Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordicom. Analyse. Aktier. Ejendomsselskaber 13. juni 2005. Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver. Anbefaling NEUTRAL NEUTRAL LAV"

Transkript

1 Aktier Analyse Ejendomsselskaber 13. juni 2005 Developer aktiviteterne er den aktuelle kurs-driver I løbet af de seneste to regnskabsår har -koncernen i kraft af Udviklings-divisionens vækst ændret sin profil væsentligt. Målet for Ejendom, der fortsat er den væsentligste division i koncernen, i 2004 var at forbedre indtjeningen, hvilket lykkedes, men målet er yderligere forbedringer. Driften søges forbedret, men det er i høj grad avancer fra ejendomssalg, der er kilden til divisionens indtjening. Med det aktuelt meget lave renteniveau samt gode økonomiske udvikling i Danmark er værdiudviklingen for ejendomme positiv. Dette afspejler sig også i ledelsens beslutning om at hæve de kvartalsvise aconto værdireguleringer på ejendomme fra 7,5 mio. kr. til 10,0 mio. kr. Anbefaling Risiko Likviditet Aktuel kurs Antal aktier Markedsværdi (t. stk.) (mio. kr.) NEUTRAL NEUTRAL LAV Udvikling som forestår developeraktiviteterne i koncernen er ligeledes begunstiget af gode markedsforhold, hvorunder lancering af nye kreditfinansieringsprodukter har haft en positiv effekt. Bolig-efterspørgslen er høj, og salgsprisudviklingen er gunstig, men samtidig er også byggepriserne og jord-priserne stigende. har på denne baggrund fastholdt målet om opførelse og salg af 200 boliger årligt. Kursudviklingen for developeraktierne på fondsbørsen har som følge af de gunstige markedsforhold generelt været imponerende. Vi vurderer, at aktiemarkedet ved det nuværende kursniveau for -aktien har indregnet de gode fremtidsudsigter for Udviklingsdivisionen. Selvom aktiekursen på to års sigt løbende har haft en konkurrencedygtig udvikling, er det specielt fra medio november 2004, hvor afkastet udgør mere end 100 pct., at kursudviklingen har imponeret. Ved det nuværende kursniveau vurderer vi merpotentialet for aktien som moderat, hvorfor NEUTRAL-anbefalingen fastholdes. Performance: KAX, 12 mdr. Selskab, 12 mdr. Anbefalingen ctr. KAX Reuterkode ( ) 31,3 % 120,2 % 123,7 % NRDC.CO Fondskode DK Analytiker Kalle Huhdanmäki Telefon NØGLETAL (mio. DKK) E 2006E 2007E Omsætning EBITA Ordinært resultat før skat Nettoresultat Ejendomsregulering i alt EBITA margin (%) 22,2 22,6 23,1 23,2 Egenkapitalforrentning før skat (%) 18,5 18,3 19,3 19,8 Afkastningsgrad (%) 4,3 4,3 4,6 4,6 EPS (før goodwill) 24,7 24,9 26,2 26,9 Vækst i EPS (før goodwill, %) 21,2 0,9 5,1 2,4 P/E (før goodwill) 9,3 15,4 14,7 14,3 K/IV 1,2 2,0 2,0 2,0 EV/EBITA 14,2 16,3 15,7 15,3 Soliditet 22,8 24,2 23,6 23, J A S N D J M A J COPENHAGEN KAX ALL-SHARE - PRICE INDEX

2 Aktuel udvikling var i 2004 væsentligt påvirket af stigende byggeaktivitet i Udviklings-divisionen (tidl. Bolig). Omsætningen steg i året med 23,4 pct. fra 580,1 til 715,9 mio. kr., hvilket blev fulgt op af stigning i driftsomkostningerne på 27,0 pct. fra 424,0 til 538,4 mio. kr. Bruttoresultatet steg dermed fra 156,1 til 177,5 mio. kr. Efter urealiseret værdiregulering af ejendomme på 29,5 mio. kr. mod 32,1 mio. kr. i 2003, samt stigning i kapacitetsomkostningerne fra 38,5 til 47,9 mio. kr. viste resultatet før finans en fremgang fra 149,7 til 159,2 mio. kr. Resultatet før skat endte på 106,9 mio. kr. mod 95,2 mio. kr. i 2003, hvorved forventningerne blev overgået lidt. I 1. kvartal af 2005 oplevede selskabet stor omsætningsfremgang fra 112,2 til 150,6 mio. kr. primært drevet af et stigende salg af boliger. Lejeindtægterne udgjorde uændret 28 mio. kr. Mens aconto værdireguleringerne på ejendomme i 2004 udgjorde 7,5 mio. kr. på kvartalsbasis, er dette hævet til 10 mio. kr. i 2005, som følge af ledelsens positive vurdering af markedet. Følgelig var resultatet også stigende i 1. kvartal fra 15,3 til 27,4 mio. kr. før skat. Både aktiviteten og resultatet for kvartalet lå over vores estimater. Beholdningen af investeringsejendomme steg væsentligt i de første 3. kvartaler af 2004, men salg af ejendomme i årets sidste kvartal medførte et mindre fald i beholdningen i regnskabsåret. Projektbeholdningen steg imidlertid fra 345,2 til 470,3 mio. kr., hvilket medvirkede til stigningen i den rentebærende gæld fra til mio. kr. Herunder skal det dog bemærkes, at de likvide beholdninger blev væsentligt øget fra 65,1 til 227,7 mio. kr. Den højere gæld betød stigning i finansieringsomkostningerne 57,5 til 61,9 mio. kr., mens finansnetto blev forbedret fra 54,5 til 52,3 mio. kr. I 1. kvartal af 2005 er den rentebærende gæld reduceret efter det væsentlige salg af ejendomme i sidste kvartal af Dette påvirkede periodens finansnetto positivt, så en forbedring i forhold til samme periode i 2004 på 2,7 mio. kr. til 11,9 mio. kr. kunne konstateres. Udviklingen i aktiverne viste i 2004 et mindre fald i de materielle og immaterielle anlægsaktiver fra til mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes et større salg af ejendomme i Ejendomme i 4. kvartal. Samlet steg balancen gennem voksende projektbeholdningen, der var medvirkende til, at boligprojekter og øvrige omsætningsaktiver voksede fra 583 til 920 mio. kr. Balancen voksede samlet 10,8 pct. til mio. kr. i regnskabsåret Balancen er siden i 1. kvartal af 2005 øget til 2.661,5 mio. kr., hvilket væsentligst kan henføres til stigende aktivitet i Udvikling. Ejendom Ejendom øgede på baggrund af en større ejendomsportefølje gennem året lejeindtægterne fra 98,9 til 104,4 mio. kr. i Den største del af divisionens omsætningsstigning kunne dog henføres til kraftig stigning i ejendomssalget på 50,3 pct. til 256,3 mio. kr. Omsætningen i Ejendom blev herved øget med 33,9 pct. fra 269,4 til 360,7 mio. kr. Aconto værdireguleringerne er hævet med 2,5 mio. kr. pr. kvartal. Salget af ejendomme i slutningen af 2004 påvirker finansnetto positivt. Tabel 1: Omsætningens sammensætning Type/mio. kr Andel 2004 Andel Ejendom 269,4 46% 360,7 37% Detail 278,4 48% 323,8 57% Øvrige og elim. 32,3 6% 31,4 5% I alt 580,1 715,9 Kilde: Ejendomsselskaber Analyse Side 2 af 10

3 Avance fra salg af ejendomme blev øget fra 24,9 til 39,2 mio. kr., svarende til 15,3 pct. af salgssummen mod 14,6 pct. i Driftsomkostningerne på ejendomme øgedes med 4,8 mio. kr. til 31,0 mio. kr., hvorved bruttoresultatet udgjorde 112,7 mio. kr. mod 97,6 mio. kr. i 2003, svarende til fald i bruttomarginalen fra 36,2 pct. til 31,2 pct. Desuden steg kapacitetsomkostningerne med 3,0 mio. kr. til 18,4 mio. kr. Hertil kom et fald i værdireguleringerne på ejendomme fra 32,1 til 29,5 mio. kr. Samlet steg divisionens resultat før finans fra 114,3 til 123,8 mio. kr. Før skat resultatet steg hele 9,7 mio. kr. til 76,0 mio. kr. I 2005 er aconto værdireguleringerne på ejendomme øget til 10 mio. kr. pr. kvartal, hvilket i 1. kvartal 2005 betød, at divisionens resultat blev fastholdt på 11 mio. kr. på trods af stigning i kapacitets-omkostningerne. Tabel 2: Fordeling af resultat før skat Type/mio. kr Andel 2004 Andel Ejendom 66,3 70% 76,0 67% Detail 35,4 37% 38,5 43% Øvrige og elim. -6,5-7% -7,6-10% I alt 95,2 106,9 Kilde: Udvikling Udvikling (tidl. Bolig) oplevede som forventet en væsentlig stigning i aktiviteten i Dels var salget af ejendomme højt og dels var fremdriften i produktionen positiv, så en stor del af de i tidligere regnskabsår solgte boliger kunne indtægtsføres. Divisionens omsætning steg i regnskabsåret fra 278,4 til 323,8 mio. kr. svarende til 16,3 pct. Produktionsomkostningerne steg fra 237,5 til 275,5 mio. kr., hvilket forholdsmæssigt var marginalt lavere stigning end i aktiviteten, så bruttomarginal forbedredes fra 14,7 til 14,9 pct. Efter stigning i kapacitetsomkostningerne fra 5,0 til 8,3 mio. kr., samt finansomkostninger på 1,5 mio. kr. mod 0,5 mio. kr udviste divisionens resultat før skat en fremgang fra 35,4 til 38,5 mio. kr. i Starten på 2005 har været præget af væsentlig stigning i boligsalget. Divisionen øgede omsætningen fra 76,4 til 116,5 mio. kr. i 1. kvartal, hvilket resulterede i en fremgang i resultatet før skat på 12,1 mio. kr. til 19,2 mio. kr. Boligsalget var højt i 1. kvartal 2005 Finans Finans realiserede i 2004 en fremgang i resultatet før skat 2,7 til 5,5 mio. kr. Fremgangen kunne helt og holdent henføres til faldende finansieringsomkostninger. Pantebrevsaktiviteterne er under afvikling og restgælden på pantebreve er efter indfrielser for 3,1 mio. kr. nedbragt til 130,0 mio. kr. i 1. kvartal Divisionens nye aktivitet er inden for kautionering af tredje-mand projekter. Første aftale er indgået i fbm. projekt i København, hvor kautionerer for de yderste 20 mio. kr. af et samlet projekt på 65 mio. kr. Udløbet for aftalen er medio I 1. kvartal steg divisionens resultat før skat fra 1,5 til 2,8 mio. kr. Detail & Trevi Detail, som i 2004 forestod driften af et antal Baby-Boom butikker, var fortsat ikke i stand til at generere overskud. Divisionens aktiviteter er i 1. kvartal af 2005 blevet endeligt afviklet. Trevi har fortsat ingen indtægtsskabende aktiviteter. Divisionens resultat var i 1. kvartal 2005 på 1,1 mio. kr., hvor resultatbidraget i hele 2004 var på 2,9 mio. kr. Kautionsandelen svarer til 31 pct. af totalengagementet. Detail-aktiviteterne er endeligt afviklet. Ejendomsselskaber Analyse Side 3 af 10

4 Hovedforretningsområder -koncernen er efter afviklingen af Detail-divisionen opdelt i fire divisioner, hvor Ejendoms- og Udviklings-divisionerne er de væsentligste. A/S Ejendom Udvikling Finans Trevi Ejendom Aktiviteten i divisionen består af udlejning af ejendomme, samt udvikling af og handel med ejendomme. Ejendomsporteføljen havde ultimo 2004 en bogført værdi på næsten mio. kr. Ejendommene opdeles i fem typer: Figur 1 Butiksejendomme, Ejendomme på strøg og i bymidter, mio. kr mio. kr. Ejendomsporteføljens sammensæt ning Kontor 14 % Kontorejendomme, Boligejendomme, mio. kr mio. kr. Butikker 49% Bolig 14 % Logistik- og produktionsejendomme, foreløbig ingen investeringer St røg og bymidter 23% Kilde: Indtjeningen i divisionen genereres af lejeindtægter fra udlejning af ejendomme, samt avancer ved salg af ejendomme. Det er målet at foretage nyinvesteringer på nogenlunde samme niveau som det cash-flow, der skabes ved salg af ejendomme. Målet for salgsaktiviteten ligger på mio. kr. årligt. Værdistigningerne, som skabes i ejendommene, kan for en stor del henføres til udvikling af butiksejendommene og ejendommene på strøg- og i bymidter. Desuden foretages en aconto-værdiregulering på ejendomme, som stort set svarer til den inflationsskabte værdistigning i form af huslejereguleringerne. I 2004 indtægtsføres der kvartalsvist 7,5 mio. kr. i værdireguleringer og helårets værdireguleringer beløb sig til 29,5 mio. kr. Fra 2005 er de kvartalsvise værdireguleringer øget til 10 mio. kr., hvilket afspejler ledelsens positive vurdering af markedet. Cash-flow fra ejendomshandel søges holdt neutralt. Udvikling af ejendomme er kilden til værdistigninger. Divisionens strategi er ikke geografisk bestemt. Investeringerne drives af potentialet. Efter nogle år med stagnerende indtjening var fokus fra 2004 på indtjeningsvækst. Divisionens realiserede resultat for 2004 beviste, at indfrielse af strategien lykkedes. Ejendomsselskaber Analyse Side 4 af 10

5 Udvikling Divisionen indeholder koncernens developer aktiviteter og har gennem de senere år stået for størstedelen af koncernens vækst. Aktuelt fokus på byggeri af boliger, men et større butikscenter ved Slagelse med forventet værdi på mio. kr. er også under projektering. Hertil kommer, at bygning af domicilejendomme også vil blive foretaget, når markedet igen er til dette. har efter de seneste erhvervelser i marts jord eller rettigheder til jord som giver mulighed for opførelse af boliger. Boligerne er rettet mod almindelige mennesker, hvilket vil sige, at priserne ligger i omegnen af kr. pr. kvm., der typisk giver en boligpris på 2,0-2,5 mio. kr. Med et mål om opførelse og salg af 200 boliger årligt vil divisionens omsætning udgøre op til ca. 500 mio. kr. årligt. Ledelsen oplyser, at dækningsbidraget typisk ligger i intervallet pct. Det er attraktivt at udnytte de aktuelt favorable vilkår på bolig-området, med lav rente og stor efterspørgsel. Samtidig skal det imidlertid medtages i kalkulen, at både byggepriser og jordpriser er tilsvarende høje i øjeblikket. Andre byggeemner end boliger overvejes løbende. Dækningsbidrag på op til 100 mio. kr. er muligt. Ledelsen vurderer, at divisionen i kraft af sin lille markedsandel har en fordel i forhold til flere store aktører på markedet, da fleksibiliteten er tilsvarende højere. Finans Divisionens aktivitet har bestået af forvaltning af en pantebrevsportefølje, men aktiviteten vil blive afviklet i takt med indfrielse af pantebrevene. Restgælden på pantebreve udgjorde ultimo 1. kvartal ,0 mio. kr., hvilket indebærer en reduktion på 39 mio. kr. siden udgangen af Kautionistaktivitet er i stedet blevet startet op i divisionen. Det er tanken, at aktiviteten skal bestå af kautionsstillelse eller indskydelse af ansvarlig lånekapital i ejendomsprojekter i tredjemands regi. I 2005 ventes kautionsniveauet at nå omkring 50 mio. kr., hvor målet, er at man på projekter med en løbetid på op til 3 år vil kautionere for de yderste pct. af det samlede engagement i fbm. projektet. Kautionsaktiviteten startes blødt op. Trevi Aktiviteten består af licens på Italiensk underjordisk parkeringsanlæg i Skandinavien og Nordtyskland. Der er endnu ikke indgået aftaler om opførelse af anlæg. Første konkrete projekt mangler endnu at se dagens lys. Detail Aktiviteten bestod i 2004 af driften af Baby-Boom butikker. Det var målet, at en aftager til butikkerne skulle identificeres i løbet af regnskabsåret, men dette lykkedes ikke. Derfor blev aktiviteten besluttet afviklet, hvilket endeligt er sket i 1. kvartal med lukning af de sidste to butikker. Ejendomsselskaber Analyse Side 5 af 10

6 SWOT Analyse I nedenstående tabel er s væsentligste styrker, svagheder, muligheder og trusler opstillet skematisk. Styrker Svagheder Selskabet er præget af stabilitet gennem solidt cash-flow og kontrolleret vækst Gennem det langvarige engagement i sektoren er høj kompetence inden for selskabets kerneforretningsområder opbygget Kendskabet til selskabet og dennes renommé giver mulighed for at påvirke markedet (f.eks. i forbindelse med by-planlægning) Med koncernens relativt lille markedsandel inden for de enkelte forretningsområder, er fleksibiliteten stor Afhængig af den økonomiske udvikling i Danmark er stor Selskabet tegnes i høj grad af topledelsen, hvilket er en knap ressource til en koncern spredt på 4 divisioner Indtjeningen i ejendom er, når der bortses fra værdireguleringer og salgsavancer, relativt lav, omend forbedret Der anvendes betydelige ressourcer på afprøvning af aktiviteter, der ikke fortsættes (Baby-Boom, pantebrevsinvestering) Selskabets solide kapitalgrundlag og lange historik betyder, at tilgangen til penge er god Muligheder Trusler Udvidelse af forretningsomfanget ved opstart af nye aktiviteter; kaution og Trevi Ved udbredning af aktiviteterne kan der gennem systematik skabes gode synergier forretningsområderne imellem Indtjeningen i Ejendom kan stimuleres ved investering i logistik & produktionsejendomme En markant stigning i renteniveauet vil have en væsentlig negativ effekt på indtjening og fremtidsudsigterne Et faldende privatforbrug vil bl.a. ramme markedet for butiksejendomme En generel økonomisk afmatning vil have en negativ afsmitning på samtlige af s divisioner En ændring af skattereglerne mht. fast ejendom, som gør ejerskab mindre attraktivt Ejendomsselskaber Analyse Side 6 af 10

7 Relativ værdiansættelse Når man vil foretage en sammenligning af med andre peerselskaber, er det svært at finde selskaber i Danmark, som er godt egnede. Dette skyldes, at i kraft af den stigende developer aktivitet har ændret karakter fra et decideret ejendomsselskab. Af de selskaber som vi sammenligner med, er Dan-Ejendomme, Jensen & Møller samt Jeudan at betragte som deciderede ejendomsselskaber, mens Keops og Sjælsø Gruppen er at betragte som developere. Performance Tabel 3 Markedsværdi Afkast Afkast 12 mdr. i forhold til 3 mdr. 12 mdr. Peer KAX Ejendom mio. kr. pct. pct. pct.-point pct.-point Dan-Ejendomme 400,5 35,7 60,9-24,2 29,1 Jensen & Møller 163,5 15,8 40,1-44,9 8,4 Jeudan 2.438,5 8,1 30,5-54,6-1,2 Developere mio. kr. pct. pct. pct.-point pct.-point Ejendomsaktier har outperformet aktiemarkedet generelt. Keops 1.233,4 57,8 197,5 112,4 165,7 Sjælsø Gruppen 1.892,6 26,3 96,4 11,3 64, ,9 49,0 120,2 35,1 88,4 Gennemsnit 28,7 85,1 53,3 KAX 6,9 31,8 Kilde: Dansk Aktie Analyse Af tabel 3 fremgår det, at ejendomsaktierne under ét har klaret sig kursmæssigt markant bedre end det totale danske aktiemarked på både 3 og 12 måneders sigt. Blandt peer-selskaberne er det kun de to developere Sjælsø Gruppen og Keops, der kursmæssigt har kunnet følge udviklingen for -aktien. Valuation Tabel 4 Ejendom Price/Earnings EV/EBITA K/I Dan-Ejendomme 15,9 15,0 n.a. 13,4 12,7 n.a. 2,10 Jensen & Møller 14,0 26,1 n.a. n.m. n.m. n.a. 1,53 Jeudan 21,2 19,1 n.a. 11,1 10,1 n.a. 1,55 Både Price/Earnings og kurs/indre værdi for ligger tæt på gennemsnittet. Developere Keops 12,6 11,8 n.a. 10,7 10,3 n.a. 3,79 Sjælsø Gruppen 10,9 10,0 9,5 7,9 7,3 6,9 2,63 15,4 14,7 14,3 15,2 14,9 14,4 2,00 Gennemsnit 14,9 16,4 n.m. 10,8 10,1 n.m. 2,32 Gns. ejendom 1,73 Gns. developere 3,21 Kilde: Dansk Aktie Analyse Ejendomsselskaber Analyse Side 7 af 10

8 Prisfastsættelsen af -aktien afspejler netop selskabets aktivitetsmæssige afvigelse fra de øvrige selskaber i sammenligningen. Vurderet på Price/Earnings er relativt set billig i forhold til de deciderede ejendomsselskaber og tilsvarende dyr i forhold til developerne. Med hensyn til kurs/indre værdi er -aktien i kraft af de senere måneders stigninger, rykket op i et niveau, som ligeledes ligger midt imellem de rene ejendomsselskaber og de rene developere, med de sidstnævnte som de dyreste. Sum of the parts Ved beregningen af en fair-værdi for hele -koncernen har vi taget udgangspunkt i værdifastsættelsen af hver division for sig. Vi har for Ejendom benyttet os af den gennemsnitlige kurs/indre Værdi for hhv. Dan-Ejendomme, Jensen & Møller Invest og Jeudan på 1,7 i beregningen. For Udvikling er den gennemsnitlige Kurs/Indre Værdi for Keops og Sjælsø Gruppen på 3,2 ikke direkte anvendt, da Keops efter virksomhedskøb har ændret karakter. Vi har benyttet værdi på 3,0. Endelig har vi benyttet os af Alm. Brand Pantebreves aktuelle kurs/indre værdi 1,05 ved værdifastsættelsen af Finans. Tabel 5 Prisfastsættelsen af -aktien har bevæget sig til et leje midt imellem ejendoms- og developerselskaberne. Fair værdi Egenkapital Peer K/I Beregnet værdi (mio. kr.) (mio. kr.) Ejendom 462 x 1,7 = 785 Udvikling 137 x 3,0 = 411 Finans 60 x 1,05 = 63 To trediedele af s værdi findes i Ejendoms divisionen. Beregnet værdi for i alt (mio. kr.) Værdi i alt pr. aktie (kr.) 403 Kilde: Dansk Aktie Analyse Beregningen af værdien for de enkelte divisioner på baggrund af kurs/indre Værdi for børsnoterede selskaber, hvis aktivitet svarer til dem i hhv. Ejendom, - Udvikling- og Finans, giver en samlet værdi for koncernen på mio. kr. Værdien svarer til 403 kr. pr. aktie i, hvilket er 19 kr. eller 5 pct. over den aktuelle kurs for. Merpotentiale på 5 pct. i aktien. I det vi på nuværende tidspunkt vurderer værdien af Trevi til nul, motiverer ovenstående beregning af s fair-værdi til vores fastholdelse af anbefalingen for aktien på NEUTRAL-vægt. Ejendomsselskaber Analyse Side 8 af 10

9 Konklusion Fundamental Afkastet af selskabets ejendomsportefølje har en stabiliserende effekt på indtjeningen. Boligdivisionens vækst har i det gunstige marked udvidet indtjeningsgrundlaget, men risikoen er tilsvarende øget, herunder er renterisikoen væsentligt højere. Selskabet har aktivitetsområder, hvor skabelsen af indtægt er en langstrakt proces. Potentialet er til stede, men de knappe ledelsesressourcer kunne muligvis allokeres anderledes. Vi vurderer ikke, at aktien på baggrund af den aktuelle prisfastsættelse vil overgå udviklingen for markedet generelt, hvilket motiverer en NEUTRAL anbefaling. Investeringscase Udviklingen i selskabet og vurderingen af potentialet for aktien hænger tæt sammen med udviklingen i den danske økonomi. Umiddelbart er den danske økonomi sund og der er ikke udsigt til opbremsning. Desuden hjælper den træge økonomiske udvikling i Tyskland og Frankrig med til at holde renteniveauet i Euroland på et lavt niveau. Aktiekursen er siden midten af november 2004 steget med mere end 100 pct. uden direkte resultatmæssig årsag. Vi betragter stigningen, som en ændret vurdering af selskabet, som delvist ejendomsselskab og delvist development-selskab, så kursen ikke længere slavisk følger udviklingen i egenkapitalen. Selskabets indtjening og cashflow er stabilt, men prisfastsættelsen forudsætter efter stigningerne en vis vækst. Kurstriggere En fortsat stigning i boligpriserne, som kan løfte værdien af pipeline i Bolig. Realisering af første projekt i Trevi, der retfærdiggør den negative resultateffekt området har haft over de seneste år. Succes for kautionist aktiviteten, så strategien om ændring af fokus i Finans beviser sig korrekt. Risikofaktorer En væsentlig stigning i renteniveauet uden udsigt til fald. Stagnation i den økonomiske udvikling, som vil ramme indtjeningspotentialet i s divisioner på en bred front. Projekter der er kautioneret for går skævt. Stor eksponering på bolig-byggeri har øget selskabets risiko. Ejendomsselskaber Analyse Side 9 af 10

10 Selskabsbeskrivelse A/S har fokuseret sin ejendomsportefølje på byejendomme ved hovedstrøg. er opbyget med a/s som et egentligt holdingselskab med en række datterselskaber. Ejendom står for udlejning og udvikling af ejendomsporteføljen, ligesom selskabet står for køb og salg (udskiftninger) i ejendomsporteføljen. Ejendom rådede primo 2005 over en ejendomsportefølje på 69 ejendomme med en bogført værdi på mio. kr. Udvikling (tidl. Bolig) står for målrettet udvikling af boligprojekter med mål om færdiggørelse af omkring 200 boliger årligt. Boligudviklingsppipelinen består af 13 projekter med mulighed for opførelse af op mod 2000 boliger. Boligernes salgspris ligger typisk på omkring 2,5 mio. kr. Finans forestår fra 2005 kautionistaktivitet, mens den hidtidige pantebrevsaktivitet sideløbende afvikles. Trevi indeholder en licensaftale med italienske Trevi Group om opførelse og salg af underjordiske parkeringsanlæg. Der han endnu ikke været nogen aktivitet. Detail er nu afviklet.antal ansatte i 2004: 57 RESULTATOPGØRELSE E 2006E 2007E Nettoomsætning EBITA Ordinært resultat før skat Nettoresultat Lejeindtægter Ejendomssalg mv Ejendomsregulering i alt EPS (før goodwill) 27,3 16,6 18,6 20,4 24,7 24,9 26,2 26,9 CEPS 27,6 49,5 25,9 26,9 27,6 26,1 27,3 28,0 BALANCE E 2006E 2007E Anlægsejendomme Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme Omsætningsaktiver i alt Egenkapital Nettorentebærende gæld Samlet balance REGNSKABSNØGLETAL E 2006E 2007E Omsætningsvækst 446,0% -33,9% -8,5% 137,9% 23,4% 2,0% 2,1% 2,0% Vækst i EBITA 100,4% 1,8% 9,4% 2,2% 6,3% 3,7% 4,2% 2,3% EBITA margin 32,6% 50,3% 60,1% 25,8% 22,2% 22,6% 23,1% 23,2% Vækst i resultat før skat 120,3% -16,4% 9,2% 15,6% 12,2% 2,9% 5,5% 2,6% Soliditet 32,5% 30,5% 26,2% 23,5% 22,8% 24,2% 23,6% 23,3% Dividend Yield 0,0% 4,9% 7,2% 6,3% 4,8% 2,9% 2,9% 2,9% Afkastningsgrad 6,4% 4,5% 4,4% 4,3% 4,3% 4,3% 4,6% 4,6% VALUATION E 2006E 2007E P/E (før goodwill) 3,5 7,3 6,9 7,8 9,3 15,4 14,7 14,3 P/CE 3,4 2,5 5,0 5,9 8,3 14,7 14,1 13,7 K/IV 0,5 0,8 0,7 0,9 1,2 2,0 2,0 2,0 EV/EBITA 9,4 10,4 11,5 12,9 14,2 16,3 15,7 15,3 Denne publikation er udarbejdet af Dansk Aktie Analyse A/S i samarbejde med Spar Nord Bank A/S. Anbefalinger og synspunkter indeholdt i materialet er Dansk Aktie Analyse A/S uafhængige vurdering på tidspunktet for udgivelsen og kan blive ændret efterfølgende uden varsel. Dansk Aktie Analyse A/S modtager ingen økonomisk kompensation for at udtrykke specifikke synspunkter eller anbefalinger. Materialet er baseret på offentligt tilgængelige informationer, som Dansk Aktie Analyse A/S har fundet pålidelige, men hverken Dansk Aktie Analyse A/S eller Spar Nord Bank A/S påtager sig noget ansvar for fejl eller ufuldstændigheder i materialet og ej heller for eventuelle tab eller skade som følge af modtagerens anvendelse af materialet. Anbefalinger må ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af papirer. Spar Nord Bank A/S kan have positioner i aktien. Kalle Huhdanmäki har ingen aktier i Ejendomsselskaber Analyse Side 10 af 10

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005

Nordicom A/S. Q2 rapport 2005 17. august Q2 rapport Nordicom A/S Q2 rapport Nordicoms halvårsresultat udgør 113,6 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 78 mio. kr. fra 2004 ( 2004 35,6 mio. kr.), svarende til en forbedring på

Læs mere

Nordicom A/S Q3 rapport 2004

Nordicom A/S Q3 rapport 2004 18. nov. rapport Nordicom A/S rapport Nordicom opnåede i Q1-3 et resultat før skat på 62,8 mio. kr. (Q1-3 2003 55,9 mio. kr.), som er en fremgang på 12% i forhold til 2003. Omsætningen i årets tre første

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E

F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E Den 31. maj 1999 Københavns Fondsbørs Telefax nr. 33 12 86 13 F O N D S B Ø R S M E D D E L E L S E EjendomsSelskabet Norden A/S udvider aktiekapitalen med fortegningsret for de nuværende aktionærer i

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

William Demant Holding

William Demant Holding Aktier William Demant Holding Analyse Sundhedsartikler 20. januar 2009 WDH i bølgegang efter flere års medvind Efter mange års medvind løb WDH i 2008 ind i problemer, der i et vist omfang er blevet overskygget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S.

Hermed følger koncernens halvårsrapport for perioden Med venlig hilsen Schaumann Boligudvikling K/S. Schaumann Boligudvikling K/S, halvårsrapport. Side 1 af 6 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. København, den 31. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 / 2007 fra Schaumann Boligudvikling

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen

Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hoved- og nøgletal for PFA-koncernen Hovedtal (mio. kr.) Resultatopgørelse Indbetalinger i alt 21.275 18.064 25.318 Forsikringsteknisk resultat pension 784 807 914 Forsikringsteknisk resultat af syge-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport

Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02. Koncernens delårsrapport Nordicom A/S CVR nr. 12 93 25 02 Koncernens delårsrapport 3. kvartal (perioden 01.01.-30.09. ) Nordicom koncernens resultat før skat for perioden 01.01.-30.09. udgør 197,4 mio. kr., mod 308,2 mio. kr.

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2003

Delårsrapport 3. kvartal 2003 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2003 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Optakt Q2 17 / FLSmidth

Optakt Q2 17 / FLSmidth Alm Brand MARKETS Michael Friis Jørgensen Chef Aktieanalytiker, Cand.merc. Telefon +45 3547 6923 Mobil +45 2034 9487 abmifj@almbrand.dk Optakt Q2 17 / FLSmidth Anbefaling: Salg (Salg) / Kursmål: DKK 340

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere