Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT"

Transkript

1 Bag-øret BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

2 Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed og med minimum af vedligeholdelse. Denne brugsanvisning vil hjælpe dig til at opleve de mange fordele ved høreapparater og sikre, at du får det fulde udbytte af dem. Indhold Bag-øret 312 5a Bag-øret 13 5b Bag-øret Power 5c Bag-øret med Corda 2 5d Udskiftning af batteri 7 Tænd og sluk 9 Indikation af venstre/højre høreapparat 10 Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på 11 Sådan tager du dit høreapparat med Corda 2 (tyndslange) på 12 Trykknap 13 Programmer (option) 15 Volumenkontrol (option) 17 Standby (option) 18 Børnesikret batteriskuffe til Bag-øret 312 (option) 21a Børnesikret batteriskuffe til Bag-øret 13 og Bag-øret Power (option) 21b Telespole (option) 23 Autotelefon (option) 24 DAI (Direkte Audio Indgang) 26

3 FM 28 Vedligeholdelse 30 Sådan udskiftes Corda 2 (tyndslange) 35 Rengøring af dit høreapparat med Corda 2 (tyndslange) 36 Daglig vedligeholdelse af Corda 2 -tipper 37 Udskiftning af Corda 2 -tip 38 Undgå varme, fugt og kemikalier 40 Syv nemme trin til bedre hørelser 41 Almindelige problemer og løsningsforslag 46 Advarsler Gule side Bag-øret 312 Mikrofonåbninger Hook Plastikslange Lydudgang Ventilationsåbning VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt igennem, før du begynder at bruge dine høreapparater. Den indeholder forklaringer og vigtige informationer om brugen og vedligeholdelsen af dine høreapparater og batterier. Trykknap/ Volumenkontrol (option) Batteristørrelse: 312 Batteriskuffe Øreprop 5a

4 Bag-øret 13 Mikrofonåbninger Hook Plastikslange Lydudgang Ventilationsåbning Trykknap/ Volumenkontrol (option) Øreprop Batteristørrelse: 13 5b Batteriskuffe

5 Bag-øret Power Mikrofonåbninger Hook Plastikslange Lydudgang Ventilationsåbning Trykknap/ Volumenkontrol (option) Øreprop Batteristørrelse: 13 5c Batteriskuffe

6 Bag-øret med Corda 2 Undtaget Bag-øret Power Mikrofonåbninger Tyndslange Din tip/øreprop: Øreprop Plus tip Slangestyr Åben tip: Lille Mellem Stor Trykknap/ Volumenkontrol (option) Tip Batteristørrelse: 312 Batteristørrelse: 13 5d Batteriskuffe

7 Udskiftning af batteri Du kan se, hvilken batteristørrelse, du skal bruge på siden, hvor dit høreapparat er afbildet (forrest i brugsanvisningen). Et opbrugt batteri bør fjernes omgående og afleveres der, hvor du normalt afleverer batterier. Når batteriet er ved at være opbrugt, høres 2 bip. Dette forvarsel starter, når batteriet kun har nogle få timer tilbage. Forvarslet vil blive gentaget med rimelige mellemrum for at indikere, at det er tid til at udskifte batteriet. Hvis batteriet løber ud, slukkes apparatet. Når det sker, høres 4 bip for at indikere, at apparatet ikke længere er tændt. Det betyder ikke, at der er noget galt med høreapparatet. 7

8 Følg vejledningen nedenfor, når du udskifter batteriet: Åbn batteriskuffen med en fingernegl og fjern det gamle batteri. Det gamle batteri kan fjernes ved hjælp af magneten i den ene enden af Multiværktøjet. Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri. Isæt det nye batteri ved hjælp af magneten på Multiværktøjet, så + mærket på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen. Luk batteriskuffen. Tænd og sluk For at tænde for høreapparatet skal du lukke batteriskuffen helt med batteriet isat. Når batteriskuffen er lukket, vil apparatet starte op med at spille en jingle. Dette betyder, at batteriet virker, og at apparatet fungerer. For at slukke høreapparatet, skal du åbne batteriskuffen, indtil du mærker et klik. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på. Hvis der er fugt på batteriet, skal det tørres af, inden brug. Når du skifter batteri, kan det tage et par sekunder, inden batteriet virker med fuld effekt. Multiværktøj VIGTIGT Lad batteriskuffen stå helt åben, så høreapparatet kan lufttørre, når du ikke bruger det, specielt om natten. TÆND SLUK Klik Klik 8 9

9 Indikation af venstre/højre høreapparat Høreapparater er tilpasset individuelt på hvert øre, hvilket betyder, at hvis du har to apparater, så er dit venstre høreapparat sandsynligvis programmeret anderledes end det højre. Derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem venstre og højre høreapparat. For nemt at kunne identificere, om der er tale om høreapparatet til venstre eller højre øre, kan batteriskuffen forsynes med farvemarkering. Sådan tager du dit høreapparat med øreprop på Anbring spidsen af øreproppen i øregangen, drej en anelse og sørg for, at den øverste del af øreproppen (A) er skubbet ind bag og under folden (B) i øret. Træk let i øret og tryk øreproppen ind mod øregangen. B A En blå prik angiver VENSTRE høreapparat. En rød prik angiver HØJRE høreapparat. Når øreproppen sidder korrekt i øret, skal du placere høreapparatet bag øret ved at løfte apparatet over øret, så det falder på plads bag øret

10 Sådan tager du dit høreapparat med Corda 2 (tyndslange) på Undtaget Bag-øret Power Det kræver øvelse at tage høreapparater med tyndslange på korrekt: 1. Placér høreapparatet bag øret. 2. Hold slangen, hvor den bøjer, mellem tommel- og pegefinger. Tippen skal vende ind mod øregangen. Tryk forsigtigt tippen på plads i øregangen, så slangen sidder ind til øret. 3. Placér slangestyret i concha ved hjælp af pegefingeren. Kig i spejlet. Hvis lydslangen stikker ud af øret, sidder tippen ikke ordentligt. Hvis slangestyret stikker synligt ud af øret, sidder det ikke korrekt. Træk i slangen, hvor den bøjer, for at tage høre-apparatet af igen. 1 Tip 2 3 Trykknap Dine høreapparater har en ergonomisk designet trykknap, så du kan justere lydstyrken og skifte mellem de forskellige programmer. Du kan aktivere trykknappen ved at trykke på enten den øvre del (OP) eller nedre del (NED). OP NED Concha 12 13

11 Trykknappen på dit høreapparat kan programmeres til en af 3 funktioner. Programmer (option) Venstre Højre Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer. Programskift: Tryk kort for at skifte program. Volumenkontrol: Tryk kort for at justere lydstyrken. Både volumenkontrol og programskift: Tryk kort for at justere lydstyrken og langt (cirka 2 sekunder) for at skifte program. Udfyldes af din høreapparattilpasser! Dine høreapparater bipper, når du skifter mellem de forskellige programmer. Antallet af biptoner indikerer, hvilket program du bruger. Et bip, når du skifter til program 1 To bip, når du skifter til program 2 Tre bip, når du skifter til program 3 Fire bip, når du skifter til program

12 Tryk øverst på knappen for at gå frem i programlisten fx. fra P1-P2. Tryk nederst på knappen for at gå tilbage i program-listen fx. fra P3-P2. Nedenfor kan du se en beskrivelse af de programmer, som findes i dit høreapparat. Prg. 1: Prg. 2: Frem Prg. 3: Prg. 4: Tilbage Udfyldes af din høreapparattilpasser! Volumenkontrol (option) En volumenkontrol kan aktiveres. Volumenkontrollen giver dig mulighed for at justere lydstyrken i særlige lyttesituationer til et niveau, der føles behageligt. Tryk kortvarigt på den øvre del at trykknappen for at øge volumen. Tryk kortvarigt på den nedre del at trykknappen for at mindske volumen. Du vil høre en biptone, når du skruer op eller ned for lydstyrken. Når høreapparatet tændes, starter det på det foretrukne lydstyrkeniveau. Du vil høre to korte biptoner, når volumenkontrollen indstilles på det foretrukne niveau

13 Standby (option) Hvis du holder trykknappen inde i minimum 3 sekunder, bliver høreapparatet sat på standby. Tryk kort på knappen for at aktivere høre-apparatet igen. Brug standbyfunktionen, hvis du ønsker at afbryde høreapparatet midlertidigt, imens du har det på. Bemærk: du kan trykke enten op eller ned for at sætte høreapparatet på standby. Op eller ned Tryk i 3 sek. VIGTIGT Brug ikke standby-funktionen som sluk-funktion, da høreapparatet i denne indstilling stadig trækker strøm fra batteriet

14 Børnesikret batteriskuffe til Bag-øret 312 (option) Den børnesikrede batteriskuffe anbefales kraftigt til små børn og mentalt handicappede. Instruktion: For at låse batteriskuffen: Kontrollér at skuffen er helt lukket. Brug skruetrækkeren på Multiværktøjet til at dreje den børnesikrede skrue til låst position. For at låse batteriskuffen op: Brug skruetrækkeren på Multiværktøjet og drej den børnesikrede skrue til åben position. Batteriskuffen kan nu åbnes normalt. Vigtigt: Tving ikke batteriskuffen forbi dens normale stop. Isæt batteriet korrekt. Brug ikke vold, da dette kan ødelægge batteriskuffen, så børnesikringen ikke længere fungerer optimalt. 21a

15 Børnesikret batteriskuffe til Bag-øret 13 og Bag-øret Power (option) Den børnesikrede batteriskuffe anbefales kraftigt til små børn og mentalt handicappede. Batteriskuffen må kun åbnes ved hjælp af et værktøj. Brug Multiværktøjet til at låse batteriskuffen op ved at trykke værktøjet ind i fordybningen i bunden af høreapparatet. Tryk herefter på batteriskuffen for at åbne den. Vigtigt: Tving ikke batteriskuffen forbi dens normale stop. Isæt batteriet korrekt. Brug ikke vold, da dette kan ødelægge batteriskuffen, så børnesikringen ikke længere fungerer optimalt. 21b

16 Telespole (option) Telespolen modtager lyd transmitteret fra en teleslynge. Telespolen bruges ved telefonsamtaler og til teleslyngeanlæg i f.eks. teatret, kirken eller ved forelæsninger. Du aktiverer telespolen ved hjælp af trykknappen, ligesom når der skiftes mellem programmer. Når telespolen er aktiveret, hører du et antal biptoner svarende til telespole programmet. Se, hvor telespoleprogrammet er placeret, i afsnittet Programmer. 23

17 Autotelefon (option) Høreapparatet kan have en indbygget autotelefonfunktion.autotelefonprogrammet aktiveres automatisk, når høreapparatet befinder sig tæt ved en telefon. Når telefonprogrammet aktiveres, hører du et antal biptoner. Når du afslutter telefonsamtalen, vil høreapparatet automatisk vende tilbage til det foregående program. Ikke alle telefoner kan aktivere autotelefonen. Telefonen skal have en særlig magnet monteret. Følg venligst den separate vejledning i montering af magneten, som fås hos din høreapparattilpasser. ADVARSEL Hvis du bruger en autotelefon-magnet: Magneten skal holdes uden for rækkevidde af børn og dyr. Søg omgående læge, hvis nogen kommer til at sluge en magnet. Hav ikke magneten i brystlommen, og hav den altid min. 30 cm fra aktive implantater. Vi anbefaler, at telefonen med magnet holdes på modsat side, hvis du har en pacemaker eller andet aktivt implantat. Hold magneten på min. 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme

18 DAI (Direkte Audio Indgang) Hvis dit høreapparat ved hjælp af en DAI-sko er tilsluttet en ekstern lydkilde, f.eks en mp3-afspiller, mikrofon el.lignende, vil signalerne fra disse kilder blive ført direkte ind i dit høreapparat. Hvis du kun ønsker DAI-programmet, kan du skifte til næste program ved hjælp af trykknappen. De to nye programmer bliver automatisk placeret efter standardprogrammerne, som din høreapparattilpasser har indstillet i høreapparatet. Montering af DAI-sko Begynd med at åbne batteriskuffen og klik så DAI-skoen på høreapparatet. Høreapparat Sæt derefter DAI-ledningen i skoen. Når DAI-skoen er tilsluttet, skifter høreapparatet automatisk til en kombination af et DAI-program og høreapparatets mikrofon. DAI-sko DAI-stik VIGTIGT Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat opfylde kravene i IEC-60065, IEC eller tilsvarende sikkerhedsstandarder

19 FM En FM-modtager gør det muligt at modtage signaler fra en trådløs FM-sender direkte i høreapparatet. Montering af FM-modtager Begynd med at åbne batteriskuffen. Klik FM-modtageren på høreapparatet. Høreapparat Hvis du ønsker at modtage input fra FM-senderen alene, skal du skifte til næste program ved hjælp af trykknappen. Når FM-skoen er monteret kan du, når som helst skifte mellem standardprogrammerne og FM-programmerne ved hjælp af trykknappen. For detaljerede instruktioner i håndtering og brug af FM-modtagerne henviser vi til brugsanvisningen som følger med disse. Så længe FM-modtageren er tilsluttet til høreapparatet, bliver to programmer automatisk tilføjet efter standardprogrammerne, som din høreapparattilpasser har indstillet i høreapparatet. Når FM-modtageren er tilsluttet og den røde lampe lyser, skifter høreapparatet automatisk til et program, som modtager signaler fra både mikrofonen og en trådløs FM-sender. FM-modtager 28 29

20 Daglig vedligeholdelse af dine høreapparater Øregangen producerer ørevoks (cerumen), som kan tilstoppe øreproppens lydudgang eller ventilationsåbning. For at forhindre, at der samler sig ørevoks, som ændrer høreapparatets ydelse, skal du følge instruktionerne i dette afsnit. Når du rengør høreapparaterne, skal du holde dem over en blød overflade, hvis du skulle tabe dem. Rengøring af høreapparatet Værktøjet indeholder en børste til rengøring af dine høreapparater. Denne skal bruges for at sikre den bedste pleje og ydelse af høreapparaterne. Multiværktøj Inden du går i seng: Sørg for, at der ikke sidder ørevoks i øreproppens åbninger, da voksen kan forringe apparatets ydeevne. Åbn batteriskuffen, så høreapparatet kan lufttørre indvendig. Skruetrækker Magnet Hætte Børste Håndtag 30 31

21 Vedligeholdelse Fjern evt. ørevoks som sidder omkring lydudgangen ved hjælp af børsten. Rengør ventilations-åbningen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje det en anelse. Brug en tør klud til at tørre høreapparatets overflade af. Udskift børsten efter behov. Træk den ud af håndtaget og sæt en ny, frisk børste i. Tryk den nye børste fast ind i håndtaget. Kontakt din høreklinik for information om, hvor du kan få flere børster. Rengøring af ørepropper Ørepropperne bør vaskes regelmæssigt: Adskil høreapparaterne og ørepropperne ved at trække slangen af hooken. Vask øreproppen i lunkent vand tilsat mild sæbe. Brug aldrig stærke rensemidler. Skyld med vand. Tør øreproppen. Eventuelle vanddråber i øreproppen eller slangen skal blæses ud. Du kan købe en særlig luftpuster til dette formål hos din høreapparattilpasser

22 Øreproppen og slangen skal være helt tørre, inden du sætter dem på høreapparatet igen. Sørg for, at venstre øreprop og slange sættes på høreapparatet med indikation for venstre øre, og ligeså for højre høreapparat. Sådan udskiftes Corda 2 (tyndslange) 1. Træk slangen af høreapparatet. 2. Sæt slangen på høreapparatet. 3. Korrekt. Udskiftning af plastikslange Plastikslangen i øreproppen skal udskiftes, når den bliver gul eller stiv. Kontakt din høreapparattilpasser VIGTIGT! Selve hørepparatet må aldrig vaskes eller kommes i vand eller andre væsker! 34 35

23 Rengøring af dit høreapparat med Corda 2 (tyndslange) Sådan fjernes cerumen fra den tynde slange: Træk slangen af høreapparatet. Træk rengøringsværktøjet igennem slangen. Daglig vedligeholdelse af Corda 2 -tipper Rengør tippen dagligt. Brug kluden og tør eventuelt ørevoks af. Når du har brug for en frisk, ren tip, tager du den eksisterende af og sætter en ny på. Tippen udskiftes efter behov ca. en gang om måneden, eller som angivet af din høreapparattilpasser. Fjern værktøjet og tryk slangen fast på høreapparatet igen

24 Udskiftning af Corda 2 -tipper Tippen er nem at udskifte. Hold på den bredeste del af tippen og træk den af tilslutningen på slangen. Sæt den nye tip på og kontrollér, at den sidder fast VIGTIGT! Tippen er lavet af et blødt, medicinsk godkendt gummimateriale. Det er ikke farligt, hvis tippen falder af i øregangen. Tag den forsigtigt ud, hvis du kan. Lad om nødvendigt en anden person hjælpe dig. Undgå at skubbe tippen længere ind i øregangen. Tryk ikke slangen ind i øret igen, før tippen er fjernet fra øregangen. Kontakt din høreklinik, hvis du er i tvivl. VIGTIGT! Brug kun originale dele til dine høreapparater. Rengøringsværktøjet skal kun bruges til rengøring af slangen, når den er taget af høreapparatet, og ikke imens høreapparatet sidder på øret. Tjek, at tippen sidder ordentlig fast på lydslangen, inden den sættes ind i øret. Hvis ikke, kan det medføre skade. Hvis tippen ikke sidder ordentlig fast og falder af inde i øret: kontakt din høreklinik eller din læge. Slangen må ikke bruges uden tip. Forebyggende pleje og vedligeholdelse vil sikre, at høreapparaterne fungerer, som de skal. Rengør lydslangen regelmæssigt. Lad ikke andre bruge dine høreapparater eller dele dertil. Sørg for, at dine hænder er rene, inden du rører ved høreapparaterne

25 Undgå varme, fugt og kemikalier Dine høreapparater må aldrig udsættes for høje temperaturer, f.eks. efterlades i en varm bil parkeret i solen. De må aldrig udsættes for fugt i fx. dampbad, brusebad eller kraftig regn. De må heller ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne. Tør omhyggeligt batteriet af, hvis det er blevet fugtigt, da fugt kan påvirke dets ydelse. Hvis du bruger et antifugtkit, kan det hjælpe med at undgå problemer med fugt og endda forlænge dit høreapparats liv. Spørg din høreapparattilpasser til råds. Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dine høreapparater. Du bør altid tage høreapparaterne af, inden du bruger denne slags produkter og lad dem tørre, inden du tager høreapparaterne på igen. Hvis du bruger lotion, skal du tørre hænderne godt af, inden du rører ved høreapparaterne. Syv nemme trin til bedre hørelse Det tager tid at vænne sig til et nyt høreapparat. Hvor lang tid, det tager, varierer fra person til person. Det afhænger af mange faktorer, som f.eks. tidligere brug af høreapparat og graden af dit høretab. 1. I ro og mag derhjemme Prøv at vænne dig til alle de nye lyde. Lyt til de mange baggrundslyde og forsøg at identificere hver enkelt lyd. Husk, at nogle lyde vil lyde meget anderledes i forhold til, hvad du er vant til. Du vil måske være nødt til at lære at genkende dem igen. Du vil med tiden vænne dig til lydene omkring dig hvis ikke, skal du tage kontakt til din høreapparattilpasser. Hvis du bliver træt af at bruge høreapparaterne, så tag dem af et stykke tid og hold en pause. Du vil gradvist vænne dig til at bruge dem i længere tid. Snart vil du uden problemer kunne bruge høreapparaterne hele dagen

26 2. Samtale med en enkelt person Sid sammen med en enkelt person et sted uden baggrundsstøj. Sid over for hinanden, så du tydeligt kan se den anden persons ansigtsudtryk. Du kan opleve nye talelyde, som kan virke generende til at begynde med. Når hjernen har vænnet sig til de nye talelyde, vil du dog opfatte tale tydeligere. 3. Lyt til radio eller fjernsyn Lyt først til nyhedsoplæsere, da de som regel taler meget tydeligt. Prøv derefter andre tv-programmer. Hvis du synes, det er svært at lytte til radio eller fjernsyn, kan din høreapparattilpasser rådgive dig omkring høretekniske hjælpemidler, som forbedrer lytteforholdene i disse situationer. 4. Samtale i en gruppe En samtale med mange mennesker vil ofte indebære en større grad af baggrundsstøj, hvilket gør det vanskeligere at høre, hvad der bliver sagt. I disse situationer skal du rette din opmærksomhed mod den person, du ønsker at lytte til. Hvis du går glip af et ord eller en sammenhæng, så bed om at få gentaget, hvad der blev sagt. 5. Brug af telespole i biografen, i teatret eller i kirken Flere og flere kirker, teatre og andre offentlige lokaler får installeret teleslyngeanlæg. Anlægget udsender trådløse signaler, som opfanges af høreapparatets telespole. Et skilt viser almindeligvis, hvor der er installeret teleslynge. Bed din høreapparattilpasser om yderligere information. 6. Brug af telefon Hold telefonrøret en smule skråt på kinden for at få lyden til at gå direkte ind i høreapparatets mikrofonåbning. Dette gør, at høreapparatet ikke hyler og giver dig bedst mulige betingelser for at forstå samtalen. Når du holder telefonrøret på denne måde, skal du huske at tale direkte ind i mikrofonen på telefonrøret, så personen i den anden ende kan høre dig. Alle bag-øret høreapparater har telespole, og hvis din telefon er udstyret med telespole, kan du skifte til telespoleprogrammer for at forbedre lydmodtagelsen yderligere

27 Husk, at telespolen i høreapparatet kan opfange forstyrrende signaler fra elektronisk udstyr, såsom telefaxmaskiner, computere, fjernsyn eller lignende. Sørg for, at høreapparatet er placeret 2-3 meter fra sådant udstyr, når du bruger telespoleprogrammet. 7. Trådløst og mobiltelefoner Dit høreapparat er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Det er dog ikke alle mobiltelefoner, som er høreapparatkompatible. Forstyrrelser af forskellig grad kan skyldes typen af mobiltelefon. Hvis du synes, at det er vanskeligt at opnå gode resultater ved brug af mobiltelefonen, kan din høreapparattilpasser rådgive dig omkring høretekniske hjælpemidler, som kan forbedre lytteforholdene i disse situationer. Brug dine høreapparater hele dagen Det bedste, du kan gøre for at opnå bedre hørelse, er at øve dig i at lytte med høreapparaterne, indtil du uden besvær kan bruge dem hele dagen. I de fleste tilfælde får du ikke det fulde udbytte af din hørelse, hvis du kun bruger høreapparaterne en gang imellem. Høreapparaterne giver dig ikke en normal hørelse tilbage. De kan heller ikke forhindre eller forbedre et høretab som følge af en fysiologisk tilstand. Det, de kan gøre for dig, er at hjælpe dig til at bruge den hørelse, du har, bedre. Hvis du har to høreapparater, er det vigtigt altid at bruge begge. De vigtigste fordele ved at bruge to høreapparater er: Din evne til at lokalisere lyde forbedres. Det bliver nemmere at forstå tale i støjfyldte omgivelser. Du vil opleve et mere komplet, mere behageligt lydbillede

28 Almindelige problemer og løsningsforslag Problem Mulig årsag Løsningsforslag Ingen lyd Opbrugt batteri Udskift batteriet s. 7 Tilstoppet lydudgang Rengør øreproppen s. 32 & 36 Svigtende eller Tilstoppet lydudgang Rengør øreproppen s. 32 & 36 svagere lyd Fugt Tør batteriet og høreapparatet af med en tør klud s. 40 Opbrugt batteri Udskift batteriet s. 7 Tilstoppet dæmpningsfilter i hooken Kontakt din høreklinik Pibende støj Høreapparat/øreprop sidder ikke korrekt i øret Sæt høreapparatet i igen s. 11 Ørevoks i øregangen Konsultér din ørelæge Hvis ovenstående ikke løser problemet, bedes du kontakte din høreklinik

29 International garanti Dine høreapparater har en begrænset produktgaranti omfattende materiale- og produktionsfejl i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker selve høreapparatet, men ikke tilbehør som batterier, slanger, voksfiltre osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af uautoriseret tredjepart, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne. Service Tag kontakt til din høreapparattilpasser, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer. Oticons servicecenter: Oticon A/S Tilstedvej Thisted Telefon: eller Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Nationale aftaler kan betyde, at garantien er udvidet i forhold til ovenstående. Se den aktuelle garantiperiode på garantibeviset

30 Garantibevis Brugerens navn: Høreapparattilpasser: Klinikkens adresse: Klinikkens tlf. nr.: Leveringsdato: Garantiperiode: Model venstre: Model højre: Batteristørrelse: Måned: Serienr.: Serienr.: Produktgodkendelse, forholdsregler og mærkninger Høreapparatet indeholder en radiosender (gælder ikke MIC- og CIC-apparater), der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske felt-styrke er < m. Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra f.eks. halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet overholder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning

31 Høreapparatet indeholder et modul med mærkningen: ID: U28FUBTE01 IC: 1350B-FUBTE01 Apparatet er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne og RSS-210 fra Industry Canada. Brug af udstyret er underlagt følgende to betingelser: 1. apparatet må ikke forårsage skadelig interferens 2. apparatet skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket brug. Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan annullere FCC s autorisation til at bruge dette apparat / Advarsler Det kan være farligt at sluge eller på anden måde bruge høreapparater og batterier forkert. Forkert brug kan føre til alvorlige skader, permanent høretab eller i yderste konsekvens være livsfarligt. Før du tager dine høreapparater i brug, skal du omhyggeligt sætte dig ind i nedenstående generelle advarsler og i de øvrige oplysninger i denne brugsanvisning. Høreapparater, deres komponenter og batterier er ikke legetøj og skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade dem selv. Skift aldrig batterier og justér aldrig kontrollerne på høreapparaterne, mens babyer, små børn eller personer med mentale handicap ser på det. Bortskaf brugte batterier på et sted, så de ikke er tilgængelige for babyer, små børn eller personer med mentale handicap. Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du sluger piller. Tag under ingen omstændigheder høreapparater eller batterier i munden. De er glatte og kan let sluges ved et uheld.

32 De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales, hvis høreapparaterne skal bruges af små børn eller mentalt handicappede. Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat. Brug af høreapparaterne Dine høreapparater må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din høreapparattilpasser. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab. Lad aldrig andre bruge dine høreapparater, da de kan bruges forkert og for altid ødelægge hørelsen hos den, som har lånt dem. Brug af batterier Brug kun de batterier, din høreapparattilpasser har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden. Forsøg ikke at genoplade almindelige batterier. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere og forårsage alvorlige skader. Høreapparaterne fungerer ikke Høreapparater kan holde op med at virke, for eksempel hvis batterierne er brugt op, eller hvis lydudgangen/voksfilteret er tilstoppet af fugt eller ørevoks. Du skal være opmærksom på dette, specielt når du er ude i trafikken eller på anden måde afhængig af advarende lyde. Forstyrrelser Dine høreapparater er blevet grundigt testet for forstyrrelser, i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Men den teknologiske udvikling betyder, at der konstant introduceres nye produkter på markedet, og nogle af dem kan udsende elektromagnetisk stråling, som kan give uforudsete forstyrrelser i høreapparaterne. Det kan eksempelvis være induktionskogeplader, butiksalarmer, mobiltelefoner, telefaxmaskiner, computere, røntgen, CT-skanning osv. Dine høreapparater er udviklet til at leve op til de strengeste internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. Men andet medicinsk udstyr kan dog give forstyrrelser i høreapparterne. Denne form for forstyrrelser skyldes radiosignaler, forstyrrelser i elektriske luftledninger, metaldetektorer i lufthavne, elektromagnetiske felter fra andet medicinsk udstyr og elektrostatisk afladning.

33 Mulige bivirkninger Høreapparater kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks (cerumen). I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høre-apparaterne, som ellers ikke er allergene, irritere huden. Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger. Sikkerhedskrav vedrørende Direkte Audio Indgang (DAI) Sikkerheden i et høreapparat med DAI (Direkte Audio Indgang) afhænger af den eksterne lydkilde. Når DAI er koblet til et apparat tilsluttet elnettet, skal dette apparat overholde kravene i IEC-60065, IEC eller tilsvarende sikkerhedsstandarder. Advarsel til høreapparattilpasser og bruger Der skal tages særlig hensyn ved tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 db SPL (IEC 711). Der er risiko for at skade brugerens resterende hørelse / Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Overensstemmelseserklæring fås hos: Oticon A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Denmark / Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler. N1175

34

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. Bag-øret 13 Bag-øret 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BAG-ØRET Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Indhold. Tillykke. Vigtigt!

Indhold. Tillykke. Vigtigt! BRUGSANVISNING Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BAg-ØRET 13 SP Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSANVISNINg BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

BRUGSANVISNING Bag-øret 312,

BRUGSANVISNING Bag-øret 312, BRUGSANVISNING Bag-øret 312, Bag-øret Power Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet

Læs mere

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2

Tillykke. Indhold. BTE 13 og BTE Power BTE 13 med Corda 2 BRUGSANVISNING BTE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

CIC, MIC, Canal, I-øret

CIC, MIC, Canal, I-øret B R U G S A N V I S N I N G CIC, MIC, Canal, I-øret Tillykke med dine digitale høreapparater. De repræsenterer nogle af de teknologisk set mest avancerede høreapparater, som fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre.

Retningslinjer for brug. Tak. Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. Udviklingen af dine nye høreapparater er baseret på stor viden, og der er lagt

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning minirite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Indhold. Tillykke. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning rite Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke. Indhold CIC/MIC. Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. brugsanvisning CIC / MIC / ITC / ITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tillykke

Retningslinjer for brug. Tillykke BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUgSAnVISnIng RITE Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Brugsanvisning BTE 13 SP

Brugsanvisning BTE 13 SP Brugsanvisning BTE 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig brugervenlighed

Læs mere

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater.

Tillykke. Indhold. Tillykke med de nye Safari høreapparater. BRUGSANVISNING Bag-øret 13 SP Tillykke Tillykke med de nye Safari høreapparater. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på at fremstille høreapparater i højeste kvalitet med størst mulig

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt

Læs mere

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser.

Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. BRUGSANVISNING IIC (Invisible-In-Canal) Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING CIC, MIC, ITC, HS, FS Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minibte Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING minirite Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat

Indhold Bag-øret høreapparat Tænd og sluk Isætning af øreprop og påsætning af høreapparat BRUGSANVISNING BTE Tillykke med dine digitale høreapparater, som repræsenterer nogle af de mest avancerede høreapparater, der fås i øjeblikket. Følg omhyggeligt denne brugs anvisning m.h.t. brug og vedligeholdelse

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING BTE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Amigo Star FM-apparat

Amigo Star FM-apparat Brugsanvisning Amigo Star FM-apparat Tak Retningslinjer for brug Tak fordi du har valgt dette produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at fokusere bedre. For at leve op til dine forventninger har vi

Læs mere

Modeloversigt. Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13

Modeloversigt. Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13 Brugsanvisning BTE Modeloversigt Denne brugsanvisning gælder for følgende høreapparat-modeller i Oticon Sensei-familien: Oticon Sensei BTE312 Oticon Sensei BTE13 Oticon Sensei Pro BTE312 Oticon Sensei

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite

Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv afsnittet om

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

Brugsanvisning. Remote Control 2.0

Brugsanvisning. Remote Control 2.0 Brugsanvisning Remote Control 2.0 Retningslinjer for brug Med fjernbetjeningen Remote Control 2.0 kan man skifte program og justere lydstyrken i Oticons trådløse høreapparater. Den fungerer til alle Oticon

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 PP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Retningslinjer for brug. Tak

Retningslinjer for brug. Tak BRUgSANViSNiNg iic-cic-mic-itc-hs-fs Tak Tak fordi du valgte et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater.

Vi anbefaler, at du læser denne brugsanvisning grundigt for at få mest mulig gavn af dine nye høreapparater. BRUGSANVISNING RITE Tak Tak for at du har valgt et produkt fra Oticon, som kan hjælpe dig til at høre bedre. For at leve op til dine forventninger har vi bestræbt os på, at dine høreapparater er af højeste

Læs mere

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning BTE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta Pro Nera

Læs mere

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria. Brugsanvisning RITE Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Inium Sense Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2

Læs mere

Retningslinjer for brug. Introduktion

Retningslinjer for brug. Introduktion BRUGSANVISNING BTE13 SP Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler. Dette

Læs mere

designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning

designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning designrite Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta Pro Nera Pro Ria Pro Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen designrite i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria

Alta2 Nera2. Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Alta2, Alta, Nera2, Nera, Ria2, Ria Introduktion Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta Pro Oticon Nera Pro Oticon Ria Pro Oticon Alta Oticon Nera

Læs mere

BTE13 SP. Dynamo. Brugsanvisning

BTE13 SP. Dynamo. Brugsanvisning BTE13 SP Dynamo Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler.

Læs mere

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta Pro Oticon Nera Pro Oticon Ria Pro Oticon Alta Oticon Nera

Læs mere

BTE 13 PP. Alta2 Nera2 Ria2. Brugsanvisning

BTE 13 PP. Alta2 Nera2 Ria2. Brugsanvisning BTE 13 PP Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Introduktion Denne brugsanvisning

Læs mere

minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning

minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning minibte Alta2 Nera2 Ria2 Alta Nera Ria Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen minibte i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Alta

Læs mere

BTE13 SP. Sensei. Brugsanvisning

BTE13 SP. Sensei. Brugsanvisning BTE13 SP Sensei Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive afsnittet om advarsler.

Læs mere

minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning

minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning minirite Alta2 Nera2 Ria2 Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen minirite i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Nera2 Pro Ria2 Pro Alta2 Nera2 Ria2 Følgende højttalere

Læs mere

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING RITE Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM

Innovative Hearing Solutions ... BTE høreapparater Brugervejledning 106 BTE DM Innovative Hearing Solutions.................................................... BTE høreapparater Brugervejledning........................... 106 BTE DM............... Indholdsfortegnelse Brugervejledning

Læs mere

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BRUGSANVISNING minirite Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0

Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 Brugsanvisning Telefon-adapter 2.0 128584DK / 01.13 Indhold Således anvendes ConnectLine telefon-adapter 4 Streamer Pro versus Streamer 1.4 5 Indgående opkald 6 Udgående opkald 10 Yderligere information

Læs mere

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING

WIN. ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING WIN ITE (i-øret) høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for ITE (I-øret) høreapparater Oversigt 4 Placering af høreapparatet 5 Udtagning af høreapparatet 7 ON/OFF 8 Volumenkontrol

Læs mere

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play

Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R. Oticon Opn S Oticon Opn Play Brugsanvisning Charger 1.0 minirite R Oticon Opn S Oticon Opn Play Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye oplader. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusive

Læs mere

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti

Alta2 Nera2 BTE BRUGSANVISNING. Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Alta2 Nera2 Ria2 BTE BRUGSANVISNING Alta2 Pro Ti, Nera2 Pro Ti, Ria2 Pro Ti Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dine nye høreapparater. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning

Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS. Brugsanvisning Alta2 Nera2 Ria2 IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS Brugsanvisning Modeloversigt Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller: Oticon Alta2 Pro Oticon Nera2 Pro Oticon Ria2 Pro Oticon

Læs mere

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

XTREME. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING XTREME BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af høreapparat med øreprop 4 Placering af høreapparat 6 Udtagning af

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-19 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-19 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

PRIO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING PRIO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering/fjernelse af høreapparat med øreprop 5 Placering/fjernelse af høreapparat

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

BTE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning

BTE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning BTE Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen BTE i følgende høreapparatfamilier: : Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti BTE fås i tilpasningsniveau

Læs mere

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING

NEO. BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING NEO BTE høreapparater BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Brugervejledning for BTE (Bag-øret) høreapparater Oversigt 3 Placering af øreproppen 4 Placering af høreapparatet 6 Udtagning af øreproppen og

Læs mere

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning

RITE. Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti. Brugsanvisning RITE Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Brugsanvisning Model-oversigt Denne brugsanvisning gælder for modellen RITE i følgende høreapparatfamilier: Alta2 Pro Ti Nera2 Pro Ti Ria2 Pro Ti Følgende højttalere

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Pico RITE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparater

Læs mere

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til AIKIA serien. AK-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til AIKIA serien AK-9 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Trådløst tilbehør. Remote Control 3.0. Brugsanvisning

Trådløst tilbehør. Remote Control 3.0. Brugsanvisning Trådløst tilbehør Remote Control 3.0 Brugsanvisning Introduktion Denne brugsanvisning guider dig i, hvordan du bruger og vedligeholder din nye Remote Control 3.0. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Super Power BTE Supremia 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Retningslinjer for sikkerhed 7 Advarsler 7 Sikkerhedsinformation 11 Beskrivelse af høreapparat

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER MICRO Chronos 2 Indholdsfortegnelse Modeloversigt 6 Oversigt over domes 7 Retningslinjer for sikkerhed 8 Advarsler 8 Sikkerhedsinformation 12 Beskrivelse af

Læs mere

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power

Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical. Brugervejledning. Ponto Pro Power Ponto Det benforankrede høresystem fra Oticon Medical Brugervejledning Ponto Pro Power Tillykke! Tillykke med dit valg af et Ponto-høreapparat. Ponto Pro Power er designet, så det kan optimeres til hver

Læs mere

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. I-øret høreapparater Insio binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser

Læs mere

Brugsanvisning minirite

Brugsanvisning minirite Brugsanvisning minirite Modeloversigt Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: Oticon Opn 1 minirite med NFMI og 2,4 GHz radiofunktionalitet. Højttaler 60 Højttaler 85 Introduktion Denne brugsanvisning

Læs mere

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems

Silk Nx. Brugsanvisning. Hearing Systems Silk Nx Brugsanvisning Hearing Systems Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Lytteprogrammer 7 Funktioner 7 Batterier 8 Batteristørrelse

Læs mere

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning.

I-øret-høreapparater. Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning. I-øret-høreapparater Sterling 8C CIC, Sterling 8C IIC Brugsanvisning www.rexton.dk Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC

Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC Brugsanvisning til Flash serien FL-CIC I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer. Høreapparater og deres

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-38 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-38 Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret

Læs mere

Motion S primax. Brugsanvisning

Motion S primax. Brugsanvisning Motion S primax Brugsanvisning Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8 Indstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse

Læs mere

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning AIKIA-m. Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning AIKIA-m Bag-øret-høreapparat Generelt Høreapparater, tilbehør og batterier må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Venligst kontakt høreklinikken angående bortskaffelse.

Læs mere

CIC, MIC, CANAL, I-ØRET BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT

CIC, MIC, CANAL, I-ØRET BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT CIC, MIC, CANAL, I-ØRET BRUGSANVISNING HIT PRO/HIT Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE

BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Brugervejledning BEHIND-THE-EAR HØREAPPARATER Power BTE Saphira, Juna Indholdsfortegnelse Beskrivelse af BTE-høreapparater 7 Trin for trin-vejledning i brugen af dine høreapparater 10 Trin 1: Isæt batteri

Læs mere

RITE BRUGSANVISNING HIT PRO

RITE BRUGSANVISNING HIT PRO RITE BRUGSANVISNING HIT PRO Tillykke Tillykke med dit valg af høreapparater. De vil sikre dig en bedre mulighed for at høre og kommunikere med dine omgivelser. For at leve op til dine forventninger har

Læs mere

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240

Humantechnik. BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Humantechnik DK BRUGERVEJLEDNING Lisa Vækkeur RF Time A-3240 Lys/Snooze Alarm on/off Visuel indikation af alarm, der er aktiveret. Højtaler on/off Blinkende lys on/off 12 V strømforsyning Højtaler Knap

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til REAL serien. RE-m Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til REAL serien RE-m Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, ear-set, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater,

Læs mere

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet

Brugsanvisning Senso Systemet. P38 Bag-øret apparatet Brugsanvisning Senso Systemet P38 Bag-øret apparatet I denne brugsanvisning kan høreapparat, é-tip, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til ændringer.

Læs mere

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk.

Carat A binax. Brugsanvisning. www.siemens.dk/hearing. Livet lyder fantastisk. Carat binax Carat A binax Brugsanvisning www.siemens.dk/hearing Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Flash élan (Custom) FL-9é Bag-øret-høreapparat I denne brugsanvisning kan høreapparat, skal, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi os ret til

Læs mere

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat

Brugsanvisning til Bravissimo serien. BV-9 Bag-øret-høreapparat Brugsanvisning til Bravissimo serien BV-9 Bag-øret-høreapparat Indhold I denne brugsanvisning kan høreapparat, øreprop, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Desuden forbeholder vi

Læs mere

Brugsanvisning Amigo T5/R5

Brugsanvisning Amigo T5/R5 Brugsanvisning Amigo T5/R5 Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo T5 og R5. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige oplysninger

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere