Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

2 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart Og ca. en måned til vi begynder at søsætte bådene der har været på land på bådpladsen i vinter. Så det er så småt ved at være på tide at begynde på forårsklargøringen. Sejlerskolens medlemmer skal i gang på klubbådene og der vil også være hektisk aktivitet på bådpladsen omkring de private både, som skal poleres og shines op til en ny sejlsæson. Husk nu at overholde bådpladsereglementet ved slibning og anden bearbejdning af bundmaling på bådene. Brug klubbens slibemaskiner og støvsugere, så vi undgår forurening af jorden på bådpladserne. Og K.A.S. inviterer traditionen tro til fødselsdagsreception i Jomsborg den 13. marts. Den røde årbog med beretninger, regnskab og budget, medlemsfortegnelse, fartøjsregister og andre nyttige oplysninger er sendt ud sammen med dette nummer af BARKASSEN som oplæg til den ordinære generalforsamling, som i år holdes den 20. marts. Selve indkaldelsen med dagsorden til generalforsamlingen finder du på de næste sider. Senere på foråret vil der som afslutning på vinterens undervisning i Navigation og Søvejsregler blive afholdt teoretisk duelighedsprøve en prøve der skal være bestået for at få klubbens sejlercertifikat og søfartsstyrelsens duelighedsbevis i sejlads. Og der vil også være eksamen for de medemmer som har gennemført vores kursus til Yachtskipper af 3. grad eller studiekredsen til Yacthskipper af 1. grad. Den 13. april afholdes klubbens forårsfest i Restaurant Strandberg. Der vil blive uddelt sejlercertifikater til de medlemmer som har bestået klubbens førerprøve og opfyldt de øvrige krav, som stilles for at få sejlercertifikatet. Og sideløbende med alt dette foregår, arbejder de forskellige udvalg med planlægning af sommerens aktiviteter med sejlerskole, kapsejladser og weekendture. Og når alt dette så er gennemført, kan vi endelig mødes en tidlig morgen og skyde sejlsæson 2013 i K.A.S. i gang. Det glæder vi os til. H Niels Erik Andersen

3 VIGTIGT! Der indkaldes hermed til Generalforsamling Onsdag den 20. marts kl i klubhuset Dagsorden a. Valg af dirigent b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år e. Behandling af indkomne forslag f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år g. Valg af formand h. Valg af bestyrelsesmedlemmer i. Valg af revisor og revisorsuppleant j. Eventuelt OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2: Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder. Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer (se side 4-5) Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til kr 720,- kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret til kr 600,- Ad punkt g: Valg af formand - Formanden er ikke på valg Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Margit Arentoft, næstformand på valg - villig til genvalg Kirsten Christensen, kasserer ikke på valg Signe Foverskov på valg - ikke villig til genvalg Johan Piil-Henriksen på valg - villig til genvalg Allan Jensen ikke på valg Kristine Niss på valg - ikke villig til genvalg Niels Laursen ikke på valg Johnnie Rørvig ikke på valg Ad punkt i: Valg af ekstern revisor og interne revisorer Som revisor foreslår bestyrelsen Christensen Kjærulff Som interne revisorer foreslår bestyrelsen Jørgen Warming - ikke på valg Poul Støvhave - på valg - villig til genvalg Som suppleanter for interne revisorer foreslår bestyrelsen Tine Nørregaard - på valg - villig til genvalg Knud Dahl - ikke på valg Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Johnny Aa. Jørgensen og Emil Hahn Pedersen. H Med venlig hilsen - Bestyrelsen 3

4 4 VIGTIGT! Generalforsamling Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 4. Optagelse, udmeldelse og eksklusion af medlemmer Stk. 5. Et medlem, der ikke senest 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober har betalt forfaldent kontingent, kan slettes som medlem. Ændres til Stk. 5. Et medlem, der 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober ikke har betalt forfaldent kontingent eller som har et tilsvarende økonomisk udestående med klubben, der er mere end 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan slettes som medlem. 5. Kontingenter og gebyrer m.v. Stk. 3. Nedsat kontingent betales af følgende kategorier: - Aktive medlemmer, der bor uden for HT-området, betaler 1/2 kontingent. Ændres til - Aktive medlemmer, der bor i en afstand af mere end 50 km i fugleflugtslinje fra klubbens adresse eller i udlandet, betaler 1/2 kontingent. Tilføjes - Medlemmer, der er under uddannelse, betaler 1/2 kontingent mod forevisning af gyldigt studiekort eller lignende. Nedsættelsen gælder for et år ad gangen. 6. Regnskab, årsberetning og revision Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt budget udsendes, så det er medlemmerne i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Ændres til Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt budget skal være tilgængeligt for medlemmerne ved fremlæggelse i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger på tilsvarende måde to kritiske revisorsuppleanter. Ændres til Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for de kritiske revisorer. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

5 SKOLEUDVALGET VIGTIGT! 5 Kap-2 7. Generalforsamling Gebyr Videregående undervisning i kapsejlads i Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: kr. Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, afholdes spækhugger. Undervisningen vil fokusere på Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: kr. hvert år i marts måned. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen kan betragtes som forberedende til Kapsejlads med Oui Oui: kr. Deltagelse på Kap-3: kr. varsel. Kap-3. Ændres Tidligere til deltagelse på Kap-1 eller Kapsejlads med Oui Oui, gast eller skipper: tilsvarende Stk. 1. Generalforsamlingen, erfaring forventes. der Undervisnin- klubbens højeste myndighed kr. i alle anliggender, afholdes gen hvert ligger år i marts om torsdagen. måned. Den ordinære generalforsamling Kapsejlads skal med indkaldes Oui Oui, skriftligt skipper med med mindst besætning: til de medlemmer, kr. der har oplyst en dages varsel. Indkaldelsen kan sendes elektronisk Kap-3 adresse. Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads. Stk. 4. Der tages er ikke referat egentlig af generalforsamlingen. undervisning på Referatet, opnår en der fast undertegnes plads i løbet af af dirigent den første og En suppleantplads koster 690 kr. Hvis man sejlaftenerne, referent, bringes men i medlemsbladet. eleverne deltager i onsdags-kapsejladsfeltet, hvor der er rig lejlighed En tilmelding er bindende. Det er ikke muligt måned opkræves afgift for fast plads. Ændres til til at afprøve de teknikker, der er lært på at få refunderet gebyret efter tilmeldingsfristen. Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet, der undertegnes af dirigent og Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om referent, bringes i medlemsbladet eller fremlægges i klubhuset og på klubbens hjemmeside. onsdagen. Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling Undervisningen skal indeholde følgende punkter: KAPSEJLADS MED OUI OUI i. Valg af revisor og revisorsuppleant. Starter mandag den 29. april 2013 og der Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui undervises fra maj til oktober. Sejlerskolen Ændres til onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse i. Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor og suppleant for kritisk revisor. holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher uger er nogle af bådene på sommertur, og og 11. om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres der er ikke normal undervisning. kapsejladser. Ikrafttræden - datoen ændres Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen Det den giver 20. gode marts oplevelser 2013 og og erstatter vigtig rutine. de hidtidige af 23. marts Du kan tilmelde dig enten som skipper, som gast eller som skipper med egen besætning. Holdenes funktion er meget afhængig af en For De træder at tilmelde i kraft sig umiddelbart. som skipper eller som god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne skipper med egen besætning, skal du have grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at miste sin faste plads og gebyret, hvis det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui. Deltagelse som gast kræver som minimum man udebliver fra undervisningen tre gange duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring. uden forudgående afbud. Det bliver forventet, at du deltager aktivt hele sæsonen. Internetbutik med ALT i bådudstyr beliggende København Ø! Vi glæder os til at betjene dig. Vi kan skaffe næsten alt indenfor bådudstyr, og vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl om noget. Personlig betjening og vejledning. Kig ind på hjemmesiden, hvor vi ofte vil have gode tilbud.

6 6 GENERALFORSAMLINGEN Invitation til Klubmiddag Onsdag den 20. marts kl i Restaurant Strandberg I forbindelse med generalforsamlingen den 20. marts serverer Restaurant Strandberg følgende klubmiddag: Sprængt kalvespidsbryst med peberodsauce hertil persille/citron mættet kartofler Hjemmerørt vanillie iscreme med nøddecrunch og blomme sirup Klubpris: 170 kr. pr. couvert Tilmelding til senest mandag den 18. marts kl. 12. H Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

7 SKOLEUDVALGET 7 Så sker det igen! Forårsfest Lørdag den 13. april kl. 18 Vi hylder vores nye førere og byder velkommen til jer, som er nye på sejlerskolen! Anledningerne er mange! Vi glæder os til at se jer til middag og sjov på 1. sal hos vores egen Restaurant Strandberg. Menuen er: Forret Hjemmerøget saltet torsk med sennepsmayonnaise, lakridsmarineret rødbede og salat. Hovedret Kalvetyksteg med svampesauce, sprød kartoffel og forårsgrønt vendt i sellericreme. Tilbehør: Hjemmebagt brød Kaffe & kage Og glæd dig også til årets K.A.S. REVY 2013! Efter middagen giver Grand Theft Audio den gas! Prisen for hele arrangementet er kr Drikkevarer købes i baren. Tilmeldingsfristen er onsdag den 27. marts (inden påsken). Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede nu på Spørgsmål kan rettes til Vi glæder os til at se dig! H På skoleudvalgets vegne Morten & Taja

8 8 NYT FRA K.A.S. Velkommen Kim Olsson Marie-Louise Kranach Robin Tschötschel Berit Hankelbjerg Katrine Augustinussen Jarle Dalgaard Christensen Morten Andersson Hans-Henrik Skov Thomas Patrick Vergo Anders Lillelund H Redaktionen ønsker god vind! til 1. MARTS ÅBNER VI! Kig forbi til masser af tilbud, et lille glas brus og kransekage fredag 1. marts Vi har ALT til klargøring af din båd og mange gode åbningstilbud. På gensyn hos Åbningstider: marts Tirs/tors Lør/søn Hele påsken april - 1.juni Hverdage Lør/søn VORDINGBORGGADE KØBENHAVN Ø - TELEFON NY gratis kundeklub: 30 dage returret 7% bonus på alle dine indkøb og meget mere!

9 SKOLEUDVALGET 9 Teoretisk prøve i Navigation Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her: Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokale. Prøven er fordelt på 2 dage: Tirsdag den 2. april kl til afholdes skriftlig prøve. Lørdag den 6. april kl til afholdes mundtlig prøve. Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet senest den 7. marts. Den skriftlige prøve består af en 2 timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon under prøven. Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler. Når de skriftlige prøver er rettet, bliver plan for mundtlig prøve lagt ind på H Ole M. Pedersen Skoleudvalget Erling Larsen Industrilakering ApS Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/Metal Glasfiber Alt i Sprøjtelakering Laurentsvej Bagsværd Tlf

10 10 KLUBAFTEN Træbådsaften Tirsdag den 19. marts kl. 19 Denne aften er for dig, der overvejer at få foden på eget dæk. Kom og få tips og rådgivning og en idé om hvad det koster. Der vil være flere meget hjælpsomme træbådsejere til stede for at give dig svar på dine spørgsmål. Arrangørerne vil fortælle, hvorfor du ikke bare skal hoppe ud i den første den bedste glasfiberbåd. En god og sund træbåd kan nemlig være et bedre, smukkere og langt billigere alternativ. Flere og flere træbådssejlere er ude for nysgerrige spørgsmål fra folk der overvejer egen båd og som egentlig helst vil kigge efter en båd, der er bygget af naturlige materialer. Men ofte har de overdrevne forestillinger om, at det nok er farligt : pæleorme, råddent træ og så videre. At glasfiberpest (osmose) også kan være et meget dyrt bekendtskab, er måske ikke faldet dem ind. En træbåd er selvfølgelig et bredt begreb (ligesom en glasfiberbåd er det), og det er derfor både erfarne og nye ejere af små og store, gamle og nyere træbåde, der vil give informationer og fiduser videre. Efter mødet vil du helt sikkert have et godt indtryk af, hvad det indebærer at eje en ægte, unik båd bygget af træ. Aflivning af myterne om pæleorme (vi har aldrig set sådan en karl), det enormt store arbejde samt oplysninger om materialer og gør-det-selv-reparationer mm. vil også indgå i programmet. Aftenen vil desuden være spækket med billeder, og vi vil endelig gennemgå et par aktuelle annoncer for træbåde til salg og vurdere, hvad man får for sine penge også set i forhold til aktuelle priser på sammenlignelige glasfiberbåde. Aftenen er tilrettelagt af Kjøbenhavnske Træsejlere, som står for mange aktiviteter for træbåde i Øresund Træbådsaftenen er den 19. marts kl i K.A.S. Klublokale, Strandvænget 43, 1. sal. Alle er velkomne uanset klub og du behøver ikke at tilmelde dig. H Henrik Effersøe

11 SOMMERTOGT MED GAFFELRIGGERE 11 Husk klubbens Fødselsdag Onsdag den 13. marts Ohøj kære K.A.S. medlemmer kom og vær med til at festligholde vores gamle klub på dagen - onsdag den 13. marts fra kl i klublokalet Jomsborg. Der vil være et udvalg af herlige sandwich og øl fra fad. Kl vil der være lotteri med flotte maritime præmier. Arrangementet er gratis med adgang for alle medlemmer og venner. Slut op om din klub og mød dine sejlvenner, så I kan aftale den kommende sæsons eventyr. Tilmelding til senest mandag den 10. marts kl. 12. Vel mødt og hjertelige hilsner H Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

12 12 DE GODE GAMLE DAGE

13 DE GODE GAMLE DAGE 13 Ren Nostalgi Savner vi det store, gamle samlende Sejl og Motor fra dengang Danmarks sejlerklubliv hang sammen? En af juledagene kl tog vi i mørkningen en kop the/kaffe med fødselsdagskringle oppe i Oasen på Bådpladsen. Her ligger en del gamle numre af Sejl og Motor fremme og følgende er hentet fra nr Fra dengang STJÅLEN BÅD: Vor gode nabo i Langelinie Lystbådehavn bøje 92 bådkonstruktør Vind Hansen, kunne i foråret hente sin, i august året før stjålne båd, hjem fra en vinterplads i Wedel, Holsten, hvor købmand Fritz Leschek, havde spottet den ud fra en beskrivelse i Die Yacht. Bådtyven tog vist nok sit eget liv efter at havde boet i den stjålne båd vinteren over. Ak, ja! NEKROLOG: En fin nekrolog over Alfred Jensen, 88 år. Han var en prægtig mand, tømrer og medstifter af Roskilde Sejlklub i Mange fra Øresund lærte ham at kende, da tyskerne lukkede Sundet for lystsejlads, og man søgte til Roskilde Fjord. Om Bådlivets Gebrækkeligheder To sider om: Den anden kvinde (hans båd) kunne med udbytte genoptrykkes i dag! Øresund som centum for lystsejlads. Alle de fremlagte numre peger på KDY, K.A.S., Sundet og Frem og Kastrup m.fl. som Øresundsklubber, alle med stor aktivitet (Øresundsugen eksempel herpå), andre (provinsen) var slået samlet under -Landet Rundt- f.eks. klager Rudkøbing her over, at de fremmede sejlere går i hyttefadene og stjæler ål. Det er dog kun udenlandske sejlsportsfolk! Ny bådtype Trimeranen: Inspireret af et Tahiti besøg to år tidligere, har Louis Macouillard til San Fransisco-bugt sejlads bygget en lynhurtige trimaran, der dog officielt IKKE har lov at deltage i lokale kapsejladser. Det var de store Øresunds søndagskapsejladsers tid oftest med alle bådtyper, der under lystal kappedes. Ikke bare som nu to Matchracere mod hinanden frem og tilbage ud for Skovshoved. Nu Med langt lavere oplagstal end Sejl og Motor har alle klubber eget flot blad. I hvert af dem kommer artikler, som mange af os går glip af, og som ret beset kunne øge sammenhængskræfterne omkring lystsejlads, og det i en tid, hvor mange både sejler for lidt, hvor Staten blodsuger os og hvor vore klubhuse ejes af andre, delvist? I DFÆL. bladet, nr. N 113, nov. 2012, fortæller E. N. Kondrup på ss f.eks. meget interessant om de tre store spidsgatterkonstruktører, Berg, Hansen og Utzon. H Svend Aage HIDEAWAY Hvis I er interesseret har vi Sejl & Motor årgang som Svend Aage omtaler fint indbundet på kontoret. Kom og kig hvis I har lyst! H Arkivaren

14 14 SKOLEUDVALGET Tillykke med erhvervet SRC-certifikat I efteråret 2011 og efteråret 2012 afholdt sejlerskolen kurser i betjening af VHF-radio. Ved bestået eksamen erhverver man Søfartsstyrelsens SRC-certifikat. Ved en fejl fik vi ikke ønsket tillykke til de elever, der bestod eksamen sidste vinter. Det vil vi gerne råde bod på, og samtidig ønske tillykke til de elever, der har bestået eksamen denne vinter. Skoleudvalget ønsker tillykke med certifikatet til: Adam Hesselfeldt-Nielsen Bo Jensen (Frem) Camilla Treldal Jørgensen Erik Vilhelmsen Hans Jørgen Reckweg Henrik Ildor Henrik Laursen Henrik Werner Hansen Jacob Bæk (Frem) Janni Høeg Jens Erik Beiker Olsen Kaspar Schauby Kim Larsen Knud-Aage Husum Reckweg Kristian Kjærgaard (Frem) Linda Jersin Louise Agger Hansen Michael Schrøder Mogens Kyllesbech Niels A. H. Rasmussen (Frem) Ole Lund Petersen Per H. Svendsen Peter Geert-Jørgensen Simon Schou Jakobsen Sofie Wagner Pedersen Stefania Baldursdottir Søren Høeg Brask Taja Rosenlund Jacobsen Thorbjørn Rosenlund (Frem) Tina Hansen Troels Broholm Halse (Frem) Troels Steen Andersen H Skoleudvalget Signe Foverskov

15 Alle bådene på Kulpladsen skal i vandet samme dag. Lørdag den 13. april. Det er en stor, fælles opgave. Alle har brug for hjælp, du har og nabo-båden har. Det hele skal glide, og det kan det gøre, når alle bidrager, hjælper til og ikke mindst sørger for at båden rent faktisk er søsætningsklar. Det betyder, at der ikke bundmales på søsætningsdagen. Alle forventer, at stropperne er rene og ingen er interesseret i at få din bundmaling over på deres båd. Kranløftet er ikke en del af forårsklargøringen. Det betyder, at der ikke skal udføres arbejde, når kranløftet påbegyndes. Søsætningsklar betyder derfor, at der er fendere på SB side af båden. At der hænger fortøjninger ned for og agter. At støtterne i stativet er velsmurte og kan fældes ned hurtigt. At nødvendigt værktøj er tilstede. Og at der står en person klar på båden til at tage imod stropperne og åget. BÅDPLADSUDVALGET Fælles søsætning fra Kulpladsen 15 Ved kajen skal stropperne tages af så hurtig som muligt, så næste båd kan få sit løft. - Derefter forhales båden hen ad kajen, så du kan checke motor m.m. Selve søsætningsområdet skal holdes fri. Der er bådejermøde inden søsætningen. Søsætningen fra Kulpladsen har sit eget punkt på dagsordenen. Mød op og høre mere om, hvordan dagen er planlagt. Når vi håndterer mange både, kan forsinkelser blive ganget op og blive store. Det bliver solskin. - Sidste år fik mange gjort dagen til en skovtur. Det håber jeg sker igen, så medbring madpakke og termokande. Der er rigeligt at gøre, og jeg har opgaver nok i selve kranholdet til et par hænder mere. Skriv til mig på På selve dagen gælder, at hvis du er i tvivl: Spørg personen med den gule hjælm. H Anne Ahlgreen Bådpladsudvalget

16 16 SVANEMØLLEHAVNEN Så venter vi bare på foråret...

17 SEJLADS MED GAFFELRIGGERE 17 SØULKE Sejlads med gaffelriggere Tutankhamon i Malmø 10 friske søulke med ledsagere trodsede den 16. januar vintervejret og drog over broen mod Malmø for at se den meget roste TUTANKHAMON udstilling. Anstrengelserne kronedes med en imponerende oplevelse på MalmöMässan. Hvad der derimod ikke kunne imponere en flok sultne Søulke og ledsagere, var udbuddet af frokosttilbud i denne udkant af Malmø hinsidan. Man blev derfor ret hurtig enige om, at dette kunne gøres bedre på den här sidan. Arrangementet sluttedes derfor med en rigtig dansk frokost på Kystens Perle i Kastrup. Når vi i februar måned har overstået det efterhånden traditionelle torskegilde, er vi parat med flere spændende arrangementer, formentlig onsdag den 13. marts og onsdag den 10. april. Nærmere herom senere. Knud Erik Gleie Ole Risgaard Hans Henning Eriksen

18 18 K.A.S. FORSIDEN Vinterstemning på havnen Foto: Michel Schaumburg Træbåde når de er bedst Foto: Henrik Effersøe INFORMATIONSUDVALGET Kristine Niss (formand) Jon Bundesen (webmaster) Margit Arentoft (BARKASSEN) Sidste frist for aflevering af materiale til BAR- KASSEN 3, 2013 er den 15. marts på til medmindre andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som muligt. Tryk Baurs Offset Internet INTERNET Hjemmeside...www.kas.dk Webmaster... Teknisk Fest-og Kulpladsen... KLUBKONTOR Forretningsfører...Nelly Lisby Brefelt Klubkontorets åbningstider Telefon tirsdag og torsdag kl Personlig onsdag Vinter kl Sommer kl (sejlsæson) Telefon Bank HAVNEKONTOR Havnefoged John Vestergaard Åbningstider - alle dage kl Lørdag og søndag LUKKET Telefon Strandvænget 45 KØS-SEJLSPORT Formand Erik Müller Ungdomsleder (13-15 år) Troels Arnved Juniorleder (8-13 år) Henrik Nielsen... MARINA KIOSK/SHOP Kiosken åbner igen medio april ANNONCER I BARKASSEN Annoncesalg Margit Arentoft K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i Oplag: 1100 stk. Format A 5. Udgivelsesdatoer BARKASSEN udgives i 2013: 15. april, 1. juni, 20. august, 1. oktober og 1. december. Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms). Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%. Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale i S/H som sendes til redaktionens - adresse: BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø

19 K.A.S. 19 BESTYRELSE Formand Niels Erik Andersen Næstf., Margit Arentoft Kasserer Kirsten M. Christensen Signe Foverskov Allan Jensen Niels Laursen Kristine Niss Johnnie Rørvig Johan Piil-Henriksen Udvalg UDVALG Kapsejladsudvalg Charlotte Andersen Klubhusudvalg Margit Arentoft Kasserer Kirsten M. Christensen Skoleudvalg Signe Foverskov Bådpladsudvalg Johnnie Rørvig Havneudvalg Niels Laursen Karsten Møller-Hansen Fartøjsudvalg Allan Jensen Informationsudvalg Kristine Niss Kajakudvalg Christopher Pethick Fest-og Tursejlerudvalg Johan Piil-Henriksen Marts 6. MARTS Bådejermøde kl Bestyrelsesmøde 13. Klubbens 122 års fødselsdag Reception i klubhuset fra kl Klubmiddag kl Generalforsamling kl Klubaften om træbåde kl April 2. APRIL Navigationsprøve- skriftlig kl Navigationsprøve - mundtlig kl Søulkearrangement 13. Søsætning på Kulpladsen kl Forårsfest kl Introaften for sejlerskolens elever 28. Standerhejsning 29. Første aften på sejlerskolen Maj MAJ Søulkesejlads præcis kl K.A.S.-Træf Juni JUNI 2. K.A.S.-Træf Fællestur med sejlads og middag Juli JULI 4-7. DFÆLes sommertræf i Svanemøllehavnen 6. Sommertur start

20 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø Sejlsæsonen forude Snart kan vi skimte Klubaften om træbåde den 19. marts - se side 10.

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer

Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2013 NUMMER 3 Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Foråret lader vente på sig. Vi måtte udsætte

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2014 NUMMER 2 K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med nyheden om, at Restauratør

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1 Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmødet Alt for

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2009 NUMMER 3 Forårets ture Standerhejsning Forårsfest 2 ESKADRESEJLADS Ulla og Søren Werk kipper med flaget FEST-OG TURSEJLERUDVALGET 3 Standerhejsning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. A U G U S T 2 0 1 1 N U M M E R 5 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Områderne omkring havnehuset og vores klubhus er i sommerens løb blevet renoveret.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2012 Jørgen Holm Nyland blev valgt som dirigent og takkede for valget. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamling var lovligt varslet og indkaldt

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

K.A.S. 123 år H Nyt fra sejlerskolen H På togt med Marianne

K.A.S. 123 år H Nyt fra sejlerskolen H På togt med Marianne K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. FEBRUAR 2014 NUMMER 1 K.A.S. 123 år H Nyt fra sejlerskolen H På togt med Marianne 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Det første K.A.S. arrangement

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30

Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Fredag d. 20.04.2012 i Harboøre Centeret kl. 17.30 Dagsordenen ifølge vedtægternes 8. Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stk. 2. Dagsordenen til ordinær

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vinteren, som vi husker den.

Vinteren, som vi husker den. foto. Lars NR. 2 MARTS 2013 39. ÅRGANG Vinteren, som vi husker den. Formand ( G 17) Materialeudvalget ( E 20) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 formand@assens-sejlklub.dk Bjarne Simonsen Tlf. 22 97 17 50

Læs mere