December i ungdomsboliger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December i ungdomsboliger"

Transkript

1 December 2013 i ungdomsboliger

2 Himmerland Boligforening har undersøgt benyttelsen af fællesarealerne i udvalgte ungdomsboliger. Undersøgelsen er lavet, da der de senere har været ekstra fokus på at udvikle attraktive fællesarealer til studerende, således beboerne fx har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, som er skræddersyet deres præferencer. Derfor har det været spændende at undersøge, hvorvidt de studerende benytter fællesarealerne, og i givet fald i hvilken forbindelse.

3 I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen er der udvalgt fire ungdomsboligafdelinger. Disse fire afdelinger er udvalgt, da der i disse afdelinger er lagt mere energi og fokus på fællesarealerne og udviklingen af disse. De fire afdelinger udgør tilsammen 476 ungdomsboliger. Afdelingerne er afd. 45, som best af 66 ungdomsboliger, beliggende på i Aalborg Øst. Afd. 61,, som best af 136 ungdomsboliger, beliggende på Odinsgade i gaard. Afd. 62,, som best af 144 ungdomsboliger, beliggende på Niels Bohrs i Aalborg Øst. Den fjerde afdeling er afd. 65,, som best af 130 ungdomsboliger, er beliggende på Ribevej i Aalborg Øst. Afdeling 61, 62 og 65 er alle nyopførte byggerier, og her har arkitekterne i større grad haft frit spil til at finde den optimale indretning ud fra et socialt synspunkt. For at gøre beboerne opmærksomme på spørgeskemaundersøgelsen er der udsendt nyhedsbreve og ligeledes lagt informationerne omkring spørgeskemaundersøgelsen på afdelingernes hjemmeside. For at gøre det attraktivt for beboerne at svare på spørgeskemaet, er der udloddet fire gavekort til Netto. Svarperioden løb fra 31. oktober til 10. november, og i løbet af denne periode har 88 personer svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 18, hvilket er et tilfredsstillende resultat. Personerne der har deltaget i undersøgelsen er jævnt fordelt på de fire afdelinger og ligeledes med hensyn til køn, hvilket er meget tilfredsstillende. Hvis der ses på antal lejemål i de forskellige afdelinger, sammenlignet med svarprocenten er denne på hhv. 21 %, 15 %, 21 % og 18 %, hvilket understøtter den jævne spredning. Dog er de yngre beboere under 25 overrepræsenteret i forhold til beboerne over 25, hvilket gør, at der er en vis usikkerhed i resultaterne, hvis der tages udgangspunkt i aldersgrupperne. Skal den ældre gruppe belyses, må der indhentes yderligere besvarelser.

4 Hovedkonklusion: Beliggenheden har en afgørende indflydelse, n det kommer til boligvalg. Dog har omtrent halvdelen af lejerne i de fire undersøgte afdelinger valgt deres nuværende bolig, da denne var den første, de blev tilbudt. Beboerne over 30 vælger dog primært ud fra beliggenhed og størrelse på boligen i forhold til de yngre. Det overrasker, at faktorerne prisen og størrelsen på boligen har en så relativ lille betydning, n det kommer til valg af bolig. og opfattes som bedre beliggende end og, hvor hhv. 36 % og 38 % af beboerne har valgt deres nuværende bolig på baggrund af beliggenheden. Det overrasker desuden, at hhv. 37 % og 61 % af beboerne i og har sagt ja til den første bolig, de blev tilbudt. Det overrasker, at n beboerne vurderer, hvilke faktorer der er vigtigt for boligvalget, vurderer beboerne under 25, at størrelsen på boligen er en afgørende faktor. Ældre beboere er mindre tilbøjelige til at prioritere boligens størrelse. Det kan skyldes, at ældre beboere er mere realistiske, i forhold til hvilken størrelse lejemål de har råd til. Hvorimod yngre beboere måske lige er flyttet hjemmefra og derfor er vant til at have mere plads. En stor andel benytter sig ikke af fælleslokalerne eller udeområder, henholdsvis 26 % og 40% samlet set. Flere nævner, at de ikke er klar over, at der findes fællesarealer eller aldrig har set nogle der har benyttet sig af faciliteterne. Her er specielt tale om de udendørs faciliteter, såsom træningsredskaber. Det er primært beboerne i, der ikke benytter sig af udendørs arealerne. En stor andel af beboerne i og benytter de udendørs faciliteter til boldspil og lignende. Det viser sig desuden, at det primært er mændene i afdelingerne der benytter sig af fællesarealerne og at de yngre beboere primært benytter fælleslokalerne til fester, hvorimod de ældre beboere benytter lokalerne ved besøg af venner, familie og studiegrupper. Beboerne vurderer generelt at antallet af fælleslokaler er passende, med undtagelse af beboerne på, hvor kun 14 % er tilfredse med antallet af fælleslokaler. Det overrasker, at kun 35 % af beboerne i er tilfredse med indretningen af fælleslokalerne, hvorimod 53 % af beboerne i er tilfredse med faciliteterne, hvilket er højere end forventet.

5 Bilag: Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Fællesarealer 1 1 % Beliggenhed % Pris 6 7 % Størrelse af lejemålet 5 6 % Jeg sagde ja til den første lejlighed jeg blev tilbudt Sociale aspekter (fx kender nogen i afdelingen/hørt positivt % 1 1 % Andet (skriv selv) 6 7 % Det fremg af Tabel 1, at halvdelen af de adspurgte sagde ja til den først tilbudte bolig. Det er overraskende, at 31 % af de adspurgte angiver beliggenhed som udslagsgivende for valget af afdeling. Denne andel skal ses i sammenhæng med pris (huslejens størrelse) og størrelse af lejemålet, der med hhv. 7 % og 6 % ligger langt under beliggenhed. Den vigtigste faktor for valg af bolig er beliggenheden. Pris, størrelse, faciliteter og netværk spiller en underordnet rolle. Total % Tabel 1 - Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvor vigtigt er beliggenhed i dit valg af bolig? Beliggenhed Mand Kvinde Bedste karakter 5 28 % 34 % 4 44 % 58 % 3 22 % 5 % 2 6 % 3 % Det fremg af Tabel 2, at kvinderne i større grad prioriterer beliggenhed i forhold til mændene. Karakterne f sammenlagt 72 % og 92 % af besvarelserne fra hhv. mændene og kvinderne. Det er meget overraskende, at kvinderne i så stor grad prioriterer beliggenheden fremfor mændene. 1 0 % 0 % Ved ikke 0 % 0 % Total 100 % 100 % Tabel 2 Hvor vigtigt er beliggenhed i dit valg af bolig?

6 Hvor vigtigt er fællesarealer/fælleslokaler i dit valg af bolig? Fællesarealer/fælleslokaler Mand Kvinde Bedste karakter 5 10 % 3 % 4 24 % 11 % 3 24 % 34 % 2 24 % 24 % 1 16 % 29 % Ved ikke 2 % 0 % Total 100 % 100 % Tabel 3 Hvor vigtigt er fællesarealer/fælleslokaler i dit valg af bolig? Det fremg af Tabel 3, at mændene i langt større grad prioriterer fællesarealer og fælleslokaler i deres valg af bolig, i forhold til kvinderne. Hele 34 % af mændene har givet en karakter på 4 og 5, hvorimod kun 14 % af kvinderne har givet en karakter på 4 og 5. Det overrasker os meget, at så få prioriterer fællesarealerne n det handler om deres valg af bolig, hvor hele 66 % af mændene og 86 % af kvinderne vurderer at fællesarealerne/fælleslokalerne ikke har en afgørende faktor ved deres valg af bolig. Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Under eller over Fællesarealer 0 % 2 % 0 % 0 % Beliggenhed 36 % 26 % 40 % 67 % Pris 0 % 8 % 10 % 0 % Størrelse af lejemålet 0 % 8 % 0 % 0 % Jeg sagde ja til den første lejlighed, jeg blev tilbudt 57 % 48 % 50 % 0 % Tabel 4 viser at det i langt større grad er beboerne på 25 eller ældre, der prioriterer beliggenheden, hvor det spiller en mindre rolle for de yngre beboere. Dette overrasker os meget, da det ikke var det billede vi havde forventet. Dog er det vigtigt at være opmærksom på usikkerheden ved denne tabel, da beboerne op til 24 i stor grad er overrepræsenteret i forhold til dem på 25 og der over. Sociale aspekter (fx kender nogen i afdelingen /hørt positivt 0 % 2 % 0 % 0 % Andet (skriv selv) 7 % 7 % 0 % 33 % Tabel 4 Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør?

7 Hvor vigtigt er størrelsen på lejemålet i dit valg af bolig? Størrelse på lejemål Under eller over Bedste karakter 5 14 % 15 % 20 % 33 % 4 57 % 57 % 30 % 67 % 3 29 % 20 % 50 % 0% 2 0 % 7 % 0 % 0 % 1 0 % 2 % 0 % 0 % Ved ikke 0 % 0 % 0 % 0 % Tabel 5 viser, at det i større grad er vigtigt for de yngre under 25, at have plads i forhold til beboerne over 25, hvilket overrasker os meget. Hele 50 % af de ige giver en karakter på 3, hvilket er interessant, hvorfor lejemålets størrelse ikke spiller så stor en rolle i denne aldersgruppe. Det kan have noget at gøre med, at de yngre, som måske lige er flyttet hjemmefra, er vant til at bo på et større areal og derfor ønsker sig noget tilsvarende. Tabel 5 Hvor vigtigt er størrelsen på lejemålet i dit valg af bolig? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? (Sæt gerne flere krydser) For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie Under eller over 21 % 18 % 20 % 67 % 21 % 49 % 60 % 33 % Lektier/studiegrupper 21 % 25 % 50 % 0 % Til fester 64 % 46 % 40 % 33 % Bruger ikke fælleslokalerne 29 % 31 % 0 % 0 % Andet (skriv selv) 0 % 11 % 20 % 33 % Total 157 % 180 % 190 % 167 % Tabel 6 I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? Det fremg af Tabel 6, at beboerne under 25 i større grad er sociale og benytter fælleslokalerne til fester, hvor 64 % af beboerne under 20 og 46 % af beboerne mellem 21 og 24 benytter lokalerne i fester. Dette viser, at de yngre beboere bruger mere tid på at feste og være sociale, hvorimod de ældre beboere prioriterer anderledes, fx studie som er mere stilfærdigt. Det overraskende er, at hele 67 % af beboerne over 30 benytter fælleslokalerne til at møde andre i afdelingen. De ige benytter hovedsagligt fælleslokalerne ved besøg af venner, familie og ved studiegrupper/lektier, hvilket er overraskende. 49 % af de ige benytter dog også lokalerne ved besøg af venner og familie.

8 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? (Sæt gerne flere krydser) For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie Under eller over 21 % 15 % 30 % 33 % 7 % 26 % 40 % 0 % Det fremg af Tabel 7, at langt størstedelen af beboerne under 25, ikke benytter sig af de udendørs faciliteter. Det er meget overraskende, at hele 64 % af beboerne under 20 og 38 % af beboerne mellem 21 og 24 ikke benytter sig af de udendørs faciliteter der er opstillet i afdelingerne. Til boldspil eller lign. 21 % 48 % 40 % 33 % Bruger ikke de udendørs faciliteter 64 % 38 % 30 % 0 % Andet (skriv selv) 7 % 3 % 10 % 67 % Total 121 % 130 % 150 % 133 % Tabel 7 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør? Fællesarealer 0 % 0 % 0 % 4 % Beliggenhed 36 % 38 % 27 % 26 % Pris 7 % 5 % 13 % 0 % Størrelse af lejemålet 0 % 10 % 3 % 9 % Jeg sagde ja til den første lejlighed, jeg blev tilbudt Sociale aspekter (fx kender nogen i afdelingen /hørt positivt 57 % 43 % 37 % 61 % 0 % 0 % 3 % 0 % Det fremg af Tabel 8, at og anses som en bedre beliggenhed, end og, hvilket er interessant. 36 % af beboerne på har valgt deres nuværende lejemål ud fra beliggehed. 38 % af beboerne i har ligeledes valgt deres nuværende lejemål ud fra beliggenhed. Det undre os, at hele 61 % af beboerne i har sagt ja til den første bolig de er blevet tilbudt. Dette undre os, da boligerne i blev udbudt på samme tid, men her har kun 37 % sagt ja til den første bolig de blev tilbudt. Andet (skriv selv) 0 % 5 % 17 % 0 % Tabel 8 Hvorfor valgte du at bo i den afdeling, du gør?

9 Hvordan synes du antallet af fælleslokaler er i afdelingen? Antal fælleslokaler Bedste karakter 5 0 % 19 % 13 % 39 % 4 14 % 24 % 30 % 17 % 3 29 % 29 % 20 % 17 % 2 29 % 10 % 10 % 9 % 1 14 % 14 % 17 % 4 % Det fremg af Tabel 9, at der er en stor forskel på, hvorvidt beboerne er tilfredse med antallet af fælleslokaler i afdelingerne. Hvis der tages udgangspunkt i hvor mange der har svaret 4 og 5, har kun 14 % af beboerne på svaret dette. Hvorimod og scorer 43 %, og topper med 56 %. Dette kan skyldes, at der er færre fælleslokaler på i forhold til de andre afdelinger. Ved ikke 14 % 5 % 10 % 13 % Tabel 9 Hvordan synes du antallet af fælleslokaler er i afdelingen? Hvordan synes du indretningen er af fælleslokalerne? Indretning af fælleslokaler Bedste karakter 5 0 % 24 % 10 % 9 % 4 29 % 29 % 37 % 26 % 3 36 % 10 % 23 % 43 % Det fremg af Tabel 10, at 53 % af beboerne i synes indretningen af fælleslokalerne er gode, med en karakter på 4 og 5. Det er overraskende, at der er så mange der er tilfredse med indretningen i. Det overrasker os, at kun 35 % af beboerne på er tilfredse med indretningen af fælleslokalerne % 19 % 10 % 9 % 1 7 % 10 % 13 % 9 % Ved ikke 14 % 10 % 7 % 4 % Tabel 10 Hvordan synes du indretningen er af fælleslokalerne?

10 Hvordan synes du faciliteterne er i fælleslokalerne? Faciliteter i fælleslokalerne Bedste karakter 5 21 % 24 % 3 % 13 % Det undre os, at der er så stort sving mellem afdelingerne, n der ses på karakterne 4 og % af beboerne på er tilfredse med faciliteterne i fælleslokalerne, hvor, og f hhv. 57 %, 43 % og 52 % % 33 % 40 % 39 % 3 14 % 19 % 30 % 30 % 2 7 % 14 % 13 % 9 % 1 7 % 5 % 7 % 4 % Ved ikke 7 % 5 % 7 % 4 % Tabel 11 Hvordan synes du faciliteterne er i fælleslokalerne? Hvordan synes du booking af fælleslokalerne fungerer? Booking af fælleslokaler Bedste karakter 5 14 % 5 % 27 % 9 % 4 14 % 14 % 20 % 13 % Tabel 12 viser at hele 48 % af beboerne i er utilfredse med hvordan booking af fælleslokalerne fungerer, set ud fra karakterne 1 og 2. Det er meget overraskende at dette talt er så højt i forhold til de andre afdelinger. Både og s beboere er i stor grad tilfredse med hele 64 % % 24 % 17 % 9 % 2 14 % 24 % 13 % 13 % 1 7 % 24 % 7 % 17 % Ved ikke 14 % 10 % 17 % 39 % Tabel 12 Hvordan synes du booking af fælleslokalerne fungerer?

11 Hvad synes du om udendørs faciliteterne? Udendørs faciliteter Bedste karakter 5 21 % 0 % 7 % 13 % 4 43 % 10 % 37 % 30 % Det fremg af Tabel 13, at 64 % af beboerne på er tilfredse med udendørs faciliteterne, med en karakter på 4 og 5. Hvilket er meget overraskende, da denne afdeling ikke har så mange faciliteter. Det undre os ligeledes at kun 10 % fra er tilfredse med faciliteterne, hvilket er meget lavt % 43 % 33 % 22 % 2 7 % 29 % 7 % 13 % 1 7 % 14 % 13 % 9 % Ved ikke 0 % 5 % 3 % 13 % Tabel 13 Hvad synes du om udendørs faciliteterne? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne? (Sæt gerne flere krydser) For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie 14 % 24 % 13 % 30 % 29 % 52 % 47 % 48 % Lektier/studiegrupper 7 % 10 % 37 % 39 % Til fester 43 % 52 % 47 % 48 % Tabel 14 viser, at kun 14 % fra og 13 % fra benytter fælleslokalerne til at møde andre, det kan måske være fordi der i disse afdelinger er 2 værelseslejemål, hvor man f.eks. kan bo med sin kæreste og derfor ikke har brug for at være så social med de andre beboere. 37 % fra og 39 % fra benytter fælleslokalerne til lektier og studiegrupper, hvilket bekræfter vores formodninger, da der i disse afdelinger er mange mindre fælleslokaler, som er oplagt til dette formål. Bruger ikke fælleslokalerne 29 % 14 % 33 % 26 % Andet (skriv selv) 7 % 14 % 10 % 13 % Total 129 % 167 % 187 % 204 % Tabel 14 I hvilken anledning benytter du fælleslokalerne?

12 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? (Sæt gerne flere krydser) Det fremg af Tabel 15, at 60 % af beboerne i og 48 % af beboerne i benytter de udendørs faciliteter til boldspil eller lignende, hvilket kan forklares med at begge afdelinger har en multibane. For at møde andre i afdelingen Ved besøg af venner /familie 0 % 14 % 23 % 26 % 64 % 14 % 17 % 17 % Til boldspil eller lign. 29 % 19 % 60 % 48 % Bruger ikke de udendørs faciliteter 21 % 52 % 37 % 43 % Andet (skriv selv) 7 % 19 % 0 % 4 % Total 121 % 119 % 137 % 139 % Tabel 15 I hvilken anledning benytter du de udendørs faciliteter? Mener du antallet af arrangementer i afdelingen er passende? Mener du at antallet af arrangementer i afdelingen er passende? Bedste karakter 5 14 % 14 % 7 % 13 % 4 36 % 19 % 7 % 22 % 3 21 % 5 % 33 % 35 % 2 0 % 33 % 13 % 4 % Tabel 16 viser, at 50 % af beboerne i Sigrid Undsets er tilfredse med antallet af arrangementer i afdelingen. Afdelingen har eksisteret i mange og været gode til at holde diverse arrangementer. Det undre os dog, at kun 14 % af beboerne i er tilfredse med antallet af arrangementer, dette kan dog forklares ud fra kommentarerne, med at de fornyligt har mistet deres festudvalg og desuden ikke har haft midlerne til at holde nogle arrangementer % 5 % 17 % 9 % Ved ikke 14 % 24 % 23 % 17 % Tabel 16 Mener du antallet af arrangementer i afdelingen er passende?

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012

Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Bilag 3: Naboskabsundersøgelser i ABC 2009 2012 Generelt I foråret 2009 og igen i foråret 2012 gennemførte ABC-medarbejderne sammen med afdelingsbestyrelserne Naboskabsundersøgelsen i de boligområder,

Læs mere

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst

Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup. O punktsmåling. Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg Kjellerup O punktsmåling Gennemført i 2012/2013 frekvens & antal u. tekst Udviklingsafdelingen 04-03-2013 O punksmålingen er gennemført i 2013, hvor der er omdelt spørgeskemaer

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse

Akademikernes fremtid i nordjylland. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Akademikernes fremtid i nordjylland Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse Datagrundlag Karrierecentret, Aalborg Universitet, har stået for dataindsamlingen, databearbejdelsen samt udarbejdelsen af

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder.

KOMPARATIV RAPPORT. Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. KOMPARATIV RAPPORT Er der ligheder og forskelle i beboernes opfattelse af at bo i forskellige almene boligområder. Baseret på to uafhængige beboerundersøgelser, foretaget i Århus og Randers. BOLIGORGANISATIONERNE

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007

Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene på Nærum Skole Marts 2007 De forældrevalgte i skolebestyrelsen besluttede at gennemføre en tilfredsundersøgelsen blandt skolens forældre, for dermed at få forældrenes

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne

Bilag. Indholdsfortegnelse. Side. Grundlag for boligmarkedsanalysen. Status for afdelingen. SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Indholdsfortegnelse Grundlag for boligmarkedsanalysen Status for afdelingen SWOT - vurdering af afdelingens konkurrenceevne Omdisponering af lille bolig Omdisponering af stor bolig Sammenlægning af 3 boliger

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011

Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Nybyggeri af almene ungdomsboliger Magasinet Ejendom 25. august 2011 Himmerland Boligforening Direktør Ole Nielsen Nybyggeri af almene ungdomsboliger Temaer: Er der plads til flere ungdomsboliger i Aalborg?

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Befolkningsprognose

Befolkningsprognose Befolkningsprognose 2015 2026 Dato12.05.2014 Befolkningsprognoser er behæftet med en vis usikkerhed, idet prognosens forudsætninger om fødselshyppighed, dødelighed, boligmassen samt ind og udvandring kan

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub

Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Medlemsundersøgelsen i Søllerød Golfklub Introduktion Therese Kølbæk, der er en af klubbens mest talentfulde ungdomsspillere, gennemfører for tiden en bachelor uddannelse i USA. I forbindelse med denne

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Beboerundersøgelse afrapportering Himmerland Boligforening afd. 8

Beboerundersøgelse afrapportering Himmerland Boligforening afd. 8 BEBOERUNDERSØGELSE HIMMERLAND BOLIGFORENING AFD. 8 J ULI 2010 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Baggrund... 3 Hovedkonklusion... 3 Karakteristik... 4 Fysik og drift... 4 Beboersammensætning... 5 Overordnede

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. Her indsætter I uddannelsesstedets logo UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Pædagoguddannelsen Frøbel Dato:_25. august 2014 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_1. august

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3%

Svarprocent: 617/16.100 = 3,8% Dækningsgrad i forhold til foreningen: 617/26.500 = 2,3% Deltagerne, Tilfredshedsundersøgelse 2008 Business Danmark måler hvert år medlemmernes tilfredshed med foreningen og a- kassen. 2008-resultaterne sammenlignes i rapporten med tallene for 2007. Hovedkonklusioner

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat:

Studiemiljøundersøgelsen blev behandlet på Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræts møde 22. september 2016 og følgende blev ført til referat: SUND fakultet Att.: Bodil Brander Studienævn for Sundhed, Teknologi og Idræt Niels Jernes Vej 12, A5 9220 Aalborg Øst Telefon: 9940 8008 Email: mk@hst.aau.dk www.smh.aau.dk Dato: 10-01-2017 Redegørelse

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Syrenparken De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet

Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Faktaark: Undervisningsomfang og kvalitet Dette faktaark omhandler undervisningsomfang og kvalitet blandt Djøf Studerendes medlemmer. De studerende efterspørger mere undervisning og ikke mindst tættere

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Fraflytteranalyse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Fraflytteranalyse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2010 Følgebrev Hvorfor flytter du? I boligorganisationen vil vi gerne undersøge, hvad der er baggrunden for, at

Læs mere

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014

Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Rapport resumé om oplevelser i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, april 2014 Indledning Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt via e-mail, til Ringsted Kommunes Borgerpanel. Deltagernes

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIG CAMPUS KØGE INDHOLD

FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIG CAMPUS KØGE INDHOLD DOMEA FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk CAMPUS KØGE INDHOLD 1. Grundlæggende data 3 1.1 Gennemsnitsalder 3 1.2

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH-LIGHTS AUGUST 2016 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning.. Side 4-5 De unges

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Gladsaxe Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet. Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse på handicap- og psykiatriområdet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Maj 2010-1 - Indholdsfortegnelse (side 1 af 2) 1. Indledning

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere