Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014"

Transkript

1 Bilag 1: Oversigt over de enkelte initiativer i fælles forståelse mellem Regeringen og Venstre 17. juni 2014 Regeringen har i Vækstplan 2014 fremlagt 89 initiativer til styrkelse af vækst og konkurrence i Danmark. Desuden er enkelte nye kommet til og flere blevet ændret. Regeringen og Venstre er enige om at ville arbejde for at gennemføre initiativer, jf. tabel 1-3. Tabel 1 Oversigt over vækstinitiativer i aftale til Vækstpakke 2014 Nr. Initiativer i Vækstpakke 2014 Tema 1: Nemmere og billigere at være virksomhed Afgiftslempelser 1. Afskaffelse af PSO for gas 2. Lempelse af PSO for el samt ny anlægstilskudspulje til gartnerier 3. Tilbagerulning af FSA Forkortelse af offentlige sagsbehandlingstider 4. Reduktion af sagsbehandlingstider i staten 5. Reduktion af sagsbehandlingstider i kommunerne Færre administrative byrder mv. 6. Nemmere at bogføre og afregne moms og skat (NemVirksomhed) 7. Analyse af muligheden for lempelse af revisionspligten 8. Analyse af muligheden for udvikling af digitale regnskaber 9. Gratis adgang til regnskaber 10. Udrulning af eskatdata 11. Forsøgsordning med kontantløse butikker 12. Afskaffelse af medielicens for erhverv 13. Indsats for yderligere administrative lettelser for produktionsvirksomheder Forenkling af fødevare- og miljøregulering 14. Ophævelse af danske særregler på fødevareområdet 15. Afskaffelse af næringsbrevsordningen 16. Effektivisering af kødkontrollen 17. Fokusering af miljøgodkendelser Infrastrukturinvesteringer og billigere godstransport

2 Side 2 af Udmønte 2,5 mia. kr. til bedre infrastruktur 19. Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog 20. Forlænge forsøgsordning med kørsel med modulvogntog 21. Udvide vejnettet til kørsel med modulvogntog Styrket iværksættermiljø 22. Bedre mulighed for genstart efter konkurs Ny strategi for eksport- og erhvervsfremme 23. Ny strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati 24. En bedre kommunal erhvervsfremme 25. Forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten 26. Nyt uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder 27. Det Blå Danmark Styrkede rammevilkår for offshore-skibe ved justering af tonnageskatteordningen Mål om yderligere byrdereduktion og stabilitet 28. Målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til Styrkede konsekvensvurderinger af ny lovgivning 30. Udvidet mandat for Virksomhedsforum Tema 2: Bedre adgang til finansiering flere vækstvirksomheder Lavere beskatning af investeringer i små virksomheder 32. Målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber Nedsættelse af erhvervsbeskatningsudvalg 33. Nedsættelse af et erhvervsbeskatningsudvalg med afrapportering i 2015 Forlængelse af Vækstlåneordningen 34. Forlængelse af Vækstlåneordningen Dansk Vækstkapital II 35. Etablering af Dansk Vækstkapital II Accelerationspulje til vækstvirksomheder 36. Ny accelerationspulje til virksomheder med særskilt vækstpotentiale 37. Analyse af mulighederne for crowdfunding Forlængelse af Eksportlåneordningen 38. Forlængelse af Eksportlåneordningen

3 Side 3 af 5 Tema 3: Lavere priser for forbrugere og virksomheder Mere effektive forsyningssektorer 39. Effektivisering af elsektoren 40. Effektivisering af fjernvarmesektoren 41. Effektivisering af affaldsforbrændingen 42. Effektivisering af vandsektoren 43. Effektivisering af spildevandssektoren 44. Analyse af gassektoren 45. Analyse af Energinet.dk Højere produktivitet og billigere produkter i byggebranchen 46. Harmonisering af brandkrav i byggeriet 47. Øget anvendelse af internationale standarder 48. Justering af muligheder for byggekrav i lokalplaner 49. Analyse af statikere og landinspektører Mere effektive serviceerhverv 50. Øget konkurrence i taxibranchen 51. Gennemsigtighed på realkreditmarkedet 52. Generel lempelse af autorisations- og uddannelseskrav for en række små erhverv 53. Modernisering af lodsmarkedet 54. Analyse af konkurrencen i og reguleringen af advokatbranchen 55. Analyse af frit valg på tv-markedet 56. Analyse af konkurrence på bredbånd Færre ansættelsesklausuler 57. Færre ansættelsesklausuler Flexboligordning 58. Udvidelse af flexboligordningen Styrket håndhævelse af konkurrenceloven 60. Ny professionel bestyrelse med ansvar for håndhævelsen af konkurrenceloven 61. Lovfæstet uafhængighed i konkurrenceanalyser Tema 4: Dygtige medarbejdere, avanceret produktion 73. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse Udmøntning af pulje på 1 mia. kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse Flere praktikpladser til dygtige elever

4 Side 4 af Øget indsats i forhold til praktiksøgende elever 76. Styrket praktikopsøgende arbejde Øget kvalitet og relevans i videregående uddannelser 77. Øget brug af dimensionering 78. Flere højtuddannede til Det Blå Danmark 79. Gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg 80. Et bæredygtigt antal uddannelser Avanceret produktion og ressourceeffektivitet 81. Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder 82. Startpakker med standarder til små og mellemstore produktionsvirksomheder 83. Strategi for internationale standarder 84. Task-force til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressourceeffektivitet 85. Træningsforløb for medarbejdere skal øge ressourceeffektivitet Investeringer i forskning og innovation 86. Anvendelse af FØP/fleks-provenu til Danmarks Innovationsfond 87. Tilførsel af 3 mia. kr. til Danmarks Grundforskningsfond 88. Styrket indsats for innovationsnetværk 89. Målrettet indsats for innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen Yderligere / justerede tiltag Yderligere lempelser af energiafgifter og PSO Yderligere lempelser af PSO Forlængelse af vinduet for opførelse af Kriegers Flak med 2 år Prisloft for kystnære møller Koncentration og reduktion af kommende udbud af kystnære møller fra 500 MW til 400 MW Justeret finansiering af tilbagerulning af FSA Pulje til reduktion af CO2-afgift til virksomheder, der ikke er omfattet af EU's kvotesystem Bedre vilkår for de danske yderområder Nedrivningspuljer Landsbyggefonden og udfordringer for boliger i yderområder Lånepulje til kommuner i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale bygninger Befordringsfradrag i yderområderne Analyse af kystzonelovgivningen Bedre vilkår for turisme Fuld momsfradrag for hotelovernatninger Pulje til kystturisme Øvrige yderligere tiltag til fremme af vækst

5 Side 5 af 5 Analyse af reglerne vedrørende investeringsinstitutter Udvidelse af erhvervs-ph.d.-ordningen til Færøerne og Grønland og små vækstkautioner Ramme til lempelser for erhvervslivet Tabel 2 Oversigt over finansieringstiltag i skitse til Vækstpakke 2014 Nr. Finansieringselementer i Vækstpakke 2014 Pulje til overskudsvarme Pulje til ikke-kvoteomfattet el-produktion Pulje til gartnerier / elintensive virksomheder Pulje til VE til proces Ramme til lempelser for erhvervslivet Nedsættelse af statstilskud til A/S Storebælt Afgiftsforhøjelse på cigarillos mv. One Stop Shop for moms samt andre ændringer af momsloven Virksomhedsskatteordningen Forskningsreserven (FØP/fleks-provenu) Pulje til voksen- og efteruddannelse Afgiftsharmonisering for taxier mv. Redningsberedskabet Rebudgettering af pulje til VE til proces

Aftale om en vækstpakke

Aftale om en vækstpakke Aftale om en vækstpakke Juni 2014 Aftale om en vækstpakke Juni 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om en vækstpakke (juni 2014)... 3 2. Aftale mellem Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014

ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014 ARBEJDSPROGRAM 2015 ARBEJDSPROGRAM 2015 DECEMBER 2014 ORGANISATIONSDIAGRAM Erhvervsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Design Society Finansiel Stabilitet Dansk Standard Garantifonde

Læs mere

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020

Aftale. om den danske energipolitik 2012-2020 Den 22. marts 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik

Læs mere

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014

Vækst og balance. Finanslovforslaget 2014 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 August 2013 Vækst og balance Finanslovforslaget 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013

Aftaler om Væks Væk tp st l p a l n DK a n DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Aftaler om Vækstplan DK April 2013 Indhold 1. Aftale mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan (24. april 2013)...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik

Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Sigtelinjer for Socialdemokraternes økonomiske politik Socialdemokraterne overtog ansvaret i 2011. Dengang havde vi mistet over 100.000 private arbejdspladser. Virksomheder drejede nøglen om. Danmark var

Læs mere

danmark i balance i en global verden

danmark i balance i en global verden danmark i balance i en global verden Regeringen September 2010 Indhold Danmark i balance i en global verden 2 Styrket erhvervsudvikling og grøn vækst 8 Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark

Danmark i arbejde. Vækstplan for digitalisering i Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for digitalisering i Danmark December 2014 INDHOLD SAMMENFATNING 2 STATUS FOR DEN DIGITALE VÆKST I DANSK

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Konkurrence, internationalisering og regulering For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bedre

Læs mere

Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd. Samlede anbefalinger

Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd. Samlede anbefalinger Produktivitetskommissionens analyserapporter 1-6 samt slutrapporten Det handler om velstand og velfærd Samlede anbefalinger 1 HOVEDANBEFALINGER 3 KONKURRENCE, DYNAMIK OG INTERNATIONALISERING 5 INFRASTRUKTUR

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Indholdsfortegnelse. Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3392 - konkurrenceevne Bilag 6 Offentligt SAMLENOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2015 15/02055-8 Indholdsfortegnelse 9. Politik for det digitale indre marked...

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere