Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse sælges til udlændinge? Side 9: El- eller VVS arbejde i sommerhuset! Side 10: Ændringer af landsmøder? Side 11: Beplantning/beskæring Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Pia Stoltenberg Strædebakken Holbæk Tlf.: Kasserer: Sekretær: Erling Videbæk Græmvej 15, Vester Husby 6990 Ulfborg Tlf.: Martin Justesen Lerchesvej 1, 4., Svendborg Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Jan Howardy (ansvarshavende) Gitte Abrahamsen Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Velkommen til ny forening vinteren 2012: Gf. Lejerforeningen 2008, Kerteminde Kommune

3 Er foråret på vej? Af Jan Howardy Formand, FL Bortset fra de sidste uger har vinteren været rimelig mild, og i skrivende stund er det faktisk et lille tøvejr der dominerer de næste par uger dog ikke om natten hvor vi stadig lider under frostgrader. Men kære medlemmer, foråret kan føles og er ikke så langt væk! Alle tager forbehold disse dage, så jeg vil også tage det forbehold, at det ovennævnte er baseret på de prognoser som vi alle har vejrguderne har vi ikke magt over. Den strenge frost der trods alt har været i flere uger, er desværre også skyld i at der er sommerhusejere som ikke har fået lukket ordentlig for vandet efter brug af sommerhuset i 2011 sæsonen. Der har allerede været flere tilfælde rundt omkring i landet hvor de lokale vandværker har rapporteret om utroligt stort vandforbrug i løbet af vinteren, og det betyder som regel frostsprængninger i sommerhusområderne. Det er ikke alene dyrt i reparationer m.m., men desuden kommer der en rigtig stor regning for unødvendigt vandforbrug! Og forsikringsselskaber dækker ikke skader hvis man selv er skyld i vandskaden som f. eks. ikke at have lukket ordentlig for vandet om vinteren, og det koster kassen! Boligmarkedet er stadig mærket af den økonomiske afmatning i landet, men den gode nyhed er, at sommerhusmarkedet ikke har mærket det helt store prisfald, selvom der går meget lang tid for en handel. Friværdien i sommerhuset er smuldret en del, men skal man ikke sælge eller belåne sommerhuset lige nu, skal der nok blive rettet op på det i løbet af nogle år. Opgørelser viser trods alt, at det stadig er sommerhuse som generelt er faldet mindst i pris! Den nye postlov er nu trådt i kraft og den har stadig det formål, at sommerhusejere skal være med til at spare for Post Danmark således, at samme kan spare ansættelser væk, idet vi skal have opsat brevkasseanlæg ved indgangen til områderne. Vi har de sidste par år informeret den tidligere trafikminister om det fuldkommen meningsløse i loven som er fra 1973, men aldrig implementeret, ej heller i sommerhusområder der er udstykket de senere år. Nu er vi i dialog med den nye minister, og det er tilsyneladende positivt læs inde i bladet om sagen mere detaljeret, og hvad Landsforeningen råder foreningerne til. Status for 2011 har været utrolige mange sager hvor de væsentlige har været ændring af loven om private fællesveje, tvungen kloakering af sommerhusområder, ulovlig helårsbeboelse ifølge Planloven, sommerhuse på lejet grund, brevkasseanlæg m.m. i alle sager har Landsforeningen reageret med diverse høringssvar o.s.v. Målsætningen for 2012 er at færdiggøre og at få et forhåbentligt positivt resultat i de ovennævnte sager som endnu ikke er afgjort, d.v.s. kloakering af sommerhusområder i Odsherred og Holstebro Kommune, brevkasseanlæg, BBR meddelelse, 3

4 ulovlige dispensationer ifølge lokalplaner og deklarationer af nye sommerhuse, kystsikring m.m. alle tunge sager som tager sin tid med mange skrivelser og møder med styrelser. Vi vil selvfølgelig også fortsætte med vores hvervekampagne for at få flere medlemmer, som er nødvendigt hvis vi skal stå stærkt og få vores interesseområder tilgodeset. Brevkasseanlæg eller ej? Af Jan Howardy Formand, FL Vi vil også arbejde på, at de medlemsforeninger der har sommerhuse på lejet grund får mulighed for belåning, idet der for øjeblikket er store problemer med det hos kreditforeningerne. Vi har også planer om, at bladet Mit Sommerhus kan sendes til alle medlemmer i en forening for at meget lille beløb kalkulationen ligger omkring 60 kr. pr. medlem for alle fire udgivelser. I øjeblikket får alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter i medlemsforeningerne tilsendt bladet gratis, og den ordning vil ikke blive ændret. På sidste landsmøde og ordinær generalforsamling var der en klar tendens til, at vi igen flytter rundt i landet til vores årlige landsmøde. Det har vi taget til efterretning, og har allerede besluttet at landsmødet i september 2012 bliver afholdt i Korsør på Sjælland. Datoen er lørdag den 22. september 2012, og det må I gerne skrive ind i jeres respektive kalendere. Næste år bliver det i Jylland og sandsynligvis i Horsens, og her vil vi prøve at følge en anden opfordring om weekendmøder, som vil give mere tid til en bedre og mere dybdegående dialog mellem medlemsforeningerne og hovedbestyrelsen, men det kommer vi tilbage til. Nu håber jeg, at mødet i Korsør får flere medlemsforeninger til at møde op, også dem fra Fyn og Jylland! Til slut skal vi sommerhusejere og ejere af sommerhuse på lejet grund glæde os over at nu starter sommerhus sæsonen. Hovedbestyrelsen og jeg ønsker alle medlemmer et rigtigt godt forår med forhåbentlig en dejlig varm og solrig sommer. Overskriften skal ikke fortolkes som, at Landsforeningen opfordrer vores medlemsforeninger til ikke at være lovlydige borgere og ikke følge loven! Vores nye trafikminister, som vi har været i tæt dialog med, er tilsyneladende mere positivt indstillet på, at loven måske ikke er hensigtsmæssigt for så vidt angår brevkasseanlæg i sommerhusområderne, og i øvrigt er det stadig sådan i loven, at det er udstykkeren der i sin tid skulle have afsat areal for samme anlæg, og det er ikke afsat mange steder i følge Landsforeningens oplysninger. Landsforeningen har gjort det klart overfor ministeren at vi er lovlydige borgere, men at denne lov ikke har de store muligheder for at blive implementeret i praksis. For det første er det som nævnt, udstykkeren der i sin tid fik udstykningstilladelsen der skulle have afsat arealet til anlæggene, og dem skal Post Danmark nu til at finde! Og i flere tilfælde hvor der ikke er afsat areal ved udstykningen, er der ingen mulighed for det nu og ingen fællesområder der kan afses til formålet, og i øvrigt er de fleste fællesområder ejet af grundejerforeningen og dets medlemmer ifølge deklarationer og lokal planer. Der kan også i grove tilfælde blive tale om ekspropriering af sommerhuse ved indgangen til områderne! 4

5 Det har tilsyneladende fået den ny minister til at se på disse fakta, idet ministeren har tilskrevet Landsforeningen og udtalt, at han vil se på loven sammen med Post Danmark i løbet af en revision i Overskriften til denne artikel er derfor relevant, idet Landsforeningen opfordrer til, hvor det er muligt, at modarbejde en opfordring fra Post Danmark til at opsætte anlæggene. Samme skal alligevel kører posten ud til helårsbeboere efter samme regel som til parcelhusejere dette gælder også hvor en eventuel sommerhusbeboer har mulighed for at indhente tilladelse fra sin kommune om et eventuelt handikap eller lignende. For andre sommerhusejere er problemet vel ikke så stort, idet vi kun beboer vores sommerhuse i løbet af sommeren m.m., og det værste der kan ske, at vi ikke modtager post i den korte tid. Mange af os skal alligevel tilbage til vores helårsadresse en gang imellem for f.eks. at slå græs m.m. i denne periode, og så kan vi hente posten der. Landsforeningens opfordring er derfor som allerede nævnt, og så ser vi hvad den ansvarlige minister kommer med tiltag i løbet af Landsforeningen vil selvfølgelig følge op på ministerens redegørelse i løbet af 2013, og husk at Post Danmark ikke mere er en styrelse, men et aktieselskab og derved kun har beføjelser som sådan! Bygningsog Boligregistret BBR Af Torben Harritz HB suppleant, FL Mange har hørt om det, men ikke alle ved, hvad BBR er for en størrelse og hvad betyder det betyder for den enkelte husejer, det vil jeg prøve at belyse her. Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Det betyder, at registret også omfatter bygninger som fx kirker, hospitaler og slotte m.m. Men først lidt baggrundsdata. BBR-lovens officielle navn Bekendtgørelse nr. 160 af 08/02/2010 af lov om bygnings- og boligregistrering. Formålet med loven Loven om BBR har til formål at: indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser. stille data til rådighed for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder. BBR's historie BBR blev skabt i Registret var oprindeligt designet til at levere grundlæggende oplysninger til brug for vurdering af fast ejendom og for folkeboligtællinger. Som udgangspunkt er alle oplysninger i BBR kommet til veje fra bygningsog boligejerne selv. Med tiden er BBR blevet brugt i forbindelse med flere andre administrative opgaver i stat, amter (nu regioner) og kommuner. BBR rummer i dag oplysninger om ca. 1,6 mio. ejendomme, 3,8 mio. bygninger og 2,7 mio. bolig- og erhvervsenheder. Datamodellen og planerne om et nyt BBR blev til i årene omkring 1995, mens registeransvaret lå hos KMS. Med planerne blev der skabt en aftale om rammerne og målsætningen for den fremtidige udvikling af BBR og om registerets grundlæggende struktur. Der skulle dog gå endnu hen ved 10 år, inden der for alvor kom skub i realise- 5

6 KAN DU FÅ DIN TRÆBESKYTTELSE LEVERET DIREKTE TIL SOMMERHUSET -GRATIS! Som medlem af Fritidshusejernes Landsforening kan du nu bestille træbeskyttelse på flügger.dk og få den leveret direkte til sommerhuset - gratis. Benyt kode: Mitsommerhus2011, når du bestiller online, så sender vi også en kvalitetspensel med i pakken. Kun på flugger.dk FLUGGER.DK /11 BEVAR DET DU HOLDER AF

7 ringen af planerne. Opgaven blev henlagt til Økonomi- og Erhvervsministeriet i I 2005 blev økonomien og ansvarsfordelingen fastlagt ved lov. Det nye BBR er idriftsat 1. december 2009 og henlagt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KOMBIT A/S og KL BBR-meddelelse fortsat! Af Jan Howardy Formand, FL I fortsættelse af Torben Harritz artikel skal en BBR-meddelelse vise faktiske, fysiske bygningsog boligforhold, jf. Lovbekendtgørelse nr. 160 af 08/02/2010. Det er din pligt som ejer at afgive korrekte oplysninger til BBR, jf. Bekendtgørelse nr af 12/12/2002. Hvis du undlader at meddele oplysninger til registret eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan dette straffes med bøde, jf. samme Bekendtgørelse 3! Det er jf. loven din pligt som husejer, at kontrollere, at oplysningerne på din BBR-meddelelse giver udtryk for de faktiske forhold på din ejendom også selvom de ikke er nødvendigvis lovlige det kan medføre bødestraf, at opgive ukorrekte oplysninger! Du kan se hvilke BBR-data du skal indberette til din kommune (Ejendom og Byggeri) på Det er husejeren der skal kunne dokumentere rigtigheden af de oplysninger, der meddeles til kommunen oplysninger der skal indberettes gælder også ændringer som ikke kræver byggetilladelse (f.eks. ændring af tagbelægning, småbygninger m.m.) Hvis der er fejl i din eksisterende BBR-meddelelse skal du meddele dette til din kommune. Eventuelle rettelser skal fremsendes skriftligt med post eller , og det er en god idé at medsende en kopi af den eksisterende meddelelse. Nogle kommuner vil modtage mindre rettelser telefonisk, men tjek med din kommune. Samtlige ejere får ved afslutning af rettelser eller byggesag en ny BBR-meddelelse du kan i øvrigt se alle BBR-meddelelse på (Den offentlige informationsserver). Hvorfor er det vigtigt, bortset fra at der kan gives store bøder (5.000 kr.), og hvem bruger oplysningerne i BBR-meddelelse? Registret anvendes både af statslige og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere, banker og realkreditinstitutter m.v. Din ejendomsvurdering (Skat) fastsættes blandt andet ud fra din BBR-meddelelse, og er den ukorrekt eller har fejl, kan du risikere en forkert ejendomsvurdering, og derved en mulig forkert ejendomsværdiskat. Man skal også være opmærksom på, at fejl på din meddelelse kan betyde, at dine nærmeste naboer kommer til at betale for meget i skat eller omvendt. Ejendomsværdiskatten beregnes nemlig blandt andet ved, at kombinere dine oplysninger med salgspriserne blandt de nærmest liggende bygninger af tilsvarende karakter derfor er det vigtigt! Banker og realkreditinstitutter bruger dataene når de skal beregne lånemuligheder i ejendomme, og derfor et det meget vigtigt at de er korrekte. 7

8 Forsikringsselskaberne kan bruge BBR-meddelelse til at krydskontrollere dine oplysninger, og både forsikringspræmie kan beregnes forkert, for ikke at nævne de problemer der kan opstå ved udbetaling af skadeserstatning ved f.eks. brand eller oversvømmelse! Ved køb og salg af ejendomme bruger ejendomsmæglerne blandt andet meddelelsen til at fastsætte prisen på ejendommen. Da Landsforeningen har sæde i Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede Bygningssagkyndige, kan det oplyses, at ved udfærdigelse af tilstandsrapporter, skal den sagkyndige kontrollere BBR-meddelelse for korrekte oplysninger, og i grove tilfælde af ukorrekte data eller mangel på BBR-meddelelse, kan der påstå problemer af besigtigelse og udfærdigelse tilstandsrapport. Maler Landsforeningen fanden på væggen til sine medlemmer? Nej det gør vi ikke, idet en del kommuner allerede med succes har anvendt, en bygnings-geokoding, det vil sige kobling af bygningsidentifikation i BBR-meddelelse til den tilsvarende bygningspolygon i deres tekniske kort. Nogle kommuner indgår aftaler med de lokale ejendomsmæglere, og kontrollerer derved meddelelserne, og selvom der igennem mange år har været besparelser i kommunerne for rutinetjek af ejendomme, kan det forventes at det starter igen, især når kommunerne opdager, at her er muligvis penge at hente! Allerede nu kan der indhentes oplysninger ved flyfoto samt ved at krydskontrollere andre relevante registre, dog uden at bryde Registerloven. Selvom vi er den opfattelse, at vores medlemmer ikke bryder loven, så kontroller venligst din BBRmeddelelse, om alle oplysninger er korrekte. Skulle det ikke være tilfældet, så sørg for at få det rettet så hurtigt som muligt, således din kommune ikke udskriver en eventuel bødestraf til dig. Er der nogle medlemmer der ønsker yderligere oplysninger, eller er usikre på om deres meddelelse er korrekt eller ej, er man velkommen til at kontakte formanden. 8 Skal sommerhuse sælges til udlændinge? Af Jan Howardy Formand, FL I længere tid har der i medierne været flere borgmestre fra yderområderne med sommerhuse som har luftet tanken med den begrundelse, at det vil give øgede indtægter til de slunkne kommunekasser! Desuden mener man, at det vil give øget beskæftigelse til de lokale håndværksfirmaer, samt give mere liv i landdistrikterne! For det første kan Danmark bare ikke uden videre ændre på sommerhusreglen, der blandt andet skal sikre, at almindelige danskere fortsat kan købe sommerhuse i fremtiden, fordi hvis det bliver tilfældet med tilladt salg til udlændinge, er der selvfølgelig ingen tvivl om, at priserne vil stige så dramatisk, at meget få danskere (vores børn og børnebørn) i fremtiden vil få mulighed for at købe et sommerhus. For det andet vil vores sommerhusområder stadig ligge mere eller mindre øde hen i vintermånederne, idet det er usandsynligt at f. eks. tyskere vil komme til Danmark i flere måneder på den tid. Desuden vil sceneriet nok blive det, at hvis en tysk familie vil ombygge eller foretage ændringer i sommerhuset, er det nærliggende at bruge tyske håndværkere og tysk importerede materialer, idet det er billigere end dansk. Man kan jo bare drage en parallel og se hvad tyskere bringer af fødevarer hjemmefra når de lejer et dansk sommerhus som selvfølgelig er dem vel undt. Landsforeningen mener derfor ikke, at sommerhusudsalg til udlændinge vil gavne økonomien i yderdistrikterne, og det er tvivlsomt, at de øvrige EU-lande er med på, at Danmark gradbøjer sommerhusreglen. Enten skal den bevares som den er, eller også afskaffer vi den med de følger, som det kan få overalt i landet.

9 Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter er tilsyneladende enig i den holdning, og Landsforeningen har også skrevet til ministeren at sommerhusreglen ikke skal hverken gradbøjes eller afskaffes. Landsforeningens holdning er den, at vil man give yderområderne med sommerhuse et frisk pust og økonomisk håndstrækning, så burde regeringen lade sommerhusejere få del i håndværkerpakken med fratræk i skat ifølge loven. Det vil uden tvivl få sommerhusejere til at lave forbedringer af deres sommerhuse med danske lokale håndværksfirmaer, og det vil skabe liv og arbejde i områderne. Landsforeningen har også bedt ministeren om snarest at tage dette initiativ som vi vil følge op på. At åbne op for at udlændinge kan købe danske sommerhuse vil, efter Landsforeningens holdning, blive starten på en glidebane som vil underminere vores særregel i EU. Det kunne være interessant med en dialog fra vores medlemsforeninger om jeres holdning til dette emne, og I er velkommen til at komme med tilbagemeldinger til sekretariatet. El- eller VVS arbejde i sommerhuset! Af Jan Howardy Formand, FL Som I sikkert alle ved, har formanden sæde i Håndværkets Ankenævn og I Tekniq (installatørernes brancheorganisation) for at varetage forbrugernes rettigheder i sager, som der bliver klaget over, når der desværre opstår tvistigheder mellem bygherre og håndværkerfirmaet. I mange af de sager der bliver behandlet er der en del arbejder, der ikke er udført af autoriserede håndværkere, og det skal det være når det drejer sig om el- og vvs arbejde. Desværre er der også sager, der er foretaget som sort arbejde uden faktura, og så er man på den! For det første koster det rigtigt dyrt, idet det typisk skal laves om, og yderligere kan det få konsekvenser ved et fremtidig huseftersyn (tilstandsrapport) når det bliver afsløret, at der er foretaget uautoriseret el- og vvs arbejde. Og endnu mere alvorligt kan det medføre alvorlige personskader, når vi taler om el-arbejde! Desuden kan man få et rigtig stort problem med sit forsikringsselskab hvis uheldet er ude, og der skal udbetales en skadeserstatning forsikringsselskaber udbetaler ikke hvis det bliver opdaget, at der foretaget uautoriserede arbejde. Desværre er det vanskeligt at gardere sig som forbrugere, idet nogle firmaer udgiver sig for at være autoriseret, men ikke er det! Sikkerhedsstyrelsen som håndterer overtrædelser af autorisation vil tilsyneladende rette en øget opmærksomhed på problemet, og det er godt. Og hvad kan vi sommerhusejere (forbrugere) så gøre for at sikre os, at den håndværker vi har bestilt virkelig er autoriseret? Man går ind på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, og her kan man forhøre sig om den specifikke håndværker eller man kan downloade hele listen over autoriserede installatører det er det værd, og listen bliver dagligt opdateret. 9

10 Ændringer af landsmøder? Fra Hovedbestyrelsen, FL Ændring er måske den forkerte benævnelse, idet overskriften måske skulle have været, skal i igen flytte vores landsmøder til forskellige områder i landet. Det har været en stor succes, men det kan godt blive lidt sent inden diskussionerne er færdige, og der var jo ikke meningen. Det viser dog meget klart og tydeligt, at der er behov for mere tid med medlemsforeningerne, og det føler hovedbestyrelsen også. Som allerede nævnt i lederartiklen, har vi derfor taget den første ting til efterretning, og landsmødet og den ordinære generalforsamling i 2012 bliver derfor afholdt på Sjælland, i Korsør. Datoen er lørdag den 22. september 2012 på Best Western Hotel Det er ikke så mange år siden, at landsmøder blev afholdt rundt omkring i landet hvor der var store områder med sommerhuse. Idéen var selvfølgelig at det gav alle vores medlemsforeninger en chance for at fordele rejseomkostninger jævnbyrdigt til de fremmødte medlemmer, at give en mulighed for, med selvsyn, og at notere sig fysisk andre områder end sit eget også for hovedbestyrelsen. Møderne dengang blev også afholdt en weekend, således at hovedbestyrelsen organiserede en lille bustur til det nærmeste område for de fremmødte medlemmer. På den tid blev det besluttet på en generalforsamling, at landsmøderne skulle være et dags møder og centralt, og derfor er der de senere år blev afholdt møder i Odense, og kun om lørdagen. På generalforsamlingen i Odense 2011 blev der af flere fremmødte medlemsforeninger luftet tanken om igen at flytte rundt i landet, og eventuelt at komme tilbage til weekend møder. Begrundelsen var, og det er hovedbestyrelsen helt enige i, at det ville give mere tid til at debattere emner med de fremmødte foreninger, som der ikke er tid til på en lørdag desuden ville der blive mere tid til at debattere dagsordenpunkerne på indkaldelsen. For at kunne imødegå en lidt længere tid med medlemsforeningerne, besluttede hovedbestyrelsen i 2010 og 2011, at afholde en lille middag fredag aften med tilhørende dialog med de fremmødte medlemsforeninger. Jens Baggesen, og igen i år vil der være en middag med efterfølgende mulighed for at de fremmødte medlemsforeninger kan debattere deres lokale sager med hovedbestyrelsen der bliver selvfølgelig ikke diskuteret emner på dagsorden til den ordinære generalforsamling den næste dag! Som også allerede nævnt i lederartiklen vil vi 2013 afholde landsmødet i Jylland, og det bliver i Horsens. På mødet i år kan vi debattere muligheden for at mødet i 2013 bliver et weekendmøde, og det vil vi meget gerne høre jeres mening om, og især fra de medlemsforeninger der ikke giver fremmøde, selvom vi håber at så mange foreninger som muligt møder op i Økonomien ved weekend møder er faktisk ikke så belastende, idet rejseomkostningerne selvfølgelig er 10

11 de samme, lige meget om det er et heldagsmøde eller hele weekenden. I september måned er de fleste hoteller og kursuscentre ikke ret overfyldte, så der er mange ret så billige tilbud at indhente det har vi allerede undersøgt, og med den middag Landsforeningen er vært for om fredagen, vil budgettet holde og indebærer kun, at de fremmødte medlemsforeninger skal betale et meget lille symbolsk beløb. Og der er tale om et meget lille beløb som vi før har opkrævet for et dags møderne, men som vi besluttede ikke at opkræve for et par år siden. gene eller fare for trafikken. Store køretøjer såsom lastbiler, f.eks. renovationsvogne, slamsugere, brandbiler m.v. kræver mere plads end personbiler, og de skal kunne komme frem uhindret på vejene uden at få skader eller forøve skader. Det er godt at gøre det til regel, at beskære mindst 1 gang årligt beplantningen i skellinjen mod vejen. Husk og vær opmærksom på, at der kræves minimum 4, 20 meter fri højde over vejarealet beskæring skal foretages som på skitsen nedenfor. For dem der kan huske weekend møderne, er der helt bestemt minder om udflugt og besigtigelse af lokalområdet med sommerhuse, meget mere tid til afholdelse af selve den ordinære generalforsamling, mere tid til at tale med hovedbestyrelsen og medlemsforeninger fra andre områder i landet, samt det sociale samvær lørdag aften hvor de fleste havde taget deres respektive anden halvdel med så de kunne se hvad det hele går ud på når den ene halvdel af familien er involveret i forenings arbejde det giver helt sikkert en bedre forståelse resten af året! Vi vil debattere det på mødet i år, og det vil være af stor betydning, at høre jeres holdning til dette. Beplantning/beskæring Fra redaktionen, FL Da vores træer langs private fællesveje inden længe vil begynde at gro, er det tid til at være opmærksom på, og repetere gældende lovgivning. Det er den enkelte lodsejer, der skal sørge for, at beplantningen langs egen ejendom ikke er til Nogle grundejerforeninger gør selv et stort arbejde for at få deres medlemmer til at foretage den nødvendige beskæring, og derfor løses sagerne i mindelighed, men kan de ikke det, kan man anmode den respektive kommune om at besigtige forholdene. Såfremt beplantningen er til gene for færdslen, kan kommunen kræve af den enkelte lodsejer, at der foretages beskæring i henhold til Lov om Private Fællesveje, 61. Det er din respektive kommune der fører tilsyn med private fællesveje, afholder vejsyn og som nævnt udsteder påbud om beskæring og vedligeholdelse. Definitionen for privat fællesvej er en vej, der er færdselsareal til en anden ejendom, end den ejendom, som vejen er beliggende på, og de fleste sommerhusveje er omfattet af loven. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Fra sekretariatet, FL Der skal også være plads til ros til medlemsforeningerne når I henvender jer. De fleste oplyser deres medlemsnummer i Landsforeningen, hvilket gør det meget lettere at kunne besvare henvendelser, og eventuelt oplyse samme til det hovedbestyrelsesmedlem der skal have tilsendt den aktuelle henvendelse. En lille dråbe malurt er der dog, idet der stadig er foreninger som ved henvendelse stadig ikke oplyser medlemsnummeret, og det er ærgerlig. Det giver mere arbejde og der skal forespørges tilbage om dette medlemsnummer hvilket kan give forsinket behandling af henvendelsen. Så for de få foreninger der stadig glemmer, venligst husk det. ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Nr. 3 2014 September 18. Årgang

Nr. 3 2014 September 18. Årgang Nr. 3 2014 September 18. Årgang Landsmøde og ordinær generalforsamling 2014... 3 Beretning 2014... 4 Ny annoncør... 5 Ingen adgang for rotter!... 7 Undgå frost og vandskader... 8 Spørg Juristen... 9 Siden

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

MIN VURDERING ER, AT 10-20 PROCENT AF BBR-MEDDELELSERNE ER FEJLBEHÆFTEDE. JØRGEN KNUDSEN, PLAN- OG BYGGECHEF I MIDDELFART KOMMUNE

MIN VURDERING ER, AT 10-20 PROCENT AF BBR-MEDDELELSERNE ER FEJLBEHÆFTEDE. JØRGEN KNUDSEN, PLAN- OG BYGGECHEF I MIDDELFART KOMMUNE MIN VURDERING ER, AT 10-20 PROCENT AF BBR-MEDDELELSERNE ER FEJLBEHÆFTEDE. JØRGEN KNUDSEN, PLAN- OG BYGGECHEF I MIDDELFART KOMMUNE 12 :: BEDREHJEM :: OKTOBER 2012 :: INDSIGT :: BBR-FEJL er en bombe under

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt

Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde. Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Den ultimative guide, når du skal igang med håndværkerarbejde Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Spar tid og penge på dit næste byggeprojekt Denne e-guide er sponsoreret af: John Christiansen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger

Klagerne. Området må kun anvendes til åben/lav helårsboliger 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 7. november 2012.

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 24 02-2006. Sket siden generalforsamlingen. Kommunesammenlægning: Gørlev kommune sammenlægges fra 1. januar 2007 sammen med 4 andre kommuner, den

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2011 Marts 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Foråret lader venter på sig! Side 4: Udlejning af sommerhus Side 5: Ændringer i bestyrelser Side 7: Flügger og træbeskyttelse BBR-meddelelse Slutrengøring

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst...

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst... Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet...

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden

HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ. Att.: Louise Lambrethsen. Byggetilladelse. Ryleholmen 18, matr.nr. 4cz, Seden By, Seden HusCompagniet Ørbækvej 268B 5220 Odense SØ Att.: Louise Lambrethsen Plan og Byg Byggesag Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C Tlf. 66 13 13 72 www.odense.dk Kontakt os gerne via digital

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune

BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg Kommune Erhvervs- og Byggestyrelsen December 2009, j.nr. 09/00155 BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg kommune Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Frederiksberg

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier

Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis. H.P. Rosenmeier Udvalgte emner belyst gennem (rets)praksis H.P. Rosenmeier Hvorfor jeg er her Det er vist efterhånden noget af et presset job at være bygningssagkyndig. Der er ikke lang tid til at lave tilstandsrapporterne,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Forår på vej eller er allerede ankommet!... 3 Opkrævninger 2015... 5 Hotel Pejsegården... 5 Forsikringstilbud og pas stadig på!... 6 Alle husker BODIL, ikke?... 7 Hjemmesiden

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2011 Juni 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommerhus og sommer Side 4: Alternativt rensningsanlæg? Side 4: For et renere miljø! Side 8: Bork, kloakproblemer! Side 10: Miljøvurdering af planer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange

Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Temaer angående lejekontrakt Mozart 10.5.2007 Kristian Lange Helårsbeboelse Allerede den oprindelige lejeaftale fra 1948 nævnte helårsbeboere. Kommuneplanen fra 1985 anerkendte, at der i Mozart og Frederikshøj

Læs mere

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken

Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Ordinær Generalforsamling for Grundejerforeningen Fuglebakken den 24. Oktober 2007 - klokken 19.00-21.00 på Lokalcenter Fuglebakken Tilmelding til Generalforsamlingen til: John Hermansen, Fuglesangs Alle

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring

Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Vejledning til erklæring ved fravalg af byggeskadeforsikring Ejerdokumentation for byggeriets opførelse. Afgives i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Bygningsinspektoratet Planlægning og Byggeri

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vejledning om hegn og hegnssyn.

Vejledning om hegn og hegnssyn. Hegnsynet for Egedal Kommune Hegnsynssekretariatet Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 72 66 e-post: hegnssyn@egekom.dk Revideret den. 15. marts 2013 Vejledning om hegn og hegnssyn. Her kan du læse

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere