Karriere en verden af muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karriere en verden af muligheder"

Transkript

1 Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner m.fl.

2 Hvordan er eftermiddagen planlagt? Karriereeftermiddagen er et tilbud til alle nuværende studerende, tidligere studerende og andre interesserede, som har interesse i at orientere sig om efter- og videreuddannelse indenfor deres område, orientere sig om hvad der efterspørges af faglige kvalifikationer indenfor de enkelte fagområder og meget andet. Som I kan se af præsentationen af de enkelte deltagende institutioner m.fl. vil der være mulighed for at få en snak med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og repræsentanter fra erhvervslivet både privat og offentlig. Alle deltagende institutioner m.fl. har en stand i foyeren i bygning A. Der bydes på kaffe/te og småkager til alle besøgende. Eftermiddagen er et fælles tiltag for alle uddannelser under,, og planlægningsgruppen er nedsat af det fælles PR-udvalg Team Extern. Planlægningsgruppen består af: Helle Stensgaard Karlsen fra Sygeplejerskeuddannelsen Ann Elsebeth Jakobsen fra Pædagoguddannelsen Christian Vrist fra Bygningskonstruktøruddannelsen Inge Thomsen fra Kommunikationsafdelingen Tidsplan for oplæg Karriereeftermiddag Tidsrum Aktør lokale 158 lokale 159 lokale 203 lokale Studieleder Dorthe Nielsen fra Syddansk Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ann-Pia Valentin Sørensen fra Aalborg Universitet Emne: Masteruddannelser Maria Kaae Thygesen fra Aalborg Universitet Emne: Cand.scient.tech.uddannelserne Studerende Jakob Rud Sørensen fra Syddansk Universitet Emne: Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis Studievejleder Annemarie Rasmussen fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Lektor, Studie- og karrierevejleder Milter Godsk Fly fra VOK VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Emne: Diplomuddannelser generelt Projektleder Thomas Eilskov Jensen Emne: StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer Kathrin Otrel-Cass fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi Niels Henrik Axel fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Sygeplejerske og sygeplejefaglig koordinator Mette Michaelsen og Socialrådgiver Maria Lund Madsen Emne: Hvorfor job på Skovvang? Og hvad arbejder vi med?

3 Kort præsentation af oplæggene Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/studieleder Dorthe Nielsen fra Syddansk Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje På kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje får du indsigt i de samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske vilkår, som danner rammerne for sygeplejens praksis. Uddannelsen giver dig desuden viden om sundhedsteknologi og telemedicin og dermed mulighed for en kritisk og reflekterende tilgang til brugen heraf, ligesom de lærer ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje kombinerer alt dette med en stærk akademisk profil inden for forskellige videnskabelige metoder. Samtidig opnår du konkret viden, nye færdigheder og kompetencer. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg ved Ann-Pia Valentin Sørensen fra Aalborg Universitet Emne: Masteruddannelser Aalborg Universitet har også tilbud til dig, der er færdiguddannet professionsbachelor, og som ønsker at videreuddanne dig samtidig med, at du arbejder inden for din profession. Masteruddannelser er efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Aalborg Universitet udbyder 26 deltidsmasteruddannelser, hvoraf flere er relevante for både sundhedsfaglige professionsbachelorer og bygningskonstruktører med erhvervserfaring. Dette oplæg giver dig et indblik i relevante masteruddannelser, studieform, adgangskrav m.m. samt AAU s bud på, hvordan er universitetsstudium er muligt samtidig med, at arbejds- og privatlivet skal hænge sammen. Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/maria Kaae Thygesen fra Aalborg Universitet Emne: Cand.scient.tech.uddannelserne Kom og hør om cand.scient.tech. uddannelserne, som henvender sig til dimittender, der har en anden bachelor baggrund end en Ingeniøruddannelse (f.eks professionsbachelorer som bygningskonstruktører). Cand.scient.tech. uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som en ingeniøruddannelse, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende. Uddannelsen bygger på en akademisk forståelsesramme ovenpå den eksisterende viden fra bachelor uddannelsen. På oplægget vil kort blive fortalt om alle cand.scient.tech. uddannelser, men der vil blive gået i duýbden inden for fagområderne byggeledelse og bygningsinformatik. Byggeledelsesuddannelsen giver en indsigt i styring i alle byggeriets faser: fra íde om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Herunder lægges vægt på projektledelse, økonomi og organisation.

4 Med en uddannelse inden for bygningsinformatik, får den studerende bl.a. viden om, hvordan byggebranchens forretningsprocesser understøttes af IKT, og du lærer at analysere aktørernes arbejdsprocesser og informationsbehov samt forståelse for metoder som anvendes ved implementering. Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/studerende Jakob Rud Sørensen fra Syddansk Universitet Emne: Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis (Kandidatuddannelsen i fysioterapi) Fokus i uddannelsen er således på kendskabet til videnskabelige teorier og metoder for at kunne anvende forskningsresultater i praksis og en høj grad af klinisk afprøvning af metoder til at sikre god kvalitet i fysioterapeutisk praksis, både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse. Med uddannelsen vil du som fysioterapeut bl.a. kunne bestride mere specialiserede erhvervsfundtioner, samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Uddannelsen vil desuden kvalificere til at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for de fysioterapifaglige specialer i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt i selvstændig praksis. Endelig vil dimittender fra kandidatuddannelsen i fysioterapi kunne påbegynde et ph.d.-forløb inden for det fysioterapeutiske område. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg v/studievejleder Annemarie Rasmussen fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Oplægget indeholder information om Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og retter sig mod alle potentielle ansøgere på uddannelsen og derfor en målgruppe, der indeholder en række professionsbachelorer, blandt andet socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, sygeplejersker og ergoterapeuter. I oplægget vil uddannelsens formål, struktur og indhold blive belyst. Desuden vil vi komme ind på adgangskravene for optagelse på uddannelsen, samt hvilke karrieremuligheder der er med en Kandidat i Socialt Arbejde. Oplægget varer ca. 20 minutter og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til studievejleder Annemarie Rasmussen fra Kandidatuddannelsen i socialt Arbejde. Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/lektor, studie- og karrierevejleder Milter Godsk Fly fra VIA Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Emne: Diplomuddannelser generelt Du kan få information om rammer og krav for optagelse på diplomuddannelserne generelt. Der gives et overview over udbud af diplomuddannelser ved videreuddannelse og kompetenceudvikling. Herunder Diplomuddannelser inden for: Pædagogik, Social- og sundhed, Ledelse administration og forvaltning, Teknologi byggeri og Energi, Business og design.

5 Kl i lokale 204 Bygning A Oplæg v/projektleder Thomas Eilskov Jensen fra StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer Emne: StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer et spændende uddannelsestilbud. StruerSkolen er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen på StruerSkolen er garanteret praktisk-faglig. StruerSkolen er det naturlige valg til unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Hos os bor eleverne på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er StruerSkolen ideel til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv. På StruerSkolen finder mange forskellige uddannelsretninger sammen. Der er lærere, pædagoger, faglærte håndværkere, kok, ernæringsassistenter, pedeller, rengøringspersonale, psykolog og administrativt personale. KursusCenter Struer arbejder især med vægttab og sundere livsstil ud fra en sundhedsfaglig vinkel med fysioterapeut, diætist, psykolog, fitnesstræner og kok i ansættelsgruppen. Kollegiet Aalkjær er et anbringelses- og opholdssted, der huser 10 beboere i alderen år. Via pædagogisk støtte og vejledning, arbejdes der med selvstændiggørelse af den unge. Kollegiet er døgnbemandet og har pædagoger, ergoterapeut, lærer, social- og sundhedsassistent som ansatte. Tilsammen udgør de 3 institutioner en tværfaglig organisation, hvor vi hele tiden lærer af hinanden og gør hinanden bedre. Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/kathrin Otrel-Cass Emne: Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi Teknoantropologi giver kendskab og erfaring med at gennemskue problemer med implementering og anvendelse af teknologier, som de opleves af de involverede parter. Vi vil give eksempler fra studerendes projekter og diskutere mulige måder, du vil kunne bruge din ekspertise til at arbejde teknoantropologisk. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg v/niels Henrik Axel Emne: Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Anvendt Filosofi giver dig mulighed for analyse, diskussion og refleksion af mange forskellige områder., f.eks. politiske, etiske, pædagogiske, samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige spørgsmål. Oplægget vil indeholde en præsentation af studiets opbygning hvad skal man, og hvilken muligheder/valg skal man foretage under studiet. Dertil kommer det store spørgsmål som omhandler, hvad er filosofi og hvad kan det bruges til ligeså er dette anvendt filosofi, som trækker i retningen af, hvor kan filosofien bruges (forskellige fagmæssige drejninger). Oplægget vil også indeholde en kort oversigt over de studier, som giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi der vil være printede eksemplarer til uddeling af denne oversigt.

6 Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/sygeplejerske og sygeplejefaglig koordinator Mette Michaelsen og Socialrådgiver Maria Lund Madsen Emne: Hvorfor job på Skovvang? Og hvad arbejder vi med? Vi vil gerne fortælle om vores spændende arbejdsliv, på en institution hvor højt tempo, alsidige arbejdsopgaver, personlige og faglige udfordringer, er en del af hverdagen. Vi arbejder med udsatte hjemløse borgere, som kommer til os med et liv i kaos, ofte præger af misbrug, psykiske problemer eller sygdom og ikke mindst mangel på netværk. Det tværfaglige samarbejde internt og eksternt, ser vi som en ressource og nødvendighed for håndteringen af de komplicerede problemstillinger vi står overfor hver dag. Efter en kort præsentation af Skovvang og vores mange tilbud, fortæller vi om vores egen interesse og motivation for at søge job på Skovvang. Herefter vil vi give eksempler på de opgaver vi håndterer i dagligdagen med udgangspunkt i to cases.

7 Kort præsentation af de institutioner, faglige organisationer og virksomheder, som har stand i foyeren Syddansk Universitet Syddansk Universitet blev etableret i 1998 ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskolen Syd/Ingeniørhøjskolen Syd og Sydjysk Universitetscenter. Odense Universitet blev grundlagt i Senere er Institut for Grænseregionsforskning i Sønderborg, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed i København, Handelsskolecentret i Slagelse også fusioneret ind under Syddansk Universitet. Syddansk Universitet har afdelinger i følgende byer: Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Læs mere om Syddansk Universitet, og deres udbud af uddannelser på: Ud over til oplæggene, kan du få en snak med Syddansk Universitet på standen i foyeren i Bygning A. Aalborg Universitet På standen i foyeren i Bygning A, vil du finde Studievejleder Charlotte Rohde fra Den centrale Studievejledning på Aalborg Universitet, samt evt. oplægsholderne, når de ikke holder oplæg. Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974 og har siden da udviklet sig til en dynamisk og innovativ forskning- og uddannelsesinstitution med afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København og med særlig mission inden for problembaseret læring, tværfaglighed og forskningsbaseret innovation. Aalborg Universitet har mere end studerende og udbyder uddannelser inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. Universitetet kombinerer et levende engagement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsning på internationalt samarbejde. Aarhus Universitet Bliv Klogere på Aarhus Universitet Aarhus Universitet tilbyder en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der alle kan følges som deltidsuddannelse. Dette giver de studerende mulighed for at kombinere uddannelse og job, da der undervises i komprimerede forløb i løbet af et semester. Et krav til flere af vores uddannelser er, at man har en adgangsgivende uddannelse og efterfølgende to års relevant erhvervserfaring. Du kan læse mere om de forskellige typer af efter- og videreuddannelse og deres adgangskrav på Aarhus Universitet på denne hjemmeside: Aarhus Universitet holder ikke oplæg, men du er meget velkommen på standen i foyeren.

8 VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling (VOK) Her vil der være mulighed for at få en personlig vejledning i relation til VIA s tilbud af diplomuddannelser. Herunder også specialuddannelsen til sundhedsplejerske. BUPL MidtVestjylland BUPL vil orientere omkring jobmulighederne indenfor BUPL s område, samt de økonomiske muligheder, der er i forbindelse med efter- og videreuddannelse. F.eks. kompetencefonden, tryghedspuljen og jobrotation. Vi vil ligeledes præsentere vores temaaftener og konferencer, som kan give inspiration til forskellige arbejdsområder indenfor det pædagogiske felt og som er gratis at deltage i ved medlemskab af BUPL. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Et besøg hos Socialpædagogerne vil give jer et billede af, hvor der er muligheder for at arbejde efter jeres pædagogstudie. Vi vil både kunne beskrive det socialpædagogiske arbejdsområde generelt og mere specifikt. På dagen vil vi også vise nogle redskaber vi har udviklet der gør det lettere at være jobsøgende indenfor det socialpædagogiske område. I vores stand vil I møde Jobkonsulent Mette Carlsen og kredsformand Peter Sandkvist. Socialpædagogernes landsforbund er den faglige organisation i Danmark der har overenskomst på det særlige sociale område. Vi har i det Midt og Vestjyske område omkring medlemmer og på landsplan medlemmer. Dansk Socialrådgiverforening Medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening er ansat indenfor det kommunale, regionale, statslige og private arbejdsområde. 80% af vore medlemmer er dog ansat i den kommunale forvaltning. Kom og hør om arbejdet og mulighederne som uddannet socialrådgiver, herunder også hvilke løn- og ansættelsesbetingelser man bliver ansat efter. Du vil endvidere kunne høre om vores fag, og de mange udfordringer man bliver mødt med på arbejdspladserne. Dansk Socialrådgiverforening har medlemmer, og vore medlemmer er bl.a. ansat i de midt- og vestjyske kommuners jobcentre og børne- & familieafdelinger. Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen er en professions- og fagforening med ca medlemmer. Ergoterapeutforeningen organiserer ergoterapeutstuderende og ergoterapeuter med professions-, masterog kandidatuddannelser og med ph.d.-grad. Foreningen støtter forskning og udvikling i ergoterapi og varetager ergoterapeuters og fagets interesser over for myndigheder, arbejdsgivere og politiske beslutningstagere. Ergoterapeutforeningen rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, samt personlig (karriere) og faglig udvikling. Du kan læse mere om karriere og kompetenceudvikling på:

9 Danske Fysioterapeuter Hvordan arbejder man som fysioterapeut i en kommune, på et hospital og på en klinik? Er det svært at få job? Er det en god ide at gå efter vikarstillinger? Eller skal jeg læse videre på en kandidat? Hvordan kan jeg komme til at arbejde i udlandet? Skal man have en stribe kurser for at kunne arbejde på en klinik eller i en kommune? Hvad er det nu forskellen er på en master og en kandidat og skal man absolut videreuddanne sig? Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på Danske Fysioterapeuters stand den 29. april. Danske Fysioterapeuters regionsformand og en uddannelses- og karrierekonsulent fra Danske Fysioterapeuters sekretariat vil være på standen og give dig svar på dine spørgsmål. Vestjysk Lærerforening Vi kan fra Vestjysk Lærerforenings side orientere om overenskomster indenfor lærerområdet. Ligeledes kan vi orientere om hvilke uddannelsesbehov, der ser ud til at blive i forbindelse med folkeskolereformen, samt hvilke efter- og videreuddannelser, der efterspørges på lærerområdet, herunder rotationsaftaler. Frie Skolers Lærerforening Frie Skolers Lærerforening er fagforening for ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler. Vi forhandler løn og arbejdsforhold og vi arbejder for at styrke det faglige fællesskab for medlemmerne af foreningen % af de danske børn og unge går på fri grundskole eller en efterskole. En fri grundskole er f.eks, en lilleskole, en privatskole, en friskole eller en kostskole. Lærerne på en fri skole har oftest en folkeskolelæreruddannelse, men de kan også have en anden relevant uddannelse. På vores stand kan du få mere at vide om det at være lærer på en fri skole og om Frie Skolers Lærerforening. Konstruktørforeningen Konstruktørforeningen er bygningskonstruktørernes faglige og professionelle organisation og Danmarks største netværk for bygningskonstruktører. KF repræsenterer bygningskonstruktørerne, og er dannet og ledet af bygningskonstruktører. Som medlem får du adgang til personlig hjælp og rådgivning af vores jurister. Vi forhandler løn og vilkår, og giver adgang til billige forsikringer og andre fordele. KF er medlem af hovedorganisationen FTF, og internationalt af bl.a. AEEBC og Nordisk Byggsymposium. Dansk Sygeplejeråd Sygeplejerskernes faglige organisation er det faglige fællesskab for sygeplejersker. Du kan på standen få et overblik over hvor mange karriereveje sygeplejefaget byder på og få at vide, hvor og hvordan du selv kan opsøge mere viden. Du kan endvidere få indtryk af hvilke tilbud en faglig organisation har til de mange forskellige medlemsgrupper.

10 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest er et akuthospital i den vestlige del af Region Midtjylland som varetager generel og specialiseret patientdiagnostik og behandling. Hospitalsenheden Vest som har aktiviteter i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm består af 15 kliniske afdelinger og er nærhospital for ca borgere og råder over 441 sengepladser, samt udfører ca operationer, ambulantbehandlinger og varetager ca besøg på skadestuen hvert år. Der er ansat ca engagerede og højt kvalificerede medarbejdere fra mange forskellige fagområder, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. Der arbejdes i disse år målrettet frem mod etablering af det nye storhospital DNV-Gødstrup. På baggrund af visionen skal hospitalet blandt meget andet: Sørge for sammenhængende og sikre patientforløb og høj faglig kvalitet. være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. på baggrund af valg af fysiske og teknologiske løsninger, understøtte fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospital, tværsektorielt og med patienten. være et af de foretrukne lærings- og forskningshospitaler i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hvad vil vi gerne bidrage med på karrieredagen: Give mulighed for at tale med en fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske fra Hospitalsenheden Vest. Give et indblik i det vi er optaget af, som et stort Regionalt Hospital. Italesætte de kvalifikationer og kompetencer Hospitalsenheden Vest efterlyser hos de nuværende og kommende fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Komme med input om interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde nu og i fremtiden. Være til rådighed for spørgsmål. Holstebro Sundhedscenter På et Sundhedscenter arbejder mange forskellige professioner sammen i dagligdagen. Så, hvad er et Sundhedscenter, og hvad arbejdes der med: I det kommunale Holstebro Sundhedscenter arbejdes målrettet med at fremme sundheden og forebygge sygdomme i hele kommunen. Læring og mestringsmetoden benyttes, som handler om at møde borgeren i den givne livssituation (fysisk og psykisk) og ved hjælp af borgerens egne ressourcer at tage de nødvendige skridt for at forbedre egen sundhedstilstand. Borgeren skal således motiveres til livsstilsændringer. Borgeren kan selv henvende sig i Sundhedscentret, men lægen/hospitalet kan også godt henvise til hold eller rådgivning i Sundhedscentret. Sundhedscentret byder ind på mangfoldige opgaver, samarbejder og projekter. For at kunne fremme sundheden i kommunens befolkning er det en betingelse at der arbejdes på tværs af kommunale afdelinger og regionale sektorer. Ligesom at det er væsentligt med et godt samarbejde med det omgivende samfund som f.eks. foreningslivet (patientforeninger, som Hjerteforeningen, idrætsforeninger som DGI, osv.) Sundhedscentret tilbyder åben rådgivning, hvor borgeren kan blive afklaret om hvilke tilbud i Sundhedscentret, andre kommunale tilbud eller tilbud uden for Sundhedscentrets kompetenceområde, som de kan benytte.

11 Pleje og Omsorg, Holstebro Kommune I Pleje og Omsorg er der ansat SOSA og SOSH til at levere personlige og praktiske ydelser efter serviceloven og sygeplejersker til at levere sundhedsydelser efter sundhedsloven. Der er 9 plejeboligcentre i Holstebro Kommune, hvor der er ansat SOSH, SOSA og Sygeplejersker. Hjemmesygeplejerskerne er organiseret i område ØST og område VEST, men 4 steder der køres ud fra. Vi har 28 korttidspladser, hvor der sygeplejedækning døgnet rundt. Disse pladser indeholder døgnrehabilitering, akutophold samt terminale ophold. Der er ligeledes til området tilknyttet 2 mobile teams, et akutteam og et terminalteam. Disse teams har base på korttidspladserne og er tilgængelige for borgere i Holstebro Kommune. I Pleje og Omsorg er der også tilknyttet en sygeplejeklinik, hvor der er ansat sygeplejersker med speciale i sår, inkontinens og diabetes. Center for Psykiatri, Holstebro Kommune Centret består af en række tilbud: Botilbud, Socialpædagogisk støtte i center - og i egen bolig, bofællesskaber, dagtilbud samt specialtilbud: Botilbud: Bostedet Welschsvej flere afdelinger og flere adresser, Specialtilbuddene Knudshave og Lillelund. Ungdomskollegiet Birkehøj. Bofællesskaber: Vesterbo A og Lokegården. Dagtilbud: Kafferisteriet aktivitets- og samværstilbud og dagcenter. Faglig tilgang Der arbejdes med et revovery-orienteret perspektiv, hvor indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte borger. Fundamentet er socialkonstruktionistisk, systemisk. Centrets personale bliver løbende opdateret med den nyeste viden, som er relevant for området. Metode Helhedsorienteret tilgang Borgerens deltagelse Individuel og fleksibel tilrettelæggelse Vidensbasering og kvalitetsorientering Målorientering og tidsperspektivering Koordinering og planlægning Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Virksomhedsform Center for Psykiatri er en kommunal virksomhed, oprettet som centerfunktion i Socialafdelingen. Center for Psykiatri har en række afdelinger, som omfatter botilbud og dagtilbud samt et socialpædagogisk støttekorps og bofællesskaber. Målgrupper Center for Psykiatri har tilbud til følgende målgrupper: Voksne med sindslidelse ofte med livsstilssygdomme, epilepsi m.m. Voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD, GUA og Aspergers Syndrom. Voksne med komplicerede problemstillinger inden for psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader, misbrug og evt. udadreagerende adfærd. Voksne med foranstaltnings- eller behandlingsdom.

12 Center for Handicap incl. Hjerneskadeområdet, Holstebro Kommune På Center for Handicap er udgangspunktet for alle indsatser en Recovery-baseret tilgang. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv. Center for Handicap har dagtidbud, socialpædagogisk støtte, bofællesskaber og spacialtilbud til særligt udsatte borgere, der har store funktionsnedsættelser. Det er f.eks. borgere med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, diagnoser inden for autisme og andre udviklingsforstyrelser. Center for Handicap har i dag tilbud til ca. 330 borgere i et botilbud eller som socialpædagogisk støtte. Samtidig får 173 borgere et dagtilbud, enten som beskyttet beskæftigelse eller som aktivitets- og samværstilbud. Det kan også være i et daghjem eller et dagcenter. Centret har 154 ansatte. Det er bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter med mange forskellige kompetencer. Forsorgshjemmet Skovvang Forsorgshjemmet Skovvang modtager borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et botilbud. Her tilbyder vi kortvarende ophold jf. Servicelovens 110 og midlertidige ophold efter Servicelovens 107 samt længerevarende ophold efter Servicelovens 108. Derudover tilbyder Skovvang ambulant afrusning i henhold til Sundhedslovens 141. Personalegruppen på Skovvang repræsenterer et bredt spektre af mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi har bl.a. ansatte med håndværkerbaggrund, køkkenassistenter, pædagoger, SOSU-assistenter, HK er, fysio- og ergoterapeuter og på karrieredagen er Skovvang repræsenteret ved henholdsvis en sygeplejeske og en socialrådgiver. Vi glæder os til at kunne oplyse jer om vores spændende arbejdsliv, fyldt med alsidighed, faglighed og personlige udfordringer. ATRA arkitekter a/s ATRA arkitekter blev startet i 1978 som Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen. Virksomheden opbyggede hurtigt en solid position som rådgiver for større offentlige og private kunder over hele landet, og skabte sig et ry som den kompetente rådgiver som formår at få god arkitektur til at gå hånd i hånd med stram styring af tid, økonomi og kvalitet. I 2005 omdannedes Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen til et aktieselskab og skiftede navn til ATRA arkitekter a/s, som i dag ejes af de tidligere nøglemedarbejdere Sigurd Jakobsen og Mark le Fèvre. ATRA arkitekter a/s har i de forløbne år styrket virksomhedens markedsposition ved at opdyrke nye fagområder, og står i dag som en moderne arkitektvirksomhed, som med udgangspunkt i de dyder som er virksomhedens fundament leverer engageret vidensbaseret rådgivning, med fokus på dialog og værdiskabelse i alle byggesagens faser. Kompetencer ATRA arkitekter leverer rådgivning inden for alle bygge-sagens faser, fra projektudvikling og bygherrerådgivning med håndtering af komplicerede udbudsforløb, over byplanlægning, landskabsarkitektur, struktur og masterplaner til skitsering, projektering, udbud, styring, kvalitetssikring og aflevering af selve byggeriet.

13 Vores kerneområder er: Undervisning og uddannelse Plejeboliger og institutioner Almene boliger Idræt og kultur Offentligt administrationsbyggeri Sygehus- og sundhed Erhverv og industri Forsvarets bygninger og anlæg Rigspolitiets bygninger og anlæg Lufthavnsbyggeri Byplanlægning Landskabsarkitektur Tilstandsvurderinger Vedligeholdelses- og driftsplanlægning Design Projektudvikling Bygherrerådgivning Personale ATRA arkitekter a/s har i det meste af virksomhedens historie haft en bemanding mellem 15 og 20 medarbejdere, men har mellem 2008 og 2011 gearet ned. Vi er nu i vækst igen og efter 3 gode år med fine resultater og en velpolstret ordrebog for 2014 ser vi lyst på fremtiden. Næsten alle vores nuværende medarbejdere har fulgt os gennem perioden med lavere aktivitet og vi tæller i dag følgende medarbejdere (fordelt på faggrupper): Arkitekter (4) Bygningskonstruktører (4) Bygningskonstruktørpraktikanter (2) Tekniske assistenter (1) Flexjobber (1) Administration (1) Teknisk udstyr ATRA arkitekter a/s har en opdateret IT-park. Vi benytter branchens mest anvendte værktøjer fra A-CAD og REVIT i de nyeste versioner, over sketchup, 3D-Studio m.v. til visualisering. Gråkjær A/S Gråkjær er et team af 125 medarbejdere fordelt på Gråkjær Industribyg A/S og Gråkjær Staldbyd A/S. Hver dag samarbejder vi med bygherrer over hele Danmark om opførelsen af landbrugs - og industribyggerier. Gennem mere end 40 år har vi opført over 3500 byggerier. Byggeprocessen sker i samarbejde mellem projektkonsulenter, tegnere, projektledere, byggeledere og administration.

14 HandicapCenter Herning Pr. 1. januar 2014 er døgninstitutionerne Tjørringhus og Agerbo i Herning Kommune fusioneret til HandicapCenter Herning (HCH) HandicapCenter Herning er Herning Kommunes tilbud til børn og unge med forskelligartede handicaps. Centret tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge samt ambulante ydelser som råd- og vejledning til familier og plejefamilier med handicappede børn og unge. Vi modtager børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD i målgruppen 0-18 år. HandicapCenter Herning består af 3 geografisk adskilte afdelinger og har 43 døgnpladser og 19 aflastningspladser til børn og unge. Vi har pt. 115 indskrevne børn og unge, 135 fastansatte medarbejdere og ca. 100 tilkaldevikarer. Afdeling Tjørringhus 24 bopladser til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser Afdeling Tjørnebo 19 aflastningspladser til børn og unge. 6 pladser til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, 13 pladser til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Afdeling Agerbo 19 bopladser til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Vi beskæftiger faggrupper som: Pædagoger Omsorgsmedhjælper Pædagogiske assistenter Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælper Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer StruerSkolen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Skolen er et undervisnings- og samværstilbud inden for de frie kostskoler, som er godkendt af undervisningsministeriet. (LBK nr 689 af 22/06/2011) Skolen kan rumme årselever. StruerSkolen er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen på StruerSkolen er garanteret praktisk-faglig. StruerSkolen er det naturlige valg til unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Hos os bor eleverne på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er StruerSkolen ideel til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv. StruerSkolen tilbyder følgende forløb: 10-kl. forløb, Aspiranterne, Parat til Erhvervsuddannelse (PTE), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og der er en linie, som specifikt fokuserer på vægttab. Læs mere om de spændende tilbud på:

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune

Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie Aabenraa Kommune Børnehandicapområdet Aabenraa Posekærvej 20 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 8590 E-mail: posekaer@aabenraa.dk www.boernehandicapomraadet.dk Dato 10. juli 2014 Udviklingsplan for Børnehandicapområdet Børn og Familie

Læs mere

Grundlag for trainee 2015-2016

Grundlag for trainee 2015-2016 NOTAT 11-1010 - TODA - 17.11.2014 KONTAKT: Torben D Jensen - TODA@FTF.DK - TLF: 33 36 8850 Grundlag for trainee 2015-2016 Som led i politisk aftale om beskæftigelsesreform afsættes i 2015 og 2016 10,2

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU

Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Rehabiliterings- og Aktivitetscenter RESSOURCEFORLØB, BESKÆFTIGELSE & STU Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er sket for

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011

Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 AARHUS UNIVERSITET HEALTH Dimittendundersøgelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Aarhus Universitet Vinter 2011 Dimittendundersøgelsen er udarbejdet af: Svend Sabroe, Professor, Studieleder for Den

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD

Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Ydelseskatalog 2015 Specialområde Udviklingshæmning og ADHD (SUA) Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Psykiatri og Social Møgelkærvej 6, 8800 Viborg www.sua.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Takststruktur

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015

TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 TRE I ÉN BOLIG, BESKÆFTIGELSE OG BEHANDLING TAKSTER 2015 1. UDGAVE, FEBRUAR 2015 Granhøjen er internationalt ISO 9001: 2008-certificeret Granhøjen er internationalt ISO-certificeret. Certificeringen er

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning

Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervsog karrierevejledning Kompetencer til vejledning Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Bliv diplomuddannet vejleder God vejledning spiller

Læs mere

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene

Valgfrie Specialefag. På de næste sider er der en uddybelse af indholdet i fagene Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme anbefales især på T1 Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik anbefales især på T3 Ældrepædagogik Psykiatri På trin

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik.

Valgfrie Specialefag. Folkesundhed og sundhedsfremme. På trin 1 udbydes: Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen. Socialpædagogik. Valgfrie Specialefag På trin 1 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Socialpædagogik Ældrepædagogik Psykiatri På trin 2 udbydes: Folkesundhed og sundhedsfremme

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere