Studieordning. September Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus"

Transkript

1 Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007

2 Efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen godkender Undervisningsministeriet i henhold til bekendtgørelse nr af 7. november 2006 om uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerskestudieordning dateret september Godkendelsen indebærer, at uddannelsen til professionsbachelor som sygeplejerske gennemført efter reglerne for uddannelsen og studieordningen giver ret til autorisation som sygeplejerske. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem studieordningen og de regler for uddannelsen, der er fastsat i lov og bekendtgørelse, er det sidstnævnte, som finder anvendelse. Undervisningsministeriet Januar 2006 Revideret juli

3 Indholdsfortegnelse 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet Formål med sygeplejerskeuddannelsen Uddannelsens struktur Fag og fagenes placering Mål, indhold og bedømmelse i de enkelte semestre Fagbeskrivelser Tværfaglige elementer Mål, indhold, tidsmæssigt omfang, placering, tilrettelæggelse og bedømmelse af den kliniske undervisning Tilrettelæggelse af den kliniske undervisning Bedømmelser i klinisk undervisning Skematisk oversigt over klinisk undervisning Tværfaglige elementer Undervisnings- og arbejdsformer Valg af indhold i uddannelsen Valg af metoder i uddannelsen Sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning Informationsteknologi Godkendelse af kliniske undervisningsforløb Obligatorisk deltagelse i den kliniske undervisning Valgfri del Bachelorprojekt Merit Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt Internationalisering Prøver og eksaminer Oversigt over bedømmelser fordelt på fag og semestrene Generelle retningslinier ved prøver Eksamenssproget Særlige prøvevilkår Sygeeksamen og omprøve uden for de ordinære eksamensterminer Beskrivelse af prøver i de enkelte semestre Undervisningsdeltagelse i teoretisk undervisning Dispensationsmuligheder Revideret juli

4 13 Bilagsoversigt Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Randers Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Uddannelsens struktur JCVU Sygeplejerskeuddannelsen Århus Revideret juli

5 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil Sygeplejerskeuddannelsens profil er udarbejdet i regi af Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen og er gældende for alle sygeplejerskoler i Danmark. Formål med sygeplejerskeuddannelsen er: at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK nr af 07/11/2006 1, stk. 1.) Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i sygepleje. Efter bestået eksamen autoriseres den studerende som sygeplejerske i medfør af Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed LOV nr. 451 af 22/05/2006. Autorisationen giver ret til at fungere som sygeplejerske i Danmark. Uddannelsen giver ret til anerkendelse i alle EU-lande. Dog skal der ansøges om ret til at virke i det enkelte land. Uddannelsen kvalificerer til selvstændigt at varetage sygeplejerskens virksomhed og til fortsat uddannelse på master- og kandidatniveau. Faglig profil Sygeplejerskeuddannelsen er professionsbaseret, udviklingsbaseret og har forskningstilknytning. Professionsbasering indebærer, at uddannelsen har et professionsorienteret sigte og er orienteret mod den udvikling og de ændringer, som sker inden for sygeplejeprofessionen og sundhedsvæsenet. I uddannelsen udvikles og formidles viden om professionens værdier, mål, metoder og vilkår. Udviklingsbasering indebærer, at der fokuseres på kvalitetsudvikling, som kan belyse aktuel faglig udvikling og behov herfor sammenholdt med erfaringer i professionen og i sundhedsvæsenet. Forskningstilknytning indebærer, at der udvikles og formidles videnskabsteoretisk forståelse og forskningsmetodologisk indsigt på bachelorniveau. Nationale og internationale forskningsresultater inden for uddannelsens fagområder inddrages i uddannelsen. Uddannelsens faglighed bygger på forsøgs-, forsknings- og udviklingsarbejde, der afspejler aktuelle tendenser i professionen, herunder ændringer i befolkningens sundheds- og sygdomsmønstre samt i sundhedsvæsenets funktion og prioriteringer. Sygeplejerskeuddannelsen er tilrettelagt, så professionelle og akademiske kompetencer udvikles i sammenhæng og i et dynamisk samspil mellem teori og praksis. Revideret juli

6 Kernefaglighed Uddannelsen indeholder centrale fag, der udgør uddannelsens identitet og kernefaglighed. Uddannelsens kernefaglighed har sit grundlag i sygeplejefagets teorier, begreber og metoder samt i fag inden for det sundheds-, natur-, human- og samfundsvidenskabelige område. Fagene medvirker til at beskrive, forstå og forklare faglige problemstillinger inden for virksomhedsområdet. Sygeplejerskeuddannelsens kernefaglighed udvikles i samspil med udviklingen af videnskabelige teorier om og for sygepleje samt samfundsudviklingen både nationalt og internationalt. Kernefaglighed rummer etisk holdning og ansvarlighed, hvor hensynet til patienten og til samfundsmæssige principper er afgørende for udøvelse af professionel sygepleje og omsorg. I udøvelse af professionel sygepleje og omsorg er udgangspunktet patientens oplevelse af og reaktion på egen livssituation samt sygeplejerskens faglige vurdering heraf. Kernefaglighed rummer sygepleje, der er sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende for det enkelte menneske og grupper af mennesker. Revideret juli

7 2 Mål, indhold og tidsmæssigt omfang af uddannelsens enkelte fag, fagenes placering og bedømmelse i studieforløbet 2.1. Formål med sygeplejerskeuddannelsen 1. Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere de studerende til efter endt uddannelse at kunne fungere selvstændigt som sygeplejerske og herunder indgå i et tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for sygepleje, kvalificere de studerende inden for teoretiske og kliniske sygeplejekundskaber. Stk. 2. De studerende skal kvalificere sig til at: 1) Udføre, formidle og lede sygepleje, der er af såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterede og lindrende karakter. 2) Opnå en kritisk og analytisk kompetence med henblik på at kunne vurdere, begrunde og udvikle deres professionelle virke i forhold til patienten. 3) Indgå i samarbejde med patienten, pårørende, kolleger og andre faggrupper uafhængigt af etnisk, kulturel, religiøs og sproglig baggrund. 4) Udvikle sygepleje og udføre kvalitets- og udviklingsarbejde samt følge, anvende og deltage i forskningsarbejde inden for sundhedssektoren. 5) Fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende videreuddannelse efter afsluttet grunduddannelse. (Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor BEK. nr af 07/11/ 2006) De studerende skal efter endt uddannelse kunne varetage sygeplejens virksomhedsfelt jævnfør kapitel 10: Hovedområderne for sygeplejens virksomhedsfelt. Revideret juli

8 2.2 Uddannelsens struktur Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 1. semester Teoretisk undervisning og 5 ECTS-point 1 klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 2 2. semester Teoretisk undervisning og 9 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 3. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 5. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Teoretisk undervisning og 3 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri Teoretisk undervisning 7. semester Teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. 6 ECTS-point valgfag 4 4. semester Teoretisk undervisning 6. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 3 Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Januar 1. semester Teoretisk undervisning og 5 ECTS-point 1 klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 2 2. semester Teoretisk undervisning 9 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi 3. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Teoretisk undervisning og 3 ECTS-point klinisk undervisning i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri 4. semester Teoretisk undervisning 6. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 3 Klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin/kirurgi Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi 5. semester Klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi Klinisk undervisning i hjemmesygepleje Teoretisk undervisning 7. semester Teoretisk undervisning og 4 ECTS-point klinisk undervisning. 6 ECTS-point valgfag 4 I bilagsmaterialet findes specificeret oversigt over uddannelsens struktur for de tre uddannelsesenheder i henholdsvis Randers, Silkeborg og Århus. 1 1,5 ECTS-point svarer til ca. 1 uges undervisning 2 Studerende, der i semester har klinisk undervisning i sygepleje relateret til medicin, har i 4., 5. eller 6. semester sygepleje relateret til kirurgi eller omvendt. Sygepleje relateret til geriatri indgår i hjemmesygepleje samt i sygepleje relateret til medicin og kirurgi. Sygepleje relateret til obstetrik kan indgå i klinisk undervisning i flere semestre (EU-direktiv 77/453/EØF) 3 Studerende i 4., 5. eller 6. semester har klinisk undervisning i sygepleje relateret til psykiatri, hjemmesygepleje og medicin eller kirurgi. (EU-direktiv 77/453/EØF) 4 Selvvalgt teoretisk eller klinisk undervisning relateret til sygeplejerskeuddannelsens formål Revideret juli

9 2.3 Fag og fagenes placering I sygeplejerskeuddannelsen indgår i alt 210 ECTS-point fordelt på teoretisk undervisning svarende til 120 ECTS-point og klinisk undervisning 1 svarende til 90 ECTS-point. Fordelingen af ECTSpoint på de enkelte fag fremgår af nedenstående skema. Fag Sygepleje: semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester 7. semester ECTSpoint T K T K T K T K T K T K T K T K Sygepleje 5,5 4 5,5 6 4, , Valgfag Sundhedsvidenskab: 30 Epidemiologi og miljømedicin Ergonomi 0,5 1 0,5 1,5 0,5 2 Farmakologi 3,5 0,5 0,5 0, Folkesundhedsvidenskab 2,5 2,5 0 2,5 Generel og klinisk ernæring 1 1 0,5 2 0,5 2,5 Sundhedsinformatik Sygdomslære 6,5 0,5 0,5 1, Videnskabsteori og forskningsmetodologi Naturvidenskab: 20 Anatomi, fysiologi og biokemi 15 0,5 0, Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 0,5 1,5 0, Humanvidenskab: 20 Filosofi og etik Kommunikation Psykologi 3,5 1 3,5 1 4,5 Pædagogik 3,5 2 3,5 2 5,5 Religion Samfundsvidenskab: 20 Jura 0,5 0,5 1,5 2,5 0 2,5 Organisation og ledelse 3,5 6 3,5 6 9,5 Sociologi og antropologi ECTS point alt For detaljeret beskrivelse af fag herunder mål og indhold henvises til fagbeskrivelser kapitel 2, afsnit 2.5. I alt 1 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag 2 Indgår som del af bachelorprojekt 3 Valgfag kan være såvel teoretisk som klinisk undervisning 4 Af de 10 ECTS-point udgør de 6 ECTS-point valgfag Revideret juli

10 2.4 Mål, indhold og bedømmelse i de enkelte semestre 1. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for menneskets fysiologiske processer i et livsforløb - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der støtter menneskets fysiologiske processer - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til menneskets fysiologiske behov Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, natur,- samfunds- og sundhedsvidenskabelige fag - at indhente data om fysiologiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri om fysiologiske forhold med henblik på at identificere og forklare sygeplejefaglige problemstillinger - at begrunde sygeplejehandlinger relateret til menneskets fysiologiske behov Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilgodese menneskets grundlæggende behov med fokus på de fysiologiske behov Teoretisk undervisning 25 ECTS-point Sygepleje 5,5 Ergonomi 0,5 Generel og klinisk ernæring 1,0 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Anatomi, fysiologi og biokemi 15,0 Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 Jura 0,5 Klinisk undervisning 5 ECTS-point Observerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske iagttage, observere, beskrive og analysere sygeplejefaglige problemstillinger i praksis samt udføre udvalgte sygeplejehandlinger Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Interne prøver: Individuel skriftlig prøve i anatomi, fysiologi og biokemi Individuel skriftlig prøve i mikrobiologi 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer Revideret juli

11 2. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygdomstilstande og forskelle her i relateret til alder - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der støtter menneskets fysiologiske processer ved sygdomstilstande - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger i forhold til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, natur- og sundhedsvidenskabelige fag - at indhente data om fysiologiske og patofysiologiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri om fysiologiske og patofysiologiske forhold med henblik på at identificere og forklare sygeplejefaglige problemstillinger - at begrunde sygeplejehandlinger relateret til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til menneskets fysiologiske behov ved sygdomstilstande Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilgodese menneskets grundlæggende behov med fokus på de fysiologiske behov ved sygdomstilstande Teoretisk undervisning 21 ECTS-point Sygepleje 5,5 Epidemiologi og miljømedicin 1,0 Ergonomi 1,0 Farmakologi 3,5 Generel og klinisk ernæring 1,0 Sygdomslære 6,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Mikrobiologi og infektionspatologi 1,5 Klinisk undervisning 9 ECTS-point Observerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske iagttage, observere, beskrive og analysere sygeplejefaglige problemstillinger i praksis samt udføre udvalgte sygeplejehandlinger Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel skriftlig prøve i farmakologi, sygdomslære og infektionspatologi Ekstern prøve: Individuel skriftlig og mundtlig prøve i sygepleje. I prøven indgår klinisk undervisning 2, epidemiologi og miljømedicin, ergonomi, generel og klinisk ernæring, videnskabsteori og forskningsmetodologi, anatomi, fysiologi og biokemi, jura 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

12 3. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for menneskets psykologiske tilstand, sociale og kulturelle forhold, og hvordan disse kan ændre sig i et livsforløb - at den studerende erhverver viden om og forståelse for relationelle og etiske aspekter i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger relateret til menneskets psykologiske tilstand, sociale og kulturelle forhold Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag - at indhente data om psykologiske, sociale og kulturelle forhold samt beskrive og analysere disse - at forstå, hvordan etnisk, kulturel og religiøs baggrund påvirker menneskets situation og handlinger - at beskrive, fortolke og indleve sig i menneskets situation og den kontekst, som det befinder sig i - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, forklare og forstå sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at forstå menneskets oplevelse, situation og handling i forhold til sundhed og sygdom Teoretisk undervisning 18 ECTS-point Sygepleje 4,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 1,0 Filosofi og etik 3,0 Psykologi 3,5 Religion 2,0 Sociologi/antropologi 4,0 Klinisk undervisning 12 ECTS-point Interagerende studier i sygepleje relateret til medicin eller kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje (9 ECTS-point) 1 Observerende studier i sygepleje relateret til sundhedspleje, obstetrik og pædiatri (3 ECTS-point) Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 2 Bedømmelse Interne prøver: Individuel prøve i klinisk undervisning. I prøven indgår filosofi og etik Individuel eller gruppebaseret skriftlig prøve i sygepleje. I prøven indgår klinisk undervisning 3, videnskabsteori og forskningsmetodologi, filosofi og etik, psykologi, religion, sociologi og antropologi 1 Hensigt og mål se 2. semester 2 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 3 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

13 4. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om og forståelse for kommunikative og pædagogiske aspekter i patient-sygeplejerske samspil og i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde sygeplejefaglige problemstillinger relateret til kommunikation og formidling - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der kan støtte mennesket ved sygdomstilstande - at den studerende erhverver viden om og forståelse for sygepleje, der kan støtte mennesket i belastende psykologiske tilstande og sociale situationer Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber inden for sygepleje-, sundheds-, human- og samfundsvidenskabelige fag - at indhente data om relationelle, kommunikative og pædagogiske forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå sygeplejefaglige problemstillinger knyttet til relationelle, kommunikative og pædagogiske forhold og egen rolle i disse - at kommunikere med mennesker under hensyntagen til forskelle i kulturel og sproglig baggrund - at informere, vejlede og undervise patienter og pårørende - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til psykologiske, sociale, kommunikative og pædagogiske aspekter Sygeplejetema Sygepleje med henblik på kommunikation og formidling Sygepleje med henblik på at støtte patienter ved sygdomstilstande, herunder etablere, vedligeholde og afslutte relationer Teoretisk undervisning 15 ECTS-point Sygepleje 4,0 Farmakologi 0,5 Sygdomslære 1,5 Videnskabsteori og forskningsmetodologi 2,0 Kommunikation 3,0 Pædagogik 3,5 Jura 0,5 Klinisk undervisning 15 ECTS-point Interagerende studier i hjemmesygepleje og sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Interne prøver: Gruppebaseret skriftlig og mundtlig prøve i sygepleje. I prøven indgår videnskabsteori og forskningsmetodologi, pædagogik, jura Individuel prøve i klinisk undervisning 2. I prøven indgår farmakologi, sygdomslære, kommunikation 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

14 5. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver viden om sundhedsvæsenet og dets tilbud til patienter - at den studerende udvikler kvalifikationer til at bearbejde organisatoriske og samarbejdsmæssige problemstillinger knyttet til patientens kontakt med sundhedsvæsenet - at den studerende udvikler kvalifikationer til at argumentere for og iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at den studerende udvikler kvalifikationer til at udøve, koordinere og skabe kontinuitet i sygepleje til patienter, der er i kontakt med forskellige sektorer i sundhedsvæsenet Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber relateret til organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold samt sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at indhente empiriske data om organisatoriske og samarbejdsmæssige forhold samt beskrive og analysere disse - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå sygeplejefaglige problemstillinger relateret til patientens kontakt med sundhedsvæsenet samt i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i sygepleje - at vurdere kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud til patienter og fremsætte begrundede forslag til eventuelle ændringer - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til pleje- og behandlingsforløb samt sundhedsfremmende og forebyggende indsats - at formidle resultatet af bearbejdning af sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at tilrettelægge og koordinere pleje- og behandlingsforløb mellem afdelinger og/eller sektorer Sygepleje med henblik på sundhedsfremmende og forebyggende indsats Teoretisk undervisning 15 ECTS-point Sygepleje 4,5 Epidemiologi og miljømedicin 1,0 Folkesundhedsvidenskab 2,5 Sundhedsinformatik 2,0 Jura 1,5 Organisation og ledelse 3,5 Klinisk undervisning 15 ECTS-point Interagerende studier i hjemmesygepleje og sygepleje relateret til psykiatri eller medicin/kirurgi: Sammen med sygeplejerske udføre sygepleje til udvalgte patienter, herunder observere, beskrive og analysere sygepleje Færdighedslaboratorium: Træne observationsmetoder og færdigheder i udvalgte sygeplejehandlinger Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel skriftlig prøve i sundhedsinformatik og jura Ekstern prøve: Gruppebaseret skriftlig prøve i sygepleje med efterfølgende mundtlig individuel eksamination. I prøven indgår klinisk undervisning 2, epidemiologi og miljømedicin, folkesundhedsvidenskab, organisation og ledelse 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

15 6. Semester Hensigten er: - at den studerende erhverver kvalifikationer til selvstændigt at udøve sygepleje inden for sygeplejens virksomhedsfelt Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at søge, sortere og tilegne sig kundskaber relateret til hele sygeplejens virksomhedsfelt - at bearbejde teori og empiri med henblik på at identificere, fortolke og forstå forskellige sygeplejefaglige problemstillinger og samspillet mellem disse i forhold til patientens indlæggelsesforløb - at informere, vejlede og undervise patienter, pårørende og kolleger - at varetage de administrative og koordinerende funktioner relateret til et pleje- og behandlingsprogram for én eller flere patienter - at planlægge, udføre, evaluere og dokumentere sygepleje relateret til sygeplejens virksomhedsfelt - at analysere og vurdere sygeplejekvaliteten og medvirke til udvikling af sygeplejen Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at varetage sygeplejens virksomhedsfelt herunder at udføre, formidle, lede og udvikle sygepleje Teoretisk undervisning 0 ECTS-point Klinisk undervisning 30 ECTS-point Professionsrettede studier i sygepleje relateret til psykiatri eller medicin og kirurgi Med sygeplejerske som vejleder selvstændigt udøve sygepleje, herunder udføre, lede, formidle og udvikle sygepleje Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 1 Bedømmelse Intern prøve: Individuel prøve i klinisk undervisning 2 1 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 2 Klinisk undervisning består af såvel sygepleje som øvrige fag, jævnfør 2.3 Fag og fagenes placering Revideret juli

16 7. Semester Hensigten er: - at den studerende udvikler og dokumenterer kompetence i sygepleje på bachelorniveau - at den studerende erhverver kvalifikationer inden for sygeplejefagligt udviklingsarbejde - at den studerende udvikler og dokumenterer forudsætninger for videreuddannelse Målet er, at den studerende udvikler sine evner til: - at undre sig og arbejde undersøgende - at bearbejde en selvvalgt problemstilling inden for klinisk sygepleje med anvendelse af relevant teori og videnskabelig metode Sygeplejetema Sygepleje med henblik på at udvikle faget Teoretisk undervisning 24 ECTS - point Sygepleje 4 Bachelorprojekt 16 Klinisk undervisning 4 1 Undervisnings- og arbejdsformer Udforske gennem problemerkendende, problembearbejdende og fortolkende studier 2 Bedømmelse Ekstern prøve: Individuelt eller gruppebaseret skriftligt bachelorprojekt i sygepleje med afsæt i en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med efterfølgende individuel mundtlig eksamination Valgfag 6 ECTS-point 3 1 Indgår som del af bachelorprojektet 2 Se kapitel 4. Undervisnings- og arbejdsformer 3 Selvvalgt teoretisk eller klinisk undervisning relateret til sygeplejerskeuddannelsens formål Revideret juli

17 2.5 Fagbeskrivelser Fagbeskrivelse sygepleje Fagbeskrivelse klinisk undervisning Sundhedsvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse epidemiologi og miljømedicin Fagbeskrivelse ergonomi Fagbeskrivelse farmakologi Fagbeskrivelse folkesundhedsvidenskab Fagbeskrivelse generel og klinisk ernæring Fagbeskrivelse sundhedsinformatik Fagbeskrivelse sygdomslære Fagbeskrivelse videnskabsteori og forskningsmetodologi Naturvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse anatomi, fysiologi og biokemi Fagbeskrivelse mikrobiologi og infektionspatologi Humanvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse filosofi og etik Fagbeskrivelse kommunikation Fagbeskrivelse psykologi Fagbeskrivelse pædagogik Fagbeskrivelse religion Samfundsvidenskabelige fag: Fagbeskrivelse jura Fagbeskrivelse organisation og ledelse Fagbeskrivelse sociologi og antropologi Revideret juli

18 Fagbeskrivelse sygepleje Formål At den studerende erhverver viden om sygeplejefagets filosofier, teorier, begreber og metoder. At den studerende udvikler kvalifikationer i forhold til identifikation af sygeplejefaglige fænomener og problemstillinger. At den studerende udvikler evne til at analysere og vurdere egen og andres empiri ved hjælp af teori. At den studerende udvikler forståelse for sygeplejefagets historie og aktuelle situation. Centrale indholdselementer De beskrevne elementer bearbejdes teoretisk i forhold til børn, unge, voksne, ældre både som enkeltpersoner, medlemmer af en familie og en befolkningsgruppe. Fokus er rettet mod mennesker overalt i samfundet, hvis sundhedstilstand er truet, samt mennesker med akut, kronisk, somatisk og psykisk sygdom. Fokus er rettet mod kundskaber inden for såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende aspekter. Sygeplejefilosofi filosofiske begreber i sygepleje, sygeplejens grundlagsproblemer, herunder videnskabelige, kulturelle, etiske og æstetiske problemstillinger Sygeplejefagets historie og aktuelle situation fagets legitimering, konstituering og udvikling i relation til samfund og sundhedsvæsen professionsteori og professionsudvikling Sygepleje som profession og videnskab fagets videnskabsteoretiske grundlag, fagudvikling og sygeplejeforskning forvaltning af professionen Sygeplejeteori omsorg teorier og begreber om omsorg og egenomsorg grundlæggende behov Revideret juli

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Studieordning September 2004

Studieordning September 2004 Studieordning September 2004 Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Indholdsfortegnelse 1 Sygeplejerskeuddannelsens profil...

Læs mere

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus

Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Studieordning 1. september 2002 Sygeplejeskolerne i Århus Amt Sygeplejeskolen i Randers Sygeplejeskolen i Silkeborg Sygeplejeskolen i Århus Indholdsfortegnelse 1.0. Formål med sygeplejerskeuddannelsen...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske)

Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) Rektorforsamlingen for sygeplejerskeuddannelsen Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje (sygeplejerske) 31.august 2007 Denne studieordning er udstedt i medfør af 12 i bekendtgørelse

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

professionsbachelor i sygepleje

professionsbachelor i sygepleje Bekendtgørelse og studieordning for uddannelsen professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Indholdsfortegnelse Bekendtgørelse

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer...

4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4. Viden... 4. Færdigheder... 4. Kompetencer... Bilag 1a Modulbeskrivelse Indhold: 4.1. Modul 1: Grundlæggende viden om ukompliceret graviditet, fødsel og barsel... 4 Viden... 4 Færdigheder... 4 Kompetencer... 4 Centrale fagområder... 4 4.2. Modul 2:

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark

National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark National studieordning for Sygeplejerskeuddannelsen i Danmark November 2006 National studieordning Projektets formål Udarbejde en national studieordning, der tager højde for udviklingen på det sundhedsfaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af 23.

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem

MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen MODUL 6 teoretisk del Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem 4. semester Hold September 2013 Modul 6 Teoretisk del d. 16.januar 2015 Udarbejdet i henhold til

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

VIA Sundhed Sundhedsuddannelserne i Aarhus Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Kapitel 2 Varighed, struktur og tilrettelæggelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse

Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Bilag til 2016-studieordning - UCC s sygeplejerskeuddannelse Semester 1 Observation og vurdering af borgers og patients sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Temaet retter sig mod at observere, identificere,

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 23. august i Odense den 30. august i Svendborg Bekendtgørelse om uddannelsen

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Bachelor i sygepleje

Bachelor i sygepleje Studieordning for uddannelse til Bachelor i sygepleje Bachelor of Science in Nursing 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik /Institut for sygepleje og sundhedsforskning Jagtvej 2, Box 1499 3900 Nuuk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Studiebeskrivelse Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse November 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål med

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016

Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Tillæg til studieordning Sygeplejerskeuddannelsen 2016 Særligt tilrettelagt forløb for studerende med SSA uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle, september 2016 Godkendt

Læs mere

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje

Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Studieordning Peqqissaasoq Bachelorinngorniarfik Bacheloruddannelsen i Sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University

Læs mere

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple-

Fælles del af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- August 2016 af studieordning for uddannelsen til professionsbachelor sygeple- Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg/Thisted og Hjørring Studieordning Professionsbacheloruddannelsen i sygepleje 2016 - UCN Aalborg/Thisted

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet.

BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. BILAG B Beskrivelse af uddannelsesforløbet til kiropraktor ved Syddansk Universitet. Bacheloruddannelsen i Klinisk Biomekanik Uddannelsens formål Uddannelsen har til formål: At indføre den studerende i

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis

At beskrive klassiske humanistiske forestillinger om viden og give eksempler på humanioras bidrag til sygeplejeteori og sygeplejepraksis Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 7 Relationer og interaktioner Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik. skal være beskrevet i forpligtende aftaler som er udarbejdet Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik I medfør af 22 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1147 af

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 5

Modulbeskrivelse Modul 5 Modulbeskrivelse Modul 5 1 Indledning Modul 5 sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Modulet dækker 15 ECTS. Modulbeskrivelsen er udarbejdet

Læs mere

Informationsmøde vedrørende projektet om national studieordning for Sygeplejerskeuddannelse

Informationsmøde vedrørende projektet om national studieordning for Sygeplejerskeuddannelse Informationsmøde vedrørende projektet om national studieordning for Sygeplejerskeuddannelse Juni 2006 National studieordning Projektets formål - Udarbejde en national studieordning, der tager højde for

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept hvor er vi nu pr Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 18.04.2016 v. Lena Busch Nielsen, uddannelseschef Birgit Hedegaard Møller, teamleder Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sundhedsuddannelserne i Århus. Modulbeskrivelse Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulets tværprofessionelle temaer og læringsudbytte Tema: Tværfagligt 1 modul -tværprofessionel virksomhed Modulet retter sig mod sundhedsprofessioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet,

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3.

Gældende fra 1. januar 2013. Godkendt i LUU November 2012. Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2. Skoleperiode 3. Gældende fra 1. januar 2013 Godkendt i LUU November 2012 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 2 Skoleperiode 3 9 uger Skoleperiode 3. Områdefag og grundfag Koordinering, kvalitetssikring

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016

Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 Ny Bekendtgørelse og studieordning pr. sept. 2016 hvor er vi nu pr. 25.04.2016 v. Janne Bryde Laugesen, teamleder, Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg Status på Bekendtgørelsen Bekendtgørelsen er pt. i

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem

For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser.

Fag Mål Indhold på Uddannelsesinstitution Indhold i klinik Anbefalet litteratur. søgedatabaser. Natur- og Ved modulets afslutning kan den Litteratursøgning i udvalgte sundhedsvidenskab samt studerende: søgedatabaser. Samfundsvidenskab: selvstændigt udvælge, diskutere og Håndtering af i Videnskabsteori,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 36 af 27. december 1993 om uddannelsen til sygeplejerske og sundhedsassistent I medfør af 6, 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 9 af 13. maj 1993 om uddannelse til sygeplejerske

Læs mere

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller

Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller Ny uddannelse 2016 v/ Helle Stryhn og Birgit Hedegaard Møller 15.6.2016 Bekendtgørelse Uddannelsen består af teoretiske uddannelseselementer med et samlet omfang på 120 ECTS-point og praktik (kliniske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Studieordning anno 2001

Studieordning anno 2001 Studieordning anno 2001 2 Indholdsfortegnelse Generelt om sygeplejestudiet, Campus Holstebro... 3 Semesteroversigt for sygeplejerskeuddannelsen, Campus Holstebro... 4 Semesterplan for 1. semester... 5

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 9 Sygepleje,

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse BEK nr 652 af 29/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. j.nr. 159.924.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Eksamenskatalog. Teori. 5. Semester 27.08.2013 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Eksamenskatalog Teori 27.08.2013 5. Semester Eksamenskatalog 5.semester Eksamenskatalog 5. semester 2 Interne prøver 5. semester

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 4. semester Semesterbeskrivelse 4. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold 5 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere