Karriere en verden af muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karriere en verden af muligheder"

Transkript

1 Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner m.fl.

2 Hvordan er eftermiddagen planlagt? Karriereeftermiddagen er et tilbud til alle nuværende studerende, tidligere studerende og andre interesserede, som har interesse i at orientere sig om efter- og videreuddannelse indenfor deres område, orientere sig om hvad der efterspørges af faglige kvalifikationer indenfor de enkelte fagområder og meget andet. Som I kan se af præsentationen af de enkelte deltagende institutioner m.fl. vil der være mulighed for at få en snak med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og repræsentanter fra erhvervslivet både privat og offentlig. Alle deltagende institutioner m.fl. har en stand i foyeren i bygning A. Der bydes på kaffe/te og småkager til alle besøgende. Eftermiddagen er et fælles tiltag for alle uddannelser under,, og planlægningsgruppen er nedsat af det fælles PR-udvalg Team Extern. Planlægningsgruppen består af: Helle Stensgaard Karlsen fra Sygeplejerskeuddannelsen Ann Elsebeth Jakobsen fra Pædagoguddannelsen Christian Vrist fra Bygningskonstruktøruddannelsen Inge Thomsen fra Kommunikationsafdelingen Tidsplan for oplæg Karriereeftermiddag Tidsrum Aktør lokale 158 lokale 159 lokale 203 lokale Studieleder Dorthe Nielsen fra Syddansk Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ann-Pia Valentin Sørensen fra Aalborg Universitet Emne: Masteruddannelser Maria Kaae Thygesen fra Aalborg Universitet Emne: Cand.scient.tech.uddannelserne Studerende Jakob Rud Sørensen fra Syddansk Universitet Emne: Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis Studievejleder Annemarie Rasmussen fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Lektor, Studie- og karrierevejleder Milter Godsk Fly fra VOK VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Emne: Diplomuddannelser generelt Projektleder Thomas Eilskov Jensen Emne: StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer Kathrin Otrel-Cass fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi Niels Henrik Axel fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Sygeplejerske og sygeplejefaglig koordinator Mette Michaelsen og Socialrådgiver Maria Lund Madsen Emne: Hvorfor job på Skovvang? Og hvad arbejder vi med?

3 Kort præsentation af oplæggene Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/studieleder Dorthe Nielsen fra Syddansk Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje På kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje får du indsigt i de samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske vilkår, som danner rammerne for sygeplejens praksis. Uddannelsen giver dig desuden viden om sundhedsteknologi og telemedicin og dermed mulighed for en kritisk og reflekterende tilgang til brugen heraf, ligesom de lærer ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje kombinerer alt dette med en stærk akademisk profil inden for forskellige videnskabelige metoder. Samtidig opnår du konkret viden, nye færdigheder og kompetencer. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg ved Ann-Pia Valentin Sørensen fra Aalborg Universitet Emne: Masteruddannelser Aalborg Universitet har også tilbud til dig, der er færdiguddannet professionsbachelor, og som ønsker at videreuddanne dig samtidig med, at du arbejder inden for din profession. Masteruddannelser er efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Aalborg Universitet udbyder 26 deltidsmasteruddannelser, hvoraf flere er relevante for både sundhedsfaglige professionsbachelorer og bygningskonstruktører med erhvervserfaring. Dette oplæg giver dig et indblik i relevante masteruddannelser, studieform, adgangskrav m.m. samt AAU s bud på, hvordan er universitetsstudium er muligt samtidig med, at arbejds- og privatlivet skal hænge sammen. Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/maria Kaae Thygesen fra Aalborg Universitet Emne: Cand.scient.tech.uddannelserne Kom og hør om cand.scient.tech. uddannelserne, som henvender sig til dimittender, der har en anden bachelor baggrund end en Ingeniøruddannelse (f.eks professionsbachelorer som bygningskonstruktører). Cand.scient.tech. uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som en ingeniøruddannelse, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende. Uddannelsen bygger på en akademisk forståelsesramme ovenpå den eksisterende viden fra bachelor uddannelsen. På oplægget vil kort blive fortalt om alle cand.scient.tech. uddannelser, men der vil blive gået i duýbden inden for fagområderne byggeledelse og bygningsinformatik. Byggeledelsesuddannelsen giver en indsigt i styring i alle byggeriets faser: fra íde om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Herunder lægges vægt på projektledelse, økonomi og organisation.

4 Med en uddannelse inden for bygningsinformatik, får den studerende bl.a. viden om, hvordan byggebranchens forretningsprocesser understøttes af IKT, og du lærer at analysere aktørernes arbejdsprocesser og informationsbehov samt forståelse for metoder som anvendes ved implementering. Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/studerende Jakob Rud Sørensen fra Syddansk Universitet Emne: Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis (Kandidatuddannelsen i fysioterapi) Fokus i uddannelsen er således på kendskabet til videnskabelige teorier og metoder for at kunne anvende forskningsresultater i praksis og en høj grad af klinisk afprøvning af metoder til at sikre god kvalitet i fysioterapeutisk praksis, både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse. Med uddannelsen vil du som fysioterapeut bl.a. kunne bestride mere specialiserede erhvervsfundtioner, samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Uddannelsen vil desuden kvalificere til at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for de fysioterapifaglige specialer i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt i selvstændig praksis. Endelig vil dimittender fra kandidatuddannelsen i fysioterapi kunne påbegynde et ph.d.-forløb inden for det fysioterapeutiske område. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg v/studievejleder Annemarie Rasmussen fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Oplægget indeholder information om Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og retter sig mod alle potentielle ansøgere på uddannelsen og derfor en målgruppe, der indeholder en række professionsbachelorer, blandt andet socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, sygeplejersker og ergoterapeuter. I oplægget vil uddannelsens formål, struktur og indhold blive belyst. Desuden vil vi komme ind på adgangskravene for optagelse på uddannelsen, samt hvilke karrieremuligheder der er med en Kandidat i Socialt Arbejde. Oplægget varer ca. 20 minutter og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til studievejleder Annemarie Rasmussen fra Kandidatuddannelsen i socialt Arbejde. Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/lektor, studie- og karrierevejleder Milter Godsk Fly fra VIA Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Emne: Diplomuddannelser generelt Du kan få information om rammer og krav for optagelse på diplomuddannelserne generelt. Der gives et overview over udbud af diplomuddannelser ved videreuddannelse og kompetenceudvikling. Herunder Diplomuddannelser inden for: Pædagogik, Social- og sundhed, Ledelse administration og forvaltning, Teknologi byggeri og Energi, Business og design.

5 Kl i lokale 204 Bygning A Oplæg v/projektleder Thomas Eilskov Jensen fra StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer Emne: StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer et spændende uddannelsestilbud. StruerSkolen er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen på StruerSkolen er garanteret praktisk-faglig. StruerSkolen er det naturlige valg til unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Hos os bor eleverne på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er StruerSkolen ideel til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv. På StruerSkolen finder mange forskellige uddannelsretninger sammen. Der er lærere, pædagoger, faglærte håndværkere, kok, ernæringsassistenter, pedeller, rengøringspersonale, psykolog og administrativt personale. KursusCenter Struer arbejder især med vægttab og sundere livsstil ud fra en sundhedsfaglig vinkel med fysioterapeut, diætist, psykolog, fitnesstræner og kok i ansættelsgruppen. Kollegiet Aalkjær er et anbringelses- og opholdssted, der huser 10 beboere i alderen år. Via pædagogisk støtte og vejledning, arbejdes der med selvstændiggørelse af den unge. Kollegiet er døgnbemandet og har pædagoger, ergoterapeut, lærer, social- og sundhedsassistent som ansatte. Tilsammen udgør de 3 institutioner en tværfaglig organisation, hvor vi hele tiden lærer af hinanden og gør hinanden bedre. Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/kathrin Otrel-Cass Emne: Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi Teknoantropologi giver kendskab og erfaring med at gennemskue problemer med implementering og anvendelse af teknologier, som de opleves af de involverede parter. Vi vil give eksempler fra studerendes projekter og diskutere mulige måder, du vil kunne bruge din ekspertise til at arbejde teknoantropologisk. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg v/niels Henrik Axel Emne: Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Anvendt Filosofi giver dig mulighed for analyse, diskussion og refleksion af mange forskellige områder., f.eks. politiske, etiske, pædagogiske, samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige spørgsmål. Oplægget vil indeholde en præsentation af studiets opbygning hvad skal man, og hvilken muligheder/valg skal man foretage under studiet. Dertil kommer det store spørgsmål som omhandler, hvad er filosofi og hvad kan det bruges til ligeså er dette anvendt filosofi, som trækker i retningen af, hvor kan filosofien bruges (forskellige fagmæssige drejninger). Oplægget vil også indeholde en kort oversigt over de studier, som giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi der vil være printede eksemplarer til uddeling af denne oversigt.

6 Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/sygeplejerske og sygeplejefaglig koordinator Mette Michaelsen og Socialrådgiver Maria Lund Madsen Emne: Hvorfor job på Skovvang? Og hvad arbejder vi med? Vi vil gerne fortælle om vores spændende arbejdsliv, på en institution hvor højt tempo, alsidige arbejdsopgaver, personlige og faglige udfordringer, er en del af hverdagen. Vi arbejder med udsatte hjemløse borgere, som kommer til os med et liv i kaos, ofte præger af misbrug, psykiske problemer eller sygdom og ikke mindst mangel på netværk. Det tværfaglige samarbejde internt og eksternt, ser vi som en ressource og nødvendighed for håndteringen af de komplicerede problemstillinger vi står overfor hver dag. Efter en kort præsentation af Skovvang og vores mange tilbud, fortæller vi om vores egen interesse og motivation for at søge job på Skovvang. Herefter vil vi give eksempler på de opgaver vi håndterer i dagligdagen med udgangspunkt i to cases.

7 Kort præsentation af de institutioner, faglige organisationer og virksomheder, som har stand i foyeren Syddansk Universitet Syddansk Universitet blev etableret i 1998 ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskolen Syd/Ingeniørhøjskolen Syd og Sydjysk Universitetscenter. Odense Universitet blev grundlagt i Senere er Institut for Grænseregionsforskning i Sønderborg, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed i København, Handelsskolecentret i Slagelse også fusioneret ind under Syddansk Universitet. Syddansk Universitet har afdelinger i følgende byer: Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Læs mere om Syddansk Universitet, og deres udbud af uddannelser på: Ud over til oplæggene, kan du få en snak med Syddansk Universitet på standen i foyeren i Bygning A. Aalborg Universitet På standen i foyeren i Bygning A, vil du finde Studievejleder Charlotte Rohde fra Den centrale Studievejledning på Aalborg Universitet, samt evt. oplægsholderne, når de ikke holder oplæg. Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974 og har siden da udviklet sig til en dynamisk og innovativ forskning- og uddannelsesinstitution med afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København og med særlig mission inden for problembaseret læring, tværfaglighed og forskningsbaseret innovation. Aalborg Universitet har mere end studerende og udbyder uddannelser inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. Universitetet kombinerer et levende engagement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsning på internationalt samarbejde. Aarhus Universitet Bliv Klogere på Aarhus Universitet Aarhus Universitet tilbyder en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der alle kan følges som deltidsuddannelse. Dette giver de studerende mulighed for at kombinere uddannelse og job, da der undervises i komprimerede forløb i løbet af et semester. Et krav til flere af vores uddannelser er, at man har en adgangsgivende uddannelse og efterfølgende to års relevant erhvervserfaring. Du kan læse mere om de forskellige typer af efter- og videreuddannelse og deres adgangskrav på Aarhus Universitet på denne hjemmeside: Aarhus Universitet holder ikke oplæg, men du er meget velkommen på standen i foyeren.

8 VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling (VOK) Her vil der være mulighed for at få en personlig vejledning i relation til VIA s tilbud af diplomuddannelser. Herunder også specialuddannelsen til sundhedsplejerske. BUPL MidtVestjylland BUPL vil orientere omkring jobmulighederne indenfor BUPL s område, samt de økonomiske muligheder, der er i forbindelse med efter- og videreuddannelse. F.eks. kompetencefonden, tryghedspuljen og jobrotation. Vi vil ligeledes præsentere vores temaaftener og konferencer, som kan give inspiration til forskellige arbejdsområder indenfor det pædagogiske felt og som er gratis at deltage i ved medlemskab af BUPL. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Et besøg hos Socialpædagogerne vil give jer et billede af, hvor der er muligheder for at arbejde efter jeres pædagogstudie. Vi vil både kunne beskrive det socialpædagogiske arbejdsområde generelt og mere specifikt. På dagen vil vi også vise nogle redskaber vi har udviklet der gør det lettere at være jobsøgende indenfor det socialpædagogiske område. I vores stand vil I møde Jobkonsulent Mette Carlsen og kredsformand Peter Sandkvist. Socialpædagogernes landsforbund er den faglige organisation i Danmark der har overenskomst på det særlige sociale område. Vi har i det Midt og Vestjyske område omkring medlemmer og på landsplan medlemmer. Dansk Socialrådgiverforening Medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening er ansat indenfor det kommunale, regionale, statslige og private arbejdsområde. 80% af vore medlemmer er dog ansat i den kommunale forvaltning. Kom og hør om arbejdet og mulighederne som uddannet socialrådgiver, herunder også hvilke løn- og ansættelsesbetingelser man bliver ansat efter. Du vil endvidere kunne høre om vores fag, og de mange udfordringer man bliver mødt med på arbejdspladserne. Dansk Socialrådgiverforening har medlemmer, og vore medlemmer er bl.a. ansat i de midt- og vestjyske kommuners jobcentre og børne- & familieafdelinger. Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen er en professions- og fagforening med ca medlemmer. Ergoterapeutforeningen organiserer ergoterapeutstuderende og ergoterapeuter med professions-, masterog kandidatuddannelser og med ph.d.-grad. Foreningen støtter forskning og udvikling i ergoterapi og varetager ergoterapeuters og fagets interesser over for myndigheder, arbejdsgivere og politiske beslutningstagere. Ergoterapeutforeningen rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, samt personlig (karriere) og faglig udvikling. Du kan læse mere om karriere og kompetenceudvikling på:

9 Danske Fysioterapeuter Hvordan arbejder man som fysioterapeut i en kommune, på et hospital og på en klinik? Er det svært at få job? Er det en god ide at gå efter vikarstillinger? Eller skal jeg læse videre på en kandidat? Hvordan kan jeg komme til at arbejde i udlandet? Skal man have en stribe kurser for at kunne arbejde på en klinik eller i en kommune? Hvad er det nu forskellen er på en master og en kandidat og skal man absolut videreuddanne sig? Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på Danske Fysioterapeuters stand den 29. april. Danske Fysioterapeuters regionsformand og en uddannelses- og karrierekonsulent fra Danske Fysioterapeuters sekretariat vil være på standen og give dig svar på dine spørgsmål. Vestjysk Lærerforening Vi kan fra Vestjysk Lærerforenings side orientere om overenskomster indenfor lærerområdet. Ligeledes kan vi orientere om hvilke uddannelsesbehov, der ser ud til at blive i forbindelse med folkeskolereformen, samt hvilke efter- og videreuddannelser, der efterspørges på lærerområdet, herunder rotationsaftaler. Frie Skolers Lærerforening Frie Skolers Lærerforening er fagforening for ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler. Vi forhandler løn og arbejdsforhold og vi arbejder for at styrke det faglige fællesskab for medlemmerne af foreningen % af de danske børn og unge går på fri grundskole eller en efterskole. En fri grundskole er f.eks, en lilleskole, en privatskole, en friskole eller en kostskole. Lærerne på en fri skole har oftest en folkeskolelæreruddannelse, men de kan også have en anden relevant uddannelse. På vores stand kan du få mere at vide om det at være lærer på en fri skole og om Frie Skolers Lærerforening. Konstruktørforeningen Konstruktørforeningen er bygningskonstruktørernes faglige og professionelle organisation og Danmarks største netværk for bygningskonstruktører. KF repræsenterer bygningskonstruktørerne, og er dannet og ledet af bygningskonstruktører. Som medlem får du adgang til personlig hjælp og rådgivning af vores jurister. Vi forhandler løn og vilkår, og giver adgang til billige forsikringer og andre fordele. KF er medlem af hovedorganisationen FTF, og internationalt af bl.a. AEEBC og Nordisk Byggsymposium. Dansk Sygeplejeråd Sygeplejerskernes faglige organisation er det faglige fællesskab for sygeplejersker. Du kan på standen få et overblik over hvor mange karriereveje sygeplejefaget byder på og få at vide, hvor og hvordan du selv kan opsøge mere viden. Du kan endvidere få indtryk af hvilke tilbud en faglig organisation har til de mange forskellige medlemsgrupper.

10 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest er et akuthospital i den vestlige del af Region Midtjylland som varetager generel og specialiseret patientdiagnostik og behandling. Hospitalsenheden Vest som har aktiviteter i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm består af 15 kliniske afdelinger og er nærhospital for ca borgere og råder over 441 sengepladser, samt udfører ca operationer, ambulantbehandlinger og varetager ca besøg på skadestuen hvert år. Der er ansat ca engagerede og højt kvalificerede medarbejdere fra mange forskellige fagområder, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. Der arbejdes i disse år målrettet frem mod etablering af det nye storhospital DNV-Gødstrup. På baggrund af visionen skal hospitalet blandt meget andet: Sørge for sammenhængende og sikre patientforløb og høj faglig kvalitet. være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. på baggrund af valg af fysiske og teknologiske løsninger, understøtte fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospital, tværsektorielt og med patienten. være et af de foretrukne lærings- og forskningshospitaler i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hvad vil vi gerne bidrage med på karrieredagen: Give mulighed for at tale med en fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske fra Hospitalsenheden Vest. Give et indblik i det vi er optaget af, som et stort Regionalt Hospital. Italesætte de kvalifikationer og kompetencer Hospitalsenheden Vest efterlyser hos de nuværende og kommende fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Komme med input om interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde nu og i fremtiden. Være til rådighed for spørgsmål. Holstebro Sundhedscenter På et Sundhedscenter arbejder mange forskellige professioner sammen i dagligdagen. Så, hvad er et Sundhedscenter, og hvad arbejdes der med: I det kommunale Holstebro Sundhedscenter arbejdes målrettet med at fremme sundheden og forebygge sygdomme i hele kommunen. Læring og mestringsmetoden benyttes, som handler om at møde borgeren i den givne livssituation (fysisk og psykisk) og ved hjælp af borgerens egne ressourcer at tage de nødvendige skridt for at forbedre egen sundhedstilstand. Borgeren skal således motiveres til livsstilsændringer. Borgeren kan selv henvende sig i Sundhedscentret, men lægen/hospitalet kan også godt henvise til hold eller rådgivning i Sundhedscentret. Sundhedscentret byder ind på mangfoldige opgaver, samarbejder og projekter. For at kunne fremme sundheden i kommunens befolkning er det en betingelse at der arbejdes på tværs af kommunale afdelinger og regionale sektorer. Ligesom at det er væsentligt med et godt samarbejde med det omgivende samfund som f.eks. foreningslivet (patientforeninger, som Hjerteforeningen, idrætsforeninger som DGI, osv.) Sundhedscentret tilbyder åben rådgivning, hvor borgeren kan blive afklaret om hvilke tilbud i Sundhedscentret, andre kommunale tilbud eller tilbud uden for Sundhedscentrets kompetenceområde, som de kan benytte.

11 Pleje og Omsorg, Holstebro Kommune I Pleje og Omsorg er der ansat SOSA og SOSH til at levere personlige og praktiske ydelser efter serviceloven og sygeplejersker til at levere sundhedsydelser efter sundhedsloven. Der er 9 plejeboligcentre i Holstebro Kommune, hvor der er ansat SOSH, SOSA og Sygeplejersker. Hjemmesygeplejerskerne er organiseret i område ØST og område VEST, men 4 steder der køres ud fra. Vi har 28 korttidspladser, hvor der sygeplejedækning døgnet rundt. Disse pladser indeholder døgnrehabilitering, akutophold samt terminale ophold. Der er ligeledes til området tilknyttet 2 mobile teams, et akutteam og et terminalteam. Disse teams har base på korttidspladserne og er tilgængelige for borgere i Holstebro Kommune. I Pleje og Omsorg er der også tilknyttet en sygeplejeklinik, hvor der er ansat sygeplejersker med speciale i sår, inkontinens og diabetes. Center for Psykiatri, Holstebro Kommune Centret består af en række tilbud: Botilbud, Socialpædagogisk støtte i center - og i egen bolig, bofællesskaber, dagtilbud samt specialtilbud: Botilbud: Bostedet Welschsvej flere afdelinger og flere adresser, Specialtilbuddene Knudshave og Lillelund. Ungdomskollegiet Birkehøj. Bofællesskaber: Vesterbo A og Lokegården. Dagtilbud: Kafferisteriet aktivitets- og samværstilbud og dagcenter. Faglig tilgang Der arbejdes med et revovery-orienteret perspektiv, hvor indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte borger. Fundamentet er socialkonstruktionistisk, systemisk. Centrets personale bliver løbende opdateret med den nyeste viden, som er relevant for området. Metode Helhedsorienteret tilgang Borgerens deltagelse Individuel og fleksibel tilrettelæggelse Vidensbasering og kvalitetsorientering Målorientering og tidsperspektivering Koordinering og planlægning Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Virksomhedsform Center for Psykiatri er en kommunal virksomhed, oprettet som centerfunktion i Socialafdelingen. Center for Psykiatri har en række afdelinger, som omfatter botilbud og dagtilbud samt et socialpædagogisk støttekorps og bofællesskaber. Målgrupper Center for Psykiatri har tilbud til følgende målgrupper: Voksne med sindslidelse ofte med livsstilssygdomme, epilepsi m.m. Voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD, GUA og Aspergers Syndrom. Voksne med komplicerede problemstillinger inden for psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader, misbrug og evt. udadreagerende adfærd. Voksne med foranstaltnings- eller behandlingsdom.

12 Center for Handicap incl. Hjerneskadeområdet, Holstebro Kommune På Center for Handicap er udgangspunktet for alle indsatser en Recovery-baseret tilgang. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv. Center for Handicap har dagtidbud, socialpædagogisk støtte, bofællesskaber og spacialtilbud til særligt udsatte borgere, der har store funktionsnedsættelser. Det er f.eks. borgere med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, diagnoser inden for autisme og andre udviklingsforstyrelser. Center for Handicap har i dag tilbud til ca. 330 borgere i et botilbud eller som socialpædagogisk støtte. Samtidig får 173 borgere et dagtilbud, enten som beskyttet beskæftigelse eller som aktivitets- og samværstilbud. Det kan også være i et daghjem eller et dagcenter. Centret har 154 ansatte. Det er bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter med mange forskellige kompetencer. Forsorgshjemmet Skovvang Forsorgshjemmet Skovvang modtager borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et botilbud. Her tilbyder vi kortvarende ophold jf. Servicelovens 110 og midlertidige ophold efter Servicelovens 107 samt længerevarende ophold efter Servicelovens 108. Derudover tilbyder Skovvang ambulant afrusning i henhold til Sundhedslovens 141. Personalegruppen på Skovvang repræsenterer et bredt spektre af mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi har bl.a. ansatte med håndværkerbaggrund, køkkenassistenter, pædagoger, SOSU-assistenter, HK er, fysio- og ergoterapeuter og på karrieredagen er Skovvang repræsenteret ved henholdsvis en sygeplejeske og en socialrådgiver. Vi glæder os til at kunne oplyse jer om vores spændende arbejdsliv, fyldt med alsidighed, faglighed og personlige udfordringer. ATRA arkitekter a/s ATRA arkitekter blev startet i 1978 som Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen. Virksomheden opbyggede hurtigt en solid position som rådgiver for større offentlige og private kunder over hele landet, og skabte sig et ry som den kompetente rådgiver som formår at få god arkitektur til at gå hånd i hånd med stram styring af tid, økonomi og kvalitet. I 2005 omdannedes Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen til et aktieselskab og skiftede navn til ATRA arkitekter a/s, som i dag ejes af de tidligere nøglemedarbejdere Sigurd Jakobsen og Mark le Fèvre. ATRA arkitekter a/s har i de forløbne år styrket virksomhedens markedsposition ved at opdyrke nye fagområder, og står i dag som en moderne arkitektvirksomhed, som med udgangspunkt i de dyder som er virksomhedens fundament leverer engageret vidensbaseret rådgivning, med fokus på dialog og værdiskabelse i alle byggesagens faser. Kompetencer ATRA arkitekter leverer rådgivning inden for alle bygge-sagens faser, fra projektudvikling og bygherrerådgivning med håndtering af komplicerede udbudsforløb, over byplanlægning, landskabsarkitektur, struktur og masterplaner til skitsering, projektering, udbud, styring, kvalitetssikring og aflevering af selve byggeriet.

13 Vores kerneområder er: Undervisning og uddannelse Plejeboliger og institutioner Almene boliger Idræt og kultur Offentligt administrationsbyggeri Sygehus- og sundhed Erhverv og industri Forsvarets bygninger og anlæg Rigspolitiets bygninger og anlæg Lufthavnsbyggeri Byplanlægning Landskabsarkitektur Tilstandsvurderinger Vedligeholdelses- og driftsplanlægning Design Projektudvikling Bygherrerådgivning Personale ATRA arkitekter a/s har i det meste af virksomhedens historie haft en bemanding mellem 15 og 20 medarbejdere, men har mellem 2008 og 2011 gearet ned. Vi er nu i vækst igen og efter 3 gode år med fine resultater og en velpolstret ordrebog for 2014 ser vi lyst på fremtiden. Næsten alle vores nuværende medarbejdere har fulgt os gennem perioden med lavere aktivitet og vi tæller i dag følgende medarbejdere (fordelt på faggrupper): Arkitekter (4) Bygningskonstruktører (4) Bygningskonstruktørpraktikanter (2) Tekniske assistenter (1) Flexjobber (1) Administration (1) Teknisk udstyr ATRA arkitekter a/s har en opdateret IT-park. Vi benytter branchens mest anvendte værktøjer fra A-CAD og REVIT i de nyeste versioner, over sketchup, 3D-Studio m.v. til visualisering. Gråkjær A/S Gråkjær er et team af 125 medarbejdere fordelt på Gråkjær Industribyg A/S og Gråkjær Staldbyd A/S. Hver dag samarbejder vi med bygherrer over hele Danmark om opførelsen af landbrugs - og industribyggerier. Gennem mere end 40 år har vi opført over 3500 byggerier. Byggeprocessen sker i samarbejde mellem projektkonsulenter, tegnere, projektledere, byggeledere og administration.

14 HandicapCenter Herning Pr. 1. januar 2014 er døgninstitutionerne Tjørringhus og Agerbo i Herning Kommune fusioneret til HandicapCenter Herning (HCH) HandicapCenter Herning er Herning Kommunes tilbud til børn og unge med forskelligartede handicaps. Centret tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge samt ambulante ydelser som råd- og vejledning til familier og plejefamilier med handicappede børn og unge. Vi modtager børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD i målgruppen 0-18 år. HandicapCenter Herning består af 3 geografisk adskilte afdelinger og har 43 døgnpladser og 19 aflastningspladser til børn og unge. Vi har pt. 115 indskrevne børn og unge, 135 fastansatte medarbejdere og ca. 100 tilkaldevikarer. Afdeling Tjørringhus 24 bopladser til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser Afdeling Tjørnebo 19 aflastningspladser til børn og unge. 6 pladser til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, 13 pladser til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Afdeling Agerbo 19 bopladser til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Vi beskæftiger faggrupper som: Pædagoger Omsorgsmedhjælper Pædagogiske assistenter Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælper Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer StruerSkolen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Skolen er et undervisnings- og samværstilbud inden for de frie kostskoler, som er godkendt af undervisningsministeriet. (LBK nr 689 af 22/06/2011) Skolen kan rumme årselever. StruerSkolen er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen på StruerSkolen er garanteret praktisk-faglig. StruerSkolen er det naturlige valg til unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Hos os bor eleverne på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er StruerSkolen ideel til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv. StruerSkolen tilbyder følgende forløb: 10-kl. forløb, Aspiranterne, Parat til Erhvervsuddannelse (PTE), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og der er en linie, som specifikt fokuserer på vægttab. Læs mere om de spændende tilbud på:

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE Tilbudsbeskrivelse 2014

HOLSTEBRO KOMMUNE Tilbudsbeskrivelse 2014 Navn Afdelinger Tilbudstype - Pladser Center for Psykiatri Centret består af en række tilbud:, Socialpædagogisk støtte i center, og i egen bolig, bofællesskaber, dagtilbud samt specialtilbud. Dagcenter

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Center for Handicap. Et af centrene i Holstebro Kommunes Socialafdeling. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Center for Handicap. Et af centrene i Holstebro Kommunes Socialafdeling. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Center for Handicap Et af centrene i Holstebro Kommunes Socialafdeling Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Center for Handicap er et af centrene i Holstebro Kommunes Socialafdeling Botilbud Hyldgården,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro

Bostedet Welschsvej. V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Bostedet Welschsvej V.F. Welschsvej 11, 13, 15 og 17, samt Sportsvej 6-8 7500 Holstebro Klinisk underviser er Kirsten Kienke Mikkelsen, tlf. 9611 4719. Klinisk undervisning på Bostedet Welschsvej foregår

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011

Udgivet af: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, 2011 BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2011/2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Uddannelseskontoret i København Tuborgvej 164, 2400

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7.

Kandidatuddannelsen i folkesundhed. Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. Kandidatuddannelsen i folkesundhed Adjunkt Charlotte Overgaard Institut for Sundhedsvidenskab og teknologi Åbent hus, 7. marts 2012 Kandidatuddannelsen i folkesundhed ved AAU Et flervidenskabeligt og tværfagligt

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse

VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse VELFÆRDS- TEKNOLOGI, KLINISK KVALITETS- UDVIKLING M.M. Sundhedsfaglig diplomuddannelse/kompetencegivende videreuddannelse UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Februar 2014 University

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen

Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering. Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Uddannelse af Ergoterapeuter og Fysioterapeuter og Rehabilitering Hans Lund lektor, studieleder Syddansk Universitet professor Høgskolen i Bergen Udgangspunkt Hvad er rehabilitering og hvad betyder denne

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk

Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske socialrådgivere? www.kk.dk Socialforvaltningen i Københavns kommune og akademiske e? www.kk.dk Aktuelt stillingsopslag kandidat i socialt arbejde til MR-børn Vil du være vores socialfaglige fyrtårn? Din profil: Du har stærk indsigt

Læs mere

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN

FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN FORM FREMTIDEN BLIV BACHELOR I ARKITEKTUR OG DESIGN SKAB MORGENDAGENS RAMMER ER DU VILD MED ARKITEKTUR, DESIGN, TEKNIK OG UDVIKLING? OG VIL DU VÆRE MED TIL AT FORME FREMTIDENS RUM, BYER OG BYGGERIER? Så

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

master i rehabilitering

master i rehabilitering Efteruddannelse ENKELTFAG Master i master i rehabilitering Projektledelse Psykosocial rehabilitering Tværkulturel rehabilitering Aktiviteters betydning for sundhed i en rehabiliteringskontekst Borgere

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Page 1 of 9 50 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011

DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere. KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening, 2011 1 DIPLOMUDDANNELSER for socialrådgivere KL og Dansk Socialrådgiverforening er enige om, at diplomuddannelser indenfor det

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

HD på AAU. - din fremtid starter her

HD på AAU. - din fremtid starter her HD på AAU - din fremtid starter her 2017 »DER STILLES STORE KRAV TIL AT VORE MEDARBEJDERE HAR DEN RIGTIGE VIDEN«Som kommerciel direktør i Keflico A/S er det mit ansvar at sikre, at vi har de rigtige erhvervsøkonomiske

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Strategi for Hjemmesygeplejen

Strategi for Hjemmesygeplejen Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.18.00-P05-1-14 Sagsbehandlere: TC/ MSJ Dato: 3. maj 2016 Strategi for Hjemmesygeplejen Sundhed og Omsorg 2016-2020 1 Indledning Sygeplejeområdet i Horsens

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Kandidat uddannelsen i Kliniks Sygepleje, Ergoterapi og Jordemodervidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet U& K, Okt ober Dorthe Nielsen Studieleder for Kandidat uddannelsen i Klinisk Sygepleje Hvorfor

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen.

Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. 1 Social og sundhedsassistenter Social og sundhedsassistenternes virksomhedsområde fremgår af Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. BEK. Nr. 270 af 15/03/2016 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179139

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt:

Survey. Akademiker projektet. Forfatter: Søs Ammentorp. Publiceret: 07-11-2008 11:04:36. Beskrivelse: DS akdemiker projekt 2008. Forventet: Påbegyndt: Survey Akademiker projektet Forfatter: Søs Ammentorp Publiceret: 07--008 :0:36 Beskrivelse: DS akdemiker projekt 008 Forventet: Påbegyndt: 66 Færdiggjort: Baggrundsoplysninger--Er du kvinde eller mand?.

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6

Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Fysio- og Ergoterapi, Klinik Akut Funktionsbeskrivelse for fysioterapeut i Ortopædkirurgisk Team, område 6 Stillingsbetegnelse Fysioterapeut Ansættelsessted Fysio- og Ergoterapi, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk kommune

Lyngby-Taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra:lyngby-taarbæk kommune XYtva Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Vedr. 20-67: Jørn Unnerup Tlf. nr. 4597 3087 Mail.: jun@ltk.dk Skemaet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Masterkurser i Friluftsliv

Masterkurser i Friluftsliv det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Masterkurser i Friluftsliv Forskningsbaseret efteruddannelse Derfor master Det er en naturlig, akademisk forlængelse af min hidtidige erfaring.

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11.

Dimittend F06 A/D. Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader. 11. Dimittend F06 A/D 11 august 2009 Udarbejdelse: Det lokale evaluringsudvalg: Janne Skov, Lene Lønnerup, Ulla Mulbjerg og Steffen Bader Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Søren Ebsen Futtrup

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau

Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Journal nr.: Dato: 30. november 2015 Aftale om afgrænsning af målgruppe og tilbud for genoptræningsplaner til rehabilitering på specialiseret niveau Grundlæggende principper for samarbejdet I oktober 2014

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER

INSTRUKTION TIL ORDSTYRER INSTRUKTION TIL ORDSTYRER OM DEBATKITTET 1. Debatkittet handler om de 10 pejlemærker i Socialpædagog ernes Landsforbunds strategi: Socialpædagogerne i fremtiden. 2. Debatkittet er et redskab til at få

Læs mere