Samarbejde i Viby lokaldistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejde i Viby lokaldistrikt"

Transkript

1 Samarbejde i Viby lokaldistrikt Viby Dagtilbud, Kontor: Øster alle 50, 1, tlf Hjemmeside: Viby Dagtilbud består af: Børnehuset Moltkesvej, Moltkesvej 2, tlf Vuggestuen Bjørnbaksvej, Bjørnbaksvej 7 tlf Østerbo vuggestue og børnehave: Vuggestuen ligger på Øster Allé 50, tlf Børnehaven ligger på Bjørnbaksvej 19, tlf Den selvejende: Børnehaven Bjørnbakhus, Bjørnbaksvej 1 tlf Hjemmeside: Skole Viby Skole, Kirkevej 2, tlf Hjemmeside: SFO Globen, Kirkevej 2 og Grundvigsvej 26, tlf Hjemmeside: Klub Klubben Akva, Nordbyvej 21 b, tlf Hjemmeside: Sammenhæng i overgange i Viby lokaldistrikt

2 Overgange og sammenhænge mellem de forskellige institutioner/tilbud i Viby Lokaldistrikt I Viby Lokaldistrikt samarbejder vi omkring distriktets børn og unge set i et 0 18 års perspektiv. De samarbejdende parter har alle mulighed for at bidrage med konkrete tiltag såvel pædagogisk som økonomisk. De unge og deres forældre er naturligvis informeret om samtalerne og bliver inddraget i det omfang, der skønnes nødvendigt og ønskeligt. Samarbejdet bygger på et fælles værdigrundlag, som tager udgangspunkt i respekten for andre mennesker og en tænkning om, at alle mennesker i og omkring et barn er en resurse, som hver især kan bidrage til et godt børne og ungdomsliv. Denne tænkning kommer bl.a. til udtryk i lokaldistriktets fælles skrivelse om forældresamarbejde. Viby Skole deltager i Samarbejdsforum Syd sammen med diverse uddannelsesinstitutioner med henblik på at udveksle informationer, skabe besøgsordninger og praktikforløb. Skolen deltager også i talentforløb på gymnasiet Børn som fødes og/eller vokser op i Viby Lokaldistrikt vil stifte bekendtskab med Børn & Ungelæger, sundhedsplejerske, vuggestue, børnehave, skole, SFO, klubber m.v. Hvis der bekymringer i forhold til børnenes udvikling og tarv generelt, samarbejdes der med PPR i B&U samt med Familiecenter Syd. Det samme gælder de unge, der er på vej mod en ungdomsuddannelse eller lignende, hvor der samarbejdes med UU i Århus. Gennem mange år har vi i det lokale samarbejde arbejdet med overgangene mellem institutionerne med henblik på at dele den fælles viden om de forskellige tilbud og sikre at børnene, de unge og deres forældre oplever sammenhænge mellem de forskellige tilbud.

3 Overgange fra Viby Skole efter 9. klasse til næste studie- eller uddannelsesvalg For Viby Lokaldistrikt er det vigtigt, at de unge mennesker efter endt folkeskoletid påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse eller en lignende uddannelse. Aarhus Kommune har en målsætning om, at min 95 % af en ungdomsårgang 15 måneder efter endt 9. eller 10. klasse er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er således skolens opgave i samarbejde med andre aktører, at eleverne sikres de mest optimale muligheder for at påbegynde og gennemføre en uddannelse ungdomsuddannelse eller anden form for uddannelse. Det er vigtigt for os, at dele en fælles viden, til gavn for børnene og de unge. Derfor er samarbejdet mellem fagpersoner og samarbejdet med forældrene vigtigt for os. Samarbejdet foregår ud fra tænkningen, at det kun er relevante oplysninger, der overleveres, at overleveringerne er kendte af forældrene og at oplysninger skal gavne børns overgange og ikke være med til at stigmatisere dem. Vi mener at hver fase i et menneskes liv har en værdi i sig selv, men samtidig vil vi gerne forberede børnene til næste fase i livet. Det er for os vigtigt at skabe balance mellem fortiden, nuet og fremtiden for børnenes liv. Skolen samarbejder derfor med: Andre folkeskoler og specialskoler om særlige undervisningsforløb B & U i Aarhus - UU i Århus ungdomsvejledningen / rådgivning Ung i Århus Skanderborgvej Diverse uddannelsesinstitutioner i Århus Samarbejdsforum Syd Konkret foregår samarbejdet med henblik på råd og vejledning til de unge, støtte i forbindelse med særlige forløb, kendskab til uddannelsesinstitutionerne og uddannelserne, besøgsordninger og praktik. I område Skanderborgvej er der konkret lavet en aftale mellem sko-

4 Modtagelse af nye børn og familier i Viby Lokaldistrikt Det, at gå i dagtilbud er første møde med at være en del af samfundets institutionalisering,. Dagtilbuddet skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbuddet skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund, jf. dagtilbuds loven. I april gennemgår vi listen med medlemmer i 7. klasse, for at vurdere om nogle kunne have svært ved overgangen til Ungdomsklubben. Der laves derefter en handleplan med den konkrete kontaktpædagog, og forældrene informeres. I konkrete tilfælde, f.eks. ved børn med handicap eller særlige behov, kan det i samråd med den unge og forældrene besluttes, at medlemmet skal blive en længere periode i Underground. I hele skolesommerferien må 7. klasses medlemmerne komme i både Underground og Ungdomsklubben. Så at sige til forældrene, at vi tager udgangspunkt i det enkelte barn er en modifikation af virkeligheden. Vi tilstræber at følge barnets rytme, med henblik at barnet skal lære at indgå i et fællesskab, hvor man ikke altid kan få sit behov dækket her og nu. Overordnet i forhold til forældre Vi er imødekommende og indleder samarbejdet med en forventningsafstemning omkring indkøringen. Der er ikke én måde, der er DEN rigtige, det kommer an på barn, forældre og den tid den enkelte familie har til rådighed. Vi indgår i samarbejdet og accepterer de vilkår hvert enkelt forældrepar har til indkøring, uden at sige det synd for barnet. Og heller ikke kropsligt give udtryk for, vi synes det er synd. Vi er altid forpligtiget til at fortælle forældrene, hvordan barnet har haft det. Hvis et barn er særlig ulykkelig over vuggestuelivet, kan det være

5 Intern overgang mellem Fritidsklubben og Akva Underground (7 kl. afdeling) Fra januar begynder vi at lave aktiviteter om fredagen i Underground for 6. Klasses medlemmerne. Formålet er, at de skal blive trygge ved at komme i Underground og ved pædagogerne i denne afdeling. I april gennemgår vi listen med medlemmer i 6. klasse, for at vurdere om nogle kunne have svært ved overgangen til Underground. Der laves derefter en handleplan med den konkrete kontaktpædagog og forældrene informeres. I konkrete tilfælde, f.eks. ved børn med handicap eller særlige behov, kan det i samråd med den unge og forældrene besluttes, at medlemmet skal blive en længere periode i Fritidsklubben. I hele skolesommerferien må 6 klasses medlemmerne komme i både Fritidsklubben og Underground. Pædagogerne i Akva laver en interne overlevering fra kontaktpædagogen i 6 kl. til pædagogerne i Underground Intern overgang mellem Akva Underground og Ungdomsklubben godt at ringe til forældrene, sa de ved hvordan barnet har det og ikke først om eftermiddagen fa r besked om, at det har været en ha rd dag. men vi kan ikke forvente at forældrene kan hente tidligere. Vi fortæller forældrene, at barnet på en eller anden måde vil reagere på start i vuggestuen. Det være sig ved at sove mindre i vuggestuen, nægte at spise i vuggestuen, være helt anderledes end det forældrene kender eller vågne mange gange i løbet af natten. Alt sammen er sundt og naturligt, barnet fortæller at det er svært at starte op i institutionslivet. Begge dagtilbud i Viby lokaldistrikt arbejder med Barnets bog, som indeholder billeder, tegninger og små fortællinger om barnets liv i vuggestue og børnehave. Bogen følger barnet, når det skifter til ny institution / skole og SFO. Vi opfordrer til, at barnet får mulighed for at vise bogen til de nye voksne i barnets hverdag. Vi arbejder ud fra lokaldistriktets værdigrundlag i forældresamarbejdet: Verdensborger i Viby. Den uddeles til alle forældre. Underground og Ungdomsklubben har fælles åbningstid i fælles lokaler 2 gange om ugen. Skiftet fra den ene afdeling til den anden er derfor ikke så markant. Pædagogerne i Akva laver efter behov en interne overlevering fra kontaktpædagogen i 7. kl. til pædagogerne i Ungdomsklubben.

6 Overgange fra hjem til vuggestue Overgange mellem SFO/skole og klub i forhold til Børn og unge med handicap/særlige behov Når familien besøger os første gang, viser vi rundt i hele vuggestuen og forklarer hvordan dagen er bygget op, og hvordan vi vægter hverdagens pædagogik. Den dag barnet begynder, holder en af pædagogerne en samtale med forældrene. Samtalen skal sikre, at familien får fortalt om deres barn og at vuggestuen får fortalt om hvem vi er. I samtalen lægger vi vægt på at skabe den bedst mulige forventningsafstemning. Det er i denne samtale indkøringen aftales, med mulighed for justering undervejs. Det påhviler SFO/skole at informere børn og forældre om klubtilbud i området, i det øjeblik man: Har et barn/en ung med handicap der skal i 5.klasse. Har et udsat barn/ung, der skal i 5 klasse. SFO/skole etablerer kontakten mellem barn/ung/forældre og klubtilbuddet enten via netværksmøde eller besøg. Vi opfordrer familien til at have barnets bog fra sundhedsplejersken med til første møde. Det vil kunne bidrage til at der var en rød tråd mellem barnets liv i hjemmet og dets start i vuggestue. Ved særlige behov er det vigtigt, at der foregår et tæt samarbejde med sundhedsplejersken,

7 Info og mulighed for at besøge legepladsen, med henblik på at opsamle børn hvis man oplever at mange 4.kl s børn er droppet ud af SFO. Legepladsen er ansvarlig. Infomøder for H-børnsforældre. Desuden aftales klassebesøg i klubben, som arrangeres af klasselærer/skole/sfo. Klubberne udarbejder Forhåndstilmelding med ønsker om klubplads som udleveres til alle 4. klasses forældrene, disse skemaer uddeles af klasselærerne. Skemaerne indsamles af klasselærerne og afleveres til nærmeste klub. Børn og forældre får besked om de har fået opfyldt deres ønske om plads medio maj SFO/skole indkalder til overleveringssamtaler i forhold til børn med handicap/særlige behov. Eventuelt langsom opstart med kontaktpædagog fra SFO/klubpædagog i SFO/klub. Aftaler om besøg fra SFO i klubben. Indskrevne børn kan deltage i sommerferieaktiviteter i klub, på legeplads, herunder mulighed for deltagelse i lejr. September/oktober møde om vi har de børn og unge inde vores fritidstilbud, som vi gerne skulle have? Mødet afholdes mellem klubben og de respektive 5. klasses lærere.

8 Overgange ift. Klubben Akva2000 Overgange fra vuggestue til børnehave Vuggestuen Bjørnbaksvej og Østerbo vuggestue har et samarbejde med Østerbo børnehave og,børnehaven Bjørnbakhus. Det indebærer, at de ældste børn i vuggestuerne besøger de yngste børn i børnehaven hver 14. dag. Det giver de kommende børnehavebørn kendskab til hvad en børnehave er og hvad man kan i en børnehave. Samtidig med at de yngste børnehavebørn, oplever sammenhæng ved at få besøg af deres gamle vuggestue. Vi tilstræber, at børnehavebørnene besøger deres gamle vuggestue i lokaldistriktet. Østerbo vuggestue og børnehave har herudover et udvidet samarbejde om sammenhæng i overgange. Børnehuset Moltkesvej har et dagligt samarbejde mellem vuggestuen og børnehaven. Desuden deltager de ældste vuggestuebørn hver fredag i børnehavens udelivsdag. På vej mod skole Vores opgave i det sidste år barnet går i Børnehave er, med forskellige tiltag og aktiviteter, (og i fællesskab med forældrene) at gøre barnet så skoleparat som muligt. Sammen med forældrene holder vi individuelle Status og Udviklings Samtaler: På vej mod 6 år. Formålet er, at få et fælles billede af, hvordan både vi og forældrene skal styrke barnets trivsel, læring og udvikling den sidste tid i børnehaven. Fra SFO til klub Viby skole SFO og Klubben Akva2000 har lavet en samarbejdsaftale, som også resten af Ung i Aarhus Skanderborgvej og skolerne i område Skanderborgvej benytter sig af. Baggrunden for denne aftale er, at pr. august kan 4. klasses børn der skal til at starte i 5. klasse, skifte fra et pasningstilbud i SFO, til et fritidstilbud i klubregi. I forbindelse med dette valg er det vigtigt, at såvel børn som forældre bliver hørt og aktivt inddraget. Specielt for de børn der ikke forbliver indmeldt i SFOén frem til overgangen pr. august, har vi fokus på, at informere om de kommende fritidstilbudsmuligheder i skolernes 4. klasser, via infomaterialer, forældremøder og besøg i fritidstilbuddene. Fra 5. klasse kan børn med varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne gå fra SFO til klub, hvis barnet og forældrene ønsker det. Der er, for disse børn, vigtigt i så god tid som muligt, at informere forældre om de fritidsklub muligheder der findes i Ung i Aarhus Skanderborgvej og at der aftales informations-, afklarings- og overleveringsmøder. Årsplanen for overgangs samarbejdet for 4. og 5. klassetrin ser således ud: Ung i Aarhus indkalder til et samlet møde for 4. Klasseslærer og pædagoger, for at få et overblik over antal af potentielle børn, børn med handicap/særlige behov, klubbernes umiddelbare kapacitet, og snak om de gode erfaringer ved tidligere overgange.

9 Overgangsmøde Der afholdes møde mellem afgivende børnehaver og skole, hvor de børn med særlige behov drøftes i forhold til skolens behov for information med henblik på klassedannelse. På overleveringsskemaet kan der markeres, at der god grund til at drøfte det enkelte barn. De forløbige lister med forslag til klassedannelse sendes til høring i børnehaverne Meddelelse om klassedannelser Skolens leder tager den endelige beslutning om klassedannelser for det kommende skoleår. Dette meddeles forældrene og børnehaverne. Efter udmelding laves der principielt ikke om i klassedannelsen. Netværksmøder Eventuelt netværksmøde i forhold til børn med handicap eller børn med særlige behov. Barnet skal lære, at blive mere selvhjulpen. Det skal eks. lære selv at kunne tage deres tøj på og af, snøre sko og tørre sig efter toiletbesøg. I barnets tidlige år, er det mest barnet selv, familien og nærmiljøet der er fokus på. Når barnet bliver omkring 5 år, er det parat til at rumme flere ukendte ting og dermed udvide sin omverdenbevidsthed. Vi arbejder hele tiden med barnets nærmeste udviklingszone, men har i barnets sidste år i børnehaven særligt fokus på at finpudse barnets færdigheder i forhold til skolestart. Den sidste tid i Børnehaven øver de kommende skolebørn sig i at agere hensigtsmæssigt i forskellige offentlige rum, ved at være på forskellige ture og hermed tilegne sig ny viden om de steder de besøger. I foråret tager vi på en heldagstur til Hørhaven sammen med alle kommende skolebørn i Viby lokaldistrikt og holder desuden fodboldturnering i samme regi. Vores tætte samarbejde med Viby Skole og SFO er beskrevet i Årshjul for samarbejdet.

10 Fra dagtilbud til skole / SFO Orienteringsmøde Forældre til børn, der bor i Viby skole skoledistrikt og børnehavepersonalet inviteres til et orienterende møde på skolen om skolestartere til det kommende skoleår. Besked om skolevalg Forældrene giver Børnehaverne besked om hvilken skole, de har valgt for det kommende skoleår. Der er indskrivning til skolerne, typisk midt i januar. Sidste dato skolen arbejder med indskrivning og skoleudsættelser er 1. marts. Det er fint, at Børnehaverne selv er opsøgende på forældrevalget i denne periode. Indskrivning Selve indskrivningen foregår elektronisk. Datoen offentliggøres for hele kommunen i de lokale aviser. Der sendes tillige brev ud til forældrene. Skolebesøg Vi vil gerne, at før-skole-børnene kommer på besøg på deres distriktsskole mindst en gang i løbet af foråret. Formålet med besøget er, at sikre en mere smidig overgang og at bevidstgøre bømene om at det snart er skoletid. Kendskab til de nye rammer er ligeledes med til at give en godovergang Skolebesøg med forældre Børnene kommer på besøg i børnehaveklassen en eftermiddag sammen med deres forældre. Forældrene går I SFO en mens børnene er i børnehaveklassen. Åbent hus i SFO (besøg) Børnene kommer på besøg for at opleve SFO en. Det gør ikke noget, at det er hele stuen/gruppen som kommer med, selvom det ikke er alle der skal starte på Viby skole Børnehaverne er velkommen til at komme på besøg i SFO en, når de tænker at det kunne passe godt ind. En kort forudgående aftale med en Fritids Pædagogisk Leder er helt fint. Møder i Lokaldistriktssamarbejdet I løbet af efteråret holdes et møde med temadrøftelser. Det kan være nye tiltag, aftaler ideer samt opfølgning på overlevering for indeværende skolestartere. Det er legalt at kontakte hinanden i forhold til drøftelse af børn eller børnegrupper, hvis behovet for dette skulle opstå. Efter indskrivningen har forældrene givet en generel tilladelse til at skolen drøfter børn med børnehaver. Det er dog god skik at orientere forældrene, hvis det viser sig, at behovet er af en karakter, som er af mere end opklarende spørgsmål. 2. møde i skoleåret. Opfølgning på aftaler indgået på 1 møde i september. Samt aftaler om møde med mere for forårets skolestartere. Børnehaverne er velkomne til at komme på besøg i SFOén, når de tænker at det kunne passe godt ind. Det tilrådes at at lave en aftale med Fritidspædagogisk Leder. Overleveringsskemaer til skolen Børnehaverne udfylder skemaet som ligger på skolens intra og dagtilbuddenes Børneintra. Skemaet tilsendes skolen senest 1. april. Børnehaverne udfylder for hvert barn et skema med beskrivelser af barnets kompetencer. Skemaet bruger skolen som baggrundsoplysninger for klassedannelsen.

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart.

Samtaler i børnehaven Samtaler med alle børns forældre afvikles i børnehaven et halvt år inden skolestart. Sammenhængskraft mellem dagtilbud og skole/sfo Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen vil der være mulighed for KAN opgaver til inspiration og som aftales lokalt.. Breve til kommende forældre Tidspunkt:

Læs mere

Brobygning i Søndre-Hastrup Et overblik

Brobygning i Søndre-Hastrup Et overblik Brobygning i Søndre-Hastrup Et overblik Den sammenfatning du sidder med er tænkt som et overblik over det arbejde, der er startet og i gang i Søndre - Hastrup-området. Området er i en fortløbende proces,

Læs mere

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt

Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Overgangen, dagpleje, vuggestue/ Børnehave, Sfo, skole, klub i landsbyen Sengeløse børnene siger farvel til noget kendt, og goddag til noget nyt Mål: At gøre overgangen nemmere og bedre for børnene, At

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Den Røde Tråd - Fritidstilbud

Den Røde Tråd - Fritidstilbud Den Røde Tråd - Fritidstilbud Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for

Læs mere

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole

Give 2009-2010. Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Give 2009-2010 Brobygning - samarbejde mellem børnehaver og skole Forord Folderen er tænkt som et styreredskab for det pædagogiske personale i henholdsvis børnehaverne, SFO og skole for derigennem bl.a.

Læs mere

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole

Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Overordnet plan for overgang daginstitution / skole Skole og daginstitutioner mødes på ledelsesniveau i oktober måned, for at evaluere sidste overlevering, udvikling af vores samarbejde, vores kommunikation,

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution

BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution BROBYGNING I EGEBJERG når børnene begynder i en ny institution - sådan samarbejder børnehuse, BFO og skole om kontinuitet og sammenhæng ved barnets overgange mellem hjem, institutioner og skole FORMÅLET

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen

Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Samarbejde mellem Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen Værdier: - Åbenhed og samarbejde mellem børnene, forældrene, Børnehaven Spiren, Fynslundskolens SFO og Fynslundskolen er til stor

Læs mere

SKOLESTART Klar, parat start!

SKOLESTART Klar, parat start! SKOLESTART 2017 Klar, parat start! Velkommen til 0. klasse Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i 0. klasse. Kære børn og forældre Samarbejdet mellem hjem og skole begynder i børnehaveklassen. Samarbejdet

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2017 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Velkommen i skole... 4 Nye oplevelser... 5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg kommune

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune

DEN RØDE TRÅD. Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole. Dragør kommune DEN RØDE TRÅD Dragør Kommunes strategi og drejebog for overgange fra børnehave til SFO og skole Dragør kommune Redigeret oktober 2017 0 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formål...2 1. Fælles grundfaglighed...3

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole. Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2018 Fredensborg Kommune 2 Velkommen i skole Jeres barn har nu nået den alder, hvor han/hun skal begynde i børnehaveklasse. Fredensborg Kommune

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1

Helhed og sammenhæng i børns liv. i overgangen fra daginstitution til SFO og skole. gladsaxe.dk. Gå til side 1. Gå til side 1 gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra daginstitution til SFO og skole Kære forældre Skolestarten

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole

Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Barnets vej fra Dagtilbud til Skole Center for Skole og Dagtilbud Forord Børn fødes med et væld af ressourcer, med en medfødt nysgerrighed og lyst til at lære. Læring og udvikling sker fra dag et i barnets

Læs mere

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018

Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Princip for Skolehjemsamarbejdet Søndre Skole Maj 2018 Et godt skolehjemsamarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel samt for undervisningsmiljøet i klassen og

Læs mere

Velkommen i vores folkeskoler

Velkommen i vores folkeskoler Velkommen i vores folkeskoler Oktober 2018 Center for Skole og Dagtilbud Velkommen i skole Egedal Kommune byder velkommen til vores folkeskoler. At starte i skole er begyndelsen på en ny og vigtig tid

Læs mere

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående;

Som skolestarter forventer skolen at barnet har øvet sig i nedenstående; Som forældre kan I forvente en skole, der vægter, at I og Jeres barn oplever skolen som en tryg og stabil ramme for barnets faglige og sociale læring. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, så starten

Læs mere

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole

Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole Helhed og sammenhænge fra dagtilbud til skole 1 Helhed og sammenhænge i overgange 2 Samarbejdsaftale der beskriver samarbejdet mellem dagtilbud og skole 3 Udviklingsbeskrivelse som indeholder forældres

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give

Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Telefon: SFO: 76 81 36 50 / 30 50 70 81 E-Mail: vibwh@vejle.dk Adresse: Give Skoles SFO, Torvegade 81, 7323 Give Vi vil med denne folder byde nye børn og forældre velkommen til Give Skoles SFO og ser frem

Læs mere

for børn med behov for en særlig indsats

for børn med behov for en særlig indsats DEN GODE OVERGANG for børn med behov for en særlig indsats FRA DAGTILBUD TIL SKOLE I VARDE BY Fælles retningslinjer for dagtilbud og folkeskoler i Varde by for overgangen fra dagtilbud til skole for børn

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE I SAMUELSGAARDEN

OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE I SAMUELSGAARDEN OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE I SAMUELSGAARDEN MÅL FOR OVERGANGE MELLEM AFDELINGERNE - fra vuggestue til børnehave, fra børnehave til fritidshjem og fra fritidshjem til klub. Målet er at overgangen skal

Læs mere

OVERGANGE. fra dagtilbud til skole og SFO i Malling skoledistrikt værdier, indsatsområder og handleplaner

OVERGANGE. fra dagtilbud til skole og SFO i Malling skoledistrikt værdier, indsatsområder og handleplaner OVERGANGE fra dagtilbud til skole og SFO i Malling skoledistrikt 2013-2014 - værdier, indsatsområder og handleplaner Det overordnede mål er formuleret i Århus Kommunes indsats for udsatte børn og unge

Læs mere

Skolestart på Parkvejens Skole

Skolestart på Parkvejens Skole på Parkvejens Skole INDHOLD Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Parkvejens Skole Børnehaveklassen Indskolingen Skolefritidsordningen SFO Kridthuset General information Nu nærmer skoleindskrivningen

Læs mere

Samarbejde. Skole - DUS - børnehave

Samarbejde. Skole - DUS - børnehave Samarbejde Skole - DUS - børnehave Samarbejdsaftale for Børnehaven Dannerhøj, Visse Daginstitutionen Tophøj, Visse Nøvling Skole, DUS og børnehave 2009-2010 Baggrund for samarbejdet Samarbejdsgrundlaget

Læs mere

Den gode overgang I Børkop

Den gode overgang I Børkop Samarbejdsaftale 2017-2018 Den gode overgang I Børkop Fra Lilholtgård, Borggården og Børnehuset til Englystskolen Den næste bid af verden er skolen - Hvordan møder jeg verden? Samarbejdsaftalen har til

Læs mere

Skoleparathed. At al slags læring forudsætter en god koncentrationsevne/vedholdenhed.

Skoleparathed. At al slags læring forudsætter en god koncentrationsevne/vedholdenhed. Skoleparathed Skoleparathed Dette er en folder, der kan hjælpe os alle med at give et fingerpeg om skoleparatheden. Det kan virke som meget at være opmærksomt på, men det er grundlæggende at huske på:

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Indledning Denne samarbejdsaftale omfatter kommende skolebørn i Sønderbroskolens skoledistrikt. Samarbejdsaftalen er baseret på

Læs mere

Overgange version 1.0

Overgange version 1.0 Hornslet d. 7. juni.2016 Overgange version 1.0 Læring, trivsel og sundhed er de fælles fokuspunkter for børn og elevers udvikling i dagtilbuds- og skoleforløbet. Der blev således i december 2015 nedsat

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune

Dagtilbud og Undervisning. Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Principper og retningslinjer i forbindelse med overgange i Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt i Børne- og Familieudvalget 27. september 2016 1. Indledning Det fremgår af Børne-

Læs mere

En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole

En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole Gældende for skoleår 2019/2020 En god og tryg overgang mellem dagtilbud og Skole Munkevængets Skole - Forskellighed styrker! Kære kommende forældre. Vi glæder os til at se jer og jeres børn. På Munkevængets

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt

Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Den gode overgang fra børnehave til skole i Sønderbroskolens skoledistrikt Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre alle børn en god overgang fra børnehave til skole. Samarbejdsaftalen skal ses som et

Læs mere

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB

OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB OVERGANG OG SAMARBEJDE FRA SFO TIL KLUB INDLEDNING Denne beskrivelse er den fælles ramme og de fælles retningslinjer for samarbejdet om overgang fra SFO til klub et samarbejde, der skal sikre den trygge

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for Thurø Skoles SFO i skoleåret

Mål og indholdsbeskrivelse for Thurø Skoles SFO i skoleåret Mål og indholdsbeskrivelse for Thurø Skoles SFO i skoleåret 2017-2018. Fritidsordningen på Thurø Skole Thurø Skoles SFO er for børn fra børnehaveklassen, 1. og 2. kl. på Thurø Skole. Børn fra 3. til 6.

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

MÅL: Barnet oplever tryghed og trygge rammer, når de har viden og kendskab til de nye læringsmiljøer:

MÅL: Barnet oplever tryghed og trygge rammer, når de har viden og kendskab til de nye læringsmiljøer: Distrikt Hedegården Samarbejdsaftale mellem daginstitution, BFO og skole HEDEGÅRDSSKOLEN Magleparken 8 2750 Ballerup Tlf: 4477 3754 www.hedegaardsskolen.dk Dato: Januar 2017 Tlf. dir.: 4477 3754 Fax. dir.:

Læs mere

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan

Viby Skole. Lokal Udviklingsplan 2014-16 Lokal Udviklingsplan Viby Skole Viby Skole er en moderne og veldrevet folkeskole i Aarhus Kommune, der med sine ca. 80 medarbejdere, 27 klasser og ca. 530 elever formår at være en attraktiv skole,

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde

Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om brobygning mellem dagtilbud, SFO og skole Mål med brobygning

Læs mere

Internt notatark. Emne: Evalueringsnotat vedr. glidende overgang (GLO) 2016

Internt notatark. Emne: Evalueringsnotat vedr. glidende overgang (GLO) 2016 Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Emne: Evalueringsnotat vedr. glidende overgang (GLO) 2016 Dato 29. september 2016 Sagsbehandler Asta Moldt Direkte telefon 79 30 28 07 E-mail abmo@kolding.dk

Læs mere

EN GOD OG TRYG OVERGANG MELLEM BØRNEHAVE OG SKOLE

EN GOD OG TRYG OVERGANG MELLEM BØRNEHAVE OG SKOLE EN GOD OG TRYG OVERGANG MELLEM BØRNEHAVE OG SKOLE Munkevængets Skoles Skolepas 2017/18 Kære kommende forældre. Vi glæder os til at se jer og jeres børn. På Munkevængets Skole betyder det meget for os at

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin

BRØRUPSKOLEN. Fase klassetrin BRØRUPSKOLEN Fase 1 0.-2. klassetrin 2015/2016 Brørupskolens Fase 1 (0.-2. klassetrin) Eleverne i den aldersintegrerede indskoling skaber nogle positive sociale relationer, der fremmer elevernes trivsel.

Læs mere

OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD

OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD OPFØLGNING OVERGANGE FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOV TIL OG IMELLEM ALMENTILBUD Overgang for børn med særlige behov fra hjem til dagpleje/vuggestue/børnehave startes i god tid. Specialpædagogisk og psykolog

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På:

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På: 2016 1 FORORD Livet består bl.a. af overgange og udfordringer. Muligheder for at lære nyt. I Vejle kommune er det besluttet, at der skal være en rød tråd i overgangen fra daginstitution til skole. Den

Læs mere

Brobygning mellem daginstitution og skole

Brobygning mellem daginstitution og skole Brobygning mellem daginstitution og skole Rammer for samarbejde Dagtilbudsafdelingen og Skoleafdelingen December 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Ramme for samarbejde om

Læs mere

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Dagpleje/vuggestue børnehave. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Dagpleje/vuggestue børnehave Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle

Læs mere

I Sdr. Bjert har vi følgende plan, inden vi modtager GLO børnene tirsdag, den 3. april 2018:

I Sdr. Bjert har vi følgende plan, inden vi modtager GLO børnene tirsdag, den 3. april 2018: Til hvem som måtte have interesse. Sdr. Bjert SFO Engløkke 5 C 6091 Bjert Telefon 76 32 33 44 Telefax 75 57 73 24 EAN 5798005331186 E-mail bjertsfo@kolding.dk www.kolding.dk Plan for kommende GLO 2018

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget

Overgangsplan. fra daginstitution til SFO og skole. Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Overgangsplan fra daginstitution til SFO og skole Planen er udarbejdet af udvalget for overgange og tiltrådt af Børne- og Skoleudvalget Arbejdsgruppe: Leder Hanne Birkum, Pædagogisk UdviklingsCenter Konsulent

Læs mere

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN

TOPi Sammenhæng i barnets liv i overgangen mellem dagtilbud FORMÅL FORBEREDELSE OVERGANGSSAMTALEN FORMÅL At give barnet de bedste forudsætninger for en god overgang ved at give relevant information om barnets trivsel, udvikling og læring via overgangsskemaet. Der tages udgangspunkt i barnets ressourcer

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra Daginstitution/Børnehave til Seminarieskolen

Samarbejdsaftale vedrørende overgang fra Daginstitution/Børnehave til Seminarieskolen Samarbejdsaftale vedrørde overgang fra Daginstitution/Børnehave til Seminarieskol Dne samarbejdsaftale omfatter alle kommde skolebørn i Seminarieskols skoledistrikt. Samarbejdsaftal er baseret på Mål og

Læs mere

TOPI SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SUNDHEDSPLEJEN OG DAGTILBUD 0-3 ÅR

TOPI SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SUNDHEDSPLEJEN OG DAGTILBUD 0-3 ÅR SAMMENHÆNGSKRAFT MELLEM SUNDHEDSPLEJEN OG DAGTILBUD 0-3 ÅR OVERGANGSMODELLEN ER OBLIGATORISK Sundhedsplejersken informerer forældrene om overgangsmodellen senest ved 7 ugers konsultationen/hjemmebesøg

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

ØRKILDSKOLEN, EN SKOLE FOR ALLE HVOR FORSKELLIGHEDEN ER EN STYRKE I ET STÆRKT FÆLLESSKAB. Velkommen til vores skolestart-raket.

ØRKILDSKOLEN, EN SKOLE FOR ALLE HVOR FORSKELLIGHEDEN ER EN STYRKE I ET STÆRKT FÆLLESSKAB. Velkommen til vores skolestart-raket. ØRKILDSKOLEN, EN SKOLE FOR ALLE HVOR FORSKELLIGHEDEN ER EN STYRKE I ET STÆRKT FÆLLESSKAB Velkommen til vores skolestart-raket. Læs om: Det pædagogiske grundlag Den gode undervisning Det gode læringsmiljø

Læs mere

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Formål: Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar

Læs mere

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På:

FORORD. Læs mere om den gode overgang fra børnehave til skole På: 2019 1 FORORD Livet består bl.a. af overgange og nye udfordringer. Hvilket giver muligheder for at lære nyt. I Vejle kommune er det besluttet, at der skal være en rød tråd i overgangen fra daginstitution

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart!

SKOLESTART Klar, Parat Skolestart! SKOLESTART 2019 Klar, Parat Skolestart! Velkommen til 0. klasse! Kære forældre Kan du huske din første skoledag? Den dag du pakkede din første skoletaske, og gik af sted med dine forældre. Alle de mennesker

Læs mere

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK

De Gode Overgange. Børnehave Skole. Skive det er RENT LIV SKIVE.DK De Gode Overgange Børnehave Skole Skive det er RENT LIV Indledning Forskning i børns liv og udvikling peger på at samarbejdet mellem de voksne omkring barnet, mellem forældre og fagprofessionelle og indbyrdes

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016

Signaturskolens mål- og indholdsbeskrivelse på fritidsdelen 2015/2016 Indhold Indledning:... 2 Signaturskolens mission... 3 Konkrete mål- og indholdsbeskrivelser:... 3 Trivsel og fællesskab:... 3 Krop og bevægelse:... 4 Helhed og overgange:... 4 Læring og Science:... 4 Børn

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv

Provstegårdskolen. Forårs SFO for dit barn. Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Provstegårdskolen Forårs SFO for dit barn Det Sammenhængende Børne og Ungeliv Forårs SFO for dit barn I Odense Kommune arbejdes der hen imod Et sammenhængende børne- og ungeliv. Det sammenhængende børne-

Læs mere

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole

gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole gladsaxe.dk Helhed og sammenhæng i børns liv En forældrepjece om børns overgang fra dagtilbud til skole 4. udgave 2017 Helhed og sammenhæng i børns liv i overgangen fra dagtilbud til skole Kære forældre

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF

RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF RADISERNE VUGGESTUEN I KUNDBY BØRNEHUS TRØNNINGEVEJ 11, KUNDBY 4520 SVINNINGE TLF. 72 36 72 10 En lille vuggestue til 12 børn i dejlige lyse omgivelser med vægt på omsorg tryghed trivsel udvikling - forudsigelighed

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2015 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Principper og retningslinjer for gode overgange ved helheden Spjald Skole

Principper og retningslinjer for gode overgange ved helheden Spjald Skole Returadresse Spjald Skole Halvejen 2, 6971 Spjald Viceskoleleder Helle Kruse Hindø Telefon 9974 2803 E-post og hjemmeside helle.hindoe@rksk.dk spjald-skole.skoleporten.dk Dato 31. januar 2018 Sagsnummer

Læs mere

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart.

De gode overgange. Børnehave - skole. Samtaler med alle kommende skolebørns forældre afvikles i børnehaven i løbet af efteråret inden skolestart. Breve til kommende forældre i eget skoledistrikt Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter. Formål: At byde nye forældre velkomne og fortælle om indskrivningen. Ansvarlig: Skolen. Samtaler i børnehaven

Læs mere

Tillæg til folderen MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR FOLKESKOLENS SKOLEFRITIDSORDNINGER

Tillæg til folderen MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR FOLKESKOLENS SKOLEFRITIDSORDNINGER Tillæg til folderen MÅL OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR FOLKESKOLENS SKOLEFRITIDSORDNINGER BASISOPLYSNINGER Skolen og dermed SFO navn: Alders-/klassetrin: Normering: Pædagogisk personale: Houlkærskolens SFO

Læs mere

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole 2017-2018 Frederiksborg Byskole Carlsbergvej 13 3400 Hillerød Tlf. 72 32 78 00 byskolen@hillerod.dk frederiksborgbyskole.skoleporten.dk Hjertelig

Læs mere

Skolestart på BillundSkolen

Skolestart på BillundSkolen Skolestart på BillundSkolen Formålet med børnehaveklassen er: 1. At lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn

SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn SKOLESTART 2016 Klar, parat... start! www.albertslund.dk/børn Skolestart 1 Kære børn og forældre At begynde i skolen er en stor begivenhed i et barns og en families liv. De fleste børn ser frem til dagen

Læs mere

SFOen på Højvangskolen

SFOen på Højvangskolen SFOen på Højvangskolen Forord Aarhus Kommune har en børne- og ungepolitik, som henvender sig målrettet til alle børn og unge i kommunen både dem, der går let gennem tilværelsen og dem, der af den ene eller

Læs mere