Dressed for business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dressed for business"

Transkript

1 IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN FORRETNINGSPLAN MARKEDSFØRING MARKEDSFØRING iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i banken

2

3 Indhold Tillykke!... 4 Forretningsplanen... 5 Ideen... 5 Idégrundlag... 6 Produktet/ydelsen Markedsbeskrivelse Salg og markedsføring... 8 SWOT-analyse... 9 Handlingsplan Organisering af din virksomhed Personlige forudsætninger Teamet Budgetter, økonomi og finansiering Privatbudget Etableringsbudget Driftsbudget Likviditetsbudget Statusbudget Hjælp til budgetterne Økonomistyring Finansiering Øvrige bilag Rådgivning... 18

4 4 Dressed for business Tillykke! Du har besluttet dig for at starte din egen virksomhed, og vi vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang. Det er spændende at være iværksætter, men til tider også krævende; Der er nemlig mange ting at holde styr på. En del af dem handler om penge og din bank. Derfor har vi lavet denne guide med vores bedste råd til dig, så du er klædt på til mødet med din erhvervsrådgiver, som i sidste ende skal godkende lånet til dit projekt det handler jo om at komme fra idé til virksomhed. Held og lykke! Finansrådet

5 Dressed for business 5 Forretningsplanen En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed og en plan for driften og udviklingen af den. Du skal regne med at bruge mange timer på at lave din forretningsplan. Du skal først og fremmest lave planen for din virksomheds skyld. En sidegevinst er, at den også bliver anvendt af banken, når dit projekt skal kreditvurderes. Forretningsplanens primære formål er at skabe og skitsere en sammenhæng mellem virksomhedens nuværende situation og den situation, du ønsker at komme i. Forretningsplanen er tæt forbundet med din handlingsplan, men er mere overordnet end handlingsplanen, som sigter mest på dine daglige opgaver. Handlingsplanen rummer en beskrivelse af de konkrete aktiviteter og initiativer, som vil blive iværksat, og skal anvendes til at sikre opfyldelsen af de overordnede strategiske målsætninger. I forretningsplanen er der plads til de store linjer og tanker, men ligesom med handlingsplanen er det en god idé at revidere den løbende. En forretningsplan indeholder følgende elementer: Dine personlige forudsætninger og dit teams forudsætninger Beskrivelse af din idé Den prak ske organisering af din virksomhed Forretningsplan Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Finansieringsplan SWOT-analyse Økonomistyring Handlingsplan Budge er Ideen Forrest i din forretningsplan skal du helt kort fortælle, hvilket problem eller hvilken udfordring du vil løse med din virksomhed, hvorfor dit produkt eller din serviceydelse er løsningen på det, samt hvorfor kunderne vil betale den pris, du kræver. Økonomien og budgetterne er vigtige for banken, men det er mindst lige så vigtigt for din erhvervsrådgiver at mærke, at du brænder for din idé og har gjort dig nogle tanker om, hvordan din virksomhed kan eksistere på markedet.

6 6 Dressed for business Idégrundlag Idégrundlaget er en ultrakort beskrivelse af din virksomheds fundament. Overvej, hvordan du beskriver din virksomheds idégrundlag tilstrækkeligt bredt til at være fremtidssikret, men samtidigt kort og præcist. Overvej fx følgende: > Hvad vil du sælge, og hvad er produktet/ydelsens særlige karakteristika? > Hvem vil du sælge til? > Hvilket behov vil kunderne få opfyldt? > Hvordan skabes der præference for dit produkt/din ydelse? Produktet/ydelsen Både produkter og serviceydelser er din virksomheds kerneydelser, som kan suppleres med mere perifere ydelser det vil sige det, der adskiller din virksomhed fra dine konkurrenter. Du skal overveje produktet/ydelsens forventede kostpris, herunder følgeomkostninger som lønomkostninger, transport, forsikring, markedsføring og emballage. Herefter skal du tage stilling til, hvad salgsprisen på dit produkt/din ydelse skal være, og hvor meget du skal tjene på hver enhed, du sælger. Overvejelser om dit produkt: > Produktets natur: Kort eller lang holdbarhedstid? Hvilke konsekvenser har det for din produktion? > Særlige tilladelser eller autorisation påkrævet for at sælge produktet? > Varemærkebeskyttelse af dit produkt? Overvejelser om din ydelse: > Vil du stille målbare kvalitetskrav til din ydelse? > Er din branche omfatter af særregler (fx krav om certifikat)? Hvis du selv skal producere, skal du overveje, hvilket produktionsapparat der kræves, og hvordan dette skal opbygges, samt hvilke dele der skal leveres udefra. Derudover bør du gennemtænke, hvordan og hvor hurtigt produktet produceres. Skal du fx producere til modtagne ordrer eller til et lager? Når du skal finde leverandører, skal du blandt andet overveje følgende: > Har du sikkerhed for levering og leveringstid? > Har du sikkerhed for kvalitet? > Hvor længe har leverandøren været på markedet? > Er du afhængig af en bestemt leverandør, eller skal du have flere forskellige? > Kræver leverandøren, at du underskriver kontrakt om faste leverancer? > Hvad vil konsekvenserne ved et evt. leverandørskifte være for produktet? > Har du brug for at importere varer? (I så fald bør du sørge for at sætte dig ind i de gældende regler på området). Når du forsøger at skabe et overblik over dine konkurrenter, skal du være opmærksom på, hvordan du konkurrerer. Du kan enten være i direkte konkurrence (hvor du konkurrerer om produkter/serviceydelser, der opfylder samme behov som dine) eller i indirekte konkurrence (hvor du konkurrerer på helt andre vilkår, fx kundernes tid). I nogle tilfælde kan dit produkt eller din serviceydelse komplementere eksisterende produkter fra andre virksomheder og dermed øge nytteværdien af dem.

7 Dressed for business 7 Markedsbeskrivelse Du skal vide, hvor dine kunder er, så du kan nå ud til dem. Afhængig af hvilken idé din virksomhed er baseret på, kan du fx vælge: > En eller flere byer. > Større afgrænsede områder (fx Østjylland, Fyn/Sjælland, Øresundsregionen eller hovedstadsregionen). > Danmark. > Eksportmarkedet (fx Tyskland, Skandinavien). Hvis dit produkt eller din serviceydelse har potentiale til at være born global, altså fra starten har hele verden som marked, kræver det en særlig strategi, hvor Vækstfonden, væksthusene, Danmarks Eksportråd og andre kan bistå med særlig vejledning eller rådgivning. Inden du beslutter dig for at gå ind på et marked, kan du tænke over: > Hvad er den historiske udvikling på markedet? > Hvordan er konkurrencen på det marked, du har i tankerne? > Er kundegrundlaget tilstrækkeligt? > Er der en efterspørgsel for dit produkt/din ydelse? > Er der mange konkurrenter og hvem er deres kunder?

8 8 Dressed for business Hvis du vil på eksportmarkedet, skal du også overveje: > Hvor lang er rejsetiden til det pågældende marked? > Kan du selv servicere eventuelle kunder fra Danmark, eller kræver det en lokal agent? > Hvor store er rejseomkostningerne? > Hvordan er de politiske forhold, og betyder det noget for din virksomhed? Til at begynde med skal du overveje, hvilke kunder/kundegrupper der efterspørger dine produkter/serviceydelser. Eller sagt med andre ord; Hvem er din målgruppe? Adgang til de rigtige kunder i første forsøg kan være altafgørende for din virksomhed. Du opdeler dine kunder i grupper, der har ensartede holdninger, indkøbsvaner, alder, størrelse osv. I princippet arbejder du med to overordnede markeder (segmenter): Producentmarkedet Virksomheder, stat, regioner og kommuner, som du inddeler i grupper fx efter branche, antal medarbejdere, omsætning, virksomhedens alder. Konsumentmarkedet De private forbrugere inddeler du i grupper fx efter alder, køn, bolig (ejer/leje), uddannelse, indkomst, livsstil, hobby. Når du har overblik over dine segmenter, skal du undersøge, hvor mange kunder du kan forvente at få inden for hver gruppe (segment), og hvor meget du kan forvente at sælge til hver kunde. Dette gøres på kort såvel som langt sigt. Desuden bør du overveje, hvor ofte kunderne køber dit produkt/din serviceydelse (i gennemsnit). Når du vælger din målgruppe, skal du vælge, om du vil følge en nichestrategi, dvs. fokusere på én kundegruppe med ét meget præcist tilbud, eller om du vil vælge et bredere markedsfokus. Nichestrategi kan være en succesfuld vej ind over adgangsbarriererne i en opstartssituation. Både fordi konkurrenterne som regel er optaget af de mest attraktive segmenter, og fordi en fokusering ofte øger præciseringen og forståelsen af kundernes behov. Risikoen kan være, at der ikke er tilstrækkeligt kundegrundlag i den identificerede niche, eller at det kan give konkurrenterne tid til at tilpasse deres ydelser i forhold til det bredere marked. Salg og markedsføring Salg er afgørende for din virksomheds succes. Overvej derfor: > Hvem der skal sælge dit produkt? > Om du skal have en netbutik og/eller fysisk forretning/kontor? > Hvordan du sikrer dig mod dårlige betalere? > Hvordan kundekontrakter skal udformes? Du kan selv sælge dine produkter, eller du kan vælge andre kanaler (agenter, forhandlere, internet) afhængig af produkter/serviceydelser. Husk at bestemme dig for, hvor mange ressourcer du vil bruge på markedsføringen. For at få et overblik over udgifterne til salg og markedsføring kan du overveje forskellige markedsføringskanaler: Hjemmeside Visitkort Annoncer/ brochurer Kundebesøg Messedeltagelse

9 Dressed for business 9 Det er en god idé at samle dine aktiviteter i en markedsføringsplan, der indeholder aktivitet, tidspunkt og beløb. SWOT-analyse En SWOT-analyse giver dig overblik over virksomhedens status og udviklingsmuligheder. Den er et rigtig godt værktøj, som kan hjælpe dig med at lægge en stærk strategi for virksomhedens fremtid. Formålet med analysen er at finde frem til virksomhedens stærke (Strengths) og svage (Weaknesses) sider samt muligheder (Opportunities) og trusler (Threats). Inden du går i gang med at lave din SWOT-analyse, skal du overveje følgende: > Hvordan ser min virksomhed ud om 1-5 år? (Produkter/ydelser, markeder, kunder, leverandører, konkurrenter, personale, økonomi). > Hvordan er jeg kommet dertil? (Hvilke delmål og mål har jeg sat for virksomheden, og hvilke midler/handlingsplaner skal der bruges for at nå målene). > Hvilke stærke og svage sider har min plan? > Hvilke trusler og muligheder kan jeg imødese? Med udgangspunkt i disse overordnede overvejelser kan du gå i gang med at udarbejde SWOT-analysen for din virksomhed, som skal indeholde følgende elementer: Virksomhedens indre formåen Stærke sider (Strengths) Styrkerne er særlige fordele, der adskiller virksomheden fra konkurrenterne. Det er de parametre, der får kunderne til at vælge dit produkt frem for konkurrenternes. Fx: > Dine personlige egenskaber > Produktet/ydelsen > Markedsføringskonceptet > Personalet > Kontakter > Økonomi/kapital Svage sider (Weaknesses) Svaghed er noget, virksomheden mangler eller gør dårligt i forhold til konkurrenterne. Det kan også være en situation, der er problematisk. Fx: > Dine personlige egenskaber > Manglende viden > Manglende kapital > Ukendt på markedet > Produktet har ikke vist sit værd over en årrække > Kravene til hurtig innovation > Huller i produktsortiment > Virksomhedens korte levetid Virksomhedens omgivelser Muligheder (Opportunities) Tendenser eller ændringer i omverdenen, der kan udnyttes. Fx: > Leverandører > Nye markeder > Ny teknologi > Ny lovgivning > Ændring i velstand eller demografi > Ændrede adfærdsmønstre fx rejser, bosætning, familiemønstre Trusler (Threats) Tendenser eller ændringer i omverdenen, der kan skade virksomheden. Fx: > Konkurrenter > Ny lovgivning > Hastig teknologisk udvikling > Kunder bundet af lange kontrakter > Kort levetid for produkter > Handelsbarrierer eller protektionisme > Kulturelle og sproglige barrierer > Politiske uroligheder

10 10 Dressed for business SWOT-analysen skal danne baggrund for mere detaljerede overvejelser, hvor du fastlægger nogle mål for din virksomhed, som kan måles (i fx timer, måneder eller kroner). Det er en fordel, hvis du kan opdele de enkelte mål i delmål. Desuden er det vigtigt, at der ikke er konflikt mellem de overordnede og de detaljerede mål, og der må heller ikke være konflikt mellem de detaljerede mål. Du kan fastlægge mål inden for disse områder: > Hvor mange timer vil du arbejde pr. uge i virksomhedens første år? > Hvor mange timer vil du arbejde pr. uge de efterfølgende år? > Hvor mange penge vil du tjene pr. måned i virksomhedens første år og på sigt? > Hvor mange kunder vil du besøge hver uge? > Hvor mange timer vil du fakturere pr. uge (hvis du sælger serviceydelser)? > Hvordan er udviklingsmulighederne i din branche? > Er branchen i vækst? > Kan du forme din virksomheds fremtid ved hjælp af den teknologiske udvikling? > Sælger du andre produkter om 3-5 år, end du vil gøre i din virksomheds første levetid? > Sælger du til andre kundegrupper om 3-5 år, end du vil gøre i din virksomheds første levetid? > Hvilke krav er der til innovation udvikling af nye eller ændrede produkter og kvalitet? Handlingsplan Det er vigtigt for banken at se, at du har gjort dig tanker om, hvad der skal ske med din virksomhed på både kort og langt sigt. Derfor skal du lave en handlingsplan og opdatere den løbende. Handlingsplanen skal være så detaljeret som mulig; indsæt fx gerne forventede start- og sluttidspunkter for de enkelte opgaver. Elementer i en handlingsplan er fx: Langsigtede beslutninger Konkrete og målbare aktiviteter Prisoverslag over aktiviteterne Tidspunkt for aktiviteterne Husk at kontrollere, at de forskellige tidsplaner er realistiske, og at handlingsplanerne afstemmes med budgetterne. Nedenfor kan du se rækkefølgen i de forskellige stadier i udarbejdelsen af din forretningsplan. Niveauer i din forretningsplan Overordnede overvejelser SWOT-analyse Detaljerede overvejelser Handlingsplan

11 Dressed for business 11 Organisering af din virksomhed Det er vigtigt, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din virksomhed skal organiseres. Det er naturligvis mest aktuelt, hvis du fra første dag har ansatte. Men det vil alligevel være godt, at du har tjek på nogle basale ting som: > Virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, mailadresse. > Virksomhedens CVR-nummer. > Liste over virksomhedens rådgivere (revisor, advokat, forsikringsselskab og andre sparringspartnere). > Virksomhedsform (A/S, ApS, enkeltmandsvirksomhed eller andet). > Ejerforhold i virksomheden. > Organisationsdiagram. > Lovgivning, der skal overholdes (fx skatte-, miljø-, -arbejdsmiljø- og markedsføringslovgivning). > Personalepolitik. > Kundepolitik. > It-anvendelse (er de interne systemer tilstrækkelige, eller skal der benyttes eksterne leverandører). > Forretningsgangsbeskrivelser for regnskab og administrative rutiner. Du bør overveje, hvilke forsikringer din virksomhed har behov for, herunder hvilke forsikringer der er lovpligtige, og hvilke der dækker dig bedst og mest præcist. Overvej følgende forsikringer: > Arbejdsskade- og erhvervssygdomsforsikring (disse er lovpligtige, hvis du har medarbejdere ansat). > Bygningsbrandforsikring (obligatorisk, hvis der er gæld i ejendommen). > Ansvarsforsikring (relevant, hvis du har rådgivningsansvar). > Produktansvarsforsikring. > Andre forsikringer som drifttabsforsikring, driftsforsikring, transportforsikring, udstyrs-, maskine- og it-forsikring og forsikring mod netbankindbrud. Personlige forsikringer: > Sygeforsikring, ulykkesforsikring eller en hospitalsforsikring, hvor du kan springe ventelisten i det offentlige sygehusvæsen over. > Udvidet familie-/indboforsikring, hvis du driver virksomhed hjemmefra. > Ændring af bilforsikring, hvis den skal bruges til forretningsformål. Herunder en ansvarsforsikring for dine køretøjer (både indregistrerede og ikke-indregistrerede). > Ledighedsforsikring. Personlige forudsætninger Dine personlige forudsætninger, evner, interesser og kompetencer er motoren, der får din virksomhed til at køre. Derfor skal du investere i dig selv og prioritere din fortsatte udvikling. Hvis du vil være endnu mere skarp på, hvad du kan og kan bidrage med i forhold til din virksomhed, kan du skitsere nogle af følgende elementer: > Dit motiv for at starte egen virksomhed. > Dine personlige, faglige og økonomiske ressourcer. > Skal du starte på deltid eller fuld tid? > Hvordan ser dit netværk ud? > Er du begrænset af fx konkurrenceklausuler eller lignende fra tidligere job? Fra virksomhedens start bør du overveje, hvem der skal lede virksomheden, hvad enten det er dig selv eller en anden. Overvej gerne, om der evt. skal være en bestyrelse såfremt der er

12 12 Dressed for business tale om et selskab og hvilke kompetencer den i givet fald bør have både som strategisk modspil til den daglige ledelse og med henblik på at sikre en fortsat vækst i virksomheden. Teamet Inden du beslutter dig for, hvor meget og hvilken type personale du vil ansætte, bør du overveje, hvilke arbejdsopgaver du selv kan og vil udføre, og hvilke opgaver der kan lægges ud til underleverandører: > Hvor mange ansatte har du behov for (fra start og på længere sigt)? > Hvad skal de lave, og hvornår skal de ansættes? > Medarbejdernes baggrund? > Løn- og øvrige personaleforhold (skal medarbejderne ansættes som timelønnede eller funktionærer, eventuelle personalegoder mv.)? > Ansættelseskontrakternes indhold (er der fx behov for at indføje en konkurrenceklausul)? > Skal du inddrage et rekrutteringsfirma? Budgetter, økonomi og finansiering Det er vigtigt for din bank, at du har styr på dine budgetter. De er et godt styringsredskab, som holder dig op på dine økonomiske mål. Dine budgetter vil sandsynligvis ændre sig i løbet af din virksomheds levetid, men det er kun naturligt. For nogle er det en fordel at opdele budgetterne i månedlige perioder. Du skal være realistisk, når du lægger budget: Dine budgetter må ikke være baseret på ønsketænkning og urealistiske salgsmål eller ekstremt lave udgifter, fordi du gerne vil vise banken, at du kan leve på en sten. Husk at få alle poster med og kontrollér bagefter, at tallene er korrekte. Dit samarbejde med banken får en dårlig start, hvis din kassekredit skal forhøjes efter en kort periode, eller du skal have et tillægslån, fordi du har overset nogle beløb. Til dit møde med banken skal du derfor udarbejde følgende forskellige budgetter. Privatbudget Privatbudgettet viser, hvor mange penge du bruger til at betale dine personlige udgifter. Har du allerede lavet et budget og måske budgetkonto i din bank, tager du naturligvis udgangspunkt i de oplysninger. I princippet kan du selv bestemme din løn for det arbejde, du udfører i din virksomhed. Men du skal være opmærksom på, at overskuddet i din virksomhed skal være så stort, at det beløb, du skal bruge til private udgifter, skal kunne hæves. Etableringsbudget Etableringsbudgettet (også kaldet investerings- og finansieringsbudget) er et overslag over, hvor mange penge du behøver, før du kan etablere virksomhed. Det samlede beløb afhænger først og fremmest af, om du skal: > Købe produktionsudstyr og råvarer eller sælge viden i form af serviceydelser. > Opføre produktionsfaciliteter. > Købe nyt eller brugt. > Udvikle et produkt eller serviceydelser, før det kan markedsføres herunder risikoen for, at der faktisk ikke er efterspørgsel efter det, når det kommer på markedet. Driftsbudget Driftsbudgettet eller resultatbudgettet viser dine forventede indtægter og udgifter, efter du har etableret virksomheden. Du udarbejder driftsbudget for virksomhedens første tid, typisk

13 Dressed for business 13

14 14 Dressed for business det første leveår. Med udgangspunkt i din forretningsplan omskriver du dine forventninger til omsætning og omkostninger til kroner og ører. Det kan være svært at forudse de nøjagtige udgifter i begyndelsen af din virksomheds levetid. Derfor er det en god idé at afsætte et beløb til diverse uforudsete udgifter. Likviditetsbudget At være likvid vil sige at kunne betale sine regninger, efterhånden som de forfalder, og likviditetsbudgettet giver et overblik over dine indtægter og udgifter måned for måned. Likviditetsbudgettet er et nødvendigt værktøj til at fastlægge, hvor stor din kassekredit skal være. Statusbudget Dette budget er en opgørelse over dine aktiver og passiver (den budgetterede balance). Aktiverne er værdierne i virksomheden, fx varelager, varebil, ejendom, tilgodehavender hos kunder samt pengebeholdninger (kasse, bank, giro). Passiverne viser, hvordan aktiverne er finansieret fx ved hjælp af din virksomheds egne penge og gæld (lån i pengeinstitut, gæld til leverandører). Du udarbejder et statusbudget ved etablering af din virksomhed og ved hvert regnskabsårs afslutning.

15 Dressed for business 15 Hjælp til budgetterne Det kan være en god idé at få hjælp til budgetterne. Du kan få vejledning i den lokale erhvervsservice eller specialiserede erhvervsservice i de regionale væksthuse. Væksthusenes ydelser er målrettet vækstiværksættere og vækstorienterede virksomheder, mens den lokale erhvervsservice tager sig af den grundlæggende problemafklaring og vejledning til bredden af virksomheder og iværksættere. Adresserne kan findes på eller på Dansk ErhvervsFremmes hjemmeside (www.danskerhvervsfremme.dk). Økonomistyring Effektiv økonomistyring handler om at være konsekvent. Beslut dig derfor for, hvilke politikker du vil anvende inden for forskellige områder: > Priser og eventuel prisdifferentiering (fx ved at tilbyde produktet i forskellige kvaliteter). > Rabatter (fx introduktions-, sæson- eller mængderabatter, bonussystemer). > Betalingsbetingelser og håndtering af dårlige betalere herunder indgåelse af klare aftaler med kunderne herom. Derudover kan du overveje: > Kreditvurdering af nye kunder og løbende kreditvurdering af gamle kunder? > Anvendelse af kreditmaksimum på de enkelte kunder? > Korte betalingsbetingelser? > Acontobetalinger, hvis dit produkt tager lang tid at producere/levere? > Fakturering af produktet/ydelsen, så snart det leveres? > Indførelse af faste rykkerprocedurer for forfaldne udeståender? > Tegning af debitorforsikring? Det er vigtigt, at dine omkostninger er så fleksible som muligt, og at du ikke påtager dig for store økonomiske forpligtelser fra starten. På den måde vil du have mulighed for at fjerne eller reducere konkrete omkostninger, hvis salget ikke går som forventet. Finansiering Start af virksomhed kræver risikovillig kapital fra dig og/eller fra investorer. Banklånet kan ikke stå alene i finansieringen af din virksomhed. Derfor skal du beskrive, hvordan finansieringen af din virksomhed skal fremskaffes, og hvordan den skal skrues sammen. Her er det vigtigt, at du også selv er villig til at løbe en risiko. Finansieringskilderne kan opdeles i egen- og fremmedkapital. Egenkapital er kapitalindskud, som ved en virksomheds etablering eller senere foretages af ejerne. Egenkapitalen omfatter også den del af de årlige overskud, som ikke udloddes, men tilbageholdes i virksomheden. Hvis ikke din egen formue er tilstrækkelig, er det derfor vigtigt at søge yderligere egenkapital fra investorer. Øvrig kapital kaldes fremmedkapital, og den stammer fra virksomhedens långivere og kreditorer. Overvej følgende finansieringskilder: Egenkapital: > Egenfinansiering. > Familien. > Business Angels, venture-fonde eller andre private investorer. > Innovationsmiljøer.

16 16 Dressed for business Fremmedkapital: > Optage lån i boligen. > Lån i banken. > Offentlige låne- eller kautionstilbud. Venture-fonde rejser penge fra investorer og investerer disse penge i unge virksomheder med stort vækstpotentiale. Investeringerne er altovervejende egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige, at investorerne bliver aktionærer eller anpartshavere i virksomheden. Der findes såvel private som offentlige aktører inden for venture-markedet. Brancheorganisationen DVCA (Danish VentureCapital and Private Equity Association) samler de private aktører i markedet, og på deres hjemmeside kan du få et overblik over foreningens medlemmer. Af offentlige aktører findes der eksempelvis VF Venture, som hører under den statslige investeringsfond, Vækstfonden. VF Venture investerer på markedsvilkår i form af egenkapital i virksomheder med en historik og i unge, innovative virksomheder, der har ambitioner om at vokse ud over landets grænser. Du kan læse mere herom på Vækstfondens hjemmeside, Business Angels er private investorer, der med kapitalinvesteringer kan hjælpe dig i virksomhedens tidlige udviklingsfase. En Business Angel kan dog først og fremmest være en værdifuld sparringspartner, der tilfører din virksomhed viden og erfaring inden for branchen. Business Angels er oftest personer, der selv har haft egen virksomhed, men har solgt den for et større beløb. Business Angel Danmark er et netværk, som samler Business Angels, kapitalsøgende projekter og associerede partnere. De kapitalsøgende kan være iværksættere, opfindere, små lovende virksomheder, som ud over kapital mangler management power. Du kan læse om netværket på DVCA har også Business Angels blandt deres medlemsskare, som du kan finde på deres hjemmeside. Hos innovationsmiljøer kan innovative iværksættere få hjælp til opstart. Her kan nye vidensbaserede virksomheder få professionel rådgivning med udspring i offentlig eller privat forskning og udvikling, og på statens vegne kan innovationsmiljøerne investere risikovillig kapital i virksomhedens meget tidlige fase. Læs mere om innovationsmiljøerne på Forsknings- og Innovationsstyrelsens hjemmeside, I dit valg af finansieringskilder bør du overveje, om forholdet mellem virksomhedens egenkapital og fremmedkapital er hensigtsmæssig. Find en god og afbalanceret samarbejdsform med dine eventuelle investorer, der er fremtidssikret, så du har mulighed for at beskytte din ejerandel ved fremtidige kapitaludvidelser. Kontrollér også, om der er sammenhæng mellem de opstillede budgetter og virksomhedens finansieringsmuligheder. Endelig er det vigtigt, at du har gjort dig nogle tanker om en plan B, hvis indtjeningen i din virksomhed svigter. Du kan med fordel udarbejde en opgørelse over virksomhedens samlede økonomiske situation i worst case -tilfældet med udgangspunkt i de threats, du har identificeret i din SWOT-analyse. Du kan bruge Finansrådets guide Lån til Erhvervslivet på På kan du læse nærmere om de forskellige finansieringskilder.

17 Dressed for business 17 Øvrige bilag Din erhvervsrådgiver skal selvfølgelig have dine budgetter til gennemlæsning, men der er også nogle andre dokumenter, der har afgørende betydning for, om din rådgiver godkender finansieringen af din idé: Baggrundsoplysninger: > Nyeste slutopgørelse. > Offentlig ejendomsvurdering. > Låneoversigt over kreditforeningslån. Bilag: > Indgåede aftaler med kunder og evt. udkast til samarbejdsaftaler. > Underskrevne kontrakter om køb af produkter/serviceydelser. > Oversigtsplaner, lokaleindretning m.m. > Brochurer om din virksomhed.

18 18 Dressed for business Rådgivning Der findes mange hjemmesider, hvor man som iværksætter kan finde gode råd til, hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man kan udvikle sin forretning. Nedenfor finder du et udpluk af nogle af de hjemmesider, som er gode at kende:

19 Dressed for business 19

20 FINANSSEKTORENS HUS Amaliegade 7, 1256 København K Telefon

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

guide Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen Checkliste efter mødet i pengeinstituttet Hjælp til budgetterne

guide Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen Checkliste efter mødet i pengeinstituttet Hjælp til budgetterne guide Iværksættermappen Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse 6 Produkt 6 Produktion

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1

Kapital møder Vækst. d. 16. november Væksthus Sjælland 1 Kapital møder Vækst d. 16. november 2011 Væksthus Sjælland 1 Dagens program 12.00 ANKOMST OG REGISTRERING 12.45 VELKOMST OG INTRODUKTION v. Kim Linnemann, Væksthus Sjælland 13.00 SÅDAN FINDES EKSTERN EGENKAPITAL

Læs mere

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed

Vejen til kapital og kompetencer gennem CAT. Fra idé til virksomhed Vejen til kapital og kompetencer gennem Fra idé til virksomhed Et unikt brand Forskerpark Innovationsmiljø Investeringsselskab Selvstændigt aktieselskab Rådgivning og kapital fra fire kilder Innovationsmiljø

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed.

Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Iværksætter guide Denne guide er til alle der drømmer om at drive egen virksomhed men specielt målrettet dem der starter en enkeltmandsvirksomhed. Det skyldes at jeg som udgangspunkt altid anbefaler personer

Læs mere

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk

Tjekliste ved start af virksomhed. krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed krifaerhverv.dk Tjekliste ved start af virksomhed Husk, du hæfter personligt for en enkeltmandsvirksomhed Du skal være minimum 18 år Du skal have et CPR-nummer Du skal

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering

Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst. Værdiskabende Kvalificering Kapitalfremskaffelse Alternativ finansiering Eksportvækst Værdiskabende Kvalificering Tak for invitationen Carsten Færge Partner - Kapitalbørsen Fremskaffelse af kapital - er det muligt? - er det let?

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk tlf.: 341080 - fax: 341099 - mail: info@business.gl - www.business.gl Forretningsplan Som iværksætter bør du for din egen skyld udarbejde en forretningsplan.

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007

Region Hovedstaden Vækstforum. 23. oktober 2007 Region Hovedstaden Vækstforum 23. oktober 2007 Hvem er vi? 5 væksthuse et i hver region Etableret som erhvervsdrivende fonde og ejet af kommunerne Har professionel bestyrelse (2 medlemmer udpeget af Vækstforum)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid.

Et godt ejerskifte starter i god tid. Et godt ejerskifte starter i god tid. Få inspiration til, hvor du allerede nu kan sætte ind, så du og din virksomhed får mest muligt ud af ejerskiftet. Brug dine rådgivere. Inspiration Værktøj Denne inspirationsfolder

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015

Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Business Angels - Vestor Skanderborg, 29. april 2015 Introduktion Investorready Strategi Pitch CEO match Partners Investor match Forhandling Matchmaking 1 2 3 4 5 6 MÅNED Deal! BA-sekretariat og samarbejdspartner

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL

Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd. 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Værditilvækst - Kapitaltilførsel for landmænd 1. december 2013 Jan Terkelsen Specialkonsulent Formue & Finans VFL Møde med bank, realkredit eller investorer Have din egen dagsorden Være klædt på - vær

Læs mere

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar

Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Væksthus Syddanmark Årslev Erhvervsforening Torsdag den 26. februar Tankesættet bag Væksthusene Forretningen Danmark (Erhvervsstyrelsen) betaler regningen for væksthusene ikke virksomhederne Hvis nu Væksthusene

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen

Ansvarlig lån - initieret af Danske Bank koncernen Ansvarlig lån - initieret af Danske koncernen Risikovillig kapital V/Direktør Erhverv Søren Jan Nielsen 08-06-2015 Nogle Fortsat virksomheder lav vækst har - SMV erne behov for mere vigtige kapital for

Læs mere

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk

BAGGRUND. ü I 2015 besluttes at generationsskifte og refokusere kapital fundet blandt foreningens medlemmer. ü Startede som det offentlige TIC netværk OM MATCH-ONLINE BAGGRUND Startede som det offentlige TIC netværk I 1999 stifter Deloitte, Danske Bank og en række virksomhedsmæglere Foreningen match-online.dk Topper i 2006-07 med mere end 700 emner I

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Nye muligheder for dine pensionsmidler

Nye muligheder for dine pensionsmidler Nye muligheder for dine pensionsmidler Kapital- og ratepensionsmidler kan nu investeres i unoterede aktier. FÅ UNDERSKOVEN AF DANSKE VIRKSOMHEDER TIL AT BLOMSTRE Skatteminister Kristian Jensen Har du viden

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa

benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa benchmarking 2011: Danmark er nummer fem i Europa Vækstfonden Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Workshop 25. august 2017

Workshop 25. august 2017 Workshop 25. august 2017 Dagsorden» Velkomst og kort præsentation rund bordet af deltagerne» Kort om Invester i Trekantområdet» Processen vedrørende kapitalfremskaffelse igennem Invester i Trekantområdet»

Læs mere

Find vej til det tyrkiske marked

Find vej til det tyrkiske marked Find vej til det tyrkiske marked Praktiske råd og værktøjer krydret med oplevede erfaringer fra danske virksomheder på det tyrkiske marked 1 HD i Regnskab og økonomistyring fra CBS. Revisor Nordisk CFO

Læs mere

Budget. Privatbudget. Etableringsbudget. Likviditetsbudget. Driftsbudget. er dine ønsker til fremtiden, omsat til tal

Budget. Privatbudget. Etableringsbudget. Likviditetsbudget. Driftsbudget. er dine ønsker til fremtiden, omsat til tal Budget er dine ønsker til fremtiden, omsat til tal Privatbudget Få skabelon fra din bank Etableringsbudget Startudgifter før egentlig drift Driftsbudget Virksomhedens resultater, f.eks. månedligt Likviditetsbudget

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014

MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital. Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Kenneth Larsen * Horsens d. 27. februar 2014 MEA kursus: Virksomhedernes investeringsstrategi behov for kapital Formålet er at skærpe konsulenter

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere