Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer."

Transkript

1 Referat fra Generalforsamling i Integrationsfaggruppen 13.marts 2014 på Frederiksberg C 1. Valg af dirigent og referent Karina Nørager 2. Formandens beretning Siden sidste Generalforsamling, har arbejdet indenfor integrationsområdet budt på mange og store udfordringer. Det er især Implementeringen af Integrationsplanen og de nye reformer Knt. Hj., SD, FP der har taget tid og ressourcer, men også eks. lovændringen/udvidelse af danskuddannelsesretten. Det vi skal huske er at vi har en stemme det er derfor vigtigt med engagerede medlemmer. Vi kan blive hørt ved at forholde os til de høringer der bliver sendt ud det er der vi kan påvirke og få praksis til at skinne igennem Møder Da vi igen blev en bestyrelse med nye medlemmer, har vi brugt noget tid på at få afdækket vores individuelle kompetencer, og har nu en bestyrelse der favner bredt ift. arbejdsområder. Der har været fokus på vidensdeling på vores møder Der er med stor deltagelse opstartet netværk i Region Nord, hvor første møde er afholdt med fokus på Integrationsplanen grundet stor interesse i oplægget efterfølgende og fra andre regioner besluttede bestyrelsen at dette skulle være inspiration til oplæggene i dag. Der arbejdes til stadighed på at få netværket op at køre i Kbh. igen. Og det kunne være ønskeligt at få etableret et i Syd/Midt/Fyn Bestyrelsen var repræsenteret på Socialrådgiver dage i november Det var også her den endelige beslutning blev truffet vedr. tema til i dag, da vi her fik etableret nogle gode kontakter der har vist sig at være afgørende for at få dagens program tilrettelagt. Fremtid Da flere bestyrelsesmedlemmer træder ud har vi ny behov for at nye interesserede melder sig. Som formand kan jeg kun opfordre til at opstille det giver et fagpolitisk indblik, giver godt og bredt netværk. Opfordring fra bestyrelsen: Det er vigtigt at I forholder jer til høringssvar. Kig på dem og skriv et par linier hvis I har noget at tilføje. Det er jer som ved hvad der virker i praksis.

2 3. Kassernes beretning Regnskab for Periode INDTÆGTER Regnskab 113 Bevilling ,90 Overført til Aktivitetspuljen , Deltagerbetaling v. møder, kurser o.lign ,00 INDTÆGTER i alt ,35 UDGIFTER 101 Opholdsudgifter / Fortæring , Diæter / Kørselsgodtgørelse 3.475, Transportudgifter(Billetter, Klippekort mv) , Diverse udgifter 17, Honorarer ifm. møder, kurser o.lign , Seminar / temadage / kurser ,00 UDGIFTER I ALT ,35 REST BEVILLING 0,00 4. Hvilke temaer vil vi arbejde med i 2014 Inddragelse af frivillige i integrationsarbejdet.

3 Mette Blauenfeldt forslog følgende som tema. Ministeren siger at integration er alles ansvar. Når der kommer nye familier så er det er ikke kun kommunens ansvar men alle borgeres ansvar. Det vil være godt at sætte mere fokus på hvordan vi som myndigheder samarbejder med civilsamfundet i f.eks. modtagelses arbejdet og integrationsansvaret. Masser af kommuner inddrager allerede lokale i dette arbejde og det vil være godt at få flere gode erfaringer frem i lyset. Dette kan være som modvægt til debatten lige nu hvor der er meget fokus på indvandring af både vestlig og ikke vestlig borger og hvor meget disse koster samfundet. Kunne være interessant at få andre argumenter på banen som modspil på debatten. I Solrød er de ved at matche netværksfamilier med borgere og dette har de gode erfaringer med. De vil gerne videregive deres gode erfaringer til andre på feks. netværksmøde, fyraftensmøde mm. Jobparat eller aktivitetsparat Borgere som er omfattet af Integrationsloven modtager kontanthjælp og vurderes enten aktivitetsparate eller Jobparate. Det blev foreslået, at der laves fyraftensmøde omhandlende erfaringsudveksling om hvordan forskellige kommuner vurderer om folk er aktivitets parate og Jobparate i integrationsperioden. Det blev oplyst at der kom en bekendtgørelse i februar som præciserer hvorledes man vurderer hvorledes man vurderer om en borger er aktivitetsparat eller jobparat. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Boligsituationen: Hvad gør man med de unge under 25 som ikke kan få 34 men hvor der ikke er billige boliger nok som de har råd til at bo i? I en kommune er problemet så stort at man næsten ikke kan nå at boligplacere inden for den 3 årige Introduktionsperiode. Der er problemer med at få bevilliget lån efter boligstøtte lovgivning såfremt de ikke opnår boligplacering inden for 3 årige periode. Der opstår frustrationer omkring boligsituation og borgeren kan kun klage over midlertidig bolig i forhold beskaffelsen, men ikke over perioden man er midlertidig boligplaceret. Match gruppernes forsvinding man kan fortsat fritage personer fra aktivering. De borgere som er så traumatiseret at de ikke kan deltage i aktivering kan fritages fra aktivering eller der kan evt. bevilliges mentor som minimum. Mentor ordning. Mange vil gerne give mentor, men har ikke et mentor korps som kan håndtere opgaven. Der ønskes vidensdeling om løsning af problemet. Det oplyses at der kan købes mentor hjælp hos Integrationsnet, som har kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaven.

4 Høringssvar Vi vil som bestyrelse fortsat gerne benytte os af hele faggruppens store faglige viden og derfor opfordres til at alle følger med i hvilke høringssvar som vi får tilsendt. Det er aftalt, at alle medlemmer af faggruppen sender deres kommentarer til Karina Nørager, som så vil samle alle høringssvar i en mail til konsulenten i DS. Det er ikke meningen at vi skal skrive en stor afhandling til hvert høringssvar men kommentere på de punkter som vi finder relevante og evt. komme med eksempler. 5. Indkomne forslag Der er ikke kommet nogen. 6. Valg af bestyrelse: Karina Nørager genopstiller Anne Bjerregaard genopstiller Begge er valgt ind igen Der er valgt 4 nye medlemmer af bestyrelsen: Line Marstrand, Gentofte Kommune Luisana Madsen, Gribskov Jobcenter Herit Helgadottir, Tårnby Jobcenter Katrine Svensson, Tårnby Jobcenter 7. evt. Mette Blauenfeldt, leder af Center for Udsatte Flygtninge er medlem af hovedbestyrelsen i DS nu og de arbejder med at gøre opmærksom på hvad DS mål er for 2022 (Mette havde ret i at det var 2022 og ikke 2020 som referenten ellers påstod ). De går meget op i at orientere medlemmerne om deres visioner, men der er ingen tvivl om det er en udfordring at nå alle medlemmer og derfor opfordres til at alle orienteres sig om hvad bestyrelsen arbejder med på hjemmesiden og facebookgruppen "fremtidens DS. Man behøver ikke længere arbejde inden for den faggruppe som man vil være medlem af. Andre kan altså melde sig ind selvom de ikke arbejder direkte med integration. Som udgangspunkt er alle faggrupper nu åbne.

5 Der kan være nogle af de små faggrupper som kan ønske fortsat at være en lukket gruppe, så kan de vedtage en undtagelse i vedtægterne. Et medlem af DS har oplevet, at hun stod registreret med forkerte oplysninger i systemet internt i DS. Dette kan få betydning for hvilken TR man er tilknyttet og derfor er det vigtigt at man er korrekt registreret men det er svært at ændre selv. Så hvis man oplever dette bør man kontakte Søs Ammentorp i DS for at få ændret oplysninger. Evaluering af dagen: Bestyrelsen tager til efterretning at der var et meget dårligt indeklima, hvilket bevirkede at vi sluttede lidt tidligere. Ellers tilkendegav deltagerne at dagen havde været ok. Det var generelt en god oplevelse at erfaringsudveksle, at dele sine frustrationer, men også at høre at det kan fungere andre steder. Har været godt at høre om andres erfaringer, fordi ikke alle kommuner er opstartet helt med integrationsplaner og helbredsafklaring og det var rart at få gode råd til at udføre arbejdet i praksis. Har fået nogle faglige kontakter ud over arbejdspladsen. Bestyrelsen takker alle deltagere for en god dag med godt engagement og ser frem til at samarbejde om at gøre DS Integration mere synlig i 2014 og 2015.

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase

Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. Den indledende fase Facilitering af Fremtidens DS på University College Sjælland Campus Roskilde den 11.2.14 på socialrådgiveruddannelsens 1. modul. De tre DS ambassadører på dagen var Pernille Westensøe, Jeanett Michelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Slip kontrollen lad brugerne styre

Slip kontrollen lad brugerne styre selvbyg Slip kontrollen lad brugerne styre I MotivationsHuset i Esbjerg er det brugerne, som styrer deres egen behandling. Det gør de ved at anvende Byggeklodsmodellen, der er en enkel måde at sikre brugerindflydelse

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Brug af ansatte ressourcer

Brug af ansatte ressourcer SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER NYHED EFTER LUKKET BILAG x Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) Beslutningsbilag (B) HB-protokol (Udfyldes efter mødet) Bilagsnummer: 2.10 Ansvarlig: MS Brug af

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning?

Projekt Aktiv Fritid. Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Projekt Aktiv Fritid Forhold og spørgsmål til nærmere belysning? Kære deltagere i kick-off mødet omkring projekt Aktiv Fritid. Allerførst vil vi gerne sige tak for alle jeres bidrag i forbindelse med gruppearbejdet.

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere