Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

2 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart Og ca. en måned til vi begynder at søsætte bådene der har været på land på bådpladsen i vinter. Så det er så småt ved at være på tide at begynde på forårsklargøringen. Sejlerskolens medlemmer skal i gang på klubbådene og der vil også være hektisk aktivitet på bådpladsen omkring de private både, som skal poleres og shines op til en ny sejlsæson. Husk nu at overholde bådpladsereglementet ved slibning og anden bearbejdning af bundmaling på bådene. Brug klubbens slibemaskiner og støvsugere, så vi undgår forurening af jorden på bådpladserne. Og K.A.S. inviterer traditionen tro til fødselsdagsreception i Jomsborg den 13. marts. Den røde årbog med beretninger, regnskab og budget, medlemsfortegnelse, fartøjsregister og andre nyttige oplysninger er sendt ud sammen med dette nummer af BARKASSEN som oplæg til den ordinære generalforsamling, som i år holdes den 20. marts. Selve indkaldelsen med dagsorden til generalforsamlingen finder du på de næste sider. Senere på foråret vil der som afslutning på vinterens undervisning i Navigation og Søvejsregler blive afholdt teoretisk duelighedsprøve en prøve der skal være bestået for at få klubbens sejlercertifikat og søfartsstyrelsens duelighedsbevis i sejlads. Og der vil også være eksamen for de medemmer som har gennemført vores kursus til Yachtskipper af 3. grad eller studiekredsen til Yacthskipper af 1. grad. Den 13. april afholdes klubbens forårsfest i Restaurant Strandberg. Der vil blive uddelt sejlercertifikater til de medlemmer som har bestået klubbens førerprøve og opfyldt de øvrige krav, som stilles for at få sejlercertifikatet. Og sideløbende med alt dette foregår, arbejder de forskellige udvalg med planlægning af sommerens aktiviteter med sejlerskole, kapsejladser og weekendture. Og når alt dette så er gennemført, kan vi endelig mødes en tidlig morgen og skyde sejlsæson 2013 i K.A.S. i gang. Det glæder vi os til. H Niels Erik Andersen

3 VIGTIGT! Der indkaldes hermed til Generalforsamling Onsdag den 20. marts kl i klubhuset Dagsorden a. Valg af dirigent b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år e. Behandling af indkomne forslag f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år g. Valg af formand h. Valg af bestyrelsesmedlemmer i. Valg af revisor og revisorsuppleant j. Eventuelt OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2: Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder. Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer (se side 4-5) Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til kr 720,- kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret til kr 600,- Ad punkt g: Valg af formand - Formanden er ikke på valg Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Margit Arentoft, næstformand på valg - villig til genvalg Kirsten Christensen, kasserer ikke på valg Signe Foverskov på valg - ikke villig til genvalg Johan Piil-Henriksen på valg - villig til genvalg Allan Jensen ikke på valg Kristine Niss på valg - ikke villig til genvalg Niels Laursen ikke på valg Johnnie Rørvig ikke på valg Ad punkt i: Valg af ekstern revisor og interne revisorer Som revisor foreslår bestyrelsen Christensen Kjærulff Som interne revisorer foreslår bestyrelsen Jørgen Warming - ikke på valg Poul Støvhave - på valg - villig til genvalg Som suppleanter for interne revisorer foreslår bestyrelsen Tine Nørregaard - på valg - villig til genvalg Knud Dahl - ikke på valg Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Johnny Aa. Jørgensen og Emil Hahn Pedersen. H Med venlig hilsen - Bestyrelsen 3

4 4 VIGTIGT! Generalforsamling Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 4. Optagelse, udmeldelse og eksklusion af medlemmer Stk. 5. Et medlem, der ikke senest 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober har betalt forfaldent kontingent, kan slettes som medlem. Ændres til Stk. 5. Et medlem, der 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober ikke har betalt forfaldent kontingent eller som har et tilsvarende økonomisk udestående med klubben, der er mere end 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan slettes som medlem. 5. Kontingenter og gebyrer m.v. Stk. 3. Nedsat kontingent betales af følgende kategorier: - Aktive medlemmer, der bor uden for HT-området, betaler 1/2 kontingent. Ændres til - Aktive medlemmer, der bor i en afstand af mere end 50 km i fugleflugtslinje fra klubbens adresse eller i udlandet, betaler 1/2 kontingent. Tilføjes - Medlemmer, der er under uddannelse, betaler 1/2 kontingent mod forevisning af gyldigt studiekort eller lignende. Nedsættelsen gælder for et år ad gangen. 6. Regnskab, årsberetning og revision Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt budget udsendes, så det er medlemmerne i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Ændres til Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt budget skal være tilgængeligt for medlemmerne ved fremlæggelse i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger på tilsvarende måde to kritiske revisorsuppleanter. Ændres til Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for de kritiske revisorer. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

5 SKOLEUDVALGET VIGTIGT! 5 Kap-2 7. Generalforsamling Gebyr Videregående undervisning i kapsejlads i Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: kr. Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, afholdes spækhugger. Undervisningen vil fokusere på Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: kr. hvert år i marts måned. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen kan betragtes som forberedende til Kapsejlads med Oui Oui: kr. Deltagelse på Kap-3: kr. varsel. Kap-3. Ændres Tidligere til deltagelse på Kap-1 eller Kapsejlads med Oui Oui, gast eller skipper: tilsvarende Stk. 1. Generalforsamlingen, erfaring forventes. der Undervisnin- klubbens højeste myndighed kr. i alle anliggender, afholdes gen hvert ligger år i marts om torsdagen. måned. Den ordinære generalforsamling Kapsejlads skal med indkaldes Oui Oui, skriftligt skipper med med mindst besætning: til de medlemmer, kr. der har oplyst en dages varsel. Indkaldelsen kan sendes elektronisk Kap-3 adresse. Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads. Stk. 4. Der tages er ikke referat egentlig af generalforsamlingen. undervisning på Referatet, opnår en der fast undertegnes plads i løbet af af dirigent den første og En suppleantplads koster 690 kr. Hvis man sejlaftenerne, referent, bringes men i medlemsbladet. eleverne deltager i onsdags-kapsejladsfeltet, hvor der er rig lejlighed En tilmelding er bindende. Det er ikke muligt måned opkræves afgift for fast plads. Ændres til til at afprøve de teknikker, der er lært på at få refunderet gebyret efter tilmeldingsfristen. Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet, der undertegnes af dirigent og Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om referent, bringes i medlemsbladet eller fremlægges i klubhuset og på klubbens hjemmeside. onsdagen. Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling Undervisningen skal indeholde følgende punkter: KAPSEJLADS MED OUI OUI i. Valg af revisor og revisorsuppleant. Starter mandag den 29. april 2013 og der Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui undervises fra maj til oktober. Sejlerskolen Ændres til onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse i. Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor og suppleant for kritisk revisor. holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher uger er nogle af bådene på sommertur, og og 11. om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres der er ikke normal undervisning. kapsejladser. Ikrafttræden - datoen ændres Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen Det den giver 20. gode marts oplevelser 2013 og og erstatter vigtig rutine. de hidtidige af 23. marts Du kan tilmelde dig enten som skipper, som gast eller som skipper med egen besætning. Holdenes funktion er meget afhængig af en For De træder at tilmelde i kraft sig umiddelbart. som skipper eller som god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne skipper med egen besætning, skal du have grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at miste sin faste plads og gebyret, hvis det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui. Deltagelse som gast kræver som minimum man udebliver fra undervisningen tre gange duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring. uden forudgående afbud. Det bliver forventet, at du deltager aktivt hele sæsonen. Internetbutik med ALT i bådudstyr beliggende København Ø! Vi glæder os til at betjene dig. Vi kan skaffe næsten alt indenfor bådudstyr, og vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl om noget. Personlig betjening og vejledning. Kig ind på hjemmesiden, hvor vi ofte vil have gode tilbud.

6 6 GENERALFORSAMLINGEN Invitation til Klubmiddag Onsdag den 20. marts kl i Restaurant Strandberg I forbindelse med generalforsamlingen den 20. marts serverer Restaurant Strandberg følgende klubmiddag: Sprængt kalvespidsbryst med peberodsauce hertil persille/citron mættet kartofler Hjemmerørt vanillie iscreme med nøddecrunch og blomme sirup Klubpris: 170 kr. pr. couvert Tilmelding til senest mandag den 18. marts kl. 12. H Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

7 SKOLEUDVALGET 7 Så sker det igen! Forårsfest Lørdag den 13. april kl. 18 Vi hylder vores nye førere og byder velkommen til jer, som er nye på sejlerskolen! Anledningerne er mange! Vi glæder os til at se jer til middag og sjov på 1. sal hos vores egen Restaurant Strandberg. Menuen er: Forret Hjemmerøget saltet torsk med sennepsmayonnaise, lakridsmarineret rødbede og salat. Hovedret Kalvetyksteg med svampesauce, sprød kartoffel og forårsgrønt vendt i sellericreme. Tilbehør: Hjemmebagt brød Kaffe & kage Og glæd dig også til årets K.A.S. REVY 2013! Efter middagen giver Grand Theft Audio den gas! Prisen for hele arrangementet er kr Drikkevarer købes i baren. Tilmeldingsfristen er onsdag den 27. marts (inden påsken). Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede nu på Spørgsmål kan rettes til Vi glæder os til at se dig! H På skoleudvalgets vegne Morten & Taja

8 8 NYT FRA K.A.S. Velkommen Kim Olsson Marie-Louise Kranach Robin Tschötschel Berit Hankelbjerg Katrine Augustinussen Jarle Dalgaard Christensen Morten Andersson Hans-Henrik Skov Thomas Patrick Vergo Anders Lillelund H Redaktionen ønsker god vind! til 1. MARTS ÅBNER VI! Kig forbi til masser af tilbud, et lille glas brus og kransekage fredag 1. marts Vi har ALT til klargøring af din båd og mange gode åbningstilbud. På gensyn hos Åbningstider: marts Tirs/tors Lør/søn Hele påsken april - 1.juni Hverdage Lør/søn VORDINGBORGGADE KØBENHAVN Ø - TELEFON NY gratis kundeklub: 30 dage returret 7% bonus på alle dine indkøb og meget mere!

9 SKOLEUDVALGET 9 Teoretisk prøve i Navigation Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her: Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokale. Prøven er fordelt på 2 dage: Tirsdag den 2. april kl til afholdes skriftlig prøve. Lørdag den 6. april kl til afholdes mundtlig prøve. Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet senest den 7. marts. Den skriftlige prøve består af en 2 timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon under prøven. Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler. Når de skriftlige prøver er rettet, bliver plan for mundtlig prøve lagt ind på H Ole M. Pedersen Skoleudvalget Erling Larsen Industrilakering ApS Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/Metal Glasfiber Alt i Sprøjtelakering Laurentsvej Bagsværd Tlf

10 10 KLUBAFTEN Træbådsaften Tirsdag den 19. marts kl. 19 Denne aften er for dig, der overvejer at få foden på eget dæk. Kom og få tips og rådgivning og en idé om hvad det koster. Der vil være flere meget hjælpsomme træbådsejere til stede for at give dig svar på dine spørgsmål. Arrangørerne vil fortælle, hvorfor du ikke bare skal hoppe ud i den første den bedste glasfiberbåd. En god og sund træbåd kan nemlig være et bedre, smukkere og langt billigere alternativ. Flere og flere træbådssejlere er ude for nysgerrige spørgsmål fra folk der overvejer egen båd og som egentlig helst vil kigge efter en båd, der er bygget af naturlige materialer. Men ofte har de overdrevne forestillinger om, at det nok er farligt : pæleorme, råddent træ og så videre. At glasfiberpest (osmose) også kan være et meget dyrt bekendtskab, er måske ikke faldet dem ind. En træbåd er selvfølgelig et bredt begreb (ligesom en glasfiberbåd er det), og det er derfor både erfarne og nye ejere af små og store, gamle og nyere træbåde, der vil give informationer og fiduser videre. Efter mødet vil du helt sikkert have et godt indtryk af, hvad det indebærer at eje en ægte, unik båd bygget af træ. Aflivning af myterne om pæleorme (vi har aldrig set sådan en karl), det enormt store arbejde samt oplysninger om materialer og gør-det-selv-reparationer mm. vil også indgå i programmet. Aftenen vil desuden være spækket med billeder, og vi vil endelig gennemgå et par aktuelle annoncer for træbåde til salg og vurdere, hvad man får for sine penge også set i forhold til aktuelle priser på sammenlignelige glasfiberbåde. Aftenen er tilrettelagt af Kjøbenhavnske Træsejlere, som står for mange aktiviteter for træbåde i Øresund Træbådsaftenen er den 19. marts kl i K.A.S. Klublokale, Strandvænget 43, 1. sal. Alle er velkomne uanset klub og du behøver ikke at tilmelde dig. H Henrik Effersøe

11 SOMMERTOGT MED GAFFELRIGGERE 11 Husk klubbens Fødselsdag Onsdag den 13. marts Ohøj kære K.A.S. medlemmer kom og vær med til at festligholde vores gamle klub på dagen - onsdag den 13. marts fra kl i klublokalet Jomsborg. Der vil være et udvalg af herlige sandwich og øl fra fad. Kl vil der være lotteri med flotte maritime præmier. Arrangementet er gratis med adgang for alle medlemmer og venner. Slut op om din klub og mød dine sejlvenner, så I kan aftale den kommende sæsons eventyr. Tilmelding til senest mandag den 10. marts kl. 12. Vel mødt og hjertelige hilsner H Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

12 12 DE GODE GAMLE DAGE

13 DE GODE GAMLE DAGE 13 Ren Nostalgi Savner vi det store, gamle samlende Sejl og Motor fra dengang Danmarks sejlerklubliv hang sammen? En af juledagene kl tog vi i mørkningen en kop the/kaffe med fødselsdagskringle oppe i Oasen på Bådpladsen. Her ligger en del gamle numre af Sejl og Motor fremme og følgende er hentet fra nr Fra dengang STJÅLEN BÅD: Vor gode nabo i Langelinie Lystbådehavn bøje 92 bådkonstruktør Vind Hansen, kunne i foråret hente sin, i august året før stjålne båd, hjem fra en vinterplads i Wedel, Holsten, hvor købmand Fritz Leschek, havde spottet den ud fra en beskrivelse i Die Yacht. Bådtyven tog vist nok sit eget liv efter at havde boet i den stjålne båd vinteren over. Ak, ja! NEKROLOG: En fin nekrolog over Alfred Jensen, 88 år. Han var en prægtig mand, tømrer og medstifter af Roskilde Sejlklub i Mange fra Øresund lærte ham at kende, da tyskerne lukkede Sundet for lystsejlads, og man søgte til Roskilde Fjord. Om Bådlivets Gebrækkeligheder To sider om: Den anden kvinde (hans båd) kunne med udbytte genoptrykkes i dag! Øresund som centum for lystsejlads. Alle de fremlagte numre peger på KDY, K.A.S., Sundet og Frem og Kastrup m.fl. som Øresundsklubber, alle med stor aktivitet (Øresundsugen eksempel herpå), andre (provinsen) var slået samlet under -Landet Rundt- f.eks. klager Rudkøbing her over, at de fremmede sejlere går i hyttefadene og stjæler ål. Det er dog kun udenlandske sejlsportsfolk! Ny bådtype Trimeranen: Inspireret af et Tahiti besøg to år tidligere, har Louis Macouillard til San Fransisco-bugt sejlads bygget en lynhurtige trimaran, der dog officielt IKKE har lov at deltage i lokale kapsejladser. Det var de store Øresunds søndagskapsejladsers tid oftest med alle bådtyper, der under lystal kappedes. Ikke bare som nu to Matchracere mod hinanden frem og tilbage ud for Skovshoved. Nu Med langt lavere oplagstal end Sejl og Motor har alle klubber eget flot blad. I hvert af dem kommer artikler, som mange af os går glip af, og som ret beset kunne øge sammenhængskræfterne omkring lystsejlads, og det i en tid, hvor mange både sejler for lidt, hvor Staten blodsuger os og hvor vore klubhuse ejes af andre, delvist? I DFÆL. bladet, nr. N 113, nov. 2012, fortæller E. N. Kondrup på ss f.eks. meget interessant om de tre store spidsgatterkonstruktører, Berg, Hansen og Utzon. H Svend Aage HIDEAWAY Hvis I er interesseret har vi Sejl & Motor årgang som Svend Aage omtaler fint indbundet på kontoret. Kom og kig hvis I har lyst! H Arkivaren

14 14 SKOLEUDVALGET Tillykke med erhvervet SRC-certifikat I efteråret 2011 og efteråret 2012 afholdt sejlerskolen kurser i betjening af VHF-radio. Ved bestået eksamen erhverver man Søfartsstyrelsens SRC-certifikat. Ved en fejl fik vi ikke ønsket tillykke til de elever, der bestod eksamen sidste vinter. Det vil vi gerne råde bod på, og samtidig ønske tillykke til de elever, der har bestået eksamen denne vinter. Skoleudvalget ønsker tillykke med certifikatet til: Adam Hesselfeldt-Nielsen Bo Jensen (Frem) Camilla Treldal Jørgensen Erik Vilhelmsen Hans Jørgen Reckweg Henrik Ildor Henrik Laursen Henrik Werner Hansen Jacob Bæk (Frem) Janni Høeg Jens Erik Beiker Olsen Kaspar Schauby Kim Larsen Knud-Aage Husum Reckweg Kristian Kjærgaard (Frem) Linda Jersin Louise Agger Hansen Michael Schrøder Mogens Kyllesbech Niels A. H. Rasmussen (Frem) Ole Lund Petersen Per H. Svendsen Peter Geert-Jørgensen Simon Schou Jakobsen Sofie Wagner Pedersen Stefania Baldursdottir Søren Høeg Brask Taja Rosenlund Jacobsen Thorbjørn Rosenlund (Frem) Tina Hansen Troels Broholm Halse (Frem) Troels Steen Andersen H Skoleudvalget Signe Foverskov

15 Alle bådene på Kulpladsen skal i vandet samme dag. Lørdag den 13. april. Det er en stor, fælles opgave. Alle har brug for hjælp, du har og nabo-båden har. Det hele skal glide, og det kan det gøre, når alle bidrager, hjælper til og ikke mindst sørger for at båden rent faktisk er søsætningsklar. Det betyder, at der ikke bundmales på søsætningsdagen. Alle forventer, at stropperne er rene og ingen er interesseret i at få din bundmaling over på deres båd. Kranløftet er ikke en del af forårsklargøringen. Det betyder, at der ikke skal udføres arbejde, når kranløftet påbegyndes. Søsætningsklar betyder derfor, at der er fendere på SB side af båden. At der hænger fortøjninger ned for og agter. At støtterne i stativet er velsmurte og kan fældes ned hurtigt. At nødvendigt værktøj er tilstede. Og at der står en person klar på båden til at tage imod stropperne og åget. BÅDPLADSUDVALGET Fælles søsætning fra Kulpladsen 15 Ved kajen skal stropperne tages af så hurtig som muligt, så næste båd kan få sit løft. - Derefter forhales båden hen ad kajen, så du kan checke motor m.m. Selve søsætningsområdet skal holdes fri. Der er bådejermøde inden søsætningen. Søsætningen fra Kulpladsen har sit eget punkt på dagsordenen. Mød op og høre mere om, hvordan dagen er planlagt. Når vi håndterer mange både, kan forsinkelser blive ganget op og blive store. Det bliver solskin. - Sidste år fik mange gjort dagen til en skovtur. Det håber jeg sker igen, så medbring madpakke og termokande. Der er rigeligt at gøre, og jeg har opgaver nok i selve kranholdet til et par hænder mere. Skriv til mig på På selve dagen gælder, at hvis du er i tvivl: Spørg personen med den gule hjælm. H Anne Ahlgreen Bådpladsudvalget

16 16 SVANEMØLLEHAVNEN Så venter vi bare på foråret...

17 SEJLADS MED GAFFELRIGGERE 17 SØULKE Sejlads med gaffelriggere Tutankhamon i Malmø 10 friske søulke med ledsagere trodsede den 16. januar vintervejret og drog over broen mod Malmø for at se den meget roste TUTANKHAMON udstilling. Anstrengelserne kronedes med en imponerende oplevelse på MalmöMässan. Hvad der derimod ikke kunne imponere en flok sultne Søulke og ledsagere, var udbuddet af frokosttilbud i denne udkant af Malmø hinsidan. Man blev derfor ret hurtig enige om, at dette kunne gøres bedre på den här sidan. Arrangementet sluttedes derfor med en rigtig dansk frokost på Kystens Perle i Kastrup. Når vi i februar måned har overstået det efterhånden traditionelle torskegilde, er vi parat med flere spændende arrangementer, formentlig onsdag den 13. marts og onsdag den 10. april. Nærmere herom senere. Knud Erik Gleie Ole Risgaard Hans Henning Eriksen

18 18 K.A.S. FORSIDEN Vinterstemning på havnen Foto: Michel Schaumburg Træbåde når de er bedst Foto: Henrik Effersøe INFORMATIONSUDVALGET Kristine Niss (formand) Jon Bundesen (webmaster) Margit Arentoft (BARKASSEN) Sidste frist for aflevering af materiale til BAR- KASSEN 3, 2013 er den 15. marts på til medmindre andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som muligt. Tryk Baurs Offset Internet INTERNET Hjemmeside Webmaster... Teknisk Fest-og Kulpladsen... KLUBKONTOR Forretningsfører...Nelly Lisby Brefelt Klubkontorets åbningstider Telefon tirsdag og torsdag kl Personlig onsdag Vinter kl Sommer kl (sejlsæson) Telefon Bank HAVNEKONTOR Havnefoged John Vestergaard Åbningstider - alle dage kl Lørdag og søndag LUKKET Telefon Strandvænget 45 KØS-SEJLSPORT Formand Erik Müller Ungdomsleder (13-15 år) Troels Arnved Juniorleder (8-13 år) Henrik Nielsen... MARINA KIOSK/SHOP Kiosken åbner igen medio april ANNONCER I BARKASSEN Annoncesalg Margit Arentoft K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i Oplag: 1100 stk. Format A 5. Udgivelsesdatoer BARKASSEN udgives i 2013: 15. april, 1. juni, 20. august, 1. oktober og 1. december. Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms). Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%. Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale i S/H som sendes til redaktionens - adresse: BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø

19 K.A.S. 19 BESTYRELSE Formand Niels Erik Andersen Næstf., Margit Arentoft Kasserer Kirsten M. Christensen Signe Foverskov Allan Jensen Niels Laursen Kristine Niss Johnnie Rørvig Johan Piil-Henriksen Udvalg UDVALG Kapsejladsudvalg Charlotte Andersen Klubhusudvalg Margit Arentoft Kasserer Kirsten M. Christensen Skoleudvalg Signe Foverskov Bådpladsudvalg Johnnie Rørvig Havneudvalg Niels Laursen Karsten Møller-Hansen Fartøjsudvalg Allan Jensen Informationsudvalg Kristine Niss Kajakudvalg Christopher Pethick Fest-og Tursejlerudvalg Johan Piil-Henriksen Marts 6. MARTS Bådejermøde kl Bestyrelsesmøde 13. Klubbens 122 års fødselsdag Reception i klubhuset fra kl Klubmiddag kl Generalforsamling kl Klubaften om træbåde kl April 2. APRIL Navigationsprøve- skriftlig kl Navigationsprøve - mundtlig kl Søulkearrangement 13. Søsætning på Kulpladsen kl Forårsfest kl Introaften for sejlerskolens elever 28. Standerhejsning 29. Første aften på sejlerskolen Maj MAJ Søulkesejlads præcis kl K.A.S.-Træf Juni JUNI 2. K.A.S.-Træf Fællestur med sejlads og middag Juli JULI 4-7. DFÆLes sommertræf i Svanemøllehavnen 6. Sommertur start

20 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø Sejlsæsonen forude Snart kan vi skimte Klubaften om træbåde den 19. marts - se side 10.

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H

H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. FEB. 2015 NUMMER 1 H K.A.S. 124 år H J/70 H Tilmelding til sommerskolen H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Nu har det været nytår og kalenderen

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Torskegilde I 21 Torskegilde I 25 Gamle & nye arrangementer D 17 Gourmetarrangement P 12 S K O L E U D V A L G E T 50 års hæderstegn til Mads (Jørgen Hoffmann-Madsen) I 2002 indførte K.A.S. et nyt hæderstegn for 40

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

V L E K L O K M O M M E M N

V L E K L O K M O M M E M N VELKOMMEN Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub (K.A.S.) er mødestedet i Københavns centrum for sejlere, der aktivt vil deltage i en attraktiv del af den danske kulturarv at lære sejlerfaget fra bunden og nyde sølivets

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger

STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Søndag d. 16. november 2014 fra kl 11.45 inviteres til STANDERSTRYGNING og generalforsamlinger Kl. 11.45 Kl. 12.15 Kl. 12.30 Kl. 13.30 Generalforsamling for Mastehuslauget i klubhuset Standerstrygning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Sommersejladser H Tillykke H Søulkejubilæum

Sommersejladser H Tillykke H Søulkejubilæum K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. JUNI 2013 NUMMER 4 Sommersejladser H Tillykke H Søulkejubilæum 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med at nævne, at forholdet til Restaurant

Læs mere

Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer

Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2013 NUMMER 3 Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Foråret lader vente på sig. Vi måtte udsætte

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. JUNI 2012 NUMMER 4 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Sejlsæsonen 2012 er i gang. Vi har holdt standerhejsning på traditionel vis med sætning af flag

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

H Navigationsprøve H K.A.S. 125 år H Generalforsamling H

H Navigationsprøve H K.A.S. 125 år H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2016 NUMMER 2 H Navigationsprøve H K.A.S. 125 år H Generalforsamling H 2 K.A.S. Formandens klumme Idette jubilæumsår er meget af opmærksomheden

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn.

Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Herved indkaldes til Dansk Knarr Klubs Årsmøde, som afholdes tirsdag den 22. november 2016 kl. 19:00 i Restaurant Sejlklubberne, Skovshoved havn. Fra kl 18.00 inviterer Knarr Klubben på middag (Skipperlabskovs

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2

1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. MARTS 2007 NUMMER 2 2 N Y T F R A K. A. S. Velkommen til... Djordje Cenic Ole Sørensen Lise Bojer Verup Trygve Friedrichsen Dyveke Ann Tobiassen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3

Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 Referat af stiftende generalforsamling Tirsdag 11.1. 2011 kl. 19 Støberiet, Blågårds Plads 3 1. Præsentation De tilstedeværende præsenterede sig selv. 2. Valg af dirigent og referent Som dirigent valgtes

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole

REGLEMENT. for K.A.S. sejlerskole REGLEMENT for K.A.S. sejlerskole 1. Sejlerskolens formål og opbygning Et af K.A.S.s formål er at tilrettelægge og give undervisning i praktisk og teoretisk sejlads. Tilrettelæggelsen af undervisningen

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

Generalforsamling I Roklubben

Generalforsamling I Roklubben RONYT Medlemsblad for Frederikssund Roklub Generalforsamling I Roklubben Nr. 01 sæson nr.108 Februar 2016 Bestyrelse Formand Leo Nøhr 4673 1554 Næstformand Christian Laustsen 2282 0535 Hovedkasserer Torkild

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Nørresundby Grundejerforening

Nørresundby Grundejerforening Nørresundby Grundejerforening Generalforsamling Torsdag den. 18.April 2013 i Nørresundby Bank, Torvet, 9400 Nørresundby Generalforsamlingen starter kl. 18.30 ( se dagsordenen på side 4 ) Når generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening

Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening Midtfyns Erhvervsforening Vedtægter for Midtfyns Erhvervsforening 1 Foreningens navn er Midtfyns Erhvervsforening. 2 Foreningens hjemsted er Midtfyn. 3 Foreningen har til formål at: a b c d samordne det

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter for Reality Bites Oktober 2016 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Reality Bites. Stk. 2. Foreningens hjemsted følger kassererens hjemadresse. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2014 NUMMER 2 K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med nyheden om, at Restauratør

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter

Munkebjerg Gymnastikforening Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere