Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse i sommerhuse Side 8: Hold øje med dit vandforbrug! Side 9: Digital tinglysning Side 9: Kloakering i sommerhusområderne Side 10: Udlejning af sommerhuse Side 10: Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand: Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig Tværvænget Ballerup Tlf.: Sekretær Leif Smærup og økonomi: Vibevej Hørning Tlf.: Bestyrelses- Erik Jørgensen Medlemmer: Sandagervej Odense NØ Tlf.: Ole Dehn Bülowsvej 7 B, Frederiksberg C Tlf.: Per Sørensen Kosigvænget Hemmet Tlf.: Birgit Parkdal Pælen 22 Råbylille 4780 Stege Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Preben Hviid-Hansen Fuglebakkevej Ebeltoft Tlf.: Lennart Berendt Brøndby Nord Vej 92, 10-01, 2605 Brøndby Tlf.: Jan Howardy (ansvarshavende) Leif Smærup Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Odsherred Advokater Advokat Peter Splidsboel Algade Nykøbing Sj. Tlf.: Velkommen til nye foreninger foråret Gf. Skollehøj, Odsherred Kommune Gf. Ravnholt, Kalundborg Kommune Gf. Hytteejere på Værnet, Ringkøbing-Skjern Kommune

3 Nu bliver det sommer, ikke? Af Jan Howardy Formand, FL Det var en rigtig dansk vinter vi oplevede i år, men nu skal vi bare se fremad og håbe på en tør og solrig lang sommer. En lang vinter med, forhåbentlig, ikke for mange skader på vores sommerhuse. Landsforeningen har fået nogle nye medlemsforeninger og vi er blevet lidt flere medlemmer, men det går stadig for langsomt. Heldigvis modtog vi kun nogle få udmeldelser i 2009 fra foreninger der mente at de godt kunne klare sig selv uden den sikkerhed et medlemskab af Landsforeningen har. Hovedbestyrelsen gør et stort stykke arbejde for at hverve nye medlemsforeninger, og vi håber at I også gør et arbejde med at informere eventuelle naboforeninger der ikke er medlem om fordelene. Med det store stykke arbejde hovedbestyrelsen har gjort for at være behjælpelig til medlemsforeninger som har haft problemer, er det klart og tydeligt, at der er fordele med et medlemskab af Landsforeningen. Vi har haft flere henvendelser end normalt og mange gange er det kommunernes undskyldning at de ikke har ressourcer til at gå ind i sager som en grundejerforening beder kommunen om, at være behjælpelig med! Det kan Landsforeningen ikke acceptere og derfor har vi måtte være nød til at indanke et par sager til Statsforvaltningen og det hjælper. I den forbindelse, med mange sager, er det positivt at vor udvidelse af noget sekretariatshjælp er en positiv udvikling i Landsforeningen. Det frigører mere intensiv arbejdstid til formanden, sekretæren og andre hovedbestyrelsesmedlemmer som nu har mere tid til at gå i dybden med de tunge sager. Den økonomiske nedgang i landets økonomi har desværre også ramt os med problemer i at finde nye annoncører til vort blad Mit Sommerhus. Mange interesserede firmaer og organisationer 3

4 synes vores koncept er rigtig godt, men de vil gerne vente lidt med at skrive en aftale med os. Forhåbentlig bliver det bedre senere på året idet det er vigtigt for bladets økonomi. En af vores udgifter er adressekartoteket hos Post Danmark A/S idet det koster hver gang vi ændrer et navn eller adresse, og det vil vi i løbet af sommeren ændre på. Vi kan selv oprette og køre et elektronisk kartotek som vi selv ændrer i og fremsender til postvæsenet lige før udsendelse af bladet som elektronisk fil det vil spare os for en stor udgift og vi vil arbejde på det således at september bladet bliver udsendt på denne måde. Landsmøde og generalforsamling i 2010 bliver allerede sidst i september måned og vi håber at denne ændring vil få flere medlemsforeninger til at møde op på denne vigtige dag. Datoen er allerede bestemt og det bliver lørdag den 25. september centralt i Odense og indkaldelse bliver udsendt i løbet af august Vi har desuden besluttet at deltagelsen bliver gratis samt udvidet fremmødet med, at de repræsentanter der gerne vil overnatte fredag nat, kan gøre det for et rimeligt beløb. Landsforeningen giver middagen fredag aften i samvær med hovedbestyrelsen. På denne måde håber vi på at få lidt mere tid til at tale med de fremmødte medlemmer der vælger denne mulighed. Det har flere medlemsforeninger efterlyst og nu håber vi at det vil give en større tilslutning. Gæstetaleren er ikke fastlagt endnu men som sædvanlig skal vi nok sørge for en interessant person for os sommerhusejere. Med et andet tidspunkt, centralt i Odense og gratis deltagelse håber vi, at der vil komme rigtig mange tilmeldinger i år således, at rigtig mange medlemsforeninger er med til at beslutte de opgaver hovedbestyrelsen skal arbejde på i det kommende år. Det er en demokratisk proces med fremlæggelse af regnskab, budgetter for det kommende år, holdninger og valg af hovedbestyrelsesmedlemmer for blot at nævne nogle få dagsordenpunkter. Som afslutning vil hovedbestyrelsen og jeg ønske alle medlemmer og jeres familier en god og varm sommer, og forhåbentlig ses vi på landsmødet i september. Postomdeling af Mit Sommerhus Fra redaktionen, FL Som I alle ved bliver vort blad postomdelt fire gange årligt. Det foregår på den måde at vi fremsender til Post Danmark opdateret navne og adresser et par uger før udsendelsen, og det koster idet selvom det engang var gratis, så betaler vi nu 12,00 kr. plus moms hver gang vi ændrer så meget som et komma. Det er selvfølgelig meget vigtigt at bladet kommer frem, og derfor beder vi alle medlemsforeninger om at opdatere deres respektive bestyrelser når der er ændringer. Der er derfor dobbelt ærgerligt at vi de sidste par gange har fået flere blade retur grundet defekte eller manglende postkasser! Landsforeningen er kun i besiddelse af de navne og adresser I selv har opgivet, og derfor bedes I sørge for at få jeres postkasser i orden ellers modtager I ikke bladet. Denne opfordring og den på bagsiden af bladet henvender sig til de medlemmer som eventuelt savner deres sidste blade grundet ovenstående. Vi har ikke alternative muligheder og derfor beder vi jer bringe forholdene i orden, så I igen kan modtage bladet. Selvom det ikke er så mange så koster det desuden Landsforeningen unødige portoudgifter. I samme forbindelse samarbejder vi med Post Danmark om selv at holde og ændre det kartotek som de har, hvilket betyder at vi indsender en fil med postkartoteket inden udsendelsen af bladet. Det vil spare os for udgifterne til ændringer af navne og adresser hos Post Danmark, og ændringerne skal fremsendes alligevel. I løbet af sommeren 2010 vil redaktionen og sekretariatet derfor udarbejde et sådan postkartotek, og det betyder at vi på samme tid vil ændre medlemsnumrene på foreningerne og enkeltmedlemmerne. Siden kommunesammenlægningerne har de fleste kommuner fået nye kommunenumre som betyder at ældre medlemsforeninger er noteret under de gamle kommune- 4

5 numre og nye medlemsforeninger er noteret under de nye kommunenumre. På den måde slår vi to fluer med et smæk, som man siger, og sparer Landsforeningen for en stor udgift hvis vi havde bedt Post Danmark om at gøre det. Det er et meget stort stykke arbejde så det vil tage nogle måneder før det er færdigt, og den eneste indvirkning det har, er at medlemsforeningerne og deres respektive bestyrelser vil få nye medlemsnumre som svarer til de nye kommunenumre. Formanden og kassereren i foreningerne vil desuden få tildelt endetallet henholdsvis 01 og 02 og resten af bestyrelserne vil få tildelt 03, 04 o.s.v. Vi håber at arbejdet kan være tilendebragt til udsendelsen af september bladet, og det eneste I skal gøre er at holde øje med jeres nye medlemsnummer i Landsforeningen, især når I henvender jer til sekretariatet. Det vil altid være opført bag på bladet og ellers er I velkomne til at kontakte sekretariatet når den tid kommer. Kystbeskyttelse af småøer Af Leif Smærup, Sekretær, FL Landsforeningen er blevet orienteret om at der frigives to puljer i 2010 og Småøer kan derfor søge om penge til kystbeskyttelse og to puljer på hver fire mio. kroner i årene 2010 og 2011 er nu frigivet til ansøgere fra danske småøer, som ønsker tilskud til kystbeskyttelse. Ved kystbeskyttelse forstås alle former for erosions- og højvandsbeskyttelse, der etableres med det formål at beskytte mennesker og ejendom mod påvirkninger fra havet. Projekter der kan søges tilskud til omfatter nyanlæg, genopretning af ødelagte eller forfaldne kyst beskyttelsesanlæg og udvidelse af eksisterende anlæg. Størrelsen af tilskuddet gives som udgangspunkt med 50 procent af udgiften, dog maksimalt kr. pr. tilskudsberettiget projekt. I særlige tilfælde kan anvendes en tilskudssats på 75 procent af udgiften, dog maksimalt kr. pr. tilskudsberettiget projekt. Tilskud af puljemidlerne kan søges af både private og offentlige ejere af de arealer, hvorpå kystbeskyttelsen er beliggende. Alle ansøgninger om tilskud skal være Kystdirektoratet i hænde senest den 15. august 2010 eller 1. maj Kystdirektoratet vil i første omgang behandle ansøgningerne for en faglig vurdering og en prioritering af projekterne. Her vil Kystdirektoratet blandt andet lægge vægt på den beskyttelse, der opnås, herunder om et projekt er en del af en helhedsløsning for et område samt antallet af mennesker og ejendomme, der vil få gavn af projektet. Medio september 2010 og primo juni 2011 afgiver Kystdirektoratet en faglig indstilling til parterne bag forlisaftalen, der på baggrund heraf vil beslutte, hvilke projekter, der kan opnå tilsagn om tilskud fra puljen. Yderligere oplysninger om puljerne kan læses på Kystdirektoratets hjemmeside, og du kan også kontakte Lone Dupont eller Ole Navntoft 5

6 Foreningsblade? Har din forening allerede et medlemsblad? eller går I med tanken om at få et? Så kontakt Fladså Grafisk det betaler sig. Vi har altid gode priser til dig og vi holder hvad vi lover... Fladså Grafisk har været sparringspartner med Fritidshusejernes Landsforening siden 2007 på foreningens blad samt øvrige tryksager. design print tryk Læs om vores service og øvrige produkter KLIK IND Fladså Grafisk Vordingborgvej Næstved Telefon Telefax

7 De medlemsforeninger der har sommerhuse på småøerne, og som kan søge tilskuddene kan eventuelt få hjælp fra Landsforeningen. BBR-ejermeddelelse Af Gert L. Gyldvig Næstformand, FL Det er kommet Landsforeningen for øre at en kommune på Sjælland sammen med Skat vil begynde at se på BBR-meddelelser i deres respektive kommune. I rigtig mange år har kommunerne ikke haft mulighed eller kvalificeret folk til at kontrollere disse udskrifter ved ejerskifte eller ved ændringer af ejendommen. Kommunerne har haft den overbevisning, og antaget, at lodsejere selv indberetter eventuelle ændringer. På meddelelsen er det også klart og tydeligt markeret, at fejl eller mangler bedes meddelt kommunen. Vurderingsnævnet er imidlertid blevet flyttet over til Skat og de bruger de BBR-meddelelser, som kommunerne fremsender til dem. Skat henholder sig til at det er den enkelte grundejers pligt og ansvar, ifølge lovgivningen, at indgive og oplyse kommunerne om eventuelle ændringer til BBR-meddelelsen så de altid er korrekte. F.eks. at ejendommens m 2 er korrekt, nye tilbygninger eller andre store ændringer m.m. er oplyst, og hvis man ikke har meddelt disse ændringerne til kommunerne, kan man blive dømt ifølge loven! Ved salg eller ejerskifte skal man ligeledes huske at opgive oplysningen skriftligt til ejendomsmægleren, og til køberen skal der skriftligt afleveres en fuldstændig mangelliste, samt den sidste nye BBR-meddelelse. Samtidig skal man huske at få en skriftlig kvittering for aflevering af mangelliste og BBR-meddelelse af alle involverede parter. På den måde kan man ikke senere blive draget til ansvar for senere skader på ejendommen eller ukorrekt BBR-meddelelse. Det er der tilsyneladende rigtig mange lodsejere der ikke har gjort kommunerne opmærksomme på diverse ændringer eller tilbygninger på deres ejendom. Derfor bedes medlemmerne i Landsforeningen se på deres respektive BBR-meddelelse og kontrollere at den er korrekt. Hvis ikke skal kommunen oplyses om eventuelle ændringer. Det er klart at det kan være negativt eller positivt idet grundlaget for ejendomsskat til en hvis del er baseret på disse oplysninger. Det kan også få betydning den dag man eventuelt skal sælge sit sommerhus og nye købere gør indsigelser mod en ukorrekt BBR meddelelse det kan koste en nedsættelse af prisen m.m. Landsforeningen råder derfor alle vores medlemmer til at få orden i deres respektive BBR-meddelelser. Helårsbeboelse i sommerhuse Af Jan Howardy Formand, FL I forbindelse med artikel Bliver det snart forår? i marts 2010 blev det nævnt i fjerde afsnit, at Landsforeningen ville følge op på kommunernes indsats for at stoppe ulovlig helårsbeboelse efter Afviklingslovens stop i Vi skrev også at vi afventer Miljøministeriets redegørelse. Først og fremmest er det positivt at Miljøministeriets styrelser nærlæser vort blad og tager til efterretning hvad vi skriver, idet By- og Landskabsstyrelsen har fremsendt en mail til os hvori de gør opmærksom på at Miljøministeriet har ophævet bekendtgørelse nr af den 11. 7

8 december 2007 der omhandler disse redegørelser. Bekendtgørelsen blev ophævet, jf. bekendtgørelse nr. 424 af den 23. april 2010, og ophævelsen trådte i kraft den 29. april Den fulde tekst er Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om kommunalstyrelsens afgivelse af oplysninger om helårsbeboelse i sommerhusområder. Citat slut. Den er underskrevet af miljøminister Karen Ellemann den 23. april Det betyder, at kommunerne ikke mere, ej heller i 2010, skal afgive oplysninger om helårsbeboelse i sommerhusområder. Baggrunden herfor er, at det af forarbejderne til Afviklingsloven skulle ske indberetning første gang pr. 1. april 2000 og sidste gang pr. 1. april denne sidste redegørelse blev udsendt i 2009, og den kan ses på: 1D97-43CF- 82B DD211EE/ 90145/ pdf - jo, det er adressen! Landsforeningen har nu talt med By- og Landskabsstyrelsen (Landsplan) og det er korrekt, at kommunerne ikke mere skal indberette og give oplysninger om helårsbeboelse i sommerhusområder. Det betyder dog ikke at Planlovens bestemmelser er afskaffet, og Landsforeningen fik det cadeau at vi er en vigtig brik til at kommunerne overholder bestemmelserne, og det vil vi. Medlemsforeninger bedes derfor stadig indberette om eventuel ulovlig helårsbeboelse til Landsforeningen, som vil kontakte den respektive kommune dette gælder også hvis kommuner giver uretsmæssige dispensationer. Reagerer kommunen ikke på vor henvendelse, vil sagen eller sagerne blive indanket til Statsforvaltningen og eller Naturklagenævnet. Hold øje med dit vandforbrug! Af Jan Howardy Formand, FL Efter den noget hårde vinter, er det meget vigtigt at du holder øje med dit vandforbrug efter at have genåbnet dit sommerhus efter vinteren. Der er rigtig mange penge at spare og den mindste utæthed kan påføre dig en nytteløs udgift! Kun et lille hul i din vandledning på bare 0,5 mm i diameter giver et årligt vandtab på ca. 133 m 3 og koster ca. kr ! Andre eksempler er f. eks. en vandhane der drypper langsomt, ca. 1 dråbe/sek. spilder ca. 7 m 3 om året, hurtige dryp ca. 30 m 3 om året og lidt mere ca. 100 m 3 om året! WC-cisterne, der løber så det kun kan ses ved nøjere syn spilder ca. 100 m 3 om året, kan du se eller hører det løber spilder du ca. 200 m 3 om året, og er der uro på vandoverfladen spilder du ca. 400 m 3 om året! Så husk at holde øje med vandforbruget der er penge at tjene! Brug nogle minutter på at lukke alle aftapningssteder i dit sommerhus og se efter om den sorte stjerne i måleren stadig løber rundt eller bare bevæger sig hvis den gør, har du en lækage et eller andet sted og det koster! Landsforeningens holdning er den, at skal vi bevare den danske sommerhuskultur, frisk luft og natur og undgå eventuelle miljømæssige problemer, skal helårsbeboelse i sommerhusområderne idet mindste begrænses til de tilladelser Planloven foreskriver. 8

9 Digital tinglysning Af Jan Howardy Formand, FL Når man læser Domstolsstyrelsens hjemmeside og ser at målet er nået kan man undre sig lidt. Det kan da godt være, at det mål, som de opstillede er nået, men tilsyneladende er det ikke det samme som at problemerne er blevet løst. Der er stadig månedsvis ventetid nogle steder i landet og det er ikke godt nok tinglysningen der blev digital i september 2009 var netop for at gøre det hurtigere og smidigere når man skulle købe eller sælge fast ejendom, også sommerhuse. Indkøringsproblemerne fik antallet af ubehandlet sager til at vokse i 2009 og 2010 og i dagspressen har vi alle kunne læse om tinglysningsskandalen. Og det har kostet mange, mange penge så mange at sagen tilsyneladende er fundet egnet til et gruppesøgsmål fra Danske Boligadvokater. Ifølge Landsforeningens oplysninger er både Rigsrevisionen og Kammeradvokaten allerede i gang med at kulegrave sagen. Landsforeningen håber ikke, at der er medlemmer som er kommet i klemme ved et eventuelt frasalg af deres sommerhus i denne tinglysningsskandale. Kloakering i sommerhusområderne Af Jan Howardy Formand, FL I forbindelse med kloakeringsplanerne i Odsherred Kommune i Vestsjælland har FSNR, der er medlem i Landsforeningen, og som bad os om at skrive til Miljøministeriet for at fastslå at den tidligere miljøminister på vort landsmøde i oktober 2009 udtalte, at der ikke var en lovgivning på området. Landsforeningen har allerede skrevet til vor ny miljøminister og svaret tilkendegav klart og tydeligt, efter Landsforeningens mening, at Odsherred Kommune tilsyneladende fortolkede gældende love og lovbekendtgørelser i egen økonomisk interesse. FSNR og Landsforeningen har siden fulgt op på sagen FSNR har også samarbejde med to andre sammenslutninger i området. FSNR har siden foranstaltet en uafhængig VVM undersøgelse i deres område Nykøbing-Rørvig, og den viser at kommunen tilsyneladende ikke har overholdt kravet om VVM pligt- og dokumentation om den miljømæssige begrundelse for at tvangskloakere sommerhusområdet i Nykøbing-Rørvig. Netop det punkt har Landsforeningen fastholdt siden vi blev gjort opmærksom på kommunens intentioner. Denne undersøgelse er nu blevet tilsendt Landsforeningen fra Lennart Berendt fra FSNR og den viser klart og tydeligt, at Odsherred Kommune måske har et forklaringsproblem. FSNR har sammen med de to andre sammenslutninger fremsendt en skrivelse til miljøministeren sammen med VVM redegørelsen, og bedt om ministerens udtalelser. Landsforeningen har fået tilsendt en kopi og meddelt FSNR at vi agter at følge op på sagen sammen med FSNR. Efter henvendelse fra FSNR og svaret fra miljøministeren gjorde Landsforeningen i 2009 kommunen opmærksom på, at de tilsyneladende ikke tolkede love og bestemmelser korrekt. Landsforeningen har derfor bedt om ministerens udtalelse i forbindelse med de nye oplysninger, og dem vil vi forelægge Odsherred Kommune i samarbejde med FSNR. Landsforeningen mener ikke at dette forsøg på at tvangskloakere sommerhusområdet i Odsherred Kommune er et enestående tilfælde. Andre økonomiske trængte kommuner med sommerhusområder der ifølge loven skal have styr på deres rensningsanlæg og spildevandsproblematikken, kunne måske få den tanke at følge Odsherred Kommunes planer. Derfor er det af stor interesse for Landsforeningen og om nødvendig vil vi kontakte medierne og få dem til at interessere sig for sagen. 9

10 Udlejning af sommerhuse Fra redaktionen, FL Til de medlemmer der udlejer sit sommerhus er det vigtigt at notere sig at lejeindtægten skal opgives til Skat, og det er vi sikre på at vores medlemmer gør! Skat har netop afsluttet en kontrolaktion på sommerhuse der bliver udlejet, og den viste at mere end hver fjerde sommerhusejer ikke have skrevet de korrekte lejeindtægter på selvangivelsen. Ifølge Skat er der afsløret fusk for 30 mio. kroner! Det har tilsyneladende fået vor ny skatteminister Troels Lund Poulsen (Landsforeningens gæstetaler som miljøminister på landsmødet i oktober 2009) til at komme på banen. Ministeren agter her til efteråret 2010 at fremsætte lovforslag, hvor udlejningsbureauerne bliver indberetningspligtige og tvinges til at indberette sommerhusejernes lejeindtægter. Samtidig vil lovforslaget indeholde at bundfradraget for sommerhusejere, der udlejer via bureau, hæves fra de nuværende kr. til kr. Det høje fradrag gives kun til de sommerhusejere, der vil udleje gennem bureau, og hvor bureauet indberetter udlejerens lejeindtægter til Skat. Landsforeningens holdning er den, at det højere fradrag kan betyde, at der kommer flere sommerhuse til udlejning men omvendt kan det også tvinge de sommerhusejere der udlejer deres sommerhuse til at gå ud på det sorte marked og udleje privat! I alle tilfælde skal lejeindtægter opgives til Skat på selvangivelsen hvilket vi også går ud fra at vores medlemmer gør, og Landsforeningens mening er at snydet er overdrevet! Efter deadline har redaktionen modtaget en meget omfattende artikel der beskriver de nye regler fra advokat Martin Justesen, Gf. Fredendal (Samsø), og med stor velvilje fra vort trykkeri har vi fået plads til den. 10 Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger Af Martin Justesen, Gf. Fredendal (Samsø) Sommeren står for døren, og mange sommerhusejere har formentlig allerede indgået aftaler om udlejning af sommerhuset til gæster fra ind- og udland i de kommende måneder. Både for nye og gamle sommerhusejere kan udlejning give en ekstra indtægt, som kan være med til at dække udgifterne ved at eje sommerhuset og forsøde tilværelsen. Denne indtægt bliver nu lidt mere lukrativ, takket være en netop vedtaget lempelse af beskatningen af sommerhusudlejning. Det er nemlig ikke hele lejeindtægten der beskattes, og den del der ikke beskattes, bliver nu større. Skattelettelsen kommer som appelsin i turbanen for mange sommerhusejere, og luner i en tid hvor dagspressen er præget beretninger om historisk store prisfald på sommerhuse og fritidsboliger. Højere bundfradrag til sommerhusejere Folketinget har netop den 11. maj 2010 vedtaget Regeringens lovforslag om at forhøje bundfradraget for indkomst ved sommerhusudlejning. Som reglerne har været hidtil, har sommerhusejere kunne vælge imellem to metoder ved den skattemæssige opgørelse af deres sommerhusindtægter enten "Den Regnskabsmæssige Metode" eller "Bundfradragsmetoden" Det er denne sidste metode med et fast årligt fradrag, der nu ændres således, at bundfradraget på tidligere kr ,- forhøjes til kr ,-. Der skal derfor fra 2010 ikke betales skat de første kr ,- der indtjenes ved udlejningen. Under lovforslagets udarbejdelse, var der forslag fremme om, at bundfradraget skulle hæves til kr ,- eller kr ,- efter høringssvar bl.a. kommuner og interesseorganisationer i det såkaldte "Udkants-Danmark". Bundfradraget vil også fremover blive reguleret i takt med at skattelovgivningens beløbsgrænser i øvrigt årligt reguleres. I historisk perspektiv vil det betyde, at bundfradraget de kommende år vil blive større og større, og ikke fastfryses på kr ,- som det

11 hidtil har været tilfældet med beløbsgrænsen på kr ,- Det tidligere bundfradrag på kr ,- har været ureguleret igennem en længere årrække, uden hensyntagen udviklingen i den samfundsøkonomien. Ifølge anerkendte revisionsfirmaer, vil ændringen umiddelbart i 2010 give sommerhusejere med udlejningsindtægter en årlig skattebesparelse på ca. kr ,- pr. år for hvert sommerhus der udlejes. Reglerne træder i kraft med virkning for skatteåret 2010, hvorfor sommerhusejere allerede i år får glæde af reguleringen. Fortsat to metoder til opgørelse af indkomst ved sommerhusudlejning Uanset lovændringen, består der fortsat to metoder for opgørelse af den skattemæssige indkomst ved privates udlejning af sommerhuset, og der er ved opgø-relsen af det første års regnskab valgfrihed imellem de to metoder. 1. Bundfradragsmetoden Ejeren kan vælge at trække (nu) kr ,-) fra bruttolejeindtægten og herefter fratrække yderligere 40 pct. af den resterende lejeindtægt. Resten beskattes. Bruttolejeindtægten udgøres af lejebetalingen efter fradrag for den del, der eventuelt skal betales til et udlejningsbureau, men med tillæg af særskilt betaling for el, gas, varme, telefon og lignende. Ejeren har ikke fradrag for ejendomsskatter, forbrugsafgifter m.v. Under denne ordning, skal ejeren betale ejendomsværdiskat for hele året. Hvis et sommerhus skifter ejer i løbet af året, vil begge ejere være berettiget til bundfradraget hver for sig fuldt ud. Det samlede fradrag kan dog ikke overstige bruttolejeindtægten. 2. Den Regnskabsmæssige Metode Efter denne metode kan ejeren vælge at fratrække de faktiske udgifter til vedligeholdelse af indbo og inventar, foretage afskrivninger samt trække ejendomsskatter og direkte udgifter ved udlejningen fra. De direkte udgifter kan f.eks. være bureau, annoncering, lys, varme og vand. Vedligeholdelse, afskrivninger, forsikring og ejendomsskatter fradrages forholdsmæssigt i indkomsten efter udlejningsperiodens længde i forhold til kalen-deråret. Resultatet af udlejningen kan dog ikke blive negativt. Anvendes denne metode, skal ejeren ikke betale ejendomsværdiskat for de perioder, hvor huset har været udlejet. Muligheden for at skifte beregningsmetode Første gang sommerhusindtjeningen skal opgøres i skattemæssig forstand, kan ejeren frit vælge, hvilken af de to metoder, der ønskes anvendt. Vælger man imidlertid at begynde med den regnskabsmæssige metode, kan man efterfølgende ikke skifte til bundfradragsmetoden. Omvendt er det muligt, til enhver tid, at skifte fra bundfradragsmetoden til den regnskabsmæssige metode. Hvis flere ejere i fællesskab ejer og udlejer et sommerhus, kan hver enkelt medejer, uafhængigt af de øvrige ejere, frit vælge metode. Ejer en man flere sommerhuse, kan det for hvert sommerhus besluttes hvilken metode der skal anvendes for det enkelte hus. Husk at selvangive lejeindtægten Sommerhusudlejning sker typisk via forskellige bureauer, der på vegne den private sommerhusejer formidler udlejningen. Disse bureauer indberetter ikke lejeindtægten til SKAT, men det er op til den enkelte sommerhusejer. SKAT har i flere medier tilkendegivet, at uoplyste indtægter fra sommerhusudlejningen for tiden er et skattemyndighedernes søgelys og nyder særlig stor opmærksomhed i medierne. Set i lyset af den seneste skattelettelse, vil konsekvenserne af manglende selvangivelse af indtægterne formentlig ikke blive mildere, hvis en overtrædelse konstateres. Er udeladelsen af at oplyse om indtægterne forsætlig eller groft uagtsom, kan ejeren blive straffet med bøde eller fængsel, samt efterbetaling af skat. Søg kompetent rådgivning om sommerhuskøb og udlejning Faldgruberne er mange for den uerfarne sommerhuskøber og -udlejer. Derfor anbefales det altid, at alliere sig med en kyndig advokat i god tid inden der skrives under på en købsaftale for et sommerhus, eller man vælger at leje sit sommerhus ud gennem udlejningsbureau. Derved sikres, at der ikke opstår konflikter med køber og sælger af sommerhuset, eller senere imellem ejeren og udlejningsbureauet omkring de indgående aftaler. 11

12 Landsmøde og generalforsamling 2010 Af Leif Smærup Sekretær, FL I forbindelse med landsmødet og generalforsamlingen den 25. september 2010 i Odense, skal der gøre opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest den 22. august ifølge Landsforeningens vedtægter. Da indkaldelsen bliver udsendt i løbet af sidste uge i august, bedes eventuelle forslag fremsendt så hurtigt som muligt. Dødsfald I maj måned blev hovedbestyrelsen bekendt med, at vort mangeårige tidligere hovedbestyrelsesmedlem Jens Chr. Smedegaard, efter længere tids sygdom, er afgået ved døden i januar Æret være hans minde. FLEXBROEN fremtidens badebro som byggesæt Fremstillet i galvaniserede rør, lette at slå i havbunden, rådner ikke. Angribes ikke af pæleorm. Broflager er lette træelementer. Let montage med hjørnebeslag og specialkoblinger. Priser fra 1.140,- pr.lb. meter - incl. moms VEST ØST A S Ingen postkasse! Landsforeningens kartotek er altid opdateret, og det er de oplysninger vi sender videre til Post Danmark når bladet Mit Sommerhus skal postomdeles. Derfor er der ærgerligt, at sekretariatet hver gang får flere blade tilbage hvorpå der er påtrykt, ingen postkasse! Så hvis dette forhold ikke bliver bragt i orden, får disse medlemmer ikke bladet, ærgerligt! ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2010 September 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2010 Side 4: Landsforeningens beretning 2010 Side 8: Vær på vagt! Side 8: Navne- og adressekartotek Side 9: Stormrådet Side 9: Energiforbedring

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

Nr. 3 2015 September 19. Årgang

Nr. 3 2015 September 19. Årgang Nr. 3 2015 September 19. Årgang Bladet Mit Sommerhus... 3 Landsmøde og ordinær generalforsamling 2015... 4 Beretning 2015... 5 Hjemmesiden www.mitsommerhus.com... 8 Affaldsordninger i sommerhusområderne...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2010 Marts 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Bliver det snart forår? Side 4: Rettelse Side 4: Brevkasseanlæg i sommerhusområderne Side 5: Sommerhuse købes af det grå guld! Side 5: Planlægning

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2009 Juni 13. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommeren nærmer sig Side 4: Landsmøde og generalforsamling 2009 Side 10: Ny bog Sommerhuset Side 10: Luft til luft-varmepumpe i sommerhuset? Side

Læs mere

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby

FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig. v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby FSNR Fritidshusejernes Sammenslutning i Nykøbing-Rørvig v/ formand og kasserer Lennart Berendt, Brøndby Nord Vej 92-10-01, 2605 Brøndby tlf.: 3647 1110, mobil: 2361 7610 email: slberendt@gmail.com www.fsnr.dk

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave

ORIENTERING. om franske forhold. Ekstraudgave ORIENTERING om franske forhold Ekstraudgave November 2011 Den ny forskudsopgørelse er udsendt fra Skat i Danmark Skat i Danmark har for nylig udsendt den ny forskudsopgørelse for året 2012 til de skatteydere,

Læs mere

Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen.

Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen. Nyhedsbrev 2/2014 Kære medlemmer! Sammen med dette nyhedsbrev kommer også referatet fra generalforsamlingen. Som I kan se, så blev generalforsamlingen ikke gennemført, da Hans Jørgen Wolf / 72 og Morten

Læs mere

Tilladelse til badebro

Tilladelse til badebro Strandager Grundejerforening v. formand Jan Brinkmann Andersen Sendt til: formanden.strandager@gmail.com Den 27. februar 2015 Natur, Miljø og Trafik Tilladelse til badebro Odsherred Kommune har modtaget

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2011 November 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2011 er ved at være slut Side 4: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: Landsforeningens hovedbestyrelse Side 9: Servitutters gyldighed!

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2011 Marts 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Foråret lader venter på sig! Side 4: Udlejning af sommerhus Side 5: Ændringer i bestyrelser Side 7: Flügger og træbeskyttelse BBR-meddelelse Slutrengøring

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Fritidshusejerne December 2015

Fritidshusejerne December 2015 Fritidshusejerne December 2015 Hurtig, effektiv og faglig kompetent behandling af spørgsmål og henvendelser! At sidde i en bestyrelse for en grundejerforening er en opgave, som man har påtaget sig frivilligt.

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love.

L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 75 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love. (Indberetning af indtægter

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling - lørdag d. 4. september 2010, kl. 14.00 Sted: H/F Brandhøj, festpladsen. Deltagere: Advokat Mads Kofod (rådgivende for H/F Brandhøj i forbindelse med kloakeringsarbejde),

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens GRUNDEJERFORENINGEN KONGELYNGEN REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 16.JUNI 2013-06-18 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed 3. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2007 September 11. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2007 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Side 7: Dødsfald Side 8: Stemmeoptælling på en generalforsamling Stormskader

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2008 Marts 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu venter vi bare på sommeren Det var bare ærgerligt! Side 4: Arbejdsskade- og Ansvarsforsikring i CODAN Side 5: Mulige tilskud til kystbeskyttelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget?

1. Indledning. 2. Hvem er tilskudsberettiget? Orientering til kandidatlister om tilskud efter partistøtteloven til politisk arbejde i regionen 2014 2017 på grundlag af deltagelse i regionsrådsvalget i 2013. 1. Indledning Nedenfor følger en orientering

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Godske Hansen Nørretorv 4B, 2. 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 19. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Skatteplanlægning. Trafiklyset. Industrivej Lemvig Tlf Mail:

Skatteplanlægning. Trafiklyset. Industrivej Lemvig Tlf Mail: Skatteplanlægning Trafiklyset Skattens trafiklys Grøn: Lovlig skatteplanlægning Gult: Vi bevæger os i en gråzone Rødt: Klart ulovligt. Grønt lys Her handler vi inden for lovens regler. Vi ved vi er inden

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut?

Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? Processen: Hvornår og hvordan har I informeret borgerne om processen fra start til slut? Pressemeddelelse om snarlig opstart af proces udsendt d. 15.6.2017 Invitation til borgermøde udsendt 06.07.2017

Læs mere

Evalueringsrapport Nørlev Strand

Evalueringsrapport Nørlev Strand Evalueringsrapport Nørlev Strand Trykudligning sammenlignet med sandfodring 1 SIC Skagen Innovations Center Dr. Alexandrinesvej 75 9990 Skagen Tlf. 98445713 Mob 40401425 web www.shore.dk Mail sic@shore.dk

Læs mere

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt.

Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. - 1 Det bliver nemmere at være sommerhusejer også skattemæssigt. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Folketinget er parat til at give pensionister mulighed for at benytte et sommerhus

Læs mere

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar?

Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? - 1 Skal der betales skat ved salg af hotellejlighed med inventar? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål 1755 For godt 10 år siden købte min hustru og jeg en ferielejlighed med henblik

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl

Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl Eng- og Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2016 lørdag den 7. maj 2016 kl. 10.00 12.00 OBS! NYT STED : På: NYKØBING Idræts Forening ( klubhuset ) Egebjergvej 46 4500 Nykøbing

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst...

Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang. Så kom sommeren!... 3. Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5. Tilmeldelsesblanketten... 6. Siden Sidst... Nr. 2 2013 Juni 17. Årgang Så kom sommeren!... 3 Huskeseddel... 4 LANDSMØDE 2013 VIGTIGT.. 5 Tilmeldelsesblanketten... 6 Siden Sidst... 8 Boligjobordningen (håndværkerfradrag)... 9 Stemmer fra lokalområdet...

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1.

ORIENTERING. om franske forhold. Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i. Département du Var. Nummer 1. ORIENTERING om franske forhold Særlig afdeling vedrørende skatteproblemer i Département du Var Nummer 1. Februar 2012 Kære læsere. Hermed udsender jeg det første nummer af den særlige afdeling af mit nyhedsbrev

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

pwc Skattenyt* for rederier april 2008

pwc Skattenyt* for rederier april 2008 pwc Skattenyt* for rederier april 2008 Indholdsfortegnelse: Ændringer af tonnageskatteloven trådt ikraft Avancer på skibe Afskaffelse af reglerne om tyk kapitalisering Ændring af reglerne om nettofinansindtægter/udgifter

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360.

Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. - 1 06.11.2014-35 Sommerhus erhvervsmæssig udlejning 20140826 TC/BD Flere sommerhuse erhvervsmæssig udlejning Landsskatterettens kendelse af 23/6 2014, jr. nr. 14-0164360. Af advokat (L) og advokat (H),

Læs mere

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20

Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015. Sidste frist for tilmelding til frokost er fredag den 20. marts kl. 20 Nyhedsmail nr. 20 27. feb. 2015 Så er det igen tid til lidt nyheder fra Vrist Pumpelag. Først en rettelse. Jeg har desværre i indvarslingen til generalforsamlingen anført, at bestyrelsen stiller forslag

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 3 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan man henvende sig til ens sædvanlige kontaktperson

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere