Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

2 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart Og ca. en måned til vi begynder at søsætte bådene der har været på land på bådpladsen i vinter. Så det er så småt ved at være på tide at begynde på forårsklargøringen. Sejlerskolens medlemmer skal i gang på klubbådene og der vil også være hektisk aktivitet på bådpladsen omkring de private både, som skal poleres og shines op til en ny sejlsæson. Husk nu at overholde bådpladsereglementet ved slibning og anden bearbejdning af bundmaling på bådene. Brug klubbens slibemaskiner og støvsugere, så vi undgår forurening af jorden på bådpladserne. Og K.A.S. inviterer traditionen tro til fødselsdagsreception i Jomsborg den 13. marts. Den røde årbog med beretninger, regnskab og budget, medlemsfortegnelse, fartøjsregister og andre nyttige oplysninger er sendt ud sammen med dette nummer af BARKASSEN som oplæg til den ordinære generalforsamling, som i år holdes den 20. marts. Selve indkaldelsen med dagsorden til generalforsamlingen finder du på de næste sider. Senere på foråret vil der som afslutning på vinterens undervisning i Navigation og Søvejsregler blive afholdt teoretisk duelighedsprøve en prøve der skal være bestået for at få klubbens sejlercertifikat og søfartsstyrelsens duelighedsbevis i sejlads. Og der vil også være eksamen for de medemmer som har gennemført vores kursus til Yachtskipper af 3. grad eller studiekredsen til Yacthskipper af 1. grad. Den 13. april afholdes klubbens forårsfest i Restaurant Strandberg. Der vil blive uddelt sejlercertifikater til de medlemmer som har bestået klubbens førerprøve og opfyldt de øvrige krav, som stilles for at få sejlercertifikatet. Og sideløbende med alt dette foregår, arbejder de forskellige udvalg med planlægning af sommerens aktiviteter med sejlerskole, kapsejladser og weekendture. Og når alt dette så er gennemført, kan vi endelig mødes en tidlig morgen og skyde sejlsæson 2013 i K.A.S. i gang. Det glæder vi os til. H Niels Erik Andersen

3 VIGTIGT! Der indkaldes hermed til Generalforsamling Onsdag den 20. marts kl i klubhuset Dagsorden a. Valg af dirigent b. Godkendelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år c. Godkendelse af det reviderede årsregnskab og status d. Bestyrelsen forelægger budget og planer for det kommende år e. Behandling af indkomne forslag f. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende år g. Valg af formand h. Valg af bestyrelsesmedlemmer i. Valg af revisor og revisorsuppleant j. Eventuelt OBS! Vi gør opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2: Stemmeret har alle myndige aktive medlemmer, som har været medlem i mindst 2 måneder. Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer (se side 4-5) Ad punkt f: Bestyrelsen foreslår kontingentet ændret til kr 720,- kr. pr. halvår og indmeldelsesgebyret uændret til kr 600,- Ad punkt g: Valg af formand - Formanden er ikke på valg Ad punkt h: Valg af bestyrelsesmedlemmer Margit Arentoft, næstformand på valg - villig til genvalg Kirsten Christensen, kasserer ikke på valg Signe Foverskov på valg - ikke villig til genvalg Johan Piil-Henriksen på valg - villig til genvalg Allan Jensen ikke på valg Kristine Niss på valg - ikke villig til genvalg Niels Laursen ikke på valg Johnnie Rørvig ikke på valg Ad punkt i: Valg af ekstern revisor og interne revisorer Som revisor foreslår bestyrelsen Christensen Kjærulff Som interne revisorer foreslår bestyrelsen Jørgen Warming - ikke på valg Poul Støvhave - på valg - villig til genvalg Som suppleanter for interne revisorer foreslår bestyrelsen Tine Nørregaard - på valg - villig til genvalg Knud Dahl - ikke på valg Som nye bestyrelsesmedlemmer foreslår bestyrelsen Johnny Aa. Jørgensen og Emil Hahn Pedersen. H Med venlig hilsen - Bestyrelsen 3

4 4 VIGTIGT! Generalforsamling Ad punkt e: Indkomne forslag - forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer 4. Optagelse, udmeldelse og eksklusion af medlemmer Stk. 5. Et medlem, der ikke senest 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober har betalt forfaldent kontingent, kan slettes som medlem. Ændres til Stk. 5. Et medlem, der 3 måneder efter 1. april eller 1. oktober ikke har betalt forfaldent kontingent eller som har et tilsvarende økonomisk udestående med klubben, der er mere end 3 måneder efter forfaldsdatoen, kan slettes som medlem. 5. Kontingenter og gebyrer m.v. Stk. 3. Nedsat kontingent betales af følgende kategorier: - Aktive medlemmer, der bor uden for HT-området, betaler 1/2 kontingent. Ændres til - Aktive medlemmer, der bor i en afstand af mere end 50 km i fugleflugtslinje fra klubbens adresse eller i udlandet, betaler 1/2 kontingent. Tilføjes - Medlemmer, der er under uddannelse, betaler 1/2 kontingent mod forevisning af gyldigt studiekort eller lignende. Nedsættelsen gælder for et år ad gangen. 6. Regnskab, årsberetning og revision Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt budget udsendes, så det er medlemmerne i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. Ændres til Stk. 3. Bestyrelsens årsberetning, der også skal indeholde årsregnskab samt budget skal være tilgængeligt for medlemmerne ved fremlæggelse i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger på tilsvarende måde to kritiske revisorsuppleanter. Ændres til Stk. 5. Klubbens revision består desuden af to kritiske revisorer, der vælges af generalforsamlingen, blandt klubbens aktive medlemmer, for to år af gangen med forskudte valgperioder. Disse kritiske revisorer skal påse, at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med klubbens vedtægter og det, af bestyrelsen, godkendte budget. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant for de kritiske revisorer. Suppleanten vælges for et år ad gangen.

5 SKOLEUDVALGET VIGTIGT! 5 Kap-2 7. Generalforsamling Gebyr Videregående undervisning i kapsejlads i Deltagelse på A, B, C, D og R-hold: kr. Stk. 1. Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, afholdes spækhugger. Undervisningen vil fokusere på Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: kr. hvert år i marts måned. Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages kapsejladstaktik, starter og trim. Undervisningen kan betragtes som forberedende til Kapsejlads med Oui Oui: kr. Deltagelse på Kap-3: kr. varsel. Kap-3. Ændres Tidligere til deltagelse på Kap-1 eller Kapsejlads med Oui Oui, gast eller skipper: tilsvarende Stk. 1. Generalforsamlingen, erfaring forventes. der Undervisnin- klubbens højeste myndighed kr. i alle anliggender, afholdes gen hvert ligger år i marts om torsdagen. måned. Den ordinære generalforsamling Kapsejlads skal med indkaldes Oui Oui, skriftligt skipper med med mindst besætning: til de medlemmer, kr. der har oplyst en dages varsel. Indkaldelsen kan sendes elektronisk Kap-3 adresse. Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads. Stk. 4. Der tages er ikke referat egentlig af generalforsamlingen. undervisning på Referatet, opnår en der fast undertegnes plads i løbet af af dirigent den første og En suppleantplads koster 690 kr. Hvis man sejlaftenerne, referent, bringes men i medlemsbladet. eleverne deltager i onsdags-kapsejladsfeltet, hvor der er rig lejlighed En tilmelding er bindende. Det er ikke muligt måned opkræves afgift for fast plads. Ændres til til at afprøve de teknikker, der er lært på at få refunderet gebyret efter tilmeldingsfristen. Stk. 4. Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet, der undertegnes af dirigent og Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om referent, bringes i medlemsbladet eller fremlægges i klubhuset og på klubbens hjemmeside. onsdagen. Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling Undervisningen skal indeholde følgende punkter: KAPSEJLADS MED OUI OUI i. Valg af revisor og revisorsuppleant. Starter mandag den 29. april 2013 og der Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui undervises fra maj til oktober. Sejlerskolen Ændres til onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse i. Valg af ekstern revisor samt kritisk revisor og suppleant for kritisk revisor. holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher uger er nogle af bådene på sommertur, og og 11. om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres der er ikke normal undervisning. kapsejladser. Ikrafttræden - datoen ændres Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen Det den giver 20. gode marts oplevelser 2013 og og erstatter vigtig rutine. de hidtidige af 23. marts Du kan tilmelde dig enten som skipper, som gast eller som skipper med egen besætning. Holdenes funktion er meget afhængig af en For De træder at tilmelde i kraft sig umiddelbart. som skipper eller som god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne skipper med egen besætning, skal du have grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at miste sin faste plads og gebyret, hvis det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui. Deltagelse som gast kræver som minimum man udebliver fra undervisningen tre gange duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring. uden forudgående afbud. Det bliver forventet, at du deltager aktivt hele sæsonen. Internetbutik med ALT i bådudstyr beliggende København Ø! Vi glæder os til at betjene dig. Vi kan skaffe næsten alt indenfor bådudstyr, og vi hjælper dig gerne, hvis du er i tvivl om noget. Personlig betjening og vejledning. Kig ind på hjemmesiden, hvor vi ofte vil have gode tilbud.

6 6 GENERALFORSAMLINGEN Invitation til Klubmiddag Onsdag den 20. marts kl i Restaurant Strandberg I forbindelse med generalforsamlingen den 20. marts serverer Restaurant Strandberg følgende klubmiddag: Sprængt kalvespidsbryst med peberodsauce hertil persille/citron mættet kartofler Hjemmerørt vanillie iscreme med nøddecrunch og blomme sirup Klubpris: 170 kr. pr. couvert Tilmelding til senest mandag den 18. marts kl. 12. H Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

7 SKOLEUDVALGET 7 Så sker det igen! Forårsfest Lørdag den 13. april kl. 18 Vi hylder vores nye førere og byder velkommen til jer, som er nye på sejlerskolen! Anledningerne er mange! Vi glæder os til at se jer til middag og sjov på 1. sal hos vores egen Restaurant Strandberg. Menuen er: Forret Hjemmerøget saltet torsk med sennepsmayonnaise, lakridsmarineret rødbede og salat. Hovedret Kalvetyksteg med svampesauce, sprød kartoffel og forårsgrønt vendt i sellericreme. Tilbehør: Hjemmebagt brød Kaffe & kage Og glæd dig også til årets K.A.S. REVY 2013! Efter middagen giver Grand Theft Audio den gas! Prisen for hele arrangementet er kr Drikkevarer købes i baren. Tilmeldingsfristen er onsdag den 27. marts (inden påsken). Der bliver rift om pladserne, så tilmeld dig allerede nu på Spørgsmål kan rettes til Vi glæder os til at se dig! H På skoleudvalgets vegne Morten & Taja

8 8 NYT FRA K.A.S. Velkommen Kim Olsson Marie-Louise Kranach Robin Tschötschel Berit Hankelbjerg Katrine Augustinussen Jarle Dalgaard Christensen Morten Andersson Hans-Henrik Skov Thomas Patrick Vergo Anders Lillelund H Redaktionen ønsker god vind! til 1. MARTS ÅBNER VI! Kig forbi til masser af tilbud, et lille glas brus og kransekage fredag 1. marts Vi har ALT til klargøring af din båd og mange gode åbningstilbud. På gensyn hos Åbningstider: marts Tirs/tors Lør/søn Hele påsken april - 1.juni Hverdage Lør/søn VORDINGBORGGADE KØBENHAVN Ø - TELEFON NY gratis kundeklub: 30 dage returret 7% bonus på alle dine indkøb og meget mere!

9 SKOLEUDVALGET 9 Teoretisk prøve i Navigation Hvis du skal til teoretisk prøve i navigation, så læs her: Prøven bliver holdt i K.A.S. klublokale. Prøven er fordelt på 2 dage: Tirsdag den 2. april kl til afholdes skriftlig prøve. Lørdag den 6. april kl til afholdes mundtlig prøve. Du skal tilmelde dig til din lærer på holdet senest den 7. marts. Den skriftlige prøve består af en 2 timers navigationsopgave og en 30 minutters multiple choice opgave indenfor søsikkerhed, farvandsafmærkning, havmiljø og sømandsskab. Det er ikke tilladt at bruge sin mobiltelefon under prøven. Den mundtlige prøve varer normalt ca. 20 minutter og omfatter hele stoffet. Der lægges særlig vægt på søvejsregler og nødsignaler. Når de skriftlige prøver er rettet, bliver plan for mundtlig prøve lagt ind på H Ole M. Pedersen Skoleudvalget Erling Larsen Industrilakering ApS Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/Metal Glasfiber Alt i Sprøjtelakering Laurentsvej Bagsværd Tlf

10 10 KLUBAFTEN Træbådsaften Tirsdag den 19. marts kl. 19 Denne aften er for dig, der overvejer at få foden på eget dæk. Kom og få tips og rådgivning og en idé om hvad det koster. Der vil være flere meget hjælpsomme træbådsejere til stede for at give dig svar på dine spørgsmål. Arrangørerne vil fortælle, hvorfor du ikke bare skal hoppe ud i den første den bedste glasfiberbåd. En god og sund træbåd kan nemlig være et bedre, smukkere og langt billigere alternativ. Flere og flere træbådssejlere er ude for nysgerrige spørgsmål fra folk der overvejer egen båd og som egentlig helst vil kigge efter en båd, der er bygget af naturlige materialer. Men ofte har de overdrevne forestillinger om, at det nok er farligt : pæleorme, råddent træ og så videre. At glasfiberpest (osmose) også kan være et meget dyrt bekendtskab, er måske ikke faldet dem ind. En træbåd er selvfølgelig et bredt begreb (ligesom en glasfiberbåd er det), og det er derfor både erfarne og nye ejere af små og store, gamle og nyere træbåde, der vil give informationer og fiduser videre. Efter mødet vil du helt sikkert have et godt indtryk af, hvad det indebærer at eje en ægte, unik båd bygget af træ. Aflivning af myterne om pæleorme (vi har aldrig set sådan en karl), det enormt store arbejde samt oplysninger om materialer og gør-det-selv-reparationer mm. vil også indgå i programmet. Aftenen vil desuden være spækket med billeder, og vi vil endelig gennemgå et par aktuelle annoncer for træbåde til salg og vurdere, hvad man får for sine penge også set i forhold til aktuelle priser på sammenlignelige glasfiberbåde. Aftenen er tilrettelagt af Kjøbenhavnske Træsejlere, som står for mange aktiviteter for træbåde i Øresund Træbådsaftenen er den 19. marts kl i K.A.S. Klublokale, Strandvænget 43, 1. sal. Alle er velkomne uanset klub og du behøver ikke at tilmelde dig. H Henrik Effersøe

11 SOMMERTOGT MED GAFFELRIGGERE 11 Husk klubbens Fødselsdag Onsdag den 13. marts Ohøj kære K.A.S. medlemmer kom og vær med til at festligholde vores gamle klub på dagen - onsdag den 13. marts fra kl i klublokalet Jomsborg. Der vil være et udvalg af herlige sandwich og øl fra fad. Kl vil der være lotteri med flotte maritime præmier. Arrangementet er gratis med adgang for alle medlemmer og venner. Slut op om din klub og mød dine sejlvenner, så I kan aftale den kommende sæsons eventyr. Tilmelding til senest mandag den 10. marts kl. 12. Vel mødt og hjertelige hilsner H Fest- og tursejlerudvalget Johan Piil-Henriksen

12 12 DE GODE GAMLE DAGE

13 DE GODE GAMLE DAGE 13 Ren Nostalgi Savner vi det store, gamle samlende Sejl og Motor fra dengang Danmarks sejlerklubliv hang sammen? En af juledagene kl tog vi i mørkningen en kop the/kaffe med fødselsdagskringle oppe i Oasen på Bådpladsen. Her ligger en del gamle numre af Sejl og Motor fremme og følgende er hentet fra nr Fra dengang STJÅLEN BÅD: Vor gode nabo i Langelinie Lystbådehavn bøje 92 bådkonstruktør Vind Hansen, kunne i foråret hente sin, i august året før stjålne båd, hjem fra en vinterplads i Wedel, Holsten, hvor købmand Fritz Leschek, havde spottet den ud fra en beskrivelse i Die Yacht. Bådtyven tog vist nok sit eget liv efter at havde boet i den stjålne båd vinteren over. Ak, ja! NEKROLOG: En fin nekrolog over Alfred Jensen, 88 år. Han var en prægtig mand, tømrer og medstifter af Roskilde Sejlklub i Mange fra Øresund lærte ham at kende, da tyskerne lukkede Sundet for lystsejlads, og man søgte til Roskilde Fjord. Om Bådlivets Gebrækkeligheder To sider om: Den anden kvinde (hans båd) kunne med udbytte genoptrykkes i dag! Øresund som centum for lystsejlads. Alle de fremlagte numre peger på KDY, K.A.S., Sundet og Frem og Kastrup m.fl. som Øresundsklubber, alle med stor aktivitet (Øresundsugen eksempel herpå), andre (provinsen) var slået samlet under -Landet Rundt- f.eks. klager Rudkøbing her over, at de fremmede sejlere går i hyttefadene og stjæler ål. Det er dog kun udenlandske sejlsportsfolk! Ny bådtype Trimeranen: Inspireret af et Tahiti besøg to år tidligere, har Louis Macouillard til San Fransisco-bugt sejlads bygget en lynhurtige trimaran, der dog officielt IKKE har lov at deltage i lokale kapsejladser. Det var de store Øresunds søndagskapsejladsers tid oftest med alle bådtyper, der under lystal kappedes. Ikke bare som nu to Matchracere mod hinanden frem og tilbage ud for Skovshoved. Nu Med langt lavere oplagstal end Sejl og Motor har alle klubber eget flot blad. I hvert af dem kommer artikler, som mange af os går glip af, og som ret beset kunne øge sammenhængskræfterne omkring lystsejlads, og det i en tid, hvor mange både sejler for lidt, hvor Staten blodsuger os og hvor vore klubhuse ejes af andre, delvist? I DFÆL. bladet, nr. N 113, nov. 2012, fortæller E. N. Kondrup på ss f.eks. meget interessant om de tre store spidsgatterkonstruktører, Berg, Hansen og Utzon. H Svend Aage HIDEAWAY Hvis I er interesseret har vi Sejl & Motor årgang som Svend Aage omtaler fint indbundet på kontoret. Kom og kig hvis I har lyst! H Arkivaren

14 14 SKOLEUDVALGET Tillykke med erhvervet SRC-certifikat I efteråret 2011 og efteråret 2012 afholdt sejlerskolen kurser i betjening af VHF-radio. Ved bestået eksamen erhverver man Søfartsstyrelsens SRC-certifikat. Ved en fejl fik vi ikke ønsket tillykke til de elever, der bestod eksamen sidste vinter. Det vil vi gerne råde bod på, og samtidig ønske tillykke til de elever, der har bestået eksamen denne vinter. Skoleudvalget ønsker tillykke med certifikatet til: Adam Hesselfeldt-Nielsen Bo Jensen (Frem) Camilla Treldal Jørgensen Erik Vilhelmsen Hans Jørgen Reckweg Henrik Ildor Henrik Laursen Henrik Werner Hansen Jacob Bæk (Frem) Janni Høeg Jens Erik Beiker Olsen Kaspar Schauby Kim Larsen Knud-Aage Husum Reckweg Kristian Kjærgaard (Frem) Linda Jersin Louise Agger Hansen Michael Schrøder Mogens Kyllesbech Niels A. H. Rasmussen (Frem) Ole Lund Petersen Per H. Svendsen Peter Geert-Jørgensen Simon Schou Jakobsen Sofie Wagner Pedersen Stefania Baldursdottir Søren Høeg Brask Taja Rosenlund Jacobsen Thorbjørn Rosenlund (Frem) Tina Hansen Troels Broholm Halse (Frem) Troels Steen Andersen H Skoleudvalget Signe Foverskov

15 Alle bådene på Kulpladsen skal i vandet samme dag. Lørdag den 13. april. Det er en stor, fælles opgave. Alle har brug for hjælp, du har og nabo-båden har. Det hele skal glide, og det kan det gøre, når alle bidrager, hjælper til og ikke mindst sørger for at båden rent faktisk er søsætningsklar. Det betyder, at der ikke bundmales på søsætningsdagen. Alle forventer, at stropperne er rene og ingen er interesseret i at få din bundmaling over på deres båd. Kranløftet er ikke en del af forårsklargøringen. Det betyder, at der ikke skal udføres arbejde, når kranløftet påbegyndes. Søsætningsklar betyder derfor, at der er fendere på SB side af båden. At der hænger fortøjninger ned for og agter. At støtterne i stativet er velsmurte og kan fældes ned hurtigt. At nødvendigt værktøj er tilstede. Og at der står en person klar på båden til at tage imod stropperne og åget. BÅDPLADSUDVALGET Fælles søsætning fra Kulpladsen 15 Ved kajen skal stropperne tages af så hurtig som muligt, så næste båd kan få sit løft. - Derefter forhales båden hen ad kajen, så du kan checke motor m.m. Selve søsætningsområdet skal holdes fri. Der er bådejermøde inden søsætningen. Søsætningen fra Kulpladsen har sit eget punkt på dagsordenen. Mød op og høre mere om, hvordan dagen er planlagt. Når vi håndterer mange både, kan forsinkelser blive ganget op og blive store. Det bliver solskin. - Sidste år fik mange gjort dagen til en skovtur. Det håber jeg sker igen, så medbring madpakke og termokande. Der er rigeligt at gøre, og jeg har opgaver nok i selve kranholdet til et par hænder mere. Skriv til mig på På selve dagen gælder, at hvis du er i tvivl: Spørg personen med den gule hjælm. H Anne Ahlgreen Bådpladsudvalget

16 16 SVANEMØLLEHAVNEN Så venter vi bare på foråret...

17 SEJLADS MED GAFFELRIGGERE 17 SØULKE Sejlads med gaffelriggere Tutankhamon i Malmø 10 friske søulke med ledsagere trodsede den 16. januar vintervejret og drog over broen mod Malmø for at se den meget roste TUTANKHAMON udstilling. Anstrengelserne kronedes med en imponerende oplevelse på MalmöMässan. Hvad der derimod ikke kunne imponere en flok sultne Søulke og ledsagere, var udbuddet af frokosttilbud i denne udkant af Malmø hinsidan. Man blev derfor ret hurtig enige om, at dette kunne gøres bedre på den här sidan. Arrangementet sluttedes derfor med en rigtig dansk frokost på Kystens Perle i Kastrup. Når vi i februar måned har overstået det efterhånden traditionelle torskegilde, er vi parat med flere spændende arrangementer, formentlig onsdag den 13. marts og onsdag den 10. april. Nærmere herom senere. Knud Erik Gleie Ole Risgaard Hans Henning Eriksen

18 18 K.A.S. FORSIDEN Vinterstemning på havnen Foto: Michel Schaumburg Træbåde når de er bedst Foto: Henrik Effersøe INFORMATIONSUDVALGET Kristine Niss (formand) Jon Bundesen (webmaster) Margit Arentoft (BARKASSEN) Sidste frist for aflevering af materiale til BAR- KASSEN 3, 2013 er den 15. marts på til medmindre andet er aftalt. Digitale fotos ønskes i så høj opløsning som muligt. Tryk Baurs Offset Internet INTERNET Hjemmeside...www.kas.dk Webmaster... Teknisk Fest-og Kulpladsen... KLUBKONTOR Forretningsfører...Nelly Lisby Brefelt Klubkontorets åbningstider Telefon tirsdag og torsdag kl Personlig onsdag Vinter kl Sommer kl (sejlsæson) Telefon Bank HAVNEKONTOR Havnefoged John Vestergaard Åbningstider - alle dage kl Lørdag og søndag LUKKET Telefon Strandvænget 45 KØS-SEJLSPORT Formand Erik Müller Ungdomsleder (13-15 år) Troels Arnved Juniorleder (8-13 år) Henrik Nielsen... MARINA KIOSK/SHOP Kiosken åbner igen medio april ANNONCER I BARKASSEN Annoncesalg Margit Arentoft K.A.S. medlemsblad udkommer 7 gange om året i Oplag: 1100 stk. Format A 5. Udgivelsesdatoer BARKASSEN udgives i 2013: 15. april, 1. juni, 20. august, 1. oktober og 1. december. Priser 1/1 side kr. 1200,-, 1/2 side kr. 650,-, 1/4 side kr. 400,- (incl. moms). Gentagelsesrabat ved samlet bestilling: 2 gange 10%, 3 gange 15%, 4 gange 25%. Priserne gælder for reproklart (dpt/pdf) materiale i S/H som sendes til redaktionens - adresse: BARKASSEN H Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub H Strandvænget 43 H 2100 København Ø

19 K.A.S. 19 BESTYRELSE Formand Niels Erik Andersen Næstf., Margit Arentoft Kasserer Kirsten M. Christensen Signe Foverskov Allan Jensen Niels Laursen Kristine Niss Johnnie Rørvig Johan Piil-Henriksen Udvalg UDVALG Kapsejladsudvalg Charlotte Andersen Klubhusudvalg Margit Arentoft Kasserer Kirsten M. Christensen Skoleudvalg Signe Foverskov Bådpladsudvalg Johnnie Rørvig Havneudvalg Niels Laursen Karsten Møller-Hansen Fartøjsudvalg Allan Jensen Informationsudvalg Kristine Niss Kajakudvalg Christopher Pethick Fest-og Tursejlerudvalg Johan Piil-Henriksen Marts 6. MARTS Bådejermøde kl Bestyrelsesmøde 13. Klubbens 122 års fødselsdag Reception i klubhuset fra kl Klubmiddag kl Generalforsamling kl Klubaften om træbåde kl April 2. APRIL Navigationsprøve- skriftlig kl Navigationsprøve - mundtlig kl Søulkearrangement 13. Søsætning på Kulpladsen kl Forårsfest kl Introaften for sejlerskolens elever 28. Standerhejsning 29. Første aften på sejlerskolen Maj MAJ Søulkesejlads præcis kl K.A.S.-Træf Juni JUNI 2. K.A.S.-Træf Fællestur med sejlads og middag Juli JULI 4-7. DFÆLes sommertræf i Svanemøllehavnen 6. Sommertur start

20 Kjøbenhavns Amatør-Sejlklub Strandvænget København Ø Sejlsæsonen forude Snart kan vi skimte Klubaften om træbåde den 19. marts - se side 10.

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. OKT. 2014 NUMMER 6 H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Sejlsæsonen 2014 er ved at være slut. Vi har

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet februar 2015 KLUBBLAD NR 1 2015. HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2015 HUSK GENERALFORSAMLING Lørdag den 14. MARTS 2015 Se bagsiden FØLG FØLG ALLE MED AKTIVITETER PÅ Side PÅ 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Allan Cocks 42 16 24

Læs mere

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj.

SUNDMAIL. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128. Indhold. Standeren blev sat lørdag d. 26. april. Nr. 4 Maj. Sejlklubben Sundet Svaneknoppen 2, 2100 København Ø 3929 6128 SUNDMAIL Nr. 4 Maj. 2014 Indhold Forside 1 Bestyrelsen Datoer i 2014 2 Nye medlemmer 2 Ny Redaktør søges 3 Handicaphjælpere søges 3 Kajak SUP

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug.

Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Nr. 314 December 2008 34. årgang Foto: Mogens B N Store srbejdsdag den 10. oktober 2008. En gruppe flittige marthanere er i færd med at gøre tykkelseshøvlen klar til brug. Formand Leif Byrgiel, Brinckersvej

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36.

LandsbyPosten. Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær HUNDERUP - SEJSTRUP. Nr. 8 September 2014 36. LandsbyPosten HUNDERUP - SEJSTRUP Nr. 8 September 2014 36. årgang Petanque er i rivende udvikling med både spil og socialt samvær Landsbyposten udgives af H.S.U.G. og omdeles til samtlige husstande i Hunderup

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1

Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Marts 2015 23. årgang Bogø Sejlklub: http://bogoe-sejlklub.dk Side 1 Bogø Sejlklub Formand Jens Linnet Ålborgvej 15 40 41 23 12 Kasserer Birgit Tjørnemark Grønsundvej 616 20 70 61 65 Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale

Nr. 1 marts 2009. Årets idrætsleder i Ballerup. Borgmesterens tale Nr. 1 marts 2009 Årets idrætsleder i Ballerup e 25 sid Borgmesterens tale Baracuda 39. årgang Nr. 1 marts 2009 Medlemsblad for: Baracuda Dykkerklub Ballerup Idrætsby 30, st.th. 2750 Ballerup Telefon: 44

Læs mere

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM

27. Årg. December - Januar 2004/2005. Ungdoms DM 5 27. Årg. December - Januar 2004/2005 Ungdoms DM F www.faaborg-sejlklub.dk Officielt medlemsblad for Faaborg Sejlklub. Udkommer 5 gange årligt. Oplag: ca. 500 eksemplarer. Udsendes til medlemmer, andre

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere