Karriere en verden af muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karriere en verden af muligheder"

Transkript

1 Karriereeftermiddag 29. april 2014 Kl Karriere en verden af muligheder I dette katalog finder du information om: Tidsplan for oplæg Indhold i oplæg Kort præsentation af deltagende institutioner m.fl.

2 Hvordan er eftermiddagen planlagt? Karriereeftermiddagen er et tilbud til alle nuværende studerende, tidligere studerende og andre interesserede, som har interesse i at orientere sig om efter- og videreuddannelse indenfor deres område, orientere sig om hvad der efterspørges af faglige kvalifikationer indenfor de enkelte fagområder og meget andet. Som I kan se af præsentationen af de enkelte deltagende institutioner m.fl. vil der være mulighed for at få en snak med uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og repræsentanter fra erhvervslivet både privat og offentlig. Alle deltagende institutioner m.fl. har en stand i foyeren i bygning A. Der bydes på kaffe/te og småkager til alle besøgende. Eftermiddagen er et fælles tiltag for alle uddannelser under,, og planlægningsgruppen er nedsat af det fælles PR-udvalg Team Extern. Planlægningsgruppen består af: Helle Stensgaard Karlsen fra Sygeplejerskeuddannelsen Ann Elsebeth Jakobsen fra Pædagoguddannelsen Christian Vrist fra Bygningskonstruktøruddannelsen Inge Thomsen fra Kommunikationsafdelingen Tidsplan for oplæg Karriereeftermiddag Tidsrum Aktør lokale 158 lokale 159 lokale 203 lokale Studieleder Dorthe Nielsen fra Syddansk Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ann-Pia Valentin Sørensen fra Aalborg Universitet Emne: Masteruddannelser Maria Kaae Thygesen fra Aalborg Universitet Emne: Cand.scient.tech.uddannelserne Studerende Jakob Rud Sørensen fra Syddansk Universitet Emne: Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis Studievejleder Annemarie Rasmussen fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Lektor, Studie- og karrierevejleder Milter Godsk Fly fra VOK VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Emne: Diplomuddannelser generelt Projektleder Thomas Eilskov Jensen Emne: StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer Kathrin Otrel-Cass fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi Niels Henrik Axel fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Sygeplejerske og sygeplejefaglig koordinator Mette Michaelsen og Socialrådgiver Maria Lund Madsen Emne: Hvorfor job på Skovvang? Og hvad arbejder vi med?

3 Kort præsentation af oplæggene Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/studieleder Dorthe Nielsen fra Syddansk Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje På kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje får du indsigt i de samfundsmæssige, økonomiske og teknologiske vilkår, som danner rammerne for sygeplejens praksis. Uddannelsen giver dig desuden viden om sundhedsteknologi og telemedicin og dermed mulighed for en kritisk og reflekterende tilgang til brugen heraf, ligesom de lærer ny forskningsbaseret viden i klinisk praksis. Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje kombinerer alt dette med en stærk akademisk profil inden for forskellige videnskabelige metoder. Samtidig opnår du konkret viden, nye færdigheder og kompetencer. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalsvæsenet, psykiatriske institutioner og sundhedsplejen. Du vil også kunne arbejde som konsulent i den offentlige sektor, patientforeninger og andre interesseorganisationer. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg ved Ann-Pia Valentin Sørensen fra Aalborg Universitet Emne: Masteruddannelser Aalborg Universitet har også tilbud til dig, der er færdiguddannet professionsbachelor, og som ønsker at videreuddanne dig samtidig med, at du arbejder inden for din profession. Masteruddannelser er efter- og videreuddannelse på kandidatniveau. Aalborg Universitet udbyder 26 deltidsmasteruddannelser, hvoraf flere er relevante for både sundhedsfaglige professionsbachelorer og bygningskonstruktører med erhvervserfaring. Dette oplæg giver dig et indblik i relevante masteruddannelser, studieform, adgangskrav m.m. samt AAU s bud på, hvordan er universitetsstudium er muligt samtidig med, at arbejds- og privatlivet skal hænge sammen. Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/maria Kaae Thygesen fra Aalborg Universitet Emne: Cand.scient.tech.uddannelserne Kom og hør om cand.scient.tech. uddannelserne, som henvender sig til dimittender, der har en anden bachelor baggrund end en Ingeniøruddannelse (f.eks professionsbachelorer som bygningskonstruktører). Cand.scient.tech. uddannelsen er en kandidatuddannelse på samme akademiske niveau som en ingeniøruddannelse, men baseret på en mere varieret faglig profil hos de studerende. Uddannelsen bygger på en akademisk forståelsesramme ovenpå den eksisterende viden fra bachelor uddannelsen. På oplægget vil kort blive fortalt om alle cand.scient.tech. uddannelser, men der vil blive gået i duýbden inden for fagområderne byggeledelse og bygningsinformatik. Byggeledelsesuddannelsen giver en indsigt i styring i alle byggeriets faser: fra íde om form og anvendelse til projektering, opførelse, administration, drift og vedligeholdelse. Herunder lægges vægt på projektledelse, økonomi og organisation.

4 Med en uddannelse inden for bygningsinformatik, får den studerende bl.a. viden om, hvordan byggebranchens forretningsprocesser understøttes af IKT, og du lærer at analysere aktørernes arbejdsprocesser og informationsbehov samt forståelse for metoder som anvendes ved implementering. Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/studerende Jakob Rud Sørensen fra Syddansk Universitet Emne: Vær med til at sikre kvaliteten i fysioterapeutisk praksis (Kandidatuddannelsen i fysioterapi) Fokus i uddannelsen er således på kendskabet til videnskabelige teorier og metoder for at kunne anvende forskningsresultater i praksis og en høj grad af klinisk afprøvning af metoder til at sikre god kvalitet i fysioterapeutisk praksis, både inden for behandling, rehabilitering og patientrettet forebyggelse. Med uddannelsen vil du som fysioterapeut bl.a. kunne bestride mere specialiserede erhvervsfundtioner, samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Uddannelsen vil desuden kvalificere til at identificere, formulere og løse komplekse problemstillinger inden for de fysioterapifaglige specialer i offentlige og private institutioner og virksomheder, samt i selvstændig praksis. Endelig vil dimittender fra kandidatuddannelsen i fysioterapi kunne påbegynde et ph.d.-forløb inden for det fysioterapeutiske område. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg v/studievejleder Annemarie Rasmussen fra Aalborg Universitet Emne: Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Oplægget indeholder information om Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde og retter sig mod alle potentielle ansøgere på uddannelsen og derfor en målgruppe, der indeholder en række professionsbachelorer, blandt andet socialrådgivere, lærere, pædagoger, fysioterapeuter, sygeplejersker og ergoterapeuter. I oplægget vil uddannelsens formål, struktur og indhold blive belyst. Desuden vil vi komme ind på adgangskravene for optagelse på uddannelsen, samt hvilke karrieremuligheder der er med en Kandidat i Socialt Arbejde. Oplægget varer ca. 20 minutter og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til studievejleder Annemarie Rasmussen fra Kandidatuddannelsen i socialt Arbejde. Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/lektor, studie- og karrierevejleder Milter Godsk Fly fra VIA Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Emne: Diplomuddannelser generelt Du kan få information om rammer og krav for optagelse på diplomuddannelserne generelt. Der gives et overview over udbud af diplomuddannelser ved videreuddannelse og kompetenceudvikling. Herunder Diplomuddannelser inden for: Pædagogik, Social- og sundhed, Ledelse administration og forvaltning, Teknologi byggeri og Energi, Business og design.

5 Kl i lokale 204 Bygning A Oplæg v/projektleder Thomas Eilskov Jensen fra StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer Emne: StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer et spændende uddannelsestilbud. StruerSkolen er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen på StruerSkolen er garanteret praktisk-faglig. StruerSkolen er det naturlige valg til unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Hos os bor eleverne på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er StruerSkolen ideel til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv. På StruerSkolen finder mange forskellige uddannelsretninger sammen. Der er lærere, pædagoger, faglærte håndværkere, kok, ernæringsassistenter, pedeller, rengøringspersonale, psykolog og administrativt personale. KursusCenter Struer arbejder især med vægttab og sundere livsstil ud fra en sundhedsfaglig vinkel med fysioterapeut, diætist, psykolog, fitnesstræner og kok i ansættelsgruppen. Kollegiet Aalkjær er et anbringelses- og opholdssted, der huser 10 beboere i alderen år. Via pædagogisk støtte og vejledning, arbejdes der med selvstændiggørelse af den unge. Kollegiet er døgnbemandet og har pædagoger, ergoterapeut, lærer, social- og sundhedsassistent som ansatte. Tilsammen udgør de 3 institutioner en tværfaglig organisation, hvor vi hele tiden lærer af hinanden og gør hinanden bedre. Kl i lokale 158 Bygning A Oplæg v/kathrin Otrel-Cass Emne: Kandidatuddannelsen i Teknoantropologi Teknoantropologi giver kendskab og erfaring med at gennemskue problemer med implementering og anvendelse af teknologier, som de opleves af de involverede parter. Vi vil give eksempler fra studerendes projekter og diskutere mulige måder, du vil kunne bruge din ekspertise til at arbejde teknoantropologisk. Kl i lokale 159 Bygning A Oplæg v/niels Henrik Axel Emne: Kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi Anvendt Filosofi giver dig mulighed for analyse, diskussion og refleksion af mange forskellige områder., f.eks. politiske, etiske, pædagogiske, samfundsmæssige, kulturelle og miljømæssige spørgsmål. Oplægget vil indeholde en præsentation af studiets opbygning hvad skal man, og hvilken muligheder/valg skal man foretage under studiet. Dertil kommer det store spørgsmål som omhandler, hvad er filosofi og hvad kan det bruges til ligeså er dette anvendt filosofi, som trækker i retningen af, hvor kan filosofien bruges (forskellige fagmæssige drejninger). Oplægget vil også indeholde en kort oversigt over de studier, som giver direkte adgang til kandidatuddannelsen i Anvendt Filosofi der vil være printede eksemplarer til uddeling af denne oversigt.

6 Kl i lokale 203 Bygning A Oplæg v/sygeplejerske og sygeplejefaglig koordinator Mette Michaelsen og Socialrådgiver Maria Lund Madsen Emne: Hvorfor job på Skovvang? Og hvad arbejder vi med? Vi vil gerne fortælle om vores spændende arbejdsliv, på en institution hvor højt tempo, alsidige arbejdsopgaver, personlige og faglige udfordringer, er en del af hverdagen. Vi arbejder med udsatte hjemløse borgere, som kommer til os med et liv i kaos, ofte præger af misbrug, psykiske problemer eller sygdom og ikke mindst mangel på netværk. Det tværfaglige samarbejde internt og eksternt, ser vi som en ressource og nødvendighed for håndteringen af de komplicerede problemstillinger vi står overfor hver dag. Efter en kort præsentation af Skovvang og vores mange tilbud, fortæller vi om vores egen interesse og motivation for at søge job på Skovvang. Herefter vil vi give eksempler på de opgaver vi håndterer i dagligdagen med udgangspunkt i to cases.

7 Kort præsentation af de institutioner, faglige organisationer og virksomheder, som har stand i foyeren Syddansk Universitet Syddansk Universitet blev etableret i 1998 ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskolen Syd/Ingeniørhøjskolen Syd og Sydjysk Universitetscenter. Odense Universitet blev grundlagt i Senere er Institut for Grænseregionsforskning i Sønderborg, Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum, Statens Institut for Folkesundhed i København, Handelsskolecentret i Slagelse også fusioneret ind under Syddansk Universitet. Syddansk Universitet har afdelinger i følgende byer: Esbjerg, Kolding, København, Odense, Slagelse og Sønderborg. Læs mere om Syddansk Universitet, og deres udbud af uddannelser på: Ud over til oplæggene, kan du få en snak med Syddansk Universitet på standen i foyeren i Bygning A. Aalborg Universitet På standen i foyeren i Bygning A, vil du finde Studievejleder Charlotte Rohde fra Den centrale Studievejledning på Aalborg Universitet, samt evt. oplægsholderne, når de ikke holder oplæg. Aalborg Universitet blev grundlagt i 1974 og har siden da udviklet sig til en dynamisk og innovativ forskning- og uddannelsesinstitution med afdelinger i Aalborg, Esbjerg og København og med særlig mission inden for problembaseret læring, tværfaglighed og forskningsbaseret innovation. Aalborg Universitet har mere end studerende og udbyder uddannelser inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. Uddannelserne er rettet mod både det private og det offentlige arbejdsmarked. Universitetet kombinerer et levende engagement i lokale, regionale og nationale problemer med en aktiv satsning på internationalt samarbejde. Aarhus Universitet Bliv Klogere på Aarhus Universitet Aarhus Universitet tilbyder en række efter- og videreuddannelsesaktiviteter, der alle kan følges som deltidsuddannelse. Dette giver de studerende mulighed for at kombinere uddannelse og job, da der undervises i komprimerede forløb i løbet af et semester. Et krav til flere af vores uddannelser er, at man har en adgangsgivende uddannelse og efterfølgende to års relevant erhvervserfaring. Du kan læse mere om de forskellige typer af efter- og videreuddannelse og deres adgangskrav på Aarhus Universitet på denne hjemmeside: Aarhus Universitet holder ikke oplæg, men du er meget velkommen på standen i foyeren.

8 VIA Højskolen for Videreuddannelse & Kompetenceudvikling (VOK) Her vil der være mulighed for at få en personlig vejledning i relation til VIA s tilbud af diplomuddannelser. Herunder også specialuddannelsen til sundhedsplejerske. BUPL MidtVestjylland BUPL vil orientere omkring jobmulighederne indenfor BUPL s område, samt de økonomiske muligheder, der er i forbindelse med efter- og videreuddannelse. F.eks. kompetencefonden, tryghedspuljen og jobrotation. Vi vil ligeledes præsentere vores temaaftener og konferencer, som kan give inspiration til forskellige arbejdsområder indenfor det pædagogiske felt og som er gratis at deltage i ved medlemskab af BUPL. Socialpædagogernes Landsforbund (SL) Et besøg hos Socialpædagogerne vil give jer et billede af, hvor der er muligheder for at arbejde efter jeres pædagogstudie. Vi vil både kunne beskrive det socialpædagogiske arbejdsområde generelt og mere specifikt. På dagen vil vi også vise nogle redskaber vi har udviklet der gør det lettere at være jobsøgende indenfor det socialpædagogiske område. I vores stand vil I møde Jobkonsulent Mette Carlsen og kredsformand Peter Sandkvist. Socialpædagogernes landsforbund er den faglige organisation i Danmark der har overenskomst på det særlige sociale område. Vi har i det Midt og Vestjyske område omkring medlemmer og på landsplan medlemmer. Dansk Socialrådgiverforening Medlemmerne af Dansk Socialrådgiverforening er ansat indenfor det kommunale, regionale, statslige og private arbejdsområde. 80% af vore medlemmer er dog ansat i den kommunale forvaltning. Kom og hør om arbejdet og mulighederne som uddannet socialrådgiver, herunder også hvilke løn- og ansættelsesbetingelser man bliver ansat efter. Du vil endvidere kunne høre om vores fag, og de mange udfordringer man bliver mødt med på arbejdspladserne. Dansk Socialrådgiverforening har medlemmer, og vore medlemmer er bl.a. ansat i de midt- og vestjyske kommuners jobcentre og børne- & familieafdelinger. Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen er en professions- og fagforening med ca medlemmer. Ergoterapeutforeningen organiserer ergoterapeutstuderende og ergoterapeuter med professions-, masterog kandidatuddannelser og med ph.d.-grad. Foreningen støtter forskning og udvikling i ergoterapi og varetager ergoterapeuters og fagets interesser over for myndigheder, arbejdsgivere og politiske beslutningstagere. Ergoterapeutforeningen rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, samt personlig (karriere) og faglig udvikling. Du kan læse mere om karriere og kompetenceudvikling på:

9 Danske Fysioterapeuter Hvordan arbejder man som fysioterapeut i en kommune, på et hospital og på en klinik? Er det svært at få job? Er det en god ide at gå efter vikarstillinger? Eller skal jeg læse videre på en kandidat? Hvordan kan jeg komme til at arbejde i udlandet? Skal man have en stribe kurser for at kunne arbejde på en klinik eller i en kommune? Hvad er det nu forskellen er på en master og en kandidat og skal man absolut videreuddanne sig? Disse og mange andre spørgsmål kan du få svar på Danske Fysioterapeuters stand den 29. april. Danske Fysioterapeuters regionsformand og en uddannelses- og karrierekonsulent fra Danske Fysioterapeuters sekretariat vil være på standen og give dig svar på dine spørgsmål. Vestjysk Lærerforening Vi kan fra Vestjysk Lærerforenings side orientere om overenskomster indenfor lærerområdet. Ligeledes kan vi orientere om hvilke uddannelsesbehov, der ser ud til at blive i forbindelse med folkeskolereformen, samt hvilke efter- og videreuddannelser, der efterspørges på lærerområdet, herunder rotationsaftaler. Frie Skolers Lærerforening Frie Skolers Lærerforening er fagforening for ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler. Vi forhandler løn og arbejdsforhold og vi arbejder for at styrke det faglige fællesskab for medlemmerne af foreningen % af de danske børn og unge går på fri grundskole eller en efterskole. En fri grundskole er f.eks, en lilleskole, en privatskole, en friskole eller en kostskole. Lærerne på en fri skole har oftest en folkeskolelæreruddannelse, men de kan også have en anden relevant uddannelse. På vores stand kan du få mere at vide om det at være lærer på en fri skole og om Frie Skolers Lærerforening. Konstruktørforeningen Konstruktørforeningen er bygningskonstruktørernes faglige og professionelle organisation og Danmarks største netværk for bygningskonstruktører. KF repræsenterer bygningskonstruktørerne, og er dannet og ledet af bygningskonstruktører. Som medlem får du adgang til personlig hjælp og rådgivning af vores jurister. Vi forhandler løn og vilkår, og giver adgang til billige forsikringer og andre fordele. KF er medlem af hovedorganisationen FTF, og internationalt af bl.a. AEEBC og Nordisk Byggsymposium. Dansk Sygeplejeråd Sygeplejerskernes faglige organisation er det faglige fællesskab for sygeplejersker. Du kan på standen få et overblik over hvor mange karriereveje sygeplejefaget byder på og få at vide, hvor og hvordan du selv kan opsøge mere viden. Du kan endvidere få indtryk af hvilke tilbud en faglig organisation har til de mange forskellige medlemsgrupper.

10 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest er et akuthospital i den vestlige del af Region Midtjylland som varetager generel og specialiseret patientdiagnostik og behandling. Hospitalsenheden Vest som har aktiviteter i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm består af 15 kliniske afdelinger og er nærhospital for ca borgere og råder over 441 sengepladser, samt udfører ca operationer, ambulantbehandlinger og varetager ca besøg på skadestuen hvert år. Der er ansat ca engagerede og højt kvalificerede medarbejdere fra mange forskellige fagområder, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. Der arbejdes i disse år målrettet frem mod etablering af det nye storhospital DNV-Gødstrup. På baggrund af visionen skal hospitalet blandt meget andet: Sørge for sammenhængende og sikre patientforløb og høj faglig kvalitet. være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. på baggrund af valg af fysiske og teknologiske løsninger, understøtte fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospital, tværsektorielt og med patienten. være et af de foretrukne lærings- og forskningshospitaler i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hvad vil vi gerne bidrage med på karrieredagen: Give mulighed for at tale med en fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske fra Hospitalsenheden Vest. Give et indblik i det vi er optaget af, som et stort Regionalt Hospital. Italesætte de kvalifikationer og kompetencer Hospitalsenheden Vest efterlyser hos de nuværende og kommende fysioterapeuter, ergoterapeuter og sygeplejersker. Komme med input om interprofessionelt og tværsektorielt samarbejde nu og i fremtiden. Være til rådighed for spørgsmål. Holstebro Sundhedscenter På et Sundhedscenter arbejder mange forskellige professioner sammen i dagligdagen. Så, hvad er et Sundhedscenter, og hvad arbejdes der med: I det kommunale Holstebro Sundhedscenter arbejdes målrettet med at fremme sundheden og forebygge sygdomme i hele kommunen. Læring og mestringsmetoden benyttes, som handler om at møde borgeren i den givne livssituation (fysisk og psykisk) og ved hjælp af borgerens egne ressourcer at tage de nødvendige skridt for at forbedre egen sundhedstilstand. Borgeren skal således motiveres til livsstilsændringer. Borgeren kan selv henvende sig i Sundhedscentret, men lægen/hospitalet kan også godt henvise til hold eller rådgivning i Sundhedscentret. Sundhedscentret byder ind på mangfoldige opgaver, samarbejder og projekter. For at kunne fremme sundheden i kommunens befolkning er det en betingelse at der arbejdes på tværs af kommunale afdelinger og regionale sektorer. Ligesom at det er væsentligt med et godt samarbejde med det omgivende samfund som f.eks. foreningslivet (patientforeninger, som Hjerteforeningen, idrætsforeninger som DGI, osv.) Sundhedscentret tilbyder åben rådgivning, hvor borgeren kan blive afklaret om hvilke tilbud i Sundhedscentret, andre kommunale tilbud eller tilbud uden for Sundhedscentrets kompetenceområde, som de kan benytte.

11 Pleje og Omsorg, Holstebro Kommune I Pleje og Omsorg er der ansat SOSA og SOSH til at levere personlige og praktiske ydelser efter serviceloven og sygeplejersker til at levere sundhedsydelser efter sundhedsloven. Der er 9 plejeboligcentre i Holstebro Kommune, hvor der er ansat SOSH, SOSA og Sygeplejersker. Hjemmesygeplejerskerne er organiseret i område ØST og område VEST, men 4 steder der køres ud fra. Vi har 28 korttidspladser, hvor der sygeplejedækning døgnet rundt. Disse pladser indeholder døgnrehabilitering, akutophold samt terminale ophold. Der er ligeledes til området tilknyttet 2 mobile teams, et akutteam og et terminalteam. Disse teams har base på korttidspladserne og er tilgængelige for borgere i Holstebro Kommune. I Pleje og Omsorg er der også tilknyttet en sygeplejeklinik, hvor der er ansat sygeplejersker med speciale i sår, inkontinens og diabetes. Center for Psykiatri, Holstebro Kommune Centret består af en række tilbud: Botilbud, Socialpædagogisk støtte i center - og i egen bolig, bofællesskaber, dagtilbud samt specialtilbud: Botilbud: Bostedet Welschsvej flere afdelinger og flere adresser, Specialtilbuddene Knudshave og Lillelund. Ungdomskollegiet Birkehøj. Bofællesskaber: Vesterbo A og Lokegården. Dagtilbud: Kafferisteriet aktivitets- og samværstilbud og dagcenter. Faglig tilgang Der arbejdes med et revovery-orienteret perspektiv, hvor indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv for den enkelte borger. Fundamentet er socialkonstruktionistisk, systemisk. Centrets personale bliver løbende opdateret med den nyeste viden, som er relevant for området. Metode Helhedsorienteret tilgang Borgerens deltagelse Individuel og fleksibel tilrettelæggelse Vidensbasering og kvalitetsorientering Målorientering og tidsperspektivering Koordinering og planlægning Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Virksomhedsform Center for Psykiatri er en kommunal virksomhed, oprettet som centerfunktion i Socialafdelingen. Center for Psykiatri har en række afdelinger, som omfatter botilbud og dagtilbud samt et socialpædagogisk støttekorps og bofællesskaber. Målgrupper Center for Psykiatri har tilbud til følgende målgrupper: Voksne med sindslidelse ofte med livsstilssygdomme, epilepsi m.m. Voksne med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD, GUA og Aspergers Syndrom. Voksne med komplicerede problemstillinger inden for psykiatri, udviklingshæmning, hjerneskader, misbrug og evt. udadreagerende adfærd. Voksne med foranstaltnings- eller behandlingsdom.

12 Center for Handicap incl. Hjerneskadeområdet, Holstebro Kommune På Center for Handicap er udgangspunktet for alle indsatser en Recovery-baseret tilgang. Det betyder, at indsatsen tager udgangspunkt i en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv. Center for Handicap har dagtidbud, socialpædagogisk støtte, bofællesskaber og spacialtilbud til særligt udsatte borgere, der har store funktionsnedsættelser. Det er f.eks. borgere med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade, diagnoser inden for autisme og andre udviklingsforstyrelser. Center for Handicap har i dag tilbud til ca. 330 borgere i et botilbud eller som socialpædagogisk støtte. Samtidig får 173 borgere et dagtilbud, enten som beskyttet beskæftigelse eller som aktivitets- og samværstilbud. Det kan også være i et daghjem eller et dagcenter. Centret har 154 ansatte. Det er bl.a. pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter med mange forskellige kompetencer. Forsorgshjemmet Skovvang Forsorgshjemmet Skovvang modtager borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for et botilbud. Her tilbyder vi kortvarende ophold jf. Servicelovens 110 og midlertidige ophold efter Servicelovens 107 samt længerevarende ophold efter Servicelovens 108. Derudover tilbyder Skovvang ambulant afrusning i henhold til Sundhedslovens 141. Personalegruppen på Skovvang repræsenterer et bredt spektre af mennesker med forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi har bl.a. ansatte med håndværkerbaggrund, køkkenassistenter, pædagoger, SOSU-assistenter, HK er, fysio- og ergoterapeuter og på karrieredagen er Skovvang repræsenteret ved henholdsvis en sygeplejeske og en socialrådgiver. Vi glæder os til at kunne oplyse jer om vores spændende arbejdsliv, fyldt med alsidighed, faglighed og personlige udfordringer. ATRA arkitekter a/s ATRA arkitekter blev startet i 1978 som Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen. Virksomheden opbyggede hurtigt en solid position som rådgiver for større offentlige og private kunder over hele landet, og skabte sig et ry som den kompetente rådgiver som formår at få god arkitektur til at gå hånd i hånd med stram styring af tid, økonomi og kvalitet. I 2005 omdannedes Arkitektfirmaet Torsten Riis Andersen til et aktieselskab og skiftede navn til ATRA arkitekter a/s, som i dag ejes af de tidligere nøglemedarbejdere Sigurd Jakobsen og Mark le Fèvre. ATRA arkitekter a/s har i de forløbne år styrket virksomhedens markedsposition ved at opdyrke nye fagområder, og står i dag som en moderne arkitektvirksomhed, som med udgangspunkt i de dyder som er virksomhedens fundament leverer engageret vidensbaseret rådgivning, med fokus på dialog og værdiskabelse i alle byggesagens faser. Kompetencer ATRA arkitekter leverer rådgivning inden for alle bygge-sagens faser, fra projektudvikling og bygherrerådgivning med håndtering af komplicerede udbudsforløb, over byplanlægning, landskabsarkitektur, struktur og masterplaner til skitsering, projektering, udbud, styring, kvalitetssikring og aflevering af selve byggeriet.

13 Vores kerneområder er: Undervisning og uddannelse Plejeboliger og institutioner Almene boliger Idræt og kultur Offentligt administrationsbyggeri Sygehus- og sundhed Erhverv og industri Forsvarets bygninger og anlæg Rigspolitiets bygninger og anlæg Lufthavnsbyggeri Byplanlægning Landskabsarkitektur Tilstandsvurderinger Vedligeholdelses- og driftsplanlægning Design Projektudvikling Bygherrerådgivning Personale ATRA arkitekter a/s har i det meste af virksomhedens historie haft en bemanding mellem 15 og 20 medarbejdere, men har mellem 2008 og 2011 gearet ned. Vi er nu i vækst igen og efter 3 gode år med fine resultater og en velpolstret ordrebog for 2014 ser vi lyst på fremtiden. Næsten alle vores nuværende medarbejdere har fulgt os gennem perioden med lavere aktivitet og vi tæller i dag følgende medarbejdere (fordelt på faggrupper): Arkitekter (4) Bygningskonstruktører (4) Bygningskonstruktørpraktikanter (2) Tekniske assistenter (1) Flexjobber (1) Administration (1) Teknisk udstyr ATRA arkitekter a/s har en opdateret IT-park. Vi benytter branchens mest anvendte værktøjer fra A-CAD og REVIT i de nyeste versioner, over sketchup, 3D-Studio m.v. til visualisering. Gråkjær A/S Gråkjær er et team af 125 medarbejdere fordelt på Gråkjær Industribyg A/S og Gråkjær Staldbyd A/S. Hver dag samarbejder vi med bygherrer over hele Danmark om opførelsen af landbrugs - og industribyggerier. Gennem mere end 40 år har vi opført over 3500 byggerier. Byggeprocessen sker i samarbejde mellem projektkonsulenter, tegnere, projektledere, byggeledere og administration.

14 HandicapCenter Herning Pr. 1. januar 2014 er døgninstitutionerne Tjørringhus og Agerbo i Herning Kommune fusioneret til HandicapCenter Herning (HCH) HandicapCenter Herning er Herning Kommunes tilbud til børn og unge med forskelligartede handicaps. Centret tilbyder døgn- og aflastningspladser til børn og unge samt ambulante ydelser som råd- og vejledning til familier og plejefamilier med handicappede børn og unge. Vi modtager børn og unge med multiple funktionsnedsættelser og udviklingsforstyrrelser som autisme og ADHD i målgruppen 0-18 år. HandicapCenter Herning består af 3 geografisk adskilte afdelinger og har 43 døgnpladser og 19 aflastningspladser til børn og unge. Vi har pt. 115 indskrevne børn og unge, 135 fastansatte medarbejdere og ca. 100 tilkaldevikarer. Afdeling Tjørringhus 24 bopladser til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser Afdeling Tjørnebo 19 aflastningspladser til børn og unge. 6 pladser til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, 13 pladser til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Afdeling Agerbo 19 bopladser til børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser Vi beskæftiger faggrupper som: Pædagoger Omsorgsmedhjælper Pædagogiske assistenter Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælper Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker StruerSkolen, Kollegiet Aalkjær og KursusCenter Struer StruerSkolen er en selvejende institution med egen bestyrelse. Skolen er et undervisnings- og samværstilbud inden for de frie kostskoler, som er godkendt af undervisningsministeriet. (LBK nr 689 af 22/06/2011) Skolen kan rumme årselever. StruerSkolen er en kostskole baseret på et fundament af almen dannelse, livsoplysning og demokratisk dannelse. En tredjedel af undervisningen på StruerSkolen er garanteret praktisk-faglig. StruerSkolen er det naturlige valg til unge, der lærer bedst ved at gøre ting i praksis. Hos os bor eleverne på skolen. Kostskolemiljøet giver en række sociale gevinster såsom tætte venskaber og grundig personlig vejledning. Kombineret med vores unikke uddannelses- og erhvervsrettede undervisningsform er StruerSkolen ideel til at ruste unge til uddannelse, arbejde og liv. StruerSkolen tilbyder følgende forløb: 10-kl. forløb, Aspiranterne, Parat til Erhvervsuddannelse (PTE), Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), og der er en linie, som specifikt fokuserer på vægttab. Læs mere om de spændende tilbud på:

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE

BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BYGGELEDELSE 2-ÅRIG CAND.SCIENT.TECHN.UDDANNELSE BLIV KLÆDT PÅ TIL MODERNE BYGGELEDELSE Med en kandidatuddannelse i Byggeledelse får du indsigt i byggeriets faser fra idé om form og anvendelse til projektering,

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge

Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Velkommen til Messen Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge Formålet med Messen er at synliggøre og anerkende det fantastiske arbejde, der udføres på området for børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre

Alle vinder. Inspiration og læring. Magasin om Psykiatri på tværs. hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Magasin om Psykiatri på tværs Alle vinder hvis samarbejdet på tværs af fag og sektorer bliver endnu bedre Inspiration og læring fra projekter på tværs af landets regioner og kommuner 1 Forord FOA Fag og

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark

Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet. Rehabilitering i Danmark Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet Rehabilitering i Danmark Forord I denne hvidbog præsenteres en generel dansk definition og beskrivelse af rehabiliteringsbegrebet. Endvidere opstilles nogle udfordringer

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

REHABILITERING I PRAKSIS

REHABILITERING I PRAKSIS Besvarelse af Sygekassernes Helsefonds prisopgave om rehabiliteringsforløb, 2009 REHABILITERING I PRAKSIS Rehabiliteringssygeplejerske Karin Birtø Kommunikationsmedarbejder Line Wadum Centerchef Jette

Læs mere

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring

Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år. Trivsel Inklusion - Læring 1 Fremtidens Dagtilbud i Rebild Kommune, 0-6 år Trivsel Inklusion - Læring 2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Projektorganisation og proces 4 Tre gennemgående aspekter 6 Trivsel, inklusion og læring 6

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd?

Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Hjemløs - Et Spørgsmål om velfærd? Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige basisstudium 2. semester 2007 Vejleder: Annette Bilfeldt Forfattere: Jens Klitte Sørensen, Tea Dissing Sørensen,

Læs mere