Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører"

Transkript

1 Vejledning for dataleverandører Leverance Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup Tlf CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af dokument Forord Hvor kan du henvende dig? Leverance 0601 Betalingsdata Betalingsservice total Betalingsservice Indbetalingskort Opkrævninger til EAN-numre Sektionstyperne i leverance 0601 Betalingsdata Formater i Betalingsservice - sektionstyper: Modulus 10 - sektion 0118, Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Recordbeskrivelse - Leverance 0601 Betalingsdata Leverance start 0601 Betalingsdata Sektion Opkrævninger Sektion start sektion Debitors navn og adresse Debitors postnummer og land Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Opkrævningsoplysninger Tekst til debitor Separat tekst til debitor Sektion slut sektion Sektion Erstatningsopkrævninger Sektion start sektion Opkrævningsoplysninger - Erstatningsopkrævning Tekst til debitor Sektion slut sektion Sektion Indbetalingskort Sektion start sektion Debitors navn og adresse Debitors postnummer og land Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Opkrævningsoplysninger - Indbetalingskort Tekst til debitor Sektion slut sektion Sektion 0118 Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Sektion start sektion Debitors navn og adresse Debitors postnummer og land Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Tekst til opkrævning Sektion slut sektion Leverance slut 0601 Betalingsdata Eksempel Opkrævninger (sektion 0112) Eksempel Opkrævning til EAN-nummer (sektion 0112) Eksempel Særskilte tekstlinjer på indbetalingskort (sektion 0112) Eksempel Indbetalingskort (sektion 0117) Eksempel Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation (sektion 0118)...74 Side 2 af 74

3 1. Vedligeholdelse af dokument Ændringer i denne udgave Denne udgave af recordlayoutet erstatter udgaven dateret I forhold til tidligere udgave er følgende ændret (redaktionelle ændringer undtaget): Afsnitsnummer Ændring Ny funktionalitet Nye hjemmeside 2. Forord Betalingsdata og recordstruktur Denne dataleverandørvejledning beskriver typer af betalingsdata samt recordstruktur for leverance 0601 Betalingsdata. Bagerst i vejledningen finder du eksempler på opbygning af leverance 0601 Betalingsdata. Test Er du ny kunde, anbefaler vi, at du gennemfører en test med os, inden du begynder at opkræve. 3. Hvor kan du henvende dig? Mere information Læs mere information om produkterne, kontaktinformation og åbningstider på Nets.EU. Side 3 af 74

4 4. Leverance 0601 Betalingsdata Forskellige opkrævningsformer Leverance 0601 Betalingsdata bruges af kreditor til at aflevere betalingsdata til Nets og indeholder datagrundlaget for dannelsen af opkrævninger til kreditors kunder (debitorer). Afhængig af kreditors aftale med Nets danner betalingsdata indsendt i leverance 0601 Betalingsdata grundlag for dannelse af følgende opkrævningsformer: - Betalingsservice (automatiske betalinger) - Elektronisk indbetalingskort i netbank - Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder) - Indbetalingskort til e-boks - Indbetalingskort på papir - Udbetalinger til debitorer gennem Betalingsservice Indbetalingskort kan udsendes selvstændigt eller via Betalingsservice total, hvor opkrævninger, der ikke kan gennemføres som automatiske betalinger, bliver udsendt som indb e- talingskort. Afleveringsfrister For opkrævninger gennem Betalingsservice gælder, at leverance 0601 Betalingsdata kan afleveres til Nets løbende gennem afleveringsmåneden frem til den af Betalingsservice fastsatte afleveringsfrist. Det samme gælder indbetalingskort, som udsendes i Betalingsservice total. Betalingsdata til indbetalingskort, som udsendes selvstændigt (dvs. uden for Betalingsservice total), kan afleveres på et hvilket som helst tidspunkt i måneden uafhængigt af kred i- tors opkrævninger. Du finder afleveringsfristerne på Nets.eu Side 4 af 74

5 4.1 Betalingsservice total Betalingsservice total Med denne løsning kan kreditor aflevere betalingsdata for hele den debitorbestand, der skal foretages opkrævninger fra, til Nets inklusive debitorernes navne- og adresseoplysninger. Nets danner derefter opkrævninger til alle debitorer enten som automatiske betalinger gennem Betalingsservice eller som indbetalingskort. Indbetalingskort dannes, hvis deb i- tor ikke er tilmeldt Betalingsservice. Indbetalingskort til debitorer uden betalingsaftale Sektionsopdelt efter debitorgruppe Tekst til advisering af debitor Hvis der indsendes opkrævninger til debitorer, der ikke har registreret en betalingsaftale for den pågældende opkrævning, dannes et indbetalingskort til debitor. Indbetalingskort er af typen Fælles indbetalingskort kortart 71. Såfremt betalingsdata indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan der afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én opkrævning pr. kunde pr. betalingsdato. Tekstoplysninger til advisering på betalingsoversigten eller indbetalingskortet specificeres enten: i leverancen ved hver betaling eller hentes fra en fast opsætning registreret i kreditors stamoplysninger i Betalingsservice. Det er også muligt at have en kombination af faste tekstlinjer registreret i Betalingsservice og løbende aflevering af tekstlinjer i leverancen. Al tekst på betalingsoversigten udskrives med STORE bogstaver. Hvis kreditor afleverer tekst med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store bogstaver. Tekst på indbetalingskort udskrives med STORE bogstaver, undtagen ved brug af 062- record, her udskrives teksten med små og store bogstaver. Forfaldsdato Særskilt tekst til indbetalingskort Alle opkrævninger gennem Betalingsservice total skal have forfaldsdato i måneden efter afleveringsmåneden. Dette gælder også for indbetalingskort. Det er muligt at bruge en særskilt adviseringstekst til indbetalingskort. Teksten kan fx være en opfordring til at tilmelde betalingen til Betalingsservice eller Elektronisk indbetalingskort i netbank. For at gøre brug af de separate tekstlinjer, skal teksten angives i recordtype 062. Du kan se et eksempel på opbygning af leverance 0601 Betalingsdata med recordtype 062 bagerst i denne vejledning. Kreditors egen reference til den enkelte opkrævning Antal sektioner pr. leverance Debitors kundenummer Det er muligt i leverance 0601 Betalingsdata at angive en reference på den enkelte opkrævning. Referencen leveres retur i leverance Betalingsoplysninger sammen med opkrævningens status. Bemærk, at: for opkrævninger betalt gennem Betalingsservice returneres referencer på op til 30 karakterer, for opkrævninger via indbetalingskort returneres de ni første karakterer af referencen. I leverance 0601 Betalingsdata kan der maksimalt afleveres 9000 sektioner pr. leverance. Hvis kreditor bruger alfanumeriske kundenumre, skal kreditor være opmærksom på at Nets ikke kan skelne mellem små og store bogstaver. Kundenumre kan således ikke a d- Side 5 af 74

6 skilles alene på bogstavstørrelsen. Bemærk! Udbetalinger til debitorer Kreditor har ikke mulighed for at gennemføre erstatningsopkrævninger i Betalingsservice total. Bemærk, at udbetalinger til debitorer kun kan foretages til debitorer, som har en betalingsaftale. Hvis Betalingsservice har modtaget udbetalinger til debitorer uden betalingsaftale, da n- nes en oplysningsliste med oplysning om debitors kundenummer, betalingsdato og beløb. Oplysningslisten bliver som hovedregel dannet på papir. Ønsker kreditor listen elektronisk, skal denne sættes op til leverance Oplysningsliste. På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen. Side 6 af 74

7 4.2 Betalingsservice Betalingsservice Denne løsning er baseret på, at Nets foretager opkrævning gennem Betalingsservice uden at danne indbetalingskort til de øvrige debitorer. Leverance 0601 Betalingsdata skal derfor alene indeholde betalingsdata til opkrævning af debitorer, som har en betalingsaftale til Betalingsservice med kreditor. Leverance 0603 nødvendig Sektionsopdelt efter debitorgruppe Tekst til advisering af debitor Grundlaget for at danne en korrekt opkrævningsleverance findes i leverance 0603 Aftaleoplysninger. Leverancen indeholder oplysninger om alle betalingsaftaler eller til- og afmeldte betalingsaftaler samt betalingsaftalens aftalenummer, som skal angives i betalingsdata i opkrævningsleverancen. Såfremt betalingsdata indeholder opkrævninger for flere debitorgrupper, skal leverancen være sektionsopdelt med én sektion for hver debitorgruppe. Inden for hver sektion kan afleveres forskellige betalingsdatoer, dog kun én betaling pr. kunde pr. betalingsdato. Tekstoplysninger til advisering på betalingsoversigten specificeres enten: i leverancen ved hver betaling eller hentes fra en fast opsætning registreret i kreditors stamoplysninger i Nets. Det er også muligt at have en kombination af faste tekstlinjer registreret i Nets og løbende aflevering af tekstlinjer i leverancen. Al tekst på betalingsoversigten udskrives med STORE bogstaver. Hvis kreditor afleverer tekst med små bogstaver, vil Nets konvertere disse til store bogstaver. Betalingsdato Kreditors egen reference til den enkelte opkrævning Antal sektioner pr. leverance Debitors kundenummer Udbetalinger til debitorer Alle opkrævninger gennem Betalingsservice kan tidligst have betalingsdato i måneden efter afleveringsmåneden. Betalingsdatoen kan ligge op til 180 dage frem i tiden. Det er muligt i leverance 0601 Betalingsdata at angive en reference på den enkelte opkrævning. Referencen leveres retur i leverance Betalingsoplysninger sammen med opkrævningens status. For opkrævninger betalt gennem Betalingsservice returneres referencer på op til 30 karakterer. Hvis kreditor bruger alfanumeriske kundenummer, skal kreditor være opmærksom på at Nets ikke kan skelne mellem små og store bogstaver. Kundenumre kan således ikke a d- skilles alene på bogstavstørrelsen. Bemærk, at udbetalinger kun kan foretages til debitorer, som har en betalingsaftale til Betalingsservice. Hvis betalingsservice har modtaget udbetalinger til debitorer uden betalingsaftale, da n- nes en oplysningsliste med oplysning om debitors kundenummer, betalingsdato og beløb. På grundlag af disse informationer kan kreditor derefter selv forestå udbetalingen. Leverance 0601 Betalingsdata kan der maksimalt afleveres 9000 sektioner pr. leverance. Erstatningsopkrævninger Opstår der behov for ændringer i de opkrævninger, som allerede er afleveret og registreret i Betalingsservice, kan kreditor helt frem til sidste frist for aflevering af betalingsdata indlevere betalingsdata, som erstatter tidligere indsendte betalingsdata for de enkelte opkrævninger. Erstatningsopkrævningen træder i stedet for den oprindelige opkrævning, både hvad a n- går beløb og eventuelle adviseringsoplysninger til debitor. Side 7 af 74

8 4.3 Indbetalingskort Flere typer indbetalingskort Flere distributionskanaler for indbetalingskort Løbende udsendelse af indbetalingskort Forfaldsdato Flere indbetalingskort via elektroniske medier Det er muligt at udsende indbetalingskort både i forbindelse med Betalingsservice total og selvstændigt uden for opkrævningscyklus i Betalingsservice. De særlige forhold, som gør sig gældende i forbindelse med Betalingsservice total er beskrevet ovenfor. Generelt gælder, at indbetalingskort kan udsendes gennem forskellige distributionskanaler, som afspejler både kreditors og debitors valg. - Elektronisk indbetalingskort i netbank - Opkrævning til EAN-nummer (til offentlige virksomheder) - Indbetalingskort til e-boks - Indbetalingskort på papir med hurtig udsendelse (2 dage) - Indbetalingskort på papir med standard udsendelse (7 dage) Kreditor kan få dannet og udsendt indbetalingskort løbende og uafhængigt af den månedlige opkrævningscyklus i Betalingsservice. Dette kan fx være relevant i forbindelse med rykkere, erstatningsopkrævninger, ad hoc opkrævninger o. lign., hvor opkrævningen skal hurtigt frem til modtager. Opkrævningernes forfaldsdato kan tidligst være én bankdag efter registrering af leverancen i Betalingsservice. Bemærk: Nets kontrollerer ikke, om indbetalingskortet kan være fremme hos debitor inden den angivne forfaldsdag. Dette afhænger af, hvilken distributionskanal kreditor vælger. Der kan opnås flere indbetalingskort via elektroniske medier ved at tilføje CPR-/CVR-nr. i recordtype 022, transaktionskode 0240, recordnummer Opkrævninger til EAN-numre Offentlige betalinger Betalingsservice Opkrævninger gennem Betalingsservice total, Betalingsservice og indbetalingskort understøtter loven om offentlige betalinger. Hvis den offentlige virksomhed har tilsluttet sig Betalingsservice, kan du indhe nte den offentlige virksomheds EAN lokationsnummer og indsætte dette i adviseringsteksten. Herved får den offentlige virksomhed mulighed for at indlæse EAN-nummeret i eget økonomisystem. Fakturaer, som sendes til offentlige virksomheder, skal sendes elektronisk. Indbetalingskort Opbygning af navne- og adresselinjer Hvis den offentlige virksomhed ikke har tilmeldt sig Betalingsservice, og Nets danner et indbetalingskort til virksomheden, konverteres indbetalingskortets informationer til elektronisk format. Herefter leveres opkrævningen direkte til modtagerne. For at opkrævninger kan sendes til EAN-nummer, skal navne- og adresselinjerne udfyldes på følgende måde: Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen) Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX) Adresselinje 3 : Debitors adresse Postnummer : 0555 Kreditor skal være opmærksom på at overholde krav om indhold af oplysninger til for- Side 8 af 74

9 matet OIOUBL. Se mere på Økonomistyrelsens (www.oes.dk) og IT- og telestyrelsens (www.itst.dk) hjemmesider. Tekstlinjer kan bruges til at opfylde krav om indhold til faktura til EAN-nr. Informationer skal stå i de første 40 linjer for at blive aflæst. Du kan se et eksempel på opbygning af navne- og adresselinjerne i leverance 0601 Betalingsdata bagerst i denne vejledning. Bemærk! Indeholder opkrævningen ikke de krævede oplysninger, kan opkrævningen ikke afleveres elektronisk og opkrævningen vil blive returneret til kreditor. Dette vil blive faktureret i følgende gældende prisliste. 5. Sektionstyperne i leverance 0601 Betalingsdata 5.1 Formater i Betalingsservice - sektionstyper: Sektion 0112 Opkrævninger via Betalingsservice og Betalingsservice total Sektionen giver: mulighed for angivelse af tekstlinjer til advisering af debitor på 60 karakterers længde mulighed for op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskort mulighed for at aflevere to typer tekster: - recordtype 052; tekster, der bruges til automatiske betalinger - recordtype 062; tekster, der bruges til indbetalingskort i forbindelse med Betalingsservice total. Hvis ingen recordtype 062 afleveres, bruges teksten i recordtype 052 til både Betalingsservice og indbetalingskort. Sektion 0113 Erstatningsopkrævninger Sektionen indeholder betalingsdata til erstatning for tidligere registrerede betalingsdata afleveret i sektion Betalingsdata for erstatningsopkrævninger skal være afleveret og registreret i Betalingsservice senest kl , 6. sidste bankdag i måneden før betalingsmåneden, da betalingsoversigten udskrives denne dag. Bemærk! Sektion 0117 Sektion 0113 kun kan anvendes til Betalingsservice. Den kan ikke bruges, hvis du bruger Betalingsservice total. Indbetalingskort Sektionen giver mulighed for: Løbende udsendelse af indbetalingskort med forfald først kommende bankdag efter afleveringsdagen. Brug af 60 karakterers adviseringstekst. Angivelse af forfaldsdato op til 180 dage frem i tiden. Op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet. Indbetalingskort kan distribueres som Opkrævning til EAN-nummer, Elektronisk indbetalingskort i netbank indbetalingskort via e-boks Side 9 af 74

10 papirindbetalingskort med hurtig udsendelse (2 dage) papirindbetalingskort med standard udsendelse (7 dage) papirindbetalingskort til udlandet Sektion 0118 Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Sektionen giver mulighed for: Løbende udsendelse af indbetalingskort med forfaldsdag dagen efter afleveringsdagen. Brug af 60 karakterers adviseringstekst. Angivelse af forfaldsdato op til 180 dage frem i tiden. Op til fem adresselinjer, én linje til postnummer og landekode på indbetalingskortet. Brug af flere kortarter - både giroindbetalingskort og Fælles indbetalingskort. Levering af egen betaleridentifikation med maksimum 16 karakterer. Det FI-kreditornummer, som bruges i sektion 118, må ikke samtidig bruges i Betalingsservice total. Indbetalingskort kan distribueres som Opkrævning til EAN-nummer Elektronisk indbetalingskort i netbank indbetalingskort via e-boks papirindbetalingskort med hurtig udsendelse (2 dage) papirindbetalingskort med standard udsendelse (7 dage) papirindbetalingskort til udlandet 5.2 Modulus 10 - sektion 0118, Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Brug af egen betaleridentifikation Modulus 10 kontrol anvendes i sektion 0118, hvor det er muligt at indsende indbetalingskort med egen betaleridentifikation, som indsættes i OCR-linjen på indbetalingskortet. Sektion 0118 er beskrevet senere i vejledningen. Felt 13 i recordtype 042 Kortarter Modulus 10-kontrollen anvendes i felt 13, "Kreditors betaleridentifikation til indbetalingskortets OCR-linje", i recordtype 042. Betaleridentifikationen skal opfylde modulus 10. Kortarter, som kan anvendes: Kortart 04: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Kortart 15: Kortart 71: Kortart 75: Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Betaleridentifikation er 15 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Betaleridentifikation er 16 højrestillede cifre med foranstillede nuller og med modulus 10-kontrol. Kontrolcifferet er placeret til sidst. Modulus 10- kontrol Betalingsidentifikationens sidste ciffer er et kontrolciffer beregnet med modulus 10 efter følgende model: 1. Gang det sidste ciffer med 2, det næstsidste med 1 osv. jf. vægttallene i nede n- Side 10 af 74

11 stående eksempel. 2. Hvis summen af en udregning bliver 10 eller derover, adderes de 2 cifre i summen således, at det nye tal - tværsummen - bliver mindre end Tværsummen adderes med de resterende summer under 10 til et tal, der anve n- des som tæller. 4. Tælleren divideres med 10 - modulus. 5. Kontrolcifferet er lig med 10 minus resten fra divisionen. Hvis resten fra divisionen er nul, bliver kontrolcifret "0". Eksempel: Der er 16 positioner i feltet, hvilket betyder, at der ved udprintning af hele OCRlinjen skal være en blank karakter, enten foran eller bagved betalingsidentifika - tionen. Hvis kortartskoden og kreditornummeret er fortrykt, skal betalingsidentifikationens 15 cifre printes midt i felt 2. Hvis man fx har betalingsidentifikation (uden tjekciffer), kan man beregne sig frem til cifferet på følgende måde: Step 1 og 2: Betalingsidentifikation Vægttal: Delberegning (step 1) Tværsumstal (step 2) Step 3: Tæller: = 62 Step 4: Tæller/modulus: 62/10 = 6,2 dvs. rest = 2 Step 5: Kontrolciffer 10-2 = 8 Side 11 af 74

12 6. Oversigt over sektionstyper og transaktionskoder Betegnelse Recordnr./ Sektionsnr. Record cordtype Transaktionskode Beskrivelse Leverance start Betalingsdata Sektion start Opkrævninger Debitors navn og adresse Debitors navneoplysninger* Debitors postnummer og land Debitors postnummer og land* Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Betalingsdato og beløb Opkrævningsoplysninger Tekst til debitor Tekstlinje til information af debitor Separat tekst til debitor på indbetalingskort Separat tekstlinje på indbetalingskort til information af debitor** Sektion slut Opkrævninger Sektion start ** Erstatningsopkrævninger Betalingsdato og beløb Erstatningsopkrævningens opkrævningsoplysninger Tekst til debitor Tekstlinje til information af debitor Sektion slut Erstatningsopkrævninger Sektion start Indbetalingskort Debitors navn og adresse Debitors navneoplysninger* Debitors postnummer og land Debitors postnummer og land* Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Forfaldsdato og beløb Indbetalingskortets opkrævningsoplysninger Tekst til indbetalingskort Tekstlinje til information af debitor Sektion slut Indbetalingskort Sektion start Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation Debitors navn og adresse Navne- og adresseoplysninger om debitor Debitors postnummer/land Postnummer og land om debitor Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Valgfri funktionalitet herunder supplerende debitorinformation Forfaldsdato og beløb Opkrævningsoplysninger Tekst til indbetalingskort Tekstlinje Sektion slut Indbetalingskort med mulighed for egen betaleridentifikation, Leverance slut Betalingsdata Side 12 af 74

13 * Anvendes kun for indbetalingskort ** Mulighed for at aflevere to typer tekster til debitor: Recordtype 052; tekster, der benyttes til Betalingsservice Recordtype 062; tekster, der benyttes til indbetalingskort mulighed for at teksten på indbetalingskortet kan udskrives med små og store bogstaver. Recordtype 062 kan kun bruges i Betalingsservice total. Hvis der ikke afleveres recordtype 062, bruges recordtype 052 til indbetalingskort. Side 13 af 74

14 7. Recordbeskrivelse - Leverance 0601 Betalingsdata 7.1 Leverance start 0601 Betalingsdata Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 002 = Leverance start. Dataleverandørens CVR-nr. Delsystem. Feltet indeholder en kode for leverancespecifikation, som identificerer, hvilket system i Nets de tilsendte data omhandler. Ved levering via datatransmission vil det være identisk med de oplysninger, der sendes i net recorden. Delsystembenævnelse aftales i forbindelse med oprettelse af dataleverandøraftale. Standard er BS1. Leverancetype. Leverance type 0601 = Betalingsdata. Dataleverandørs reference. Løbenummer efter eget valg. Reference for denne leverance hos dataleverandør. Leverancens dannelsesdato. Feltet = eller leverancens dannelsesdato. Side 14 af 74

15 Betalingsdata (0601) Leverance start - Betalingsdata Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * Fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja Dataleverandørnummer 8 N Ja Dataleverandørens CVR-nr. 4 Delsystem 3 X Ja Delsystem 5 Leverancetype 4 N Ja 0601 (Betalingsdata) 6 Leveranceidentifikation 10 N Ja Løbenummer efter eget valg 7 Filler 19 X Blanke 8 Dato 6 N Ja eller leverancens dannelsesdato 9 Filler 73 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 15 af 74

16 7.2 Sektion Opkrævninger Sektion start sektion 0112 Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Systempræfix BS. Recordtype 012 = Sektion start. Kreditors PBS-nr. Sektionsnummer 0112 = Opkrævninger. Debitorgruppenummer. Kreditor skal som minimum anvende én debitorgruppe. Ved behov for opdeling af debitorer kan flere debitorgrupper oprettes. Hver debitorgruppe kan have sin egen afregning s- adresse. Kreditors eventuelle identifikation hos dataleverandør. Til eget brug. Leverancens dannelsesdato. Feltet udfyldes med eller leverancens dannelsesdato. Hovedtekstlinje til betalingsoversigt. Hovedtekstlinjen udskrives som anden linje på betalingsoversigten sammen med debitors kundenummer. Hvis hovedlinjeteksten og kundenummer fylder mere end 60 karakterer, beskæres teksten, og kundenummeret skrives fuldt ud. Udfyldes feltet ikke, anvendes debitorgruppebenævnelsen. Hovedtekstlinjen anvendes ikke på indbetalingskort Bemærk! Det ikke er muligt at få en differentieret hovedlinjetekst for samme debitorgruppe ved indsendelse af flere leverance 0601 eller ved brug af sektionsopdeling. Det vil være den først indsendte hovedlinjetekst, der vil være gældende for alle betalinger i pågældende betalingsmåned. Side 16 af 74

17 Betalingsdata (0601) - sektion 0112 Sektion start - Opkrævninger Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * Fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nr. 4 Sektionsnummer 4 N Ja 0112 (Opkrævninger) 5 Filler 5 X Blanke 6 Debitorgruppenummer 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Dataleverandøridentifikation 15 X Brugers identifikation hos dataleverandør 8 Filler 4 X Blanke 9 Dato 8 N Ja eller leverancens dannelsesdato 10 Filler 4 X Blanke 11 Filler 10 X Blanke 12 Hovedtekstlinje 60 X Hovedtekstlinje på betalingsoversigt * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 17 af 74

18 7.2.2 Debitors navn og adresse Felt 1 Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Felt 8 Felt 9 Systempræfix BS. Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger Kreditors PBS-nr. Transaktionskode 0240 = Debitors navn og adresse. Recordnummer. Udfyldes med Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance Betalingsoplysninger, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. Betalingens aftalenummer. Feltet udfyldes med Debitors navn og adresse.* Der kan leveres op til fem linjer til adresseringsformål Der skal leveres minimum: to linjer + postnummerlinje ved indenlandsk udsendelse og tre linjer + postnummerlinje ved udenlandsk udsendelse. Felt 10 Bemærk! Transaktionskode 240 skal anvendes for Betalingsservice total. * Opkrævning til EAN-nummer Opkrævninger til EAN-numre leveres elektronisk ved at angive følgende oplysninger: Adresselinje 1 : Debitors navn (personreference: Navn Navnesen) Adresselinje 2 : EAN-lokationsnummer (EAN-nummer: XXXXXXXXXXXXX) Adresselinje 3 : Debitors adresse Postnummer : 0555 Side 18 af 74

19 Betalingsdata (0601) - sektion 0112 Debitors navn og adresse Længde: 128 Felt Feltindhold Antal Type Placering Udfyl- Beskrivelse nr. kar. * fra til des 1 Systemidentifikation 2 X Ja BS 2 Recordtype 3 N Ja PBS-nr. 8 N Ja Kreditors PBS-nr. 4 Transaktionskode 4 N Ja 0240 (Debitors navn og adresse) 5 Recordnummer 5 N Ja Debitorgruppenummer 5 N Ja Debitorgruppenummer 7 Kundenummer 15 X Ja Debitors kundenummer hos kreditor 8 Aftalenummer 9 N Ja Navn 35 X Debitors navne- og adresseoplysninger 10 Filler 42 X Blanke * X = ALFANUMERISK (venstrestillet med efterfølgende blanke) * N = NUMERISK (højrestillet med foranstillede nuller) Side 19 af 74

20 7.2.3 Debitors postnummer og land Felt 1 Systempræfix BS. Felt 2 Recordtype 022 = Debitornavn og adresseoplysninger. Felt 3 Felt 4 Felt 5 Felt 6 Felt 7 Kreditors PBS-nr. Transaktionskode 0240 = Debitors postnummer og land. Recordnummer. Udfyldes med Debitorgruppenummer. Samme debitorgruppenummer som angives i sektion start record. Debitors kundenummer hos kreditor. Kundenummer kan være højrestillet med foranstillede nuller eller venstrestillet med efterfølgende blanke. Når kundenummer senere meddeles til kreditor i leverance Betalingsoplysninger, sker det altid som højrestillet med foranstillede nuller. Felt 8 Feltet udfyldes med Felt 9 Felt 10 Felt 11 Felt 12 Bemærk! Postnummer. Debitors postnummer.* ** Landekode. Angiv debitors land. Bemærk, at landekoden altid skal angives med store bogstaver! Transaktionskode 240 anvendes kun for Betalingsservice total * Forsendelse til indland eller udland Hvis indbetalingskortet er til indenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, Debitors postnummer, med et dansk postnummer og felt 11, Debitors land, med værdien DK eller blank. Bynavn vil blive påført af Nets på baggrund af postnummeret Hvis indbetalingskortet er til udenlandsk udsendelse, udfyldes felt 10, Debitors postnummer, med 0000 (nuller) eller blank og felt 11, Debitors land, med forkortelsen på det aktuelle land i overensstemmelse med ISO 3166 standardens 2-karakters variant. Der bruges et 3-karakters felt, hvor der så venstrestilles, når der modtages en landekode på 2 karakterer - sidste karakter lades blank. Landenavn udfyldes af Nets på baggrund af den angivne landekode. ** Opkrævning til EAN-nummer Hvis opkrævninger til EAN-numre skal leveres udfyldes felt 10, Debitors postnummer med Jf. øvrige betingelser i foregående afsnit. Side 20 af 74

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

Kontingentopkrævning. Betaling

Kontingentopkrævning. Betaling Kontingentopkrævning Bogføring Opkrævning Betaling Opdateret august 2007 Overblik Overblik nogle ord om sammenhængene Opsætning Stamdata Medlemmer Satser Satstyper Postering Dannelse af kontingentpostering

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Danske Fragtmænd. Side 1. Copyright: Naddon version 201109 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Kundenr.: Tilmelding til Betalingsservice Dag Måned År Kundenr.: PBS-nr.: Tilmelding til Betaling Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms

G24. Version 1.3. OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser. UBL 2.0 Payments means and payment terms OIOUBL OIOUBL Guideline Guideline OIOUBL Betalingsmåder og betalingsbetingelser UBL 2.0 Payments means and payment terms G24 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER

NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER 1 NETS PARTNER PROGRAM NETS STANDARDLØSNINGER TIL HÅNDTERINGER AF OPKRÆVNINGER, INFORMATIONER OG DOKUMENTER YDELSE TIL HÅNDTERING AF OPKRÆVNINGER 4 BETALINGSSERVICE 5 INDBETALINGSKORT VIA BETALINGSSERVICE

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere