Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører"

Transkript

1 Vejledning for dataleverandører Leverance Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af dokument Forord Hvor kan du henvende dig? Leverance 0601 Betalingsdata Betalingsservice total Betalingsservice Indbetalingskort Opkrævninger til EAN-numre Sektionstyperne i leverance 0601 Betalingsdata Formater i Betalingsservice - sektionstyper: Modulus 10 - sektion 0118, Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Recordbeskrivelse - Leverance 0601 Betalingsdata Leverance start 0601 Betalingsdata Sektion Opkrævninger Sektion start sektion Debitors navn og adresse Debitors postnummer og land Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Opkrævningsoplysninger Tekst til debitor Separat tekst til debitor Sektion slut sektion Sektion Erstatningsopkrævninger Sektion start sektion Opkrævningsoplysninger - Erstatningsopkrævning Tekst til debitor Sektion slut sektion Sektion Indbetalingskort Sektion start sektion Debitors navn og adresse Debitors postnummer og land Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Opkrævningsoplysninger - Indbetalingskort Tekst til debitor Sektion slut sektion Sektion 0118 Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Sektion start sektion Debitors navn og adresse Debitors postnummer og land Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Tekst til opkrævning Sektion slut sektion Leverance slut 0601 Betalingsdata Eksempel Opkrævninger (sektion 0112) Eksempel Opkrævning til EAN-nummer (sektion 0112) Eksempel Særskilte tekstlinjer på indbetalingskort (sektion 0112) Eksempel Indbetalingskort (sektion 0117) Eksempel Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation (sektion 0118)...74 Side 2 af 74

3 1. Vedligeholdelse af dokument Ændringer i denne udgave Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven dateret I forhold til tidligere udgave er følgende ændret (redaktionelle ændringer undtaget): Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet Nye hjemmeside 2. Forord Betalingsdata og recordstruktur Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt recordstruktur for leverance 0601 Betalingsdata. Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygning af leverance 0601 Betalingsdata. Test Er du ny kunde, anbefaler vi, at du gennemfører en test med os, inden du begynder at opkræve. 3. Hvor kan du henvende dig? Mere information Læs mere information om produkterne, kontaktinformation og åbningstider på Nets.EU. Side 3 af 74

4 4. Leverance 0601 Betalingsdata Forskellige opkrævningsformer Leverance 0601 Betalingsdata bruges af kreditor til at aflevere betalingsdata til Nets og indeholder datagrundlaget for dannelsen af opkrævninger til kreditors kunder (debitorer). Afhængig af kreditors aftale med Nets danner betalingsdata indsendt i leverance 0601 Betalingsdata grundlag for dannelse af følgende opkrævningsformer: - Betalingsservice (automatiske betalinger) - Elektronisk indbetalingskort i netbank - Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder) - Indbetalingskort til e-boks - Indbetalingskort på papir - Udbetalinger til debitorer gennem Betalingsservice Indbetalingskort kan udsendes selvstændigt eller via Betalingsservice total, hvor opkrævninger, der ikke kan gennemføres som automatiske betalinger, bliver udsendt som indb e- talingskort. Afleveringsfrister For opkrævninger gennem Betalingsservice gælder, at leverance 0601 Betalingsdata kan afleveres til Nets løbende gennem afleveringsmåneden frem til den af Betalingsservice fastsatte afleveringsfrist. Det samme gælder indbetalingskort, som udsendes i Betalingsservice total. Betalingsdata til indbetalingskort, som udsendes selvstændigt (dvs. uden for Betalingsservice total), kan afleveres på et hvilket som helst tidspunkt i måneden uafhængigt af kred i- tors opkrævninger. Du finder afleveringsfristerne på Nets.eu Side 4 af 74

5 4.1 Betalingsservice total Betalingsservice total Med denne løsning kan kreditor aflevere betalingsdata for hele den debitorbestand, der skal foretages opkrævninger fra, til Nets inklusive debitorernes navne- og adresseoplysninger. Nets danner derefter opkrævninger til alle debitorer enten som automatiske betalinger gennem Betalingsservice eller som indbetalingskort. Indbetalingskort dannes, hvis deb i- tor ikke er tilmeldt Betalingsservice. Indbetalingskort til debitorer uden betalingsaftale Sektionsopdelt efter debitorgruppe Tekst til advisering af debitor Hvis der indsendes opkrævninger til debitorer, der ikke har registreret en betalingsaftale for den pågældende opkrævning, dannes et indbetalingskort til debitor. Indbetalingskort er af typen Fælles indbetalingskort kortart 71. Såfremt betalingsdata indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan der afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én opkrævning pr. kunde pr. betalingsdato. Tekstoplysninger til advisering på betalingsoversigten eller indbetalingskortet specificeres enten: i leverancen ved hver betaling eller hentes fra en fast opsætning registreret i kreditors stamoplysninger i Betalingsservice. Det er også muligt at have en kombination af faste tekstlinjer registreret i Betalingsservice og løbende aflevering af tekstlinjer i leverancen. Al tekst på betalingsoversigten udskrives med STORE bogstaver. Hvis kreditor afleverer tekst med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store bogstaver. Tekst på indbetalingskort udskrives med STORE bogstaver, undtagen ved brug af 062- record, her udskrives teksten med små og store bogstaver. Forfaldsdato Særskilt tekst til indbetalingskort Alle opkrævninger gennem Betalingsservice total skal have forfaldsdato i måneden efter afleveringsmåneden. Dette gælder også for indbetalingskort. Det er muligt at bruge en særskilt adviseringstekst til indbetalingskort. Teksten kan fx være en opfordring til at tilmelde betalingen til Betalingsservice eller Elektronisk indbetalingskort i netbank. For at gøre brug af de separate tekstlinjer, skal teksten angives i recordtype 062. Du kan se et eksempel på opbygning af leverance 0601 Betalingsdata med recordtype 062 bagerst i denne vejledning. Kreditors egen reference til den enkelte opkrævning Antal sektioner pr. leverance Debitors kundenummer Det er muligt i leverance 0601 Betalingsdata at angive en reference på den enkelte opkrævning. Referencen leveres retur i leverance Betalingsoplysninger sammen med opkrævningens status. Bemærk, at: for opkrævninger betalt gennem Betalingsservice returneres referencer på op til 30 karakterer, for opkrævninger via indbetalingskort returneres de ni første karakterer af referencen. I leverance 0601 Betalingsdata kan der maksimalt afleveres 9000 sektioner pr. leverance. Hvis kreditor bruger alfanumeriske kundenumre, skal kreditor være opmærksom på at Nets ikke kan skelne mellem små og store bogstaver. Kundenumre kan således ikke a d- Side 5 af 74

6 skilles alene på bogstavstørrelsen. Bemærk! Udbetalinger til debitorer Kreditor har ikke mulighed for at gennemføre erstatningsopkrævninger i Betalingsservice total. Bemærk, at udbetalinger til debitorer kun kan foretages til debitorer, som har en betalingsaftale. Hvis Betalingsservice har modtaget udbetalinger til debitorer uden betalingsaftale, da n- nes en oplysningsliste med oplysning om debitors kundenummer, betalingsdato og beløb. Oplysningslisten bliver som hovedregel dannet på papir. Ønsker kreditor listen elektronisk, skal denne sættes op til leverance Oplysningsliste. På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen. Side 6 af 74

7 4.2 Betalingsservice Betalingsservice Denne løsning er baseret på, at Nets foretager opkrævning gennem Betalingsservice uden at danne indbetalingskort til de øvrige debitorer. Leverance 0601 Betalingsdata skal derfor alene indeholde betalingsdata til opkrævning af debitorer, som har en betalingsaftale til Betalingsservice med kreditor. Leverance 0603 nødvendig Sektionsopdelt efter debitorgruppe Tekst til advisering af debitor Grundlaget for at danne en korrekt opkrævningsleverance findes i leverance 0603 Aftaleoplysninger. Leverancen indeholder oplysninger om alle betalingsaftaler eller til- og afmeldte betalingsaftaler samt betalingsaftalens aftalenummer, som skal angives i betalingsdata i opkrævningsleverancen. Såfremt betalingsdata indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én betaling pr. kunde pr. betalingsdato. Tekstoplysninger til advisering på betalingsoversigten specificeres enten: i leverancen ved hver betaling eller hentes fra en fast opsætning registreret i kreditors stamoplysninger i Nets. Det er også muligt at have en kombination af faste tekstlinjer registreret i Nets og løbende aflevering af tekstlinjer i leverancen. Al tekst på betalingsoversigten udskrives med STORE bogstaver. Hvis kreditor afleverer tekst med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store bogstaver. Betalingsdato Kreditors egen reference til den enkelte opkrævning Antal sektioner pr. leverance Debitors kundenummer Udbetalinger til debitorer Alle opkrævninger gennem Betalingsservice kan tidligst have betalingsdato i måneden efter afleveringsmåneden. Betalingsdatoen kan ligge op til 180 dage frem i tiden. Det er muligt i leverance 0601 Betalingsdata at angive en reference på den enkelte opkrævning. Referencen leveres retur i leverance Betalingsoplysninger sammen med opkrævningens status. For opkrævninger betalt gennem Betalingsservice returneres referencer på op til 30 karakterer. Hvis kreditor bruger alfanumeriske kundenummer, skal kreditor være opmærksom på at Nets ikke kan skelne mellem små og store bogstaver. Kundenumre kan således ikke a d- skilles alene på bogstavstørrelsen. Bemærk, at udbetalinger kun kan foretages til debitorer, som har en betalingsaftale til Betalingsservice. Hvis betalingsservice har modtaget udbetalinger til debitorer uden betalingsaftale, da n- nes en oplysningsliste med oplysning om debitors kundenummer, betalingsdato og beløb. På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen. Leverance 0601 Betalingsdata kan der maksimalt afleveres 9000 sektioner pr. leverance. Erstatningsopkrævninger Opstår der behov for ændringer i de opkrævninger, som allerede er afleveret og registreret i Betalingsservice, kan kreditor helt frem til sidste frist for aflevering af betalingsdata indlevere betalingsdata, som erstatter tidligere indsendte betalingsdata for de enkelte opkrævninger. Erstatningsopkrævningen træder i stedet for den oprindelige opkrævning, både hvad a n- går beløb og eventuelle adviseringsoplysninger til debitor. Side 7 af 74

8 4.3 Indbetalingskort Flere typer indbetalingskort Flere distributionskanaler for indbetalingskort Løbende udsendelse af indbetalingskort Forfaldsdato Flere indbetalingskort via elektroniske medier Det er muligt at udsende indbetalingskort både i forbindelse med Betalingsservice total og selvstændigt uden for opkrævningscyklus i Betalingsservice. De særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med Betalingsservice total er beskrevet ovenfor. Generelt gælder, at indbetalingskort kan udsendes gennem forskellige distributionskanaler, som afspejler både kreditors og debitors valg. - Elektronisk indbetalingskort i netbank - Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder) - Indbetalingskort til e-boks - Indbetalingskort på papir med hurtig udsendelse (2 dage) - Indbetalingskort på papir med standard udsendelse (7 dage) Kreditor kan få dannet og udsendt indbetalingskort løbende og uafhængigt af den månedlige opkrævningscyklus i Betalingsservice. Dette kan fx være relevant i forbindelse med rykkere, erstatningsopkrævninger, ad hoc opkrævninger o. lign., hvor opkrævningen skal hurtigt frem til modtager. Opkrævningernes forfaldsdato kan tidligst være én bankdag efter registrering af leverancen i Betalingsservice. Bemærk: Nets kontrollerer ikke, om indbetalingskortet kan være fremme hos debitor inden den angivne forfaldsdag. Dette afhænger af, hvilken distributionskanal kreditor vælger. Der kan opnås flere indbetalingskort via elektroniske medier ved at tilføje CPR-/CVR-nr. i recordtype 022, transaktionskode 0240, recordnummer Opkrævninger til EAN-numre Offentlige betalinger Betalingsservice Opkrævninger gennem Betalingsservice total, Betalingsservice og indbetalingskort understøtter loven om offentlige betalinger. Hvis den offentlige virksomhed har tilsluttet sig Betalingsservice, kan du indhe nte den offentlige virksomheds EAN lokationsnummer og indsætte dette i adviseringsteksten. Herved får den offentlige virksomhed mulighed for at indlæse EAN-nummeret i eget økonomisystem. Fakturaer, som sendes til offentlige virksomheder, skal sendes elektronisk. Indbetalingskort Opbygning af navne- og adresselinjer Hvis den offentlige virksomhed ikke har tilmeldt sig Betalingsservice, og Nets danner et indbetalingskort til virksomheden, konverteres indbetalingskortets informationer til elektronisk format. Herefter leveres opkrævningen direkte til modtagerne. For at opkrævninger kan sendes til EAN-nummer, skal navne- og adresselinjerne udfyldes på følgende måde: Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen) Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX) Adresselinje 3 : Debitors adresse Postnummer : 0555 Kreditor skal være opmærksom på at overholde krav om indhold af oplysninger til for- Side 8 af 74

9 matet OIOUBL. Se mere på Økonomistyrelsens ( og IT- og telestyrelsens ( hjemmesider. Tekstlinjer kan bruges til at opfylde krav om indhold til faktura til EAN-nr. Informationer skal stå i de første 40 linjer for at blive aflæst. Du kan se et eksempel på opbygning af navne- og adresselinjerne i leverance 0601 Betalingsdata bagerst i denne vejledning. Bemærk! Indeholder opkrævningen ikke de krævede oplysninger, kan opkrævningen ikke afleveres elektronisk og opkrævningen vil blive returneret til kreditor. Dette vil blive faktureret i følgende gældende prisliste. 5. Sektionstyperne i leverance 0601 Betalingsdata 5.1 Formater i Betalingsservice - sektionstyper: Sektion 0112 Opkrævninger via Betalingsservice og Betalingsservice total Sektionen giver: mulighed for angivelse af tekstlinjer til advisering af debitor på 60 karakterers længde mulighed for op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskort mulighed for at aflevere to typer tekster: - recordtype 052; tekster, der bruges til automatiske betalinger - recordtype 062; tekster, der bruges til indbetalingskort i forbindelse med Betalingsservice total. Hvis ingen recordtype 062 afleveres, bruges teksten i recordtype 052 til både Betalingsservice og indbetalingskort. Sektion 0113 Erstatningsopkrævninger Sektionen indeholder betalingsdata til erstatning for tidligere registrerede betalingsdata afleveret i sektion Betalingsdata for erstatningsopkrævninger skal være afleveret og registreret i Betalingsservice senest kl , 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden, da betalingsoversigten udskrives denne dag. Bemærk! Sektion 0117 Sektion 0113 kun kan anvendes til Betalingsservice. Den kan ikke bruges, hvis du bruger Betalingsservice total. Indbetalingskort Sektionen giver mulighed for: Løbende udsendelse af indbetalingskort med forfald først kommende bankdag efter afleveringsdagen. Brug af 60 karakterers adviseringstekst. Angivelse af forfaldsdato op til 180 dage frem i tiden. Op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet. Indbetalingskort kan distribueres som Opkrævning til EAN-nummer, Elektronisk indbetalingskort i netbank indbetalingskort via e-boks Side 9 af 74

10 papirindbetalingskort med hurtig udsendelse (2 dage) papirindbetalingskort med standard udsendelse (7 dage) papirindbetalingskort til udlandet Sektion 0118 Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Sektionen giver mulighed for: Løbende udsendelse af indbetalingskort med forfaldsdag dagen efter afleveringsdagen. Brug af 60 karakterers adviseringstekst. Angivelse af forfaldsdato op til 180 dage frem i tiden. Op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet. Brug af flere kortarter - både giroindbetalingskort og Fælles indbetalingskort. Levering af egen betaleridentifikation med maksimum 16 karakterer. Det FI-kreditornummer, som bruges i sektion 118, må ikke samtidig bruges i Betalingsservice total. Indbetalingskort kan distribueres som Opkrævning til EAN-nummer Elektronisk indbetalingskort i netbank indbetalingskort via e-boks papirindbetalingskort med hurtig udsendelse (2 dage) papirindbetalingskort med standard udsendelse (7 dage) papirindbetalingskort til udlandet 5.2 Modulus 10 - sektion 0118, Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Brug af egen betaleridentifikation Modulus 10 kontrol anvendes i sektion 0118, hvor det er muligt at indsende indbetalingskort med egen betaleridentifikation, som indsættes i OCR-linjen på indbetalingskortet. Sektion 0118 er beskrevet senere i vejledningen. Felt 13 i recordtype 042 Kortarter Modulus 10-kontrollen anvendes i felt 13, "Kreditors betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje", i recordtype 042. Betaleridentifikationen skal opfylde modulus 10. Kortarter, som kan anvendes: Kortart 04: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Kortart 15: Kortart 71: Kortart 75: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Betaleridentifikation er 15 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Modulus 10- kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus 10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1 osv. jf. vægttallene i nede n- Side 10 af 74

11 stående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen således, at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anve n- des som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifferet er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCRlinjen skal være en blank karakter, enten foran eller bagved betalingsidentifika - tionen. Hvis kortartskoden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man fx har betalingsidentifikation (uden tjekciffer), kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsidentifikation Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2 dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8 Side 11 af 74

12 6. Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Betegnelse Recordnr./ Sektionsnr. Record cordtype Transaktionskode Beskrivelse Leverance start Betalingsdata Sektion start Opkrævninger Debitors navn og adresse Debitors navneoplysninger* Debitors postnummer og land Debitors postnummer og land* Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Betalingsdato og beløb Opkrævningsoplysninger Tekst til debitor Tekstlinje til information af debitor Separat tekst til debitor på indbetalingskort Separat tekstlinje på indbetalingskort til information af debitor** Sektion slut Opkrævninger Sektion start ** Erstatningsopkrævninger Betalingsdato og beløb Erstatningsopkrævningens opkrævningsoplysninger Tekst til debitor Tekstlinje til information af debitor Sektion slut Erstatningsopkrævninger Sektion start Indbetalingskort Debitors navn og adresse Debitors navneoplysninger* Debitors postnummer og land Debitors postnummer og land* Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Forfaldsdato og beløb Indbetalingskortets opkrævningsoplysninger Tekst til indbetalingskort Tekstlinje til information af debitor Sektion slut Indbetalingskort Sektion start Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Debitors navn og adresse Navne- og adresseoplysninger om debitor Debitors postnummer/land Postnummer og land om debitor Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Forfaldsdato og beløb Opkrævningsoplysninger Tekst til indbetalingskort Tekstlinje Sektion slut Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation, Leverance slut Betalingsdata Side 12 af 74

13 * Anvendes kun for indbetalingskort ** Mulighed for at aflevere to typer tekster til debitor: Recordtype 052; tekster, der benyttes til Betalingsservice Recordtype 062; tekster, der benyttes til indbetalingskort mulighed for at teksten på indbetalingskortet kan udskrives med små og store bogstaver. Recordtype 062 kan kun bruges i Betalingsservice total. Hvis der ikke afleveres recordtype 062, bruges recordtype 052 til indbetalingskort. Side 13 af 74

14 7. Recordbeskrivelse - Leverance 0601 Betalingsdata 7.1 Leverance start 0601 Betalingsdata Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 002 = Leverance start. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BS1. Leverancetype. Leverance type 0601 = Betalingsdata. Dataleverandørs reference. Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør. Leverancens dannelsesdato. Feltet = eller leverancens dannelsesdato. Side 14 af 74

15 Betalingsdata (0601) Leverance start - Betalingsdata Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * Fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnummer 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja 0601 (Betalingsdata) 6 Leveranceidentifikation 10 N Ja Løbenummer efter eget valg 7 Filler 19 X Blanke 8 Dato 6 N Ja eller leverancens dannelsesdato 9 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 15 af 74

16 7.2 Sektion Opkrævninger Sektion start sektion 0112 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nr. Sektionsnummer 0112 = Opkrævninger. Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregning s- adresse. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug. Leverancens dannelsesdato. Feltet udfyldes med eller leverancens dannelsesdato. Hovedtekstlinje til betalingsoversigt. Hovedtekstlinjen udskrives som anden linje på betalingsoversigten sammen med debitors kundenummer. Hvis hovedlinjeteksten og kundenummer fylder mere end 60 karakterer, beskæres teksten, og kundenummeret skrives fuldt ud. Udfyldes feltet ikke, anvendes debitorgruppebenævnelsen. Hovedtekstlinjen anvendes ikke på indbetalingskort Bemærk! Det ikke er muligt at få en differentieret hovedlinjetekst for samme debitorgruppe ved indsendelse af flere leverance 0601 eller ved brug af sektionsopdeling. Det vil være den først indsendte hovedlinjetekst, der vil være gældende for alle betalinger i pågældende betalingsmåned. Side 16 af 74

17 Betalingsdata (0601) - sektion 0112 Sektion start - Opkrævninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * Fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nr. 4 Sektionsnummer 4 N Ja 0112 (Opkrævninger) 5 Filler 5 X Blanke 6 Debitorgruppenummer 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Brugers identifikation hos dataleverandør 8 Filler 4 X Blanke 9 Dato 8 N Ja eller leverancens dannelsesdato 10 Filler 4 X Blanke 11 Filler 10 X Blanke 12 Hovedtekstlinje 60 X Hovedtekstlinje på betalingsoversigt * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 17 af 74

18 7.2.2 Debitors navn og adresse Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger Kreditors PBS-nr. Transaktionskode 0240 = Debitors navn og adresse. Recordnummer. Udfyldes med Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance Betalingsoplysninger, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. Betalingens aftalenummer. Feltet udfyldes med Debitors navn og adresse.* Der kan leveres op til fem linjer til adresseringsformål Der skal leveres minimum: to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk udsendelse og tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk udsendelse. Felt 10 Bemærk! Transaktionskode 240 skal anvendes for Betalingsservice total. * Opkrævning til EAN-nummer Opkrævninger til EAN-numre leveres elektronisk ved at angive følgende oplysninger: Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen) Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX) Adresselinje 3 : Debitors adresse Postnummer : 0555 Side 18 af 74

19 Betalingsdata (0601) - sektion 0112 Debitors navn og adresse Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nr. 4 Transaktionskode 4 N Ja 0240 (Debitors navn og adresse) 5 Recordnummer 5 N Ja Debitorgruppenummer 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenummer 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenummer 9 N Ja Navn 35 X Debitors navne- og adresseoplysninger 10 Filler 42 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 19 af 74

20 7.2.3 Debitors postnummer og land Felt 1 Systempræfix BS. Felt 2 Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger. Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Kreditors PBS-nr. Transaktionskode 0240 = Debitors postnummer og land. Recordnummer. Udfyldes med Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance Betalingsoplysninger, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. Felt 8 Feltet udfyldes med Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Bemærk! Postnummer. Debitors postnummer.* ** Landekode. Angiv debitors land. Bemærk, at landekoden altid skal angives med store bogstaver! Transaktionskode 240 anvendes kun for Betalingsservice total * Forsendelse til indland eller udland Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, Debitors postnummer, med et dansk postnummer og felt 11, Debitors land, med værdien DK eller blank. Bynavn vil blive påført af Nets på baggrund af postnummeret Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, Debitors postnummer, med 0000 (nuller) eller blank og felt 11, Debitors land, med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter lades blank. Landenavn udfyldes af Nets på baggrund af den angivne landekode. ** Opkrævning til EAN-nummer Hvis opkrævninger til EAN-numre skal leveres udfyldes felt 10, Debitors postnummer med Jf. øvrige betingelser i foregående afsnit. Side 20 af 74

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013

Indbetalingskort med eget layout og logo. Juni 2013 Indbetalingskort med eget layout og logo Juni 2013 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder 4 2.2

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER...

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0

e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 e faktura Betalingsformat version 1.0.0 15. november 2004 Version 2.0 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING...1 2 BETALINGSFIL-FORMAT...2 DOCUMENT (N=1, mandatory)...4 HEADER...4 PAYMENT_INFO_JOINT_TRANSFER_FORM...7

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Søgning i Betalingsservice arkiv

Søgning i Betalingsservice arkiv Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Indbetalingskort med eget layout og logo

Indbetalingskort med eget layout og logo Indbetalingskort med eget layout og logo Maj 2016 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse: 1 Generelt 3 1.1 Forord 3 1.2 Vedligeholdelse af vejledningen 3 1.3 Mere information 3 2 Eget layout og logo 4 2.1 Muligheder

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem

Fil-formater. vedrørende. download af. modtagne FI-indbetalinger. til brug i kundernes. debitorsystem 1.1.1.1.1 Modtagne FI-indbetalinger, fil-formater Fil-formater vedrørende download af modtagne FI-indbetalinger til brug i kundernes debitorsystem PTG PTG SEK afsluttende CR/LF SEK Postgiro-format UDE

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15

Indholdsfortegnelse. Faktura upload/download - August 2005 Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 FAKTURA Upload/download...2 Opbygning af Fakturafil...4 Fakturahoved...5 Referencer...7 Fradrag/Tillæg...8 Fakturalinier...9 Afgiftsinformation, fakturalinie...11

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer

Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Bolig Grundmodul Brugervejledning Opkrævning med EAN-nummer BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING

nyt TIPS & TRICKS GØR FINTUN DIN NAV LØSNING HELT ENKELT OPKRÆVNING nyt 2. HALVÅR 2009 C...leveret af din forhandler! Løsninger til Microsoft Dynamics NAV fra Continia Software... TIPS & TRICKS Se hvordan du får optimalt udbytte af din investering i Celenia Payment Management

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.

For brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen. Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske

Læs mere

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel

Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Datastruktur vedr. afsendelsesformat til Overførselsservice ved informationsoverførsel til DA- Barsel Indhold Samlede datastruktur ved informationsoverførsel til DA-Barsel...2 OS1 Dataleverandør startrecord...2

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV

CONTINIA COLLECTION MANAGEMENT FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV Med Continia Collection Management samler du markedets førende opkrævningsstandarder i én enkelt løsning. Du kan herved udføre elektronisk fakturering med enten Betalingsservice,

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

DentalSuite. Kreditormodul

DentalSuite. Kreditormodul DentalSuite Kreditormodul Side 1 Kreditorsystemet er en integreret del af DentalSuite bogholderiet. Med kreditormodulet behøver du kun at have fat i dine regninger én gang. Når kreditordialogen aktiveres

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere