Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse sælges til udlændinge? Side 9: El- eller VVS arbejde i sommerhuset! Side 10: Ændringer af landsmøder? Side 11: Beplantning/beskæring Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Pia Stoltenberg Strædebakken Holbæk Tlf.: Kasserer: Sekretær: Erling Videbæk Græmvej 15, Vester Husby 6990 Ulfborg Tlf.: Martin Justesen Lerchesvej 1, 4., Svendborg Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Jan Howardy (ansvarshavende) Gitte Abrahamsen Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Velkommen til ny forening vinteren 2012: Gf. Lejerforeningen 2008, Kerteminde Kommune

3 Er foråret på vej? Af Jan Howardy Formand, FL Bortset fra de sidste uger har vinteren været rimelig mild, og i skrivende stund er det faktisk et lille tøvejr der dominerer de næste par uger dog ikke om natten hvor vi stadig lider under frostgrader. Men kære medlemmer, foråret kan føles og er ikke så langt væk! Alle tager forbehold disse dage, så jeg vil også tage det forbehold, at det ovennævnte er baseret på de prognoser som vi alle har vejrguderne har vi ikke magt over. Den strenge frost der trods alt har været i flere uger, er desværre også skyld i at der er sommerhusejere som ikke har fået lukket ordentlig for vandet efter brug af sommerhuset i 2011 sæsonen. Der har allerede været flere tilfælde rundt omkring i landet hvor de lokale vandværker har rapporteret om utroligt stort vandforbrug i løbet af vinteren, og det betyder som regel frostsprængninger i sommerhusområderne. Det er ikke alene dyrt i reparationer m.m., men desuden kommer der en rigtig stor regning for unødvendigt vandforbrug! Og forsikringsselskaber dækker ikke skader hvis man selv er skyld i vandskaden som f. eks. ikke at have lukket ordentlig for vandet om vinteren, og det koster kassen! Boligmarkedet er stadig mærket af den økonomiske afmatning i landet, men den gode nyhed er, at sommerhusmarkedet ikke har mærket det helt store prisfald, selvom der går meget lang tid for en handel. Friværdien i sommerhuset er smuldret en del, men skal man ikke sælge eller belåne sommerhuset lige nu, skal der nok blive rettet op på det i løbet af nogle år. Opgørelser viser trods alt, at det stadig er sommerhuse som generelt er faldet mindst i pris! Den nye postlov er nu trådt i kraft og den har stadig det formål, at sommerhusejere skal være med til at spare for Post Danmark således, at samme kan spare ansættelser væk, idet vi skal have opsat brevkasseanlæg ved indgangen til områderne. Vi har de sidste par år informeret den tidligere trafikminister om det fuldkommen meningsløse i loven som er fra 1973, men aldrig implementeret, ej heller i sommerhusområder der er udstykket de senere år. Nu er vi i dialog med den nye minister, og det er tilsyneladende positivt læs inde i bladet om sagen mere detaljeret, og hvad Landsforeningen råder foreningerne til. Status for 2011 har været utrolige mange sager hvor de væsentlige har været ændring af loven om private fællesveje, tvungen kloakering af sommerhusområder, ulovlig helårsbeboelse ifølge Planloven, sommerhuse på lejet grund, brevkasseanlæg m.m. i alle sager har Landsforeningen reageret med diverse høringssvar o.s.v. Målsætningen for 2012 er at færdiggøre og at få et forhåbentligt positivt resultat i de ovennævnte sager som endnu ikke er afgjort, d.v.s. kloakering af sommerhusområder i Odsherred og Holstebro Kommune, brevkasseanlæg, BBR meddelelse, 3

4 ulovlige dispensationer ifølge lokalplaner og deklarationer af nye sommerhuse, kystsikring m.m. alle tunge sager som tager sin tid med mange skrivelser og møder med styrelser. Vi vil selvfølgelig også fortsætte med vores hvervekampagne for at få flere medlemmer, som er nødvendigt hvis vi skal stå stærkt og få vores interesseområder tilgodeset. Brevkasseanlæg eller ej? Af Jan Howardy Formand, FL Vi vil også arbejde på, at de medlemsforeninger der har sommerhuse på lejet grund får mulighed for belåning, idet der for øjeblikket er store problemer med det hos kreditforeningerne. Vi har også planer om, at bladet Mit Sommerhus kan sendes til alle medlemmer i en forening for at meget lille beløb kalkulationen ligger omkring 60 kr. pr. medlem for alle fire udgivelser. I øjeblikket får alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter i medlemsforeningerne tilsendt bladet gratis, og den ordning vil ikke blive ændret. På sidste landsmøde og ordinær generalforsamling var der en klar tendens til, at vi igen flytter rundt i landet til vores årlige landsmøde. Det har vi taget til efterretning, og har allerede besluttet at landsmødet i september 2012 bliver afholdt i Korsør på Sjælland. Datoen er lørdag den 22. september 2012, og det må I gerne skrive ind i jeres respektive kalendere. Næste år bliver det i Jylland og sandsynligvis i Horsens, og her vil vi prøve at følge en anden opfordring om weekendmøder, som vil give mere tid til en bedre og mere dybdegående dialog mellem medlemsforeningerne og hovedbestyrelsen, men det kommer vi tilbage til. Nu håber jeg, at mødet i Korsør får flere medlemsforeninger til at møde op, også dem fra Fyn og Jylland! Til slut skal vi sommerhusejere og ejere af sommerhuse på lejet grund glæde os over at nu starter sommerhus sæsonen. Hovedbestyrelsen og jeg ønsker alle medlemmer et rigtigt godt forår med forhåbentlig en dejlig varm og solrig sommer. Overskriften skal ikke fortolkes som, at Landsforeningen opfordrer vores medlemsforeninger til ikke at være lovlydige borgere og ikke følge loven! Vores nye trafikminister, som vi har været i tæt dialog med, er tilsyneladende mere positivt indstillet på, at loven måske ikke er hensigtsmæssigt for så vidt angår brevkasseanlæg i sommerhusområderne, og i øvrigt er det stadig sådan i loven, at det er udstykkeren der i sin tid skulle have afsat areal for samme anlæg, og det er ikke afsat mange steder i følge Landsforeningens oplysninger. Landsforeningen har gjort det klart overfor ministeren at vi er lovlydige borgere, men at denne lov ikke har de store muligheder for at blive implementeret i praksis. For det første er det som nævnt, udstykkeren der i sin tid fik udstykningstilladelsen der skulle have afsat arealet til anlæggene, og dem skal Post Danmark nu til at finde! Og i flere tilfælde hvor der ikke er afsat areal ved udstykningen, er der ingen mulighed for det nu og ingen fællesområder der kan afses til formålet, og i øvrigt er de fleste fællesområder ejet af grundejerforeningen og dets medlemmer ifølge deklarationer og lokal planer. Der kan også i grove tilfælde blive tale om ekspropriering af sommerhuse ved indgangen til områderne! 4

5 Det har tilsyneladende fået den ny minister til at se på disse fakta, idet ministeren har tilskrevet Landsforeningen og udtalt, at han vil se på loven sammen med Post Danmark i løbet af en revision i Overskriften til denne artikel er derfor relevant, idet Landsforeningen opfordrer til, hvor det er muligt, at modarbejde en opfordring fra Post Danmark til at opsætte anlæggene. Samme skal alligevel kører posten ud til helårsbeboere efter samme regel som til parcelhusejere dette gælder også hvor en eventuel sommerhusbeboer har mulighed for at indhente tilladelse fra sin kommune om et eventuelt handikap eller lignende. For andre sommerhusejere er problemet vel ikke så stort, idet vi kun beboer vores sommerhuse i løbet af sommeren m.m., og det værste der kan ske, at vi ikke modtager post i den korte tid. Mange af os skal alligevel tilbage til vores helårsadresse en gang imellem for f.eks. at slå græs m.m. i denne periode, og så kan vi hente posten der. Landsforeningens opfordring er derfor som allerede nævnt, og så ser vi hvad den ansvarlige minister kommer med tiltag i løbet af Landsforeningen vil selvfølgelig følge op på ministerens redegørelse i løbet af 2013, og husk at Post Danmark ikke mere er en styrelse, men et aktieselskab og derved kun har beføjelser som sådan! Bygningsog Boligregistret BBR Af Torben Harritz HB suppleant, FL Mange har hørt om det, men ikke alle ved, hvad BBR er for en størrelse og hvad betyder det betyder for den enkelte husejer, det vil jeg prøve at belyse her. Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Det betyder, at registret også omfatter bygninger som fx kirker, hospitaler og slotte m.m. Men først lidt baggrundsdata. BBR-lovens officielle navn Bekendtgørelse nr. 160 af 08/02/2010 af lov om bygnings- og boligregistrering. Formålet med loven Loven om BBR har til formål at: indeholde grunddata om bygnings- og boligforhold samt tekniske anlæg m.v. indeholde en entydig registrering af alle bygninger, bolig- og erhvervsenheder samt de i registret optagne tekniske anlæg og tekniske enheder m.v. samt de dertil knyttede adressebetegnelser. stille data til rådighed for offentlige myndigheder, borgere og virksomheder. BBR's historie BBR blev skabt i Registret var oprindeligt designet til at levere grundlæggende oplysninger til brug for vurdering af fast ejendom og for folkeboligtællinger. Som udgangspunkt er alle oplysninger i BBR kommet til veje fra bygningsog boligejerne selv. Med tiden er BBR blevet brugt i forbindelse med flere andre administrative opgaver i stat, amter (nu regioner) og kommuner. BBR rummer i dag oplysninger om ca. 1,6 mio. ejendomme, 3,8 mio. bygninger og 2,7 mio. bolig- og erhvervsenheder. Datamodellen og planerne om et nyt BBR blev til i årene omkring 1995, mens registeransvaret lå hos KMS. Med planerne blev der skabt en aftale om rammerne og målsætningen for den fremtidige udvikling af BBR og om registerets grundlæggende struktur. Der skulle dog gå endnu hen ved 10 år, inden der for alvor kom skub i realise- 5

6 KAN DU FÅ DIN TRÆBESKYTTELSE LEVERET DIREKTE TIL SOMMERHUSET -GRATIS! Som medlem af Fritidshusejernes Landsforening kan du nu bestille træbeskyttelse på flügger.dk og få den leveret direkte til sommerhuset - gratis. Benyt kode: Mitsommerhus2011, når du bestiller online, så sender vi også en kvalitetspensel med i pakken. Kun på flugger.dk FLUGGER.DK /11 BEVAR DET DU HOLDER AF

7 ringen af planerne. Opgaven blev henlagt til Økonomi- og Erhvervsministeriet i I 2005 blev økonomien og ansvarsfordelingen fastlagt ved lov. Det nye BBR er idriftsat 1. december 2009 og henlagt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, KOMBIT A/S og KL BBR-meddelelse fortsat! Af Jan Howardy Formand, FL I fortsættelse af Torben Harritz artikel skal en BBR-meddelelse vise faktiske, fysiske bygningsog boligforhold, jf. Lovbekendtgørelse nr. 160 af 08/02/2010. Det er din pligt som ejer at afgive korrekte oplysninger til BBR, jf. Bekendtgørelse nr af 12/12/2002. Hvis du undlader at meddele oplysninger til registret eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige oplysninger, kan dette straffes med bøde, jf. samme Bekendtgørelse 3! Det er jf. loven din pligt som husejer, at kontrollere, at oplysningerne på din BBR-meddelelse giver udtryk for de faktiske forhold på din ejendom også selvom de ikke er nødvendigvis lovlige det kan medføre bødestraf, at opgive ukorrekte oplysninger! Du kan se hvilke BBR-data du skal indberette til din kommune (Ejendom og Byggeri) på Det er husejeren der skal kunne dokumentere rigtigheden af de oplysninger, der meddeles til kommunen oplysninger der skal indberettes gælder også ændringer som ikke kræver byggetilladelse (f.eks. ændring af tagbelægning, småbygninger m.m.) Hvis der er fejl i din eksisterende BBR-meddelelse skal du meddele dette til din kommune. Eventuelle rettelser skal fremsendes skriftligt med post eller , og det er en god idé at medsende en kopi af den eksisterende meddelelse. Nogle kommuner vil modtage mindre rettelser telefonisk, men tjek med din kommune. Samtlige ejere får ved afslutning af rettelser eller byggesag en ny BBR-meddelelse du kan i øvrigt se alle BBR-meddelelse på (Den offentlige informationsserver). Hvorfor er det vigtigt, bortset fra at der kan gives store bøder (5.000 kr.), og hvem bruger oplysningerne i BBR-meddelelse? Registret anvendes både af statslige og kommunale myndigheder, forsyningsselskaber, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere, banker og realkreditinstitutter m.v. Din ejendomsvurdering (Skat) fastsættes blandt andet ud fra din BBR-meddelelse, og er den ukorrekt eller har fejl, kan du risikere en forkert ejendomsvurdering, og derved en mulig forkert ejendomsværdiskat. Man skal også være opmærksom på, at fejl på din meddelelse kan betyde, at dine nærmeste naboer kommer til at betale for meget i skat eller omvendt. Ejendomsværdiskatten beregnes nemlig blandt andet ved, at kombinere dine oplysninger med salgspriserne blandt de nærmest liggende bygninger af tilsvarende karakter derfor er det vigtigt! Banker og realkreditinstitutter bruger dataene når de skal beregne lånemuligheder i ejendomme, og derfor et det meget vigtigt at de er korrekte. 7

8 Forsikringsselskaberne kan bruge BBR-meddelelse til at krydskontrollere dine oplysninger, og både forsikringspræmie kan beregnes forkert, for ikke at nævne de problemer der kan opstå ved udbetaling af skadeserstatning ved f.eks. brand eller oversvømmelse! Ved køb og salg af ejendomme bruger ejendomsmæglerne blandt andet meddelelsen til at fastsætte prisen på ejendommen. Da Landsforeningen har sæde i Disciplinær- og Klagenævnet for beskikkede Bygningssagkyndige, kan det oplyses, at ved udfærdigelse af tilstandsrapporter, skal den sagkyndige kontrollere BBR-meddelelse for korrekte oplysninger, og i grove tilfælde af ukorrekte data eller mangel på BBR-meddelelse, kan der påstå problemer af besigtigelse og udfærdigelse tilstandsrapport. Maler Landsforeningen fanden på væggen til sine medlemmer? Nej det gør vi ikke, idet en del kommuner allerede med succes har anvendt, en bygnings-geokoding, det vil sige kobling af bygningsidentifikation i BBR-meddelelse til den tilsvarende bygningspolygon i deres tekniske kort. Nogle kommuner indgår aftaler med de lokale ejendomsmæglere, og kontrollerer derved meddelelserne, og selvom der igennem mange år har været besparelser i kommunerne for rutinetjek af ejendomme, kan det forventes at det starter igen, især når kommunerne opdager, at her er muligvis penge at hente! Allerede nu kan der indhentes oplysninger ved flyfoto samt ved at krydskontrollere andre relevante registre, dog uden at bryde Registerloven. Selvom vi er den opfattelse, at vores medlemmer ikke bryder loven, så kontroller venligst din BBRmeddelelse, om alle oplysninger er korrekte. Skulle det ikke være tilfældet, så sørg for at få det rettet så hurtigt som muligt, således din kommune ikke udskriver en eventuel bødestraf til dig. Er der nogle medlemmer der ønsker yderligere oplysninger, eller er usikre på om deres meddelelse er korrekt eller ej, er man velkommen til at kontakte formanden. 8 Skal sommerhuse sælges til udlændinge? Af Jan Howardy Formand, FL I længere tid har der i medierne været flere borgmestre fra yderområderne med sommerhuse som har luftet tanken med den begrundelse, at det vil give øgede indtægter til de slunkne kommunekasser! Desuden mener man, at det vil give øget beskæftigelse til de lokale håndværksfirmaer, samt give mere liv i landdistrikterne! For det første kan Danmark bare ikke uden videre ændre på sommerhusreglen, der blandt andet skal sikre, at almindelige danskere fortsat kan købe sommerhuse i fremtiden, fordi hvis det bliver tilfældet med tilladt salg til udlændinge, er der selvfølgelig ingen tvivl om, at priserne vil stige så dramatisk, at meget få danskere (vores børn og børnebørn) i fremtiden vil få mulighed for at købe et sommerhus. For det andet vil vores sommerhusområder stadig ligge mere eller mindre øde hen i vintermånederne, idet det er usandsynligt at f. eks. tyskere vil komme til Danmark i flere måneder på den tid. Desuden vil sceneriet nok blive det, at hvis en tysk familie vil ombygge eller foretage ændringer i sommerhuset, er det nærliggende at bruge tyske håndværkere og tysk importerede materialer, idet det er billigere end dansk. Man kan jo bare drage en parallel og se hvad tyskere bringer af fødevarer hjemmefra når de lejer et dansk sommerhus som selvfølgelig er dem vel undt. Landsforeningen mener derfor ikke, at sommerhusudsalg til udlændinge vil gavne økonomien i yderdistrikterne, og det er tvivlsomt, at de øvrige EU-lande er med på, at Danmark gradbøjer sommerhusreglen. Enten skal den bevares som den er, eller også afskaffer vi den med de følger, som det kan få overalt i landet.

9 Carsten Hansen, minister for By, Bolig og Landdistrikter er tilsyneladende enig i den holdning, og Landsforeningen har også skrevet til ministeren at sommerhusreglen ikke skal hverken gradbøjes eller afskaffes. Landsforeningens holdning er den, at vil man give yderområderne med sommerhuse et frisk pust og økonomisk håndstrækning, så burde regeringen lade sommerhusejere få del i håndværkerpakken med fratræk i skat ifølge loven. Det vil uden tvivl få sommerhusejere til at lave forbedringer af deres sommerhuse med danske lokale håndværksfirmaer, og det vil skabe liv og arbejde i områderne. Landsforeningen har også bedt ministeren om snarest at tage dette initiativ som vi vil følge op på. At åbne op for at udlændinge kan købe danske sommerhuse vil, efter Landsforeningens holdning, blive starten på en glidebane som vil underminere vores særregel i EU. Det kunne være interessant med en dialog fra vores medlemsforeninger om jeres holdning til dette emne, og I er velkommen til at komme med tilbagemeldinger til sekretariatet. El- eller VVS arbejde i sommerhuset! Af Jan Howardy Formand, FL Som I sikkert alle ved, har formanden sæde i Håndværkets Ankenævn og I Tekniq (installatørernes brancheorganisation) for at varetage forbrugernes rettigheder i sager, som der bliver klaget over, når der desværre opstår tvistigheder mellem bygherre og håndværkerfirmaet. I mange af de sager der bliver behandlet er der en del arbejder, der ikke er udført af autoriserede håndværkere, og det skal det være når det drejer sig om el- og vvs arbejde. Desværre er der også sager, der er foretaget som sort arbejde uden faktura, og så er man på den! For det første koster det rigtigt dyrt, idet det typisk skal laves om, og yderligere kan det få konsekvenser ved et fremtidig huseftersyn (tilstandsrapport) når det bliver afsløret, at der er foretaget uautoriseret el- og vvs arbejde. Og endnu mere alvorligt kan det medføre alvorlige personskader, når vi taler om el-arbejde! Desuden kan man få et rigtig stort problem med sit forsikringsselskab hvis uheldet er ude, og der skal udbetales en skadeserstatning forsikringsselskaber udbetaler ikke hvis det bliver opdaget, at der foretaget uautoriserede arbejde. Desværre er det vanskeligt at gardere sig som forbrugere, idet nogle firmaer udgiver sig for at være autoriseret, men ikke er det! Sikkerhedsstyrelsen som håndterer overtrædelser af autorisation vil tilsyneladende rette en øget opmærksomhed på problemet, og det er godt. Og hvad kan vi sommerhusejere (forbrugere) så gøre for at sikre os, at den håndværker vi har bestilt virkelig er autoriseret? Man går ind på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside, og her kan man forhøre sig om den specifikke håndværker eller man kan downloade hele listen over autoriserede installatører det er det værd, og listen bliver dagligt opdateret. 9

10 Ændringer af landsmøder? Fra Hovedbestyrelsen, FL Ændring er måske den forkerte benævnelse, idet overskriften måske skulle have været, skal i igen flytte vores landsmøder til forskellige områder i landet. Det har været en stor succes, men det kan godt blive lidt sent inden diskussionerne er færdige, og der var jo ikke meningen. Det viser dog meget klart og tydeligt, at der er behov for mere tid med medlemsforeningerne, og det føler hovedbestyrelsen også. Som allerede nævnt i lederartiklen, har vi derfor taget den første ting til efterretning, og landsmødet og den ordinære generalforsamling i 2012 bliver derfor afholdt på Sjælland, i Korsør. Datoen er lørdag den 22. september 2012 på Best Western Hotel Det er ikke så mange år siden, at landsmøder blev afholdt rundt omkring i landet hvor der var store områder med sommerhuse. Idéen var selvfølgelig at det gav alle vores medlemsforeninger en chance for at fordele rejseomkostninger jævnbyrdigt til de fremmødte medlemmer, at give en mulighed for, med selvsyn, og at notere sig fysisk andre områder end sit eget også for hovedbestyrelsen. Møderne dengang blev også afholdt en weekend, således at hovedbestyrelsen organiserede en lille bustur til det nærmeste område for de fremmødte medlemmer. På den tid blev det besluttet på en generalforsamling, at landsmøderne skulle være et dags møder og centralt, og derfor er der de senere år blev afholdt møder i Odense, og kun om lørdagen. På generalforsamlingen i Odense 2011 blev der af flere fremmødte medlemsforeninger luftet tanken om igen at flytte rundt i landet, og eventuelt at komme tilbage til weekend møder. Begrundelsen var, og det er hovedbestyrelsen helt enige i, at det ville give mere tid til at debattere emner med de fremmødte foreninger, som der ikke er tid til på en lørdag desuden ville der blive mere tid til at debattere dagsordenpunkerne på indkaldelsen. For at kunne imødegå en lidt længere tid med medlemsforeningerne, besluttede hovedbestyrelsen i 2010 og 2011, at afholde en lille middag fredag aften med tilhørende dialog med de fremmødte medlemsforeninger. Jens Baggesen, og igen i år vil der være en middag med efterfølgende mulighed for at de fremmødte medlemsforeninger kan debattere deres lokale sager med hovedbestyrelsen der bliver selvfølgelig ikke diskuteret emner på dagsorden til den ordinære generalforsamling den næste dag! Som også allerede nævnt i lederartiklen vil vi 2013 afholde landsmødet i Jylland, og det bliver i Horsens. På mødet i år kan vi debattere muligheden for at mødet i 2013 bliver et weekendmøde, og det vil vi meget gerne høre jeres mening om, og især fra de medlemsforeninger der ikke giver fremmøde, selvom vi håber at så mange foreninger som muligt møder op i Økonomien ved weekend møder er faktisk ikke så belastende, idet rejseomkostningerne selvfølgelig er 10

11 de samme, lige meget om det er et heldagsmøde eller hele weekenden. I september måned er de fleste hoteller og kursuscentre ikke ret overfyldte, så der er mange ret så billige tilbud at indhente det har vi allerede undersøgt, og med den middag Landsforeningen er vært for om fredagen, vil budgettet holde og indebærer kun, at de fremmødte medlemsforeninger skal betale et meget lille symbolsk beløb. Og der er tale om et meget lille beløb som vi før har opkrævet for et dags møderne, men som vi besluttede ikke at opkræve for et par år siden. gene eller fare for trafikken. Store køretøjer såsom lastbiler, f.eks. renovationsvogne, slamsugere, brandbiler m.v. kræver mere plads end personbiler, og de skal kunne komme frem uhindret på vejene uden at få skader eller forøve skader. Det er godt at gøre det til regel, at beskære mindst 1 gang årligt beplantningen i skellinjen mod vejen. Husk og vær opmærksom på, at der kræves minimum 4, 20 meter fri højde over vejarealet beskæring skal foretages som på skitsen nedenfor. For dem der kan huske weekend møderne, er der helt bestemt minder om udflugt og besigtigelse af lokalområdet med sommerhuse, meget mere tid til afholdelse af selve den ordinære generalforsamling, mere tid til at tale med hovedbestyrelsen og medlemsforeninger fra andre områder i landet, samt det sociale samvær lørdag aften hvor de fleste havde taget deres respektive anden halvdel med så de kunne se hvad det hele går ud på når den ene halvdel af familien er involveret i forenings arbejde det giver helt sikkert en bedre forståelse resten af året! Vi vil debattere det på mødet i år, og det vil være af stor betydning, at høre jeres holdning til dette. Beplantning/beskæring Fra redaktionen, FL Da vores træer langs private fællesveje inden længe vil begynde at gro, er det tid til at være opmærksom på, og repetere gældende lovgivning. Det er den enkelte lodsejer, der skal sørge for, at beplantningen langs egen ejendom ikke er til Nogle grundejerforeninger gør selv et stort arbejde for at få deres medlemmer til at foretage den nødvendige beskæring, og derfor løses sagerne i mindelighed, men kan de ikke det, kan man anmode den respektive kommune om at besigtige forholdene. Såfremt beplantningen er til gene for færdslen, kan kommunen kræve af den enkelte lodsejer, at der foretages beskæring i henhold til Lov om Private Fællesveje, 61. Det er din respektive kommune der fører tilsyn med private fællesveje, afholder vejsyn og som nævnt udsteder påbud om beskæring og vedligeholdelse. Definitionen for privat fællesvej er en vej, der er færdselsareal til en anden ejendom, end den ejendom, som vejen er beliggende på, og de fleste sommerhusveje er omfattet af loven. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Fra sekretariatet, FL Der skal også være plads til ros til medlemsforeningerne når I henvender jer. De fleste oplyser deres medlemsnummer i Landsforeningen, hvilket gør det meget lettere at kunne besvare henvendelser, og eventuelt oplyse samme til det hovedbestyrelsesmedlem der skal have tilsendt den aktuelle henvendelse. En lille dråbe malurt er der dog, idet der stadig er foreninger som ved henvendelse stadig ikke oplyser medlemsnummeret, og det er ærgerlig. Det giver mere arbejde og der skal forespørges tilbage om dette medlemsnummer hvilket kan give forsinket behandling af henvendelsen. Så for de få foreninger der stadig glemmer, venligst husk det. ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Nr. 3 2015 September 19. Årgang

Nr. 3 2015 September 19. Årgang Nr. 3 2015 September 19. Årgang Bladet Mit Sommerhus... 3 Landsmøde og ordinær generalforsamling 2015... 4 Beretning 2015... 5 Hjemmesiden www.mitsommerhus.com... 8 Affaldsordninger i sommerhusområderne...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2011 November 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2011 er ved at være slut Side 4: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: Landsforeningens hovedbestyrelse Side 9: Servitutters gyldighed!

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Fritidshusejerne December 2015

Fritidshusejerne December 2015 Fritidshusejerne December 2015 Hurtig, effektiv og faglig kompetent behandling af spørgsmål og henvendelser! At sidde i en bestyrelse for en grundejerforening er en opgave, som man har påtaget sig frivilligt.

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16

Andelsforeningen af Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Andelsforeningen af 21.11.2010 Kerteminde Sommerby Infobrev for Efterår-Vinter 2015/16 Kære læser, Hvad der er sket siden generalforsamlingen i april?. Nu er der kun 13 lejere tilbage i sommerbyen som

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen.

Den 15. september har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering modtaget kopier af sagens akter og Herning Kommunes udtalelse i sagen. Jette Madsen Ørrevej 46 7400 Herning Kontor Forvaltningsdata Dato 8. december 2016 J nr. KMS-661-00006 Afgørelse i klage over Herning Kommunes adresseændring af vejnavnet Ørrevej til Ørre Byvej, 7400 Herning.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2012 September 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Leder Side 3: Landsforeningens beretning 2012 Side 8: Landsmøde og ordinær generalforsamling 2012 Side 8: Side 9: Så du det beplantede filteranlæg

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro

Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referat af informationsmødet med grundejerforeningerne Den 22/3 2011 på Als Kro Referatet er bygget op som spørgsmål/svar, og der kan være føjet til svaret for at præcisere det. Sp: I beregningen af boligdelen,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2010 Marts 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Bliver det snart forår? Side 4: Rettelse Side 4: Brevkasseanlæg i sommerhusområderne Side 5: Sommerhuse købes af det grå guld! Side 5: Planlægning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Forslag. Adresseloven

Forslag. Adresseloven Til lovforslag nr. L 66 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. januar 2017 Forslag til Adresseloven Kapitel 1 Formål 1. Denne lov har til formål at sikre 1) et landsdækkende

Læs mere

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING

SØLLERØD GRUNDEJERFORENING SØLLERØD GRUNDEJERFORENING Generalforsamling 2013 Velkommen Aftenens program: Generalforsamlingens formelle del (Dagsordenen) Spørgsmål til Rudersdal kommune Jens Ive, Randi Mondorf, Iben Koch og Erik

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015:

Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015: Formandens beretning om Grundejerforeningens virksomhed 2014/2015: Velkommen til årets generalforsamling i Næsgårdens Grundejerforening. Så er den første periode som formand gået, og jeg vil gerne udtrykke

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering LBK nr 1080 af 05/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2722

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 35. årgang nr. 3 September 2011 Resumé af referatet fra generalforsamling Læs hele referatet på www.beringsminde.dk Tirsdag den 26. april 2011 kl. 19.00 afholdte Grundejerforeningen

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Obligatorisk byggeskadeforsikring

Obligatorisk byggeskadeforsikring 17. april 2008 Sag 07/05004 /anl Obligatorisk byggeskadeforsikring Fra den 1. april 2008 har professionelle bygherrer pligt til at tegne og betale for en byggeskadeforsikring, når de opfører nybyggeri

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en byggegrund til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig Fyn A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede som følge af fejlagtige oplysninger i salgsopstillingen

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune

Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Bestræbelser på ændring af lokalplaner 5 03 og 5 04 i Stevns kommune Kronologisk overblik Situationen 1.6. 2014 11. august 2009 Plan og Teknikudvalget meddeler dispensation til byggeri på Kystvejen 112.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2009 Juni 13. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommeren nærmer sig Side 4: Landsmøde og generalforsamling 2009 Side 10: Ny bog Sommerhuset Side 10: Luft til luft-varmepumpe i sommerhuset? Side

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts

Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Referat af generalforsamlingen, 2016 Lørdag, den 19. marts Tilstede: 27 stemmeberettigede og medbragt 8 fuldmagter. Ad 1. Valg af dirigent Mogens Nielsen blev valgt som dirigent. Kim og Iben blev valgt

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere