1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen."

Transkript

1 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper ud fra elevernes forberedelsesgrad (Eleverne melder sig selv ind i grupper, fx godt forberedt, lidt forberedt, ikke forberedt, etc.). c. Giver både annoncerede og ikke-annoncerede tests i dagens lektie. d. Beder eleven om at fremlægge/svare selv om de ikke er forberedte. Formålet er at gøre eleverne bevidste om, at de ikke kan undslippe spørgsmål fordi de ikke har forberedt sig. e. Laver (evt. periodevis) lektiefri undervisning, og læser tekster og lignende i undervisningstiden. (Er primært en strategi for HF-klasser, eller klasser hvor der generelt er en lav interesse for det konkrete fag). - eleverne mister lysten til at læse lektier, når lektien ikke bruges aktivt i timen. - en velgennemtænkt introduktion og afslutning af timen skaber grobund for god læring. - kollegial supervision kan skabe overblik og hjælpe med at løse udfordringer i klasserummet.

2 1. Hvordan motiverer du dine elever til at forberede sig til undervisningen? a. Stiller relevante og konkrete læse-fokusspørgsmål til lektien. (Lader det evt. være en del af lektion at svare på monitorede spørgsmål i Meebook/Lectio/etc). b. Med en teaser: Lille intro til den kommende lektie hvorfor er lektien relevant/nødvendig for næste times aktiviteter? c. Spørger eleverne om de ved hvordan man læser lektie og tager noter til en lektie i faget. Ved de det ikke, så giv dem nøglen til lektielæsning i dit fag. d. Husker at rose de elever der deltager aktivt i timerne (fordi de er forberedte) e. Finder gerne fx videoklip der forklarer lektion (fx frividen.dk, youtube, etc). f. I så stor grad som det er muligt: Lader eleverne være medbestemmende ift. faglige emner. - eleverne kan lide læsefokusspørgsmål til lektier, men ønsker at de skal være frivillige at besvare, da mange af dem tager noter efter eget system. - elever lader sig overbevise, inspirere, provokere eller forføres til at lære noget, så længe det er meningsfuldt for dem. - klasserum kendetegnet ved rummelig atmosfære med plads til og respekt for forskelligheder skaber god klasserumskultur.

3 1. "Eleverne udtaler: Facebook og lignende er årsag til den tavse uro i klassen. Lærerne udtaler: Facebook-brug i timerne skaber et dårligt læringsmiljø Hvad gør du præventivt for at mindske elevernes brug af Facebook og lignende? a. Jeg har elektronikfri perioder i timerne hvor computerne lukkes ned. Er konsekvent i forhold til hvornår PC'erne har låget oppe eller nede (nultolerance) b. Bruger i mindre grad i-bøger og pdf-dokumenter, så computeren ikke er så nødvendig i undervisningen (især på HF). Har i stedet udleveret plastikmapper med papir hvilket har en positiv effekt på eleverne. c. Skaber variation i undervisningen så de ikke keder sig så meget. Mange små sekvenser. Prøver at variere undervisningen så meget som muligt f.eks. vekslen mellem elevaktiverende øvelser og tavleundervisning. d. Ekspliciterer studieteknik - hvornår kan vi undvære skærmen. e. De sidder i CL- grupper, og har dermed ikke kun ansvar for egen læring. f. I matematik bruger jeg ofte Navigator, så jeg kan se deres skærme på storskærmen. - er der internetadgang er flertallet af eleverne på Facebook konstant i timerne, fordi de, ifølge dem selv, kan multitaske! - eleverne IKKE kan multitaske og fx følge undervisningen samtidig med at de er på Facebook! - succesfuld klasserumsledelse opnås bedst ved forebyggende arbejde, fremfor at læreren må reagere på uro.

4 1. Hvordan håndterer du en situation, hvor du bliver opmærksom på at elever er på Facebook eller lignende? a. Opstiller klare, ufravigelige regler om brugen af telefon og computer i undervisningen. Lader gerne eleverne selv komme med de bærende input for reglementet. b. Pointerer, i en ikke-irettesættende tone, hvad konsekvensen for eleven er, når eleven ikke er deltagende i undervisningen. Appellerer desuden til en kollektiv ansvarsfølelse i klassen. Når én elev er på Facebook, forstyrrer det alle elever omkring ham/hende. c. Håndhæver individuelle repressalier (fx bortvisning fra undervisningen med fravær). Rammerne for sådanne repressalier bør bekendtgøres for/aftales med eleverne, inden de træder i kraft. d. Prøver at inddrage eleverne i forsøgsvis at lave undervisning helt uden elektroniske undervisningsmidler. Det er muligt, og kan give overraskende og positive resultater. e. Stiller faglige spørgsmål til den pågældende elev, for på den måde at illustrere tabet af faglighed når eleven er optaget af Facebook og lign. f. Bruger Navigator, hvor alle elever/lærer kan se alle elev-skærme på egen skærm. - Mange elever selv er klar over, at deres anvendelse af IT er uhensigtsmæssig. - eleverne oftest ubevidst logger på sociale medier. - eleverne skal have (og vil gerne have) hjælp til at logge af den digitale verden. - læreren skal definere rammerne for brug af IT, gerne i samråd med eleverne.

5 1. Eleverne udtaler: Stærke elever kan sætte en ikke-faglig dagsorden. Hvad gør du, når stærke elever prøver at sætte en ikke-faglig dagsorden i undervisningen? a. Laver faste pladser i en periode. Sammensætter grupperne til gruppearbejde. Her kan man enten sprede de pågældende elever eller netop lade dem være sammen, så de kun ødelægger undervisningen for sig selv. b. Det er vigtigt, at man tør optræde med autoritet og sætte en faglig dagsorden. Det behøver stemningen ikke at blive dårlig af. c. Jeg har samtaler med klassen om klasserumskultur og kontrakt om adfærd d. Taler med de relevante elever og giver dem en advarsel. Gør det klart for dem, at ved gentagelse vil de blive sendt til uddannelseslederen. - mange elever forbinder begrebet klasserumsledelse med elever, der sætter dagsordenen i klassen! - et vigtig punkt for god klasserumsledelse er regler og rutiner, som den enkelte lærer etablerer med nye klasser fra start. Gerne få og basale!

6 1. Lærerne udtaler: Den faglige spredning er for, stor og der er mange elever med et socialt og fagligt underskud Hvordan får du den fagligt svage og stærke del af klassen til at mødes i et fælles læringsrum? a. Laver CL gruppedannelser b. Skaber fælles ansvar via gruppefremlæggelser c. Lader de stærke undervise de svage d. Har skriftlighed i timerne e. Gentænker håndsoprækningsprincippet f. Tænker taksonomi i den enkelte time (svage elever svarer på det lette osv.) g. Skaber rød, gul og grøn gruppedannelse alt efter hvor meget hjælp de forskellige grupper har behov for. - Alle elever, hvad enten de er stærke eller svage, mener at læreren skal ramme både fagligt stærke og svage elever i undervisningen. - undervisningsformer, hvor eleverne skal lære af hinanden giver mindre uro. - variation i undervisningsformer øger elevernes fokus på det faglige.

7 Litteraturhenvisning: Jesper Tække & Michael Paulsen Sociale medier i gymnasiet - Mellem forbud og ligegyldighed. Forlaget UP, Helle Plauborg m.fl. Læreren som leder klasseledelse i folkeskole og gymnasium. Hans Reitzels forlag Erik Damberg m.fl. Gymnasiepædagogik side og Hans Reitzels forlag 2006 Erik Damberg (red) Pædagogik & Perspektiv, kap. 3,4,8 og 9. Gyldendal Uddannelse Desuden forefindes der yderlige litteratur på den didaktiske Reol Intet er umuligt for den som bære viljen i hjertet. Citat: Peter Mygin, Robinson-ekspeditionen 2005 Denne pamflet er rettighedsbeskyttet. Kopiering er kun tilladt jf. Copydans retningslinjer. Udarbejdet af S1-udvalget 2014/15.

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014

CUDiM Aarhus Universitet 31-01-2014 Undervisningsorganisering, -former og -medier, på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser, et forsknings-, udviklings- og netværksprojekt http://tdm.au.dk/forskning/forskningsprojekter/undervisningsorganisering-former-og-medier-paa-langs-og-tvaers-af-fag-og-gymnasiale-uddannelser/publikationer/

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed?

Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? 1 Lektieinkluderende undervisning Innovativ pædagogisk tænkning eller simpel nødvendighed? Af lektor Knud Rønn Lektieinkluderende undervisning er et led i en omfattende ændring af undervisningen på VUC

Læs mere

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD

Et skridt videre. Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD Et skridt videre Manual til mestringsgrupper for voksne med ADHD 1 Indhold Indledning... 3 ADHD og grupper... 4 Koordinatorens opgaver og rolle... 7 Gruppelederens opgaver og roller... 13 Mestringsgruppeforløbets

Læs mere

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner

Erfaringer fra lektiecaféen Risingskolen - kontaktpersoner Indholdsfortegnelse Introduktion til den nye kontaktperson... 2 Gode råd til at undgå problemer... 2 Typiske problemstillinger... 2 Overordnet struktur... 3 Videregiv information... 3 Ramme og regler...

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE

RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE RG-HÅNDBOGEN STUDIEKOMPETENCE Det er en udfordring at starte i gymnasiet. Det er anderledes end folkeskolen, idet du selv har valgt at videreuddanne dig. Du skal lære at studere, fordybe dig og at arbejde

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV

MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV MIG SELV Selvdisciplin: Jeg kan holde fokus på det, der skal gøres, og bliver ikke afledt af andet, der kunne være sjovere at lave Jeg kan sætte mål, lægge en plan og gennemføre den Jeg kan holde fokus,

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium

Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Ansøgning om støtte til udviklingsprojekter, Frederiksberg Gymnasium Klasserumskultur, inklusion og fraværsbekæmpelse og Pædagogiske itanvendelser Formål På baggrund af elevsammensætningen, herunder en

Læs mere

Lektier idealer, realiteter, handlemuligheder

Lektier idealer, realiteter, handlemuligheder Lektier idealer, realiteter, handlemuligheder STEEN BECK & MICHAEL PAULSEN Dette kapitel handler om lektier. I kapitlet undersøges og diskuteres diskrepansen mellem ideale forestillinger om lektiers gavnlige

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere