Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening"

Transkript

1 Nr November 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Året går på hæld Side 4: Referat fra gruppearbejde landsmøde Side 5: Referat fra den ordinære generalforsamling Side 9: FL svarer stærkt! Side 10: Lykken gror hvor svalen bor... Side 11: Tillidsforhold Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

2 Fritidshusejernes Landsforening Sekretariat: Niels Bohrs Allé Søborg Tlf.: Hjemmeside: Vedrørende annoncer: Indsendte artikler udtrykker ikke nødvendigvis FL s synspunkter, ej heller påtager FL sig ansvar for priser i annoncer m.v. FL tager forbehold for trykfejl. Hovedbestyrelse: Formand: Næstformand Kasserer: Sekretær: Jan Howardy Peter Graus Vej 8, Frederiksberg Tlf.: Gert Leif Gyldvig, Tværvænget Ballerup Tlf.: Henning Buch Rørsangervej 2 Østengård 7100 Vejle Tlf.: Jørgen Iversen Agerbjerg Herning Tlf.: Bestyrelses- Per Sørensen Medlemmer: Kosigvænget Hemmet Tlf.: Gitte Abrahamsen Rennebjergvej Boeslunde Tlf.: Eigil S. Madsen Fiskervej 16, Mommark 6470 Sydals Tlf.: Bladredaktion: Tilknyttet advokater: Jylland: Fyn: Sjælland: Morten Dam Svogerslev Kirkevej Roskilde Tlf.: Erik Jørgensen Sandagervej Odense NØ Tlf.: Jan Howardy (ansvarshavende) Eigil S. Madsen Morten Dam Poul Winther Andersen Vestergade Varde Tlf.: Kielberg Advokater Advokat Hans Vestergaard Hunderupvej 71 Boks Odense C Tlf.: Machenhauernielsen Advokater Advokat Stig Nielsen Kordilgade Kalundborg Tlf.: Bestyrelser m.v. får stadig bladet tilsendt som hidtil. Som et nyt medlemstilbud kan bladet postomdeles til andre medlemmer i foreningerne, også fire gange årligt mod en kontingentforhøjelse i foreningen på medlemmet på 80,00 kr. for alle fire udgivelser. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

3 Året går på hæld Af Jan Howardy Formand, FL Vi har lige stillet vores ure tilbage til vintertid, eller normal tid som faktisk er, og nætterne er blevet længere efteråret har allerede sat i sine spor i naturen, og vinteren er på vej med hastige skridt. Det betyder også, kære medlemmer, at du sidder med det sidste blad i hånden for i år, men den gode nyhed er, at bladet udkommer igen i marts Der er nu sammensat en ny redaktion og vi vil sammen forny bladet til næste år med et lidt ændret layout som forhåbentlig vil gøre bladet endnu mere interessant at læse. Bladet indeholder referater fra landsmøde og ordinær generalforsamling i Korsør den 22. september Tak til de foreninger som tog sig tid til at give fremmøde, men endnu engang må hovedbestyrelsen og jeg udtrykke vores skuffelse over det relativ lille fremmøde. Efter henstilling til hovedbestyrelsen på landsmødet den 24. september 2011 om at flytte møderne rundt i landet, valgte vi denne gang Korsør på Sjælland, men lige meget hjalp det, desværre! Selv et oplæg til Landsforeningens fremtidsstrategi kunne tilsyneladende ikke få flere medlemsforeninger til at afse tiden den lørdag, og det er meget skuffende kun sammen står vi stærkere. Nu håber vi, at næste landsmøde der sandsynligvis bliver afholdt i Horsens, Jylland, og som bliver et weekend møde med overnatning, giver medlemsforeningerne mere tid sammen med hovedbestyrelsen, og at flere tilmelder sig dette møde. Om Landsforeningens hovedbestyrelse ikke havde budskabet klart nok vedrørende vores fremtidsstrategi og de dertil oprettet arbejdsgrupper af de fremmødte medlemsforeninger, kan vi selvfølgelig kun tage ved lære af, men det var desværre ikke den store succes. Jeg har altid ment som formand, det vigtige i at inddrage vores medlemsforeninger i de holdninger og fremtidige arbejder hovedbestyrelsen og jeg skal arbejde på her er Landsforeningens fremtidsstrategi et meget vigtigt emne, og vi havde lagt op til nogle relevante emner til bearbejdelse. Nu skal det selvfølgelig ikke alt sammen være kritik, og der kom da også nogle kriterier frem som vi vil arbejde videre på i hovedbestyrelsen. Hovedtemaer som økonomi (kontingent) og derved et eventuelt samarbejde med en juridisk konsulent til tunge juridiske sager i de meget komplekse områder vi desværre nu opererer med, ikke behandlet godt nok på mødet og det var ærgerligt. Vi trækker allerede meget på vores tilknyttede advokater, men de er mere eller mindre tilknyttet til jer foreninger for gratis juridisk rådgivning indenfor et defineret område, og er ikke honoreret for at bearbejde store juridiske sager som vi efterhånden behandler i hovedbestyrelsen. Der er valgt ny hovedbestyrelse som kan ses på formalia siden, men desværre har to genvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer valgt at sige fra, og de respektive suppleanter er indkaldt. Der er kommet en forhåbentlig bedre fordeling af arbejdet i hovedbestyrelsen og relevante arbejdsgrupper er nedsat til at bearbejde de forskellige emner som er nødvendige for at styrke Landsforeningens indsats til gavn for vores medlemsforeninger, og forhåbentlig tiltrække nye medlemsforeninger som er vigtig jo flere medlemmer desto stærkere står vi. Den arbejdsgruppe vil arbejde på flere regionsmøder rundt i landet i samarbejde med de lokale medlemsforeninger. Der er meget store foreninger med flere tusinde medlemmer der har kontaktet os for et eventuelt medlemskab, men de ønsker en eller anden form for godtgørelse i kontingent. Vi har indtil nu ikke opereret med differentieret kontingent for meget store foreninger, men hovedbestyrelsen har også sammensat en arbejdsgruppe til dette formål således, at vi kan fremlægge et forslag på næste landsmøde der tilgodeser både små og store foreninger med hensyn til kontingent og stemmevægt på generalforsamlinger. Der er både negative og positive holdninger til differentieret kontingent, men det forekommer i andre organi- 3

4 sationer, og det vil uden tvivl øge medlemstallet i Landsforeningen betragtelig. Udviklingen i 2012 er nævnt andet sted i bladet, men til slut vil hovedbestyrelsen endnu engang nævne, at god naboskik for de mange der lovligt bebor deres sommerhuse i vinterhalvåret, at registrere eventuelt unormalitet ved de sommerhuse der er lukket ned for vinteren. I de tilfælde prøv at kontakte ejeren det vil blive påskønnet og er mange gange meget bedre end de indlagte tyverialarmer som desværre ikke altid virker efter hensigten. Hovedbestyrelsen og jeg vil gerne benytte lejligheden i det her sidste blad for i år, til at sige tak for et godt samarbejde med vores medlemsforeninger, og ønske alle en rigtig god jul og et godt nytår. Af Jan Howardy Formand, FL De efterfølgende referater er fra landsmøde og ordinær generalforsamling i Korsør den 22. september 2012 referatet fra den ordinære generalforsamling er underskrevet af dirigenten advokat Stig Nielsen samt formanden. Sted og dato: Best Western Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør kl den 22. september Referent: Bente Boye Nielsen Velkomst ved formand Jan Howardy De fire arbejdsgrupper blev fordelt med fortrykt arbejdspapir der indeholdt hovedbestyrelsens udkast til debatemner. Desuden havde hovedbestyrelsesmedlemmer, der var tovholder ved de fire borde, fået udleveret et talepapir med yderligere oplysninger til punkterne, især økonomi. Hovedbestyrelsens besluttede oplæg til nødvendige emner til debat og senere beslutning på selve generalforsamlingen var følgende: Kom med 3 bud på hvordan Landsforeningen får endnu bedre mulighed for at forstærke, udbygge og blive mere synlig i vores indsatser, og hvad forventer medlemsforeningerne af FL? Det kunne f.eks. være at kontingentet skal hæves således, at vi kan ansætte en jurist på deltid til juridiske sager, opfølgning af nye love og pressemeddelelser, differentieret kontingent for store foreninger, skal Landsforeningen opkræve gebyr fra medlemsforeninger i store tunge sager, et eventuelt samarbejde med Parcelhusejernes Landsforening og sammenlægge vores sekretariater, eller regionsmøder rundt omkring i landet med samarbejde fra de lokale foreninger? Eller et andet bud? Efter gruppearbejdets afslutning viste det sig, at der var kommet flere forslag end de 3 bud. Resultatet af gruppernes arbejde fremgår af det følgende referat fra den ordinære generalforsamling. Referat fra gruppearbejde landsmøde

5 Referat fra den ordinære generalforsamling Sted og dato: Best Western Hotel Jens Baggesen, Batterivej 3-5, 4220 Korsør kl den 22. september Referent: Bente Boye Nielsen udskrivning af hans talepapir, som det var og gennemgik punktet. Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken og næstformand i Landsforeningen Ønskede en tilføjelse til beretningen, at han som næstformand var kontaktet af medierne, idet formanden var bortrejst. Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til beretningen der blev taget til efterretning. Ad. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2011 Fungerende kasserer Henning Naubert gennemgik det udsendte regnskab. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Forespurgte om den store omkostning ved sidste års generalforsamling i forhold til Ad. 1. Valg af dirigent: Formanden bød velkommen og foreslog på hovedbestyrelsens vegne advokat Stig Nielsen som dirigent, og forespurgte om der var andre forslag. Advokat Stig Nielsen blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ad.2. Beretning om Landsforeningens virke Formanden oplyste at den skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen gennemgik herefter samme. Fik dirigentens tilsagn om at informere om nye oplysninger og informationer til nogle af punkterne i beretningen. Det var særligt om vindmøller i sommerhusområderne, den ansvarlige ministers tilsagn om at postloven vil blive justeret 2013 og nye informationer om sommerhuse på lejet grund.. Morten Dam, Gf. Svaleklint Forespurgte om der var nogen grund til at formanden ikke oplyste om kloakering i sommerhusområderne der var nævnt i beretningen. Formanden undskyldte fejlen der var opstået ved Formanden svarede grundet at vores fungerende kasserer ikke havde sæde i hovedbestyrelsen. Grunden til den høje omkostning var at det desværre blev afholdt på et sted som var noget dyrere end tidligere. Oplyste i øvrigt at dette års generalforsamling ifølge skriftlig aftale, ikke ville overstige kr. inklusiv fredags arrangementet. Der blev yderligere forespurgt, om det også var forholdet vedrørende hovedbestyrelsesmøder i samme periode Svaret var, at det også forholdt sådan som selve landsmødet, og vi havde flyttet vores møder til et andet sted i Odense. Regnskabet 2011 blev herefter godkendt. Ad. 4. Behandling af indkomne forslag Hovedbestyrelsen fremlægger Landsforeningens fremtidsstrategi til debat og beslutning Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet nogen forslag fra medlemmerne. Da der desværre ikke var nogen talsmand fra de fire borde, der havde behandlet emnerne, fremlagde formanden de væsentlige punkter fra 5

6 samme. De var i hovedtræk et eventuelt forhøjet kontingent der væsentlig skulle bruges til juridisk bistand, regionsmøder i samarbejde med de lokale medlemsforeninger, øget promovering af FL gennem medierne og større hvervekampagner, øget informationer til medlemsforeningerne gennem vores blad og hjemmeside, udsendelse af ekstra blade og et eventuelt gebyr til medlemsforeninger der ønsker Landsforeningens hjælp i større sager. Desuden var der differentieret kontingent for større foreninger og en eventuel sammenlægning med sekretariats opgaver sammen med Parcelhusejernes Landsforening. Det måtte konstateres, at de fremlagte punkter på det udleverede arbejdspapir, ikke stemte helt overens med de punkter og emner, grupperne var nået frem til. Ejner Møller Juhl, Gf. Skovkrogen Foreslog at man ansatte en jurist og eventuelt ikke havde de tre advokater tilknyttede. Søren Enemark, Gf. Falen af 1973 Foreslog at de økonomiske midler i Landsforeningen bruges på kommunikation og hvervning af nye medlemsforeninger ikke juridisk bistand. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust og hovedbestyrelsesmedlem I deres gruppe 3 var det besluttet, at der ikke skulle være nogen kontingentstigning, ikke yderligere juridisk bistand, men en arbejdsgruppe til forbedring af bladet og hjemmesiden, og at hovedbestyrelsen skulle gøre en større indsats med hvervning af nye medlemsforeninger. Frants Arboe, Gf. Storstranden (Juelsminde) Foreslog at det overlades til hovedbestyrelsen selv at arbejde på en bedre hvervning og bedre kommunikation. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 Informerede om i nogle bestyrelser han sad i f.eks. skole- og børnehaver havde oprettet støtteforeninger til aflastning af bestyrelsernes arbejde. Formanden konstaterede at flere af de nævnte tiltag allerede var iværksat men alle nye tiltag blev taget til efterretning. Bemærkede dog at nye tiltag er afhængige af vores økonomi og i sær arbejdsressourcer i hovedbestyrelsen. Ad. 5. Forlæggelse af budget til orientering Fastsættelse af kontingent 2013 Fungerende kasserer fremlagde budgettet for 2013 til orientering. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Punktet Andre møder i budgettet har et noget større beløb end de foregående år og hvad er begrundelsen for dette. Morten Dam, Gf. Svaleklinten Forespurgte om beløbet til promovering i budgettet 2013 var blevet brugt til samme, og ligeledes beløbet i Formanden svarede at andre mødeudgifter var øget grundet almindelige prisstigninger, og at vi deltog i flere relevante møder end tidligere. I forhold til beløbene i budgettet, var de ikke blevet brugt, men at de skulle bruges nu i de regionsmøder som er begyndt at falde på plads. Budgettet blev herefter taget til efterretning. Dirigenten bad nu formanden om hovedbestyrelsens indstilling til kontingent for 2013, som skulle have fremgået af Landsforeningens fremtidsstrategi der indeholdt en kontingentstigning for at kunne udføre det fremtidige arbejde i hovedbestyrelsen. Ved forespørgsel af medlemmerne i hovedbestyrelsen kunne det konstateres at kun tre medlemmer støttede en kontingentstigning. Dirigenten orienterede derfor forsamlingen at hovedbestyrelsen derfor indstillede til uændret kontingent for Formanden konstaterede at sager fra medlemsforeninger m.v. de sidste par år har taget en drejning til mere og mere komplekse juridiske problemstillinger, hvilket den øvrige hovedbestyrelse har fuld forståelse for, men ikke har den fornødne indsigt i. Frank Ramshøj, Gf. Fyrgården Foreslog en forhøjelse af kontingentet til 25,00 kr. 6

7 for et renere miljø! Rens dit spildevand med et beplantet filter - en god investering til gavn for miljøet! Du sparer både kloaktilslutning og spildevandsafgift og du kan tjene din investering tilbage på 3 år! Hej tlf Har du fået påbud fra kommunen om at forbedre din spildevandsrensning? Overvej et moderne beplantet filteranlæg på kun 16 m2. Enkelt og naturligt! Kontakt din lokale kloakmester eller Kilian Water for nærmere oplysninger. Vidste du at planterne i løbet af anlæggets levetid optager mere CO2 end anlægget har forbrugt til både fremstilling, etablering og drift af selve anlægget.

8 Peder Abrahamsen, Gf. Saksild Strand Tilsluttede sig dette med den tilføjelse, at det skulle være minimum 25,00 kr. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Støttede forslaget med minimum 25,00 kr. Bent Johansen, Gf. Granly Tilsluttede sig også dette forslag. Stig Hedeager Pedersen, Gf. Mosebølle Tilsluttede sig en kontingentstigning til 25,00 kr. Ejner Møller Juhl, Gf. Skovkrogen Tilsluttede sig også en kontingentstigning til 25,00 kr. Paul Kildemose, Gf. Hofmansgave Sommerby Tilsluttede sig også kontingentstigning til 25,00 kr. Frants Arboe, Gf. Storstranden (Juelsminde) Tilsluttede sig også kontingentstigning til 25,00 kr. Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby Foreslog en kontingentstigning til 20,00 kr. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 Efterlyste en plan over aktiviteter inden han kunne tage stilling til en kontingentstigning. Konstaterede yderligere at budgetforslaget ikke indeholdte en kontingentstigning. Gert Leif Gyldvig, Gf. Cottageparken og næstformand i Landsforeningen Tilsluttede sig en plan over aktiviteter. Torben Harritz, Gf. Pramdragerparken Truust og hovedbestyrelsesmedlem Kunne ikke tilslutte sig en kontingentforhøjelse, men foreslog en øget promovering af FL. Eigil S. Madsen, Gf. Fiskervej/Dalmose Foreslog en væsentlig forhøjelse af kontingent til promovering af FL. Søren Staun, Gf. Strandforeningen af 2008 Foreslog en kontingentforhøjelse med øremærkning til promovering af FL. Torben Kristensen, Gf. Bukkemose II Støttede forslaget om kontingentforhøjelse øremærket til promovering af FL. Søren Enemark, Gf. Falen af 1973 Kunne ikke tilslutte sig en kontingentforhøjelse og bemærkede yderligere at en udvidelse af juridisk konsulentbistand ikke var nødvendig, og at hovedbestyrelsen selv burde klare dette. Fremlagde i øvrigt en stærk kritik af indhold og layout af bladet Mit Sommerhus Dirigenten konstaterede herefter at der var fire forskellige forslag for en kontingentforhøjelse og et forslag om uændret kontingent. De fem forslag var: 1. 9,50 kr. kontingentstigning øremærket til promovering. 2. 9,50 kr. kontingentstigning øremærket til 4,50 kr. til promovering og 5,00 kr. til jurist. 3. 9,50 kr. kontingentstigning uden øremærkning. 4. 4,50 kr. kontingentstigning uden øremærkning. 5. Uændret kontingent. Afstemningsresultatet var som følger: 1. 4 stemmer 2. 5 stemmer stemmer 4. 0 stemmer stemmer Ad. 6. Valg af hovedbestyrelse og suppleanter Frank Ramshøj, Gf. Fyrgården, Sjælland trak sit kandidatur som suppleant for Sjælland med den begrundelse, at hans intentioner som suppleant i hovedbestyrelsen ikke var i overensstemmelse med den debat der havde været vedrørende kontingent størrelse. Han bemærkede i øvrigt at debatten om samme havde været noget amatøragtig i forhold til Landsforeningens hovedbestyrelses omfangsrige arbejdsområder. Jan Howardy blev genvalgt som formand for 2 år. Henning Buch, Gf. Storstranden Juelsminde blev valgt som kasserer for 1 år. Torben Harritz, Jylland blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for 2 år. Jørgen Iversen, Jylland blev valgt som sekretær for 2 år. 8

9 Pia Stoltenberg, Sjælland blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for 2 år. Gert Leif Gyldvig, Sjælland blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for 2 år. Morten Dam, Gf, Svaleklint, Sjælland blev valgt som suppleant for 1 år. Bente Mortensen, Gf. Hofmansgave Sommerby, Fyn blev valgt som suppleant for 1 år Eigil S. Madsen, Gf. Fiskervej/Dalmose, Jylland blev valgt som suppleant for 1 år. Ad. 7. Valg af revisor og suppleant Søren Enemark blev genvalgt som revisor for 2 år. Steen Engelbrecht Pedersen blev valgt som revisorsuppleant for 2 år. Ad. 8. Eventuelt Dirigenten orienterede forsamlingen om, at under eventuelt kunne intet besluttes. Gitte Pedersen, Gf. Egemosegård Opfordrede hovedbestyrelsen til at arrangere temadage for medlemsforeningerne. Foreslog at bladet Mit Sommerhus blev udsendt henholdsvis elektronisk eller med fysisk post som en eventuel besparelse. Lars Gudbergsen, Gf. Flyvesandet 17, 18 og 19 Orienterede at han nu sad repræsentantskabet i Nykredit, og eventuelt kunne kontaktes med hensyn til problemerne med lån i sommerhuse på lejet grund. Jonna Kjær, Gf. Kongelunden Kunne tilslutte sig eventuelle arbejdsgrupper. Formanden tog punkterne til efterretning men meddelte at et mindre antal blade til tryk og postomdeling vil medføre højere priser i henhold til vores nuværende kontrakt med trykkeriet og Post Danmark. I øvrigt vil det medføre et unødigt større antal arbejdstimer i sekretariatet i forhold til håndteringen af flere udsendelsesformer. I forbindelse med det allerede øget antal arbejdstimer i sekretariatet ville formanden gerne høre forsamlingens holdning til i første omgang en forhøjelse af Bentes honorar med 500,00 kr. om måneden fra januar Forsamlingens holdning var en klapsalve inden for et par sekunder. Formanden forsatte at han gerne ville bede om forsamlingens holdning til eventuel afholdelse af næste landsmøde og ordinær generalforsamling som weekendmøde, der før har været praktiseret i Landsforeningen. Orienterede også om, at vi allerede havde et meget godt tilbud i Horsens i Det vil også medføre mere tid til samtaler m.v. med medlemsforeningerne. Der var en bred opbakning til dette. Dirigenten meddelte herefter, at dagsorden var udtømt. Formanden takkede dirigenten for ledelse af generalforsamlingen. Landsmødet og ordinær generalforsamling sluttede kl Underskrevet den 25. oktober FL svarer stærkt! Af Jan Howardy Formand, FL Den overskrift kan sættes sammen med siden sidst om hvad Landsforeningen har opnået af positive resultater i året der snart går på hæld. Landsforeningen har afsluttet en vandløb/kloakeringssag for en medlemsforening i Ringkøbing/ Skjern Kommune, en tilkendegivelse fra den ansvarlige minister om en revaluering af Postloven i 2013 med hensyn til brevkasseanlæg i sommerhusområder, et kraftigt fingeraftryk på den nye lovgivning af kystnære vindmøller ved sommerhusområder som f.eks. mindst 4 km fra 9

10 kysten, områder er nu begrænset til 8 i stedet for 15, møllerne bliver af mindre størrelse, et sommerhussalg på lejet grund efter ny kontrakt med væsentligt højere værdi af huset end før ved Odder, en VVM undersøgelse af et kloakeringsprojekt i Odsherred Kommune (Nykøbing- Rørvig), og desuden en del mindre lokale sager hos vores medlemsforeninger Der er selvfølgelig flere tiltag og sager vi stadig arbejder på, der endnu ikke er afsluttet som f.eks. ulovlig bebyggelse af sommerhus i Vordingborg Kommune, ulovlig opført carport i Odsherred Kommune, ikke fældning af træer der tager vandudsigten som ikke er i overensstemmelse med tinglyst deklaration og lokalplan i Faxe Kommune, overdragelse af stamvej til grundejerforeningen i Gribskov Kommune og sag om ulovlig inddragelse af fredet område i sommerhusområde til dyrehold med bebyggelse inden for byggelinje i Holbæk Kommune. De fleste sager er anket til Statsforvaltningen, og det tager desværre sin tid. Desuden arbejdes der på ændring af den ny Tinglysningslov med hensyn til lån i sommerhuse på lejet grund, en forhåbentlig genindtrædelse af Forbrugerombudsmanden om ny standard kontrakt for sommerhuse på lejet grund, vinterrydning af private fællesveje i sommerhusområder samt ulovlig vinterbeboelse af sommerhuse ifølge Planloven. Lykken gror hvor svalen bor... Til gengæld er den en klumpe-dumpe på landjorden, hvor den med sine korte ben har en sjov, trippende gang, og ofte må tage vingerne til hjælp for at holde balancen. Skider på idyllen Sin rede er et sandt mesterværk. Klinet omhyggeligt sammen af mudder og strå i endelig form af en skål, indvendig omhyggeligt foret med fjer og hår og med et lille hul som adgang. Reden er gerne placeret højt oppe under tagudhænget, for eksempel over den åbne terrasse og netop dette valg har skaffet svalen en del uvenner blandt sommerhusbeboere landet over. Den er selskabelig anlagt, hvilket blandt giver sig udtryk i at fuglene gerne bygger deres reder tæt ved siden af nabosvalen. Det er nok også et udslag af selskabelighed, at den får hele to kuld unger i den relativ korte tid, opholdet i Danmark varer, nemlig i begyndelsen af juni og sidst i jule. Ungerne sidder i reden i tre uger før de er flyvefærdige, og i den periode er de ekstremt produktive med at frembringe ekskrementer, som noget populært sagt, pruttes op ad stolper og ned ad vægge og giver anledning til, at noget af sommeridyllen lades tilbage. Hjælpen hedder it Desværre er virkeligheden den, at også på området svalebestand er vi blevet fattigere i landet, og bestanden reduceres i uhyggelig grad år efter år. Det er sørgeligt, for svalen jager nemlig alle de flyvende insekter myg, døgnfluer og flyvemyrer som vi bestemt heller ikke er ret begejstrede Af Eigil S. Madsen Gf. Fiskervej/Dalmose og HBM FL Den er rejst sydover og nu på vej til Afrika, landsvalen, den elegante flyver, som vi siden i begyndelsen af maj og sommeren igennem har kunne glæde os over. Selv om den vender tilbage år efter år og gentager de samme flyveopvisninger for os, så imponeres man lige meget hver eneste gang over dens akrobatiske luftmanøvrer. 10

11 for i sommerlandet, og derfor må vi lære svalen at bygge sin rede et sted, hvor vi til nød kan acceptere det. Altså under andre tagudhæng end lige netop den overdækkede terrasse. Et enkelt middel er at finde i vores it-verden. Find et par CD skiver gerne brugte bind en nylonsnor gennem hullet og hæng ekvipagen op under udhænget. Den mindste vind vil få skiverne i rotation og i forbindelse med solens stråler bevirker det, at svalerne holder sig i pæn afstand fra menageriet og vil søge et andet sted at bosætte sig. Red svalen fjern reden Når svalen til næste år vender tilbage i begyndelsen af maj og bebuder, at nu er det atter sommer i Danmark, så vil den søge tilbage til den gamle rede. Hvis den er placeret et sted, hvor den ikke generer, er alt i orden. Men har svalen valgt at bygge sin rede lige netop i kippen over sommerhusets bedste plads på terrassen, så sørg for at få at få den skrabet ned, hæng til gengæld en CD skive eller to op, og nyd også i fremtiden glæden ved den elegante flyver, svalen, der er vores bedste ven i kampen mod bland andet myg i sommervarmen. Tillidsforhold Af Jan Howardy Formand, FL Når Landsforeningen fremsender indbetalingskort til opkrævning af kontingent, er der en rubrik der skal udfyldes med antal medlemmer i foreningen hvis det har ændret sig i løbet af året. Det skyldes at der i flere foreninger ikke er medlemspligt, og derfor kan medlemstallet variere for år til år i mindre grad. Det er selvfølgelig en tillid mellem Landsforeningen og medlemsforeningen, og vi har aldrig haft problemer med det. I eftersommeren 2012 dukkede der desværre et tilfælde op, hvor sekretariatet fik en meddelelse om ændring af navn og adresse af et bestyrelsesmedlem i en forening. Da det viste sig at medlemsforeningen havde deres egen hjemmeside, kontrollerede sekretariatet navn og adresse på ændringen i den respektive bestyrelse. Foreningen indberetter og betaler for 30 medlemmer, men den består faktisk af medlemmer! Ja I læste rigtig og Landsforeningen tog øjeblikkelig kontakt til foreningen som besvarede vores henvendelse med et brev fra deres advokat. Efter lidt skriverier og for at gøre en lang historie kort, har foreningen nu indbetalt det resterende beløb på medlemmer. Landsforeningen tilbød ikke at gøre krav på de senere år med urigtige oplysninger om medlemstal efter juridisk rådgivning, og tilbød i øvrigt et mindre beløb pr. medlem for det resterende kalenderår som hovedbestyrelsen har mandat til ved indmeldelser i løbet af kalenderåret. Det blev accepteret og så troede alle at den kedelig sag var ude af verden men nej, så snart vores tilbud var godkendt af foreningen og det resterende kontingent blev indbetalt til Landsforeningen, kom deres udmeldelse og desværre, har man lyst til at sige, inden fristen for udmeldelse ifølge vores vedtægter. Der har yderligere været lidt skriverier fra foreningens advokat om en tilsyneladende aftale med Landsforeningen om medlemstallet/enkeltmedlemskab/differentieret kontingent m.v. en aftale ingen kender til og som vi har bedt foreningens advokat om at fremskaffe. I skrivende stund har vi ikke modtaget en sådan! Foreningen har også en forsikring igennem FL og den bliver annulleret den 31. december 2012 hvor udmeldelsen træder i kraft. Det er skuffende og ærgerligt at den tillid Landsforeningen og medlemsforeningerne har med hinanden vedrørende medlemstal i foreningerne bliver misbrugt så groft som her. Landsforeningen skal og vil ikke undersøge om medlemsforeningerne opgiver det korrekte medlemstal det er og bliver en tillid. 11

12 Luftvarmepumpen tilpasset danske krav. Rosenkjær VVS VVS-installatør og tekniker Jesper Nielsen Opfordring til medlemsforeningerne og enkeltmedlemmerne igen og igen! Fra sekretariatet, FL Husk venligst at opgive jeres medlemsnummer når I henvender jer til sekretariatet det gør arbejdet meget lettere for Bente at besvare jer hurtigt. Husk også at informere om ændringer af bestyrelser, navn og adresse til sekretariatet ellers får I ikke bladet eller de forkerte modtager det! Postkasser skal også være i orden! ID-nr Afsender: Fritidshusejernes Landsforening Niels Bohrs Allé Søborg

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Nr. 4 2013 December 17. Årgang

Nr. 4 2013 December 17. Årgang Nr. 4 2013 December 17. Årgang 2013 går snart på hæld!... 3 Referater fra landsmødets gæstetalere 2013... 4 Referat ordinær generalforsamling 6 Opdaterede og ændrede vedtægter... 12 Tilbud fra ny forening!...

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre

Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Protokol fra den ordinære generalforsamling for Fællesrepræsentationen af Grundejerforeninger i Rødovre Tidspunkt: 28.2.2012. Kl. 19:00 Sted: Rødovregård Referent: Ellen Jensen Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 1 2012 Marts 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Er foråret på vej? Side 4: Brevkasseanlæg eller ej? Side 5: Bygnings- og Boligregistret BBR Side 7: BBR-meddelelse fortsat! Side 8: Skal sommerhuse

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 3 2011 September 15. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Landsforeningens beretning 2011 Side 7: Landsmøde og ordinær generalforsamling Side 8: Belåning Side 8: Ny annoncør Side 8: Varmepumpen Side

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00

Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 Eng-Lynggårdens Grundejerforening 18/8 1963 Ordinær Generalforsamling 2015 lørdag den 16. maj 2015 kl. 10.00 12.00 På: Rørvig Centret Nørrevangsvej 49 4581 Rørvig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af. Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling torsdag den 17. Marts 2011 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal

Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenhøjvej 5, 8970 Havndal Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Hjemmeside: www.transdanmark. dk Den 22. marts 2012 Referat fra Trans-Danmarks ordinære generalforsamling lørdag, den 17. marts 2012 kl. 1500 i Dalbyneder

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling I/S LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Beder 31. juli 2012. Referat fra den ordinære generalforsamling, afholdt i Lundø forsamlingshus den 28. juli 2012. Formanden

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening

Udgivet af Fritidshusejernes Landsforening Nr. 2 2012 Juni 16. Årgang Indholdsfortegnelse: Side 3: Sommer, ikke? Side 4: Siden sidst og andre relevante nyheder! Side 6: Vigtig tilføjelse til jeres vedtægter Side 8: Skal du eje eller leje dit sommerhus?

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stenbjergkvarteret. Den 9. marts 2011 på Snejbjerg Skole i Snejbjerg kl. 19.00. Formanden Jacob Melau bød velkommen og generalforsamlingen blev gennemført

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GIØDESEN Le. Mortensens Eftf. Nicolai Giødesen, advokat (Hl Ejendomsadministrationen: Telefontid hverdage 10-13 Telefax 33 15 84 48 Frederiksholms Kanal 18 1220 København K Tlf.

Læs mere