Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:"

Transkript

1 Forretningsplan Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Introduktion: Forretningsplanen - Hvordan kommer jeg i gang? Checkliste: Personlig Afklaring User Guide: Forretningsplanen Formular: Forretningsplanen Checkliste: Skarpe spørgsmål til din forretningsidé 1

2 Introduktion: Hvordan kommer jeg i gang? Denne pakke er en støtte til dig, der går med tanker om at blive selvstændig. Den indeholder et afsnit der hjælper dig med at blive afklaret omkring det at blive selvstændig. Herunder spørgsmål og forhold, du dels selv skal overveje og dels diskutere med din familie og omgangskreds. Endvidere indeholder pakken en skabelon så du kan udarbejde en god og flot forretningsplan, der kan præsenteres for potentielle forretningspartnere. Skabelonen fører dig igennem nedenstående punkter/spørgsmål: Beskrivelse af forretningsidéen Hvem er de potentielle kunder? Hvordan er konkurrencesituationen på det marked du bevæger dig ind på? Hvordan skal virksomheden markedsføres? Hvordan skal virksomheden opbygges organisatorisk? Hvor meget kapital kræver det at starte og drive virksomheden? Opstilling af handlingsplan Hvilke udviklingsmuligheder er på længere sigt? Med til skabelonen følger en guide, der beskriver de overvejelser, du bør gøre dig under de enkelte punkter. Indholdet af pakken skal støtte tankeprocesserne omkring det at blive selvstændig og hjælpe dig til at udvikle en forretningsplan. Det vil sige at den ikke behandler meget tekniske forhold, juridiske forhold, skatteforhold med mere, i dybden. Der vil dog til sidst i pakken være nogle links til websider og anden litteratur, hvor du kan finde råd og vejledning om sådanne forhold. Links og litteraturanvisninger Der findes en række hjemmesider der tilbyder hjælp og støtte til iværksættere. De tilbyder generel information om det at starte selv og kan hjælpe til at få et overblik over de offentlige støttetilbud, der er til iværksættere. Her kan du søge oplysninger om de fleste aspekter omkring start af egen virksomhed og bl.a. stille spørgsmål til advokater, told og skat m.fl. En on-line håndbog der indeholder mange praktiske oplysninger. Indeholder information om Center for Virksomhedsudviklings tilbud til iværksættere samt en række værktøjer du kan downloade. 2

3 Du kan også hente inspiration fra bogen: Forretningsplanen Håndbog for nye virksomheder, McKinsey & Company, Børsens Forlag A/S, 2000 Forfatter Dette Tool-kit er skrevet af Jesper Klintrup Nielsen Århus August 2001 Jesper Klintrup Nielsen er uddannet Cand.Merc. med speciale i Markedsøkonomi på Handelshøjskolen i Århus. Har arbejdet med supportering af datterselskaber i Nord- og Sydeuropa hos V. Kann Rasmussen Industri / VELUX A/S. Underviser i dag på Århus Købmandsskole, Center for Videregående Uddannelser i fagene International Markedsføring, Økonomisk Styring og Innovation. Har herunder været med til at udvikle den kortere videregående uddannelse Innovation og Entrepreneurship. Du er altid velkommen til at henvende dig på Ellers kan følgende værktøjskasser måske være til inspiration: SWOT Analyse (SWOT Analysis) - Kender vi virksomhedens situation godt nok? En SWOT-analyse drejer sig om Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats eller Styrker, Svagheder, Muligheder og Trusler. Det er et nyttigt værktøj til at bestemme hvilken situation virksomheden er i. SWOT-analysen er en god måde at stille spørgsmål på både i forbindelse med strategisk analyse og i mere praktiske situationer. Sprog: Engelsk. Find den på Se under Ressourcer. Market analysis - Går vi efter de rigtige muligheder i markedet? I markedsanalysepakken finder du en overordnet model for hvordan du systematisk kan analysere det marked som din virksomhed befinder sig på. Modellen behandler både fjerne forhold som lovgivning, samfundsøkonomi og generelle trends samt nære forhold som kunder, konkurrenter og leverandører. Sprog: Dansk. Find den på Se under Ressourcer. 3

4 Checkliste: Personlig afklaring I dette afsnit vil du blive præsenteret for en række spørgsmål og forhold du kan overveje inden du går videre med din forretningsidé. Der er ikke rigtige eller forkerte svar på nogle af spørgsmålene, men de tanker og overvejelser du gør dig, vil føre dig til en højere grad af personlig afklaring omkring det at blive selvstændig. Hvorfor vil jeg være selvstændig? Tanken om at blive selvstændig kan opstå på mange måder. Det kan være du har fået en idé eller måske lavet en opfindelse du mener er så unik, at det nærmest er et must for dig at starte din egen virksomhed. Idéen kan være opstået i kraft af den tekniske ekspertise du har opnået gennem din uddannelse og erhvervskarriere eller måske gennem en hobby du har dyrket i længere tid. Uanset hvad, er det drømmen om at realisere idéen der driver dig. Det kan også være du har gjort dig nogle erfaringer i erhvervslivet (måske på ledelsesniveau) og føler at du gerne vil udnytte disse erfaringer til at skabe og drive din egen virksomhed. Du har endvidere nogle gode idéer til hvordan din virksomhed vil kunne gøre det bedre end dem, der allerede er på markedet. Det er drømmen om at bygge en succesfuld virksomhed der driver dig. Måske føler du, at du ikke kan udnytte dit fulde potentiale indenfor rammerne af den virksomhed du arbejder i på nuværende tidspunkt. Du vil gerne have større ansvar og trives godt med at det er dig selv der træffer beslutningerne. Det er drømmen om at opnå en større personlig tilfredsstillelse der driver dig. Der kan være mange andre årsager end de ovenstående men det er vigtigt at du nøje overvejer spørgsmålet: Hvorfor gør jeg det her? Det er ikke nogen tilgang til at være selvstændig der bedre eller dårligere end andre, men det er vigtigt du er afklaret, da du derved også får gjort dig nogle tanker om din egen rolle i den virksomhed, du gerne vil bygge op. Dette punkt vil blive taget op igen i forbindelse med udarbejdelse af forretningsplanen. Når du har været igennem disse overvejelser har du et godt udgangspunkt for at gå videre med projektet. Konsekvenser af at blive selvstændig Vælge du at blive selvstændig er det en stor beslutning du træffer. Derfor er det vigtigt at du allerede tidligt i processen gør dig nogle tanker om hvilke konsekvenser, det vil får for din tilværelse at starte din egen virksomhed. Personlig tilfredsstillelse: De fleste vil opleve en større motivation og tilfredsstillelse ved at drive egen virksomhed end ved at arbejde i en allerede eksisterende. Man får mulighed for at beskæftige sig med alle facetter af 4

5 virksomheden lige fra strategiske beslutninger til at føre tingene ud i praksis. Selv de mere rutineprægede opgaver giver stor tilfredsstillelse når det er for ens egen virksomhed. Selvdreven: Iværksættere er i høj grad selvdrevne. Når du starter din egen virksomhed kommer opgaverne ikke til dig, men du skal selv skabe og definere opgaverne. Du vil også selv skulle sætte standarderne for, hvornår resultaterne af dine anstrengelser lever op til forventningerne. Hårdt arbejde: Det er hårdt arbejde at starte egen virksomhed, både fysisk og mentalt. Du vil ofte skulle arbejde mange timer på skæve tidspunkter. At blive selvstændig er derfor en beslutning der i høj involverer din familie og omgangskreds. At afbalancere din virksomheds behov med din families er måske en af de største udfordringer, du vil møde. Ukuelighed: Ikke alt går godt hele tiden. I starten vil du måske endda synes der er meget langt mellem succesoplevelserne. Derfor skal du som iværksætter have evnen til komme igen når noget er gået galt, og du skal hele tiden lære af de oplevelser du har for derved øge chancen for at det lykkes næste gang. Til gengæld er tilfredsstillelsen jo også meget større når det endelig lykkes. Tro på idéen: Som iværksætter skal du tro på sig selv, din idé og din virksomhed. Du skal også demonstrere over for omverdenen at du tror på det. For hvis du ikke selv gør det hvorfor skulle andre så gøre det? Du skal ikke give op selvom du møder personer der ikke tror på din idé. Modtagelighed overfor nye idéer: På den anden side skal du også være lydhør overfor nye idéer og forslag fra andre. Uanset hvor grundigt du har gennemtænkt din idé, vil du modtage gode idéer som kan gøre din virksomhed endnu stærkere. Som iværksætter må du se på forandringer som muligheder og ikke som problemer. Tillid: Når du starter din egen virksomhed, er det nødvendigt at du udviser tillid til dine samarbejdspartnere. Du vil ikke være i stand til at gøre alt selv. Det er derfor vigtigt at du kan motivere samarbejdspartnere og også belønne dem, når din virksomhed har succes. Magtposition: Som iværksætter og virksomhedsejer kommer du uundgåeligt i en form for magtposition. Andre bliver afhængige af de beslutninger du træffer i forbindelse med virksomheden. Du vil også komme ud for at skulle træffe mindre behagelige beslutninger. Det er derfor vigtigt at du er afklaret om den position du kommer til at indtage. Er du bevidst om ovenstående punkter og har snakket dem igennem med din familie, omgangskreds og eventuelle partnere har du et godt udgangspunkt for at starte din egne virksomhed og trives med tilværelsen som selvstændig. 5

6 Risikoafklaring Som iværksætter løber du en risiko. Det er en naturlig del af det at starte egen virksomhed. Derfor er vigtigt du accepterer dette forhold og gør dig nogle tanker om risikoen og om hvad du kan gøre for at minimere risikoen. Helt fjerne den kan du ikke. I nedenstående er nævnt nogle områder hvor du må være beredt på at løbe en risiko: Ideén/forretningskonceptet: Selvom idéen er god og forretningskonceptet gennemarbejdet kan det ske, at dit koncept ikke tiltrækker tilstrækkelig med kunder til at virksomheden kan løbe rundt. Timing: Selvom idéen er stærk nok kan det være at markedet endnu ikke er klar til den ydelse du tilbyder, eller også er andre kommet først og har fået en stærk position. Finans: Selvom du har lavet budgetter kan det ske der skal bruges flere penge til at få virksomheden op at stå end du havde regnet med. Vækstmål: Det kan være virksomheden kører men ikke får den vækst du havde ønsket dig. Personlig tilfredsstillelse Selvom du har lavet en personlig afklaring kan det ske, at det at drive virksomheden lever ikke op til de forventninger du havde. Når du gennemtænkt ovenstående punkter og de eventuelle konsekvenser af at de indtræffer, løber du stadig en risiko ved at starte, men nu er der tale en mere kalkuleret risiko. Herunder er det også en god idé inden du starter at have gjort dig tanker om en plan B (og måske en plan C), hvis et af ovenstående forhold skulle indtræffe. Du er nu klar til at gå i gang med at arbejde med selve forretningsplanen. 6

7 User Guide: Forretningsplanen Forretningsplanen er det værktøj der samler alle trådene for din forretningsidé. Når du udarbejder forretningsplanen vil du derfor komme til at arbejde med alle aspekter af den virksomhed du vil starte. Forretningsplanen har tre vigtige formål: 1) under udarbejdelsen fremkommer eventuelle stærke og svage siger ved din forretningsidé 2) den skal bruges som præsentationsmateriale overfor potentielle samarbejdspartnere/investorer 3) den skal bruges som et styringsredskab i forberedelsesfasen og når din virksomhed er startet Ad 1: Analyse af forretningsideen Processen med at udarbejde forretningsplanen vil sætte fokus på stærke og svage sider ved din forretningsidé, idet du kommer til at arbejde med alle aspekter af din virksomhed. Du vil derfor måske skulle justere din idé undervejs. Dette skal dog ikke ses som en svaghed ved idéen, men som et tegn på at idéen forfines og videreudvikles, når der arbejdes i dybden med den. Ad 2: Kommunikationsværktøj Forretningsplanen er også et kommunikationsværktøj. Når din forretningsplan er færdigudarbejdet kan du bruge den overfor potentielle investorer og forretningspartnere. Ikke alle samarbejdspartnere er interesseret i den fulde forretningsplan, derfor udarbejdes som en del af forretningsplanen også et resumé, der i korte præcise vendinger præsenterer din virksomhed. Ad 3: Styring I forberedelsesfasen og når først din virksomhed er startet vil forretningsplanen være et vigtigt styringsredskab. I forretningsplanen har du de vigtige handlingsplaner for virksomhedens første leveår, ligesom du har retningslinierne for, hvordan du har tænkt dig virksomheden skal udvikle sig på sigt. I den medfølgende skabelon til forretningsplan finder du skemaer til følgende punkter: 1) Forretningsidéen/konceptet 2) Kunderne 3) Konkurrencesituationen 4) Markedsføring 5) Opbygning af virksomheden 6) Finansieringsbehov 7) Investorer/partnere 8) Handlingsplan 9) Udviklingsmuligheder på længere sigt Guiden her fører dig igennem de enkelte punkter, og stiller de spørgsmål du bør overveje når du udfylder skabelonen. Der vil undervejs være referencer til værktøjer fra henrikwbendix.dk der kan give yderligere inspiration /støtte såfremt du ønsker det. Vi anbefaler at du løbende udfylder skabelonen til forretningsplanen, når du går gennem denne guide. Skabelonen starter med et resumé. Det anbefales dog at du gemmer denne del til allersidst. 7

8 1) Forretningsidéen/konceptet Idégrundlag/mission: Første afsnit af forretningsplanen omhandler selve idéen. Du skal her komme med en kort og meget præcis beskrivelse af din idé. Kan du ikke beskrive din idé i få præcise vendinger er det det tegn på at idéen ikke er fuldstændig gennemtænkt. De fleste succesfulde danske virksomheder er baseret på en ganske kort og præcist formuleret idé eller mission. For eksempel Grundfos: It is our mission - the basis of our existence - to successfully develop, produce and sell high-quality pumps and pumping systems world-wide, contributing to a better quality of life and a healthy environment. (kilde: Idégrundlaget kan indeholde noget omkring dine produkter og ydelser, såvel som noget om de værdier din virksomhed skal baseres på. Hvilke kundebehov opfylder idéen: Når du beskriver din idé er det vigtigt at tænke på kunder helt fra starten. Kun virksomheder, der opfylder et behov hos nogle kunder og dermed tilfører dem værdi, kan overleve. Du skal derfor beskrive hvilke konkrete behov kunderne får opfyldt ved at benytte din virksomheds produkter/ydelser. Hvordan adskiller din virksomheds produkter/ydelser fra allerede eksisterende løsninger: En væsentlig forudsætning for succes på markedet er, at din virksomhed opfylder kundernes behov på en måde, der adskiller sig fra de løsninger der allerede udbydes i dag. Din idé skal gerne give kunden en højere nytteværdi og/eller tilbyde kunden besparelser af tid eller penge. Din forretningsidé skal kort og godt indeholde et eller flere elementer af innovation. Produktbeskrivelse: Under dette punkt kan du komme med en mere detaljeret beskrivelse af dit produkt eller serviceydelse. Tænk på at beskrivelsen skal kunne læses af potentielle partnere, der ikke nødvendigvis har samme tekniske indsigt som dig selv. Det er derfor vigtigt, at beskrivelsen ikke bliver for teknisk, for indforstået eller for lang. Du skal i stedet fokusere på at overbevise læseren om, at det er teknisk muligt at gennemføre din idé. Er din virksomhed baseret på et produkt af meget teknisk karakter, kan du eventuelt vedlægge de tekniske specifikationer som bilag til forretningsplanen. Beskyttelse: Er din idé/produkt meget nyskabende er det værd at undersøge, om der kan opnås beskyttelse i form af et patent, brugsmodel eller mønsterbeskyttelse. Det er altid en god idé at beskytte sit varemærke ved at foretage en varemærkeregistrering. På eller kan du læse mere om beskyttelse af produkter og varemærker. 8

9 De konkrete ansøgninger foretages til Patentdirektoratet. Se hvordan på Det er vigtigt at du i din forretningsplan gør opmærksom på hvilke former for beskyttelse du satser på at opnå. 2) Kunderne Hvem er de potentielle slutkunder? I dette afsnit skal du definere hvilke slutkunder, dit produkt henvender sig til. Kan markedet opdeles i grupper/segmenter af kunder, der har forskellige behov og derfor ønsker forskellige løsninger, er det vigtigt du gør dig disse overvejelser nu, da dit syn på markedet vil få stor betydning for din markedsføring. Giv dine segmenter en sigende overskrift. Det er ikke sikkert du satser på alle kundesegmenterne i første omgang. Definer derfor hvilke af kundesegmenterne, der er dine primære målgrupper. Ønsker du en dybere analyse af de potentielle kunder inden du vælger målgrupper, kan du anvende henrikwbendix.dk kundeanalyse pakke. Markedsstørrelse: Når du og potentielle investorer skal vurdere din virksomheds lønsomhed, er det vigtigt du har et overblik over, hvor stort markedet er, og hvor hurtigt det vokser. Markedsstørrelsen kan opgøres i form af antal kunder, den samlede omsætning og antal producerede enheder. Har du inddelt markedet i segmenter skal du estimere markedsstørrelsen for hvert segment. Er dit produkt en videreudvikling af et allerede et eksisterende produkt, kan du sandsynligvis finde tal for markedsstørrelsen i fagtidsskrifter, hos offentlige myndigheder eller hos brancheorganisationer. Vurder om de oplysninger du kan finde virker realistiske, og se på væksten de seneste år. Er dit produkt et helt nyt produkt, er det noget sværere at estimere det potentielle marked. Du vil her formodentlig skulle lave din egen markedsanalyse. Du kan lave interviews med nogle potentielle kunder og spørge dem, om de er interesseret i produktet, og hvor stort deres forbrug i givet fald vil være. Uanset hvilken tilgang du vælger, vil resultatet være behæftet med usikkerhed. Det er dog vigtigt at du har et kvantitativt bud på hvor stort markedet er. De steder du ikke kan finde talmateriale, må du komme med et kvalificeret skøn. Hvilke løsninger anvender kunderne i dag? Uanset hvor nyt og anderledes dit produkt eller din ydelse er, vil kunderne helt eller delvist få opfyldt deres behov allerede i dag. Det er derfor vigtigt at du har et indblik i hvilke løsninger, der udbydes af andre virksomheder. Herved bliver det nemmere for dig at argumentere for, hvorfor kunderne skal skifte til lige netop din løsning. Når du har gennemarbejdet ovenstående punkter, har du også et godt grundlag for at argumentere overfor kommende investorer, hvorfor de skal satse på netop din virksomhed. 9

10 3) Konkurrencesituationen I det foregående afsnit estimerede du det potentielle marked for din virksomheds produkter/ydelser. Hvor stor en del af dette marked du kan forvente at opnå afhænger i høj grad af konkurrencesituationen på markedet. Hvem er de potentielle konkurrenter? Du skal her identificere de virksomheder du kommer til at konkurrere med. Disse konkurrenter kan inddeles i direkte og indirekte konkurrenter. De direkte konkurrenter er de virksomheder der udbyder et produkt eller en ydelse, som set ud fra kundens synspunkt, direkte kan erstatte dit produkt eller din ydelse. De indirekte konkurrenter er de virksomheder, der udbyder et produkt eller en ydelse, der delvist kan erstatte dit produkt eller din ydelse. Er der mange potentielle konkurrenter anbefaler vi, at du koncentrerer dig om de 3-4 væsentligste i forretningsplanen og blot gør opmærksom på at der eksisterer en række yderligere konkurrenter. Det er dog vigtigt at du tager stilling til både den direkte og indirekte konkurrence. Konkurrenternes stærke og svage sider: For at opnå et dybere indblik i din kommende virksomheds styrke på markedet, skal du vurdere konkurrenternes stærke og svage sider. Har du allerede branchekendskab kan du gøre det ud fra din erfaring. Du kan også spørge kunder og mellemhandlere om, hvordan de opfatter de forskellige konkurrenter. Nyttige informationer kan også hentes fra konkurrenternes web-sider og årsregnskaber og fra artikler i tidsskrifter. Ønsker du en dybere og mere systematisk analyse og vurdering af konkurrenterne, kan du bruge henrikwbendix.dk s konkurrentanalyse pakke. 4) Markedsføring Din markedsføringsstrategi skal positionere dit produkt på markedet. Derfor skal du her træffe nogle afgørende valg. Der er fire vigtige punkter du skal behandle i dette afsnit i din forretningsplan. Produkt: Du har tidligere beskrevet dit produkt eller din ydelse. Du skal nu fastlægge dit samlede produktsortiment. Herunder skal du tage stilling til, hvor mange varianter af dit produkt du vil udbyde, og om du vil tilbyde specialtilpassede varianter af dit produkt til specielle kundegrupper, eller om du kun udbyder standardprodukter. Pris: Din prisstrategi er ligeledes en vigtig del af den samlede positionering af dit produkt. Den mest almindelige tilgangsvinkel er at tage produktionsomkostningerne og lægge en procentsats oveni til dækning af faste omkostninger og fortjeneste. Fordelen ved denne metode er, at du er sikker på at få dækket dine omkostninger. Det er dog ingen garanti for at prisen er den rigtige i forhold til markedet og kunderne. 10

11 En anden tilgangsvinkel er fastsætte prisen ud fra, hvad kunderne vil være villige til at betale for dit produkt eller din ydelse. Denne tilgangsvinkel kræver et godt kendskab til de kommende kunder men sikrer til gengæld en mere optimal pris i forhold til markedet. Vælger du er forholdsvis lav pris i starten, vil det sandsynligvis være lettere at trænge ind på markedet. Det vil dog omvendt gå ud over fortjenesten i starten. Du skal derfor være forberedt på at justere din pris opad, når du er etableret på markedet. Er der mange direkte konkurrenter, kan denne strategi være den mest oplagte. Vælger du en forholdsvis høj pris i starten vil din fortjeneste blive tilsvarende højere, til gengæld kan det gå langsommere med at trænge ind på markedet. Er dit produkt meget unikt i forhold til de eksisterende løsninger, kan det lade sig gøre at tage en forholdsvis høj pris i starte. Du skal så være forberedt på at justere priserne nedad, når der kommer direkte konkurrenter/kopier på markedet. Du skal også tage stilling til om alle kunder skal tilbydes de samme priser, eller om der skal tilbydes forskellige priser til forskellige kunder/kundegrupper. Herunder også om du vil give rabatter, og hvordan disse rabatter i givet fald fastlægges. I selve forretningsplanen skal du fastlægge din overordnede prisstrategi jævnfør ovenstående punkter, og du skal vise eksempler på prissætningen af nogle af dine produkter/ydelser. En fuldstændig prisliste er ikke nødvendig på nuværende tidspunkt. Placering/salgskanaler: En anden vigtig beslutninger du skal træffe, når du starter din virksomhed, er om du skal sælge direkte til slutkunden, eller om du skal gå gennem mellemhandlere. Beslutningen afhænger af flere forhold bl.a. produktet/ydelsens karakter, traditioner i branchen, dine egne muligheder for direkte at bearbejde kunderne, dine muligheder for at komme ind hos mellemhandlerne og sidst men ikke mindst hvad kunderne foretrækker. I flere brancher vinder Internettet frem som salgskanal, denne mulighed kan du derfor også overveje. Uanset hvilken løsning du vælger vil der være fordele og ulemper. I nogle brancher er valget oplagt, i andre kan det være et vanskeligt valg. Promotion: Kommunikationen med kunden er selvfølgelig altafgørende for din virksomheds succes. Med en ny virksomhed skal du starte helt fra bunden med at præsentere din virksomhed og dens produkter hos kunderne og overbevise dem om, at de skal købe dit produkt eller din ydelse. Der er en lang række metoder til rådighed: Reklame: Annoncer, radio, tv og biografreklame Direkte markedsføring til udvalgte kunder: Salgsbreve, telefon, s/internet PR: Omtale af din virksomhed og dit produkt i aviser, tidsskrifter, radio, tv m.m. Udstillinger, messer, demonstrationer m.m. Personlige salgsbesøg Promotion er en tung post på budgettet. Når du starter en ny virksomhed, er du derfor nødt til at være meget målrettet og have fokus få at få så meget omtale som overhovedet muligt for de begrænsede midler, du har. Dyre medier som f.eks. tv vil ofte være udelukket i starten. Til gengæld 11

12 er det ofte muligt at få en del gratis omtale i medierne, hvis man arbejder bevidst og målrettet med det. I forretningsplanen skal du fastlægge hvilke af de ovennævnte metoder du vil anvende. Endvidere skal du lave en markedsføringsplan for den første periode (f.eks. det første halve år). 5) Opbygning af virksomheden Efter at have beskrevet selve idéen, markedet og kunderne er det nu tid til, at du vender blikket mere indad og beskriver, hvordan din virksomhed skal bygges op. Personlige ressourcer: Din nystartede virksomhed vil i høj grad være knyttet til dig selv som person. Det er derfor vigtigt at du gør dig nogle tanker om din egen placering og rolle i virksomheden. Herunder hvilke ressourcer og kompetencer det er nødvendigt at få tilført virksomheden. Under den personlige afklaring overvejede du din tilgang til det at blive selvstændig. Er det din tekniske ekspertise, der er grundlaget for din virksomhed skal du måske have tilført nogle kompetencer på den kommercielle og administrative front. Er det din kommercielle erfaring og baggrund der er udgangspunkt for virksomheden, er det måske på den tekniske front du har brug for at få tilført nogle kompetencer. Det er derfor en god idé som en del af forretningsplanen at lave en lille analyse af dine egne stærke og svage sider. Få eventuelt en god ven eller kollega til at hjælpe med vurderingen Hvilke kompetencer skal tilføres virksomheden: Ud fra analysen af dine egne stærke svage sider har du et indblik i hvilke kompetencer, der skal tilføres virksomheden. Kompetencer kan tilføres ved at ansætte medarbejdere, trække på rådgivere i ens netværk, købe rådgivning eller benytte nogle af de offentlige tilbud til iværksættere. Det kan være meget ensomt at være iværksætter og sidde med alle de store beslutninger selv. Det kan derfor være en god idé at sammensætte et rådgiverpanel (advisory board). Gennem løbende kontakt og lejlighedsvise møder med rådgiverpanelet kan du få råd og sparring i forbindelse med din virksomhed. Rådgiverpanelet kan sammensættes af personer i dit netværk, der har en interesse i dig og din virksomhed og har nogle kompetencer og erfaringer, der kan være nyttige for dig at trække på. Skal du have folk ansat bør du under dette punkt også lave en skitse til en organisationsplan med placering af ansvarsområder. Er I flere, der starter op sammen, er det ligeledes vigtigt, at I fastlægger jeres individuelle ansvarsområder. Hvilken selskabsform skal anvendes: Du skal i forretningsplanen også tage stilling til hvilken selskabsform din virksomhed skal anvende. Skal det være en enkeltmandsvirksomhed (I/S hvis I er flere der starter op sammen) eller et Aps. eller A/S. Læs mere om de forskellige selskabsformer på 12

13 eller Fysisk placering af virksomheden: Under dette punkt beskriver du, hvor virksomheden skal placeres fysisk. Hvor store lokaler der er brug for, krav til indretning og beliggenhed osv. Måske har du allerede konkrete aftaler med hensyn til lokaler, lejemål osv. Hvis ikke angiver du, hvor du forestiller dig virksomheden kan placeres. 6) Økonomi og finansieringsbehov Et væsentligt element i forretningsplanen er en oversigt over økonomien i din virksomhed og herunder en opgørelse af dit finansieringsbehov. Økonomidelen består af tre elementer: - Et etableringsbudget - Et likviditetsbudget for det første år og - Et resultatbudget for det første år Der findes skabeloner, du kan bruge til at udarbejde disse budgetter på Selve budgetterne kan vedlægges forretningsplanen som bilag. Inde i selve forretningsplanen redegør du for de væsentligste forhold omkring økonomien og nævner de vigtigste tal, samt de forudsætninger omkring f.eks. salget, du har lagt til grund for budgetterne. Finansieringsbehovet knytter sig dels til etableringsbudgettet og dels til likviditetsbudgettet. I etableringsbudgettet opgør du alt det, der skal til inden virksomheden kan gå i luften. Det, du ikke selv skyder ind i virksomheden, skal skaffes andetsteds, f.eks. hos banker, venturekapitalselskaber, private investorer eller andre kapitalkilder. I likviditetsbudgettet opgør du driftens likviditetsbehov, som typisk finansieres ved hjælp af en kassekredit. I resultatbudgettet opgøres din virksomheds overskud det første år. I forretningsplanen bør du endvidere beskrive, hvordan du forventer overskuddet vil udvikle sig de kommende år. 7) Partnere og investorer I dette afsnit af forretningsplanen skal du udarbejde et forslag til, hvordan du vil søge at få dækket dit finansieringsbehov. I nedenstående er nævnt en række en række finansieringskilder du kan overveje: - Personlig opsparing - Lån fra familie og venner - Statsstøtte 13

14 - Prioritetslån i grunde, bygninger og maskiner - Leasing til finansiering af udstyr, køretøjer, maskiner m.m. - Banklån - Venture kapital - Private investorer Uanset hvilke finansieringskilder du vælger vil der være fordele og ulemper forbundet med valget. Om du får adgang til de kilder du ønsker, afhænger af kommende forhandlinger med kilderne. Læs mere om de forskellige finansieringskilder på 8) Handlingsplan I handlingsplan skal du kortlægge alle de væsentlige aktiviteter, du på nuværende tidspunkt er klar over skal foregå dels inden virksomheden kan starte, og dels i virksomhedens første levetid. Handlingsplanen er et styringsredskab for dig selv når du går i gang, samtidig med, at den viser overfor partnere og investorer at du har fod på det. I handlingsplanen angiver du aktiviteterne og datoer for hvornår de påbegyndes og afsluttes. 9) Udviklingsmuligheder på længere sigt Allerede på nuværende tidspunkt skal du gøre dig overvejelser om din virksomheds udvikling på længere sigt. Det kan være markedsføring overfor nye kundegrupper, udvikling af nye produkter, ansættelse af nye medarbejdere etc. Dels er tankeprocessen vigtig for dig selv, og dels signaler disse overvejelser overfor partnere og investorer, at du satser på at opbygge en vækstorienteret og innovativ virksomhed. Det er klart at disse beskrivelser ikke kan blive så detaljerede som de tidligere afsnit i forretningsplanen, da mange forhold er usikre, men de muligheder du ser bør skitseres. Brug en sparringspartner Når du har udfyldt hele skabelonen til forretningsplanen, er det en god idé at lade f.eks. gode venner læse den og give kommentarer, inden den præsenteres for f.eks. investorer. Den vedlagte checkliste kan også bruges til at sikre du har tænkt på det hele. En gennemgang af checklisten er også en god forberedelse forud for møder med investorer. Du kan nu også udarbejde et resumé på 2-3 sider med de væsentligste forhold omkring din virksomhed (punkt 0 i skabelonen). Der vil løbende ske justeringer i forretningsplanen, men har du været igennem de ovenstående punkter, har du et godt udgangspunkt. Held og lykke. 14

15 Formular: Forretningsplanen Bemærk at disse blanketter ligger som word-fil under navnet: Word_Skabelon_Forretningsplan.doc klar til udfyldning. Forretningsplan for: Dato: Udarbejdet af: 15

16 Personlige oplysninger Navn: Adresse: Postnummer: By: Født: Civilstand: Web-addresse: Tlf.nr. Indholdsfortegnelse 0. Resumé 1. Forretningsidéen 2. Kunderne 3. Konkurrensituationen 4. Markedsføring 5. Opbygning af virksomheden 6. Finansieringsbehov 7. Partnere 8. Handlingsplan 9. Udviklingsmuligheder på længere sigt Bilag 16

17 0 Resumé 17

18 1 Forretningsidéen Virksomhedens navn: Idégrundlag/mission: Hvilke kundebehov opfylder idéen: Hvordan adskiller produkterne/ydelserne fra allerede eksisterende løsninger: Produktbeskrivelse: Virksomheden har følgende produkter/ydelser: Beskyttelse: 18

19 2 Kunderne Hvem er de potentielle slutkunder? Segment : Segment: : Segment: : Markedsstørrelse: Segment : Antal kunder: Samlet omsætning: Vækst: Segment: : Antal kunder: Samlet omsætning: Vækst: Segment: : Antal kunder: Samlet omsætning: Vækst: Hvilke løsninger anvender kunderne i dag? 19

20 3 Konkurrencesituationen Direkte konkurrenter: Konkurrent: Stærke sider: Svage sider: Konkurrent: Stærke sider: Svage sider: Konkurrent: Stærke sider: Svage sider: Konkurrent: Stærke sider: Svage sider: Indirekte konkurrenter: 20

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur

FORRETNINGSPLAN FOR. Ung Kultur FORRETNINGSPLAN FOR Ung Kultur 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank

FORRETNINGSPLAN FOR. Fr.havn Idébank FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Idébank 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan Forretningsplanen er tænkt som et udviklingsværktøj du arbejder på igennem dit forløb på Dynamoen. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du ønsker at etablere og en plan

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

guide Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen Checkliste efter mødet i pengeinstituttet Hjælp til budgetterne

guide Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen Checkliste efter mødet i pengeinstituttet Hjælp til budgetterne guide Iværksættermappen Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse 6 Produkt 6 Produktion

Læs mere

InnovationX. 29. November 2012

InnovationX. 29. November 2012 InnovationX 29. November 2012 Finansieringskilder Vækstfonden Ventureselskaber Innovationsmiljøer Egenfinansiering Pengeinstitutter Business Angel 1 Bank og investorer lægger vægt på, at virksomheden -

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud

FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud FORRETNINGSPLAN FOR Fr.havn Havn - Port Grimaud 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter...

Læs mere

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer:

Kundeanalyse. Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: Kundeanalyse Denne værktøjskasse indeholder følgende værktøjer: - User guide: Kundeanalyse - Formular 1: Potentielle kunder - Formular 2: Kunde profil - Formular 3: Prioritering af kunder 1 User guide

Læs mere

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point

National Entreprenørskabsmesse 2014 CP Bizz Mart. Kategori: Idé og produkt/serviceydelse. Team: Standnr.: Max. point. Point National Entreprenørskabsmesse 14 CP Bizz Mart Kategori: Idé og produkt/serviceydelse Ideen Hvor gode er eleverne til kort og præcist at fortælle om deres produkt/serviceydelse (Elevatortale)? I hvor høj

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN

FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN FORRETNINGSPLAN FOR TURISTFABRIKKEN 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE

VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING TEMA OM BESTYRELSE VÆKSTBRIEFING 27. JANUAR 2017 1. Kompetencer i virksomheder med vækstambitioner 2. Stil krav til eksterne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere 3. Hvordan og hvor? 4. Bestyrelse

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé

FORRETNINGSPLAN FOR. Ungdomscafé FORRETNINGSPLAN FOR Ungdomscafé 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk

Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk Sermersooq Business Council Postboks 1051, 3900 Nuuk tlf.: 341080 - fax: 341099 - mail: info@business.gl - www.business.gl Forretningsplan Som iværksætter bør du for din egen skyld udarbejde en forretningsplan.

Læs mere

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning National Entreprenørskabsmesse 07 CP Bizz Mart Kategori: Idé -0 Pitch I hvor høj grad formår eleverne kort og præcist at fortælle om deres idé og værdien af denne? Idéhøjde I hvor høj grad er der tale

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch

Til de regionale mesterskaber gives der point for: 1. 3 siders konceptbeskrivelse min. dommerinterview min. pitch Bedømmelseskriterier til de regionale mesterskaber De regionale mesterskaber for studerende på korte og mellemlange videregående uddannelser sætter fokus på de studerendes evne til at handle på en forretningsidé

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK

INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK INTRODUKTION TIL INNOVATIONSRADAR.DK Mie Wittenburg, Smith Innovation Målgrupper HVORFOR INNOVATIONSRADAR.DK? Et Realdania initiativ sat i verden for at øge byggeriets andel af offentlige og private fondsmidler.

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af

Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af Jobmål Tilfældigheder bestemmer ofte mange af livets forhold, men ved at træffe bevidste beslutninger ud fra konkrete mål kan vi selv tage en del af styringen. Sådan er det også med jobsøgning. AS3 3 Jobmål

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk

BUSINESS THE MODEL CANVAS. - Pitch din forretningsidé. www.ffe-ye.dk THE BUSINESS MODEL CANVAS - Pitch din forretningsidé www.ffe-ye.dk FORORD Når man gerne vil åbne sin egen virksomhed, er det vigtigt at have en forretningsmodel en visionær idé, der kan føres ud i livet.

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX

Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Handlingsplan for fælles sponsorarbejde mellem Elite Nord og Frederikshavn FOX Overordnet mål med handlingsplanen: Via en fælles indsats at tiltrække et eller flere landsdækkende sponsorater, der til sammen

Læs mere

Fri agent planen fra frieagenter.net

Fri agent planen fra frieagenter.net Fri agent planen fra frieagenter.net Print ud og udfyld. Kommenteret udgave findes i bogen Frie Agenter. Ide og behov Beskriv din idé og hvem den henvender sig til Hvilke behov vil du dække hos dine kunder?

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk

Praktisk Ledelse. Børsen Forum A/S, 2010. Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon 70 127 129, www.blh.dk Praktisk Ledelse Uddrag af artikel trykt i Praktisk Ledelse. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter"

FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter FORRETNINGSPLAN FOR Ørnevejens Skole's omforandring til "kultur-/værksteds-/ café-/bolig-/markedscenter" 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil...

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato) Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

KickStart din restaurant. KickStart Guide

KickStart din restaurant. KickStart Guide KickStart din restaurant KickStart Guide 170 KickStart Guide KickStart Guide Den komplet uundværlige KickStart-Guide giver dig et overblik over de spørgsmål du med fordel kan overveje, mens du planlægger

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

5. mm virksomhedsledelse

5. mm virksomhedsledelse 5. mm virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR

Krav til den gode proces og den gode konsulent. 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR Krav til den gode proces og den gode konsulent 9. December 2008, Horsens v. Søren Østergaard Pedersen, DMR 1 1. Om konsulentbranchen og DMR 2. Det gode konsulentkøb 3. Samspil mellem det offentlige vejlednings

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD 2012 Ungdomsuddannelser DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARD Regler for deltagelse Alle elever og studerende, danske og udenlandske, samt undervisere og ledere tilknyttet en dansk

Læs mere

Erhvervsservice Vækst og udvikling

Erhvervsservice Vækst og udvikling Erhvervsservice Vækst og udvikling Hvem er jeg? Erhvervskonsulent Danske Fysioterapeuter Uddannet Cand. Merc. 22 år selvstændig ledelses- og erhvervskonsulent Primære arbejdsopgaver i dag: Rådgivning af

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk

Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk spring ud i det Hegedüs Creative Consulting ApS www.bhcc.dk Virksomhedsudvikling med kundens drøm og bundlinje i fokus! Bianca Hegedüs - ejer. Baggrund: En international designer baggrund med mere end

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Skabelon til din bogmarketingplan

Skabelon til din bogmarketingplan Skabelon til din bogmarketingplan Bogsucces 2012 Kære forfatterspire Tak for din tilmelding til Bogsucces nyhedsbrev. Her er din gratis skabelon til en bogmarkedsføringsplan. Jeg håber, du finder planen

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Forretningsplan Model 2

Forretningsplan Model 2 Forretningsplanen kan hentes på Væksthusenes hjemmeside: www.startvaekst.dk Samme sted kan du finde en kommenteret udgave. Den kan du bruge som inspiration til udarbejdelse af din egen forretningsplan.

Læs mere

Fra idé til ansøgning - en vejledning

Fra idé til ansøgning - en vejledning LAG Nyborg Fra idé til ansøgning - en vejledning Hvordan laver jeg en ansøgning til LAG Nyborg? Mange mennesker går rundt med gode idéer til et projekt, men får aldrig realiseret idéerne, fordi arbejdet

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne

Optagelsesprøve 2010. Velkommen. til optagelsesprøven 2010. Temaet for optagelsesprøven er: Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Velkommen til optagelsesprøven 2010 Temaet for optagelsesprøven er: BEC Design Forord Unge vil revolutionere livsstilsbrancherne Mange trends og tendenser er i gennem tiderne blevet sparket i gang af konjunkturernes

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Værdiskabende kvalificering

Værdiskabende kvalificering Værdiskabende kvalificering Vi kunne fordoble eksport-salget til nye markeder på få år, hvis vi ellers kunne få investeringen finansieret. Det viste sig umuligt at klare på traditionel vis, og vi var begyndt

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Forretningsplan. Introduktion. Disposition

Forretningsplan. Introduktion. Disposition House of Innovation Jernbanegade 27 6000 Kolding Tel +45 7070 2800 Fax +45 7550 4306 reception@houseofinnovation.dk www.houseofinnovation.dk CVR 29689172 Forretningsplan Introduktion En forretningsplan

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Forretningsplan. Disposition

Forretningsplan. Disposition Forretningsplan En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed, du vil etablere og en plan for, hvordan du vil drive og udvikle den. Planen vil bl.a. kunne samle trådene fra dine øvrige forberedelser

Læs mere