ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR"

Transkript

1 Side 1 ANSØGNING OG VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE FOR (virksomhedens navn, adresse og telefonnummer) UDARBEJDET DEN: (dato)

2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Virksomhedens idégrundlag 3. Virksomhedens historie 4. Virksomhedens produkter 5. Virksomhedens markeds- og konkurrenceforhold 6. Virksomhedens produktionsapparat 7. Ejer(e), bestyrelse, direktion og ledelse 8. Virksomhedens fremtidsplaner 9. Anlægsbudget 10. Finansieringsplan 11. Ansøgning og tilbudt sikkerhed 12. Rådgivere 13. Bilag A. Regnskaber B. Budgetter C. Aktionæroverenskomst o.l. D. Vedtægter E. Eventuelle tilbud fra andre kreditgivere F. Øvrige relevante bilag/dokumenter/kontrakter

3 Side 3 1. Indledning Indledningen bør indeholde en kort omtale af ansøgningen samt baggrunden for henvendelsen (låneformålet). Her kan endvidere henvises til eventuelle tidligere ansøgninger. 2. Virksomhedens idégrundlag Her gives en beskrivelse af virksomhedens forretningsområde og idégrundlag. F.eks. kan der gives en kort omtale af branchen og produkterne samt oplyses, hvilke behov virksomhedens produkter opfylder. Virksomhedens særkende og/eller speciale bør endvidere omtales her. 3. Virksomhedens historie Her gives oplysningerne om de væsentligste trin i virksomhedens udvikling. Dette kan f.eks. være forhold som produktudvikling, optagelsen af nye markeder (eksport), indførelse af ny teknologi etc. Afsnittet kan underbygges af forskellige talstørrelser, f.eks. udviklingen i omsætning, indtjening og antal medarbejdere. 4. Virksomhedens produkter Her gives en nøjere beskrivelse af virksomhedens produkter/produktgrupper. Beskrivelsen må ikke være for teknisk præget, men alligevel give læseren et klart overblik over produkterne, herunder deres anvendelse og virkemåde. Afsnittet kan endvidere indeholde oplysning om de enkelte produkters/produktgruppers andel af omsætningen. 5. Virksomhedens markeds- og konkurrenceforhold Dette afsnit bør indeholde oplysning om: Markedet (f.eks. størrelse, hjemmemarked/eksport, forventet udvikling). Salgskanaler (forhandlere, egne sælgere, grossister). Kunder (omtale af vigtigste kunder/kundegrupper) Konkurrenter (omtale af vigtigste konkurrenter, herunder hvor virksomheden adskiller sig fra konkurrenterne) De enkelte punkter kan med fordel underbygges med talstørrelser og eventuelle markedsanalyser. 6. Virksomhedens produktionsapparat Her omtales virksomhedens bygninger, maskinpark og medarbejdere. F.eks. bør oplyses, om der er tale om egne eller lejede bygninger, om der er mulighed for at udvide, om der er ledig kapacitet, om indførelse af ny teknologi, om der kræves specialuddannede medarbejdere. Er der tale om planlagte nyinvesteringer, bør situationen efter investeringens gennemførelse beskrives.

4 Side 4 7. Ejer(e), bestyrelse, direktion og ledelse Her gives en præsentation af ejer(e), bestyrelse, direktion og den øvrige ledelse. For så vidt angår direktion og den øvrige ledelse bør præsentationen suppleres med en beskrivelse af de enkelte medarbejderes baggrund og forudsætninger. Endvidere må disses funktion og ansvar beskrives. (Kan eventuelt suppleres med en organisationsplan). 8. Virksomhedens fremtidsplaner Her omtales virksomhedens fremtidsplaner og mål. Dette kan f.eks. være planer for udvikling af nye produkter, nye markeder (eksport), rationaliseringer etc. Oplysningerne bør suppleres med, hvilke midler virksomheden vil anvende for at nå sine mål. 9. Anlægsbudget Såfremt ansøgningen er udarbejdet i forbindelse med en konkret investering, bør der opstilles et specificeret anlægsbudget. Det bemærkes, at der kan være tale om såvel materielle investeringer (f.eks. bygninger og maskiner) som immaterielle investeringer (f.eks. markedsføringsomkostninger og produktudvikling). 10. Finansieringsplan Ansøgningen bør indeholde en specificeret plan for, hvorledes de planlagte investeringer tænkes finansieret. Såfremt der regnes med en egenfinansiering, bør der redegøres for, hvorledes dette beløb fremskaffes (f.eks. ved selvfinansiering via drift, udvidelse af aktie-/anpartskapital eller kontantindskud i øvrigt, f.eks. etableringskonto). 11. Ansøgning og tilbudt sikkerhed Her gives en præcis beskrivelse af ansøgningen samt af den sikkerhed, der tilbydes. Det bør således oplyses nøjagtigt beløb, løbetid og eventuel låntype. Specielle ønsker om f.eks. rente og afdragsfrihed i en periode bør ligeledes oplyses. For så vidt angår tilbudt sikkerhed vil denne normalt bestå i pant i bygninger, maskiner og driftsmidler samt i visse tilfælde kaution (f.eks. fra virksomhedens hovedaktionær). 12. Rådgivere Navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson på virksomhedens rådgivere bør oplyses. Her vil der typisk være tale om advokat, revisor, pengeinstitut og eventuelle konsulenter. 13. Bilag En ansøgning bør altid ledsages af forskellige bilag, der underbygger og supplerer ansøgningens indhold.

5 Side 5 A. Regnskaber Regnskaber for de seneste tre år bør vedlægges. Er der tale om interessentskaber, bør personlige selvangivelser tillige vedlægges. B. Budgetter Resultat-, balance- og likviditetsbudgetter bør altid vedlægges. Disse bør så vidt muligt være udarbejdet eller attesteret af virksomhedens revisor. C. Aktionæroverenskomst o.l. Såfremt der er indgået aktionæroverenskomst eller interessentskabskontrakt, bør denne vedlægges. D. Vedtægter Selskabets vedtægter bør vedlægges. Endvidere vedlægges udskrift fra aktieselskabsregisteret eller handelsregisteret. E. Eventuelle tilbud fra andre kreditgivere Har virksomheden fået bevilget lån eller tilskud fra andre kreditgivere, bør kopi af tilbud vedlægges. F. Øvrige relevante bilag/dokumenter/kontrakter Her kan f.eks. være tale om: Forsikringsoplysninger, patentoplysninger, produktgodkendelser, byggetilladelse, aftaler om samhandel, udtalelser (f.eks. fra potentielle kunder), markedsundersøgelser, lejekontrakter, interne politikker etc.

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed

Nye veje til ejerskifte. et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed 1 Nye veje til ejerskifte et inspirationskatalog til ejerskifte i din virksomhed Dette katalog er udviklet som en del af projekt

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO)

Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) Første del (A): Indsamlingsetiske Retningslinier for medlemmer af Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation (ISOBRO) De Indsamlingsetiske Retningslinier består af 2 dele jævnfør stiftelsesdokumentet

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø.

Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Responsum vedrørende etablering af juridisk person i forbindelse med udvikling/projektering og etablering af hawindmøllepark ved Samsø. Formål: Formålet med nærværende responsum er at fremkomme med en

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere