Brugsanvisning BTE 13 SP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning BTE 13 SP"

Transkript

1 Brugsanvisning BTE 13 SP

2 Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og med minimum af vedligeholdelse. Denne brugsanvisning vil være en hjælp til at opleve de mange fordele ved høreapparater og sikre det fulde udbytte af dem.

3 Indhold Indhold 3 Bag-øret 13 SP 5 Brugsanvisning 7 Udskiftning af batteri 13 Børnesikret batteriskuffe (option) 15 Tænd og sluk 16 Indikation af venstre/højre høreapparat 17 Sådan tager man et høreapparat med øreprop på 18 Trykknap 19 Programmer (option) 20 Volumenkontrol (option) 22 Volumenkontrol og ConnectLine (option) 24 Standby (option) 25 Telespole (option) 26 Autotelefon (option) 27 FM 29 DAI (Direkte Audio Indgang) 31 Lyd- og visuelle indikatorer 33

4 Daglig vedligeholdelse af høreapparaterne 36 Undgå varme, fugt og kemikalier 42 Gode råd om kommunikation 43 Syv nemme trin til bedre hørelse 44 Almindelige problemer og løsningsforslag 51 VIGTIGT Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før høreapparaterne tages i brug. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af dine høreapparater og batterier. Bag-øret Power-udgaven er et kraftigt høreapparat. Lad aldrig andre bruge høreapparaterne. Forkert brug kan medføre varig skade på deres hørelse.

5 Bag-øret 13 SP Mikrofonåbninger Hook Plastikslange Volumenkontrol Lydudgang Visuel indikator (LED) Ventilationsåbning Trykknap Øreprop Batteristørrelse: 13 5 Batteriskuffe

6 6

7 Brugsanvisning Det kan være farligt at sluge eller på anden måde bruge høreapparater og batterier forkert. Forkert brug kan føre til alvorlige skader, permanent høretab eller i yderste konsekvens være livsfarligt. Før man tager høreapparaterne i brug, skal man omhyggeligt sætte sig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning. Høreapparater, deres komponenter og batterier er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Skift aldrig batterier og justér aldrig kontrollerne på høreapparaterne, mens babyer, små børn eller personer med mentale handicap ser på det. Bortskaf brugte batterier på et sted, så de ikke er tilgængelige for babyer, små børn eller personer med mentale handicap. Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor medicin grundigt, før den sluges. Tag under ingen omstændigheder høreapparater eller batterier i munden. De er glatte og kan let sluges ved et uheld. 7

8 Brugsanvisning De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis høreapparaterne skal bruges af små børn eller mentalt handicappede. Søg straks læge, hvis nogen kommer til at sluge et batteri eller høreapparat. Brug af høreapparaterne Høreapparaterne må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, man har fået hos høreapparattilpasseren. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab. Lad aldrig andre bruge høreapparaterne, da de kan bruges forkert og for altid ødelægge hørelsen hos den, som har lånt dem. Brug af batterier Brug kun de batterier, høreapparattilpasseren har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden. Forsøg ikke at genoplade almindelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader.

9 Brugsanvisning Høreapparaterne fungerer ikke Høreapparater kan holde op med at virke, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis lydudgangen/voksfilteret er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Man skal være opmærksom på dette, specielt når man er ude i trafikken eller på anden måde afhængig af advarende lyde. Forstyrrelser Høreapparaterne er blevet grundigt testet for forstyrrelser, i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Men den teknologiske udvikling betyder, at der konstant introduceres nye produkter på markedet, og nogle af dem kan udsende elektromagnetisk stråling, som kan give uforudsete forstyrrelser i høreapparaterne. Det kan eksempelvis være induktionskogeplader, butiksalarmer, mobiltelefoner, telefaxmaskiner, computere, røntgen, CT-skanning osv. Høreapparaterne er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Men andet medicinsk udstyr kan dog give forstyrrelser i høreapparterne. Denne form for forstyrrelser skyldes radiosignaler, forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektrostatisk afladning. 9

10 Brugsanvisning Mulige bivirkninger Høreapparater kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks (cerumen). I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden. Søg læge, hvis disse bivirkninger forekommer. Sikkerhedskrav vedrørende Direkte Audio Indgang (DAI) Sikkerheden i et høreapparat med DAI (Direkte Audio Indgang) afhænger af den eksterne lydkilde. Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC eller tilsvarende sikkerhedsstandarder. 10

11 Brugsanvisning Advarsel til høreapparattilpasser og bruger Der skal tages særlig hensyn ved tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 db SPL (IEC 711). Der er risiko for at skade brugerens resterende hørelse. Etuiet indeholder en magnet. Hvis man har et implantat som fx pacemaker eller icd, bør etuiet ikke bæres i nærheden af brystet. 11

12

13 Udskiftning af batteri Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor man normalt afleverer batterier. Når batteriet er ved at være brugt op, blinker den visuelle indikator (LED) hurtigt og kontinuerligt (hvis denne funktion er slået til). Desuden bipper høreapparatet 2 gange (hvis funktionen er slået til). Dette forvarsel starter, når batteriet kun har nogle få timer tilbage. De 2 bip-toner vil blive gentaget med rimelige mellemrum for at indikere, at det er tid til at udskifte batteriet. Hvis batteriet løber ud, slukkes apparatet. Når det sker, lyder 4 bip og den visuelle indikator (LED) slukkes (hvis funktionen er slået til). Dette indikerer, at høreapparatet ikke længere er tændt. 13

14 Følg vejledningen nedenfor, når du udskifter batteriet: Åbn batteriskuffen helt ved hjælp af den lille kant i bunden af høreapparatet og fjern det gamle batteri. Det gamle batteri kan fjernes ved hjælp af magneten i den ene ende af Multiværktøjet. Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri. Sæt det nye batteri i ved hjælp af magneten på Multiværktøjet, så + mærket på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen. Luk batteriskuffen. Hvis der er fugt på batteriet, skal det tørres af, inden brug. Når man skifter batteri, kan det tage et par sekunder, inden batteriet virker med fuld effekt. Multiværktøj 14

15 Børnesikret batteriskuffe (option) For at undgå, at børn og handicappede får fat i batterierne, anbefaler vi, at man børnesikrer batteriskuffen på høreapparatet. Batteriskuffen må kun åbnes ved hjælp af et værktøj. Brug Multiværktøjet til at låse batteriskuffen op ved at trykke værktøjet ind i fordybningen i bunden af høreapparatet. Tryk herefter på batteriskuffen for at åbne den. Vigtigt: Tving ikke batteriskuffen forbi dens normale stop. Isæt batteriet korrekt. Brug ikke vold, da dette kan ødelægge batteriskuffen, så børnesikringen ikke længere fungerer optimalt. 15

16 Tænd og sluk For at tænde for høreapparatet skal batteriskuffen lukkes helt med batteriet isat. Høreapparatet spiller en lille jingle, og LED blinker i henhold til programindstillingen (se afsnittet om programmer), hvis denne funktion er slået til. Dette betyder, at batteriet virker, og at apparatet fungerer. For at slukke høreapparatet, skal batteriskuffen åbnes, indtil der mærkes et klik. For at spare på batteriet bør høreapparatet slukkes, når man ikke har det på. VIGTIGT Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når det ikke bruges, specielt om natten. TÆND Klik SLUK Klik 16

17 Indikation af venstre/højre høreapparat Høreapparater er tilpasset individuelt på hvert øre, hvilket betyder, at hvis man har to apparater, så er det venstre høreapparat sandsynligvis programmeret anderledes end det højre. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat. For nemt at kunne identificere, om der er tale om høreapparatet til venstre eller højre øre, kan batteriskuffen forsynes med farvemarkering. Blå markering angiver VENSTRE høreapparat. Rød markering angiver HØJRE høreapparat. 17

18 Sådan tager man et høreapparat med øreprop på Anbring spidsen af øreproppen i øregangen, drej en anelse og sørg for, at den øverste del af øreproppen (A) er skubbet ind bag og under folden (B) i øret. Træk let i øret og tryk øreproppen ind mod øregangen. B A Når øreproppen sidder korrekt i øret, skal høreapparatet placeres bag øret ved at løfte apparatet over øret, så det falder på plads bag øret. 18

19 Trykknap Høreapparatet har en trykknap, så der kan skiftes mellem de forskellige programmer. 19

20 Programmer (option) Høreapparatet kan have op til 4 forskellige programmer. Når man bruger FM eller DAI tilføjes yderligere 2 programmer automatisk (se afsnittet om FM og DAI for yderligere information). Ved programskift bipper høreapparatet for at indikere det aktuelle program. Hvis funktionen er slået til, vil den visuelle indikator blinke tilsvarende. Bip-toner Visuel indikator Et bip, ved skift til program 1 Et blink To bip, ved skift til program 2 To blink Tre bip, ved skift til program 3 Tre blink Fire bip, ved skift til program 4 Fire blink Tryk på knappen for at gå frem i programlisten fx fra P1-P2. 20

21 Nedenfor er en beskrivelse af de programmer, som findes i høreapparatet. Udfyldes af høreapparattilpasseren! Prg. 1: Prg. 2: Prg. 3: Prg. 4: Brug af 2 høreapparater Hvis man har to høreapparater, kan trykknappen på det ene høreapparat programmeres, så det skifter program i begge høreapparater (binaural koordinering). Det betyder, at når man skifter program i det ene høreapparat, skifter det automatisk også i det andet. 21

22 Volumenkontrol (option) En brugerbetjent volumenkontrol (hjul) kan aktiveres. Volumenkontrollen giver mulighed for at justere lydstyrken i særlige lyttesituationer til et niveau, der føles behageligt. Volumenkontrolhjulet er mærket 1, 2, 3 og 4 har desuden en klik -position: Indstilling 4 Kraftigere 3 Normalt lydniveau foretrukket 2 Svagere 1 klik Standby (tavst og sparer strøm) Den normale indstilling er 3. Når volumenkontrollen når denne indstilling, vil man høre to korte biptoner (hvis dette er slået til) Hvis den visuelle indikator (LED) er slået til vil den blinke hurtigt 5 gange. 22

23 Hvis hjulet drejes under 1, kan man mærke et klik og høreapparatet bliver tavst og går i standby. Denne indstilling bruges, hvis man ønsker at slå høreapparatet fra, imens man har høreapparatet på. Husk at indstille volumenkontrollen på 3, enten før eller efter høreapparatet tages på for at sikre god hørbarhed. VIGTIGT Brug ikke klik -positionen som slukfunktion, da høreapparatet i denne indstilling stadig trækker strøm fra batteriet. 23

24 Volumenkontrol og ConnectLine (option) Indstil volumenkontrollen inden for området 1 til 4 for at kunne bruge Streameren som fjernbetjening, til telefonopkald og tv/musik-streaming. Streaming kan ikke påbegyndes, når høreapparatets volumenkontrol står i den inaktive klik -position. Hvis Streameren benyttes til at justere lydniveauet i høreapparatet, vil indikationerne på volumenkontrolhjulet ikke længere passe. Ved at dreje volumenkontrolhjulet til klik - position og tilbage i området 1-4, eller ved at slukke for høreapparatet og tænde for det igen, resettes lydniveauet til det, som volumenkontrolhjulet indikerer. Når volumenkontrollen når det foretrukne niveau (3), vil man høre to korte biptoner. Ved lydstreaming justeres lydniveauet på Streameren. Streameren styrer lydniveauet uafhængig af indstillingen på volumenkontrolhjulet. 24

25 Standby (option) Hvis trykknappen holdes inde i minimum 3 sekunder, bliver høreapparatet sat på standby. Brug standbyfunktionen, hvis høreapparatet ønskes afbrudt midlertidigt, imens man har det på. Tryk kort på knappen for at aktivere høreapparatet igen. Bemærk: Ved at holde trykknappen inde i 3 sekunder på ét af høreapparaterne sættes begge apparater på standby. Tryk i 3 sek. VIGTIGT Brug ikke standby-funktionen som sluk-funktion, da høreapparatet i denne indstilling stadig trækker strøm fra batteriet. 25

26 Telespole (option) Telespolen modtager lyd transmitteret fra en teleslynge. Telespolen bruges ved telefonsamtaler og til teleslyngeanlæg i fx teatret, biografen eller ved forelæsninger. Hvis der er teleslynge, er dette normalt markeret med nedenstående symbol. Telespolen aktiveres ved hjælp af trykknappen, ligesom når der skiftes mellem programmer. Når telespolen er aktiveret, gives et antal biptoner/blink svarende til telespole-programmet. Se, hvor telespoleprogrammet er placeret, i afsnittet Programmer. 26

27 Autotelefon (option) Høreapparatet kan have en indbygget autotelefonfunktion. Autotelefonprogrammet aktiveres automatisk, når høreapparatet befinder sig tæt ved en telefon. Når telefonprogrammet aktiveres, høres to korte bip. Når telefonsamtalen afsluttes, vil høreapparatet automatisk vende tilbage til det foregående program. Ikke alle telefoner kan aktivere autotelefonen. Telefonen skal have en særlig magnet monteret. Følg venligst den separate vejledning i montering af magneten, som fås hos høreapparattilpasseren. 27

28 ADVARSEL Hvis man bruger en autotelefon-magnet: Magneten skal holdes uden for rækkevidde af børn og dyr. Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en magnet. Hav ikke magneten i brystlommen, og hav den altid min. 30 cm fra aktive implantater. Vi anbefaler, at telefonen med magnet holdes på modsatte side, hvis der benyttes pacemaker eller andet aktivt implantat. Hold magneten på min. 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme. 28

29 FM En FM-modtager gør det muligt at modtage signaler fra en trådløs FM-sender direkte i høreapparatet. Montering af en dedikeret FM-modtager Begynd med at åbne batteriskuffen. Klik FM-modtageren på høreapparatet. Høreapparat Hvis høreapparatet er indstillet til kun at have et program, og en FM-modtager monteres og tændes, skifter det automatisk til enten en kombination af høreapparatets mikrofonsignal og FM-signalet eller FM-signalet alene. Denne indstilling er valgt af høreapparattilpasseren. FM-modtager 29

30 Hvis trykknappen er aktiveret, kan denne benyttes, hvis man ønsker at skifte mellem standardprogrammer og FM-programmer. Så længe FM-modtageren er monteret på høreapparatet, bliver to ekstra programmer (FM + høreapparatmikrofon og FM alene) tilføjet automatisk efter standardprogrammerne, som høreapparattilpasseren har indstillet. For detaljerede instruktioner i håndtering og brug af FM-modtagerne henviser vi til brugsanvisningen, som følger med disse. 30

31 DAI (Direkte Audio Indgang) Hvis høreapparatet ved hjælp af en DAI-sko er tilsluttet en ekstern lydkilde, fx en mp3-afspiller, kropsbåren FM-modtager eller håndmikrofon, vil signalerne fra disse kilder blive sendt direkte ind i høreapparaterne. Montering af DAI-sko Begynd med at åbne batteriskuffen og klik derefter DAI-skoen på høreapparatet. Høreapparat Sæt derefter DAI-ledningen i skoen. Hvis høreapparatet er indstillet til kun at have et program, og en DAI-sko monteres, skifter det automatisk til enten en kombination af høreapparatets mikrofonsignal og DAI-signalet eller DAI-signalet alene. Denne indstilling er valgt af høreapparattilpasseren. DAI-sko DAI-stik 31

32 Hvis trykknappen er aktiveret, kan denne benyttes, hvis man ønsker at skifte mellem standardprogrammer og DAI-programmer. Så længe DAI-skoen er monteret på høreapparatet, bliver to ekstra programmer (DAI + høreapparatmikrofon og DAI alene) tilføjet automatisk efter standardprogrammerne, som høreapparattilpasseren har indstillet. VIGTIGT Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat opfylde kravene i IEC-60065, IEC eller tilsvarende sikkerhedsstandarder. 32

33 Lyd- og visuelle indikatorer Høreapparatet har to slags indikatorer, hørbare bip-toner og en visuel indikator (LED). Disse indikatorer konfigureres af høreapparattilpasseren. Nedenstående tabel giver en oversigt over mulige konfigurationer for indikatorerne. Høreapparatet er tændt Høreapparatet fungerer og programindstilling Visuel indikator (LED: Light Emitting Diode) Under opstart lyser LED konstant. Herefter blinker LED svarende til det aktive program, høreapparatet er indstillet i. Blink-sekvensen indikerer programindstillingen: P1: Et blink efterfulgt af en pause, et blink efterfulgt af en pause osv. P2: To blink efterfulgt af en pause, to blink efterfulgt af en pause osv. Denne funktion kan slås fra. Lydindikator biptoner Høreapparatet spiller en jingle, når høreapparatet tændes, som indikerer, at batteriet er ok, og at høreapparatet fungerer. Ingen biptoner. 33

34 Programomskifter VK foretrukne lydniveau Visuel indikator (LED: Light Emitting Diode) Når der skiftes program, ændrer LED blink-mønster svarende til det valgte programnummer. Volumenkontrollen er programmeret til et bestemt niveau under normale forhold. Når volumenkontrollen justeres og dette niveau nås, blinker LED hurtigt 5 gange. Denne funktion kan slås fra. Lydindikator biptoner Når man skifter program, bipper høreapparatet svarende til det valgte program. Volumenkontrollen er programmeret til et bestemt niveau under normale forhold. Når volumenkontrollen justeres og dette niveau nås, bipper høreapparatet kort 2 gange. 34

35 Brug af tilbehør sammen med høreapparatet (FM, DAI, Streamer, Autotelefon) Advarsel for lavt batteriniveau Visuel indikator (LED: Light Emitting Diode) Tilbehør + mikrofon: Et langt blink efterfulgt af et kort blink. Kun tilbehør: Et kort blink efterfulgt af et langt blink. LED blinker hurtigt. Lydindikator biptoner Tilbehør + mikrofon: En dyb biptone efterfulgt af en lys biptone. Kun tilbehør: En lys biptone efterfulgt af en dyb biptone. To bip hvert 15. minut. 35

36 Daglig vedligeholdelse af høreapparaterne Alle øregange producerer ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe øreproppens lydudgang eller ventilationsåbning. For at forhindre, at der samler sig ørevoks, som ændrer høreapparatets ydelse, skal instruktionerne i dette afsnit følges. Når høreapparaterne rengøres, skal de holdes over en blød overflade, så de ikke tager skade, hvis de tabes. Inden sengetid: Sørg for, at der ikke sidder ørevoks i øreproppens åbninger, da voksen kan forringe apparatets ydeevne. Åbn batteriskuffen, så høreapparatet kan lufttørre indvendig. 36

37 Rengøring af høreapparatet Værktøjet indeholder en børste til rengøring af høreapparaterne. Denne skal bruges for at sikre den bedste pleje og ydelse af høreapparaterne. Multiværktøj Skruetrækker Magnet Hætte Børste Håndtag 37

38 Vedligeholdelse Fjern evt. ørevoks som sidder omkring lydudgangen ved hjælp af børsten. Rengør ventilationsåbningen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje det en anelse. Brug en tør klud til at tørre høreapparatets overflade af. Udskift børsten efter behov. Træk den ud af håndtaget og sæt en ny, frisk børste i. Tryk den nye børste fast ind i håndtaget. Kontakt høreklinikken for information om, hvor man kan få flere børster. 38

39 Rengøring af ørepropper Ørepropperne bør vaskes regelmæssigt: Hold hooken på høreapparatet med to fingre og træk herefter slangen af hooken for at få øreproppen af. Vask øreproppen i lunkent vand tilsat mild sæbe. Brug aldrig stærke rensemidler. Skyl med vand. Tør øreproppen. Eventuelle vanddråber i øreproppen eller slangen skal blæses ud. Man kan bruge en særlig luftpuster til dette formål. Kontakt høreklinikken for information om, hvor denne kan fås. 39

40 Øreproppen og slangen skal være helt tørre, inden de sættes på høreapparatet igen. Sørg for, at venstre øreprop og slange sættes på høreapparatet med indikation for venstre øre (blå), og ligeså for højre høreapparat (rød). Udskiftning af plastikslange Plastikslangen i øreproppen skal udskiftes, når den bliver gul eller stiv. Kontakt høreapparattilpasseren. VIGTIGT! Selve høreapparatet må aldrig vaskes eller kommes i vand eller andre væsker! 40

41 VIGTIGT! Brug kun originale dele til høreapparaterne. Rengøringsværktøjet bør kun benyttes, når slangen er taget af høreapparatet. Slangen bør aldrig benyttes uden øreprop. Forebyggende pleje og vedligeholdelse vil sikre, at høreapparaterne fungerer, som de skal. Rengør lydslangen og øreproppen regelmæssigt. Lad ikke andre bruge høreapparaterne eller dele dertil. Sørg for, at hænderne er rene, inden høreapparaterne berøres. 41

42 Undgå varme, fugt og kemikalier Høreapparaterne må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen. De må aldrig udsættes for fugt i fx dampbad, brusebad eller kraftig regn. De må heller ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne. Tør omhyggeligt batteriet af, hvis det er blevet fugtigt, da fugt kan påvirke dets ydelse. Hvis man bruger et tørrekit, kan det hjælpe med at undgå problemer med fugt og endda forlænge høreapparatets liv. Spørg høreapparattilpasseren til råds. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge høreapparaterne. Man bør altid tage høreapparaterne af, inden man bruger denne slags produkter og lad dem tørre, inden høreapparaterne tages på igen. Hvis man bruger lotion, skal hænderne tørres godt af, inden høreapparaterne berøres. 42

43 Gode råd om kommunikation Når man kommunikerer med en hørehæmmet er det en god idé at følge nedenstående regler, som vil gøre det nemmere for den hørehæmmede at forstå og for børn også at udvikle tale. 1. Vend altid ansigtet mod den hørehæmmede, når du taler, helst inden for en afstand på 1-5 meter. Hvis man står, så dit ansigt er vel oplyst, bliver det nemmere at se ansigtsudtryk og mundaflæse. 2. Tal ikke med mad i munden. Det gør det sværere at forstå, hvad der bliver sagt, og det gør det næsten umuligt at mundaflæse. 3. Dæk ikke for munden, hverken med hænderne eller ved at sidde med en avis. Det gør det svært at mundaflæse. 4. Tal tydeligt i et normalt tempo, men husk ikke at råbe. Hvis lytteren har svært ved at forstå, hvad der bliver sagt, kan man prøve at omformulere det. Det er bedre end bare at gentage, hvad der lige er blevet sagt. 5. Undgå så vidt muligt baggrundsstøj. Sluk for fjernsynet og luk vinduerne, for at dæmpe eventuel trafikstøj. Stil dig enten tættere på eller tal højere end baggrundsstøjen, hvis I ikke kan finde et mere stille sted at tale sammen. 43

44 Syv nemme trin til bedre hørelse Det tager tid at vænne sig til nye høreapparater. Hvor lang tid, det tager, varierer fra person til person. Det afhænger af mange faktorer, som fx tidligere brug af høre apparat og graden af høretabet. 1. I ro og mag derhjemme Prøv at vænne dig/barnet til alle de nye lyde. Lyt til de mange baggrundslyde og forsøg at identificere hver enkelt lyd. Husk, at nogle lyde vil lyde meget anderledes i forhold til, hvad du/barnet er vant til. Du/barnet vil måske være nødt til at lære at genkende dem igen. Du/barnet vil med tiden vænne dig/sig til lydene omkring dig hvis ikke, skal du/i tage kontakt til din høreapparat tilpasser. Hvis du/barnet bliver træt af at bruge høreapparaterne, så tag dem af et stykke tid og hold en pause. Du/barnet vil gradvist vænne dig/sig til at bruge dem i længere tid. Snart vil du/barnet uden problemer kunne bruge høreapparaterne hele dagen. 44

45 2. Samtale med en enkelt person Sid sammen med en enkelt person et sted uden baggrundsstøj. Sid over for hinanden, så den anden persons ansigtsudtryk tydeligt kan ses. Du/barnet kan opleve nye talelyde, som kan virke generende til at begynde med. Når hjernen har vænnet sig til de nye talelyde, vil tale opfattes tydeligere. 3. Lyt til radio eller fjernsyn Lyt først til børneprogrammer med tydelig tale, eller til nyhedsoplæsere, da de som regel taler meget tydeligt. Prøv derefter andre tv-programmer. Hvis det er vanskeligt at høre fjernsynet eller radio, kan høreapparattilpasseren give mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. 4. Samtale i en gruppe En samtale med mange mennesker vil ofte indebære en større grad af baggrundsstøj, hvilket gør det vanskeligere at høre, hvad der bliver sagt. I disse situationer skal opmærksomheden rettes mod den person, man ønsker at lytte til. Hvis man går glip af et ord eller en sammenhæng, så bed om at få det gentaget. 45

46 5. Brug af telespole i biografen, i teatret eller i kirken Flere og flere biografer, teatre og andre offentlige lokaler får installeret teleslyngeanlæg. Anlægget udsender trådløse signaler, som opfanges af høreapparatets telespole. Et skilt viser almindeligvis, hvor der er installeret teleslynge. Bed høreapparattilpasseren om yderligere information. 6. Brug af telefon Hold telefonrøret en smule skråt på kinden for at få lyden til at gå direkte ind i høreapparatets mikrofonåbning. Dette gør, at høreapparatet ikke hyler og giver bedst mulige betingelser for at forstå samtalen. Når telefonrøret holdes på denne måde, skal man huske at tale direkte ind i mikrofonen på telefonrøret, så personen i den anden ende kan høre, hvad der bliver sagt. Teleslyngesymbol 46

47 Hvis det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i telefonen. kan høreapparattilpasseren give mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. Alle Safari bag-øret-apparater har en indbygget telespole. Hvis telefonen har en telespole indbygget, kan man skifte til telespoleprogrammet for at forbedre lydmodtagelsen yderligere. Husk, at telespolen i høreapparatet kan opfange forstyrrende signaler fra elektronisk udstyr, såsom telefaxmaskiner, computere, fjernsyn eller lignende. Sørg for, at høreapparatet er placeret 2-3 meter fra sådant udstyr, når telespoleprogrammet bruges. 7. Trådløst og mobiltelefoner Høreapparatet er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog ikke alle mobiltelefoner, som er høreapparatkompatible. Forstyrrelser af forskellig grad kan skyldes typen af mobiltelefon. 47

48 Hvis det er vanskeligt at høre, hvad der bliver sagt i telefonen, kan høreapparattilpasseren give mere information om Oticon ConnectLine-systemet og andet tilbehør. Brug dine høreapparater hele dagen Det bedste, man kan gøre for at opnå bedre hørelse, er at øve sig i at lytte med høreapparaterne, indtil man uden besvær kan bruge dem hele dagen. I de fleste tilfælde får man ikke det fulde udbytte af hørelsen, hvis man kun bruger høreapparaterne en gang imellem. Høreapparaterne giver ikke en normal hørelse tilbage. De kan heller ikke forhindre eller forbedre et høretab som følge af en fysiologisk tilstand. Det, de kan gøre, er at være en hjælp til at bruge den resterende hørelse bedre. Hvis man har to høreapparater, er det vigtigt altid at bruge begge. 48

49 De vigtigste fordele ved at bruge to høreapparater er: Evnen til at lokalisere lyde forbedres. Det bliver nemmere at forstå tale i støjfyldte omgivelser. Man vil opleve et mere komplet, mere behageligt lydbillede. 49

50 Almindelige problemer og løsningsforslag Problem Ingen lyd Svigtende eller svagere lyd Pibende støj Ingen lyd og LED lyser konstant eller er slukket Mulig årsag Opbrugt batteri Tilstoppet lydudgang Tilstoppet lydudgang Fugt Opbrugt batteri Tilstoppet dæmpningsfilter i hooken Høreapparat/øreprop sidder ikke korrekt i øret Ørevoks i øregangen Opbrugt batteri Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte høreklinikken. 50

51 Løsningsforslag Udskift batteriet s. 7 Rengør øreproppen s. 32 & 34 Rengør øreproppen s. 32 & 34 Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud s. 36 Udskift batteriet s. 7 Kontakt høreklinikken Sæt høreapparatet i igen s. 12 Konsultér ørelægen Udskift batteriet s. 7 51

52 International garanti Høreapparaterne har en begrænset produktgaranti omfattende materiale- og produktions-fejl i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker selve høreapparatet, men ikke tilbehør som batterier, slanger, voksfiltre osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Se den aktuelle garantiperiode på garantibeviset. 52

53 Service Tag kontakt til høreklinikken, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer. Oticons servicecenter: Oticon A/S Tilstedvej Thisted 53

54 Garantibevis Brugerens navn: Høreapparattilpasser: Klinikkens adresse: Klinikkens tlf. nr.: Leveringsdato: Garantiperiode: Model venstre: Model højre: Måned: Serienr.: Serienr.: Batteristørrelse: 13 54

55 Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkninger Høreapparatet indeholder en radiosender (gælder ikke MIC- og CIC-apparater), der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske felt-styrke er < m. Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning. 55

56 Høreapparatet indeholder et modul med mærkningen: FCC ID: U28FUSPR01 IC: 1350B-FUSPR01 Apparatet er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada. Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser: 1. apparatet må ikke forårsage skadelig interferens 2. apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug. Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere FCC s autorisation til at bruge dette apparat DK /

57 Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring fås hos: Fremstillet af: Oticon A/S Kongebakken Smørum Danmark DK / Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. E2831

58 DK /

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater.

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater. BRUGSANVISNING Bag-øret 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

BRUGSANVISNING Bag-øret 312,

BRUGSANVISNING Bag-øret 312, BRUGSANVISNING Bag-øret 312, Bag-øret Power Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BAG-ØRET Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning rite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUGSANVISNING IIC (Invisible-In-Canal) Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tillykke

Retningslinjer for brug. Tillykke BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSAnVISnIng RITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat BRUGSANVISNING BTE Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne brugs anvisning m.h.t. brug og vedligeholdelse

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Brugsanvisning. Remote Control 2.0

Brugsanvisning. Remote Control 2.0 Brugsanvisning Remote Control 2.0 Retningslinjer for brug Med fjernbetjeningen Remote Control 2.0 kan man skifte program og justere lydstyrken i Oticons trådløse høreapparater. Den fungerer til alle Oticon

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Modeloversigt. Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13

Modeloversigt. Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13 Brugsanvisning BTE Modeloversigt Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13 Oticon Sensei Pro BTE312 Oticon Sensei

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUgSANViSNiNg iic-cic-mic-itc-hs-fs Tak Tak fordi du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet om

Læs mere

BTE13 SP. Dynamo. Brugsanvisning

BTE13 SP. Dynamo. Brugsanvisning BTE13 SP Dynamo Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler.

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

BTE13 SP. Sensei. Brugsanvisning

BTE13 SP. Sensei. Brugsanvisning BTE13 SP Sensei Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler.

Læs mere

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning RITE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Inium Sense Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2

Læs mere

designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning

designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen designrite i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning BTE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta Pro Nera

Læs mere

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta Pro Oticon Nera Pro Oticon Ria Pro Oticon Alta Oticon Nera

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 PP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta Pro Oticon Nera Pro Oticon Ria Pro Oticon Alta Oticon Nera

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta2 Pro Oticon Nera2 Pro Oticon Ria2 Pro Oticon

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning

minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen minirite i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Følgende højttalere

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning

minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen minibte i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

BTE 13 PP. Alta2 Nera2 Ria2. Brugsanvisning

BTE 13 PP. Alta2 Nera2 Ria2. Brugsanvisning BTE 13 PP Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Introduktion Denne brugsanvisning

Læs mere

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING RITE Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Supremia 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 7 Advarsler 7 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparat

Læs mere

Trådløst tilbehør. Remote Control 3.0. Brugsanvisning

Trådløst tilbehør. Remote Control 3.0. Brugsanvisning Trådløst tilbehør Remote Control 3.0 Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye Remote Control 3.0. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv

Læs mere

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BTE BRUGSANVISNING Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning RITE Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Følgende højttalere

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems Silk Nx Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Lytteprogrammer 7 Funktioner 7 Batterier 8 Batteristørrelse

Læs mere

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING PRIO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering/fjernelse af høreapparat med øreprop 5 Placering/fjernelse af høreapparat

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparater

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

BTE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning BTE Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: : Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti BTE fås i tilpasningsniveau

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Motion S primax. Brugsanvisning

Motion S primax. Brugsanvisning Motion S primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Chronos 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 12 Beskrivelse af

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

Brugsanvisning. Mikrofon

Brugsanvisning. Mikrofon Brugsanvisning Mikrofon Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye ConnectLine Mikrofon. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet om advarsler.

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

Brugsanvisning. TV Adapter 2.0

Brugsanvisning. TV Adapter 2.0 Brugsanvisning TV Adapter 2.0 Introduktion til denne brugsanvisning Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye tv-adapter. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet

Læs mere

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk.

Pure micon. Brugsanvisning. www.siemens.dk / hearing. Livet lyder fantastisk. Pure micon Brugsanvisning www.siemens.dk / hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 7 Indstillinger

Læs mere

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater

Hørelse for livet Kom godt i gang. Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet Kom godt i gang Råd til, hvordan du får mest glæde af dine høreapparater Hørelse for livet 3 Tillykke! Tillykke med valget af dine nye høreapparater! En helt ny verden ligger for dine

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Beskrivelse af BTE-høreapparater 7 Trin for trin-vejledning i brugen af dine høreapparater 10 Trin 1: Isæt batteri

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-18 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-18 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Brugsanvisning. ConnectClip

Brugsanvisning. ConnectClip Brugsanvisning ConnectClip Introduktion til denne brugsanvisning Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye ConnectClip. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning minirite

Brugsanvisning minirite Brugsanvisning minirite Modeloversigt Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: Oticon Opn 1 minirite med NFMI og 2,4 GHz radiofunktionalitet. Højttaler 60 Højttaler 85 Introduktion Denne brugsanvisning

Læs mere

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap.

Kom godt i gang! Oticon Streamer oversigt. Mikrofon. Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås. Telefonknap. Tilslutningsknap. Oticon Streamer oversigt Mikrofon Volumenkontrol og programomskifter Tastaturlås Telefonknap 908 70 901 00 / 03.09 Audioknap (tv, musik) Tilslutningsknap Kom godt i gang! Batteriindikator Audiotilslutning

Læs mere