5. Kursusgang virksomhedsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Kursusgang virksomhedsledelse"

Transkript

1 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen til at tænke hurtigt og nyt vil bestemme hvor fremtidens investeringer og arbejdspladser bevæger sig hen Vinderne bliver ikke nødvendigvis de økonomisk største og stærkeste nationer, men de mest kreative og inovative. (Innovationsrådet 2005) 1 2 En dansk vinderstrategi Hvad har skabt Danmarks velstand (vi er blandt de 10 rigeste lande) Bygger på en kulturelt rodfæstet evne til: 1. Samarbejde 2. Tilpasse sig nye krav og finde nye løsninger 3. Processtyrker (verdensmestre i at samarbejde med hinanden og med kunderne dansk brugerdreven innovations kraft En dansk vinderstrategi Men styrkerne er i skred (innovationmonitor 2005) 1. Kernekompetencer er under pres nedslidning af den social- og humankapital der har været drivende 2. DK taber terræn på avancerede uddannelser som ikke er koordinerede med erhvervslivets behov 3. DK vidensopbygning er for svag der bliver nyudviklet for få originalprodukter og samarbejdet mellem virksomheder og universiteter er for svagt 4. DK entrepreneurship er svag dvs evnen til at skabe nye virksomheder og få dem til at vokse 5. Lederskab der er for få danske ledere med et stærkt strategisk og internationalt lederskab, hvilket er en svaghed på en global markedsplads 3 4 Beskriver en virksomhed i dens udviklings stadier. Beskriver de vigtigste elementer om hvordan virksomheden skal drives og udvikles. Begrunder din baggrund for at kunne starte virksomhed fra dine gode ideer til dine erfaringer og ekspertise og dine finansielle og markedsmæssige overvejelser til dine langsigtede drømme og mål. Er en stadig udviklende platform for din virksomhed

2 Hvem behøver en forretningsplan? Alle der tænker på at starte en virksomhed Små virksomheder Højteknologiske virksomheder Større virksomheder - Alle på dette kursus skal lave en forretningsplan som en del af eksamens aktiviteterne. mål med forretningsplanen At strukturere og definere dine visioner (for dig selv og andre) At danne en solid basis for din forretning baseret på faktuelle data At støtte betydningsfulde beslutningstagninger samt kort- og langsigtet planlægning At overbevise andre (banker, investorer, familie, venner, potentielle kunder og leverandører) om at dine planer er værdifulde At udvikle en vane med at være professionel 7 8 Indholdet i forretningsplanen giver læseren mulighed for på en seriøs og objektiv måde at vurdere og tage stilling til virksomhedens økonomiske grundlag og planer. En god forretningsplan gør ikke en ide bedre, men den viser, at der er konsensus og hold i visionerne. Beskrivelserne giver således læseren mulighed for at forstå og eventuelt argumentere mod/for, og giver samtidig virksomhedsledelsen et realistisk overblik. 9 Typisk indeks for en forretningsplan for en pionervirksomhed. Titel og forside Kap. 1: Sammendrag Kap. 2: Baggrund Kap. 3: Branchebeskrivelse Kap. 4: Ide, mål og strategi Kap.5: Produktbeskrivelse Kap. 6: Markedet og marketing Kap. 7: Fremstillingsproces (udelades) Kap. 8: Management og organisation Kap. 9: Det økonomiske (udelades) Kap. 10: Risikovurdering Kap. 11: Handlingsplan Bilag 10 Titel og forside: Skal være indbydende, kreativ og troværdig Hvem har udarbejdet forretningsplanen Hvilken version Kapitel 1 Sammendrag Sammendraget er appetitvækkeren bør give lyst til at læse hele forretningsplanen Bør fokusere på: Formålet med forretningsplanen. Virksomhedens mål. Kort præsentation af produktet og markedet med de fordele kunden får ved produktet. Budgetresume og kapitalbehov. (Udelades) De ledelses- og forretningsmæssige kompetencer i virksomheden (ledernes eller ejernes baggrund og erfaring). Eventuelle milepæle

3 Kapitel 2 Baggrund Bør give læseren en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der ligger til grund for ideen Det bør ligeledes fremgå hvad der til dato konkret er sket i projektet f.eks: Er der gennemført analyser Er der modeller, prototyper, lavet tests eller gennemført salg Er der gennemført nyhedsundersøgelser, og hvordan er patent- eller eneretssituationen Er der partnere på produktionen og afsætning Hvilke ressourcer er der anvendt i projektet, og hvordan er disse finansieret? Kapitel 3 - Branchebeskrivelse Afsnittet er vigtigt for forståelsen af forretningsmulighederne Er der stagnation eller vækst i branchen. Er efterspørgslen stabil eller svingende. Er der en lovgivning som regulerer branchen. Er der skatteregler, afskrivningsregler, tilskudsregler som har betydning for pris/marked. Er der geografiske koncentrationer eller andre betydende lokale forhold. Hvilken situation sælger produkterne. Hvordan adskiller produkterne sig fra konkurrenternes (set med kundens øjne) Hvordan er den generelle konjunktur på de markeder produkterne skal sælges på. Findes der særlige salgs- eller distributionssystemer Kapitel 4 ide, mål og strategi Omhandler den personlige vision, som iværksætteren har til virksomheden og dens udvikling Hvad er forretningsideen Hvilke mål er der med ideen Hvordan nås disse mål Holdninger: Stor lille virksomhed hvor mange ansatte Kun salg i DK Forurening Behandling af ansatte Denne overordnede fokusering på rammerne for virksomheden har meget stor betydning for virksomhedens udviklingsmuligheder selvom det ikke altid er optimalt forretningsmæssigt 15 Forskel på pionervirksomheders og store virksomheders vision og ide, men kan være til stor inspiration Danfoss Mission 1. Vi vil producere og levere kunderigtige og miljøvenlige produkter globalt 2. Vi er en gruppe engagerede mennesker med en meningsfyldt arbejdstilværelse 3. Vi vil fremme Danfoss kulturen globalt, samtidig med at vi støtter og respekterer de lokale værdier 4. Vi vil søge at styrke de samfund, hvor vi spiller en aktiv rolle 16 Den retning en virksomhed skal udvikle sig i er bestemt via ide grundlaget, og de fleste af virksomhedens strategiske beslutninger er taget ud fra idegrundlaget. LEGO definerer betydningen af idegrundlaget som: Rammer og grundlag for alt, hvad vi som virksomhed foretager os LEGO s overordnede idegrundlag er defineret som: Det overordnede idegrundlag og udgangspunktet for alle produkter og aktiviteter er, at vi tager børns interesser og behov alvorligt og at forældre opfatter os som en samarbejdspartner de kan have tillid til 17 Målene beskriver hvad iværksætteren ønsker og forventer, der skal ske med virksomheden på kort og længere sigt, for opfyldelse af idegrundlaget Definering af mål samt kvalificere og kvantificere dem. Grundfos A/S har defineret en hovedmålsætning som: Grundfos A/S skal stræbe efter at blive World Class i kundeorienteret udvikling, produktion og distribution af driftsikre, funktionsrigtige produkter til konkurrencedygtige priser For at målene har værdi skal de være: 1. Præcise (mulige at styre efter) 2. Målbare (mulige at se om de nås) 18 3

4 1. Økonomi 2. Salg og markedsføring 3. Produktion 4. Udvikling 5. organisation 1. Økonomi Omsætning Dækningsbidrag og dækningsgrad der udtrykker virksomhedens evne til at klare de faste omkostninger Overskudsgrad Afkastningsgraden viser hvor godt den investerede kapital forrentes Soliditetsgrad virksomhedens evne til at bære tab Salg og markedsføring Hvad forventes af givne produkter på forskellige markeder Der opstilles en plan for hvordan produkterne markedsføres Der opstilles en plan for hvor og hvornår salg på de forskellige markeder gennemføres 3. Produktion Hvordan gennemføres produktion af produkterne Underleverandører Egen produktion Udvikling Hvilke planer for fremtidig udvikling af nye produkter eller koncepter: Hvilke tiltag er der tale om Hvornår påbegyndes de (milepæle) Hvornår er de færdige Hvad forventes de at koste (evt 15% af omsætningen skal bruges til udvikling) 5. Organisation Hvilke mål er der for virksomhedens organisation Ejerforhold Organisering af arbejde og funktioner

5 Målene definerer hvad man vil nå Strategien beskriver hvordan målene nås Tiltroen til at en strategi er fornuftig afhænger af Dokumentation generelt Iværksætternes baggrund og ledelseserfaring Kapitel 5 Produktbeskrivelse Beskrivelsen bør kun omhandle hovedprodukterne uden nøjere beskrivelse af tekniske detaljer (skal kunne forståes af investorer) Hvad er produktet, hvordan virker det og hvad skal det bruges til Hvad er det nye Er det billigere Bedre kvalitet Specielle funktioner Fordele for kunden Ulemper Kapitel 6 Markedet og marketing Beskrivelse af markedet kan deles i 2 områder: Kunder Konkurrenter Kapitel 6 Markedet og marketing Beskrivelse af markedet kan deles i 2 områder: Kunder Konkurrenter Kunder Hvem er kunderne og hvad er deres mål Hvor er de Hvorfor køber de Hvornår køber de Hvordan køber de Hvor meget køber de Hvad påvirker kundens købsbeslutninger 27 Konkurrenter: Hvem er konkurrenterne Hvor er konkurrenterne Hvor store er de Hvor stærke er de på markedet og hvor store andele har de Hvad er deres styrker og svagheder Hvad er Jeres virksomheds styrke i forhold til konkurrenternes. Hvordan forventes det at konkurrenterne vil reagere 28 Kapitel 6 Markedet og marketing Marketing Hvordan vil I bruge Jeres markeds viden bedst muligt Hvordan vil I sikre Jer at potentielle kunder får viden om Jeres produkt/service og vil vælge det frem for konkurrentens Udarbejd mere end en marketing taktik (eks den billigste og den dyreste) Kapitel 7 Fremstillingsproces At få produktet klar til salg omfatter typisk 3 faser: 1. Produktudvikling 2. Produktmodning 3. Produktion Vis at det I lovede i sammendraget er muligt!

6 Kapitel 8 management og organisation Management: De kompetencer og personer som virksomheden har. (Kort beskrivelse af nøglepersonerne). Skal vise at teamet både besidder leder- og styreegenskaber at det er afbalanceret. Uddannelse, erhvervserfaring og alder Erfaringer med den funktion, de skal forestå i virksomheden Kapitel 9 Det økonomiske Bør indeholde: Likviditetsbudgetter (cash flow) Driftsbudgetter Balancebudget (investeringsbudget) Organisation: Beskriv hvordan virksomheden organiseres internt mht de opgaver der skal løses Kapitel 10 - Risikovurdering En SWOT-analyse er en god måde at beskrive/illustrere risikofaktorerne på: Strengths de styrker virksomheden har set i forhold til konkurrenterne Weaknesses de svagheder virksomheden har i forhold til konkurrenterne og omverden Opportunities De muligheder der er og er udsigt til i omverdenen, hos kunderne og på markedet Threats De trusler omverdenen nu og på sigt stiller virksomheden Kapitel 11 - Handlingsplan Vigtigt at have overblik over aktiviteter for at kunne forholde sig til status Bør indeholde: Beskrivelse af hver enkelt aktivitet der skal gennemføres Angivelse af den tid hver enkelt aktivitet tager Angivelse af ressourcer (penge, personer, materiale) der skal benyttes til hver aktivitet. Milepæle der præcist angiver nogle hensigtsmæssige tidspunkter til at vurdere om det planlagte er nået. Risikovurdering skal være kortfattet Praktiske hints: Hvem er læserne (tænk på sproget) Vær kreativ men husk at være omhyggelig Brug Jeres uddannelses baggrund som fordel (lad være med at gætte eller bruge ikke-argumenterede påstande. Medtag mulige barrierer, potentielle svagheder og risici så vel som Jeres planer for at håndtere disse Vær realistisk (ikke mange tror på højere kvalitet til lavere pris) Husk at læse korrektur

7 Opgave I har to valgmuligheder for opgaven Udarbejd en forretningsplan for: Jeres drømmevirksomhed (produkt eller servicebaseret) eller Et internt projekt i en virksomhed, hvor I forestiller Jer at gruppen arbejder. skal præsenteres for virksomhedens bestyrelse. Brug slides fra kursusgangen som guidelines til indholdet i Jeres forretningsplan; UDELAD de økonomiske og produktionsmæssige aspekter. (Andre dele af kapitlerne kan udelades med en vel - argumenteret begrundelse) Den forretningsplan I laver skal være kort: 3 6 sider. 37 7

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

En guide til at lave en marketingplan

En guide til at lave en marketingplan Sådan... En guide til at lave en marketingplan Sådan får du succes med at lave en marketingplan En god marketingplan vil angive dine forretningsmål, målsætninger og målgrupper og vigtigst af alt angive

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Forretningsplan. Sådan skriver du en vindende forretningsplan. www.connectdenmark.com

Forretningsplan. Sådan skriver du en vindende forretningsplan. www.connectdenmark.com Forretningsplan Sådan skriver du en vindende forretningsplan www.connectdenmark.com En praktisk vejledning En forretningsplan skal beskrive forretningsidéen, hvordan virksomheden er tænkt at fungere, hvad

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi

fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi Fastlæggelse af virksomhedens Fastlæggelse af virksomhedens forretningsmæssige situation fundamentet for opbygning og implementering af virksomhedens strategi af Partner Michael Ejby, Seniorpartner Jørgen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014

Værktøjskassen. Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram. August 2014 Værktøjskassen Eksempler på analyseværktøjer fra Det Sociale Vækstprogram August 2014 Indledning Denne værktøjskasse viser eksempler på analyseværktøjer til forretningsudvikling, der anvendes i Det Sociale

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Noget om strategiplanlægning

Noget om strategiplanlægning Noget om strategiplanlægning I mange mange år har jeg regelmæssigt beskæftiget mig med strategiplanlægning. Sammen med klienter, da jeg var partner og direktør i PA Consulting Group, naturligvis også for

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE

GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE GODE RÅD TIL IVÆRKSÆTTERE Uafhængighed betaler sig Denne brochure er skrevet til dig, der har enten valgt at blive selvstændig eller tænker på det. Hvad enten du starter tømrervirksomhed, blomsterbutik,

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere