REJSEKORT PRISFORKLARING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REJSEKORT PRISFORKLARING"

Transkript

1 REJSEKORT PRISFORKLARING En detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af priser med rejsekort En mere populær forklaring kan ses på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx D16737 Rejsekort Prisforklaring 17 februar

2 Indledning Rejsekort er et fælles system for kollektiv trafik i Danmark og dækker således hele Danmark Prisen for at rejse vil ofte variere fra område til område, fordi der er forskellige takstmyndigheder for de lokale områder i Danmark og desuden er der igen andre takstmyndigheder for lange rejser, der går mellem to eller flere lokale områder Antallet af takstmyndigheder og deres indbyrdes ansvar er en del af det politiske grundlag for organiseringen af kollektiv trafik i Danmark Trafikvirksomhederne i Danmark har valgt at lave et fælles landsdækkende rejsekort for at gøre det enkelt og ensartet for kunderne at bruge kollektiv trafik over hele landet Det er derfor nødvendigt at rejsekortsystemet tager højde for de lokale forskelle og for forskellene mellem korte og lange rejser Figur 1 viser de forskellige trin, der bruges til beregning af prisen for en konkret rejse med rejsekort og den starter derfor med at få fastslået hvorfra og hvortil rejsen er sket (1) Derefter fastlægges hvor lang rejsen er og hvor mange Zoner, der skal betales for, samt om der skal bruges andre parametre end antal zoner til at fastlægge prisen (2) Desuden afhænger prisen af kundetypen (3) Figur 1: Beregning af prisen for en rejsekortrejse 2

3 Ved rejse på 1 klasse tilføjes et tillæg for den del af rejsen, der sker på 1 klasse (4) og i andre tilfælde kan der også være et tillæg feks ved natbus(5) For rejser med mængderabat (6) reduceres prisen så med den optjente mængderabat og for rejser med tidsrabat (7) reduceres prisen med tidsrabatten Endelig er der i nogle tilfælde rabat, når flere rejser i en gruppe på samme rejsekort (8) Hvis der feks er 15 % mængderabat, 20 % tidsrabat og 25 % grupperabat, bliver prisen for kortholderen reduceret med 49 % og prisen for de medrejsende reduceret med 40 % Detailforklaringerne til de enkelte trin er beskrevet efterfølgende i afsnit (1) til (8) I afsnit (1) til (7) er beskrevet principperne for rejsekort rejser med én kunde Alle forhold vedrørende grupperejser er samlet i afsnit (8) Afsnit (9) er en oversigt over prisberegningen Bemærk at priser mm for rejser med rejsekort erhverv er de samme som for rejsekort personligt Dette dokument beskriver principperne for de 7 trin i prisberegningen medens de priser og rabatniveauer, der anvendes ved en konkret prisberegning normalt vil ændres en eller flere gange om året De aktuelle priser, rabatniveauer og andre parametre offentliggøres i Rejsekort prisblad for rejser (gældende fra ddmm-åååå), der findes på wwwrejsekortdk/det-med-smaataspx Rejsekort prisblad for rejser består af bilag 1 til 8, som der refereres til i dette dokument Priseksemplerne i dette dokument er hentet i Rejsekort prisblad for rejser, gældende fra Prisen for en konkret rejse med rejsekort kan findes på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-forrejseraspx -> Vælg: Beregn prisen for din rejse 0: Definition af en rejse En rejse starter med check ind og slutter med det første check ud derefter Hvis der er skift undervejs skal der være check ind ved hvert skift Kontrol foretaget under rejsen registreres på rejsekortet og det indgår i prisberegningen for nogle rejser Se mere herom i afsnit (2) Hvis der sker check ind højst 30 minutter efter et check ud og det sker i samme zone, så kombineres de to delrejser til en rejse Dette kaldes fortsat rejse Midlertidig markering for rejse på 1 klasse slettes altid ved både check ud og check ind og skal derfor i givet fald aktivt genindsættes ved fortsat rejse Grupperejser ophæves ved check ud Det er dog muligt at lave fortsat rejse med en gruppe, hvis gruppen gendannes inden check ind Hvis det sidste check ud for en fortsat rejse sker så sent, at maksimumtiden for den samlede rejse er overskredet bliver rejsen så vidt muligt opdelt i flere enkeltrejser, så hver enkelt rejse kommer under maksimumtiden Se mere om maksimumtid i afsnit 23 En rejse, der ikke er afsluttet med check ud, kaldes en uafsluttet rejse og forudbetalingen bliver så betalingen for denne rejse, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne En rejse kan være uafsluttet fordi kunden ikke har checket ud eller fordi kunden har forsøgt check ud efter maksimumtiden er overskredet og rejsen ikke kunne opdeles Se mere i afsnit 22 Uafsluttede rejser Se flere informationer om rejsekort og brug af rejsekort på wwwrejsekortdk/det-med-smaataspx i Rejseregler og i Rejsekort kortbestemmelser 3

4 1: Takstområder og zoner i Danmark Danmark, eksklusiv Bornholm, er opdelt i 14 lokale takstområder Hvert lokalt takstområde er tilknyttet et takstsæt med en specifik prissætning De lokale takstområder er samlet i regionale takstområder, som igen er samlet i et landsdækkende takstområde Takstområderne kan betragtes som organiseret i et hierarki, med det landsdækkende takstområde som det øverste og de lokale takstsæt som de nederste Figur 2 viser de gældende takstområder per primo 2015 Figur 2: Rejsekort takstområder Hvis hele rejsen sker indenfor et lokalt takstområde afregnes rejsen efter de regler, der er gældende for dette takstområde Hvis rejsen sker mellem to lokale takstområder, men kun på den ene side af Storebælt, afregnes efter relevante regionale takstområde, og hvis rejsen krydser over Storebælt afregnes i det landsdækkende takstområde Hvis rejsen undervejs passerer et højere takstområde, beregnes rejsens pris i dette takstområde, også selvom rejsen påbegyndes og afsluttende i takstområde, der er lavere i hierarkiet Navnene på takstområder og takstsæt er kun geografiske angivelser og har generelt ikke noget at gøre med, hvilket transportmiddel der rejses med En undtagelse er rejse med bus eller X-bus mellem naboområder i NT/Midtjylland, Sydjylland/Midtjylland og Sydjylland/FynBus samt internt mellem områderne i Sydjylland, hvor der gælder særlige takster På figur 3 er de lokale takstområder vist på et kort over Danmark Se også 4

5 Figur 3: De 14 lokale takstsæt i Danmark Antallet af rejsekort takstområder i Danmark kan undergå ændringer, men data fra de gældende takstområder vil altid være indeholdt i den gældende udgave af Rejsekort prisblad for rejser Hele Danmark er inddelt i ca 930 zoner, der bruges til at beregne prisen for en rejse Antallet af zoner kan undergå ændringer, da trafikvirksomhederne af og til har behov for tilpasninger De aktuelle zoner kan ses på de lokale trafikvirksomheders hjemmesider Enhver zone hører til et bestemt lokalt takstområde En rejse starter og stopper normalt ved et stoppested og/eller en station og ethvert stoppested/station er defineret som et takstpunkt i rejsekortsystemet De fleste takstpunkter ligger helt i én zone, men nogle 5

6 ligger også på grænsen mellem 2 zoner og i sjældne tilfælde på grænsen mellem 3 eller 4 zoner Der er ca takstpunkter i Danmark Prisen for en rejse bestemmes generelt fra den zone hvor rejsen starter og til den zone hvor rejsen slutter Det er muligt at se sammenhængen mellem stoppested/station og zone på wwwrejseplanendk ved at søge på en konkret rejse, vælge Se mere, vælge fanen Vis på kort og sætte kryds i Takstzoner nederst under kortet Hvis et stoppested/station ligger på grænsen mellem to (eller flere) zoner, anvendes den zone, der giver den laveste pris for rejsen Det takstområde, der bruges til prisberegningen bestemmes ud fra hvor rejsen er sket I rejsekortsystemet indgår rejsens registreringer, dvs alle Check Ind, alle Check Ud og evt kontroller i bestemmelsen af, hvilket takstområde rejsen beregnes i Der anvendes det takstområde som er lavest i hierarkiet, hvor alle rejsens registreringer falder inden for takstområdet Eksempel 11: En rejse mellem Nakskov og Vordingborg hører til det lokale takstområde Sydsjælland Eksempel 12: En rejse mellem Skjern og Holstebro hører til det lokale takstområde Midtjylland Vest Eksempel 13: En rejse mellem Skjern og Skanderborg hører til det regionale takstområde Midtjylland Eksempel 14: En rejse mellem Skjern og Varde hører til det regionale takstområde Fyn Jylland Eksempel 15: En rejse mellem Vordingborg og Helsingør hører til der regionale takstområde Sjælland Eksempel 16: En rejse mellem Slagelse og Odense hører til det landsdækkende takstområde Danmark 2: Prisberegning - basis Når rejsen slutter med Check Ud bestemmes det i hvilket takstområde, rejsen er sket og hvor mange zoner, der skal betales for fra start til slut For lokale rejser kan prisen også påvirkes af, hvor lang tid rejsen har varet og for regionale/landsdækkende rejser kan prisen påvirkes af det Fjerneste punkt på rejsen, som beskrevet nedenfor En lokal rejse er en rejse, der foregår helt inden for ét af de 14 lokale takstområder Tilsvarende er en regional hhv landsdækkende rejse, en rejse der foregår indenfor et af de regionale eller indenfor det landsdækkende takstområde Antallet af zoner, der skal betales for, svarer oftest til antal zoner i fugleflugt mellem rejsens start og slut, men der er i nogle tilfælde justeringer for at undgå for store spring i forhold til priser med tidligere/nuværende billetter Prisberegning på wwwrejseplanendk og på wwwrejsekortdk anvender automatisk det korrekte antal zoner Det antal zoner, der indgår i prisberegningen, vises sammen med prisen for rejsen Kundetypeprisen for en rejse vises i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 2 Her er de aktuelle tabeller for kundetypeprisen for et givet antal zoner i hvert takstområde (14 lokale, 8 regionale og et landsdækkende takstområde) 21 Prisberegning for rejser, der varer længere end normalt i forhold til afstanden fra start til slut 6

7 Ved en lokal rejse er der defineret den tid, som det højst må tage at rejse et bestemt antal zoner, hvis prisen skal fastsættes efter afstanden i zoner I Rejsekort prisblad for rejser, bilag 4 er der vist, hvor længe en rejse med et givet antal zoner må vare Hvis rejsen varer længere, prissættes den efter et højere antal zoner som vist i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 4 For regionale og landsdækkende rejser anvendes varigheden af rejsen ikke, men den såkaldte trekant-regel kan indgå i prisberegningen Det sker, hvis afstanden i luftlinje mellem start og slut er væsentlig mindre end rejsens samlede længde De simpleste af sådanne rejser går typisk fra A til B via X, hvor så afstanden A til X og afstanden X til B begge er mere end dobbelt så lange som afstanden A til B X kaldes det Fjerneste punkt på rejsen og kan både være et Check Ind og en kontrol Prisen bestemmes så som summen af priserne for strækningerne A til X og X til B i stedet for som ellers ud fra afstanden A til B Afstanden A til B, A til X og X til B måles som luftlinje mellem stoppesteder hhv stationer I praksis anvendes trekantreglen især, når en rejse går fra A til X og tilbage igen til A eller til et andet sted B, som er tæt på A Ved beregning af rejsens pris på wwwrejsekortdk/brug-rejsekort/priser-for-rejseraspx vises rejsen opdelt for A til X og X til B hvis trekantreglen anvendes 22 Opdelte rejser Hvis tiden fra start (= første Check Ind) til slut (= sidste Check Ud) er længere end maksimumtiden, opdeles rejsen, hvis der er muligt Opdeling er normalt mulig, hvis der undervejs er foretaget et Check Ind Efter opdelingen prissættes de enkelte delrejser så vidt som muligt 23 Uafsluttede rejser For alle rejser gælder, at der er en Maksimumtid, som er den maksimalt tilladte varighed for rejsen Hvis rejsen varer længere end maksimumtid og rejsen ikke kan opdeles, kan der ikke laves Check Ud og betalingen for rejsen bliver lig med forudbetalingen Der er defineret en Maksimumtid per takstområde, som er vist i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 4 for de lokale takstsæt Maksimumtid for de øvrige takstområder er 6 timer for Sjælland, 8 timer for de regionale takstområder vest for Storebælt og 12 timer for landsdækkende rejser Hvis muligt opdeles rejsen, som beskrevet i afsnit 22 En rejse, der varer længere end Maksimumstiden, er uafsluttet En rejse er også uafsluttet hvis kunden ikke har foretaget Check Ud Der kan ikke beregnes en pris for en uafsluttet rejse og forudbetalingen kan heller ikke føres tilbage på rejsekortet Ved en uafsluttet rejse beholdes forudbetalingen, som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne Rejsekort prisblad for rejser, bilag 1 viser forudbetalingen for kort- og kundetype i hvert af de lokale takstområder Også ved uafsluttede grupperejser beholdes forudbetalingen, som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne 24 Sammenfatning Prisen for en rejse afhænger af det antal zoner, der skal betales for: 7

8 1) Ved en direkte rejse fra start til slut anvendes afstanden i antal zoner 2) Ved en lokal rejse, der varer længere end tilladt for det direkte antal zoner, anvendes varigheden til at bestemme hvor mange zoner, der skal betales for 3) Ved en regional/landsdækkende rejse, hvor den rejste strækning er væsentlig længere end den direkte afstand fra start til slut, anvendes trekantreglen til at bestemme hvor mange zoner, der skal betales for 4) En rejse hvor maksimumtiden er overskredet forsøges opdelt til 2 rejser Hvis den kan opdeles, prissættes rejserne hver for sig 5) En rejse er uafsluttet, hvis den varer længere end maksimumtiden og den ikke kan opdeles til to rejser Så beholdes forudbetalingen som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne 6) En rejse er uafsluttet, hvis der ikke er udført et afsluttende Check Ud Så beholdes forudbetalingen som betaling for rejsen, men der kan efterfølgende opkræves yderligere betaling i henhold til kortbestemmelserne For afsluttede rejser dvs 1, 2, 3 og 4 ovenfor, bestemmes prisen ud fra det takssæt, der er rejst i og det antal zoner, der skal betales for Prisen for en rejse vises i Rejsekort prisblad for rejser, bilag 2 Her er de aktuelle tabeller for hvert takstområde (1) per kundetype og afhængigt af antal zoner Forudbetalingen for en rejse afhænger af kundetype og rejsekort type, se afsnit (3) 3 Kundetype, Forudbetaling og Kundetypepris For rejsekort findes kundetyperne Voksen, Barn, Pensionist, Ung, Handicap, Cykel og Hund Både forudbetalingen og prisen for rejsen afhænger af hvilken kundetype, der rejser og hvilken type rejsekort personligt, erhverv, flex og anonymt der anvendes De mulige kundetyper afhænger af hvilken type rejsekort, som vist her Kundetype kortholder Kundetype med i gruppe Rejsekort personligt Voksen, Barn, Ung, Pensionist, Handicap Voksen, Barn, Cykel, Hund Rejsekort erhverv Voksen, Barn Voksen, Barn, Cykel, Hund Rejsekort flex Voksen, Barn, Cykel, Hund Voksen, Barn, Cykel, Hund Rejsekort anonymt Voksen, Barn, Cykel, Hund Voksen, Barn, Cykel, Hund Definitionerne og reglerne for de enkelte kundetyper kan ses på trafikvirksomhedernes hjemmesider og de er ens for voksen, barn, pensionist og handicap over hele landet Rejsekort prisblad for rejser, bilag 1 viser hvad forudbetalingen er og bilag 2 viser hvad prisen er for hver kundetype Bemærk at forudbetalingen ændres, når der rejses på 1 klasse, se afsnit (4) Kundetypeprisen er prisen for en rejse for en bestemt kundetype før evt tillæg, mængderabat, tidsrabat og grupperabat 31 Voksen 8

9 Forudbetalingen for Voksen er 25 kr for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 70 kr eller 600 kr for rejsekort anonymt Forudbetalingen på 70 kr gælder for alle lokale rejser og mellem takstområderne på Sjælland Lolland/Falster, mellem takstområderne på Fyn, mellem takstområderne i Sydjylland og mellem takstområderne i Midtjylland Forudbetalingen på 600 kr skal bruges for rejser med rejsekort anonymt mellem områderne Sjælland, Fyn, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland og dermed også over Storebælt Se afsnit (4) om forudbetaling ved rejse på 1 klasse 32 Barn Kundetypeprisen for Barn er lig med 50 % af kundetypeprisen for Voksen Forudbetalingen for Barn er 12,50 kr for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 35 kr eller 300 kr for rejsekort anonymt De to forudbetalinger for rejsekort anonymt anvendes som for Voksen 33 Pensionist Pensionister kan kun anvende rejsekort personligt med foto I nedenstående tabel er vist pris og forudbetaling i de forskellige takstområder Takstområde Hovedstaden, Vestsjælland - Sydjylland Syd, Sydjylland Øst, Sydjylland Vest, Sydjylland Flensborg - X-bus Sydjylland, Sydjylland Øst Fyn Vest og Sydjylland Øst Midtjylland Syd Sydsjælland Lolland/Falster og Nordjylland - X- bus i Nordjylland - Midtjylland V/M/Ø Danmark (over Storebælt), Sjælland, Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland - Fyn Øst, Fyn Midt, Fyn Vest, Midtjylland Vest, Midtjylland Midt, Midtjylland Øst og Midtjylland Syd Pensionist Kundetypepris Samme som Voksen Pensionist Forudbetaling 25 kr 50 % af Voksen 12,50 kr 75 % af Voksen 12,50 kr 34 Ung Ung kan kun anvende rejsekort personligt med foto Kundetypeprisen for Ung er lig med kundetypeprisen for Voksen ved lokale rejser i alle takstområder og for alle X-bus takstsæt Forudbetalingen for Ung er 25,00 kr Kundetypeprisen for Ung er lig med 75 % af kundetypeprisen for Voksen ved rejser mellem takstområder, dvs i takstsættene Danmark (over Storebælt), Sjælland, Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland 35 Handicap Handicap kan kun anvende rejsekort personligt med foto Kundetypeprisen for Handicap er 50 % af kundetypeprisen for Voksen i alle takstområder 9

10 Forudbetalingen er 12,50 kr 36 Cykel Cykel som eneste kundetype er kun muligt på rejsekort flex og anonymt Kundetypeprisen for Cykel er 13 kr for alle lokale rejser og for rejser i X-bus Kundetypeprisen for Cykel er 25 % af kundetypeprisen for Voksen, dog mindst 13 kr for rejser mellem takstområder, dvs i takstsættene Danmark (over Storebælt), Sjælland, Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland Forudbetalingen for Cykel er 13 kr for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 13 kr eller 190 kr for rejsekort anonymt Forudbetalingen på 13 kr for rejsekort anonym gælder for alle lokale rejser og for mellem takstområderne på Sjælland Lolland/Falster, mellem takstområderne på Fyn, mellem takstområderne i Sydjylland og mellem takstområderne i Midtjylland Forudbetalingen på 190 kr skal bruges for rejser med rejsekort anonymt mellem takstområder, dvs i takstsættene Danmark (over Storebælt), Sjælland, Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland Se de enkelte trafikvirksomheders hjemmesider om hvor og hvornår, der må medtages cykel og om der kræves billet til cykel 37 Hund Hund som eneste kundetype er kun muligt på rejsekort flex og anonymt Kundetypeprisen for Hund er 50 % af kundetypeprisen for Voksen rejser i alle takstområder Forudbetalingen for Hund er 12,50 kr for rejsekort personligt og flex for alle rejser, men 35 kr eller 300 kr for rejsekort anonymt Forudbetalingen på 35 kr for rejsekort anonym gælder for alle lokale rejser og for rejser mellem takstområderne på Sjælland Lolland/Falster, mellem takstområderne på Fyn, mellem takstområderne i Sydjylland og mellem takstområderne i Midtjylland Forudbetalingen på 300 kr skal bruges for rejser med rejsekort anonymt mellem takstområder, dvs i takstsættene Danmark (over Storebælt), Sjælland, Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland Se de enkelte trafikvirksomheders hjemmesider om reglerne for billet til hund 4 Rejse på 1 klasse Det er kun DSB (inkl DSB Øresund) der tilbyder 1 klasse og der er i Rejseregler på wwwrejsekortdk/detmed-smaataspx beskrevet hvordan, der kan rejses på 1 klasse med rejsekort når det er muligt Der findes ikke 1 klasse tillæg for Cykel og Hund Der er et fast tillæg på 50 kr for 1 klasse til Kundetyper person for Voksen, Barn, Pensionist, Ung og Handicap for rejser i alle lokale takstsæt og for rejse i et X-bus takstsæt 10

11 Der er et tillæg på 60 % af kundetypeprisen for Voksen dog mindst 50 kr per person ved alle rejser på 1 klasse mellem takstområder Det betyder i forhold til Kundetypeprisen: Kundetype Tillæg for 1 klasse > Voksen 60 % af Kundetypeprisen - dog mindst 50 kr > Barn 120 % af Kundetypeprisen - dog mindst 50 kr > Pensionist 80 % af Kundetypeprisen - dog mindst 50 kr > Ung 80 % af Kundetypeprisen - dog mindst 50 kr > Handicap 120 % af Kundetypeprisen - dog mindst 50 kr Hvis der kun anvendes 1 klasse på en eller flere delstrækninger af den samlede rejse, beregnes der 1 klasse tillæg for hver delstrækning og summen af disse tillæg lægges til kundetypeprisen og indgår dermed i rejsens pris Længden af hver delstrækning (= antal zoner) bestemmes som for en selvstændig rejse Forudbetalingerne stiger også ved brug af 1 klasse Her angives hvad en konkret forudbetaling ændres til: Forudbetaling på 25 kr ændres til 40 kr Forudbetaling på 12,50 kr ændres til 20 kr Forudbetaling på 70 kr ændres til 112 kr Forudbetaling på 35 kr ændres til 56 kr Forudbetaling på 600 kr ændres til 960 kr Forudbetaling på 300 kr ændres til 480 kr 5 Andre tillæg Der kan være tillæg feks for natbus Pt findes der et fast natbus tillæg på 22 kr for alle kundetyper i Sydjylland Syd, Sydjylland Øst, Sydjylland Vest og Sydjylland Flensborg 6 Mængderabat Med rejsekort er der rabat i forhold til prisen for en enkeltbillet efter to principper: 1 Mængderabat, hvor du får rabat efter hvor meget du har rejst med rejsekort 2 Fast pris for et givet antal zoner Fast pris anvendes i takstområderne Hovedstaden, Vestsjælland, Sydjylland Syd, Sydjylland Øst, Sydjylland Vest, Sydjylland Flensborg og X-bus rejser indenfor eller til/fra Sydjylland I disse områder er der således en fast rabat i forhold til en enkeltbillet uafhængigt af antal rejser og denne rabat er indregnet i Kundetypeprisen Der er Mængderabat for rejser i de øvrige takstområder Mængderabatten er opdelt, så rejser Øst for Storebælt får mængderabat i forhold til hvor meget der er rejst øst for Storebælt, rejser Vest for Storebælt får mængderabat i forhold til hvor meget der er rejst vest for Storebælt rejser Over Storebælt får mængderabat i forhold til, hvor meget der er rejst over Storebælt 11

12 På rejsekortet tælles løbende sammen, hvor meget der rejses hhv Øst for Storebælt, Vest for Storebælt og Over Storebælt Ved første rejse efter en bestemt dato i måneden opgøres, hvor meget der er rejst siden sidste opgørelse og resultatet gemmes i rabattællerne for hvert af de 3 områder Resultatet af opgørelsen er et rabattrin fra 0 til 7, hvor rabattrin 7 opnås ved størst rejseaktivitet og rabattrin 0 angiver ingen eller meget lidt rejseaktivitet Datoen for opgørelse er fast for hvert rejsekort I Rejsekort prisblad for rejser sidst i bilag 3 er beskrevet hvordan rabattrinene beregnes Rejser i takstområder med fast pris for et antal zoner bidrager også til optjening af mængderabat På rejsekort selvbetjening, menupunktet Min rabat vises det højeste rabattrin for hvert af de 3 områder Øst for Storebælt, Vest for Storebælt og Over Storebælt Hvis et rejsekort ikke har været i brug for nylig, er de viste værdier ikke nødvendigvis dækkende for mængderabatten ved en kommende rejse, da rabattrinene først opdateres ved starten af den første rejse efter den dato, hvor mængderabatten opgøres Ved beregningen af prisen for en rejse med mængderabat, giver mængderabatten en procentmæssig reduktion af Kundetypeprisen tillagt evt 1 klasse tillæg(4) og evt andre tillæg (5) Se oversigt for prisberegning i afsnit (9) Rabatprocenten for mængderabat er vist i Rejsekort prisblad for rejser bilag 3 Bemærk, at rabatprocenterne er fastsat per takstsæt, per kundetype og per rejsekort type 7 Tidsrabat I alle de lokale takstsæt gives der tidsrabat ved første Check Ind i tidsrummene kl og kl 18-07, samt lørdage, søndage og helligdage Denne tidsrabat er ens for alle kundetyper og alle typer rejsekort Rabatprocenten er vist i Rejsekort prisblad for rejser bilag 6 For rejser mellem takstområder, dvs i takstsættene Danmark (over Storebælt), Sjælland, Jylland-Fyn, Midtjylland og Sydjylland får Pensionist og Ung tidsbestemt rabat uden for de travle perioder Rabatprocenten og tidsperioderne ses af Rejsekort prisblad for rejser bilag 6 Der gives tidsbestemt rabat på en rejse ved Check Ind i en periode med rabat Sluttidspunktet for rejsen påvirker ikke den tidsbestemte rabat F eks i perioden for tidsrabat kl 11-13, gives tidsrabat for Check Ind fra og med 11:00:00 til og med kl 12:59:59 Tidsrabat beregnes som en procentdel af Kundetypeprisen tillagt evt 1 klasse tillæg(4) og evt andre tillæg (5) Se oversigt for prisberegning i afsnit (9) 8 Grupperejser Der er muligt at rejse flere sammen på et rejsekort og der er i Rejseregler på wwwrejsekortdk/det-medsmaataspx beskrevet hvordan, der kan rejses med en gruppe For lokale rejser og rejse med X-bus er forudbetalingen og prisen for gruppen lig med summen af forudbetalinger og priser for hver af deltagerne i gruppen Bemærk dog, at for rejser i takstområder med mængderabat, er det kun kortholderen, der kan få mængderabat Eventuelt tillæg for 1 klasse, evt nattillæg og evt tidsbestemt rabat anvendes for alle deltagere i gruppen For rejser mellem takstområder undtaget X-bus gives der en samlet rabat på en gruppe Se Rejsekort prisblad for rejser bilag 8 12

13 9 Prisberegning oversigt Ved Check Ud for en rejse gennemføres følgende trin for at beregne prisen for rejsen (numrene svarer til de ovenstående kapitler): 1 Hvor fandt rejsen sted vælg hvilket takstsæt der er brugt 2 Er rejsen over maksimumstid og kan ikke opdeles? -> Ingen beregning, forudbetalingen beholdes 2 Hvor mange zoner skal der betales for afstand /tid/ trekantsregel? 3 Hvilken kundetype har rejst beregn Kundetypeprisen 4 Er der anvendt 1 klasse beregn tillæg til Kundetypeprisen 5 Er der andre tillæg? 6 Anvendes der mængderabat i dette takstsæt? Beregn rabatprocenten 7 Er der tidsrabat? Beregn den samlede pris som: Rejsens pris = [Kundetypepris + 1 klasse tillæg + andre tillæg] X [ 1 - % (mængderabat)] X [1 % (tidsrabat)] 8 Ved grupperejse beregnes prisen for hver deltager som ovenfor, dog kun med evt mængderabat til kortholderen Den samlede pris reduceres evt med grupperabat Se Rejsekort prisblad for rejser bilag 8 &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 13

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode:

Priser for rejser. Danmark. Indhold. www.rejsekort.dk Page 1 / 19. Priserne er gældende fra 27 07 2012. Vælg periode: er for rejser Danmark erne er gældende fra 27 07 2012 Vælg periode: erne gælder for hele Danmark hvis du rejser med. Hvis du ønsker at beregne en på en bestemt rejse, kan du med fordel benytte..dk i stedet.

Læs mere

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland

Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Rejsekort rejseregler for Midtog Vestsjælland Gældende fra 6. juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Rejseregler for rejser med rejsekort...2 1.1 Rejsekorts dækning...2 1.2 Lokale rejser og rejser mellem takstområder

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

REJSEKORT INTRODUKTION

REJSEKORT INTRODUKTION 9/5/2013 SHS REJSEKORT INTRODUKTION Mod fuld Udrulning I 2015 05-09-2013 Titel på præsentation 3 REJSEKORT PÅ 30 SEKUNDER (EFTER UDFASNING) Anskaf et rejsekort personlig med tankop-aftale en gang for alle

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR

SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR SYDTRAFIKS TAKSTER GÆLDER FRA DEN 19. JANUAR 2014 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 10 Justering af rejsereglerne. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 13. september 2012 Mads Lund Larsen 10 Justering af rejsereglerne Indstilling: Administrationen indstiller, At bestyrelsen tiltræder, at rejsereglerne

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN

TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN TAKSTER GÆLDER FRA DEN 18. JANUAR 2015 TA MIG MED I TASKEN Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af forskellige ting. På rejseplanen.dk finder du let den billigste billet. Når du vælger din rejse,

Læs mere

Rejsekort - en RFID applikation

Rejsekort - en RFID applikation Rejsekort - en RFID applikation RFID i Danmark d. 3/5/2011 Gregers Mogensen - gem@rejsekort.dk Rejsekort A/S www.rejsekort.dk RFID teknologi Rejsekortet er MiFare Classic, 4k memory. Følger ISO 14443A,

Læs mere

Status for Rejsekortprojektet

Status for Rejsekortprojektet Status for Rejsekortprojektet Kollektiv Trafik Konference 2008 Direktør Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Side 1 20081009 TØF: Kollektiv Trafik Konference Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet

Læs mere

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011

Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Midttrafik Repræsentantskab m fl 4 november 2011 Temadrøftelse om rejsekort Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S Peder Østermark Andreasen, bestyrelsesformand Rejsekort A/S Rejsekortsystemet -

Læs mere

Rejsekort projektet status

Rejsekort projektet status Rejsekort projektet status TØF - 2009 7.oktober 2009 Gregers Mogensen, Rejsekort A/S Hvad er rejsekortet? Et trådløst smartcard: Billet + Betalingsmiddel Til alle rejser For alle rejsende Med alle trafikvirksomheder

Læs mere

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet.

Takstgrænserne er markeret med en rød streg på DSB zonekortet. Gyldig fra 0. januar 0 Om priser og rabatter DSB Zonekort DSB Pendlerkort til og fra Hovedstadsområdet Om priser og rabatter Priserne for billetter og kort til rejser med DSB s tog afhænger af, om du på

Læs mere

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus

Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Orientering om rejsekort 14. maj 2014 Kunden i fokus Bjørn Wahlsten, adm. direktør i Rejsekort A/S :: Orientering om rejsekort :: 1 Hvorfor rejsekort? - Visionen Modernisering af de nuværende og udslidte

Læs mere

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR

GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR takster GÆLDER FRA DEN 20. JANUAR 2013 Prisen for en rejse med Sydtrafik afhænger af mange forskellige ting. Den letteste vej til den billigste billet er rejseplanen.dk. Når du vælger din rejse, kan du

Læs mere

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011

Status Rejsekort. Midttrafik - oktober 2011 Status Rejsekort Aktuel status Der er i år: Gennemført 1 mio. rejser på rejsekort Solgt 50.000 rejsekort Omsat 25 mio. kr. på rejsekort og 12 mio. kr. for billetsalg i busser De næste skridt NT stationer

Læs mere

Rejsekort passer godt på dine oplysninger

Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort passer godt på dine oplysninger Rejsekort er et elektronisk chipkort, der fungerer både som billet til og som betaling for dine rejser med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S

Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S Rejsekort Præsentation og status ITS Norge Elektronisk billettering 28.09.2010 Bjørn Wahlsten, administrerende direktør for Rejsekort A/S 28.09.2010 IA Hvad er rejsekort? Et trådløst smartcard: billet

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar 2015 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 26. februar Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort

0 Kortbestemmelserne. Indholdsfortegnelse. 1 Rejsekort Indholdsfortegnelse 0 Kortbestemmelserne... 2 1 Rejsekort... 2 1.1 Hvad er et rejsekort?...2 1.2 Kortudsteder og salgskanaler...2 1.3 Rejsekort rejseregler...2 1.3.1 Generelle rejseregler...2 1.4 Priser

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti

DSB Pendler Rejsetidsgaranti DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 19. januar 2014 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog, Øresundstog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30

Læs mere

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014

Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Handlingsplan for bedre kundeoplevelser med rejsekort 19. december 2014 Emnerne er grupperet efter tre temaer for at skabe overblik: Kundernes anvendelse af rejsekort under rejsen Kundeservice og selvbetjening

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Hvad er rejsekortprojektet?

Hvad er rejsekortprojektet? Hvad er rejsekortprojektet? Projekt startet af HUR, DSB og Ørestadsselskabet i 1995 (behov for et moderne elektronisk billetteringssystem for hovedstadsområdet). Rejsekort A/S etableret i 2003. Aktuelt

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden

Rejsekort erhverv. din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Rejsekort erhverv din billet til bus, tog og metro i arbejdstiden Ejes af virksomheden, bruges af medarbejderen Rejsekort erhverv er et rejsekort, som en virksomhed, institution, myndighed eller organisation

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2014-0162. Klageren: 2980 Kokkedal. CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0162 Klageren: XX 2980 Kokkedal Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på

Læs mere

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet

Målrettede turistbilletter Enkeltbilletter Mobilklippekort Rejsekort. - CityPass - 24-timer billet - Flex Card og. Notat. Til: Transportministeriet Notat Til: Transportministeriet Kopi til: DSB, Metroselskabet I/S, Trafikselskabet Movia, Rejsekort A/S Sagsnummer Sagsbehandler PEJ Direkte +45 36 13 18 28 Fax 36 13 18 96 PEJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29

Læs mere

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem

Tjek om dit kort skal ændres. & zone. Nye takster og nyt zonesystem Tjek om dit kort skal ændres Takst & zone Nye takster og nyt zonesystem Nye zoner & nye takster Den 15. januar ændrer Sydtrafik sit zonesystem. Mange zoner ændrer størrelse, og i nogle områder bliver der

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012

Bilag B. NOTAT. Rejsekort teknologi - v3 3-6-2012 Bilag B. NOTAT Til: Midttrafik Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Tlf. 33 43 24 00 Fax 33 43 24 01 Kopi til: RK- ledelse CVR 27 33 20 72 D-nummer 16078 v3 Initialer GEM Mobil 4030

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkert zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0315 Klageren: XX 2300 København S Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab

Kundeanalyse 2014. Rejsekortkunder. Nordjyllands Trafikselskab Kundeanalyse 2014 Rejsekortkunder Nordjyllands Trafikselskab Målgruppe Analysen er foretaget via elektronisk spørgeskema og udsendt til alle rejsekort kunder, der har sagt ja tak til at modtage servicebeskeder

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR

Handicapkørsel. i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR Handicapkørsel i Sydtrafik GÆLDENDE FRA JANUAR 2015 Handicapkørsel i Sydtrafik (5. udgave) 05 Velkommen 06 Bestilling sådan gør du! Ture i bil/liftbus Lange rejser og landsdækkende rejser Oplysninger

Læs mere

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet

Fælles rejsekorttakster på Sjælland Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 222 Offentligt Fælles rejsekorttakster på Trafikstyrelsens forslag til et enkelt og gennemskueligt takstsystem på rejsekortet Marts 2015 3 Fælles rejsekorttakster

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013

Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 Aktionslisten, opdateret 19. december 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder.

Der skelnes mellem rejser inden for et takstområde og rejser gennem flere takstområder. 6-1 6 Bus & Tog har en aftale med DSB og Arriva Tog om at busbilletter og kort i mange tilfælde kan bruges i togene og omvendt at togbilletter og kort kan bruges i bussen. Der skelnes mellem rejser inden

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. grundet forkerte zoner på mobilperiodekort. Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0338 Klageren: XX 1358 København K Indklagede: DSB S-tog A/S CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. grundet

Læs mere

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013

Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC. vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 Færgen Bizz Færgen Kort Færgen Bizz MC vilkår og regler 3. januar 2012 2. januar 2013 BornholmerFærgens bizz og kort Rigtig mange mennesker rejser til og fra Bornholm flere gange i løbet af et år. Derfor

Læs mere

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk

Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Opdatering af stræknings-trafiktallene i vejman.dk Stræknings-trafiktallene opdateres én gang årligt - den kan gøres tiere, men det normale vil være, at det foregår årlig efter at forrige års tællinger

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2014. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2014 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2015. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2015 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012

DSB Pendler Rejsetidsgaranti. Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Gyldig fra 17. januar 2012 DSB Pendler Rejsetidsgaranti Er du pendler og rejser med DSB fjerntog, regionaltog eller S-tog med et togkort, som gælder i mindst 30 dage, så gælder

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg

Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik. Kontorchef Lasse Winterberg Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedringer af den kollektive trafik Kontorchef Lasse Winterberg Hovedpunkter i oplæg 1) Baggrund for ny aftale om takstnedsættelser og investeringer 2)

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende check-ind. Optankningsautomat ude af drift? Bjarne Lindberg Bak Stefan Krehbiel Asta Ostrowski (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0273 Klageren: XX 2300 Amager Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret.

mater, idet man først kan få en mere nøjagtig pris, når produktønsket er nærmere specificeret. Mobilitet Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Lene Horsbøl, Venstres byrådsgruppe Side 1 af 8 10-dages forespørgsel om app og billetautomater. Hermed svar på 10-dages forespørgsel om betalings-app samt billetautomater.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist

BornholmerFærgen. Vilkår og regler 2013. Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist Vilkår og regler 2013 BornholmerFærgen Færgen Bizz Færgen Bizz 50 Færgen Kort Færgen Bizz MC Færgen Bizz Pensionist Færgen Kort Pensionist BornholmerFærgens bizz og kort INDHOLD Rejser du mere end to gange

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL

ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL VESTBANEN ESBJERG > VARDE > NR. NEBEL Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Esbjerg Spangsbjerg Gjesing Guldager Varde Kaserne Varde Frisvadvej Varde vest Boulevarden Hyllerslev Janderup Billum Oksbøl Baunhøj

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden

Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden 10-10-2011 FlexDanmark 1 Hvordan klares koordineringsopgaven nu og i fremtiden v/ NTL@flexdanmark.dk Teletaxi Patienttransport Kommunal service kørsel Handicap kørsel Flextrafik Institutions kørsel Grundtanken

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 20. maj 2014 27. maj 2014/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015

THISTED > STRUER. Thisted. Struer. Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 THISTED > STRUER Gyldig fra 14.12.2014 til 12.12.2015 Thisted Sjørring Snedsted Hørdum Bedsted Thy Hurup Thy Ydby Lyngs Hvidbjerg Uglev Oddesund Nord Humlum Struer Thisted Hurup Thy Struer Information

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder

Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Fællesstaben Byrådssekretariatet 15.09.06/JP/KDR Rev. 23.01.07 Notat Ny valgkredsinddeling og evt. ændring af valgdistrikter/afstemningsområder Formål: I notatet informeres om ny valgkredsinddeling og

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013

Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 Aktionslisten, opdateret 28. august 2013 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 23. oktober 2014 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark Jan Ole Jakobsen, Langeland Niels Bebe,

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset.

Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Stræknificering af trafiktal: Opdatering ud fra Indekset. Tidligere har stræknificeringen af trafiktal været udført i vejman.dk (VIS). I vejman.dk man der været defineret en trafikmodel, hvor de enkelte

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DE DANSKE SKYTTEFORENINGER 14-02-2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i De Danske Skytteforeninger (DDS)... 3 1. Geværterrænskydning,

Læs mere

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015 De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015 Søndagsaviser BT 208.000 191.000 162.000 Berlingske

Læs mere

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78.

Middellevetiden i kommunerne med kortest og længst middellevetid adskilt af middellevetiden på landsplan. år 82.5 81.5 80.5 79.5 78. Borgere nord for KBH har udsigt til at leve længst Uligheden i sundhed er tydelig på tværs af Danmark. Bor man i Rudersdal Kommune, kan man forvente at leve mere end 5 år længere end, hvis man bor på Lolland,

Læs mere

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland

Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Boliglokalisering og andelen af regionale togrejser på Sjælland og i Østjylland Andelen af regionale togrejser i en mono og polycentrisk byregionsstruktur Baggrund, Effekter og perspektiver Thomas Hjorth

Læs mere