REJSEKORT PRISFORKLARING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEKORT PRISFORKLARING"

Transkript

1 REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort. En mere populær forklaring kan ses på D16737 Rejsekort Prisforklaring 30. maj

2 Indledning. Rejsekort er et fælles system for kollektiv trafik i Danmark og dækker således hele Danmark. Prisen for at rejse vil ofte variere fra område til område, fordi der er forskellige takstmyndigheder for de lokale områder i Danmark, og desuden er der andre takstmyndigheder for lange rejser, der går mellem to eller flere lokale områder. Antallet af takstmyndigheder og deres indbyrdes ansvar er en del af det politiske grundlag for organiseringen af kollektiv trafik i Danmark. Trafikvirksomhederne i Danmark har valgt at lave et fælles landsdækkende rejsekort for at gøre det enkelt og ensartet for kunderne at bruge kollektiv trafik over hele landet. Det er derfor nødvendigt, at rejsekortsystemet tager højde for de lokale forskelle og for forskellene mellem korte og lange rejser. Figur 1 viser de forskellige trin, der bruges til beregning af prisen for en konkret rejse med rejsekort. Den starter derfor med at få fastslået, hvorfra og hvortil rejsen er sket (1). Derefter fastlægges, hvor lang rejsen er, og hvor mange zoner der skal betales for, samt om der skal bruges andre parametre end antal zoner til at fastlægge prisen (2). Desuden afhænger prisen af kundetypen (3). Figur 1: Beregning af prisen for en rejsekortrejse 2

3 Ved rejse på 1. klasse tilføjes et tillæg for den del af rejsen, der sker på 1. klasse (4), og i andre tilfælde kan der også være et tillæg f.eks. ved natbus(5). For rejser med mængderabat (6) reduceres prisen så med den optjente mængderabat, og for rejser med tidsrabat (7) reduceres prisen med tidsrabatten. Endelig er der i nogle tilfælde rabat, når flere rejser i en gruppe på samme rejsekort (8). Hvis der f.eks. er 15 % mængderabat, 20 % tidsrabat og 25 % grupperabat, bliver prisen for kortholderen reduceret med 49 % og prisen for de medrejsende reduceret med 40 %. Detailforklaringerne til de enkelte trin er beskrevet efterfølgende i afsnit (1) til (8). I afsnit (1) til (7) er beskrevet principperne for rejsekortrejser med én kunde. Alle forhold vedrørende grupperejser er samlet i afsnit (8). Afsnit (9) er en oversigt over prisberegningen. Bemærk at priser m.m. for rejser med rejsekort erhverv er de samme som for rejsekort personligt. Dette dokument beskriver principperne for de 7 trin i prisberegningen, mens de priser og rabatniveauer, der anvendes ved en konkret prisberegning, normalt vil ændres en eller flere gange om året. De aktuelle priser, rabatniveauer og andre parametre offentliggøres i Rejsekort prisblad for rejser (gældende fra ddmm-åååå), der findes på Rejsekort prisblad for rejser består af bilag 1 til 8, der refereres til i dette dokument. Priseksemplerne i dette dokument er hentet i Rejsekort prisblad for rejser, gældende fra Prisen for en konkret rejse med rejsekort kan findes på -> Vælg: Beregn prisen for din rejse. 0: Definition af en rejse En rejse starter med check ind og slutter med det første check ud derefter. Hvis der er skift undervejs, skal der være check ind ved hvert skift. Kontrol foretaget under rejsen registreres på rejsekortet, og det indgår i prisberegningen for nogle rejser. Se mere herom i afsnit (2). Hvis der sker check ind højst 30 minutter efter et check ud, og det sker i samme zone, så kombineres de to delrejser til en rejse. Dette kaldes fortsat rejse. Midlertidig markering for rejse på 1. klasse slettes altid ved både check ud og check ind og skal derfor i givet fald aktivt genindsættes ved fortsat rejse. Grupperejser ophæves ved check ud. Det er dog muligt at lave fortsat rejse med en gruppe, hvis gruppen gendannes inden et nyt check ind. Hvis det sidste check ud for en fortsat rejse sker så sent, at maksimumtiden for den samlede rejse er overskredet, bliver rejsen så vidt muligt opdelt i flere enkeltrejser, så hver enkelt rejse kommer under maksimumtiden. Se mere om maksimumtid i afsnit 2.3. En rejse, der ikke er afsluttet med check ud, kaldes en uafsluttet rejse, og forudbetalingen bliver så betalingen for denne rejse, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne. En rejse kan være uafsluttet, fordi kunden ikke har checket ud, eller fordi kunden har forsøgt check ud, efter maksimumtiden er overskredet, og rejsen ikke kunne opdeles. Se mere i afsnit 2.2 Uafsluttede rejser. Se flere informationer om rejsekort og brug af rejsekort på i Rejseregler og i Rejsekort kortbestemmelser. 3

4 1: Takstområder og zoner i Danmark Danmark, eksklusiv Bornholm, er opdelt i 13 lokale takstområder. De lokale takstområder er samlet i regionale takstområder, som igen er samlet i et landsdækkende takstområde. Takstområderne kan betragtes som organiseret i et hierarki med de landsdækkende takstområder som de øverste og de lokale takstområder som de nederste. Figur 2 viser de gældende takstområder per primo Til hvert takstområde er der tilknyttet et eller flere takstsæt, der indeholder oplysninger om den specifikke prissætning. Danmark Danmark - Malmø Landsdækkende takstsæt Jylland-Fyn Sjælland Malmø Midtjylland Sydjylland Fyn Sjælland NT- Midtjyll. Sydjyll. V-Ø Midtjyll. Syd Sydjylland Ø-V Sydjyll. Ø Fyn V Hovedstaden - Malmø Regionale takstsæt Sydjylland S-Ø Sydjylland V-S Nordjylland Midtjylland Vest Sydjylland Øst Fyn Vest Hovedstaden Malmø Midtjylland Viborg Midtjylland Øst Midtjylland Midt Midtjylland Syd Sydjylland Vest Sydjylland Syd Fyn Midt Fyn Øst Sydsjælland Vestsjælland Lokale takstsæt Figur 2: Rejsekort takstområder De lokale takstområder på Sjælland er markeret med stiplet kant, da de er under afvikling. Alle rejser på Sjælland betragtes fremover som regionale rejser i takstområdet Sjælland. De regionale takstområder, der i figur 2 er markeret med grønt, er områder, der kun gælder for rejser med X-bus. Hvis hele rejsen sker inden for et lokalt takstområde eller på Sjælland, afregnes rejsen efter de regler, der er gældende for dette takstområde. Hvis rejsen sker mellem to lokale takstområder vest for Storebælt, 4

5 afregnes efter relevant regionalt takstområde, og hvis rejsen krydser over Storebælt, afregnes i det landsdækkende takstområde. Hvis rejsen undervejs passerer et højere takstområde, beregnes rejsens pris i dette takstområde, også selvom rejsen påbegyndes og afsluttes i et takstområde, der er lavere i hierarkiet. Navnene på takstområder og takstsæt er kun geografiske angivelser og har generelt ikke noget at gøre med, hvilket transportmiddel der rejses med. En undtagelse er rejse med bus eller X-bus mellem naboområder i NT/Midtjylland, Sydjylland/Midtjylland og Sydjylland/FynBus samt internt mellem områderne i Sydjylland, hvor der gælder særlige takster. På figur 3 er de lokale takstområder vist på et kort over Danmark. Se også Figur 3: De lokale takstområder i Danmark og Malmø. Antallet af rejsekort-takstområder i Danmark kan undergå ændringer, men data fra de gældende takstområder vil altid være indeholdt i den gældende udgave af Rejsekort prisblad for rejser. Hele Danmark er inddelt i ca. 960 zoner, der bruges til at beregne prisen for en rejse. Antallet af zoner kan undergå ændringer, da trafikvirksomhederne af og til har behov for tilpasninger. De aktuelle zoner kan ses på de lokale trafikvirksomheders hjemmesider. Enhver zone hører til et bestemt lokalt takstområde. En rejse starter og stopper normalt ved et stoppested og/eller en station, hvortil der er knyttet et takstpunkt i rejsekortsystemet. De fleste takstpunkter ligger helt i én zone, men nogle ligger også på grænsen mellem 2 zoner og i sjældne tilfælde på grænsen mellem 3 eller 4 zoner. Der er ca takstpunkter i Danmark. 5

6 Prisen for en rejse bestemmes generelt fra den zone, hvor rejsen starter, og til den zone, hvor rejsen slutter. Det er muligt at se sammenhængen mellem stoppested/station og zone på ved at søge på en konkret rejse, vælge Rejseplan under Se mere, vælge fanen Vis på kort og sætte kryds i Takstzoner nederst under kortet. Hvis et stoppested/station ligger på grænsen mellem to (eller flere) zoner, anvendes den zone, der giver den laveste pris for rejsen. Det takstsæt, der bruges til prisberegningen, bestemmes ud fra, hvor rejsen er sket, samt i visse tilfælde om der er tale om en ren busrejse eller ej. I rejsekortsystemet indgår rejsens registreringer, dvs. alle Check Ind, alle Check Ud og evt. kontroller i bestemmelsen af, hvilket takstområde rejsen beregnes i. Der anvendes det takstområde, som er lavest i hierarkiet, og hvor alle rejsens registreringer falder inden for takstområdet. Eksempel 1.1: En rejse mellem Nakskov og Vordingborg hører til det regionale takstområde Sjælland (de lokale takstområder på Sjælland ( Sydsjælland, Vestsjælland og Hovedstadsområdet ) er afviklet). Eksempel 1.2: En rejse mellem Skjern og Holstebro hører til det lokale takstområde Midtjylland Vest. Eksempel 1.3: En rejse mellem Skjern og Skanderborg hører til det regionale takstområde Midtjylland. Eksempel 1.4: En rejse mellem Skjern og Varde hører til det regionale takstområde Fyn Jylland Eksempel 1.5: En rejse mellem Vordingborg og Helsingør hører til der regionale takstområde Sjælland Eksempel 1.6: En rejse mellem Slagelse og Odense hører til det landsdækkende takstområde Danmark 2: Prisberegning - basis Når rejsen slutter med Check Ud, bestemmes det, i hvilket takstsæt rejsen er sket, og hvor mange zoner, der skal betales for fra start til slut. For lokale rejser kan prisen også påvirkes af, hvor lang tid rejsen har varet, og for regionale/landsdækkende rejser kan prisen påvirkes af det Fjerneste punkt på rejsen, som beskrevet nedenfor. En lokal rejse er en rejse, der foregår helt inden for ét af de 13 lokale takstområder. Tilsvarende er en regional hhv. landsdækkende rejse en rejse, der foregår inden for et af de regionale eller inden for det landsdækkende takstområde. Antallet af zoner, der skal betales for, svarer oftest til antal zoner i fugleflugt mellem rejsens start og slut, men der er i nogle tilfælde justeringer for at undgå for store spring i forhold til priser med øvrige billetter. Prisberegning på og på anvender automatisk det korrekte antal zoner. Det antal zoner, der indgår i prisberegningen, vises sammen med prisen for rejsen. Kundetypeprisen for en rejse vises i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 2. Her er de aktuelle tabeller for kundetypeprisen for et givet antal zoner i hvert takstområde (13 lokale, 13 regionale og 2 landsdækkende takstområde). 2.1 Prisberegning for rejser, der varer længere end normalt i forhold til afstanden fra start til slut. Ved en lokal rejse samt alle rejser på Sjælland er der defineret den tid, som det højst må tage at rejse et bestemt antal zoner, hvis prisen skal fastsættes efter afstanden i zoner. I Rejsekort prisblad for rejser, bilag 4 er der vist, hvor længe en rejse med et givet antal zoner må vare. Hvis rejsen varer længere, prissættes den efter et højere antal zoner som vist i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 4. 6

7 For regionale (dog ikke på Sjælland) og landsdækkende rejser anvendes varigheden af rejsen ikke, men den såkaldte trekantregel kan indgå i prisberegningen. Det sker, hvis afstanden i luftlinje mellem start og slut er væsentlig mindre end rejsens samlede længde. De simpleste af sådanne rejser går typisk fra A til B via X, hvor så afstanden A til X og afstanden X til B begge er mere end dobbelt så lange som afstanden A til B. X kaldes det Fjerneste punkt på rejsen og kan både være et Check Ind og en kontrol. Prisen bestemmes så som summen af priserne for strækningerne A til X og X til B i stedet for som ellers ud fra afstanden A til B. Afstanden A til B, A til X og X til B måles som antal zoner mellem stoppesteder hhv. stationer. I praksis anvendes trekantreglen især, når en rejse går fra A til X og tilbage igen til A eller til et andet sted B, som er tæt på A. Ved beregning af rejsens pris på vises rejsen opdelt for A til X og X til B hvis trekantreglen anvendes. 2.2 Opdelte rejser. For alle rejser gælder, at der er en Maksimumtid, som er den maksimalt tilladte varighed for rejsen. Hvis tiden fra start (= første Check Ind) til slut (= sidste Check Ud) er længere end maksimumtiden, opdeles rejsen, hvis der er muligt. Opdeling er normalt mulig, hvis der undervejs er foretaget et Check Ind. Efter opdelingen prissættes de enkelte delrejser så vidt som muligt. 2.3 Uafsluttede rejser Hvis rejsen varer længere end maksimumtid, og rejsen ikke kan opdeles, kan der ikke laves Check Ud, og betalingen for rejsen bliver lig med forudbetalingen. Der er defineret en Maksimumtid per takstområde, som er vist i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 4 for de lokale takstsæt. Maksimumtid for de øvrige takstområder er 5 timer for Sjælland, 8 timer for de regionale takstområder vest for Storebælt og 12 timer for landsdækkende rejser. Hvis muligt opdeles rejsen, som beskrevet i afsnit 2.2. En rejse, der varer længere end Maksimumstiden, er uafsluttet. En rejse er også uafsluttet, hvis kunden ikke har foretaget Check Ud. Der kan ikke beregnes en pris for en uafsluttet rejse, og forudbetalingen kan heller ikke føres tilbage på rejsekortet. Ved en uafsluttet rejse beholdes forudbetalingen som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne. Rejsekort prisblad for rejser, bilag 1 viser forudbetalingen for kort- og kundetype i hvert af de lokale takstområder. Også ved uafsluttede grupperejser beholdes forudbetalingen som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne En uafsluttet rejse kan manuelt afsluttes ved indmelding af et Check Ud via app en Check Udvej. Hvis det indmeldte Check Ud accepteres, foretager rejsekortsystemet en ny prisudregning, og kortets saldo korrigeres. Brugervilkår for Check Udvej kan findes på 2.4 Sammenfatning. Prisen for en rejse afhænger af det antal zoner, der skal betales for: 1) Ved en direkte rejse fra start til slut anvendes fugleflugtsafstanden i antal zoner. 7

8 2) Ved en lokal rejse samt alle rejser på Sjælland, der varer længere end tilladt for det direkte antal zoner, anvendes varigheden til at bestemme, hvor mange zoner der skal betales for. 3) Ved en regional/landsdækkende rejse (dog ikke på Sjælland), hvor den rejste strækning er væsentlig længere end den direkte afstand fra start til slut, anvendes trekantreglen til at bestemme hvor mange zoner, der skal betales for. 4) En rejse, hvor maksimumtiden er overskredet, forsøges opdelt til 2 rejser. Hvis den kan opdeles, prissættes rejserne hver for sig. 5) En rejse er uafsluttet, hvis den varer længere end maksimumtiden, og den ikke kan opdeles til to rejser. Så beholdes forudbetalingen som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne. 6) En rejse er uafsluttet, hvis der ikke er udført et afsluttende Check Ud. Så beholdes forudbetalingen som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne. For afsluttede rejser dvs. 1, 2, 3 og 4 ovenfor, bestemmes prisen ud fra det takssæt, der er rejst i, og det antal zoner, der skal betales for. Prisen for en rejse vises i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 2. Her er de aktuelle tabeller for hvert takstområde (1) per kundetype og afhængigt af antal zoner. Forudbetalingen for en rejse afhænger af kundetype og rejsekort type, se afsnit (3). 3. Kundetype, Forudbetaling og Kundetypepris. For rejsekort findes kundetyperne Voksen, Barn, Pensionist, Ung, Handicap, Cykel og Hund. Både forudbetalingen og prisen for rejsen afhænger af, hvilken kundetype der rejser, og hvilken type rejsekort personligt, erhverv, flex og anonymt der anvendes. De mulige kundetyper afhænger af hvilken type rejsekort, som vist her. Kundetype kortholder Kundetype med i gruppe Rejsekort personligt Voksen, Barn, Ung, Pensionist, Handicap Voksen, Barn, Cykel, Hund Rejsekort erhverv Voksen, Barn Voksen, Barn, Cykel, Hund Rejsekort flex Voksen, Barn, Cykel, Hund Voksen, Barn, Cykel, Hund Rejsekort anonymt Voksen, Barn, Cykel, Hund Voksen, Barn, Cykel, Hund Definitionerne og reglerne for de enkelte kundetyper kan ses på trafikvirksomhedernes hjemmesider, og de er ens for voksen, barn, pensionist og handicap over hele landet. Rejsekort prisblad for rejser, bilag 1 viser, hvad forudbetalingen er, og bilag 2 viser, hvad prisen er for hver kundetype. Bemærk at forudbetalingen ændres, når der rejses på 1. klasse, se afsnit (4). Kundetypeprisen er prisen for en rejse for en bestemt kundetype før evt. tillæg, mængderabat, tidsrabat og grupperabat. 8

9 3.1 Voksen Forudbetalingen for Voksen er 25 kr. for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 70 kr. eller 600 kr. for rejsekort anonymt. Forudbetalingen på 70 kr. gælder for alle lokale rejser, alle rejser på Sjælland Lolland/Falster, mellem takstområderne på Fyn, mellem takstområderne i Sydjylland og mellem takstområderne i Midtjylland. Forudbetalingen på 600 kr. skal bruges for rejser med rejsekort anonymt mellem områderne Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland og dermed også over Storebælt. Se afsnit (4) om forudbetaling ved rejse på 1. klasse. 3.2 Barn Kundetypeprisen for Barn er lig med 50 % af kundetypeprisen for Voksen. Forudbetalingen for Barn er 12,50 kr. for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 35 kr. eller 300 kr. for rejsekort anonymt. De to forudbetalinger for rejsekort anonymt anvendes som for Voksen (se afsnit 3.1) 3.3 Pensionist Pensionister kan kun anvende rejsekort personligt med foto. I nedenstående tabel er vist pris og forudbetaling i de forskellige takstområder. Takstområde Sjælland, Sjælland Malmø, Malmø - Sydjylland Syd, Sydjylland Øst, Sydjylland Vest - X-bus Sydjylland, Sydjylland Øst Fyn Vest og Sydjylland Øst Midtjylland Syd, Sydjylland Øst-Vest, Sydjylland Syd-Øst og Sydjylland Vest-Syd. - Fyn Øst Bus, Fyn Midt Bus, Fyn Vest Bus og Fyn Bus - Malmø Pensionist Kundetypepris Samme som Voksen Pensionist Forudbetaling 25 kr. Nordjylland 50 % af Voksen 12,50 kr. Danmark (over Storebælt), Danmark Malmø, Jylland-Fyn, Fyn, Midtjylland og Sydjylland - Fyn Øst, Fyn Midt, Fyn Vest, Midtjylland Vest, Midtjylland Midt, Midtjylland Øst, Midtjylland Syd og Midtjylland Midt, Viborg - X-bus i Nordjylland - Midtjylland 75 % af Voksen 12,50 kr. 3.4 Ung Ung kan kun anvende rejsekort personligt med foto. Kundetypeprisen for Ung er lig med kundetypeprisen for Voksen ved rejser i alle lokale takstområder og i takstområde Sjælland samt for alle X-bus takstsæt. Forudbetalingen for Ung er 25,00 kr. 9

10 Kundetypeprisen for Ung er lig med 75 % af kundetypeprisen for Voksen ved rejser mellem de fleste takstområder, dvs. i takstsættene Danmark (over Storebælt), Jylland-Fyn, Midtjylland, Sydjylland og Danmark - Malmø. Kundetypeprisen for Ung er lig med 80 % af kundetypeprisen for Voksen ved rejser i takstområderne Malmø og Hovedstadsområdet Malmø. 3.5 Handicap Handicap kan kun anvende rejsekort personligt med foto Kundetypeprisen for Handicap er 50 % af kundetypeprisen for Voksen i alle takstområder, bortset fra områderne Malmø og Hovedstadsområdet - Malmø, hvor kundetypeprisen er den samme som for Voksen. Forudbetalingen er 12,50 kr. Dog 25 kr. for områderne Malmø og Hovedstadsområdet Malmø. 3.6 Cykel Cykel som eneste kundetype er kun muligt på rejsekort flex og anonymt. Kundetypeprisen for Cykel er 13 kr. for alle lokale rejser og for rejser i X-bus. Kundetypeprisen for Cykel er 25 % af kundetypeprisen for Voksen, dog mindst 13 kr. og højst 75 kr. for rejser mellem takstområder, dvs. i takstsættene Danmark (over Storebælt), Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland. Kundetypeprisen for Cykel på Sjælland er 25 % af kundetypeprisen for Voksen, dog mindst 13 kr. og højst 26 kr. Kundetypeprisen for Cykel er 50 % af kundetypeprisen for Voksen for rejser i takstområderne Malmø og Hovedstadsområdet Malmø. Forudbetalingen for Cykel er 13 kr. for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 13 kr. eller 75 kr. for rejsekort anonymt. Forudbetalingen på 13 kr. for rejsekort anonym gælder for alle lokale rejser og for rejser på Sjælland Lolland/Falster, mellem takstområderne på Fyn, mellem takstområderne i Sydjylland og mellem takstområderne i Midtjylland. Forudbetalingen på 75 kr. bruges for rejser med rejsekort anonymt mellem takstområder, dvs. i takstsættene Danmark (over Storebælt), Jylland-Fyn, Nordjylland Midtjylland, Sydjylland, X-bus, Sydjylland Øst Fyn Vest, Sydjylland V-Ø Midtjylland Syd, samt Danmark - Malmø. Se de enkelte trafikvirksomheders hjemmesider om, hvor og hvornår der må medtages cykel, og om der kræves billet til cykel. 3.7 Hund Hund som eneste kundetype er kun muligt på rejsekort flex og anonymt. Kundetypeprisen for Hund er 50 % af kundetypeprisen for Voksen rejser i alle takstområder. Forudbetalingen for Hund er 12,50 kr. for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 35 kr. eller 300 kr. for rejsekort anonymt. Forudbetalingen på 35 kr. for rejsekort anonym gælder for alle lokale rejser og for alle rejser på Sjælland Lolland/Falster, mellem takstområderne på Fyn, mellem takstområderne i Sydjylland og mellem takstområderne i Midtjylland. Forudbetalingen på 300 kr. bruges for rejser med rejsekort anonymt mellem takstområder, dvs. i takstsættene Danmark (over Storebælt), Jylland-Fyn, Nordjylland Midtjylland, Sydjylland, X-bus, Sydjylland Øst Fyn Vest, Sydjylland V-Ø Midtjylland Syd, samt Danmark - Malmø. Se de enkelte trafikvirksomheders hjemmesider om reglerne for billet til hund. 10

11 4. Rejsekort med pendler kombi Med pendler kombi på rejsekortet kan kunden både rejse frit i et forudbetalt pendlerområde efter eget valg og uden for området med ét og samme kort. Reglerne for check ind og check ud følger reglerne for rejsekort personligt. Rejser kunden indenfor sit pendlerområde, betales samme pris som med pendlerkort på pap eller mobil. For rejser ud af pendlerområde, betales der kun for den del af rejsen, der forgår udenfor området. Rejsekort rabatterer helt automatisk. Har du allerede et rejsekort personligt, kan du bestille pendler kombi til dit kort. Ellers kan du bestille et helt nyt rejsekort med pendler kombi - det koster 50 kr. at anskaffe. Du betaler en fast pris for din periode alt efter valgt pendlerområde. Periodelængden skal være mellem 30 til 180 dage. Der skal derudover stå min. 25 kr. på dit rejsekort til rejser udenfor den faste strækning. 4.1 Prissætning og tidsgyldighed På pendler kombi kan man foretage tre typer af rejser, som har hver deres prissætning og tidsgyldighed; fastprisrejser, kombirejser og rene E-pungsrejser. Ikke alle vedtagne regler for prissætning og tidsgyldighed er landsdækkende. Fastprisrejser: Rejser hvor kunden udelukkende rejser indenfor det forudbetalte pendlerområde vil blive prisfastsat som pap- og mobilpendlerkort. Såfremt kunden rejser mere end den fastsatte makstid har kunden overtrådt den maksimale rejsetid og forudbetalingen bliver dermed ikke tilbagebetalt. Kunden risikerer ikke en kontrolafgift såfremt den maksimale rejsetid overskrides indenfor kundens fastprisområde. Sjælland: Hvis det forudbetalte pendlerområde indeholder zone 2 skal zone 1 ligeledes tilkøbes. Makstid for rejser indenfor pendlerområdet på pendler kombi øst på Sjælland er 5 timer. Fyn og Jylland: Makstid for rejser på tværs af takstområder er 8 timer. Over Storebælt: Makstid er 12 timer. Kombirejser (rejser der starter eller slutter udenfor det forudbetalte pendlerområde): Kunder der rejser ud over det forudbetalte pendlerområde, betaler via deres E-pung for den del af rejsen, der går ud over pendlerområdet. Kontrol og skifte check ind i nabozoner til pendlerområdet tæller ikke med i prisberegningen, hvis kunden foretager første check ind og sidste check ud indenfor pendlerområdet. 11

12 Hvis kunden derimod foretager skifte check ind i zoner som ikke er hverken pendlerområde eller nabozoner til pendlerområdet, betales der for fugleflugtsafstand frem til det fjerneste punkt fra pendlerområdet fra den zone indenfor området, som ligger tættest på det fjerneste punkt. Det samme gælder såfremt kunden på en sådan rejse, som ikke inkluderer et skifte check ind, bliver kontrolleret i et område, som ikke er hverken pendlerområdet eller nabozone til pendlerområde. Der er ikke en begrænsning på hvor lang tid en rejse udover pendlerområdet må tage. Reglen om makstid gælder for kombirejser. Såfremt kunden rejser mere end makstid har kunden overtrådt den maksimale rejsetid og kan derved ikke længere foretage check ud. Forudbetalingen bliver dermed ikke tilbagebetalt. En kombirejse vil aldrig kunne blive dyrere end en tilsvarende rejse på et almindeligt rejsekort. Sjælland: Kunden betaler for den del af rejsen, som går ud af fastprisområdet - for den korteste afstand i fugleflugt til grænsen af fastprisområdet fra det fjerneste punkt udenfor fastprisområdet. Fyn og Jylland: Gældende praksis er, at kunden betaler for den del af rejsen, som går ud af fastprisområdet - for den korteste afstand i fugleflugt til grænsen af fastprisområdet fra det fjerneste punkt udenfor fastprisområdet. Rene E-pungsrejser (rejser som foregår udenfor det forudbetalte pendlerområde): Rejser hvor kunden udelukkende rejser udenfor det forudbetalte pendlerområde, vil blive prisfastsat som rejser foretaget på et Rejsekort personligt. 4.2 Geografisk gyldighed Pendler kombi er kendetegnet ved, at kunden altid har gyldigt rejsehjemmel, såfremt check ind/check ud er udført korrekt, herunder at makstid ikke overskrides. Der er forskellige regler for gyldighed for fastprisrejser på pendler kombi. Fælles for hhv. alle rejser er, at kunden får ret til at gennemrejse nabozoner til fastprisområdet. En nabozone er en zone, der grænser op til en zone på den gyldige rejsevej. Sjælland: Korte rejser: Kunden vælger en række specifikke zoner, der skal være gyldige på fastprisproduktet. Kunden kan frit vælge 2-8 zoner, med det forbehold, at zonerne skal danne en gyldig rejsevej. Med gyldig rejsevej menes, at de valgte zoner skal være sammenhængende. Der må altså ikke være huller imellem de valgte zoner. 12

13 Lange rejser: For de lange fastprisrejser vælger kunden en relation, dvs. en startzone og en slutzone for rejsen, og ud fra disse får kunden en række gyldige zoner givet. Det geografiske gyldighedsområde for hhv. pendler kombi og pendlerkort er det samme, bortset fra at kunder med pendler kombi der inkluderer zone 2 skal tilkøbe zone 1. Derudover giver pendler kombi den fordel at kunden udover at rejse i det forudbetalte pendlerområde også må gennemrejse nabozoner til området. Fyn og Jylland: I vest vil alle pendlerprodukter være relationsbaserede. Til en relation vil kunden blive tilbudt en rejsevej, hvis en sådan findes ved opslag i rejseplanen. Hvis mere end en rejsevej findes, så får kunden mulighed for at vælge den, som passer bedst. Andre kortere eller lige lange rejseveje vil også kunne benyttes og kunden vil få den samlede mængde zoner som sit gyldighedsområde. Gyldighedsmodellen er den samme på såvel pendlerkort som på pendler kombi. 4.4 Øvrige bestemmelser Med pendler kombi på rejsekortet vælger kunden selv, hvornår en periode startes. Det gøres ved at checke ind indenfor det valgte pendlerområde. Den nye periode er ikke aktiveret, før kunden har checket ind ved en kortlæser indenfor dennes pendlerområde. Hvis kunden ikke checker ind, har denne ikke gyldig billet. Kunden skal derfor være opmærksom på, at det kan annullere aktiveringen, hvis kunden checker ud på samme kortlæser inden for 20 minutter. Kunden kan se de købte zoner på en rejsekortautomat eller på selvbetjeningen. Kortet er personligt og kan kun bruges af kunden selv, herudover gælder de samme regler som for rejsekort personligt. 5. Rejse på 1. klasse. Det er kun DSB (inkl. DSB Øresund), der tilbyder 1. klasse, og der er i Rejseregler på beskrevet, hvordan der kan rejses på 1. klasse med rejsekort, når det er muligt. Der findes ikke 1. klasse tillæg for Cykel og Hund. Der er et fast tillæg på 150 kr. for 1. klasse til kundetyperne Voksen, Barn, Pensionist, Ung og Handicap for rejser i alle takstområder, uanset hvor langt der rejses. Forudbetalingerne stiger også ved brug af 1. klasse. Her angives, hvad en konkret forudbetaling ændres til: Forudbetaling på 25 kr. ændres til 40 kr. Forudbetaling på 12,50 kr. ændres til 20 kr. 13

14 Forudbetaling på 70 kr. ændres til 112 kr. Forudbetaling på 35 kr. ændres til 56 kr. Forudbetaling på 600 kr. ændres til 960 kr. Forudbetaling på 300 kr. ændres til 480 kr. 6. Andre tillæg Der kan være tillæg f.eks. for natbus og særlige lufthavnsbusser. Pt. findes der et fast natbustillæg på 22 kr. for alle kundetyper i Sydjylland Syd, Sydjylland Øst og Sydjylland Vest, samt på 20 kr. i Midtjylland Vest, Midtjylland Syd, Midtjylland Øst og Midtjylland Midt. 7. Mængderabat Med rejsekort er der rabat i forhold til prisen for en enkeltbillet efter to principper: 1. Mængderabat, hvor du får rabat efter, hvor meget du har rejst med rejsekort. 2. Fast pris for et givet antal zoner. Fast pris anvendes i takstområderne Sjælland, Sydjylland Syd, Sydjylland Øst og Sydjylland Vest og X-bus rejser inden for eller til/fra Sydjylland, samt til/fra Malmø. I disse områder er der således en fast rabat i forhold til en enkeltbillet uafhængigt af antal rejser, og denne rabat er indregnet i Kundetypeprisen. Der er Mængderabat for rejser i de øvrige takstområder. Mængderabatten er opdelt, så rejser Vest for Storebælt får mængderabat i forhold til hvor meget, der er rejst vest for Storebælt rejser Over Storebælt får mængderabat i forhold til, hvor meget der er rejst over Storebælt. På rejsekortet tælles løbende sammen, hvor meget der rejses hhv. Øst for Storebælt, Vest for Storebælt og Over Storebælt. Ved første rejse efter en bestemt dato i måneden opgøres, hvor meget der er rejst siden sidste opgørelse, og resultatet gemmes i rabattællerne for hvert af de 3 områder. Resultatet af opgørelsen er et rabattrin fra 0 til 7, hvor rabattrin 7 opnås ved størst rejseaktivitet, og rabattrin 0 angiver ingen eller meget lidt rejseaktivitet. Datoen for opgørelse er fast for hvert rejsekort. I Rejsekort prisblad for rejser sidst i bilag 3 er beskrevet, hvordan rabattrinene beregnes. Rejser i takstområder med fast pris for et antal zoner bidrager også til optjening af mængderabat. På rejsekort selvbetjening, menupunktet Min rabat vises det højeste rabattrin for hvert af de 3 områder Øst for Storebælt, Vest for Storebælt og Over Storebælt. Hvis et rejsekort ikke har været i brug for nylig, er de viste værdier ikke nødvendigvis dækkende for mængderabatten ved en kommende rejse, da rabattrinene først opdateres ved starten af den første rejse efter den dato, hvor mængderabatten opgøres. Ved beregningen af prisen for en rejse med mængderabat giver mængderabatten en procentmæssig reduktion af Kundetypeprisen tillagt evt. 1. klasse tillæg(4) og evt. andre tillæg (5). Se oversigt for prisberegning i afsnit (9). Rabatprocenten for mængderabat er vist i Rejsekort prisblad for rejser bilag 3. Bemærk, at rabatprocenterne er fastsat per takstsæt, per kundetype og per rejsekorttype. 14

15 8. Tidsrabat. I alle de lokale takstområder samt overalt på Sjælland gives der tidsrabat på rejser, hvor første Check Ind er foretaget i tidsrummene kl og kl , samt lørdage, søndage og helligdage. Denne tidsrabat er ens for alle kundetyper og alle typer rejsekort. Rabatprocenten er vist i Rejsekort prisblad for rejser bilag 6. For rejser mellem takstområder, dvs. i takstsættene Danmark (over Storebælt), Jylland-Fyn, Fyn, Midtjylland og Sydjylland får Pensionist og Ung tidsbestemt rabat uden for de travle perioder. Rabatprocenten og tidsperioderne ses af Rejsekort prisblad for rejser bilag 6. Der gives tidsbestemt rabat på en rejse ved Check Ind i en periode med rabat. Sluttidspunktet for rejsen påvirker ikke den tidsbestemte rabat. F. eks. i perioden for tidsrabat kl , gives tidsrabat for Check Ind fra og med 11:00:00 til og med kl. 12:59:59. Tidsrabat beregnes som en procentdel af Kundetypeprisen tillagt evt. 1. klasse tillæg(4) og evt. andre tillæg (5). Se oversigt for prisberegning i afsnit (9). 9. Grupperejser Der er muligt at rejse flere sammen på et rejsekort, og der er i Rejseregler på beskrevet, hvordan der kan rejses med en gruppe. For lokale rejser og rejse med X-bus er forudbetalingen og prisen for gruppen lig med summen af forudbetalinger og priser for hver af deltagerne i gruppen. Bemærk dog, at for rejser i takstområder med mængderabat, er det kun kortholderen, der kan få mængderabat. Eventuelt tillæg for 1. klasse, evt. nattillæg og evt. tidsbestemt rabat anvendes for alle deltagere i gruppen. For rejser mellem takstområder undtaget X-bus gives der en samlet rabat på en gruppe. Se Rejsekort prisblad for rejser bilag Prisberegning oversigt Ved Check Ud for en rejse gennemføres følgende trin for at beregne prisen for rejsen (numrene svarer til de ovenstående kapitler): 1. Hvor fandt rejsen sted vælg hvilket takstsæt der er brugt. 2. Er rejsen over maksimumstid og kan ikke opdeles? -> Ingen beregning, forudbetalingen beholdes. 2. Hvor mange zoner skal der betales for afstand /tid/ trekantsregel? 3. Hvilken kundetype har rejst beregn Kundetypeprisen. 4. Er der anvendt 1. klasse beregn tillæg til Kundetypeprisen. 5. Er der andre tillæg? 6. Anvendes der mængderabat i dette takstsæt? Beregn rabatprocenten. 7. Er der tidsrabat? Beregn den samlede pris som: Rejsens pris = [Kundetypepris + 1. klasse tillæg + andre tillæg] X [ 1 - % (mængderabat)] X [1 % (tidsrabat)]. 15

16 8. Ved grupperejse beregnes prisen for hver deltager som ovenfor, dog kun med evt. mængderabat til kortholderen. Den samlede pris reduceres evt. med grupperabat. Se Rejsekort prisblad for rejser bilag 8. &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 16

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort. En mere populær forklaring kan ses på www.rejsekort.dk/brug rejsekort/priser for rejser.aspx D16737

Læs mere

REJSEKORT PRISFORKLARING

REJSEKORT PRISFORKLARING REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737

Læs mere

Side 1 af 20

Side 1 af 20 Indhold Regler for priser for rejser Priserne er gældende fra 27.08.2016 (674) Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du

Læs mere

www.rejsekort.dk Side 1 af 20

www.rejsekort.dk Side 1 af 20 Indhold Regler for priser for rejser Priserne er gældende fra 17.01.2016 (669) Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du

Læs mere

www.rejsekort.dk Side 1 af 20

www.rejsekort.dk Side 1 af 20 Indhold Regler for priser for rejser Priserne er gældende fra 26.02.2015 (662) Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 18. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Regler for priser for rejser

Regler for priser for rejser Regler for er for rejser erne er gældende fra 20 01 2013 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne en på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte..dk i

Læs mere

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010

Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Rejsekort rejseregler øst for Storebælt Gældende fra 7. november 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort... 2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder...2

Læs mere

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode:

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode: er for rejser Danmark erne er gældende fra 27 07 2012 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne en på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte..dk i stedet.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster

Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Rejsekort rejseregler for Sydsjælland og Lolland-Falster Gældende fra 10. februar 2010 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...2

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

www.rejsekort.dk Side 1 af 16

www.rejsekort.dk Side 1 af 16 Indhold Regler for priser for rejser Priserne er gældende fra 13.03.2014 (653) Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du

Læs mere

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015

Rejsekort Rejseregler Januar 2015. Rejsekort Rejseregler Januar 2015 Rejsekort Rejseregler Januar 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort

Læs mere

1. kl. (kr) 50,00 80,00

1. kl. (kr) 50,00 80,00 Priser for rejser Øst for storebælt. Priserne er gældende fra 26-02-2011 Vælg periode: Priserne gælder for takstområderne: Vestsjælland Sydsjælland/Lolland-Falster Hvis du ønsker at beregne prisen på en

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T

September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T September 2016 S Å D A N BRUGER DU RE J SEKOR T 2 3 Kortpris Forudbetaling lokal /national rejse (kundetypen 'Voksen') Kan købes online Adgang til online selvbetjening Giver mulighed for størst rabat ift.

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 10 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 10 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Rejsekort Rejseregler

Rejsekort Rejseregler Rejsekort Rejseregler Gældende fra 17. oktober 2016 1. Hvad er rejsereglerne?...4 2. Hvad er rejsekort?...4 3. Hvad er et pendlerkort?...4 4. Hvad skal du vide inden rejsen?...4 4.1. Rejsekort typer, priser

Læs mere

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget

Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 365 Offentligt Orientering om rejsekortet 12 juni 2012 Transportudvalget Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S

Læs mere

www.rejsekort.dk Side 1 af 20

www.rejsekort.dk Side 1 af 20 Indhold Regler for priser for rejser Priserne er gældende fra 02.07.2016 (673) Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

www.rejsekort.dk Side 1 af 12

www.rejsekort.dk Side 1 af 12 Regler for priser for rejser erne er gældende fra 22-08-2013 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 27 august 2012 Trafikdage i Aalborg Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til

Læs mere

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

09 maj 2012. Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Orientering om rejsekortet 09 maj 2012 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Rejsekortsystemet - fakta Rejsekort A/S er ejet af trafikvirksomheder i Danmark og kravene til rejsekortsystemet udspringer

Læs mere

Status for Takst Sjælland

Status for Takst Sjælland Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 205 Offentligt Status for Takst Sjælland Møde med medlemmer af Transportudvalget 22. februar 2017 1 Movia og Incentive Agenda Baggrunden

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017

priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 priser 2017 Gælder fra den 15. januar 2017 1 Tjek rejseplanen.dk Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din

Læs mere

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk)

Check Udvej: Check Udvej App til ios og Android samt Check Udvej Web (checkud.rejsekort.dk) Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 19.oktober 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S

Status for rejsekort i Danmark. Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference f 2011 Status for rejsekort i Danmark Præsentation 5. maj 2011 Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Trafikkonference 5. maj 2011 Rejsekort er i drift Siden 1. februar 2011 har

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017.

1. Indledning. Vilkår for brug af Check Udvej. Gælder fra 20.april 2017. Vilkår for brug af Check Udvej Gælder fra 20.april 2017. 1. Indledning Disse vilkår udgør en aftale mellem Rejsekort A/S, Automatikvej 1, 2860 Søborg, CVR-nr. 27 33 20 72, og dig som bruger af Check Udvej

Læs mere

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008

Rejsekortet. kommer til Sjælland i 2008 Rejsekortet kommer til Sjælland i 2008 Nemt og trygt Indhold Trafikselskabernes mål med det kommende rejsekort er, at kunder nemt og trygt kan rejse med bus, tog og Metro til hver en tid - uden først at

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015

Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik. August 2015 Beretning til Statsrevisorerne om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik August 2015 BERETNING OM HARMONISERING AF TAKSTERNE I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen

Banekonferencen Takst Sjælland. Forretningchef Eskil Thuesen Banekonferencen 2017 Takst Sjælland 1 Forretningchef Eskil Thuesen Dagens tekst - seks spørgsmål 1. Hvorfor Takst Sjælland? 2. Hvad er Takst Sjælland? 3. Hvad betød det for passagererne? 4. Hvordan reagerede

Læs mere

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud.

Betaling på 112 kr. for rejse beregnet som fortsat rejse, da klageren ikke havde checket sit rejsekort ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0136 Klageren: XX 6760 Ribe Indklagede: Arriva Tog A/S CVRnummer: 12 24 59 04 Klagen vedrører: Betaling på 112 kr. for rejse beregnet

Læs mere

FAKTA ark 16 Takst Sjælland Håndtering af alle-zonersproblemstilling

FAKTA ark 16 Takst Sjælland Håndtering af alle-zonersproblemstilling Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 16 Takst Sjælland Håndtering af alle-zonersproblemstilling Med lanceringen af Takst Sjælland ophæves reglen om, at

Læs mere

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter For enkeltbilletters vedkommende hviler Takst Sjælland på principperne i Den Landsdækkende

Læs mere

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET

MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET Version: 16/02-2014 MANUAL TIL REJSEKORTSYSTEMET 1 Indholdsfortegnelse Rejsekortudstyr, chaufførkonsollen... 3 Chaufførkonsollen... 3 Sammenhængen mellem chaufførkonsollen, kortlæsere i bussen og garageanlægget:...

Læs mere

REJSEKORTSYSTEMET MANUAL

REJSEKORTSYSTEMET MANUAL REJSEKORTSYSTEMET MANUAL 1 indhold Korttyper... 3 Rejseregler for rejser på rejsekort... 4 Introduktion til chaufførkonsollen... 5 Chaufførkonsol start op... 10 Omkørsel... 17 Lås konsol... 27 Chaufførkonsollen

Læs mere

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter For enkeltbilletters vedkommende hviler Takst Sjælland på principperne i Den Landsdækkende

Læs mere

FAKTA ark 3 Takst Sjælland Pendlerkort

FAKTA ark 3 Takst Sjælland Pendlerkort Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www. tbst.dk FAKTA ark 3 Takst Sjælland Pendlerkort Korte rejser - udstedes med påtrykte zoner til og med 8 zoner Pendlerkort, eksempel

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem.

På rejser, der foretages inden for et amt, anvendes det amtslige trafikselskabs takst- og billetsystem. Indlæg på Trafikdage på AAU, 24. aug. 1998 Af Jens Elsbo, COWI DSB og de regionale kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsområdet indledte pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014. Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014. Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del Bilag 12 Offentligt 19/2014 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive trafik 19/2014 Beretning om harmonisering af taksterne i den kollektive

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5.1 Takstpolitik De fleste trafikselskaber har målsætninger, som indebærer, at man ønsker flest mulige passagerer. Takstpolitikken er et vigtigt instrument til at få opfyldt denne

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse på rejsekort barn efter det fyldte 16. år AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0041 Klageren: XX på vegne af YY 2830 Virum Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015.

Klageren klager til dels på sin ægtefælles vegne, da han rejste på klagerens personlige rejsekort med foto i buslinje 5A den 13. marts 2015. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0085 Klageren: XX 2200 Kbh. N Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på kr.

Læs mere

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter

FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk FAKTA ark 1 Takst Sjælland - Enkeltbilletter For enkeltbilletters vedkommende hviler Takst Sjælland på principperne i Den Landsdækkende

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Udkast 23. oktober 2015

Udkast 23. oktober 2015 Udkast 23. oktober 2015 Takst Sjælland 2016 Banekonferencen 17. maj 2016 Centerchef i Movia Eskil Thuesen Områdechef i Movia Peter Rosbak Juhl Hvorfor takstharmonisering? Kritik af manglende takstharmonisering

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0105 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Rejsekort Kundcenter Klagen vedrører: Transittid Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 188 Offentligt FORSLAG TIL NYT TAKSTSYSTEM BILAG 1 4

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del Bilag 188 Offentligt FORSLAG TIL NYT TAKSTSYSTEM BILAG 1 4 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 188 Offentligt FORSLAG TIL NYT TAKSTSYSTEM BILAG 1 4 BILAG 1 BILAG 2 Nanna Lundsgaard Thomsen skriver på Facebook i gruppen TAKST SJÆLLAND):

Læs mere

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud.

Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check ud. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0409 Klageren: XX 4300 Holbæk Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Forudbetaling på 50 kr. trukket for manglende check

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Movia Design/M. Malling Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen. Sjælland samles i ét stort pendlingsområde

Movia Design/M. Malling Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen. Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Movia Design/M. Malling 06.16. Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen, DSB, Metroselskabet/ Peter Sørensen Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Takst Sjælland 16 er

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet rejse på andens personlige rejsekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0097 Klageren: XX 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

Rejsekort rejseregler

Rejsekort rejseregler Rejsekort rejseregler Gældende fra 23. september 2009 Rejsekort A/S Indholdsfortegnelse Borgergade 14, 3. DK 1300 København K 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...3 1 Rejseregler for rejser med rejsekort...3

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Rejsens pris på rejsekort afviger fra prisen på en 65-billet AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2016-0111 Klageren: XX på egne vegne og ægtefællens vegne 4900 Nakskov Indklagede: DSB Fjern-og Regionaltog CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører:

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser

Rejsekort kortbestemmelser kortbestemmelser Gældende fra 23. september 2009 Version 4.8 Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelsernes gyldighed...2 1...2 1.1 Hvad er et rejsekort...2 1.2 Kortudsteder...2 1.3 Rejseregler og priser...2

Læs mere

Sjælland samles i ét stort pendlingsområde

Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 367 Offentligt Sjælland samles i ét stort pendlingsområde Movia Design/M. Malling 05.16. Fotos: Movia/ Ulrik Jantzen DSB/René Starndbygaard Metroselskabet/

Læs mere

ÅRS- RAPPORT SÆRLIGE RABATTER 2015

ÅRS- RAPPORT SÆRLIGE RABATTER 2015 ÅRS- RAPPORT SÆRLIGE RABATTER 2015 I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 Særlige Rabatter 2015 Rapportindhold:

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer

Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund af overskridelse af maximum-tiden på 4 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0197 Klageren: XX Indklagede: CVRnummer: Movia Klagen vedrører: Beløb på 50 kr. som er trukket på rejsekort for manglende tjek-ud på grund

Læs mere

Kortlæsere og automater Prototyper

Kortlæsere og automater Prototyper Kortlæsere og automater Prototyper Hans Ege, Hovedstadens Udviklingsråd 4. sept 2006 1 Visionen: Enkelt at bruge Kort til al kollektiv trafik i Danmark (inklusiv Øresund) Samme system i hele landet Ensartede

Læs mere

www.rejsekort.dk Side 1 af 36

www.rejsekort.dk Side 1 af 36 Indhold Regler for priser for rejser Priserne er gældende fra 13.03.2014 (653) Priserne gælder for hele Danmark hvis du rejser med rejsekort. Hvis du ønsker at beregne prisen på en bestemt rejse, kan du

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af Wildcard i tilknytning til rejsekort Ung AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0474 Klageren: XX 2500 Valby Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015

at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015 (bilag 05.1) implementeres med effekt fra den 18. januar 2015 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2014 Mads Lund Larsen 05 Takster 2015. Indstilling: Administrationen indstiller, at vedlagte takstforslag for takstområde Hovedstad i 2015

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010

Rejsekort kortbestemmelser Gældende fra 23. juni 2010 Kundebetjening: Den daglige servicering af kunderne varetages af trafikvirksomhederne. Det er til trafikvirksomhederne, kunderne først henvender sig med spørgsmål, ønsker, klager m.m. Der er 3 salgskanaler:

Læs mere

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet)

Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder mv. (takststigningsloftet) Vejledning om takststigning i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet) Trafik- og Byggestyrelsen fører tilsyn med takststigningsloftet, som sikrer, at

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

REJSEKORTSYSTEMET MANUAL

REJSEKORTSYSTEMET MANUAL REJSEKORTSYSTEMET MANUAL 1 INDHOLD Korttyper... 3 Rejseregler for rejser på rejsekort... 4 Introduktion af chaufførkonsol... 5 Chaufførkonsol start op... 10 Kontantbillet... 17 Check ind ekstra... 29 Omkørsel...

Læs mere

Billetudbud og salgssystemer i Takst Sjælland

Billetudbud og salgssystemer i Takst Sjælland Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S www.tbst.dk Billetudbud og salgssystemer i Takst Sjælland Dette notat giver et overblik over de produkter, der fremover udbydes med Takst

Læs mere

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Manglende check-ud på rejsekort, som ønskes annulleret i rejsekorthistorikken. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0184 Klageren: XX på vegne af sønnen YY 2100 København Ø Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/dsb CVRnummer: 20250053 Klagen vedrører:

Læs mere

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået

Forretningsbetingelser. Gyldig fra 8. november 2012. udgået Forretningsbetingelser Gyldig fra 8. november 2012 DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog DSB s forretningsbetingelser for rejse med tog 1 Gyldighed Ved køb af billet eller kort til rejse i Danmark

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem.

38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på grundlag af manglende check-ud i bussen, da fik et lift hjem. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0078 Klageren: XX 2700 Brønshøj Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: 38 kr. i forudbetaling trukket på rejsekort på

Læs mere

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING

TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING TAKST SJÆLLAND MIDTVEJS-MÅLING MOVIA EPINION MARTS 24/03/17 BAGGRUND OG FORMÅL METODE Trafikselskabet Movia har i tæt samarbejde med DSB, Metro, Trafik- og Byggestyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S fra 2013 til 2016 Marts 2017 1 2 Indhold 1. Materiale..3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt

RUC Om rejsekort. Gregers Mogensen, Rejsekort A/S. 19-11-2015 RUC projekt RUC Om rejsekort Gregers Mogensen, Rejsekort A/S 19-11-2015 RUC projekt 1 DK Public transport tickets in 2000 Side 2 Rejsekort A/S - Payment Card conference, Riga 05-11-2015 2 Hvorfor rejsekort? Modernisering

Læs mere

5 Takst og billettering

5 Takst og billettering 5 Takst og billettering 5 Takst og billettering... 1 5.1 Takstpolitik... 1 5.1.1 Elementer i takstsystemerne... 1 5.1.2 Prisberegning... 2 5.1.3 Takststruktur... 2 5.1.4 Billetter og rabatter... 3 5.1.5

Læs mere

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes:

I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, fastsættes: Udkast Bekendtgørelse om finansieringsmodel for samarbejdet om den offentlige servicetrafik, der udføres inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område I medfør af 7, stk. 4, i lov om trafikselskaber,

Læs mere