ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY. Boris Brorman Jensen"

Transkript

1 ERHVERVSKORRIDOREN SILKEBORGS NYE NETVÆRKSBY + + Grontmij + ICP + Boris Brorman Jensen

2 BAGGRUND OG VISION

3 SILKEBORG OG MOTORVEJSNETTET I DK Silkeborg vil i 2016 blive en del af det overordnede danske motorvejsnet. De nye forbindelser frembyder et stort potentiale for hele byen.

4 BUEN DYREHAVEN Den nye motorvej - i form af den såkaldte kombirute - skærer sig igennem by og landskab, og består af meget forskelligartede sekvenser - strækninger af Silkeborgs smukke natur, klos op af aktive erhvervsområder. Projekt Mellemland har udpeget disse strækninger og foreslår at fastholde og styrke variationen langs motorvejen. ERHVERVSKORRIDOREN ERHVERVSPORTEN OVERDÆKNING SPORTSKORRIDOREN ÅDAL MOTORVEJENS MANGE SEKVENSER

5 Erhvervskorridoren indgår i byens nordlige bælte af erhvervsområder. Området afgrænses mod nord af stejle bakker og tætte skove, og nord for disse findes nyere og mere spredte erhvervsområder. Erhvervskorridoren er placeret kun 1800 m fra det historiske centrum og kombinationen af motorvejstilgang og nærhed til centrum er et godt grundlag for en ambitiøs byomdannelse. LANDSKABET OG ERHVERVSOMRÅDERNE

6 Silkeborgs to aktive knudepunkter - 1_ Midtbyen og 2_Nordcentret - vil i fremtiden kunne suppleres af et tredje - i krydspunktet mellem Motorvejen, Nørreskov Bakke og Erhvervskorridoren BYENS 3 KNUDEPUNKTER OG DERES RELATIONER

7 GRUNDEN OG DEN NYE MOTORVEJ Motorvejen gennemskærer råt det eksisterende område og deler byen i 2. Men nye muligheder vil vise sig - og området skal i fremtiden samle sig som et markant og moderne erhvervsområde der er synligt og aktivt mod motorvejen, og en naturlig del af hele Silkeborg.

8 MEDARBEJDER KUNDEN VIDEN VÆKST BYMILJØ BYMILJØ I ERHVERVSOMRÅDER Realdania og Gehl Architects påpeger at et stimulerende bymiljø er afgørende for skabelsen af netværk, viden og vækst. Den nye erhvervskorridor må fremvise et ÆGTE bymiljø til gavn for medarbejdere, gæster og virksomheder. - mødet med bymiljøet! Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker og virksomheder? 1 VIRKSOMHED

9 VISIONEN OM EN GOD ERHVERVSBY Vi ønsker at skabe et markant, men også tæt og sammensat bybillede, med klare offentlige rum der fastholder visionen om et venligt og varieret byområde - Erhvervskorridoren - til glæde for medarbejdere, gæster og erhvervsdrivende!

10 4 STRATEGIER 4 urbane strategier skal hjælpe med at styre fremtidens planlægning og sikre områdets grundlæggende kvaliteter :

11 #1 STYRK BYENS FORBINDELSER #2 DEFINER KLARE BYBRIKKER #3 TILFØR NYE FUNKTIONER #4 BLAND NYT OG GAMMELT

12 Den første strategi handler om at styrke områdets interne og eksterne forbindelser. #1 STYRK BYENS FORBINDELSER

13 EKSISTERENDE SITUATION Området er kun forbundet til den omkringliggende by i få punkter, og har en meget en dårlig indre sammenhæng.

14 DE NYE FORBINDELSER Ved at forlænge de eksisterende veje og koble til den omkringliggende by får vi et net af gader og veje der skaber en stærk og sammenhængende bydel.

15 MOTORVEJ SIGNATUR: SIGNALKRYDS RUNDKØRSEL MOTORVEJ TRAFIKVEJ LOKALVEJ STI Antallet af tilslutninger reduceres i forbindelse med områdeomdannelsen. Der etableres tilslutninger til erhvervsområdet ved Kastaniehøjvej til hhv. Kejlstrupvej og Nørreskov Bakke samt mellem Lillehøjvej og Kejlstrupvej. Lokalvejene inde i erhvervsområdet opbygges i et grid. Af hensyn til trafiksikkerheden skal der sættes fokus på lave hastigheder og hensyn til lette trafikanter. Der er god tilgængelighed til parkeringsfaciliteterne og området er logisk at finde rundt. NØRRESKOV BAKKE KEJLSTRUPVEJ RINGVEJ RINGVEJ ANSVEJ MOTORVEJSRAMPER MOTORVEJ VEJE OG KRYDS

16 EN SAMMENHÆNGENDE BYDEL Bydelen er koblet stærkt internt og eksternt.

17 AKTIVE BYRUM - SAMMENHÆNGENDE BY I byen ønsker vi klare og tydelige bybilleder, med offentlige rum der tilbyder sig til medarbejdere, gæster og beboere. Området har en klar urban tone sammeholdt af gader og pladser, og de mange grønne elementer samler den sammensatte arkitektur.

18 DIVERSITET: ARKITEKTUR OG PROGRAMMERING -HVAD SKAL DER TIL FOR AT SKABE ET ATTRAKTIVT BYOMRÅDE? BEVÆGELSE I BYEN

19 FORBINDELSER I DEN SAMMENHÆNGENDE BY

20 Vi ønsker at byen består af klare, veldefinerede by-brikker, med god kontakt til infrastrukturen og klare interne og eksterne relationer. #2 DEFINÉR KLARE BYBRIKKER

21 EKSISTERENDE MATRIKELSTRUKTUR Erhvervsområdet er helt pragmatisk udlagt, men uden kvaliteter i det offentlige rum. Bydelen er skabt efter industriens skala og behov.

22 GRUNDEN OG DEN NYE MOTORVEJ Motorvejen skærer sig igennem matriklerne. Omkring motorvejen eksproprieres alle ejendomme.

23 EN TILPASSET MATRIKELSTRUKTUR Matriklerne justeres let og en ny by opstår med klart definerede bybrikker, med god adgang fra byens vejnet og grunde af en størrelse der passer til funktionerne og områdets urbane stemninger.

24 DE NYE BYBRIKKER De nye bybrikker varierer i størrelse, men kan sikre en overordnet sammenhæng i byens skala. Brikkernes sider af fra 100 til 220 meter lange.

25 DE NYE MATRIKLER De nye matrikler spænder fra m 2 til m 2 og giver en bred mulighed for at optage et bredt udvalg af funktioner og størrelser af byggeri.

26 Et sæt af 5 dogmer bør opfyldes for at hver bybrik fungerer optimalt. De 5 dogmer sikrer sammenhæng og en god udnyttelse af byens ressourcer - fx optimal udnyttelse af parkeringspladserne. ADGANG FRA ALLE SIDER BYG MOD KANTERNE ETABLER GRØNT INDRE AFLEDNING AF REGNVAND PÅ GRUNDEN PARKERING I KANTEN OG PÅ MIDTEN AF GRUNDEN 5 DOGMER TIL BYBRIKKER

27 #1 ADGANG FRA ALLE SIDER Hver brik skal i videst mulige omfang have adgang fra alle sider - og ikke en enkelt eller to som idag. Sammen med de nye muligheder for cirkulation i området giver adgangsmulighederne mere levende og spændende gadeforløb.

28 #2 SKAB KANTER OG GADEFORLØB Ny bebyggelse i brikkerne skal adressere de nye gadeforløb, og være med til at skabe de nye gaderum. Fra at have fritliggende og indadvendte boxe, får man et nyt og mere bymæssigt udryk.

29 #3 GRØNT FÆLLES INDRE Med den nye bebyggelsesstruktur, åbnes der for mulighed for fælles grønne rum i brikkernes midter. Bebyggelsestrukturen giver mere intime rum, der i højere grad indbyder til ibrugtagning, end de for-plæner, der kendetegner lignende forstads- og erhvervsområder. Muligheden for virkomheder for at trække ud i uderummene giver iflg. Gehl øget værdiskabelse.

30 #4 LOKAL REGNVANDSHÅNDTERING Hver brik bidrager til områdets overordnede bæredygtighed. Der er mulighed for lokal regnvandshåndtering i de grønne fællesrum. Ved evt overløb, kan vandet ledes ud i gaden, og samles i bassiner på strategiske steder i området.

31 #5 ORDNET PARKERING Idag ankommer man til en stor parkeringsplads foran hver erhvervsbebyggelse. Det medvirker til at områdets rum er store og udflydende. Projektet optimerer parkerings- og vejforholdene, så der er kantstensparkering i størstedelen af området. Det medvirker til, at man kan skabe mere sammenhængende gaderum med bebyggelsen, og det giver mere levende og varierede gadebilleder.

32 Med nærheden til motorvejen, og dermed regionen, bliver erhvervsområdet pludselig interessant for flere og for flere forskellige erhvervstyper. Åbenhed for nye funktionstyper vil kunne skabe en både sammensat og attraktiv erhvervsbydel. #3 TILFØR NYE FUNKTIONER

33 EN FUNKTIONELT SAMMENSAT BYDEL Fra mono- til multifunktionel. Opdelingen af området i brikker, der er underinddelt i matrikler giver mulighed for at udvikle en bydel, der henvender sig til flere forskellige brugere. Opdelingen i varierede størrelser på brikker og matrikler giver mulighed for stor fleksibilitet i udviklingen

34 Området har mange forskellige naboer. Projektet lader konteksten farve og underinddele bestanddelene inden for området. Det skaber en afvekslende og imødekommende by, der er integreret i dens kontekst. LANDSKAB BILBY GADE- BILLEDER RINGVEJ GRØN KILE GADE- BILLEDER E15 LAND- SKAB SHOP GADE- BILLEDER BOLIGER KULTUR KONTEKSTEN FARVER DEN NYE BY

35 E - EKSPONERET ERHVERV - (VIDENSERHVERV & DOMICILER) kontorer E - HOTEL / KONFERENCE EL. DOMICIL overnatning, stadionrelaterede aktiviteter, rekreativ teambuilding E - BILBY bilsalg, showrooms E - MINDRE HÅNDVÆRK & IVÆRKSÆTTERE synshal, mekaniker, vaskehal, smed, små iværksættervirksomheder R - REKREATIVT OMRÅDE offentlig plads O - OFFENTLIGE FORMÅL (KOLLEGIE & UDANNELSE) teknisk skole o.l., studieboliger E - SHOWROOM BOKSE & E-HANDEL (TURTLENECKS) køkkenfirma, E-handel lager med kontor og mindre shop D - BOLIGER MED HJEMME ERHVERV boliger disponeret med plads til hjemmearbejde/erhverv Ouddannelse-kollegier Ebilby Rrekreativt område Emindre håndværkiværksætteri Eeksponeret erhverv Ouddannelse Eshowroom/turtleneck Eshowroom/turtleneck Dblandet bolig/erhverv Emindre håndværkiværksætteri Ehotel-konference RAMMEKORT MED SÆRLIGE BESTEMMELSER

36 BILBY Bydelen er vævet sammen med dens kontekst. Som en puslespilsbrik relaterer området sig til dets forskellige kontekster. Det medvirker også til en logisk underinddeling af funktioner indenfor selve området. REKREATIV FORBINDELSE GADEBILLEDER DYREHAVEN/ LANDSKAB RINGVEJ GADEBILLEDER SPORT OG KULTUR MOTORVEJ DYREHAVEN/ LANDSKAB SHOWROOMS RINGVEJ GADEBILLEDER FUNKTIONSFORDELING FUNKTIONER (?)

37 Byen intensiveres mod motorvejen. De store showrooms relateres til ringvejen. Resten af området holdes i en skala (1-2 etager), der både er egnet til forskellige typer af erhverv, institution og bolig MAKSIMALE ETAGEANTAL

38 Byen intensiveres mod motorvejen, hvilket afspejles i bebyggelsesprocenterne. Resten af området har en bebyggelsesprocent på ca % MAKSIMALE BEBYGGELSESPROCENT

39 MAKSIMALE SAMLEDE ETAGEMETER

40 Projektet har 1000 parkeringspladser ved kantsten, 2100 parkeringspladser i brikkerne og 1000 pladser i hotel og konferencecenteret. Det giver tilsammen 4100 p-pladser. Til sammenligning findes der idag knap offentligt tilgængelige P-pladser i Silkeborg midtby. Beregnes behovet efter Silkeborg Kommunes parkeringsnorm, er det samlede behov på 5100 pladser. Da store dele af erhvervsområdet er lagre, showrooms, bilforhandlere etc., kan det overvejes hvorvidt disse programmer behøver at følge normen. I så fald, vil der kunne etableres P-huse og yderligere parkering i brikkerne. KANTSTENSPARKERING PARKERING I BRIKKER P-HUS PARKERING

41 SAMMENSATTE BYRUM De sammensatte byrum - med nyt og gammelt - giver mulighed for en håndter- og eksekvérbar transformationsproces. Det endelige by- og gadebillede understreger projektets ønske om diversitet i brug og udtryk.

42 Ved at blande nyt og gammelt byggeri skabes en variation og historisk dybde i det nye kvarter. De nye byggerier placeres så de støtter og styrker de nye gaderum. #4 BLAND NYT OG GAMMELT

43 FORTÆTNING I DET EKSISTERENDE

44 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Det eksisterende byggeri er primært fritstående huse, der ikke danner nogen bymæssig sammenhæng.

45 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Trods de åbenbare mangler i bebyggelsestrukturen og i husenes meget varierede arkitektoniske kvalitet, mener vi at man skal bevare en del af de eksisterende bygninger.

46 BEBYGGELSE DER BEVARES Vi foreslår at bevare cirka m 2 af den eksisterende bebyggelse.

47 NYT OG GAMMELT Den nye bebyggelse griber den gamle og et både klart og varieret bebyggelsesmønster opstår i byen.

48 NY BEBYGGELSE Byens mønster er tæt og samlet mod motorvejen, men mere løst hvor bydelen møder naboområderne. Der kan tilføres cirka nye m 2.

49 OMDANNET ERHVERVSKVARTER Et nyt kvarter er skabt med en klar struktur, men også overraskende variationer og et venligt og åbent ansigt mod omgivelserne.

50 BEBYGGELSESTÆTHED - BYG MERE/UDVID BYGGE I SKEL - SKAB FORLØB BYGGE I HØJDEN - SKAB TÆTHED OG IDENTITET ADRESSÉR DE NYE RUMLIGE TRÆK - SKAB KVALITET ÅBNE FACADER I STUEETAGE MOD GADE - SKAB LIV BYG TIL VEJKANT - SKAB RUM ARKITEKTONISKE STYRINGSPRINCIPPER

51 NYT OG GAMMELT BLANDES

52 Byen består nu af klart definerede bybrikker, bebygget med et mix af nye og gamle bygninger og sammenholdt af karakteristiske gaderum. Disse gaderum tilpasses trafik, funktioner og relationer og fremstår med hver sin klare karakter. NYE GADEBILLEDER

53 Motorvejen skærer sig igennem byen 6 meter under gadeniveau. Byen møder motorvejen med udkragede bygninger og et præcist gadeprofil med vejbelysning og gadetræer, så man får fornemmelse af at køre igennem en rigtig BY med et rigtigt BYLIV. De nye facader respekterer spunsvæggenes jordankre og er trukket 11 meter tilbage fra motorvejen. DOMICIL DOMICIL MOTORVEJ MOTORVEJEN

54 Et dynamisk og aktivt bybillede møder een fra motorvejen, og man passerer igennem en levende, kreativ og dynamisk BY!

55 Den tætte byprofil omkring motorvejen giver stor synlighed til domicilerne, og bebyggelserne fungerer samtidigt som støjskærm for hele det bagvedliggende byområde. Facaderne stødes sammen og danner samlede forløb mod motorvejen. BYGNINGER MOTORVEJ BYGNINGER BEBYGGELSE SOM STØJSKÆRM

56 Et perforeret indlæg i spunsvæggen kan absorbere en meget stor del af støjen fra bilerne. Yderligere kan en bevidst behandling af bygningernes facader bidrage til at dæmpe lyden - evnt. med perforerede metalfacader og visse typer af tegl. PERFORERET INDLÆG I SPUNSVÆG SPUNSVÆGGE I MOTORVEJSRUM ABSORBERING AF STØJEN I SPUNSVÆG OG PÅ BYGNINGER

57 På kanten af motorvejen og flankeret af den grønne hovedsti og Lillehøjvej/ Hovedgaden placeres BYPLADSEN - et præcist byrum med aktive stueetager, liv og et fantastisk kig til den store motorvej. BYPLADSEN DOMICIL MOTORVEJ MOTORVEJ, SNIT VED BYPLADSEN

58 Bypladsen defineres rumligt af de omkringliggende bygninger og har et dramatisk kig ned til motorvejen. Pladsen er et naturligt centrum for bydelen. LILLEHØJVEJ/HOVEDSTRØGET OG BYPLADSEN

59 De indre gadeforløb fortættes - fortove, gadetræer og parallelparkering introduceres, og de nye bygninger skal kante byrummet. FØR 7 EFTER 1, ,5 STAGEHØJVEJ - INDRE GADEFORLØB

60 Det generelle gadebillede - med fortove og kantstens parkering - sikrer et aktivt og venligt bymiljø i området, og en varieret arkitektur bidrager til et levende bybillede. STAGEHØJVEJ - INDRE GADEFORLØB

61 Hovedgaden løber tværs igennem hele området, og er med sine 16 meter vejprofil et markant og imødekommende byrum - med plads til både bløde trafikanter og de mange biler som skal ind i kvarteret. FØR 10 EFTER 1,5 1, ,5 1,5 HOVEDGADEN

62 Langs den nye hovedgade kan man kantstensparkere i begge sider og de flotte vejtræer skaber sammenhæng i byrummet. Hovedgaden skaber en generøs sammenbinding af hele kvarteret. LILLEHØJVEJ HOVEDGADEN - HOVEDSTRØGET

63 Det nord-syd gående strøg opgraderes og en bred sti placeres i det frodige træk, der forbinder Silkeborg centrum med Dyrehaven og erhvervsarealerne mod nord. Stien bliver et frodigt og generøst træk igennem den nye bydel og tangerer også Bypladsen. 4 DET GRØNNE STRØG

64 DET GRØNNE STRØG Den brede sti og de frodige kanter præger den nord-syd gående stribe gennem området.

65 Regnvand håndteres i to systemer. Vejvand og Tagvand. Vejvand føres til ringvejen, der fungerer som rensende mebran inden der udledes til recipient. Tagvand, håndteres lokalt i gårdrum, samt er forbundet til et centralt nedsivningsområde ved svære regnskyl. VEJVAND TAGVAND CENTRALT NEDSIVNINGSOMRÅDE LOKALE NEDSIVNINGER RINGVEJEN SOM MEMBRAN FILTER + UDSKILLERE RECIPIENT RENSET VEJVAND LOKAL AFLEDNING AF REGNVAND PÅ OMRÅDENIVEAU

66 Ringvejen kan forvente et stort fald i trafikmængden, og kan justeres til et mere imødekommende gadeprofil, med plads til bløde trafikanter og aktive facader. FØR EFTER BEBOELSE 2,5 2 3,5 2,7 3,5 2 1,5 ERHVERV RINGVEJ

67 RINGVEJ Ringvejen beplantes i midterrabaten og de bløde trafikanter bydes velkommen.

68 Kejlstrupvej beplantes i begge sider og de opstammede træer giver en sammenhængende karakter til byrummet. Tilbagetrukket fra vejen placeres store bilhuse, og rummet mellem huse og vej bruges til udstilling af de mange biler. FØR BILHUS BILHUS EFTER KEJLSTRUPVEJ - BILGADEN

69 KEJLSTRUPVEJ - BILGADEN Mellem bygnigerne og Kejlstrupvej udstilles de mange biler - med træerne som det samlende træk

70 Langs Nørreskov Bakke fortættes byrummet og der skabes rum for aktive stueetagerne. FØR 2,00 EFTER ,5 NØRRESKOV BAKKE - AKTIVE STUEETAGER

71 NØRRESKOV BAKKE - EN AKTIV LINJE I BYEN Nørreskov Bakke danner en aktiv streng i Silkeborg - med udadvendte aktiviteter og handel.

72 Mod Dyrehaven og Kejlstruphøjvej åbner bebyggelsen sig og inviterer det grønne træk helt ind i gårdrummene. Omkring disse grønne træk kan kollegier og vidensvirksomheder placeres. FØR 8 EFTER 2 6 1,5 1,5 SKOVKANTEN - BYKANTEN

73 SKOVKANTEN - BYKANTEN Kanten mellem by og skov - det grønne trækkes over Kejlstruphøjvej.

74 6,29 Boliggaderne er tætte og står i kontrast til meget åbne og grønne bagsider på boligerne. 1, ,5 BOLIGGADE

75 BOLIGGADE Boliggaden er urban - og rækkehusene har udgang direkte til fortov.

76 BYBRIKKER

77 EKSISTERENDE FORHOLD MELLEM LILLEHØJVEJ OG STAGEHØJVEJ NY BRIK MED KONTAKT TIL REKREATIV FORBINDELSE, PLADS OG GADER

78 EKSISTERENDE FORHOLD MELLEM LILLEHØJVEJ OG KASTANIEHØJVEJ NY BRIK MED UDDANNELSE OG KONTAKT TIL GADER OG DYREHAVEN

79 EKSISTERENDE FORHOLD MELLEM LILLEHØJVEJ OG KASTANIEHØJVEJ NY BRIK MED FACADE MOD MOTORVEJEN OG NØRRESKOV BAKKE

80 Den nye byplan har et fast gadenet og præcise byrum, men er samtidig porøs og imødekommende mod naboerområder og med overraskelser omkring det næste hjørne. SITUATIONSPLAN

81 SITUATIONSPLAN Byen samler sig omkring motorvejen, men er mere åben og grøn mod dyrehaven og boligområdet i øst. Ny og gammel bebyggelse fletter sig sammen og giver bydelen en kompleksitet og variation i form og rum.

82 UDSNIT, DEN CENTRALE BYPLADS På kanten af motorvejen placeres den nye BYPLADS, flankeret af HOVEDGA- DEN og STIEN. Den nye bro over motorvejen er placeret i det østre hjørne og sikrer et flow af mennesker hen over pladsen.

83 UDSNIT, OVERGANG TIL DYREHAVEN Mod nord åbner planen sig mod Dyrehaven. Kollegier placeres i dette område.

84 UDSNIT, GADEN MED BILHANDLERE Mod Kejlstrupsvej placeres de nye bilhuse.

85 I krydset mellem Nørreskov Bakke og motorvejen placeres bydelen højeste hus - der kan fungere som hotel og konferencecenter - tæt forbundet med silkeborgs nye stadion. UDSNIT, DET HØJE HUS LANGS NØRRESKOV BAKKE

86 Rækkehuse og grønne indre gårdrum danner overgangen til de eksisterende parcelhuse. UDSNIT, BOLIGER MOD ØST

87 Parallelopdraget er startskuddet på en langvarig omdannelsesproces, som kræver en robust plan samt få men stærke principper for processen. Selvom der er stor forskel på de eksproprierede, motorvejsnære arealer og de bagvedliggende erhvervsarealer, er det vigtigt at strategien udvikles som en samlet strategi for hele området. Kun på den måde kan erfaringer og investeringer fra de motorvejsnære arealer smitte af på de bagvedliggende områder. PROCES

88 #1 DAN ET UDVIKLINGSSELSKAB! - DET KRÆVER EN MÅLRETTET OG VEDHOLDENDE INDSATS AT UDVIKLE OMRÅDET SUCCESFULDT. KOMMUNE ERHVERV EVT. ANDEN AKTØR O P A UDVIKLINGSSELSKAB UDVIKLINGSSELSKABETS OPGAVER: Opstille strategi og udforme endelig masterplan Gennemføre systematisk afdækning af potentielle kunder i markedet Skabe synlighed og interesse i markedet gennem opsøgende arbejde Prisfastsætte med introduktionspris, der i takt med områdets udbygning øges Sætte standarder for udbygningen af området (størrelser/mix/beliggenhed) Opstille særlige krav til virksomhederne i de mest markante beliggenheder PROCES

89 #2 KØB NU! - Udviklingsselskabet skal dannes hurtigst muligt og købe de eksproprierede arealer af vejdirektoratet. - Grundpriserne vil stige når den nye kommuneplan vedtages. - Med én ejer er det muligt at tænke i helheder og dermed hæve områdets værdi. - Motiver de private ejere i området til at deltage forpligtende i processen. PROCES

90 #3 KICKSTART GRUNDSALG! - START GRUNDSALGET BILLIGT OG HÆV PRISEN SENERE OG MELD DET UD! - HONORER PIONERERNE. - TILTRÆK DE RIGTIGE VIRKSOMHEDER. - SÆT STANDARDEN FOR OMRÅDET. Argumenter for at købe grund tidligt i udviklingsprocessen: Vælge beliggenhed blandt de første Vær med til at præge området Stor synlighed, da de første vil blive brugt i markedsføringen af området Prisen vil stige i takt med områdets udbygning PROCES

91 #4 INVESTER I INFRASTRUKTUR AF HØJ KVALITET! - DE FØRSTE INVESTORER HAR BEHOV FOR AT SE VISIONEN OG VILJEN TIL FORANDRING. - EN TIDLIG ETABLERING AF DE FYSISKE RAMMER GØR DET MULIGT AT FASTHOLDE VISIONEN I EN LANG- SIGTET UDVIKLING. Lillehøjvej vil i fremtiden danne områdets infrastrukturelle rygrad. Byrum af høj kvalitet vil have stor betydning for hvilke virksomheder der tiltrækkes. PROCES

92 #5 UDNYT POTENTIALET I OMRÅDETS UDDANNELSESINSTITUTIONER! - UNDERSTØT DEN BYGNINGSMÆSSIGE BOTTOM UP STRATEGI VED AT TILGODESE UNGE KREATIVE. - TÆNK I FUNKTIONER SOM STARTER KL SKAB FUNKTIONSMÆSSIGE SAMMENSTØD I GADERUMMET. 1, ,5 PROCES

93 I ERHVERVSKORRIDOREN ER DER... tale om et meget synligt BYmæssigt område fokus på let tilgængelighed etableret et markant udviklingsselskab udarbejdet en gennemtænkt masterplan et udviklingsperspektiv for området over de næste år er mulighed for erhvervsarealer også i stor skala tale om energioptimerede arealer mulighed for at brugerne kan præge egne omgivelser ERHVERVSUDVIKLING

94 ETAPEPLANER

95 De eksproprierede arealer langs motorvejen er klar til at blive byggemodnet, og samtidig opstartes etableringen af den centrale del af hovedgaden. De første byggeretter har stærk kontakt til motorvejen. FASE 1: EKSPROPRIEREDE AREALER OG TVÆRFORBINDELSE

96 FASE 2: MOTORVEJSNÆRE BYBRIKKER UDBYGGES I fase 2 udbygges de påbegyndte bybrikker og et fastere bybillede tegner sig.

97 Resten af bydelen kan udbygges gradvist og frit i forhold til intern rækkefølge. FASE 3: BAGVEDLIGGENDE BYBRIKKER UDBYGGES FLEKSIBELT

98 FØR

99 EFTER

100 FILM Grontmij ICP Boris Brorman Jensen

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler

Carlsbergvej. Fakta. Projektleder. Mægler området er en ny dynamisk bydel med uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger og unikke transportmuligheder. En investering i særklasse. SPÆNDENDE BYUDVIKLINGSOMRÅDE I HILLERØD TIL SALG Freja ejendomme,

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup

Funder. Silkeborg Nord. Høje Kejlstrup Funder Silkeborg Nord Høje Kejlstrup Søholt Silkeborg Centrum Hårup Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER

AMBITIONER - FOKUSPUNKTER - RETNINGSLINJER AMBITIONER - FOKUSUNKTER - RETNINGSLINJER INTRO Et nyt Aarhusiansk brokvarter skal strække sig fra Godsbanearealet til Åby Skole. Hele vejen langs Søren Frichsvej skal et nyt brokvarter skyde op både nord

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016

BYUDVIKLING TOMMERUP VEST. November 2016 BYUDVIKLING TOMMERUP VEST November 2016 BYSTRUKTUR Skovstrupvej - Livet på landet i byen Skolevej - LandsBYmidten Vestervangen - Parcelhusområdet Tommerup Vest inddeles i tre bebyggede områder, som knytter

Læs mere

TRANSFORMASJON AV FORUS

TRANSFORMASJON AV FORUS FAKTABOKS: Projekt: Udvikling af Vision Forus - en fremtidssikret strategi for udviklingen af Forus Næringspark Klient: Forus Næringspark AS Areal: ca. 645 km, 1.000.000 m2 erhvervsejendomme Periode: Rådgivning

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag dit projekt indeholder. Beskrivelsen er opdelt i emner, som svarer

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den KOM MED IDEER OG KOMMENTARER til byudvikling af et område mellem Nordre Fasanvej, Finsensvej og metroens banetracé Høringsperiode fra den 26.09.2017-24.10.2017 1 Metroens banetracé Nordre Fasanvej Kommuneplan

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects

HØRSHOLM ALLÉ NORD. Analyse og skitsering. Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni SvendborgArchitects HØRSHOLM ALLÉ NORD Analyse og skitsering Scenarier for Hørsholm Allé Nord Hørsholm Kommune Juni 2016 Helhedsplan/ Med nærværende analyse og skitsering af en ny helhedsplan for Hørsholm Allé Nord er formålet

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Dispositionsplan Hjallerup Øst

Dispositionsplan Hjallerup Øst Dispositionsplan Hjallerup Øst Indledning Brønderslev Kommune oplever god interesse for at bosætte sig i Hjallerup - særligt i Hjallerup Øst, hvor der er gode og sikre forbindelser til skole og institutioner.

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside

bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej Provstevej 5 ungdomsboliger forside bebyggelsen set fra hjørnet Provstevej og Theklavej side 0 forside Arkitektur og bygningsbeskrivelse Byggeriet fremstår som en række bygninger, der tilsammen danner en vinkelbygning på hjørnet af Provstevej

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning

Notat. Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye. Til Byrådet. Planlægning og Byggeri. Den 25. marts Indledning Notat Til Byrådet Den 25. marts 2011 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Notat om bebyggelse i den grønne kile vest for Nye Indledning I forbindelse med byrådsdebatten den 16. marts 2011

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Litteraturliste. Litteratur:

Litteraturliste. Litteratur: 88 Konklusion Dette projekt tager sit udgangspunkt i det nye motorvejsprojekt i og omkring Silkeborg. Den kommende motorvej i Silkeborg får store konsekvenser for byen, både negative og positive. Silkeborg

Læs mere

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme

område 1 I forbindelse med skovbåndet vil man komme tæt på områdets søer og vandhuller og opleve landskabets topografi. Det grønne rum kan rumme område 1 20 Område 1 ligger i Helsingørs nordvestlige udkant i umiddelbar nærhed af Teglstrup Hegn og er infrastrukturelt bundet sammen med byen via Kingosvej og Blichersvej. Området indeholder hovedsageligt

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD

HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN I ØRESTAD NORD Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Bydesign Islands Brygge 35 2300 København S Njalsgade 106, 2. sal, lok. 17.3.242 2300 København S www.avlu.dk HØRINGSSVAR PÅ FORSLAG OM ÆNDRET ANVENDELSE FOR IDRÆTSGRUNDEN

Læs mere

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg

kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg kongegården Afdeling 48 // Svendsgade 2-10, 3-9 // Lyngbygade 54 // silkeborg 2 Gode boliger midt i byen tæt på naturen 3 4 5 Central beliggenhed i attraktivt kvarter Området har tidligere huset Silkeborg

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

MY WAY OR THE HIGHWAY P/ARK PRÆSENTATION

MY WAY OR THE HIGHWAY P/ARK PRÆSENTATION 17.12.2009. MY WAY OR TE IGWAY P/ARK PRÆSENTATION PRÆSENTATION // 03 FORORD Dette hæfte indeholder en præsentation af projektet. Gennem visning af snit, og masterplan gives et overordnet indtryk af den

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer

I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer JANNIK NYROP CHEF FOR BYSTRATEGISK STAB I ODENSE KOMMUNE I Odense Kommunes samlede Bystrategi for byens transformation ses det grønne som en af de vigtigste faktorer Den grønne struktur trækkes fra det

Læs mere

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG

Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Helhedsplan for området omkring Sorgenfri Station FORSLAG Indhold Intro side 2 Vision side 4 Området i dag side 6 Hovedidé side 8 Trafik side 14 Den videre proces side 15 Helhedsplanen er udarbejdet af

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE

ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE ØSTERLUNDEN EN GRØN BYDEL I ODENSE 1 / PROJEKTBAGGRUND HISTORISK BAGGRUND Helt frem til det 20. århundrede fungerede området som landbrugsjord beliggende lige udenfor Købstaden Odense. Omkring 1920 blev

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Referat borgermøde Vipperød Bakker

Referat borgermøde Vipperød Bakker Referat borgermøde Vipperød Bakker John Harpøth byder velkommen - gennemgår dagsorden og aftenens program - understreger, at alle er velkomne til at byde ind, og at vi vil forsøge at besvare alle spørgsmål.

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ

OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED OPSAMLING AF SILKEBORG KOMMUNES BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ Silkeborg kommunes bæredygtighedsværktøj udfra angiver vurderingsparametre/pejlemærker - angivet i underkriterier (se bilag).

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk

Kongevejen 21. Oplæg til forhøring. Dato: 08.09.2014. Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk Kongevejen 21 Oplæg til forhøring Dato: 08.09.2014 Over Byen Arkitekter ApS +45 3393 0730 info@overbyen.dk INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANOMRÅDET - MATR.NR. 7O, 7X OG 7GO S. 3 LOKALPLANOMRÅDET OG NÆROMRÅDET

Læs mere

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008

M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 M I D D E L F A R T UDBUD - 11 JANUAR 2008 J U U L F R O S T A R K I T E K T E R - B Y, B Y G N I N G S - O G L A N D S K A B S A R K I T E K T E R - R E F S H A L E V E J 1 4 7-1 4 3 2 K Ø B E N H A V

Læs mere

UDKAST. Skovby Nygaard. Strukturplan for udvikling af område mellem Galten og Skovby. Silkeborgvej 41, baghuset 8000 Århus C 53 73 78 00 www.nodo.

UDKAST. Skovby Nygaard. Strukturplan for udvikling af område mellem Galten og Skovby. Silkeborgvej 41, baghuset 8000 Århus C 53 73 78 00 www.nodo. Skovby Nygaard Skovby Nygaard Strukturplan for udvikling af område mellem Galten og Skovby UDKAST Silkeborgvej 41, baghuset 8000 Århus C 53 73 78 00 www.nodo.dk Indholdsfortegnelse FORSIDE... INDHODSFORTEGNESE...

Læs mere

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse).

Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). Punkt 19. Aalborg Øst, Smedegård, Blåkildevej, Boliger. Kommuneplantillæg 4.025, Lokalplan 4-6-104 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2013-20369. By- og Landskabsudvalget indstiller, at

Læs mere

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer

Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer Teknisk Forvaltning, den 07.12.2015 Forhøring til forestående planlægning for området ved Rødovre Station - oversigt over indkomne høringssvar og Teknisk Forvaltnings kommentarer 1 07.11.2015 Janni Grønbæk

Læs mere

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse

Kravspecifikation, byrumsanalyse og masterplan Campus Slagelse 2013. Kravspecifikation. Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse Kravspecifikation Byrumsanalyse og masterplan for Campus Slagelse 7. oktober 2013 Side 1 af 7 Udviklingssekretariat www.slagelse.dk 20. september 2013 Sagsid.: 330-2013-57751 Kontaktperson: Linda Choe

Læs mere

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN REGISTRERING OG ANALYSE AARHUS KOMMUNE, Bilag 3 MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE FORSLAG TIL INDHOLD I EN LOKALPLAN Bilag 3 REGISTRERING OG ANALYSE MULIG ÆNDRING AF SKÆRING STRAND FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE AARHUS KOMMUNE, Center for Byudvikling og Mobilitet i samarbejde med OPDRAG

Læs mere

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du:

Bæredygtighedsskema. Sådan gør du: Bæredygtighedsskema Skemaet skal udfyldes i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan. I skemaet skal du beskrive, hvilke bæredygtige tiltag projektet indeholder. Beskrivelsen er opdelt efter emner,

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere