Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side 10: Advokat, Sjælland Side 10: Fuphåndværkere Side 11: Sommerhusmarkedet Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Michael Kristiansson Nyvej Køge Tlf.: Kasserer: Sekretær: Lars Gudbergsen Broksøvej Herlufmagle Tlf.: Martin Justesen Lerchesvej 1, 4., Svendborg Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Jan Howardy (ansvarshavende) Gitte Abrahamsen Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Velkommen til nye foreninger sommeren 2011: Gf. Lumsås Sønderstrand, Odsherred Kommune Gf. Fiskervej/Dalmose, Sønderborg Kommune

3 Af Jan Howardy Formand, FL At skrive lederen er altid noget jeg ser frem til når bladet skal udkomme. Denne gang har jeg skrevet to. Jeg annullerede den første på nær det følgende: Sommer, sol, byger, summen, masser af mennesker og liv i sommerhusene Danmark har holdt fri, trukket stikket ud og har nydt nuet og naturen. Desværre har det været en meget våd af sommer, så lad os håbe, tro at efteråret bliver mildt og varer længe, så vi stadig kan holde pause fra hverdagens stress og jag. Grunden til at jeg annullerede den første er, at beretningen 2011 skal have plads i bladet, og derfor fortsætter lederen med beretningen. Landsforeningens beretning 2011 Den skriftlige beretning om Landsforeningens virke bliver gennemgået mundtligt af formand Jan Howardy på den ordinære generalforsamling, lørdag den 24. september Status Vi har igen i år oplevet en lidt større medlemstilgang, og har i skrivende stund kun modtaget en enkelt udmeldelse i 2011 det er positivt. Desværre er medlemstallet stadig ikke tilfredsstillende, og i løbet af den kommende tid, vil vi forsøge at hverve nye medlemsforeninger ved at afholde nogle regionsmøder rundt omkring i landet, dog indenfor den økonomi vi har. Arbejdet i hovedbestyrelsen er frivilligt, ulønnet og udføres i fritiden det skal medlemmerne være klar over. Vores arbejde med de ministerier, hvor vi er høringsberettiget bliver værdsat, og vi bliver hørt. Desværre har vi endnu engang måtte konstatere, at et hovedbestyrelsesmedlem er og har været langtidssyg, hvilket har betydet indkaldelse af vor suppleant for Sjælland. Vi har utrolige mange sager, som vores medlemsforeninger har bedt os om at være behjælpelige med at løse det er vi glade for, men det tager tid, og det skal man være opmærksom på. Det er rådgivning og støtte til foreninger med hensyn til kloakering i sommerhusområderne, sommerhuse på lejet grund, lejekontrakter, vedtægter og deklarationer, ikke lovlige opførte sommerhuse, ulovlige udgravninger, veje og mange andre forenings sager. Hovedbestyrelsesmøder Vi har afholdt 5 hovedbestyrelsesmøder siden sidst, og på disse møder gennemgår vi de sager vi arbejder på. Det kan være af politisk art for, at vores interesseområder bliver tilgodeset, og som allerede nævnt sager, der skal løses for vores medlemsforeninger. Formanden og sekretariatet udfærdiger mødernes dagsorden der bliver udsendt til hovedbestyrelsesmedlemmerne. Efter mødet udfærdiges et beslutningsreferat til alle medlemmer i hovedbestyrelsen. På hvert møde gennemgås aktionsplanen, der bliver opdateret, og hver hovedbestyrelsesmedlem gør status på sager de arbejder med. Sekretariatet og sekretæren informerer om henvendelser til Landsforeningen, og mellem møder er der jævnligt kontakt via og telefon vi kan også træffe beslutninger mellem møder, når formanden udsender en beslutningsmail. Andre møder Repræsentanter fra hovedbestyrelsen har desuden deltaget i 4 møder i Forbrugerrådet, 4 møder med respektive kommuner i landet, 11 møder i de godkendte ankenævn Landsforeningen har plads i, 5 møder med medlemsforeninger, og formanden samt et hovedbestyrelsesmedlem har desuden været dirigent ved 3 generalforsamlinger hos medlemsforeninger. Vi har foretaget 2 inspiceringer af strand- og kyststrækninger ved ansøgning om bade- og bådebroer samt deltaget i en fremvisning af et alternativ til kloakering i sommerhusområderne lidt mere om det sidste senere. Kassereren Efter at vores tidligere kasserer Henning Naubert havde ført regnskabet som konsulent i sidste halvdel af 2010, fik vi ny kasserer ved sidste generalforsamling, og desværre har det taget sin tid at få gennemført overførslen grundet tilsyneladende unødige forsinkelser. Det har betydet, at vi i skrivende stund endnu ikke har fået gennemført en investering i obligationer for at få et bedre 3

4 renteafkast. Det blev besluttet på sidste generalforsamling, og det beklager hovedbestyrelsen. Forhåbentlig kan vi informere en positiv udmelding på mødet i september Landsforeningens tilknyttede advokater Efter lidt negativ skriverier i medierne og henvendelser fra medlemsforeninger i Vestsjælland, blev vi desværre nødt til at afslutte samarbejdet med vor advokat på Sjælland ved udgangen af Det har desværre ikke været nemt at finde en afløser for Sjælland, idet vor advokat ikke alene skal bistå i juridiske sager, men også gerne skulle have lidt indblik i problematikken i sommerhusområderne, og på nuværende tidspunkt er der endnu ikke fundet en afløser. Forhåbentlig kan vi informere om en ny advokat for Sjælland på mødet. Advokat Hans Vestergaard, Fyn har haft 6 henvendelser fra medlems foreninger og advokat Poul Winther Andersen, Jylland har haft anslået 4-5 henvendelser. Begge advokater har også været meget behjælpelig med juridiske svar til Landsforeningen, også uden vederlag. Forsikringsaftale med Codan Forsikring A/S Landsforeningen har tre forsikrings tilbud til vores medlemsforeninger, Lovpligtig Arbejdsskade, Erhvervsansvarsforsikring og Bestyrelsesansvarsforsikring. Det har været en stor succes, og rigtig mange foreninger har tegnet et eller flere tilbud. Bladet Mit Sommerhus Med de tilbagemeldinger vi får fra medlemsforeninger m.m. er bladet en stor succes, og det bliver læst. Vores aftale med Post Danmark om selv at styre kartoteket elektronisk fungerer udmærket, og sparer store omkostninger for Landsforeningen, når der skal ændres navne og adresser i bestyrelserne. Det kræver dog, at foreningerne underretter sekretariatet om disse ændringer. Annoncering i bladet Efter en økonomisk afmatning og faldende annonceindtægter er billedet nu vendt til vores fordel, og efter et stort stykke arbejde af hovedbestyrelsen, er vi nu på rette spor med maksimum annonceindtægter. Vi har derfor fået rettet op på det underskud vi havde i Hjemmesiden Vi prøver hele tiden at forny vores hjemmeside, og den fungerer tilfredsstillende, men vi vil forbedre den i den kommende tid. Vores skemaer om ændringer af bestyrelser, og forespørgsler om Landsforeningen, samt udfyldelse af indmeldelsesblanket bliver flittigt brugt, og det er positivt. Ca har i år besøgt vores side i skrivende stund. Sekretariatet Det fungerer tilfredsstillende, og ansættelsen af Bente i sekretariatet har en positiv effekt, hvilket giver sig udslag i, at formanden og sekretariatet har fået mere tid til at tage sig af sager, der kommer ind. Planlovens 40 og 41 Efter bekendtgørelsen, nr. 424 af den 23. april 2010, om ophævelse af kommunernes indberetninger om helårsbeboelse i sommerhusområderne, er det blevet mere indviklet for Landsforeningen, at holde styr og få indberetninger om overholdelsen af gældende love og regler indenfor området, og i sær efter afviklingen af Afviklingsloven i Der bliver stadig givet flere og flere dispensationer på et for løst grundlag, men vi overvåger så godt som vi kan. Sommerhuse på lejet grund En af vores medlemsforeninger på Fyn har desværre også tabt deres sag i Landsretten, efter Byrettens tidligere dom. Det er en sag som Landsforeningen ikke har været meget involveret i, idet foreningen har ønsket at føre sagen selv. Dog vil den stadig indgå i vores bestræbelser på, at få ordnede forhold for sommerhuse på lejet grund en sag som FL har arbejdet på flere år. De cirka huse på statens grunde fik ordnede forhold i 2009, men vi mangler stadig de ca på private hænder. Forbrugerombudsmanden deltog i en retssag i 2009 sammen med Landsforeningen, og her blev sagen vundet med positivt resultat og nedsat leje. Forbrugerombudsmandens udtalelse i sagerne har været længe undervejs, men Landsforeningen blev informeret pr. brev i juli 2011 måned, at Forbrugerombudsmanden vil komme tilbage til sagen i medio august Forhåbentligt har 4

5 Landsforeningen de seneste nyheder på mødet i september Brevkasseanlæg i sommerhusområderne De mange møder vi har haft med Trafikministeriet (Posttilsynet) i 2009 og 2010 og vores indsigelser mod brevkasseanlæg i sommerhusområderne er desværre ikke slut. Vi havde håbet at vores indsigelser havde båret frugt, hvilket det tilsyneladende også gjorde, men den sidste nye postlov omhandler endnu engang brevkasseanlæg i vores områder. Det er mere forenklet i den helt nye postlov, og heldigvis er det stadig således, at det er udstykkeren der skal sørge for at afsætte areal til formålet, og at opsætte anlæggene. Heldigvis, fordi hvor mange af disse udstykkere er aktive i dag, og hvem skal så betale? Landsforeningen vil allerede nu begynde på nye møder for politisk påvirkning med det ansvarlige ministerium, og forhåbentlig har vi mere information på mødet i september Kloakering i sommerhusområderne Det der startede i Odsherred Kommune, Vestsjælland har nu bredt sig til andre kommuner i hele landet. Landsforeningens holdning er, at vi sommerhusejere ikke skal være med til at finansiere kommunernes nye rensningsanlæg. Vi henholder os også stadig til, at den tidligere miljøminister klart har udtalt i 2009, at der ikke er en egentlig lovgivning på området, og at en kommune kun kan gennemføre kloakering, hvis der er miljømæssige årsager hertil. Kommunerne kan tilsyneladende ikke forstå, at der er forskel på spildevand og overfladevand. Landsforeningen arbejder på problemet i Odsherred Kommune (FSNR s område) og i Holstebro Kommune. Kommunerne kan tilsyneladende heller ikke forstå, at ved spildevand, skal der foretages en VVM undersøgelse. Landsforeningen har anket Odsherred Kommunes planer til Statsforvaltningen, og det vil vi også gøre med hensyn til Holstebro Kommune, hvis og såfremt Landsforeningen ikke modtager det svar fra kommunen, at de har opgivet tvangskloakeringen. I den forbindelse besigtigede hovedbestyrelsen anlæg med beplantede filter hos firmaet Kilian Water i Jylland, og selvom det er en bærebar løsning frem for kloakering, må det desværre fastslås, at på nuværende tidspunkt, er anlæggene ikke store nok til vores sommerhusområder som fælles anlæg, men vi følge udviklingen. Medierne Landsforeningen bliver stadig mere og mere hørt om vores holdninger i sager som vedrører os det er meget vigtigt, at vi bliver hørt om vores synspunkter. Fællesgodefinansiering af turistinfrastruktur Nogle kommuner er blevet frikommuner, og det tolker de som om de kan ændre alle gældende regler. I sær i Ringkøbing-Skjern Kommune og Odsherred Kommune har man vurderet, at sommerhusejere skal betale henholdsvis 500 kr. og 200 kr. årligt til dette projekt det er efter FL s holdning, en skjult skat til sommerhusejere! Desuden vil man gerne have, at udlændinge skal kunne købe danske sommerhuse for at fremme turismen i yderområderne! Landsforeningen har tilskrevet Miljøministeriet og Indenrigsministeriet, og flere politikere har allerede været ude med en løftet pegefinger til disse kommuner. Landsforeningen afventer svar fra de tilskrevne ministerier. Fremtiden Vi har, som allerede nævnt, fået tilgang af nye foreninger og kun en enkelt udmeldelse. Vi arbejder på, at Landsforeningen bliver endnu mere kendt, og at vores holdninger bliver tilgodeset. Vi skal have afklaret tvungen kloakering indenfor sommerhusområderne, en forhåbentlig lovgivning for sommerhuse på lejet grund, samt brevkasseanlæg i vores sommerhusområder. Jeg er overbevist om, at Fritidshusejernes Landsforening går ind i et nyt positivt år med flere nye medlemsforeninger, og at det gode samarbejde mellem medlemsforeningerne og Landsforeningen fortsætter. Vi vil fortsætte den politiske påvirkning til fordel for os sommerhusejere. Til slut vil jeg sige tak til hovedbestyrelsen for et godt samarbejde. 5

6 KAN DU FÅ DIN TRÆBESKYTTELSE LEVERET DIREKTE TIL SOMMERHUSET -GRATIS! Som medlem af Fritidshusejernes Landsforening kan du nu bestille træbeskyttelse på flügger.dk og få den leveret direkte til sommerhuset - gratis. Benyt kode: Mitsommerhus2011, når du bestiller online, så sender vi også en kvalitetspensel med i pakken. Kun på flugger.dk FLUGGER.DK /11 BEVAR DET DU HOLDER AF

7 Landsmøde og ordinær generalforsamling Af Jan Howardy Formand, FL Landsforeningens årlige landsmøde og ordinær generalforsamling 2011 er lørdag den 24. september 2011 i Odense. Det bliver centralt i Odense, og ikke langt fra banegården, Radisson Blu H.C. Andersens Hotel, Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense. Sidste år var vi på Hotel Plaza, men desværre var der ikke plads nok, selvom vi havde bestilt det største lokale de rådede over. Jeg forventer derfor, at rigtig mange medlemsforeninger tilmelder sig til denne meget vigtige dag således, at vi kan fylde det store lokale i de nye omgivelser med fremmødte medlemmer. Eksisterende vedtægter 3 stemmevægt Medlemsrepræsentanterne har på gene-ralforsamlingen følgende stemmevægt: Foreninger og sammenslutninger har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer. Igen i år vil vi invitere til en let middag (buffet) fredag aften den 23. september 2011 for de foreninger der ønsker lidt mere tid med hovedbestyrelsen, og lidt social samvær. Middagen er gratis, men skal der overnattes er det for egen regning dog har vi aftalt med hotellet, at medlemmer kan få rabat på værelserne ved at oplyse medlemsnummer. Formand og hovedbestyrelse håber på et stort fremmøde, så husk at sætte kryds i jeres kalender for denne vigtige dag. Gæstetaler er Eyvind Vesselbo, MF, miljøpolitisk ordfører, Venstre. Indkaldelse og dagsorden m.m. er udsendt til foreningernes formænd samt nogle vedtægtsændringsforslag, som bliver oplyst her, i tilfælde af, at der er medlemsforeninger som gerne vil benytte lejligheden til at give fremmøde og komme med deres betragtninger: Nyt forslag 3 stemmevægt Sammenslutninger af foreninger har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer, for hvem der betales kontingent. Der skal indsendes skriftlig fuldmagt til FL senest 8 dage før landsmøde og generalforsamling, for hver forening der stemmes for. En forening, der er medlem af en sammenslutning, men som jf. stk. 3 stemmer selvstændigt, har én stemme for hvert påbegyndt 100 kontingentbetalende medlemmer, for hvem der betales kontingent. Tilsvarende nedsættes stemmevægten for den sammenslutning af foreninger, som foreningen er medlem af. Enkeltpersoner har én stemme Afsnit 5 sidste linje: Forening/sammenslutning 3 Forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren i hænde senest den 22. august Enkeltpersoner har én stemme Afsnit 5 sidste linje: /sammenslutning udgår 3 Forslag Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være sekretæren eller sekretariatet i hænde senest den 1. august 7

8 Belåning Af advokat Hans Vestergaard I det sidste nummer af Mit Sommerhus har Bente Mortensen en opfordring til foreningen om at gøre noget ved mulighederne for at få kreditforeningsbelåning af sommerhuse på fremmede grunde. I forbindelse med, at jeg fik dette problem forelagt sidste forår, er det lykkedes mig efter henvendelse til de fire kreditforeninger at få deres stillingtagen til, hvad de kræver af vedtægter for en andelsforening. De ville alle gerne have vedtægterne tinglyst med de særlige bestemmelser, der relaterede sig til dem. Da det langt om længe var lykkedes at få dette på plads, blev det næste problem at få vedtægterne tinglyst. Tinglysningsretten afviste at lyse vedtægterne, da de ikke stiftede nogen ret over fast ejendom. Den afgørelse kærede jeg til landsretten, men blev herefter ringet op fra tinglysningsretten om, at de godt ville tinglyse den særlige bestemmelse om kreditforeningen, men ikke resten. Det sagde jeg ok til og tilbagekaldte mit kæremål. Status i dag er, at tre af vedtægterne er tinglyst for så vidt angår bestemmelsen om kreditforeningerne, den fjerde er der nogle adkomstproblemer med (forskel på foreningens navn og den det navn som står i tingbogen). Det kan altså gøre at få tinglyst vedtægter, som tilfredsstiller kreditforeningerne, således at det er muligt at få lån med pant i ejendomme på fremmed grund. Ny annoncør Af Jan Howardy Formand, FL Vi er glade for vores nye annoncør på bagsiden af vort blad, og især da det omhandler et produkt der har stor interesse for os sommerhusejere. Rosenkjær VVS ved Jesper Nielsen har sammen med Landsforeningen arbejdet på et tilbud, der kun gælder for os medlemmer. Det er meget, meget attraktivt og tilbuddet inkl. moms gælder hele landet - bliver leveret og monteret i hele Danmark. Vi håber derfor at medlemmerne tager godt imod dette tilbud, og husk at opgive jeres medlemsnummer når I kontakter firmaet. Den følgende artikel er skrevet af Rosenkjær VVS og informerer om produktet, samt giver oplysninger om, hvor vigtigt det er at købe det rette produkt med lang levetid. Varmepumpen Af Jesper Nielsen Rosenkjær VVS Varmepumper bliver mere og mere almindelige i Danmark, især luft til luft-varmepumper. Varmepumpen kan bruges som opvarmning stort set alle steder, men er specielt velegnet til fritidshuse, som skal være frostfrie om vinteren, opvarmede for- og efterår og nedkøles om sommeren. Luft/luft-varmepumper kan også bruges som supplement til den primære varmekilde i private boliger og lignende. En luft/luftvarmepumpe består af en indedel, som sættes op inde i huset og en ude del, som monteres tæt ved eller på huset. Det har stor betydning hvilket mærke varmepumpe man vælger! Forskellene er store på en dyr og en billig varmepumpe, både i forhold til det ydre og de indvendige komponenter. Mange vil nok mene, at kvalitetsforskellen er irrelevant, når det bare er til sommerhuset, hvor der kun engang imellem er brug for varme. Forskellen kommer desværre til 8

9 kende hurtigere end man ønsker. Holdbarhed, funktionalitet og driftsøkonomi er væsentligt! En billig varmepumpe er ikke produceret til at modstå det danske klima. Hverken det ydre kabinet eller de indre dele, specielt kompressoren, som er varmepumpens hjerte, kan ikke holde til længere tids drift i frostgrader og det ydre kabinet vil efter kort tid tære op. Jeg har kendskab til flere, som har købt en billig varmepumpe. Efter den første vinter hvor den skulle holde sommerhuset frostfrit, er kompressoren brændt sammen. Danmarkspumpen fra Panasonic er specielt tilpasset danske forhold mht. frost, det til tider hårde klima og den salte luft ved kysterne. Den har specielt udvalgt kompressor, ventilatormotor og ekstra isolering således den er optimeret til at køre energimæssigt korrekt. Vælger med den lidt dyrere løsning, får man også meget mere for pengene. Når jeg skriver lidt er det fordi den faktisk kun er lidt dyrere end en billige konkurrent. Prisen på montage er som minimum den samme, så det er prisen på varmepumpen der gør forskellen. Som ovenfor nævnt, er der mange flere fordele ved at vælge et anerkendt fabrikat varmepumpe. F.eks. er der på Panasonics DanmarksPumpen 5 års total garanti på både installation og produkt, hvilket er et signal fra producenten om et gedigent solidt produkt. En varmepumpe bør som minimum kunne holde i 15 år. Er man nu alligevel uheldig og varmepumpen går i stykker, kan man næsten være sikker på at der ikke kan skaffes reservedele til de billige varmepumper. Dette er ikke tilfældet med DanmarksPumpen, her er det muligt at få reservedele hjem fra dag til dag, og dermed hurtigt få repareret varmepumpen, så den kører igen. Dette gælder selvfølgelig både i og efter de 5 års totalgaranti. DanmarksPumpen er omfattet af 5 års totalgaranti, eneste krav til garantien er, at der skal være udført service på varmepumpen 2 gange inden for den 5 års periode af en godkendt installatør. Både Panasonic og jeg anbefaler, at man fortsætter med et service hvert 2. år efter garantien er udløbet. Så er man sikker på varmepumpen kører som den skal og ikke bruger for meget strøm. Foruden service hvert 2. år, er det vigtigt man selv passer varmepumpen med almindelig rengøring og støvsugning. Er ude- eller indedel sat til i skidt vil varmepumpen blive ineffektiv og uøkonomisk at køre med. Desuden renser et filter i pumpen luften, så indeklimaet bliver bedre, hvilket også er en pointe til at få husket at gøre delene rene. En anden ting der er utrolig vigtig at nævne er at, virkningsgraden også kaldet COP-værdien kan garanteres med DanmarksPumpen. Dette er desværre ikke tilfældet med de billige byggemarkedsmodeller. Heldigvis bliver flere og flere af de billige varmepumper nu testet for deres COP, mange af den kan ikke engang klare mindstekravene for at blive solgt i Danmark Når man har besluttet sig for en varmepumpe, er det vigtigt hvem der installerer og monterer den. For at en varmepumpe er lovligt installeret, skal det gøres af en autoriseret kølemontør og dette gælder uanset om den er købt i byggemarkedet eller ved en autoriseret forhandler! DanmarksPumpen kan kun leveres med autoriseret installation. Der monteres desværre mange varmepumper uautoriseret alligevel, hvilket er et stort problem. Bliver varmepumpen ikke korrekt installeret, er den uøkonomisk i drift og levetiden forkortes væsentligt. Et kølekredsløb forbinder ude- og indedel. Luft og fugt er forbudt i et kølekredsløb. Bliver varmepumpen ikke korrekt installeret med det rigtige værktøj, er der med garanti både luft og fugt i kredsløbet og derved får man en dårlig COPværdi! Som aut. kølemontør beregner man COPværdien ved hjælp af målinger. Dette er den eneste måde, bortset fra elregningen, man kan se om varmepumpen er økonomisk i drift. Det er derfor også en skam, at folk har tendens til at give varm- 9

10 epumpen et dårligt rygte, hvis det gives på baggrund at en uautoriseret installeret byggemarkedvarmepumpe. Når vi taler autoriseret installation er det lige så vigtigt at nævne, at det kun er den aut. kølemontør der kan håndtere det kølemiddel, som er i varmepumpen, korrekt. Kølemiddel udleder store mængder CO 2. 1 kg kølemiddel, som svarer til indholdet i en normal installation, udleder den samme mængde CO 2 som en bil gør, når den har kørt kilometer. Det er også vigtigt at være klar over hvordan man kører med sin varmepumpe. Har man normalt ikke haft varme på sit sommerhus hele vinterhalvåret og nu har en varmepumpe som kører vinteren igennem, er det klart man ikke sparer noget, umiddelbart i hvert fald. På sigt har sommerhuset nok bedst af varme hele året da varme holder fugt ude. Sommerhuset behøves dog ikke varmes op til stuetemperatur. DanmarksPumpen har en såkaldt 8-10 graders funktion, hvilket betyder at sommerhuset aldrig kommer under 8 eller 10 grader og dermed bliver frostfrit. Som indehaver af en varmepumpe kan man også selv have indflydelse på dennes økonomi. Blot ved at sænke den forudbestemte temperatur 1 grad, bliver den billigere at køre med. Med andre ord skal den aldrig køre med en højere temperatur en højst nødvendigt! Til DanmarksPumpen findes der meget ekstraudstyr. Som det mest relevante kan nævnes SMS-styring og web-kontrol, så man hjemmefra kan komme i kontakt med varmepumpen og få at vide hvor varmt der er i huset og regulere temperaturen. Jeg håber med dette, der er blevet kastet lys over luft/luftvarmepumperne. Da jeg begyndte at sælge luft/luft varmepumper kunne jeg i princippet have valgt hvilken som helst type. Valget faldt ret hurtigt på Panasonics DanmarksPumpen, da det var her den bedste totalløsning fandtes og desuden er kvaliteten i top, da det er meget vigtigt for mig, at jeg i min virksomhed kun sælger ting jeg kan stå 100% inde for. Advokat, Sjælland Fra redaktionen, FL Selvom det tog lang tid, har vi endelig fundet en advokat på Sjælland, og i den forbindelse vil Landsforeningen gerne sige tak til advokat Hans Vestergaard for at være behjælpelig. Det er advokat Stig Nielsen fra Kalundborg, som formanden har haft en god konstruktiv samtale med, og vi skal mødes i løbet af de næste par uger. Advokaten har tilsendt os følgende oplysninger: Advokat Stig Nielsen er partner i advokatfirmaet Machenhauernielsen, som har kontorer i Holbæk og Kalundborg. Advokaten har mange års erfaring med foreningsret. Bl.a. som advokat for grundejerforeninger og især for andelsboliger. Stig Nielsen er uddannet som forligsmægler (mediator), og er retsmægler ved Østre landsret og retten i Holbæk. Landsforeningen og medlemmerne glæder sig til samarbejdet, og alle praktiske oplysninger kan findes på side 2 i bladet. Fuphåndværkere Fra redaktionen, FL Desværre vrimler det for meget med hjemmesider, der tilbyder at skaffe håndværkere! Lokkende tilbud som mangler du en håndværker som er billig, vi tilbyder billige polske o.s.v. på hjemmesider hvor du kan hente seriøse, billige og gratis tilbud fra håndværkere, som netop lige matcher dine behov! Selvfølgelig er der også seriøse håndværkere der tilbyder sig, men for at have en chance for at finde ud af om det er seriøse håndværkere, og før de andre er kommet inden for døren, skal du 10

11 sørge for, at håndværkeren er medlem af Byg Garantiordningen. Det sikrer dig mest mulig garanti for, at ordningen dækker eventuelle håndværksmæssige mangler ved et stykke bestilt arbejde. Desværre og desværre er der også nogle få håndværksfirmaer der skilter med, at de er medlem af Byg Garantiordningen, men det er de ikke! Alene i 2009/2010 er ca. 40 håndværkerfirmaer blevet anmeldt for informere urigtigt, at de var omfattet af ordningen. De koster store bøder, men tilsyneladende fortsætter disse tilbud. Vil du sikre dig, at en bestilt håndværker er medlem af ordningen, kan du gå ind på og undersøge om håndværkeren er medlem eller ej. Du kan også hente tilbud på her er alle håndværkere medlem af Byg Garantiordningen. I både Dansk Byggeri- og Håndværksankenævnet, hvor Landsforeningen har sæde, er mange klagesager desværre over håndværkere, der ikke er medlem af ordningen, og så er chancen for at få dækket et eventuelt tab, ikke store. Så derfor kære sommerhusejer så er det i din egen interesse, at undersøge om den håndværker du har bestilt til noget arbejde, er medlem af ordningen. Sommerhusmarkedet Af Jan Howardy Formand, FL Desværre følger salg af sommerhuse det generelle marked for øjeblikket, og der er store prisfald. Alle advarselslamper blinker rødt, og ifølge Landsforeningens oplysninger, advarer flere realkreditforeninger nu mod køb af sommerhuse det er usædvanligt! De sidste ca. 10 år er priserne på sommerhuse øget mere end på parcelhuse, og en forklaring kunne være, at køb af sommerhuse har været præget af spekulation i videresalg. Men nu er antallet af sommerhuse til salg tæt på det højeste niveau nogensinde, og det tager utrolig lang tid at sælge dem. Det er ikke et særligt attraktivt marked, desværre, og man må være indstillet på, at markedet kan falde endnu mere de kommende år. Den økonomiske afmatning i Danmark fortsætter, og det går også ud over salg af sommerhuse. Ifølge vores oplysninger, har der i flere måneder været debatteret mellem Nationalbanken, finanssektorerne og regeringen, om blandt andet afdragsfrie lån skal afskaffes for at modvirke bobler i boligmarkedet dette gælder også for sommerhuse. En af grundene er, at skabe mere stabilitet til vores realkreditsystem, og ikke skabe mere usikkerhed hos de investorer, som køber obligationerne bag boliglånene. Selvfølgelig er der ikke regler uden undtagelser, og nogle steder i Danmark er der lokale eksempler på, at handelen er ved at komme i gang igen, men de er sjældne. Og at priser på sommerhuse mest sandsynligvis vil falde yderligere de kommende år er sikkert, idet det viser alle analyser. I skrivende stund tales om et snarligt folketingsvalg, og med de sidste udmeldinger fra begge fløje i Folketinget de sidste dage, er der masser af løfter på vej til handler med boliger, og det vil også gælde handler med sommerhuse. Om det vil sætte mere gang i handler og holde priserne stabile, kan jo ikke vides, og først skal løfterne jo indfries! Landsforeningen følger spændt udviklingen. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Husk at tilmelde jer til landsmøde og ordinær generalforsamling i Odense lørdag den 24. september 2011 jeres formand har modtaget indkaldelse og dagsorden m.m. ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2012 November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde 22-09-2012 Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang

Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Nr. 1 2015 Marts 19. Årgang Forår på vej eller er allerede ankommet!... 3 Opkrævninger 2015... 5 Hotel Pejsegården... 5 Forsikringstilbud og pas stadig på!... 6 Alle husker BODIL, ikke?... 7 Hjemmesiden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2011 Marts 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Foråret lader venter på sig! Side 4: Udlejning af sommerhus Side 5: Ændringer i bestyrelser Side 7: Flügger og træbeskyttelse BBR-meddelelse Slutrengøring

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2011 Juni 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommerhus og sommer Side 4: Alternativt rensningsanlæg? Side 4: For et renere miljø! Side 8: Bork, kloakproblemer! Side 10: Miljøvurdering af planer

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Varmepumpe - med tilskud

Varmepumpe - med tilskud Varmepumpe - med tilskud Foto: Istock-Photo For rigtig mange boligejere kan det godt betale sig at skifte opvarmningsform. Med en varmepumpe kan du barbare op mod 20.000 kr. af din varmeregning om året.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst...

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst... Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF)

VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) VEDTÆGTER FOR DANSK FIBROMYALGI-FORENING (DFF) Kapitel 1 Foreningens navn og formål 1 stk. 1 Foreningens navn er: Dansk Fibromyalgi-Forening. stk. 2 Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse. 2 stk.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011

KINNAN. komfort. Vi hiver energi ud af. den blå luft. ÅRS GARANTI. K ata lo g 2011 KINNN K ata lo g 2011 komfort Vi hiver energi ud af UTORISERET INSTLLTION 5 ÅRS GRNTI WORLD WIDE WEBCONTROL den blå luft. Generalagent Kinnan as Tlf. +45 86 17 87 00 www.danmarkspumpen.dk Generalagent

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister

Dagsorden Drøftelser etc. Beslutninger med angivelse af eventuelle frister Bestyrelsesmøde Dato: 25/02, 2015 kl. 18.30 Tilstede: Claus, Jørgen, Leif J, Lene, Jens H, Finn B Afbud: Leif C Opsamling fra sidste referat. Den. 25/11 2014 GF. Den. 18/01 2015 Dagsorden Drøftelser etc.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Nr. 3 2014 September 18. Årgang

Nr. 3 2014 September 18. Årgang Nr. 3 2014 September 18. Årgang Landsmøde og ordinær generalforsamling 2014... 3 Beretning 2014... 4 Ny annoncør... 5 Ingen adgang for rotter!... 7 Undgå frost og vandskader... 8 Spørg Juristen... 9 Siden

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet.

Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet mellem unge og ældre til gavn for lokalsamfundet. VEDTÆGTER 1. Foreningens navn er Skrydstrup Ungdoms- & Idrætsforening (SUIF). Foreningens hjemsted er Haderslev Kommune. 2. Det er foreningens formål, gennem idræt og kulturelt arbejde, at styrke sammenholdet

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2007 September 11. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2007 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Side 7: Dødsfald Side 8: Stemmeoptælling på en generalforsamling Stormskader

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0127 UL/li. København, den 14. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. juni

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

Tilpasset det nordisk

Tilpasset det nordisk Luftrensning med Su Keramiske lejer for læ Ideel til næsten alle Tilpasset det nordisk Indedel med lavt/su 10 års Allergi Alleru- Scroll kompressor / Industrivej 3B, 5500 Middelfart web: trap.as, info@trap.as

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 BESTYRELSESMØDE Sted: Havneholmen 22/Kbh V Dato: 6. april 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Mikkel Gundersen, Niels Kyhn, Steen Slot-Nielsen, Anette Svendsen, Lindis Mikkelsen Ingen Uffe Witt,

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium

Ekstraordinær Generalforsamling 21.04.2015 Gladsaxe Gymnasium Dagsorden: 26. april 2015 1. Valg af dirigent(er) 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens endelige forslag ændringer af vedtægt som det blev forelagt og besluttet på den ordinære generalforsamling tirsdag

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014.

Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Referat af Generalforsamling, Haveforeningen Hjortespring d. 17.05.2014. Til stede: Lenesvej 2, 4, 6, 7,12,17, 32, 41, 57, 65,70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 85, 87, 90, 95, 103, 109, 111. Alfavej 6, 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 14. april 2013 Referat af ordinær generalforsamling Søndag, den 14. april 2013 kl. 10.00 på Rønnes Hotel, Laksevej 8, Slettestrand Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent 2 Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00

Jersie Strands Grundejerforening Protokollat fra generalforsamlingen 21. marts 2013 Aktivitetscentret, Solrød Center, kl. 20.00 Dagsorden: (som annonceret) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning (bringes på hjemmesiden) 3. Det reviderede regnskab for 2012 forelægges til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent, budget 2013

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere