Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG"

Transkript

1 Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

2 PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks Aarhus C CVR-nr Tilsluttet FRI T: F: E: D: M: E:

3 INDHOLD 1 Indledning Rapportens formål Trafikstøjsvilkår Trafikale forudsætninger Beregnede trafikstøjsniveauer Konklusion... 3 Bilag 1 Beregningsmodel Oversigtskort... 4 Bilag 2 Støjkort 1,5 m over terræn... 5 Bilag 3 Højdekort set fra øst... 6

4 1 INDLEDNING I forbindelse med at Vejdirektoratet bygger en motorvej gennem det østlige Silkeborg, har Silkeborg Kommune ønsket at etablere et erhvervsområde omkring motorvejen. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området, har Silkeborg Kommune bedt Niras udføre beregninger af vejtrafikstøjen i området. 2 RAPPORTENS FORMÅL Formålet med denne rapport er at beregne trafikstøjen i området, samt sammenligne det med de vejledende vilkår til trafikstøj. 3 TRAFIKSTØJSVILKÅR Følgende grænseværdier er af miljøstyrelsen angivet som vejledende grænseværdier for trafikstøj (vejledning 4/2007 Støj fra veje ): Område Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser o.l. Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker. Hoteller, kontorer mv. Grænseværdi L den 53 db 58 db 63 db Den relevante støjgrænse er L den 63 db for hovedparten af for Silkeborg Erhvervskorridor. Dog tiltænktes det muligt at etablere boliger på højere etager, som er omfattet af støjgrænsen L den 58 db Man forholder sig typisk til grænseværdierne sådan, at man på primære udendørsopholdsarealer skal overholde grænseværdien, imens der ved facadestøjniveauer højere end grænseværdien skal foretages støjdæmpende foranstaltninger som sikrer, at støjniveauet indendørs ikke overstiger 38 db i kontorer, hotelværelser, mv.og 33 db i boliger med lukkede vinduer. Kravet kan være suppleret af et krav om at det indendørsstøjniveau i opholdsrum med 0,35 m 2 åbne vinduer højest er L den = 51 db i kontorer, hoteller, mv. og L den = 46 db i boliger. 4 TRAFIKSTØJSBEREGNINGER Til vurdering af trafikstøjsniveauet er en tredimensionel terrænmodel opbygget i programmet SoundPLAN (version ). Ved hjælp af denne model er støjniveauer beregnet i henhold til beregningsmetoden Nord2000. Som grundlag for terrænets og bygningernes udformning er DXF-filer udleveret af Silkeborg Kommune og Vejdirektoratet. Selve motorvejen ligger på strækningen i en afgravning ca. 4 meter under det omkringliggende terræn. 1

5 Terrænets akustiske hårdhed er medtaget i beregningsmodellen og det er forventet at terrænet i hele erhvervsområdet vil være akustisk hårdt (asfalt eller belægningssten). I beregningerne indgår en 1,2 meter høj afskærmning som Vejdirektoratet etablere langs hele motorvejen gennem området. Ved beregning af støjkort er alle bygninger i beregningsmodellen sat til reflekterende. Niveauet lige omkring bygningerne kan derfor være op til 3 db højere end praktisk fritfelt, som angivet i MST vejl. Nr. 4/2007. Beregningerne er udført med 9 vejrklasser og en refleksionsorden på tre. 5 TRAFIKALE FORUDSÆTNINGER Som grundlag for trafikstøjsberegningerne ligger, foruden terrænmodellen, de forventede trafiktal for vejene omring området. Der er i beregningerne tage udgangspunkt i trafiktal fremskrevet til år Tallene for motorvejen er oplyst af Vejdirektoratet, mens trafiktallene for de kommunale veje er taget fra Erhvervskorridoren trafikplan udarbejdet af COWI i september I beregningsmodellen er følgende trafiktal og vejtyper anvendt på de respektive veje: Vejnavn ÅDT Vejtype 1 Hastighed Lillehøjvej Lokalvej i by 50 km/t Nordre Ringvej Lokalvej i by 70 km/t Ansvej (syd for Ringvej) Lokalvej i by 56 km/t Nørreskov Bakke (syd for motorvej) Lokalvej i by 56 km/t Nørreskov Bakke (nord for motorvej) Lokalvej i by 56 km/t Østre Ringvej Lokalvej i by 60 km/t Afkørsel fra motorvej Lokalvej i by 60 km/t Motorvej Motorvej udenfor Kbh. 110/80 km/t Der er indregnet at der udlægges støjdæmpende asfalt på motorvejen. Der er ikke regnet med støjdæmpende asfalt på de kommunale veje. Hvis man skifter til støjdæmpende asfalt på de kommunale veje, vil man få et støjbidrag fra disse veje som ligger ca. 2 db lavere. 6 BEREGNEDE TRAFIKSTØJSNIVEAUER Beregnede støjkort ses i Bilag 2, hvor røde og lilla farver angiver støjniveauer over hhv. 58 og 63 db. 1 Vejtyper i henhold til håndbog i Nord2000 Rapport fra Vejdirektoratet. 2

6 Som det kan ses, er der store dele af området hvor støjbelastningen er over 63 db. Det skal dog understreges at beregningerne viser støjbelastningen uden bygninger på området. De fremtidige bygninger kan bevirke at der lokalt kan komme lavere niveau, da de kan skygge for støjen. 7 KONKLUSION De udførte støjberegninger viser, at der på store dele af lokalplansområdet er overskridelser af Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Beregningerne er gennemført uden bygninger og hvis bygningerne placeres rigtigt i forhold til støjen, evt. som en lukket bebyggelse med et gårdrum eller med tagterrasser, kan det forventes at der kan etableres primære udendørsopholdsarealer til virksomheder, hvor støjbelastningen ligger under 63 db. Det må forventes at man på facaderne ikke vil kunne overholde en støjbelastningen på 63 db og man må derfor påregne at bygningerne skal udføres med ekstra facadeisolering, således man kan overholde 38 db indendørs. Der vil ikke kunne etableres boliger med en støjbelastningen på under 58 db på facaden, heller ikke i højden. Og der vil således være krav til specielle facadeløsninger for at overholde kravet til indendørsstøj fra boliger.. Niras A/S Jesper Konnerup Mads Bolberg 3

7 BILAG 1 BEREGNINGSMODEL OVERSIGTSKORT 4

8 BILAG 2 STØJKORT 1,5 M OVER TERRÆN 5

9 BILAG 3 HØJDEKORT SET FRA ØST 6

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007

Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Støj fra veje Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2007 Indhold FORORD 5 1 INDLEDNING 7 1.1 STØJGENER OG SUNDHEDSEFFEKTER 7 1.2 NATIONAL VEJSTØJSTRATEGI 8 1.3 STØJ OG HUSPRISER 8 1.4 STØJBEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE

Forslag til. Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 1 Forslag til Støjhandleplan 2014 GENTOFTE KOMMUNE 2 Støjhandleplan 2014 Indhold Indledning... 3 1. Resumé... 4 2. Gentofte Kommune i tal... 4 3. De ansvarlige myndigheder... 5 Ansvarlige myndigheder...

Læs mere

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan

Glostrup Kommune. Støjhandlingsplan Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Glostrup Kommune Støjhandlingsplan Januar 2014 Denne støjhandlingsplan er udarbejdet af Rambøll for Glostrup Kommune Ref 1100005863 Glostrup støjhandlingsplan

Læs mere

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne

NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND. VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne NY FJORDFORBINDELSE VED FREDERIKSSUND VVM-redegørelse >>> Oversigt over undersøgelserne INDLEDNING I oktober 2006 besluttede Folketinget at der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for en ny fjordforbindelse

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel

Lokalplan nr. 232. Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplan nr. 232 Helhedsplan for Nyborg Strand Hotel Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan bl.a bestemme:

Læs mere

LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 1-4-101 BOLIGER, KONTORER M.M. STUHRSVEJ-ØSTRE HAVNEGADE AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN NOVEMBER 2009 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende materiale RAPPOR T 438 SUPPLEME MENT TIL R APPO PORT 402-2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-redegørelse >>> Supplerende

Læs mere

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede

Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede Billund Kommunes Støjhandlingsplan for Billund Lufthavn og stilleområdet ved Randbøl Hede December 213 Indholdsfortegnelse 1. Resume af støjhandlingsplanen 4 2. Beskrivelse af Billund Lufthavn og de planlægningsmæssige

Læs mere

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2006 Indhold INDLEDNING 7 1 FORORD 9 1.1 1.2 LÆSEVEJLEDNING DEFINITIONER 9 11 DEL I - KORTLÆGNINGERNES OMFANG OG ANSVARLIGE MYNDIGHEDER

Læs mere

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-062 BOLIGOMRÅDE M.M. ØSTERBRO 8-10 AALBORG MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST

LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST LOKALPLAN 08-056 DECENTRAL PSYKIATRISK ENHED M.V., LANGAGERVEJ AALBORG ØST AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger,

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

-En spørgeskemaundersøgelse

-En spørgeskemaundersøgelse Geneopfattelsen ved belastning med vejtrafikstøj -En spørgeskemaundersøgelse Karen Reif Andersen Hans Bendtsen Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Niels Juels Gade 13,12 København K Tlf.:

Læs mere

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

Vedtaget. Tillæg 1. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget Tillæg 1 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd 23. marts 2015 Tillæg 1 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 23. marts 2015 godkendt tillæg 1 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

FORSLAG Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby Juni 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Lokalplanens høringsperiode på minimum 8 uger offentliggøres i pressen og på www.aalborgkommune.dk/lokalplan Indsigelser, bemærkninger og nærmere

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2013 i sag nr. BS R4-370/2008:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 11. december 2013 i sag nr. BS R4-370/2008: 1 o-12-201 S-Km 1023 1 Ses s 1-113425 Retten i Svendborg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. december 2013 i sag nr. BS R4-370/2008: Karen Pedersen Odensevej 215 5700 Svendborg mod Transportministeriet,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 UDSKRIFT F HØJESTERETS DOMOG HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. maj 2015 Sag 296/2013 (1. afdeling) Gregers Juel (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod Natur- og Miljøklagenævnet (Kammeradvokaten ved

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV

LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV LOKALPLAN NR. 12.01 NYT BOLIGOMRÅDE VED KILDEVANGEN I MØRKØV Holbækvej Rugvænget Rugvænget Rugvænget Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej Ringstedvej

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1.

LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. LOKALPLAN NR. 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Stevns Kommune Lokalplan 103 Boligområde Stolpegården, Etape 1. Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 18. september 2008 endeligt vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS

LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS LOKALPLAN 05-084 TANDKLINIK, MESTER ERIKS VEJ 85 GL. HASSERIS AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219

Læs mere