Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice"

Transkript

1 Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg Ballerup Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Vejledning for pengeinstitutter Generelt om "Vejledning for pengeinstitutter" 6 Nets 6 Hensigt 6 Formål 6 Mere information 6 Ændringer i denne udgave 6 Korte beskrivelser af Betalingsservice og indbetalingskort 7 Betalingsservice (automatiske betalinger) 7 Indbetalingskort via Betalingsservice 7 Adviseringsservice for indbetalingskort 7 Medsend bilag 7 Leveranceovervågning 7 Nettilmelding 8 Logo på papirindbetalingskort 8 Supplerende ydelser til Betalingsservice 8 Betalingsservice web 8 Betalingsservice plus 8 Kreditorer i Betalingsservice og indbetalingskort 9 Tilmelding af kreditorer generelt 9 Kreditoraftale 9 Afregningskonto/Hovedkonto til Betalingsservice 9 Gebyrkonti 9 Oprettelse af kreditorer i FI-registeret 9 Aftale om brug af indbetalingskort 9 Tildeling af FI- kreditornummer 9 Adviseringskoder i FI-registret 9 Flytning af FI-kreditornumre 10 Debitorer 11 Tilslutningsaftale om Betalingsservice 11 Debitors tilslutningsaftale 11 Debitorer uden tilslutningsaftale 11 Opsigelse fra debitor 11 Opsigelse fra pengeinstitut 11 Oprettelse af betalingsaftaler 12 Forudsætning 12 Oprettelsesmuligheder 12 Betalingsaftaler indgået via pengeinstitut 12 Dokumentation for betalingsaftaler 12 Afmelding af betalingsaftaler 12 Forudsætning 12 Afmeldingsmuligheder 12 Debitors brug af Elektronisk indbetalingskort 12 Tilslutningsaftale 12 Generel tilmelding 13 Side 2 af 27

3 Specifik tilmelding 13 Aftaleregister 13 Uanbringeligt Elektronisk indbetalingskort 13 Medsend bilag 13 Ophør af tilslutningsaftale 13 Forretningsgange for pengeinstitutter 13 Debitors afvisning/tilbageførsel af betalinger 13 Afvisning 13 Tilbageførsel 13 Generel afvisnings-/tilbage-førselsfrist 14 Procedure 14 Nødprocedure 14 8-ugers reglen i Betalingstjenesteloven ( 65) 14 Pengeinstituttets tilbageførsel af betalinger 15 På grund af manglende dækning (over kr.) 15 På grund af særlige omstændigheder 15 Frister 15 Besked til debitor 15 Nødprocedure 15 Indsigelser om uautoriserede og fejlbehæftede transaktioner 16 Baggrund 16 Frister 16 Procedure 16 Tilbagebetaling til debitor 16 Brug af trækseddel 16 Blanket 16 Bestilling af kvitteringer for Betalingsservicebetalinger 17 Kvittering for betaling via Betalingsservice 17 Bestilling af papirkopier af betalingsoversigter i Betalingsservice 17 Rekvisition 17 Periode 17 Debitors fuldmagt 17 Særligt om debitors adresse 17 Papirkopier af Elektronisk indbetalingskort 18 Rekvisition 18 Periode 18 Debitors fuldmagt 18 Rekvisitionstyper 18 Forsendelse af Elektronisk indbetalingskort 18 Håndtering af debitors pengeinstitutskifte 19 Generelt om flytning 19 Flytning af alle betalingsaftaler og dokumenter 19 Hvis dokumenter ikke er flyttet 19 Elektronisk indbetalingskort 19 Advisering i Betalingsservice 20 Betalingsoversigten 20 Betalingsoversigten 20 Indhold 20 Side 3 af 27

4 Logo på betalingsoversigten 20 Logo på betalingsoversigten 20 Logoets udseende 20 Godkendelse og ændringer 20 Nødprocedure 20 Debitors adviseringsform for Betalingsservice og Medsend bilag 21 Pengeinstituttets registrering 21 Adviseringsformer 21 Adviseringsdata 21 Betalingsoversigten og bilag i e-boks 21 Levering af dokumenter 21 Dokumenter mangler 21 Konstruerede cpr-numre 21 Produktionsforløb for betalingsoversigter i Betalingsservice 21 Hovedkørsel 21 Ekstraadvisering 22 Definition: 22 Advisering ifølge speciel aftale 22 Forespørgsler fra debitor 22 Typisk produktionsforløb 22 Teknik 23 Generelt om Centralt Arkiv 23 Beskrivelse 23 Arkiveringstidspunkt 23 Arkiverings-periode 23 MQ request 23 Farver 23 Flytning af dokumenter i Centralt Arkiv 23 Generelt om flytning 23 Skift af CPR-nummer 23 Skift af registreringsnummer 23 Hvis dokumenter ikke er flyttet 23 Elektronisk indbetalingskort 24 Netbank retningslinjer 24 Regler og anbefalinger 24 Funktioner og præsentation for debitor 24 Registrerede logoer 24 Overblik og nem adgang 24 Præsentation af tilmeldingsmuligheder 24 Debitors accept af vilkårene 24 Retningslinjer for Betalingsservice og Medsend bilag 25 Debitor skal kunne 25 Visning af betalingsoversigter 25 Visning af Medsend bilag 25 Visning af betalingsoversigter 25 Retningslinjer for Elektronisk indbetalingskort 25 Debitor skal kunne 25 Advisering til debitor 26 Side 4 af 27

5 Samme krav til elektronisk postkasse 26 Visning af Elektronisk indbetalingskort 26 Visning af Medsend bilag 26 Oversigt over regler og andet materiale 26 Regler 26 Blanketter 27 Vejledninger 27 Brochurer og salgsmaterialer 27 Side 5 af 27

6 Generelt om "Vejledning for pengeinstitutter" Nets Denne vejledning er udarbejdet af Nets A/S, i det følgende benævnt Nets. Hensigt Det er Nets hensigt med vejledningen, at pengeinstituttet på baggrund af vejledningen selv kan udarbejde de nødvendige forretningsgange over for filialnettet. Formål Det er formålet med denne vejledning, at give en overordnet gennemgang af begreber i Betalingsservice, at gennemgå specifikke emner, der ikke er indeholdt i andre vejledninger. Mere information Alle regler, vejledninger, blanketter mv. om Betalingsservice og tillægsydelser findes på Her kan du også finde kontaktoplysninger og telefontid. Ændringer i denne udgave Denne udgave af vejledning for pengeinstitutter erstatter den tidligere udgave af september 2014 I denne udgave er følgende rettet (redaktionelle ændringer undtaget): Afsnitsnummer Ændring Fjernet blanketter til oprettelse af kreditor tilmeldingslink BS07. Ny funktionalitet Nej Nets Denmark A/S ændret til Nets A/S Side 6 af 27

7 Korte beskrivelser af Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice (automatiske betalinger) Med Betalingsservice kan kreditor opkræve debitor på en nem måde. Når kunden har indgået en betalingsaftale, kan kreditor iværksætte automatiske betalinger fra debitors konto, uden debitor behøver at foretage sig noget. Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger for debitorer, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af fx overskydende acontobeløb til debitors konti. Det at udbetale til en debitor kræver særskilt tilladelse fra banken og der er et limit på pr. udbetaling. Indbetalingskort via Betalingsservice Når kreditor indgår aftale om at blive kreditor i Betalingsservice, omfatter aftalen som udgangspunkt, at Nets håndterer alle opkrævninger for kreditor. Det betyder, at Nets udsender et indbetalingskort, hvis debitor ikke er tilmeldt Betalingsservice. Alt efter, hvilken betalingsform, debitor har valgt, udsendes indbetalingskortet som: Elektronisk indbetalingskort Indbetalingskort via e-boks Papirindbetalingskort Hvis debitor bruger netbank, kan indbetalingskortet fremsendes som Elektronik indbetalingskort. Kreditor kan fravælge indbetalingskort i aftalen om Betalingsservice. Oplysningerne på et Elektronisk indbetalingskort er de samme, som på et papirindbetalingskort. Adviseringsservice for indbetalingskort Adviseringsservice for indbetalingskort er en ydelse, hvor Nets sender oplysninger til kreditor om, hvilke indbetalingskort, der er blevet betalt. Nets leverer adviseringen af indbetalingerne enten sammen med oplysninger om betalingsstatus for automatiske betalinger i Betalingsservice eller separat. Adviseringsservice for indbetalingskort kan også bruges af kreditorer, der gennemfører opkrævninger på indbetalingskort, der ikke er udskrevet af Nets (selvudskrevne indbetalingskort). Medsend bilag Nets tilbyder en meget fleksibel løsning, hvor kreditor sammen med betalingsoversigten og/eller indbetalingskortene kan medsende egne, individuelt udformede bilag. Kreditor kan også vælge at sende ens bilag til alle. Medsend bilag udsendes elektronisk til debitors netbank, e-boks og/eller på papir, alt efter hvilken adviseringsform, debitor har aftalt med sit pengeinstitut. Leveranceovervågning Leveranceovervågning er et tilbud til kreditor om hjælp til at holde kontrol med, at leverance 0601 (Betalingsoplysninger til Betalingsservice) modtages rettidigt i Nets. Aftalen sikrer mod, at leverancen med betalingsoplysningerne, fx ved en forglemmelse, ikke afleveres, og at betalingerne dermed ikke gennemføres. Side 7 af 27

8 Nettilmelding Nets tilbyder et gratis standardmodul, hvor kreditor på sin hjemmeside kan opsætte et link til en tilmeldingsformular hos Nets, hvor debitor kan indgå en betalingsaftale. Mod betaling kan modulet også udformes i eget design. Logo på papirindbetalingskort Kreditor kan få påtrykt virksomhedens logo på de indbetalingskort, som Nets udskriver. Bemærk, at logo ikke kan påføres Elektroniske indbetalingskort. Supplerende ydelser til Betalingsservice Betalingsservice web Betalingsservice web er en internetbaseret løsning til opkrævning via Betalingsservice og indbetalingskort, som kan benyttes af kreditorer, som ikke har eget software. Løsningen er specielt velegnet til mindre foreninger og mindre virksomheder. Når man bruger Betalingsservice web, får kreditor både automatiske betalinger og indbetalingskort. Betalingsservice plus Betalingsservice plus er en ydelse til virksomheder, der betaler sine kreditorer via Betalingsservice. Løsningen er målrettet virksomheder med mange tilbagevendende betalinger, som ønsker at få deres betalingsinformationer i leveranceformat. Løsningen bruges til automatisk bogføring. Side 8 af 27

9 Kreditorer i Betalingsservice og indbetalingskort Tilmelding af kreditorer generelt Kreditoraftale For at kunne bruge Betalingsservice og indbetalingskort skal kreditor indgå aftale med Nets. Aftalen træder i kraft, når kreditors pengeinstitut har godkendt at tilknytte en eller flere konti til Betalingsservice og eventuelle gebyrkonti. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at stille en konto til rådighed for kreditors brug af Betalingsservice. Afregningskonto/Hovedkonto til Betalingsservice I kreditoraftalen skal kreditor angive, ifølge aftale med sit pengeinstitut, den konto, der skal bruges til afregning af de automatiske betalinger. Gebyrkonti Kreditor har mulighed for at aftale separate gebyrkonti til Nets løbende fakturering for kreditors brug af Nets ydelser. Oprettelse af kreditorer i FI-registeret Aftale om brug af indbetalingskort For at bruge indbetalingskort skal kreditor have en aftale med sit pengeinstitut om brug af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem (FI-kort). Kreditor kan oprettes i FI-registeret på to måder: 1. Kreditor bruger Betalingsservice og ønsker, at Nets også skal udsende indbetalingskort som Elektronisk indbetalingskort Indbetalingskort via e-boks papirindbetalingskort afhængig af debitors adviseringsform. 2. Kreditor bruger Adviseringsservice for indbetalingskort, hvor han selv udskriver indbetalingskortene og modtager advisering om indbetalinger fra Nets. Tildeling af FIkreditornummer Pengeinstituttet skal tildele kreditor et FI-kreditornummer, når kreditor indgår aftale om brug af FI-kort. Når FI-kreditornummeret er oprettet, kan det udleveres til kreditor og tages i brug med det samme. Adviseringskoder i FI-registret Når pengeinstituttet opretter et FI-kreditornummer, skal der indberettes en adviseringskode til Nets. Advisering via pengeinstituttet (adviseringskode 0) Koden angiver, at debitors pengeinstitut skal sende indbetalingsoplysninger til kreditors pengeinstitut. Side 9 af 27

10 Advisering via Nets (adviseringskode 1 og 2) Koden angiver, at debitors pengeinstitut skal sende indbetalingsoplysninger til Nets. VIGTIGT: Det er vigtigt for advisering af indbetalingsoplysningerne, at adviseringskoderne er identiske i pengeinstituttet og hos Nets. Adviseringskoderne angiver adviseringsform over for kreditor: KoAdviseringskode 0: KoAdviseringskode 1: KoAdviseringskode 2: Kreditor adviseres via pengeinstituttet. Kreditor adviseres via Nets om selvudskrevne indbetalingskort. Kreditor adviseres via Nets om indbetalingskort udskrevet af Nets. Flytning af FIkreditornumre Ved flytning af et FI-kreditornummer mellem 2 pengeinstitutter skal kreditors nye pengeinstitut sikre sig, at den adviseringskode der registreres, svarer til den eksisterende opsætning. Side 10 af 27

11 Debitorer Tilslutningsaftale om Betalingsservice Debitors tilslutningsaftale Debitor skal indgå en tilslutningsaftale med sit pengeinstitut for at kunne bruge Betalingsservice. Debitors pengeinstitut er ikke forpligtet til at indgå en tilslutningsaftale med debitor. Debitorer uden tilslutningsaftale Hvis debitor ikke har indgået en tilslutningsaftale men alligevel opretter en betalingsaftale sker følgende: betalingsaftalen bliver registreret i Betalingsservice, og debitors pengeinstitut får besked om tilmeldingen. Hvis pengeinstituttet ønsker at indgå en tilslutningsaftale med debitor, skal pengeinstituttet rette henvendelse til debitor herom. Hvis pengeinstituttet ikke ønsker at indgå en tilslutningsaftale med debitor, skal pengeinstitut afmelde betalingsaftalen med det samme. Opsigelse fra debitor Debitor kan til enhver tid opsige sin tilslutningsaftale over for sit pengeinstitut. Pengeinstituttet skal afmelde alle betalingsaftaler, der er tilmeldt under tilslutningsaftalen, hvis debitor opsiger sin tilslutningsaftale. Allerede adviserede betalinger vil ikke blive gennemført, hvis betalingsdagen ligger senere end tidspunktet for tilslutningsaftalens ophør. Opsigelse fra pengeinstitut Debitors pengeinstitut kan opsige debitors tilslutningsaftale skriftligt med 2 måneders varsel. Debitors pengeinstitut kan endvidere hæve tilslutningsaftalen uden varsel, hvis debitor væsentligt misligholder sit aftaleforhold til pengeinstituttet. Det gælder fx, hvis debitor gentagne gange ikke har haft dækning på sin konto. Hvis debitors tilslutningsaftale med pengeinstituttet ophører, skal pengeinstituttet afmelde alle debitors betalingsaftaler med det samme. Side 11 af 27

12 Oprettelse af betalingsaftaler Forudsætning Oprettelsesmuligheder Betalingsaftaler indgået via pengeinstitut Dokumentation for betalingsaftaler Når debitor har indgået en tilslutningsaftale med sit pengeinstitut, kan debitor indgå betalingsaftaler. Betalingsaftalen knyttes til den konto, som debitor har aftalt med sit pengeinstitut. Debitors betalingsaftaler kan oprettes på én af følgende måder: Kreditor indgår betalingsaftale med debitor. Kreditor skal indberette betalingsaftalen elektronisk til Nets. Debitors pengeinstitut kan på vegne af kreditor indgå en betalingsaftale med debitor, hvis debitor har en tilslutningsaftale. Kreditor kan på sin hjemmeside opsætte et link til en tilmeldingsformular hos Nets, hvor debitor kan indgå en betalingsaftale. Pengeinstitutterne kan oprette en betalingsaftale på grundlag af indtastning af: PBS-nummer Debitorgruppenummer Debitors kundenummer hos kreditor Når debitors pengeinstitut indgår betalingsaftaler på vegne af kreditorer, er det pengeinstituttets opgave at opbevare dokumentation for de betalingsaftaler, der indgås på denne måde. Dokumentation kan fx foreligge i form af logninger, der viser, at debitor har tilmeldt betalingen i sin netbank, eller lignende. Afmelding af betalingsaftaler Forudsætning Debitor kan til enhver tid meddele kreditor eller sit pengeinstitut, at han ønsker at afmelde (dvs. opsige) en betalingsaftale. Afmeldingsmuligheder Kreditor skal afmelde betalingsaftalen med debitor når kreditors forretningsforhold med debitor ophører. Kreditor skal afmelde betalingsaftalen elektronisk til Nets. Debitors pengeinstitut kan modtage en afmelding fra en debitor enten via netbanken eller ved direkte kontakt. Afmeldingen skal straks videresendes elektronisk til Nets. Debitors brug af Elektronisk indbetalingskort Tilslutningsaftale Pengeinstituttets kunder kan modtage Elektronisk indbetalingskort, hvis kunden har indgået en tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort med sit pengeinstitut. Når debitor har indgået en tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort, kan debitor tilmelde de kreditorer, som debitor ønsker at modtage Elektronisk indbetalingskort fra. Bemærk, at debitor kun vil modtage Elektronisk indbetalingskort fra kreditorer, der har tilvalgt denne ydelse hos Nets. Side 12 af 27

13 Generel tilmelding Debitor kan foretage en generel tilmelding til Elektronisk indbetalingskort. Debitor vil derefter modtage Elektronisk indbetalingskort fra alle de kreditorer, der har tilvalgt Elektronisk indbetalingskort. Den generelle tilmelding sker via debitors netbank. Specifik tilmelding Debitor kan vælge at tilmelde sine kreditorer enkeltvis. Debitor vil kun modtage Elektronisk indbetalingskort fra de kreditorer, han selv har valgt. Specifikke tilmeldinger sker via debitors netbank. Tilmeldingen registreres i Nets på PBS-nummer Debitorgruppenummer Kundenummer Aftaleregister Pengeinstituttet fører et elektronisk register over de debitorer, der er tilsluttet Elektronisk indbetalingskort. Pengeinstituttets datacentral sender dagligt en kopi af registret til Nets, som bruger oplysningerne til at afgøre, om indbetalingskort kan sendes elektronisk eller skal udskrives på papir. Uanbringeligt Elektronisk indbetalingskort Hvis Nets sender et Elektronisk indbetalingskort, som ikke afleveres til debitor, skal pengeinstituttet sende en fejlkode retur til Nets. Afhængig af kreditors valg, sender Nets et indbetalingskort på papir til debitor eller returnerer data til kreditor. Denne situation kan opstå, hvis debitor afmelder en generel eller en specifik tilmelding, efter at pengeinstituttet har sendt sit aftaleregister til Nets. Medsend bilag Ophør af tilslutningsaftale Kreditor kan sende Medsend bilag til debitor sammen med et Elektronisk indbetalingskort. Debitors tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort ophører normalt af to grunde: 1. Debitor opsiger selv sin tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort, eller 2. pengeinstituttet opsiger/ophæver debitors aftale om netbank. Hvis debitor opsiger sin tilslutningsaftale om Elektronisk indbetalingskort skal pengeinstituttet slette debitors generelle og/eller specifikke tilmeldinger. Hvis tilslutningsaftalen ophører, fordi netbankaftalen ophører, skal pengeinstituttet være opmærksom på, at debitor ikke længere har adgang til tidligere registrerede data, herunder eventuelle oplysninger om tidligere modtagne Elektronisk indbetalingskort. Det er derfor vigtigt, at pengeinstituttet gør debitor opmærksom på dette. Forretningsgange for pengeinstitutter Debitors afvisning/tilbageførsel af betalinger Afvisning Tilbageførsel Afvisning af en betaling medfører, at denne ikke gennemføres. Debitor kan afvise en kommende betaling, hvis betingelserne er opfyldt, jf. nedenfor. Tilbageførsel af en betaling medfører, at beløbet tilbageføres fra kreditors til debitors Side 13 af 27

14 konto. Debitor eller debitors pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling, hvis betingelserne er opfyldt, jf. nedenfor. Generel afvisnings-/tilbageførselsfrist Debitor kan senest den 7. i betalingsmåneden afvise en kommende betaling eller anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling i den pågældende måned. Hvis debitor på betalingsoversigten for den kommende måned kan se, at der skal ske en betaling fx den 25., kan debitor senest afvise betalingen den 7. i betalingsmåneden. En afvisning medfører ingen bevægelser på debitors konto. Hvis betalingen allerede er gennemført, vil det overførte beløb blive tilbageført fra kreditors konto til debitors konto. Afvisningen eller tilbageførslen gælder kun den konkrete betaling og således ikke for fremtidige betalinger i henhold til betalingsaftalen. En betaling kan kun afvises eller tilbageføres i sin helhed. Procedure Debitor kan foretage afvisningen/tilbageførslen via sin netbank eller ved at kontakte sit pengeinstitut. Pengeinstituttet skal iværksætte afvisningen/tilbageførslen elektronisk, og transaktionen skal være Nets i hænde senest den 7. i betalingsmåneden eller den følgende bankdag, hvis den 7. ikke er en bankdag. Nødprocedure Kan pengeinstituttet ikke gennemføre afvisningen/tilbageførslen elektronisk, skal pengeinstituttet kontakte Nets senest kl. 14 den dag, hvor fristen udløber. Pengeinstituttet skal oplyse, præcis hvilke betalinger, debitor ønsker skal afvises/tilbageføres. Pengeinstituttet skal herefter udfylde nødprocedureblanketten for afvisning og tilbageførsel for debitor. 8-ugers reglen i Betalingstjenesteloven ( 65) Hvis et pengeinstitut får en forespørgsel om, hvorfor debitor i Betalingsservice ikke kan tilbageføre betalinger i 8 uger, som det er beskrevet i Betalingstjenestelovens 65, er svaret følgende:_ Bemærkningerne til lovforslaget anfører, at 8-ugers fristen kan afkortes, hvis debitor bliver adviseret mindst en uge før betalingen finder sted eller har en tilsvarende frist til at tilbageføre, efter betalingen har fundet sted. Konkret har Finanstilsynet fundet, at Betalingsservice lever op til lovens hensigt. Nets har udarbejdet et notat, som redegør for dette. Notatet kan fås ved henvendelse til Nets, hvis pengeinstituttet har behov for dette. Side 14 af 27

15 Pengeinstituttets tilbageførsel af betalinger På grund af manglende dækning (over kr.) På grund af særlige omstændigheder Pengeinstitut kan anmode om tilbageførsel af en gennemført betaling, hvis der ikke er dækning på debitors konto på betalingsdagen, og betalingen overstiger kr. Pengeinstituttet kan tilbageføre en gennemført betaling i følgende situationer: a) Debitor har ikke indgået tilslutningsaftale med pengeinstituttet. b) Pengeinstituttet har hævet tilslutningsaftalen før betalingsdagen. c) Betalingsaftalen er bortfaldet, fordi debitors kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen. d) Der er fejl ved betalingsdata eller ved behandlingen af disse. Pengeinstituttets anmodning om tilbageførsel skal være Nets i hænde senest 2 bankdage efter betalingsdagen. Nets vil derefter sørge for, at beløbet tilbageføres fra kreditors konto til debitors konto. Pengeinstitut skal give debitor meddelelse om tilbageførslen, når den er foretaget. Hvis den dag, hvor en frist for at anmode om tilbageførsel udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter. Hvis pengeinstituttet tilbagefører betalinger på grund af årsagerne a) c), skal pengeinstituttet samtidig afmelde alle debitors betalingsaftaler. Dette skal pengeinstituttet gøre for at sikre, at der ikke efterfølgende kan foretages betalinger på grundlag af ugyldige betalingsaftaler. Frister Pengeinstituttet skal iværksætte tilbageførslen elektronisk, og transaktionen skal være Nets i hænde senest 2. bankdag efter betalingsdagen kl. 17. Hvis den dag, hvor fristen for tilbageførsel udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter. Besked til debitor Nødprocedure Pengeinstituttet skal give debitor besked om en tilbageførsel, når den er foretaget. Kan pengeinstituttet ikke gennemføre en tilbageførsel elektronisk, skal pengeinstituttet kontakte Nets senest kl. 14 den dag, hvor fristen udløber Pengeinstituttet skal oplyse, præcis hvilke betalinger, det ønsker tilbageført. Pengeinstituttet skal herefter udfylde den relevante nødprocedureblanket for tilbageførsler. Side 15 af 27

16 Indsigelser om uautoriserede og fejlbehæftede transaktioner Baggrund Debitor kan over for sit pengeinstitut fremsætte indsigelse om, at en betaling er uautoriseret, eller at en betaling er fejlbehæftet. En betaling anses for uautoriseret, hvis det ikke kan dokumenteres, at der foreligger en gyldig betalingsaftale. En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis betalingen er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra Nets eller pengeinstituttets side, fx hvis der er uoverensstemmelse mellem det adviserede og det bogførte beløb. Frister Debitors indsigelse skal være debitors pengeinstitut i hænde snarest muligt efter, fejlen er opdaget og senest 13 måneder efter betalingsdagen. Hvis den dag, hvor fristen for at fremsætte indsigelse udløber, ikke er en bankdag, er fristen den første bankdag herefter. Procedure Hvis debitor fremsætter indsigelse om uautoriserede eller fejlbehæftede betalinger, skal debitor i samarbejde med pengeinstituttet udfylde den blanket, som Nets har udarbejdet. Pengeinstituttet skal herefter hurtigst muligt videresende indsigelsen med eventuel dokumentation til Nets. Nets indsamler eventuelt yderligere information og foretager en samlet vurdering af indsigelsen. Debitors pengeinstitut skal på anmodning fra Nets medvirke til at oplyse sagen. Nets vil selv indhente relevante oplysninger fra kreditor. Nets meddeler udfaldet af indsigelsesbehandlingen til debitors pengeinstitut. Hvis afgørelsen falder ud til debitors fordel orienterer Nets kreditor og kreditors pengeinstitut. Tilbagebetaling til debitor Når debitor fremsætter indsigelse om en uautoriseret betaling, skal debitors pengeinstitut straks kreditere det omtvistede beløb på debitors konto. Kreditering kan ske med forbehold for det endelige udfald af indsigelsen. Debitor skal stilles, som om betalingen aldrig var gennemført. Hvis pengeinstituttet har mistanke om, at der ikke er tale om en uautoriseret betaling og derfor afviser at kreditere beløbet straks, har debitor krav på rente fra indsigelsestidspunktet, hvis det senere viser sig, at indsigelsen var berettiget. Brug af trækseddel Hvis afgørelsen falder ud til debitors fordel, og ansvaret ikke kan henføres til debitors pengeinstitut, kan debitors pengeinstitut rette et krav mod kreditors pengeinstitut. Nets meddeler debitors pengeinstitut oplysninger til brug for udfyldelse af et mellemregningsbilag ("trækseddel")på kreditors pengeinstitut. Blanket Blanketten Debitors indsigelse om uautoriseret eller fejlbehæftet betaling skal anvendes ved debitors indsigelser. Side 16 af 27

17 Bestilling af kvitteringer for Betalingsservicebetalinger Kvittering for betaling via Betalingsservice Pengeinstituttet kan på vegne af debitor rekvirere en separat kvittering for en betaling, som er gennemført via Betalingsservice i løbet af de foregående 15 måneder. Nets sender kvitteringen til debitors adresse. Kvittering for Betalingsservicebetalinger, der er ældre end 7 måneder, indeholder ikke kreditors specifikation af betalingen, men angiver alene det bogførte beløb og betalingsdatoen. Bestilling af papirkopier af betalingsoversigter i Betalingsservice Rekvisition Pengeinstituttet kan bestille en papirkopi af en betalingsoversigt til debitor hos Nets, som sender betalingsoversigten til debitors adresse. Uanset hvilken adviseringsform, pengeinstituttet har registreret for debitor, vil debitor modtage kopien på papir. Det betyder, at selvom debitor har en aftale med sit pengeinstitut om kun at modtage elektronisk betalingsinformation (betalingsoversigten i netbank og/eller e-boks), vil debitor modtage kopien på papir. Debitor skal altid udfylde en rekvisition, som indeholder en fuldmagt, da det er muligt at rekvirere betalingsoversigter fra andre pengeinstitutter end debitors nuværende. Periode Debitors fuldmagt Pengeinstituttet kan rekvirere en papirkopi i det år, hvor betalingen er foretaget og i de foregående 5 år. Det er op til det enkelte pengeinstitut at formulere fuldmagtens ordlyd, men følgende formulering kan med fordel bruges: Undertegnede (debitor) giver hermed mit samtykke til, at -bank kan rekvirere den/de af mig ønskede betalingsoversigt/er fra alle pengeinstitutter, som var kontoførende på det tidspunkt, hvor betalingsoplysningerne blev sendt frem, såfremt dette måtte blive nødvendigt. Jeg giver samtidig samtykke til, at pengeinstitutterne må udveksle følgende kundeoplysninger om mig og den/de rekvirerede betalingsoversigt/er: cpr-nummer evt. kundenummer i pengeinstitut mit fulde navn og adresse aftalenummer kreditornummer kontonummer nødvendige oplysninger vedr. betalingen..dato og underskrift.. Særligt om debitors adresse Hvis debitors adresse er korrekt registreret i pengeinstituttets adresseregister, vil betalingsoversigten blive sendt til denne adresse. I tilfælde af at debitors adresse ikke er korrekt registreret i pengeinstituttet, skal pengeinstituttet indhente debitors korrekte adresse og registrere den i pengeinstituttets adresseregister. Situationen kan opstå fx i forbindelse med en konto, der tidligere har haft flere ejere. Side 17 af 27

18 Papirkopier af Elektronisk indbetalingskort Rekvisition Debitors pengeinstitut kan bestille en printet udgave af et Elektronisk indbetalingskort til debitor hos Nets, som sender indbetalingskortet til debitors adresse. Debitor skal altid udfylde en rekvisition, som indeholder en fuldmagt, da det er muligt at rekvirere Elektronisk indbetalingskort fra andre pengeinstitutter end debitors nuværende. Periode Debitors fuldmagt Pengeinstituttet kan rekvirere en papirkopi i det år, hvor betalingen er foretaget og i de foregående 5 år. Det er op til det enkelte pengeinstitut at formulere fuldmagtens ordlyd, men følgende formulering kan med fordel bruges: Undertegnede (indbetaler) giver hermed mit samtykke til, at -bank kan rekvirere den/de af mig ønskede kopi/er af et tidligere fremsendt Elektronisk indbetalingskort. Kopi kan indhentes via alle pengeinstitutter, som var kontoførende på det tidspunkt, hvor et Elektronisk indbetalingskort blev sendt frem, såfremt dette måtte blive nødvendigt. Jeg giver samtidig samtykke til, at der i den forbindelse mellem pengeinstitutterne må udveksles følgende kundeoplysninger om mig og rekvirerede Elektronisk indbetalingskort: cpr-.nummer evt. kundenummer i pengeinstitut mit fulde navn og adresse kreditornummer kontonummer nødvendige oplysninger vedr. betalingen..dato og underskrift.. Rekvisitionstyper Nets kan printe og udskrive følgende rekvisitionstyper: ét bestemt Elektronisk indbetalingskort alle debitors Elektronisk indbetalingskort fra én kreditor i en bestemt periode alle debitors Elektronisk indbetalingskort i en bestemt periode Forsendelse af Elektronisk indbetalingskort Indbetalingskortene udskrives med de originale data, herunder debitors adresse på forfaldstidspunktet. Ved rekvisition af alle debitors indbetalingskort fra én kreditor i en bestemt periode skal pengeinstituttet angive den forsendelsesadresse, som Nets skal bruge ved fremsendelsen. Ved rekvisition af ét bestemt indbetalingskort bruges som udgangspunkt den adresse, der oprindeligt er angivet, men det er muligt at angive en anden forsendelsesadresse, hvis debitor fx har skiftet adresse. Side 18 af 27

19 Håndtering af debitors pengeinstitutskifte Generelt om flytning Hvis debitor skifter pengeinstitut og ønsker at videreføre sine betalingsaftaler, skal debitors nye pengeinstitut overføre betalingsaftalerne fra debitors tidligere pengeinstitut. I forbindelse med overførslen skal pengeinstituttet samtidig flytte alle de betalingsoversigter og Medsend bilag, som er arkiveret i Centralt arkiv fra det tidligere pengeinstitut. Dette sker ved at følge proceduren nedenfor. Flytning af alle betalingsaftaler og dokumenter Det er vigtigt, når betalingsaftaler flyttes, at alle betalingsaftaler flyttes i samme transaktion til én konto i det nye pengeinstitut. Dermed får flytningen også virkning for de betalingsoversigter og Medsend bilag, der er arkiveret i Centralt Arkiv. Pengeinstituttet kan derefter fordele betalingsaftalerne på flere konti. Hvis ændringerne indsendes som enkelttransaktioner, flyttes debitors dokumenter ikke i Centralt Arkiv. Det betyder, at debitor ikke vil kunne se sine tidligere dokumenter, efter debitor har flyttet pengeinstitut. Hvis dokumenter ikke er flyttet Elektronisk indbetalingskort Hvis dokumenter ikke er flyttet, efter at pengeinstituttet har anmodet om dette, skal pengeinstituttet kontakte Nets. Flytning af betalingsaftaler omfatter ikke generelle eller specifikke tilmeldinger til Elektroniske indbetalingskort. Debitors tidligere pengeinstitut skal dog på det nye pengeinstituts anmodning oplyse, om debitor har været tilmeldt Elektronisk indbetalingskort. Side 19 af 27

20 Advisering i Betalingsservice Betalingsoversigten Betalingsoversigten Nets danner én eller flere betalingsoversigter til debitor, hvis der skal gennemføres betalinger fra debitor i den kommende måned. Betalingsoversigten sendes til debitor elektronisk og/eller på papir alt efter debitors adviseringsform. Betalingsoversigten på papir vil ved normal postgang være fremme hos debitor inden månedsskiftet. Modtager debitor oplysningerne elektronisk, vil adviseringen være tilgængelig for debitor i netbanken og/eller hans elektroniske postkasse inden månedsskiftet. Indhold Faktura Navne- og adresseoplysninger Beløbet, betalingsdagen, kreditors navn samt oplysninger om betalingen fremgår af betalingsoversigten, så debitor entydigt kan identificere betalingen. Betalingsoversigten kan erstatte en faktura. Det er kreditors ansvar, at oplysningerne på betalingsoversigten opfylder lovgivningens krav til fakturaer. Pengeinstituttet har ansvaret for, at Nets altid har den korrekte adresse på debitor. Er debitor ikke kunde længere, skal adresseoplysninger hos Nets slettes. Hvis pengeinstituttet ikke har registreret navne- og adresseoplysninger for debitor i Nets, vil betalingsoversigten blive sendt til pengeinstituttet. Logo på betalingsoversigten Logo på betalingsoversigten Betalingsoversigter bliver påført pengeinstituttets logo i det layout, pengeinstituttet normalt bruger. Logoet placeres i øverste venstre hjørne af betalingsoversigten. Elektroniske betalingsoversigter gengiver logoet i fuldfarve. Betalingsoversigter på papir samt kvitteringer for gennemført betaling påtrykkes pengeinstituttets logo i sort/hvid. Logoets udseende Logoet må kun indeholde bomærke og navnetræk. Reklametekster, slogans, telefonnumre, adresse o. lign. er ikke tilladt. Arealet for pengeinstitutlogo kan maksimalt udgøre 70 x 17 mm. Vektorformat EPS. Godkendelse og ændringer Pengeinstituttet leverer en fil i aftalt format med pengeinstituttets logo til Nets. Nets leverer testprint af pengeinstituttets logo til pengeinstituttets godkendelse. Pengeinstituttet skal orientere Nets om eventuelle ændringer i pengeinstituttets logo samt levere en fil i aftalt format mindst 1 måned før, det nye logo skal anvendes. Nødprocedure Nets forbeholder sig ret til at udskrive betalingsoversigter og kvitteringer uden pengeinstitutlogo, hvis udskrivning med logo undtagelsesvis ikke er muligt. Side 20 af 27

21 Debitors adviseringsform for Betalingsservice og Medsend bilag Pengeinstituttets registrering Adviseringsformen angiver, hvorledes debitor skal modtage sin betalingsoversigt med eventuelle bilag. Pengeinstituttet skal meddele elektronisk til Nets, hvilken adviseringsform den enkelte debitor har. Det er adviseringsformen registreret hos Nets, som er afgørende for, hvordan debitor adviseres. Ændringen i adviseringsform skal være Nets i hænde senest 6. sidste bankdag i måneden kl. 18 for at få virkning for betalingsoversigten i den kommende opkrævningsmåned. Adviseringsformer Adviseringsdata Der kan registreres følgende adviseringsformer for debitor P = sendes på papir til debitor E = leveres elektronisk til pengeinstituttet B = sendes på papir til debitor og leveres elektronisk til pengeinstituttet Til brug for visning af betalingsoplysninger i netbanken leverer Nets data med adviseringsoplysninger fra Betalingsservice til pengeinstitutternes datacentraler. Betalingsoversigten og bilag i e-boks Levering af dokumenter Nets tilbyder at levere Betalingsoversigten og bilag i e-boks for de pengeinstitutter, som ønsker at tilbyde dette til deres debitorer. Hvis debitor ønsker at modtage betalingsoversigten med eventuelle bilag i e-boks, skal adviseringsformen angives med E. Betalingsoversigterne og bilag vil være tilgængelige i e-boks 2 dage efter 6. sidste bankdag. Dokumenter mangler Konstruerede cpr-numre I tilfælde af at debitor ikke kan finde betalingsoversigt eller bilag i e-boks, skal pengeinstituttet kontakte Nets. Hvis pengeinstitutter anvender konstruerede cpr-numre, kan det i nogle tilfælde kræve en særlig teknisk opsætning i e-boks. Produktionsforløb for betalingsoversigter i Betalingsservice Definition: Hovedkørsel Hovedkørslen i Betalingsservice sker 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden, hvor Betalingsservice danner betalingsoversigterne samt bilag for næste måneds betalinger for de kreditorer, der har afleveret betalingsoplysninger. Umiddelbart efter hovedkørslen startes udskrivning og forsendelse af betalingsoversigter og bilag til debitorer med adviseringsformerne B og P. I forlængelse af hovedkørslen leverer Betalingsservice følgende til pengeinstitutterne data om den kommende måneds betalinger betalingsoversigter og bilag og fra hovedkørslen til elektronisk distribution gen- Side 21 af 27

22 nem debitors netbank Disse informationer leveres 5. sidste bankdag Definition: Ekstraadvisering Ekstra advisering er en fast, ekstra kørsel i Betalingsservice for de kreditorer, der ikke har nået at aflevere betalingsoplysninger senest 6. sidste bankdag. Ekstra advisering finder sted 3. sidste bankdag i måneden. Der fremsendes separate betalingsoversigter med de betalinger, der er med i ekstra adviseringen. Definition: Advisering ifølge speciel aftale Advisering ifølge speciel aftale kan finde sted på den næstsidste bankdag i måneden. Kørslen sker efter særlig aftale med Nets og kun i særlige tilfælde. Der fremsendes separate betalingsoversigter med de betalinger, der er med i advisering efter speciel aftale. Forespørgsler fra debitor Hvis en debitor henvender sig til sit pengeinstitut, fordi en forventet betaling mangler på månedens betalingsoversigt, skyldes det som regel, at den pågældende kreditor ikke har afleveret sine betalingsoplysninger rettidigt. Betalingen er derfor henvist til kørslen ekstra advisering. Pengeinstituttet kan henvise debitor til at vente på en eventuelt ekstra betalingsoversigt, som vil være tilgængelig i netbanken den 2. sidste bankdag eller være fremme med posten senest den første i måneden. Alternativt må debitor kontakte den pågældende kreditor. Typisk produktionsforløb Dette skema viser det typiske produktionsforløb for advisering via Betalingsservice. Tidsforløb Nets modtager Pengeinstituttets data central modtager Debitor modtager Måned 0 6. sidste bankdag senest kl Betalingsoplysninger fra kreditorer samt bilagsoplysninger til Medsend bilag 5. sidste bankdag Betalingsoplysninger til ekstra advisering Oplysninger om kommende betalinger Ordinær betalingsoversigt med eventuelle Medsend bilag tilgængelig i netbank 4. sidste bankdag Betalingsoplysninger til ekstra advisering Oplysninger om bilag 3. sidste bankdag Betalingsoplysninger til ekstra advisering 2. sidste bankdag Betalingsoplysninger til advisering ifølge speciel aftale Oplysninger om kommende betalinger og bilag Separat betalingsoversigt med eventuelle Medsend bilag tilgængelig i netbank Sidste bankdag Oplysninger om kommende betalinger og bilag Separat betalingsoversigt med evt. bilag tilgængelig i netbank Måned 1 1. bankdag Separat betalingsoversigt med eventuelle Medsend bilag på papir Side 22 af 27

23 Teknik Generelt om Centralt Arkiv Beskrivelse Nets arkiverer alle betalingsoversigter og Medsend bilag i Centralt Arkiv. Pengeinstitutterne kan linke fra netbanken til betalingsoversigter og eventuelle Medsend bilag, som skal vises i netbank. Både Medsend bilag tilknyttet Betalingsservice og Elektronisk indbetalingskort opbevares i Centralt Arkiv. Vær dog opmærksom på, at selve det elektroniske indbetalingskort ikke opbevares i det Centrale Arkiv. Nets sender 5. sidste bankdag i måneden betalingsoversigten til Centralt Arkiv for alle de kunder, som pengeinstituttet har opsat med adviseringskode B og E. Alle Medsend bilag sendes til Centralt Arkiv uanset debitors adviseringskode. Arkiveringstidspunkt Arkiveringsperiode Betalingsoversigter og Medsend bilag opbevares i Centralt Arkiv i indeværende år og de foregående 5 år. I Centralt Arkiv ligger materialer, som vedrører betalinger fra juli 2006 og senere. MQ request Farver Pengeinstituttet kan via en transaktion til det centrale arkiv, en "MQ request", vise bilag i netbank på debitors anmodning. Betalingsoversigten og bilag opbevares og vises i farver. Flytning af dokumenter i Centralt Arkiv Generelt om flytning Debitors pengeinstitutter kan flytte alle de betalingsoversigter og Medsend bilag, som er arkiveret i Centralt Arkiv, enten til et nyt pengeinstitut, et nyt registreringsnummer eller til et andet CPR-nummer, fx ved dødsfald, hvis alle aftaler er tilknyttet afdøde og skal flyttes til ægtefællen. Pengeinstituttet skal flytte debitors betalingsaftaler, når anmodningen sendes til Nets, for at flytningen får virkning for debitors dokumenter i Centralt Arkiv. Hvis ændringerne indsendes som enkelttransaktioner, flyttes debitors dokumenter ikke i Centralt Arkiv. Det betyder, at debitor ikke vil kunne se sine tidligere dokumenter, efter debitor har flyttet pengeinstitut. Skift af CPRnummer Skift af registreringsnummer Hvis dokumenter ikke er flyttet Når pengeinstituttet foretager en generel CPR-nummerændring på alle debitors betalingsaftaler og/eller aftaler om Elektronisk indbetalingskort samtidig, så flyttes samtlige dokumenter i det centrale arkiv til det nye CPR-nummer. Når pengeinstituttet foretager en generel registreringsnummerændring på alle debitors betalingsaftaler og/eller aftaler om Elektronisk indbetalingskort samtidig, så flyttes samtlige dokumenter i det centrale arkiv til det nye CPR-nummer. Hvis dokumenter ikke er flyttet, efter at pengeinstituttet har anmodet om dette, skal pengeinstituttet kontakte Nets. Side 23 af 27

24 Elektronisk indbetalingskort Flytninger i Centralt Arkiv omfatter ikke elektroniske indbetalingskort, som ikke opbevares i Centralt Arkiv. Netbank retningslinjer Regler og anbefalinger Når pengeinstituttet tilslutter sig Betalingsservice forpligter det sig til at overholde følgende regelsæt: Generelle vilkår for pengeinstitutters tilslutning til Betalingsservice Tillæg til Generelle vilkår for pengeinstitutters tilslutning til Betalingsservice elektronisk postkasse Generelle regler for pengeinstitutters tilslutning til levering af elektroniske indbetalingskort. Alle regelsæt indeholder krav til funktioner og præsentation i netbanken. Som supplement hertil har Nets udarbejdet nogle retningslinjer og anbefalinger i forbindelse med netbankens funktioner i tilknytning til Betalingsservice, Medsend bilag og Elektronisk indbetalingskort. Funktioner og præsentation for debitor Registrerede logoer Pengeinstituttet skal i netbanken anvende de registrerede logoer for Betalingsservice - som kan downloades fra Elektronisk indbetalingskort - som kan downloades fra Logoerne skal fremtræde klart og tydeligt, så produkterne er synlige for debitor. Det kan dog være nødvendigt at formindske logoerne af hensyn til øvrige fonte og logoer i netbanken. Overblik og nem adgang Præsentation af tilmeldingsmuligheder Pengeinstitutterne bør sikre, at det i netbanken generelt er let for debitor at finde frem til funktionerne Betalingsservice og Elektronisk indbetalingskort. Når debitor indtaster et indbetalingskort, skal han præsenteres for muligheden for at tilmelde betalingen til Betalingsservice eller Elektronisk indbetalingskort. Valgmuligheden mellem de betalingsformer skal præsenteres ligeværdigt for debitor. Det skal ligeledes være nemt og overskueligt for kunden at skifte betalingsmåde, det vil sige skifte fra Elektronisk indbetalingskort til automatisk betaling via Betalingsservice eller omvendt. Debitors accept af vilkårene Pengeinstituttet skal sikre, at debitor accepterer debitorreglerne for Betalingsservice og Elektronisk indbetalingskort skriftligt eller elektronisk, før Betalingsservice og Elektronisk indbetalingskort kan anvendes. Regelsættene bør være tilgængelige via netbanken, og information og vejledning bør være tydelig og fyldestgørende. Side 24 af 27

25 Retningslinjer for Betalingsservice og Medsend bilag Debitor skal kunne Det skal til enhver tid være muligt for debitor at: tilmelde en betalingsaftale afvise en betaling afmelde en betalingsaftale ændre en betalingsaftale til en aftale om Elektronisk indbetalingskort Det er vigtigt, at handlingen kan foretages nemt og hurtigt. Debitor skal straks på skærmen modtage meddelelse om, hvorvidt handlingen kan gennemføres eller ej. Visning af betalingsoversigter Debitor skal i netbanken kunne se betalingsoversigter og eventuelle Medsend bilag for den indeværende måned og 13 måneder tilbage i tiden. Tilbyder netbanken debitor en elektronisk betalingsoversigt, skal logoet for Betalingsservice vises på betalingsoversigten. Debitor skal opnå samme helhedsindtryk og overblik ved præsentation på skærmen, som var præsentation sket ved på en betalingsoversigt på papir. Hvis pengeinstituttet tilbyder, at betalingsoversigten og Medsend bilag kan leveres i en elektronisk postkasse (fx e-boks), gælder samme krav til præsentation som for netbanken. Visning af Medsend bilag Det skal tydeligt fremgå, hvis der er et Medsend bilag tilknyttet betalingsoversigten. Bilaget skal fremgå som et tydeligt link i tilknytning til betalingsoversigten. Hvis det er muligt, bør det fremgå med et link på posteringsniveau, fx under kommende betalinger, at der er et Medsend bilag til betalingen. Ved klik på linket skal bilaget vises i pdf-format. Bilagets navn skal vises i forbindelse med linket til bilaget. Visning af betalingsoversigter Det er muligt at vise betalingsoversigter og Medsend bilag via Centralt arkiv. Det bør derfor være muligt for debitor enten i sin netbank eller i sin elektronisk postkasse at søge på tidligere betalingsoversigter med eventuelle Medsend bilag for både debitors nuværende og eventuelle tidligere pengeinstitutter 5 år tilbage i tiden. Retningslinjer for Elektronisk indbetalingskort Debitor skal kunne Det skal til enhver tid være muligt for debitor, at foretage en generel tilmelding af alle kreditorer til Elektronisk indbetalingskort, at foretage en specifik tilmelding af enkelte kreditorer til Elektronisk indbetalingskort, at fravælge at modtage Elektronisk indbetalingskort fra udvalgte kreditorer, at godkende et Elektronisk indbetalingskort uden ændringer, at godkende et Elektronisk indbetalingskort med ændringer i betalingsdato og/eller beløb, Side 25 af 27

26 at ændre en specifik aftale om Elektronisk indbetalingskort til en betalingsaftale i Betalingsservice, at ændre måden, hvorpå debitor adviseres om modtagne Elektronisk indbetalingskort. Det er vigtigt, at handlingen kan foretages nemt og hurtigt. Debitor skal straks på skærmen modtage meddelelse om, hvorvidt handlingen kan gennemføres eller ej. Advisering til debitor Når et Elektronisk indbetalingskort og eventuelt bilag præsenteres i netbanken, skal debitor straks modtage en besked i selve netbanken i form af en direkte besked eller en pop-up, og uden for netbanken i form af , SMS eller lignende. Samme krav til elektronisk postkasse Visning af Elektronisk indbetalingskort Visning af Medsend bilag Hvis netbanken tilbyder debitor, at Elektronisk indbetalingskort og eventuelt tilknyttet bilag også kan leveres i en ekstern elektronisk postkasse (fx e-boks), gælder de samme krav til præsentation i den elektroniske postkasse, som var præsentationen sket i netbanken. Debitor bør få samme helhedsindtryk ved præsentation af Elektronisk indbetalingskort på skærmen, som hvis debitor havde modtaget et indbetalingskort på papir. Det skal være muligt for debitor at søge på tidligere modtagne Elektronisk indbetalingskort og tilknyttede Medsend bilag for den indeværende måned og 13 måneder tilbage i tiden. Det skal altid og tydeligt fremgå, hvis der er et Medsend bilag tilknyttet et Elektronisk indbetalingskort. Bilaget skal fremgå som et tydeligt link i tilknytning til Elektronisk indbetalingskort. Ved klik på linket skal bilaget vises i pdf-format. Bilagets navn skal vises i forbindelse med linket til bilaget. Oversigt over regler og andet materiale Regler Du kan finde følgende regelsæt på Pengeinstitutregler: Generelle regler for pengeinstitutters tilslutning til Betalingsservice Tillæg til Generelle regler for pengeinstitutternes tilslutning til Betalingsservice elektronisk postkasse Sikkerhedskrav til udbydere af elektroniske postkasser - Betalingsservice Generelle regler for pengeinstitutters tilslutning til levering af Elektroniske indbetalingskort Kreditorregler Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Kreditorregler for Elektronisk indbetalingskort Generelle regler for Medsend bilag Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice web Side 26 af 27

27 Debitorregler: Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Debitorregler for Elektronisk indbetalingskort Regler for Betalingsservice plus Blanketter Pengeinstitut: Debitors afvisning og tilbageførsel og pengeinstitutters tilbageførsel pga. manglende dækning Pengeinstituttets tilbageførsel særlige omstændigheder Debitors indsigelse om uautoriseret eller fejlbehæftet betaling Kunde FI01 - Adviseringsservice for indbetalingskort BS11 - Aftale om Betalingsservice plus Alt materiale kan downloades fra vores hjemmeside Kreditor opretter sig direkte på Vejledninger På findes følgende vejledninger: Vejledning for kreditorer Betalingsservice og indbetalingskort Diverse dataleverandørvejledninger Vejledning for Betalingsservice web Vejledning for Betalingsservice plus Brochurer og salgsmaterialer Salgsmateriale og brochurer for Betalingsservice og indbetalingskort kan du finde på Side 27 af 27

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 13 Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunder og bruger - ansøgere 1.1.1 Kunden er det selskab, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank.

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift:

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift: Aftale om Webbank - Erhverv Side 1 af 15 Parter Kunde Pengeinstitut CPR-nr. / CVR-nr. Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Kunden

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 12. januar 2016 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R5655 Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg.nr. Kontohaver(e): Kontonr. Bruger-ID Reg.type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice, e-boks og Nykredit Kuvertbetaling,

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende fra den 14. juni 2013 til den 14. oktober 2013 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits netbank på www.mitnykredit.dk. Nykredits

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits netbank på www.mitnykredit.dk. Nykredits netbank er systemmæssigt adskilt fra resten af mitnykredit,

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Netbank Erhverv

Fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Netbank Erhverv Aftale om Gældende fra 1. august 2015 Fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Netbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Reg. nr. og kontonr. Kontohaver CVR/CPR-nr. Navn Adresse Postnr./By indgår aftale

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Stabsfunktioner. vestjyskbank@vestjyskbank.dk. 2. Indhold. Pengeinstituttet

Stabsfunktioner. vestjyskbank@vestjyskbank.dk. 2. Indhold. Pengeinstituttet Aftale om Netbank (Erhverv) Parter Kunde Pengeinstituttet vestjyskbank Stabsfunktioner Torvet 4-5 7620 Lemvig vestjyskbank@vestjyskbank.dk CPR-nr./CVR-nr. 4560037592 Indhold Mellem ovennævnte parter er

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder

Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Almindelige forretningsbetingelser - Erhvervskunder Side 1 af 10 Gældende fra den 29. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle jeres forretninger med Møns Bank, medmindre andet er aftalt. For

Læs mere