Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer stærkt! Side 10: Lykken gror hvor svalen bor... Side 11: Tillidsforhold Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Kasserer: Sekretær: Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Henning Buch Rørsangervej 2 Østengård 7100 Vejle Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Bestyrelses- Per Sørensen Medlemmer: Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Eigil S. Madsen Fiskervej 16, Mommark 6470 Sydals Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Jan Howardy (ansvarshavende) Eigil S. Madsen Morten Dam Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Bestyrelser m.v. får stadig bladet tilsendt som hidtil. Som et nyt medlemstilbud kan bladet postomdeles til andre medlemmer i foreningerne, også fire gange årligt mod en kontingentforhøjelse i foreningen på medlemmet på 80,00 kr. for alle fire udgivelser. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

3 Året går på hæld Af Jan Howardy Formand, FL Vi har lige stillet vores ure tilbage til vintertid, eller normal tid som faktisk er, og nætterne er blevet længere efteråret har allerede sat i sine spor i naturen, og vinteren er på vej med hastige skridt. Det betyder også, kære medlemmer, at du sidder med det sidste blad i hånden for i år, men den gode nyhed er, at bladet udkommer igen i marts Der er nu sammensat en ny redaktion og vi vil sammen forny bladet til næste år med et lidt ændret layout som forhåbentlig vil gøre bladet endnu mere interessant at læse. Bladet indeholder referater fra landsmøde og ordinær generalforsamling i Korsør den 22. september Tak til de foreninger som tog sig tid til at give fremmøde, men endnu engang må hovedbestyrelsen og jeg udtrykke vores skuffelse over det relativ lille fremmøde. Efter henstilling til hovedbestyrelsen på landsmødet den 24. september 2011 om at flytte møderne rundt i landet, valgte vi denne gang Korsør på Sjælland, men lige meget hjalp det, desværre! Selv et oplæg til Landsforeningens fremtidsstrategi kunne tilsyneladende ikke få flere medlemsforeninger til at afse tiden den lørdag, og det er meget skuffende kun sammen står vi stærkere. Nu håber vi, at næste landsmøde der sandsynligvis bliver afholdt i Horsens, Jylland, og som bliver et weekend møde med overnatning, giver medlemsforeningerne mere tid sammen med hovedbestyrelsen, og at flere tilmelder sig dette møde. Om Landsforeningens hovedbestyrelse ikke havde budskabet klart nok vedrørende vores fremtidsstrategi og de dertil oprettet arbejdsgrupper af de fremmødte medlemsforeninger, kan vi selvfølgelig kun tage ved lære af, men det var desværre ikke den store succes. Jeg har altid ment som formand, det vigtige i at inddrage vores medlemsforeninger i de holdninger og fremtidige arbejder hovedbestyrelsen og jeg skal arbejde på her er Landsforeningens fremtidsstrategi et meget vigtigt emne, og vi havde lagt op til nogle relevante emner til bearbejdelse. Nu skal det selvfølgelig ikke alt sammen være kritik, og der kom da også nogle kriterier frem som vi vil arbejde videre på i hovedbestyrelsen. Hovedtemaer som økonomi (kontingent) og derved et eventuelt samarbejde med en juridisk konsulent til tunge juridiske sager i de meget komplekse områder vi desværre nu opererer med, ikke behandlet godt nok på mødet og det var ærgerligt. Vi trækker allerede meget på vores tilknyttede advokater, men de er mere eller mindre tilknyttet til jer foreninger for gratis juridisk rådgivning indenfor et defineret område, og er ikke honoreret for at bearbejde store juridiske sager som vi efterhånden behandler i hovedbestyrelsen. Der er valgt ny hovedbestyrelse som kan ses på formalia siden, men desværre har to genvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer valgt at sige fra, og de respektive suppleanter er indkaldt. Der er kommet en forhåbentlig bedre fordeling af arbejdet i hovedbestyrelsen og relevante arbejdsgrupper er nedsat til at bearbejde de forskellige emner som er nødvendige for at styrke Landsforeningens indsats til gavn for vores medlemsforeninger, og forhåbentlig tiltrække nye medlemsforeninger som er vigtig jo flere medlemmer desto stærkere står vi. Den arbejdsgruppe vil arbejde på flere regionsmøder rundt i landet i samarbejde med de lokale medlemsforeninger. Der er meget store foreninger med flere tusinde medlemmer der har kontaktet os for et eventuelt medlemskab, men de ønsker en eller anden form for godtgørelse i kontingent. Vi har indtil nu ikke opereret med differentieret kontingent for meget store foreninger, men hovedbestyrelsen har også sammensat en arbejdsgruppe til dette formål således, at vi kan fremlægge et forslag på næste landsmøde der tilgodeser både små og store foreninger med hensyn til kontingent og stemmevægt på generalforsamlinger. Der er både negative og positive holdninger til differentieret kontingent, men det forekommer i andre organi- 3

4 sationer, og det vil uden tvivl øge medlemstallet i Landsforeningen betragtelig. Udviklingen i 2012 er nævnt andet sted i bladet, men til slut vil hovedbestyrelsen endnu engang nævne, at god naboskik for de mange der lovligt bebor deres sommerhuse i vinterhalvåret, at registrere eventuelt unormalitet ved de sommerhuse der er lukket ned for vinteren. I de tilfælde prøv at kontakte ejeren det vil blive påskønnet og er mange gange meget bedre end de indlagte tyverialarmer som desværre ikke altid virker efter hensigten. Hovedbestyrelsen og jeg vil gerne benytte lejligheden i det her sidste blad for i år, til at sige tak for et godt samarbejde med vores medlemsforeninger, og ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Af Jan Howardy Formand, FL De efterfølgende referater er fra landsmøde og ordinær generalforsamling i Korsør den 22. september 2012 referatet fra den ordinære generalforsamling er underskrevet af dirigenten advokat Stig Nielsen samt formanden. Sted og dato: Best Western Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør kl den 22. september Referent: Bente Boye Nielsen Velkomst ved formand Jan Howardy De fire arbejdsgrupper blev fordelt med fortrykt arbejdspapir der indeholdt hovedbestyrelsens udkast til debatemner. Desuden havde hovedbestyrelsesmedlemmer, der var tovholder ved de fire borde, fået udleveret et talepapir med yderligere oplysninger til punkterne, især økonomi. Hovedbestyrelsens besluttede oplæg til nødvendige emner til debat og senere beslutning på selve generalforsamlingen var følgende: Kom med 3 bud på hvordan Landsforeningen får endnu bedre mulighed for at forstærke, udbygge og blive mere synlig i vores indsatser, og hvad forventer medlemsforeningerne af FL? Det kunne f.eks. være at kontingentet skal hæves således, at vi kan ansætte en jurist på deltid til juridiske sager, opfølgning af nye love og pressemeddelelser, differentieret kontingent for store foreninger, skal Landsforeningen opkræve gebyr fra medlemsforeninger i store tunge sager, et eventuelt samarbejde med Parcelhusejernes Landsforening og sammenlægge vores sekretariater, eller regionsmøder rundt omkring i landet med samarbejde fra de lokale foreninger? Eller et andet bud? Efter gruppearbejdets afslutning viste det sig, at der var kommet flere forslag end de 3 bud. Resultatet af gruppernes arbejde fremgår af det følgende referat fra den ordinære generalforsamling. Referat fra gruppearbejde landsmøde

5 Referat fra den ordinære generalforsamling Sted og dato: Best Western Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør kl den 22. september Referent: Bente Boye Nielsen udskrivning af hans talepapir, som det var og gennemgik punktet. Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken og næstformand i Landsforeningen Ønskede en tilføjelse til beretningen, at han som næstformand var kontaktet af medierne, idet formanden var bortrejst. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen der blev taget til efterretning. Ad. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2011 Fungerende kasserer Henning Naubert gennemgik det udsendte regnskab. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Forespurgte om den store omkostning ved sidste års generalforsamling i forhold til Ad. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen og foreslog på hovedbestyrelsens vegne advokat Stig Nielsen som dirigent, og forespurgte om der var andre forslag. Advokat Stig Nielsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad.2. Beretning om Landsforeningens virke Formanden oplyste at den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen gennemgik herefter samme. Fik dirigentens tilsagn om at informere om nye oplysninger og informationer til nogle af punkterne i beretningen. Det var særligt om vindmøller i sommerhusområderne, den ansvarlige ministers tilsagn om at postloven vil blive justeret 2013 og nye informationer om sommerhuse på lejet grund.. Morten Dam, Gf. Svaleklint Forespurgte om der var nogen grund til at formanden ikke oplyste om kloakering i sommerhusområderne der var nævnt i beretningen. Formanden undskyldte fejlen der var opstået ved Formanden svarede grundet at vores fungerende kasserer ikke havde sæde i hovedbestyrelsen. Grunden til den høje omkostning var at det desværre blev afholdt på et sted som var noget dyrere end tidligere. Oplyste i øvrigt at dette års generalforsamling ifølge skriftlig aftale, ikke ville overstige kr. inklusiv fredags arrangementet. Der blev yderligere forespurgt, om det også var forholdet vedrørende hovedbestyrelsesmøder i samme periode Svaret var, at det også forholdt sådan som selve landsmødet, og vi havde flyttet vores møder til et andet sted i Odense. Regnskabet 2011 blev herefter godkendt. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag Hovedbestyrelsen fremlægger Landsforeningens fremtidsstrategi til debat og beslutning Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag fra medlemmerne. Da der desværre ikke var nogen talsmand fra de fire borde, der havde behandlet emnerne, fremlagde formanden de væsentlige punkter fra 5

6 samme. De var i hovedtræk et eventuelt forhøjet kontingent der væsentlig skulle bruges til juridisk bistand, regionsmøder i samarbejde med de lokale medlemsforeninger, øget promovering af FL gennem medierne og større hvervekampagner, øget informationer til medlemsforeningerne gennem vores blad og hjemmeside, udsendelse af ekstra blade og et eventuelt gebyr til medlemsforeninger der ønsker Landsforeningens hjælp i større sager. Desuden var der differentieret kontingent for større foreninger og en eventuel sammenlægning med sekretariats opgaver sammen med Parcelhusejernes Landsforening. Det måtte konstateres, at de fremlagte punkter på det udleverede arbejdspapir, ikke stemte helt overens med de punkter og emner, grupperne var nået frem til. Ejner Møller Juhl, Gf. Skovkrogen Foreslog at man ansatte en jurist og eventuelt ikke havde de tre advokater tilknyttede. Søren Enemark, Gf. Falen af 1973 Foreslog at de økonomiske midler i Landsforeningen bruges på kommunikation og hvervning af nye medlemsforeninger ikke juridisk bistand. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust og hovedbestyrelsesmedlem I deres gruppe 3 var det besluttet, at der ikke skulle være nogen kontingentstigning, ikke yderligere juridisk bistand, men en arbejdsgruppe til forbedring af bladet og hjemmesiden, og at hovedbestyrelsen skulle gøre en større indsats med hvervning af nye medlemsforeninger. Frants Arboe, Gf. Storstranden (Juelsminde) Foreslog at det overlades til hovedbestyrelsen selv at arbejde på en bedre hvervning og bedre kommunikation. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 Informerede om i nogle bestyrelser han sad i f.eks. skole- og børnehaver havde oprettet støtteforeninger til aflastning af bestyrelsernes arbejde. Formanden konstaterede at flere af de nævnte tiltag allerede var iværksat men alle nye tiltag blev taget til efterretning. Bemærkede dog at nye tiltag er afhængige af vores økonomi og i sær arbejdsressourcer i hovedbestyrelsen. Ad. 5. Forlæggelse af budget til orientering Fastsættelse af kontingent 2013 Fungerende kasserer fremlagde budgettet for 2013 til orientering. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Punktet Andre møder i budgettet har et noget større beløb end de foregående år og hvad er begrundelsen for dette. Morten Dam, Gf. Svaleklinten Forespurgte om beløbet til promovering i budgettet 2013 var blevet brugt til samme, og ligeledes beløbet i Formanden svarede at andre mødeudgifter var øget grundet almindelige prisstigninger, og at vi deltog i flere relevante møder end tidligere. I forhold til beløbene i budgettet, var de ikke blevet brugt, men at de skulle bruges nu i de regionsmøder som er begyndt at falde på plads. Budgettet blev herefter taget til efterretning. Dirigenten bad nu formanden om hovedbestyrelsens indstilling til kontingent for 2013, som skulle have fremgået af Landsforeningens fremtidsstrategi der indeholdt en kontingentstigning for at kunne udføre det fremtidige arbejde i hovedbestyrelsen. Ved forespørgsel af medlemmerne i hovedbestyrelsen kunne det konstateres at kun tre medlemmer støttede en kontingentstigning. Dirigenten orienterede derfor forsamlingen at hovedbestyrelsen derfor indstillede til uændret kontingent for Formanden konstaterede at sager fra medlemsforeninger m.v. de sidste par år har taget en drejning til mere og mere komplekse juridiske problemstillinger, hvilket den øvrige hovedbestyrelse har fuld forståelse for, men ikke har den fornødne indsigt i. Frank Ramshøj, Gf. Fyrgården Foreslog en forhøjelse af kontingentet til 25,00 kr. 6

7 for et renere miljø! Rens dit spildevand med et beplantet filter - en god investering til gavn for miljøet! Du sparer både kloaktilslutning og spildevandsafgift og du kan tjene din investering tilbage på 3 år! Hej tlf Har du fået påbud fra kommunen om at forbedre din spildevandsrensning? Overvej et moderne beplantet filteranlæg på kun 16 m2. Enkelt og naturligt! Kontakt din lokale kloakmester eller Kilian Water for nærmere oplysninger. Vidste du at planterne i løbet af anlæggets levetid optager mere CO2 end anlægget har forbrugt til både fremstilling, etablering og drift af selve anlægget.

8 Peder Abrahamsen, Gf. Saksild Strand Tilsluttede sig dette med den tilføjelse, at det skulle være minimum 25,00 kr. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Støttede forslaget med minimum 25,00 kr. Bent Johansen, Gf. Granly Tilsluttede sig også dette forslag. Stig Hedeager Pedersen, Gf. Mosebølle Tilsluttede sig en kontingentstigning til 25,00 kr. Ejner Møller Juhl, Gf. Skovkrogen Tilsluttede sig også en kontingentstigning til 25,00 kr. Paul Kildemose, Gf. Hofmansgave Sommerby Tilsluttede sig også kontingentstigning til 25,00 kr. Frants Arboe, Gf. Storstranden (Juelsminde) Tilsluttede sig også kontingentstigning til 25,00 kr. Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby Foreslog en kontingentstigning til 20,00 kr. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 Efterlyste en plan over aktiviteter inden han kunne tage stilling til en kontingentstigning. Konstaterede yderligere at budgetforslaget ikke indeholdte en kontingentstigning. Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken og næstformand i Landsforeningen Tilsluttede sig en plan over aktiviteter. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust og hovedbestyrelsesmedlem Kunne ikke tilslutte sig en kontingentforhøjelse, men foreslog en øget promovering af FL. Eigil S. Madsen, Gf. Fiskervej/Dalmose Foreslog en væsentlig forhøjelse af kontingent til promovering af FL. Søren Staun, Gf. Strandforeningen af 2008 Foreslog en kontingentforhøjelse med øremærkning til promovering af FL. Torben Kristensen, Gf. Bukkemose II Støttede forslaget om kontingentforhøjelse øremærket til promovering af FL. Søren Enemark, Gf. Falen af 1973 Kunne ikke tilslutte sig en kontingentforhøjelse og bemærkede yderligere at en udvidelse af juridisk konsulentbistand ikke var nødvendig, og at hovedbestyrelsen selv burde klare dette. Fremlagde i øvrigt en stærk kritik af indhold og layout af bladet Mit Sommerhus Dirigenten konstaterede herefter at der var fire forskellige forslag for en kontingentforhøjelse og et forslag om uændret kontingent. De fem forslag var: 1. 9,50 kr. kontingentstigning øremærket til promovering. 2. 9,50 kr. kontingentstigning øremærket til 4,50 kr. til promovering og 5,00 kr. til jurist. 3. 9,50 kr. kontingentstigning uden øremærkning. 4. 4,50 kr. kontingentstigning uden øremærkning. 5. Uændret kontingent. Afstemningsresultatet var som følger: 1. 4 stemmer 2. 5 stemmer stemmer 4. 0 stemmer stemmer Ad. 6. Valg af hovedbestyrelse og suppleanter Frank Ramshøj, Gf. Fyrgården, Sjælland trak sit kandidatur som suppleant for Sjælland med den begrundelse, at hans intentioner som suppleant i hovedbestyrelsen ikke var i overensstemmelse med den debat der havde været vedrørende kontingent størrelse. Han bemærkede i øvrigt at debatten om samme havde været noget amatøragtig i forhold til Landsforeningens hovedbestyrelses omfangsrige arbejdsområder. Jan Howardy blev genvalgt som formand for 2 år. Henning Buch, Gf. Storstranden Juelsminde blev valgt som kasserer for 1 år. Torben Harritz, Jylland blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for 2 år. Jørgen Iversen, Jylland blev valgt som sekretær for 2 år. 8

9 Pia Stoltenberg, Sjælland blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for 2 år. Gert Leif Gyldvig, Sjælland blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for 2 år. Morten Dam, Gf, Svaleklint, Sjælland blev valgt som suppleant for 1 år. Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby, Fyn blev valgt som suppleant for 1 år Eigil S. Madsen, Gf. Fiskervej/Dalmose, Jylland blev valgt som suppleant for 1 år. Ad. 7. Valg af revisor og suppleant Søren Enemark blev genvalgt som revisor for 2 år. Steen Engelbrecht Pedersen blev valgt som revisorsuppleant for 2 år. Ad. 8. Eventuelt Dirigenten orienterede forsamlingen om, at under eventuelt kunne intet besluttes. Gitte Pedersen, Gf. Egemosegård Opfordrede hovedbestyrelsen til at arrangere temadage for medlemsforeningerne. Foreslog at bladet Mit Sommerhus blev udsendt henholdsvis elektronisk eller med fysisk post som en eventuel besparelse. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 Orienterede at han nu sad repræsentantskabet i Nykredit, og eventuelt kunne kontaktes med hensyn til problemerne med lån i sommerhuse på lejet grund. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Kunne tilslutte sig eventuelle arbejdsgrupper. Formanden tog punkterne til efterretning men meddelte at et mindre antal blade til tryk og postomdeling vil medføre højere priser i henhold til vores nuværende kontrakt med trykkeriet og Post Danmark. I øvrigt vil det medføre et unødigt større antal arbejdstimer i sekretariatet i forhold til håndteringen af flere udsendelsesformer. I forbindelse med det allerede øget antal arbejdstimer i sekretariatet ville formanden gerne høre forsamlingens holdning til i første omgang en forhøjelse af Bentes honorar med 500,00 kr. om måneden fra januar Forsamlingens holdning var en klapsalve inden for et par sekunder. Formanden forsatte at han gerne ville bede om forsamlingens holdning til eventuel afholdelse af næste landsmøde og ordinær generalforsamling som weekendmøde, der før har været praktiseret i Landsforeningen. Orienterede også om, at vi allerede havde et meget godt tilbud i Horsens i Det vil også medføre mere tid til samtaler m.v. med medlemsforeningerne. Der var en bred opbakning til dette. Dirigenten meddelte herefter, at dagsorden var udtømt. Formanden takkede dirigenten for ledelse af generalforsamlingen. Landsmødet og ordinær generalforsamling sluttede kl Underskrevet den 25. oktober FL svarer stærkt! Af Jan Howardy Formand, FL Den overskrift kan sættes sammen med siden sidst om hvad Landsforeningen har opnået af positive resultater i året der snart går på hæld. Landsforeningen har afsluttet en vandløb/kloakeringssag for en medlemsforening i Ringkøbing/ Skjern Kommune, en tilkendegivelse fra den ansvarlige minister om en revaluering af Postloven i 2013 med hensyn til brevkasseanlæg i sommerhusområder, et kraftigt fingeraftryk på den nye lovgivning af kystnære vindmøller ved sommerhusområder som f.eks. mindst 4 km fra 9

10 kysten, områder er nu begrænset til 8 i stedet for 15, møllerne bliver af mindre størrelse, et sommerhussalg på lejet grund efter ny kontrakt med væsentligt højere værdi af huset end før ved Odder, en VVM undersøgelse af et kloakeringsprojekt i Odsherred Kommune (Nykøbing- Rørvig), og desuden en del mindre lokale sager hos vores medlemsforeninger Der er selvfølgelig flere tiltag og sager vi stadig arbejder på, der endnu ikke er afsluttet som f.eks. ulovlig bebyggelse af sommerhus i Vordingborg Kommune, ulovlig opført carport i Odsherred Kommune, ikke fældning af træer der tager vandudsigten som ikke er i overensstemmelse med tinglyst deklaration og lokalplan i Faxe Kommune, overdragelse af stamvej til grundejerforeningen i Gribskov Kommune og sag om ulovlig inddragelse af fredet område i sommerhusområde til dyrehold med bebyggelse inden for byggelinje i Holbæk Kommune. De fleste sager er anket til Statsforvaltningen, og det tager desværre sin tid. Desuden arbejdes der på ændring af den ny Tinglysningslov med hensyn til lån i sommerhuse på lejet grund, en forhåbentlig genindtrædelse af Forbrugerombudsmanden om ny standard kontrakt for sommerhuse på lejet grund, vinterrydning af private fællesveje i sommerhusområder samt ulovlig vinterbeboelse af sommerhuse ifølge Planloven. Lykken gror hvor svalen bor... Til gengæld er den en klumpe-dumpe på landjorden, hvor den med sine korte ben har en sjov, trippende gang, og ofte må tage vingerne til hjælp for at holde balancen. Skider på idyllen Sin rede er et sandt mesterværk. Klinet omhyggeligt sammen af mudder og strå i endelig form af en skål, indvendig omhyggeligt foret med fjer og hår og med et lille hul som adgang. Reden er gerne placeret højt oppe under tagudhænget, for eksempel over den åbne terrasse og netop dette valg har skaffet svalen en del uvenner blandt sommerhusbeboere landet over. Den er selskabelig anlagt, hvilket blandt giver sig udtryk i at fuglene gerne bygger deres reder tæt ved siden af nabosvalen. Det er nok også et udslag af selskabelighed, at den får hele to kuld unger i den relativ korte tid, opholdet i Danmark varer, nemlig i begyndelsen af juni og sidst i jule. Ungerne sidder i reden i tre uger før de er flyvefærdige, og i den periode er de ekstremt produktive med at frembringe ekskrementer, som noget populært sagt, pruttes op ad stolper og ned ad vægge og giver anledning til, at noget af sommeridyllen lades tilbage. Hjælpen hedder it Desværre er virkeligheden den, at også på området svalebestand er vi blevet fattigere i landet, og bestanden reduceres i uhyggelig grad år efter år. Det er sørgeligt, for svalen jager nemlig alle de flyvende insekter myg, døgnfluer og flyvemyrer som vi bestemt heller ikke er ret begejstrede Af Eigil S. Madsen Gf. Fiskervej/Dalmose og HBM FL Den er rejst sydover og nu på vej til Afrika, landsvalen, den elegante flyver, som vi siden i begyndelsen af maj og sommeren igennem har kunne glæde os over. Selv om den vender tilbage år efter år og gentager de samme flyveopvisninger for os, så imponeres man lige meget hver eneste gang over dens akrobatiske luftmanøvrer. 10

11 for i sommerlandet, og derfor må vi lære svalen at bygge sin rede et sted, hvor vi til nød kan acceptere det. Altså under andre tagudhæng end lige netop den overdækkede terrasse. Et enkelt middel er at finde i vores it-verden. Find et par CD skiver gerne brugte bind en nylonsnor gennem hullet og hæng ekvipagen op under udhænget. Den mindste vind vil få skiverne i rotation og i forbindelse med solens stråler bevirker det, at svalerne holder sig i pæn afstand fra menageriet og vil søge et andet sted at bosætte sig. Red svalen fjern reden Når svalen til næste år vender tilbage i begyndelsen af maj og bebuder, at nu er det atter sommer i Danmark, så vil den søge tilbage til den gamle rede. Hvis den er placeret et sted, hvor den ikke generer, er alt i orden. Men har svalen valgt at bygge sin rede lige netop i kippen over sommerhusets bedste plads på terrassen, så sørg for at få at få den skrabet ned, hæng til gengæld en CD skive eller to op, og nyd også i fremtiden glæden ved den elegante flyver, svalen, der er vores bedste ven i kampen mod bland andet myg i sommervarmen. Tillidsforhold Af Jan Howardy Formand, FL Når Landsforeningen fremsender indbetalingskort til opkrævning af kontingent, er der en rubrik der skal udfyldes med antal medlemmer i foreningen hvis det har ændret sig i løbet af året. Det skyldes at der i flere foreninger ikke er medlemspligt, og derfor kan medlemstallet variere for år til år i mindre grad. Det er selvfølgelig en tillid mellem Landsforeningen og medlemsforeningen, og vi har aldrig haft problemer med det. I eftersommeren 2012 dukkede der desværre et tilfælde op, hvor sekretariatet fik en meddelelse om ændring af navn og adresse af et bestyrelsesmedlem i en forening. Da det viste sig at medlemsforeningen havde deres egen hjemmeside, kontrollerede sekretariatet navn og adresse på ændringen i den respektive bestyrelse. Foreningen indberetter og betaler for 30 medlemmer, men den består faktisk af medlemmer! Ja I læste rigtig og Landsforeningen tog øjeblikkelig kontakt til foreningen som besvarede vores henvendelse med et brev fra deres advokat. Efter lidt skriverier og for at gøre en lang historie kort, har foreningen nu indbetalt det resterende beløb på medlemmer. Landsforeningen tilbød ikke at gøre krav på de senere år med urigtige oplysninger om medlemstal efter juridisk rådgivning, og tilbød i øvrigt et mindre beløb pr. medlem for det resterende kalenderår som hovedbestyrelsen har mandat til ved indmeldelser i løbet af kalenderåret. Det blev accepteret og så troede alle at den kedelig sag var ude af verden men nej, så snart vores tilbud var godkendt af foreningen og det resterende kontingent blev indbetalt til Landsforeningen, kom deres udmeldelse og desværre, har man lyst til at sige, inden fristen for udmeldelse ifølge vores vedtægter. Der har yderligere været lidt skriverier fra foreningens advokat om en tilsyneladende aftale med Landsforeningen om medlemstallet/enkeltmedlemskab/differentieret kontingent m.v. en aftale ingen kender til og som vi har bedt foreningens advokat om at fremskaffe. I skrivende stund har vi ikke modtaget en sådan! Foreningen har også en forsikring igennem FL og den bliver annulleret den 31. december 2012 hvor udmeldelsen træder i kraft. Det er skuffende og ærgerligt at den tillid Landsforeningen og medlemsforeningerne har med hinanden vedrørende medlemstal i foreningerne bliver misbrugt så groft som her. Landsforeningen skal og vil ikke undersøge om medlemsforeningerne opgiver det korrekte medlemstal det er og bliver en tillid. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Opfordring til medlemsforeningerne og enkeltmedlemmerne igen og igen! Fra sekretariatet, FL Husk venligst at opgive jeres medlemsnummer når I henvender jer til sekretariatet det gør arbejdet meget lettere for Bente at besvare jer hurtigt. Husk også at informere om ændringer af bestyrelser, navn og adresse til sekretariatet ellers får I ikke bladet eller de forkerte modtager det! Postkasser skal også være i orden! ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 4 2010 November 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: 2010 er snart slut Side 4: Landsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 25. september 2010 Side 9: Referat fra den ordinære generalforsamling

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2010 Juni 14. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Nu bliver det sommer, ikke? Side 4: Postomdeling af Mit Sommerhus Side 5: Kystbeskyttelse af småøer Side 7: BBR-ejermeddelelse Side 7: Helårsbeboelse

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2008 September 12. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2008 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2008 Side 8: Små træer bliver store Side 9: Sommerhuse på lejet grund Side

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2007 September 11. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsmøde 2007 Side 4: Beretning om Landsforeningens virke Landsmøde 2007 Side 7: Dødsfald Side 8: Stemmeoptælling på en generalforsamling Stormskader

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Kolonihaveforbundet har i dagene 14.-15. september 2012, afholdt sin 31. kongres på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 C. med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent, mødesekretær

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere