Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side 10: Advokat, Sjælland Side 10: Fuphåndværkere Side 11: Sommerhusmarkedet Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Michael Kristiansson Nyvej Køge Tlf.: Kasserer: Sekretær: Lars Gudbergsen Broksøvej Herlufmagle Tlf.: Martin Justesen Lerchesvej 1, 4., Svendborg Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Jan Howardy (ansvarshavende) Gitte Abrahamsen Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Velkommen til nye foreninger sommeren 2011: Gf. Lumsås Sønderstrand, Odsherred Kommune Gf. Fiskervej/Dalmose, Sønderborg Kommune

3 Af Jan Howardy Formand, FL At skrive lederen er altid noget jeg ser frem til når bladet skal udkomme. Denne gang har jeg skrevet to. Jeg annullerede den første på nær det følgende: Sommer, sol, byger, summen, masser af mennesker og liv i sommerhusene Danmark har holdt fri, trukket stikket ud og har nydt nuet og naturen. Desværre har det været en meget våd af sommer, så lad os håbe, tro at efteråret bliver mildt og varer længe, så vi stadig kan holde pause fra hverdagens stress og jag. Grunden til at jeg annullerede den første er, at beretningen 2011 skal have plads i bladet, og derfor fortsætter lederen med beretningen. Landsforeningens beretning 2011 Den skriftlige beretning om Landsforeningens virke bliver gennemgået mundtligt af formand Jan Howardy på den ordinære generalforsamling, lørdag den 24. september Status Vi har igen i år oplevet en lidt større medlemstilgang, og har i skrivende stund kun modtaget en enkelt udmeldelse i 2011 det er positivt. Desværre er medlemstallet stadig ikke tilfredsstillende, og i løbet af den kommende tid, vil vi forsøge at hverve nye medlemsforeninger ved at afholde nogle regionsmøder rundt omkring i landet, dog indenfor den økonomi vi har. Arbejdet i hovedbestyrelsen er frivilligt, ulønnet og udføres i fritiden det skal medlemmerne være klar over. Vores arbejde med de ministerier, hvor vi er høringsberettiget bliver værdsat, og vi bliver hørt. Desværre har vi endnu engang måtte konstatere, at et hovedbestyrelsesmedlem er og har været langtidssyg, hvilket har betydet indkaldelse af vor suppleant for Sjælland. Vi har utrolige mange sager, som vores medlemsforeninger har bedt os om at være behjælpelige med at løse det er vi glade for, men det tager tid, og det skal man være opmærksom på. Det er rådgivning og støtte til foreninger med hensyn til kloakering i sommerhusområderne, sommerhuse på lejet grund, lejekontrakter, vedtægter og deklarationer, ikke lovlige opførte sommerhuse, ulovlige udgravninger, veje og mange andre forenings sager. Hovedbestyrelsesmøder Vi har afholdt 5 hovedbestyrelsesmøder siden sidst, og på disse møder gennemgår vi de sager vi arbejder på. Det kan være af politisk art for, at vores interesseområder bliver tilgodeset, og som allerede nævnt sager, der skal løses for vores medlemsforeninger. Formanden og sekretariatet udfærdiger mødernes dagsorden der bliver udsendt til hovedbestyrelsesmedlemmerne. Efter mødet udfærdiges et beslutningsreferat til alle medlemmer i hovedbestyrelsen. På hvert møde gennemgås aktionsplanen, der bliver opdateret, og hver hovedbestyrelsesmedlem gør status på sager de arbejder med. Sekretariatet og sekretæren informerer om henvendelser til Landsforeningen, og mellem møder er der jævnligt kontakt via og telefon vi kan også træffe beslutninger mellem møder, når formanden udsender en beslutningsmail. Andre møder Repræsentanter fra hovedbestyrelsen har desuden deltaget i 4 møder i Forbrugerrådet, 4 møder med respektive kommuner i landet, 11 møder i de godkendte ankenævn Landsforeningen har plads i, 5 møder med medlemsforeninger, og formanden samt et hovedbestyrelsesmedlem har desuden været dirigent ved 3 generalforsamlinger hos medlemsforeninger. Vi har foretaget 2 inspiceringer af strand- og kyststrækninger ved ansøgning om bade- og bådebroer samt deltaget i en fremvisning af et alternativ til kloakering i sommerhusområderne lidt mere om det sidste senere. Kassereren Efter at vores tidligere kasserer Henning Naubert havde ført regnskabet som konsulent i sidste halvdel af 2010, fik vi ny kasserer ved sidste generalforsamling, og desværre har det taget sin tid at få gennemført overførslen grundet tilsyneladende unødige forsinkelser. Det har betydet, at vi i skrivende stund endnu ikke har fået gennemført en investering i obligationer for at få et bedre 3

4 renteafkast. Det blev besluttet på sidste generalforsamling, og det beklager hovedbestyrelsen. Forhåbentlig kan vi informere en positiv udmelding på mødet i september Landsforeningens tilknyttede advokater Efter lidt negativ skriverier i medierne og henvendelser fra medlemsforeninger i Vestsjælland, blev vi desværre nødt til at afslutte samarbejdet med vor advokat på Sjælland ved udgangen af Det har desværre ikke været nemt at finde en afløser for Sjælland, idet vor advokat ikke alene skal bistå i juridiske sager, men også gerne skulle have lidt indblik i problematikken i sommerhusområderne, og på nuværende tidspunkt er der endnu ikke fundet en afløser. Forhåbentlig kan vi informere om en ny advokat for Sjælland på mødet. Advokat Hans Vestergaard, Fyn har haft 6 henvendelser fra medlems foreninger og advokat Poul Winther Andersen, Jylland har haft anslået 4-5 henvendelser. Begge advokater har også været meget behjælpelig med juridiske svar til Landsforeningen, også uden vederlag. Forsikringsaftale med Codan Forsikring A/S Landsforeningen har tre forsikrings tilbud til vores medlemsforeninger, Lovpligtig Arbejdsskade, Erhvervsansvarsforsikring og Bestyrelsesansvarsforsikring. Det har været en stor succes, og rigtig mange foreninger har tegnet et eller flere tilbud. Bladet Mit Sommerhus Med de tilbagemeldinger vi får fra medlemsforeninger m.m. er bladet en stor succes, og det bliver læst. Vores aftale med Post Danmark om selv at styre kartoteket elektronisk fungerer udmærket, og sparer store omkostninger for Landsforeningen, når der skal ændres navne og adresser i bestyrelserne. Det kræver dog, at foreningerne underretter sekretariatet om disse ændringer. Annoncering i bladet Efter en økonomisk afmatning og faldende annonceindtægter er billedet nu vendt til vores fordel, og efter et stort stykke arbejde af hovedbestyrelsen, er vi nu på rette spor med maksimum annonceindtægter. Vi har derfor fået rettet op på det underskud vi havde i Hjemmesiden Vi prøver hele tiden at forny vores hjemmeside, og den fungerer tilfredsstillende, men vi vil forbedre den i den kommende tid. Vores skemaer om ændringer af bestyrelser, og forespørgsler om Landsforeningen, samt udfyldelse af indmeldelsesblanket bliver flittigt brugt, og det er positivt. Ca har i år besøgt vores side i skrivende stund. Sekretariatet Det fungerer tilfredsstillende, og ansættelsen af Bente i sekretariatet har en positiv effekt, hvilket giver sig udslag i, at formanden og sekretariatet har fået mere tid til at tage sig af sager, der kommer ind. Planlovens 40 og 41 Efter bekendtgørelsen, nr. 424 af den 23. april 2010, om ophævelse af kommunernes indberetninger om helårsbeboelse i sommerhusområderne, er det blevet mere indviklet for Landsforeningen, at holde styr og få indberetninger om overholdelsen af gældende love og regler indenfor området, og i sær efter afviklingen af Afviklingsloven i Der bliver stadig givet flere og flere dispensationer på et for løst grundlag, men vi overvåger så godt som vi kan. Sommerhuse på lejet grund En af vores medlemsforeninger på Fyn har desværre også tabt deres sag i Landsretten, efter Byrettens tidligere dom. Det er en sag som Landsforeningen ikke har været meget involveret i, idet foreningen har ønsket at føre sagen selv. Dog vil den stadig indgå i vores bestræbelser på, at få ordnede forhold for sommerhuse på lejet grund en sag som FL har arbejdet på flere år. De cirka huse på statens grunde fik ordnede forhold i 2009, men vi mangler stadig de ca på private hænder. Forbrugerombudsmanden deltog i en retssag i 2009 sammen med Landsforeningen, og her blev sagen vundet med positivt resultat og nedsat leje. Forbrugerombudsmandens udtalelse i sagerne har været længe undervejs, men Landsforeningen blev informeret pr. brev i juli 2011 måned, at Forbrugerombudsmanden vil komme tilbage til sagen i medio august Forhåbentligt har 4

5 Landsforeningen de seneste nyheder på mødet i september Brevkasseanlæg i sommerhusområderne De mange møder vi har haft med Trafikministeriet (Posttilsynet) i 2009 og 2010 og vores indsigelser mod brevkasseanlæg i sommerhusområderne er desværre ikke slut. Vi havde håbet at vores indsigelser havde båret frugt, hvilket det tilsyneladende også gjorde, men den sidste nye postlov omhandler endnu engang brevkasseanlæg i vores områder. Det er mere forenklet i den helt nye postlov, og heldigvis er det stadig således, at det er udstykkeren der skal sørge for at afsætte areal til formålet, og at opsætte anlæggene. Heldigvis, fordi hvor mange af disse udstykkere er aktive i dag, og hvem skal så betale? Landsforeningen vil allerede nu begynde på nye møder for politisk påvirkning med det ansvarlige ministerium, og forhåbentlig har vi mere information på mødet i september Kloakering i sommerhusområderne Det der startede i Odsherred Kommune, Vestsjælland har nu bredt sig til andre kommuner i hele landet. Landsforeningens holdning er, at vi sommerhusejere ikke skal være med til at finansiere kommunernes nye rensningsanlæg. Vi henholder os også stadig til, at den tidligere miljøminister klart har udtalt i 2009, at der ikke er en egentlig lovgivning på området, og at en kommune kun kan gennemføre kloakering, hvis der er miljømæssige årsager hertil. Kommunerne kan tilsyneladende ikke forstå, at der er forskel på spildevand og overfladevand. Landsforeningen arbejder på problemet i Odsherred Kommune (FSNR s område) og i Holstebro Kommune. Kommunerne kan tilsyneladende heller ikke forstå, at ved spildevand, skal der foretages en VVM undersøgelse. Landsforeningen har anket Odsherred Kommunes planer til Statsforvaltningen, og det vil vi også gøre med hensyn til Holstebro Kommune, hvis og såfremt Landsforeningen ikke modtager det svar fra kommunen, at de har opgivet tvangskloakeringen. I den forbindelse besigtigede hovedbestyrelsen anlæg med beplantede filter hos firmaet Kilian Water i Jylland, og selvom det er en bærebar løsning frem for kloakering, må det desværre fastslås, at på nuværende tidspunkt, er anlæggene ikke store nok til vores sommerhusområder som fælles anlæg, men vi følge udviklingen. Medierne Landsforeningen bliver stadig mere og mere hørt om vores holdninger i sager som vedrører os det er meget vigtigt, at vi bliver hørt om vores synspunkter. Fællesgodefinansiering af turistinfrastruktur Nogle kommuner er blevet frikommuner, og det tolker de som om de kan ændre alle gældende regler. I sær i Ringkøbing-Skjern Kommune og Odsherred Kommune har man vurderet, at sommerhusejere skal betale henholdsvis 500 kr. og 200 kr. årligt til dette projekt det er efter FL s holdning, en skjult skat til sommerhusejere! Desuden vil man gerne have, at udlændinge skal kunne købe danske sommerhuse for at fremme turismen i yderområderne! Landsforeningen har tilskrevet Miljøministeriet og Indenrigsministeriet, og flere politikere har allerede været ude med en løftet pegefinger til disse kommuner. Landsforeningen afventer svar fra de tilskrevne ministerier. Fremtiden Vi har, som allerede nævnt, fået tilgang af nye foreninger og kun en enkelt udmeldelse. Vi arbejder på, at Landsforeningen bliver endnu mere kendt, og at vores holdninger bliver tilgodeset. Vi skal have afklaret tvungen kloakering indenfor sommerhusområderne, en forhåbentlig lovgivning for sommerhuse på lejet grund, samt brevkasseanlæg i vores sommerhusområder. Jeg er overbevist om, at Fritidshusejernes Landsforening går ind i et nyt positivt år med flere nye medlemsforeninger, og at det gode samarbejde mellem medlemsforeningerne og Landsforeningen fortsætter. Vi vil fortsætte den politiske påvirkning til fordel for os sommerhusejere. Til slut vil jeg sige tak til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde. 5

6 KAN DU FÅ DIN TRÆBESKYTTELSE LEVERET DIREKTE TIL SOMMERHUSET -GRATIS! Som medlem af Fritidshusejernes Landsforening kan du nu bestille træbeskyttelse på flügger.dk og få den leveret direkte til sommerhuset - gratis. Benyt kode: Mitsommerhus2011, når du bestiller online, så sender vi også en kvalitetspensel med i pakken. Kun på flugger.dk FLUGGER.DK /11 BEVAR DET DU HOLDER AF

7 Landsmøde og ordinær generalforsamling Af Jan Howardy Formand, FL Landsforeningens årlige landsmøde og ordinær generalforsamling 2011 er lørdag den 24. september 2011 i Odense. Det bliver centralt i Odense, og ikke langt fra banegården, Radisson Blu H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Sidste år var vi på Hotel Plaza, men desværre var der ikke plads nok, selvom vi havde bestilt det største lokale de rådede over. Jeg forventer derfor, at rigtig mange medlemsforeninger tilmelder sig til denne meget vigtige dag således, at vi kan fylde det store lokale i de nye omgivelser med fremmødte medlemmer. Eksisterende vedtægter 3 stemmevægt Medlemsrepræsentanterne har på gene-ralforsamlingen følgende stemmevægt: Foreninger og sammenslutninger har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer. Igen i år vil vi invitere til en let middag (buffet) fredag aften den 23. september 2011 for de foreninger der ønsker lidt mere tid med hovedbestyrelsen, og lidt social samvær. Middagen er gratis, men skal der overnattes er det for egen regning dog har vi aftalt med hotellet, at medlemmer kan få rabat på værelserne ved at oplyse medlemsnummer. Formand og hovedbestyrelse håber på et stort fremmøde, så husk at sætte kryds i jeres kalender for denne vigtige dag. Gæstetaler er Eyvind Vesselbo, MF, miljøpolitisk ordfører, Venstre. Indkaldelse og dagsorden m.m. er udsendt til foreningernes formænd samt nogle vedtægtsændringsforslag, som bliver oplyst her, i tilfælde af, at der er medlemsforeninger som gerne vil benytte lejligheden til at give fremmøde og komme med deres betragtninger: Nyt forslag 3 stemmevægt Sammenslutninger af foreninger har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer, for hvem der betales kontingent. Der skal indsendes skriftlig fuldmagt til FL senest 8 dage før landsmøde og generalforsamling, for hver forening der stemmes for. En forening, der er medlem af en sammenslutning, men som jf. stk. 3 stemmer selvstændigt, har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer, for hvem der betales kontingent. Tilsvarende nedsættes stemmevægten for den sammenslutning af foreninger, som foreningen er medlem af. Enkeltpersoner har én stemme Afsnit 5 sidste linje: Forening/sammenslutning 3 Forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest den 22. august Enkeltpersoner har én stemme Afsnit 5 sidste linje: /sammenslutning udgår 3 Forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren eller sekretariatet i hænde senest den 1. august 7

8 Belåning Af advokat Hans Vestergaard I det sidste nummer af Mit Sommerhus har Bente Mortensen en opfordring til foreningen om at gøre noget ved mulighederne for at få kreditforeningsbelåning af sommerhuse på fremmede grunde. I forbindelse med, at jeg fik dette problem forelagt sidste forår, er det lykkedes mig efter henvendelse til de fire kreditforeninger at få deres stillingtagen til, hvad de kræver af vedtægter for en andelsforening. De ville alle gerne have vedtægterne tinglyst med de særlige bestemmelser, der relaterede sig til dem. Da det langt om længe var lykkedes at få dette på plads, blev det næste problem at få vedtægterne tinglyst. Tinglysningsretten afviste at lyse vedtægterne, da de ikke stiftede nogen ret over fast ejendom. Den afgørelse kærede jeg til landsretten, men blev herefter ringet op fra tinglysningsretten om, at de godt ville tinglyse den særlige bestemmelse om kreditforeningen, men ikke resten. Det sagde jeg ok til og tilbagekaldte mit kæremål. Status i dag er, at tre af vedtægterne er tinglyst for så vidt angår bestemmelsen om kreditforeningerne, den fjerde er der nogle adkomstproblemer med (forskel på foreningens navn og den det navn som står i tingbogen). Det kan altså gøre at få tinglyst vedtægter, som tilfredsstiller kreditforeningerne, således at det er muligt at få lån med pant i ejendomme på fremmed grund. Ny annoncør Af Jan Howardy Formand, FL Vi er glade for vores nye annoncør på bagsiden af vort blad, og især da det omhandler et produkt der har stor interesse for os sommerhusejere. Rosenkjær VVS ved Jesper Nielsen har sammen med Landsforeningen arbejdet på et tilbud, der kun gælder for os medlemmer. Det er meget, meget attraktivt og tilbuddet inkl. moms gælder hele landet - bliver leveret og monteret i hele Danmark. Vi håber derfor at medlemmerne tager godt imod dette tilbud, og husk at opgive jeres medlemsnummer når I kontakter firmaet. Den følgende artikel er skrevet af Rosenkjær VVS og informerer om produktet, samt giver oplysninger om, hvor vigtigt det er at købe det rette produkt med lang levetid. Varmepumpen Af Jesper Nielsen Rosenkjær VVS Varmepumper bliver mere og mere almindelige i Danmark, især luft til luft-varmepumper. Varmepumpen kan bruges som opvarmning stort set alle steder, men er specielt velegnet til fritidshuse, som skal være frostfrie om vinteren, opvarmede for- og efterår og nedkøles om sommeren. Luft/luft-varmepumper kan også bruges som supplement til den primære varmekilde i private boliger og lignende. En luft/luftvarmepumpe består af en indedel, som sættes op inde i huset og en ude del, som monteres tæt ved eller på huset. Det har stor betydning hvilket mærke varmepumpe man vælger! Forskellene er store på en dyr og en billig varmepumpe, både i forhold til det ydre og de indvendige komponenter. Mange vil nok mene, at kvalitetsforskellen er irrelevant, når det bare er til sommerhuset, hvor der kun engang imellem er brug for varme. Forskellen kommer desværre til 8

9 kende hurtigere end man ønsker. Holdbarhed, funktionalitet og driftsøkonomi er væsentligt! En billig varmepumpe er ikke produceret til at modstå det danske klima. Hverken det ydre kabinet eller de indre dele, specielt kompressoren, som er varmepumpens hjerte, kan ikke holde til længere tids drift i frostgrader og det ydre kabinet vil efter kort tid tære op. Jeg har kendskab til flere, som har købt en billig varmepumpe. Efter den første vinter hvor den skulle holde sommerhuset frostfrit, er kompressoren brændt sammen. Danmarkspumpen fra Panasonic er specielt tilpasset danske forhold mht. frost, det til tider hårde klima og den salte luft ved kysterne. Den har specielt udvalgt kompressor, ventilatormotor og ekstra isolering således den er optimeret til at køre energimæssigt korrekt. Vælger med den lidt dyrere løsning, får man også meget mere for pengene. Når jeg skriver lidt er det fordi den faktisk kun er lidt dyrere end en billige konkurrent. Prisen på montage er som minimum den samme, så det er prisen på varmepumpen der gør forskellen. Som ovenfor nævnt, er der mange flere fordele ved at vælge et anerkendt fabrikat varmepumpe. F.eks. er der på Panasonics DanmarksPumpen 5 års total garanti på både installation og produkt, hvilket er et signal fra producenten om et gedigent solidt produkt. En varmepumpe bør som minimum kunne holde i 15 år. Er man nu alligevel uheldig og varmepumpen går i stykker, kan man næsten være sikker på at der ikke kan skaffes reservedele til de billige varmepumper. Dette er ikke tilfældet med DanmarksPumpen, her er det muligt at få reservedele hjem fra dag til dag, og dermed hurtigt få repareret varmepumpen, så den kører igen. Dette gælder selvfølgelig både i og efter de 5 års totalgaranti. DanmarksPumpen er omfattet af 5 års totalgaranti, eneste krav til garantien er, at der skal være udført service på varmepumpen 2 gange inden for den 5 års periode af en godkendt installatør. Både Panasonic og jeg anbefaler, at man fortsætter med et service hvert 2. år efter garantien er udløbet. Så er man sikker på varmepumpen kører som den skal og ikke bruger for meget strøm. Foruden service hvert 2. år, er det vigtigt man selv passer varmepumpen med almindelig rengøring og støvsugning. Er ude- eller indedel sat til i skidt vil varmepumpen blive ineffektiv og uøkonomisk at køre med. Desuden renser et filter i pumpen luften, så indeklimaet bliver bedre, hvilket også er en pointe til at få husket at gøre delene rene. En anden ting der er utrolig vigtig at nævne er at, virkningsgraden også kaldet COP-værdien kan garanteres med DanmarksPumpen. Dette er desværre ikke tilfældet med de billige byggemarkedsmodeller. Heldigvis bliver flere og flere af de billige varmepumper nu testet for deres COP, mange af den kan ikke engang klare mindstekravene for at blive solgt i Danmark Når man har besluttet sig for en varmepumpe, er det vigtigt hvem der installerer og monterer den. For at en varmepumpe er lovligt installeret, skal det gøres af en autoriseret kølemontør og dette gælder uanset om den er købt i byggemarkedet eller ved en autoriseret forhandler! DanmarksPumpen kan kun leveres med autoriseret installation. Der monteres desværre mange varmepumper uautoriseret alligevel, hvilket er et stort problem. Bliver varmepumpen ikke korrekt installeret, er den uøkonomisk i drift og levetiden forkortes væsentligt. Et kølekredsløb forbinder ude- og indedel. Luft og fugt er forbudt i et kølekredsløb. Bliver varmepumpen ikke korrekt installeret med det rigtige værktøj, er der med garanti både luft og fugt i kredsløbet og derved får man en dårlig COPværdi! Som aut. kølemontør beregner man COPværdien ved hjælp af målinger. Dette er den eneste måde, bortset fra elregningen, man kan se om varmepumpen er økonomisk i drift. Det er derfor også en skam, at folk har tendens til at give varm- 9

10 epumpen et dårligt rygte, hvis det gives på baggrund at en uautoriseret installeret byggemarkedvarmepumpe. Når vi taler autoriseret installation er det lige så vigtigt at nævne, at det kun er den aut. kølemontør der kan håndtere det kølemiddel, som er i varmepumpen, korrekt. Kølemiddel udleder store mængder CO 2. 1 kg kølemiddel, som svarer til indholdet i en normal installation, udleder den samme mængde CO 2 som en bil gør, når den har kørt kilometer. Det er også vigtigt at være klar over hvordan man kører med sin varmepumpe. Har man normalt ikke haft varme på sit sommerhus hele vinterhalvåret og nu har en varmepumpe som kører vinteren igennem, er det klart man ikke sparer noget, umiddelbart i hvert fald. På sigt har sommerhuset nok bedst af varme hele året da varme holder fugt ude. Sommerhuset behøves dog ikke varmes op til stuetemperatur. DanmarksPumpen har en såkaldt 8-10 graders funktion, hvilket betyder at sommerhuset aldrig kommer under 8 eller 10 grader og dermed bliver frostfrit. Som indehaver af en varmepumpe kan man også selv have indflydelse på dennes økonomi. Blot ved at sænke den forudbestemte temperatur 1 grad, bliver den billigere at køre med. Med andre ord skal den aldrig køre med en højere temperatur en højst nødvendigt! Til DanmarksPumpen findes der meget ekstraudstyr. Som det mest relevante kan nævnes SMS-styring og web-kontrol, så man hjemmefra kan komme i kontakt med varmepumpen og få at vide hvor varmt der er i huset og regulere temperaturen. Jeg håber med dette, der er blevet kastet lys over luft/luftvarmepumperne. Da jeg begyndte at sælge luft/luft varmepumper kunne jeg i princippet have valgt hvilken som helst type. Valget faldt ret hurtigt på Panasonics DanmarksPumpen, da det var her den bedste totalløsning fandtes og desuden er kvaliteten i top, da det er meget vigtigt for mig, at jeg i min virksomhed kun sælger ting jeg kan stå 100% inde for. Advokat, Sjælland Fra redaktionen, FL Selvom det tog lang tid, har vi endelig fundet en advokat på Sjælland, og i den forbindelse vil Landsforeningen gerne sige tak til advokat Hans Vestergaard for at være behjælpelig. Det er advokat Stig Nielsen fra Kalundborg, som formanden har haft en god konstruktiv samtale med, og vi skal mødes i løbet af de næste par uger. Advokaten har tilsendt os følgende oplysninger: Advokat Stig Nielsen er partner i advokatfirmaet Machenhauernielsen, som har kontorer i Holbæk og Kalundborg. Advokaten har mange års erfaring med foreningsret. Bl.a. som advokat for grundejerforeninger og især for andelsboliger. Stig Nielsen er uddannet som forligsmægler (mediator), og er retsmægler ved Østre landsret og retten i Holbæk. Landsforeningen og medlemmerne glæder sig til samarbejdet, og alle praktiske oplysninger kan findes på side 2 i bladet. Fuphåndværkere Fra redaktionen, FL Desværre vrimler det for meget med hjemmesider, der tilbyder at skaffe håndværkere! Lokkende tilbud som mangler du en håndværker som er billig, vi tilbyder billige polske o.s.v. på hjemmesider hvor du kan hente seriøse, billige og gratis tilbud fra håndværkere, som netop lige matcher dine behov! Selvfølgelig er der også seriøse håndværkere der tilbyder sig, men for at have en chance for at finde ud af om det er seriøse håndværkere, og før de andre er kommet inden for døren, skal du 10

11 sørge for, at håndværkeren er medlem af Byg Garantiordningen. Det sikrer dig mest mulig garanti for, at ordningen dækker eventuelle håndværksmæssige mangler ved et stykke bestilt arbejde. Desværre og desværre er der også nogle få håndværksfirmaer der skilter med, at de er medlem af Byg Garantiordningen, men det er de ikke! Alene i 2009/2010 er ca. 40 håndværkerfirmaer blevet anmeldt for informere urigtigt, at de var omfattet af ordningen. De koster store bøder, men tilsyneladende fortsætter disse tilbud. Vil du sikre dig, at en bestilt håndværker er medlem af ordningen, kan du gå ind på og undersøge om håndværkeren er medlem eller ej. Du kan også hente tilbud på her er alle håndværkere medlem af Byg Garantiordningen. I både Dansk Byggeri- og Håndværksankenævnet, hvor Landsforeningen har sæde, er mange klagesager desværre over håndværkere, der ikke er medlem af ordningen, og så er chancen for at få dækket et eventuelt tab, ikke store. Så derfor kære sommerhusejer så er det i din egen interesse, at undersøge om den håndværker du har bestilt til noget arbejde, er medlem af ordningen. Sommerhusmarkedet Af Jan Howardy Formand, FL Desværre følger salg af sommerhuse det generelle marked for øjeblikket, og der er store prisfald. Alle advarselslamper blinker rødt, og ifølge Landsforeningens oplysninger, advarer flere realkreditforeninger nu mod køb af sommerhuse det er usædvanligt! De sidste ca. 10 år er priserne på sommerhuse øget mere end på parcelhuse, og en forklaring kunne være, at køb af sommerhuse har været præget af spekulation i videresalg. Men nu er antallet af sommerhuse til salg tæt på det højeste niveau nogensinde, og det tager utrolig lang tid at sælge dem. Det er ikke et særligt attraktivt marked, desværre, og man må være indstillet på, at markedet kan falde endnu mere de kommende år. Den økonomiske afmatning i Danmark fortsætter, og det går også ud over salg af sommerhuse. Ifølge vores oplysninger, har der i flere måneder været debatteret mellem Nationalbanken, finanssektorerne og regeringen, om blandt andet afdragsfrie lån skal afskaffes for at modvirke bobler i boligmarkedet dette gælder også for sommerhuse. En af grundene er, at skabe mere stabilitet til vores realkreditsystem, og ikke skabe mere usikkerhed hos de investorer, som køber obligationerne bag boliglånene. Selvfølgelig er der ikke regler uden undtagelser, og nogle steder i Danmark er der lokale eksempler på, at handelen er ved at komme i gang igen, men de er sjældne. Og at priser på sommerhuse mest sandsynligvis vil falde yderligere de kommende år er sikkert, idet det viser alle analyser. I skrivende stund tales om et snarligt folketingsvalg, og med de sidste udmeldinger fra begge fløje i Folketinget de sidste dage, er der masser af løfter på vej til handler med boliger, og det vil også gælde handler med sommerhuse. Om det vil sætte mere gang i handler og holde priserne stabile, kan jo ikke vides, og først skal løfterne jo indfries! Landsforeningen følger spændt udviklingen. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Husk at tilmelde jer til landsmøde og ordinær generalforsamling i Odense lørdag den 24. september 2011 jeres formand har modtaget indkaldelse og dagsorden m.m. ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Nr. 3 2015 September 19. Årgang

Nr. 3 2015 September 19. Årgang Nr. 3 2015 September 19. Årgang Bladet Mit Sommerhus... 3 Landsmøde og ordinær generalforsamling 2015... 4 Beretning 2015... 5 Hjemmesiden www.mitsommerhus.com... 8 Affaldsordninger i sommerhusområderne...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2011 November 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2011 er ved at være slut Side 4: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: Landsforeningens hovedbestyrelse Side 9: Servitutters gyldighed!

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2012 September 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Leder Side 3: Landsforeningens beretning 2012 Side 8: Landsmøde og ordinær generalforsamling 2012 Side 8: Side 9: Så du det beplantede filteranlæg

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Fritidshusejerne December 2015

Fritidshusejerne December 2015 Fritidshusejerne December 2015 Hurtig, effektiv og faglig kompetent behandling af spørgsmål og henvendelser! At sidde i en bestyrelse for en grundejerforening er en opgave, som man har påtaget sig frivilligt.

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2009 Juni 13. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommeren nærmer sig Side 4: Landsmøde og generalforsamling 2009 Side 10: Ny bog Sommerhuset Side 10: Luft til luft-varmepumpe i sommerhuset? Side

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013

Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere. Forår-sommer 2013 Info til KertemindeSommerbys ejere og lejere Forår-sommer 2013 Kære sommerhusejere, og lejere, Foråret er på vej og med den vinter må vi da få en super sommer. Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen gerne

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland. Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestsjælland Hotel Strandparken, Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestsjælland Dato og tid: torsdag den 22. september 2016, kl.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71

Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 Referat fra Ordinært Delegeretmøde Torsdag den 24. maj 2016, kl.19.00 i Foreningshuset Postkassen, Amager Landevej 71 32 foreninger med i alt 45 stemmeberettigede var til stede. Formand Kurt Wriedt bød

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE

SAMMENSLUTNINGEN AF SOMMERHUSEJERFORENINGER I JAMMERBUGT KOMMUNE 3. Generalforsamling 14. november 2009 kl. 14:00 Fårup Skovhus R E F E R A T Formanden bød velkommen. Der var mødt 24 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent Forsamlingen valgte Knud Jørgensen (Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Lørdag den 12. april 2014 kl på Havnsø hotel. Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Lørdag den 12. april 2014 kl. 10.00 på Havnsø hotel Dagsorden i henhold til vedtægternes 10 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN

LANDLIGGERSAMMENSLUTNINGEN En sørgelig meddelelse vedr. vores tidligere formand Kirsten Meleshko Har den 13/1 haft en opringning fra Kirstens mand, Kirsten er her ikke mere. Efter et kraftigt hosteangreb, brast lungerne med blødning

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR 1 Selskabets navn er, Fuur stk. 2 Den geografiske afgrænsning for selskabets område svarer til afgrænsningen for Sundsøre Kommunes lokalplan nr. 23.1, samt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2010 Marts 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Bliver det snart forår? Side 4: Rettelse Side 4: Brevkasseanlæg i sommerhusområderne Side 5: Sommerhuse købes af det grå guld! Side 5: Planlægning

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014

Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Referat ordinære generalforsamling i H/F Fælles Eje, søndag den 27. april 2014 Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Godkendelse af beretning Godkendelse af regnskabet Indkommende forslag A

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Beretning 2009 for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune. Det er den 3. generalforsamling i Sammenslutningen af sommerhusejere i Jammerbugt kommune. Vi kan se tilbage på et år,

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre.

Den store deltagelse er igen med til at sætte Klitmøller på kortet sammen med Cold Hawaii og begge dele har jo noget med vand at gøre. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2013 12. marts 2o13 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Vi er igen i år Vandvittig

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00.

Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Grundejerforeningen Skovmose Generalforsamling på Skovby Kro den 21. juni 2014, kl. 13.00. Bestyrelsens beretning. Velkommen til generalforsamling nr. 40. Godt at se det store fremmøde. Mange af jer er

Læs mere

Generalforsamling 26. april 2006

Generalforsamling 26. april 2006 Formandens beretning for året 2005 Indledning Indledningsvis vil jeg starte min beretning med en kort orientering om foreningens virke og derefter gå over til udviklingen i det forgangne år. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 FREDERIKSSUND GOLFKLUB Forslag Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2-2010 mandag d. 22. februar kl. 18.00 Deltagere: Leif Tullberg, John Gothjelpsen, Henrik Helt, Mette Overby, Andy McCourt, Flemming Gottschalck.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred

Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Velkommen til årsmødet for sommerhusgrundejerforeningerne i Odsherred Årsmøde for formændene for sommerhusgrundejerne i Odsherred - Lørdag den 8. august 2015 Program Tidspunkt Aktivitet 10.30 10.40 Velkomst

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING

Spar mange penge på din varmeregning med en LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING Spar mange penge på din varmeregning med en -TIL-VAND VARMEPUMPE EN KOMPLET VARMELØSNING SPAR PÅ VARMEUDGIFTERNE Med en luft-til-vand varmepumpe fra Nordisk Energirenovering har du mulighed for at reducere

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

Privatisering af vores veje

Privatisering af vores veje ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nr. 3 oktober 2011 14. årgang ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2011 Juni 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommerhus og sommer Side 4: Alternativt rensningsanlæg? Side 4: For et renere miljø! Side 8: Bork, kloakproblemer! Side 10: Miljøvurdering af planer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014.

FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. FORMANDENS BERETNING VED 8. Marts 2014 GRUNDEJERFORENINGEN PILEGAARDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 27. MARTS 2014. 1. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til at byde alle hjertelig velkommen, endnu

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere