Generalforsamling d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling d. 12.11.09"

Transkript

1 Generalforsamling d Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene Pedersen, Ulla Lahti, Katrine, Merete, Erik Schmidt, Anne Skovbjerg Poulsen, Karina Brunsgaard Bek Referent: Naja Mejlgaard Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent og stemmetæller 3) Aflæggelse af bestyrelsens beretning samt godkendelse af den skriftlige beretning 4) Aflæggelse og godkendelse af regnskab samt fastlæggelse af kontingent 5) Fremtidigt arbejde, herunder diskussion af FUA s fagpolitiske arbejde og samarbejde med ALF og DM 6) Forslag til ændring af vedtægternes 5 stk 2 7) Behandling af indkomne forslag 8) Valg af bestyrelse og suppleanter 9) Valg af revisor og revisorsuppleant 10) Eventuelt Ad 1) Rikke Vang blev valgt som dirigent Ad 2) Naja Mejlgaard blev valgt som referent Anne-Mette Veber blev valgt som stemmetæller Ad 3) Bestyrelsens beretning blev aflagt ved Anne-Mette Se hjemmesiden for den fulde beretning. Den skriftlige beretning blev godkendt. Ad 4) Kassererens beretning blev aflagt ved Maria Nauta. Se hjemmesiden for den fulde beretning samt regnskab. Kommentarer fra revisoren Regnskabet blev godkendt

2 Ad 5) Jytte fortalte, at ALF har inviteret FUA med i certificeringsudvalget, som på nuværende tidspunkt har mødtes to gange, og at det tredje møde er planlagt. Status er, at der nu er få universitetsudannede i ALF s bestyrelse, og at ingen af disse sidder med i selve udvalget. I udvalget fokuseres der på den logopædiske disciplin, og der arbejdes ud fra CPLOLs minimumskrav til uddannelse, og ud fra en model hvor praksiserfaring konverteres til ECTS-point. Der mangler en bestyrelse fra ALF, som træder i karakter, og fortæller præcist hvad der skal ske i/med udvalget. Det er vigtigt at FUA skal blive ved med at kæmpe for den brede audiologopædi, så der ikke kun kommer fokus på specialpædagogikken. Det kunne være interessant, at skabe en fælles efteruddannelse som alle kunne have glæde af, uanset hvilken uddannelse man har i forvejen. Det er vigtigt at højne den fælles faglige viden. Derudover skal vi overveje, om det er det vores ansvar at højne de andres niveau. Problemet med at skabe noget fælles er, at der ikke nødvendigvis er noget fælles at bygge på, hvilket gør det rigtig svært. Uanset hvordan vi vender og drejer det, er der en risiko for at det bliver sådan, at vi bliver dem, der banker de andre i hovedet. Vi skal gøre op med os selv, om det er det en kamp vi skal tage? Vi har en almen interesse i det, også ud fra vores klienters/elevers synspunkt. Derudover har vi også en interesse i, at vores kolleger har et højt uddannelsesniveau. IFAS (en europæisk sammenslutning af audiologer og audiologiske foreninger); det kunne være at vi skulle kigge der for at få inspiration. Med hensyn til fremtiden for det audiologiske felt, skal vi passe på at det ikke ryger i baggrunden. Der kommer flere audiologer fra SDU, og vi skal kæmpe for at der er plads til dem. SDU-audiologerne oplever, at der kan blive problemer i forhold til audiologiassistenterne. Måske skulle bestyrelsen arbejde på en audiologigren indenfor FUA? Der blev stillet et forslag om at evaluere praksis for at se, om der er forskel på intervention givet af professionelle med forskellig uddannelsesbaggrund. Det er dog en meget vanskelig opgave, der er for stor for FUA. Den bedste vej at gå er nok at evaluere på selve uddannelserne, hvor man sandsynligvis vil kunne finde åbenlyse forskelle, som man må forholde sig til. I forhold til interventionen er det vigtigt at lave case-studies, der kan publiceres i Logos eller ALF s blad.

3 Det er også vigtigt, at vi bliver ved med at evaluere vores egen uddannelse. For på den led bliver ved med at sørge for, at det høje niveau bliver holdt. Vi skal også holde os for øje, at vi er en forening og bestyrelse med begrænsede kræfter. Vi skal vælge det fremadrettede og kigge på steder der er noget at gøre og hvor vi kan rykke noget. Derudover skal vi også overveje, hvem arbejder vi for. Vores egne medlemmer eller højnelsen af de andres niveau? Der er mange ideer til efteruddannelse i universitetsregi, og der er også velvilje fra fakultetets side, men det strander med økonomien. Vi kan prøve at få et bedre samarbejde med universiteterne angående eksempelvis deltagelse i fordybelseskurser. For at de kan bruges af færdiguddannede er det vigtigt, at det bliver meldt ud i god tid, hvilke kurser der udbydes på hvilke undervisningstidspunkter, så praktikere har en chance for at deltage. Fagrådet på KUA er meget interesseret i at høre fra færdiguddannede om kursusemner, de kunne have interesse i. FUA kunne overveje at lave en ny spørgeskemaundersøgelse om efteruddannelse. Fagpolitisk udvalg i FUA: Jytte, Anne-Mette, Stine Kjær og Stine Thorsen. Udvalget har mødtes en gang på nuværende tidspunkt. De vil meget gerne samle ordentligt op på det møde der blev holdt med repræsentanter fra DM og DLF i efteråret DM kan påvirke hvilke uddannelser EVA evaluerer. Stine K kontakter DM for at forhøre sig om, mulighederne for at alle uddannelser indenfor det audiologopædiske felt kan blive evalueret. Der er også debat om delt medlemskab mellem DM og DLF eventuelt med et passivt medlemskab i den ene fagforening. Det har desværre lange udsigter med en certificering. Derfor ekstra vigtigt, at vi bliver ved med at holde møder med DM og DLF. Eventuelt kan vi undersøge om der kunne laves en form for pædagogikum. Punktet her angående det fremtidige arbejde i FUA affødte mange gode diskussioner og input til bestyrelsen, der arbejder videre ud fra dem. Der blev ikke truffet nogen egentlige beslutninger om eventuelle tiltag. Ad 6) Forslag til vedtægtsændring 5 stk 2. Nuværende formulering: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. september før årets ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer, øvrige forslag samt bestyrelsens beretning og regnskab skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse til generalforsamling. Forslag til ændring:

4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober før årets ordinære generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer, øvrige forslag samt bestyrelsens beretning og regnskab skal sammen med indkaldelse til generalforsamling udsendes til medlemmerne eller offentliggøres via foreningens hjemmeside senest 3 uger før afholdelse af den ordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. Ad 7) Ingen indkomne forslag Ad 8) Valg af bestyrelse og suppleanter Nuværende bestyrelse Fast bestyrelse: Stine Kjær (formand) Anne-Mette Veber (næstformand)* på valg Maria Nauta (kassér) Mille Hess Jensen Rikke Vang * - på valg Naja Mejlgaard * - på valg Suppleanter: Annesofie Nielsen* - på valg Jytte Isaksen Studenter-repræsentant: Mette Brændgaard (repræsenterer fagrådet på KUA) Forslag til kommende bestyrelse Fast bestyrelse: Suppleanter: Jytte Isaksen (formand) Anne-Mette Veber (næstformand) Maria Nauta (kasserer) Rikke Vang Naja Mejlgaard Mille Hess Jensen Annesofie I Nielsen Bjarne Damsbo Nissen Studenter-repræsentanter: Mette Brændgaard (KUA) Ellen Birgitte Lomholt (SDU)

5 Alle der var på genvalg blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen igen. Jytte Isaksen blev enstemmigt valg som formand af FUAs bestyrelse. Ad 9) Revisor Trine Nobelius blev enstemmigt genvalgt. Revisorsuppleant Stine Villadsen blev enstemmigt genvalgt. Ad 10) Intet under eventuelt.

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere