Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag"

Transkript

1 Medielærerforeningen for de gymnasiale uddannelser Udviklingsprojektet: Udviklingen af den skriftlige diskurs i mediefag Opgavekatalog v. Mimi Olsen - Mette Wolfhagen Linnebjerg - Hans Oluf Schou - Henning Bøtner Hansen Oktober 2012

2

3 Forord Katalogets samling af opgavetyper er resultatet af et udviklingsprojekt med fokus på skriftlighed og ny skriftlighed i mediefag. Formålet med projektet, som har løbet over en 1 ¾ årig periode (januar 2011-august 2012) har været at udvikle nye faglige og pædagogiske tiltag i form af opgaver og øvelser, som hver for sig og tilsammen kan styrke og videreudvikle skriftligheden og skrivekompetencerne hos eleverne i forhold til de faglige områder, hvor skriftligheden bruges i faget. Udgangspunktet for projektet har dels været skriftligheden indenfor den praktiske dimension, hvor eleverne skal kunne mestre de diskursive krav til synopsis og manus, dels skriftligheden i form af øvelser i forbindelse med fagets analysearbejde, hvor der bl.a. stilles krav om at kunne demonstrere genrebevidsthed, at kunne disponere, argumentere og præsentere analyseresultater. I udvikling af den skriftlige diskurs har arbejdsgruppen bag projektet klart vægtet, at opgaverne og øvelserne skal være både produkt- og procesorienterede ud fra den opfattelse, at vægtningen af elevernes arbejdsprocesser vil influere positivt og forstærkende ind på de produkter og resultater, som elevernes arbejde skal munde ud i. Bl.a. ved at få forbedret elevernes evne til storytelling, og ved at bruge skriftlighedens muligheder til at få eleverne til at søge nye veje og til at turde afprøve det uventede og overraskende. Katalogets opgaver dækker den praktiske og teoretiske dimension på både c- og b-niveau, men kommer også med forslag til øvelser/opgaver i relation til at, srp og sso. I den egenskab tilstræber kataloget og udviklingsprojektets arbejde at komme hele vejen rundt om skriftligheden i faget. Fagligt, pædagogisk og metodisk. Det er arbejdsgruppens ønske, at brugen af kataloget i undervisningen først og fremmest vil stimulere til i langt højere grad at bruge skriftligheden i vores fag, og at kataloget kan inspirere brugerne til selv at udvikle skriftligheden på en fornyende og anderledes måde. Oktober 2012 Mimi Olsen Mette Wolfhagen Linnebjerg Hans Oluf Schou Henning Bøtner Hansen

4 OPGAVEKATALOG Skriftlige opgaver i mediefag Udarbejdet af Henning Bøtner Hansen Mette Mimi Olsen Wolfhagen Linnebjerg Mimi Olsen Mette Wolfhagen Linnebjerg Hans Oluf Schou Hans Oluf Schou UVM februar 2012 UVM Oktober 2012

5 INDHOLD Praktiske opgaver med elevtid Research og interview Synopsis til reklamefilm Fra synopsis til manuskript Manuskript til årsproduktion Manuskriptøvelse Kameraøvelse - dokumentarfilmforløb Fakta eller fiktion? Fakta eller fiktion i praksis Storyboard til trailer til horrorfilm Øvelse i analyse af egen produktion AT/innovation Øvelse i storytelling 1. del Øvelse i storytelling 2. del Øvelse i storytelling 3. del Praktiske opgaver uden elevtid (ny skriftlighed) Notesbogen læg mærke til verden og brug den! Sansekataloget Følg personen Ideudvikling Storyboard af avisartikel til nyhedsindslag med unge som målgruppe Ideudvikling: Samme produkt forskellige målgrupper Grønspættebog Copycat Minutfilm Toblerone Teoretisk/analytiske opgaver med elevtid Shot-to-shot-analyse Analyse af plot, tematik og præmis i kortfilm 1950 erne og ungdomskulturens gennembrud Mediefaglig træning i SRO og SRP Filmanmeldelse Næranalyse Mediefags metoder & AT Prøv de mediefaglige metoder Næranalyse af filmcitat Genreanalyse Genreanalyse af observerende dokumentar Præsentation af en genremæssig og dramaturgisk analyse Dansk tv-historie

6 Dansk tv-produktion Fortælleforhold og målgruppe SRP-træning Shutter Island / Matrix Auteuranalyse af citater fra Quentin Tarantinos film Præsentation af en æstetisk analyse Hvad nu hvis du skrev om Problemstillinger til 3 taksonomiske niveauer AT fra synopsis til mundtlig fremlæggelse Bog til film Studieretningssamarbejde Næranalyse tv-serier Teoretisk/analytiske opgaver uden elevtid (ny skriftlighed) Hurtigskrivning Filmhistorisk oversigt Auteuranalyse Perspektivering til sekundære tekster Filmiske virkemidler i pilotproduktionen Klassens filmgenrekatalog Genrevæg optakt til skriftlig hjemmeopgave om genrer Dokumentar: Den hemmelige krig AT mediefag i anvendelse

7 Praktisk opgave med elevtid. B- og C-niveau Praktisk opgave med elevtid. B- og C-niveau RESEARCH OG INTERVIEW RESEARCH OG INTERVIEW Formålet med denne opgave er at arbejde med de indledende faser til fakta-produktionen og hermed træne dine evner til at researche og interviewe samt planlægge et portræt. Du skal lave et portræt af en person i din nære omgangskreds (ven eller familiemedlem). I præproduktionen skal du igennem fire faser: 1. Brainstorming Udvælg en person du kender, og som du tror kan være interessant at lave et portræt af. Brainstorm på, hvorfor denne person vil være interessant at portrættere hvad kan man inddrage? 2. Research Find ud af, hvilken form og stil, dit portræt skal have se evt. andre portrætter Formålet med og lad denne dig inspirere opgave er at arbejde med de indledende faser til fakta-produktionen og Formålet hermed med Undersøg, træne denne dine om opgave evner dine til er forestillinger at at researche arbejde om med og personen interviewe de indledende holder samt faser stik. planlægge Tal til fakta-produktionen med et andre, portræt. der og hermed kender træne personen, dine evner tal til at med researche personen og selv interviewe lav interviews: samt planlægge et portræt. Du 3. skal Interview lave et portræt af en person i din nære omgangskreds (ven eller familiemedlem). I Du præproduktionen skal lave Interview et portræt skal din du af person igennem person og evt. fire i din andre faser: nære relevante omgangskreds kilder, der (ven kan eller være familiemedlem). relevante i I præproduktionen forhold til skal dit du researcharbejde igennem fire faser: skriv interviewet ud 1. Brainstorming Tænk på, hvad dit fokus skal være og hvordan du vil vinkle dit portræt 1. Brainstorming Forbered Udvælg en dig person grundigt du til kender, interviewet og som læs du tror om kan interviewteknikker være interessant (Levende at lave et Billeder Udvælg portræt af. s. en 208) Brainstorm person du kender, på, hvorfor og som denne du person tror kan vil være interessant at at lave et portrættere af. Brainstorm hvad kan på, man hvorfor inddrage? denne person vil være interessant at 4. Produktionsplanlægning portrættere hvad kan man inddrage? 2. Research På baggrund af din research og dine interviews skal du nu skrive et portræt af 2. Research din Find person ud af, hvilken hvorfor form er denne og stil, person dit portræt interessant? skal have Hvad se vil evt. du andre fokusere portrætter på og hvordan og Lav Find lad en ud dig synopsis af, (ca. inspirere hvilken 300 ord)? form og stil, dit portræt skal have se evt. andre portrætter og Undersøg, Begge lad dig dele inspirere om afleveres Lav en synopsis dine forestillinger om personen holder stik. Tal med andre, der Undersøg, kender Begge dele personen, om afleveres dine tal forestillinger med personen om selv personen lav interviews: holder stik. Tal med andre, der 5. Lav kender portrættet personen, (kan laves tal med i grupper, personen hvor selv man lav på interviews: baggrund af det skriftlige arbejde 3. Interview udvælger den bedste person at lave et portræt af) 5. Lav portrættet (kan laves i grupper, hvor man på baggrund af det skriftlige arbejde 3. udvælger Interview den din bedste person person og evt. at andre lave et relevante portræt af) kilder, der kan være relevante i Interview forhold til din dit researcharbejde person og evt. andre skriv relevante interviewet kilder, ud der kan være relevante i Faglige mål: forhold Tænk på, til dit hvad researcharbejde dit fokus skal være skriv og interviewet hvordan du ud vil vinkle dit portræt Du skal kunne: Faglige mål: Tænk Forbered på, dig hvad grundigt dit fokus til interviewet skal være og læs hvordan om interviewteknikker du vil vinkle dit portræt (Levende anvende optage- og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og Du skal kunne: Billeder Forbered s. dig 208) grundigt til interviewet læs om interviewteknikker (Levende nuanceret anvende Billeder optage- s. 208) og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder selvstændigt og planlægge og gennemføre en produktion i grupper 4. Produktionsplanlægning nuanceret 4. Produktionsplanlægning anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser planlægge På baggrund og gennemføre af din research en produktion og dine interviews i grupper skal du nu skrive et portræt af redegøre På din baggrund person for faserne hvorfor af din i arbejdet research denne med og person dine en produktion anvende filmsprogets terminologi i forbindelse interviews interessant? med skal en Hvad medieproduktions du nu vil skrive du fokusere et portræt faser på og af udarbejde din hvordan person synopsis, (ca. hvorfor 300 manuskript ord)? er denne og person storyboard redegøre for faserne i arbejdet med en produktion interessant? Hvad vil du fokusere på og anvende hvordan viden (ca. om 300 dramaturgi ord)? i udformningen af fakta- og fiktionsproduktioner udarbejde synopsis, manuskript og storyboard anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta- anvende viden om dramaturgi i udformningen af fakta- og fiktionsproduktioner og fiktionsprogrammer anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta- forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion. og fiktionsprogrammer forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion. Arbejdsform: Individuel og gruppearbejde Arbejdsform: Individuel og gruppearbejde 4 timer 4 timer

8 SYNOPSIS TIL REKLAMEFILM Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B- og C-niveau SYNOPSIS TIL REKLAMEFILM Denne opgave handler om, at I skal lave en synopsis, der skal anvendes, når i senere skal ud og filme. I skal - Lave en synopsis til en reklamefilm, som har det formål at få unge til at læse avis Målgruppen er unge mellem år Varigheden er ca. 2 minutter Udfyld den vedhæftede synopsis nedenfor - grundigt og deltaljeret! Denne Formålet opgave med handler opgaven om, og at I de skal faglige lave en mål synopsis, opgaven der fokuserer skal anvendes, på: når i senere skal ud og filme. At I træner det at lave et synopsis og dermed at planlægge en produktion i grupper At I medtænker jeres viden om dramaturgi, når I udformer synopsen At I øver filmsprogets terminologi mens I udarbejder synopsen I skal - At I tænker over jeres målgruppe når I vælger dramaturgi og virkemidler!! Lave en synopsis til en reklamefilm, som har det formål at få unge til at læse avis Målgruppen er unge mellem år Varigheden er ca. 2 minutter Udfyld Elevtiden den er vedhæftede 2 timer til hver synopsis person nedenfor i gruppen - grundigt og deltaljeret! Formålet med opgaven og de faglige mål opgaven fokuserer på: At I træner det at lave et synopsis og dermed at planlægge en produktion i grupper At I medtænker jeres viden om dramaturgi, når I udformer synopsen At I øver filmsprogets terminologi mens I udarbejder synopsen At I tænker over jeres målgruppe når I vælger dramaturgi og virkemidler!! Elevtiden er 2 timer til hver person i gruppen

9 SYNOPSIS AFLEVERES SENEST XX.XX.XX Synopsis Arbejdstitel : Gruppe : Formidlingstype og genre (begge dele skal angives!!): Filmens indhold, forløb og konfliktstof, herunder temaer der tages op: Locations (interiør/eksteriør): Præmis: Medvirkende (kort beskrivelse af personerne): Visuel form/stil: Målgruppe: Varighed (max. 2 minutter):

10 FRA SYNOPSIS TIL MANUSKRIPT Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B-niveau FRA SYNOPSIS TIL MANUSKRIPT Til læreren: Øvelsen skal gøre opmærksom det nødvendige i at arbejde stringent og metodisk i denne del af processen. Man kan variere antallet af scener ud fra, hvad eleverne hidtil har vist de kan. Altså hvad der synes bæredygtigt. Når øvelsen er afviklet, skulle eleverne være nogenlunde selvkørende. I har nu fået godkendt jeres synopsis. Næste skridt er at overføre synopsis til manusformatet. For at komme i gang og få en præcis fornemmelse af, hvad der kræves skal Til læreren: I skrive de to første scener til jeres filmmanus. Brug Øvelsen Levende skal gøre Billeder. opmærksom I får 1 time det til nødvendige øvelsen. Dernæst i at arbejde forelægges stringent udkastene og metodisk for mig. i denne Herefter del af processen. skriver I videre. Man kan Det variere samlede antallet manusudkast af scener skal ud fra, være hvad mig eleverne i hænde hidtil sidst har på vist ugen. de Send kan. Altså det via hvad Lectio der (tilpasses synes bæredygtigt. til det system, Når øvelsen der bruges er afviklet, på skolen). skulle eleverne være nogenlunde selvkørende. Hjælpemidler: Mimi Olsen & Hans Oluf Schou (red.): Levende Billeder s I har nu fået godkendt jeres synopsis. Næste skridt er at overføre synopsis til Faglige manusformatet. mål: For at komme i gang og få en præcis fornemmelse af, hvad der kræves skal I skrive at kunne de to udarbejde første scener synopsis, til jeres manuskript filmmanus. og storyboard Brug Levende at kunne Billeder. planlægge I får og 1 time gennemføre til øvelsen. en Dernæst produktion forelægges i grupper udkastene for mig. Herefter skriver I videre. Det samlede manusudkast skal være mig i hænde sidst på ugen. Send det via Lectio (tilpasses til det system, der bruges på skolen). Omfang: Synopsis Hjælpemidler: 1 side, manuskript og storyboard tilpasset til produktionens længde. Mimi Olsen & Hans Oluf Schou (red.): Levende Billeder s Faglige timer pr. mål: gruppe at kunne udarbejde synopsis, manuskript og storyboard at kunne planlægge og gennemføre en produktion i grupper Omfang: Synopsis 1 side, manuskript og storyboard tilpasset til produktionens længde. 2 timer pr. gruppe

11 MANUSKRIPT TIL ÅRSPRODUKTION Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B- og C-niveau MANUSKRIPT TIL ÅRSPRODUKTION Denne opgave handler om, at I skal omsætte jeres synopsis til et manuskript, der kan bruges, når I senere skal ud og filme. I skal: Læse side i Levende billeder, så I får genopfrisket de gode ideer til manuskriptskrivningen Bruge de formelle regler i udformningen af manuskriptet (hold især øje med Huskeliste til manuskriptskrivning side 222) Denne Lave opgave et manuskript handler om, at 1 side I skal pr. omsætte minut film jeres synopsis til et manuskript, der kan bruges, når I senere skal ud og filme. Formålet med opgaven og de faglige mål opgaven fokuserer på: I skal: At I får prøvet at skrive et manuskript - med alle de formelle regler, der gælder! Læse At I træner side det at lave i Levende et manuskript billeder, og så dermed I får genopfrisket at planlægge de gode en produktion ideer til i manuskriptskrivningen grupper Bruge At I medtænker de formelle jeres regler viden i udformningen om dramaturgi, af manuskriptet når I udformer (hold manuskriptet især øje med Huskeliste til manuskriptskrivning side 222) Lave et manuskript 1 side pr. minut film Elevtiden er 2 timer til hver person i gruppen Formålet med opgaven og de faglige mål opgaven fokuserer på: At I får prøvet at skrive et manuskript - med alle de formelle regler, der gælder! At I træner det at lave et manuskript og dermed at planlægge en produktion i grupper At I medtænker jeres viden om dramaturgi, når I udformer manuskriptet Elevtiden er 2 timer til hver person i gruppen

12 MANUSKRIPTØVELSE Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B-niveau MANUSKRIPTØVELSE Til læreren: Denne øvelse skal træne eleverne i dramaturgi og manuskriptskrivning. Der er forud for øvelsen lavet et antal sedler med hver sin replik på. Desuden har man samlet forskellige effekter/rekvisitter. Klassen deles op i mindre grupper, hvor hver gruppe trækker en replik og en rekvisit disse skal danne udgangspunkt for den scene, gruppen skal skrive. Indledningsvis kan der introduceres til manuskriptets form (se f.eks. Levende Billeder s. 222) Opgave: Med udgangspunkt i den valgte replik og rekvisit skal der skrives en scene til et manuskript. Du skal: Til læreren: Bestem scenariet for scenen: hvor er vi, hvem medvirker? Denne Bestem øvelse skal scenens træne konflikt/vendepunkt eleverne i dramaturgi konflikten og manuskriptskrivning. skal præsenteres, Der optrappes er forud for og øvelsen løses lavet i et scenen antal sedler tænk med fx berettermodellen hver sin replik på. og Desuden aktantmodellen har man samlet forskellige effekter/rekvisitter. Lav en kort synopsis Klassen deles for scenen op i mindre tænk grupper, enkelt hvor hver gruppe trækker en replik og en rekvisit Skriv manuskriptet: disse skal danne det skal udgangspunkt indeholde replikken for den og scene, rekvisitten gruppen skal skrive. Indledningsvis Efterfølgende kan der skal introduceres der skriftligt til gøres manuskriptets rede for, form hvordan (se f.eks. der er Levende arbejdet med Billeder s. 222) dramaturgi og fortælleforhold i scenen Manuskriptet og diskussionen af brug af dramaturgi og fortælleforhold fremlægges efterfølgende Opgave: for klassen. Med udgangspunkt i den valgte replik og rekvisit skal der skrives en scene til et manuskript. Du skal: Faglige Bestem mål: scenariet for scenen: hvor er vi, hvem medvirker? Du skal: Bestem scenens konflikt/vendepunkt konflikten skal præsenteres, optrappes og kunne løses i anvende scenen forskellige tænk fx berettermodellen dramaturgiske modeller og aktantmodellen og fortælleforhold Lav arbejde en kort med synopsis produktionstilrettelæggelse, for scenen tænk enkelt herunder udarbejdelse af synopsis, Skriv manuskript manuskriptet: det skal indeholde replikken og rekvisitten kunne Efterfølgende anvende skal viden der skriftligt om dramaturgi gøres rede i udformningen for, hvordan af der fakta- er arbejdet og med fiktionsproduktioner dramaturgi og fortælleforhold i scenen kunne anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af Manuskriptet fakta- og fiktionsprogrammer diskussionen af brug af dramaturgi og fortælleforhold fremlægges efterfølgende kunne redegøre for klassen. for forholdet mellem produktionens form og indhold kunne forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion. Faglige mål: Du skal: 3 timer kunne pr. anvende elev forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold arbejde med produktionstilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af synopsis, manuskript

13 Praktisk opgave med elevtid. B-niveau KAMERAØVELSE DOKUMENTARFILMFORLØB Til læreren: Øvelsen er tænkt som optakt til den obligatoriske dokumentarproduktion på b-niveau og skal træne elevernes evne til fortælle historier i fakta regi og ligeledes styrke deres evne til at se mulighederne i at skabe betydninger, når virkelighedsudsnit gengives/formidles umiddelbart. Skyd 10 indstillinger som tegner et stemningsbillede af livet på en afgrænset location. Som optakt til jeres dokumentarfilm, som skal være et portræt af et sted, en institution eller nogle mennesker, skal I løse ovenstående opgave. I princippet kunne disse indstillinger fungere Til læreren: som dækbilleder i en film, som tegner et portræt af en eftermiddagsstund på jeres skole. Øvelsen er tænkt som optakt til den obligatoriske dokumentarproduktion på b-niveau og De skal 10 træne indstillinger elevernes skal evne varieres til fortælle således, historier at vi får i fakta overbliksbilleder regi og ligeledes i total styrke eller deres supertotal evne til vekslende at se mulighederne med nær- i og at skabe ultranær betydninger, af udsnit og når detaljer virkelighedsudsnit samt halvtotal gengives/formidles og halvnær. Personer, lokaler, umiddelbart. en mindre lokalitet kunne være eksempler, som kunne tages med i jeres bud på et samlet stemningsbillede. Det er meget vigtigt, at der er en samlet ide med jeres stemningsbillede. Det skal selvfølgelig influere på jeres valg af beskæring, vinkling, framing kort sagt. Man skal kunne fornemme/ Skyd 10 indstillinger mærke hensigten som tegner ud et fra stemningsbillede den blotte oplevelse af livet af skuddene. på afgrænset Derfor location. skal den ønskede variation (omtalt ovenfor) hele tiden være underlagt det idemæssige ærinde med billederne. Som optakt til jeres dokumentarfilm, som skal være et portræt af et sted, en institution eller Når nogle alle mennesker, 10 indstillinger skal I er løse skudt, ovenstående er filmen færdig. opgave. Dvs. I princippet I skal lave kunne det, der disse kaldes indstillinger klip i kameraet fungere som og den dækbilleder klippeform, i en der film, benyttes som tegner er montage. et portræt Filmen af skal eftermiddagsstund ledsages af en på skriftlig jeres kommentar, skole. der forklarer og begrunder de valgte indstillinger, deres rækkefølge og den samlede De 10 indstillinger ide med filmen. skal varieres således, at vi får overbliksbilleder i total eller supertotal vekslende med nær- og ultranær af udsnit og detaljer samt halvtotal og halvnær. Personer, lokaler, en mindre lokalitet kunne være eksempler, som kunne tages med i jeres bud på et Faglige samlet stemningsbillede. mål: Det at er kunne meget anvende vigtigt, at optageudstyrets der er en samlet udtryksmuligheder ide med jeres stemningsbillede. selvstændigt og Det nuanceret skal selvfølgelig at kunne influere planlægge på jeres og gennemføre valg af beskæring, en produktion vinkling, i grupper framing kort sagt. Man skal kunne fornemme/ at kunne mærke anvende hensigten filmsprogets ud fra terminologi den blotte oplevelse af skuddene. Derfor skal den ønskede variation (omtalt ovenfor) hele tiden være underlagt det idemæssige ærinde med at kunne bruge viden om faktagenrens karakteristika billederne. at kunne anvende viden om dramaturgi Når alle 10 indstillinger er skudt, er filmen færdig. Dvs. I skal lave det, der kaldes klip i kameraet at kunne og anvende den klippeform, viden om der kommunikationsforhold benyttes er montage. Filmen og formidling skal ledsages af en skriftlig kommentar, at kunne der anvende forklarer redigeringsprincipper og begrunder de valgte og arbejdsmetoder indstillinger, deres i tilrettelæggelsen rækkefølge og den samlede at kunne ide forholde med filmen. sig analytisk til produktionsprocessen og til eget arbejde Omfang: Film på ½ - 1 minut (max). Kort skriftlig begrundelse for filmens struktur og samlede udtryk. 3 timer pr. gruppe

14 Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B-niveau FAKTA ELLER FIKTION? Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B-niveau FAKTA ELLER FIKTION? Formålet med denne opgave er at få kendskab til og arbejde med forskellige produktionsformer og blive bevidst om, hvilke dramaturgiske modeller og filmiske virkemidler, der bruges i henholdsvis fakta og fiktion. Lav den samme historie som henholdsvis nyhedsindslag, dokumentar og fiktion. Træk en overskrift eller find selv på en* Udarbejd synopsis og storyboard (evt. manuskript til fiktionsfilmen). Formålet Overvej med denne herefter opgave skriftligt, er at hvordan få kendskab arbejdet til og med arbejde to produktionsformer med forskellige (fakta og produktionsformer fiktion) adskiller og blive sig fra bevidst hinanden om, hvilke både dramaturgiske formmæssigt, modeller indholdsmæssigt og filmiske og stilistisk. virkemidler, Denne der del bruges skal være i henholdsvis på ca. 400 fakta ord. og fiktion. Faglige mål: Lav Du skal: den samme historie som henholdsvis nyhedsindslag, dokumentar og fiktion. Træk kunne en anvende overskrift filmsprogets eller find selv terminologi på en* Udarbejd kunne anvende synopsis forskellige og storyboard dramaturgiske (evt. manuskript modeller til og fiktionsfilmen). fortælleforhold Overvej kunne redegøre herefter for skriftligt, karakteristika hvordan ved arbejdet fakta, med fiktion de og to blandinger produktionsformer mellem (fakta disse og fiktion) former adskiller sig fra hinanden både formmæssigt, indholdsmæssigt og stilistisk. Denne kunne arbejde del skal med være produktionstilrettelæggelse, på ca. 400 ord. herunder udarbejdelse af synopsis, manuskript og storyboard Faglige have mål: kendskab til optageprincipper og optageteknik Du skal: have kendskab til redigeringsprincipper og redigeringsteknik kunne anvende filmsprogets terminologi kunne anvende forskellige dramaturgiske modeller og fortælleforhold kunne redegøre for karakteristika ved fakta, fiktion og blandinger mellem disse 4 timer former pr. elev kunne arbejde med produktionstilrettelæggelse, herunder udarbejdelse af synopsis, manuskript og storyboard *Læreren have kan kendskab på forhånd til optageprincipper have produceret og forskellige optageteknik overskrifter evt. tage forskellige overskrifter have fra kendskab aviser eller til redigeringsprincipper andre nyhedsmedier. og redigeringsteknik 4 timer pr. elev *Læreren kan på forhånd have produceret forskellige overskrifter evt. tage forskellige overskrifter fra aviser eller andre nyhedsmedier.

15 Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B-niveau FAKTA ELLER FIKTION I PRAKSIS Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. B-niveau FAKTA ELLER FIKTION I PRAKSIS I forlængelse af forrige øvelse, hvor samme historie skulle planlægges som nyhedsindslag, dokumentar og fiktion, skal produktionerne nu realiseres. Med udgangspunkt i de på forhånd lavede synopser, storyboards og evt. manuskript skal de tre produktioner nu laves. Du skal: Filme de tre historier og være opmærksom på, hvordan I benytter virkemidler og I forlængelse fortælleformer af forrige øvelse, hvor samme historie skulle planlægges som nyhedsindslag, Redigere dokumentar de tre historier og fiktion, og have skal fokus produktionerne på, hvordan nu de bygges realiseres. op, og hvilke virkemidler der benyttes - alt efter format Evaluere jeres tre film skriftligt. Heri skal indgå en beskrivelse af, hvordan I har Med udgangspunkt grebet arbejdet i de med på forhånd de forskellige lavede formater synopser, an, storyboards og en diskussion og evt. af, manuskript hvordan de skal tre de tre produktioner forskellige formater nu laves. adskiller sig fra hinanden. Du skal: Hver evaluering skal være på ca. 100 ord Filme de tre historier og være opmærksom på, hvordan I benytter virkemidler og Faglige fortælleformer mål: I skal kunne: Redigere de tre historier og have fokus på, hvordan de bygges op, og hvilke virkemidler anvende optage- der benyttes og redigeringsudstyrets - alt efter format udtryksmuligheder Evaluere planlægge jeres og gennemføre tre film skriftligt. en produktion Heri skal indgå i grupper en beskrivelse af, hvordan I har grebet anvende arbejdet filmsprogets med de terminologi forskellige i formater forbindelse an, med og en en diskussion medieproduktions af, hvordan faser de tre forskellige redegøre for formater faserne adskiller i arbejdet sig med fra hinanden. produktion Hver anvende evaluering viden om skal dramaturgi være på ca. i udformningen 100 ord af fakta- og fiktionsproduktioner anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta- Faglige og mål: fiktionsprogrammer I skal kunne: redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation anvende og målgruppe optage- og redigeringsudstyrets udtryksmuligheder planlægge forholde sig og analytisk gennemføre til produktionsprocessen en i grupper og deres egen produktion. anvende filmsprogets terminologi i forbindelse med en medieproduktions faser redegøre for faserne i arbejdet med en produktion anvende viden om dramaturgi i udformningen af fakta- og fiktionsproduktioner anvende og redegøre for principper og arbejdsmetoder i tilrettelæggelsen af fakta- 2 timer og pr. fiktionsprogrammer elev redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe forholde sig analytisk til produktionsprocessen og deres egen produktion. 2 timer pr. elev * For at gøre øvelsen kortere, kan man vælge kun at filmatisere to af øvelser (en fakta og en fiktion) samt evt. at lave nyhedsindslaget som klip i kamera. Eller skære det ned til, at man udvælger de bedste historier og får hver gruppe kun laver én af produktion hver.

16 STORYBOARD TIL TRAILER TIL HORRORFILM Praktisk opgave med elevtid gruppeopgave. B- og C-niveau STORYBOARD TIL TRAILER TIL HORRORFILM Denne opgave handler om, at I skal lave et storyboard, der skal anvendes, når i senere skal ud og filme. Opgaven I skal: Storyboarde en trailer med en varighed på ca. 60 sekunder Huske på, hvilken genre en trailer er og derfor nøje gennemtænke hvordan forløbet skal være. Og huske på, hvilken genre en horrorfilm er hvilke genretræk (og dermed filmiske virkemidler) ville det være oplagt at fokusere på i traileren? Denne Formålet opgave med handler opgaven om, og at I de skal faglige lave et mål storyboard, opgaven der fokuserer skal anvendes, på: når i senere skal ud At og I træner filme. det at lave et storyboard At I medtænker jeres viden om dramaturgi, når I udformer storyboardet Opgaven At I øver filmsprogets terminologi mens I udarbejder storyboardet I skal: Storyboarde en trailer med en varighed på ca. 60 sekunder 2 timer Huske til hver på, person hvilken i gruppen genre en trailer er og derfor nøje gennemtænke hvordan forløbet skal være. Og huske på, hvilken genre en horrorfilm er hvilke genretræk (og dermed filmiske virkemidler) ville det være oplagt at fokusere på i traileren? Formålet med opgaven og de faglige mål opgaven fokuserer på: At I træner det at lave et storyboard At I medtænker jeres viden om dramaturgi, når I udformer storyboardet At I øver filmsprogets terminologi mens I udarbejder storyboardet 2 timer til hver person i gruppen

17 ØVELSE I ANALYSE AF EGEN PRODUKTION Praktisk opgave med elevtid. B-niveau ØVELSE I ANALYSE AF EGEN PRODUKTION Til læreren: Opgaven skal hjælpe eleverne med at skabe distance til deres eget kreative arbejde og dermed styrke deres evne til at kunne forholde sig bevidst og analytisk til det forudgående arbejde og sammenholde det med deres oprindelige ideer og intentioner med eksamensprojektet. De vil efterfølgende have mulighed for at justere og supplere arbejdet efter behov og de vil stå meget stærkere i postproduktionen og i en evt. eksamenssituation. Til I er læreren: nu nået til postproduktionen i jeres eksamensprojekt. Inden I går i gang med denne Opgaven fase skal I skal lave hjælpe skriftlig eleverne fremstilling, med hvor at skabe I forholder distance jer til til det deres forudgående eget kreative arbejde arbejde med og dermed præproduktionen styrke deres og optagelsesfasen. evne til at kunne forholde sig bevidst og analytisk til det forudgående arbejde 1) Har og I sammenholde fået realiseret det de samlede med deres ideer, oprindelige der lå bag ideer pitch, og intentioner treatment, synops, med manus eksamensprojektet. og storyboard? De Beskriv vil efterfølgende i hvilken grad have det mulighed er sket og for ikke at justere mindst og hvordan. supplere arbejdet efter 2) behov Hvis der og de er vil tale stå om meget afvigelser, stærkere skal i I postproduktionen kunne forklare, hvad og i råmaterialet en evt. nu lægger op eksamenssituation. til? Det kan jo betyde, at projektet kommer til at udvikle sig i en anden retning end tilsigtet? 3) I kan f.eks stille jer selv følgende checkspørgsmål: Hvad med plottet? Hvad med hovedkarakteren? Hvad med tematikken? Hvad med I er nu nået til postproduktionen i jeres eksamensprojekt. Inden I går i gang med denne genren? Hvad med filmens fortællesstil? Hvad med præmis? fase skal I lave skriftlig fremstilling, hvor I forholder jer til det forudgående arbejde med 4) Beskriv i kort form et oplæg til den færdige film. præproduktionen og optagelsesfasen. Denne 1) Har øvelse I fået er realiseret ment som de støtte samlede for det ideer, videre der arbejde lå bag pitch, med redigeringen treatment, synops, og manus forberedelsen og storyboard? af præsentationen Beskriv i hvilken af den grad færdige det er film sket ved og den ikke afsluttende mindst hvordan. premiere. 2) Hvis der er tale om afvigelser, skal I kunne forklare, hvad råmaterialet nu lægger op til? Det kan jo betyde, at projektet kommer til at udvikle sig i en anden retning end Faglige tilsigtet? mål: 3) at kunne I kan f.eks planlægge stille jer og selv gennemføre følgende en checkspørgsmål: produktion i grupper at kunne Hvad med redegøre plottet? for forholdet Hvad med mellem hovedkarakteren? en produktionens Hvad indhold, med tematikken? form og udtryk Hvad samt med dens genren? formidlingssituation Hvad med filmens og målgruppe fortællesstil? Hvad med præmis? 4) at kunne Beskriv forholde i kort form sig analytisk et oplæg til til produktionsprocessen den færdige film. og deres egen produktion. Denne øvelse er ment som støtte for det videre arbejde med redigeringen og forberedelsen Omfang: af præsentationen af den færdige film ved den afsluttende premiere. 1 ½ - 2 sider Faglige mål: at kunne planlægge og gennemføre en produktion i grupper 4 timer pr. gruppe

18 Praktisk opgave med elevtid. B-niveau AT/INNOVATION Til Læreren: Dette skærmbillede er fra Lars Von Triers og Jørgen Leths film De fem benspænd fra Formålet med filmen er at destruere Jørgen Leths eksperimenterende kortfilm Det perfekte menneske fra Trier synes filmen er genial, men også for perfekt, så nu skal Leth udsættes for 5 benspænd, hvor han skal forholde sig destruktivt til sit filmværk og sine egne filmiske dogmer. Denne proces skal give Leth voldsomme kvaler og stimulere hans kreativitet. Han skal ved hjælp af de destruktive benspænd tænke nyt, være innovativ. Innovation handler om at lære at tænke nyt og anderledes i forhold til løsning af forskellige problemstillinger. Dette er et AT-forløb i et fagligt samspil med fx samfundsfag og religion, hvor du skal forholde sig begreberne integration og assimilation i et lokalområde. Hvad kan man gøre for at forbedre lokalsamfundet for alle. Skal bymiljøet ændres, skal der være flere grønne områder eller skal der bygges en hal? Til Læreren: Mediefag skal være en del af den innovative proces, hvor du skal være med til at Dette stille de skærmbillede anderledes er spørgsmål fra Lars Von til målgruppen Triers og Jørgen (skriftlig Leths dimension) film De sammen fem benspænd med en fra samfundsfaglig Formålet metode. med filmen er at destruere Jørgen Leths eksperimenterende kortfilm Samtidig Det skal perfekte mediefag menneske være redskabsfaget, fra Trier hvor synes I filmer filmen forløbet, er genial, laver men reportage også for perfekt, og klipper så det nu sammen. skal Leth udsættes for 5 benspænd, hvor han skal forholde sig destruktivt I skal forberede til sit et filmværk forløbsmanus og sine sammen egne filmiske med andre dogmer. i gruppen. Denne proces skal give Leth voldsomme kvaler og stimulere hans kreativitet. Han skal ved hjælp af de destruktive benspænd tænke nyt, være innovativ. Innovation handler om at lære at tænke nyt og anderledes i forhold til løsning af forskellige problemstillinger. Faglige mål: Udarbejde synopsis, manuskript og storyboard Redegøre for faserne i arbejdet med en produktion Redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation Dette og målgruppe er et AT-forløb i et fagligt samspil med fx samfundsfag og religion, hvor du skal forholde sig begreberne integration og assimilation i et lokalområde. Hvad kan man gøre for at forbedre lokalsamfundet for alle. Skal bymiljøet ændres, skal der Omfang: være flere grønne områder eller skal der bygges en hal? 5-7 sider Mediefag skal være en del af den innovative proces, hvor du skal være med til at stille de anderledes spørgsmål til målgruppen (skriftlig dimension) sammen med en samfundsfaglig metode. 5 timer Samtidig skal mediefag være redskabsfaget, hvor I filmer forløbet, laver reportage og klipper det sammen. I skal forberede et forløbsmanus sammen med andre i gruppen.

19 Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. C-niveau ØVELSE I STORYTELLING 1. DEL Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. C-niveau ØVELSE I STORYTELLING 1. DEL Til læreren: Formålet med de tre opgaver er at hjælpe eleverne med at forstå, hvordan man kan gribe præproduktionen an. Dvs. forstå at man med stor fordel kan opdele præproduktionen i nogle mindre og afgrænsede dele, som man kan fordybe sig i særskilt for dernæst at gå videre. Forløbet skulle også gerne bidrage til at skærpe fornemmelsen af, at de enkelte delarbejder hele tiden skal tænkes ind i en større sammenhæng uden, at det udelukker, at man på et bestemt sted i arbejdsprocesssen har fokus rettet mod et enkelt element (f.eks. hovedkarakterens profil). Ved at gennemføre alle 3 opgaver som et samlet (som det er Til tænkt læreren: her) forløb på tegnebrættet, kan eleverne også forstå, at man dels kan opdele og Formålet uddelegere med arbejdet tre til opgaver de enkelte er at i hjælpe gruppen, eleverne men at med man at også forstå, skal hvordan sørge for man at respektere kan gribe præproduktionen den overordnede ide an. med Dvs. projektet, forstå at man når man med laver stor fordel det tildelte kan opdele stykke præproduktionen arbejde. Opgaverne i nogle kan imidlertid mindre også afgrænsede laves hver dele, for sig, som men man de kan sidste fordybe to skal sig så i særskilt tillempes for den dernæst situation. gå videre. Forløbet skulle også gerne bidrage til at skærpe fornemmelsen af, at de enkelte delarbejder hele tiden skal tænkes ind i en større sammenhæng uden, at det udelukker, at man 1.fase på et bestemt sted i arbejdsprocesssen har fokus rettet mod et enkelt element (f.eks. hovedkarakterens Vælg 1 rekvisit ud profil). fra listen Ved nedenfor at gennemføre til jeres historie: alle 3 opgaver som et samlet (som det er tænkt En taske, her) en forløb togbillet, på tegnebrættet, en paraply, en kan pakke eleverne cigaretter, også forstå, en kalender, at man en dels plade kan chokolade, opdele og uddelegere en computer, arbejdet en pung, til de en enkelte teaterkikkert, i gruppen, bil, men Tarantinofilm at man også skal (eleverne sørge har for at haft respektere et den spillefilmsforløb overordnede om ide Tarantino). med projektet, når man laver det tildelte stykke arbejde. Opgaverne kan Vælg imidlertid en location også som laves arena hver for for jeres sig, historie men de på sidste skolen to skal eller så i nærheden tillempes den af denne: situation. Eksempler kunne være skolens kantine, Føtex, ved rådhuset, på biblioteket, udenfor Palads 1-2-3, på stationen. 1.fase Vælg 2.fase 1 rekvisit ud fra listen nedenfor til jeres historie: En Skriv taske, et handlingsreferat en togbillet, en af paraply, jeres film. en pakke Det kalder cigaretter, man en en treatment. kalender, en Begynd plade at chokolade, overveje udviklingsgangen computer, pung, i historien, teaterkikkert, og hvordan en filmens bil, en hovedkarakter Tarantinofilm (eleverne skal være. har Fremlæggelse haft et spillefilmsforløb for klassen næste om gang Tarantino). med feedback inden næste del af øvelsen bliver præsenteret. Vælg en location som arena for jeres historie på skolen eller i nærheden af denne: Eksempler Omfang: kunne være skolens kantine, Føtex, ved rådhuset, på biblioteket, udenfor Palads 3-4 sider 1-2-3, på stationen. 2.fase Skriv 3 timer et pr. handlingsreferat gruppe af jeres film. Det kalder man en treatment. Begynd at overveje udviklingsgangen i historien, og hvordan filmens hovedkarakter skal være. Fremlæggelse for klassen næste gang med feedback inden næste del af øvelsen bliver præsenteret. Omfang: 3-4 sider 3 timer pr. gruppe

20 Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. C-niveau ØVELSE I STORYTELLING 2. DEL Praktisk opgave med elevtid - gruppeopgave. C-niveau ØVELSE I STORYTELLING 2. DEL Til læreren: Se kommentarer til det samlede opgaveoplæg under opgaven Øvelse i storytelling 1. del. Nu har I jeres treatment på plads. I har overvejet udviklingsgangen og hovedkarakteren. Næste skridt består i at sceneinddele historien. Tænk i begyndelse, midte og slutning. Få Til placeret læreren: de dramaturgisk vigtige punkter i forløbet. Vær opmærksom på, at der er en god Se fremdrift kommentarer i handlingsgangen. til det samlede opgaveoplæg under opgaven Øvelse i storytelling 1. del. Inddrag nu hovedkarakteren. Se nærmere på de karaktertræk, som I fandt frem til under første del af øvelsen. Hvilken udvikling skal der ske med jeres hovedkarakter. Beskriv denne hovedkarakter mere sammenhængende (en fyldig profil). Begynd at få treatment (dramaturgi) og hovedkarakteren til at være en helhed. Det er også vigtigt at være Nu opmærksom har I jeres på, treatment hvad der på er plads. plotbaseret, I har overvejet og hvad udviklingsgangen der er karakterbaseret og hovedkarakteren. i filmen. Næste Beskriv skridt her til består slut i kort i at form sceneinddele (max. 5 linier) historien. filmens Tænk pitch. i begyndelse, midte og slutning. Få placeret Fremlæggelse de dramaturgisk af pitch og vigtige karakterprofil punkter næste i forløbet. gang. Vær opmærksom på, at der er en god fremdrift i handlingsgangen. Inddrag nu hovedkarakteren. Se nærmere på de karaktertræk, som I fandt frem til under første del af øvelsen. Hvilken udvikling skal der ske med jeres hovedkarakter. Beskriv denne 2-3 timer hovedkarakter pr. gruppe mere sammenhængende (en fyldig profil). Begynd at få treatment (dramaturgi) og hovedkarakteren til at være en helhed. Det er også vigtigt at være opmærksom på, hvad der er plotbaseret, og hvad der er karakterbaseret i filmen. Beskriv her til slut i kort form (max. 5 linier) filmens pitch. Fremlæggelse af pitch og karakterprofil næste gang. 2-3 timer pr. gruppe

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Mediefag niveau C Simon

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Mediefag og innovation

Mediefag og innovation Mediefag og innovation For at undgå den indholdstomhed, der ligger iboende i innovationsbegrebet, må begrebet tæmmes gennem at sættes under restriktion af andre begreber. I den gymnasiale kontekst kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin august-juni, 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium stx Mediefag C Michael Højer/Mi 1.meC2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013.

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin 2012-2013. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Københavns Tekniske Skole, Sukkertoppen htx Kommunikation/ITA

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE.

01 KEND DIT KAMERA LAD BATTERIET HELT OP INDEN DU FILMER. TAG DIN OPLADER MED PÅ OPTAGELSE. 01 KEND DIT KAMERA Selvom du ikke har den nyeste mobiltelefon, så er det ikke et problem, hvis blot du kender dit mobilkameras styrker og svagheder. -------------------------------------------------------

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec

Virale piger. Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A. Mercantec + Virale piger Pigerettet undervisningsforløb i kommunikation/it A Mercantec + Status Brobygning uge 8 Undervisningsforløb i 1.g Brobygning efterår 2014 Undervisningsforløb i 2.g efterår 2014 Pige med

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE

FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE FAGLIGE OPLÆG TIL SKRIV SÅ DU BLIVER HØRT RELIGIONSMATERIALE Af Anne Bang, Svendborg Gymnasium ARBEJDSSPØRGSMÅL TIL KAPITEL 1 SIDE 19: CICEROS PENTAGRAM Skriv en kort tekst til skolens hjemmeside om religion

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2

idé og udvælgelse KORT 1 KORT 2 IDÉ OG UDVÆLGELSE idé og udvælgelse I skal nu arbejde videre med jeres problemstiling. Det første I skal gøre for at finde en løsning på jeres problem er at få en masse idéer. Det gør I bedst ved at lave

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next

HISTORIER FRA DIN BY. lærervejledning. Udgivet af Station Next HISTORIER FRA DIN BY lærervejledning Udgivet af Station Next 2. udg., jan 2014 Indhold Målsætning med FilmlinjenTEMA 3 Formål med Historier fra din by 3 Filmenes form og indhold 4 Undervisningsplan 4 Lærerens

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer.

5. Retorik; skrive taler, hvor man inddrager argumentation og de forskellige appelformer. Skrivekompetencer Genrebevidsthed 1. Reproduktion: a. Lad elever reproducere genrer, fx i forbindelse med processkrivning. Eleverne kan bruge en eksemplarisk tekst (fx en undersøgelse, artikel etc.) som

Læs mere

Mundtlighed i matematikundervisningen

Mundtlighed i matematikundervisningen Mundtlighed i matematikundervisningen 1 Mundtlighed Annette Lilholt Side 2 Udsagn! Det er nemt at give karakter i færdighedsregning. Mine elever får generelt højere standpunktskarakter i færdighedsregning

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til.

At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som de vil undersøge nærmere og stille relevante spørgsmål til. Læseplan - projektarbejde Klasse Mål Indhold 0.-3. Problemformulering: At eleverne udvikler deres evne til at undres. At eleverne indenfor et afgrænset tema har erfaringer med at udvælge et område, som

Læs mere

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på skuespil på film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nogle af aktiviteterne er

Læs mere

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller

Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller Innovation som begreb og praksis set med AMU-briller EPOS Augustseminar 2012 17. august 2012 i Nyborg Mette Vase chefkonsulent i ARGO mette@argo.dk 2616 0032 Tilmeld dig ARGOs Nyhedsbrev Navnet ARGO ARGO

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed.

MENING; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. KORT 1:9 - INTRODUKTION ; Kortlæg i fællesskab institutionens DNA og styrk jeres kollektive faglighed. SIGTE: - orkestrerer en proces, hvor personalegruppen kortlægger institutionens særlige, faglige DNA.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012

Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Nyt fra fagkonsulenten i psykologi, september 2012 Justering af vejledninger juli 2012 Der er sket nogle få ændringer af vejledningerne for psykologi C og B. Der er især på C omkring udforming af eksamensspørgsmål,

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010

Synopsis og proces. Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Synopsis og proces Linda Greve Aabenraa Statsskole 7. dec. 2010 Din største synopsisudfordring Synopsis og proces Struktur giver overblik I skal formidle jeres niveau af viden Dagsorden for i dag Lidt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb

Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave. Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb Den virtuelle punktering Eksempel fra opgave til løsning! - Den forkromede udgave Pædagogisk IT-kørekort - Mentorforløb 1 Synopsis En synopsis er de første organiserede tanker omkring den film, man har

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME

FAGBESKRIVELSE AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME FAGBESKRIVELSE VÆGTNING 3 ECTS-point AFSPÆNDINGSPÆDAGOGISK ERGONOMI OG SUNDHEDSFREMME PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på uddannelsens 3. og 4. semester. Faget er et afspændingspædagogisk

Læs mere

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps,

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps, NIKOLAJ Inspirerende HYGEBJERG foredrag og workshops DESIGNER om design, idéudvikling, apps, FORFATTER arkitekur, design thinking og innovation UNDERVISER & S Nikolaj Hygebjerg, er uddannet industriel

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Psykologi B valgfag, juni 2010

Psykologi B valgfag, juni 2010 Psykologi B valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt og under givne livsomstændigheder.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere