Sparekassen Bornholms Fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Bornholms Fond"

Transkript

1 Gudhjem Sparekasse Rønne Sparekasse Nexø Sparekasse Jubilæumsavis i 25 år Svaneke Sparekasse Redaktion: Peter Tiemroth Ansvarshavende: Peter Tiemroth Produduktion: Bornholms Tidende Udgiver: Bornholms Tidende og Aakirkeby Sparekasse

2 Borgmester Winni Grosbøll siger tillykke: Må I bestå i mange år endnu Winni Grosbøll. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Va mæ Kulturen? spurgte Poul Henningsen tilbage i Jeg kan ikke svare på, hvordan kulturen havde det dengang. Men jeg ved, at Bornholms kulturliv i bred forstand i dag ville have været ilde stedt uden Sparekassen Bornholms Fond. Vi har nogle unikke forhold på vores ø, hvor langt de fleste af os er borgere på fuld tid. Vi både bor, arbejder og tilbringer vores fritid inden for kommunegrænsen. Men det betyder også, at vi er nødt til at klare os med det, vi har. Vi kan ikke som landets øvrige borgere shoppe fritid og kultur i nabokommunerne efter lyst. Stor betydning Samtidig er regionskommunens økonomiske muligheder stærkt begrænsede på grund af det stadigt faldende befolkningstal. Og i den situation kan det være svært at finde de nødvendige penge på budgettet til fritids- og kulturaktiviteterne. For os politikere er der altid noget, som synes at være endnu vigtigere. Netop derfor har Sparekassen Bornholms Fond så stor betydning for det bornholmske samfund. Gennem årene har I uddelt mange millioner kroner til tusinder af store og små projekter, der alle er med til at understøtte det Bornholm, vi kender og holder af. Klog forvaltning For fritids- og kulturlivet er jo vigtigt for alle os borgere og for den sags skyld også for de turister, som besøger os. Hvordan skal vi ellers kunne grine og græde, blive klogere og underholdt, danse og opleve, hvis ikke vi har teatre, spillesteder, svømmehaller, museer, udstillingslokaler, idrætscentre og fortsæt selv listen! I har også fundet mulighed for at hjælpe små virksomheder på vej gennem aktieinvesteringer, og med købet af Stenbrudsgården har I sikret, at denne historiske og markante bygning kom på bornholmske hænder. Tak til fonden. Tillykke med jubilæet må I bestå i mange år endnu og forvalte jeres midler lige så klogt som hidtil. Fondens formand Jens Olsen: Formen er god i jubilæumsåret Her under Finanskrisen er der mange små banker og sparekasser, der har måttet fusionere eller lukke, svarende til hvad vi oplevede på Bornholm for 25 år siden. Bestyrelsen ønske er derfor at få belyst, hvordan den daværende bestyrelse og ledelse af Sparekassen Bornholm planlagde og udtænkte strategien for tilblivelsen af. Åbenhed 2015 er også året hvor den nye lov for erhvervsdrivende fonde trådte i kraft, hvor der også kom anbefalinger om større åbenhed og gennemsigtighed. Det var derfor også naturligt, at overlade opgaven, at skrive opståen og betydning for Bornholm i de første 25 år til Peter Tiemroth. kan ved 25 års jubilæet konstatere, at formen er god. Der er i de første 25 år doneret 126 mio. kr. til det bornholmske samfund, investeret 13 mio. i unoterede aktier/ anparter i bornholmske virksomheder. Finanskrisen Finanskrisen fik stor betydning for Sparekassen Bornholms Fond. For at kunne udbetale donationer fik fonden i 2009 tilladelse fra Erhvervs-og selskabsstyrelsen til at nedskrive grundkapitalen med 15 mio. kr. over en periode på fem år, der sluttede i Det er derfor glædeligt efter nogle lidt magre år med finanskrise, at den samlede formue nu er 143 mio. Dette skulle være med til at give et afkast, der kan sikre fondens formål. Nemlig at virke til gavn for almennyttige og velgørende formål på Bornholm, alt efter bestyrelsens frie skøn. På en måde som kan matche de første 25 år under hensyntagen til fondens formue. Jens Olsen. Privatfoto. 2

3 Nederlaget 1864 satte fart på sparekasserne: Sparekasse-palæet på Store Torv, der bombedes i 1945 og afløstes af den nuværende Nordea-bygning Hvad udad tabes skal indad vindes Paradoksalt nok medførte de katastrofale nederlag ved Dybøl og Als som kunne følges i tv-serien 1864 og tabet af det rige Sønderjylland en vældig fælles energi og et nyt engagement i det danske samfund. Hvad udad tabes, skal indad vindes, sagde man. Man mente, at hvad Danmark havde tabt af konkrete kvadratkilometer skulle kompenseres med intensiveret brug af de resterende ressourcer. Fysiske såvel som åndelige. I nationens skæbnestund var ideerne mange og entusiasmen stor. Og innovationen førte hurtigt til en blomstrende buket med f. eks. højskole- og andelsbevægelsen, frimenigheder og sparekasser. Storkøbmændene På Bornholm var Bornholms Spare-og Laanekasse i Rønne det første pengeinstitut.. Før den tid var det overladt til velhavende enkeltpersoner f. eks. store købmænd og skibsredere at drive en form for bankvirksomhed ved lån og kreditgivning. Sparekasserne ejedes af garanterne, der alene hæftede med deres indskud og var altså en slags brugsforening for penge. Hensigten var at opnaa Lejlighed til at gøre endog smaa Summer frugtbringende paa en let og sikker Maade, samt til at udbetale de indskudte Kapitaler til en aldeles bestemt Tid. Florentinsk adelspalæ Ganske vist var sparekassen oprettet allerede I Men det var først efter 1864-krigen, at virksomheden voksede for alvor. Og I 1895 kunne man opføre en imposant bygning på Store Torv efter tegning af arkitekt Mathias Bidstrup. På gamle fotografier kan man konstatere, at domicilet nærmest mindede om et middelalderligt florentinsk adelspalæ, hvis ekspeditionslokale ligefrem stemte sindet til andagt. I 1907 købtes naboejendommen, og der skabtes en forbindelse mellem de to bygninger. Under bombardementet i 1945 blev palæet så medtaget, at hele grunden efter krigen ryddedes, og der opførtes det store kompleks, der i dag huser Nordea. Sparekassen Bornholm Efter 1864 vandt sparekasse-tanken også terræn ude på øen. I 1866 stiftedes Nexø Sparekasse, I 1869 etableredes Bornholms Landbo Spare- og Lånekasse I Aakirkeby, I 1880 tilkom Gudhjem og Omegns Spare- og Laanekasse. I 1884 fik også Allinge en sparekasse, der dog var en filial af Bornholms Spare- og Laanekasse i Rønne. Mens Svaneke kom til med øens femte selvstændige sparekasse i 1895 i form af Sparekassen for Svaneke og Omegn. De fem sparekasser var selvstændige helt frem til 1970, hvor de blev sammenlagt til Sparekassen Bornholm. Men frem til 1974 var sparekasserne underlagt en række begrænsninger med hensyn til udlån og måtte ikke føre reel bankvirksomhed. udad tabes, º Hvad skal indad vindes Flere fusioner Ved en bankreform blev sparekasserne stort set blev sidestillet med bankerne. Det førte til adskillige fusioner på landsplan. Unibank opstod ved, at sparekassen SDS fusionerede med Andelsbanken og Privatbanken. Og de ansatte i Sparekassen Bornholm nåede lige akkurat af være ansat i SDS i et par måneder, inden Unibank var en realitet i 1990, som efter en skandinavisk storfusion i 2001 blev til Nordea. Et par år senere - i 1992 overtog Bikuben de sunde dele af Bornholmerbanken og Hasle Bank efter førstnævntes krak i Og senere opslugtes Bikuben i Danske Bank. Sparekassen gav sikker opsparing En sparekasse er et pengeinstitut, der er organiseret som en selvejende institution. Betegnelsen benyttes tillige om tidligere sparekasser, der er blevet omdannet til aktieselskaber, såkaldte sparekasseaktieselskaber. Danmarks første sparekasse var Holsteinborg Sparekasse ved Skælskør, der blev oprettet i 1810 efter inspiration fra Tyskland. Formålet med de første sparekasser var at give småsparerne mulighed for en sikker opsparing. De blev ikke drevet med profit for øje, men var med forbillede i andelsbevægelsen opbygget i almennyttigt øjemed og med en demokratisk struktur. Indskyderne, de såkaldte garanter, fik forrentet deres kapital til en på forhånd fastsat rente, også selvom sparekassen viste sig at få et stort overskud. Denne struktur sikrede en forsigtig drift af virksomheden, idet garanterne derved ikke havde incitament til at lade den indgå i risikable forretninger. 3

4 Det var interessante tider omkring 1990: Sparekassens egenkapital blev til øens mærskfond Mogens Mannering. Arkivfoto. Gid du må leve i interessante tider, lyder en gammel kinesisk forbandelse. Og interessante tider var det unægtelig omkring årsskiftet 1989/90 for Sparekassen Bornholms direktør Mogens Mannering. Men det, der i datidens finansielt turbulente tider kunne have udviklet sig til en forbandelse, udviklede sig i stedet til en pengetank til almennyttige og velgørende formål på Bornholm. Fondens betydning kan i lokale proportioner vel bedst sammenlignes med en position, der på landsplan svarer til Mærsk McKinny Møller og Hustrus Fonds. Tungen lige I munden Men det er dine egne ord bestemt ikke mine, understreger den nu 80-årige Mogens Mannering, da jubilæumsavisen opsøger ham i Hørsholm, hvor han og hustruen nyder deres otium i en lejlighed på gågaden med udsigt over en stor smuk dam. Derimod vil Mogens Mannering gerne vedgå, at det var interessante tider, hvor det gjaldt om at holde tungen lige i munden, hvis man ville holde balancen. Og f. eks kostede tidernes ugunst Bornholmerbanken og Hasle Bank livet. Allerede midt I 80 erne begyndte man at kunne ane skriften på væggen for det bornholmske samfund, fortæller Mogens Mannering, der siden 1978 havde været direktør for Sparekassen Bornholm º Tungen lige I munden. Understreger den nu 80-årige Mogens Mannering Antennerne ude Isvintrene ramte det dengang udbredte nærfiskeri i det i forvejen trængte erhverv. Og da det også var svære tider for øens andet hovederhverv landbruget, var Sparekassen ganske hårdt hængt op. Nok også næret af den lokale bank-konkurrence. Og da vi med stigende betænkelig måtte konstatere større og større hensættelser, havde jeg i flere år antennerne ude efter mulige samarbejdspartnere, ligesom vi selv konstant fik følere fra andre pengeinstitutter. En længerevarende kontakt og gode samarbejdsrelationer til SDS fandt jeg særlig interessant. Og jeg havde fået mandat til at gå I nærmere forhandlinger. Men pludselig skulle det gå meget stærkt, hvis vi ville med på vognen. Hyret eller fyret Så da jeg på et møde midt i december 1989 i Allinge noget overraskende præsenterede repræsentantskabet for en fuldbyrdet kendsgerning, vidste jeg reelt ikke, om jeg var hyret eller fyret. Men de tog godt imod projektet, der indebar, at sparekassens egenkapital nu konverteret til 113 mio. kr. i SDS-aktier blev placeret i en almennyttig fond, smiler Mogens Mannering, der kun nåede at være SDS-direktør indtil februar 1990, hvor Unibank-fusionen var en realitet. Et kup for Bornholm º så kunne vi sidde med foldede hænder og glæde os over, at vi havde bragt Sparekassen Bornholms millioner over i fonden i god behold. Fortæller Mogens Mannering Allerede på stiftelsestidspunktet blev nyskabelsen Sparekassen Bornholms Fond betegnet som lidt ef et kup for Bornholm i forbindelse med fusionen mellem Sparekassen Bornholm og Sparekassen SDS. Mens SDS overtog Sparekassen Bornholms hidtidige virksomhed blev Sparekassens formue et trecifret millionbeløb udskilt i en særlig fond, hvis afkast kan anvendes til almennyttige og velgørende samt erhvervsformål. Som finansverden udviklede sig, førte den første fusion med SDS udelukkende til gavn for Bornholm. Og sammenlægningen af filialer med Andelsbankens forløb også uden dramatik, og kun få medarbejdere blev overflødige. Selv om vi klart var øens største pengeinstitut med en markedsandel på omkrig 50 procent, så satte Bornholm i sig selv naturlige grænser for, at vi i det lange løb ville kunne yde privatkunder og erhvervsliv den service, som de har krav på. 80 millioner Så da det strammede yderligere økonomisk til på øen, så kunne vi sidde med foldede hænder og glæde os over, at vi havde bragt Sparekassen Bornholms millioner over i fonden i god behold, fortæller Mogens Mannering. Selv var han kun områdechef for Unibank Bornholm i 1990 og 1991, hvorefter han koncentrerede sig om posten som administrator for den fond, han selv havde stået bag konstruktionen af. Og helt frem til 2004 nåede Mogens Mannering at uddele ikke færre end 80 millioner kr. til almennyttige formål i det bornholmske samfund. Og med diverse samarbejdspartnere foretoges talrige nyttige investeringer i øens erhvervsliv. 4

5 fødtes i krisetider: Renten var oppe på 25 procent Mødet fandt sted 30. november om eftermiddagen fra kl. 15 og varede til kl. 21 om aftenen, før den endelige beslutning blev taget. Den spændende godkendelse af Sparekassens afdelingsråd fandt sted på Hotel Allinge. Det fortæller den mangeårige senere formand for Jørn Blem der sad som medlem af fonden fra opstarten i december 1989 til dens godkendelse i februar Og siden frem til 2012 er det længst siddende bestyrelsesmedlem. Heraf de sidste seks år som formand. Jeg sad på dette tidspunkt i Sparekassen Bornholms bestyrelse og kunne se, at Sparekassen i den kommende tid kunne få store udfordringer. Øens erhvervsliv havde store problemer med at få pengene til at slå til. Renten var på det tidspunkt nået op på ca. 25 procent ved overtræk på kassekreditten. Det var ikke holdbart. Voldsom kamp Om den datidige stemning i afdelingsrådet fortæller Jørn Blem, at rådet bestod af seks kredse med seks medlemmer i hvert råd. Det var Allinge-Gudhjem-Svaneke-Neksø-Aakirkeby-Rønne, og det var voldsom kamp om, hvem der skulle bestemme over de enkelte sager Der var mange fra start, der ikke ville være med til at fusionere med SDS, da de mente, vi sagtens kunne forsætte på nuværende måde i årene fremover.de var jo bekymrede for, om man ved fusion kunne miste den lokale Sparekasse i deres område, så de var ikke meget for at godkende forslaget. Men vi i bestyrelsen havde jo en indsigt i den økonomiske situation, banken kunne komme i, hvis man ikke fandt en partner at fusionere med. Og SDS havde netop fået et rigtigt godt tilbud takket være dir. Mogens Mannering, der ville kunne medføre en bornholmsk fond på over 100 mio. kr. Den elvte time Til gavn for det bornholmske samfund kunne vi imidlertid efter et meget langt møde tage en afstemning, der resulterede i, at Sparekassens formand Preben Holm Jensen og direktør Mogens Mannering skulle rejse til København i weekenden for at forhandle beslutningen på plads med S.D.S. SDS-formanden Jens Chr. Kirketerp Jensen havde åbenbart et godt forhold til Mannering. Og mandag morgen kl.9.00 kunne en pressemeddelelse berette, at vi var fusioneret med SDS og kunne forvente at få en fond på godt kr. op at stå til gavn for hele Bornholm. Ret så fantastisk i lyset af, at SDS dagen efter kl blev fusioneret med Privat Banken og Andelsbanken og fik navnet Unibank. Det var i elvte time må man sige, og i bankverdenen skylder man Mogens Mannering en kæmpe tak for dette mester stykke, siger en uforbeholden Jørn Blem. Preben Holm Jensen. Arkivfoto: Med varmt hjerte og hovedet koldt Jørn Blem. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Aktiverne kom fra start til at bestå af kun Unibank-aktier, der på starttidspunktet blev noteret på Børsen til kurs ca. 298, fortæller den mangeårige formand Jørn Blem om s ganske hektiske fødsel. Den nye fonds bestyrelse kom til at bestå af den daværende bestyrelse i Sparekassen Bornholm og SDS-formand Jens Kirketerp Jensen, altså af ni personer. Ved overtagelsen måtte vi ikke sælge nogen af aktierne det første år, og derefter kun ca. 10 procent om året de følgende år. Det første år kunne vi kun bruge udbyttet af aktierne til bevillinger. Det var i orden, syntes vi, da kursen jo var helt ok. Start-nervøsitet Det betød jo fra start, at vi kunne udlodde et udbytte af aktien til velgørende formål, så det var meget afgørende, hvad vi fik. Det første år var dog fint, ca. 5,5 millioner, og vi kunne udlodde 1,2 millioner. Det var i starten af fondens levetid et stort problem, at vi var bundet op på kun at måtte have Unibank aktier, da kursen på et tidspunkt kom ned på kurs 98 i stedet for på kurs 298, som i starten. Det gav selvfølgelig stor nervøsitet i bestyrelsen, at vi manglede ca. 60 mil. I fonden, men heldigvis holdt vi hovedet koldt og få år efter havde kursen rettet sig igen, og beholdningen var igen intakt, konstaterer Jørn Blem. 5

6 gennem 25 år: 126 millioner til formål Svend Erik Pedersen. Arkivfoto. Gennem de 25 år har vi modtaget omkring ansøgninger, hvoraf de ansøgninger er imødekommet. Der er i alt udbetalt 126 mio. kr. i tilskud fra fonden til gode, almennyttige formål her på Bornholm. Det fortæller fondens administrator siden 2004 Svend Erik Pedersen fra fondens kontor i Silkegade og tilføjer, at man modtager en ansøgning om tilskud næsten hver anden dag. Det bliver til mellem 150 og 175 ansøgninger om året, og af dem bliver omkring de 100 bevilgede. Det er store tilskud og små tilskud til mange forskellige bornholmske foreninger og organisationer. Spejderhytten Blandt de utallige sager gennem årene fremdrager Svend Erik Pedersen en af de første ansøgninger, han modtog som administrator. Den kom fra De blå Spejdere, Hammershus Trop, der søgte om tilskud til en sidebygning til spejderhytten i Allinge Den skulle indeholde nye bade- og toiletfaciliteter. Prisen for byggeriet anslog de til kr., hvortil kom eget arbejde. Bestyrelsen bevilget kr. til formålet. Jeg husker tydeligt den store glæde jeg følte, og det privilegium det var at være med til at støtte et godt initiativ. Det har holdt sig siden, smiler Svend Erik Pedersen. Landets ældste teater Topscorer på top-ti-listen over modtagere fra fonden gennem er det gamle teater i Rønne, der er landets ældst fungerende og hermed et historisk klenodie ved siden af at være en nutidig skueplads. Tilbage i 2005 fik vi i fonden en henvendelse fra den daværende bestyrelse i Rønne Theater om muligheden for et større tilskud til renoveringen af teatrets Østergadefløj, som skulle indrettes til café og billetsalg, køkken, kontorer og syværksted. Projektet forelå, og de første budgetter lød på 11 mio. kr. Det mente vi ikke, at vi fra fondens side kunne løfte, men hvis budgettet kunne reduceres ville der måske være en mulighed. Det endte med, at vi støttede byggeriet med 3 mio. kr., og hele byggeriet beløb sig til omkring 6 mio. kr., fortæller Svend Erik Pedersen. Naturlegeplads-initiativ Som et tredje eksempel på den store alsidighed i de støttede projekter igennem årene nævner Svend Erik Pedersen naturlegepladsen i Hareløkkerne i Almindingen. I en artikel i Bornholms Tidende i 2012 gjorde skovrider Jørgen Friise opmærksom på, at naturlegepladsen var i så ringe stand, at man fra Naturstyrelsens side måtte se sig nødsaget til at lukke den. Den melding vurderede vi lidt over i fonden, og det endte med, at fondens daværende formand, Jørn Blem, tog kontakt til Jørgen Friise og nævnte, at fonden måske ville være interesseret i at medvirke til en nyskabelse af naturlegepladsen. Henvendelsen resulterede i, at vi ydede et tilskud på kr. til projektet, og det er vores indtryk, at legepladsen er blevet taget godt imod og bliver flittigt brugt, slutter Svend Erik Pedersen. Datter ældre end moderen Selv om finansieringsselskabet Sparbo Finans A/S formelt er et datterselskab af, så er datteren i dette tilfælde ældre end moderen. Selskabet blev nemlig stiftet tilbage i Sparekassen Bornholms regi altså før fonden blev etableret, og var fra starten tænkt som finansieringsselskab for finansiering af særlige produkter. Men da Sparekassen Bornholm i 1989 blev fusioneret med SDS var man i SDS ikke interesseret i Sparbo Finans, som derfor gled med over i Sparekassen Bornholms Fond som et 100 procent ejet datterselskab. Selskabet har gennem årene ydet lån til adskillige bornholmske virksomheder, som ikke har kunnet opnå den fulde finansiering ad andre kanaler. Men i øvrigt kan interesserede læse mere om mulighederne i SparboFinans andetsteds på Sparekassen Bornholms hjemmeside, fortæller fondens administrator Svend Erik Pedersen. Biokraft. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen 6

7 I godtvejr og storm gennem 25 år: VM i Matchrace 2010 i Rønne. Arkivfoto: Per Frost Fonden har tjent 164 millioner At navigere sikkert gennem globaliseringsalderens stadigt genkommende økonomiske kriser kræver mere end almindeligt godt sømandsskab. Og igennem sine 25 år har da også sejlet i såvel godtvejr som storm. Men at der over det lange stræk er udvist rettidigt omhu af de skiftende bestyrelser og administratorer bevidnes ved, at det samlede overskud i de 25 år i alt har beløbet sig til 164 mio. kr. Fondens daglige administrator Svend Erik Pedersen oplyser, at formuen administreres i tæt samarbejde med investeringsrådgiver Lars Bo Hansen i Nordea Private Banking Formueforvaltning i København. I tæt dialog Alle køb og salg af værdipapirer foregår efter dialog mellem Lars Bo og fondens administrator og efter godkendelse fra fondens formand. Efter hvert køb og salg bliver bestyrelsen informeret om transaktionen, fortæller Svend Erik Pedersen. Bestyrelsen justerer fondens investeringsstrategi løbende. Da renteniveauet lå højt i 90 erne havde fonden overvægt i obligationer. I 2005 var renteniveauet faldet til 4 procent, og formuefordelingen blev fordelt med 50 procent i aktier og 50 procent i obligationer og kontanter. Denne fordeling har svinget siden, men er i dag tilbage på 50/50, oplyser Svend Erik Pedersen, der i øvrigt ikke lægger skjul på, at fonden ligesom utallige andre investorer ind imellem har mærket de økonomiske kriser på pengepungen. Startkapitalen Da fonden blev etableret i 1990 bestod hele kapitalen på 113 mio. kr. af aktier i SDS. Fondens bestyrelse måtte sælge op til 10 procent af aktierne hver år. For at sprede risikoen benyttede man sig af den mulighed. Renten på 10 årige statsobligationer i de år var på 8 10 procent, så det var en sikker investering med solidt afkast. Fonden skulle dog beholde mindst 20 mio. kr. i Unidanmark-aktier en bestemmelse, der først blev ophævet ved en vedtægtsændring i I de følgende år kom man ud med pæne resultater: 16 mio. kr. i overskud i 2003, 13 mio. kr. i 2004, 15 mio. kr. i 2005 og 16 mio. kr. i overskud i Katastrofeårene Men I 2007 og 2008 indtraf katastrofeårene, da finanskrisen gjorde sit indtog. Den ramte fonden hårdt. Aktiekurserne faldt og faldt. Det resulterede i underskud på 9 mio. kr. i 2007 og 37 mio. kr. i Så kom et par år med pæne overskud, inden den globale krise indtraf i 2011 med et underskud på 11 mio. kr. til følge, opsummerer Svend Erik Pedersen fondens økonomi gennem de 25 år. Fondens top-ti På opfordring fra Jubilæumsavisen har fondens administrator Svend Erik Pedersen haft den store regnemaskine i sving for at finde frem til en top-ti-liste over beløbsmodtagere fra fonden igennem tiderne. Listen ser således ud: 1. Rønne Teater 2. Natur Bornholm 3. Bornholms Kunstmuseum 4. Musikhuzet Bornholm 5. Bornholms Museum 6. Grønbechs Gård 7. Bornholms Middelaldercenter 8. Bornholms Højskole 9. DGI incl. landsstævnestadion 10. Idrættens Rejsefond 11. Svanekegaarden 12. Gudhjem Svømmehal Musikhuzet. Arkivfoto: Allan Rieck Musikhuzet. Arkivfoto: Allan Rieck 7

8 Rønne Theater. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Landets ældste fungerende teater: Enestående i hele norden Når det fredede Rønne Theater i Østergade I dag fremtræder smukkere og mere funktionelt end nogensinde, er det ikke mindst s skyld. For når teaterbygningen stadig er brugbar som spillested for egnsteater, amatørscener og professionelle opera- og revyforestillinger, er årsagen restaureringer og ombygninger siden At Rønne Theater, der blev opført i 1783 og udvidet i 1823, i dag er landets ældst fungerende teater og dermed enestående også i nordisk sammenhæng er imidlertid ingen selvfølge, hvad teatrets formand Kirsten Mortensen kan berette om. Fonden gik forrest har støttet det store byggeri fra start til slut, og uden fonden havde det været svært at gennemføre projektet. Det er jo altid sådan, at de landsdækkende fonde først er villige til at træde til, når et projekt har lokal opbakning. Fonden har derfor en stor del af æren for, at vi i dag har et fantastisk flot teater, der vækker interesse langt ud over øens egne grænser, og som elskes af de tilrejsende skuespillere og teaterarbejdere såvel som af de mennesker, der dagligt har deres gang på stedet. Tilskuertallene vidner også om, at vi alle her på øen bakker op om vores teater. Museum eller aktivt teater Men midt i 1990 erne var det for teatrets bestyrelse og re- º Landets ældst fungerende teater og dermed enestående også i nordisk sammenhæng præsentantskab et spørgsmål om, hvorvidt teatret skulle sygne langsomt hen og ende som en museumsbygning uden væsentlige teaterbegivenheder. Eller om man i stedet skulle satse aktivt på istandsættelse, udvidelse og fornyelse og dermed få skabt liv og glade teaterdage i bygningen. Umiddelbart var svaret ikke svært at give, selvfølgelig skulle Rønne Theater leve videre som et væsentligt kulturelt tilbud til Bornholms borgere og de mange turister, fortæller Kirsten Mortensen. Et er dog at tage en sådan beslutning, men at føre den ud i livet er en ganske anden sag. Bestyrelsen med formanden Leif Thøstesen i spidsen tog fat med krum hals. Der blev lagt planer, kasserer Mogens Dam lavede budgetter og alle tænkte og drømte. En solid støtte Og så viste det sig, at heldet var med os og vore drømme. Den på det tidspunkt ret nystartede Sparekassen Bornholms Fond var parate med millionerne, og siden da har fonden været os en solid støtte, når der var behov for det. F. eks. har de holdt en hånd under sommerforestillingerne, der ellers ville have svært ved at overleve. Og de har støttet en total renoveringen af køkkenet, så det kunne bruges som professionelt køkken. De har i det hele taget hjulpet, hver gang uventede uheld atter en gang truede Rønne Theaters eksistens, fastslår Kirsten Mortensen. 8

9 Da 70 år gammel drøm skulle realiseres: Fonden i front for NaturBornholm Det var en næsten 70 år gammel drøm, der gik i opfyldelse, da NaturBornholm blev indviet 15. maj 2000 med 260 gæster med Prins Henrik og den oprindelige idemand, lektor Poul Nørgaard, i spidsen. Nørgaard kunne fortælle, at da Bornholms Naturhistoriske Forening stiftedes i 1932, var et af formålene at skabe et sted, hvor man kunne vise noget om den bornholmske natur. Formålet blev i mange år opfyldt af Bornholms Museum med en naturhistorisk samling. Men da man gjorde det store fund af guldgubber på Sorte Muld, skulle museet skaffe plads til dette enestående fund. Det gik ud over naturen. Og fik Nørgaard på ideen til NaturBornholm, hvor han i øvrigt nedlagde grundstenen. En tidlig støtte Da Aakirkeby Kommune og gruppen bag initiativet til NaturBornholm tilbage i 1990erne arbejdede for at skaffe de nødvendige midler til et anlægsbudget, var Sparekassen Bornholms Fond en af de tidlige støtter af projektet, fortæller NaturBornholms direktør Peter Haase ydede et millionbeløb, som sammen med bidragene fra Aakirkeby Kommune og Bornholms Amt, var den lokale økonomiske forankring, som skulle til, for at opnå yderligere eksterne støttebeløb. Dermed var bidraget en af forudsætningerne for, at ideen om centret kunne realiseres. º Et af formålene at skabe et sted, hvor man kunne vise noget om den bornholmske natur. Lektor Poul Nørgaard Så NaturBornholm skylder i høj grad Sparekasssen Bornholms Fond en stor tak for den støtte, fonden gennem årene har ydet og dermed medvirket til, at Natur- Bonrholm i dag er en af øens største og mest populære kulturattraktioner. Akut hjælp Peter Haase kan fortælle, at fonden i løbet af de femten år, der nu er gået, siden NaturBornholm åbnede, har støttet, når der har været akut behov. I de første vanskelige driftsår var det blandt andet hjælp til nødvendig justering af udstillinger og etablering af undervisningsfaciliteter. Efterfølgende var det ligeledes bidrag fra Sparekassen Bornholms Fond, som muliggjorde, at NaturBornholm i perioden kunne supplere med EU fondstøtte til udvikling af miljøudstilling og etablering af laboratoriefacilitet. Populære børnetilbud I 2011 kunne vi indvies vores udendørs el-bil bane, der indgår i centrets energiudstilling. Her kan mindre børn køre en tur, men vel at bemærke først, når der er ydet den nødvendige energi, til at lade el bilen op. Elbilerne er blevet et særdeles populært element for de besøgende børnefamilier. I løbet af sæsonen bliver det til energi-ture med køreglade børn, glæder Peter Haase sig. NaturBornholms Naturværksted er ramme for vores Naturklub samt for undervisningstilbud til bornholmske skoleelever. Med værkstedet stensave kan de besøgende blandt andet prøve sig frem med de bornholmske bjergarter. Såvel el-bil bane, som stenværksted, har kunnet realiseret takket være en donation fra Sparekassen Bornholms Fond. 9 El-biler på NaturBornholm. Arkivfoto: Berit Hvassum

10 Fødselsgaven til det nye museum var: Kunstens ikoniske helligdomskilde Kilden på Bornholms Kunstmuseum. Foto: Jens-Erik Larsen Helligdomskilden og dens løb ned gennem tre etager er et af Bornholms Kunstmuseum ikoniske træk siden starten i 1992, takket være en generøs donation fra den næsten nyetablerede. Helligdomskilden har nu rislet gennem museet i mere end 20 år. Som et billede på sammenhængen mellem kunst og natur og som tegn på de gode relationer mellem Bornholms Kunstmuseum og Sparekassen Bornholms Fond, fastslår museumsdirektør Lars Kærulf Møller. Allerede et halvt år efter åbningen doneres et stort koncertflygel. Og lige siden har det fine instrument muliggjort en perlerække af koncerter og forestillinger, helt bogstaveligt fra Bach til Beatles. º Helligdomskilden har nu rislet gennem museet i mere end 20 år. Museumsdirektør Lars Kærulf Møller. Fremsynede folk Ved indvielseskoncerten var det tydeligt, at fondens første formand, Preben Holm Jensen, talte direkte til det meste af amtsrådet, der sad på de første rækker, husker Lars Kærulf Møller. Han præsenterede fonden og understregede, at formålet var at støtte og gavne kulturlivet på Bornholm. Men at politikerne aldrig måtte læne sig tilbage og tro sig fritaget for de kulturelle forpligtelser. Og selv om politikerne både dengang og i dag tilsyneladende har forstået budskabet, tør man slet ikke tænke på, hvordan det bornholmske kulturliv ville se ud, hvis ikke fremsynede folk havde etableret fonden. Stilfærdigt løfte Da Lars Kærulf Møller kvitterede for det smukke flygel konstaterede han til fortrydelse for nogle og til moro for andre af de over 300 gæster, at museet desværre ikke var blevet bygget stort nok. Fonden skrev sig dog bemærkningen bag øret og gjorde meget stilfærdigt opmærksom på, at såfremt kunstmuseet indenfor nogle år kunne fremvise et fornuftigt udbygningsprojekt, ville man se på det med positive øjne. Og da et projekt var klar, meddelte fonden i 1999 efter en række diskrete orienteringsmøder - at man var sindet at støtte udvidelsen med 12 mio. kr. under forudsætning af, at museet selv kunne rejse et tilsvarende beløb. Splid i familien Fondens beslutning blev ikke modtaget med udelt begejstring af dele af museumsforeningens bestyrelse, der mente, at det måtte være det kulturhistoriske museum, der stod for tur, fortæller Lars Kærulf Møller. Der blev indledt et uskønt lobbyarbejde, hvor man uden blusel opfordrede fonden til at flytte bevillingen. Men igen viste fonden sin store generøsitet og veneration overfor kunstmuseet. Fonden meddelte os nemlig, at man naturligvis vedstod den bevilling, man havde givet til kunstmuseet. Og at man samtidig ville donere et tilsvarende beløb til det kulturhistoriske museum, men under tilsvarende betingelser. Takket være den sneboldeffekt, en så stor donation kan indebære, lykkedes det kunstmuseet at realisere planerne, og i 2003 kunne vi slå dørene op til et næsten 25 procent større kunstmuseum, konstaterer Lars Kærulf Møller. Europæiske events for glas og keramik Siden åbningen er der næppe gået et år, uden at har doneret et større eller mindre beløb til støtte for museets aktiviteter, fortæller museumsdirektør Lars Kærulf Møller. Og da vi sammen med Glas- og Keramikskolen i Nexø tog initiativ til de internationale biennaler for glas og keramik, var fonden igen med til at spænde sikkerhedsnettet ud under det samlede budget på næsten 2 mio. kr. Også i 2006 donerede man ligeledes et stort beløb til et forprojekt om et lysmuseum og undersøgelser af det helt særlige bornholmske lys, der er fundamentet for den særlige bornholmske kunst. En risikobetonet og langsigtet satsning. Alligevel var man i 2014 igen klar med yderligere udviklingsmidler, så både lysmuseum og nye, tilfredsstillende rammer for det kulturhistoriske museum nu synes tættere på en realisering end nogensinde før. Museumsdirektør Lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum. Arkivfoto: Allan Rieck 10

11 Musikhuzet. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen Den lange vej til Musikhuzet: Fonden frikøbte fundraiser Der er to hovedforklaringer på, hvordan en så lille ø som Bornholm kan have et fyrtårn af et regionalt spillested for den rytmiske musik som Musikhuzet Bornholm på Store Torv i Rønne med spillescener og øvelokaler. Den ene er ildsjælen Olav Elvang, der fra musikhuset blev etableret som en fond i 1992 og frem til 2005 var formand for husets bestyrelse. Den anden er Sparekassen Bornholms Fond. Og lytter man til Olav Elvang, så er fonden såmænd også forklaringen på, hvordan han kunne føre sin årelange og seje kamp for at få etableret et musikhus til ende. Måtte selv finde penge Med udgangspunkt i Østermarie Musikforening arbejdede Olav Elvang fra 1985 til 89 målrettet på at få projektet op at stå. Men han fortæller, at det generelt virkede som om, politikerne gerne ville stedet men at man selv måtte finde pengene. En overrumplende gennembrud blev det derfor, at den nystiftede lokale pengetank Sparekassen Bornholms Fond var så visionær, at man simpelthen frikøbte Olav Elvang fra hans civile job som gymnasielærer på statsskolen. Herefter fik Elvang frie hænder til i en periode udelukkende at koncentrere sig om at søge fonde. Og lige så vigtigt bevilligede fonden de store beløb, der har muliggjort opbygning og udvikling af musikhuset. Samlet kan man sige, at det offentlige bidrager til driften, men at etableringen af musikhuset i høj grad kom til at bero på fondsmidler og ikke mindst Sparekassen Bornholms Fond, konstaterer den forhenværende formand. º Ved fondens hjælp har vi kunnet øge det årlige antal af begivenheder fra tidligere omkring 40 til nu op imod 200 events, siger Peer Kofoed Andersen. Omkring halvdelen Og da lokaliteterne i den tidligere biograf i 2005 blev genindviet efter en stor ombygning i 2005 kunne opsummeres, at fonden som den helt store sponsor havde finansieret omkring halvdelen af udgifterne siden starten. Det er lig med godt 12 mio. kroner, oplyste fordens daværende formand Jørn Aaby Svendsen ved ibrugtagningen.men ellers gav han generøst æren til fodfolkene bag institutionen: Tak for jeres vedholdenhed og tak fordi I har givet os dette pragtfulde hus. Også i dag konstaterer Musikhusets daglige leder Peer Kofoed Andersen, at fonden har en kæmpeaktie i, at Bornholm har det flotte tilbud til både tilhængere og udøvere af den rytmiske musik. Fra 40 til 200 events Uden fonden havde vi ikke haft status som regionalt spillested med den statsstøtte, det medfører. Og ved fondens hjælp har vi kunnet øge det årlige antal af begivenheder fra tidligere omkring 40 til nu op imod 200 events, siger Peer Kofoed Andersen. Han fremhæver desuden, at tidligere tilsagn fra fonden har kunnet bane vejen for andre donationer. Ikke mindst ved den seneste store ombygning, hvorefter øens musikliv har trivedes i rigtigt gode rammer. Og ombygningen af pakhuset har ikke kun givet os en ekstra scene til musik. Men også mulighed for en lang række kulturelle arrangementer, slutter Peer Kofoed Andersen. 11

12 En særlig dag på Bornholms Højskole: Lillian Hjorth-Westh og Aksel Lasthein Madsen. Arkivfoto: Allan Rieck Ikke et øje var tørt I 2007 bevilgede vi en donation til Bornholm Højskole på en mio. kr. Og denne donation står for mig som den mest bevægende bevilling, jeg har været med til. Således husker det længst siddende bestyrelsesmedlem i den særlige dag på skolen ved Ekkodalen. Blem var med fra starten og frem til De sidste seks år som formand. Ca.150 mennesker var denne dag på højskolen i anden anledning, hvor vi så på et tidspunkt uden skolens viden donerede pengene. Ikke et øje var tørt, og gudskelov kører skolen i dag på bedste vis. Det glemmer jeg aldrig. Krisehjælp Det har man heller ikke gjort på Bornholms Højskole, hvor forstanderen Axel Lasthein-Madsen fortæller, at denne og andre donationer fra fonden har haft uvurderlig betydning for, at øen i dag har en velfungerende og økonomisk velfunderet højskole. I foråret 2007 var Bornholms Højskole præget af et vigende elevtal og en ledelses- og personalemæssig krise foranlediget af den daværende forstanderens pludselige afsked, fortæller han. Lillian Hjorth-Westh blev konstitueret som forstander og gik straks i gang med at redde højskolen fra en truende lukning. Den nyvalgte bestyrelsesformand Birthe º Foråret 2007 var Bornholms Højskole præget af et vigende elevtal og en ledelses- og personalemæssig krise foranlediget af den daværende forstanderens pludselige afsked. Fortæller Axel Lasthein-Madsen Juel-Jensen deltog aktivt i redningsaktionen, som også krævede en økonomisk indsprøjtning. Stærkt signal Den 6. juli 2007 mødte daværende formand for Sparekassen Bornholms Fond Jørn Blem og fondens administrator Svend Erik Pedersen uanmeldt op til et arrangement på højskolen, hvor de overrakte en check på 1 mio kroner. Skolen kunne selv bestemme, hvad pengene skulle bruges til. Denne donation var med til at redde skolen fra en truende konkurs, og den var også med til at sende et signal til den bornholmske befolkning om, at skolen i den grad trængte til opmærksomhed og moralsk støtte. Dette fik skolen i en sådan grad, at bornholmerne meldte sig ind i skolekredsen i stort tal og på den måde viste skolen sin taknemmelighed over deres egen højskole. Nordea-pris Og året efter blev det Bornholms Højskole, der løb med Nordea Bornholms særlige pris til en person, institution eller organisation, der har udfoldet initiativer til gavn for Bornholm, Højskolen fik prisen blandt andet med begrundelsen, at Bornholms Højskole gennem årene har givet mange mennesker en oplevelse for livet. Og da vi søgte fondsmidler til bygning af en ny værelsesfløj med moderne indrettede værelser alle med bad og toilet, der indviedes I 2013, stod Sparekassen Bornholms Fond igen klar med en tilsvarende donation på 1 mio kr., slutter Axel Lasthein-Madsen. 12

13 Selv om det regnede skomardrenge: Landsstævnet fik bragt Bornholm på landkortet Desværre var vejret dårligt, men i min tid i DGI har jeg ofte hørt, at landsstævnet i 2002 var med til at sætte Bornholm på landkortet og mange deltagere fra det ganske land er vendt tilbage til øen som turister. Det konstaterer Erik A. Larsen, der som formand for DGI Bornholm i perioden 2003 til 2012 oplevede, hvilken stor betydning s donationer har haft for den bornholmske idræt. Et område der er økonomisk trængt på mange områder, og hvor fondens gavmildhed har bevirket, at mange i foreningernes bestyrelser har fået kræfter til at fortsætte arbejdet, fastslår han. Reddede stævnet Går man tilbage i Bornholms Tidendes artikler fra landsstævnetiden, kan man læse, at det naturligvis var økonomien, der var problemet. Blandt andet skulle der etableres et stort lysanlæg på landsstævnestadion. Her gav Sparekassefonden 2,5 mio. kr. Bornholms Tidende skriver 10. april 2000, at Sparekassefonden ligefrem redder landsstævnet, husker Erik A. Larsen. Og i forbindelse med landsstævnet donerede Sparekassefonden også væsentlige beløb til øens idrætsforeninger til blandt andet istandsættelse af klubhuse og andre idrætsfaciliteter. Forbedringer som klubberne har haft stor glæde af. DGI-hallen Tilbage i 1997 stod den daværende tennishal på Stadion Nord til nedrivning, da den selvejende hal ejet af Rønne Tennis Klub ikke havde midler til at fortsætte driften Såvel Bornholms Amt som Rønne Kommune forsøgte at redde hallen, men det blev DGI, der købte den daværende tennishal. Her gav Sparekassefonden kr. som bidrag til anskaffelsen, fortæller Erik A. Larsen. DGI-Hallen. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen º º landsstævnet i 2002 var med til at sætte Bornholm på landkortet og mange deltagere fra det ganske land er vendt tilbage til øen som turister. Konstaterer Erik A. Larsen Og ingen kan i dag være i tvivl om, hvilken betydning for idrætten bevarelsen af hallen har haft. Nye idrætsgrene er kommet til som blandt andet klatring, hvor fonden gav et bidrag til etablering af indvendig klatrevæg. Også gymnasiet har gennem året benyttet hallen i mange timer. Idrætsrejser I øvrigt har Erik A. Larsen konstateret, at hvis man lægger donationerne fra Sparekassefonden til den bornholmske idræt sammen i perioden 2010 til 2014, så er beløbet godt fire mio. kr. Sparekassefonden har derudover ydet støtte til bornholmske idrætsrejser for kr. Dette har givet bornholmske idrætsudøvere mulighed for at deltage i turneringer uden for øen, pointerer Erik A. Larsen. ii Klatrevæg i DGI-Hallen. Arkivfoto: Allan Rieck Værdsatte skulderklap Gennem mange år har Sparekassefonden årligt påskønnet lederindsatsen i de bornholmske idrætsforeninger ved at give den såkaldte Idrætslederpris til en leder fra såvel DGI som DIF, siger Erik A. Larsen. Dette er et skulderklap til den leder, der gennem året har ydet en ekstraordinær indsats for idrætten på Bornholm. Jeg ved, at denne pris er meget værdsat, og hvert år er der mange indstillinger til prisen. Prismodtagerne siden 2004 er følgende med DIF nævnt først: 2004: Børge Dahl Mortensen og Ole Hansen. 2005: Christian Stentoft og Palle Densam. 2006: Marit Paldan Sørensen og Bjarne Holm. 2007: Cæsar Funch Jensen og Birgitte Ekstrøm : Kim Mortensen og Per Koefoed, Hasle. Sportspris 2008: Jan Haagensen og Maria Folkmann Ipsen. 2009: Torben Kjøller og Henrik Madsen, TIF. 2010; DGI: Claus Clausen, Vikling Atlerik. Bornholms Idrætsråd: Ann-Sofie Frederiksen, Årsballe Boldklub. 2011: DGI : Karin Kofoed, ØB 9. Kreds. Bornholms Idrætsråd: Pent Pedersen, Tejn if. 2012: DGI: Kaj D. Andersen, Åkirkeby. Bornholms Idrætsråd: Kaj D. Andersen, Åkirkeby. 2013: DGI: Jørn Lund, DGI Hallen. Bornholms Idrætsråd: Lis Borring, Bornholm Taekwondo. 2014: DGI: Chanett Hansen, Dirty Boots. Bornholms Idrætsråd: Finn Jørgensen, Knudsker IF, bordtennis. 13

14 Toni Bødtker Munch, Kulturarvstyrelsen, fondsformanden Jørn Blem, Birte Skov, Kulturarvstyrelsen, forskningscenterleder Peter Billing og fondsadministrator Svend Erik Pedersen. Arkivfoto: Henning Sigvardsen En lykkelig handel for både køber og sælger: Ejerskiftet på Stenbrudsgården En helt lykkelig handel for både køber, sælger og bruger. Det var der champagneskålende enighed om i det smukke aprilsvejr en formiddag i 2008 ved en lille festlighed på en af Bornholms store bygningsmæssige kulturperler Stenbrudsgården i Nexø. I overværelse af repræsentanter for køberen Sparekassen Bornholms Fond og sælgeren Naturarvsstyrelsen overdrog fondens formand, Jørn Blem, officielt bygningerne til brugeren Center for Regional- og Turismeforskning Jørn Blem fremhævede, at det er første gang, at Sparekassen Bornholms Fond kaster sig ud i ejendomsbesiddelse. Normalt giver man penge til almennyttige formål, som modtagerne så selv formidler. Men i dette tilfælde har man gjort en undtagelse. En lang process Men vi er taknemmelige for, at vi har fået denne mulighed for at medvirke til at bevare Stenbrudsgården, som den står i dag, og at sikre offentlighedens adgang til de omkringliggende arealer og Stenbrudssøen. Og så har det naturligvis også været afgørende, at det arbejde, der udføres af forskningscentret, som er så vigtig for bornholmske interesser, nu i hvert fald fysisk er fremtidssikret i smukke rammer og til en lavere husleje, betonede Jørn Blem. Om selve forløbet fortalte han, at det havde været en lang proces, der havde taget mere end et år, siden man º Det er første gang, at Sparekassen Bornholms Fond kaster sig ud i ejendomsbesiddelse. Fremhæver Jørn Blem fik den første forsigtige føler fra Kulturarvstyrelsen, hvor personudskiftninger havde forsinket handelen, der gik i orden fra nytår. Ingen prisdiskussion Men vi er glade for tilliden, som vi vil forvalte i samme ånd som Kulturarvstyrelsen har gjort. Og vi er da glade for, at anses for at stå som værner af de samme samfundsværdier, sagde Jørn Blem. Om prisen fortalte han, at den simpelthen har været dikteret af sælger og ikke har været til diskussion. Den er den samme som ejendomsværdien på 3,5 mio. kr. Spøgefuldt afsluttede Jørn Blem sin velkomst til forskningscentret med at bemærke, at skulle alt gå galt, så kunne han da godt se muligheder for at indrette attraktive aftægtsboliger for fondens formand og bestyrelsesrepræsentanter. Helt trygge For Kulturarvstyrelsen understregede arkitekt Birte Skov, at man er fuldstændig trygge ved fondens ejerskab til Stenbrudsgården, som Kulturarvstyrelsen igennem årene har renoveret og ombygget for hele 19 mio. kr. Vi er særdeles tilfredse med, at ejerskabet overgår til en institution, som kan sikre offentlighedens fortsatte adgang til det historiske bygningskompleks, fremfor hvis det f.eks. blev solgt som privat sommerbolig, sagde Birte Skov. Afslutningsvis oplyste hun, at også Kulturarvstyrelsen sjældent optræder som ejendomsbesidder. Kun i ganske få tilfælde køber man ejendomme for at videresælge dem til passende købere, der kan sikre dem for fremtiden. Men Stenbrudsgården havde været noget helt særligt for styrelsen. 14

15 En gaveregn gennem 25 år: 1999 og 2000 var jubelår Året med de største uddelinger var 1999, hvor vi bevilgede 32 mio. kr. og året efter 18 mio., fortæller fondens tidligere formand Jørn Blem, der også har opregnet de lidt større bevillinger i de 25 år. Men vi skal ikke glemme, at også alle de mange mindre bevillinger på kr. og opefter har skabt stor glæde i de mange små foreninger rundt om på Bornholm og ikke mindst fået mange frivillige til at forsætte med at være frivillige i foreningerne. 1990/91 fik Bornholms Fiskerilaboratorium kr., Bornholms Museum , Dueodde Efterskole og Østersøbadets bevarelse fik Bornholms Kunstmuseum kr. til kildekanalen, Aste til vintersejlads fra Allinge og Gudhjem Svømmehal fik Kultur og idræt 1994 blev ASG/TIF betænkt med kr. til et nyt telt, BBU Rejse Fonden fik kr og Rønne Theater var der kr. til Hjorths Museum, Natur Bornholm modtog 1 mio. og Bornholms Travselskab fik Musikhuzet kr. til nye stole, Svanekegaarden kr. til køb af kunstnerbolig, mens der var 3 mio. kr. til NaturBornholm modtog Bornholms Middelaldercenter kr. Det samme fik DGI til køb af Rønne Tennishal, mens Oluf Høst Museet fik til etableringen kunne fonden give Musikhuzet Bornholm 8 mio. kr. til køb af Raschs Pakhus og Rønne Theater modtog 2 mio. kr. til nye stole bevilgedes Kunstmuseet og Bornholms Museum hver 12 mio. kr. Til køb af Gudhjem Svømmehal blev givet , Musikhuzet fik 2,1 mio. til første etape, Jun-Ichi Inoues skulptur på Store Torv i Rønne kostede 1,25 mio. og Scala Gudhjem støttedes med kr. Efter årtusindskiftet 2000 modtog Rønne Theater 7,2 mio. kr., NaturBornholm 3.1 mio., Bornholms Middelaldercenter og DGI Landsstævnet 2,5 mio. kr doneredes 3,6 mio. til køb af Grønbechs Gård og 1,6 mio. til renovering af klubhuse og haller på øen i forbindelse med DGI Landsstævnet blev skænket kr. til køb af Kastellet i Rønne, Bornholmerrevyen modtog og Rønne Bio modtog kr. til renovering gjaldt det 1,2 mio. kr. til Musikhuzet. I 2004 fik NaturBornholm 4,8 mio. kr., mens der i 2005 var 3,5 mio. med de største uddelinger º Året var 1999, hvor vi bevilgede 32 mio. kr. og året efter 18 mio. Fortæller fondens tidligere formand Jørn Blem kr. til Rønne Theater, kr. til Svanekegården og kr. til Sct Nicolai Kirke til et nyt flygel. I 2006 var der kr. til køb af Stenbys Værft til Bornholms Træbådelaug, kr. til Viking Atletik og 1,5 mio. kr. til Foreningen Bornholmske Skoves skovkøb, mens der i 2007 blev doneret kr. til Hjorths Fabrik og til Travselskabet. I 2009 fik Bornholms Middelaldercenter kr, mens der var 1 mio. kr. til NaturBornholm og kr. til Musikhuzet. I 2010 fik Rønne Theater kr., mens der i 2011 blev givet kr. til Event Bornholm og til Rønne Svømmehal. I 2013 var der 1,5 mio. til både Bornholms Middelaldercenter og Bornholms Museum, mens de største bevillinger i 2014 var til det nye madkulturhus på Melstedgaard og 1 mio. i byggekroner til Campus Bornholm til køb af Stenbys Værft til Bornholms Træbådelaug i Arkivfoto: Allan Rieck til det nye madkulturhus på Melstedgaard i Arkivfoto: Allan Rieck 15

16 Fondens bestyrelse i jubilæumsåret Bestyrelsen er fra venstre: Uffe Houmann, Poul Hansen, Peter Stange Jensen (næstformand), Jens Olsen (formand), Anna Sofie Poulsen og administrator Svend Erik Pedersen. Fondens formænd og bestyrelsesmedlemmer gennem 25 år: Preben Holm Jensen, formand og bestyrelsesmedlem Jørn Aaby Svendsen, bestyrelsesmedlem , formand Jørn Blem, bestyrelsesmedlem , formand Jens Chr. Kirketerp, bestyrelsesmedlem Hans Engell, bestyrelsesmedlem Erling Marcher, bestyrelsesmedlem Bjarne Møller, bestyrelsesmedlem Jens Harild,, bestyrelsesmedlem Verner Jensen, bestyrelsesmedlem Maud West, bestyrelsesmedlem Torben Andersen, bestyrelsesmedlem Jens Olsen, bestyrelsesmedlem , formand Uffe Houmann, bestyrelsesmedlem Peter Stange Jensen, bestyrelsesmedlem Poul Hansen, bestyrelsesmedlem Anna Sofie Poulsen, bestyrelsesmedlem 2014 Ifølge fondens vedtægter skal bestyrelsesmedlemmer udtræde af bestyrelsen senest med udgangen af det år vedkommende fylder 70 år. Fondens administratorer gennem 25 år: Jørn Aaby Svendsen. Arkivfoto. Mogens Mannering, Svend Erik Pedersen, Preben Holm Jensen. Arkivfoto. 16

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Sparekassen Bornholms Fond Årsrapport for 2014

Sparekassen Bornholms Fond Årsrapport for 2014 Sparekassen Bornholms Fond Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 10 68 91 Fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 23/3 2015. dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Fondsoplysninger...

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel.

Referater: Tilskud og økonomi. for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015. Behold nuværende tilskudsmodel. Referater: Tilskud og økonomi for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer Johannes Nilsson Referent: Vivian Højegaard, Forslag/ide/input fremført af Jørgen Christoffersen, Svaneke Stikord/beskrivelse:

Læs mere

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017

Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Side 1 af 11 Formandens orientering om driften i det forløbne år til brugermødet den 29. maj 2017 Vi glæder os over den stigende interesse der er for vores lille koncern - Fonden Langelands Elforsyning

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Oktober 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Borgere i Jyderup stifter community foundation

Borgere i Jyderup stifter community foundation Borgere i Jyderup stifter community foundation En borgergruppe i Jyderup ved Holbæk har netop stiftet en fond, som skal løse udkants-problemerne og fremme en positiv udvikling i området. Grundkapitalen

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referater Organisering

Referater Organisering Referater Organisering for dialogmødet om Idrætsstrategi, 2. februar 2015 Ordstyrer: Leo Rasmussen Referent: Louise Krogsriis Forslag/ide/input fremført af Jens, ASG Fodbold Carsten Hæstrup, BHIR Jens

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014

Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning på BLG s Generalforsamling 2014 Den generelle udvikling på lånemarkedet for detailhandel siden sidste generalforsamling i Brugsforeningernes Låne og Garanti fond: Helt overordnet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012

Beretninger. Generalforsamling i MBK. Marts 2012 Beretninger Generalforsamling i MBK Marts 2012 Formandens beretning for sæsonen 2011/12 Bestyrelsen. I indeværende sæson har bestyrelsen bestået af formand Jørgen Færch, økonomiansvarlig Peter Iversen,

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 Referat af ekstraordinær generalforsamling på Privatskolen den 13-05-2014 1. Valg af dirigent. Advokat Lars Stuckert blev valgt som dirigent og bød efterfølgende velkommen. 2. Forslag til vedtægtsændring.

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Grundlovs-ege og andre særlige minde-egetræer i Aakirkeby

Grundlovs-ege og andre særlige minde-egetræer i Aakirkeby Grundlovs-ege og andre særlige minde-egetræer i Aakirkeby Livet må leves forfra, men skal i reglen læres bagfra var noget af det væsentlige i Søren Kirkegårds tankegang, og sådan kan man også opfatte kendskabet

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen

BA ØKONOMI HA(jur.) Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences. Vintereksamen Ordinær eksamen BA ØKONOMI HA(jur.) Vintereksamen 2014-2015 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 4621010065 Selskabsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Vennerne Mads, Niels, Ole og Peter havde i 2009 stiftet anpartsselskabet

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden

MARTS 2013. Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden MARTS 2013 Retningslinjer for uddelinger fra Spar Nord Fonden Retningslinjer for støtte fra Spar Nord Fonden der fremgår af fondens hjemmeside: Fonden ønsker at fremme den videnskabelige og kulturelle

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2012

FORMANDSBERETNING 2012 FORMANDSBERETNING 2012 2012 VAR SÅ MIT 2 ÅR SOM FORMAND FOR HOVEDBESTYRELSEN I BIF. JEG MÅ HERTIL SIGE JO MERE JEG LÆRER FORENINGEN AT KENDE JO MERE KAN JEG SE HVOR TAKNEMLIG VI SKAL VÆRE FOR DEN STORE

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen

Tilbage til www.sdrfelding.dk. Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Tilbage til www.sdrfelding.dk Bestyrelsens beretning v. Leif Jørgensen Jeg vil starte min beretning med et lille tilbageblik For 10 år siden helt nøjagtig den 28. juli 2004 var der stiftende generalforsamling

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter. Derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013

Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Birgitte Nymanns takketale ved lanceringen af QLF s inspirationshæfte 18. juni 2013 Kære alle Nu har I hørt om QLF og hæftet, men for de af Jer, som måske ikke kender os tre heroppe så godt, vil jeg starte

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling 19. april 2016.

Generalforsamling 19. april 2016. Generalforsamling 19. april 2016. 1. Valg af ordstyrer og referent John Refsgaard valgt til ordstyrer og Finn Moesborg valgt til referent. Det konstateres at generalforsamlingen er lovligt varslet, og

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008

Ejerforeningen Storløkke Feriepark. Referat af ordinær generalforsamling. 8. marts 2008 Ejerforeningen Storløkke Feriepark Referat af ordinær generalforsamling 8. marts 2008 1 Repræsenterede feriehuse 54 af ejerforeningens 83 feriehuse var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigent Som

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Referat. Lokalrådet. Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Lokalrådet. Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt Lokalrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 25. februar 2013, kl. 16:15 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.05 Medlemmer: Bjarne Kristiansen Britta Hansen Jeanette Werner Lykke Jensen Poul Aksel

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent?

Hans Peter Bach (senior) spurgte ind til proceduren ved manglende indbetaling af kontingent? Referat af DMKF Generalforsamling, 14. juni 2015 1) Valg af dirigent - Ole Willumsen Ole bekendtgjorde, at der var indkaldt retmæssigt til generalforsamlingen. 2) Valg af referent Peter Atti 3) Valg af

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse.

Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen, Pilegade 22, 3770 Allinge,

Læs mere

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start.

ØSTERLARS FRISKOLE. Oprindelse og start. ØSTERLARS FRISKOLE Oprindelse og start. Men før det kom så vidt, at man kunne starte i egne bygninger på Fredbo, gik mange bryderier, tanker og positive planer forud. Sindene er blusset op i skoleaffæren

Læs mere

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød

Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Formand Lene Ravn Magnolievangen 118 3450 Allerød Indledning: Velkommen til årets generalforsamling, og det er mig en glæde at kunne fortælle om de ting, der er sket i 2013 Dagmar har i 2013 besluttet

Læs mere