oracle skal bevare retten til alle titler, ophavsretten og andre ejendomrettigheder i de TRM. TRM stilles til rådighed for Dem som forefindes uden garantier af nogen art. Ved ophør, skal De ophøre med at anvende de TRM og returnere eller ødelægge alle eksemplarer af de relevante TRM. Udgiftsrapporter defineres som det samlede antal Udgiftsrapporter behandlet via Internet Expenses igennem en 12-måneders periode. De må ikke overskride det licensierede antal af Udgiftsrapporter igennem en 12-månders periode. Udsendt Tekniker defineres som en ingeniør, tekniker, repræsentant eller anden person der er udsendt af Dem, og som, når de er udsendt, anvender programmellet samt de personer der administrerer udsendelsen. $M Vareforbrug defineres som værdien - opgjort per 1 mill. U.S. dollars ( DKK) - af en virksomheds totale vareforbrug inden for virksomhedens regnskabsår. Såfremt vareforbruget er Dem ukendt, fastsættes vareforbruget som 75% af virksomhedens totale omsætning. Workstation defineres som den klient-computer, fra hvilken programmellet afvikles, uanset hvor programmellet er installeret. Ækvivalent Fuldtidsstuderende (ÆFS) defineres som enhver fuldtids-studerende der er indskrevet på Deres institution samt enhver deltids-studerende der er indskrevet på Deres institution. En deltids-studerende tæller som 25% af en fuldtidsstuderende. Definitionen fuldtids og deltids er baseret på Deres regler for klassificering af studerende. Såfremt antallet af ÆFS ikke er et helt tal, rundes dette tal op til nærmeste hele tal, med det formål at bestemme antallet af nødvendige licenser. $M Årligt Transaktionsvolumen defineres som værdien - opgjort per 1 mill. U.S. dollars ( DKK) - af alle ordrer, som er behandlet, og alle auktioner, der er foretaget, via Oracle Exchange Platformen af Dem og andre i det relevante år for Oracle Exchange Platform licensen, uanset om en sådan auktion resulterer i en ordre. En auktion, der resulterer i en ordre, tælles kun med én gang i det Årlige Transaktionsvolumen. Løbetid Såfremt der for licenserne ikke er angivet nogen løbetid, har licenserne ubegrænset løbetid, medmindre de i øvrigt ophører efter bestemmelserne i denne licensaftale årig løbetid: En licens med 1, 2, 3, 4 eller 5-årig løbetid træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for ordren og løber i den angivne periode. Ved udløb af den angivne periode ophører programmellicensen. 1-årig hosting løbetid: En licens med 1-årig hosting løbetid træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for ordren og løber i 1 år. Efter 1 år ophører programmellicensen. En 1-årig hosting programmellicens må alene anvendes til at levere internet hosting serviceydelser. OLSAdef-dk-v Side 5 af 6

6 1-årig Oracle Hosting løbetid: En licens med 1-årig Oracle Hosting løbetid træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for ordren og løber i 1 år. Efter 1 år ophører programmellicensen. En 1-årig Oracle Hosting programmellicens skal være hosted af Oracle.com via Computer and Administration services. 1-årigt Abonnement: En licens med et 1-årigt abonnement træder i kraft på ikrafttrædelsesdatoen for ordren og løber i 1 år. Efter 1 år ophører programmellicensen. Licensregler Såfremt De erhverver licenser til Navngiven Bruger Plus programmel i.h.t. nedenstående liste, skal De overholde følgende brugerminimum og -maksimum: Programmel Oracle Database Enterprise Edition Rdb Enterprise Edition CODASYL DBMS Message Broker TopLink Internet Application Server Java Edition Internet Application Server Standard Edition Internet Application Server Enterprise Edition Programmel Personal Edition Minimum for Navngiven Bruger Plus 25 Navngivne Brugere Plus per Processor 25 Navngivne Brugere Plus per Processor 25 Navngivne Brugere Plus per Processor 10 Named Users Plus per Processor Maksimum for Navngiven Bruger Plus 1 Navngiven Bruger Plus per database De er ansvarlig for at sikre, at følgende restriktioner ikke overtrædes: Oracle Database Standard Edition må kun anvendes på maskiner der er i stand til at køre/afvikle maksimum fire processorer. Oracle Standard Edition One må kun anvendes på maskiner der er i stand til at køre/afvikle maksimum én processor. Antallet af Enterprise Edition option licenser, Enterprise Manager licenser og Rdb Server option licenser skal matche antallet af licenser for den tilknyttede database. Antallet af Internet Application Server Enterprise Edition option licenser skal matche antallet af licenser for den tilknyttede Internet Application Server. Betingelserne for licensiering af Applications i.h.t. skemaet under afsnittet Prerequisite Rules på Failover: Deres licens til Oracle Databasen (Enterprise Edition eller Standard Edition) inkluderer retten til at afvikle databasen på en ikke licensieret, ledig computer, i et failover miljø, på op til i alt 10 separate dage i et givent kalenderår. En hvilken som helst anvendelse ud over hvad der er beskrevet i foregående sætning skal licensieres separat og licenserne til Oracle Databasen skal licensieres med ens brugerdefinitioner Test: Med henblik på at teste fysiske kopier af backups, inkluderer Deres licens til Oracle Databasen (Enterprise Edition eller Standard Edition) retten til at afvikle databasen på en ledig computer, op til 4 gange, i maksimalt 2 dage per test, i et givent kalenderår. OLSAdef-dk-v Side 6 af 6

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

MELLEM DIG OG RCI EUROPE

MELLEM DIG OG RCI EUROPE RCI Weeks Brugsvilkår AFTALE MELLEM DIG OG RCI EUROPE Denne hjemmeside tilbydes dig af RCI Europe ("RCI", "vi", "os" eller "vores"). Din brug af denne hjemmeside og/eller din anerkendelse uden modifikation

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen

Sale and lease back. HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010. Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Sale and lease back HD-Regnskab og Økonomistyring 8. semester 2010 Udarbejdet af: Lotte Vinding Jensen Vejleder: Per Henrik Lindrup Forord Denne afhandling er udarbejdet af Lotte Vinding Jensen, HD studerende

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vedligeholdelse af din Kindle

Vedligeholdelse af din Kindle Vigtig oplysning: Kindle DX med international trådløs adgang Model D00801 Oplysninger om sikkerhed og overholdelse af regler Brug ansvarligt. Læs alle instruktioner og sikkerhedsoplysninger inden brug

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 08 Sådan kan du forsikre dig 12 Honorarog freelancearbejde

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Kan du få compliance til at arbejde for dig?

Kan du få compliance til at arbejde for dig? August 2008 NYHEDER FRA ORACLE Kan du få compliance til at arbejde for dig? INDHOLD Prisen for compliance De stigende lovgivningsmæssige krav behøver ikke være en byrde. Find ud af, hvordan du kan vende

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere