Sundhedsplejersketelefonen.dk 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsplejersketelefonen.dk 1"

Transkript

1 Sundhedsplejersketelefonen.dk 1

2 Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland Årsrapport 2011 Årsrapporten er udarbejdet af sundhedsplejerske MPH, Ingeborg Kristensen, Region Midtjylland, i samarbejde med koordinator for Sundhedsplejersketelefonen og koordinerende sundhedsplejerske i Odder Kommune, Marianne Sloth, samt leder af sundhedsplejen MPA, Anne Lise Buus Nielsen, Randers Kommune. Databasen er udviklet af datamanager Jakob Hjort og efterfølgende bearbejdet af datamanager Anne Marie Schak Jensen. Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Rapporten kan hentes på God læselyst. Med venlig hilsen Marianne Sloth, Anne Lise Buus Nielsen og Ingeborg H. Kristensen Maj Sundhedsplejersketelefonen.dk 2

3 Indholdsfortegnelse Resumé Side 4 Baggrund Formålet med ordningen Side 5 Sundhedsplejens opgaver ændrer sig Sundhedsplejersketelefonen Region Midtjylland Side 6 Markedsføring af tilbuddet Organisering og finansiering Registrering i Hvornår ringer brugerne? Side 7 2. Samtalens varighed Side 8 3. Hvor kommer opkaldene fra? Side 9 4. Hvem ringer? Side Barnets alder ved henvendelsen Side Hvad vejledes der om? Side Anbefales der henvisning Side Hvem henvises der til? Side 14 Brugerundersøgelser Region Midtjylland Side 15 Region Syddanmark Diskussion og konklusion Side 16 Perspektiver Side 17 Litteratur Side 18 Bilag 1 Oversigt over finansiering Side 19 Sundhedsplejersketelefonen.dk 3

4 Resumé Sundhedsplejersketelefonen blev etableret i august Telefonen er åben fredag, lørdag og søndag samt på helligdage kl Formålet med telefonen er at give spæd- og småbørnsfamilier mulighed for at få råd og vejledning udenfor sundhedsplejens almindelige åbningstid. Denne årsrapport indeholder registreringer og analyser af alle henvendelser i 2011 og sammenligning med udvalgte henvendelser i Registreringerne viser, at det især er førstegangs forældre med børn under seks måneder, der bruger Sundhedsplejersketelefonen. I nyfødtheds-perioden er der et ganske særligt behov for at kunne få råd og vejledning af en sundhedsplejerske på tidspunkter, hvor egen sundhedsplejerske ikke kan træffes. Småbørnsfamilierne har især behov for rådgivning og støtte til amning, samt vejledning om deres barn får mad nok. Familierne søger desuden sundhedsplejerskens råd, når det lille barn ikke vil spise eller drikke, er uroligt, eller når barnet er sygt. I 2011 benyttede ca. 13 % af fødselsårgangen rådgivning. De fleste problemer afklares umiddelbart, eller familierne vejledes, så de kan klare sig igennem weekenden, indtil deres egen sundhedsplejerske kan træffes. Sundhedsplejersketelefonen er en del af en sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Midtjylland, og udgifterne deles ligeligt mellem kommuner og region. Konklusion er, at Sundhedsplejersketelefonen er en billig, velfungerende service, der sikrer, at familier kan få rådgivning om akutte sundhedsproblemer, når deres egen sundhedsplejerske ikke kan træffes. Ordningen aflaster samtidig den praktiserende læge og vagtlægen. Sundhedsplejersketelefonen.dk 4

5 Baggrund Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland blev etableret i august 2008 som et samarbejde mellem alle regionens kommuner og Region Midtjylland bortset fra Århus, der har sin egen tilsvarende ordning. Projektet blev udviklet af: Jytte Duus, Ringkøbing-Skjern Kommune, Birgitte Olsen, Herning Kommune, Karen Stenstrup, Viborg Kommune, Grete Simonsen, Horsens Kommune, Marianne Sloth, Odder Kommune og Ingeborg Kristensen, Region Midtjylland. Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland blev etableret på baggrund af Sundhedsstyrelsens dokumentation af, at telefonrådgivning er et godt og billigt supplement til oplysningsarbejde på sundhedsområdet, samt gode erfaringer med tilsvarende ordninger andre steder (1-5). Rådgivningerne i Region Midtjylland og Region Sjælland har et veletableret samarbejde, og begge steder deltager alle kommuner. Rådgivningen samarbejder desuden med ordningen i Aarhus kommune. Der er tidligere udarbejdet en årsrapport i 2009 og en brugerundersøgelse i De ledende sundhedsplejersker har besluttet, at der skal udarbejdes en årsrapport hvert andet år. Formål med ordningen: At rådgive børnefamilier om akutte spørgsmål på tidspunkter, hvor det ikke er muligt at træffe egen sundhedsplejerske At vejlede om amning umiddelbart efter udskrivelse fra sygehus At være et supplement til vagtlæge og egen læge. At undgå unødvendige genindlæggelser af spædbørn At styrke den sundhedsfremmende og forebyggende indsats i børnefamilier Sundhedsplejens opgaver ændrer sig Forældre efterspørger i stigende grad vejledning fra sundhedsprofessionelle. I det seneste årti er indlæggelsestiden i forbindelse med en fødsel faldet markant. I øjeblikket tilbydes førstegangsforældre i Region Midtjylland indlæggelse i 48 timer i forbindelse med en ukompliceret fødsel, og flergangsforældre tilbydes indlæggelse i 2-6 timer efter en ukompliceret fødsel. Samtidig er andelen af børn, der indlægges på børneafdelinger, steget. Stigningen er størst blandt børn i det første leveår (6). Der er evidens for, at tidlig kontakt mellem sundhedsplejerske og familie efter udskrivelsen kan forebygge problemer med amning (7), og at psykosocial støtte til nye forældre kan forebygge genindlæggelser af nyfødte (8). Undersøgelser har tidligere dokumenteret, at førstegangsforældre er mere usikre end flergangsforældre, og en ny undersøgelse i Region Midtjylland viser, at mere end halvdelen af førstegangsmødre udtrykte, at de i den første periode havde haft svært ved at vurdere, om deres nyfødte barn var sultent, svært ved at berolige og trøste barnet, og vanskeligheder med at få barnet til at sove. Førstegangsfødende påpegede endvidere, at de havde et udækket behov for vejledning (9). Sundhedsplejersketelefonen.dk 5

6 Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland Der er ansat 16 erfarne sundhedsplejersker fra de deltagende kommuner til at varetage rådgivningen. Sundhedsplejerskerne har deltaget i et fem dages efteruddannelsesprogram i blandt andet telefonrådgivning om amning, børns sygdomme, visitation til vagtlæge samt generel telefonisk rådgivning. Der afholdes årligt to netværksmøder samt en temadag hvert andet år for at sikre kvaliteten af rådgivningen. Sundhedsplejerskerne passer rådgivningen fra deres private bopæl via mobiltelefoner. Sundhedsplejersketelefonen har åbent fredag, lørdag og søndag samt helligdage fra kl Markedsføring af tilbuddet Der udleveres informationsmateriale om Sundhedsplejersketelefonen på alle føde og barselsafdelinger i regionen. På Skejby Sygehus henvises der til ordningen fra hospitalets hjemmeside. Der er informationsmateriale om ordningen på børneafdelingerne og hos de praktiserende læger. Sundhedsplejerskerne i kommunerne informerer forældrene om muligheden for at få rådgivning uden for almindelig åbningstid. Der har desuden været artikler om rådgivningen i flere regionale aviser, i Sygeplejersken samt et enkelt indslag i regional radio. En samlet oversigt over tilbuddet og samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland kan desuden findes på Hjemmesiden blev etableret i december 2009 og er et af resultaterne af et tværregionalt samarbejde med Region Sjælland. Organisering og finansiering Telefonen har siden starten været ledet af koordinator Marianne Sloth og administreret af Conni Jensen. Begge ansat i Odder Kommune. Udgiften til ordningen var i 2011: kr., hvilket er et fald på kr. i forhold til tidligere år. Kommunernes andel afregnes i forhold til den enkelte kommunens fødselstal (se bilag 1). Udgiften pr. fødsel er 46 kr., som fordeles med 50 % til de deltagende kommuner og 50 % til regionen. I 2011 ændrede de ledende sundhedsplejersker i regionen styregruppens sammensætning til leder af sundhedsplejen Anne Lise Buus Nielsen, Randers kommune og koordinator for telefonen og koordinerende sundhedsplejerske Marianne Sloth, Odder kommune. Sundhedsplejersketelefonen.dk 6

7 Registrering i 2011 Alle henvendelser til Sundhedsplejersketelefonen bliver registreret i en central database, der er placeret i Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Der var 2011 i alt 1313 opkald til Sundhedsplejersketelefonen. Ikke alle registreringerne har været fyldestgørende, hvorfor N anviser det faktiske antal i analysegrundlaget. 1. Hvornår ringer brugerne? Henvendelserne til rådgivningen er jævnt fordelt på alle fredage, lørdage og søndage. På helligdage er der færre henvendelser, se tabel 1. Henvendelserne er jævnt fordelt hen over hele året. Der er størst travlhed fra kl. 17 til 18. Henvendelsesmønsteret ligner år Tabel 1 Ugedag Antal børn (%) Fredag ,81 Lørdag ,03 Søndag ,11 Helligdage 40 3,05 Tidspunkt kl ,4 kl ,4 Kl ,2 Sundhedsplejersketelefonen.dk 7

8 2. Samtalens varighed Fra 2009 til 2011 er samtalernes varighed blevet kortere, se figur 1. De fleste samtaler varer fra 0 til 10 minutter og andelen af samtaler på mere end 15 minutter er faldet fra 6,4% til 5,1%. Samtaler mellem minutter er faldet fra 15,9% til 13,4% og andelen af korte samtaler er øget fra 32,6% til 39,8%. Samtalens varighed i minutter Procent minutter minutter minutter 5.1 Mere end 15 min 0.3 uoplyst Periode: 1.jan.- 31.dec.2011 Figur 1. Sundhedsplejersketelefonen.dk 8

9 3. Hvor kommer opkaldene fra? Som det kan ses i tabel 2 benyttes Sundhedsplejersketelefonen af børnefamilier fra alle kommuner i Region Midtjylland. Omkring 1,5 % af opkaldene er fra børnefamilier fra andre regioner. I 2009 var andelen af henvendelserne fra andre regioner cirka 5 %. Enkelte ringer fra udlandet. Tabel 3 viser, hvor mange opkald der har været fra hver enkelt kommune, og hvilken andel i forhold til alle opkald. Tabel 2 Hvorfra? Antal børn (N=1313) Aarhus 42 (3,2 %) Favrskov 74 (5,6 %) Hedensted 42 (3,2 %) Herning 128 (9,8 %) Holstebro 105 (8,0 %) Horsens 127 (9,7 %) Ikast-Brande 39 (3,0 %) Lemvig 20 (1,5 %) Norddjurs 36 (2,7 %) Odder 27 (2,1 %) Randers 126 (9,6 %) Ringkøbing-Skjern 81 (6,2 %) Samsø 1 (0,1 %) Silkeborg 121 (9,2 %) Skanderborg 80 (6,1 %) Skive 47 (3,6 %) Struer 23 (1,8 %) Syddjurs 49 (3,7 %) Viborg 119 (9,0 %) Region Sjælland 2 (0,2 %) Region Nordjylland 6 (0,5 %) Region Syddanmark 4 (0,3 %) Andre (udlandet) 6 (0,5 %) Uoplyst 8 (0,6 %) Sundhedsplejersketelefonen.dk 9

10 Andel opkald i forhold til fødsler i kommunerne Figur 2 illustrerer antal opkald pr. kommune i forhold til kommunens fødselstal. I gennemsnit henvender 13 % af en fødselsårgang sig til telefonen. I 2009 var der 16 % af en fødselsårgang, der henvendte sig til rådgivningen. Andel af samlede antal fødsler 2011 Procent Figur Favrskov Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Randers Ringkøbing-Skjern Periode: 1.jan.- 31.dec.2011 Henviste: N = 1244 Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg 4. Hvem ringer? Som vist i tabel 3 er det især mødre, der ringer til rådgivningen, men 11,7 % af henvendelserne er fra fædre. Samme mønster som i 2009 hvor 11,7 % af henvendelserne var fra fædre. Tabel 3 Hvem har henvendt sig? Antal børn (%) (N=1311) Anden 5 (0,4 %) Far 153 (11,7 %) Mor 1146 (87,4 %) Sundhedsplejersketelefonen.dk 10

11 Tabel 4 viser, at der er flest førstegangsforældre blandt brugerne af ordningen. 60% af opkaldene kommer fra førstegangsforældre, og næsten 40% af henvendelserne er fra forældre med flere børn. Tabel 4 Er det familiens første barn Antal børn (%) (N=1311) Ja 784 (59,8 %) Nej 493 (37,6 %) ved ikke 34 (2,6 %) 5. Barnets alder ved henvendelsen Det er især forældre til nyfødte og spædbørn, der anvender telefonen. Se figur % af alle henvendelser er om børn under 6 mdr. 33 % er om børn under 3 uger. 10 % af henvendelserne er fra forældre med helt nyfødte børn under 1 uge. Barnets alder Procent dage 8-14 dage Periode: 1.jan.- 31.dec dage dage 1-2 måneder 2-3 måneder 3-6 måneder 6-12 måneder 1 år - 10 år 3.4 uoplyst Figur 3 Sundhedsplejersketelefonen.dk 11

12 6. Hvad vejledes der om? Som angivet i figur 4 drejer langt de fleste henvendelser sig om problemer, der relaterer sig til amning og flaskeernæring. En anden væsentlig henvendelsesårsag er sygdomme. Forældre ringer også ofte om urolige og grædende børn. Procent 100 Hvad vejledes der om? Amning Kost Søvn Hud Sygdom Reaktioner Familien Andet Flaske Periode: 1.jan.-31.dec Samlet antal henvendelser: N = 1304 Figur 4 Sundhedsplejersketelefonen.dk 12

13 7. Anbefales der henvisning? Som angivet i figur 5 kan 77 % af samtlige henvendelser afklares i rådgivningen. 23 % henvises videre fortrinsvis til egen sundhedsplejerske eller til vagtlæge. I 2009 blev 75 % af alle henvendelser afklaret i forbindelse med samtalen og 26% af henvendelserne blev henvist. Anbefales der henvisning? Procent ja nej? Periode: 1.jan.- 31.dec.2011 Figur 5 Sundhedsplejersketelefonen.dk 13

14 8. Hvem henvises der til? I figur 6 kan man se, at der især henvises til egen sundhedsplejerske, dernæst til egen læge og vagtlæge, hvilket er det samme mønster som i Hvem henvises der til? Procent Egen sundhedsplejerske Egen læge Vagtlæge Andet Periode: 1.jan.-31.dec.2011 Samlet antal henviste: N = 299 Figur 6 Sundhedsplejersketelefonen.dk 14

15 Brugerundersøgelser Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland I 2010 blev der udarbejdet en brugerundersøgelse, som viste stor tilfredshed med ordningen (10). Den primære årsag til at familierne kontaktede Sundhedsplejersketelefonen, var behovet for rådgivning udenfor deres egen sundhedsplejerskes træffetid (93 %). En mindre andel kontaktede Sundhedsplejersketelefonen, fordi de endnu ikke havde haft besøg af deres egen sundhedsplejerske (4 %). Brugerne oplevede generelt en høj grad af tilfredshed. Således var 98 % meget tilfredse eller tilfredse med rådgivningen. 90 % oplevede, at de var mere afklarede med det problem, de havde henvendt sig med. Hvis brugeren ikke havde haft mulighed for at kontakte Sundhedsplejersketelefonen, ville 45 % have søgt rådgivning hos egen sundhedsplejerske, 44 % ville have kontaktet vagtlægen. Følgende citat repræsenterer brugernes udsagn om Sundhedsplejersketelefonen. Når man står dér for allerførste gang og bare vil sit barn så meget godt, men intet kan gøre, er det vidunderligt, at der er fagpersoner til rådighed. Tidspunktet torsdag-lørdag er rigtig godt, for det er lidt en flaskehals, når man eks. fredag ikke kan trøste sig med at kunne tage fat i sundhedsplejerske el. lign. dagen efter, men skal vente helt til mandag. Ingen stress kan tilnærmelsesvist måle sig med den, man oplever, når man har et sygt barn (eller hvilken kategori kolik nu engang falder ind under), og jeg håber, at Sundhedsplejersketelefonen vedbliver at være en mulighed for kommende mødre. Tak for god rådgivning af virkelig kompetente sundhedsplejersker. Sundhedsplejersketelefonen i Region Syddanmark I 2011 blev der udarbejdet en brugerundersøgelse i Region Syddanmark, der ligeledes viste en meget stor tilfredshed med ordningen. Forældrene oplevede også, at de var mere afklarede med det problem, de havde henvendt sig med, og de havde ofte ikke behov for yderligere rådgivning. Følgende citat repræsenterer brugernes udsagn om telefonen: Sundhedsplejersketelefonen er en god hjælp, især ved de mange spørgsmål og situationer som kan opstå som nybagte forældre til den første. Det er beroligende at vide, at man kan hente råd også i weekenden, når ens egen sundhedsplejerske ikke er at træffe. Sundhedsplejersketelefonen i Region Syddanmark var ikke baseret på en sundhedsaftale og havde ikke deltagelse af alle kommuner. I december 2011 blev telefonen nedlagt. Undersøgelserne kan ses på hjemmesiden: Sundhedsplejersketelefonen.dk 15

16 Diskussion og konklusion Sundhedsplejersketelefonen i Region Midtjylland er en rådgivningstelefon, der bliver benyttet af 13 % af fødselsårgangen. Det er især mødre der ringer, men 12 % af opkaldene kommer fra fædre. De fleste henvendelser kommer fra førstegangsforældre, men også familier med flere børn benytter Sundhedsplejersketelefonen. Det er overvejende forældre til nyfødte børn, der henvender sig. En stor del af problemerne afklares ved henvendelsen eller løses senere i samarbejde med egen sundhedsplejerske eller egen læge. En mindre andel henvises videre til vagtlægen eller sygehuset. Dette stemmer overens med ordningens primære formål om at være akut hjælp eller støtte indtil egen sundhedsplejerske træffes igen. Hvis det ikke var muligt at få rådgivning fra Sundhedsplejersketelefonen, peger størstedelen af brugerne på, at de i stedet ville kontakte egen sundhedsplejerske eller vagtlæge. Henvendelserne kommer fra de deltagende kommuner, og der er enkelte opkald fra andre kommuner. Familierne ringer først og fremmest for at få vejledning om amning, men der vejledes også ofte om børns sygdom og urolige børn. Brugerne angiver høj tilfredshed med ventetid ved opkald til telefonen. De fleste er tilfredse med hvilke ugedage telefonen er åben, nogle efterspørger en udvidelse af åbningstiden til at omfatte alle dage. Der er en lille nedgang i andelen af en fødselsårgang, der benytter telefonen. Dette kan skyldes at tilgængeligheden i forhold til at henvende sig på barselsafdelingerne har ændret sig, idet alle fødesteder har et tilbud om telefonrådgivning hele døgnet, indtil familierne har haft besøg at en sundhedsplejerske. Tilgængeligheden til kommunal sundhedspleje har også ændret sig, idet mange sundhedsplejersker har mobiltelefoner, hvor familierne kan lægge besked til deres egen sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken kan desuden kontaktes på mail. De fleste forældre får først kendskab til telefonen, når de har haft besøg af deres egen sundhedsplejerske (10). Derfor er det væsentligt at der hele tiden arbejdes med at sikre kendskabet til telefonen via personalet på føde- og barselsafdelingerne, således at nye forældre kender til telefonen, inden de udskrives efter fødsel. Sundhedsplejersketelefonen er den første frivillige sundhedsaftale mellem kommuner og region på børneområdet, og projektet bygger på et velfungerende samarbejde mellem ledere af de Kommunale Sundhedsordninger i kommuner og regionen. Konklusion er, at Sundhedsplejersketelefonen er en billig og velfungerende service, der sikrer, at nye familier kan få rådgivning om akutte sundhedsproblemer, når deres egen sundhedsplejerske ikke kan træffes. Ordningen aflaster samtidig den praktiserende læge og vagtlæge. Sundhedsplejersketelefonen.dk 16

17 Perspektiver Behov for rådgivning udenfor sundhedsplejerskens træffetid Sundhedsplejerskerne, der passer Sundhedsplejersketelefonen, har specialuddannelse i at vejlede forældre i blandt andet spørgsmål om amning og tolkning af det lille barns signaler. Erfaring fra arbejde på pædiatriske afdelinger gør dem desuden kompetente til at vejlede og agere i forhold til børn, der viser tegn på sygdom. Nye familier har et udækket behov (9) for kvalificeret vejledning af sundhedsprofessionelle i den første tid efter fødslen. Derfor er kendskabet til Sundhedsplejersketelefonen og dermed tilgængeligheden til vejledning af en sundhedsplejerske meget vigtig. På sigt bør det derfor overvejes, om telefonen skal åbnes alle dage nationalt. Det kunne gøre rådgivningen til et etableret tilbud svarende til Lægevagten, og det ville bidrage til i væsentligt omfang at kompensere for de korte indlæggelser i forbindelse med fødsel. Videreudvikling af Sundhedsplejersketelefonen På sigt skal det overvejes at inddrage webkamera i vejledningen, da det vil kvalificere rådgivningen yderligere, når der er mulighed for at se mor og barn i forskellige situationer. Sundhedsplejersketelefonen.dk 17

18 Litteratur 1. Jensen TB. Telefonrådgivning som metode til forebyggelse og sundhedsfremme, København; Sundhedsstyrelsen, Schjøtt S. Fogh A. Familietelefonen i Vejle Amt, Rapporterne fra Galle V. Hallgreen KH. Sundhedsplejerskens Telefonrådgivning i Storstrøms Amt og Rüdiger J. Christensen MV. Evaluering af Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørnsfamilier: Århus Kommune, Henriksen R. Madsen VS. Sundhedsplejens Telefonvagt: Århus Kommune, Brixval CS, Koushede V. Stor stigning i nyfødte der må have ambulant behandling på sygehuse siden Ugens tal for folkesundhed, uge Barilla D, Marshak HH, Anderson SE, Hopp JW. Postpartum follow-up: can psychosocial support reduce newborn readmissions? MCN Am J Matern Child Nurs 2010 Jan-Feb;35(1): Kronborg H, Væth M, Olsen J, Iversen L, Harder I. Effect of early postpartum breastfeeding support: a cluster randomized community based trail. Acta Peadiatrica 2007;96: Kronborg H, Foredrag på Aarhus Universitet Maimburg RD, Kristensen IH, Sloth M. Sundhedsplejersketelefonen giver tilfredse forældre. Sygeplejersken;15:62-4. Sundhedsplejersketelefonen.dk 18

19 Bilag 1 Finansiering af Sundhedsplejersketelefonen 2011 Kommune Beløb Antal fødsler 2010 Viborg , Samsø 498,43 21 Holstebro , Ikast-Brande , Skive , Herning , Norddjurs 7.761, Skanderborg , Silkeborg , Struer 5.221, Randers , Hedensted , Horsens , Ringkøbing-Skjern , Odder 5.292, Lemvig 4.390, Syddjurs 9.992, Favrskov , Region Midtjylland ,00 I alt , Sundhedsplejersketelefonen.dk 19

20 Sundhedsplejersketelefonen.dk 20

Sundhedsplejens Telefonvagt

Sundhedsplejens Telefonvagt Sundhedsplejens Telefonvagt i Region Midtjylland Årsrapport 2014 Telefon 7020 8018 Træffes hver dag kl. 17.00 til kl. 19.00 når du er i tvivl, og din egen sundhedsplejerske holder fri Grafisk Service 1228

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske 4. januar 2008 Midtjyske virksomheder lidt mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Færre små og mellemstore virksomheder i region midtjylland forventer vækst og flere ansatte nu end i august måned 2007.

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014

2013-2014. Halvårlige Nøgletal. Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Halvårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Steffan Vinther Hansen Miriam Mogensen Koncernøkonomi, august 2014 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær

Læs mere

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014

Profilanalyse udvalgte hovedresultater. 3. april 2014 Profilanalyse udvalgte hovedresultater 3. april 2014 Disposition Kort om metoden Profil af vejledte Før-startere Iværksættere Etablerede virksomheder Vækstlagets brug af lokal erhvervsservice 2 Kort om

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Forbrugsvariationsprojektet

Forbrugsvariationsprojektet KD-net 22.01.2016 Forbrugsvariationsprojektet Marie Hauge Pedersen Finn Breinholt Larsen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Disposition Baggrunden for projektet Geografiske forskelle

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker?

Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Opfølgning på sundhedsaftalerne hvordan ved vi om, de virker? Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk De fem regioner Region Nordjylland 579.800 Aalborg Viborg Region

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013

Socialtilsyn Midt. LOS 10. December 2013 Socialtilsyn Midt LOS 10. December 2013 Opgaven Socialtilsyn Midt skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier, sociale døgntilbud og ambulante stofmisbrugstilbud i Region Midtjylland

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2

WEB-OMBOOKING. ScreeningsNyt. Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyt om Brystkræftscreening side 2 ScreeningsNyt Nr. 02 - Marts 2011 WEB-OMBOOKING ScreeningsNyt Nyhedsbrev med information om kræft-screeningsprogrammerne i Region Midtjylland Nyt om side 1 Nyt om side 2 Regionshospitalet Randers Afdeling

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Dagsorden Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Bo Hansen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Sundhedsplejersketelefonen

Sundhedsplejersketelefonen Sundhedsplejersketelefonen Årsberetning 2012 & til september 2013 Kommunerne i Region Sjælland & Bornholm 22. september 2013 Udarbejdet af: Gitte W. Lund koordinator for Sundhedsplejersketelefonen SUNDHEDSPLEJERSKETELEFONEN

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis.

Høringen blev gennemført i oktober måned og der er modtaget svar fra godt 78 % af regionens praksis. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Resultat af lægedækningshøring 2014

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner

Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner Kortlægning af akutfunktioner og midlertidige pladstilbud i de midtjyske kommuner I forbindelse med implementeringen af sundhedsaftalen 2015-18 og udarbejdelsen af praksisplan for almen praksis er der

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 456 1. december 2008 Dato: 27. november 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING

STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING STATISTIK FOR TELEMEDICINSK SA RVURDERING AKTIVITETSSTATISTIK REGION MIDTJYLLAND MARTS 2014 Indhold Indledende forklaring... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktivitet i regionens kommuner... 1 KOMMUNESTATISTIK: Aktive

Læs mere

SUNDHEDSPLEJERSKERNES TELEFONRÅDGIVNING

SUNDHEDSPLEJERSKERNES TELEFONRÅDGIVNING SUNDHEDSPLEJERSKERNES TELEFONRÅDGIVNING Årsrapport 2007 2008 1. december 2007 til 31. december 2008 Rapporten er udarbejdet af telefonrådgivningens koordinator: Sundhedsplejerske Gitte W. Lund Januar 2009

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011

Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2011 Patientunderlag I 2011 var 3358 patienter visteret til specialtandpleje i 17 af regionens 18 kommuner. Dette er en stigning på 29 % i forhold til 2009.

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16.

Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Bilag 1 Tabel 1: Opgørelse af den effektive sagsbehandlingstid i måneder for afgørelser meddelt efter husdyrgodkendelseslovens 11, 12 og 16. Kommunens effektive sagsbehandlingstid er sagsbehandlingstiden

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011

Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 7. december 2010 Vækstoptimisme på tærsklen til 2011 Erhvervskonjunkturer. Her på tærsklen til 2011 ser virksomhedslederne i Region Midtjylland tegn på mere gunstige tider. Man skal næsten tilbage til

Læs mere

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013

2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 2013 jan-apr. Jobrotation Udvikling og resultater januar -april 2013 Udgivet juni 2013 Jobrotation i Midtjylland januar-april 2013 Status I løbet af de første fire måneder i 2013 har i alt 1.558 ledige

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland

AMK-Midt-Nord September Status på unge Midtjylland AMK-Midt-Nord September 2016 Status på unge Midtjylland September 2016 Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser Tabel. 1. Udvikling i unge på offentlige forsørgelsesydelser, jun. 15 - jun. 16.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND

OVERORDNET OM LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND Beskæftigelsesregion De nye ledighedstal for december 2010 Næsten uændret ledighed i december 2010 I steg ledigheden med 205 personer fra december 2009 til december 2010. Det er en stigning på kun 0,6%

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne

Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne Høring, forløbsprogram hjerterehabilitering Aktivitet og økonomi supplerende notat til kommunerne 01.06.2015, jehu Dette notat belyser status for aktiviteter og økonomi i forløbsprogrammets fase 2, og

Læs mere

Udrulning af kendt jordemoderordning

Udrulning af kendt jordemoderordning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Udrulning af kendt jordemoderordning 1. Resume Kendt jordemoderordning er indført ved fire ud af regionens

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom

Implementering af FMK i kommunerne. Karina Hasager Hedevang, MedCom Implementering af FMK i kommunerne Karina Hasager Hedevang, MedCom Formålet med mødet Hvor er vi i projektet Hvordan bliver jeres hverdag med FMK Hvilke udfordringer er der i projektet og hvordan håndterer

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

%&'!()! *!#! +!%!#!*!!+* * (!,!! *%*%! #*! * %% -, +*,. #!*% %. /*,!!* %!#!!%!,!!1 2 %* 3*)%!!!# 42 %%!,!! *% * #!%!

%&'!()! *!#! +!%!#!*!!+* * (!,!! *%*%! #*! * %% -, +*,. #!*% %. /*,!!* %!#!!%!,!!1 2 %* 3*)%!!!# 42 %%!,!! *% * #!%! %&'() """ * # +%#* +* * (, *%*% #* * %% -, +*,. #*% /*%(*.+*&'()0 %. /*, * %# %,1 2 %* 3*)% # 42 %%, *% * #% %#*.. %#* %#*. + (0 #, *%* #5 % ( * %.,13,0%#.( 0 # % #, /*%#**%#** 30 %4*0* %#..) 0#, #%*%

Læs mere

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland

Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Udkast til kommissorium for Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland Indledning I 2008 nedsatte Sundhedskoordinationsudvalget Hjerneskadesamrådet i Region Midtjylland. Formålet med Hjerneskadesamrådet

Læs mere

Optimismen på tilbagetog

Optimismen på tilbagetog Jysk Analyse Optimismen på tilbagetog 12. oktober 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstpessimismen synes igen at være på fremmarch blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk.

Dokumentation af takstudvikling fra 2011 til 2012. Favrskov Kommune. Opsumering 2012 31-05-2012. ekskl. rente og afsk. avrskov Kommune ntal pladser ra 2011 lle pladser i 2011, afskrivninger, bidrag til og eventuelle reguleringer af over-/underskud 264 83.023 Pladser i 2011, der er nedlagt eller omlagt, så de ikke indgår

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013.

Med økonomiaftalen for 2014 blev yderligere tildelt 0,65 mio. som varigt beløb til udvidet Akutteam og udmøntning af sundhedsplanen 2013. Notat Notat vedr.: Besparelse ved etablering af akutteam Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Beskæftigelse og Sundhed Bakkedraget 1 8362 Hørning Dato: 06-02-2015 Sagsbeh.: Mads Iversen Rasztar

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 469 1. juni 2009 Dato: 27. maj 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer

Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Bilag 5: Samlet oversigt over samarbejde med frivillige organisationer Oversigt over kommunernes samarbejde m. frivillige organisationer om palliativ indsats Kommuner Samarbejder m. frivillige organisationer

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ).

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Midtvejsevaluering for projektet vedr. etablering af et regionsdækkende. (projektnr ). Regionshuset Viborg Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri og Social Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Midtvejsevaluering

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel Bemærk kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående svar. Anvisningerne:

Læs mere

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005

SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 SYGEHUSFØDSLER OG FØDEAFDELINGERNES STØRRELSE 1982-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten

Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00. Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten Kommune Kontakttidspunkt Område Telefonnr. Favrskov Man., tirs., tors. og fre. kl. 09:00-11:00 Visitationen Hovvej 76 8370 Hadsten 8964 2505 Lukket onsdag FAX: 8964 2396 visitation@favrskov.dk FVR08.movie@vconf.dk

Læs mere

Oversigt over kontaktinformationer på de kommunale visitationer/koordinatorer på genoptræningsområdet i kommunerne i Region Midtjylland

Oversigt over kontaktinformationer på de kommunale visitationer/koordinatorer på genoptræningsområdet i kommunerne i Region Midtjylland Oversigt over kontaktinformationer på de kommunale visitationer/koordinatorer på genoptræningsområdet i kommunerne i Region Midtjylland Favrskov Kommune Hedensted Kommune Herning Kommune Holstebro Kommune

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 606 1. juli 2013 Dato: 20. juni 2013 BRK/ENI/LKS/LBW Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud

Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Diabetesskole for etniske minoriteter i nærmiljøet. Udvikling og evaluering af et undervisningstilbud Den 17. september 2009 Inge Wittrup, Center for Aarhus Universitet Dagens overskrifter: Præsentation

Læs mere

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom.

15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. 15/10/15 Model for monitorering af de økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelse i forbindelse med det reviderede forløbsprogram for hjertesygdom. Temagruppen for økonomi og opfølgning har af Sundhedsstyregruppen

Læs mere

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv.

Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. Udfordringer og erfaringer fra tværsektorielt samarbejde, når det er bedst set fra et hospitalsledelsesperspektiv. 13.oktober 2013 Ida Götke www.regionmidtjylland.dk Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser. Bjarne Madsen

Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser. Bjarne Madsen Behov for drikkevand i Region Midtjylland udvikling i befolkning, indkomster og arbejdspladser Bjarne Madsen Disposition Indledning Vandet før, i dag og i fremtiden Vandværksvand til husholdninger Vandværksvand

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Region Midtjylland de 4 Regionshuse

Region Midtjylland de 4 Regionshuse Hvad gør for at strømline arbejdsprocesserne/logistikken? Ved kontorchef Steen Jakobsen, 1 de 4 Regionshuse 2 1 Hospitalsfunktioner i Skive Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Holstebro Favrskov Syddjurs

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Genoptræning og Hjerneskade området.

Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning og Hjerneskade området. Genoptræning efter sundhedsloven Genoptræningsplaner Frit valg Ventetidsgennemgang Rehabilitering på specialiseret niveau Hjerneskadeområdet Hjerneskadekoordinatorer

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 651 1. november 2014 Dato: 22. oktober 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere