NCK/NVL. practice. hermed 1. Mekanik, .dk. Tlf.: Slagelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NCK/NVL. practice. hermed 1. Mekanik, .dk. Tlf.: +45. 4200 Slagelse"

Transkript

1 Maria Marquard NCK/NVL Tuborgvej 00 København NV Slagelsee d.okt. 00 Emne: Konkurrence: fra Best practice til t Innovativ practice Selandia Center for erhvervsrettet uddannelse, fremsender Casebeskrivelse til ovenstående konkurrence. hermed Casen relaterer sig til Kategori. Vi ser frem til at høre fra jer Med venlig hilsen Michael Ørum Henriksen uddannelseschef Mekanik, transport og logistik Direkte telefon: + 8 Mobil: mail: Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Bredahlsgade 00 Slagelse Tlf.: Postadresse: Bredahlsgade 00 Slagelse Tlf Fax

2 Casebeskrivelsee Nye læringsformer på AMU Aktører Selandia - Center for Erhvervsrettet Uddannelse er ett af Danmarks største uddannelsescentre med merkantilt og teknisk udbud.. Vi har adresserr i Slagelse og udbyder mere end 00 uddannelser fra ErhvervsgE gymnasiett og Erhvervsskolen over ErhvervsAkademiet til Erhvervsk kursuscentret. Centret har ca. 0 ansatte, der arbejder for at uddanne.00 årselever, hvilket svarer til, at over.000 elever, studerende og o kursister får en uddannelse eller tager et kursus påå Selandiaa hvert år. Vi er en selvejende institution, der er godkendt af Undervisningsministeriet. Slagelse Kommune, lokale faglige organisationer og faglige f udvalg er repræsenteret i Centrets bestyrelse e for at sikre, at Centrets uddannelser lever op til samfundets aktuelle krav og behov. Vedlagtee Case tager afsætt i AMU kurset Gaffeltruck Ceretifikat B. Kurset er udarbejdet i regii af TUR (Transporterhvervets uddannelsesråd) og kursisterne på kurset er primært ufaglæret indenfor TransportT t og lagerområdet, samt faglærte fra f.eks. byggepladser og Industri, hvor der også kræves kvalifikationer omkring Gaffeltruck Aktivitet Nuværende nye tilrettelæggelse og gennemførelse For: AMU Kurset: Gaffeltruck Ceretifikat B Antal kursister: Antal Undervisere: Første dag starterr vi med kursister og lærere i vores v teorilokale. Kursisterne får en fælles introduktion/information om kurset, samt vi kontroller kørekort og lægeattester (lovpligtig g efter AT s regler) ).

3 Hver kursist får udleveret en teoribog, en opgavesamling og et skema for hele ugens undervisning, så kursisterne til enhver tidd kan se hvor vedkommende skal være, og hvornår rne ligger. Derefter bliver hver kursist spurgt om erfaring og baggrund påå gaffeltruckområdet, for at vi seneree kan differentiere undervisningen. Derefter går alle i hallen med gaffeltrucks og kursisterne informeres om sikkerhed, alarmering, brandslukningsudstyr m.m. Ligeledes informeres der om nøgler og køreskemaer (Bilag,, 8), samt om anvendelsa sen af fingertouch skærmen til visning af de praktiskee øvelser( Video). Se S video for to truck, ved at klikke her, og efterfølgende klik på gul kasse øvelse truckk og grøn kasse øvelse truck. Lærerne demonstrerer overfor alle kursister hvordan alle gaffeltruck fungerer, og de får også demonstreret den første af arbejdsøvelser, som hver enkelt kursist skal igennem under Øvelse dee følgendee dage (Bilag). Efter middagsn sker der en delingenn af holdet. (Bilag, og ) således at kursisterne nu undervises i hold, som cirkulerer rundt mellen følgende læringsarenaer:. (med underviser. (med underviser). Gruppearbejde (selvstændigtt arbejde i grupper) Et eksempel kunne være: Blåt hold er i praktikhallen (sammen med den ene lærer) Rødt hold er nu i pc lokalet (selvstændigt gruppearbejde) Grønt hold er nu i teorilokalet (sammen med den anden a lærer) Ved hjælp af de udleverede skemaer ved alle kursisterne helt skal gå hen efter rne. præcis, hvor de På. dagen samles alle kursister i gaffeltruckhallen og o får demonstreret de arbejdsøvelser, som hver enkelt af de truck skal køre underr øvelse (Bilag ). Derefter fortsætter undervisningen med inddelingen i de grupper som roterer rundt mellem de undervisningsarenaer.

4 Gennemførte ændringerr af undervisningen i med henblik på at skabe innovative lærerprocesser. Små læringsgrupper I forhold til den gamle undervisningsform, hvor kursisterne var delt i hold ( X 9 kursister) som henholdsvis var i teori og praktik en halv dag ad gangen, hele ugen igennem, er dett nu ændret til, at kursisterne er deltt i hold (X kursister). Hvert hold skifter undervisningsarena gange om dagen (det samme gør lærerne). Resultat: Kursisterne arbejder med forskellige læringsformerr i løbet af en dag, det giver afveksling og øger deres motivation for læring. Ligeledes sættes der fokus på gruppens evne til indbyrdes læring og samarbejde i de tidsrum hvor de err uden lærer vedd gruppearbejde i IT lokalet. Her arbejder de med den teori, de senere gennemgår r med en lærer, og på den måde fremmes deres indbyrdes evne til att lære sammen.. Individuellee r for læringsgrupperne Det er vigtigt for kursisterne at kunne øve sig så langg tid som muligt på gaffeltruckene. Tidligere stod gaffeltruckenee ubenyttede hen under alle rne. Nu er gaffeltruckene i brug hele dagen uden u r, dettee på baggrund af forskudte r imellem grupperne. Resultat: Kursisterne får den optimale tid til at gennemgå øvelserne på gaffeltruck og udstyret udnyttes optimalt.. Brug af IT i teoriundervisningen Følgendee IT multimedieprogrammer er købt og benyttet i undervisningen: Gaffeltruckfører, Lastsikring, ergonomi og brandbekæmpelse. Desuden anvender vi, med fordel, en storskærmprojektor i klasselokalet bl.a. til introduktion af multimedieprogrammerne. Desuden har lærerteamet selv udviklet en række nyee It baserede opgaver, som kursisterne arbejder med i deres grupper og på den måde forbereder sig til selve teoriundervisningen, som gennemføres med en lærer.

5 Desuden har vi udarbejdett materiale i PowerPoint til t fremvisning på storskærm. Resultat: Kursisterne er langt mere motiveret til at arbejde a med det teoretiske stof, når det præsenteres interaktivt via multimedie eprogrammer. Den enkelte kursist kan arbejde i eget tempo, vælge de læringssekvenser han/hun finder sværest og få det gentaget og øvet lige så mange gange det ønskes. Kursisterne opnår en stor sikkerhed i deres egen forståelse aff deres læringsforløb. De kan selv teste hvor langt de er og dermed d føler de sig sikre på om de har forstået tingene og dee kan problemer gennemgåg å et emnee igen uden at føle sig dumme på klassen. Desuden er det en stor fordel, at kursisternee har arbejdet en del med IT, da selve teoriprøverne afholdes via en PC. Dette giver en stor sikkerhed hos den enkelte kursist, som ellers godt kann være præget af stor s nervøsitet omkring eksamen og prøver.. Videofilm af alle arbejdsøvelserne på Truckk Alle de praktiske arbejdsøvelser, som kursisterne skal øve og efterfølgende demonstrere at de behersker som en række kompetence, har lærergruppen selv optaget på video. Videoerne gør det muligt at kursisternee både ser og lytter til hvad det er de skal kunne. Disse videoer ligger tilgængelig på PC èr i den hal, hvor kursisterne øver medd deres Trucks. Udover video er der lavet PowerPoint præsentationer med billeder af alle faserne i øvelsen. Ved hjælp af en finger touch skærm, samt en stor fremvisningsskærm, kan kursisterne, alt efter behov, klikke på skærmen og fåå vist og gennemgået den arbejdsopgave som den truck, de skal køre på, skal udføre. u Dette er en stor fordel, da der let kan gå et par dage fra at lærerne har demonstreret øvelsen, til at de selvv skal køre på den enkelte truck. Ud over de grund arbejdsøvelser (som alle kursister skal igennem) har lærergruppen udviklet og filmet f en række øvelser, som er på et mere kompliceret niveau. Disse øvelser henvender sig til de hurtigee og måske mere øvede kursister. Resultat: Igen oplever den enkelte kursist, at det ikke er noget problem at man ikke har forstået eller husket lærerens introduktion. Det giver stor motivation, at kursisten selv kan fåå gentaget den øvelse han skal i gang med.

6 Videofilmene løser også det problem, at nogle kursister lærer bedre ved at se og lytte samtidig og vel og mærke i eget tempo. Enn anden fordel ved dette visuelle medie, er at evt. læsesvagee deltagere ikke skal stå ogg bøvle med en for dem ulæseligt manual / datablad på den maskine de skal arbejde med. De skal blot klikke på en knap, og så får de får demonstreret deres øvelse. Overordnede pædagogiske fordele og succeskriterier ved undervisning baseret på nye læringsformer og Pædagogisk anvendelse af IT. Mange af kursisterne er voksne, som generelt ikke har de mest positive erfaringer omkring uddannelse. En stor fordel ved denne her tilrettelæggelsee er, at kursisternee arbejder mere selvstændigt og påtager sig et større ansvar for egenn læring i samspil med gruppen. De mindre læringsgrupperr medvirker til at skabe et tæt t og sammenhørende læringsmiljø for kursisterne. Det medvirker til, at de lidt meree generte kursisterr nu kommer meree frem, ogg tør stille spørgsmål. For lærernes vedkommende er det ikke det samme vi v står og fortællerr kursus efter kursus, nu er det kursisterne der giver input til,, hvad vi skal tale om, og dermed er lærerrollen blevet mere farverig og baseret på en lærende dialog mellem elev og lærer og eleverne indbyrdes. Brug af Innovative IT elementer i undervisningen fremmer i høj grad den enkeltes læringslyst og læringsudbytte. Lærerrollen skifter s ligeledes fra at være enetaler, til at være konsulent og rådgiver. Dette betyder især, at læreren kan være mere i dialog og understøttende over for dee svage kursister, mens de stærke kursister kan gøre brug af a de ekstra øvelser som ligge på PCèn og derved arbejde forholdsvis selvstændigt. Samtidig skabes rum til refleksion med eleverne i stedet s forr den traditionelle formidling af viden fra lærer til elever. Vi oplever således at der sker et skift fra fyld på pædagogik til en meree dialog og refleksionsbaseret læring. Dette passer med Selandias grundlæggende pædagogiske holdning,, at læring sker i dialog og gensidigg meningssætten for den enkelte kursist k ogg med respekt for den enkeltes læringsstil. På sigt Lærergruppen har så stor positiv erfaring med tilfredse kursister, at denne undervisningsform skal udbredes på andre AMU kurser hvor det er muligt.

7 Vores succeskriterier vil fremadrettet være, at de enkelte kursister skal opleve at de dagen igennem, kurset igennem, udfordres på deres eget læringsniveau og at det er tydeligt for dem, hvilkee kompetencer dett forventes at de skal nå på kurset. Men at de får mulighed for at tilegne sig disse kompetencer inden for rammerne af deres egen læringsform. Det bliver hermed tydeliggjort, at de enkelte kursister kan have behov for forskellige lærerprocesser, og at disse skal lærergruppen stille til rådighedd for dem. Det er derfor planlagt, at kursistern ne fremover skal have h adgang til bla. Videosekvensernee fra deres hjem / arbejdsplads. Dett betyder at de på kurset kan forberede sig derhjemme, og efter kurset fortsat har adgang til at få set de øvelser og den viden som de lærte på kurset. Dette skulle gerne understøtte en mere langtidseffekt af de nye tilegnede kompetencer. Bilag

8 Bilag Truck nr. Betonplader køres fra bloklager bloklager - retur til 00 l. Gods fra tønder læsses på lad - retur (fra kort siden) reol C og C sektion placeres på gulv i reol F - retur paller fra reol A0 og A0 sektion køres til gulv i container - returr paller fra reol B0 sektion og stables i højden i bloklager - retur paller fra reol C0 sektion og læsses på lad - retur paller fra reol E læsses på lad - retur

9 Bilag Truck nr. 9 gitterbure læsse på lad - returr (stables i højden fra langsiden) Rør fra paller og grenreol køres gennem port til grenreol - retur fra reol E køres til reol F hylde - retur (sæt ikke gods på ikke gulvet) Tyngdepunktkasser fra reol B0 sektion og læsses på lad 9 paller fra reol C0 køres i container (der må kun bruges pallepladser i containeren) paller fra C0 sektion og køres via rampe til lad - returr via rampe Gitterbure fra bloklager stables i bloklager - retur

10 Bilag Mandag :00-:00 :00-:00 :-:0 Rødt Hold fra :00-: Tirsdag 8:00-9: 0:00-:00 :0-:0 :-:0 Onsdag 8:00-9: 0:00-:0 :00-: :00-:0 fra 9:-0:00 fra :00-:0 fra :0-: fra 9:-0:00 fra :0-:00 fra :-:00 Tidspunkter til løsning af skriftlige gruppe opgaver i pc- 8 Stabilitet lokalet Køre og stableteknik Torsdag 8:00-9:0 9:-:00 :0-: :00-:0 fra 9:0-9: fra :00-:0 fra :-:00 Vedligeh holdelse Fredag 8:00-9: 0:00-:00 :0-:0 :-:0 fra 9:-0:00 fra :00-:0 fra :0-: Sikkerhed Diverse Mandag 8:00-9: 0:00-:0 :00-: :00-:0 fra 9:-0:00 fra :0-:00 fra :-:00 Godsbehandling Tirsdag prøv ve 8:00-9: prøve 0:00-0: 0 00:00 Navn Jens Peter Rolf Lasse Andreas Johnni Heinee

11 Bilag Mandag :00-:00 :00-:00 :00-:0 Tirsdag 8:00-9: 0:00-:0 :00-: :00-:0 Blåt Hold fra :-:00 fra 9:-0:00 fra :0-:00 fra :-:00 Tidspunkter til løsning af skriftlige gruppe opgaver i pc- lokalet Køre og stableteknik Onsdag 8:00-9:0 9:-:00 :0-: :00-:0 fra 9:0-9: fra :00-:0 fra :-:00 8 Stabilitet Diverse Torsdag 8:00-9:0 9:-:00 :0-:0 :-:0 Fredag 8:00-9: 0:00-:0 :00-: :00-:0 Mandag 8:00-9:0 9:-:00 :0-: :00-:0 fra 9:0-9: fra :00-:0 Vedligeholdelse fra :0-: fra 9:-0:00 fra :0-:00 fra :-:00 Sikkerhed Godsbehandling fra 9:0-9: fra :00-:0 fra :-:00 Tirsdag prøvee 8:00-8: prøve 9:0-0: 0 00:00 Navn Per Kaspar Niels Lenee Jacob Murat 0 Finnn

12 Bilag Grønt Hold Mandag :00-:00 :00-:00 :-:0 fra :00-: Tirsdag 8:00-9:0 9:-: :00 :0-: :00-:0 Onsdag 8:00-9: 0:00-:00 :0-:0 :-:0 fra 9:0-9: fra :00-:0 fra :-:00 fra 9:-0: :00 fra :00-:0 fra :0-: Tidspunkter til løsning af skriftlige gruppe opgaver i pc- lokalet Køre og stableteknik Torsdag 8:00-9:0 9: - :0 :00-: :00-:0 fra 9:0-9: fra :0-:00 fra :-:00 8 Stabilitet Vedligeholdelse Fredag 8:00-9:0 9:-: :00 :0-: :00-:0 fra 9:0-9: fra :00-:0 fra :-:00 Sikkerhed Diverse Mandag 8:00-9: 0:00-:00 :0-: :00-:0 fra 9:-0: :00 fra :00-:0 fra :-:00 Godsbehandling Tirsdag prøvee 9:00-9: prøve 0:0-:0 0 00:00 Navn Jørgen Christian Thorstein Torben Karsten Michael Jan

13 Bilag Rødt hold : Jens Peter Rolf Lasse Andreas Johnni Heine :00- : :00 8:00-9: Køreskema : - :0 :000 - : Rødt Hold Jens Peter Rolf Lasse Andreas Johnni Heine ca. 0:0 - :00 Køreskema 8:00-9: :- :0 :000 - :

14 Bilag Blåt hold Per Kaspar Niels Lene Jacob Murat Finn :00- :0 Køreskema :00-: 9:-:00 8:00-9:0 Blåt Hold Per Kaspar Niels Lene Jacob Murat Finn :-:0 Køreskema :00-: 9:-:00

15 Bilag 8 Grønt hold Jørgen Christian Thorstein Torben Karsten Michael Jan :00- :00 9:-:00 Køreskema 8: 00-9: :- :0 Grønt Hold Jørgen Christian Thorstein Torben Karsten Michael Jan :00-: Køreskema 9:-:00 8:00-9:

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som

elevens elever. Ved elevens læring. Kan kan en elevplan. henblik på Kan Kan ven er desu- i evaluetydelige, ngen bliver som [ Evalueringshåndbogen CMK 1] 2011 INSPIRATION TIL EVALUERING I DIN UNDERVISNING TEST OG PRØVER Test og prøver bruges som bekendt ofte afsluttende på et forløb (summativ evaluering), som fx grundforløbseksamen,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere