December i ungdomsboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December i ungdomsboliger"

Transkript

1 December 2013 i ungdomsboliger

2 Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle attraktive fællesarealer til studerende, således beboerne fx har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, som er skræddersyet deres præferencer. Derfor har det været spændende at undersøge, hvorvidt de studerende benytter fællesarealerne, og i givet fald i hvilken forbindelse.

3 I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er der udvalgt fire ungdomsboligafdelinger. Disse fire afdelinger er udvalgt, da der i disse afdelinger er lagt mere energi og fokus på fællesarealerne og udviklingen af disse. De fire afdelinger udgør tilsammen 476 ungdomsboliger. Afdelingerne er afd. 45, som best af 66 ungdomsboliger, beliggende på i Aalborg Øst. Afd. 61,, som best af 136 ungdomsboliger, beliggende på Odinsgade i gaard. Afd. 62,, som best af 144 ungdomsboliger, beliggende på Niels Bohrs i Aalborg Øst. Den fjerde afdeling er afd. 65,, som best af 130 ungdomsboliger, er beliggende på Ribevej i Aalborg Øst. Afdeling 61, 62 og 65 er alle nyopførte byggerier, og her har arkitekterne i større grad haft frit spil til at finde den optimale indretning ud fra et socialt synspunkt. For at gøre beboerne opmærksomme på spørgeskemaundersøgelsen er der udsendt nyhedsbreve og ligeledes lagt informationerne omkring spørgeskemaundersøgelsen på afdelingernes hjemmeside. For at gøre det attraktivt for beboerne at svare på spørgeskemaet, er der udloddet fire gavekort til Netto. Svarperioden løb fra 31. oktober til 10. november, og i løbet af denne periode har 88 personer svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 18, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Personerne der har deltaget i undersøgelsen er jævnt fordelt på de fire afdelinger og ligeledes med hensyn til køn, hvilket er meget tilfredsstillende. Hvis der ses på antal lejemål i de forskellige afdelinger, sammenlignet med svarprocenten er denne på hhv. 21 %, 15 %, 21 % og 18 %, hvilket understøtter den jævne spredning. Dog er de yngre beboere under 25 overrepræsenteret i forhold til beboerne over 25, hvilket gør, at der er en vis usikkerhed i resultaterne, hvis der tages udgangspunkt i aldersgrupperne. Skal den ældre gruppe belyses, må der indhentes yderligere besvarelser.

4 Hovedkonklusion: Beliggenheden har en afgørende indflydelse, n det kommer til boligvalg. Dog har omtrent halvdelen af lejerne i de fire undersøgte afdelinger valgt deres nuværende bolig, da denne var den første, de blev tilbudt. Beboerne over 30 vælger dog primært ud fra beliggenhed og størrelse på boligen i forhold til de yngre. Det overrasker, at faktorerne prisen og størrelsen på boligen har en så relativ lille betydning, n det kommer til valg af bolig. og opfattes som bedre beliggende end og, hvor hhv. 36 % og 38 % af beboerne har valgt deres nuværende bolig på baggrund af beliggenheden. Det overrasker desuden, at hhv. 37 % og 61 % af beboerne i og har sagt ja til den første bolig, de blev tilbudt. Det overrasker, at n beboerne vurderer, hvilke faktorer der er vigtigt for boligvalget, vurderer beboerne under 25, at størrelsen på boligen er en afgørende faktor. Ældre beboere er mindre tilbøjelige til at prioritere boligens størrelse. Det kan skyldes, at ældre beboere er mere realistiske, i forhold til hvilken størrelse lejemål de har råd til. Hvorimod yngre beboere måske lige er flyttet hjemmefra og derfor er vant til at have mere plads. En stor andel benytter sig ikke af fælleslokalerne eller udeområder, henholdsvis 26 % og 40% samlet set. Flere nævner, at de ikke er klar over, at der findes fællesarealer eller aldrig har set nogle der har benyttet sig af faciliteterne. Her er specielt tale om de udendørs faciliteter, såsom træningsredskaber. Det er primært beboerne i, der ikke benytter sig af udendørs arealerne. En stor andel af beboerne i og benytter de udendørs faciliteter til boldspil og lignende. Det viser sig desuden, at det primært er mændene i afdelingerne der benytter sig af fællesarealerne og at de yngre beboere primært benytter fælleslokalerne til fester, hvorimod de ældre beboere benytter lokalerne ved besøg af venner, familie og studiegrupper. Beboerne vurderer generelt at antallet af fælleslokaler er passende, med undtagelse af beboerne på, hvor kun 14 % er tilfredse med antallet af fælleslokaler. Det overrasker, at kun 35 % af beboerne i er tilfredse med indretningen af fælleslokalerne, hvorimod 53 % af beboerne i er tilfredse med faciliteterne, hvilket er højere end forventet.

5 Bilag: Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Fællesarealer 1 1 % Beliggenhed % Pris 6 7 % Størrelse af lejemålet 5 6 % Jeg sagde ja til den første lejlighed jeg blev tilbudt Sociale aspekter (fx kender nogen i afdelingen/hørt positivt % 1 1 % Andet (skriv selv) 6 7 % Det fremg af Tabel 1, at halvdelen af de adspurgte sagde ja til den først tilbudte bolig. Det er overraskende, at 31 % af de adspurgte angiver beliggenhed som udslagsgivende for valget af afdeling. Denne andel skal ses i sammenhæng med pris (huslejens størrelse) og størrelse af lejemålet, der med hhv. 7 % og 6 % ligger langt under beliggenhed. Den vigtigste faktor for valg af bolig er beliggenheden. Pris, størrelse, faciliteter og netværk spiller en underordnet rolle. Total % Tabel 1 - Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvor vigtigt er beliggenhed i dit valg af bolig? Beliggenhed Mand Kvinde Bedste karakter 5 28 % 34 % 4 44 % 58 % 3 22 % 5 % 2 6 % 3 % Det fremg af Tabel 2, at kvinderne i større grad prioriterer beliggenhed i forhold til mændene. Karakterne f sammenlagt 72 % og 92 % af besvarelserne fra hhv. mændene og kvinderne. Det er meget overraskende, at kvinderne i så stor grad prioriterer beliggenheden fremfor mændene. 1 0 % 0 % Ved ikke 0 % 0 % Total 100 % 100 % Tabel 2 Hvor vigtigt er beliggenhed i dit valg af bolig?

6 Hvor vigtigt er fællesarealer/fælleslokaler i dit valg af bolig? Fællesarealer/fælleslokaler Mand Kvinde Bedste karakter 5 10 % 3 % 4 24 % 11 % 3 24 % 34 % 2 24 % 24 % 1 16 % 29 % Ved ikke 2 % 0 % Total 100 % 100 % Tabel 3 Hvor vigtigt er fællesarealer/fælleslokaler i dit valg af bolig? Det fremg af Tabel 3, at mændene i langt større grad prioriterer fællesarealer og fælleslokaler i deres valg af bolig, i forhold til kvinderne. Hele 34 % af mændene har givet en karakter på 4 og 5, hvorimod kun 14 % af kvinderne har givet en karakter på 4 og 5. Det overrasker os meget, at så få prioriterer fællesarealerne n det handler om deres valg af bolig, hvor hele 66 % af mændene og 86 % af kvinderne vurderer at fællesarealerne/fælleslokalerne ikke har en afgørende faktor ved deres valg af bolig. Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Under eller over Fællesarealer 0 % 2 % 0 % 0 % Beliggenhed 36 % 26 % 40 % 67 % Pris 0 % 8 % 10 % 0 % Størrelse af lejemålet 0 % 8 % 0 % 0 % Jeg sagde ja til den første lejlighed, jeg blev tilbudt 57 % 48 % 50 % 0 % Tabel 4 viser at det i langt større grad er beboerne på 25 eller ældre, der prioriterer beliggenheden, hvor det spiller en mindre rolle for de yngre beboere. Dette overrasker os meget, da det ikke var det billede vi havde forventet. Dog er det vigtigt at være opmærksom på usikkerheden ved denne tabel, da beboerne op til 24 i stor grad er overrepræsenteret i forhold til dem på 25 og der over. Sociale aspekter (fx kender nogen i afdelingen /hørt positivt 0 % 2 % 0 % 0 % Andet (skriv selv) 7 % 7 % 0 % 33 % Tabel 4 Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør?

7 Hvor vigtigt er størrelsen på lejemålet i dit valg af bolig? Størrelse på lejemål Under eller over Bedste karakter 5 14 % 15 % 20 % 33 % 4 57 % 57 % 30 % 67 % 3 29 % 20 % 50 % 0% 2 0 % 7 % 0 % 0 % 1 0 % 2 % 0 % 0 % Ved ikke 0 % 0 % 0 % 0 % Tabel 5 viser, at det i større grad er vigtigt for de yngre under 25, at have plads i forhold til beboerne over 25, hvilket overrasker os meget. Hele 50 % af de ige giver en karakter på 3, hvilket er interessant, hvorfor lejemålets størrelse ikke spiller så stor en rolle i denne aldersgruppe. Det kan have noget at gøre med, at de yngre, som måske lige er flyttet hjemmefra, er vant til at bo på et større areal og derfor ønsker sig noget tilsvarende. Tabel 5 Hvor vigtigt er størrelsen på lejemålet i dit valg af bolig? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? (Sæt gerne flere krydser) For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie Under eller over 21 % 18 % 20 % 67 % 21 % 49 % 60 % 33 % Lektier/studiegrupper 21 % 25 % 50 % 0 % Til fester 64 % 46 % 40 % 33 % Bruger ikke fælleslokalerne 29 % 31 % 0 % 0 % Andet (skriv selv) 0 % 11 % 20 % 33 % Total 157 % 180 % 190 % 167 % Tabel 6 I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? Det fremg af Tabel 6, at beboerne under 25 i større grad er sociale og benytter fælleslokalerne til fester, hvor 64 % af beboerne under 20 og 46 % af beboerne mellem 21 og 24 benytter lokalerne i fester. Dette viser, at de yngre beboere bruger mere tid på at feste og være sociale, hvorimod de ældre beboere prioriterer anderledes, fx studie som er mere stilfærdigt. Det overraskende er, at hele 67 % af beboerne over 30 benytter fælleslokalerne til at møde andre i afdelingen. De ige benytter hovedsagligt fælleslokalerne ved besøg af venner, familie og ved studiegrupper/lektier, hvilket er overraskende. 49 % af de ige benytter dog også lokalerne ved besøg af venner og familie.

8 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? (Sæt gerne flere krydser) For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie Under eller over 21 % 15 % 30 % 33 % 7 % 26 % 40 % 0 % Det fremg af Tabel 7, at langt størstedelen af beboerne under 25, ikke benytter sig af de udendørs faciliteter. Det er meget overraskende, at hele 64 % af beboerne under 20 og 38 % af beboerne mellem 21 og 24 ikke benytter sig af de udendørs faciliteter der er opstillet i afdelingerne. Til boldspil eller lign. 21 % 48 % 40 % 33 % Bruger ikke de udendørs faciliteter 64 % 38 % 30 % 0 % Andet (skriv selv) 7 % 3 % 10 % 67 % Total 121 % 130 % 150 % 133 % Tabel 7 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Fællesarealer 0 % 0 % 0 % 4 % Beliggenhed 36 % 38 % 27 % 26 % Pris 7 % 5 % 13 % 0 % Størrelse af lejemålet 0 % 10 % 3 % 9 % Jeg sagde ja til den første lejlighed, jeg blev tilbudt Sociale aspekter (fx kender nogen i afdelingen /hørt positivt 57 % 43 % 37 % 61 % 0 % 0 % 3 % 0 % Det fremg af Tabel 8, at og anses som en bedre beliggenhed, end og, hvilket er interessant. 36 % af beboerne på har valgt deres nuværende lejemål ud fra beliggehed. 38 % af beboerne i har ligeledes valgt deres nuværende lejemål ud fra beliggenhed. Det undre os, at hele 61 % af beboerne i har sagt ja til den første bolig de er blevet tilbudt. Dette undre os, da boligerne i blev udbudt på samme tid, men her har kun 37 % sagt ja til den første bolig de blev tilbudt. Andet (skriv selv) 0 % 5 % 17 % 0 % Tabel 8 Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør?

9 Hvordan synes du antallet af fælleslokaler er i afdelingen? Antal fælleslokaler Bedste karakter 5 0 % 19 % 13 % 39 % 4 14 % 24 % 30 % 17 % 3 29 % 29 % 20 % 17 % 2 29 % 10 % 10 % 9 % 1 14 % 14 % 17 % 4 % Det fremg af Tabel 9, at der er en stor forskel på, hvorvidt beboerne er tilfredse med antallet af fælleslokaler i afdelingerne. Hvis der tages udgangspunkt i hvor mange der har svaret 4 og 5, har kun 14 % af beboerne på svaret dette. Hvorimod og scorer 43 %, og topper med 56 %. Dette kan skyldes, at der er færre fælleslokaler på i forhold til de andre afdelinger. Ved ikke 14 % 5 % 10 % 13 % Tabel 9 Hvordan synes du antallet af fælleslokaler er i afdelingen? Hvordan synes du indretningen er af fælleslokalerne? Indretning af fælleslokaler Bedste karakter 5 0 % 24 % 10 % 9 % 4 29 % 29 % 37 % 26 % 3 36 % 10 % 23 % 43 % Det fremg af Tabel 10, at 53 % af beboerne i synes indretningen af fælleslokalerne er gode, med en karakter på 4 og 5. Det er overraskende, at der er så mange der er tilfredse med indretningen i. Det overrasker os, at kun 35 % af beboerne på er tilfredse med indretningen af fælleslokalerne % 19 % 10 % 9 % 1 7 % 10 % 13 % 9 % Ved ikke 14 % 10 % 7 % 4 % Tabel 10 Hvordan synes du indretningen er af fælleslokalerne?

10 Hvordan synes du faciliteterne er i fælleslokalerne? Faciliteter i fælleslokalerne Bedste karakter 5 21 % 24 % 3 % 13 % Det undre os, at der er så stort sving mellem afdelingerne, n der ses på karakterne 4 og % af beboerne på er tilfredse med faciliteterne i fælleslokalerne, hvor, og f hhv. 57 %, 43 % og 52 % % 33 % 40 % 39 % 3 14 % 19 % 30 % 30 % 2 7 % 14 % 13 % 9 % 1 7 % 5 % 7 % 4 % Ved ikke 7 % 5 % 7 % 4 % Tabel 11 Hvordan synes du faciliteterne er i fælleslokalerne? Hvordan synes du booking af fælleslokalerne fungerer? Booking af fælleslokaler Bedste karakter 5 14 % 5 % 27 % 9 % 4 14 % 14 % 20 % 13 % Tabel 12 viser at hele 48 % af beboerne i er utilfredse med hvordan booking af fælleslokalerne fungerer, set ud fra karakterne 1 og 2. Det er meget overraskende at dette talt er så højt i forhold til de andre afdelinger. Både og s beboere er i stor grad tilfredse med hele 64 % % 24 % 17 % 9 % 2 14 % 24 % 13 % 13 % 1 7 % 24 % 7 % 17 % Ved ikke 14 % 10 % 17 % 39 % Tabel 12 Hvordan synes du booking af fælleslokalerne fungerer?

11 Hvad synes du om udendørs faciliteterne? Udendørs faciliteter Bedste karakter 5 21 % 0 % 7 % 13 % 4 43 % 10 % 37 % 30 % Det fremg af Tabel 13, at 64 % af beboerne på er tilfredse med udendørs faciliteterne, med en karakter på 4 og 5. Hvilket er meget overraskende, da denne afdeling ikke har så mange faciliteter. Det undre os ligeledes at kun 10 % fra er tilfredse med faciliteterne, hvilket er meget lavt % 43 % 33 % 22 % 2 7 % 29 % 7 % 13 % 1 7 % 14 % 13 % 9 % Ved ikke 0 % 5 % 3 % 13 % Tabel 13 Hvad synes du om udendørs faciliteterne? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? (Sæt gerne flere krydser) For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie 14 % 24 % 13 % 30 % 29 % 52 % 47 % 48 % Lektier/studiegrupper 7 % 10 % 37 % 39 % Til fester 43 % 52 % 47 % 48 % Tabel 14 viser, at kun 14 % fra og 13 % fra benytter fælleslokalerne til at møde andre, det kan måske være fordi der i disse afdelinger er 2 værelseslejemål, hvor man f.eks. kan bo med sin kæreste og derfor ikke har brug for at være så social med de andre beboere. 37 % fra og 39 % fra benytter fælleslokalerne til lektier og studiegrupper, hvilket bekræfter vores formodninger, da der i disse afdelinger er mange mindre fælleslokaler, som er oplagt til dette formål. Bruger ikke fælleslokalerne 29 % 14 % 33 % 26 % Andet (skriv selv) 7 % 14 % 10 % 13 % Total 129 % 167 % 187 % 204 % Tabel 14 I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne?

12 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? (Sæt gerne flere krydser) Det fremg af Tabel 15, at 60 % af beboerne i og 48 % af beboerne i benytter de udendørs faciliteter til boldspil eller lignende, hvilket kan forklares med at begge afdelinger har en multibane. For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie 0 % 14 % 23 % 26 % 64 % 14 % 17 % 17 % Til boldspil eller lign. 29 % 19 % 60 % 48 % Bruger ikke de udendørs faciliteter 21 % 52 % 37 % 43 % Andet (skriv selv) 7 % 19 % 0 % 4 % Total 121 % 119 % 137 % 139 % Tabel 15 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? Mener du antallet af arrangementer i afdelingen er passende? Mener du at antallet af arrangementer i afdelingen er passende? Bedste karakter 5 14 % 14 % 7 % 13 % 4 36 % 19 % 7 % 22 % 3 21 % 5 % 33 % 35 % 2 0 % 33 % 13 % 4 % Tabel 16 viser, at 50 % af beboerne i Sigrid Undsets er tilfredse med antallet af arrangementer i afdelingen. Afdelingen har eksisteret i mange og været gode til at holde diverse arrangementer. Det undre os dog, at kun 14 % af beboerne i er tilfredse med antallet af arrangementer, dette kan dog forklares ud fra kommentarerne, med at de fornyligt har mistet deres festudvalg og desuden ikke har haft midlerne til at holde nogle arrangementer % 5 % 17 % 9 % Ved ikke 14 % 24 % 23 % 17 % Tabel 16 Mener du antallet af arrangementer i afdelingen er passende?

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

SQUASH MEDLEMSUNDERSØGELSE

SQUASH MEDLEMSUNDERSØGELSE NOTAT 14. AUGUST 2018 SQUASH MEDLEMSUNDERSØGELSE DIF Analyse, Mie Dupont Bruun og Michael Fester 1. INDLEDNING Dette notat er en afrapportering af en spørgeskemaundersøgelse, foretaget for at undersøge

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHED 2016 DAGTILBUD GLADSAXE KOMMUNE 1 INDHOLD 01 Introduktion 02 Læsevejledning 03 Samlede resultater 04 Resultater på tværs 05 Prioriteringskort 06 Metode 2 01. INTRODUKTION Forældretilfredsheden

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018

Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018 Frivilligundersøgelsen i Sundhed og Omsorg 2018 Side 1 af 12 Om undersøgelsen Frivilligundersøgelsen 2018 i Sundhed og Omsorg er foretaget blandt de mange frivillige på lokalcentrene, i plejehjemmene,

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015 Undersøgelser af tilfredshed Beboere på plejecentre og i omsorgsboliger Næstved Kommune, 2015 1 2 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Beboere på plejecentre og omsorgsboliger i Næstved Kommune December 2015

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Mobilitet) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der

Læs mere

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943

BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 BEBOERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2016 BOLIGFORENINGEN 10. MARTS 1943 SAMMENFATNING AF RESULTATER Overordnet tilfredshed Samlet set udtrykkes der stor tilfredshed med boligforeningen Knap halvdelen af beboerne

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Side 1 af 6. Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET

Side 1 af 6. Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET Side 1 af 6 Ansættelsestryghed TRYGHED PÅ ARBEJDSMARKEDET JANUAR 2019 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse 1. Om undersøgelsen af tryghed på arbejdsmarkedet... 3 2. Ansættelsestryghed... 4 2.1. Kvinder er lidt

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år?

Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi. Kan du forestille dig at investere i en elbil inden for de næste fem år? 1/9 Undersøgelse om danskernes holdninger til elbiler og energi Om dataindsamlingen: Data er indsamlet af analyseinstituttet Norstat i deres onlinepanel af danskere i maj 2018. Stikprøven er repræsentativ

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

LVU eres valg af arbejde og bopæl i nordjylland (2008)

LVU eres valg af arbejde og bopæl i nordjylland (2008) LVU eres valg af arbejde og bopæl i nordjylland (2008) Medlemmer fra 4 faglige organisationer, dvs. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- og Økonomiforbund (DJØF), Dansk Magisterforening

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig

Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Tilfredshed blandt beboere i plejebolig Rapport Region Lyngby-Taarbæk Hovedstaden Kommune Marts 2018 29/6/16 Kapacitetsudredning 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 Metode 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje i 2018 Marts 2018 2 Indholdsfortegnelse Formål med undersøgelsen 4 Sammenfatning af resultater fra undersøgelsen 5 Præsentation af undersøgelsens resultater

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Seniorbofællesskaber - En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig

Seniorbofællesskaber - En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig Seniorbofællesskaber - En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig Seniorudvalget i Kolding Kommune har spurgt knap 25.000 borgere omkring deres fremtidige bolig Om undersøgelsen:

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015

Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 Tech College Campus 3 rapport - Indslusningsevaluering august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold og opbygning... 2.0 Elevernes valg af Tech College...

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

markedsundersøgelse MARKETING

markedsundersøgelse MARKETING markedsundersøgelse MARKETING 2017 www.sensemarketing.dk markedsundersøgelse MARKETING 2017 4 Om undersøgelsen 5 De største udfordringer 6 Kompetencegap: Hvad gør vi? 7 Strategi eller ikke strategi 9 Hvorfor

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kløvermarken... 10 Kløvermarken Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Teknik- og Kommune Miljøforvaltningen, Københavns Kommune November Oktober 2017 November 2017 TMF

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Læsebølgen i Kongevænget

Læsebølgen i Kongevænget Læsebølgen i Kongevænget Værdisæt Non-invasiv tilgang Styrke eksisterende eller skabe nye fællesskaber Formidle læseglæde Formålet med Læsebølgen Formålet er gennem en vedholdende, opsøgende indsats at

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik

Studiemiljøundersøgelsen 2015 diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik Studiemiljøundersøgelsen 201 diplomingeniøruddannelsen i Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele SDU i

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Metodebilag Metodebilaget består af følgende:

Metodebilag Metodebilaget består af følgende: Metodebilag Metodebilaget består af følgende: Spørgeskema med svarfordeling Bortfaldsanalyse Faktoranalyse Klyngeanalyse Faktorscorer for de enkelte klynger Spørgeskema og svarfordeling Bilagstabel 1.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll

Solrød Kommune. Borgerundersøgelse Rapport. Rambøll Solrød Kommune Borgerundersøgelse 2018 Rapport Rambøll 09-05-2018 OM UNDERSØGELSEN Solrød Kommune har i foråret 2018 gennemført en borgertilfredshedsundersøgelse i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET

BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET 2010 BRUGERUNDERSØGELSE AF SAGSBEHANDLINGEN I ADOPTIONSNÆVNET OG SEKRETARIATET Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Felt og fremgangsmåde 3 2. Basisoplysninger om respondenterne 3 3. Kontakten til Adoptionsnævnets

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Evaluering af Master i Vejledning

Evaluering af Master i Vejledning Evaluering af Master i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i foråret 2009 udbudt et modul:. Ud af 31 tilmeldte, har 13 besvaret dette evalueringsskema, hvilket giver en svarprocent på

Læs mere

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN

UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 5. april 2017 Indholdsfortegnelse Formål og metode 3 Hovedresultater 4 Spørgsmålsformuleringer 5 Repræsentativitet 6 Læsevejledning 7

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019

BALANCE OG LIGESTILLING. RAPPORT Februar 2019 BALANCE OG LIGESTILLING RAPPORT Februar 2019 BAGGRUND OG FORMÅL FORMÅL Epinion har i samarbejde med FH foretaget en bred undersøgelse af familie-arbejdslivs balancen og ligestilling blandt lønmodtagere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering

Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Uddannelsesspecifik evalueringsrapport Semesterevaluering Efteråret 2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Svarprocenten 3 3 Præsentation af evalueringens data 4 3.1 Trivsel 4 3.2 Fremmøde 5 3.3 Semestrets overordnede

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10

2. Oversigt over de ældres trivsel på Kristianslyst... 10 Kristianslyst Indholdsfortegnelse 1. Overblik over de ældres trivsel i Thisted Kommune... 2 1.1 Tilfredshed fordelt på henholdsvis kvinder og mænd... 4 1.2 De ældres tilfredshed fordelt på aldersgrupper...

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018

Evaluering af arrangementet Åbne Seniormøder 2018 BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Evaluering af arrangementet Viden & Strategi 2018 1 Indledning og formål Ringkøbing-Skjern Kommune har for femte år i træk afholdt åbent seniormøde for alle borgere som er 65 år

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune

Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i Gribskov Kommune Resumé Gribskov Kommune har september 2017 fået gennemført en analyse af tilfredsheden med hjemmesygeplejen i kommunen. Analysen er gennemført

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune? Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udvalget for By og Land, 27.

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune? Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udvalget for By og Land, 27. Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune? Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udvalget for By og Land, 27. maj 2019 Hvem har svaret? I alt 1.039 besvarelser 40% mænd, 60%

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere