Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen"

Transkript

1 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og 2015-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi AFDELING FOR UDDANNELSE OG STUDERENDE SEKTION FOR LEGALITET OG STUDIENÆVNSBETJENING Denne overgangsordning indeholder: BLEGDAMSVEJ 3B 2200 KØBENHAVN N Ikrafttrædelsesdato for ny 2015-bachelorstudieordning Særlige overgangsordninger i studieet 2015/16 og 2016/2017 Oversigt over ændringer mellem 2011-studieordningen og studieordningen Oversigt over første udbud af kurser og eksamener på studieordningen Oversigt over sidste udbud af kurser og eksamener på studieordningen Retningslinjer for merit på 2015-bachelorstudieordningen TLF DIR REF: KARIRO SAG: / Sagsnr. oplyses ved henv. Ikrafttrædelse af 2015-bachelorstudieordning 2015-bachelorstudieordningen træder i kraft den 1. september 2015 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages på bacheloruddannelsen fra og med denne termin. Studerende indskrevet på den odontologiske bacheloruddannelse i 2014 eller tidligere afslutter uddannelsen på 2011-studieordningen. De studerende skal i studieet 2015/16 og 2016/17 følge 2015-studieordningens kurser og

2 eksamener (som beskrevet i appendiks til 2011-bachelorstudieordning). Forsinkede studerende vil få udarbejdet særskilt studieplan. SIDE 2 AF 11 Særlige overgangsordninger Kursus og eksamen i oral mikrobiologi, 5. semester I E15 vil der som særlig overgangsordning blive afholdt kursus og eksamen (ordinær samt syge-/reeksamen) i oral mikrobiologi på 5. semester, da kursus og eksamen flytter fra 5. semester til 4. semester med studieordningen. Tværfaglig eksamen 1, 5. semester Studerende indskrevet på 2011-studieordningen, som i E15 ikke har bestået tværfaglig eksamen 1 vil få tilbudt nyt eksamensforsøg ved vintereksamen 2015/16 Tværfaglig eksamen 2, 6. semester Studerende indskrevet på 2011-studieordningen, som i F16 ikke har bestået tværfaglig eksamen 2 vil få tilbudt nyt eksamensforsøg ved sommereksamen Oversigt over ændringer mellem 2011-studieordningen og studieordningen for bacheloruddannelsen De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: semester 2. semester 2015-studieordningen Kursus i introduktion Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Kursus i førstehjælp Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi Kursus i excitable celler Kursus i tændernes udvikling og struktur Kursus i psykologi og adfærdsfag studieordningen Kursus i introduktion Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Kursus i førstehjælp Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi Kursus i excitable celler Kursus i tændernes udvikling og struktur Kursus i psykologi og adfærdsfag semester 2015-studieordning Kursus i medicinsk genetik Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets Kursus i organernes makroskopiske og mikroskopiske Kursus i klinisk oral og hygiejne Kursus i psykologi og adfærdsfag studieordning Kursus i medicinsk genetik Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets Kursus i organernes makroskopiske og mikroskopiske Kursus i klinisk oral og hygiejne Kursus i psykologi og adfærdsfag 2

3 4. semester Kursus i medicinsk fysiologi og patofysiologi Kursus i medicinsk fysiologi og patofysiologi Kursus i biokemi Kursus i biokemi Kursus i oral struktur og funktion Kursus i oral struktur og funktion Kursus i oral mikrobiologi (Kursus i mikrobiologi på 5. semester) Grundkursus i dentalmaterialer Kursus i klinik 1 Kursus i klinisk introduktion a) Grundkursus i dentalmaterialer b) Indledende fællesklinisk kursus i cariologi og parodontologi c) Klinisk introduktion Kursus i radiologi 1 Kursus i radiologi 1 Kursus i studium generale Kursus i studium generale Kursus i psykologi og adfærdsfag Kursus i psykologi og adfærdsfag 3 3 SIDE 3 AF semester 6. semester 2015-studieordning 2011-studieordning Cariologisk grundkursus Cariologisk grundkursus Kursus i basal parodontologi 1 Kursus i parodontologi 1 Kursus i radiologi 2 Kursus i radiologi 2 Kursus i klinisk oral fysiologi 1 Kursus i klinisk oral fysiologi 1 Kursus i farmakologi Kursus i farmakologi Kursus i intern medicin og patologisk Kursus i intern medicin og patologisk Kursus i statistik Kursus i statistik Kursus i lokalanalgesi Kursus i klinik 2 Kursus i patientvisitation a) Lokalanalgesi Kursus i plastiske restaureringer 1 b) Oral diagnostik c) Plastiske restaureringer 1, blokkursus d) Plastiske restaureringer 1, kliniske øvelser Kursus i mikrobiologi (flyttet til 4. Kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer Kursus i plastiske restaureringer 2 semester) Kursus i klinik 3 a) Plastiske restaureringer 2, blokkursus b) Plastiske restaureringer 2, kliniske øvelser c) Indirekte enkelttands-restaureringer, blokkursus d) Indirekte enkelttands-restaureringer, kliniske øvelser Kursus i basal endodonti Kursus i endodonti 1 Kursus i basal parodontologi 2 Kursus i parodontologi 2 Kursus i klinisk oral fysiologi 2 Kursus i klinisk oral fysiologi 2 Valgfag Bachelorprojekt Valgfag Bachelorprojekt De to studieordninger indeholder hver især følgende eksamener: semester 2015-studieordning ECTS 2011-studieordning ECTS Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter 20 Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter seme- Integreret eksamen i medi- 20 Integreret eksamen i 20

4 ster cinsk celle- og vævsbiologi samt excitable celler Eksamen i tændernes udvikling og struktur medicinsk celle- og vævsbiologi samt excitable celler 7,5 Eksamen i tændernes udvikling og struktur 7,5 SIDE 4 AF semester 4. semester 5. semester 6. semester 2015-studieordning ECTS 2011-studieordning ECTS Eksamen i medicinsk genetik 5 Eksamen i medicinsk 5 genetik Eksamen i hovedets, halsens 12,5 Eksamen i hovedets, 12,5 og centralnervesystemets halsens og centralnervesystemets Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi 7,5 Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske 7,5 Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi Eksamen i biokemi 5 Eksamen i biokemi 5 Eksamen i oral mikrobiologi 5 (flyttet fra 5. semester) Eksamen i oral struktur og 7,5 Eksamen i oral struktur 7,5 funktion og funktion Eksamen i studium generale 5 Eksamen i studium generale studieordning ECTS 2011-studieordning ECTS Eksamen i radiologi 10 Eksamen i radiologi 7,5 Eksamen i mikrobiologi 7,5 Eksamen i intern medicin og 5 Eksamen i intern medicin 5 patologisk og patologisk Eksamen i klinisk oral fysiologi 7,5 Eksamen i klinisk oral 7,5 fysiologi Eksamen i bachelorprojekt 5 Eksamen i bachelorprojekt 5 OSKE 10 OSKE 10 7,5 7,5

5 Oversigt over første udbud af kurser og eksamener på bachelorstudieordningen SIDE 5 AF 11 Første udbud af undervisning og eksamener på bachelorstudieordningen E 15 F semester X (X) 2. semester (X) X 3. semester X 4. semester X 5. semester X 6. semester X For kurser med samundervisning med medicinuddannelsen på 1. og 2. semester udbydes eksamen både i efters- og forssemesteret. Oversigt over sidste udbud af kurser og eksamener på bachelorstudieordningen Sidste udbud af undervisning på 2011-bachelorstudieordningen E 14 F semester X 2. semester X 3. semester X 4. semester X 5. semester X 6. semester X Sidste udbud af eksamen på 2011-bachelorstudieordningen E 14 F 15 E15 F16 1. semester X X 2. semester X X 3. semester X 4. semester X 5. semester X (X) 6. semester X (X) I E15 udbydes kun tværfaglig eksamen 1 I F16 udbydes kun tværfaglig eksamen 2

6 Merit for kurser på 2015-studieordningen fra 2011-studieordningen meddeles efter følgende retningslinjer: SIDE 6 AF 11 Ved overflytning fra 2011-studieordningen til 2015-studieordningen vil der ikke blive taget hensyn til forskellig ECTS-vægt på gamle og nye kurser. 1. semester Merit for kursus i introduktion meddeles, n den studerende på Kursus i introduktion Merit for kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter meddeles, n den studerende på Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Merit for kursus i førstehjælp meddeles, n den studerende på Kursus i førstehjælp 2. semester Merit for kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi meddeles, n den studerende på Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi Merit for kursus i excitable celler meddeles, n den studerende på Kursus i excitable celler Merit for kursus i tændernes udvikling og struktur meddeles, n den studerende på Kursus i tændernes udvikling og struktur Merit for psykologi og adfærdsfag 1 meddeles, n den studerende på Kursus i psykologi og adfærdsfag 1 3. semester Merit for kursus i medicinsk genetik meddeles, n den studerende på Kursus i medicinsk genetik Merit for kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets meddeles, n den studerende på Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets

7 Kursus i organernes makroskopiske og mikroskopiske er ikke obligatorisk, og der skal derfor ikke tages stilling til meddelelse af merit for dette SIDE 7 AF 11 Merit for kursus i klinisk oral og hygiejne meddeles, n den studerende på Kursus i klinisk oral og hygiejne Merit for kursus i psykologi og adfærdsfag 2 meddeles, n den studerende på Kursus i psykologi og adfærdsfag 2 4. semester Kursus i medicinsk fysiologi og patofysiologi er ikke obligatorisk, og der skal derfor ikke tages stilling til meddelelse af merit for dette Merit for kursus i oral struktur og funktion meddeles, n den studerende på Kursus i oral struktur og funktion Kursus i biokemi er ikke obligatorisk, og der skal derfor ikke tages stilling til meddelelse af merit for dette Merit for kursus i psykologi og adfærdsfag 3 meddeles, n den studerende på Kursus i psykologi og adfærdsfag 3 Merit for kursus i studium generale meddeles, n den studerende på Kursus i studium generale Merit for grundkursus i dentalmaterialer meddeles, n den studerende på Kursus i klinik 1 Merit for kursus i klinisk introduktion meddeles, n den studerende på Klinik 1 Merit for kursus i oral mikrobiologi meddeles n den studerende på Kursus i Mikrobiologi (5.semester) Merit for kursus i radiologi 1 meddeles n den studerende på Kursus i Radiologi 1 (5.semester)

8 5. semester SIDE 8 AF 11 Merit for cariologisk grundkursus meddeles, n den studerende på Cariologisk Grundkursus Merit for kursus i basal parodontologi 1meddeles, n den studerende på Kursus i parodontologi 1 Merit for kursus i radiologi 2 meddeles, n den studerende på Kursus i radiologi 2 Merit for kursus i klinisk oral fysiologi 1 meddeles, n den studerende på Kursus i klinisk oral fysiologi 1 Merit for kursus i farmakologi meddeles, n den studerende på Kursus i Farmakologi Merit for kursus i intern medicin og patologisk meddeles, n den studerende på Kursus i intern medicin og patologisk Merit for kursus i Statistik meddeles, n den studerende på Kursus i Statistik 2 Merit for kursus i lokalanalgesi meddeles, n den studerende på Kursus i Klinik 2 Merit for kursus i patientvisitation meddeles, n den studerende på Kursus i Klinik 2 Merit for kursus i plastiske restaureringer 1 meddeles, n den studerende på Kursus i Klinik 2 6. semester Merit for kursus i indirekte enkelttands-restaureringer meddeles, n den studerende på 2011-studie Kursus i klinik 3

9 Merit for kursus i plastiske restaureringer 2 meddeles, n den studerende på 2011-studie Kursus i klinik 3 SIDE 9 AF 11 Merit for kursus i basal endodonti meddeles, n den studerende på Endodontisk Grundkursus Merit for kursus i basal parodontologi 2 meddeles, n den studerende på Kursus i Parodontologi 2 Merit for kursus i klinisk oral fysiologi 2 meddeles, n den studerende på Kursus i Klinisk Oral Fysiologi 2 Merit for et eller flere valgfag meddeles, n den studerende på et eller flere valgfag Kursus i bachelorprojekt er ikke obligatorisk, og der skal derfor ikke tages stilling til meddelelse af merit for dette Merit for eksamener 2011-studieordningen til eksamener på studieordningen meddeles efter følgende retningslinjer: 1. semester Merit for eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter 2. semester Merit for integreret eksamen medicinsk celle- og vævsbiologi meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi Merit for eksamen i tændernes udvikling og struktur meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i tændernes udvikling og struktur

10 3. semester SIDE 10 AF 11 Merit for eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets Merit for eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske Merit for eksamen i medicinsk genetik meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i medicinsk genetik 4. semester Merit for eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi Merit for eksamen biokemi meddeles, n den studerende på ordningen har bestået: Eksamen i biokemi Merit for eksamen i oral struktur og funktion meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i oral struktur og funktion Merit for eksamen i studium generale meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i studium generale Merit for eksamen i oral mikrobiologi meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i Mikrobiologi (5.semester) 5. semester Merit for eksamen i radiologi meddeles, n den studerende på ordningen: Eksamen i radiologi Merit for eksamen i intern medicin og patologisk meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i intern medicin og patologisk

11 6. semester SIDE 11 AF 11 Merit for eksamen i klinisk oral fysiologi meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i klinisk oral fysiologi Merit for OSKE (objektiv struktureret klinisk eksamen) meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: OSKE (objektiv stationsbaseret klinisk eksamen) Merit for eksamen i bachelorprojekt meddeles, n den studerende på 2011-ordningen har bestået: Eksamen i bachelorprojekt

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi og studieordningen for bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T 20. JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-studieordningen

Læs mere

Overgangsordning mellem 2015-bachelorstudieordningen og bachelorstudieordningen for odontologi. Denne overgangsordning indeholder:

Overgangsordning mellem 2015-bachelorstudieordningen og bachelorstudieordningen for odontologi. Denne overgangsordning indeholder: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning mellem 2015-bachelorstudieordningen og 2016- bachelorstudieordningen for odontologi

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2011-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 216 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af 211-studieordningen

Læs mere

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi

Overgangsordning for revision af 2015-studieordningen på bacheloruddannelsen i odontologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T S A G S N O T A T JUNI 2016 Vedr. Sagsbehandler Karina Rømer Overgangsordning for revision af

Læs mere

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi

Overgangsordning mellem 2011-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi til 2015-studieordningen for kandidatuddannelsen i odontologi D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 16. APRIL 2015 Vedr.: Sagsbehandler: Karina Rømer Overgangsordning mellem 2011-

Læs mere

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014.

Denne overgangsordning er godkendt af Odontologisk Studienævn d. 11. juni 2014. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Overgangsordning for afvikling af de tværfaglige kurser og eksamener på 2011-13. JUNI 2014 Denne

Læs mere

Studieåret 2014/2015

Studieåret 2014/2015 2011-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Skolen for odontologi og tandpleje, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for bacheloruddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Ændringer

Læs mere

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS)

Kursus i excitable celler (2,5 ECTS) ECTS) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Overgangsordning fra 2006-bachelorstudieordningen i medicin til 2012- bachelorstudieordningen

Læs mere

2016-Studieordning, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer Syge/reeksamen. 1. semester (ordinær) Dato d. 23.

2016-Studieordning, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer Syge/reeksamen. 1. semester (ordinær) Dato d. 23. Midtvejstest, Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Skriftlig: 2 timer splan for bacheloruddannelsen i odontologi for offentliggørelsen: 10.11.2017 (fx 10. juni 2016) 2016-Studieordning, bacheloruddannelsen

Læs mere

2016-Studieordning, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer Syge/reeksamen. 1. semester (ordinær) Dato Mandag d. 24.

2016-Studieordning, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer Syge/reeksamen. 1. semester (ordinær) Dato Mandag d. 24. Midtvejstest, Basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter Skriftlig: 2 timer splan for bacheloruddannelsen i odontologi for offentliggørelsen: 07.11.2016 2016-Studieordning, bacheloruddannelsen Ordinær

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 13. januar 2016 kl Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 13. januar 2016 kl Sted: Karina Rømer. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 13. JANUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

De to studieordninger indeholder hver især følgende kurser: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET O V E R G A N G S O R D N I N G M E L L E M 2 0 1 3 S T U D I E O R D N I N G E N O G 2 015 S

Læs mere

Studieordning , bacheloruddannelsen Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen 1. semester. Dato 23. november.

Studieordning , bacheloruddannelsen Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen 1. semester. Dato 23. november. splan for bacheloruddannelsen i odontologi for offentliggørelsen: 19.05.2017 (fx 10. juni 2016) Studieordning 2016 + 2015, bacheloruddannelsen Ordinær Karakterer ordinær Syge/reeksamen eksamen eksamen

Læs mere

Evalueringsrapport for odontologiuddannelsen studieåret 2012/ OKTOBER 2013

Evalueringsrapport for odontologiuddannelsen studieåret 2012/ OKTOBER 2013 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Evalueringsrapport for odontologiuddannelsen studieåret 2012/2013 30. OKTOBER 2013 De bagvedliggende

Læs mere

Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen for offentliggørelsen: 10.11.2017 Studieordning 2012, bacheloruddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge/reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Midtvejstest, Basal humanbiologi

Læs mere

2015 bachelorstudieordningen udrulles på bacheloruddannelsens seks semestre fra og med følgende terminer: 1. semester: Efterår 2015

2015 bachelorstudieordningen udrulles på bacheloruddannelsens seks semestre fra og med følgende terminer: 1. semester: Efterår 2015 D E T S U N D H E D S I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A N S U N I E S I T E T O E G A N G S O D N I N G M E L L E M 2 0 1 0 - O G 2 0 1 5 B A C H E L O S T U D I E O D N I N G M E

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 14. september 2016 kl Sted Panum lokale Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 14. september 2016 kl Sted Panum lokale Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 13. SEPTEMBER 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Overgangsordning fra 2008-bachelorstudieordningen i sundhed og informatik til studieordningen i sundhed og informatik

Overgangsordning fra 2008-bachelorstudieordningen i sundhed og informatik til studieordningen i sundhed og informatik Overgangsordning fra 2008-bachelorstudieordningen i sundhed og informatik til 2018- studieordningen i sundhed og informatik Nedenstående tabel viser, hvad det/den enkelte kursus og eksamen på 2008- bachelorstudieordningen

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 11. januar 2017 kl Sted Panum Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 11. januar 2017 kl Sted Panum Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 11. JANUAR 2017 Forum Odontologisk Studienævn DEPARTMENT

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen.

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2015, Kandidat Studieordning 2012, bacheloruddannelsen. Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin den 03.02.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 07.05.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006,

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den Endelig efter fordeling af lokaler den Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin den 02.02.2016 Endelig efter fordeling af lokaler den 24.05.2016 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Gæster: Maria Gaston Andresen, Jacob Sander Bojsen, Birgit Thomsen, Jannie Winter Christensen

Gæster: Maria Gaston Andresen, Jacob Sander Bojsen, Birgit Thomsen, Jannie Winter Christensen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Odontologisk Studienævn M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 13. MAJ 2015 Forum Studienævnsmøde

Læs mere

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni

Karakterer ordinær eksamen. Torsdag den 3. juli. Tirsdag den 20. maj. Mandag den 30. juni Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2014 Godkendt af Studienævnet for Medicin 01.10.13 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 29.10.13 Ny dato for kliniske sygdomsenheder og arbejdsmedicin indsat

Læs mere

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer

Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt Endelig efter fordeling af lokaleressourcer Eksamensplan for medicin Efterårssemesteret 2014 Godkendt 04.03.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 15.05.14 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 1. semester

Læs mere

Studieår 2019/ studieordning for Kandidatuddannelsen i Odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

Studieår 2019/ studieordning for Kandidatuddannelsen i Odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2019-studieordning for Kandidatuddannelsen i Odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2019. Studieordningen

Læs mere

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet

2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet 2015-studieordning for kandidatuddannelsen i odontologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, OdontSchool, Københavns Universitet Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2015. Studieordningen

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. december 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. december 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 9. DECEMBER 2015 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Evalueringsmøde ift. klinisk undervisning på odontologiuddannelsen, Pia Lassen, Sektion for Uddannelseskvalitet og Ledelsesinformation

Evalueringsmøde ift. klinisk undervisning på odontologiuddannelsen, Pia Lassen, Sektion for Uddannelseskvalitet og Ledelsesinformation D E P A R T M E N T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 28. MAJ 2015 Forum Evalueringsmøde ift. klinisk undervisning

Læs mere

Erstattes på 2015- kandidatstudieordningen af. Kursus i grundlæggende klinik, 7,5 ECTS. Ligger på 1. semester. på 2012-bachelorstudieordningen

Erstattes på 2015- kandidatstudieordningen af. Kursus i grundlæggende klinik, 7,5 ECTS. Ligger på 1. semester. på 2012-bachelorstudieordningen S E K T I O N E N F O R L E G A L I T E T O G S T U D I E N Æ V N S B E T J E N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Overgangsordning fra 2009-kandidatstudieordningen i medicin til 2015-kandidatstudieordningen

Læs mere

Overgangsordning fra 2011-kandidatstudieordningen i sundhed og informatik til studieordningen i sundhed og informatik

Overgangsordning fra 2011-kandidatstudieordningen i sundhed og informatik til studieordningen i sundhed og informatik Overgangsordning fra 2011-kandidatstudieordningen i sundhed og informatik til 2018- studieordningen i sundhed og informatik Nedenstående tabel viser, hvad det/den enkelte kursus og eksamen på 2011- kandidatstudieordningen

Læs mere

Studienævnsmøde, Odontologisk Studienævn

Studienævnsmøde, Odontologisk Studienævn K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Odontologisk Studienævn M Ø D E R E F E R A T 20. SEPTEMBER 2017 Forum Studienævnsmøde, Odontologisk

Læs mere

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.

Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11. Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2016 Godkendt i Studienævnet for Medicin 01.09.2015 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 09.11.2015 Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Kandidat 2015,

Læs mere

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009

Gældende studieordninger: Bachelor 2012, Bachelor 2006, Kandidat 2009 Eksamensplan for medicin Forårssemesteret 2015 Godkendt af Studienævnet for Medicin 09.09.14 Endelig efter fordeling af lokaleressourcer 11.11.14 rettelse vedr. ekstra sdage til akut patient indsat 26.01.15

Læs mere

Studienævnet for Medicin AFDELING FOR LEGALITET OG. Dorte Lundsager TLF

Studienævnet for Medicin AFDELING FOR LEGALITET OG. Dorte Lundsager TLF D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 5. APRIL 2013 Forum Studienævnet for Medicin AFDELING FOR

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 7. januar 2014, kl Sted: Møderum 2, lokale 42.0.

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 7. januar 2014, kl Sted: Møderum 2, lokale 42.0. A F D E L I N G F O R U D D A N N E L S E O G S T U D E R E N D E, S E K T I O N F O R L E G A L I T E T O G S T U D I E N Æ V N S B E T J E N I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 21. oktober Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 21. oktober Sted: Karina Rømer. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 21. OKTOBER 2015 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Sagsnotat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 26.

Sagsnotat K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T 26. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Sagsnotat 26. JANUAR 2018 Vedr. Overgangsordning mellem 2010 og 2018 kandidatstudieordningerne

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Odontologisk Studienævn. Forum. Møde 8. februar 2012 kl afholdt: Sted: Fakultetsservice lokale

Odontologisk Studienævn. Odontologisk Studienævn. Forum. Møde 8. februar 2012 kl afholdt: Sted: Fakultetsservice lokale D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Odontologisk Studienævn M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 7. FEBRUAR 2012 Forum Odontologisk

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 11. september 2013 kl Sted: Karina Rømer.

Odontologisk Studienævn. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 11. september 2013 kl Sted: Karina Rømer. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Odontologisk Studienævn M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 11. SEPTEMBER 2013 Forum Studienævnsmøde

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 1. december, Sted: Malene K. K.

Studienævnet for Medicin. Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 1. december, Sted: Malene K. K. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Medicin M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Medicin

Læs mere

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser.

Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. Meritoversigt mellem Laborant AK og andre videregående uddannelser. fra Laborant AK til Bioanalytiker på: Hospitalslaborantskolen i København Seme Merit i Fagområder/fag Specielle kriterier Supplerende

Læs mere

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2013 og F2014

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2013 og F2014 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for medicin EVALUERINGSRAPPORT 1. DECEMBER 2014 Vedr.: Rapport ved Evalueringsrapport

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 10. juni 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 10. juni 2015 kl Sted: Karina Rømer. Referent: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. JUNI 2015 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING FOR

Læs mere

Overgangsordning. Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning. Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Kandidatuddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 1-9-2009 til studieordning af 1-9-201 Vedtaget i studienævnet d. 14-4-201 1 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2006 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med dette tidspunkt.

Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2006 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med dette tidspunkt. 2006-studieordning for bacheloruddannelsen i medicin ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Skolen for Human Sundhed og Medicin Denne studieordning træder i kraft den 1. september

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2018) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2009 (Rev. 2016) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2012 og F2013

Evalueringsrapport for medicinstudiet E2012 og F2013 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for medicin EVALUERINGSRAPPORT 7. OKTOBER 2013 Vedr.: Rapport ved Evalueringsrapport

Læs mere

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet

STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN. ved. SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER, TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE (SKT-AU) Aarhus Universitet Ansvarligt studienævn: Skolerådet ved ST-AU STUDIEORDNING for TANDPLEJERUDDANNELSEN ved SOLEN FOR LINIASSISTENTER, TANDPLEJERE (ST-AU) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 773 af

Læs mere

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Malene K. K. Eriksen TLF

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Malene K. K. Eriksen TLF K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse M Ø D E R E F E R A T 13. FEBRUAR

Læs mere

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af

Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet. Fra studieordning af til studieordning af Overgangsordning Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Syddansk Universitet Fra studieordning af 9 006 til studieordning af 9 00 Vedtaget i studienævnet d. 0 00 Indholdsfortegnelse Generelle bestemmelser...

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. januar 2013 kl. 14-16. Sted: 23.1.10. Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 9. januar 2013 kl. 14-16. Sted: 23.1.10. Karina Rømer. Referent: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T G O D K E N D T 11. JANUAR 2013 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING FOR

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 12. november 2014, kl Sted: Karina Rømer. Referent:

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt: 12. november 2014, kl Sted: Karina Rømer. Referent: DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET MØDEREFERAT- GODKENDT 12. NOVEMBER 2014 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING FOR UDDANNELSE OG Møde afholdt: 12. november 2014, kl. 16.35 Sted:

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 19. maj Sted Panum Instituttet, Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 19. maj Sted Panum Instituttet, Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 19. MAJ 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING FOR

Læs mere

Evalueringsmøde odontologi 5. sem. BA SEKTION FOR. Pia Lassen, Afd. for Uddannelse og Studerende DIR

Evalueringsmøde odontologi 5. sem. BA SEKTION FOR. Pia Lassen, Afd. for Uddannelse og Studerende DIR K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T A F D E L I N G F O R U D D A N N E L S E O G S T U D E R E N D E M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2015 Forum Evalueringsmøde odontologi 5. sem. BA SEKTION FOR

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi kemi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi. Her er en beskrivelse af uddannelsens

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I bioteknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOTEKNOLOGI bioteknologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i bioteknologi. Her

Læs mere

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Malene K. K. Eriksen TLF

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Malene K. K. Eriksen TLF K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse M Ø D E R E F E R A T 30. APRIL

Læs mere

Historisk studieordning

Historisk studieordning STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af Fakultetsrådet den 28. juni 2005 Kapitel 1 Formål 1 Formål Uddannelsen

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Møde afholdt: 10. oktober 2012 kl. 16:35. Sted: Fakultetsservice lokale

Odontologisk Studienævn. Møde afholdt: 10. oktober 2012 kl. 16:35. Sted: Fakultetsservice lokale D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Medlemmer af studienævnet M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. OKTOBER 2012 Forum Odontologisk

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I kemi og teknologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I kemi og teknologi KEMI OG TEKNOLOGI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i kemi

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011

Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til juli 2011 Overgangsordninger for veterinæruddannelserne 2005 til 2009 28. juli 2011 Retningslinier for overgangsordning: Studerende der er startet i 2004 på 5,5 års kandidatuddannelse afslutter efter 2005 studieordningeren

Læs mere

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus

Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi. VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Meritpraksis på Professionsuddannelsen I Fysioterapi VIAUC Fysioterapeutuddannelsen I Århus Lene Gertsen Grønkjær Lektor, Studievejleder Fysioterapeut Master i Sundhedspædagogik 6/28/2011 Indhold: Merit

Læs mere

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET, D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for afprøvning af udenlandske læger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnet for Medicin og Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse M Ø D E R E F E R A T 11. SEPTEMBER

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Lægeuddannelsen i Aarhus. Status fra AMM : Hvor er vi nu? Reform af medici

AARHUS UNIVERSITET. Lægeuddannelsen i Aarhus. Status fra AMM : Hvor er vi nu? Reform af medici Lægeuddannelsen i Aarhus Status fra AMM : Hvor er vi nu? Reform af medici Fokus i 2010 for bachelordelen 1. Grundig introduktion til studiet og fremme af god studieteknik, fx Større intro med kliniske

Læs mere

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %)

Evaluering, Odontologi. Introduktionskursus, 1. semester BA. Efteråret 2013. Respondenter: 32/98 (33 %) Evaluering, Odontologi Introduktionskursus, 1. semester BA Respondenter: 32/98 (33 %) Antal Procent Grafisk illustration Spm. 1. Har du deltaget i undervisningen på Introduktionskurset? Ja 37 100 % Nej

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I nanoscience science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I nanoscience nanoscience I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i nanoscience. Her er

Læs mere

Historisk studieordning

Historisk studieordning STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af Fakultetsrådet den 28. juni 2005 med ændring den 31.10.2005 og januar 2007

Læs mere

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne

Ny studieordning fra september 2015 udfasning af 2010/2014 studieordningerne Ny fra september 2015 udfasning af 2010/2014 erne I skemaet ser du hvornår kurserne udbydes på de forskellige er: Studieår 1. år på farmaci 2. år på farmaci 3. år på farmaci Studieår 2015/2016 Studieår

Læs mere

Studieordning 2009, bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin Karakterer Ordinær ordinær Syge/reeksamen eksamen* Dato 2. maj 2018.

Studieordning 2009, bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin Karakterer Ordinær ordinær Syge/reeksamen eksamen* Dato 2. maj 2018. for offentliggørelsen: 15. november.2017 Studieordning 2009, bacheloruddannelsen i Veterinærmedicin Karakterer Ordinær ordinær Syge/reeksamen eksamen eksamen* 2. semester / Blok 3 Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI

AARHUS UNIVERSITET EFTERÅR 2013 BIOLOGI HOLDTIME BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI BIOLOGI BIRGITTE JENSEN OG MARIE BUCHARDT STUDIEVEJLEDERE FOR BIOLOGI UNI VERSITET DAGENS EMNER Studievejledning Andre vejledningstilbud Eksamen Sidefagsstuderende Bacheloruddannelsens opbygning (Førsteårsprøven)

Læs mere

Meddelelse af karakter v/ skriftlig prøve. Modul Prøve Eksamination. Modul 1. I UMS ca. 2 uger efter aflevering (https://ums.ucn.

Meddelelse af karakter v/ skriftlig prøve. Modul Prøve Eksamination. Modul 1. I UMS ca. 2 uger efter aflevering (https://ums.ucn. Modul 1 S15V x+y Intern prøve i sygepleje, anatomi og fysiologi samt biokemi og biofysik Uge 15 09.04.15 kl. 9.00-11.00 Meddelelse af karakter Meddelelse af karakter Modul 1 Intern prøve i sygepleje, anatomi

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR DEN ODONTOLOGISKE BACHELORUDDANNELSE VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Godkendt af dekanen 28. juni 2011 med ændringer godkendt d. 27. marts 2012 Kapitel

Læs mere

Rekvisition for MedIS/Medicin 1. semester E12

Rekvisition for MedIS/Medicin 1. semester E12 Rekvisition for MedIS/Medicin 1. semester E12 Sem. Antal Aktivitet ECTS Eks. form 1 194 Case: Introduktion til basalfagene 12 Skrift. ekstern 1 194 Case: Almen farmakologi 4 Skriftlig intern 1 194 Case:

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010

Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010 Studieordning for bacheloruddannelsen i farmaci, 2010 Juli 2010 Studieordningen er fastsat i henhold til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings Bekendtgørelse af 29. juni 2010 om bachelor-

Læs mere

Status på udrulning af ny studieordning

Status på udrulning af ny studieordning Institut for klinisk medicin Status på udrulning af ny studieordning Viceinstitutleder Jesper Hastrup Svendsen Dias 1 Ny studieplan her er vi nu IKM stormøde 26.01.16 Dias 2 Nyt 6. semester BA er udrullet

Læs mere

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl

Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt: Mandag den 28. marts 2011 kl D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T MØDEREFERAT 28.APRIL 2011 Forum Møde i Censorformandskabet FAKULTETSSEKRETARIATET, Møde afholdt:

Læs mere

Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2013 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med dette tidspunkt.

Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2013 og finder anvendelse i forhold til studerende, som optages fra og med dette tidspunkt. 2013-studieordning for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Skolen for Human Sundhed og Medicin Denne studieordning træder i kraft den

Læs mere

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk

faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk faglig INfORmAtION 2011/2012 bacheloruddannelsen I molekylær medicin science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I molekylær medicin molekylær medicin I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i molekylær

Læs mere

Dorte Lundsager TLF

Dorte Lundsager TLF D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet for Medicin MØDEREFERAT 10. JANUAR 2013 Forum Møde afholdt: Studienævnet for Medicin

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 2011 Aarhus Universitet Vintereksamen 2010/11. Eksamensklager vinter 2010-2011. Medicin tidsforbrug

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 2011 Aarhus Universitet Vintereksamen 2010/11. Eksamensklager vinter 2010-2011. Medicin tidsforbrug Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 2011 Aarhus Universitet Vintereksamen /11 Eksamensklager vinter -2011 Medicin tidsforbrug Eksamen i Almen Medicin SUN-2011-541-290 31. januar 2011? SUN-2011-541-298

Læs mere

Status på udrulning af ny kandidatstudieordning og præsentation af nyt valgfrit semester. Jørgen Kurtzhals Studieleder

Status på udrulning af ny kandidatstudieordning og præsentation af nyt valgfrit semester. Jørgen Kurtzhals Studieleder Status på udrulning af ny kandidatstudieordning og præsentation af nyt valgfrit semester Jørgen Kurtzhals Studieleder Slide 2 Hvilket udsagn er du mest enig i? Vi skal stå værn om den generelle lægeuddannelse,

Læs mere

6. Orientering om egenbetaling på tandlægeklinikken. Kim Ekstrand fremlægger

6. Orientering om egenbetaling på tandlægeklinikken. Kim Ekstrand fremlægger D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Odontologisk Studienævn M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T D. 1 4. 0 5 2 0 13 10. APRIL 2013

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen Gældende studieordninger: og for offentliggørelsen: 09.11.2016 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester Onsdag den 6. Onsdag fredag marts fredag den

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær Karakterer Syge-/reeksamen 1. semester Onsdag den 6. Onsdag fredag marts fredag den Gældende studieordninger: kandidatkandidat Eksamen i grundlæggende klinik, SMEA15011E (mdt., 30 min. uden 1. semester Onsdag den 6. Onsdag fredag 8. marts semesteruge 6 Onsdag den 24. april fredag den

Læs mere

Studieordning for tredjelandslæger. Vedr.: Sagsbehandler: Birgit Thomsen

Studieordning for tredjelandslæger. Vedr.: Sagsbehandler: Birgit Thomsen D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S A G S N O T A T 15. SEPTEMBER 2016 Vedr.: Studieordning for tredjelandslæger Sagsbehandler:

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Møde i Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt Onsdag den 13. december :30-19:30. Sted Lokale 1.1.

Odontologisk Studienævn. Møde i Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt Onsdag den 13. december :30-19:30. Sted Lokale 1.1. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Odontologisk Studienævn M Ø D E R E F E R A T 11. DECEMBER 2017 Forum Møde i Odontologisk Studienævn

Læs mere

Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 3. marts Sted: Malene K. K. Eriksen. Referent:

Studienævnet for Medicin. Forum. Møde afholdt: Tirsdag den 3. marts Sted: Malene K. K. Eriksen. Referent: D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. MARTS 2015 Forum Studienævnet for Medicin AFDELING FOR UDDANNELSE OG

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser

Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Ordførende professorer Kursusledere Koordinerende professorer Øvrige interessenter i de specialefokuserede kurser Vejledning - Indmelding af idéer til specialefokuserede kurser 5. NOVEMBER 2015 På baggrund

Læs mere

Ad pkt. 2 Beslutningspunkt, valgfag

Ad pkt. 2 Beslutningspunkt, valgfag Møde den: 06. juni 2016 kl. 14.15 i Det Odontologiske Studienævn REFERAT Deltagere medlemmer: Eva Karring, Jes Halfdan Nielsen, Irene Dige, Anne Juul Olsen, Helle Tolboe, Maren Fiil Hjort, Marie Hauge

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen. Karakterer ordinær eksamen for offentliggørelsen: 17.05.2017 Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Ordinær eksamen Karakterer ordinær eksamen Syge- /reeksamen 1. semester Karakterer syge/reeksamen Eksamen i grundlæggende klinik

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Studieordning 2008, bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik Karakterer Karakterer

Studieordning 2008, bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik Karakterer Karakterer Semester/Blok: Sommer / Blok 3-4 for offentliggørelsen: 15. oktober 2016, revideret 26. januar (markeret med rødt) Studieordning 2008, bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik Karakterer Karakterer

Læs mere